Page 1

ACTIVIDADES INTEGRADAS,S.A.

MEMÒR I A M E M Ò RAISA IA ANNUAL ANUAL AISA 2015


INDE X PRESENTACIÓ

4

EIXOS DE TREBALL I VALORS

6

CENTRE DE NEGOCIS NODUS

8

JORNADES I SEMINARIS

10

PROJECTES DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL 11

SERVEIS A LES EMPRESES

12

ACCIÓ COMUNICATIVA

14

Fem bategar l'economia de Barberà del Vallès Treballem per posar els fonaments d'una economia productiva i generadora d'ocupació, millor cohesió i benestar social.


PRESENTACIÓ.

LA NOSTRA MISSIÓ, ELS NOSTRES VALORS.

Eix 1: Territori Obert Per una economia global. Suport a l'empresa en el seu procès d'internacionalització. Reforçar que els polígons d'activitat econòmica de Barberà del Vallès esdevinguin plataformes econòmiques connectades al món.

Territori

Ocupació

Reindustrialització

Posar en valor els nostres polígons: propiciar l'arrelament de les empreses i facilitar l'aterratge a noves.

Foment de nova ocupació i de qualitat. La permanència de les persones en el mercat de treball és fonamental.

El caràcter industrial de Barberà del Vallès és un dels actius del municipi. creem nova activitat econòmica i de valor afegit.

Clúster

Inversió R+D+I

Internacionalització

Treball en clau de clúster reforça la competitivitat de l'empresa i fomenta negocis col·laboratius.

La innovació i la creativitat és l'estratègia principal de creació de valor i reforç de la competitivitat del teixit productiu local.

Visió global per impulsar estratègies locals. Suport a les empreses en el seu procés d'internacionalització.

Clúster

coneixement

Supramunicipalitat

Treball en clau de clúster reforça la competitivitat de l'empresa i fomenta negocis col·laboratius.

Les sinèrgies amb els diferents agents del sistema d'innovació han de permetre apropar talent i transferir coneixement cap al nostre municipi.

Barberà contribueix al dinamisme industrial del Vallès occidental, esdevenint un pol econòmic de Catalunya

Eix 2: Territori Innovador Treballem per a una economia innovadora, emprenedora i tecnològicament avançada. Fomentem la innovació i la creativitat de l'empresa. Busquem fòrmules de reforç de la competitivitat dels productes de valor afegit (R+D+i) treballant en clau de clúster.

Eix3: Territori Sostenible Impulsem una economia sostenible i respectuosa amb el mediambient. Incoporem criteris de sostenibilitat per al territori per fer-lo més competitiu incoporant les exigències de la sostenibilitat en avantatges competitives per a l'empresa. Impulsem l'estalvi, l'eficiència energètica, la producció de l'energia renovable i la simbiosi Industrial.

Millorem l'ocupació Treballem per posar les bases d'un nou model econòmic, capaç de generar millor riquesa cohesió i benestar social.

PAG. 4

Plataforma econòmica

Centre de negocis NODUS

Els polígons d'activitat econòmica de Barberà del Vallès i el Centre de Negocis NODUS Barberà tenen un paper dinamitzador de l'economia local.

Escoltem el territori oferint serveis de proximitat. Referent en l'impuls de polítiques de dinamització empresarial. PAG. 5


EL CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ La peça clau de la dinamització empresarial als polígons de Barberà del Vallès és el centre de Negocis Nodus Barberà. El centre de negocis actua com a plataforma econòmica del Vallès Occidental i representa un punt de serveis de proximitat als polígons industrial.

25

L'enquesta anual reflecteix que el centre de negocis és una eina al servei de les empreses per impulsar la seva competitivitat. Punt de trobada entre l'administració pública i el teixit productiu local, Nodus és un referent.

7M€

160

empreses ubicades a Nodus

facturació del conjunt d'empreses

persones treballen a Nodus

91% TIPOLOGIA D’EMPRESES:

El Centre de Negocis

46%

15000 persones visiten el Nodus

50%

75%

Ranquing valoració serveis

2

Horari de recepció 8 sobre 10

3

Resolució de problemes 7 sobre 10

4

Instal·lacions 6 sobre 10

5

Senyalització

5 sobre 10

Comoditat:

Ampli horari de recepció

50 40 30 20 10 0

Emplaçament del CN Nodus

Atenció del personal 8 sobre 10

Preus

1

Serveis

Dades obtingudes a través del qüestionari que es va remetre a les empreses ubicades l Nodus al qual va enregistrar un 50% de respostes.

de promoció econòmica local

Connexions

COMERCIAL S O DE REPRESENTACIÓ

Servei més valorat

80% agrada l'atenció rebuda

en polítiques

33% 13%

Satisfacció:

91% recomanarien Nodus

és un referent

DE SERVEIS A LES EMPRESES

TECNOLÒGIQUES, SERVEIS TIC

80%

Estabilitat: 50% de les empreses porten més de 10 anys a Nodus

Proximitat i Preus A l'hora de resaltar les qualitats del Centre de negocis Nodus, els seus usuaris en destaquen els peus competitius i el seu emplaçament pròxim a les necessitats dels usuaris. Nodus es troba ben situat a prop dels agents socioeconomics més destacats del país. PAG. 7


#JORNADESNODUS El centre de negocis Nodus Barberà ha acollit jornades i seminaris capdavanters en l'àmbit de la dinamització empresarial, fet que ha significat esdevenir un referent per a diferents organismes impulsors de polítiques públiques de promoció econòmica. Amb el #JornadesNodus s'han retwittejat cada una de les jornades i seminaris empresarials. Les ornades són una eina destacada per apropar l'actualitat empresarial al teixit industrial i productiu de Barberà del Vallès.

A travès de les jornades apropem talent i coneixement cap al territori i el posem a l'abast del teixit productiu local de Barberà del Vallès

Fòrum Retail+D 26/02/15 Objectius: conèixer eines i metodologies innovadores en retail, comerç de proximitat i mercats. Ponents i participants: 150 participants i 4 conferències simultànies amb la implicació de 8 ponents experts.

Aquí hi ha crèdit: Estratègies de finançament empresarial. 21/05/15 Objectius: Analitzar diferents estratègies d'accès al crèdit empresarial i establir contactes de feina. Ponents i participants: Es va reunir a Nodus un repesentant de tots els agents del sistema català de finances: actuant com a banca pública catalana L’Institut Català de Finances ICF; Arboribus, plataforma de finançament alternatiu i participatiu; els inversors privats industrials els BCN-BusinessAngels, Keiretsu i el Foro Capital Pimes; la banca tradicional estava representada pel Banc de Sabadell, i la patronal PIMEC amb serveis d'intermediació financera.

Estalvi econòmic amb una bona planificació fiscal 8/7/15 Objectius: donar a conèixer una visió genèrica per interpretar millor els comptes i les idees que proposen els gestors i entendre que una correcta planificació fiscal permet orientar l’empresa a resultats a l’estalvi.

22/9/15

Objectius: La finalitat de la jornada era evitar el delicte fiscal i evitar aquells aspectes que poden influir negativament a la bona marxa del negoci. Ponents: Miguel Angel Vicente i Josep M. Alcaraz PAG. 8

de les ses-

consideren útils

sions és gràcies

els continguts de

a la col·laboració

les jornades

Ponents: Josep Prat i Felipe Calvo de SVI consultores.

10 bones pràctiques que t'ajudaràn a preparar-te per a una inspecció d'Hisenda.

90%

75%

Tipologia d'empresa: Tamany mitjà ubicada als polígons de Barberà del Vallès.

300

assitents en el conjunt de les sessions

publico-privada

65%

Són empreses de Barberà del Vallès. Un 20% empreses del Vallès i un 15% de la província de BCN.

9/10

Grau de satisfacció expressat en els qüestionaris post jornada.

PAG. 9


PROJECTES DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL: i-VALLÈS, transferència de coneixement

El projecte i-VAllès és una aposta que fa Barberà del Vallès per situar la innovació empresarial i el coneixement al nucli de l'estratègia de desenvolupament cap a una economia avançada, i fer del territori una regió atractiva cohesionada i sostenible.

Accions destacades: Visita al campus UPC-Terrassa 2/6/15 Una delegació de 10 empreses de Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès van visitar els centres tecnològics ubicats al campus de la universitat UPC-Terrassa. Es va dur a terme una rebuda i posteriorment visites a les instal·lacions, on cada empresa va tenir l'oportunitat d'entrevistar-se amb diferents centres d'investigació per trobar punts afins i aixecar projectes col·laboratius.

Jornada d'ecoeficiència. Com sol·licitar una acció del "Plan Nacional de eficienciencia energetica" 2014-2020 3/10/15 Conjuntament amb l'ICAEN (l'Institut català d'energia de la Generalitat), es van exposar els detalls per a accedir al pla nacional que el govern de l'estat ha dotat amb 49M€ per a les accions d'eficiència energètica. A continuació, el Cluster d'Eficiència energètica de Catalunya CEEE va mostrar bones pràctiques dutes a termes. Posteriorment hi va haver un Networking entre professionals i empreses que volen dur a terme una acció d'eficiència energètica.

600

empreses

públic objectiu dels polígons de BdV

Col·laboració UPC ICAEN CEE

Tríptics i-VALLÈS Distribució dels tríptics del projecte i-vallès

Caràcter supramunicipal

10%

15

empreses han sol·licitat una acció del Pla Nacional d'eficiència energètica

25 08 02

FLOJIM estarà assessorada per l'ICAEN

20

Edició del tríptic i-VALLÈS S'ha editat un díptic del projecte i-VALLÈS que engloba les accions del projecte i visualitza el suport de l'adminitració pública local a les empreses que volen innovar.

400

DADES CLAU I IMPACTES

empreses formaven la delegació empresarial IMPUL S AT CONJUNTA MENT A MB L'A JUNTA MENT DE

SANT QUIR ZE

Empreses participants Centres d'investigació Centres de recerca

2

PROJEC TES COL·L ABOR ATIUS PROVITAL TREBALL AR À A MB GBMI PER DE SALINIT Z AR L’AIGUA DEL M AR A MB EL SEU PRINCIPAL RE SIDU, LE S FLE XOR CERC AR À PELL S DE TARONJA A MB LITEM NOUS M ATERIAL S QUE LI PER ME TIN FABRIC AR MILLOR S PL ANTILLE S E SPORTIVE S

PAG. 11


PROJECTES DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL: Simbiosi Industrial: revaloritza els recursos sobrants

DADES CLAU I IMPACTES

El valor de la simbiosi Industrial va més enllà de fomentar el respecte pel medi ambient. L'economia circular reforça el territori i les empreses hi arrelen més perquè troben recursos necessaris en la proximitat. Estem promovent un canvi de model econòmic, basat en l'economia col·laborativa.

Projecte pioner, destacat com abona pràctica de l'administració pública i difusió a altres ens locals Únic referent a la província, el projecte ha estat citat a la Guia d'iniciatives locals per a la transició energètica als polígons, editada pel Pacte industrial de la Regió Metropolitana de BCN. També en fa ressó la newsletter PAE, de la Diputació de BCN. Els tècnics de Nodus Barberà han presentat el projecte com a bona pràctica de l'administració pública a les jornades ECOLAB VALLÈS, i a la jornada POL-ACCIÓ del 2015. Col·laboracions Supramunicipals Pel 2016 s'incoporarà l'Ajuntament de Sant Quirze i també estan teixit col·laboracions amb els agents d'innovació i centres de recerca com LEITAT i la UPC.

desconeixen el concepte de Simbiosi Industrial i no cooperen entre elles

empreses a l'eix Barberà-sabadell destinataris del projecte

les empreses troben nous recursos entre els seus residus

1

Caràcter supramunicipal impulsat conjuntament amb Sabadell

10%

exposició itinerant per les princiapls empreses per explicar què és la simbiosi industrial

Dossier de bones pràctiques Es publicarà una fitxa per empresa que estigui portant a terme una bona pràctica de Simbiosi industrial. Aquest dossier es publicarà el 2016. Campanya intensa: Vídeo divulgatiu i presència als mitjans de comunicació S'ha editat d'un vídeo divulgatiu amb la participació de les empreses que ja estan fent simbiosi. També s'ha portat a terme una forta acció als mitjans de comunicació com és el cas de l'article a pàgina sencera que va publicar el diari L'econòmic del PUNT-AVUI .

2.500

OPORTUNITATS

Exposició itinerant Per tal de fer difusió i per explicar que és la Simbiosi Industrial i llurs beneficis es va muntar una exposició itinerant per a les entrades de les principals empreses de Barberà del Vallès i de Sabadell. L'exposició ja ha visitat Bossar, PLG-PAckaging, Aigües de Sabadell, i l'Escorxador. Assessoraments tècnics especialitzats S'han realitzat 50 prospeccions empresarials de les quals 3 empreses han rebut un assessorament tècnic amb la finalitat d'aixecar casos de simbiosi industrial. Flexor, Provital i Sabemsa han disposat d'un anàlisi de les potencialitats de l'empresa i un pla d'acció per dur a terme una acció simbiòtica.

80%

PROJEC TE PIONER RECONEGUT PER L A DIPUTACIÓ DE B A RCELON A

2

ponències sobre el projecte per explicar-ho a la resta d'ens públics: Jornada ECOLAB Vallès Jornada POL ACCiÓ

1

50 05 02

prospeccions empresarials

assessoraments tècnis casos de simbiosi nous

C A MPANYA INTENSIVA DE COMUNIC ACIÓ EDICIÓ VIDEO DIV ULG ATIU ARTICLE AL DIARI L'ECONÒMIC DEL PUNT AV UI

PROJEC TA DE S TAC AT A L A GUI A D'INICI ATI V E S LOC A L S PER A L A TR A NSICIÓ ENERGÈ TIC A A L S P OLÍGONS , EDITA DA PEL PAC TE INDUS TRI A L

EDICIÓ D'UN DOSSIER DE BONE S PR ÀC TIQUE S

SABEMSA Disposa d'un pla d'acció per iniciar solidifica les aigües accions de simbiosi. brutes per fer-ne un subproducte aprofitable Hipertin

FLEXOR Gràcies al projecte disposa d'un pla per revertir la despesa en residus en un ingrès Provital 37.000€ d'estalvi anuals amb la simbiosi industrial


SERVEI PIDI SERVEIS A LES EMPRESES

Com a punt d’Informació PIDI donem accés al mapa d’ajuts i subvencions de l’Estat

Impuls de les línies estratègiques de promoció econòmica a travès del suport empresarial oferintlos serveis de qualitat.

Espanyol, i de la Unió Europea, a més a més de l’àmbit català.

42 EMPRE SE S HAN SOL·LICITAT EL SERVEI

30 12

CONSULTE S P OSITI V E S

CONSULT E S NEG AT I V E S PER FA LTA DE SUBV ENCIONS

PR IN C IPA L CO N S U LTA É S S O B R E

E XPORTACIÓ

Finançament empresarial A través de la nostra xarxa de col·laboradors canalitzem projectes empresarials per a que obtinguin assessorament i finançament.

10

AGENTS DEL SIS TEM A DE FINANÇ A MENT C ATAL À

400 E-M AIL S DE DIFUSIÓ

Radar

4

3

EMPRE SE S DERI VA DE S A IN V ER SOR S PRI VAT S

PROJEC TE S EMPRE SARIAL S FINANÇ ATS

A S SIT EN T S A L A J O R N A DA

45

Newsletter d’informació sobre pròximes convocatòries, programes ajuts i subvencions d’interès a l’empresariat.

400

Imatge del radar:

11

E-M AIL S AL LLIS TAT DE DIS TRIBUCIÓ

EDICIONS 2015

PAG. 15


Accelera el creixement L’Accelera és un programa que impulsa la Diputació de Barcelona i PIMEC. El programa selecciona 50 empreses per oferir-li eines i metodologia per portar a terme una reflexió estratègica sobre el seu model de negoci amb l’assessorament de professionals i acompanyament a l’empresa. Els participants els proposen les àrees de dinamització empresarial dels municipis. • Empreses participants de BdV.

1

B O NIF I C AC I Ó D E L E S E MPR E S E S PA R T I C IPA N T S

EMPR E S A DE BDV EN C A DA

• 2012- BCN Vision, S.A. • 2013- Flexor, S.A. • 2014- Cart Service, S.L. • 2015- AIDC Solutions i Bugaderia industrial Barberà

Reempresa

20

80%

U N E S TA LV I D E

5000 €

EMPRE SE S PROPOSADE S PER BARBER À DEL VALLÈ S

Mantenim els llocs de treball i salvaguardem el capital humà i empresarial del municipi. La comunicació de Nodus va ser destacada en el saló Biz Barcelona com a bona pràctica. E MPR E SE S QUE VOLEN CEDIR

40

R EE MPR ENED O R S AT E S OS

5

E MPR E SE S A S SE S S OR A DE S

10

4

L LO C S D E F EIN A S A LVAT S

3

Serveis d’ACCIÓ Internacionalització i reforç de la innovació Hem donat servei a les empreses per tal que aquestes tinguessin accés als serveis d’ACCIÓ, l’agència catalana per a la competitivitat empresarial. Aquest suport ha constistit en ajudar-los a preparar sol·licituds i difondre les accions d’ACCIÓ. Les empreses beneficiàries dels serveis d’ACCIÓ

99

F L E XO R , S . A . H A EN T R AT A L PRO G R A M A E X PA N S I O N A’ T

ha augmentat gràcies a la tasca de l’AODL.

EMPRE SE S DERIVADE S AL S SERVEIS D’ACCIÓ DE M A NDE S AT E S SE S

74

75%

A SSE SSOR A MENTS 62

A EMPRE SE S EN TEME S D’INTERN ACION A LIT Z ACIÓ

39 2012 63%

164

50 2013 30%

76

102 2014 74%

99

75 2015 75%

TR ANSMISSIONS D’È XIT - U N A E MPR E S A S EC TO R FA R M ÀC I A - U N A E MPR E S A S EC TO R TR ANSPORTS

Clúster TECmed i Foodpack

www.sipae.wordpress.com El SIPAE (Servei d’Informació avançat dels Polígons d’Activitat Econòmica de Barberà) reuneix en un mateix punt tota la informació relacionada amb els polígons del municipi i que és d’interès per

Com a membre del consell assessor del Clúster Foodpack des del CN Nodus Barberà s’ha apostat pel territori, afavorint el treball en clau de clústers.

a l’empresa. El SIPAE posa accent al cens de naus disponibles i a aquells aspectes que facilitin l’aterratge d’empreses al territori.

INCLOU: C EN S D E P O L ÍG O N S IND US T R I A L S D E

• Empreses de BdV al Packaging clúster: • Bossar Packaging, S.A. • Plásticos Triana, S.L. • Kao Corporation, S.A.

PAG. 16

L A CO M A RC A

2

N OVA IN CO P O R AC I Ó A L C LÚS T ER K AO I D OS I M AQ

PARTICIPACIÓ ACCIONS DEL C LÚS T ER FO ODPACK

15

JOR N A DE S D’IM MER SIÓ E S T R AT ÈG IC A DEL CLÚS T ER FO OD PACK

ENLL AÇOS A R E S C UR S OS D’A LT R E S A D MINIS T R ACIONS

C EN S N AUS D IS P O NIB L E S D E B DV C EN S D ’E MPR E S E S IND US T R I A L S C EN S D EL S P O L ÍG O N S D E B DV INFO R M AC I Ó D EL MU NI C IPI

600

38

VISITE S ANUAL S

PAG 17


COMUNICACIÓ DIGITAL

COMUNICACIÓ

www.nodusbarbera.cat facebook.com/nodusbarbera @nodusB

Mitjans de comunicació i productes editats

Estadístiques segons el portal w.Tweetbinder.com

20

impactes a la premsa escrita

Principal mitjà: Butlletí Barberà i el diari l'Independent de Barberà

600

Díptics i-VALLÈS Distribució dels díptics del projecte i-vallès

15%

més de seguidors a les xarxes socials

7.877 persones

influència de cada un dels tweets del perfil @nodusB

200 impactes per tweet

Reportatge Aparició al reportatge divulgatiu sobre la simbiosi Industrial

Altres impactes

Aparició a la Guia d'iniciatives locals per a la transcició energètica editada pel Pacte Industrial Al Butlletí PAES de la Diputació de Barcelona

PAG. 18

1

Exposició

itinerant sobre la simbiosi industrial

1

impacte a la premsa d'àmbit nacional: Article a l'econòmic PUNT-AVUi sobre la simbiosi industrial

5

Empreses han acollit l'exposició de Simbiosi Industrial

5 Anuncis publicitaris del Centre de Negocis Nodus

2000 527 260

visites

amics

69%

Mitjà principal de comunicació:

dels tweets són retwittejats

seguidors

Llistres de distribució e-mails i newsletter

13%

dels tweets són converses

19%

dels tweets són amb imatges

400

contactes BBDD llista de distribució principal

20

diaris digitals principal mitjà: Sabadell inform@

PAG. 19


ADREÇA C/ Mogoda 1 Pol. Ind. can salvatella 08210 barberà del vallès Barcelona, Catalunya

CONTACTE +034 729 72 72

Email: nodus@nodusbarbera.cat Web: www.nodusbarbera.cat Facebook.com/nodusbarbera @nodusB

Memòria AISA 2015  
Memòria AISA 2015  
Advertisement