Nide 2016

Page 1

Norilsk Nickel Harjavallan sidosryhmälehti 1 / 2016

oppilaitosyhteistyö

Tulevaisuuden tekijöitä, osaajia työyhteisöön s.20

Maailman huipputeknologian ytimessä

harjavaltalaista osaamista s.14

s.22


TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Kehitysaskelin uuteen vuoteen Norilsk Nickel Harjavallan vahvuutena on pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen yli talouden suhdanteiden. Meidän strategiamme ja visiomme ovat selviä. Harjavallan nikkelitehdas integroidaan osaksi Norilsk Nickel -konsernin tuotantoketjua, jossa tehtävämme on tuottaa laadukkaita nikkelituotteita NN-konsernin raaka-aineista. Vahvuutemme ovat tehokas ja moderni tuotantoprosessi, monipuoliset nikkelituotteet sekä turvallinen ja ympäristövastuullinen toiminta. Tuotantoketjussa menestyminen edellyttää toiminnan ja tuotteiden jatkuvaa parantamista. Jatkuvan parantamisen keskeisenä teemana ensi vuodelle on työ- ja prosessiturvallisuus. Suuret investoinnit tehtaan tuotannon kehittämiseksi ovat loppusuoralla. Vuoden 2015 aikana olemme investoineet nikkelitehtaaseen noin 25 miljoonaa euroa. Tiukasta aikataulusta huolimatta projektit on saatu toteutettua hyvin, vaikka välillä resurssit ovatkin olleet niukat suhteessa töiden laajuuteen. Keskeinen oppi toteutuksesta on ollut se, että projektien suunnittelu ja osastojen välinen yhteistyö ovat avainasemassa onnistumisen kannalta. Kumppanien toteuttamat uudet energia- ja kaasuinvestoinnit turvaavat nikkelituotantoa pitkälle tulevaisuuteen. Norilsk Nickel Harjavalta on suuri sähkö- ja lämpöenergian käyttäjä. Suomen Teollisuuden Energiapalvelujen rakentama 30 MW:n biohöyrylaitos otetaan täyteen käyttöön tulevan kevään aikana. Investoinnin

SEURAA VERKOSSA

ansiosta Norilsk Nickel Harjavallan hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, kun nykyistä öljypohjaista höyryn tuotantoa korvataan uusiutuvalla polttoaineella, puupelletillä. Yhdessä Bolidenin sulatoilta ja happotehtailta saatavan sekundäärienergian kanssa nikkelitehtaan tarvitsema lämpöenergia tuotetaan jatkossa lähes hiilidioksidivapaasti. AGA rakentaa Harjavaltaan uuden happitehtaan ja modernisoi vetytehtaat. Uudet pitkäaikaiset kaasujen toimitussopimukset AGA:n kanssa turvaavat hapen ja vedyn toimitukset tehtaalle luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Tahkoluotoon rakenteilla olevan nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin myötä Satakunta on siirtymässä kohti kaasutaloutta. Norilsk Nickel Harjavalta on etulinjassa siirtymässä kaasun käyttöön rakentamalla Suurteollisuuspuistoon LNG:n varastosäiliön. LNG:llä korvataan ensi vaiheessa teollisuusbensiinin käyttö vedyn valmistuksessa ja lisäksi maakaasu toimii biohöyrylaitoksen tukipolttoaineena. LNG:n käyttöönotto parantaa osaltaan myös tuotantoketjun ympäristövaikutuksia. Toimintamme strategisia painopistealueita vuodelle 2016 ovat ennen kaikkea ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden parantaminen sekä tuotantovarmuuden kehittäminen, jotta voimme toimia luotettavasti täydellä 65 kt:n nikkelituotannolla. Yrityksemme menestys riippuu jatkossakin työnte-

Twitter: @NNHarjavalta Seuraa Norilsk Nickel Harjavallan tviittejä ajankohtaisista asioista. Vastaamme myös seuraajiemme kysymyksiin.

kijöidemme onnistumisista. Haluamme olla kannustava ja luotettava työnantaja maailmantalouden suhdanteista riippumatta. Yhteistyöllä ja avoimella asenteella olemme selvinneet muutoksista ja parantaneet jatkuvasti toimintaamme. Osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteemme.

Joni Hautojärvi toimitusjohtaja


3

Sisältö

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET. Joni Hautojärvi kertoo nikkelitehtaan seuraavista kehitysaskelista.

ISOT SAAPPAAT, PIENI EKologinen hiilijalanjälki. Ympäristövastuullisuus on osa päivittäistä toimintaa.

MUUTOS MATKAA SINISISSÄ KONTEISSA. Harjavallan nikkelintuotanto valmistautuu uuteen aikakauteen.

3 x AJANKOHTAISET. Norilsk Nickel Harjavallan kolme ajankohtaisinta puheenaihetta.

13

14

yhteistyöllä ympäristön hyväksi. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen kertoo ympäristöyhteistyöstä Norilsk Nickelin kanssa.

HARJAVALTALAISTA OSAAMISTA MAAILMAN huipputeknologian ytimessä. Harjavaltalaisia nikkelituotteita käytetään maailmanlaajuisesti.

20 minun norilskini. Norilsk Nickel Harjavallan alueelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset eri näkökulmista.

Nide – Norilsk Nickel Harjavallan sidosryhmälehti 1 / 2016

Tulevaisuuden tekijöitä, osaajia TYÖYHTEISÖÖN. Norilsk Nickel Harjavalta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kasvaa asiantuntijuuteen näköalapaikalla.

Päätoimittaja Jarmo Pasanen Toimitus ja taitto Brand Agency Punda Kuvat Heidi Kossi

MINUN URAPOLKUNI. Neljän huippuammattilaisen polku Norilsk Nickel Harjavallan matkassa.

Norilsk Nickel Harjavalta Teollisuuskatu 1 FI-29200 Harjavalta FINLAND Y-tunnus 1591728-4


työntekijää

4

miljoonaa euroa investointeja

tonnia/vuosi Keskimääräinen tuotanto

tonnia/vuosi Tuotannon huippulukema

65 000 tonnia/vuosi Tehtaan kapasiteetti uuden raaka-aineen myötä

TAVOITEKAPASITEETTI TUOTANNON HUIPPULUKEMAT

KESKIMÄÄRÄINEN TUOTANTO INVESTOINNIT VUONNA 2015 TUOTANTO

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kehittäminen Käyttövarmuus

Tehokkuus

Työturvallisuus Toiminnan laatu

Toimintatapojen kehitys

ASIAKKAAT

Tekninen asiakaspalvelu

Tuotekehitys

Asiakaslähtöisyys


5

Muutos matkaa

sinisissä konteissa

Organisaation menestys lähtee onnistuneesta muutoksesta. Tämän merkitys tunnetaan Norilsk Nickel Harjavallassa hyvin. Vuosien mittaan yritys on kyennyt mukautumaan aina kulloinkin muuttuvaan toimintaympäristöön. Tällä kertaa yksi nikkelitehtaan historian merkittävimmistä muutoksista saapui rautateitse sinisiin kontteihin lastattuna.

Nyt tehtaalla valmistaudutaan uuteen aikakauteen nikkeliraaka-aineen vaihtuessa kokonaan konsernin omien kaivosten tuottamaan materiaaliin. Meneillään olevat investoinnit ovat panostus pitkälle tulevaisuuteen. Tämän aiheen äärellä jututimme Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtajaa Joni Hautojärveä, tutkimus- ja kehitysjohtaja Esa Lindelliä ja tuotantojohtaja Tomi Ojaa. Muutoksen avaimena NN-kivi Viimeiset 15 vuotta Harjavallan nikkelitehdas on toiminut vaihtelevien ostoraakaaineiden varassa. Muutoksen myötä yritys siirtyy käyttämään raaka-aineenaan NN-kiveä, konsernin omilla kaivoksilla louhittua nikkelikiveä. Ensimmäinen junallinen NN-kiveä saapui Harjavaltaan marraskuussa. Raaka-ainemuutos on yksi osa venäläisen MMC Norilsk Nickelkonsernin viime vuonna julkaisemaa strategiaa, jossa Pohjois-Siperian Norilskissa sijaitseva vanha nikkelitehdas suljetaan ja

siellä lopputuotteeksi prosessoitu nikkelivolyymi siirretään sekä Harjavallan että Kuolan laitoksille.

muuttamiseksi NN-kivelle soveltuvaksi. Muutoksen toteutukseen on käytetty yli 25 miljoonaa euroa investointirahaa.

Tämä tarkoittaa Harjavallalle paitsi aikaisempaa vakaampaa ja varmempaa raaka-ainepohjaa, myös merkittävää tuotannonkasvua. ”Tähän asti olemme hyvin pitkälti olleet ostoraaka-aineen varassa ja siitä johtuen raaka-ainepaletti on ollut hyvin vaihtelevaa. Konsernin oman nikkelikiven tuonti Venäjältä rajan yli Suomeen jalostettavaksi on tehtaamme tulevaisuuden kannalta keskeinen ja tärkeä asia”, tutkimus- ja kehitysjohtaja Esa Lindell kiteyttää.

”Todennamme noin kuukauden mittaisella koejaksolla prosessimme kyvyn jalostaa NN-kiveä täydellä kapasiteetilla. Alkuvuonna prosessoimme vielä perinteisiä ostoraaka-aineita pienemmällä kapasiteetilla. Samalla keskitymme tekemään hienosäätöä NN-kiven käsittelyprosessiin, mikäli tehdaskokeessa havaitaan puutteita. Iso volyymi astuu kuvaan vuoden 2016 toisella puolikkaalla”, tuotantojohtaja Tomi Oja valottaa.

NN-kiven rooli tulee olemaan merkittävä, sillä se on ensi toukokuusta alkaen Harjavallan jalostamon pääraaka-aine. Raaka-ainepohjan muutos on vaatinut isoja investointeja tehtaan prosesseihin liittyvien toimintojen ja laitteistojen

Tehdas saavuttaa täyden potentiaalinsa Norilsk Nickel Harjavallan vuosituotantomäärä on liikkunut keskimäärin 50 000 tonnissa. Parhaana vuonna nikkelituotanto kipusi 55 000 tonnin tietämille. NNkivi mahdollistaa tehtaan koko kapasiteetin hyödyntämisen, jolloin käsittelymäärä


6

noussee 65 000 tonniin. Norilsk Nickel Harjavallan haaste on tulevaisuudessa kyetä hyödyntämään tehtaan kapasiteetti täysimääräisesti ja tasaisesti.

ei pelkästään omalta organisaatioltamme vaan myös meidän kumppaniorganisaatioiltamme. Se on iso voimanponnistus kaikille.”

”Olemme toimineet pitkään jonkin verran alle tehtaan maksimikapasiteetin. Mahdolliset häiriötilanteet on pystytty matalammalla tuotantoasteella kirimään kiinni. Kohti korkeampaa kapasiteettia mentäessä on tärkeää tehostaa entisestään prosessiemme toimintavarmuutta ja tehokkuutta sekä kaikkien toimintojen välistä yhteistyötä”, Oja sanoo.

Muutosvalmiudesta ja muutosprosessien onnistuneesta läpiviennistä on syntynyt Norilsk Nickel Harjavallan vahvuus. Herkällä toiminnan nykytilan mittaroinnilla, aktiivisella tulevien tarpeiden huomioinnilla ja tiukalla tavoitteiden asettamisella varmistetaan tuotannon luotettavuus, laatu ja tuloksellisuus pitkälle tulevaisuuteen. Samalla yritys on vahvasti asemoitunut yhtenä keskeisenä toimijana MMC Norilsk Nickel -konsernissa, joka on maailman suurin nikkelintuottaja.

Heitetty haaste on toivottu. ”Jo vuosien ajan tavoitteenamme on ollut saada tehtaasta se volyymi irti, johon tehdas on suunniteltu. Nyt se on ulottuvillamme. Meillä on määriteltyinä ne askeleet, kuinka yllämme yhteiseen tavoitteeseemme. Polku vaatii erittäin suurta panostusta

Hyvää tulosta haastavinakin vuosina Vuoden 2015 aikana Harjavallan tehtaalla on tehty lukuisia muutostöitä

prosessissa, joilla mahdollistetaan täyden kapasiteetin tuotantovauhti ensi kesästä alkaen. Toimitusjohtaja Joni Hautojärvi listaa, että tavoitteeseen yltäminen vaatii tehtaan käytettävyyden maksimointia ja kunnossapitoon panostamista. Näin minimoidaan häiriötilanteet. Niin ikään viisaat investoinnit tehtaan pullonkaulojen avartamiseksi edesauttavat tavoitteen saavuttamista. ”Yksi keskeisimmistä taloudellisista tavoitteistamme vuodelle 2016 on saada yksikkökustannukset tätä vuotta alemmalle tasolle. Käyttöasteen lisäämisellä ja tuotantomäärän kasvulla on oma vaikutuksensa myös yksikkökustannuksiin. Meidän pitää kuitenkin olla hyvin tarkkoja resurssien käytöstä sekä pyrkiä kaikessa toiminnassamme tehokkuuteen”, Hautojärvi toteaa ja jatkaa, että Harjavallassa on onnistuttu edellisten vuosien aikana kustannustehokkuudessa ja se on osaltaan

”Meillä

on asetettu tietyt odotusarvot uudelle prosessille ja tuotannon laajennussuunnitelmiakin on jo viritelty. Tärkeää on, että prosessi toimii teknisesti ja tavoitteet täyttyvät.” - JONI HAUTOJÄRVI, TOIMITUSJOHTAJA

MILJOONAN EURON investointien myötä Norilsk Nickel siirtyy oman konsernin raaka-aineeseen.

KOKO ORGANISAATION YHTEINEN muutos. Kumppanit sekä sidosryhmät ovat tärkeässä roolissa muutostavoitteissa.

TAVOITTEENA VÄHENTÄÄ YKSIKKÖKUSTANNUKSIA vuotta 2015 alemmalle tasolle.


7

Konsernin oman nikkelikiven tuonti Suomeen jalostettavaksi on tehtaan tulevaisuuden kannalta keskeinen ja tärkeä asia, kertoo tutkimus- ja kehitysjohtaja Esa Lindell.

Uudessa toimintamallissa on tärkeää varmistaa laadukas investointiprojektien toteuttaminen.

mahdollistanut, että tehtaaseen investoidaan merkittävästi ja sitä kehitetään. ”Iso kiitos koko organisaatiolle, että olemme saavuttaneet haastavina aikoina hyviä tuloksia. Se on osoitus muutosvalmiudestamme. Osaamme tilanteen mukaan vaihtaa suuntaa. Pidetään saavutettu taso yllä jatkossakin ja kehitetään sitä eteenpäin.” Tavoitteellinen prosessikehitys Muutoksen läpivieminen onnistuneesti on monen eri osa-alueen summa. Uuden aikakauden kynnyksellä on hiottu strategisia painopistealueita, jotka liittyvät ensisijaisesti ympäristön, terveyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä tuotantovarmuuden tehostamiseen. Tunnistamalla kehityskohteet, johtamalla niitä tehokkaasti eteenpäin ja työskentelemällä aktiivi-

sesti niiden parantamiseksi varmistetaan avaintavoitteiden täyttyminen. Vuonna 2016 Norilsk Nickel Harjavallan strategisiin linjauksiin kuuluu ensisijaisesti EHS-toiminnan (Environment, Health, Safety) parantaminen. Vaikka ympäristöja turvallisuusasiat ovat tehtaan toiminnassa jo ennestään hyvällä tasolla, niiden säilyttäminen ja jatkuva parantaminen on tehtaan toiminnan kulmakiviä. ”Tämän lisäksi meidän tulee kiinnittää huomiota tuotantovarmuuden kehittämiseen ja siihen liittyvien herkkyyspisteiden havaitsemiseen nyt, kun olemme menossa kohti täyden kapasiteetin ajoa Norilskin omalla materiaalilla. EHS-toiminnan ja tuotantovarmuuden parantaminen tarkoittaa myös henkilöstön kehittämisen kannalta merkittäviä asioita, kuten kou-

Tuotantojohtaja Tomi Ojan mukaan korkeampaa kapasiteettia tavoitellessa on tärkeää tehostaa toimintavarmuutta, tehokkuutta sekä toimintojen yhteistyötä.

lutusta, oman osaamisen varmentamista sekä toimintatapojen muuttamista. Myös tiedonsiirtoa pyritään varmistamaan entistä paremmin”, tuotantojohtaja Oja luettelee. Kun tehtaan kapasiteetti on kokonaisuudessaan käytössä, seisokit lyhenevät. Uudessa toimintamallissa onkin tärkeää varmistaa laadukas investointiprojektien toteuttaminen. Käsittelykapasiteetin maksimointi vaikuttaa olennaisesti myös tuotteiden valmistukseen, jolloin pitää entistä enemmän panostaa asiakaslähtöisyyteen sekä teknisen asiakaspalvelun ja myynnin yhteistyöhön. ”Olemme ainoita nikkelitehtaita maailmassa, jolla on omalla, raaka-aineisiin


8

panostavalla tuote- ja prosessikehityksellä saavutettu näin laaja tuotevalikoima. Harjavallasta tulee kolmea metallista tuotetta pulveria, brikettiä ja katodia sekä nikkelikemikaaleja. Olemme saaneet tuotua tuote- ja prosessikehityksen tehokkaasti käytäntöön. Tämä on asia, josta meidän pitää ehdottomasti olla ylpeitä.” Kehitys ei pysähdy Norilsk Nickel Harjavallalla on käytössään laaja-alainen toimintajärjestelmä. Kaikkia tehtaan toimintoja mitataan aktiivisesti ja arvioidaan paitsi sisäisesti myös ulkoisesti. Tietoa kerätään koko ajan, dataa analysoidaan ja sen kautta määritellään kulloisetkin kehityskohteet. Avaintekijäksi nousee se tehokkuus, kuinka nopeasti tehdyt havainnot viedään kehitystoimenpiteinä käytäntöön. ”Tämä on ehkä klisee, mutta mittaamme ja tunnistamme kehitystarpeet sekä johdamme niitä tehokkaasti eteenpäin. Ei riitä, että esimerkiksi toiminnan laadusta,

käyttövarmuudesta ja tehokkuudesta kaksi toimii, vaan kaikkien kolmen tulee toimia. Jokainen organisaatio joko onnistuu tai kompastuu tähän. Me teemme töitä onnistumisen eteen”, Oja tiivistää.

Kehityksen avaintekijä on tehokkuus – kuinka nopeasti tehdyt havainnot viedään kehitystoimenpiteinä käytäntöön. ”Soveltaminen on meidän vahvuutemme. Meillä on rohkeutta soveltaa tietojamme ja taitojamme uusissa haasteissa”, Lindell jatkaa. Yhteistyön voima

Harjavallan tehdas on monipuolisuudellaan, muutosvalmiudellaan ja osaamisellaan vahvistanut asemaansa paitsi konsernissa myös nikkelinjalostuksen maailmanluokan toimijana. Nyt organisaatio on historiallisen haasteen edessä. Jokaisen panosta, sopeutumista ja reagointia vaaditaan. ”Tämä on yhteinen muutos. Ei vain oman organisaatiomme vaan kumppanitoiminnat huomioiden yli 500 henkilön aikaansaama muutos”, Oja päättää.

Norilsk Nickel Harjavallan kilpailuvalttina on edelläkävijyys ja asiantuntijuus. Yhteistyö konsernin muiden asiantuntijoi-

1. Meillä on käytössämme moderni teknologia ja osaava henkilöstö, jotka mahdollistavat monipuolisen tuotevalikoiman ja laadukkaat tuotteet.

AVAINTA MENESTYKSEEN

den kanssa on tiivistä. Niin Harjavallassa kuin Venäjällä on tehty paljon työtä muutoksen eteen. Pääkonttorista saatu tuki ja luottamus strategian jalkauttamiseen on antanut uskoa hankkeen toteutumiselle aikataulussa.

2. Toimimme tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että olemme resurssi- ja kustannustehokkaita ja että prosessimme toimii mahdollisimman tehokkaasti.

3. Toimintamme prioriteetteja ovat ympäristö- ja työturvallisuus. Haluamme turvata pitkäaikaiset toimintaedellytyksemme kaikilta osin.

4. Investoimme tulevaisuutta silmällä pitäen ja varmistamme toimintaamme pitkälle tulevaisuuteen. Tästä esimerkkinä on muun muassa energiainvestoinnit, joilla siirrymme kohti uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.


9

Ajankohtaiset Kädessäsi on uuden sidosryhmälehtemme Niteen ensimmäinen numero. Nide kertoo sinulle ajankohtaiset kuulumisemme ja avaa toimintaamme pala kerrallaan. Ensimmäisen numeron teemana on vastuullisuus niin paikallisen vuorovaikutuksen, kuin kansainvälisen huippuosaamisenkin näkökulmasta. Mukavia lukuhetkiä!

Vastuullista kesäduunia nuorille osaajille Haemme noin 60 kesätyöntekijää tuotannon, hallinnon ja laboratorion tehtäviin. Toivomme kesätyöntekijöiltämme reipasta otetta, positiivista asennetta, innostusta uuden oppimiseen ja halua kehittyä. Tuotannon työtehtävissä edellytämme vähintään 18 vuoden ikää. Alle 18-vuotiaat voivat hakea kaksi viikkoa kestävälle työelämään tutustumisjaksolle. Mukavan työyhteisön lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kehittyä ja oppia prosessiteollisuuden osaajaksi.

Olemme tänäkin vuonna mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoutuneet tarjoamaan kaikille kesätyöntekijöillemme positiivisen kesätyökokemuksen. Näin kehitämme omalta osaltamme suomalaista kesätyötä uudelle tasolle. Täytä sähköinen työhakemus osoitteessa www.nornik.fi 28.2.2016 mennessä.

Dupont toteuttaa laajan turvallisuusarvioinnin NNH:lla

Norilsk Nickel Harjavalta on nyt Kemianteollisuus ry:n jäsen

Norilsk Nickel Harjavalta toteuttaa laajan turvallisuuskulttuuri- ja prosessiturvallisuusauditoinnin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Auditoinnin toteuttaa kansainvälisesti turvallisuus- ja prosessiturvallisuusarviointeja tarjoava DuPont.

Norilsk Nickel Harjavalta on tammikuun 2016 alusta lähtien Kemianteollisuus ry:n jäsen. Aiemmin NNH oli Teknologiateollisuus ry:n jäsen.

Arvioinnin tavoitteena on saada kattava kuva turvallisuuskulttuurimme nykytilasta. Arviointia varten tammikuussa 2016 tullaan toteuttamaan koko henkilöstölle sekä kumppaniyrityksille kohdistettu kysely. Kyselyn lisäksi DuPontin konsultit haastattelevat henkilöstöä sekä jalkautuvat eri tuotanto-osastoille. Loppuraportit ja niiden pohjalta tehdyt kehitysaskeleet on määrä olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä.

Syyt uudelleenjärjestäytymiselle olivat erityisesti kemianteollisuuden edelläkävijyys ja vastuullisuus kemikaaliturvallisuus- sekä EHS-asioissa. Vastuullisuus on keskeinen arvo myös Norilsk Nickel Harjavallan toiminnassa, jonka vuoksi kemianteollisuuden jäsenyys tukee toimintaamme. Esimerkkinä vastuullisuudesta voidaan mainita Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma, joka on tehnyt merkittävää työtä kestävän kehityksen parissa jo yli 20 vuoden ajan.


10

Isot saappaat, pieni ekologinen jalanjälki Vastuullisuus on yksi Norilsk Nickel Harjavallan pääarvoista. Se tarkoittaa ympäristövaikutusten kokonaisvaltaista tuntemista ja niiden hallintaa – vastuunkantoa luonnosta, ihmisistä sekä elinolosuhteista.


11

Ympäristön, terveyden ja turvallisuuden huomioiminen ohjaa Norilsk Nickel Harjavallan jokapäiväistä toimintaa. Se on yrityksen toimintaedellytys teollisuuden alalla, jota ohjaavat tiukat lupakäytännöt. Norilsk Nickel Harjavallan prioriteetteina ovat yritys- ja ympäristövastuu sekä kestävä kehitys. Kun nämä asiat ovat kunnossa, suunnataan katseet taloudelliseen puoleen. Avointa viranomaisyhteistyötä Kemikaali- ja ympäristöluvat määrittelevät tarkasti Norilsk Nickel Harjavallan liiketoimintaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvat, joissa rajataan muun muassa mitä kemikaaleja tuotantoprosesseissa saa käyttää ja kuin-

Tehtaan toiminnan ympäristövaikutuksia veteen, ilmaan ja kasvillisuuteen arvioidaan säännöllisesti. Joidenkin tutkimusten osalta mittauksia on toteutettu jo useamman vuosikymmenen ajan, jolloin on selvästi nähtävissä, miten esimerkiksi nikkelipitoisuus tehtaan lähiympäristössä on pitkällä aikavälillä käyttäytynyt. Yksi tällainen on Metsäntutkimuslaitos Metlan toteuttama sammal- ja jäkälätutkimus. Tehtaan lähistöltä analysoitavaksi kerätty sammal on hyvä indikaattori osoittamaan ympäristön tilaa. Norilsk Nickel Harjavalta on edesauttanut jo vuosikymmenten ajan myös Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toteuttamaa tutkimusta, jossa

telman. Toimintasuunnitelma sisältää niin investointeja ja konkreettisia toimenpiteitä kuin erilaisia hankkeita sekä kehitysprojekteja, joilla viedään ympäristötoimia eteenpäin ja vähennetään entisestään ympäristön kuormitusta. Lupaehtoja tiukemmat tavoitteet Norilsk Nickel Harjavalta takaa pitkäaikaiset toimintaedellytyksensä asettamalla omat tavoitteensa viranomaisten määrittelemiä lupaehtoja tiukemmiksi. Tämä koskee niin ympäristösäännöksiä, kierrätystä kuin työ-, terveys- ja turvallisuusasioita. Yhtiön periaatteena on, että tehtaan toiminta on myös lähialueiden asukkaille mahdollisimman huomaamatonta. Tuotannosta aiheutuvat melu, pöly

Olemme asettaneet omat tavoitteemme viranomaisten määrittelemiä luparajoja tiukemmiksi. Näin toimimme jatkuvasti mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella. - Jari Hämäläinen, EHS-päällikkö

ka paljon sekä millaisia päästöjä niistä saa aiheutua. Ympäristölupaan sisältyvät päästörajat ilmaan ja veteen ovat sitovia. Lupa velvoittaa seuraamaan päästörajojen toteutumista ja raportoimaan mittaustuloksista viranomaisille. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sen sijaan määrittelee prosessiin liittyvät turvallisuusvaatimukset. Viranomaisyhteistyö on tiivistä, sillä raportoinnin lisäksi tarkastuksia tehdään jatkuvasti niin ympäristöviranomaisten kuin Tukesin taholta. Jatkuvaa ympäristön tarkkailua Norilsk Nickel Harjavalta on myös aktiivisesti mukana ympäristön tilaa seuraavissa mittaushankkeissa ja rahoittaa eri toteuttajatahojen ympäristötutkimustyötä alueella.

tarkkaillaan Kokemäenjoen tilaa, sen veden laatua ja kalojen kuntoa. Heinäkuun 2014 nikkelipäästön jälkeen joen tilaa seuraavia tutkimuksia on tehty enemmän kuin koskaan aiemmin, ja niitä tullaan toteuttamaan myös jatkossa. Ilmanlaadun osalta Norilsk Nickel Harjavalta on jäsenenä Porin ja Harjavallan alueen ilmanlaatutyöryhmässä, joka hoitaa muun muassa Harjavallassa kahden jatkuvatoimisen mittauspisteen toimintaa. Mittauspisteiden tulokset ovat julkisesti nähtävissä verkossa. Omien mittausten sekä eri tahojen toteuttamien ympäristötutkimusten perusteella Norilsk Nickel Harjavalta analysoi tuloksia vuosittain ja laatii toimintasuunni-

ja haju eliminoidaan mahdollisimman tehokkaasti. Lupa-arvoja alhaisempiin tavoitteisiin pääseminen vaatii jatkuvaa prosessien ja prosessilaitteiden seurantaa. Tätä varten Norilsk Nickel Harjavallalla on paras käytettävissä oleva tekniikka, jolla minimoidaan tuotantolaitoksen ympäristövaikutuksia. Lähtökohtana häiriötilanteiden hallinta Olennaista ympäristöriskien ennaltaehkäisyssä on säännöllisesti toteutettavat riskiarvioinnit, vaaratilanteiden esiintuominen ja käsittely sekä varautuminen mahdollisiin poikkeustilanteisiin.


12

90% Jätteiden hyötykäyttöaste

Häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ja riskien minimoiminen on ympäristövaikutusten kannalta erittäin tärkeää, sillä tehtaan toimiessa normaalisti päästöt pysyvät hyvin alle luparajojen. Norilsk Nickel Harjavallassa pyritään tehokkaasti estämään häiriöpäästöjen aiheutuminen. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti niin prosesseihin kuin operoitaviin laiteisiin. Samassa yhteydessä käydään läpi häiriötilanteiden toimintaohjeistus. Poikkeustilanteita varten prosesseissa on useampia turvajärjestelmiä. Tämä varotoimien sarja turvaa edelliseen mahdollisesti tullutta vikaa. Laiterikon tai muun mahdollisesti häiriöpäästöä aiheuttavan tilanteen sattuessa tehtaalla ajetaan kyseinen osa prosessista alas tai mikäli tarpeellista, koko prosessi alas.

70% Käytetystä lämmöstä tulee sekundäärisesti alueen yritysten hukkalämpöjä hyödyntämällä

Toimia ekologisemman jalanjäljen jättämiseksi Tehokas raaka-aineen hyödyntäminen auttaa vähentämään prosessissa syntyvää jätettä. Norilsk Nickel Harjavallalle tulevasta raaka-aineesta otetaan talteen nikkelin lisäksi muitakin tuotteeksi jalostettavia metalleja, kuten kobolttia, kuparia ja erilaisia jalometalleja. Yhtä lailla prosessiin käytettävät kemikaalit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Korkean talteensaantiasteen vuoksi arvometalleja menee hyvin vähän jätteeksi prosessisakkojen mukana.

Lajittelu hoidetaan jätteiden syntypaikalla, josta ne kuljetetaan oikeaan paikkaan jatkokäyttöä varten. Prosessipoisteista rautasakka on suurin läjitettävä jäte, jolle ei ole toistaiseksi löydetty hyötykäyttöä. NNH asettaa Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella toimivalle palveluverkostolle samat vaatimukset niin ympäristö- kuin turvallisuusasioiden suhteen. Auditoinneilla pyritään vaikuttamaan kokonaisuuden hallintaan, jolloin myös ympäristöä koskevat välilliset vaikutukset tulevat huomioiduksi.

Jätteiden hyötykäyttöaste on Norilsk Nickel Harjavallassa hyvällä tasolla. 80-90 prosenttia tehtaalla syntyvästä jätteestä kierrätetään, jolloin kaatopaikalle kulkeutuva määrä jää vähäiseksi.

PÄÄROOLISSA KESTÄVÄ KEHITYS

BIOENERGIA TULI JÄÄDÄKSEEN Norilsk Nickel Harjavalta toimii energiaintensiivisellä teollisuudenalalla ja tarvitsee vuosittain valtavan määrän lämpöenergiaa prosesseihinsa. Huomattava osuus, noin 70 % tehtaan prosesseissa käytettävästä lämpöenergiasta tulee sekundäärisesti Suurteollisuuspuiston muiden yritysten hukkalämpöjä hyödyntämällä. Norilsk Nickel Harjavallan ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy:n rakennuttaman, valmistumassa olevan biohöyrylaitoksen tuottama energia pienentää entisestään raskaan polttoöljyn tarvetta tehtaalla. Laitoksen vaikutukset näkyvät vuositasolla merkittävänä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä. Arviolta jopa 70 000 tonnia CO2-päästöjä säästyy uuden pellettiä polttavan laitoksen myötä. Varapolttoaineena höyrykattilalaitos käyttää nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.

Investoinnin ansiosta tehtaan käyttämä lämpöenergia tuotetaan uusiutuvalla, kotimaisella polttoaineella, joka pienentää merkittävästi toiminnan hiilijalanjälkeä. 30 MW:n laitos otetaan käyttöön tammikuun 2016 lopussa, jolloin se tuottaa arviolta 150 gigawattituntia energiaa vuodessa. Norilsk Nickel Harjavalta on tehnyt myös sopimuksen LNG-yhtiö Skangas Oy:n kanssa nesteytetyn maakaasun toimittamisesta prosessissa käytetyn vedyn valmistukseen sekä energiatuotantoon. LNG:n myötä öljypohjaisista polttoaineista aiheutuneet rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt vähenevät.


13

Yhteistyöllä

ympäristön hyväksi Norilsk Nickel Harjavallan ja Harjavallan kaupungin arvot kohtaavat niin ympäristöasioissa kuin turvallisuuden ja terveyden osalta. Tavoitteet ovat yhteneväiset ja yhteistyö on tiivistä ja avointa. Harjavallan kaupungin puolelta yhteistyöstä vastaa ympäristöinsinööri Reijo Roininen. Reijo Roininen toteaa, että yhtiön tavoitteena on pysyä reilusti alle sille asetettujen lupa-arvojen. ”Siinä yritys on onnistunut erinomaisesti. Kuntalaisten palaute tehtaan toiminnasta on erittäin harvinaista. Ylipäätään toiminnan vaikutukset ympäristöön on pystytty minimoimaan tehokkaasti.” Ilmanlaatu jatkuvassa tarkkailussa Porin ja Harjavallan alueella toimii yhteinen, molempien kaupunkien ja alueilla toimivien suurten laitosten edustajista koostuva ilmanlaatutyöryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia mittaustoiminnasta. Harjavallassa on kaksi mittausasemaa, samoin Porissa. Ympäristölupien vaatimuksesta Harjavallassa mitataan rikkidioksidia ja erilaisia hiukkaspitoisuuksia. Tulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalissa, www.ilmanlaatu.fi, jossa ilmanlaatua kuvataan asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono.

REIJO ROININEN on Harjavallan kaupungin ympäristöinsinööri ja rakennustarkastaja, joka tekee Norilsk Nickel Harjavallan kanssa yhteistyötä muun muassa ympäristöasioiden ja rakennusvalvonnan osalta. Roininen toimii Harjavallan edustajana aktiivisesti Porin ja Harjavallan ilmanlaatutyöryhmässä yhdessä Porin kaupungin ja alueella toimivien suurten teollisuuslaitosten kanssa.

”Harjavallassa tilanne ilmanlaadun suhteen on mallikas, sillä se pysyy hyvänä 90% vuodesta. Normaalitilanteessa ilmanlaatu ei aiheuta toimenpiteitä, eikä esimerkiksi Norilsk Nickel Harjavallan toiminta näy mittauksissa käytännössä juurikaan.” Mahdolliset ilmanlaadun vaihtelut eivät aina ole Suurteollisuuspuistosta johtuvia, sillä niihin vaikuttavat olennaisesti muun muassa kaduilta ajoittain nouseva pöly. Ilmanlaatuasioiden ohella myös melupäästöjä mitataan säännöllisesti. Melulle on omat päivä- ja yöohjearvonsa, joiden tulee alittua. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota niihin pisteisiin, joissa melu pystytään eliminoimaan muun muassa rakenteita ja rakennuksia hyödyntämällä. Tämäkin on Roinisen mukaan Norilsk Nickel Harjavallan osalta toteutettu hyvin. Kohti uusiutuvia energiamuotoja Nikkelijalostamon lisäksi kaupunki hyödyntää Suurteollisuuspuiston alueelta tulevia lämpöjä. Aikaisemmin parhaimmillaan 96% jätelämmöstä saadusta energiasta on jaettu kaukolämpönä keskusta-alueen rakennuksiin. Osuus ei enää nykyään ole yhtä suuri, mutta edelleen se on merkittävä lämmönlähde osalle kuntalaisista. Niin Norilsk Nickel Harjavalta kuin Harjavallan kaupunki on hiljalleen luopumassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudet energiainvestoinnit painottuvat uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Norilsk Nickel Harjavallan pellettilaitoksen rakentaminen sekä nesteytetyn maakaasun, LNG:n käyttöönotto ovat kaupungin kannalta erittäin myönteisiä investointeja. Molemmista on suuri hyöty niin teollisuudelle itselleen kuin kuntalaisille.

”Harjavallassa tilanne ilmanlaadun suhteen on mallikas, sillä se pysyy hyvänä 90% vuodesta. Norilsk Nickelin toiminta ei näy mittauksissa käytännössä juurikaan.”


14

Harjavaltalaista osaamista

maailman huipputeknologian ytimess채 Tutkimukseen sek채 prosessi- ja tuotekehitykseen panostaminen on Norilsk Nickel Harjavallalle menestyksen takuu. Know-how on avainasemassa Harjavallan jalostamolla.


15

Harjavallan tehtaan ainutlaatuisuus nikkelintuottajana näkyy laajana tuoteportfoliona. Monipuolisuus turvaa myös kysynnän heittelyiltä sekä laajentaa asiakaspohjaa. Noin 7000 asukkaan paikkakunnalla Harjavallan Suurteollisuuspuistossa, sijaitsee yritys, jonka osaaminen tunnetaan ympäri maailmaa. Satakunnan sydämestä lähtee päivittäin korkealaatuisia nikkelituotteita asiakkaille ympäri maapalloa. Tehtaalta löytyy maailmanluokan osaamista niin analytiikan kuin tutkimuksenkin osalta. Laitteet ja menetelmät edustavat alan viimeisintä tietotaitoa. Niiden pohjalta Norilsk Nickel Harjavallalla on erinomaiset edellytykset kehittää uusia tuotteita, jotka perustuvat vahvaan tutkimukselliseen näkemykseen ja ne vastaavat laadultaan juuri sitä, mitä asiakas tuotteelta odottaa. Toiminnan ydin on monipuolisuudessa Harjavallan tehtaan ainutlaatuisuus nikkelin tuottajana näkyy laajana tuoteportfoliona. On harvinaista, että yhdessä jalostamossa tuotetaan kahta erilaista korkean teknologian metallituotetta, nikkelikatodeita ja nikkelibrikettiä, sekä useampaa nikkelikemikaalituotetta. Näiden lisäksi Harjavallassa on vuodesta 2014 lähtien valmistettu kobolttisulfaattikidettä, joka on nikkelituotannon sivutuote.

Harjavaltaan on toimitettu nikkelikiveä aina tähän asti useilta toimittajilta ympäri maailman. Näin raaka-ainepohja on ollut monipuolinen. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Esa Lindell sanookin, että raaka-ainepohjan epävakaus ja tuotettavien jalosteiden määrä ovat olleet lähtökohtia, joille Norilsk Nickel Harjavallan tutkimus ja tuotekehitys perustuu. ”Nikkelisulfaattiliuoksen saaminen riittävään puhtauteen ja tuotelinjojen käytettäväksi on tuotantomme oleellisin seikka. Olemme vaihtuvista raaka-aineista huolimatta kyenneet virittämään prosessimme siten, että olemme aina hallinneet raakaaineiden tuomat uudet epäpuhtaudet.”

lopputuotteet ovat, sitä suurempi joukko asiakkaita voi niitä omassa prosessissaan käyttää.

Monipuolisen tuotepaletin etuna on, että jonkin tuotteen kysynnän ollessa heikompi, yhtiössä voidaan keskittyä sen hetken markkinoilla paremman kysynnän omaavaan tuotteeseen. Monipuolisuus laajentaa myös asiakaspohjaa - mitä enemmän tuotteita, sitä enemmän potentiaalisia asiakkaita.

Myynnin, asiakaspalvelun ja tuotekehityksen yhteispeliä

Harjavallassa käytettävä huipputeknologia ja henkilöstön erikoisosaaminen näyttäytyvät asiakkaalle ensisijaisesti lopputuotteiden korkeana laatuna. Mitä kehittyneempiä ja korkealuokkaisempia

Asiakaslähtöisyys on yksi tärkeimmistä vaikuttimista tuotekehityksen aloittamiselle. Kehitystyö lähtee liikkeelle myynnin ja asiakkaan selvittämästä tarpeesta saada tuote markkinoille.

”Ehdoton tavoitteemme on, että pystymme täyttämään laatuvaatimukset laaja-alaisesti ja mahdollistamaan tuotteiden käytön asiakkaidemme vaativimmissakin prosesseissa”, teknisen asiakaspalvelun päällikkö Pekka Alisaari tähdentää. Harjavallassa valmistetuilla nikkelituotteilla on asiakkaita ympäri maapalloa. Eniten tuotteita matkaa Eurooppaan, jonka lisäksi tuotteita viedään meriteitse mm. Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Tuotteita valmistetaan kansainvälisten standardien mukaisesti tai niitä räätälöidään asiakaskohtaisesti erilaisia käyttötarkoituksia varten. Tällöin asiakkaan omat spesifikaatiot määrittelevät tuotteen laatuvaatimukset.

Tiesitkö että..

270

huippuammattilaista pitää Harjavallan tuotannon käynnissä.

HARJAVALLASTA MAAILMALLE Kemikaalituotteiden kehitys ja tuotepuolen laajeneminen lähtivät käyntiin Harjavallan jalostamolla 2000-luvun alkupuolella, jolloin uusi kemikaalitehdas valmistui Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Käytössä olevat kemikaalituotteiden tuotantolinjat edustavat moderneinta teknologiaa. Prosessit on viritetty vastaamaan alan haasteisiin sekä asiakkaiden tiukentuneisiin toiveisiin.


16

”Norilsk Nickel Harjavalta kilpailee alan muiden toimijoiden kanssa erityisesti tuotteiden puhtaudella ja laadun tasaisuudella.” - Esa Lindell, T&K-johtaja

Asiakkailta saadut toiveet ja palaute tuotteiden suhteen ovat ensiarvoisen tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä. Niiden avulla tuotteiden kehitys kulkee oikeaan suuntaan ja jalostamo pystyy tarjoamaan yhä korkealaatuisempia nikkelituotteita maailmanlaajuisille asiakkailleen.

”Kun asiakas esittää meille perustellusti toivomuksiaan tai kenties jotain puutteita tuotteisiimme liittyen, pyrimme aina reagoimaan niihin ja ottamaan ne tuotekehityksessä huomioon”, Alisaari sanoo.

Näiden rajapintojen yli tapahtuvalla tiedonsiirrolla taataan kaikille paras mahdollinen tieto hankkeisiin liittyen. Yhteistyön on oltava tiivistä, jotta lopputulos on onnistunut.

OSASTOJEN välisellä yhteistyöllä tuloksiin

Tarkoitusta varten on vastikään perustettu uusi kansainvälinen teknisen asiakaspalvelun tiimi, jonka vetäjänä Alisaarikin toimii. Teknisen asiakaspalvelutiimin tehtävänä on lisätä myynnin, tuotannon ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jonka avulla tuotteita pystytään parantamaan entisestään.

Uusien innovaatioiden ja prosessien kehityksessä koko organisaation panos on merkittävä. Tutkimus- ja kehitysosasto tekee teoreettisen työn sekä prosessien kehityksen yhdessä laboratorion kanssa. Tehdaspalvelu vastaa muutosten sekä investointien toteuttamisesta ja tuotantoorganisaatio prosessien käyttöönotosta.

”Tuotannolla on erittäin paljon sellaista tietotaitoa prosessin käyttäytymisestä, joka on kehityspuolelle ja tehdaspalveluille hyvin arvokasta. Yhteistyön aktiivinen ylläpitäminen ja eri osastojen välisten rajapintojen madaltaminen on tärkeää. Näin organisaatio kokonaisuudessaan pysyy herkkänä kyvylle vastata eteen tuleviin haasteisiin”, Lindell tiivistää.

Ensiluokkaista kobolttisulfaattikidettä maailman akkumarkkinoille Kobolttisulfaatti on nikkelituotannon sivutuote, jonka Norilsk Nickel Harjavalta on onnistunut oman kehitystyönsä kautta jalostamaan pidemmälle kidetuotteeksi. Lopputuloksena on erittäin korkealaatuinen lopputuote, jota hyödynnetään erityisesti patteriteollisuudessa eli ladattavissa akuissa käytettävien patterikemikaalien valmistuksessa. Se, että Harjavallan jalostamosta lähtevä kobolttisulfaattituote on nykyisellään maailmanlaajuisessa käytössä, vaati pitkäjänteistä ja sisukasta kehitystyötä. ”Kun aloitimme kobolttisulfaattikidetuotantoa, tuote ei ollut laadullisesti vielä asiakkaan edellyttämässä vaatimustasossa.

Tiettyjen elementtien saaminen tarkasti määriteltyyn puhtaustasoon, vaati 3-4 kuukautta tiivistä tutkimustyötä. Lopulta saimme ratkaisuun vaaditun heureka-elämyksen”, Pekka Alisaari kertaa. Alisaaren mukaan paras palaute tehdystä työstä on, että asiakas hyväksyy tuotteen ja saa sen hyväksytettyä myös omassa prosessissaan. Tämän jälkeen asiakas sitoutuu ostamaan tuotetta tasaisin aikavälein. ”Yhtiön sisältä löytyvä asiantuntemus ja sen soveltamisen rohkeus näyttäytyi erinomaisella tavalla juuri kobolttisulfaatin jalostamisessa”, Alisaari kiittelee.


17

Harjavaltalaiset nikkelituotteet maailmalla Norilsk Nickelin kaivokset

Norilsk Nickelin myynnin toimipisteet

Norilsk Nickelin suurimmat toimitusvolyymit tuotetonnien mukaan vuonna 2015: 1. 2. 3. 4.

Yhdysvallat Japani Etelä-Korea Suomi

5. 6. 7. 8.

Ruotsi 9. Taiwan Italia 10. Saksa Malesia Iso-Britannia

5. 4. 8. 10. 6.

1.

3.

2.

9. 7.

EUROOPPA POHJOIS-AMERIKKA Pohjois-Amerikkaan tuotteet kulkevat konteissa meriteitse.

Euroopan markkinoille nikkelituotteet matkaavat autoteitse. Hollannissa sijaitsevalta konsernin varastolta tuotteet jatkavat matkaansa eri puolille maapalloa.

18%

53%

Toimitukset tuotetonneina

Nikkelikemikaalit

Kemikaalitehtaalla jalostetaan monipuolisesti erilaisia nikkelikemikaaleja elektroniikka- ja kemianteollisuuden tarpeisiin, kuten sähköpinnoitukseen ja ruostesuojaukseen.

29%

Toimitukset tuotetonneina

KOBOLTTISULFAATTI

Kobolttisulfaatti on tuotteiden kuopus, jota on jalostettu puhtaaksi lopputuotteeksi vuodesta 2014 alkaen. Sitä käytetään muun muassa akkuteollisuudessa.

AASIA Kemikaalituotteiden suurin asiakaskunta löytyy Aasiasta. Tuotteet kuljetetaan Aasian markkinoille laivoilla.

Toimitukset tuotetonneina

NIKKELIBRIKETIT

Tehtaan kokonaistuotannosta nikkelibrikettien osuus on noin 58 %. Nikkelipulverista valmistettuja puhtaita nikkelibrikettejä käytetään muun muassa ruostumattoman teräksen valmistukseen.

NIKKELIKATODIT

Nikkelikatodit ovat puhdasta nikkeliä. Niitä käytetään muun muassa erikoisteräksissä ja pinnoituskäsittelyissä. Nikkelikatodit toimitetaan asiakkaille joko kokonaisina levyinä tai erikokoisina paloina.


18

Minun Norilskini Pienen paikkakunnan suurella tehtaalla on aina merkittäviä alueellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Norilsk Nickel Harjavalta vaikuttaa todellisuudessa monien ihmisten elämään. Toiminnan vaikutukset näkyvät ja välittyvät eri tavoin. Yhteiskunnallisella tasolla yrityksen vaikutukset heijastuvat muun muassa kaupungin elinvoimaan ja siellä vallitseviin elinolosuhteisiin sekä ihmisten kokemaan elämänlaatuun. Lisäksi vaikutukset näkyvät yhteisön resursseissa, käytännöissä, asenteissa ja arvoissa. Kysyimmekin, millainen on sinun Norilskisi?

Vakaa kumppani opintielle WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä laaja valikoima ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. WinNova toimii Satakunnan alueella, sillä on toimipisteet Raumalla, Porissa, Laitilassa ja Ulvilassa. Juhani Nygren työskentelee rakentamisalan koulutuspäällikkönä, johon kuuluu muun muassa prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikkalinjat. Oppilaitoksen ja Norilsk Nickel Harjavallan välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Aktiivinen yhteistyö on lähtenyt liikkeelle 1990-luvun puolivälissä aikuiskoulutuksesta laajentuen nuoriso- ja oppisopimuskoulutuksiin. Suomen ensimmäiset kemianteollisuuden näyttötutkinnot toteutettiin vuonna 1997 ja siitä lähtien Norilsk Nickel Harjavallalla on aloittanut säännöllisin väliajoin uusi oppisopimusryhmä, jonka kautta yritykseen valmistuu uusia prosessiteollisuuden ammattilaisia. Norilskilla tämä on ainoa väylä tuotannon vakituisiin työntekijätehtäviin. ”Yrityksen toiminnalla on oppilaitokselle merkittävä vaikutus, sillä se on yksi alueen merkittävimmistä prosessiteollisuuden yrityksistä, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua koneisiin ja laitteisiin, joita koululla itsellään ei ole. Tällöin tulevat laborantit ja prosessinhoi-

juhani nygren Koulutuspäällikkö, WinNova

tajat pääsevät tutustumaan todelliseen työympäristöön”, kertoo Nygren. WinNovan ja Norilsk Nickel Harjavallan yhteistyö on aktiivista vuorovaikutusta ja monipuolista osaamisen jakamista oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Näkyvin yhteistyön muoto on varmasti kemianteollisuuden ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus, jonka kautta yritykseen valmistuu uusia prosessiteollisuuden ammattilaisia. Lisäksi yritys tarjoaa eri asteiden opiskelijoille mm. työssäoppimisja työharjoittelujaksoja, joiden kautta on mahdollisuus työllistyä esimerkiksi kesätöihin. Koulutusyhteistyön lisäksi WinNovan ja Norilsk Nickel Harjavallan asiantuntijat jakavat omaa osaamistaan puolin ja toisin erilaisissa alan esittelytilaisuuksissa, teemapäivissä ja koulutuksissa. Nygren kertoo, että erityisesti aikuiset suosivat opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen perustuvaa opiskelua. Prosessiteollisuuden nuorisopuolen koulutuksen vetovoimaa sen sijaan halutaan jatkossa kehittää. ”Prosessiteollisuus ei ole nuorille tuttua, joten kilpailu aloituspaikoista on toistaiseksi pientä”, Nygren pohtii. Uusi, aikuisten prosessiteollisuudentutkinto käynnistyi WinNovassa viime vuonna.

Aloituspaikkoja oli 12 ja niihin haki viisinkertainen määrä henkilöitä. Tästä ryhmästä 5 henkilöä suoritti työssäoppimisjaksonsa Norilskilla. Nygren arvioi karkeasti, että oppisopimuskoulutuksen käyneistä noin 85% työllistyy yrityksiin ja työvoimapoliittisista koulutuksista noin 70%. Koulutuksen etuna on valmistuminen suoraan työntekijäksi. Näin työpaikat ja tulevaisuuden tekijät kohtaavat jo opin tiellä. ”Ilman yhteistyötä Norilsk Nickel Harjavallan kanssa, oppisopimuskoulutustarjonta olisi paljon suppeampaa ja se vaikuttaisi koulutusmääriin laskevasti”, Nygren summaa. Kokonaisuudessaan Norilsk Nickel Harjavallan yritystoiminta on WinNovan koulutus- ja opetustoiminnalle tärkeää. ”Yrityksen alihankintaverkosto poikii nimittäin myös muita yhteistyökuvioita oppilaitokselle. Yrityksen toiminnalla on hyvä maine – se tukee opetusta ja ammatillista kehitystä”, koulutuspäällikkö Nygren vahvistaa.


19

JAANA KARRIMAA Kaupunginjohtaja

Vetovoimaista yhteistyötä Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaan mukaan harjavaltalaiset ovat ylpeitä Suurteollisuuspuistostaan ja siellä toimivasta kansainvälisestä Norilsk Nickel Harjavallasta. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta vahva yritys kasvaa ja kehittyy. Investoinnit tehtaan rakennuksiin, tuotantotoimintaan ja prosesseihin on ilahduttava asia ja yrityksen menestys luo hyvinvointia myös Harjavallan kaupungille. Norilsk Nickel Harjavalta ja kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä. Harjavallan kaupunki haluaa vahvistaa ja tukea alueellaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Tästä hyvä esimerkki on kaupungin toimiva infrastruktuuri. ”Kun Norilsk Nickel Harjavalta näki tarpeelli-

seksi rakentaa uuden pellettilaitoksen, me yhteistyöllä kaavoitimme siihen tarvittavan maa-alueen”, kertoo Karrimaa. Kaupunki huolehtii aina myös yritysten tarvitsemista tie-, vesi- ja jätevesiverkostojen rakentamisesta. ”Suuryritys vaikuttaa muun teknisen infrastruktuurin lisäksi liikennesuunnitteluun ja teiden kunnossapitoon. Vuonna 2005 rakensimme uuden liittymän siltoineen 2-tielle palvelemaan Suurteollisuuspuiston raskasta liikennettä. Raskas kuljetus asettaa haasteita teiden kunnossapitoon. Talvisin aura-autot aloittavatkin urakkansa usein Suurteollisuuspuiston läheisyydestä. Pyrimme siten omalta osaltamme välttämään, etteivät raaka-aineita kuljettavat

Kannustava ilmapiiri motivoi kehittymään Harjavaltalainen filosofian maisteri Pekka Alisaari aloitti työskentelyn Norilsk Nickel Harjavallan kemikaalitehtaalla oppisopimusharjoittelijana vuonna 2002. Siitä alkoi hänen monipuolinen uransa yrityksen palveluksessa. Tähän mennessä Alisaari on toiminut kemikaalitehtaan prosessinhoitajana, liuottamon vuorotyönjohtajana, prosessiteknikkona, prosessi-insinöörinä sekä kemikaalitehtaan ja elektrolyysin käyttöpäällikkönä. Uudet haasteet eivät tähän pääty. Parhaillaan menossa on siirtymävaihe uuteen työtehtävään. ”Siirryn myynnin alaisuudessa toimivaan kehitysyksikköön, Head of Analysis and Research Service -tittelin alle. Saan jäädä Harjavaltaan, vaikka muu organisaatio on hajautettuna Moskovassa, Sveitsissä, Lontoossa ja Amerikassa.”, Pekka kertoo.

Työ Norilsk Nickel Harjavallassa on mielenkiintoista ja mukavaa. Vuosien myötä toiminnan eri prosessit ovat tulleet tutuiksi. ”Olen myös oppinut paljon teollisuuden prosesseista ja nikkelin kemiasta ja kielitaitokin on pysynyt yllä kansainvälisessä työympäristössä”, kertoo Alisaari. Työ on rikastuttanut tekijäänsä myös sosiaalisella puolella. Ihmissuhdetaidot ovat hioutuneet eri työntekijöiden kanssa toimiessa. Meillä on hyvä yhteishenki. Ihmiset ovat kiinnostuneita työstään ja auttavat useimmiten parhaansa mukaan ongelman ilmaantuessa. Apua saa aina kun sitä pyytää, ketään ei jätetä tiimin ulkopuolelle.” Norilsk Nickel Harjavalta on antanut mahdollisuuden tehdä erilaisia työteh-

painavat rekat jäisi lumikinoksiin. Lisäksi satojen ihmisten päivittäinen työpaikkaliikenteen sujumisen varmistaminen on myös huomionarvoinen seikka.” Norilsk Nickel Harjavallan toiminta työllistää paitsi omat 270 työntekijäänsä, myös laajan joukon erilaisia alihankintayrityksiä. Ostovoiman ja kysynnän lisääntyminen ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta. Kaiken toiminnan yhteistuloksena kaupunki saa verotuloja, jotka hyödyttävät Harjavallan asukkaita eri olomuodossa. ”Harjavallan kaupungilla ja Norilsk Nickel Harjavallalla on hyvää yhteistyötä”, Karrimaa päättää.

pekka alisaari teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Norilsk Nickel Harjavalta

täviä ja kehittää omaa osaamistaan. Kehitysideoita otetaan vastaan, niitä kuunnellaan ja niihin kannustetaan. Kun toiminta on vakaalla pohjalla, myös työntekijällä on varmuus jatkuvuudesta ja omasta taloudestaan. Käyttöpäällikön näkemys yrityksestä on varsin positiivinen, eikä hän ei ole ainoa. Pitkäaikaisia työntekijöitä on paljon, ja keskimääräinen aika yrityksen palveluksessa on noin 15 vuotta. Monet työntekijät opiskelevat samanaikaisesti ja kehittyvät urallaan eteenpäin aivan kuten Alisaarikin. ”Kannustavan ja luotettavan työnantajan palveluksessa on motivoivaa työskennellä”, summaa Alisaari.


20

Tulevaisuuden tekijöitä, osaajia työyhteisöön

Osaava henkilöstö näyttelee suurta roolia yrityksen menestystarinassa. Siksi Norilskilla annetaan tukea ja kannustetaan koulutukseen. Tiiviin oppilaitosyhteistyön avulla yritys saa joukkoonsa tulevaisuuden osaajia ja tekijöitä myös jatkossa. Kasvamista asiantuntijuuteen näköalapaikalla Norilsk Nickel Harjavalta haluaa varmistaa osaavan henkilöstön saatavuuden teettämällä vuosittain ammattikorkeakouluilla useita insinööritöitä muun muassa prosessi- ja kemiantekniikkaan liittyen. Myös diplomitöitä kemian, metallurgian tai materiaalitekniikan aloilta valmistuu yrityksen käyttöön, mutta huomattavasti insinööritöitä vähemmän.

yrityksestä ja sen prosesseista. Kiinnostus lopputyön tekemiseen on saattanut herätä esimerkiksi kesätöiden yhteydessä. Tutkimustyötä tehdessä tehtaan prosessien tuntemus on hyödyksi. ”Insinöörityön tekijällä saattaa olla jo valmiiksi idea, johon hän työssään haluaa keskittyä. Tutkimusaiheesta keskustellaan yhdessä ja se hyväksytetään myös oppilaitoksella, jotta valittu aihe vastaa insinööriopiskelijan koulutusta.”

Tutkimusinsinööri Anna-Maria Jäpölä sanoo, että suurella osalla insinööritöiden tekijöistä on jo aikaisempaa kokemusta

Lopputöiden aiheet liittyvät hyvin yleisesti tuotteen laadun parantamiseen, päästöjen pienentämismahdollisuuksiin tai energian-

säästöön. Se on tutkimusselvitystyötä, jolla lähtökohtaisesti on yritykselle käytännön hyötyä. ”Opiskelijoiden kanssa toteutettaviin töihin liittyy selkeästi win-win-näkökulma. Me yrityksenä saamme käyttöömme arvokasta tietoa ja opiskelija saa mahdollisuuden perehtyä kyseiseen prosessiin sekä tulla tutkimansa osa-alueen asiantuntijaksi. Jatkotyöllistymisen kannalta sillä on erittäin suuri merkitys.” Sovitulle työlle luodaan yhdessä raamit, joiden mukaan opiskelija lähtee sitä


21

VIIME VUOSIEN DIPLOMITÖITÄ NORILSK NICKEL HARJAVALLALLE

2013 ”Morfologian hallinta nikkelin sulfidisaostuksessa” Tatu Kupiainen, LUT

2013 ”Liuotusreaktorin korroosiotutkimus” Lauri Mäenpää, TUT

2014 ”Lyijyanodien korroosio rikkihappoliuoksessa” Suvi Rantanen, Aalto Yliopisto

Ammatillisen huippuosaamisen tukeminen on tärkeä osa Norilsk Nickel Harjavallan vastuullista yritystoimintaa. Se rakentaa yritys- ja työnantajamielikuvaa sekä edesauttaa kouluttamaan työntekijöitä tulevaisuuden tarpeisiin. toteuttamaan. Aiheen lisäksi käydään läpi työn pääpiirteet ja ne tavoitteet, joita työllä halutaan saavuttaa. Työn ohjaajaksi nimetään yrityksen puolesta tutkija, joka opastaa opiskelijaa teoriaosuuden alkuun. Kun teoriapuoli on hallinnassa, siirrytään kokeelliseen osuuteen, sen suunnitteluun ja toteutukseen. Jäpölällä on asiasta omakohtaista kokemusta, sillä hän valmisteli aikoinaan diplomityön Norilsk Nickel Harjavallalle aiheesta uuttoliuoksen ominaisuuksien muuttuminen. Innovaatioita ja oivalluksia Insinööri- ja diplomitöiden lisäksi tutkimusyhteistyötä tehdään eri yliopistojen kanssa. Pääosin projektit ovat Tekes-rahoitteisia, mutta Norilsk Nickel Harjavalta voi toimia myös hankkeiden osarahoittajana, jolloin tutkimuksen

paino on yhtiön käytäntöjä hyödyttävissä näkökulmissa. Kehityspäällikkö Rauno Luoma kertoo, että esimerkiksi uusien prosessien ja teknologioiden tutkimus voidaan aloittaa ensin yliopistoprojektina teoreettisen puolen osalta, jonka jälkeen työ saatetaan loppuun oman yhtiön sisällä sovelluksen ja käyttöönoton osalta. Parhaillaan Norilsk Nickel Harjavallalla on meneillään ympäristönsuojeluun ja päästöasioihin liittyvä yhteistyöhanke Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa on mukana myös Oulun yliopisto ja se on Tekes-rahoitteinen, julkinen projekti. ”Hankkeessa tutkitaan erilaisia geopolymeerejä ja niiden käyttöä liuosten puhdistamisessa. Tutkimuksessa kartoitetaan vedenpuhdistukseen käytettäviä metallisia

epäpuhtauksia imeviä mineraaleja. Projekti on vasta alkuvaiheessa, joten sen tuloksia ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa. Vastaavia teknologioita on tutkittu myös omassa laboratoriossamme, joten siinä suhteessa tutkimuksessa tehtävät löydökset ovat varsin mahdollisia meidän prosesseissamme käytettäväksi.” Norilsk Nickel Harjavallan oma tutkimus on soveltavaa ja täysin omiin prosesseihin valikoitua. Sitä kautta tuodaan käytäntöön uusia innovaatioita.


22

Minun

Norilskilla ammattilaisten kirjo on laaja, eikä yksikään urapolku ole samanlainen. Tässä pääsevät ääneen neljä työntekijäämme, joista jokaisella on oma tarina kerrottavanaan.

urapolkuni Harjavalta avasi uudet mahdollisuudet

VIRGINIE SUHONEN, vanhempi tutkija Virginie tuli taloon kahdeksan vuotta sitten, jolloin Norilsk Nickel oli juuri ostanut Harjavallan jalostamon. Hän on työskennellyt Norilsk Nickel Harjavallassa tutkijana, mutta hoiti myös vajaan vuoden verran liuottamon käyttöpäällikön tehtäviä äitiysloman sijaisena.

Ranskassa syntynyt ja siellä insinööriksi opiskellut Virginie valmistui kemian lisensiaatiksi Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta vuonna 2002. Valmistumisen jälkeen hän aloitti tutkijana OMG:n tehtailla Kokkolassa, josta siirtyi Norilsk Nickel Harjavaltaan syksyllä 2007. ”Olin jo Kokkolassa OMG:llä työskennellessäni tehnyt yhteistyötä silloin vielä samaan konserniin kuuluneen Harjavallan tutkimusryhmän kanssa. Harjavallassa aloitin tutkijana ensin elektrolyysissä ja sitten liuottamolla. Olen käytännössä samoissa tehtävissä edelleen”, Virginie sanoo ja jatkaa, että vaikka kokemusta onkin kertynyt vuosien aikana erittäin paljon, joka päivä oppii aina jotain uutta.

05

01

03

Opiskeli insinööriksi Ranskassa

02

Jatkoi opintoja ja valmistui kemian lisensiaatiksi Lappeenrannasta 2001

Valmisteli diplomityön Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa ja valmistui 1994

04

2014 toimi 10 kuukautta liuottamon käyttöpäällikkönä äitiysloman sijaisena

Siirtyi 2007 tutkijaksi Norilsk Nickel Harjavaltaan

Kasvu työnjohtajaksi

MARKUS MAIJALA, vuorotyönjohtaja Markus on aloittanut Norilsk Nickel Harjavallan palveluksessa kesätyöntekijänä vuonna 2007. Neljän kesän ajan Markus ehti tehdä niin prosessihoitajan kuin työnjohdon sijaisuuksia, kunnes hänet palkattiin pelkistämöön vuorotyönjohtajaksi vuonna 2010.

Markus on koulutukseltaan sähkötekniikan insinööri. Työ Norilskilla ei käytännössä vastaa koulutusta, mutta jokainen päivä on opettanut alasta ja prosesseista uutta. ”Koulu on antanut pohjan, mutta mistään ei varsinaisesti tule suoraan valmista työntekijää näihin prosesseihin. Työn, hyvän perehdytyksen ja työkavereiden opastuksen kautta olen päässyt tehtävään kiinni. Paljon olen oppinut, mutta paljon on vielä opittavaa. Olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin.” Markuksen vuorossa on tällä hetkellä vakituisena seitsemän henkilöä. Tuleva raaka-ainepohjan muutos ei sinänsä vaikuta perustyöhön, mutta oman haasteensa asettaa kovempi tuotantotahti. Se vaatii tarkkaavaisuutta ja turhien tuotantokatkosten välttämistä.

04 Vuodesta 2010 pelkistämön vuorotyönjohtaja

03 01

Valmistui sähkötekniikan insinööriksi vuonna 2009 Satakunnan Ammattikorkeakoulusta

Yhteensä 4 kesää kesätöissä, viimeiset kesät työnjohdon sijaisena

02

2007 ensimmäistä kertaa kesätöissä Norilsk Nickel Harjavallassa, aluksi prosessihoitajana


23

Aloitti 2008 Norilsk Nickel Harjavallassa liuottamon prosessi-insinöörinä

Valmistumisen jälkeen työskenteli 1,5 vuotta Valmetilla Uudessakaupungissa

Valmistui 2006 prosessitekniikan diplomi-insinööriksi

03

01

04

02

Siirtyi vuonna 2010 liuottamon käyttöpäälliköksi

Vastuuta osaston johdossa Oulusta vuonna 2006 prosessitekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Virpi haki Harjavaltaan koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Ennen aloittamistaan Norilsk Nickel Harjavallan prosessi-insinöörinä, hän työskenteli reilun vuoden Valmetin Uudenkaupungin tehtailla. ”Kun tulin tehtävään talon ulkopuolelta, vei luonnollisesti aikansa oppia tuntemaan oman osastonsa prosessit sekä kaikki sen ympärillä olevat toiminnot. Pari vuotta myöhemmin minulle tarjoutui mahdollisuus urakehitykseen. Työtehtävät vaihtuivat liuottamon prosessi-insinööristä saman osaston käyttöpäälliköksi. Työtehtävässä on tullut vastaan hyvin paljon sellaisia asioita, joita en ollut prosessi-insinöörinä kohdannut. Haasteellisista ajoista huolimatta olen ollut tyytyväinen kehittymismahdollisuuksiin.”

VIRPI HEIKKINEN, käyttöpäällikkö Virpi aloitti Norilsk Nickel Harjavallassa liuottamon prosessiinsinöörinä vuonna 2008. Pari vuotta myöhemmin hän siirtyi saman osaston käyttöpäällikön tehtäviin.

Opiskelujen aikana oli työharjoittelussa Harjavallan Suurteollisuuspuistossa

On tutustunut myös päävalvomotyöskentelyyn

Tuli prosessihoitajan oppisopimuskoulutukseen Norilsk Nickel Harjavaltaan keväällä 2006

02 Opiskeli prosessihoitajan perustutkinnon Porin Tekniikkaopistossa

01 JUHA-MATTI PAINOKALLIO, prosessinhoitaja Juha-Matti on työskennellyt Norilsk Nickel Harjavallan liuottamon prosessinhoitajana jo lähes kymmenen vuotta. Viime aikoina hän on tutustunut myös päävalvomon työtehtäviin, mikä on laajentanut prosessinäkökulmaa entisestään.

03

05 04

Oppisopimusaika päättyi 2009 vakituiseen työsopimukseen

Muutokset tuovat haastetta Juha-Matti haki prosessinhoitajan perustutkinnon pohjalta Harjavaltaan kemianteollisuuden ammattitutkinnon kolmen vuoden mittaiseen oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimusajan jälkeen hän siirtyi yrityksen palkkalistoille vakituisesti. Juha-Matti sanoo, että vuosien mittaan toiminta on kehittynyt huomattavasti. Se näkyy erityisesti kentällä käytettävässä laitekannassa. Myös raakaainemuutokset ovat tuoneet mukanaan haasteita. ”Prosessimme elää tälläkin hetkellä merkittävän raaka-ainemuutoksen keskellä. Se on tuonut lisähaasteita omiinkin työtehtäviin. Meitä on koulutettu paljon ja koulutuksia tulee olemaan jatkossakin. Meneillään oleva muutos tuo mukanaan mielenkiintoiset ajat.”


Nikkelijalostuksen maailmanluokan asiantuntija Norilsk Nickel Harjavalta Oy on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Organisaatiomme Satakunnassa on 50 toimintavuoden aikana kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi modernin teknologiamme, jatkuvan tuotekehityksen sekä ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta. Toimintamme kulmakivenä on arvomaailmamme, joka ohjaa liiketoimintaamme ja henkilöstön työskentelyä. Luotamme pitkäjänteiseen toimintaan ja kehitystyöhön, joka tuottaa tuloksia niin henkilöstön, tuotteiden kuin työympäristömme osalta.

www.norilsknickel.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.