Page 1

Memòria Anual AISA 2014


2

01

Index Presentació Eixos de treball Jornades i seminaris CN Nodus Barberà Serveis a les empreses Programes AISA Comunicació Xarxa Nodus

3 3 4 10 14 18 22 24


Temply Tem ply An Annua Annual nuall Repo nua R Report eport epo rt 201 2015 5

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 02

13

La nostra missió, els nostres valors. Treballem per a la transformació competitiva del teixit productiu de Barberà del Vallès, un dels pols econòmics del nostre país pel seu caràcter industrial i pel fort dinamisme empresarial. Ens trobem en un punt reflexiu en que cal avaluar on ens trobem, i al costat de la visió i Missió expresades en el Pla Director de Promoció Econòmica de Barberà del Vallès hem incorporat uns valors que han d’estar presents en el fer diari d’empreses, persones i administracions. Incorporem les exigències de la competitivitat empresarial per transformar-les en avantatges que reforcin el teixit productiu local. En aquesta memòria anual 2014 veureu la voluntat de seguir treballant amb aquells temes iniciats durant els anys anteriors.

Eixos de treball EIX 1: Territori Obert, per una economia global 1.1 Suport a l’empresa global. Internacionalització. 1.2. Els polígons d’activitat econòmica de Barberà del Vallès plataformes econòmiques connectades al món.

EIX 2: Territori innovador per una economia innovadora, emprenedora i tecnològicament avançada 2.1. Foment de la innovació i la creativitat de l’empresa. 2.2 reforç de la competitivitat dels productes de valor afegit (R+D+I) Treballar en clau de clúster.

Eix 3: Territori sostenible, per una economia sostenible i respectuosa amb el medi ambient 3.1 Incoporar criteris de sostenibilitat per a que el territori sigui més competitiu. Simbiosi Industrial. 3.2 Impulsar l’estalvi, eficiència energètica i la producció de l’energia renovable.


13

Temply Annual Report 2015

17 Memòria AISA 2014 Els seminaris que impulsa CN Nodus Barberà són un referent per a moltes àrees de dinamització empresarial.

JORNADES I SEMINARIS

Actualitat empresarial i apropar talent al territori

Designed By Temply


FEATURELAYOUT1

Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 04

Jornades i seminaris 2014 El centre de Negocis Nodus Barberà ha acollit jornades i seminaris capdavanters en l’àmbit de la dinamització empresarial, fet que ha significat esdevenir un referent per a difernts organismes impulsors de polítiques públiques de promoció econònomica. Seminaris i workshop:

Jornades i marketplace:

Campanyes de comunicació:

• 20 de febrer: La negociació bancària. Què miren els bancs, de la teva empresa?

• 19 de juny Networking. Serveis avançats a la indústria. Demostració d’App industrials i de les Google glass.

• Presentació servei REEMPRESA

• 27 de març: Sistemes de cobrament i lluita contra la morositat. 43 idees per cobrar millor. • 19 de juny: Nous Models productius QRM (Quick response manufacturing) • 10 juliol: Habilitats directives. Com deixar de ser l’empresari 24h per centrar-se en les tasques que garanteixen la viabilitat de l’empresa. • 18 de setembre: Masterclass innovar x fer créixer l’empresa (Sant Quirze del Vallès) • 23 d’octubre: Fidelització de clients, com evitar la fuga de clients. • 23 d’octubre: Tendències de consum. Com és el nou consumidor i on estaran les oportunitats de negoci? • 23 d’octubre: Seminari LinkedIN. Xarxes socials una oportunitat per a les PIMES • 23 d’octubre: Noves tecnologies per a estalviar costos a l’empresa i augmentar la productivitat (Mobile i iCloud).

• 19 de juny El Crowdfunding. Alternatives de finançament per a l’empresa • 23 d’ctubre: V Fòrum Vallès Innova • Demostració de robòtica aplicada a processos industrials. Seràn els robots els nous companys de feina?

• 30 setembre: presentació Simbiosi Industrial i sessió de treball optimització tarifària. • 14 d’Octubre: Com treure rèdit econòmic de la gestió de residus de l’empresa? • 18 de novembre Simbiosi Industrial. Grup de compra agregada. Fem el primer pas.

• Taula Rodona: Casos empresarials de canvi estratègic per a reforçar el negoci. • Taula rodona: El nou procés de reindustrialització: Integració de les TIC a la indústria. • Agents&Brokers. Ofertes i demandes de feina comercial. • Networking relacional, cerca de contactes de negoci i noves oportunitats • 20 novembre: II Congrés de virtualització i mobile.

9/10

Grau de satisfacció dels assitents.

13


13

Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

00 Memòria AISA 2014 05

Sessions d’interès empresarial. Imatges gràfiques de les diferents sessions

Empreses participants. APLI PAPER, S.A AUTOMATISMOS FOR, S.A. CALDIC ESPAÑA, S.A DETALLISTAS UNIDOS, S.A. ELECTROMONTAJES MONTOLIU, S.L CISVASA ENSOBRADOS MARTORELL, S.A. HABASIT HISPÀNICA, S.A HIPERTIN, S.A. HOUGHTON IBERICA, S.A. KAO CORPORATION, S.A LABORATORIOS DIAFARM, S.A. PINTADOS Y DERIVADOS PINTER PROVITAL GROUP MUELLES BARBERA MOLTRONIC SINEL SYSTEMS, S.A. TOT SNACL, S.L. DOVER UNIT 4 TUCAI S.A MARINA TEXTIL CAFOSA GUM EMBALAJES PORTA FLEXOR, S.A. IRON MOUNTAIN RESTAURACIÓ CAN SALVATELLA INDUSTRIAS IRIS


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 06 00

13

Apropar talent cap al territori Personalitats de tots els ambits empresarials han participat de les accions impulsades pel Nodus. Els ponents han donat resposta a les necessitats de les empreses per millorar la competitivitat i impulsant un territori innovador en base a les 3C’s: Coneixement, Cooperació i Creativitat.

Ponents del món de l’empresa

Oriol Lòpez

Jordi ruiz

ASFEM i VIAempresa

Broker finance

Assessor fiscal i

Economista i professor associat d’EADA

comptable, soci de l’assessoria ASFEM i

és expert en l’àrea finançament empresaria

col·laborador de la revista empresarial

Neus Suriol

Francesco Ferro

Avalis de Catalunya

Pal robotics

Negociació i anàlisi financers. Suriol ha aconseguit finançar projectes superiors a 100M€

CEO de l’empresa, enginyer en robòtica i responsable del REEM

Sergi Mussons Quick response M President del centre QRM i professor EAE en gestió i innovació de la producció

Ponents del món de les TIC Francesc Arbiol Manager LinkedIN España Responsable de LinkedIN a España, expert en businessmobile.

Ponents del món acadèmic

Bonaventura Guamis

Agents d’Innovació

Guillem Ricarte Gerent Fundació CreaFutur d’ESADE Autor de l’estudi “tendències de consum i oportunitats de negoci”

Carlos Mèrida BCN Super computing

Gerent Parc recerca

Center UPC

UAB

Responsable de relacions amb l’empresa

inc

Arthur Google Glass Desenvolupador d’App acreditat per Google.

Xavier Guardia Soft four Your Expert en desenvolupament de productes werable devices i software empresarial


13

Temply Annual Report 2015

07 Memòria AISA 2014

IM ATGES DE LES JORNADES DEL CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBER À 2014

Designed By Temply


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 08

90% 79%

13

de les sessions s’han impulsat gràcies la col·laboració pública-privada. de les empreses consideren utils els continguts dels seminaris.

350 assitents en el total de les jornades

(no es contemplen els assitents al V Fòrum Vallès Innova)

Mitjà principal de difusió: Llistes de distribució e-mail i newsletters

50

notícies i impactes a la premsa escrita i digital.

Respecte el 2013 hi ha hagut un increment d’assitents i ponents

+4,32% 80% han fet contactes de treball durant les jornades

41%

HOMES. Empresari gerent amb capacitat de decisió dins

59%

DONES. responsable de departament amb càrrec de comandament

65% Empreses de Barberà del Vallès

20% Empreses de la província de Barcelona

15%

Resta de Catalunya i de l’Estat espanyol.

Tipologia empreses: Tamany mitjà ubicada als polígons de Barberà i rodalies.

9/10

Grau de satisfacció dels assitents.


13

Temply Annual Report 2015

EL CENTRE DE NEGOC SI NODUS BARBER À

PLATAFORMA ECONÒMICA DEL VALLÈS I SERVEIS DE PROXIMITAT

Designed By Temply


Temply Annual Report 2015

8

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 10 12

13

Indicadors del Cn Nodus Barberà

JORNADES QUE PRO MO U L’E MPR E S A PR I VA DA A L N O D US

25

JORN A DE S QUE PROMOU EL CN NODUS B A RBER À

1500 PER SONE S PA SSEN PEL NODUS ANUAL MENT

90%

CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ

D’CUPACIÓ ANUAL

5%

Aquest any es va adreçar un qüestionari a les empreses del Nodus per tal de conèixer el perfil empresarial del CN Nodus i també el grau de satisfacció dels usuaris • El Cn Nodus Barberà és un centre de serveis de pròximitat als polígons de Barberà del Vallès, i és un factor que impulsa la seva competitivitat. • Espais empresarials. Punt de trobada del teixit productiu local • Punt de trobada entre l’Administració pública i el Teixit productiu local • Promoció del Centre de Negocis Nodus Barberà com espai “Business Friendly” • Millorar l’oferta de serveis: introduïr nous conceptes d’oficines que agilitzen els tràmits de lloguer. • El CN Nodus dóna estabilitat a les empreses que s’hi instal·len. factor clau per a la seva competitivitat.

PROSPECC IO NS E MPR E S A R I A L S

20

2

EMPRE SE S DE NOVA CRE ACIÓ UBIC ADE S AL NODUS L’ANY 2014

1

R

CN NODUS É S UN REFERENT EN POLÍTIQUE S DE PROMOCIÓ


13

Temply Annual Report 2015

11 Memòria AISA 2014

Designed By Temply

El CN Nodus aporta estabilitat a l’empresa El 50% de les empreses ubicades al CN Nodus Barberà van escollir aquest emplaçament just en el moment d’arrencar l’activitat i la majoria d’elles estan al Nodus des de fa més de 10 anys. Per tant, són empreses madures que han guanyat estabilitat amb la seva ubicació al Centre de negocis Nodus Barberà. Empresa

Sector

TERNUM COSMÈTICS

Assitència Cosmètica

CORREUS I TELÈGRAFS

Serveis propis de correus

WERA

Comercialització d’eines professionals

MACYSER 2000

Serveis de neteja, jardineria i control d’accessos

ITALFARMACO

Comercialització de productes farmacèutics

6PM Programari i maquinaria

Aplicacions informàtiques

WEB IBERIA

Comercialització de motors

MUNTERS

Comercialització d’equips d’humidificació i deshumidificació

PROMENS FOOD PACKAGING

comercialització productes de plàstics per a l’alimentació i l’automoció

REURE, transport urgent

Transport urgent europeu

NEW ELECTRIC

Instal·lacions elèctriques

KEPLER

Ingenieria i ecogestió mediambient

101 CONSULTING

Serveis de la informació, virtualització i cloudcomputing

in-STEEL

Construcció de tot tipus d’estructures metàl·liques

ZETTA BYTE

Informàtica i disseny pàgines web

GONDRAND IBERICA

Transport

AIDC SOLUTIONS

Venda i servei tècnic d’aparells d’identificació automàtica.

BRILLO BRILLO

Serveis de neteja

AMETA FOOD & SERVICE*

Comercialització de productes alimentàris per a l’hosteleria

SOLAE*

Tractament d’aigues

BANC SABADELL

Serveis de banca

MUTUA MONTAÑESA

Mutua d’accidents laborals

SERVEIS I GESTIÓ D’HOSTALERIA

Restauració (Can Salvatella)

NACEX - Mensajeros Moto Esprint

Paquetería i missatgeria

INGENIERIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

prevenció de riscos laborals

BMHN NETWORK

Serveis de marquèting i ventes

NEUS NAVARRO - ING DIRECT

Serveis de banca


Temply Annual Report 2015

160

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 12

2014,

PERSONES QUE DIARIA MENT VAN A TREBALL AR AL CN NODUS TIPOLOGIA D’EMPRESES:

46%

DE SERVEISA LES EMPRESES

33%

TECNOLÒGIQUES, SERVEIS TIC

13%

COMERCIAL S O DE REPRESENTACIÓ

6%

ALTRES

29 ANY 2014

GR AU DE SATISFACCIÓ DEL S CLIENTS:

EMPRESES UBIC ADES AL CN NODUS BARBER À

FAC TUR ACIÓ ANUAL E S TIM ADA DEL CONJUNT D’EMPRE SE S UBIC ADE S AL CN NODUS BARBER À

7M€ PRINCIPAL AVANTATGE DEL CN NODUS

55%

DESTAQUEN L A SE VA UBIC ACIÓ

13

8

SOBRE 10

EMPRE SE S QUE VAN COMENÇ AR L’AC TIVITAT UBIC ANT-SE AL CN NODUS BARBER À

50%

MITJANA DE VIDA DE LE S EMPRE SE S UBIC ADE S

10 ANYS EL SERVEI MÉS BEN VALOR AT ÉS

L’ATENCIÓ DEL PERSONAL DEL CN NODUS BARBER À

90%

Dades obtingudes pel servei d’administració i a través del qüestionari que es va passar a les empreses ubicades al Nodus al qual va enregistrar un 50% de respostes.


13

Temply Annual Report 2015

17 Memòria AISA 2014

SERVEIS A LES EMPRESES

Impuls de les línies estratègiques de promoció econòmica a atravès del suport empresarial oferint-los serveis de qualitat.

Designed By Temply


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

13

Memòria AISA 2014 14

SERVEI PIDI Com a punt d’Informació PIDI donem accés al mapa d’ajuts i subvencions de l’Estat Español, i de la unió europea a més a més de l’àmbit català. Els nostres partners son:

30

42

CONSULTE S P OSITI V E S

EMPRE SE S HAN SOL·LICITAT EL SERVEI

12

PR IN C IPA L CO N S U LTA É S S O B R E

E XPORTACIÓ

CONSULT E S NEG AT I V E S PER FA LTA DE SUBV ENCIONS

Finançament empresarial A través de la nostra xarxa de col·laboradors canalitzem projectes empresarials perquè obtinguin assessorament i finançament. Els nostres partners son:

25

2

A SSE SSOR A MENTS

EMPRE SE S HAN REBUT FINAÇ A MENT ICF:

RE ALIT Z ATS AL CN NODUS

EMBAL AGE S PORTA

NE W LE T T ER

HOUTONG IBERIC A

DE CO NSELL S D’A S SE S S O R A MNE T

Radar

5

5

E MPR E S E S H A N EN T R AT A ACC I Ó

Newsletter d’informació sobre pròximes convocatòries, programes ajuts i subvencions d’interès per a l’empresariat.

400

Imatge del radar:

12

EDIC IO NS 2014

EM AIL S AL LLIS TAT DE DIS TRIBUCIÓ


13

Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

15 Memòria AISA 2014

ACCELERA EL CREIXEMENT L’Accelera és un programa que impulsa la Diputació de Barcelona i PIMEC. El programa selecciona 50 empreses per oferir-li eines i metodologia per portar a terme una reflexió estratègica sobre el seu model de negoci amb l’assessorament de professionals i acompanyament a l’empresa. Els participants els proposen les àrees de dinamització empresarial dels municipis.

Els nostres partners son:

• Empreses participants de BdV.

1

B O NIF I C AC I Ó D E L E S E MPR E S E S PA R T I C IPA N T S

C A DA EDICIÓ

U N E S TA LV I D E

20

• BCN Vision, S.A. • Flexor, S.A. • Cat Service, S.L.

Reempresa

80%

EMPR E S A DE BDV EN

5000 €

EMPRE SE SPRO POSADE S PER BARBER À DEL VALLÈ S

El 14 de febrer es va activar el punt Reempresa de Barberà del Vallès. En aquest any hem impulsat el servei i hem fet els primers passos: Els nostres partners són:

6

L LO C S D E F EIN A S A LVAT S

2

TR ANSMISSIONS D’È XIT

E MPR E SE S A S SE S S O R A DE S

10

Clúster TECmed i Packaging

Des del Cn Nodus Barberà s’ha apostat pel territori afavorint el treball en clau de clústers. Enguany es va consolidar el clúster tecMED el passat 30 de juny, i continuem formant part del Consell consultiu del Clúster Packaging.

1

• Empreses de BdV al Packaging clúster: • Bossar • Plasticos Triana • Kao Corporation

N OVA IN CO P O R AC I Ó A L C LÚS T ER K AO CO R P O R AT I O N

ACC IO NS DEL C LÚS T ER FO O DPAC K

15

2N CLÚSTER CONSOLIDAT

CONS TITUCIÓ DEL CLÚS TER TEC MED 30 DE JUNY 2014


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

13

Memòria AISA 2014 16

Serveis d’ACCIÓ Internacionalització i reforç de la innovació Hem donat servei a les empreses per tal que aquestes tinguessin accés als serveis d’ACCIÓ, l’agencia catalana per a la competitivitat empresarial. Aquest suport a constistit en ajudar-los a preparar sol·licituds i difondre les accions d’ACCIÓ. Les empreses beneficiàries dels serveis d’ACCIO

99

ha augmentat gràcies a la nostra tasca.

IF L E XO R , S . A . H A EN T R AT A L PRO G R A M A E X PA N S I O N A’ T

EMPRE SE S DERIVADE S AL S SERVEIS D’ACCIÓ DE M A NDE S AT E S SE S

74

75%

A SSE SSOR A MENTS D’EMPRE SE S DE BARBER À

62

39 2011 63%

164

50 2012 30%

76

102 2013 74%

99

75 2014 75%

Servei SIPAE-BdV El SIPAE (Servei d’Informació avançat dels Poligons d’Activitat Econòmica de Barberà) reuneix en un mateix punt tota la informació relacionada amb els Polígons del municipi i que és d’interès per a l’empresa. El SIPAE posa accent al cens de naus disponibles i aquells aspectes que facilitin l’aterratge d’empreses al territori. ENLL AÇOS A R E S C UR S OS D’A LT R E S A D MINIS T R AC IO NS

38

Els nostres partners son:

INCLOU:

600 VISITE S ANUAL S

C EN S D E P O L ÍG O N S IND US T R I A L S D E L A CO M A RC A C EN S N AUS D IS P O NIB L E S D E B DV C EN S D ’E MPR E S E S IND US T R I A L S C EN S D EL S P O L ÍG O N S D E B DV INFO R M AC I Ó D EL MU NI C IPI

www.sipae.wordpress.com


13

Temply Annual Report 2015

17 Memòria AISA 2014

PROGR A MES AISA 2014

Línies estratègiques de reforç de la competitivitat del teixit productiu local.

Designed By Temply


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 18

13

Simbiosi Industrial Aquest 2014 hem impulsat una campanya per fer difusió del nou concepte de simbiosi industrial com a factor de competitivitat dels polígons industrials. La Simbiosi industrial és la cooperació entre els empresaris per portar a terme accions d’ecogestió que repercuteixin en una millora important dels sistemes de producció i respecti el mediambient.

1 100

5

INTENT DE CRE AR UN GRUP DE COMPR A FIT XE S SOBRE AGREG ADA CONSELL S I ACCIONS D’ENERGIA

ENTRE VIS TE S DE PROFUNDITAT SOBRE NECE SSITATS EN ECOGE S TIÓ

SIMBIOTIQUE S

Accions de la campanya

3

J O R N A D E S PER PRO MO U R E L’ECO G E S T I Ó A L E S E MPR E S E S

A S SIT EN T S A LE S SE S SIO NS

90 • Hispamoda, S.A.

30 de setembre: “Optimització tarifaria i compra agregada d’energia”

• Emypro, S.A. • franvial Inox, s.L. • Muelles BArberà, S.l.

Qüestionari ONLine sobre Simbiosi Industrial

• isovolta, S.A.U.

1er.-Consum energètic. Reduïr-ne la despesa 2n.- Generació de residus. Què fer-ne? 3er.- Consum d’aigua

70%

Volen saber què és la Simbiosi Industrial

74%

Predisposats a fer accions de simbiosi

97% 88%

Creuen que els Els interessa comportaria avantatges aprofundir en el tema per a l’empresa

PR I MER ENS LO C A L EN IN T RO D UÏR CO N C EP T E DE SI MB IOSI IND US T R I A L A L S PA E

• Cisvasa

18 de novembre: “La Unió fa la força. Vols formar part d’un grup per comprar conjuntament el subministrament electric?” Fem el primer pas

Preocupacions de les empreses en materia d’ecogestió:

EMPRE SE S INDUS TRIAL S A QUI S’ADREÇ AVA L A C A MPANYA , 400 DE BDV

Empreses participants:

14 d’octubre: “Tot té una segona oportunitat. Com treure rèdit economic dels residus de l’empresa’”

Resultats del qüestionari

800

• Flexor, S.A. • troqueleria Dover, S,A • Ecoserveidigital • Kao Corporation, S.A. • Acracio Llop, S.L. • Hipertin Cosmetica, S.L. • Vernis Motors, S.L. • Pintados y derivados Pinter • klepaer Ingenieria • Manutencion y embalagues Casadevall, S.A. • Alfa Torres, S.A. • poliester Santiga • Sinel Systems S.A.U. • Traquisa


FEATURELAYOUT1

13

Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

19 Memòria AISA 2014

i-VALLÈS Amb l’objectiu de fomentar la innovació i apropar eines de R+D+i a l’empresa, el programa i-Valles impulsa un seguit d’accions que centren bona part de l’activitat que s’ha desenvolupat al CN Nodus.

150 EMPRE SE S DINS EL PROGR A M A IVALLE S

IMPUL S AT CONJUNTA MENT A MB A JUNTA MENT DE

4

J O R N A D E S D ’È X I T PER I MP U L S A R L A INN OVAC I Ó

CO NSIDER A U T IL

SANT QUIR ZE

Accions de la capanya 19 de juny: “Reindustrialització: innovació i Xarxa” Demostració de les App Industrials.

UNIVER SITATS DINS DEL PROGR A M A IVALLE S

LE S J O R N A DE S

80%

UAB

Empreses participants: • Alimentos friorizados, S.A. • Ammeral Beltech, S.A. • Apli paper, S.L.

27 de març: Congrès virtualització i mobilitat

• Argerinox, S.L.

empresarial

• ATP S.L.

18 de setembre: MasterClass innovar x fer créixer l’empresa

• Automatismos For, S.A.

23 octubre: V Fòrum VallesInnova

UPC

• Basi, S.A. • Nossar, S.L. • Caldic España, S.A. • Cisvasa • Dictator • Embalajes Porta • Habasit • Industrias IRIS • Laboratorios Bylly, S.A. • Mol Matric, SCCL • Pintados y derivadors Pinter • Provital Group • Unit 4 Business Software • Vitembal España


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 20

Dins del programa i-VALLÈS destaca el FÒRUM VALLÈS INNOVA que enguany ha arribat a la seva 5ena edició. El Fòrum és un punt de contacte entre les empreses i la innovació i preten ser un espai per trobar eines d’innovació a l’abast de l’empresa.

7

700

ponències d’actualitat empresarial dins el Fòrum

300

Assitents al Fòrum Valles Innova

Twitts amb el #vallesinnova

5

Edició de 5 newletters del Fòrum Vallès Innova i relacionats amb la innovació empresarial

13


13

Temply Annual Report 2015

COMUNIC ACIÓ

Ressò mediatic de l’activitat del centre de Negocis Nodus Barberà

Designed By Temply


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 22

• Principals mitjans de comunicació • Diari de Barberà • Pàgina web de l’Ajuntament • Pàgina web EsBarberà • Diari de Sabadell • Diari del Vallès • Diari digital @informa • Compte twitter @nodusB • Pagina facebook • Ràdio Barberà • Ràdio Sabadell

Renovació continguts de la web

El diari del Fòrum

El diari del Fòrum

www.nodusbarbera.cat

2000 emprenadoria

Online Twitter

180

Seguidors, 55 de nous aquest any

243

Piulades l’any 2014

exemplars que es van repartir conjuntament amb el Diari del Vallès per tota la comarca.

Online Facebook

435

Seguidros “Fan Page” Visites web

2000

25

Notícies sobre el Centre de Negocis Nodus. veure documentació anexe.

Interessos comuns amb els nostres seguidors de twitter

PIMES

actualitat negocis notícies tecnologia màrketing

empresa

13


13

17

Temply Annual Report 2015

Institucionals

X AR X A NODUS

Principals col·laboradors i partners per impulsar les accions del Nodus i les polítiques de promoció econòmica

Mitjans de comunicació

Designed By Temply


FEATURELAYOUT1

Temply Annual Report 2015

Acadèmics i agents d’Innovació

Teixit associatiu empresarial

Proveïdors i col·laboradors

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 24

13


13

Temply Annual Report 2015

21 Memòria AISA 2014

Fem bategar l’economia de Barberà del Vallès Treballem per posar el sfonaments d’una economia productiva i generadora d’ocupació i millor cohesió i benestar social.

Designed By Temply


Temply Annual Report 2015

Designed By Temply

Memòria AISA 2014 22

13


O NLINE

www.nodusbarbera.cat nodus@nodusbarbera.cat @nodusB Facebook.es/nodusbarbera T ELEFO N

+ 34 93 729 72 72 A DDR EÇ A

Centre de negocis Nodus Barberà Mogoa 1, Pol.Ind. Can salvatella 08210 Barberà del Vallès Barcelona - Catalunya

Memòria AISA 2014  
Memòria AISA 2014  
Advertisement