Page 1

NATURLOS Turkalender 2018

LĂŚrerike turer med geologi-, kultur- og naturveileder

Frisk i natur!


Naturen som pauserom fra de daglige gjøremål På hvilken måte ønsker naturen oss velkommen? Naturen gir oss: -opplevelser, -god helse, -positive tanker, -bedre hverdag, -venner, -stillhet, -samhørighet, -utfordringer, -mestring, -velvære, -mening, -pause……. Dette er noen av de grunner for at vi inviterer til tur inn i naturen. Vær i naturen på naturens premisser! Legger vi igjen noe i naturen? Eller tar vi med oss noe tilbake? Vi tenner bål, vi sanker bær, vi forårsaker terrengslitasje, vi fisker, vi lager støy. Er det lagt til rette slik at vi ønskes velkommen inn i naturen? Parkeringsplasser, skilting, kart, informasjon, markbygdeløyper, bålplasser, rasteplasser, utsiktspunkter…. I de siste årene har det blitt flere som ønsker å være i naturen: gå tur, sykle, jogge, padle for å nevne noen. Naturen ønsker oss velkommen til alle årets dager og årstider. Skal vi nå flest mulig, og de som trenger det mest, er det viktig å tilrettelegge. Erfaring viser at med enkel tilrettelegging vil langt flere grupper kunne bruke naturen som aktivt pausested. Med Naturlos 2018 ønsker vi velkommen til å bli med på tur!

Info fra

GJELDER ALLE KOMMUNER

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan for 12 kommuner. Kommunene som er medlemmer av friluftsrådet er kommuner i Ofoten og Sør-Troms. Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland.

Ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager i skoleferiene og er et gratis tilbud i nærmiljøet. Friluftsskolen er et samarbeid mellom friluftsrådet, kommunen og lokale lag og foreninger. (for mer informasjon se www.friluftsskole.no)

Friluftsskolen

Visjon - friluftsliv en naturlig del av hverdagen for alle http://halogaland-friluftsrad.no/190.160. Hovedsiden.html www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/

I løpet av 2018 vil det bli arrangert friluftsskoler for barn og ungdom i alle medlemskommunene. De fleste friluftsskolene gjennomføres i sommerferien. Følg med på friluftsrådets facebookside og din kommunes hjemmeside for informasjon om tid og sted.

I arbeidsplan for 2018-2021 kan du lese mer om friluftsrådet aktivitet og prosjekter. Vi har delt våre tiltak inn i 5 kategorier: - Friluftsliv i folkehelsearbeidet - Informasjon og markedsføring - Kompetanse og kurs - Infrastruktur, stier og løyper - Administrasjon

Ønsker du ytterligere informasjon ta kontakt med torgeir.bremer@narvik.kommune.no

Polar Park www.polarpark.no

2


NARVIK

Historiske vandringer Fra 1. juni Ofoten slekts- og historielag arrangerer hvert år historiske vandringer. Vandringene vil skje fra juni til september, og de vil bli annonsert i Fremover, på vår hjemmeside www.ofotslekt.net og på facebooksiden Ofotslekt. Kontaktperson: Martin Indregard, 907 72 497, e-post: martini@online.no

Seiling med tradisjonsbåter Fra 1. mai Narvik kystlag arrangerer seilkurs med råseilbåter (fembøringer og åttring) ca. en gang i uka fra mai. Turene er åpne for alle, og annonseres på Facebooksiden til Narvik Kystlag. Kontaktperson: Paul Larsen, 918 61 604, e-post: paullarsen726@gmail.com

Strandryddedagen 5. mai Friluftsrådet oppfordrer alle til å delta på Strandryddedagen 5. mai. For å holde kysten ren må alle bidra. Din hjemkommune har mottatt informasjon og utstyr som gjør det enklere å hjelpe til på selve dagen. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon eller besøk nettsiden til Hålogaland Ressursselskap (www.hrs.no/) I samarbeid med Hålogaland Ressursselskap arbeider friluftsrådet med et prosjekt rettet mot skoler og barnehager for å styrke kunnskap og bidra til en ren kyst. Husk derfor å ta med de små på strandryddedagen og hjelp til med å holde kysten ren året rundt.

NARVIK

Tur-orientering på Ankenesfjellet Tur-orienteringspostene på Ankensfjellet settes ut 1. juni og står helt fram til 1. oktober. Nærmere informasjon på Facebooksiden Tur-orientering Ankenes. Kartposer kan kjøpes på Esso på Millerjordbukta og på G-sport på Narvik storsenter. Kontaktpersoner: Hilde Berg, 482 52 602, e-post: hi-sof-b@online.no og Siss-Ann Aa, 918 41 207, e-post: sissaa@nfk.no. Arr.: Sportsklubben Hardhaus, orienteringsgruppa

3


Mandagsturer i regi av Narvik og omegn turistforening Noen av turene er beskrevet i bøkene ”På tur i Narvik og omegn I og II” av Bjørn Forselv. Turledere vil primært være Stein-Evert Pettersen, Elinor Hansen Framvik og Sølvi Føre. På alle turene oppfordrer vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt før kl. 17.00 slik at kjøring i størst mulig grad kan samordnes. TUR 1: mandag 14. mai - Galapagos  TUR 2: tirsdag 22. mai - Olbogfjellet  (ti på topp) TUR 3: mandag 28. mai - Øvre fjellheis  TUR 4: mandag 4. juni - Kirkestien i Håkvikdalen 

Læring i friluft

TUR 5: mandag 11. juni - Sandmofjellet  (ti på topp)

I prosjektet Læring i friluft arbeider friluftsrådet for å inspirere skoler og barnehager til å velge naturen som læringsarena. Vi arrangerer jevnlige inspirasjonskurs for lærere og barnehageansatte i utvalgte tema som skal øke kunnskap og bidra til å gjøre det enklere å ta med barn ut i naturen. Vi bistår også skoler og barnehager i planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg.

TUR 6: mandag 18. juni - Reinveivannet  (ti på topp) TUR 7: mandag 27. aug. - Sjursheim  inn Dalbotn TUR 8: mandag 3. sept. - Hundreårsbua  (ti på topp) TUR 9: mandag 10. sept. - Saltvikryggen  (ti på topp) TUR 10: mandag 17. sept. - FUNN-hytta 

Ungdomstilbud

Har du kunnskaper om friluftsliv som du tenker kan være interessant for skoler og barnehager, send gjerne en e-post til torgeir@friluftsrad.no

Friluftsrådet vil i år gi økonomisk støtte til ungdommer (14 – 20 år) som på eget initiativ ønsker å dra på marka og/eller fjelltur med minimum en overnatting.

Kontaktpersoner i NOT

Uke 25/26 Friluftsrådet inviterer til friluftscamp med overnatting. Aktiviteter vil være fiske, kanopadling og fjell/markatur. Sted er ennå ikke bestemt. Ring for nærmere info. Anne-Margrethe Roll, 905 49 676

Øydis Jakobsen, styreleder 920 41 429 - oeydis@yahoo.no Jon Sommerseth, daglig leder 402 40 987 - jonsom@online.no not.dnt.no/narvik@turistforeningen.no

Lagseideturhytter som kan leies:

Integrering Ute i naturen er det enkelt å komme i kontakt med hverandre og naturen er i så måte en ideell arena for inkludering og integrering. Friluftsrådet ønsker å bistå frivilligheten i arbeidet med integrering og oppfordrer derfor lag og foreninger som arbeider med integrering om å ta kontakt med oss for samarbeid. Send e-post til torgeir@friluftsrad.no

Statskog: http://www.statskog.no/Sider/forsiden.aspx Harstad turlag: https://harstad.dnt.no/hytterogruter/ Narvik og Omegn turistforening: https://not.dnt.no/hytter-og-ruter/

4


Dragstrimmen

NARVIK OG BARNAS TURLAG

Turbotrimmen

Det er i år mulig å delta på uorganisert trim gjennom Dragstrimmen. Det er hengt opp klippetenger i utmark i området rundt Drag. Klippekort og informasjon fås ved henvendelse på Spar Drag. Premietrekning på innleverte kort til høsten. Kontakt: Eva Solstrøm 993 43 080 og Henrik Beck Østergaard 971 36 516.

Barnas Turlag har egne trimkasser på 6 steder i Narvik kommune: Tyttebærsletta i Beisfjord - 2 km gange på vei fra krigskirkegården. Kobberstadløypa - like etter den lange bakken i 2-km-sløyfa. Grillbua på Fagernes - følg sti fra Moslings vei. Lillevika - langs Lyngedahl-stien. Start fra Jaklamyra eller fra Vassvik. Håkvikdalen - kryss bro over elv, et stykke forbi Storvatnet. Taraldsvikfjellet - følg vei fra Minikraftverket til Førstevann. Deretter sti opp mot Taraldsvikfjellet.

Kjøpsviktrimmen Det er mulig å delta på både organisert og uorganisert trim gjennom Kjøpsviktrimmen. Det er hengt opp klippetenger i utmark rundt Kjøpsvik. Klippekort og informasjon fås ved henvendelse på Rådhuset. Organiserte turer fremgår av Naturlos. Premietrekning på innleverte kort til høsten.

Vi har utarbeidet et eget Turbotrimkort, som alle medlemmer i Barnas Turlag får. I alle Turbotrimkassene ligger det klippetenger til å klippe kortene med, og turbøker. Premie til alle som besøker minst 4 av kassene.

Kontakt: Emma Kristensen, 992 36 762 og Henrik Beck Østergaard, 971 36 516.

Lyst til å ri i Narvik? Narvik Rideskole holder til i vakre Skjomen. Vi tilbyr rideleir og treningsleir samt drop’in-ridning dersom du ønsker å ri på tur eller få undervisning i dressur eller sprang. Godt skolerte hester og velutdannede instruktører sørger for å gi deg en trygg og flott opplevelse. Kontaktopplysning: Vera Aspeslett, tlf. 905 90 351, mail: vera@aspeslett.no www.narvikrideskole.no

Foto: Harald Harnang

5


SKÅNLAND

SKÅNLAND OG SANDSTRAND

Bli med Nova Turlag på tur i Grovfjord-området

Røde kors Skånland Røde Kors går ukentlige turer med oppmøte ved Røde Kors-huset, Evenskjer – mandager kl 18.00. Kontakt: Kristine Vik, 412 74 748.

Nova Turlag har ryddet og merket en rekke gamle stier og ferdselsveier i Grovfjordområdet. Det er anlagt bål-/rasteplasser og bygget flere lavvoer hvor det er utstyr for å tilberede mat og mulighet for god hvile og overnatting.

Sandstrand Røde Kors har ukentlige trimturer på onsdager. Tid og sted bestemmes etter hvert. Kontakt: Liv Marit Torbergsen, 995 95 584.

Det er godt tilrettelagt for spennende og opplevelsesrike turer på egen hand i en variert og flott natur, enten du ønsker å gå kort eller langt, høyt til fjells eller nede i lavlandet, i gammelt kulturlandskap eller i villmarkspreget kyst-alpint landskap. Du vil finne fyldig informasjon på hjemmesida www.novaturlag.no for planlegging og gjennomføring av turer på egen hånd.

Skånland.

Mange er spesielt interesserte i toppturer. I Grovfjordområdet er det 37 topper over 1000 m. Nova Turlag tilbyr kontakt med kjentpersoner for informasjon og guiding til flere av dem. Nova Turlag vil også invitere til natur- og kulturbaserte fellesturer med turleder i området.

Sandstrand.

Disse turene bestemmes på kort varsel ut fra værforhold/værmeldinger og annonseres på nettsida og på Facebook. Følg med!

SALANGEN

Prøv fiskelykken i Salangen under Millionfisken

Aktuelle turmål er: - Fjell/topper mellom Grovfjord og Gratangen - Lafjelltinden, Revtinden og Novafjellet - Kulturminneturer til Vakkerstadlia, Novasletta eller Svelshamn

Millionfisken arrangeres fra 28. juni – 1. juli 2018. Millionfisken er en fiskekonkurranse med en total premiepott på over 1 million kroner. Men dette er ikke bare en konkurranse, det legges også til rette for et rikt kulturelt tilbud der fastboende, besøkende og barn og ungdom kan oppleve lokale, nasjonale og internasjonale artister, utstillere, salgsboder, folkeliv, underholdning og bevertning i et maritimt miljø. Les mer på www.millionfisken.com.

Nova Turlag tilbyr også et spennende Ti-på-toppopplegg med varierte turer for alle aldersgrupper og alle grader av fysisk form. Kontakt: Jan Arne Haugland, 915 94 900. www.novaturlag.no

Ut og plukk 30-trimmen

http://www.utogplukk.no/ Ta en tur inn på nettsiden og les om de muligheter du gis: mine bærturer, min strandrydding, statistikk og informasjon, tips og oppskrifter.

30-trimmen er en turkonkurranse med turmål i Salangen og Lavangen. Turene er godt merket og beskrevet. Turbeskrivelser kan skrives ut fra: www.30-trimmen.no Konkurranseperiode: 1. juni 2018 - 31. oktober 2019.

6


Lavterskeltur på Sjøvegan

Løypealternativer: 500 m, 1 km, 3 km eller 6 km. Man må gjennomføre minst 3 løp for å bli premiert. Kontakt: Yngve Lange, 482 33 327. For påmelding og mer informasjon: https://www. facebook.com/groups/181239775775932/ (gruppa Mørketidsjoggen Ibestad på Facebook)

Hver tirsdag (med unntak av fellesferier) arrangeres det lavterskeltur fra Salangen frivilligsentral (SAFA) på Sjøvegan. Turen går i nærområdet på Sjøvegan, og er en tur som passer alle. Oppmøte klokken 10.00 på SAFA. Bli med!

Dyngeneset og hula Åmen Det går merkede stier fram til naturreservatet på Dyngeneset. Utgangspunktet for turen er Sørrollnes med retning nordover, turlengde 10 km turretur. På veien dit kan du også få med deg skulpturen ved hula Åmen om sagnet fra 1600tallet om Ivar og Anna, ei skikkelig røverhistorie som endte med halshugging for begge to. For mer informasjon og guidet tur: Charles Lindvall, 413 31 557.

IBESTAD

Tur-Ti Dato: 20. juni - 20. oktober 2018 Gjennom Tur-Ti har du mulighet til å gå etter merkede løyper på 10 forskjellige naturskjønne områder i Ibestad kommune. Turene er fordelt på øyene Rolla og Andørja, er av ulik vanskelighetsgrad og har postkasser utplassert på turmålene. Premiering til de som går minst 7 turer (5 for barn under 15 år). Nytt av i år er trekkepremie for alle barn og ungdom som gjennomfører turene. Kontakt: Ibestad Frivilligsentral, 976 37 009. https://www.facebook.com/Tur-Ti-Ibestad1725160124398637/

Aspedalen golfpark Ibestad Golfklubb er i ferd med å ferdigstille Aspedalen golfpark og tilbyr visning og prøvespilling fra juni etter avtale. Planlagt åpning av 6 hull er august 2018. Golfparken ligger i naturskjønne omgivelser opp fra Ånstad på Andørja. Kontakt: Steinar Langstrand, 975 82 026. https://www.facebook.com/ibestad.golfklubb/

Charles og Ørnebakk ved skulpturen.

Fabeløya naturlekepark Mørketidsjoggen

Parken på Sørrollnes er lett tilgjengelig for alle og det er gåavstand fra fergeleiet for ferga til og fra Harstad. Utformingen er inspirert av eventyr og fabeldyr og man kan klatre, balansere og leke. Det er også mulighet til å lage bål og grille i grillhyttene. Parken er åpen for besøkende hele året. https://www.facebook.com/naturlekepark/

Ibestad Idrettslag har arrangert mørketidsjoggen hver høst siden 2001 i perioden oktober til november. Mørketidsjoggen er et lavterskeltilbud for de aller minste til pensjonister. Det er valgfrie løyper og valgfritt om du vil løpe på tid, start og mål ved Tusenårsrøysa i Hamnvik.

7


HARSTAD

Alle medlemmer under 14 år overnatter gratis på Harstad Turlag sine hytter. Vårt aktivitetstilbud finner du i aktivitetskalenderen ved å markere for 'barn' under "Passer spesielt for".

Fjellsportgruppa Fjellsportgruppa er en nyoppstartet del av Harstad Turlag. Vår hovedaktivitet er toppturer på ski om vinteren, men vi skal også arrangere skredkurs, workshops og treningskvelder for skiteknikk og sender-mottaker. Målet er å skape et enda mer sammensveiset toppturmiljø som går på tur sammen og lærer av hverandres erfaringer.

Seniorgruppa Seniorgruppa er ei gruppe som har turopplegg for de godt voksne. Turene har likevel ingen aldersgrense, men vil gå i rolig tempo og som oftest på formiddagstid på hverdagene. Kråholla.

Turene legges opp slik at de stort sett starter fra Folkeparken. Skal vi andre steder, møtes vi likevel her og organiserer samkjøring eller går på ventende transportmiddel. Det vil alltid være med en turleder på turen som er kjent i området og leder gruppa, men vi tar alle ansvar for oss selv og hverandre.

Foto: Gro Thoresen

GRATANGEN

Ti på tur Gratangen kommune har i samarbeid med lag og foreninger merket og skiltet 14 turløyper. I tillegg til de ti infotavlene over løyper som ble satt opp i fjor, vil vi i år sette opp fire nye informasjonstavler. De nye infotavlene er Rennelvatnet, Hesjeberg. Botnvatnet, Laberg. Årsteinhornet fra Moan, Kråholla fra Åkenes. Frisklivssentralen vil også arrangerte "Ti på tur" med premiering for de som deltar på ti turer. I år vil det bli flere nye turer å velge mellom. Informasjon og påmelding gjøres på servicekontoret kommunehuset i Gratangen. Deltakelse koster kr 100.

På våre turer er det sosiale svært viktig, og det er trivelig å nyte matpakka og ettermiddagskaffen ute med gode turvenner! Om du vil være med på en eller flere turer bestemmer du selv, vi er glade for alle som vil dele gode naTURopplevelser med oss, enten du har vært med før eller ei.

LAVANGEN

Lavangen Fjellvandrerlag Merkede løyper: Reitetindene 1.077 Spanstind 1.457 Skavneskollen 1.196

Trosen 1.217 Årstenhornet 1.193

I samarbeid med krigsminne komiteen er det merket fra Kolbanskaret-Fossbakken, Lapphaugen-Fossbakken. Tennevoll-Flyvraket på Gratangseidet. Fjellkysten-Salangen grense. Det er samarbeid med Salangen med 30-trimmen som går over to år. Tidligere år har Lavangen Fjellvandrerlag gitt ut turprogram i papirutgave, dette er vi gått bort fra. Turene legges ut på facebook fjellvandrerlaget.no.

Barnas Turlag ønsker deg velkommen! Foto: Geir Magne Johnsen

Barnas Turlag Vi vil at flest mulig skal kjenne på gleden ved å være ute i naturen og ikke minst bli glad i naturen. Barn som blir glad i naturen vil også bidra til å verne den. Barnas Turlag skal fremme aktiviteter for de mellom null og 12 år.

8


1. til 9. september Sjekk i din kommune eller den kommunene som du ønsker å besøke om det er lagt opp til aktiviteter. Pass på å få ditt arrangement i den landsdekkende aktivitetskalender, registreringen åpner juni 2018. Profilmanual, ferdige plakater, tips og inspirasjon finner du på www.friluftslivetsuke.no

Nattinaturen Lørdag 1. september. sover "hele" Norge ute. En natt i naturen trenger ikke være en vanskelig eller storstilt ekspedisjon. Små turer gir store opplevelser – og ofte kan det enkle være det beste. Slå opp et telt i hagen, dra dyna ut på balkongen, ta med venner og sov på en fjelltopp eller legg deg på en strand – eller slå leir et fint sted i nærheten av der du bor! Uansett hva du velger – bli med på #nattinaturen lørdag 1. september 2018.

Foto: Bjørn Forthun

Preparerte skiløyper I vår region legger private aktører til rette for at det skal være gode skiløyper. Det er ca 20 frivillige driftsoperatører som kjører opp skiløyper i nærområder (lysløyper) og i utfartsområder i region. Ved å laste ned appen, «Skisporet.no» eller «Trikkeskinner.no» ser en hvor løypene er og når det er kjørt spor.

Geologiens dag 8. og 9. september Følg med på din kommunes nettside.

«Trygg på tur» Du finner varsling som Snøskred, Flom, Jordskred, Isvarsling: http://www.varsom.no/

Dato: Lørdag 8. - søndag 16. september. Tema er "Kulturminner i samfunnets tjeneste". Følg med på din kommunes nettside.

Gratangen Kystlag «Straumnes» klargjøres for vår, sommer og høst på sjøen. Fra mai inviteres det til turer på fjorden, fast dag hver uke og tilbud i helgene.

9


APRIL

TYSFJORD

Rundt Dammen Dato: Tirsdag 8. mai kl. 17.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Om turen: Fra torget går turen på grusvei opp til Dammen. Rundt om Dammen er det tydelig sti. Turen er med mindre stigning og godt egnet for både små føtter og de på hjul. Det er fullt mulig å gå grusveien tilbake hvis terrenget på andre siden skulle by på utfordringer. Turen tar omkring 1 time. Turleder: Elfrid A. Bækø, 415 52 281. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

NARVIK - BARNAS TURLAG

Eventyrtur til Hundreårsbua ved Sirkelvann Dato: Søndag 29. april. Om turen: Bålkos og eventyrstund. Husk gode klær etter vær, god matpakke/drikke. Gjerne en vedkubbe til bålet. Påmelding: Til turleder senest dagen før. Turleder: Lars Ivarsson Elverum, 482 11 334.

NARVIK

Sørfjorden - Røysvatn - Pauro - Sitas - Skjomen

TYSFJORD

Dato: Fredag 27. april - tirsdag 1. mai. Om turen: Vi går fra Sørfjorden i Tysfjord til Skjomen. Turen går innom NOT-hyttene Røysvatn, Pauro og Sitas. Vi tar båt fra Kjøpsvik fredag 27. april kl. 18.00 og går opp til Kjerringvasshytta 9 km. Lørdag går vi videre til Røysvatn 11 km, hvor det også er badstue. Søndag går vi til Paurohytta 23 km. Mandag går turen til Sitashytta, 20 km.

Dato: Fredag 11. mai kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Om turen: Kjøring ca. 45 min. Lett terreng. Sosialt samvær med bålkos. Ta med litt grillmat, samt drikke. Turleder: Helge Kvamme Kontaktpersoner: Svein Berg, 482 30 855 og Emma Kristensen, 992 36 762. Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Vårtur i Tysfjord Skarbergflåget

MAI GRATANGEN

Vandring langs Gårdselva på Årstein

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Kveldsmattur i Stangnesfjæra Dato: Torsdag 3. mai kl. 17.30. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Parkeringen ved trykkeriet på Stangnes. Ta med: Mat, drikke, bøtte, spade, fiskestang etc. Om turen: Ta med kveldsmaten ut i naturen. Bål, frisk luft og aktivitet øker appetitten for de fleste. Ta med en vedskie til bålet hvis du har, og klær og utstyr som passer til vær og føreforhold. Kontaktpersoner: Therese Tangen, 934 10 442 og Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Arr.: Harstad Turlag

Dato: Lørdag 12. mai. Kulturspor langs elva, veier og torvegjerder. Går innom Esekiels tufter og følger buveien opp til Minnemoan. Ta med kaffe og noe å bite i. Start ved Hesjebakkan. Start: kl. 11.00 – 15.00 i lett, men bratt terreng. Guide: Ove Olsen, 481 10 167. Arr.: Gratangen historielag

10


TYSFJORD

Ta med niste og drikke. Turleder: Helge Kvamme Kontaktpersoner: Svein Berg, 482 30 855 og Emma Kristensen 992 36 762. Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Kjelkvika Dato: Tirsdag 15. mai kl. 17.30. Oppmøte: Båthavna i Hundholmen Om turen: Fra Hundholmen følger vi grusveien ut mot Kjelkvika. Det er ca. 4 km fra Hundholmen til Kjelkvika på rimelig flat grusvei langs fjæra. Turen tar ca. 2 timer. Turleder: Edvard O. Stenbakk, 959 13 735. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

HARSTAD

Vårtur til Hinnstein Dato: Lørdag 26. mai kl. 15.00-17.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Alle møter på parkeringsplassen ved Medkila barneskole kl.15.00, vi går opp, spiser litt lunsj med utsikt over hele øyriket rundt Harstad. Så går vi ned igjen til utgangspunktet. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

TYSFJORD

Skihytta

Kaffekos på Holmfjellet.

Dato: Tirsdag 29. mai kl. 17.30. Oppmøte: P-plassen ved Dammen. Om turen: Vi følger grusveien den første delen av turen, heretter på sti. Det er lett stigning i begynnelsen, men etter hvert blir det litt brattere. På verandaen til skihytta 340 moh. er det mulig å ta seg en fortjent tår kaffe og nyte utsikten over fjorden. Turen tar 2 timer. Turleder: Annlaug Lund, 913 94 797. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

TYSFJORD

Holmfjellet Dato: Tirsdag 22. mai kl. 17.30. Oppmøte: P-plassen på Hundholmveien. Om turen: Fra P-plassen går turen for det meste på tydelig sti, men stedvis bart fjell. Terrenget er kupert, men uten bratte stigninger. Toppen ligger 250 moh. og turen tar 2 timer. Turleder: Odd N. Jensen, 971 66 365. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

HARSTAD

TYSFJORD

Indre Elgsnes

Vårtur til Svabergene i Efjord

Dato: Tirsdag 29. mai kl. 18.00. Høyde: 150 moh. Vanskelighetsgrad: Lett Lengde: ca 6 km tur retur Tid: ca 3 timer Oppmøte: Parkeringsplassen på Aunfjellet. Før nedkjøring til Aun. Startsted: Ferista på Aun. Turleder: Per Ove Hovland, 476 34 105. Arr.: Harstad Turlag

Dato: Torsdag 24. mai kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur. Varighet: ca 4 timer. Vanskelighetsgrad: Middels. Om turen: Kjøring ca. 45 min i privatbiler. Parkering ved E6 ca 1 km sør for Sætrankrysset. Gangtid ca 1 time til flott utsikt mot indre Efjord, bruene med malstrøm og utover mot Skarstad/ Vestfjord. Tilbake i Kjøpsvik ca kl. 21.00.

11


BALLANGEN

Fugletur til Grunnvatnet Naturreservat Dato: Torsdag 31. mai kl. 18.00. Oppmøte: Djupåsskolen. Om turen: Variert turterreng - grusvei, sti i bjørkeskog og noe bløtt myrterreng. Turen tar ca. 3 timer. Ta med kikkert og gjerne fuglebok. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 674 og Vegard Mathisen, 917 31 793. Arr.: Ballangen Turlag

NARVIK - BARNAS TURLAG

LAVANGEN

Ettermiddagstur til Taraldsvikfjellet

Korps på friluftstur Dato: Søndag 3. juni (værforbehold) Sted: Krigsminnesløypa fra Lapphaugen turiststasjon til Fossbakken grendehus, ca 4,5 km. Om turen: I anledning Norges Musikkorpsforbunds prosjekt ”Korps på friluftstur” arrangerer Lavangen skolemusikk en konserttur. Program: Oppmøte ved Lapphaugen turiststasjon, korpset spiller og krigsminnesløypen innvies. Tur til 30-trimkassen, ca halvveis til Fossbakken. Her vil korpset spille og markere starten på 30-trimmen sesongen. Turen avsluttes ved Fossbakken grendehus med grilling og en siste liten konsert av korpset. Kontakt: Heidi M. Karlsson, 413 47 632. http://fjellvandrerlaget.no/ http://www.30trimmen.no/ Arr.: Lavangen skolemusikk, i samarbeid med Lavangen fjellvandrerlag og 30-trimmen.

Dato: mai Turen passer for alle. Oppmøte: Vannkraftverket. Turleder: Monica Sandbakk, 918 87 317.

JUNI HARSTAD

Telttur til Meløyvær/Krøttøya Dato: Lørdag 2. - søndag 3. juni. Passer spesielt for: Barn Oppmøte: kl. 14.30 på hurtigbåtkaia. Retur fra Krøttøya søndag kl.14.00. Om turen: Ta med bøtter, spader og fiskestang. Mulighet for felles grilling. Det er mulig å fylle ferskvann på Krøttøya. Det er fint å sykle på Krøttøya/Meløyvær. Det er 3,5 km fra hurtigbåtkaia på Krøttøya til Øya der vi skal overnatte. På Krøttøya er det kun et par biler. Ta med: Utstyr til overnatting i telt og til matlaging på primus/bål. Sjekk yr.no for å se hvilke klær som kan være aktuelle. Kontakt: Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Arr.: Harstad Turlag

HARSTAD

Kveldstur til Lillehornet Dato: Søndag 3. juni kl. 18.00 - 21.00. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Ungdom Om turen: kl.18.00 kjører vi fra parkeringsplassen ved Power og Rema 1000 Seljestad til Aun. Vi går oppover mot Lillehornet. Vi lager bål, spiser kveldsmat og griller marsmellows med god stemning og en formidabel utsikt. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

12


TYSFJORD

BALLANGEN

Lappgamman

Ordførers tur til Djupdalåsen

Dato: Tirsdag 5. juni kl. 17.30. Oppmøte: P-plassen på Hundholmveien. Om turen: Vi følger den tydelige stien motsatt p-plassen ned mot fjæra. Ingen bratte stigninger, så turen er velegnet små føtter. Turen tar 1,5 time. Turleder: Alfhild Larsen, 909 54 974. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

Dato: Fredag 8. juni kl. 18.00. Vi ser på gammel boplass og ferdselsvei til Kjeldebotnmark. Gunnar Bakke forteller om boplassen og veiens betydning for de som bodde der. Om turen: Lett terreng, ca. 30-40 minutter så det går fint også for små barn. Turen starter ved merket løype mot «Linken». Parkering ved løypestart og pukkverket like ved. Ta gjerne med kaffe og litt mat så vi kan hygge oss i godværet.

TYSFJORD

Historisk vandring i Kjøpsvik

GRATANGEN

Dato: Torsdag 7. juni kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur Varighet: 3 - 4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Om turen: Vandring hvor alle kan være med. Lett terreng. Sosialt samvær med kaffekos. Ta med litt mat og drikke. Turledere: Svein Berg og Peter Jakobsen Kontaktpersoner: Svein Berg, 482 30 855 og Emma Kristensen, 992 36 762. Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

Grøsnesmarsjen Dato: Søndag 10. juni kl. 11.00. Påmelding ved parkeringsplassen kl 11.00 til 13.00 ved Fredly Kirkegård, Myrlandshaugen. Fint og lett terreng, 2 - 3 timer. Oppe på Vetten, 350 moh., serveres bålkaffe. Ta med grillmat. Det er mulig å gå videre for å bestige Blåfjellet som ligger 761 moh. Kontakt: Karl Fredrik Normann, 917 33 288. Arr: U.L Idyl.

HARSTAD

Kveldsmattur til Apeskogen på Stangnes Dato: Torsdag 7. juni kl. 17.30. Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Parkeringen ved Stangnes videregående skole. Om turen: Ta med kveldsmaten ut i naturen. Bål, frisk luft og aktivitet øker appetitten for de fleste. Fremme ved turmålet blir det tid og mulighet til både lek og spising. Ta med klær og utstyr som passer til vær og føreforhold. Ta med: Mat og drikke, et par vedkubber og godt humør. Kontakt: Linda Motrøen Paulsen, 413 14 451. Arr.: Harstad Turlag

Seniorgruppa i Harstad.

Foto: Vebjørn Kleiving

HARSTAD

Stangnes - Hinnøyas geologi i et nøtteskall Dato: Mandag 11. juni kl. 11.00 - 14.30. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Om turen: Vi møter kl. 11.00 ved Turlagshuset i Folkeparken og organiserer felleskjøring til Edvardsen Multiservice i Kanebogen. Geologen Peter Midbøe guider oss på turen som er ca 3 km i flatt terreng, delvis utenfor sti. Varighet ca 4 timer. Turleder: Bente Fotland, 970 86 807. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

13


Hytta ligger 700 meter fra bilvei. Vi kjører fra Narvik fredag ettermiddag og setter kajakkene ut ved Guvåg. 1 km til hytta. Lørdag og søndag blir det padling i området. Det blir også tid til øving på kammeratredning, lek og morro. Kajakkpadlerne må ha Våttkort-kurs og grunnleggende ferdigheter. Påmelding: Turledere Bjørn Forselv, 905 73 732 og Stein-Evert Pettersen, 909 69 952. Kollan.

Foto: Laila Kristoffersen

HARSTAD SKÅNLAND

Topptur til Segla, Senja

Tur til Kollan, Evenskjer

Dato: Lørdag 16. juni til søndag 17. juni Vanskelighetsgrad: Krevende Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Deltagerne møter turleder på hurtigbåtkaia i Harstad sentrum (tidspunkt kommer senere). Båt til Finnsnes og minibuss til Fjordgård på Senja. Vi går ca. halvveis opp og slår leir. Neste dag lar vi tingene ligge og går opp med en liten og lett sekk. Vi nyter utsikten over Mefjorden mens vi spiser en liten lunsj. Vi går ned til leirplassen, tar det litt med ro før vi pakker sammen og tar samme kjøre- og båttur hjemover. Egenandel på kr. 360,- pr. deltager. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

Med ordfører og kultur- og folkehelsekoodinator. Dato: Tirsdag 12. juni. Oppmøte: kl. 17.00 ved kommunehuset. Uformell prat og god stemning. Ta med litt mat, drikke og en vedkubbe, vi byr også på litt «kosemat». Dersom fint vær sitter vi ute, dersom dårlig vær går vi til grillhytta som er på veien opp. Håper mange ungdommer blir med. Vi vil gjerne høre fra dere, slik at vi vet hvor mange vi blir. Kontakt: Janne Johansen, 770 89 534 / 907 67 222. janne.johansen@skanland.kommune.no NARVIK

Kulhornet Dato: Tirsdag 12. juni Kveldstur til det fantastiske Kulhornet i Efjord. Turen opp er krevende og har noen bratte partier. Deltakerne må være i god fysisk form. Vi kjører fra Narvik kl. 16.00 og regner med å være tilbake i Narvik ca kl. 23.00. Turen er detaljert beskrevet i ”Topper i Ofoten og Sør-Troms”. Begrenset antall deltakere. Påmelding: Turledere Bjørn Forselv, 905 73 732 og Inger Krane senest dagen før.

EVENES

Veten marsjen Dato: Lørdag 16. juni Start mål: Liland IF`s klubbhus, Høgda Starttid: kl. 10.00 - 12.00. Distanse: 5, 7, 10 km. grus/traktorvei/stier. Om turen: De første 2,5 km. er grusvei til Rømmeråsen. Her er det kontrollpost med saft og bålkaffe (retur 5 km. til Høgda). 7 og 10 km. fortsetter etter traktorvei. Her deler løypene seg; 7-km går til venstre og ned Holla etter sti, 10-km går til høyre opp til Stor-Kleggåsen, der det er kontrollpost og saft. Stien fortsetter videre over Veten. Disse to løypene møtes over Bjellund boligfelt og går sammen opp til Høgda. Startgebyr: Voksne kr. 60 under 16 år kr. 30 pensjonister kr. 60 Kun IVV-stempel kr. 20

NARVIK

Padlehelg ved Guvåghytta i Vesterålen Dato: fredag 15. - søndag 17. juni Turen er primært beregnet på kajakkpadlere, men det er mulighet å låne kano ved hytta.

14


HARSTAD

Bli med ordføreren og Barnas Turlag Harstad på tur til Dypingen, Grytøya Dato: Søndag 17. juni kl. 09.50 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Har du lyst til å dra på befaring til plassen der Turbohytta skal bygges? Vi går de nesten to kilometrene over haugen og ned til Dypingen. Der ser vi på tomta, hører litt om planene for hytta, og utforsker området. Vi lager bål og spiser lunsj rundt bålet. Ta med matpakke, noen vedskier og drikke for en dag på tur. Oppmøte: på Stornes fergekai kl. 09:50. Retur med den ferga som passer. Kontaktpersoner: Gunn Elin Fedreheim, 92 85 65 00 og Linda Motrøen Paulsen, 413 14 451. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad, i samarbeid med Harstad kommune

Stornesaksla.

Premiering: Medalje. Trekning på startnr. Kontaktperson: Sylvi Johansen 908 97 526. Arr.: Ski/trimgruppa i Liland IF. BALLANGEN

Stornesaksla Dato: Lørdag 16. juni kl. 09.00. Oppmøte: Djupåsskolen Om turen: Vi begynner oppstigningen ved Sørelva i Melkedalen og opp til Stornesaksla (731) på Sommarsetfjellet. Vi fortsetter sørover opp aksla til Karifjellet og Karikollen (753). Flott utsikt. Det vil bli tid til gode pauser. Ta med mat og drikke. Fjellturen har stigninger, men er ikke bratt og krevende. Turens varighet ca 5-6 timer. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 674 og Vegard Mathisen, 917 31 793. Arr.: Ballangen Turlag BALLANGEN

Ordførerens tur til Stortind.

Hekkelstrand - Kvandalen - Nilsheimhøgda - Heian

TYSFJORD

Stortinden

Dato: Søndag 17. juni Oppmøte: Hekkelstrand v/Revgården, god parkering hos Roald Bjørn Benjaminsen. Om turen: Vi går fra Revgården etter skogsvei oppover Langholla-Kvandalen-NilsheimhøgdaHeian-Kvitfossen-Karlveien og til Revgården. På turen har vi med mat og drikke. Første del av turen blir det litt stigning. Det blir en del pauser underveis. Varighet ca. 3-3,5 timer. Turleder: Roald Bjørn Benjaminsen, 901 51 081. Arr.: Ballangen Turlag

Dato: Tirsdag 19. juni kl. 17.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen. Om turen: Vi følger stien inn i plantefeltet ca. 100 m nedenfor skytterhuset. Turen opp har jevn stigning opp til Sørliholla og videre til Stortinden 259 moh. Fra toppen bliver du belønnet med en fantastisk utsikt over Kjøpsvik og Tysfjorden. Turen tar ca. 2,5 timer. Turleder: Viggo Vikholt 473 77 326 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

15


BALLANGEN

Håfjelltuva opp 2018 Dato: Fredag 22. juni Start: trim kl. 20.00 / konkurranse kl. 21.00. Bli med på motbakkemoro enten som mosjonist fra parkeringa på Håfjellet, eller som aktiv deltager fra Joker Kjeldebotn. Utsikten fra toppen er uansett turen verdt! Løpet inngår i programmet til Kjeldebotndagan – et sommermarked med lange tradisjoner. Løypetrase trim: starter ved toppunktet på Håfjellveien, ved starten av merka tursti Løypetrase konkurranse: starter ved Joker Kjeldebotn. PS! Deltakere i trimklassen kan selvfølgelig også starte ved Joker eller ved parkeringa i Kleiva (ca. 2,5 km fra Joker i retning Håfjellet) Løypeinfo: Trim: Høydeforskjell: 400 m, lengde: 2,5 km Konkurranse: Høydeforskjell: 800 m, lengde: 8 km Arr.: Kjeldebotndagan.

Friluftsskolen Ibestad.

Foto: Ingvild Johansen

Besøk til samisk boplass og Molforholla, gammel husmannsplass. Lett terreng, nært vei. Oppmøte: Morgans skip kl. 11.00. 2 til 3 timer. Guide: Gunnar Bjørklund tlf 916 28 334. Arr.: Gratangen historielag

TYSFJORD

Fuglfjordeidet Dato: Tirsdag 26. juni kl. 17.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen. Om turen: Turen opp har lett stigning til å begynne med. Stigningen øker på etter hvert. Turen går på godt etablert sti opp til Storbotnvannet. Herfra følges en litt mindre sti opp på eidet 495 moh. Turen tar ca. 4 timer iberegnet kaffepause. Turleder: Emma Kristensen, 992 36 762 og Beate Jensen, 975 85 955. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

IBESTAD

Ibestadløpet Dato: Tirsdag 3. juli Løypa starter ved Ibestad kulturhus, går rundt Ibestadvatnet og Breivollfjellet, målgang ved Ibestad kulturhus/Ibestadhallen. Løpet har klasser for trim, mosjon, barn og konkurranse. Kontakt: Yngve Lange, 482 33 327. For påmelding og mer informasjon: https://www.facebook.com/Ibestadlopet/

JULI TYSFJORD

GRATANGEN

Vetten

Kulturhistorisk vandring på Grøsnes

Dato: Tirsdag 3. juli kl. 16.30. Oppmøte: P-plassen ved Dammen. Om turen: Vi går inn i plantefeltet ca. 100 m nedenfor skytterhuset og følger stien opp til

Dato: Søndag 1. juli Besøk til bygninger omtalt i Kulturminneplanen.

16


På toppen av Lifjellet.

Skarstadmarsjen.

Foto: Emma Kristensen

Turleder: Johnny Westgård, 916 65 123 og Anne Kari Solheim, 913 55 290. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

Kjøpsvikvannet. Herfra går vi opp til toppen av Vetten 507 moh. Turen opp har jevn stigning og tar ca. 3,5 timer iberegnet kaffepause. Turleder: Rigmor Akermo, 977 22 142. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

BALLANGEN

Skarstadmarsjen

IBESTAD

Dato: Lørdag 14. juli kl. 08.30. Oppmøte: Pippira Siida. Om turen: Turen starter på Klippenborg, går til Vargfjordtinden (885), Skarstadfjellet (527) og til Skarstad. Turen tar ca. 7 timer. Turledere og påmelding: Arild Olsen 995 16 213, Nina Finn 417 60 938 og Haavard Finn 909 13 520. Arr.: Ballangen Turlag

Tour de Andørja Dato: Onsdag 4. - søndag 8. juli. Sykkelrittet Tour de Andørja startet år 2000 inspirert av et revyinnslag om sykling og helse og gikk som navnet tilsier rundt øya, fra Mjøsundet til Årbostad og tilbake til Åndervåg. I dag har TDA et bredt tilbud med underholdning, rulleskirenn, topptur og sykkelritt. Aktiviteter: Rulleskirenn, HT-løpet for barn og voksne, TDA sky race og Tour de Andørja som inkluderer barneklasse, sykkel-, tur- og mosjonsritt. Kontakt: Eidar Tøllefsen, 951 69 769, e-post: eidar@hlk.no - http://letour.no/

EVENES

Lilletindmarsjen Dato: Lørdag 14. juli Oppmøte: Dragvika kl. 09.00. Turleder: Bjørn Tversland.

TYSFJORD

Lifjellet Dato: Tirsdag 10. juli kl. 16.30. Oppmøte: P-plassen ved Dammen. Om turen: Vi følger stien opp forbi skihytta. Turen opp har lett stigning til å begynne med. Fra Storbotnvannet og opp er det ganske stor stigning og på slutten er det ganske bratt. Vi holder et velfortjent hvil ved varden på toppen 849 moh. Turen tar ca. 5 timer iberegnet kaffe/matpause.

Lilletinden.

17


TYSFJORD

Familietur over Holmfjellet til Skjæran med bålkos i fjæra (Norcemvekka)

Kjøpsvik fra Lifjellet.

Dato: Torsdag 19. juli kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur. Varighet: 3-4 timer. Vanskelighetsgrad: Lett Om turen: Kjøring med buss ca. 15 min. Litt stigning, etterpå lett terreng. Sosialt samvær med bålkos når vi kommer ned. De som ønsker det kan dra rett i fjæra og vente der mens de andre går over Holmfjellet og kommer ned. Turledere og kontaktperson: Emma Kristensen, 992 36 762. Arr.: Turgruppa KIL i samarbeid med «Norcemvekka»

Foto: Emma Kristensen

HARSTAD

Midnattsoltur til Rolla - Jubileuimstur Dato: Lørdag 14. juli til søndag 15. juli. Vanskelighetsgrad: Krevende Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Fjellet Rolla ligger på Rolløya og er 926 moh. Turen både begynner og slutter på fergeleiet på Stangnes. Fergeturen er gratis for alle uten bil. Vi går halvveis opp på fjellet Rolla og legger oss på et platå hvor det er mer enn 180* utsikt over øyriket og midnattssol til langt på natt. Vi sover enten i telt eller i lavvo (deltagerne får nærmer beskjed). Neste dag går vi opp til toppen, uten sekk, ned til leirplassen igjen for lunsj, pakker sammen og går til fergeleiet. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

BALLANGEN

10 på topp på 3 dager Dato: Fredag 20. juli - kl. 16.00. Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 16.00. Turmål: Rundtuva (516) og Sepmola (1342). Turen tar 6 timer. Dato: Lørdag 21. juli - kl. 07.00. Felles avreise fra Pippira Siida kl. 07.00. Turmål: Håfjelltuva (817), Steinbua, Bruna (596), Linken (665), Kufjellet (Høghumpen) (672), Vargfjordtinden (885), Skarstadfjellet (527). Turen er 37 km og tar 13-15 timer. Dato: Søndag 22. juli - kl. 08.30. Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 08.30. Turmål: Råntinden (1200), 4 timer. Senere Skjåfjellet (661), 3 timer (fremmøte avtales). NB: Rekkefølgen på turene en endret fra tidligere år. Turen er bare egnet for godt trente personer. Det går an å delta på enkeltturer. Tilbud lunsj/middag på Pippira Siida lørdag/søndag. Turleder og påmelding: Nina Finn, 417 60 938. Arr.: Ballangen Turlag

TYSFJORD

Familietur til Stortinden/ Vetten (Norcemvekka) Dato: Tirsdag 17. juli kl. 10.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik. Type: Familietur. Varighet: 4 - 5 timer. Vanskelighetsgrad: Middels. Om turen: Lett stigning - litt brattere på slutten, men mulig for de fleste. Turleder: Viggo Vikholt Kontaktpersoner: Svein Berg, 482 30 855 og Emma Kristensen, 992 36 762. Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag i samarbeid med «Norcemvekka»

18


BALLANGEN

Håfjelldagen 2018 Dato: juli Aktiviteter for store og små. Salg av mat og drikke. Gratis aktiviteter som fiskekonkurranse, natursti og luftgeværskyting. Arr.: Håfjell fiske og friluftsforening (HFF) NARVIK

Leigas Dato: juli/august Leigas ligger helt nord i Narvik kommune, og er godt synlig fra byen. Vi starter fra Kvernmoen. Fra toppen er det flott utsikt i alle retninger. Påmelding: Turledere Finn Johnsen, 900 25 409 og Toril Larsen, 909 58 521. Melkeelva.

AUGUST TYSFJORD

BALLANGEN

Høsttur til Vaisavannet på Storå i Tysfjord

Tur langs Melkeelva Dato: Lørdag 11. august. Oppmøte: Djupåsskolen kl. 10.00. Om turen: Vi kjører samlet til grustaket i Melkedalen. Vi starter vandringen der den vakre Melkeelva følges opp til vannet. Tar matpause med bålkaffe ved bru, før vi fortsetter videre til Melkevatnet og Grillhytte (Ballangen JFF). Vi følger så den vanlige stien tilbake til parkeringsplassen ved sørenden av Sjurvatnet. Ta med mat og drikke. Turens varighet ca 5 t. og er tilpasset alle som vil oppleve vandring i vakker natur. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 674 og Vegard Mathisen, 917 31 793. Arr.: Ballangen Turlag

Dato: Lørdag 11. august kl. 08.30. Oppmøte: Hurtigbåtkaia i Kjøpsvik. Type: Familietur Varighet: ca. 8 – 9 timer Vanskelighetsgrad: Middels Om turen: Båttur ca. 10 minutt med Brødrene Johansen. Først slakk stigning opp til Storåvannet, så flatt. Etterpå ganske bratt stigning opp til vannet, men mulighet til å gå sikk-sakk oppover lia. Retur til Kjøpsvik på ettermiddagen ca. kl. 17.00. Det er også mulighet til å stoppe ved Storåvannet og vente der til de andre kommer ned igjen. Guide: Svein Berg forteller underveis. Turledere: Svein Berg og Reidulf Waksvik. Kontaktpersoner: Svein Berg, 482 30 855 og Emma Kristensen, 992 36 762. Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

EVENES

Niingsmarsjen Dato: Lørdag 11. august. Oppmøte: Røyrholla ved Niingsveien i Bogen fra kl. 09.00. Opp langs rørgata, alt. opp fra Vassbotn. Vi går til Niingshytta, 517 moh. Bålkaffe og grilling. Ansvar: Hyttetilsynet/styret i laget.

19


EVENES

«Kraftrunden» Dato: Søndag 12. august Oppmøte: Bommen, Fjellveien Laksåmarka kl. 09.00. Estimert tid 8-10 timer. Denne turen starter med Merskartinden (639 moh), deretter Rissmålstinden (1.012), Lilletinden (1.132) og Stortinden (806). Deltakerne går så mange topper de ønsker. Turleder: Sunniva Gabrielsen Ansvar for disse turene: Toppturgruppa Djupåsfjellet.

HARSTAD

BALLANGEN

Topptur til Årbostadtinden, Andørja

Djupåsfjellet Dato: Torsdag 16. august kl. 18.00. Om turen: Turen starter med bommen på skogsveien langs Djupvatnet. Etter ca. 2 km fortsetter turen langs merket sti opp til gapahuk på Djupåsfjellet. Lett tur som tar ca. 3 timer. Turleder: Arild Olsen, 995 16 213. Arr.: Ballangen Turlag

Dato: Mandag 13. august Vanskelighetsgrad: Krevende Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Vi tar ferga over fra Stangnes til Sørrollnes og kjører derfra til Andørja. Vi går fra veien på Årbostad og opp til "hytta mellom tindene". Vi slår leir for natten i enten telt eller lavvo. Neste dag går vi opp til selve tinden med liten sekk og lar tingene ligge i teltet. Her er det panoramautsikt. Vi går ned igjen til leirplassen, spiser lunsj, pakker sammen og går nedover. Kjører til fergeleiet, og tar båten tilbake. Tidspunkt utifra fergeruter kommer senere. Turen kan bli flyttet noen dager pga. været. Påmeldte vil få beskjed om endringer. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

SKÅNLAND/GRATANGEN

Markedsmarsjen til Foldvik Dato: Lørdag 18. august. Type tur: Vandring/fjelltur i sporene av tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og Gratangen. Denne gang til markedet i Foldvik. Turen er ca 14 km og løypa er merket hele veien. Oppmøte: Saltvann Grendehus på Bakkejord mellom kl. 09.30 og kl. 10.30 for registrering og utdeling av billett til markedet. Varighet: 4-6 timer. Turleder: Jan Arne Haugland, 915 94 900. Vanskelighetsgrad: Noe stigning i starten, men ellers en lett tur. Kan anbefales for spreke barn. Merknader: Turen støttes av Troms Fylkeskommune, slik at deltakelsen og inngangen til markedet er gratis. Mer informasjon på www.novaturlag.no

TYSFJORD

Høsttur til Kjerna - Skrovkjosen Dato: Torsdag 16. august kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Varighet: ca. 3 – 4 timer inkl. matpause. Vanskelighetsgrad: Middels Om turen: Kjøring ca. 35 min. Start på Skjellesvikskaret. Lett terreng til å begynne med, mer krevende etter hvert. Ta med litt mat og drikke. Turleder: Ottar Flaten Kontaktpersoner: Svein Berg, 482 30 855 og Emma Kristensen, 992 36 762. Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

20


det ganske stor stigning. Turen tar ca. 9 timer iberegnet kaffe/matpause. En bør være i god fysisk form og vant til toppturer. Turleder: Henrik Østergaard, 971 36 516 og Reidulf Waksvik, 980 47 189. Arr.: Kjøpsvikstrimmen

GRATANGEN

Krigshistoriske vandringer i Lavangen/Gratangen

Familiedagen på Rørvik gård.

Dato: Lørdag 25. og søndag 26. august. 25. august: i 1. Bn / IR 12- Trønderbataljonens fotspor, men også andre slag i Gratangen, Laberg og Foldvik. Start på Lapphaugen kl. 10.00. Hele dagen med lunsjstopp underveis. Lett terreng. 26. august: i sporene til 2. Bn/IR 15- Hyldmobataljon. Start fra Kvernmo kl. 10.00. Krevende terreng fra Kvernmo opp til Roasme. Turen går videre mot Læigas. Dyktige guider/historikere på begge turene. Mulighet for enkel overnatting for de som ønsker å delta begge dagene. Påmelding: Sverre Nordmo, 415 27 840, sv-nordm@online.no eller Ulf Eirik Torgersen, 952 24 503, uet@narviksenteret.no www.narviksenteret.no Arr.: Gratangen historielag og Narvik krigsmuseum

HARSTAD

Rundtur Landsåshallen - Svartdalsåsen - Pevatn - Landsåshallen Dato: Mandag 20. august kl. 11.00 - 13.30. Vanskelighetsgrad: Middels Passer spesielt for: Seniorer Om turen: Oppmøte kl. 10.00 utenfor Landsåshallen. Vi går rundturen på god sti i kupert terreng. Turen er ca 9 km og tar 3-4 timer inkl. matpause. Turleder: Bente Fotland, 970 86 807. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

TYSFJORD

Familiedagen på Rørvik gård Dato: Lørdag 25. august kl. 11.00 - 15.00. • Omvisning på gårdstunet og naustet ved havet • Guiding til Båtstøvatnet • Ridning • Hesteskokasting • Demonstrasjon av mølla og smia • Salg av rømmegrøt, pølser, vafler og mineralvann. Ta av fra E6 (ca. to km sør for Tysfjord Turistsenter) mot Kalvik. Fra E6 er det ca. 9 km til gården. Følg skiltene i to vegkryss, ta til høyre i begge kryss. Arr.: Stiftelsen Rørvik gård

HARSTAD

Barnepadling i samarbeid med Harstad padleklubb Dato: Søndag 26. august kl. 12.00. Passer spesielt for: Barn Nysgjerrig på hva padling i kajakk er? Lyst å lære litt? Jakte etter skumbjørner? Balansere og leke i og med kajakken? Eller helt enkelt se om kajakkpadling er noe for deg? Da er dette rette plassen! Vi har også aktivitet på land med grilling, og lek i fjæra. Ta med grillmat og tilbring søndagen i Kanebogenfjæra! Alle barna får låne kajakk, åre og vest. Tørrdrakt/eller våtdrakt med sko må barna ha med seg selv. Dersom du ikke har drakt tilgjengelig, kan det være mulig å låne. Ta kontakt senest 19. august ang. lån av

TYSFJORD

Halls fortopp Dato: Lørdag 25. august kl. 10.00. Oppmøte: P-plassen ved Stetind Om turen: På turen fra parkeringsplassen og opp mot Svartvannet er det ganske jevn stor stigning. Fra vannet og videre opp mot toppen er

21


tørrdrakt på telefon 918 38 371. Hvert barn må ha med en foresatt. Oppmøte 30 minutter før oppsatt padletid. Padlinga fordeles slik: Mellom kl. 12 og 13:30: 5-7 år Mellom kl. 13:30 og 15: 8-10 år Mellom kl. 15 og 16:30: 11-12 år Gratis og kun for medlemmer i Barnas Turlag. PS. Det koster bare 100,- å bli medlem i Barnas Turlag. Nødvendig utstyr: Et komplett skift, termos med varm drikke, sjokolade/banan/brødskiv, neseklipe og svømmebriller eller dykkermaske. Bindende påmelding til kontaktperson innen 24. august. Kontaktperson: Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Arr.: Harstad Turlag

Oppmøte: Ved skytebanen. Turledere: Marita Ivarsson Elverum, 952 06 355 og Monica Sandbakk, 918 87 317. Påmelding: senest dagen før!

SEPTEMBER NARVIK

NARVIK

Den Lange Fjellmarsjen

Tur opp til Storsteinsbreen

Dato: Lørdag 1. - søndag 2. september Felles taxitransport fra Jernbanestasjonen kl. 06.00. Lang dagsmarsj, ca 40 km, i raskt tempo langs NOTs rutenett, fra demningen i Norddalen via Cunojávri og Oallavaggi, ned djevelpasset og videre til Katterat. Overnatting på Vokterboligen med felles mat, badstu og gode historier. Turledere: Veronica Føre Andersson, 901 25 844 og Finn Johnsen.

Dato: august Arr. Ofoten amatørgeologisk forening.

NARVIK

Møysalen Dato: august Møysalen er med sine 1262 moh det høyeste fjellet på Hinnøya, og er et landemerke i Vesterålen. Vi starter fra Narvik kl. 07.00 og går fra Storvatnet ved E10, avmarsj ca 09.45. Vi går inn Forkledalen og opp på toppen, retur samme vei. Turen tar ca 11 timer. Påmelding: Turledere Bjørn Forselv, 905 73 732 og Øydis Jakobsen.

SALANGEN

Natt i naturen i Salangen Dato: Lørdag 1. - søndag 2. september Oppmøte: Båtkaia på Salangsverket. Om turen: Lørdag 1. september sover hele Norge ute, og i den forbindelse ønsker Arctic Freedom å invitere Salangens befolkning med på overnattingstur ut til Lamøya i sundet utenfor Salangsverket. Der er det mulighet for å fiske fra land, utforske stranda, bade, leke på gressområdet og klatre på bergene. Artic Freedom står for transport for de som ikke har båt selv. Det blir oppmøte ved kaia på Salangsverket lørdag kl. 17.00 og retur søndag ca kl. 14.00. Dette er et arrangement som er åpent for alle, og det er helt gratis! Barn under 12 år må ha følge

NARVIK - BARNAS TURLAG

Blåbærtur til Skytebanen, Hergot Dato: august/september (uke 35) Vi ser etter moden og god bær. Det blir mulighet for pannekaker på bål. Ta med klær etter vær, noe å plukke i, og noe og grille for de som ønsker det.

22


med én voksen. Vi slår camp på toppen av øya med plass til telt og lavvo, og hvor de som ønsker det kan tilbringe natta i hengekøye mellom trærne. For de som ikke har telt har vi plass i lavvoen, og vi har hengekøyer for de som vil prøve. Turleder: Arctic Freedom v/Thor Elvin Jøtulhaug. HARSTAD

Natt i naturen og kom deg ut-dagen Dato: Lørdag 1. - søndag 2. september Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Om turen: Vi starter den nasjonale Friluftslivets uke med «natt i naturen» og Kom deg ut-dagen i Straumsbotn i Kvæfjord. Her kan dere velge om dere vil bli med på telttur eller bare komme til Kom deg ut-dagen. Innerst i Straumsbotn ved brua er det to store, fine sletter å telte på. For de som vil overnatte er det oppmøte i 16-17-tiden. Vi lager bål og dere tar med egen kveldsmat. Søndag starter dagen med bålkos og frokost. Kl. 11.00 starter Kom deg ut-dagen med aktivitetsløype. Vi inviterer til pinnerace, vedkasting, potetløp og statuekonkurranse. Etter gjennomført aktivitetsløype byr Barnas Turlag på grillmat til alle. Kontaktperson: Therese Tangen, 934 10 442. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad

Krigshistorisk vandring, Fjordbotneidet.

TJELDSUND

Ordførers tur i Tjeldsund Dato: Tirsdag 4. september. Ramsund skole inviterer: 1-10 klasse og andre som ønsker å være med. Turen går fra Ramsund skole via skytebanen og til Svartvannet. Aktiviteter: Bålkaffe, felles mat, fisking, bærplukking (til TOS), trimtur til Kollen for de sprekeste.

LAVANGEN

Krigshistorisk vandring, Fjordbotneidet med ordføreren på tur Dato: Onsdag 5. september. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: Dagstur, ca. 13 km totalt. Oppmøte: Skavmodalen kl. 08.15. Turledere: Arla Vilhelmsson, 976 50 843 og Bernhart Halvorsen, 916 60 741. For hvem: Middels tung tur, for de fleste. Om turen: Turen er i samarbeid med skolen, og elever fra ungdomsskolen vil delta sammen med noen lærere. Vi starter fra Skavmodalen. Turen går opp Rødbergan og innover Fjordbotneidet, til restene av flyet som ble skutt ned 24. mai 1940.

TJELDSUND

Forholtmarsjen Dato: Søndag 2. september. Om turen: Påmelding ved "bommen" ved skogsbilveien på Ramstad (kjører opp ved drivhuset) fra kl.10.30-12.00. Priser: barn kr. 50,-, voksne kr. 100.- og familie kr. 200,-. Anledning til å betale med Vipps. Anmoder folk om å parkere oppe ved påmelding. Kort (6 km) og lang (12 km) løype. Jevn stigning opp til Sørtuvatnet på 259 moh. Oppe ved Sørtuvatnet fyres det opp bål. Det vil bli anledning til å få kjøpt seg svele. Gratis kaffe og saft. Marsjen egner seg godt for småbarnsfamilier. Arr.: Fjelldal idrettslag

23


Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Høvligarnet.

SALANGEN

Foto: Roar Tande

hvis du har, og klær og utstyr som passer til vær og føreforhold. Kontaktpersoner: Dagrun Weines, 992 55 557 og Rannveig Kildal Ramtvedt, 936 44 986. Arr.: Harstad Turlag

Ordførers tur i Salangen Dato: Onsdag 5. september. Oppmøte: Trollstien (lite stykke opp lysløypa på Sandbergan). Om turen: Turen går fra starten av Trollstien og opp til Kaffehaugen. Turen er lett og tar ca. 1 time. Følg med på kommunens hjemmeside for nærmere informasjon. Turleder: Sigrun Wiggen Prestbakmo

SKÅNLAND

Tur til Høvligarnet, Grovfjord Med ordfører og kultur-og folkehelsekoordinator pluss NOVA turlag, som guider. De vil også servere mat og drikke pluss historiefortellinger. Dato: Torsdag 6. september. Oppmøte: kl. 17.00 ved Grovfjord Mek. Turen går opp traktorveien mot brua over Mølnelva, derfra turstien gjennom Lian til gapahuken. Enkel tur som tar ca. 20 minutter. Etter stopp der, kan vi gå videre i lysløypa til Buberget, og tilbake etter veien (Gloen). Vi kan også gå videre til gapahuken i Langeteigen. Kontakt: Janne Johansen, 770 89 534/ 907 67 222. janne.johansen@skanland.kommune.no

HARSTAD

Kveldsmattur til et av vannene på Aunefjellet Dato: Torsdag 6. september. kl. 17.30. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Parkeringen på Aunfjellet. Ta med: Mat og drikke, et par vedkubber, blåbærspann og godt humør. Om turen: Ta med kveldsmaten ut i naturen. Fremme ved turmålet blir det tid og mulighet til både lek og spising. Ta med en vedskie til bålet

24


Grov og ca 11 km fra Grovfjordkrysset på E10. Om turen: Bestemor og/eller bestefar sammen med barnebarn vandrer langs merket sti til Novalandet, hvor det er lavvo, utedo og bålplass. Stien har ingen stigninger og er lett å gå også for de minste. De som har tilgang til båt, må gjerne ro eller kjøre. Vi tenner bålet og har en trivelig stund sammen med grilling og eventuell annet aktivitet, f.eks. fiske, tur til Novasletta. Kontaktperson: Christian Haugland, 908 63 258. NARVIK

Geologiens dag Stigningen opp Vassdal fjellet i motbakkeløpet.

Dato: Lørdag 8. september kl: 10.00 -16.00 Søndag 9. september kl: 11.00 - 16.00 Stor mineralutstilling, mulighet til å kjøpe både mineraler og smykker. Geologisk natursti, kafeteria m/enkel middag servering. Steinplukk m.m. Arrangementet finner sted på gården til Svanhild og Alf Larssen i Håkvik. Arr. Ofoten amatørgeologisk forening.

NARVIK

Motbakkeløp, terrengløp og turmarsj Dato: Fredag 7. og lørdag 8. september Motbakkeløpet: Starter ved Vestgård fredag kl 18.00 med fellesstart for de som ønsker å konkurrere på tid. De som kun vil fullføre starter fra kl. 16.00 og fram til 17.30. Distanse: 2 km. Stigning: 500 meter Start: Vestgård eller Fedreheim Mål: Vassbakk hytta (Jossias hytta), 621 moh. Turen egner seg ikke for de med høydeskrekkPris for å delta: 150 kr pr pers Krav til ryggsekk med klær: 2 kg Påmelding www.eqtiming.no, søk etter vassdal Turmarsj: Lørdag - distanse 5 og 11 km. Klasser med og uten tid. Påmelding via www.eqtiming.no søk etter vassdal • Spurtpris etter 2 km for beste dame/herreløper • Trekkepremier etter at alle er kommet i mål • Napp i vandrepremie • Turmarsjen og terrengløpet avsluttes med bankett på grendehuset lørdag. Mer info facebook og www.vassdalgl.no. Arr.: Vassdal tur og løypelag

HARSTAD

Bær- og sopptur på Raudmålheia Dato: Søndag 9. september kl. 12.00-18.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Vi drar på bær- og sopp tur på Raudmålheia og sanker inn. Ta med bærplukker, kurver, bokser eller spann, mat og varm drikke, ekstra klær og sitteunderlag. Dette er en lavterskeltur passer for alle. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad NARVIK

Sykkeltur på Rallarveien Dato: Fredag 14. - søndag 16. september Syklene blir fraktet opp til Riksgrensen fredag ettermiddag. Vi sykler historiske rallarveien, til Vokterboligen på Katterat. Dagstur til Hundalen på lørdag. Bålkos og grilling i gapahuk, badstu. Retur søndags formiddag. Turleder: Veronica Føre Andersson, 901 25 844.

SKÅNLAND

Besteforeldretur til Novalandet Dato: Lørdag 8. september kl. 11.00 Oppmøte: P-plass ved demninga i nordenden av Skoddebergvann. Kjør fv829, ca 11 km fra brua i

25


NARVIK

Rundtinden Dato: Lørdag 15. september Oppmøte ved Skjomen skole kl. 10.00. Derfra samkjører vi opp i Sørdalen. Dette er en middels krevende tur fra Iptojavre i Sørdalen i Skjomen. Turen tar 5-6 timer. Max 12 deltakere. Påmelding: Turledere Finn Gunnar Johansen og Anne Marie Johnsen, 997 04 008.

HARSTAD

Vassdalen Dato: Mandag 17. september kl. 09.00 - 16.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Om turen: Tur til Vassdalen for å lære mer om det tragiske skredet i 1986, samt hendelser i området knyttet til 2. verdenskrig. Vi møter kl. 09.00 ved Turlagshuset i Folkeparken og tar buss inn til Vassdalen der vi møter guiden Oddmar Fedreheim. Turen er ca 10 km t/r på god sti i dalen. Bussen starter på returen til Harstad ca kl 15.00. Ta med mat og drikke. På grunn av bestilling av buss må vi ha påmelding. Ta kontakt med Hans Aronsen, 915 34 942, innen 13/9. Turleder: Hans Andreas Aronsen, 915 34 942. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

Cunojávri.

Foto: Bjørn Forselv.

NARVIK

Helgetur til Cunojávri og Caihnavaggi Dato: Fredag 28. - søndag 30. september. Vi starter fredag ettermiddag fra demningen i Norddalen og går inn til Cunojávri. Her lager vi felles kveldsmat og overnatter til lørdag. Lørdag går vi til Caihnavaggi, hvor vi lager felles middag. Retur via Kalixhågen søndag. Påmelding: Turleder Øydis Jakobsen, 920 41 429, innen 26. september.

IBESTAD

Ordførers tur til Hallen - Sørrollnes

HARSTAD

Keipenområdet på Aunfjell

Dato: Lørdag 29. september. Tur til Hallen på Sørrollnes med guide ordfører Dag Sigurd Brustind. Dette er en middels tung tur med startsted snuplassen på Sørrollnes. Mer info kommer på Ibestad kommunes hjemmesider: http://www.ibestad.kommune.no/ Kontakt: Dag Sigurd Brustind, 953 32 500, dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no

Dato: Mandag 24. september kl. 10.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Om turen: Vi møter ved Turlagshuset i Folkeparken for felleskjøring til Aunfjellet der vi parkerer på parkeringsplass på venstre side, vest for Aunvatnan. Vi følger ryggen og går en rundtur på ca 5 km og bruker 2-2,5 t, inkludert matpause. Flott utsikt! Turleder: Hans Andreas Aronsen, 915 34 942. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

26


HARSTAD

og går til oppmøtested nærmere sentrum. Turleder: Hans Andreas Aronsen, 915 34 942. Arr.: Seniorgruppa Harstad Turlag

Tur til Forravatnet Dato: Søndag 30. september. kl. 11.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: Parkeringsplassen ved Aspeli i Kilbotn. Ta med: Mat som kan tilberedes på bål og drikke. Ta også gjerne med en vedkubbe eller to. Husk klær etter vær og sitteunderlag. Om turen: Pakk bålmaten i sekken og bli med Barnas Turlag i Harstad ut på båltur til Foravatnet. På turen gjør vi det enkelt; vi tenner bål ved Foravatnet, og oppfordrer barnefamilier til å ta med seg bålmat og nyte den ute i naturen sammen med andre turglade familier. Kontaktpersoner: Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371 og Linda Motrøen Paulsen, 413 14 451. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad

SKÅNLAND

Markering av verdensdagen for psykisk helse Dato: Søndag 7. oktober kl. 11.00. Oppmøte: P-plass på Balteskardhøgda. Kjør fv825, ca 5,6 km fra brua i Grov og 1,7 km ovenfor Balteskardkrysset, på toppen av bakken opp fra Rensådalen og Krokmyrdalen. Om turen: Vi følger skogsveien ned mot Balteskardvatnet og merket sti derfra til bålplass ved Langvatnet. Vi tenner bålet og koser oss med grillmat og kaffe. Turlaget spanderer pølser og drikke til barn og ungdom. Kontaktpersoner: Liv Jorunn Riise, 950 09 871 og Kjell Riise, 971 73 117.

NARVIK

Helgetur til Snytindhytta Dato: september/oktober Vi besøker Vesterålen turlags flotte hytte ved Øvre Blokkvatnet. Her er det badstu og mange flotte turmuligheter. Vi starter fra Løvbergbukta kl. 17.00. Turen opp til hytta tar ca 4 timer. Vel framme lager vi kvelds. Lørdag tar vi en dagstur i området, og fyrer badstua og lager felles middag på kvelden. Retur søndag formiddag. Påmelding: Turledere Øydis Jakobsen, 920 41 429 og Inger Krane.

HARSTAD

Hinstein fra Ruggevika Dato: Søndag 7. oktober kl. 12.00-15.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Vi går opp til Hinnstein fra Ruggevika for en overkommerlig rute for alle. Vi går fra Ruggevika kl. 11.00 og regner med å være nede igjen i 14-tida. Ta med mat og varmdrikke. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

OKTOBER

HARSTAD

HARSTAD

Halloween med refleksløype Dato: Søndag 28. oktober kl. 17:00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte: P-plassen ved Trondenes kirke kl. 17.00. Tradisjonen tro markerer vi Halloween med refleksløype! I år gjentar vi et tidligere arrangement i Altevågen og gåturen gjennom Laugen. Ta på kostymer, og ta med lommelykt! Vi avslutter ved bålet, så hvis noen ønsker å ta

Verftsbyen Harstad - en historisk byvandring Dato: Mandag 1. oktober kl. 10.00 - 12.30. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Seniorer Om turen: Frode Bygdnes guider oss på en historisk byvandring. Turen tar ca 2 timer. Vi møter kl 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken

27


Vi satser på at Grunnvannet har frosset og isen har lagt seg blank og glatt. Lek på skøyter er moro for både store og små! Ta med det dere ønsker av skøyter og hjelmer, køller og pucker, sparker og akebrett, så møtes vi ved bålplassen ved Grunnvannet kl. 12.00. Barnas Turlag lager bål! Ta med mat og drikke, sitteunderlag og klær etter vær. Kontaktpersoner: Rannveig Kildal Ramtvedt, 936 44 986, Therese Tangen, 934 10 442 og Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad

med noe til bålsteking, er det mulig. Husk godt med klær og gjerne noe varmt å drikke. Kontaktpersoner: Therese Tangen, 934 10 442 og Gunn Elin Fedreheim, 928 56 500. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad

NARVIK - BARNAS TURLAG

Mørketidstur til Førstevann Dato: Onsdag 31. oktober. Barnas Turlags markering av at vi går inn i mørketiden har blitt en tradisjon som mange setter pris på. Vi går refleksorientering på turen opp til Førstevann og lager bål vel framme. Oppmøte: ved Minikraftverket. Følg reflekser og fakkelbokser til Førstevann. Husk hodelykt/lommelykt. Kontaktperson: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

DESEMBER HARSTAD

Skøytekveld Dato: Søndag 9. desember kl. 16.00 - 20.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Ungdom Om turen: En hyggelig skøytekveld på Kanebogen skøytebane. Det vil bli salg av kaffe og vafler og utlån av skøyter og annet utstyr. Denne kvelden passer for alle og vil bli en fin kveld med skøytegåing, vaffelspising og latter. Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

NOVEMBER HARSTAD

Idémyldringstur til Grønnkollhytta Dato: Søndag 4. november kl. 11.00-19.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Ungdom Om turen: Alle som har en god idé eller noe de vil at vi i DNT ung Harstad skal arrangere så hiv deg med på dette eventet. Vi går fra parkeringsplassen i Folkeparken kl.11.00 og opp til Grønnkollhytta, der blir det fyr i peisen, godteri og andre godsaker, mange diskusjoner og idemyldringer angående turprogrammet 2019. Bli med for å være med å skape turprogrammet for DNT ung Harstad 2019! Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum, 975 41 123. Arr.: DNT ung Harstad

HARSTAD

Juleavslutning på Bjørnhaugen Dato: Søndag 9. desember kl. 12.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Oppmøte på Bjørnhaugen turisthytte kl. 12.00. Vi leker ute med akebrett, ski, skøyter, spade eller det været tillater. Samtidig speider vi etter nissen og krysser fingrene for at han finner fram. Inne har nissemor laget grøt til alle og nissens små hjelpere har puttet mandel i grøten. For at nissemor skal vite hvor mye grøt ho må lage, blir det påmelding på websida til Harstad Turlag.

HARSTAD

Skøytetur på Grunnvannet Dato: Søndag 18. november kl. 12.00 Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn

28


Kontaktpersoner: Linda Motrøen Paulsen, 413 14 451, Rannveig Kildal Ramtvedt, 936 44 986 Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371 og Gunn Elin Fedreheim, 928 56 500. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad

LAVANGEN

Midtvintersvaka 2018 Dato: Fredag 21. desember. Lengde: Kveldstur, 1,2 km. Oppmøte: Fjellkysten kl. 18.00. Turledere: Egen komité. For hvem: Alle Info. om turen: - Turen går langs lysløype (som slukkes for anledningen) - billett kr 30,- - barn gratis - fakler kan kjøpes for kr 20,- - grilling gløggservering - og kanskje kommer nissen….

Midtvintersvak a.

APRIL 2019

HARSTAD

IBESTAD

Fakkeltog til Gangsåstoppen

Andørja Freeride Dato: Torsdag 11. - lørdag 13. april 2019. Med sine 20 fjell på over 1000 høydemetre, hvorav mange byr på nedfartsmuligheter i de fleste himmelretninger, er øya Andørja blitt et kjent eldorado for alle topptur- og freerideentusiaster på jakt etter det lille ekstra. I konseptet for Andørja Freeride inngår 6 helikopterløft for deltakerne, fordelt på 3 dager etter vær- og snøforhold. Det er 20 tinder klare til å utforskes og konkurranse i disiplinene alpint og snowboard i elite og sportsklasser. Arr.ansvarlig: Knut Eirik Dybdal, 920 56 326. For påmelding og mer informasjon: http://letour.no/freeride/ https://www.facebook.com/andorjafreeride/

Dato: Torsdag 27. desember kl. 15.00. Vanskelighetsgrad: Enkel Passer spesielt for: Barn Vi avslutter året med det som har blitt en tradisjonell fakkeltur til Gangsåstoppen. Disse turene byr på mørketidsstemning, tente fakler og den spesielle roen som kjennetegner romjula. Oppmøte på parkeringsplassen på Stangnes videregående skole kl. 15.00. Vi går i samlet flokk opp til toppen hvor vi drikker og spiser litt. Husk fakler, mat og drikke! Turen passer for alle. Kontaktpersoner: Therese Tangen, 934 10 442 og Siri Hofsø Hjellnes, 918 38 371. Arr.: Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad

EVENES

Romjulsmarsjen Dato: Søndag 30. desember kl. 17.00 Start fra kraftstasjonen, bålkaffe og grilling ved gapahuken i Vassbotn.

29


Divtasvuona souhkan

TYSFJORD KOMMUNE - ruvende fjell og djupe fjorder Selve Tysfjorden består av fem sidefjorder, som munner ut i Tysfjorden: Hellmofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden, Sørfjorden og Stefjorden. I tillegg kommer Skrovkjosen i ytterste del av kommunen. Kontrastene er store i det vakre landskapet. Stetind

Tysfjord har med sin flotte og allsidige natur et svært godt utgangspunkt for utøvelse av et aktivt og variert friluftsliv. Friluftsliv i både nærområdene og utmarka er viktig for tysfjerdingenes identitet, livskvalitet og helse. I tillegg til den fantastiske naturrikdommen vi omgir oss med, skorter det ikke på menneskelige ressurser heller, selv om vi alltid har plass til flere! Det vil være gode muligheter å komme seg på arrangerte turer ulike plasser i kommunen. Har du lyst til å utforske turmulighetene på egen hånd anbefales boken «På tur i Tysfjord» www.påturitysfjord.no. Det er kortere enn du tror, til mer enn du aner.

HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune har ca. 25.000 innbyggere og er regionsenter og handelssenter i Sør-Troms. Kommunen er oljesenter i Nord-Norge og har et godt og variert næringsliv. Harstads beliggenhet med nær tilgang til fjell, sjø, skog og mark gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv uansett årstid. Harstad kommune byr på Kayaking Harstad. en region med gode boområder, har et rikt og variert kulturliv og er vertskommune for Festspillene i Nord- Norge hvert år.

Foto: Bjørn Forthun

Friluftsliv kan utøves av alle, uansett bosted og uavhengig av fysisk form, bevegelighet og kunnskap. I Harstad er det store muligheter for utøvelse av friluftsliv som passer uansett alder og funksjonsnivå. Friluftslivets kjerne og helsemessige verdier ligger først og fremst i samspillet mellom naturopplevelser og fysisk aktivitet. Ofte er de gode naturopplevelser nærmere enn hva man tror, noe som gir et godt utgangspunkt til å være fysisk aktiv og oppleve glede. Det være seg opplevelsen av kommunens unike skjærgård, kulturminner, strandsoner, skiløyper, klatring, toppturer eller nærturer til fots eller på ski, i gjennom fiske eller jakt. Kontrastene er store i vårt vakre landskap og mulighetene så mangt. Harstad er omgitt av friluftsområder, dette er en fantastisk styrke ved kommunen. For nærmere informasjon, sjekk ut kommunenes hjemmeside: http://www.harstad.kommune.no/

30


IBESTAD KOMMUNE Ibestad som friluftsområde Ibestad kommune består av de to vakre øyene Andørja og Rolla. Andørja, NordEuropas mest fjellrike øy med 20 fjelltopper over 1.000 moh, et skiparadis vinterstid og et yndet område for fjelltur sommerstid for den glade og den mer ambisiøse fjellbestiger. Rolla med sine langstrakte vidder blant vakre fjell og utallige fiskevann, Toppene på Andørja fra Ibestadvannet. Foto: Aina Mathisen gjør øya unikt sammensatt for friluftinteresserte. Sykling står sterkt i Ibestad med Tour de Andørja og begge øyene har flotte områder for terrengsykling. På et lite konsentrert område gir Andørja og Rolla særegne muligheter for varierte friluftsaktiviteter som toppturer, vandreturer, terrengsykling, jakt og fiske. Mange av turene er merket, egner seg for store og små, og finnes i ulike vanskelighetsgrader. På Andørja kan særlig toppturer til Indre Kråktinden, Stakken, Snøtinden, Årbostadtind, Kvitfjellet, Klåptind og Langlitinden anbefales, alle byr på spektakulære fjellopplevelser. Familievennlige turer kan gjøres til Vasskarvatnet med huler, Pollen i en terskelfjord, og til vakre Laupstadstranda. Midnattsola kan nytes på Klåpheia eller med utsikt over Engenes og Straumbotn oppe på Nappen. På øya Rolla kan du gå toppturer til Sula, Drangen og Rolla. Familievennlige turer kan tas til Dyngeneset sør på øya, stikk innom fascinerende Fabeløya naturlekepark, der turen kan legges videre til Ramnfløya og Hallen. På Nord Rollnes finner du vakre hvite sandstrender og Tømmervika som har en naturlig grotte. På strekningen Dyrstad - Forså kan du sykle midt oppå øya bak Drangen og Rolla. Velkommen til vårt spektakulære og vakre øyrike!

Friluftsskolen.

Foto: Ingvild Johansen

31


Loàbaga Suohkan

LAVANGEN KOMMUNE Lavangen kommune har 1081 innbyggere og dekker et areal på 304 kvadratkilometer. Lavangen kommune er blitt karakterisert som Norges vakreste og stilleste fjord. Kommunen ligger sentralt i Indre Sør-Troms regionen. Fjorden er omgitt av høye og bratte fjell. I nordvest strekker Reitetindene seg opp til over 1200 moh. Sentralt i kommunen ligger Spanstind som med sine 1456 moh er det høyeste fjellet i Sør-Troms med flere hundre besøkende sommer og vinter. Det er også flere andre fjelltopper i kommunen som er godt over 1000 moh. Kommunen har utallige naturmuligheter: Fiske, i hav, elv og vann. Gåturer i merkede løyper, stier og vei – sommer som vinter. Vi nevner gjerne skirennet «Spanstind Rundt», som er en årlig tradisjon hver påske. Turkart med merkede løyper og gapahuker er å få kjøpt. Naturopplevelser tilrettelagt for de alle fleste, slik at alle kan føle seg velkommen. Ønsker du ikke gå alene, kan du slå følge med Lavangen Fjellvandrerlag som arrangerer felles turer sommer som vinter. Turene legges opp slik at det er noe for enhver smak. Kommer du med båt inn fjorden, kan du gjesteparkere i småbåthavna på Tennevoll. På Lapphaugen (E6) ligger Stormyra 3,5 km2 våtmarksområde som er et fredet naturreservat, kjent for sitt rike dyre-og fugleliv og et nydelig skitrerreng vinterstid. Mellom Fossbakken (E6) og Tennevoll finner vi den ca 8 km lange Spansdalen. Med sine stupbratte fjellsider og smale bunn - stedvis er det bare plass for elva og veien - så er den en imponerende opplevelse. I den nedre del av Spansdalen, rett ovenfor bebyggelsen, kommer Henrikkafossen ut over fjellkanten og stuper ned i dalen. Vinterstid er denne fossen et eldorado for isklatrere, fra både inn og utland. Ytterst på nordsia av fjorden, finner vi Liaveien. En idyllisk skogsvei på enden av bilveien med et meget frodig og artsrik vegetasjon. Uka består av syv dager – og ”en dag”, er ikke en av dem…. – besøk oss i dag! Besøk vårt nettsted på www.lavangen.kommune.no for ytterligere informasjon .

Lavangen.

32


BALLANGEN KOMMUNE Bergtatt i Ballangen Naturen i Ballangen innbyr til uforglemmelige friluftsopplevelser uavhengig av alder og funksjonsgrad. Kommunen strekker seg over nærmere 1000 km2 storslått natur som kan nytes både sommer og vinter. Med kort vei mellom fjell og fjord er variasjonsmulighetene mange, enten du trives best til fots, på ski eller på vannet. Efjord, Håfjellet og grottene ved Kvitforsen er noen av naturperlene som må oppleves. Et eldorado av vann, elver, fjordarmer og fjellområder gjør at mulighetene for jakt og fiske er svært gode. Ballangen er også bergverkskommunen i Ofoten, og flere steder i kommunen kan man finne rester av gamle gruver og skjerp der du kan jakte etter gull, kobber og mange spennende bergarter. Her ligger det virkelig til rette for å utforske naturen! I tillegg til spektakulære toppturmål som Rånkeipen, Håfjelltuva og Kjerna, finnes det også mange lett tilgjengelige turområder. Det sentrumsnære området rundt Husvannet og miniatyrlandskapet ved Fuglevannet er eksempler på turer som passer fint for hele familien. Muligheter for bålkos, båtturer og fiskeidyll er uansett lett å finne de fleste steder i Ballangen. På Skarstad har den monumentale skulpturen «Himmel på jord» gjennom 25 år blitt et yndet friluftsmål, beliggende lett tilgjengelig ved kanten av Ofotfjorden. I Ballangen finner du mengder av uberørt natur, men i tillegg har Ballangen Turlag og andre gjort en enorm innsats med merking og skilting av nærmere 100 km stier og turløyper. Vinterstid finnes det preparerte løyper flere steder i kommunen, og Pippira skistadion er et glimrende utgangspunkt for både familieturer og idrettsglede.

33


EVENES KOMMUNE Friluftslivskommunen Evenes kommune med sine vel 1400 innbyggere byr på gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. I området rundt kommunesenteret Bogen finnes store fjellområder med topper som f.eks. Lilletind (1.134 m.o.h.) og Niingen (1.073 m.o.h). Landskap og natur er variert og gir gode muligheter for utøvelse av friluftsliv til havs, i skogen, til vanns og til fjells. Frivilligheten står svært sterkt. Lagenes dugnadsinnsats for anlegg og aktiviteter for friluftsliv er høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, anlagt gapahuker, restaurert, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et til sammen 150 km langt løypenett. Evenes Turlag har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene. Ski- og trimgruppa i Liland IF driver også et løypenett som brukes aktivt. Liland skole er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde/uteskole ved behov gjennom skoleåret. I Evenesvika har vi en flott badestrand og like bortenfor er Evenestangen, med skulpturen Steinkirka (Skulpturlandskap Nordland) og merket sti med krigsminner. På vinteren kjøres det skiløyper flere steder i kommunen. Utfyllende info om friluftsliv, utstyrssentral m.m.: evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv. Turstier, kart & turbeskrivelser: evenes-turlag.no og lilandif.no/skitrim.

Strandvatnet friluftsområde Fjelltoppene Niingen og Domingen ses når man passerer langs E10 ved Bogen. Strandvatnet (5 m.o.h.) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen. Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Vassbotn, det mest besøkte turmålet i Evenes, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. I Vassbotn like bortenfor gapahuken er det godt synlige kulturminner etter kraftutbygginga i 1912. Det er lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype rundt vatnet. Kart og info finner du her: evenes.kommune.no/om-kommunen/opplevelser/2020-strandvatnet-friluftsomrade.

Gállogieddi samisk friluftsmuseum På Gállogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun og få innblikk i samisk kulturarv, næringsgrunnlag og religion i markebygdene. I tilknytning til muséet er det en godt merket kultursti som vi anbefaler alle å prøve. Det går også tursti videre opp til Snaufjellet (433 m.o.h.), et turmål langs turlagets løypenett, med svært god utsikt over områdene rundt. Mer info om kulturstien finner du på side 7 og på vardobaiki.no.

34


TJELDSUND KOMMUNE Kommunen har ca 1400 innbyggere, og er vertskommune for Forsvaret i Ramsund og Norges Brannskole på Fjelldal. Kommunen er geografisk spredt med en del på Hinnøya, en del på fastlandet og Tjeldøya. Den ligger nord i Nordland og omkranser Tjeldsundet. Tjeldsund kan by deg på alt du drømmer om av frisk luft, fjelltopper og tinder, mye hav og herlig natur. Her i midnattsolens land finner du alle muligheter for tur- og skigåing, jakt og fiske i alle former. Tjeldsundet har alltid vært en viktig ferdselsåre mellom sør og nord. I kommunen finner du fornminner og severdigheter som Steinsviksverdet, bautasteinen på Balstad, nausttuftene på Sand, Smykkefunnet i Hårvik, Gullskatten i Kongsvik, Tjeldsund museum mm. Dagens aktive kulturliv omfatter ca 40 lag og foreninger med et vidt spekter av aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser. I Tjeldsund finner du blant annet merkede turstier og løyper som fører deg til mange flotte turmål. Mulighetene er mange for både små og store. Her finnes fjell og fjellvann, flere lysløyper, badestrand, museum, fornminner og funnsteder fra de gamle jernalderhøvdingene ved Tjeldsundet. Les mer om kommunen og aktiviteter på hjemmesiden: www.tjeldsund.kommune.no

GRATANGEN KOMMUNE Navnet Gratangen har en opprinnelse i gammelnorsk Grjotangr. Grjot betyr stein etter en stor klebersteinforekomst ved fjorden. Angr betyr fjord. Med sine godt 312 km² gir kombinasjonen av fjord og fjell utallige muligheter til å ferdes i naturen og oppleve mange forskjellige former for friluftsaktiviteter. Her er det kun fantasien som setter grensen. Gratangen var sentral under 2. verdenskrig med flere Rombaksbotn. Foto: Nicola Mulryan. viktige hendelser. Det var i Gratangen og Lavangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake og fikk sitt første nederlag under 2. verdenskrig. Kommunen arbeide derfor med å få på plass krigsminneløyper for å minnes hendelsene som fant sted. Løypene vil bli spennende kulturhistoriske opplevelser for turgåere. Gratangen er kystkulturkommunen i Nord-Norge med vertskap for Nord-Norsk fartøyvernsenter og Båtmuseum. Kystlaget arrangerer årlig marked i Foldvik, hvor kystkulturen står sentralt. For å komme på markedet kan en delta på markedsmarsjen over fjellet fra Grovfjorden. Gratangen har satt opp skilt og merket løyper til 14 turmål i Gratangen. Turene inngår i trimaktiviteten "Ti på tur i Gratangen".- I år vil det også komme noen nye turer.

35


KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune (www.kvafjord. kommune.no) er en landbrukskommune med flotte kystområder, kulturlandskap og fjellterreng. Det finnes terreng med ulike utfordringer, med blant annet fire turstier i DNT systemet. Turstiene er ellers gjerne lagt opp i nærheten kommunens tettes befolkede områder se eksempelvis www.hinnoy.no og www.rettikartet.no for nærmere beskrivelse av kommunens ulike turalternativ. Om vinteren kan kommunens lag og foreninger skilte med flotte utfartsområder og skispor, se blant annet www.kvloyper.no Det finnes i dag en rekke frivillige lag og foreninger som har friluftsliv med som en del av sin lagsaktivitet i form av båtforeninger, kystlag, speidere og løypelag med mange flere. Austerfjordtreffet arrangeres første helgen i august og er besøkt av mange tusen mennesker. Flotte konsertopplevelser både fredag og lørdag. Herlig markedsområde på det statlige friluftsområdet i Austerfjordbotn og turer i nærliggende løypenett. Her får du oppleve ærverdige gamle kjøretøy. Hjemmebakte kaker, nydelig grillmat, en lekepark for barna, møte med husdyr, tombola, loppemarked, livekonserter, pub, fantastisk natur og mye mer. Mer info kommer via UL Vårglimt sin side på Facebook «Austerfjordtreffet». Kvæfjorduka: Siste helg i september arrangerer også friluftsdager med utgangspunkt i Surnåsen ved Borkenes, med tilgang til lett og godt skiltet turterreng. For mer informasjon sjekk «Bygdeliv i Kvæfjord» på Facebook. Bondens marked: Arrangeres siste helg i september. Boder med lokal mat fra bonden, grønnsaker, bær, ost, kjøtt, bakevarer og mye annet.

36


NARVIK KOMMUNE Narvik er vakker, vill og lett tilgjengelig Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua stå ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.

Rombaksbotn.

Foto: Nicola Mulryan.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du vil ønske fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik og et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen. Naturen rundt Narvik er vakker, vill og lett tilgjengelig uansett hvor du bor. Narvik er bykommunen med et vidt spekter av friluftsmuligheter som få kommuner kan vise maken til. Friluftstilbudet spenner fra båt, kajakk- og kanopadling på fjordene til vandring i strandsonen, på stier langs lakseelver, eller toppturer til et utall av topper over 1000 moh. Her har du 100-talls stier og turmål å velge mellom. I høyfjellet har Narvik og Omegn Turistforening, NOT, ca. 400 km merkete ruter til 10 hytter og buer hvor du kan vandre i ukevis nesten uten å treffe andre mennesker. I tillegg kan du vandre på den legendariske Rallarveien fra Riksgrensen til Rombaksbotn. For de som ønsker større utfordringer finnes flere klatrefelter, muligheter for fjellklatring, brevandring og terrengsykling. Ti på Topp omfatter 15 toppturer av ulike vanskelighetsgrader, og de populære mandagsturene til NOT bringer både erfarne og uerfarne turgåere til spennende turmål i kommunen. Trenger du mer inspirasjon? www.turinarvik.no God tur! www.narvik.kommune.no

Foto: Bjørn Forselv

37


SKÅNLAND KOMMUNE Skånland kommune har store muligheter for friluftsliv for folk i alle aldre. Det er mange merkede turløyper rundt om i hele kommunen, og vi har flere aktive løypelag, turlag og idrettslag som bidrar med tilrettelegging for fysisk aktivitet både sommer og vinter. Det er gode muligheter for spennende og opplevelsesrike turer, enten du ønsker å gå kort eller langt, høyt til fjells eller i lavlandet. Evenskjer er kommunens kommunesenter, i tillegg har kommunen mange aktive og levende bygdesamfunn. Alle de ulike bygdene har turløyper, gapahuker, trimkasser og mange flotte turmål. Skånlandstrimmen er et lavterskeltilbud, med formål å få flere til å komme seg ut på tur. Det er plassert ut postkasser og benker i hele Skånland kommune. Informasjon om Skånlandstrimmen finnes på kommunens hjemmeside. Velkommen til å ta deg en tur i den fine Skånlandsnaturen. For mer informasjon: http://www.skanland.kommune.no/ eller ring, 770 89 534.

SALANGEN KOMMUNE Salangen kommune har på sine 458 kvadratkilometer både fjord, fjell og innlandsområder. Kommunen tilbyr et rikt utvalg av friluftsaktiviteter. I Sagfjorden kan en fiske i smult farvann og øyene i skjærgården er et yndet utfartsområde sommertid. Fiskekonkurransen «Millionfisken» arrangeres hver sommer hvor det er et yrende liv med mye fisk, folk og fest. Grottevandring, Foto: Hans Sverre Woll sykling, padling og fjellturer er andre muligheter som finnes i kommunen. Arena Elvenes er et tilrettelagt friluftsområde med badestrand, gapahuk, griller og et stort område for lek og rekreasjon. For turentusiaster vil man kunne finne en god variasjon av turmål innen «30-trimmen» med mange fine utsiktspunkter og tilrettelagte rasteplasser med benk eller gapahuk. På vinteren finner du milevis med oppkjørte skiløyper i kommunen, en skøytebane i sentrum og et skileikanlegg med skitrekk. Det er muligheter for toppturer i fjellet for å se etter nordlyset, og for de mer ekstreme er det svært gode forhold for isklatring i Flåget.

38


Fjellvettreglene 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2. Tilpass turen etter evne og forhold. 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 39


Informasjon

Allemannsretten Dáhpi ja geavahus • Vuhtiiváldde meahcástanealáhusaid • Vuhtiiváldde eará meahcástalliid • Govčča verráha • Ale muosehuhte elliid ja lottiid. • Buot fuođđut leat ráfáidahttojuvvon earret lobálaš bivdin • Lea veaddingeatnegasvuohta cuoŋománu 1. beaivvi rájes borgemánu 20. beaivvi rádjái • Dolasteapmi meahcis lea gildojuvvon cuoŋománu 15. beaivvi rájes čakčamánu 15. beaivvi rádjái.

Allemannsretten/Skikk og bruk • Vis hensyn til utmarksnæringene • Vis hensyn til andre brukere av utmarka • Lukk igjen grinda etter deg • Forstyrr ikke dyr og fugler • Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt • Det er båndtvang fra 1. april til 20. august • Det er forbudt å tenne åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september

Public access to the countryside • Show consideration for wilderness industries • Show consideration for other users of uncultivated land • Always close all gates behind you • Do not disturb animals and birds • All game is protected except for legal hunting • Dogs must be kept on a leash from 1. April to 15. August • Fires may not be lit in woodland or outlaying land from 15. April to 15. September

NB! Datoer for bålbrenning og båndtvang kan avvike lokalt. Sjekk med kommunen.

Naturlos-brosjyren sendes i år ut til alle husstander i Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Salangen, Narvik, Gratangen, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Tysfjord, Lavangen og Ballangen. Vil din organisasjon presentere turer i neste års brosjyre? Informasjon på våre nettsider – ta gjerne kontakt! Takk til Friluftsrådets Landsforbund for støtte til dette prosjektet. Mer informasjon om Midtre Hålogaland friluftsråd og vårt arbeid kan du finne på www.halogaland-friluftsrad.no Kontaktinfo: Telefon: 905 49 676 • anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no Følg oss på

XX

Takk for tilskudd:

Forsidefoto: Bjørn Forselv og Gaute Skoglund • Baksidefoto: Ingvild Johansen • Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

Naturlos 2018  
Naturlos 2018  
Advertisement