Page 1


Nordland Teater Postboks 1263 8602 MO I RANA Telefon: 75 13 48 48 Fax: 75 13 48 60 Besøksadresse Rüdhusalleen 6 Mo i Rana

side 2 innside omslag


NORDLAND TEATER Vår visjon er å skape magiske øyeblikk du tar med deg resten av livet. Vi ønsker å være den viktigste og mest spennende aktøren i kulturlivet i Nordland med et nordnorsk preg på det vi foretar oss. Vi er en profesjonell kulturformidler og et moderne teater med god kontakt med vårt publikum. www.nordlandteater.no


NORDLAND TEATER

Vi er regionteater for Nordland fylke. Vi formidler allsidig scenekunst på egen scene og på turné, og av fylkets 44 kommuner nås årlig opptil 40 av disse. I tillegg til egne produksjoner åpner vi opp for gjestespill, og samarbeidsprosjekter og vi bistår med kompetanse til flere av fylkets kulturelle miljøer. Våre eiere er Nordland fylkeskommune og Rana kommune.

side 13


Tea t

er e

lsik es v

ek t

NT skal lage scenekunst av høy kvalitet. NT skal spesielt vektlegge tilbud til barn og unge. NT skal formidle sine forestillinger til flest mulig i Nordland. NT skal bidra til utvikling og samarbeid med det øvrige kulturtilbud i fylket. NT skal bidra til å ivareta regionalt samarbeid og samarbeid på Nordkalotten. NT skal bidra til å ivareta dans som scenekunstuttrykk. NT skal formidle norsk og europeisk samtidsteater. NT skal bidra til bruk av nyskrevet norsk dramatikk.

ig ,


t yk

je b

ra p

å si

tt b

æs t

e!


3 scener Hovedscena (234 plasser) Black Box (120 plasser) Teaterkafeen (100 plasser) Videre inneholder bygget skuespillergarderober, gjestegarderober og sminkerom. Bygget er ogsĂĽ tilholdssted for administrasjon og teknisk stab med lys- og lydverksted, systue, rekvisitten og nĂŚrlager. Det totale areal er pĂĽ brutto 2400 kvm. I tillegg til dette har vi snekkerverksted, smie, eget lager og fjernlager i leid industribygg.


NORDLAND TEATER

Vi holder til i egne lokaler i Mo i

Rana. Bygget sto ferdig høsten 2005 og kostet 46 millioner kroner. Arkitekt var Heggelund og Koxvold, hjemmehørende i Oslo. Arkitekten har også tegnet Edderkoppen Teater i Oslo. Utover dette er hele fylket vår scene og vi spiller i alt fra etablerte kulturhus til små bygdehus og gymsaler.

Tea t

er !

L iv

et i

mi n

iaty

r


Tea t

er e

rm

agi

....

..


Vinterlysfestivalen i Mo i Rana er en av Norges største teaterfestivaler og et kulturelt lyspunkt i februar. Publikumsbesøket er på omlag 7000 og i Vinterlyset oppleves konserter, dans, teater og kunst i en hel uke. Det meste foregår på egne scener, men ofte tas andre scenerom i bruk – som bibliotek, museum og kirke. Festivalen har et program med variasjon og bredde. Den er også av internasjonal karakter og har hvert år deltakere og besøkende fra flere nasjoner. Vi trenger lyspunkt i mørketida. Vi trenger å kose oss sammen, bli rørt, le og underholdes. Føle samhørighet og tilhørighet. Å se og oppleve noe nytt som kan få oss til å reflektere, til å snakke sammen. Til å stoppe opp, til å gå videre. Vinterlysfestivalen er for mange en inngangsportal til Nordland Teater, et første bekjentskap som gjerne leder til nye besøk. Det kan høres pompøst ut, men for teatret er disse syv dagene syv underverker.

Sko i alle størrelser og varianter totalt..........

side 15


Tea t

r et

sp e

il e r

sam

t ida

og

oss

s el

v

Mo Ungdomsteater, nå NT Ung, ble etablert av oss i 2005, og er en del av teatrets virksomhet. De unge er våre fremtidige kulturbærere, et ærlig publikum som er direkte i sine tilbakemeldinger. De inspirerer og engasjerer!


Nordland Teater har spesielt fokus på barn og unge. Vi setter opp en rekke stykker for unge og familier og driver også oppsøkende virksomhet mot barnehager og skoler. Når vi antas av Den kulturelle skolesekken når vi ut med profesjonelt teater til flere og øker interessen for kultur og teater i de yngste målgruppene.

Vi har innført Kulturkortet for unge. Alle ungdommer fra 13 til 19 år som har Kulturkortet kan se våre forestillinger for kun kroner 50,-. (www.kulturkortet.no)


Foto; Ketil Born • Bjørn Leirvik • Maiken Johansen • I sabella Flått • Hans Marius Øverland • Gisle Bjørneby • Yngve Olsen Sæbbe • Linda Chartridge • Goldfish is meant for Dying • Charles Abbott


Vert og samarbeidspartner Nordland Teater er opptatt av god service, imøtekommenhet og folkelighet. Vi ønsker å bli oppfattet som en god, pålitelig samarbeidspart og et hyggelig vertskap. Det gjelder som vert for gjestespill, festivaler og konserter i teaterbygget og som kompetanseformidler. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med arrangører og kulturhus i fylket for å gi publikum positive og profesjonelle kulturopplevelser. Vi samarbeider også med en rekke andre kulturaktører i Nordland. Vi skal være synlige, tilgjengelige og gi god informasjon. Først og fremst er Nordland Teater summen av de som jobber i organisasjonen. Det vi gjør sammen avgjør i stor grad om vi lykkes med å gi vårt publikum de magiske øyeblikkene som lever videre etter teppefallet.

• Malin Arnesson • PT Lorentzen • Martin Scherer • Haakon Hoseth • Hanna Lovinda Photo • Rami Abood


www.nordlandteater.no Go id Design, Trykk: Fagtrykk

Folder Nordland teater  

Presentasjon av Nordland Teater