Page 33

OPMÆRKSOMHEDSFUNKTIONER OG PÆDAGOGIK

Bemærk: Interaktive hjemmesider for de mindste (1-4 årige) www.pegebogen.dk. Vælg links her findes mange gode links til andre hjemmesider.

UNDERVISNINGSMATERIALER Materialer og opgaver skal tilrettelægges optimalt ud fra om der kræves “oversti­mulering eller “understimulering for at opnå indlæring og på hvilket niveau dette mestres.

LÆRERROLLEN

Læreren eller pædagogen arbejder som konsulent i de forskellige, individuelle, læringsmiljøer i klassen eller i gruppen. Det er en rolle, der indebærer ligeværdig dialog på baggrund af et tydeligt personligt udtryk. Modelindlæring efter pædagogens/ lærerens handlemåder i sociale situationer og ligeledes i indlæring af procedurale funktioner, er en vigtig indlæringsfaktor, fordi indlæring kan kobles til en episodisk hukommelse (Gade, 1998, s. 224), (Schacter, 1996, s.17). Denne hukommelse baseres på sammenhæng med positive følelser og egne kendte erfaringer. Det samme gør sig gældende, hvis musikpædagogen/læreren spiller svære musikstykker som eleverne ikke kan synge med på, men være med til at opleve. Der sker en opmærksomhedsskabende rolleidentifikation ud fra egne præmisser. Lærerens eller pædagogens rolle kræver fleksibilitet og en konstant opmærksomhed for at møde eleverne, hvor de er. At kunne se elevens nærmeste zone for udvikling, kræver af læreren/pædagogen en evne til at kunne supplere den pædagogiske viden og erfaring med en ligeværdig kommunikation præget af aktiv lytning.

TEAMWORK

www.nordicpas.dk

32

Håndbog Opmærksomhed  
Håndbog Opmærksomhed  
Advertisement