Nide 2018

Page 1

Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti 1 / 2018

Osallistava toimintakulttuuri tukee turvallisuutta s. 4

Tuotekehitystä maailman huippuluokassa s. 11 millaista on toimiva kuntayhteistyö? S. 13


TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Kohti yhteistä visiota. Nornickel Harjavallassa olemme matkalla kohti osallistavaa toimintakulttuuria. Jokainen meistä on oman työnsä paras asiantuntija ja jokaisella on annettavaa turvallisuuden edistämiseen. Olemme saaneet tuotannon tänä vuonna täyteen vauhtiin. Nikkelin tuotantomäärät ovat ennätystasolla ja kasvua on luvassa edelleen. Logistiikkaketju Nornickel-konsernin kaivoksilta Harjavaltaan on vakiintunut ja investoinnit kaasujen sekä energian tuotantoon on toteutettu. Viimeisen parin vuoden aikana nikkelin tuotantoon ja sitä tukeviin toimintoihin Harjavallassa on investoitu yli sata miljoonaa euroa. Uusien prosessien käyttöönotto tämän mittakaavan toiminnassa ei tapahdu hetkessä. Nornickel Harjavallalla ylösajovaihe on kuitenkin sujunut nopeasti. Tuotantotasomme on noussut noin kolmanneksella reilussa vuodessa. Käyttöönottoon liittyviltä alkuvaikeuksilta emme ole mekään täysin välttyneet. Mekaanisten ja kemiallisten haasteiden ratkaiseminen tuotannossa on vaatinut paljon työtä. Samaan aikaan tuotannon kasvattamisen ohella olemme kehittäneet uusia tuotteita ja prosesseja. Ympäristöjalanjälkemme on pienentynyt merkittävästi. Aiemmin olimme Suomen suurimpia raskaan polttoöljyn käyttäjiä, nyt öljy on korvattu bioenergialla ja nesteytetyllä maakaasulla. Lisäksi kaikki tuotannossa käytettävä vety valmistetaan nesteytetystä maakaasusta, joka toimitetaan SEURAA VERKOSSA Twitter: @NNHarjavalta Seuraa Nornickel Harjavallan tviittejä ajankohtaisista asioista. Vastaamme myös seuraajiemme kysymyksiin.

Tahkoluodon LNG-terminaalista. Hiilidioksidijalanjälkemme on nyt yli 50 tuhannen henkilöauton verran pienempi. Sähköistyvä maailma ja tarve vähentää hiilidioksidipäästöjä tuo kasvua tuotteillemme. Nikkeli ja koboltti litiumin ohella ovat tärkeimmät materiaalit uuden sukupolven akuissa. Sähköautojen yleistyminen moninkertaistaa nikkelin ja koboltin kysynnän akkujen valmistuksessa. Tässä arvoketjussa olemme vahvasti

mukana. Julkistimme viime kesänä strategisen kumppanuuden suuren kansainvälisen kemian alan yrityksen kanssa tavoitteena tuoda markkinoille uusia nikkelipohjaisia akkukemikaaleja. Visionamme on olla alallaan edistyksellisin ja luotettavin toimija. Haluamme olla työturvallisuuden edelläkävijä ja kemianteollisuuden kärkikastia turvallisuuskulttuurissa. Tämä edellyttää myös päivittäisen toiminnan kehittämistä kohti osallistavaa toimintakulttuuria.

Joni Hautojärvi toimitusjohtaja


3

Sisältö

2

4

7

8

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Osallistava toimintakulttuuri tukee turvallisuutta

meidän yhteinen tavoite Tuotantojohtajamme Lauri Kokko esittäytyy.

tuotannon rattaat vauhdissa Uutta tuotantoennätystä jahtaamassa.

Joni Hautojärvi kertaa nikkelitehtaan vuoden tapahtumat.

10 ilmoitustaulu Nornickelin ajankohtaiset.

Yhteistyöllä ja luottamuksella kohti yhtenäisempää konsernia.

12

13

katsaus sähköautomarkkinoiden globaaliin kehitykseen

osaaminen tulevaisuuden sähköautojen moottorina

Teknologia kehittyy nopeasti.

Asiakaslähtöistä tuotekehitystä maailman huippuluokassa.

15 millaista on toimiva kuntayhteistyö? Avoin vuorovaikutus ja jatkuva vuoropuhelu on molempien osapuolten eduksi.

18

20

22

työtä viihtyisän ja puhtaan ympäristön eteen

työntekijän matkassa

minun urapolkuni

Millainen on kemikaalitehtaan käyttöpäällikön työpäivä?

Kahden huippuammattilaisen polku Nornickel Harjavallan matkassa.

Nornickel Harjavalta vastuullisena toimijana.

Nide – Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti 1 / 2018

Päätoimittaja Hanna-Kaisa Koskinen Toimitus ja taitto Brand Agency Punda Kuvat Johanna Sjövall

Nornickel Harjavalta Teollisuuskatu 1 FI-29200 Harjavalta FINLAND Y-tunnus 1591728-4


4

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Osallistava toimintakulttuuri tukee turvallisuutta Itseohjautuva ja ammattitaitoinen henkilöstö on avainroolissa yrityksen menestyksessä. Nornickel on parhaillaan kehittämässä organisaatiokulttuuria entistä osallistavampaan suuntaan. Mutta mitä kaikkea se oikein käytännössä tarkoittaa, toimitusjohtaja Joni Hautojärvi?


5

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen pohjana Nornickelin yhteinen arvomaailma ohjaa jokapäiväistä liiketoimintaa sekä henkilöstön työskentelyä. Viimeisen kahden vuoden aikana Nornickelillä on keskitytty erityisesti työturvallisuuden parantamiseen. Työturvallisuuskulttuurin kehittämisellä on tähdätty paitsi turvallisuuden parantamiseen ja häiriötilanteiden välttämiseen, myös työntekijöiden sitouttamiseen ja osallistamiseen osana arjen tekemistä. Nyt kehittämisessä on otettu askel kokonaisvaltaisempaan suuntaan. ”Organisaatiokulttuuria luodaan joka päivä toiminnan ja tekemisen kautta. Emme puhu enää turvallisuuskulttuurin muuttamisesta, vaan käännämme koko toimintakulttuurin osallistavampaan suuntaan”, kertoo toimitusjohtaja Joni Hautojärvi. Toimintakulttuurin muutoksella tarkoitetaan muun muassa erilaista johtamistapaa ja esimiestyötä, sekä yksilön vastuun kasvua. Kohti valmentavaa ja kannustavaa kulttuuria Nornickelillä on toimittu jokseenkin perinteisessä maailmassa, jossa johtaminen tapahtuu ylhäältä alaspäin ja asioita tehdään paljon valvonnan, sääntöjen ja ohjeiden kautta. Jatkossa valvonta kohdistetaan siihen, että tavoitteet jalkautetaan paremmin ja varmistetaan, että jokainen työntekijä ymmärtää tavoitteet ja sitoutuu niihin.

Kehittämisen tavoitteena on saada henkilöstöltä enemmän ideoita ja näkemyksiä siihen, miten viedä asioita eteenpäin. Se asettaa täysin uudenlaisen lähestymistavan johtamiselle ja esimiestyölle. ”Tavoittelemme valmentavaa johtamista, joka mullistaa esimiehen perinteisen roolin. Kaikki toiminta tähtää itsenäisempään tekemiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkossa esimiehet panostavat entistä enemmän valmentavaan esimiestyöhön ja tukevat tiimejään ja koko organisaatiota, jotta saavuttaisimme yhteisiä tavoitteita”, Hautojärvi kertoo. Käytännössä esimiehet tulevat johtamaan henkilöstöä enemmän tavoitteiden ja tiedon jakamisen kautta. Heillä on vastuu siitä, että tiimi suoriutuu tehtävistään ja heille asetetuista tavoitteista. Esimiehet tekevät lisäksi tavoitteiden asetantaa, seurantaa ja mittaroivat tuloksia. Hautojärvi huomauttaa, että kehittämistyössä on myös haasteita. ”Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta tämä on suunta, jota kohti ollaan menossa. Haasteita voi esiintyä esimerkiksi esimiehillä uuden roolin omaksumisessa. He joutuvat tasapainoilemaan sen kanssa, kuinka paljon ovat asiantuntijoita ja kuinka paljon esimiehiä.” Jokainen on oman työnsä asiantuntija

Uudessa asetelmassa lähdetään ajatuksesta, että ammattitaitoinen ja työhönsä vihkiytynyt henkilö on oman työnsä paras asiantuntija - tällöin hän itse tietää, miten työ suoritetaan turvallisesti ja laadukkaasti. Työntekijä on muun muassa mukana laatimassa ohjeita ja perehdyttämässä uutta työntekijää. Nornickelillä on lisäksi muodostettu eri henkilöstöryhmien asiantuntijoista koostuvia työryhmiä, jotka keräävät jatkuvasti ideoita ja asioita eteenpäin viemiseksi. ”Arvostamme työntekijöitämme ja on tärkeää, että saamme heidän äänensä kuuluviin. Kun yksilö näkee oman merkittävyytensä isossa kuvassa, se tuo ylpeyden tunnetta tehdystä työstä. Lisäksi uusi toimintakulttuuri luo yhteishenkeä työyhteisössä ja edesauttaa positiivista toiminnan kehitystä”, Hautojärvi kiteyttää. Viime kädessä itsenäinen toimintakulttuuri siis tarkoittaa vastuuta itsestä, omasta turvallisuudesta ja omasta tekemisen laadusta. Se tarkoittaa myös vastuun ottamista työkaverista siinä mielessä, että ymmärretään oman työn vaikutus myös kollegoihin nähden. Kun vielä jaetaan yhteiset tavoitteet ja sitoudutaan työskentelemään niiden eteen, uskon että toimintamme tehostuu kokonaisuudessaan”, tiivistää Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja.

Osallistavaan toimintakulttuuriin sisältyy vastuuta, yhteistyötä ja tiedon jakamista.

Näin toimintakulttuurin muutosprosessia toteutetaan: kevät

kesä

kevät

syksy

2016

2016

2017

2017

Turvallisuusarviointi ja -kysely

Konserni lanseerasi uudet arvot, joiden jalkautus aloitettiin Harjavallassa

Henkilöstön turvallisuuskoulutukset

Esimiesarvioinnit toteutettiin

2018

Turvallisuuskysely

2019

Turvallisuusarviointi ja -kysely


6

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Henkilökunnan sitoutuminen yrityksen yhteisiin arvoihin vie Nornickeliä kohti entistä yhtenäisempää konsernia.

Edistyksellisin ja luotettavin nikkelin tuotantoyksikkö Nornickel Harjavallan missio on tuottaa tehokkaasti ja kannattavasti laadukkaita ja monipuolisia nikkelituotteita asiakkaidemme tarpeisiin. Toimintamme kulmakivenä on arvomaailmamme, joka ohjaa liiketoimintaamme ja henkilöstön työskentelyä.


7

Meidän yhteinen tavoite Tuotantojohtaja Lauri Kokko on pitkän linjan nornickeliläinen. Työhistoriaa yhtiön palveluksessa on karttunut jo 17 vuoden ajalta erilaisissa tehtävissä. Millaiselta tuotantojohtajan arki näyttää vuoteen 2018 käännyttäessä?

Nornickelin syksy on ollut kiireinen uuden Kuolan kiven käyttöönoton myötä. Tuotantojohtaja Lauri Kokon tehtäväkenttä on laaja ja vaatii keskittymistä useisiin asiakokonaisuuksiin. Kokko vastaa kaikkien tuotanto-osastojen toiminnasta kokonaisuudessaan. ”Päämääräni on tukea organisaatiota tavoitteisiin pääsemisessä. Tärkeimpänä tavoitteenamme on työturvallisuuden kehittäminen, jossa on paljon eri projekteja käynnissä. Lisäksi Venäjältä tulevan nikkelikiven myötä meillä on ensimmäistä kertaa raaka-aineet täyteen tuotantokapasiteettiin. Yhteisten tavoitteiden toteutuminen vaatii koko organisaation sitoutumista niin turvallisuuden kuin tuotannonkin osalta”, kertoo Kokko. Siirtyminen häiriöttömään käyntiin ja tavoitteiden mukaiseen tuotantovauhtiin ei tule itsestään. ”Se kysyy panostusta niin tuotannolta,

kunnossapidolta kuin myös kaikilta muiltakin tukitoiminnoilta. Nornickelin kunnossapito-organisaation sulauttamisella tuotanto-organisaatioon pyritään varmistamaan saumaton yhteistyö, jotta tulevat tuotantohaasteet saavutetaan. Merkittävässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa on myös kunnossapitokumppanimme Quant Finland Oy”, kertoo Kokko. Nornickel Harjavallassa on neljä tuotantoosastoa; liuottamo, elektrolyysi, pelkistämö ja kemikaalitehdas. Kokko on uransa aikana työskennellyt eri osastoilla. ”Kun toimintaa on mahdollista katsoa eri näkökulmista, vuosien saatossa isonkin organisaation kokonaisuus hahmottuu hyvin. Toki tuttuja toimintamalleja pitää voida myös tarvittaessa muuttaa, eikä historia saa olla painolasti toiminnan eteenpäin viennissä. Sen sijaan, selkeät ja realistiset tavoitteet ovat asioita, joita

pyrin omalla toiminnallani kirkastamaan. Odotan innolla alkavaa vuotta ja sen mukana tulevia haasteita”, tiivistää tuotantojohtaja.

Porilainen Lauri Kokko aloitti pelkistämön käyttöpäällikkönä vuonna 2000, jossa hän työskenteli kahdeksan vuoden ajan. Tämän jälkeen Lauri siirtyi kehitystehtävien pariin. Ensimmäinen merkittävä projekti liittyi SAP –toiminnanohjausjärjestelmän tuotantomoduulin käyttöönottoon, jota hän oli koordinoimassa. Tämän jälkeen työt kohdistuivat tuotannon – ja tehdaspalveluorganisaation kehitystehtäviin. Vuonna 2011 raakaaineiden ostopäällikön rooliin siirtyneen Laurin tehtäviin kuuluivat raaka-aineiden hankintaan ja logistiikkaan liittyvät asiat.


8

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Tuotannon rattaat vauhdissa Harjavallan tehdas on toiminut täydellä höyryllä koko syksyn ajan. Laitoksen tuotantosuunnitelman mukainen tahti saavutettiin alkusyksystä. Parhaillaan odotellaan uutta tuotantoennätystä - se voi toteutua minä hetkenä hyvänsä. Nornickel Harjavallan loppuvuoden tavoitteena on saavuttaa kaikkien aikojen tuotantoennätys, joka hipoo 60 tuhatta tonnia. Tavoitteeseen pääsyä on vaikeuttanut muun muassa lyhytkestoinen raaka-ainevaje keväällä. Merkittävimmän muutoksen tuotantoon teki uuden raakaaineen prosessointi. Prosessin kehittämisellä täyteen kapasiteettiin Nornickel Harjavallan tehtaalla on kuluneen kesän aikana valmistauduttu konsernin Kuolan kaivoksen kivimateriaalin käyttöönottoon. Tavoitteellinen prosessikehitys ei ole uutta, sillä vuonna 2016 tehdas siirtyi NN-kiven käyttöön jalostamon pääraaka-aineena. Kuolan kiven käyttöönotto on edesauttanut tehtaan käytettävyyden maksimointia ja uuden tuotantoennätyksen toteutumista. Tuotannon volyymin nousun myötä yksikkökulutukset ovat pysyneet hyvällä tasolla. Kun tehdasta käytetään täydellä teholla, se näkyy käyttöasteen lisäksi tuloksen kasvuna, joka mahdollistaa tehtaan uudet investoinnit. Kuolan kiven käyttöönotto Kuolan kivi on Nornickel konsernin

omasta Petsamon kaivoksesta jatkojalostettua nikkelikiveä. Se eroaa jonkin verran rikastemaisesta, jauhetusta NN-kivestä. Kuolan kivi on kooltaan isompaa ja karkeampaa, ja siinä on erilainen kemiallinen koostumus. Kivi toimitetaan tehtaalle esimurskattuna, ja isokokoisimmat kappaleet voivat olla jopa puolen nyrkin kokoisia. Sen vuoksi jalostamista varten Harjavallassa tehtiin keväällä jonkin verran prosessimuutoksia.

teiksi kivestä nikkelin ja koboltin, mutta mitään kivestä ei mene hukkaan. Kivessä oleva kupari myydään välituotteena kolmansille osapuolille niin sanottuna kuparisakkana, jossa on 60% kuparia ja lisäksi jalometalleja. Konttitoimituksina lähtevät suursäkit toimitetaan eri asiakkaille, jotka sitten omassa prosessissaan erottelevat kuparin ja jalometallit toisistaan.

Kuolan kiviaineksesta seulotaan ensin hienojae ja karkeampi jae. Ne kuljetetaan eri liuotuslinjoihin siilojen kautta. Toisen siilon rakennetta muutettiin, jolloin karkeajae voidaan syöttää eri kivilinjaan. Näin ollen kiviominaisuudet auttavat kummallakin liuotuslinjalla. Koeajot tehtiin kesäkuussa, jolloin todennettiin Kuolan kiven sopivuus jalostusprosessiin. Samalla todennettiin kiven liuotustasapainoa parantavat ominaisuudet.

Loppuvuonna tehtaalla on prosessoitu kahta konsernin kiveä. Kuolan kiven osuus on 30% sisään tulevasta kivivolyymista. Loppuosa syötteestä on NN-kiveä.

Kiven ominaisuudella on merkitystä Kuolan kivi sisältää merkittävän määrän kuparia verrattuna NN-kiveen. Kupari on tärkeä sivutuote, ja se myös parantaa huomattavasti liuotustasapainoa jalostusprosessissa. Nornickel jalostaa lopputuot-

Tehtaan käytettävyys maksimiin

Sama kivien osuus on toimintasuunnitelmissa myös seuraavalle vuodelle, jolloin tuotantobudjetti on 65 tuhatta tonnia nikkeliä. Nyt Harjavallassa on todellinen näytön paikka. Vuonna 2018 raaka-aineita on käytettävissä täyteen tuotantokapasiteettiin.


9

KUOLAN KIVI • Nornickel konsernin omasta Petsamon kaivoksesta jalostettua kiveä • Toimitetaan Harjavaltaan jalostukseen esimurskattuna

30% KUOLAN KIVEN OSUUS KIVIVOLYYMISTA henkilöstö

60%

kuparista tulee Kuolan nikkelikivestä

2016

NN-KIVI Harjavallan tehtaiden PÄÄRAAKA-AINEEKSI

60 000 tNi

Henkilöstön kehittäminen

Työturvallisuus

Toimintatapojen kehitys

tuotanto

Tuotannon tavoite vuodelle 2017

Käyttövarmuus

Tehokkuus

65 000 tNi laajennettu tuotanto vuodelle 2018

Toiminnan laatu


10

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

ILMOITUSTAULU Uusi 12-tuntinen

työvuorojärjestelmä kokeilussa

Uusi keskusvarasto otettiin käyttöön heinäkuussa Edellisessä numerossa kerroimme Nornickel Harjavallan ostaneen Yaralta kuusi hehtaaria maata, jolla sijaitsee ammoniakin purkupaikka ja sen varastosäiliö, sekä useita varastorakennuksia. Tuotteiden varastointiin soveltuva keskusvarasto otettiin käyttöön heinäkuussa. Lisäksi logistiikkayritys Transval Solutions

Oy:n kanssa solmittu sopimus kattaa Nornickelin tuotteiden siirtokuljetukset eri tuotanto-osastoilta keskusvarastoon, varaston operoinnin sekä lastaustoimintojen tuottamisen. Tavoitteena on saada tuotelogistiikkaan laadukas, joustava ja kustannustehokas palvelumalli.

Keskeytymätöntä kolmivuoroa tekevät työntekijät kemikaalitehtaalta, pelkistämöltä sekä liuottamolta siirtyivät kesäkuun alussa 12 tunnin mittaiseen, säännölliseen työvuoroon perustuvaan vuorojärjestelmään. Järjestelmässä neljää työpäivää seuraa kuusi vapaata. Kokeilujakso toteutetaan 1.6.2017–31.5.2018 välisenä aikana. Työntekijöiden lisäksi kokeiluun osallistuvat myös vuorotyönjohtajat sijaisineen. 12-tuntisen työvuorojärjestelmän sujumista seurataan säännöllisesti. Esimerkiksi, ennen kokeilun aloittamista työntekijöiden kuormitusta ja hyvinvointia selvitettiin Työterveyslaitoksen teettämällä vuorotyökyselyllä, joka uusitaan kokeilun loppuvaiheessa. Jakson jälkeen tehdään päätös, jatketaanko 12-tuntista vuorojärjestelmää, vai siirrytäänkö takaisin aiempaan järjestelmään.

osaamisen kehittäminen kuuluu kaikille Prosessimuutokset, uusien koneiden ja laitteiden käyttöönotto, työtehtävien muutokset ja monet muut tekijät luovat jatkuvasti tilanteita, jotka edellyttävät uusien tietojen ja taitojen hankintaa. Oman osaamisen päivittäminen ja sen kehittäminen kuuluukin jokaisen työntekijämme henkilökohtaiseen vastuuseen. Esimiehet puolestaan huolehtivat siitä, että osaaminen on linjassa asetettujen tavoitteiden ja tehtävien vaatimusten kanssa. Parhaiten näitä seurataan kehityskeskusteluissa.

Tuoreissa arvoissa henkilöstön kehittäminen ja osaaminen ovat isossa roolissa. Määrittelemme parhaillaan eri tehtävissä tarvittavaa ydinosaamista, jolla varmistetaan tehtävässä laadukas suoriutuminen. Tavoitteena on päästä hyödyntämään osaamisprofiileja ja niiden kehittämistä vuoden 2018 kehityskeskusteluissa. Esimiestyön kehittäminen Osana johtamisen kehitystyötä kaikille Nornickel Harjavallan esimiehille suoritettiin lokakuun alussa 360-johtamisarviointi, jonka tavoitteena oli kerätä palautetta

esimiestyöstä ja johtamisesta. Esimiestä arvioivat hänen esimiehensä, työntekijät sekä kollegat. Arvioinnin toteutti Balentor Oy samaan tapaan kuin vuonna 2014. Balentor Oy tuottaa saaduista palautteista arvioiduille henkilöille henkilökohtaiset yhteenvetoraportit, joiden pohjalta he laativat itselleen henkilökohtaisen kehityssuunnitelman. Johtoryhmä puolestaan määrittelee saadun palautteen perusteella yritystason johtamisen kehityssuunnitelman.


11

Nornickelillä tapahtuu mitaleista kirkkain Ensiapukilpailusta kotiin tuomisina

• Ryhmä on perustettu 1.2.1978 • 27 henkilöä, joista 20 Nornickeliltä • n. 20 harjoitusta vuodessa,

Suurteollisuuspuiston ensiapuryhmän kuusi jäsentä osallistuivat maailman ensiapupäivänä 9. syyskuuta Turussa järjestettävään ensiapukilpailuun Satakunnan

piirimestaruudesta. Tuliaisena osallistujat saivat kaulaansa kultaiset mitalit, mutta myös kosolti eväitä ja ideoita ensiapuryhmän harjoituksia silmällä pitäen.

joista 3-4 ensivasteharjoituksia

• Kiertoharjoituksissa käydään läpi

mm. elvytystä, asentohoitoja yms.

• Käytössä oma ea-auto

Kuva: Suvi Hallikainen

Vastuullista kesäduunia Harjavallassa – Hae nyt! Nornickel Harjavallan kesärekrytointi alkoi 15.12.2017. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni-kampanjassa ja sitoutuneet vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Tarjolla on yhteensä noin 40 kesätyöpaikkaa touko-elokuun ajaksi

tuotantomme eri osastoilla. Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös tukitoiminnoissamme laboratoriossa, taloudessa ja tuotteiden toimituksessa.

Olisiko sinusta osaaja joukkoomme?

Edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää.

www.nornickel.fi

Täytä hakemus 28.2.2018 mennessä osoitteessa:

Tiesitkö että...

7

kokonaisratkaisuehdotusta

Nornickel Harjavalta haastoi Redesign the Factory -innovaatiohaastekilpailulla automaation ja robotiikan ammattilaiset suunnittelemaan investoinnin toteutuksessa hyödynnettäviä ratkaisuja Harjavallan tuotantolaitoksen elektrolyysin tehokkuuden, turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi.


12

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Katsaus sähköautomarkkinoiden

globaaliin kehitykseen

Litiumioniakku keksittiin vasta 1970-luvulla. Teslan ensimmäinen, vuonna 2008 lanseerattu sähköauto sisälsi suurikokoisen, 53 kilowattitunnin akun. Nopea teknologian kehitys on mahdollistanut yhä tehokkaampien akkujen valmistuksen.


13

Osaaminen tulevaisuuden sähköautojen moottorina Nornickel Harjavallan teknologia- ja tuotekehitysosaaminen ovat maailman huippuluokkaa. Organisaation menestys pohjautuu jatkuvan kehityksen ohella asiakaslähtöisyyteen. Parhaillaan Harjavallassa työstetään litiumioniakkujen katodimateriaalien tuotekehitysprosessia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on toimittaa raaka-ainetta tulevaisuuden litiumakkujen valmistukseen. Pekka Alisaari vetää TAR-tiimiä (Technical Analysis and Research), joka työskentelee tiiviissä rajapinnassa asiakkaiden kanssa. Kehitysyksikössä hänen tehtävänään on selvittää asiakastarpeita ja tutkia, mitkä tuotteet voisivat sopia eri toimialoille. Parhaillaan Alisaari luotsaa litiumioniakkujen katodimateriaalin jalostukseen liittyvää tuotekehitysprojektia Harjavallassa, jossa asiakkaana on kemian alan suuryritys BASF. Tavoitteena

on toimittaa akkukemikaalia, jota käytetään litiumioniakkujen valmis-tuksessa Euroopassa. Toistaiseksi BASF toimittaa katodimateriaaleja Aasian ja USA:n markkinoille Japanissa ja USA:ssa sijaitsevien yhtiöidensä kautta. Alkukartoituksesta prosessin kehittämiseen Nornickel Harjavallan yhteistyö BASFin kanssa alkoi syksyllä 2016.

”Aiesopimuksen mukaisesti haemme yhteistyömalleja eurooppalaisen akunvalmistusketjun aikaansaamiseksi ja akuissa käytettävän katodimateriaalin valmistamiseksi”, kertoo Alisaari. Katodimateriaalien valmistukseen käytetään muun muassa nikkeli- ja kobolttisulfaattia. Harjavallan tehtaan yhtä tuotantolinjaa modifioidaan BASFille menevää akkukemikaalia varten. Aiesopimus takaa myös raaka-aineiden toimitukset

2016

2040

kiina

Sähköautokanta on kasvanut vuosien saatossa. Kahden miljoonan kappaleen kynnysarvo ylittyi vuonna 2016.

Vuonna 2040 kaikista kevyistä ajoneuvoista 35% on sähköautoja.

Vuonna 2016 40% sähköautoista myytiin Kiinassa. Autojen lisäksi Kiinassa on jo yli 200 milj. sähkökäyttöistä moottoripyörää.

35%

40%

2

milj.

(Lähde: International Energy Agencyn (IEA) toimittama raportti ”Global EV Outlook” 2017)


14

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

14

Yhteinen kiinnostus parempien ratkaisujen kehittämiseen Euroopan markkinoille on suuri motivaattori. - Markus Meurer, Head of Global Sales

Nornickelin Venäjän kaivoksilta markkinahinnoin. ”Asiakasyhteistyössä yhdistyy Nornickelin metallien jalostuksen osaaminen sekä BASFin tuoteosaaminen. Lisäksi BASFilla on valmis asiakasrajapinta autoteollisuuden suuntaan. Tämän yhteistyökokonaisuuden kautta mahdollistuu BASFin pääsy Euroopan kasvaville katodimateriaalimarkkinoille”, Alisaari summaa. Tiivistä yhteistyötä raaka-ainetoimituksista markkinoille Seuraavaksi Harjavallassa aloitetaan pilotointivaihe. ”Olemme osa tuotekehitysryhmää ja käymme jatkuvaa keskustelua BASFin kanssa. Nyt Harjavallassa selvitetään, miten tuotantolaitoksen osa voidaan modifioida valmistukseen soveltuvaksi. Prosessiin liittyy kattavaa suunnittelua, tuotantolinjaston muutoksia ja laitteiston hankintaa. Projekti on edistynyt hyvin ja

laitteet ovat parhaillaan hankintavaiheessa. Tuotannon osalta olemme valmiita aloittamaan koeajot keväällä 2018”, kertoo Alisaari.

Euroopan markkinoille on suuri motivaattori”, Meurer tiivistää.

Tiivis vuoropuhelu sitoo kahden eri yrityksen henkilöstöä yhteen. Pekka Alisaaren esimies, Head of Global Sales, Markus Meurerin mukaan yhteistyöprojektissa työskentelee moniammatillinen ja kansainvälinen ryhmä. Kehittämiseen osallistuu niin tutkijoita, tehdaspalvelujen ja tuotannon asiantuntijoita kuin myös myynnin ja markkinoinnin henkilöitä. Meurer on Nornickelin konsernin osalta projektin vetovastuussa. ”Nornickelin ja BASFin työntekijät ovat hitsautuneet niin hyvin yhteen, että heistä on tullut kuin kollegoita. Olen iloinen nähdessäni asiantuntijoiden työskentelevän eri puolilla maailmaa, mutta samanaikaisesti kuitenkin todella intensiivisesti. Yhteinen kiinnostus parempien ratkaisujen kehittämiseen

Pekka Alisaaren mukaan yhteistyössä BASFin kanssa on paljon molemminpuolisia etuja. ”Nornickeliläisille on selkeä lisäarvo kokea, miten maailman johtava kemikaalivalmistaja toimii. Projekti on mainio tilaisuus oppia uutta ja saada vaikutteita, miten prosesseja voidaan ohjata uudella tapaa. On hienoa olla mukana tuotekehitysprojektissa ja antaa se oma osaamispanos, jolla tähdätään jatkuvaan raaka-ainetoimitukseen ja korkealaatuisen tuotteen valmistamiseen. Maailmanlaajuinen sähkö- ja hybridiautojen lisääntyminen tarkoittaa paitsi puhtaampaa ilmaa liikenteen päästöjen vähentyessä, myös nikkelin kysynnän kasvua. Siinä voittavat kaikki osapuolet”, Pekka summaa.

Viimeisessä kuudessa vuodessa sähköautojen akkujen koko on pienentynyt ja niiden hinnat ovat laskeneet lähes 80 prosenttia. Asiantuntijoiden mukaan 5-10 vuoden kuluttua sähköauto on tehokas ja saman hintainen kuin vastaavilla ominaisuuksilla varustettu polttomoottoriauto. Sähkö- ja hybridiautot ovat yleistyneet ympäri maailmaa. Useimmilla automerkeillä on jo mallistossaan sähköauto. Myös politiikka ohjaa markkinoiden kehitystä. Monissa maissa lainsäädäntö suosii sähköautojen lisääntymistä

Kehitysyhteistyö on avain kasvuun

verottamalla korkeammin diesel- ja bensiinikäyttöisiä autoja. Bloombergin mukaan vuonna 2040 kaikista kevyistä ajoneuvoista 35 prosenttia on sähköautoja. Oman haasteensa sähköautomarkkinoille langettaa toimivan latauspisteinfran rakentaminen. Sähköautojen ylläpito edellyttää kattavaa latausasemaverkostoa, sekä pikalatausasemia. Asiantuntijoiden mukaan latausasemat tulevat lähitulevaisuudessa lisääntymään, jolloin myös kiireiset hybridi- ja sähköautoilijat saavat ladattua autojaan.


15

Millaista on toimiva kuntayhteistyö? Miten kaupunki ja yritys toimivat yhteistyössä ja millaisina toimijoina he toisensa näkevät?


16

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Tähän artikkeliin jututimme Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuuselaa ja Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärveä, miten he arvioivat yhteistyötä eri näkökulmista katsottuina.

Kaupunki vs. yritys Hannu:

Joni Hautojärvi Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja

• Toimitusjohtaja vuodesta 2009

• Aiemmin työskennellyt

operatiivisena johtajana

• Koulutukseltaan Kemiantek-

niikan tohtori

Harjavallassa teollisella tuotannolla on pitkät perinteet aina 40-luvulta saakka. Kaupungin asukkaat ovat oppineet elämään rinnakkain teollisuuden kanssa ja ymmärtävät tehdasalueen sykkivän elinvoimaa sekä Harjavaltaan, että laajemminkin Satakuntaan. Nornickel Harjavalta on erittäin merkittävä toimija kaupungissa, sillä se edistää Harjavallan kaupungin taloudellista liikkumavaraa. Se tapahtuu tarjoamalla veronmaksajille työpaikkoja ja tuottamalla kaupungin kirstuun yhteisöverotuloja.

Kaupungilla ja yrityksen johdolla on avoin vuorovaikutus. Meillä on yrityksen johdon kanssa avoin vuorovaikutus, joka rakentaa luottamusta ja mahdollistaa asioiden jouhevan kehittämisen molempia hyödyttävästä näkökulmasta. Hannu Kuusela Harjavallan kaupunginjohtaja

• Virassa 2017 syksystä lähtien

• Kasvatustieteiden ja hallinto-

tieteiden maisteri

• Aiemmin toiminut muun muassa

Järvenpään perusopetusjohtajana

ja Kempeleen sivistysjohtajana

Joni: Harjavallan kaupunki tarjoaa Nornickelille erinomaiset puitteet liiketoimintaan. Olemme koko pitkän historiamme ajan tehneet tiivistä yhteistyötä ja saaneet yhdessä paljon hyvää aikaan. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua kaupungin viranomaisten kanssa siitä, kuinka voimme kehittää alueen taloudellista kasvua ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tietysti miten varmistaa toimintamme jatkuvuus myös tulevaisuudessa.

Tehtävä Hannu: Kaupungilla on monta tehtävää. Se on olemassa edistääkseen asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, joka käsittää palvelujen järjestämisen asukkaille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Näen, että Nornickel on mukana talkoissa yhtenä suurena toimijana. Esimerkkinä erinomaisesta sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä voidaan pitää Nornickelin oppilaitosyhteistyötä, joka tuottaa etua harjavaltalaisille lukiolaisille ja perusopetuksen oppilaille. Joni: Vaikka pääasiassa toimimme nikkelijalostamona ja satakuntalaisten suurtyöllistäjänä, haluamme olla vaikuttamassa myös eri osa-alueiden kehitykseen oman toimialamme ulkopuolella. Esimerkiksi meille oppilaitosyhteistyö ja sivistystoimen tukeminen ovat tärkeitä asioita. Kiinnostus teknologiaa kohtaan herää monesti jo nuoressa iässä. Ammatillinen kasvu ja mahdollisuudet, joita voimme tarjota alueen opiskelijoille, hyödyttävät tulevaisuudessa koko teollisuuden alaa. Uskoakseni meidän yhteinen missiomme on huolehtia, että Suomessa on jatkossakin ammattitaitoisia työntekijöitä ja maailmanluokan osaamista. Nornickel tarjoaa yhdessä Bolidenin kanssa Harjavallan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille luonnontieteiden kirjat sekä järjestämme yritysvierailuja. Viimeisimpänä projektina olimme mukana tukemassa ohjelmoitavien robottien hankintaa peruskoulun ja lukion oppilaille. Projekti tukee nuorten teknologiakasvatusta ja kannustaa nuoria teknisen alan jatko-opintoihin.


17

Ympäristö Hannu: Harjavallan ympäristöllinen hyvinvointi on ajan saatossa parantunut huomattavasti. Rikin katku on vaihtunut raikkaisiin tuuliin jo vuosia sitten ja kaupunki on vehreä. Ongelmatonta ja riskitöntä teollinen tuotanto ei toki koskaan ole. Nornickel on kuitenkin ottanut vastuun tapahtuneista vaaratilanteista ja virheistä kantaen yhteiskuntavastuunsa esimerkillisesti. Ympäristöasiat edellyttävät jatkuvaa vuorovaikutusta. Yritys toimittaakin säännöllisesti ympäristöraportit kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi Harjavalta-Pori ilmanlaatutyöryhmän ohjauksessa tehtävässä ilmansuojeluyhteistyössä ovat mukana muiden muassa Nornickel ja Harjavallan kaupunki. Joni: Meillä on täysi ymmärrys siitä, minkälaisia riskejä yrityksen toimintaan liittyy. Sen vuoksi noudatamme tarkasti viranomais-

ohjeita sekä työskentelemme aktiivisesti ympäristönsuojelussa yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa. Tämän ohella olemme panostaneet ympäristön kehittämiseen tukemalla useita mittavia luonnonsuojelu- ja virkistyshankkeita. Olemme iloisia voidessamme kohentaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, jotka tuottavat iloa ja hyvinvointia asukkaille.

Toimiva yhteistyö Hannu: Kaupunki pyrkii luomaan yrityksille sellaiset olosuhteet, jotka tukevat niiden kasvua. Yksi tällainen asia liittyy kaavoitukseen. Kun Nornickel hankki omistukseensa tontin Suurteollisuuspuiston läheisyydestä, kaupunki laati ketterästi kaavamuutoksen ja myi tonttiin lisäaluetta. Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy rakensi tontille voimalaitoksen, joka osaltaan mahdollistaa Nornickelin tuotannon laajentamisen. Kaavan

työstäminen aloitettiin välittömästi ja se saatiin valmiiksi puolessa vuodessa, mitä voidaan pitää isossa hankkeessa erinomaisena suorituksena. Lisäksi tekninen toimi vastaa koko kaupungin infrastuktuurista, joka edesauttaa esimerkiksi liikenneväylien kunnossapitoa ympäri vuoden ja huolehtii varautumisesta mahdollisiin erityistilanteisiin. Joni: Olemme olleet iloisia todetessamme, kuinka ketterästi kaupunki toimii esimerkiksi kaavoitusmuutoksiin sekä rakennuslupaasioihin liittyvissä asioissa. Toimintamme on siinä mittaluokassa, että se edellyttää toimivia yhteyksiä. Yksi tällainen nopea yhteistyöhanke oli esimerkiksi Torttilan ylikulkusillan toteuttaminen. Kaupunki on myös kaavoittanut tontteja tarpeidemme mukaan, joka edesauttaa toiminnan kasvua. Nyt nikkelijalostamon tulevaisuus näyttää hyvältä kaikin puolin. Katson positiivisesti tulevaisuuteen ja varmasti samaan suuntaan yhdessä Harjavallan kaupungin kanssa.


18

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Työtä viihtyisän ja puhtaan ympäristön eteen Nornickel Harjavallassa vastuullinen toiminta tarkoittaa jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja sen aktiivista minimoimista. Ympäristö halutaan pitää kokonaisuudessaan elinvoimaisena, ilma ja Kokemäenjoen vesi puhtaina sekä alueen virkistyskäyttöä lisätä.

2014

Nornickel teetätti Kokemäenjoella simpukkatutkimuksia vuosina 2014, 2015 ja 2017

80-90%

2017

kalojen istutuksia yhteistyössä Nakkilan Kosket Ry:n kanssa

tehtaalla syntyvästä jätteestä kierrätetään

10 000

istutettua kalaa

Ympäristön hyvinvoinnin kehitys keskiössä

Mahdollisimman puhdas jalostusprosessi

Harjavallan tehtaalla seurataan aktiivisesti ympäristön tilaa. Toiminnan ympäristövaikutuksia veteen, ilmaan ja kasvillisuuteen arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nornickel on mukana useissa mittaushankkeissa ja rahoittaa ympäristötutkimustyötä alueella.

Harjavallan tehtaalla puhdistetaan kaikki prosessiperäiset kaasut ja -vedet, jolloin mahdollisimman vähän epäpuhtauksia päätyy luontoon. Yhtiön vedenpuhdistuslaitoksella puhdistetaan myös alueen sadevedet. Lisäksi raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käyttöä on korvattu nesteytetyllä maakaasulla ja bioenergialla.

Harjavallan tehdas panostaa vuosittain ympäristön suojeluun ja ympäristöinvestointeihin 3 - 4 miljoonalla eurolla. Summa kuluu pääasiassa tuotannon ilmanpäästöjen vähentämiseen, vesien puhdistamiseen sekä tehtyihin ympäristöinvestointeihin.

Aina kun prosessiin tehdään muutoksia, toiminnasta tehdään riskiarviot. Vuonna 2017 investointeja tehtiin muun muassa mahdollisten liuosvuotojen talteenottoon. Näin varmistetaan, että jos jokin menee vikaan, vuodon leviäminen alueen ulkopuolelle saadaan estettyä ja nopeasti hallintaan.


19

Nornickel Harjavallan tavoite on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. Lisäksi olemme sitoutuneet ympäristökuormituksen seurantaan, vähentämiseen ja häiriötilanteiden minimointiin. Ympäristöasiat ovat organisaation tärkeysjärjestyksen ylätasolla.” - Jari Hämäläinen, ympäristöpäällikkö

3-4 milj. euroa

vuosittainen panostus ympäristön suojeluun ja ympäristöinvestointeihin

2023

simpukkatutkimusten jälkeinen seuranta suoritetaan

Korkea hyötykäyttöaste

Ympäristön tilaa seurataan

Tehokas raaka-aineen hyödyntäminen auttaa vähentämään prosessissa syntyvää jätettä. Koboltin ja nikkelin lisäksi talteen otetaan muitakin tuotteeksi jalostettavia metalleja, kuten kuparia ja erilaisia jalometalleja. Ne myydään eteenpäin jatkojalostettaviksi. Myös jätteiden hyötykäyttöaste on hyvällä tasolla. Jopa 80-90 prosenttia tehtaalla syntyvästä jätteestä kierrätetään. Prosessipoisteita varten yhtiöllä on säädösten mukainen läjitysalue.

Nornickel Harjavalta on osallistunut Harjavalta - Pori alueella usein tehtyihin sammal- ja jäkälätutkimuksiin.

Kokemäenjoen virkistyskäyttö Nornickel on tehnyt yhteistyötä Nakkilan kosket Ry:n kanssa myös Kokemäenjoen virkistyskäytön lisäämiseksi. Yhteishankkeessa lisätään virkistyskalastusalueen viihtyvyyttä rakentamalla muun muassa lisää laavuja, portaita, käymälöitä sekä parkkipaikkoja. Tavoitteena on tarjota erinomaiset kalastusmahdollisuudet ja saada kaupunkilaiset kalastamaan joelle, joka käsittää jopa 7 koskea.

Simpukkatutkimukset Vuonna 2014 sattuneen ikävän vuoto-onnettomuuden ja sen aiheuttamien simpukkakuolemien jälkeen, Nornickel teetätti Kokemäenjoella simpukkatutkimuksia selvittääkseen populaatioiden koon ja selviytymistä. Tutkimuksia tehtiin vuonna 2014, 2015 sekä 2017. Tulossa on seurannat vielä vuosina 2020 ja 2023. Tehtyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että vuodon seuraukset olivat akuutteja ja ohimeneviä. Simpukat ovat edelleen lisääntymiskykyisiä ja simpukkakannat elpyvät luontaisesti vuosien kuluessa. Kalojen istutukset Nornickel Harjavalta tukee kalojen istutuksia yhteistyössä Nakkilan Kosket Ry:n kanssa. Viime vuonna kaloja istutettiin 10 000 kappaletta ja tänä vuonna istutetaan toiset 10 000 poikasta. Kalalajina on lohi- tai meritaimen, riippuen kumpaa on saatavilla. Tavoitteena on tukea joen elinvoimaisuutta ja lisätä Kokemäenjoen virkistyskäyttömahdollisuuksia.


20

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Työntekijän matkassa Kemikaalitehtaan käyttöpäällikkö pitää langat käsissään Harjavallan kemikaalitehdas on yksi Nornickelin neljästä tuotanto-osastosta. Siellä tapahtuu päivittäin kymmeniä eri prosesseja. Seurasimme, millaiselta työpäivä näyttää käyttöpäällikön silmin. Toukokuussa tehtävässä aloittanut, 35-henkisen tiimin esimies Janne Lahtinen kertoo päivänsä kulusta ja roolistaan tuotantolaitoksen nokkamiehenä.

7.00

Janne Lahtinen saapuu toimistoonsa. Hän hakee höyryävän kuuman aamukahvin ja aukaisee työpisteensä tietokoneen. Aikainen aamu on rauhallinen hetki syventyä laitoksen päiväkirjaan ja viikonlopun tapahtumiin, saapuneisiin viesteihin sekä tarkistaa sovitut palaverit ja tapaamiset. Tämän jälkeen hän käy valvomossa tervehtimässä ja jututtamassa töissä olevaa vuoroa.

8.30 On päivän ensimmäisen palaverin aika, jonka pitää viikonloppuna työskennellyt päivystäjä. Hän kertoo, mitä tuotannossa on viikonlopun aikana tapahtunut ja mitä prosesseissa tulisi ottaa huomioon. Briiffipalavereissa tieto siirtyy koko tiimin välillä, jolloin työtä voidaan suunnitella eteenpäin. Näin myös varmistetaan tuotannon tehokkuuden ja turvallisuuden jatkuvuus vuorojen vaihduttua. Esimiehenä Jannella on vastuu siitä, että kaikilla on ajantasainen tieto tapahtumista. ”Osastolla huolehditaan myös asioista, jotka palvelevat tehtaan muita tuotanto-osastoja.” Näitä ovat esimerkiksi vesienkäsittely ja LNG-asema, josta pumpataan nesteytettyä maakaasua AGA:lle jalostukseen ja sieltä vetynä pelkistämölle.

10.00 Kattavan päivystyspalaverin jälkeen Janne suuntaa kohti seuraavaa neuvotteluhuonetta, jossa odotteleekin jo Nornickelin logistiikkapäällikkö ja Transvalin aluepäällikkö. Tarkoituksena on yhteistyössä selvittää, miten kemikaalitehtaan tuotteita kuljetetaan tehokkaasti keskusvarastoon ja sieltä eteenpäin.


21

Kestävä kehitys on tärkeää myös meidän toiminnassamme - janne lahtinen, kemikaalitehtaan käyttöpäällikkö

11.30

Janne palaa jälleen omalle työpisteelleen. Vuorossa on lounasleivät ja kahvi samalla sähköposteja selaten. ”Yleensä pidän kunnollisen tauon ja käyn syömässä ruokalassa, mutta nyt viime viikkoina olen ollut paljon eri koulutuksissa, kuten maakaasun käytönvalvojakurssilla, sekä kemikaalien käytönvalvojakurssilla, jotka ovat vieneet aikaa varsinaisesta työstä. Tämän vuoksi yritän hieman kiristää tahtia, ettei mikään tärkeä asia jää vaille huomiota”, Janne selvittää.

14.00 Janne saapuu mittavaan projektiin liittyvään kierrätysmateriaalipalaveriin. Teemana on pohtia, kuinka projektiin liittyviä materiaalivirtoja voitaisiin hyödyntää paremmin ja varmistaa, että kaikki syntyvät virrat menevät oikeisiin osoitteisiin. ”Kestävä kehitys on tärkeää myös meidän toiminnassamme”, hän tähdentää.

16.00

Palaveri päättyy ja käyttöpäällikkö palaa vielä toimistolle. ”Edellä mainittuun projektiimme liittyen toteutamme koeajoja seuraavan kahden viikon aikana. Nyt pitää valmistella ja varmistella, että kaikki menee silloin suunnitelmien mukaan”, kertoo Janne.

17.00 Työpäivä lähestyy loppuaan ja Janne suuntaa pian kodin kautta lenkkipolulle.

Janne Lahtinen siirtyi Nornickelille Yaran palveluksesta viime vuoden syyskuussa. Hän on työskennellyt suurteollisuuspuistossa samankaltaisten asioiden parissa, mutta kemikaalitehtaan kokonaisuuden haltuunotossa riittää edelleen mielenkiintoista opittavaa. Käyttöpäällikkönä hänen vastuullaan on tuotannon sujuminen tavoitteiden mukaisesti. Työtehtäviin kuuluu tuotannon optimoinnin ohella lisäksi paljon myös turvallisuuteen ja henkilöstöön liittyviä asioita.


22

Nide - Nornickel Harjavallan sidosryhmälehti

Minun urapolkuni Nornickelillä ammattilaisten kirjo on laaja, eikä yksikään urapolku ole samanlainen. Tässä pääsevät ääneen kaksi työntekijäämme, joista kummallakin on tarina kerrottavanaan.

Harri Orava Pelkistämön prosessinhoitaja Harri on työskennellyt Nornickel Harjavallassa eri tehtävissä pian 10 vuoden ajan. Oppisopimuksella kouluttautunut Harri on toiminut uransa aikana leikkaamolla, elektrolyysissä ja pelkistämöllä monessa eri jalostusprosessissa. Harri tuntee prosesseihin liittyvät kommervenkit ja ylläpitää positiivista ilmapiiriä työyhteisössä.

Oppisopimuksella ammattiin ja prosessiasiantuntijaksi Harri on yksi Nornickelin oppisopimuskoulutuksen läpikäyneistä työntekijöistä. Ensikosketuksen alaan Harri sai jo kesätöissä 2008 leikkaamolla, jossa hänen tehtävänään oli leikata kokolevykatodit haluttuun kokoon eri lopputuotteiksi. Kesän aikana sai käsityksen mitä prosessinhoitajana työskentely oikeasti on. Ensin Harri valmistui lukiosta vuonna 2009, jonka jälkeen hän suoritti 9 kuukautta kestävän varusmiespalveluksen. Tämän jälkeen määräaikaisten sopimusten kautta Harri haki oppisopimusopiskelijaksi Nornickelille. ”Monipuolisessa kolmivuotisessa oppisopimuskoulutuksessa sain ensin kaksivuotisen prosessiteollisuuden perustutkinnon ja tämän jälkeen vuoden kestävän kemianteollisuuden ammattitutkinnon. Kolmen vuoden jälkeen minut vakinaistettiin”, Harri kertoo. Nykyinen uraputki alkoi elektrolyysin kolmosvuorosta marraskuussa 2010. ”Tämän vuoden aikana ehdin tutustua osastoon ja työskennellä monenlaisten tehtävien parissa. Tällöin pääsin perehtymään hieman syvemmin laitteiden toimintaan, mikä oli mielenkiintoista. Sitten tammikuussa 2012 alkanut oppisopimuskoulutus vei minut pelkistämölle,

jossa työskentelen edelleen prosessinhoitajana”, lisää Harri.

Kesätyöt leikkaamolla alkavat

2008

Haasteet selvitetään yhtenä joukkueena Työ pelkistämöllä on mukavan vaihtelevaa. Harrin mielestä mielenkiintoisinta on työn monimuotoisuus. ”Miltei joka päivä on erilainen ja se estää työhön kyllästymisen”, hän sanoo. Tehdastyöskentely on kuitenkin omalla tavallaan haasteellista - työnkuvaan liittyy vastuuta, täsmällisyyttä ja sen turvallinen suorittaminen edellyttää myös hyvää fyysistä toimintakykyä. Toisinaan se voi koetella niin mieltä kuin kehoakin. ”Välillä työpäivät tuntuvat pitkiltä ja niiden aikana joutuu säätämään laitteiden kanssa liiaksi asti. Mutta kun yhdessä mennään ja porukalla tehdään, niin kaikki valmistuu aikanaan. Se tuntuu palkitsevalta”, Harri kertoo ja jatkaa, ”Olen viihtynyt todella hyvin pelkistämöllä. Viisi vuotta on mennyt kuin hujauksessa! Jossain vaiheessa olisi myös mukava käydä läpi kemikaalitehdas ja liuottamo. Nornickelillä kun on hyvät mahdollisuudet oppia lisää työhön liittyvistä ja itseä kiinnostavista aiheista” Saksalaisen jalkapallon ystävänä Harri pelaa kesäisin jalkapalloa ja talvisin futsalia Nokian palloseurassa. Vapaa-ajalla häntä työllistää myös labradorinpentu.

2009

Valmistuminen ylioppilaaksi

2010

Tammikuussa 9 kuukaudeksi armeijaan

2010 Marraskuussa määräaikainen sopimus elektrolyysiin

3 vuotinen oppisopimusopiskelu pelkistämöllä alkaa

2012

Prosessiteollisuuden perustutkinto sekä kemianteollisuuden ammattitutkinto

2015

tammikuussa vakinaistaminen


23 Tuotannon käyttöpäällikkö Kemira Chemicals Oy

2010 Tutkimusinsinööriksi Harjavaltaan

2017 Oman työnkuvan lisäksi patenttikoordinaattorin tehtäviä

2011 Uusi tutkimusalue: Elektrolyysi

2002

2015 Valmistui Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta

Tuomo Laukkanen tutkimusinsinööri, Nornickel Harjavallan Tuotekehitysyksikkö Tuomo on työskennellyt Nornickel Harjavallassa seitsemän vuoden ajan. Uransa aikana hän on toiminut tutkimusinsinöörinä erilaisissa tehtävissä liuottamolla, elektrolyysissä sekä viime vuosina myös osa-aikaisena patenttikoordinaattorina. Tuomo on kokenut ongelmanratkaisija ja työskentelee aktiivisesti eri osastojen välillä.

Tutkimuksesta tuotantoon Tuomo valmistui vuonna 2002 Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta (nyk. Lappeenranta University of Technology) pääaineenaan paperitekniikka. Valmistumisen jälkeen hän toimi paperitekniikan tutkijana Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa ja suoritti lisäksi automaatiotekniikan opintoja Tampereen Teknillisessä Yliopistopissa. Ennen Nornickelille siirtymistään Tuomo työskenteli Finnish Chemicals Oy:ssa, joka nykyisin tunnetaan paremmin Kemira Chemicals Oy:na. Äetsän toimipisteessä hän toimi tuotannon käyttöpäällikkönä kaikissa Äetsän tuotantolinjoilla sekä myös prosessin kehitystehtävissä. Työkokemus antoi hyvän pohjan tuleviin tutkimusinsinöörin tehtäviin. Monipuoliset työtehtävät pitävät mielenkiinnon yllä ”Aloitin Nornickelillä tutkimusinsinöörinä syyskuussa 2011. Tutkimusalueena oli aluksi liuottamo, mutta ensimmäinen tehtävä oli kuitenkin ratkaista kemikaalitehtaan jäte-

vedenkäsittelyn nikkelin saostusongelmat. Myöhemmin työtehtäväni koskivat IRM-liuotuksen erilaisia ongelmia ja selvityksiä”, Tuomo kertoo.

työtehtävät. Lisäksi minulla on itsenäinen toimenkuva, eikä työaika ole samalla tavalla kiinteästi sidottu kuin esimerkiksi tuotannossa.”

Tänä päivänä hän työskentelee edelleen tutkimusinsinöörinä, mutta työnkuva on jälleen muuttunut. ”Neljän vuoden liuottamon tutkimuksen jälkeen uudeksi tutkimusalueeksi tuli elektrolyysi. Siellä olen ratkonut erilaisia haasteita kahden vuoden ajan”, kertoo Tuomo ja jatkaa, ”lisäksi tehtäviin on tullut myös patenttikoordinaattorin tehtäviä, jotka työllistävät minua vaihtelevasti.” Toisinaan hektinenkään työtahti ei haittaa, sillä tarvittaessa eri osastojen välinen yhteistyö toimii saumattomasti ongelmien ratkaisussa. Tuomon sanoin, ”Nornickelillä on yhteisen tekemisen meininki osastosta riippumatta.”

Millaisia haasteita olet kokenut työssäsi ja kuinka olet selvinnyt niistä?

Mikä on kivointa / mielenkiintoisinta nykyisessä positiossasi? ”Hyvän yhteishengen lisäksi mielekkyyttä työhön tuo monenlaiset ja vaihtelevat

”Haasteet kohdistuvat tutkimuksessa ja kehityksessä useammin työtehtäviin. Välissä pitää koettaa ratkaista lähes mahdoton ongelma ja nopeassa aikataulussa. Usein ongelmaan löydetään ratkaisu useamman henkilön yhteistyönä, laboratoriota ja tuotantoa unohtamatta.” Ongelmanratkaisun vastapainoksi vapaaajalla Tuomo harrastaa vaihtelevissa määrin metsästystä, kalastusta ja ammuntaa (Suomen metsästysliiton kiekkolajit). Sydäntä on lähellä myös jalkapallon pelaaminen, johon kipinä löytyi uudestaan lasten harrastuksen kautta. Iso osa vapaa-ajasta menee kuitenkin perheen kanssa. ”Perheen kanssa arki on mukavaa”, Tuomo lisää.


Nikkelijalostuksen maailmanluokan asiantuntija Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Organisaatiomme Satakunnassa on 50 toimintavuoden aikana kehittynyt alan maailmanluokan menestyjäksi modernin teknologiamme, jatkuvan tuotekehityksen sekä ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta. Toimintamme kulmakivenä on arvomaailmamme, joka ohjaa liiketoimintaamme ja henkilöstön työskentelyä. Luotamme pitkäjänteiseen toimintaan ja kehitystyöhön, joka tuottaa tuloksia niin henkilöstön, tuotteiden kuin työympäristömme osalta. Ympäristöasiat ovat organisaatiossamme tärkeysjärjestyksen ylätasolla. Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Haluamme olla luontainen osa tervettä ja hyvinvoivaa ympäristöä.

www.nornickel.fi