Page 1

NATURLOS Turkalender 2017

LĂŚrerike turer med geologi-, kultur- og naturveileder

Frisk i natur!


Velkommen ut i vår natur Vi ligger midt i Nord-Norge - midt i aksen mellom nord-sør og øst-vest. Vi er inngangsporten til Lofoten, Vesterålen og Sverge. Vår geografiske plassering og godt kommunikasjonstilbud gjør at vi har kort vei til natur- og friluftsområder og kan invitere andre til et utstrakt friluftsliv. Mangfoldet av aktivitetsmuligheter er stort og naturtypene er mange. Vi har store sjø- og landarealer med skogsområder, vidder, fjell og vann. I årets Naturlos inviterer guider fra lag og foreninger til nærturer og noen mer krevende turer, men vi håper alle finner en turer som passer. Du kan oppleve det meste i hjertet av Nord Norge. Tilrettelagte sommer- og vinterløyper, bortover ski og nedover ski, åpne utleiehytter, innlands- og sjøfiske, is – og fjellklatring, rideturer, hundekjøring, fugletitting, villblomstervandring, grotteturer, kystkultur, padling, sykkelturer og rovdyrsafari pluss mye mer. Vi inviterer til gode friluftsliv- og naturopplevelser. Her er det plass til alle. Velkommen.

Info fra Midtre Hålogaland friluftsråd

Tilbud og invitasjon til barn i alderen 10 - 13 år

Friluftsskole i sommerog/eller høstferien

Friluftsråd for kommunene i Ofoten og Sør-Troms er et interkommunalt friluftsråd.

Friluftsskole er et organisert fritidstilbud for barn i alderen 10-13 år. Max 15 barn. Ingen deltakeravgift. Tilbudet kan ha varighet fra to til fem dager der deltakerne introduseres til og gis opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter og miljøvennlige holdninger til bruk av naturen, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet.

Friluftsrådet arbeider med: Tilrettelegging for friluftsliv, turstier, skiløyper, bruer, toaletter, flytebrygger, rasteplasser etc. Aktivitetstiltak • Barn i friluft og Ungdom i friluft • Fritidstilbud for eldre • Læring i friluft - tilbud rettet mot barnehage og skole • Aktivitetstilbud; målgruppe minoritetsgrupper • Utarbeidelse av Naturlos • Utlån av utstyr til skoler, barnehager og organisasjoner • Friluftsskole

Det er noen obligatoriske temaer: Allemannsretten, kartforståelse, raste og leirplass og tur ekspedisjon. I tillegg legges det opp til mange andre aktiviteter. Følg med på din kommunes nettside for nærmere informasjon om når og sted. For mer info ring Roger Olsen, 905 00 250 Se friluftsrådets nettside. For å kunne gi tilbud om Friluftsskole er vi avhengige av samarbeid med kommunene, lag og foreninger i de enkelte kommunene. Lag og foreninger får kr. 12.000,- etter gjennomført Friluftsskole. Er dette av interesse ta kontakt.

Prosjekter • Sti- og løypeplan • Merking og skilting av turruter • Turkartpakke Alle kommunene har fått bålpanne av Ofoten friluftsråd som kan lånes og brukes av alle. Tilbudet er gratis. Inviter til den gode samtalen rundt bålet.

Polar Park www.polarpark.no

2


Ungdomstilbud 14 - 17 år

Uke 36, 9. - 10. september: Friluftscamp Skånland

Uke 25/26: Kanopadling i Østervik-vassdraget som ligger i Evenes og Narvik kommune Vi starter turen ved Båtvatnet og padler vassdraget Skallvatnet, Holmvatnet ned til Østervikvatnet hvor turen ender i nærheten av utløpet. Det legges opp til en overnatting.

Snorkel-event for ungdom 14 - 17 år Midtre Hålogaland friluftsråd planlegger å arrangere snorkel-event i skoleferien og tidlig høst. I tillegg til øvrige tilbud til ungdom, se kystlag geochaing og turer, inviterer vi til 4 camper.

Uke 32. 7.-9. august: Fjelltur, klatring, rulleski, bading, padling og sykkel. Sted avklares senere.

For å kunne gjennomføre ungdoms-campene er vi avhengige av samarbeid med kommuner, lag, foreninger og/eller foreldre kan hjelpe til. Info legges ut på friluftsrådets nettsider.

Uke 33, 18. - 20. august: Hofsøy/Stonglandshalvøya på Sør-Senja Aktiviteter: padling, klatring, vandring. Arrangeres i samarbeid med Midt-Troms-, Ishavskysten-, Nord-Troms og Midtre Hålogaland friluftsråd.

Værforbehold. Er dette av interesse ta kontakt med: Anne-Margrethe Roll, 905 49 676

Gállogieddi Gálloggieddi samisk friluftsmuseum i Evenes er åpent med guiding fra 1. juni til 13. august. Som en del av museumsanlegget er her en 2 km lang kultursti med markesamiske kulturminner. Kultur stien er merket, og løypa følger delvis ferdselsveien til fjells. Her får man lære om samisk kulturarv gjennom fortellinger knyttet til mange av postene. Kulturstien består av 10 poster, blant annet gammetuft, bjørnegrop, og gapahuk. I tilknytning til kulturstien er det også en aktivitetsløype for barn. Se www.vardobaiki.no for mer info om Gállogieddi.

3


Mandagsturer

Tirsdagssturer

i regi av Narvik og omegn turistforening Noen av turene er beskrevet i bøkene På tur i Narvik og omegn I og II av Bjørn Forselv.

i regi av Harstad Turlag Tirsdag 23. mai: Elgen (Harstad) Oppstart fra Hans Egedes Minne kl. 18.00 opp til Elgen på 534 moh. Totalt 2,5-3 timer. Et litt luftig parti underveis. Fjellsko. Kontakt: Veronika Sund, 456 36 506.

Turledere vil primært være Stein-Evert Pettersen, Elinor Hansen Framvik og Sølvi Føre. På alle turene oppfordrer vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt før kl 17.00 slik at kjøring i størst mulig grad kan samordnes.

Tirsdag 30. mai: Heia (Harstad) Oppstart fra Krafthallen Medkila kl. 18.00 opp til Heia på 485 moh. Totalt 6 km, 2,5-3 timer. Fjellsko. Kontakt: Rita Madsen, 456 78 694.

TUR 1: mandag 15. mai - Elvekroken TUR 2: mandag 22. mai - Emmenesveten

Tirsdag 6. juni: Blahatten (Harstad) Oppstart fra Kilkams idrettsanlegg i Kilbotn til Blåhatten 460 moh. Totalt ca. 10 km. Fjellsko. Kontakt: Veronika Sund, 456 36 506.

TUR 3: mandag 29. mai - Lillevannet i Beisfjord TUR 4: tirsdag 6. juni - Sandmofjellet TUR 5: mandag 12. juni - Helligdagsvannet

Tirsdag 15. august: Rundtur Folkeparken - Pevatnet - Folkeparken Oppstart fra P-plass i Folkeparken kl. 18.00. Totalt 12-13 km og 3-4 timer. Fjellsko. Kontakt: Are Frønum, 900 13 572.

TUR 6: mandag 19. juni - Knusartoppen TUR 7: mandag 21. august - Kuberget TUR 8: mandag 28. august - Steinbu

Tirsdag 23. august: Sørvikfjellet (Harstad) Oppstart fra P-plass ved Sørvik barnehage kl. 18.00 til Sørvikfjellet 607 moh. Totalt ca 10 km og 3 timer. Fjellsko. Kontakt: Kjell Søreide, 958 07 337.

TUR 9: mandag 4. september - Holmvannet på Nygårdsfjellet TUR 10: mandag 11. september - FUNN-hytta

Kontaktpersoner i NOT

Tirsdag 29. august: Vikelandsfjellet (Kvæfjord) Oppstart fra trafo-/ fordelingsstasjonen på Kvæfjordeidet vest for Gåsvatnet kl 18 til Vikelandsfjellet 421 moh. Totalt ca 10 km og 3 timer. Fjellsko Kontakt: Are Frønum, 900 13 572.

Øydis Jakobsen, styreleder 920 41 429 - oeydis@yahoo.no Jon Sommerseth, daglig leder 402 40 987 - jonsom@online.no not.dnt.no/narvik@turistforeningen.no

Tirsdag 5. september: Forhamn (Harstad) Oppstart ved nedlagte FM-butikken, nå Am-car i Kilbotn. Totalt ca 8 km og 3 timer. Kontakt: Erik Dürselen, 480 05 123

Lagseideturhytter som kan leies: Statskog: http://www.statskog.no/Sider/forsiden.aspx

HARSTAD

Gågruppe

Harstad turlag: https://harstad.dnt.no/hytterogruter/

med diabetesforeningens lokallag Vanskelighetsgrad: Lett • Varighet: Ca. 1 time Dato: Hver onsdag kl. 18.00 Oppmøte: Trondenes kirke ved parkeringen Turleder: Astrid Høydahl, 952 83 519 Ukentlig tur som tilpasser tempo og avstand etter gruppa. Alle er velkommen.

Narvik og Omegn turistforening: https://not.dnt.no/hytter-og-ruter/

4


Strandryddedagen 6. mai

Turer i Evenes 2017

se www.holdnorgerent.no. Friluftsrådet oppfordrer skoler til å engasjere seg i dette arbeidet. Men også turgåere, bli med å rydd din strand for plast og søppel ikke bare denne dagen, men også andre dager i året.

Svært mange går på tur i Evenes og naturen er blitt en vanlig møteplass i kommunen. Evenes har en lang strandlinje og variert og flott natur. Det er godt tilrettelagt for fine og varierte turopplevelser i naturen og nærmiljøet, sommer som vinter.

Info fra Salangen kommune

Se vår kommuneinfo på side 38 og se turløyper og turkart på evenes-turlag.no og lilandif.no (ski- og trim) med anvist parkering og start på turløyper. Følg også med på kommunens aktivitetskalender som oppdateres jevnlig. Velkommen på tur i Evenes! Ta gjerne kontakt med Kultur- og folkehelsekoordinator unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no, 769 81 518, hvis du lurer på noe.

Kommunal ryddedag og strandrydding Den kommunale ryddedagen er satt til 10. mai i Salangen kommune. Bli med og gjør kommunen vår ryddig, samtidig som du får deg en aktiv dag ute i frisk luft. Det vil komme nærmere informasjon om Strandrydding på Salangen kommune sin hjemmeside.

Turer i Ballangen 2017 Vi oppfordrer turinteresserte til å delta på sommerens turer i fjell og mark. Initiativtagere for turene er Ballangen turlag, Pippira Siida AS, Ballangen Museum og enkeltpersoner. Del tagerne må selv ordne med transport, mat og drikke. Formålet med turene er fysisk aktivitet, sosialt samvær og ikke minst opplevelsen av Ballangens flotte natur.

NARVIK - BARNAS TURLAG

Turbotrimmen Barnas Turlag har egne trimkasser på 6 steder i Narvik kommune: Tyttebærsletta i Beisfjord - 2 km gange på vei fra krigskirkegården.

Ingolf Kvandahl tilbyr guiding: Grotter: Kalvåsgrotta og Grotta bak Kvitforsen. Topper: Kjerna, Stortind og Kulhornet (Huggelhornet). www.pippirasiida.no

Kobberstadløypa - like etter den lange bakken i 2-km-sløyfa. Grillbua på Fagernes - følg sti fra Moslings vei.

Kontaktpersoner: Ingolf Kvandahl (Pippira Siida)............. 951 44 866 Terje Holtet (Ballangen Museum)........ 769 29 120 Anita Ødegaard (Ballangen Turlag)..... 417 49 674 Arne Bakke (Ballangen Turlag)............ 911 55 473 Arild Olsen (Ballangen Turlag) ............. 995 96 213 Haavard Finn (Ballangen Turlag) ......... 909 13 520

Lillevika - langs Lyngedahl-stien. Start fra Jaklamyra eller fra Vassvik. Håkvikdalen - kryss bro over elv, et stykke forbi Storvatnet. Taraldsvikfjellet - følg vei fra Minikraftverket til Førstevann. Deretter sti opp mot Taraldsvikfjellet.

Bli med Nova Turlag ut på tur

Vi har utarbeidet et eget Turbotrimkort, som alle medlemmer i Barnas Turlag får. I alle Turbotrimkassene ligger det klippetenger til å klippe kortene med, og turbøker. Premie til alle som besøker minst 4 av kassene.

Du vil finne fyldig informasjon på hjemmesida www.novaturlag.no for planlegging og gjennomføring av turer på egen hånd, ti på topp m.m. Kontaktperson: Jan Arne Haugland, 915 94 900.

5


Prøv fiskelykken i Salangen under Millionfisken

Ut på tur Dragsområdet Perioden mai til 31. august Tysfjord ASVO inviterer til i Dragsområdet. Det er hengt opp 10 poster på ulike steder på Drag/Helland. Postene er merket med markør, og har egen merketang. På hver post finner du også informasjon om det området man befinner seg i. Som vanlig får man kjøpt startkort på Tysfjord ASVO. God tur! Arrangør: Tysfjord ASVO

Millionfisken arrangeres første uken i juli, 29. juni – 2. juli 2017. Millionfisken er en fiskekonkurranse med en total premiepott på over 1 million kroner. Men dette er ikke bare en konkurranse, det legges også til rette for et rikt kulturelt tilbud der fastboende, besøkende og barn og ungdom kan oppleve lokale, nasjonale og internasjonale artister, utstillere, salgsboder, folkeliv, underholdning og bevertning i et maritimt miljø www.millionfisken.com/

Kjøpsviktrimmen og Kjøpsvik Minitrimmen Det er mulig å delta på både organisert og uorganisert trim gjennom Kjøpsviktrimmen. Det er hengt opp klippetenger i utmark rundt Kjøpsvik. Klippekort og informasjon fås ved henvendelse på Rådhuset. Organiserte turer fremgår av Naturlos. Premietrekning på innleverte kort til høsten. Kontaktpersoner: Emma Kristensen, 992 36 762 Henrik Beck Østergaard, 971 36 516

Ut og plukk

Historiske vandringer

http://www.letour.com/arctic-race-of-norway

Fra 1. juni - NARVIK Ofoten slekts- og historielag arrangerer hvert år historiske vandringer. I år planlegges 4 – 5 vandringer, blant annet til Nedre Hundalen, bydelsvandring og tur til Korshamn fort. Vandringene vil skje fra juni til september, og de vil bli annonsert i Fremover, på vår hjemmeside www.ofotslekt.net og på facebooksiden Ofotslekt.

Nattinaturen

Friluftsrådet inviterer til ny "gammel" aktivitet. Nå kan du melde inn hva du du plukker og hvor mye og hvor du finner bærene. Lik gjerne facebooksiden "ut og plukk".

10.-13. august

Lørdag 2. september. sover "hele" Norge ute. En natt i naturen trenger ikke være en vanskelig eller storstilt ekspedisjon. Små turer gir store opplevelser – og ofte kan det enkle være det beste. Slå opp et telt i hagen, dra dyna ut på balkongen, ta med venner og sov på en fjelltopp eller legg deg på en strand – eller slå leir et fint sted i nærheten av der du bor! Uansett hva du velger – bli med på #nattinaturen lørdag 2. september 2017.

2. til 10. september Sjekk i din kommune eller den kommunene som du ønsker å besøke om det er lagt opp til aktiviteter.

Historisk vandring SALANGEN Gjennom året arrangerer Salangen Historielag ulike turer med historisk tilbakeblikk. Kontakt Historielaget for mer informasjon på tlf: 958 10 490/ 907 80 637.

Geologiens dag 9. og 10. september Følg med på din kommunes nettside.

6


Dato: Lørdag 9. - søndag 17. september. Tema er "Kulturminner i samfunnets tjeneste". Følg med på din kommunes nettside. Kulturminnedagen - SALANGEN Det vil legges opp til en hyggelig og informasjonsrik tur sammen med Salangen Historielag under kulturminnedagene. Kontakt Historielaget for mer informasjon på tlf: 958 10 490 / 907 80 637.

Teltjakten Søndag 10. september For å finne ut hvor teltene blir plassert, må du følge med på facebooksiden «Friluftslivets uke» – der kan du etterhvert delta på et event, hvor det slippes det små hint om hvor teltene er plassert gjennom uken. 10 telt fra Helsport bli plassert ut i naturen på ti steder i Norge, fra sør til nord. For mer informasjon om konkurransen og hvordan du kan vinne, besøk: http://www.norskfriluftsliv.no/teltjaktensondag-11-september/

Preparerte skiløyper I vår region legger private aktører til rette for at det skal være gode skiløyper. Det er ca 20 frivillige driftsoperatører som kjører opp skiløyper i nærområder (lysløyper) og i utfartsområder. Ved å laste ned appen, Skisporet.no ser en hvor løypene er og når det er kjørt spor.

«Trygg på tur» Du finner varsling som Snøskred, Flom, Jordsked, Isvarsling: http://www.varsom.no/

Folkehelseuka 18. til 24. september Folkehelseuka er en markering av alt det gode og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunene, og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunene og lokalmiljøet. Er du interessert? Finn ut hvilke aktiviteter som gjennomføres i din eller andre kommuner og bli med. se kommunenes nettsider. I disse linkene kan du også finne opplysninger om aktiviteter: http://www.ut.no/ http://www.godtur.no http://telltur.no/

7


Geocaching – en sport for alle Geocaching som aktivitet for å bedre fysisk form og velvære. Ikke minst en god dose konkurransefaktor. Alt du trenger er din telefon. Hålogaland Track (HT) løypene i Ofoten som henger sammen med Ballangen, Narvik, Evenes, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad, Kvæfjord, Tysfjord og Tjeldsund. Turen velger du sel v fra et stort utvalg mål. Det kan være vanlige cacher – mysterie cacher – strikes (mange på en gang) – turløyper – og lavterskel tilbud med enkelt tilgjengelige cacher. Det dreier seg om skattejakt ved hjelp av mobilapp/gps. I år vil vi presentere løypene rundt Elvegårdselva i Bjerkvik og rundt Dalhberg og Vassdalen. De er nye av året og innbyr til turer i vakker natur.

Topptur Grytøya.

Foto: Bjørn Forthun

8


Gratangen Kystlag «Straumnes» klargjøres for vår, sommer og høst på sjøen. Fra mai inviteres det til turer på fjorden, fast dag hver uke og tilbud i helgene.

Båtturer, Gratangen pensjonistforening Dato

Hvor

26. mai Båttur på fjorden, plass til 20 personer 1. juli Båttur til Hamnvik, omvisninger. 20 personer

Transport

Pris

Påmeldingsfrist

Bil til Hellarbogen Bil til Hellarbogen

Gratis Gratis

20. mai til Sverre, 415 27 840 1. juli til Sverre, 415 27 840

Vi arrangerer fisketurer med Ariadne ca to ganger i måneden utover våren. Vi kan i tillegg være tilgjengelig for oppdrag på bestilling. Alle turer med Ariadne er selvfølgelig væravhengig, og blir annonsert på vår Facebook- side. Når det gjelder råseilbåtene våre; Frøya, Hildringstimen og Skinnfyken, tar vi sikte på seilkurs med disse en gang i uken fra ca 15 mai. Startidspunket beror på vårpussen av båten, og tørk av tjæra. Dette kan alle interesserte være med på, hvis de ønsker. Disse aktiviterer er også væravhengig, og blir annonsert på vår Facebook-side. Videre tar vi sikte på å delta på Vestfjordseilasen med alle tre båtene. Vi satser på som tidligere år at i hvert fall en båt skal være ren ungdomsbåt. Denne går av stabelen 29.06.2017 - 02.07.2017. 09.07.2017 starter vi med minst en båt på samseiling til Forbundet Kystens Landstevne i Kristiansund. Vi skal være framme i Kristiansund 20.07.2017. Retur går fra Brønnøysund ca to uker etter. Dette avgjøres av Paul og Hilde, som har ansvar for denne etappen. Etter sommerferien blir vi å forsøke å få til seiling en gang i uken fram til oppsett av båtene, ca slutten av september. Vi har et ønske om å komme i gang med organiserte roturer med våre småbåter i Ofoten, men mangler foreløpig engasjerte frivillige til å dra i gang en slik aktivitet. Vi har båter, men har ikke folk til å ta tak i dette. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

9


MAI

HARSTAD - SENIORTUR

SKÅNLAND

Dato: Mandag 22. mai kl. 10.00. Oppmøte: Turlagshuset, felles kjøring til Kveøya. Vanskelighetsgrad: Enkel. Type tur: Fellestur. Om turen: Terrenget karakteriseres som lett, og lengden er ca. 6 km tur/retur. Kontakt: Hans Aronsen, 915 34 942. .

Tur til Kveøya 267 m.o.h.

Skitur til Revtind 1.219 m.o.h Dato: Mandag 1. mai kl. 09.00. Type tur: Topptur på ski. Oppmøte: P-plass på Sollia ved Saltvannet. Kjør fv829, 7,5 km fra brua i Grov og ca 15 km fra Grovfjordkrysset på E10. Varighet: 8 - 10 timer Vanskelighetsgrad: Middels - krevende. Noe bratt stigning i begynnelsen og på slutten opp mot toppen. Anbefaler bruk av skifeller. Turleder: Sverre Arne Dalhaug, 482 26 553. OBS: Hvis dårlig vær, vil turen bli utsatt til søndag 7. mai eller seinere. Følg med på Facebook og www.novaturlag.no

TYSFJORD

Kjelkvika Dato: Tirsdag 23. mai kl. 17.30 Oppmøte: Båthavna i Hundholmen Om turen: Fra Hundholmen følger vi grusveien ut mot Kjelkvika. Det er ca. 4 km fra Hundholmen til Kjelkvika på rimelig flat grusvei langs fjæra. Turen tar ca. 2 timer. Turleder: Edvard O. Stenbakk, 959 13 735 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

TYSFJORD

Rundt Dammen Dato: Tirsdag 9. mai kl. 17.30 Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Om turen: Fra torget går turen på grusvei opp til Dammen. Rundt om Dammen er det tydelig sti. Turen er med mindre stigning og godt egnet for både små føtter og de på hjul. Det er fullt mulig å gå grusveien tilbake hvis terrenget på andre siden skulle by på utfordringer. Turen tar omkring 1 time. Turleder: Elfrid A. Bækø, 415 52 281 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

Holmfjellet mot Kjelkvik.

TYSFJORD

Vårtur i Tysfjord

TYSFJORD

Dato: Torsdag 11. mai kl. 17.00. Sted: Skarbergflåget Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Om turen: Kjøring ca. 45 min. Lett terreng. Ta med litt grillmat og drikke. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Helge Kvamme/Rigmor Akermo Kontakt: Svein Berg/Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr.: Turgruppa KIL

Vårtur til Svabergene i Efjord Dato: Torsdag 25. mai kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Om turen: Kjøring ca. 45 min i privatbiler. Parkering ved E6 ca 1 km sør for Sætrankrysset. Gangtid ca 1 time til flott utsikt. Tilbake i Kjøpsvik ca kl 21.00. Ta med niste og drikke. Varighet: ca 4 timer

10


Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Helge Kvamme/Virva Holm Kontakt: Svein Berg/Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr.: Turgruppa KIL

GRATANGEN

Lille Grøsnes Gårdshistorie, samisk historie, industrihistorie, husmannsplasser Dato: Søndag 28. mai kl. 11.00. Oppmøte: Nord-Gratangen skole Om turen: Lett vandring fra skolen til Ursingården, privat kirkegård og gammel smie, til Småvika og rester av verftet, flere tufter etter husmannsplasser og samiske boplasser i området. Vi ordner kaffe. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Gunnar Bjørklund, 916 28 334 og Sverre Nordmo, 415 27 840. Arr.: Gratangen historielag, se facebook

Holmfjellet.

TYSFJORD

Holmfjellet 250 m.o.h. Dato: Tirsdag 30. mai kl. 17.30 Oppmøte: P-plassen på Hundholmveien Om turen: Fra P-plassen går turen for det meste på tydelig sti, men stedvis bart fjell. Terrenget er kupert, men uten bratte stigninger. Toppen ligger 250 moh og turen tar 2 timer. Turleder: Odd N. Jensen, 971 66 365 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

SKÅNLAND

Ordførerens tur, «Sandstrand turstier» Dato: Tirsdag 30. mai kl. 17.00. Sted: Parkeringen ved kirkegården ved Sandstrand Om turen: Turen går langs Sandvannet på sørsiden (forbi sti 7), opp mot Lysvassdalen (sti 8) ned via Killihanen Helene Berg Nilsen (sti 9) og ned til Kvannelva og Einarhuken, hjem nordsiden av Sandvannet forbi (sti 6) til parkeringsplassen. - Vi ønsker alle velkommen, og spesielt håper vi mange ungdommer ønsker å bli med oss. - Vi serverer kaffe og bålpølse pluss gode samtaler rundt bålet. Turleder: Helene Berg Nilsen

NARVIK

Ettermiddagstur til Taraldsvikfjellet Dato: mai Turen passer for alle. Oppmøte: ved Vannkraftverket. Turleder: Monica Sandbakk, 918 87 317.

LAVANGEN

Megamberget gapahuken Dato: Uke 20/21. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: Dagstur, ca 3,4 km. Oppmøte: Snuplassen på Lia. For hvem: Familievennlig tur.

11


Om turen: Fra p-plassen i Gamvik følger ruta en bilvei til de siste gårdene på Lia. Herfra følger ruta en kjerrevei i ca 1 km fram til Bjørnsletta . Området har en variert og frodig vegetasjon. Turledere: Johnny Johansen, 913 57 071 og Roy Hansen, 958 57 497.

LAVANGEN

Spanstind Dato: Uke 21/22. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: 6 km Oppmøte: Bukkemyra kl. 10.00. For hvem: Familievennlig tur. Om turen: Turen starter fra Bukkemyra. Det er en høydeforskjell på ca 1000 m fra start til toppen. Dette er en fin topptur i slutten av sesongen. Turledere: Arnljot Teigland, 915 90 416 og Elida Teigland.

Orientering på Ankenesfjellet.

BALLANGEN

Fugletur til Grunnvatnet naturreservat

JUNI

Dato: Torsdag 1. juni kl. 18.00. Oppmøte: Djupåsskolen. Om turen: Variert turterreng - grusvei, sti i bjørkeskog og noe bløtt myrterreng. Turen tar ca. 3 timer. Ta med kikkert og gjerne fuglebok. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 676 og Vegard Mathisen, 917 31 793. Arr.: Ballangen Turlag

NARVIK

Tur-orientering på Ankenesfjellet Dato: Fra 1. juni Tur-orienteringspostene på Ankensfjellet settes ut 1. juni og står helt fram til 1. oktober. Det planlegges et åpningsarrangement lørdag 10. juni. Her blir det mulig å kjøpe kartposer og få instruksjon. Dette vil bli kunngjort på facebooksiden til orienteringsgruppa: Tur-orientering Ankenes, og med annonse i Fremover. Kartposer kan kjøpes på Esso på Millerjordbukta og på G-sport på Narvik storsenter. Kontakt: Hilde Berg, 482 52 602, e-post: hi-sof-b@online.no og Siss-Ann Aa, 918 41 207, e-post: sisaa@vgs.nfk.no. Sportsklubben Hardhaus, orienteringsgruppa

Veldig interessete og fornøyde fugleobservatører ved Grunnvatnet.

12


På jakt etter Bals Gruber.

GRATANGEN

Grøsnesmarsjen Dato: Mandag 5. juni kl. 11.00. Påmelding ved parkeringsplassen kl 11.00 til 13.00 ved Fredly Kirkegård, Myrlandshaugen. Turen går i fint og lett terreng, 2 - 3 timer. Oppe på Vetten, 350 m.o.h., serveres bålkaffe. Ta med grillmat. Det er mulig å gå videre for å bestige Blåfjellet som ligger 761 m.o.h. Kontakt: Karl Fredrik Normann, 917 33 288. Arr: U.L Idyl.

Familievennlig tur til flott utsikt ved Gapahuken på Djupåsfjellet.

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Kveldsmattur til Apeskogen på Stangnes Dato: Torsdag 1. juni kl. 17.30. Oppmøte: Stangnes videregående skole. Vanskelighetsgrad: Enkel Om turen: Vi utforsker et nytt sted i nærmiljøet vårt; Apeskogen på Stangnes. Kontakt: Linda M. Paulsen, 413 14 451.

BALLANGEN

Ordførers tur i Ballangen Dato: Fredag 2. juni kl. 18.00. Oppmøte: Bommen ved Knutvatnet. Om turen: ca 2 timer. Lett/middels. Turen går fra Djupvatnet og opp til gapahuken på Djupåsfjellet. Her tennes grillen og vi håper mange blir med. Velkommen til tur.

Grøsnesmarsjen 2016.

TYSFJORD

Skihytta 340 m.o.h. Dato: Tirsdag 6. juni kl 17.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen Om turen: Vi følger først grusveien, heretter på sti. Lett stigning i begynnelsen, etter hvert blir det litt brattere. På verandaen til skihytta, er det mulig å ta seg en fortjent tår kaffe og nyte utsikten over fjorden. Turen tar 2 timer. Turleder: Rigmor Akermo, 977 22 142 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

BALLANGEN

På jakt etter Bals gruber Dato: Lørdag 3. juni kl. 08.00. Oppmøte: Ballangen Sentrum. Om turen: Vi skal innenfor Stokkedal mot Botneidet/Puontoláhkku til gruve på ca. 250 moh. Båt inn. Vi går tilbake. Turen tar ca. 8 timer. Turleder: Ingolf Kvandahl. Arr.: Pippira Siida AS

13


TYSFJORD

Historisk vandring i Kjøpsvik Dato: Torsdag 8. juni kl. 17.00 Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Om turen: Vandring hvor alle kan være med. Bålkos. Ta med litt mat og drikke. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turledere: Svein Berg/Peter Jakobsen/ Karstein Berg Kontakt: Svein Berg/Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr: Turgruppa KIL

Utsikt fra Veten.

NARVIK

Kulhornet (Kuglhornet) Dato: Tirsdag 13. juni. Om turen: Kveldstur til det fantastiske Kuglhornet i Efjord. Turen opp er krevende og har bratte partier. Deltakerne må være i god fysisk form. Turen er detaljert beskrevet i Topper i Ofoten og Sør-Troms. Begrenset antall deltakere. Oppmøte: Vi kjører fra Narvik kl. 16.00 og regner med å være tilbake ca kl. 23.00. Påmelding: Turledere Bjørn Forselv, 905 73 732 og Inger Krane senest dagen før. Arr.: NOT

NARVIK

Geologitur i Bjerkvik Dato: Torsdag 8. juni • kl. 17.00 Ettermiddagstur til Bjerkvik på leting etter magnetittkrystaller. Lett tur langs fjæra forbi moloen. Avreise fra jernbanestasjonen kl. 17.00. Påmelding: Tor-Arne Jenssen, 995 48 438 BALLANGEN

Bødalen - Gapahuken Lillevatnet

EVENES

Veten marsjen 2017

Dato: Tirsdag 13. juni kl. 17.30. Oppmøte: Linds Bilruter på Bøstrand. Om turen: Vi kjører samlet til Bødalen. Går via Trollberget til Gapahuken. Etter en kort pause går vi ned til Lillevatnet hvor vi spiser medbrakt matpakke før vi returnerer langs elva ned til Bødalen. Varighet: ca. 3,5 timer. Turledere: Anita Warem Pettersen, 950 84 249.

Dato: Lørdag 17. juni • Start: kl. 10.00 - 12.00. Start/mål: Liland IF’s klubbhus, Høgda. Distanse: 5,7,10 km. grus/traktorveg/stier. Om turen: De første 2,5 km. er grusvei til Rømmeråsen. Her er det kontrollpost med saft og bålkaffe (retur 5 km. til Høgda). 7 og 10 km. fortsetter etter traktorvei. Stien fortsetter videre over Veten. Løypene møtes over Bjellund boligfelt og går sammen opp til Høgda. Info: S. Johansen, 908 97 526. Arr: Ski trimgruppa i Liland IF.

TYSFJORD

Lappgamman Dato: Tirsdag 13. juni kl. 17.30 Oppmøte: P-plassen på Hundholmveien Om turen: Vi følger stien ned mot fjæra. Ingen bratte stigninger, så turen er velegnet små føtter. Varighet: 1,5 time. Turleder: Alfhild Larsen, 909 54 974 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

NARVIK

Geologitur til Melkedalen Dato: Søndag 18. juni • kl. 09.00 Avreise fra jernbanestasjonen kl. 09.00. Påmelding til Tor-Arne Jenssen, 995 48 438.

14


GRATANGEN

Kvernmo Vandring i historisk landskap Dato: Søndag 18. juni kl. 11.00. Oppmøte: Krysset E6 - Kvernmoveien Om turen: Vandring i hovedsak etter veier/stier. Elverkshistorie, krigshistorie og rester av tyske byggverk underveis til Bjørnarplassen. Kaffe i lavvoen på Holtås. Turen går videre til Kvernmo og til grottene i Kvernmoelva. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turledere: Agnar Kvernmo, 917 51 971 og Sverre Nordmo, 415 27 840. Arr.: Gratangen historielag, se facebook

Fagernesfjellet.

Foto: Bjørn Forselv

NARVIK

Midnattsoltur til Linken Dato: uke 24 eller 25 Om turen: Turen starter fra Øvre Fjellheisstasjon kl. 21.00. Du kan enten gå eller ta gondolen til startstedet. Hvis forholdene er bra, går vi til Andre- og Tredjetoppen. Påmelding: Turleder Øydis Jakobsen, 920 41 429, senest dagen før. Arr.: NOT

HARSTAD - SENIORTUR

Stangnes, Hinnøyas geologi i et nøtteskall Dato: Mandag 19. juni kl. 11.00. Oppmøte: Oppmøte ved Turlagshuset i Folkeparken. Vi organiserer kjøring til Edvardsen Multiservice i Kanebogen. Vanskelighetsgrad: Enkel. Type tur: Fellestur. Varighet: 3-4 timer Om turen: Distanse ca. 3 km, flatt terreng. Geolog: Peter Midbøe. Kontakt: Bente Fotland, 970 86 807.

LAVANGEN

Soløybotn Dato: Fredag 23. juni. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: Lengde: Dagstur, ca 7,8 km. Oppmøte: Ungdomshuset på Soløy. For hvem: Familievennlig tur. Info. om turen: Vi går opp til kirka og følger sti til vi kommer inn på skogsveien til Styggedalen. Går over hengebruene og ned skogsveien på Hersjevika-siden av elva og så tilbake. Turledere: Heidi Olsen, 418 51 751.

TYSFJORD

Lifjellet 849 m.o.h. Dato: Tirsdag 20. juni kl. 16.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen Om turen: Vi følger stien opp forbi skihytta. Lett stigning til å begynne med. Fra Storbotnvannet og opp er det ganske stor stigning og på slutten er det ganske bratt. Vi holder et velfortjent hvil ved varden på toppen 849 moh. Turen tar ca. 5 timer iberegnet kaffe/matpause. Turleder: Johnny Westgård, 916 65 123 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

HARSTAD - SENIORTUR

St.Hans-arrangement med rømmegrøt Dato: Fredag 23. juni kl. 18.00. Det blir Åpent St.Hans-arrangement med servering av rømmegrøt på turlagshytta ved Bjørnhaugen, Storjorda.

15


HARSTAD

Turledere: Per-Kyrre Berglund, 905 27 217 og Eva Isaksen. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen.

Snytindhytta Dato: Fredag 23. - søndag 25. juni. Oppmøte: Djupfjorden kl. 17.00. Vanskelighetsgrad: Krevende Type tur: Fellestur. Om turen: Vi går til Snytindhytta via Storvannet. Lørdag blir det topptur på en av de mange toppene rundt Snytindhytta. Felles middag på kvelden. Søndag returnerer til Djupfjorden. Start/sluttsted kan bli endret avhengig av snøforholdene i fjellet. Turledere: Jan Paulsen, 909 31 960 og Nils Bakke, 901 99 868.

HARSTAD - SENIORTUR

Tur til Kvitnesveten 303 m.o.h. Dato: Mandag 26. juni kl. 10.00. Oppmøte: Oppmøte ved Turlagshuset og organiserer felles kjøring til parkeringsplassen ved brohodet på Tjeldsundbrua. Vanskelighetsgrad: Middels. Type tur: Fellestur. Om turen: Vi følger merket sti fra parkeringsplassen opp en slak åsrygg, over en liten bekk og til en port. Herfra dreier stien mot venstre og følger høyspentledningen et stykke før vi følger åskammen nordover mot toppen. Terrenget karakteriseres som lett. Lengde ca. 4 km tur/retur. Kontakt: Are Frønum.

NARVIK

Svarta Bjørn marsjen og Folkefest i Rombaksbotn Dato: Lørdag 24. juni. Startsteder er fra Riksgrensen eller Katterat stasjon. Turen går langs den gamle Rallarveien, som ble laget til bygging av Ofotbanen, og ender i Rombaksbotn. Underveis finnes det bålsteder, kafé, aktiviteter og mye historisk informasjon. Båt ut fra Rombaksbotn i kombinasjon med buss tilbake til Narvik. Varighet: Fra Riksgrensen 15 km, ca 5 timer. Fra Katterat 6 km, ca 2,5 timer (lett løype) Oppmøte: Buss/tog fra Narvik togstasjon Arr: Stiftelsen Vinterfestuka og Jernbanens Musikkorps Narvik. tlf 76 95 03 50.

TYSFJORD

Vetten 507 m.o.h. Dato: Tirsdag 27. juni kl. 16.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen Om turen: Vi går inn i plantefeltet ca. 100 m nedenfor skytterhuset og følger stien opp til Kjøpsvikvannet. Herfra går vi opp til toppen av Vetten. Turen opp har jevn stigning og tar ca. 3,5 timer iberegnet kaffe pause. Turledere: Annlaug Lund/Nelly Beate Molvik, 913 94 797/900 93 750 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

LAVANGEN

Bukkemyra - Spanstind Dato: Lørdag 24. juni. Lengde: Dagstur, 5,8 km til toppen. Oppmøte: Bukkemyra kl. 18.00. For hvem: Middels/krevende Om turen: Vi starter fra Bukkemyra, og satser på å være på toppen før kl. 24.00. Tidligere erfaringer viser at vi er oppe lenge før. Vi tar oss god tid, slik at alle skal komme seg opp. Husk niste, varm drikke, klesskift og vindtette klær. Da det pleier å være årets første topptur til fots, må vi som regel krysse flere snøbreer. Bruk derfor godt fottøy (joggesko anbefales ikke).

NARVIK

Kveldstur til Tredjetoppen Dato: Tirsdag 27. juni. Om turen: Turen starter fra bommen i Fagernesfjellet kl. 18.00. Vi følger merket rute og holder jevnt sig med drikkepauser underveis. Kveldsmat på toppen. Ta med matpakke, lue, votter og vindklær i tilfelle det blåser i høyden. Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429, senest dagen før. Arr.: NOT

16


Ordførerens tur i Harstad. Tredjetoppen fra nord.

Foto: Bjørn Forselv

HARSTAD

Ordførers tur til Kilhusåsen Fjellene mellom Grovfjord Dato: Søndag 2. juli kl. 12.00. og Gratangen Oppmøte: Kilhus grendehus ved Åsegarden leir. SKÅNLAND

Dato: Juni/juli. Dato ikke bestemt. Type tur: Inntil tre aktuelle turer: Kveldstur i midnattsol i slutten av juni, enten via Vakkerstadlia til Hilleshamn og/eller topptur til Rundkollen (Keipen). Toppturer til Skavlikollen, Mellomgråfjellet, Rundkollen, Skorvetind og/eller Segeltind. Oppmøte: P-plass ved Ressan Barnehage i Stormyrveien. Varighet: 9 - 10 timer Vanskelighetsgrad: Turen til Vakkerstadlia og Hilleshamn er moderat, toppturene noe krevende. Turledere: Roar Tande, 478 50 895 Elisabeth Balteskard, 997 03 959. Odd Terje Johnsen, 917 18 744 Hugo Rasmussen, 971 78 241 Følg med på Facebook og www.novaturlag.no

Om turen: Enkel lavterskeltur i nærturområdet Kilhus. Traktorsti oppover åssiden. Oppe er det både benk og bålplass. Turen er ca. 4 km turretur og passer for alle. Vanskelighetsgrad: Lett. Varighet: 2 timer Turleder: Marianne K. Bremnes. Kontakt:Eli-Jeanette Olsen, 907 33 409. IBESTAD

Ibestadløpet Dato: Tirsdag 4. juli Løypa starter ved Ibestad kulturhus, går rundt Ibestadvannet og Breivollfjellet, målgang ved Ibestad kulturhus/Ibestadhallen. Oppstart i de forskjellige klassene:Trim og mosjon klokken 16:00, barneløp (0-12 år) klokken 17:45 og konkurranseklasser klokken 18:15. For påmelding og mer informasjon: http://letour.no/ og Ibestadløpet 2017 på Facebook. Arr.: Ibestad IL.

JULI BALLANGEN

IBESTAD

Skarstadmarsjen

Tour de Andørja

Dato: Lørdag 1. juli kl. 08.30. Oppmøte: Pippira Siida Om turen: Vi starter på Skarstad, følger ryggen mot Vargfjordtind og til Klippenborg. Turen tar 6 - 7 timer. Turleder: Ingolf Kvandahl. Arr.: Pippira Siida AS.

Dato: Tirsdag 4. - søndag 9. juli Tirsdag: Ibestadløpet, onsdag: rulleski, fredag: HT-løpet, lørdag: Astafjordrittet, søndag: Årbostadtindløpet. For nærmere informasjon:http://letour.no/ eller Eidar Tøllefsen: e-post: eidar@hlk.no, 95 16 97 69

17


NARVIK

begynne med. Opp til Ramnfløya, så til Lasselitinden via ei bratt stigning til Brustindvatnet. Resten av turen er en «parademarsj» med utsikt hele tida! Langs ryggen opp til toppen. Vi fortsetter videre mot nord i bratt terreng ned til Hallen, på stien som går på avsatsen i fjellet (650 - 500 moh), til Ramnfløya, og derfra samme vei tilbake. Værforbehold: Det bør være god sikt, men turen er gjennomførbar også i gråvær. Vanskelighetsgrad: Krevende Kontakt: Raymond Knudsen, 994 93 747.

Hagevandringer Dato: 5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli kl. 18.00. Oppmøte i hagene. Sted er ikke bestemt. Følg med på hagelagets facebook side. Kontaktperson og leder: Ann-Kristin Nilsson, 909 55 993.

IBESTAD

Villmarkscamp under Tour de Andørja

BALLANGEN

10 på topp på 3 dager

Dato: Fredag 4. - søndag 9. juli Campen er for barna. Her kan man lære å lage bål, gapahuk og overleve ute. For mer informasjon: http://letour.no/

Dato: Fredag 14. juli - kl. 16.00. Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 16.00. Turmål: Rundtuva (516) og Sepmola (1342). Turen tar 6 timer. Dato: Lørdag 15. juli kl. 08.30 Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 08.30. Turmål: Råntinden (12.00), 4 timer. Senere Sjåfjellet (661), 3 timer (fremmøte avtales). Dato: Søndag 16. juli - kl. 07.00. Felles avreise fra Pippira Siida kl. 07.00. Turmål: Håfjelltuva (817), Steinbua, Bruna (596), Linken (665), Kufjellet (Høghumpen) (672), Vargfjordtinden (885), Skarstadfjellet (527). Turen er 37 km, og tar 13-15 timer. Turen er kun egnet for godt trente personer. Du kan også delta på enkeltturer. Tilbud lunsj/middag på Pippira Siida. Turledere og påmelding: Nina Finn, 417 60 938. Arr.: Ballangen Turlag

NARVIK

Helgetur til Hunddalshytta Dato: Fredag 7. - søndag 9. juli Vi tar tog opp fredag ettermiddag. På kvelden lager vi felles middag. Lørdag bruker vi til å ta en dagstur til fortoppen av Gahperchokka. Felles middag når vi er tilbake. Tog tilbake til Narvik søndag. Påmelding: Turleder Øydis Jakobsen, 920 41 429 innen 3. juli. Arr.: NOT BALLANGEN

Gruvefeltet ved Durmålsvatnet Dato: Lørdag 8. juli Turen går til anleggsfeltene og stollen ved Durmålsvatnet på Skjåfjellet. Turen tar ca 4 timer. Ta med mat og drikke og lommelykt. Oppmøte: Ved Djupåsskolen kl 11:00 Turledere: Terje Holtet og Arne Bakke IBESTAD

Rolla (Rolløya) 926 m.o.h. Dato: Søndag 9. juli kl. 09.30 Oppmøte: Harstad Fergekai (Stagnes). Fergeavgang kl. 10.00, retur kl. 17.00 eller 18.30. Vi tar ferga uten biler. Vi følger en skogsbilvei til å

Fantastiske og varierte naturopplevelser på tre dager.

18


NARVIK

Den sovende dronning Dato: Lørdag 22. juli Om turen: «Dronninga» er en del av bybildet i Narvik og har flott utsikt fra toppen. Turen starter fra Nervannet i Håkvikdalen og beregnes til 9 timer. En del bratt stigning, så alminnelig god fysisk form er en forutsetning. Påmelding: Turleder Markus Pleym, 450 15 656, senest dagen før. Arr.: NOT

BALLANGEN

Hjerthaugen Dato: Lørdag 24. juli kl. 10.00. Oppmøte: Djupåsskola - vi kjører samlet inn til Melkedalen. Om turen: Turen starter på stien til Hjertvatnet. Ved Lillevatnet tar vi av hovedstien og fortsetter videre opp til Hjerthaugen. Her får vi litt stigning før vi når toppen, men ikke krevende. Turen er derfor tilpasset alle. En tur med fin utsikt omgitt av en vakker natur. Hovedrasten blir ved Lillevatnet eller Hjertvatnet. Vi koser oss med bålkaffe og mat rundt bålet. Alle tar med egen mat og drikke til turen. Varighet: ca 4-5 timer Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 674 og Vegard Mathisen, 917 31 793. Arr.: Ballangen Turlag

Kulhornet.

TYSFJORD

Lørdagstur fra Ulvik i Skrovkjosen til Skarberget Dato: Lørdag 29. juli kl. 10.00 Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Om turen: Kjøring ca. 45 min i privatbiler. Parkering ved E6 ved krysset mot Eide. Motbakke til å begynne med, så slakt terreng bortover, og så nedoverbakke til Skarberget. Gangtid ca 2-3 timer med flott utsikt mot bl.a. Haukøy og utover fjorden. Tilbake i Kjøpsvik ca. kl. 17.00. Ta med litt mat og drikke. Kaffekos på hytta til Rigmor når vi kommer ned. Varighet: ca 4 timer Vanskelighetsgrad: Lett/Middels Turleder: Rigmor Bech Kontakt: Rigmor Bech/Emma Kristensen, 951 77 296/992 36 762 Arr.: Turgruppa KIL

EVENES OG SKÅNLAND

Márkomeannu SAMISKE FESTIVAL Dato: Fredag 28. juli kl. 11.00 Om turen: Samisk historievandring i lett terreng, turen tar ca 3 timer og passer for de aller fleste. Her får du et innblikk i den samiske historien på stedet, turen er ledet av en lokal kjentmann. Det blir kaffepause på turen, så ta med matpakke. Se nærmere info www.markomeannu.no

BALLANGEN

Kulhornet (Huggelhornet) Dato: Lørdag 29. juli kl. 10.00. Oppmøte: Skjellesvikskaret Om turen: Lett vandring 1. del. Bratt, før det flater ut. Fordel med noe kondis. Turen tar ca. 6 timer Turleder: Ingolf Kvandahl. Arr.: Pippira Siida AS

19


GRATANGEN

AUGUST

Fluktruta fra Kvernmo til Sverige under krigen

BALLANGEN

Dato: Lørdag 29. - søndag 30. juli. Oppmøte: Kvernmo, ved veienden Om turen: Turen går opp Lortskaret fram til Storsteinen innerst i Stormyra. Overnatting i hytte. Ta med sovepose/lakenpose. 15 plasser for overnatting. Dag to fortsetter vi over Rødalsskaret til Rødalen og ned til Bones i Salangsdalen. Alle må ha med mat for to dager. Ta gjerne med fiskestang. Vanskelighetsgrad: Krevende tur. Turledere: Agnar Kvernmo, 917 51 971 og Sverre Nordmo, 415 27 840. Arr.: Gratangen historielag, se facebook

Breiskartind Dato: Lørdag 5. august kl. 10.00. Oppmøte: Skjellesvikskaret Om turen: Vi går innover langs stranda fra Eidet. Opp til Breiskartind fra sør. Turen tar ca. 6 timer. Turleder: Ingolf Kvandahl. Arr.: Pippira Siida AS

LAVANGEN

Moen - Henrikkafossen Dato: Fredag 11. august. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: Dagstur, ca. 6,5 km. Oppmøte: Mobrua. For hvem: Middels tung tur. Om turen: Denne turen arrangeres samtidig med at Arctic Race går gjennom Spansdalen. Fjellvandrer laget planlegger en markering oppe ved fossekanten, men det er ennå ikke avklart hvordan det skal skje. Turleder: Arla Vilhelmsson 976 50 843.

SKÅNLAND

Lafjelltind 1.030 m.o.h. Dato: Juli. Dato ikke bestemt, avhengig av god værmelding. Type tur: Topptur. Oppmøte: P-plass ved fv 825, 5,2 km fra brua i Grov. Start ved traktorvei til Lamarka. Varighet: ca 8 timer. Vanskelighetsgrad: Middels - krevende. Om turen: Lang stigning opp mot Storjordtind og noe bratt opp Lafjellet , men ikke tungt eller spesielt krevende. Turleder: Elisabeth Balteskard, 997 03 959. Følg med på Facebook og www.novaturlag.no

KJØPSVIK

Høsttur til Vaisavannet på Storå i Tysfjord

EVENES

Dato: Lørdag 12. august kl. 08.30. Oppmøte: Hurtigbåtkaia i Kjøpsvik Type tur: Familietur Om turen: Båttur ca. 10 minutt med Brødrene Johansen. Først slakk stigning opp til Storåvannet, så flatt. Etterpå ganske bratt stigning opp til vannet, men mulighet til å gå sikk-sakk oppover lia. Retur til Kjøpsvik ca. kl 17.00. Det er også mulighet til å stoppe ved Storåvannet og vente der til de andre kommer ned igjen. Varighet: 8-9 timer Turledere: Svein Berg og Reidulf Waksvik Kontakt: Svein Berg/Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762. Arr.: Turgruppa KIL

Topptur til Lilletinden i Evenes 1134 m.o.h. Dato: Juli. Oppmøte: Dragvika på parkeringsplass kl 10.00. Vi følger merket sti til Resskvanto hvor vi har kaffepause før turen går videre til Evenes høyeste fjell på 1.134 m.o.h. Varighet: ca 6-7 timer. Gode fjellsko og gamasjer anbefales da en snøbre skal krysses. Nøyaktig dato annonseres på Evenes turlags side og egen toppturgruppe Evenes «Topp 5» sin facebookside. Kontakt: Turleder Bjørn Magne Tversland, 957 80 925.

20


EVENES

Niingsmarsjen Dato: Lørdag 12. august. Turen går fra Niingsveien i Bogen til Niingshytta 517 m.o.h. ved Niingsvatnet. Man kan enten gå opp langs stien ved rørgata (4 km og tar ca. 2 timer) eller gå den mindre bratte traséen via Vassbotn (7 km og tar ca. 2,5 timer). Informasjon: Oddbjørn Martinussen, 481 78 395 evenes-turlag.no. Arr: Evenes Turlag

BALLANGEN

Varden.

Botneidet - Puontoláhkku

Foto: UK Laberg

EVENES

Dato: Søndag 13. august kl. 08.00. Oppmøte: Ballangen Sentrum Om turen: Turen går fra Rånvassbotn Turen tar ca. 10 timer Turleder: Ingolf Kvandahl. Arr.: Pippira Siida AS

Ordførers tur til Varden, Veggfjellet Dato: Fredag 18. august Oppmøte: Følg med i EvenesNytt og på kommunens aktivitetskalender. Varighet: ca. 5 timer inkl. pauser. Lengde tur/retur: 11,8 km Vi starter fra Veggen, ved turlagets parkering, og går videre med fokus på friluftsliv som en del av kurstilbudet ved Evenes Syn- og mestringssenter. Turen er et samarbeid med senteret som har et av sine kurs denne helga. Familievennlig tur i lett terreng. Det blir pølser, saft og bålkaffe til alle når vi kommer til Sikrings- og grillbua. Turleder: Ordfører Svein Erik Kristiansen og kursleder Evenes Syn- og mestringssenter Mer Mer info: evenes.kommune.no under “Hva skjer” Kontaktperson: Unn Kristin Laberg tlf. 769 81 518 Arr.: Evenes kommune i samarbeid med Evenes Syn- og mestringssenter og Midtre Hålogaland friluftsråd. Velkommen med på tur !

HARSTAD

Keipen 1136 m.o.h. og Skorvetind 1054 m.o.h. Dato: Søndag 13. august kl. 09.00. Oppmøte: Torvet i Harstad. Vi kjører til Grov i Grovfjorden. Vi følger stier opp til snaufjellet og en rygg videre til toppen. Videre til Skorvetind. Fjellsko. Vanskelighetsgrad: Svært krevende Kontakt: Rita Madsen, 456 78 694.

TYSFJORD

Høsttur til Kjerna - Skrovkjosen Dato: Torsdag 17. august kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Om turen: Kjøring ca. 35 min. Start på Skjellesvikskaret. Lett terreng til å begynne med, mer krevende etter hvert. Ta med litt mat og drikke. Varighet: 3-4 timer inkl. matpause Turleder: Ottar Flaten Kontakt: Svein Berg/Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762. Arr.: Turgruppa KIL

SKÅNLAND/GRATANGEN

Markedsmarsjen til Foldvik Dato: Lørdag 19. august. Type tur: Vandring/fjelltur i sporene av tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og Gratangen. Denne gang til markedet i Foldvik. Turen er ca 14 km og løypa er merket hele veien.

21


Oppmøte: Saltvann Grendehus på Bakkejord mellom kl 09.30 og kl 10.30 for registrering og utdeling av billett til markedet. Varighet: 4-6 timer. Vanskelighetsgrad: Noe stigning i starten, men ellers en lett tur. Kan anbefales for spreke barn. Merknader: Turen støttes av Troms Fylkeskommune, slik at deltakelsen og inngangen til markedet er gratis. Mer informasjon på www.novaturlag.no Turleder: Jan Arne Haugland, 915 94 900

turen langs merket sti opp til gapahuk på Djupåsfjellet. Lett tur som tar ca. 3 timer. Turleder: Arild Olsen, 99 51 62 13. Arr.: Ballangen Turlag NARVIK - BARNAS TURLAG

Orientering ved langrennsstadion på Ankenes Dato: Torsdag 24. august Det vil bli laget ulike løyper tilpasset ulik alder. Passer for både store og små turfolk. Servering av frukt og saft i samlingsområdet. Turleder: Kjersti Lunde, 918 59 737.

HARSTAD

Rismålstinden 1012 m.o.h. Dato: Søndag 20. august kl. 09.00. Oppmøte: Torvet i Harstad. Vi kjører i privatbiler og starter fotturen fra Laksåvatnet. God sti oppover forbi Svartvatnet til Skinnstakkvatnan, og fram til Luggevatnet. Her er det nok høvelig med en rast. De som vil kan ta en tur opp etter ryggen til topps. Det er anledning til å bli igjen ved Luggevatn/Skinnstakkvatnan for den som synes turen opp på fjellet blir i drøyeste laget. Returen vil i utgangspunktet gå samme vegen tilbake. Fjellsko. Vanskelighetsgrad: Krevende Kontakt: Erik Dürselen, 480 05 123.

TJELDSUND

Trolldagan Dato: Fredag 25. - søndag 27. august Fredag: Trollmarsj, pub og disco. Lørdag: Troll-leir inne i Kongsvikdalen m/aktiviteter for alle, matsalg, båling, trolløyeløp, trollspæll (friluftsteater). Søndag: Trollfrokost og kos rundt bålet for de som overnatter. Se trolldagan.no Kontakt: Evy Davidsen Arr.: Lucky Kongsvik, ei bygdeutviklingsforening.

TYSFJORD

TYSFJORD

Fuglfjordeidet 495 m.o.h.

Halls fortopp 1314 m.o.h. Dato: Lørdag 26. august kl. 10.00 Oppmøte: P-plassen ved Stetind Om turen: På turen fra parkeringsplassen og opp

Dato: Tirsdag 22. august kl. 16.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen Om turen: Turen opp har lett stigning til å begynne med. Stigningen øker på etter hvert. Turen går på godt etablert sti opp til Storbotnvannet. Herfra følges den litt mindre sti opp på eidet 495 moh. Turen tar ca. 4 timer iberegnet kaffepause. Turledere: Emma Kristensen/Beate Jensen, 992 36 762/975 85 955 Arr.: Kjøpsvikstrimmen BALLANGEN

Djupåsfjellet Dato: Torsdag 24. august kl. 18.00. Om turen: Turen starter med bommen på skogsveien langs Djupvatnet. Etter ca. 2 km fortsetter

Halls fortopp.

22


Rørvik gård.

Lossi.

mot Svartvannet er det ganske stor stigning. Inn langs vannet er det omtrent flatt. Fra vannet, inn ura og opp mot toppen er det ganske stor stigning. Turen tar ca. 9 timer iberegnet kaffe/matpause. En bør være i god fysisk form og vant til toppturer for å gå denne turen. Turledere: Henrik Østergaard/Reidulf Waksvik, 971 36 516/980 47 189 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

Foto: Bjørn Forselv

TYSFJORD

Familiedagen på Rørvik gård Dato: Lørdag 26. august kl. 11.00 - 15.00 • Omvisning på gårdstunet og naustet ved havet • Guiding til Båtstøvatnet • Ridning • Hesteskokasting • Demonstrasjon av mølla og smia • Salg av rømmegrøt, pølser, vafler og mineralvann. Ta av fra E6 (ca. to km sør for Tysfjord Turistsenter) mot Kalvik. Fra E6 er det ca. 9 km til gården. Følg skiltene i to vegkryss, ta til høyre i begge kryss. Arrangementet er gratis. De som bruker bil til gården oppfordres til å betale kr. 100,- pr. bil når de kommer til gården. Disse pengene går i sin helhet til Veiforeninga til vedlikehold. Arr.: Stiftelsen Rørvik gård

BALLANGEN

Børsvatnet - Melkedalen Dato: Lørdag 26. august kl. 10.00. Om turen: Felles avreise fra Ballangen Torg. Turen tar ca. 6-7 timer i rolig tempo. Bil til Børsvatnet og båt til Kvannmoen. Fottur til Sennvatnet, Ørretvatnet, Hjertvatnet og Sjurvatnet. Bålpause ved Ørretvatnet. Her blir det mulighet for fiske. Husk fiskekort - Statskog. Turleder og påmelding: Haavard Finn, 909 13 520 Arr.: Ballangen Turlag

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Barnepadling Dato: Søndag 27. august kl. 11.30. I samarbeid med Harstad padleklubb inviterer vi til padling i Kanebogenfjæra. Kontakt: Siri H. Hjellnes, 918 38 371.

HARSTAD

Tjeldøya på tvers Dato: Lørdag 26. august kl. 09.00. Start fra Myklebostad. Sti til Tindvatnet og videre merking til toppen av Trollfjellet 1004 moh. Herfra ned på nordsida av fjellet og følger merking langs sørvestsida av Reinsjøen og til Tolvtuva, og ned mot nordenden av Trollvatnet (274moh). Herfra bra sti gjennom Storforrdalen til Sand. Totalt ca 20 km og 8-10 timer. Fjellsko. Vanskelighetsgrad: Svært krevende Kontakt: Are Frønum, 900 13 572

NARVIK

Rømmegrøttur til Lossi Dato: August Vi tar opp igjen tradisjonen med rømmegrøttur til Lossi en søndag i august. Parker langs anleggsveien i Norddalen og følg merket sti opp til Lossistua. Nærmere info om dato og klokkeslett annonseres på hjemmesiden og på Facebook. Kontakt: Toril Larsen, 909 58 521. Arr.: NOT

23


LAVANGEN

Turledere: Roar Tande, 478 50 895 og Elisabeth Balteskard, 997 03 959 www.novaturlag.no

Håkavik - Reitetindan Dato: Uke 34/35. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: Dagstur, ca. 6,7 km. Oppmøte: Håkavika, kl. 10.00. Type tur: For de aller fleste, men en del stigning. Om turen: Turen starter fra Håkavika i Salangen. Første del går etter sti til over skogbandet, og den er noe bratt. Deretter er det jamn stigning opp til Isvatnan. Videre opp er det noe bratt, men ingen klatring. Turledere: Per Thrane, 905 31 949 og Unn Tove Bakkevoll, 478 50 834.

NARVIK

Dronningruta Dato: August/september. Vi kjører til Stø lørdag ettermiddag, og overnatter på campingen. Søndag går vi Dronningruta i rolig tempo. Gode sko og godt med drikke - det er lite vann å finne underveis. Det er mye opp og ned, og noen av partiene er luftige. Påmelding: Turleder Stein-Evert Pettersen, 909 69 952. Arr.: NOT

SKÅNLAND

NARVIK - BARNAS TURLAG

Revtind 1219 m.o.h.

Blåbærtur til Skytterbanen, Hergot

Dato: August/september. Dato ikke bestemt, avhengig av god værmelding. Type tur: Topptur. Oppmøte: kl 09.00 på P-plass ved fv 829 på Sollia ved Saltvannet. Varighet: 9-10 timer Vanskelighetsgrad: Krevende. Lang tur, noe bratt i starten opp mot Olderdalen og i siste del opp mot toppen. Turledere: Øystein Marskar, 913 84 885 og Sverre Arne Dalhaug, 482 26 553. Følg med på Facebook og www.novaturlag.no

Dato: august/september Vi ser etter moden og god bær. Mulighet for pannekaker på bål. Ta med klær etter vær, noe å plukke i, og noe og grille for de som ønsker det. Oppmøte: ved Skytterbanen Turleder: Sigrid Johnsen, 997 48 707.

SKÅNLAND

Novafjellet 1281 m.o.h.

SEPTEMBER

Dato: August/september. Dato ikke bestemt, avhengig av god værmelding. Type tur: Topptur. Den tradisjonelle og “normale” turen med start fra Vassbotn og opp via Novadalen og baksiden av fjellet. Oppmøte: Kl 09.00, Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann. Kjør fv829 ca 19 km fra brua i Grov og ca 3 km fra Grovfjordkrysset på E10. Parkering ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i Vassbotn. Varighet: ca 10 timer. Vanskelighetsgrad: Krevende.

BALLANGEN

Linken opp Dato: Lørdag 2. september kl. 09.00-11.00. Motbakkeløpet starter kl. 12.00. Start: Pippira Siida Mål: Linken på Håfjellet (høydeforskjell 535 m). Påmelding: Ved start. Kontakt: Ingolf Kvandahl, 951 44 866. Arr.: Kalvås Grendelag og Pippira Siida AS

24


Om turen: Turen er i samarbeid med skolen, og elever fra ungdomsskolen vil delta sammen med noen lærere. Vi starter fra Skavmodalen. Turen går opp Rødbergan og innover Fjordbotneidet, til restene av flyet som ble skutt ned 24. mai 1940. TYSFJORD

Høsttur over Holmfjellet til Skjæran Linken på Håfjellet.

Dato: Torsdag 7. september kl. 17.00 Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Om turen: Kjøring ca. 15 min. Litt stigning, etterpå lett terreng. Bålkos når vi kommer ned. De som ønsker det kan dra rett i fjæra og vente der mens de andre går over Holmfjellet og kommer ned. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turledere: Nelly Beate Molvik og Virva Holm Kontakt: Virva Holm/Emma Kristensen, 403 04 465/992 36 762. Arr.: Turgruppa KIL

SALANGEN

Ordførerens tur til Kaffehaugen Dato: Lørdag 2. september Årets tur med ordføreren arrangeres i forbindelse med folkehelse – og friluftslivets uke. Turen går til Kaffehaugen i Salangen, et kortreist turmål som er kjent for mange, men som med hell kan benyttes mer. Turen er en lavterskeltur, og passer fint for barnefamilier. Vi skal gå i lag, leke, spise matpakke og kanskje blir det en konkurranse eller to. På årets ordførertur slår vi et slag for kortreist turglede.

TJELDSUND

Ordførers tur i Tjeldsund Dato: Torsdag 7. september kl. 11.00 Oppmøte: Kongsvik skole Type: Familietur Turen går til Sjurikollen i Kongsvikdalen. Kafè i sykkelskolen. Nærmere info sen. John in Liv Krist kommer på www.tjeldsund.kommune.no Turledere: Liv Kristin Johnsen, 918 02 758.

HARSTAD - BARNAS TURLAG

KDU-dagen til Maistua Dato: Søndag 3. september kl. 11.00. Oppmøte: Krafthallen. Vi går i samlet flokk opp litt bratte bakker til Maistua. Der lager vi bål og popper popkorn. Kontakt: Linda M. Paulsen, 413 14 451. LAVANGEN

Krigshistorisk vandring, Fjordbotneidet Dato: Onsdag 6. september. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lengde: Dagstur, ca. 13 km totalt. Oppmøte: Skavmodalen kl. 08.15. Turledere: Arla Vilhelmsson, 976 50 843. For hvem: Middels tung tur, for de fleste.

GRATANGEN

Labergdalen vandring i krigshistorisk landskap Dato: Lørdag 9. september. Oppmøte: Ved bautaen på Laberg

25


Om turen: Vi starter med tur ned til kanonstillinga på Laberg, videre til restene etter Russeleiren i Labergdalen. Bomvei, ta med penger. Videre til Beritsletta med samisk bosettingshistorie. Vi passerer stedet der franskmennene hadde sin første seier under 2. verdenskrig. Derfra går turen opp på Snaufjellet og mer krigshistorie. Vi går mot Øse, passerer Dolomittbruddet og følger veien på Henrikkjølen fram til Øse, eventuelt til Eliborg. Varighet: 4 - 5 timer Vanskelighetsgrad: Middels. Turledere: Agnar Kvernmo, 917 51 971 og Sverre Nordmo, 415 27 840. Arr.: Gratangen historielag, se facebook

Cunojavri.

Foto: Øydis Jakobsen

NARVIK

Geologiens dag Dato: Lørdag 9. september kl: 10.00 -16.00 Søndag 10. september kl: 11.00 - 16.00 Stor mineralutstilling, mulighet til å kjøpe både mineraler og smykker. Geologisk natursti, kafeteria m/enkel middag servering. Steinplukk m.m. Arrangementet finner sted på gården til Svanhild og Alf Larssen i Håkvik. Arr. Ofoten amatørgeologisk forening.

BALLANGEN

Fuglevatnet Dato: Lørdag 9. september. Oppmøte: Oppmøte ved Rema Ballangen kl. 09.00, eller «Gamtomta» ved Fuglevatnet kl.10.00. Bompenger 20 kr. pr. bil Om turen: Tur langs en del av seterveien for folkene på «Utland». Turen starter ved «Gamtomta» ved Fuglevatnet, og går til Storvatnet/ «Bøvatnet». Retur samme vei. Vi ser på gamle fjøstufter og tiltak som er gjort i terrenget for å komme frem til setra, og får med oss litt historikk. Varighet 5-6 timer. Værforbehold. Kontakt: Arne Bakke, 911 55 473 Arr.: Ballangen Turlag

SKÅNLAND

Besteforeldretur Dato: Søndag 10. september. Oppmøte: kl 11.00 på parkeringsplass ved demninga i nordenden av Skoddebergvann. Kjør fv829, ca 11 km fra brua i Grov og ca 11 km fra Grovfjordkrysset på E10. Om turen: Bestemor og/eller bestefar sammen med barnebarn vandrer langs merket sti til Novalandet, hvor det er lavvo, utedo og bålplass. Stien har ingen stigninger og er lett å gå også for de minste. De som har tilgang til båt, må gjerne ro eller kjøre dit. Vi tenner bål og har en trivelig stund sammen med grilling, bålkos og eventuell annet aktivitet for de som ønsker det, f.eks. fiske, tur til Novasletta. Kontakt: Irma N. Haugland, 917 98 980.

TYSFJORD

Mineralløpet/ Minerállaviehkam på Drag Dato: Lørdag 9. september kl. 10.00. Tysfjord ASVO arrangerer mineralløpet gjennom en hobbygeologs mekka med gruvehistoriske omgivelser i flott natur. Løypa er 8,3 km lang og går delvis på asfalt og grus. Det blir også arrangert Miniralløp for de minste. Kontakt: Tysfjord ASVO, tlf 757 85 880 post@tysfjordasvo.no Arr.: Tysfjord ASVO

NARVIK

Helgetur til Cunojavri og Chainavaggi Dato: fredag 15. - søndag 17. september Vi starter fredag ettermiddag fra demningen i Norddalen og går inn til Cunojavri. Her lager vi felles kveldsmat og overnatter til lørdag. Lørdag

26


går vi til Chainavaggi, hvor vi lager felles middag. Retur via Kalixhågen søndag. Påmelding: Turleder Øydis Jakobsen, 920 41 429 innen 13. september. Arr.: NOT

HARSTAD

Strandtinden 1076 m.o.h. Dato: Lørdag 16. september kl. 09.00. Avreise fra torvet i Harstad. Totalt ca 10 km tur/retur. Fjellsko. Om turen: Vi kjører i privatbiler og starter fotturen fra Djupfesthamn. Går så opp Tverrfjellet mot Storfjellet, og følger ryggen derfra opp til toppen. Returen vil i utgangspunktet gå samme veien tilbake. Turen har partier som kan virke luftige, og man kan ikke ha høydeskrekk. Vanskelighetsgrad: Svært krevende Kontakt: Harry Karlsen, 918 60 424

Barnetrim til Sørliholla.

TYSFJORD

Ordførers tur til Stortinden

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Sopptur Dato: Søndag 17. september kl. 11.00. I samarbeid med Redd Barna og Tromsø soppforening inviterer vi til sopptur. Kontakt: Siri H. Hjellnes, 918 38 371.

Dato: Torsdag 21. september kl. 16.30 Oppmøte: P-plassen ved Dammen Om turen: Sammen med ordføreren følger vi stien inn i plantefeltet ca. 100 m nedenfor skytterhuset. Turen opp har jevn stigning opp til Sørliholla og videre til Stortinden 259 moh. Fra toppen blir du belønnet med en fantastisk utsikt ut over Kjøpsvik og Tysfjorden. Turen tar ca. 3 timer. Turledere: Ordfører Tor Asgeir Johansen Kontakt: Henrik Østergaard, 971 36 516 Arr.: Kjøpsvikstrimmen

HARSTAD - SENIORTUR

Tur til Vassdal og info. om Vassdalulykka Dato: Mandag 18. september kl. 09.00. Oppmøte: Turlagshuset i Folkeparken Vanskelighetsgrad: Enkel Type tur: Fellestur. Om turen: Vi kjører sammen i buss til Vassdal (ca 1,5 time) og møter guide/turleder der. Påmelding: jan.paulsen@nordiclb.no Turleder: Oddmar Fedreheim, 907 32 259 Kontakt: Gunn Elin Fedreheim, 928 56 500

HARSTAD - SENIORTUR

Appelsinhaugen/ Svartdalsåsen 396 m.o.h. Dato: Søndag 25. september kl. 10.00 Oppmøte: Landsåshallen. Vanskelighetsgrad: Enkel Varighet: Ca. 2 timer Om turen: Vi følger god sti som stiger jevnt opp til Appelsinhaugen og deretter til dels bratt opp (men kort) til Svartdalsåsen. Lengden er ca. 4-5 km. Kontakt: Bente Fotland, 970 86 807.

27


GRATANGEN

Ordførers tur til Grillbua på Årstein Dato: Søndag 15. oktober kl. 11.00. Oppmøte: Ballbingen på Årstein Vanskelighetsgrad: Enkel Varighet: Ca. 2 timer Om turen: Vi går fra ballbingen på Årstein til Grillbua. Her blir det bål og vi griller medbrakt lunsj. Kl 12.00 serveres det kaffe med noe søtt. Turleder: Eva Helene Ottesen Arrangør Gratangen kommune 77 02 18 00.

Markering av verdensdagen for psykisk helse ved en tur til bålplassen ved Langvatnet i Balteskardmarka. Foto: Elisabeth Balteskard.

NARVIK - BARNAS TURLAG

Høsttur til Funn-hytta

OKTOBER

Dato: Søndag 15. eller mandag 16. oktober

Oppmøte: Minikraftverket kl 11.00. Vi ser på høsttegn og snakker om hvordan naturen gjør seg klar til vinteren. Ta med solid matpakke og varm drikke. Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

SKÅNLAND

Markering av verdensdagen for psykisk helse Dato: Søndag 8. oktober Oppmøte: kl 11.00 på parkeringsplass på Balteskardhøgda. Kjør fv825, ca 5,6 km fra brua i Grov og 1,7 km ovenfor Balteskardkrysset, på toppen av bakken opp fra Rensådalen og Krokmyrdalen. Om turen: Vi følger skogsveien ned mot Balteskardvatnet og merket sti derfra til bålplass ved Langvatnet. Grillmat og kaffe. Turlaget spanderer pølser og drikke til barn og ungdom. Kontakt: Liv Jorunn Riise, 950 09 871 og Kjell Riise, 971 73 117.

Arr.: NOT NARVIK - BARNAS TURLAG

Mørketidstur til Førstevann Dato: Tirsdag 31. oktober

Oppmøte: Minikraftverket. Barnas Turlags markering av at vi går inn i mørketiden. Vi går refleksorientering på turen opp til Førstevann og lager bål vel framme. Følg reflekser og fakkelbokser til Førstevann. Husk hodelykt/ lommelykt. Kontakt: Øydis Jakobsen, 920 41 429. Arr.: NO

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Båltur til Barnvika Dato: Søndag 15. oktober kl. 13.00. Oppmøte: den nye parkeringsplassen ved Aspeli i Kilbotn. Vel fremme fyrer vi bål og spiser medbrakt bålmat. Kontakt: Siri H. Hjellnes, 918 38 371.

Førstevannet.

28


Niingen kraftstasjon og fakler utdeles til de som vil ha. Vi følger lysløypa innover til gapahuken. Her serveres bålkaffe, gløgg, saft, pølser og pepperkaker. Bli med på en stemningsfull tur! Informasjon: evenes-turlag.no

NOVEMBER HARSTAD

Farvel til sola fra Hinnstein Dato: Søndag 19. november kl. 10.00. Turens lengde ca 6 km og stigning ca 500 m. Fjellsko. Vanskelighetsgrad: Middels Følg med på web/FB

DESEMBER LAVANGEN

Romjulsmarsjen.

Midtvintersvaka 2017 Dato: Onsdag 20. desember. Lengde: Kveldstur, 1,2 km. Oppmøte: Fjellkysten kl. 18.00. Turledere: Egen komité. For hvem: Alle Info. om turen: - Turen går langs lysløype (som slukkes for anledningen) - billett kr 30,- - barn gratis - fakler kan kjøpes for kr 20,- - grilling gløggservering - og kanskje kommer nissen….

Foto: Ragnar Bøifot

2018 SKÅNLAND

Skiturer vinteren 2018 Følgende fellesturer på ski planlegges gjennomført vinteren 2018: Skitur “Rundt Bædva” Dette er en gammel tradisjonstur som gjennomføres en av påskedagene. Følg med på hjemmesida www.novaturlag.no og på Facebook. Det kan også vær aktuelt med andre skiturer, avhengig av vær etc. Kontaktperson og turleder: Sverre Arne Dalhaug, 482 26 553.

HARSTAD - BARNAS TURLAG

Fakkeltog til Gangsåstoppen Dato: Onsdag 27. desember kl. 15.00. Oppmøte: på parkeringsplassen på Stangnes videregående skole. Fakkeltoget har blitt en fin tur med Barnas Turlag. Kontakt: Therese Tangen, 934 10 442.

Barneskitur i påsken Barnas Turutvalg arrangerer skitur til Stillevann påskeaften. Oppmøte på P-plass på Revelvhøgda kl 11.00 Følg med på hjemmesida www.novaturlag.no og på Facebook i tilfelle endringer pga vær eller annet.

EVENES

Romjulsmarsjen Dato: Romjul 2017 (sjekk evenes-turlag.no) Evenes Turlag inviterer små og store med på romjulsmarsj til Vassbotn. Turen starter fra

29


EVENES KOMMUNE Friluftslivskommunen Evenes kommune med sine vel 1400 innbyggere byr på gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. I området rundt kommunesenteret Bogen finnes store fjellområder med topper som f.eks. Lilletind (1.134 m.o.h.) og Niingen (1.073 m.o.h). Landskap og natur er variert og gir gode muligheter for utøvelse av friluftsliv til havs, i skogen, til vanns og til fjells. Frivilligheten står svært sterkt. Lagenes dugnadsinnsats for anlegg og aktiviteter for friluftsliv er høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, anlagt gapahuker, restaurert, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et til sammen 150 km langt løypenett. Evenes Turlag har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene. Ski- og trimgruppa i Liland IF driver også et løypenett som brukes aktivt. Liland skole er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde/uteskole ved behov gjennom skoleåret. I Evenesvika har vi en flott badestrand og like bortenfor er Evenestangen, med skulpturen Steinkirka (Skulpturlandskap Nordland) og merket sti med krigsminner. På vinteren kjøres det skiløyper flere steder i kommunen. Utfyllende info om friluftsliv, utstyrssentral m.m.: evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv. Turstier, kart & turbeskrivelser: evenes-turlag.no og lilandif.no/skitrim.

Strandvatnet friluftsområde Fjelltoppene Niingen og Domingen ses når man passerer langs E10 ved Bogen. Strandvatnet (5 m.o.h.) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen. Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Vassbotn, det mest besøkte turmålet i Evenes, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. I Vassbotn like bortenfor gapahuken er det godt synlige kulturminner etter kraftutbygginga i 1912. Det er lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype rundt vatnet. Kart og info: evenes.kommune.no/om-kommunen/opplevelser/2020-strandvatnet-friluftsomrade.

Gállogieddi samisk friluftsmuseum På Gállogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun og få innblikk i samisk kulturarv, næringsgrunnlag og religion i markebygdene. I tilknytning til muséet er det en godt merket kultursti som vi anbefaler alle å prøve. Det går også tursti videre opp til Snaufjellet (433 m.o.h.), et turmål langs turlagets løypenett, med svært god utsikt over områdene rundt. Mer info om kulturstien finner du på side 7 og på vardobaiki.no.

30


Loàbaga Suohkan

LAVANGEN KOMMUNE Lavangen kommune har 1081 innbyggere og dekker et areal på 304 kvadratkilometer. Lavangen kommune er blitt karakterisert som Norges vakreste og stilleste fjord. Kommunen ligger sentralt i Indre Sør-Troms regionen. Fjorden er omgitt av høye og bratte fjell. I nordvest strekker Reitetindene seg opp til over 1200 moh. Sentralt i kommunen ligger Spanstind som med sine 1456 moh er det høyeste fjellet i Sør-Troms med flere hundre besøkende sommer og vinter. Det er også flere andre fjelltopper i kommunen som er godt over 1000 moh. Kommunen har utallige naturmuligheter: Fiske, i hav, elv og vann. Gåturer i merkede løyper, stier og vei – sommer som vinter. Vi nevner gjerne skirennet «Spanstind Rundt», som er en årlig tradisjon hver påske. Turkart med merkede løyper og gapahuker er å få kjøpt. Naturopplevelser tilrettelagt for de alle fleste, slik at alle kan føle seg velkommen. Ønsker du ikke gå alene, kan du slå følge med Lavangen Fjellvandrerlag som arrangerer felles turer sommer som vinter. Turene legges opp slik at det er noe for enhver smak. Kommer du med båt inn fjorden, kan du gjesteparkere i småbåthavna på Tennevoll. På Lapphaugen (E6) ligger Stormyra 3,5 km2 våtmarksområde som er et fredet naturreservat, kjent for sitt rike dyre-og fugleliv og et nydelig skitrerreng vinterstid. Mellom Fossbakken (E6) og Tennevoll finner vi den ca 8 km lange Spansdalen. Med sine stupbratte fjellsider og smale bunn - stedvis er det bare plass for elva og veien - så er den en imponerende opplevelse. I den nedre del av Spansdalen, rett ovenfor bebyggelsen, kommer Henrikkafossen ut over fjellkanten og stuper ned i dalen. Vinterstid er denne fossen et eldorado for isklatrere, fra både inn og utland. Ytterst på nordsia av fjorden, finner vi Liaveien. En idyllisk skogsvei på enden av bilveien med et meget frodig og artsrik vegetasjon. Uka består av syv dager – og ”en dag”, er ikke en av dem…. – besøk oss i dag! Besøk vårt nettsted på www.lavangen.kommune.no for ytterligere informasjon .

Lavangen.

31


Divtasvuona souhkan

TYSFJORD KOMMUNE - ruvende fjell og djupe fjorder Selve Tysfjorden består av fem sidefjorder, som munner ut i Tysfjorden: Hellmofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden, Sørfjorden og Stefjorden. I tillegg kommer Skrovkjosen i ytterste del av kommunen. Kontrastene er store i det vakre landskapet.

Stetind

Tysfjord har med sin flotte og allsidige natur et svært godt utgangspunkt for utøvelse av et aktivt og variert friluftsliv. Friluftsliv i både nærområdene og utmarka er viktig for tysfjerdingenes identitet, livskvalitet og helse. I tillegg til den fantastiske naturrikdommen vi omgir oss med, skorter det ikke på menneskelige ressurser heller, selv om vi alltid har plass til flere! Det vil være gode muligheter å komme seg på arrangerte turer ulike plasser i kommunen. Har du lyst til å utforske turmulighetene på egen hånd anbefales boken «På tur i Tysfjord» www.påturitysfjord.no. Det er kortere enn du tror, til mer enn du aner.

TJELDSUND KOMMUNE Kommunen har ca 1400 innbyggere, og er vertskommune for Forsvaret i Ramsund og Norges Brannskole på Fjelldal. Kommunen er geografisk spredt med en del på Hinnøya, en del på fastlandet og Tjeldøya. Den ligger nord i Nordland og omkranser Tjeldsundet. Tjeldsund kan by deg på alt du drømmer om av frisk luft, fjelltopper og tinder, mye hav og herlig natur. Her i midnattsolens land finner du alle muligheter for tur- og skigåing, jakt og fiske i alle former. Tjeldsundet har alltid vært en viktig ferdselsåre mellom sør og nord. I kommunen finner du fornminner og severdigheter som Steinsviksverdet, bautasteinen på Balstad, nausttuftene på Sand, Smykkefunnet i Hårvik, Gullskatten i Kongsvik, Tjeldsund museum mm. Dagens aktive kulturliv omfatter ca 40 lag og foreninger med et vidt spekter av aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser. I Tjeldsund finner du blant annet merkede turstier og løyper som fører deg til mange flotte turmål. Mulighetene er mange for både små og store. Her finnes fjell og fjellvann, flere lysløyper, badestrand, museum, fornminner og funnsteder fra de gamle jernalderhøvdingene ved Tjeldsundet. Les mer om kommunen og aktiviteter på hjemmesiden: www.tjeldsund.kommune.no

32


HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med gode boområder og uforglemmelige naturopplevelser. Byens beliggenhet med nær tilgang til fjell og sjø, uansett årstid er en fantastisk styrke ved kommunen. Harstad har et stort mangfold av ulike idrettslag og Kayaking Harstad. Foto: Bjørn Forthun foreninger som jobber for å skape et tilbud på sitt område. Foreninger som driver tilrettelegging og organisering av de ulike aktiviteter, samler kompetansen, deler erfaringer og naturopplevelser. Blant disse finner vi fjellsportgruppa, en nyoppstartet undergruppe av Harstad Turlag som primært jobber med toppturer vinterstid. Harstad bedriftsidrett sitt arbeid med ti på topp både vinter- og sommerstid. Den frivillige dugnadsinnsatsen er i Harstad formidabel. Friluftsliv kan utøves av alle, uansett bosted og nesten uavhengig av fysisk form, bevegelighet og kunnskap. I Harstad er det store muligheter for utøvelse av friluftsliv som passer, uansett alder og funksjonsnivå. Friluftslivets kjerne og helsemessige verdier ligger først og fremst i samspillet mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet. Ofte er de gode naturopplevelsene nærmere enn hva man tror, noe som gir et godt utgangspunkt til å være i fysisk aktivitet og oppleve glede. Det være seg opplevelsen av kommunens unike skjærgård, kulturminner, strandsone, skiløyper, klatring, toppturer eller nærturer til fots eller på ski, i gjennom fiske eller jakt. Kontrastene er store i vårt vakre landskap og mulighetene så mangt.

GRATANGEN KOMMUNE Navnet Gratangen har en opprinnelse i gammelnorsk Grjotangr. Grjot betyr stein etter en stor klebersteinforekomst ved fjorden. Angr betyr fjord. Med sine godt 312 km² gir kombinasjonen av fjord og fjell utallige muligheter til å ferdes i naturen og oppleve mange forskjellige former for friluftsaktiviteter. Her er det kun fantasien som setter grensen. Gratangen var sentral under 2. verdenskrig med flere Rombaksbotn. Foto: Nicola Mulryan. viktige hendelser. Det var i Gratangen og Lavangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake og fikk sitt første nederlag under 2. verdenskrig. Kommunen arbeide derfor med å få på plass krigsminneløyper for å minnes hendelsene som fant sted. Løypene vil bli spennende kulturhistoriske opplevelser for turgåere. Gratangen er kystkulturkommunen i Nord-Norge med vertskap for Nord-Norsk fartøyvernsenter og Båtmuseum. Kystlaget arrangerer årlig marked i Foldvik, hvor kystkulturen står sentralt. For å komme på markedet kan en delta på markedsmarsjen over fjellet fra Grovfjorden. Gratangen har satt opp skilt og merket løyper til 10 turmål i Gratangen. Bok over turene er å få kjøpt på kommunehuset. Turene inngår i trimaktiviteten "Ti på tur i Gratangen".- I år vil det også komme noen nye turer.

33


SALANGEN KOMMUNE Salangen kommune bestående av 458 kvadrat-kilometer inneholder både fjord, fjell og innlandsområder, og 2230 innbyggere som i stor grad benytter seg av alle de mulighetene kommunen tilbyr av friluftsaktiviteter. Sagfjorden innbyr til fjordfiske i smult farvann, og øyene i skjærgården er yndet utfartsområde sommertid. Fiskekonkurransen; " Millionfisken", arrangeres hver sommer. Kommer du med båt til Salangen vil du kunne finne "moloen" med mulighet for fortøyning av båten og påfyll av drivstoff. For tur-entusiaster vil man kunne finne en god variasjon av turmål innen "30-trimmen" til fots eller i sykkelløypene på sykkel. Det finnes mange fine utsiktspunkter og turmål med benk eller gapahuk. I Salangen finner du mulighet til å delta i guidet vandring i Sagelvas grotter, en spetakulær opplevelse i magiske omgivelser. Her er mulighetene for zipline og ulike aktiviteter arrangert av den frivillige norske dyreredningstjenesten, blant annet tilrettelagte turer for fotturisme og fantastisk fiske i Løksebotnvassdraget og salangsvassdraget. Arena Elvenes er et godt tilrettelagt friluftsområde ved Øvervatnet, hvor man blant annet lett finner frem til sykkelløypene. Her finner du en fin badestrand, gapahuk, griller og et stort område for lek og rekreasjon, noe som gjør område populært å bruke på finværsdager, både for barnefamilier og grupper. I tillegg er det tilrettelagt ankomst, parkering og sanitæranlegg i området. Det er et rikt foreningsliv i Salangen, som gir et betydelig antall muligheter innen idrett og friluftsliv. Du kan overnatte på Elvelund Camping, Garsnes Brygge eller den nærliggende Fjellkysten hotell. For bespisning kan du gå til de forenevnte stedene eller på retrokafeen Kåre på kaia, Too`s kafe eller Mazahrs grillbar. På vinteren finner du milevis med oppkjørte skiløyper i kommunen, en skøytebane i sentrum og et skileikanlegg med skitrekk. Det er muligheter for topptur i fjellet for å se etter nordlyset, og for de mer "ekstreme" har vi svært gode forhold for isklatring i Flåget. Trenger du å låne utstyr til sommer eller vinter aktiviteter, har vi på biblioteket en utstyrsbank med et godt utvalg av det du trenger.

34


IBESTAD KOMMUNE Ibestad kommune består av de to øyene Andørja og Rolla. Kommunen har 1.400 innbyggere som har 240 kvkm naturopplevelser å boltre seg på. Topografien er forskjellig på øyene. På Andørja er det 20 topper over 1.000 m, mens det er mange vann og tjern som karakteriserer Rolla. Mengden av topper, vidder og vann konsentrert på et relativt lite område gjør Andørja og Rolla spesielle med mulighet for mange friluftsaktiviteter som turer, jakt og fiske.

Toppene på Andørja fra Ibestadvannet.

Foto: Aina Mathisen

Turer på Andørja: Toppturer som til Stakken, Snøtinden og Langlitinden byr på spektakulære opplevelser og fra relativt lette til middels vanskelig turer. Familievennlige turer kan gjøres til Vassksarvannet med huler, Pollen i en terskelfjord og til en flott strand som Laupstadstranda. Turer på Rolla: toppturer til Sula, Drangen eller Rolla er turer til flotte, markerte fjell og gir fra middels vanskelige til ganske tunge turer. Familievennlige turer kan tas i områder som Dyngeneset inkludert en tur innom fascinerende Fabeløya lekepark og Tømmervika med en flott grotte.

SKÅNLAND KOMMUNE Skånland kommune har store muligheter for friluftsliv for folk i alle aldre. Det er mange merkede turløyper rundt om i hele kommunen, og vi har flere aktive løypelag, turlag og idrettslag som bidrar med tilrettelegging for fysisk aktivitet både sommer og vinter. Det er gode muligheter for spennende og opplevelsesrike turer, enten du ønsker å gå kort eller langt, høyt til fjells eller i lavlandet. Evenskjer er kommunens kommunesenter, i tillegg har kommunen mange aktive og levende bygdesamfunn. Alle de ulike bygdene har turløyper, gapahuker, trimkasser og mange flotte turmål. Skånlandstrimmen er et lavterskeltilbud, med formål å få flere til å komme seg ut på tur. Det er plassert ut postkasser og benker i hele Skånland kommune. Informasjon om Skånlandstrimmen finnes på kommunens hjemmeside. Velkommen til å ta deg en tur i den fine Skånlandsnaturen. For mer informasjon: http://www.skanland.kommune.no/ eller ring, 770 89 510.

35


KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune (www.kvafjord.kommune.no) er en landbrukskommune med flotte kystområder, kulturlandskap og fjellterreng. Det finnes terreng med ulike utfordringer, med blant annet fire turstier i DNT systemet. Turstiene er ellers gjerne lagt opp i nærheten kommunens tettes befolkede områder se eksempelvis www.hinnoy.no og www.rettikartet.no for nærmere beskrivelse av kommunens ulike turalternativ. Om vinteren kan kommunens lag og foreninger skilte med flotte utfartsområder og skispor, se blant annet www.kvloyper.no Det finnes i dag en rekke frivillige lag og foreninger som har friluftsliv med som en del av sin lagsaktivitet i form av båtforeninger, kystlag, speidere og løypelag med mange flere. Austerfjordtreffet arrangeres første helgen i august 2017 og er besøkt av mange tusen mennesker. Flotte konsertopplevelser både fredag og lørdag. Herlig markedsområde på det statlige friluftsområdet i Austerfjordbotn og turer i nærliggende løypenett. Her får du oppleve ærverdige gamle kjøretøy. Hjemmebakte kaker, nydelig grillmat, en lekepark for barna, møte med husdyr, tombola, loppemarked, livekonserter, pub, fantastisk natur og mye mer. Mer info kommer via UL Vårglimt sin side på Facebook «Austerfjordtreffet 2017». Kvæfjorduka: Siste helg i september 2017arrangerer også friluftsdager med utgangspunkt i Surnåsen ved Borkenes, med tilgang til lett og godt skiltet turterreng. For mer informasjon sjekk «Bygdeliv i Kvæfjord» på Facebook.

36


NARVIK KOMMUNE Narvik er vakker, vill og lett tilgjengelig Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua stå ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.

Rombaksbotn.

Foto: Nicola Mulryan.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du vil ønske fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik og et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen. Naturen rundt Narvik er vakker, vill og lett tilgjengelig uansett hvor du bor. Narvik er bykommunen med et vidt spekter av friluftsmuligheter som få kommuner kan vise maken til. Friluftstilbudet spenner fra båt, kajakk- og kanopadling på fjordene til vandring i strandsonen, på stier langs lakseelver, eller toppturer til et utall av topper over 1000 moh. Her har du 100-talls stier og turmål å velge mellom. I høyfjellet har Narvik og Omegn Turistforening, NOT, ca. 400 km merkete ruter til 10 hytter og buer hvor du kan vandre i ukevis nesten uten å treffe andre mennesker. I tillegg kan du vandre på den legendariske Rallarveien fra Riksgrensen til Rombaksbotn. For de som ønsker større utfordringer finnes flere klatrefelter, muligheter for fjellklatring, brevandring og terrengsykling. Ti på Topp omfatter 15 toppturer av ulike vanskelighetsgrader, og de populære mandagsturene til NOT bringer både erfarne og uerfarne turgåere til spennende turmål i kommunen. Trenger du mer inspirasjon? www.turinarvik.no God tur! www.narvik.kommune.no

Foto: Bjørn Forselv

37


Fakta om region K

VÅPEN

sum

NAVN

FOLKETALL

AREAL

LAND

VANN

TOTALT

K YS T L I N J E

M Å L FO R M

Narvik

18 853

1 910,29 km2

112,35 km2

2 022,61 km2 k

222,28 km

Bokmål

Tysfjord

1 996

1 360,88 km2

102,96 km2

1 463,84 k 2 km

491,43km

Nøytral

Tjeldsund

1 280

309,54 km2

8,64 km2

3 18 318, km2 k

231,60km

Bokmål

Evenes

1 402

241,72 2 km

10,58 2 km

2 3 252, 2 km k

91,47km

Bokmål

Ballangen

2 581

847,85 km2

82,92 km2

9 77 930, km2

327.29

Bokmål

Harstad

24 676

445,14 2 km

1 075,25 2 km

1 520,39 2 km

915,72

Nøytral

Kvæfjord

3 076

497,76 2 km

14,97 2 km

512,73 2 km

189.99

Nøytral

Skånland

3 048

465,74 km2

29,33 km2

495,07 km2

95,34

Bokmål

Ibestad

1 410

234,39 km2

6,88 km2

241,27 km2

151,58

Bokmål

Gratangen

1 137

306,07 km2

7,06 km2

313,13 km2

77,34

Nøytral

Lavangen

1 083

296,92 km2

4,76 km2

301,68 km2

32,52

Nøytral

Salangen

2 219

439,56 km2

18,34 km2

457,9 km2

81,91

Nøytral

12

62609

7377,83

2474,04

8829,87

2512,46

38


Fjellvettreglene 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2. Tilpass turen etter evne og forhold. 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 39


Informasjon

Turdeltakere i stollåpningen ved Durmålsvatnet på Skjåfjellet.

Allemannsretten Dáhpi ja geavahus • Vuhtiiváldde meahcástanealáhusaid • Vuhtiiváldde eará meahcástalliid • Govčča verráha • Ale muosehuhte elliid ja lottiid. • Buot fuođđut leat ráfáidahttojuvvon earret lobálaš bivdin • Lea veaddingeatnegasvuohta cuoŋománu 1. beaivvi rájes borgemánu 20. beaivvi rádjái • Dolasteapmi meahcis lea gildojuvvon cuoŋománu 15. beaivvi rájes čakčamánu 15. beaivvi rádjái.

Allemannsretten/Skikk og bruk • Vis hensyn til utmarksnæringene • Vis hensyn til andre brukere av utmarka • Lukk igjen grinda etter deg • Forstyrr ikke dyr og fugler • Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt • Det er båndtvang fra 1. april til 20. august • Det er forbudt å tenne åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september

Public access to the countryside • Show consideration for wilderness industries • Show consideration for other users of uncultivated land • Always close all gates behind you • Do not disturb animals and birds • All game is protected except for legal hunting • Dogs must be kept on a leash from 1. April to 15. August • Fires may not be lit in woodland or outlaying land from 15. April to 15. September

NB! Datoer for bålbrenning og båndtvang kan avvike lokalt. Sjekk med kommunen.

Naturlos-brosjyren sendes i år ut til alle husstander i Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Salangen, Narvik, Gratangen, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Tysfjord, Lavangen og Ballangen. Vil din organisasjon presentere turer i neste års brosjyre? Informasjon på våre nettsider – ta gjerne kontakt! Takk til Friluftsrådets Landsforbund for støtte til dette prosjektet. Mer informasjon om Midtre Hålogaland friluftsråd og vårt arbeid kan du finne på www.halogaland-friluftsrad.no Kontaktinfo: Telefon: 905 49 676 • anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no Følg oss på

XXXX

Takk for tilskudd:

Forsidefoto: Elisabeth Balteskard og Henrik Østergaard • Baksidefoto: Terje Holtet, Ballangen Museum • Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

Profile for Nor-Trykk

Naturlos 2017 link  

Naturlos 2017 link  

Profile for nor-trykk