__MAIN_TEXT__

Page 1

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

2020

KIMPISEN LUKIO | LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO | ETELÄ-KARJALAN IB-LUKIO | ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK)


Kimpisen lukio

n a n n a r n Lappee o i k u l n o e Lys

2

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

I tä-Suomen suomalais-venäläis en koulun lukio IB-lukio


Sisältö 4 TERVETULOA LUKIOON! 6 LUKION ABC 8 Kurssit ja jaksot 8 Opintoja muissa oppilaitoksissa 9 Lukiokoulutuksen tuntijako 11 Alumnin terveiset ysiluokkalaisille Kielitarjonta 14 Ylioppilastutkinto 13 Ohjausta opintoihin

14 LUKIO-OPISKELIJAN ELÄMÄÄ 15 Ykkösenä 16 Vanhana 18 Abina 20 LUT Junior University 21 Etelä-Karjalan Urheiluakatemia 22 Opiskeluterveys 23 Lukiolaisen opiskelukustannukset, opintotuki ja opiskelijaedut 23 Oppimisen tuki lukiossa

24 KIMPISEN LUKIO 26 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 28 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK) 30 NÄIN HAET LUKIOON 30 31 31 31

Lukioiden opiskelijavalinta Lukioiden ainevalintakortti Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen Ohjeita ainevalintakortin täyttämiseen

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

3


4

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


Tervetuloa

LUKIOON! LUKIOSSA OPIT PALJON UUSIA JA MIELENKIINTOISIA TIETOJA JA TAITOJA. Tervetuloa lukioon opiskelemaan ja hankkimaan elämässä tarvittavaa yleissivistystä. Lukio avaa oven mahdollisuuksien maailmaan ja toiveidesi mukaiseen tulevaisuuteen. Lukiossa hankit itsellesi kielitaidon, kehität ajatteluasi matematiikan avulla ja syvennät tietojasi reaali­aineissa. Opiskelussa ja opetuksessa suunnataan katse jatko-opintoihin ja unelmien uravalintoihin. Ainevalintojen avulla keskitytään omiin kiinnostuksen kohteisiin ja valmistaudutaan tulevaisuuden tarjoamiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tässä oppaassa kerrotaan lukion merkityksestä, lukiossa opiskelusta ja esitellään Lappeenrannassa toimivat lukiot. Kimpisen lukio ja Lappeenrannan Lyseon lukio ovat yleislukioita, joissa on valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi myös laaja soveltavien kurssien tarjonta. Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä toimii Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio ISK sekä IB-lukio. Lisätietoa lukioista saat lukioiden kotisivuilta, oman koulusi opinto-ohjaajalta sekä lukioiden opinto-ohjaajilta. Tervetuloa lukiolaisen elämään!

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

5


6

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


Lukion

ABC LUKIOKOULUTUS ON HYVÄ PERUSTA JATKO-OPINTOIHIN YLIOPISTOISSA, AMMATTIKORKEAKOULUISSA JA LUKION OPPIMÄÄRÄÄN PERUSTUVASSA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA.

Lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus edetä tarvittaessa omaan tahtiinsa ja oman opinto­suunnitelmansa mukaisesti. Luokkien sijaan jokaisella opiskelijalla on tukenaan oma ohjaus­ryhmä ja ryhmänohjaaja lukiovuosien ajan. Lukion alussa opiskellaan pääasiassa omassa ohjausryhmässä, mutta ainevalintojen myötä ohjausryhmien opiskelijat hajaantuvat jaksoittain eri kursseille. Lukiokoulutusta ollaan uudistamassa. Tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja kykenee vastaamaan myös tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin. Lisäksi myös kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja kansainvälisyysvalmiudet huomioidaan opiskelussa entistä enemmän. Lappeenrannan lukiot ovat mukana erilaisissa hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää mm. tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisessa, ajattelutaitoja, työelämä­ yhteistyötä sekä yksilöllistä oppimista ja tiimioppimista. Tavoitteena on, että lukio antaa jokaiselle opiskelijalle ne taidot, joita hän tarvitsee tulevaisuudessa.

Oma tahti oma mahti

75

2-4

KURSSIA SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN

VUOTTA OPINTOJA

LISÄKSI VAIHTOOPPILASVUOSI­ MAHDOLLISUUS

PAKOLLISIA 47-51 & SYVENTÄVIÄ 10

LUKUVUODESSA 5 JAKSOA & 5 PÄÄTTÖVIIKKOA

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

7


KURSSIT JA JAKSOT Lukiossa opiskellaan lukion oppimäärä ja valmennetaan opiskelija ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista, joista 47–51 on pakollisia kursseja. Lyhyen matematiikan opiskelijalla pakollisia kursseja on 47 ja pitkän matematiikan opiskelijalla 51. Syventäviä kursseja opiskellaan vähintään 10. Syventävät kurssit liittyvät pakollisiin kursseihin ja nimensä mukaisesti syventävät pakollisilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Pakolliset ja syventävät kurssit ovat valtakunnallisia kursseja ja ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat niihin. Pakollisten kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan myös soveltavia koulukohtaisia kursseja. Syventävät ja soveltavat kurssit valitaan oman kiinnostuksen mukaan. Lukion oppimäärän suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta, mutta opintoihin voi käyttää 2–4 vuotta. Mahdollista vaihtooppilasvuotta ei lasketa mukaan kolmen vuoden tavoiteaikaan.

OPINTOJA MUISSA OPPILAITOKSISSA

Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan viittä tai useampaa ainetta. Jokainen jakso päättyy päättöviikkoon. Jos opinnot jaetaan kolmen vuoden tavoiteajalle, opiskellaan ensimmäisenä ja toisena vuonna noin 30 kurssia ja kolmantena vuonna noin 15–20 kurssia. Keskimäärin kolmen vuoden suunnitelmassa opiskellaan siis 6 kurssia/jakso. Pääsääntöisesti jokaisella kurssilla pidetään kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Joitain kursseja voidaan opiskella myös hajautetusti useamman jakson aikana. 1. vuosi

lukio alkaa

Lukio-opintoihin voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja enintään kolme kurssia lukuvuotta kohden. Esimerkiksi aikuis- ja kesälukiossa, musiikkiopistossa, taidekouluissa, tanssiopistossa, verkkolukiossa, kielimatkoilla ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemiassa opiskeltuja kursseja voidaan liittää lukiotutkintoon. Nämä eivät kuitenkaan korvaa mitään lukion oppimäärän mukaista kurssia.

joululoma lomille / töihin

5 jaksoa

Vanhojen

joululoma tanssit

2. vuosi

5 jaksoa

kevään yo-kirjoitukset

Penkkarit

3. vuosi

joululoma

3-4 jaksoa syksyn yo-kirjoitukset

8

lukuloma

pääsykokeita / töitä / lomailua

kevään yo-kirjoitukset

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

lomille / töihin / lukemaan

yo-juhlat

© Tabletkoulu

YHTEISTYÖ KORKEAKOULUJEN KANSSA

Lappeenrannan lukiot tekevät yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä lukion kursseilla että tarjoamalla korkeakoulukursseja jo lukioaikana. Lukio-opiskelijoilla on siis mahdollisuus jo lukioaikana suorittaa opintoja korkeakouluihin avoimen yliopiston kursseilla. Korkeakouluihin suoritetut kurssit lasketaan mukaan lukiokursseihin ja mahdollisesti hyväksiluetaan tulevissa korkeakouluopinnoissa. Korkeakouluyhteistyöstä lisää sivulla 20.


Lukiokoulutuksen

TUNTIJAKO OPPIAINE TAI AINERYHMÄ

PAKOLLISET KURSSIT

SYVENTÄVÄT KURSSIT

6

3

A-kieli (pk:n vuosiluokilta 1–6 alkava kieli)

6

2

B-kieli (pk:n vuosiluokilta 7–9 alkava kieli)

5

2

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (tai suomi toisena kielenä) KIELET

muut kielet (B2+B3)

8+8

MATEMATIIKKA yhteinen opintokokonaisuus

1

lyhyt oppimäärä

5

2

pitkä oppimäärä

9

3

Biologia

2

3

Maantiede

1

3

Fysiikka

1

6

Kemia

1

4

Filosofia

2

2

Psykologia

1

4

Historia

3

3

Yhteiskuntaoppi

3

1

Uskonto tai elämänkatsomustieto

2

4

Terveystieto

1

2

2

3

Musiikki *

1–2

2

Kuvataide *

1–2

2

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET TIETEET

TAITO- JA TAIDEAINEET Liikunta

* Musiikissa ja kuvataiteessa on yhteensä kolme pakollista kurssia. Molemmista aineista suoritetaan pakollisena ensimmäinen kurssi ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi voi valita joko musiikin tai kuvataiteen kurssin.

OPINTO-OHJAUS

2

TEEMAOPINNOT PAKOLLISET KURSSIT

3 47–51

SYVENTÄVÄT KURSSIT VÄHINTÄÄN KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN

10 75

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

9


HELLO

CIAO

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

31

KURSSIA, JOISTA 11 PAKOLLISIA & 20 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA JA ALOJA: TULKKI, KIELENKÄÄNTÄJÄ, OPETTAJA, TUTKIJA, MATKAILUALA, KAUPAN ALA, FINANSSIALA

Lukioaikana hankittu monipuolinen kie­litaito on hyödyksi niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Monilla aloilla ja monissa työtehtävissä tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Jatko-opinnoissa on mahdollista jatkaa kielten opiskelua. Myös osa tenttikirjoista ja opetuksesta voi olla vieraskielisiä. Korkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetaan pakollisia toisen kotimaisen kielen ja englannin opintoja.

Kielitarjonta OPISKELIJALLE TARJOLLA

7 VIERASTA KIELTÄ A-KIELET: ENGLANTI, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ B-KIELI: RUOTSI | B2-KIELET: ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ | B3-KIELET: ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ, ITALIA Valinnaisten kielten ryhmät toteutetaan joko omassa lukiossa tai lukioiden yhteisenä ryhmänä.

10

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

VALTAKUNNALLINEN LUKION TUNTI­ JAKO on jokaisen lukion tuntijaon

perustana. Lisäksi lukio voi tarjota koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja eri oppiaineissa. LUKIODIPLOMEJA voi suorittaa eri oppiaineissa, joilla lukion opiskelija saa mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Lukiodiplomien tehtävät ja arviointikriteerit ovat valtakunnallisia. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin. TEEMAOPINTOJEN sisältöjä voidaan valita vähintään kahdesta eri oppiai-

neesta tai oppiainerajat ylittävistä aihekokonaisuuksista, jotka liittyvät nykyajan ilmiöiden havainnointiin sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen. TEEMAOPINTOJEN TAVOITTEENA on lisätä vertaisoppimista, ajattelu- sekä ongelmanratkaisutaitoja ja rohkaista opiskelijoita toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta. Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta.

Lukiossa opiskelija voi valita, mitä aineita haluaa opinnoissa painottaa. Myös jatko-opintosuunnitelmat suuntaavat ainevalintoja.


ALUMNIN TERVEISET YSILUOKKALAISELLE VALTIOTIETEEN OPISKELIJA OONA LAINE TERVEHDYS, YSILUOKKALAINEN! Siitä tuntuu olevan vähintäänkin miljoona vuotta, kun olin itse samassa tilanteessa kuin sinä nyt. Muistan arponeeni Lappeenrannan lukioiden välillä viimeiseen saakka. Kimpisen yläkoululaisena Lyseon valitseminen olisi symboloinut minulle kapinaa ja jännitystä – ehkä eräänlaista rohkeuttakin. Päädyin joka tapauksessa pistämään listaykköseksi itselle tutumman Kimpisen, jonka opiskelijat ja opettajat parveilivat silloin meidän kanssa samoilla käytävillä. Sitä päätöstä en ole joutunut katumaan päivääkään. Yhä edelleen, yliopistossa kolmatta vuotta istuessani, muistelen haikeana niitä muka ylitsepääsemättömän vaikeita matikan todennäköisyyslaskuja, ruokalajonoja ja illoiksi venyneitä iltapäiviä koulun toisessa kerroksessa parhaiden kavereiden kanssa. Kyllä vaan – viihdyttiin siellä niin hyvin, ettei edes suostuttu lähtemään kotiin tuntien loputtua! Onnellisimpia hetkiä taisivat olla ne perjantait päättöviikon jälkeen, kun istahdettiin kuudenteen kerrokseen suremaan (tai iloitsemaan) numeroitamme ja pohtimaan sitä, keidenköhän kanssa oltaisiin samalla äikän neloskurssilla maanantaina. Sen lisäksi, että lukio oli minulle kohtauspaikka ja toinen koti, oli se kasvunkin paikka. Vastuu tuli pieninä palasina, eikä tuntunut missään vaiheessa mahdottomalta, mutta valkolakkia päähän painaessa sitä sitten tajusi, että on tässä jotain opittukin. Lukio on aikakausi, jolloin saat vielä olla vapaasti kesken ja pihalla. Ota siitä ihan kaikki irti: kysy, jos et ymmärrä, valitse sellaisia kursseja, jotka oikeasti

kiinnostavat, äläkä ole itsellesi armoton. Wanhojentanssien ja penkkareiden ohella suhtaudu myös kirjoituksiin seikkailunhaluisesti – sellaisia eväsretkiä et tule enää abivuoden jälkeen kokemaan! Itse olin vähän turhan kova stressaaja ja panikoija koko kolmen vuoden ajan, mutta ainakin opiskelin täysin oman pääni mukaan. Tuoreena ylioppilaana olin varma, että tässä vaiheessa, syksyllä 2017, olisin lähes valmis suomen kielen kandidaatti ja suurin piirtein täysin valmis aikuinen. Toisin kuitenkin kävi. Suomen kielen opinnot jäivät, kun viimekeväisen pääsykoeurakan jälkeen pääsin valtiotieteelliseen opiskelemaan politiikkaa ja viestintää. Asiat olisivat voineet mennä mutkattomampaakin reittiä eteenpäin, mutta se olisi ollut ehkä vähän tylsää. Uskon myös, että jokainen polku, polulta harhaan astuminenkin, kuuluu asiaan – se kuuluu elämään. Samalla haluan olla elävä esimerkki siitä, ettei aina täydy olla satavarma tulevaisuudestaan. Voi sekoilla, kokeilla jotain ja vaihtaakin, jos siltä tuntuu. Erityisesti lukiossa se on tehty tosi helpoksi, varsinkin nyt, kun valinnaiset kurssit lisääntyvät koko ajan. Minunkin rakkaimmat lukiokurssini taisivat olla vapaavalinainen elokuvatyöpaja sekä Lähi-idän historiaa ruotiva, soveltava kurssi. Ihan huikeaa taivalta siulle!

Oona Laine

KUKA Oona Laine, valtiotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa VALMISTUI YLIOPPILAAKSI 2015

Reaaliaineet

50

KURSSIA, JOISTA 17 PAKOLLISIA & 33 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA PAPPI, PSYKOLOGI, PROVIISORI, ARKEOLOGI, EKONOMI, GEOLOGI, UPSEERI, BIOLOGI, KEMISTI, METEOROLOGI, OPETTAJA, RAVITSEMUSTERAPEUTTI, KURAAT­TORI, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, SOSIONOMI, ASIANAJAJA, METSÄNHOITAJA, FYYSIKKO Reaaliaineita kannattaa opiskella oman kiinnostuksen mukaan. Joillakin aloilla tiettyjen reaaliaineiden hallitsemisesta on hyötyä: esimer­kiksi lääketieteelli­ sessä tiedekunnassa bio­logian, kemian ja fysiikan opinnoista ja teknillisillä aloilla fysiikan ja/tai kemian opinnoista. Aine­reaalikokeista voi saada pisteitä monille aloille yliopistoissa ja korkeakouluissa. Valintakokeet saat­tavat perustua tiettyn reaaliaineen kursseihin.

OONA LAINE YO 2015

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

11


YLIOPPILASTUTKINTO Valtakunnallinen ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Opiskelija voi suo­rittaa ylioppilas­ tutkinnon yhdellä kertaa tai hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Jokaisella tutkintokerralla eri koeaineilla on oma koe­päivänsä, paitsi reaaliaineiden kokeilla, jotka on jaettu kahdelle eri koepäivälle. Yhtenä koepäivänä voi osallistua yhden reaaliaineen kokeeseen. Jos hajauttaa tutkinnon, voi kirjoittaa useampia reaaliaineita. Samana koepäivänä olevat reaaliaineet näet oheisessa taulukossa. Lyhyitä kieliä voi halutessaan kirjoittaa kaksi samana päivänä. A-kielet kirjoitetaan eri tutkintokerroilla. Ylioppilastutkintoon osallistumisesta peritään jokaiselta tutkintokerralta perusmaksu ja koekohtaiset maksut. Ylioppilastutkintolautakunta vahvistaa maksujen suuruuden vuosittain. Tarkempia tietoja ylioppilas­ tutkinnosta saat osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.

YO:N PAKOLLISET NELJÄ KOETTA Kaikille pakollinen koe Äidinkieli (tai S2)

Näistä valitaan kolme

YO KOKEET SAMANA PÄIVÄNÄ Uskonto Elämänkatsomustieto

Reaali

Kemia

Toinen kotimainen kieli

Maantiede

Matematiikka

Terveystieto

Vieraskieli

YO KOKEET SAMANA PÄIVÄNÄ

YLIMÄÄRÄSENÄ VOI KIRJOITTAA

Psykologia

Vieraita kieliä

Filosofia

Reaaliaineita

Historia

Matematiikan

Fysiikka

Toisen kotimaisen kielen

Biologia

© Tabletkoulu Ylioppilastutkinto koostuu vähintään neljästä pakollisesta kokeesta, joista äidinkieli on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe, joista yhden tulee olla pitkän oppimäärän mukainen koe. Lähde: OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016) @ Tabletkoulu Oy ja tekijät

Ylioppilastutkinto KOOSTUU VÄHINTÄÄN 4 PAKOLLISESTA KOKEESTA

Äidinkieli KAIKILLE PAKOLLINEN

2 12

Yo-tutkinto järjestetään

KERTAA VUODESSA, KEVÄÄLLÄ & SYKSYLLÄ

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

1 KOE PITKÄN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN Käytännössä pitkän matematiikan tai pitkän kielen koe.

TUTKINTO SUORITETAAN 1-3 PERÄKKÄISELLÄ KERRALLA

14 € PERUSMAKSU | 28 € KOEKOHTAINEN MAKSU Yo-tutkinnon maksut vuonna 2017, maksun suuruus voi muuttua.


OHJAUSTA LUKIO-OPINTOIHIN JA JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN Lukiossa opiskelija saa ohjausta ja tukea koko lukio-­ opintojen ajan ryhmänohjaajalta, aineenopettajilta ja opinto-ohjaajalta. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tapaa ryhmänsä kanssa säännöllisesti. Aineenopettajat ohjaavat opiskelijaa oman oppiaineensa opiskelussa. Opinto-ohjaajalta saat ohjausta ja neuvontaa henkilö­ kohtaisesti, pienryhmissä, opinto-ohjauksen oppi­ tunneilla ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa. Kaikille yhteiset opinto-ohjauksen kurssit opiskellaan hajautetusti kolmen lukuvuoden aikana. Ohjaustunneilla tutustutaan lukio-opiskeluun, ­ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Jokaisen lukiolaisen kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, ylioppilastutkinto­ suunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma.

OPPIMISEN TUKI LUKIO-OPINNOISSA Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään huomioiden opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Lukion erityisopettaja auttaa oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittelyssä. Erityisopettaja ei anna lukiossa tukiopetusta eri oppiaineissa, vaan ohjaa opiskelutavoissa ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opiskelijan ja aineenopettajan kanssa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma. Lukion erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja lukilausunnoista. Erityisopettajan arvioima lukivaikeus mahdollistaa opiskelijalle erityisjärjestelyjen käytön lukioaikana. Opiskelija voi anoa erikseen erityisjärjestelyjä ylioppilastutkintolautakunnalta yo-kirjoituksia varten. Erityisopettaja auttaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

13


LUKIOOPISKELIJAN ELÄMÄÄ MILLAISTA ON LUKIO -OPISKELU JA LUKIOLAISEN ARKI? OPISKELIJAT KERTOVAT KOKEMUKSIAAN OMALTA OPINTOPOLULTAAN.

14

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


YKKÖSENÄ

MAIJU, 1. VUOSIKURSSILLA

SILJA, 1. VUOSIKURSSILLA

Minulle valinta lukion ja amiksen välillä oli todella helppo. Olen aina tiennyt, että minusta tulee lukio-opiskelija. En tiedä, mikä ammatti minua erityisesti kiinnostaa ja siksi tulin lukioon. Koen, että lukio antaa lisävuosia tulevaisuuden alaa miettiessä.

Tulin lukioon peruskoulun jälkeen saadakseni enemmän aikaa miettiä, mitä haluaisin tehdä isompana. Toivoin myös uusia kokemuksia sekä kavereita. Lukuvuoden alussa en tiennyt paljon ketään lukiosta, mutta sain nopeasti uusia kavereita omalta luokaltani ja luokkani ulkopuolelta. Lukiossa et todellakaan jää yksin! Kaikki otetaan aina todella lämpimästi mukaan, mikä tekee kavereiden saamisesta helppoa. Täällä myös uskaltaa olla oma itsensä.

Koska lukiossa voi itse suunnitella oman lukujärjestyksen, saa loistavan mahdollisuuden löytää itselleen mielenkiintoisia aineita ja mahdollisen tulevaisuuden alan. Tällä tavoin voi suunnata omia kurssivalintoja. Ensimmäisenä vuotena kannattaakin alkaa miettiä aineita, joita haluaa kirjoittaa, minkä pohjalta voi valita osittain tulevia kursseja. Lukiossa on iso määrä erilaisia kursseja, varmasti jokaiselle jotain. Esimerkiksi vieraita kieliä on tarjolla paljon. Syksyllä koulun aloitus oli monille varmasti jännittävä, mutta itse totuin uuteen opiskelu-arkeen jo ensimmäisen jakson aikana. Tutustuin uusiin ihmisiin ja sain ystäviä. Lukioon tullessa kannattaa varautua siihen, että työmäärä on suurempi kuin aikaisemmin ja töitä pitäisi jaksaa tehdä koko jakson ajan, jotta päättöviikot olisivat helpompia. Viimeisenä iltana kokeeseen lukemisen aloitus ei riitä. Kaikki kuitenkin selviävät päättöviikosta! Ystävien kanssa opiskelu sujuu mukavasti. On tärkeä löytää juuri itselle sopiva oppimistapa. Kannattaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, joista löytyy se itselle paras. Tulevaisuuden toiveenani on tietenkin saada ylioppilastutkinto ja löytää tulevaisuuden ala.

Lukiosta aina sanotaan, että se on rankkaa ja vaikeaa, mutta jos työmäärän jakaa tasaisesti, kyllä siitä selviää. Itse olen huomannut, että opiskeleminen toimii parhaiten, kun jaksaa aina kotona tehdä hieman töitä koulun jälkeen. Näin kaikki asiat eivät jää viime hetkeen ennen koeviikkoa. Aina voi lukion sitten suorittaa 3,5:ssa tai neljässä vuodessa, jos työmäärä tuntuu liian raskaalta. Pitää muistaa, että opiskelu lukiossa on itseä varten. Yksi parhain asia on se, että saa itse tehdä lukujärjestykset ja valita erilaisia kursseja. Lukujärjestyksen teko voi kuulostaa hankalalta, koska pitää käydä kaikki tietyt kurssit läpi vuosien aikana, mutta opinto-ohjaajat auttavat niiden teossa. On kivaa, että pystyy painottamaan haluamiaan aineita. Lukiossa on myös mahdollisuus aloittaa kieliopinnot, ja itse valitsin nyt ranskan. Tavoitteeni lukion aikana on nauttia siitä ajasta, jonka olen täällä. Lukio menee nopeasti ohi, ja haluan osallistua mahdollisimman moniin eri tapahtumiin, kuten vanhojen tansseihin. Tärkeintä on muistaa mennä omaa vauhtia ja pitää huolta itsestä lukion aikana, eikä stressata kurssi­ numeroista.

Matematiikka Pitkä matematiikka

13

KURSSIA, JOISTA 10 PAKOLLISIA & 3 SYVENTÄVIÄ

Lyhyt matematiikka

8

KURSSIA, JOISTA 6 PAKOLLISIA & 2 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: LÄÄKÄRI, PROVIISORI, DIPLOMIINSINÖÖRI, ARKKITEHTI, OPETTAJA, EKONOMI, LIIKENNELENTÄJÄ, ANALYYTIKKO Matematiikka on hyödyllinen pyrittäessä etenkin teknillisille ja matemaattis-luonnon­tieteellisille aloille.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

15


VANHANA

Taide- ja taitoaineet

13

KURSSIA, JOISTA 5 PAKOLLISIA & 7 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: GRAAFIKKO, MEDIANOMI, MUUSIKKO, NÄYTTELIJÄ, TANSSIJA, OPETTAJA, TAITEILIJA, VALMENTAJA, COPYWRITER, TEOLLINEN MUOTOILIJA, SISUSTUSARKKITEHTI Jos suunnittelet jatko-opintoja taide-, liikunta- ja opetusaloilla, kannattaa hankkia vahva perusta opintojen ja harrastusten kautta. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja esimerkiks mediassa, kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa. Taide- ja liikunta-alojen pääsykokeet mittaavat soveltuvuutta ja taipumuksia alalle.

16

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

VIIVI, 2. VUOSIKURSSILLA

ELMO, 2. VUOSIKURSSILLA

Kun minä hain lukioon, tulin tänne hakemaan lisäaikaa. Samoin perustein valintansa tekee luultavasti suurin osa meistä. Olin aivan tietämätön kaikesta. En tiennyt, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa, enkä todellakaan ollut tietoinen siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia lukio minulle toisi.

Vuosi sitten lukion ensimmäisenä päivänä kouluun tuleminen jännitti. Toisen vuoden alkua en taas meinannut malttaa odottaa. Lukiossa olen löytänyt itseäni kiinnostavia aineita ja tutustunut moniin samanmielisiin ihmisiin. Tulevaisuuden suunnitelmat jatko-opintojen kannalta selkenevät hiljalleen, ja paljon odotetut vanhojen tanssit lähestyvät koko ajan.

Lukion haasteita ja vaikeuksia koskevia myyttejä ei voi olla kuulematta, kun ajankohtaiseksi aiheeksi tulee miettiä tulevaa toisen asteen opintopaikkaa. Kenties tarinat pitkistä päivistä ja vielä pidemmistä öistä nenä kiinni kirjoissa, päättöviikoista sekä kirjoituksista voivat kauhistuttaa. Onneksi itse tein valintani avoimin mielin ja olen valintaani enemmän kuin tyytyväinen. Ne hetket muuttuvat kuitenkin melkein mitättömiksi, kun alkaa miettimään, mitä muuta lukio on tuonut minulle: kaikki ainutlaatuiset kokemukset ja hetket niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin, uudet sekä vanhat, tärkeät ystävät, ja mikä parasta, uuden oppiminen itsestä ja kaikki ne onnistumisen ilot. Ne palkitsevat, enkä olisi tässä tilanteessa ilman niitä. Mutta tiedänkö minä tänäänkään, mikä minusta tulee isona? En täysin. Sen minä kuitenkin tiedän, ettei minun tarvitsekaan tietää. Ajan myötä asioilla on tapana järjestyä, ja meillä on aikaa. Lukio antaa sinulle nipullisen erilaisia avaimia, joilla voit avata minkä tahansa oven uusiin mahdollisuuksiin.

Lukio-opiskelu antaa paljon vapautta. Saa valita itseä kiinnostavia aineita lukujärjestykseen. Opiskelun tahdissa on pelivaraa, sillä valmistumisaika on omissa käsissä. Toki vapaus omasta opiskelusta tuo myös vastuuta, mutta työmäärä ei ole ylitsepääsemätön. Omasta kokemuksestani hyppy peruskoulusta lukioon ei ole työmäärällisesti valtava. Lukiossa pärjää oikein hyvin, vaikka ei pelkkiä kymppejä joka aineesta saisikaan. Taideaineita painottavan TAITE-ryhmän oppilaana voin suositella ryhmää, jos taideaineet tuntuvat omalta jutulta. Itse en mikään uusi Mozart tai Rembrandt ole, mutta kiinnostus ja into taidetta kohtaan riittävät hyvin. TAITE-ryhmässä tehdään asioita yhdessä ja projekteina, minkä ansiosta ryhmät ovat tiiviitä. Taideaineet ja -projektit tuovat mukavaa vaihtelua ja virkistystä opiskelun keskelle. Ensimmäisen opiskeluvuoden ehdoton huippukohta oli Footloose-musikaaliprojekti, ja sitä muistellaan kaihoisasti. Samalla odotetaan jo seuraavaa musikaalia. Lukio on hyvä valinta niille, joiden suunnitelmat tulevaisuudesta ovat selvät, sekä niille, jotka vielä etsivät omaa juttuaan. Lukio on loistava yleis­sivistävä etappi peruskoulun ja korkeakoulu­ opiskelun välissä.


VANHANA

TUTORIN TERVEISET HEI, SINÄ UUSI TULEVA LUKIOLAINEN! Onko ajatuksena valkolakin saaminen? Etkö ole varma, mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Lukio avaa sinulle ovet moniin eri mahdollisuuksiin. Lukiossa sinua ovat heti vastassa tutorit, opinto-ohjaajat ja opettajat. Lukion alussa uutta tietoa ja asiaa tulee paljon, mutta siihen tottuu nopeasti. On hyvä tietää, että opiskelujen ohella lukio on muutakin kuin pelkkää opiskelua. Lukiossa tutustuu uusiin ihmisiin ja kavereita saa koko ajan lisää. Lukiossa ei liikuta enää saman luokan kanssa, vaan ihmiset ympärilläsi vaihtuvat kursseittain. Lukioissa on paljon erilaisia ihmisiä, ja sieltä varmasti löytyy sinulle sopivia kavereita. Heti ensimmäisellä vuosikurssilla ykkösille järjestetään myös ryhmäytymispäivä. Lukiossa et joudu olemaan yksin! Monet asiat muuttuvat, kun siirtyy yläkoulusta lukioon. Kurssisisällöissä on jotain uutta ja jotain vanhaa, mutta laajemmin. Pääset valitsemaan oman kiinnostuksen mukaan, mitä aineita haluaisit pakollisten kurssien lisäksi opiskella enemmän. Pitää kuitenkin muistaa, että omat ystävät, harrastukset ja vapaa-aika on yhtä tärkeältä kuin koulunkäynti. Lukion ei pidä olla suorittamista vaan oppimista ja tulevaisuuden suunnittelemista. Olen mukana myös mentoritoiminnassa, jossa vanhemmat opiskelijat ovat tarvittaessa tukena nuoremmille opiskelijoille. Lukio on siis hyvä paikka tulla opiskelemaan ja löytämään oma polku tulevaisuuteen. Ei muuta kun lukioon vain!

Siiri-tutor

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

17


ABINA

Aa KARRI, 3. VUOSIKURSSILLA Minulle lukio oli selkeä valinta yläkoulun jälkeen. Käytyäni niin ala- kuin yläkoulunkin samassa koulukompleksissa, tuntui Kimpisen lukion valitseminen luonnolliselta. Suurin osa kavereistani siirtyi Kimpiseen, jossa meille muodostui hyvä porukka jo ensimmäisestä viikosta asti. Niin vanhojen kuin uusienkin kaverien takia on kouluun aina ollut mukava tulla. Nyt lukion alusta on jo yli kaksi vuotta. Muutos yläkoulusta ei ollut niin suuri kuin kuvittelin. Jokaisella kurssilla edetään sopivaa vauhtia, eikä sinulta edellytetä taitoja ja tietoja, joita sinulle ei ole aikaisemmin opetettu. Peruskoulussa opittuja asioita kerrataan ja niihin syvennytään. Mielestäni merkittävin asia, jonka olen lukiossa oppinut liittyykin juuri asioiden käsittelyyn ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Opit yhdistelemään eri aineissa opittuja asioita ja muodostamaan näiden asioiden välisiä yhteyksiä.

18

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Suurin ero yläkouluun on opiskelijan omassa vapaudessa ja vastuussa. Sinulla on mahdollisuus valita omat kurssit, ja näin luoda juuri sinulle sopiva lukujärjestys jokaiseen jaksoon. Näin pystyt rytmittämään opiskeluasi. Opiskelun suunnittelussa apunasi on opinto-ohjaajat. Vapauden mukana tulee myös vastuu. Olet itse vastuussa siitä, että käyt riittävästi kursseja. Vastuun ja vapauden myötä kasvat lukion aikana ihmisenä ja aikuistut jatkuvasti. Lukion aikana pääset tekemään monia tärkeitä valintoja. Mitä aineita haluan opiskella enemmän? Mitkä aineet kirjoitan? Minne haen lukion jälkeen? Sinun ei tarvitse tietää, mitä haluat tulevaisuudeltasi. Lukio antaa lisäaikaa miettiä, mihin haluat erikoistua ja syventyä. Lukiovuodet ovat olleet elämäni tähän mennessä parhaat vuodet, enkä ole katunut hetkeäkään lukioon tulemista.

Äidinkieli ja kirjallisuus

9

KURSSIA, JOISTA 6 PAKOLLISIA & 3 SYVENTÄVIÄ

AMMATTEJA: TOIMITTAJA, DRAMATURGI, OPETTAJA, TIEDOTTAJA, KIRJAILIJA Hyvä äidinkielen taito on perusta kaikissa ammateissa. Se antaa eväitä muun muassa sujuvaan tekstin tuottamiseen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoihin. Korkeakoulut antavat äidinkielestä pisteitä lähes kaikille aloille.


ABINA

Ylioppilas­ kirjoitus­ suunnitelman pohdiskelua Perustuu Tabletkoulun kirjaan OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016)

Mitkä aineet kiinnostavat sinua? Missä aineissa olet pärjännyt riittävän hyvin? Jos sinulla on vaikeuksia jossakin tietyssä aineessa, voitko jättää sen kirjoittamatta? NOORA, 3. VUOSIKURSSILLA Olen oppinut lukioaikanani, kuinka derivoida. Olen oppinut, kuinka hallitus käyttää finanssipolitiikkaa ja miten otsalohko vaikuttaa persoonallisuuteemme. Lukio on yleissivistävä koulu, joka valmistaa meitä tulevaisuuteemme. Halusin lukioon, jotta voisin valmistautua jatko-­opintoihini ja oppia uutta. En kuitenkaan lukioon hakiessani ymmärtänyt, kuinka paljon oppisin ennen kaikkea itsestäni. Uskon, että monia tulevia ykkösluokkalaisia jännittävät päättöviikot ja parin vuoden päässä olevat ylioppilaskokeet. Stressaavia hetkiä on ollut ja on tulevaisuudessakin. On vain tärkeää oppia käsittelemään niitä. Välillä saattaa tuntua, ettei mikään riitä ja tavoitteet vaikuttavat liian kaukaisilta. Minustakin on monta kertaa tuntunut siltä. Nämä kaksi ja puoli vuotta lukiossa ovat kuitenkin opettaneet minulle, että riittää, kun yrittää

parhaansa niillä voimavaroilla, jotka sillä hetkellä on. Olen oppinut uutta tietoa maailmasta, ympäristöstä ja muista ihmisistä. Kuitenkin tärkeimpiä taitoja on oppia tekemään töitä. On tärkeää olla tavoitteita, mutta vielä tärkeämpää on uskoa itseensä. Ei pidä kuitenkaan unohtaa ottaa välillä rennosti ja nauttia myös lukioajasta. Oponi sanoi ensimmäisillä opo-tunneilla, että lukio tulee olemaan elämänne parhaimpia vuosia, ja näin on myös ollut. On ollut monia unohtumattomia hetkiä ja tilaisuuksia kuten Wanhat tai Footloose-musikaalissa esiintyminen. Olen tavannut ihmisiä, joiden kanssa olemme varmasti ystäviä koko loppuelämämme. Lukio on tarjonnut turvallisen ympäristön kasvaa ihmisenä ja opiskelijana sekä avannut ovet tulevaisuudelle.

Mitkä ovat pakolliset kokeesi? Mikä on pitkän oppimäärän mukainen pakollinen koe? Montako ainetta aiot yhteensä kirjoittaa? Mitä aineita haluat kirjoittaa ylimääräisinä? Mitä kursseja sinun tulee valita, jotta voit kirjoittaa haluamasi aineet? Miten jatko-opintosuunnitelmasi vaikuttavat kirjoitussuunnitelmiisi? Täytyykö sinun kirjoittaa jokin tietty aine saadaksesi enemmän ­pisteitä? Suunnitelma tehdään lukio-opintojen aikana yhdessä opinto-ohjaajan, aineenopettajien ja ryhmänohjaajan kanssa. Osa opiskelijoista valitaan korkeakouluihin ylioppilastutkinnon perusteella. Siksi nämä suunnitelmat tehdään lukiossa huolella.”

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

19


LUT JUNIOR UNIVERSITY LUT JUNIOR UNIVERSITY – TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ LUKIOIDEN JA LUT -YLIOPISTON VÄLILLÄ. YHTEISTYÖTÄ OVAT TOTEUTTAMASSA LUT:N JA LAB-AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEINEN LUMA –KESKUS SAIMAA, KOKEELLISEN FYSIIKAN ABB-LUOKKA, KOULUTUSOHJELMAT JA OPISKELIJAKILLAT.

Lappeenrannan kaupungin ja LUT -yliopiston yhteistyön tuloksena on syntynyt ainutlaatuinen koulutuspolku, UNIORI, joka tutustuttaa lapset ja nuoret tutkimiseen, tieteeseen, tekniikkaan, ympäristöasioihin ja oman kaupungin yliopistoon. Lukioiden kanssa yhteistyötä tehdään kaikilla LUT -yliopiston painopistealuilla: puhdas energia, kiertotalous, puhdas vesi sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Yliopiston tutkijoita vierailee lukion kursseilla kertomassa tutkimuksestaan ja mm. matematiikan, kemian ja fysiikan käyttötarpeista tulevaisuuden työelämässä. Lukiolaiset tutustuvat myös muihin koulun ulkopuolisiin toimijoihin ja oppivat käytäntöjä asiantuntijoiden avulla. Suunnitteilla on myös yhdessä toteutettuja kursseja, kurssien osia sekä lukiolaisille tarjottavia LUT -yliopiston kandidaattivaiheen opintojaksoja. Vakiintuneena toimintamuotona on Lappeenrannan Lyseon lukiolla järjestettävä Yliopistomatematiikan esittelykurssi, jolla yliopisto-opettajat kertovat soveltavan matematiikan ja fysiikan teemoista. Lukioon valmistava matematiikan kesäkurssi (LMVKK) täydentää yläkoulusta saatuja matematiikan taitoja ennen lukiota ja soveltuu kertaukseen lukiolaisille, jotka kokevat aineen haastavaksi. LUMA-keskus Saimaa järjestää kampusvierailuja, erilaisia tiedetapahtumia ja tiedeleirejä. Pääsääntöisesti loma-aikoina järjestettävien tiedeleirien teemat vaihtelevat matematiikasta ja luonnontieteistä pelinsuunnitteluun ja -ohjelmointiin. Myös talouspuolen asiantuntemus näkyy tiedetoiminnassa yhä enemmän yrittäjyyteen ja keke-liiketoimintaan liittyvinä työpajoina. LUT:n koululaistoiminnan piiriin kuuluu myös Elektroniikan perusteet –verkkokurssi, jolle kymmenet lähiseudun lukiolaiset osallistuvat vuosittain. LUMA-keskus tiedottaa kursseista nettisivullaan www.lut.fi/luma, Facebook-sivullaan ja suoraan kouluille. Valtakunnallisesti LUMA-toimintaa koordinoi LUMA-keskus Suomi Helsingin yliopistolla. LUMA-keskusten yhteinen StarT-toimii toimii “sateenvarjona” koululaistapahtumille. StarT-toiminnan puitteissa tuetaan monialaista projektioppimista ja tarjotaan mahdollisuus esitellä parhaita projekteja amerikkalaisten “science fair” -tapahtumien hengessä, LUMA-keskusten järjestämillä tiedefestareilla. Lukiot voivat toteuttaa StarT-projekteja ja osallistua festareille oppilaiden ja opettajien kiinnostuksen mukaan.

20

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

LISÄTIETOA: www.lut.fi/luma www.facebook.com/lumakeskussaimaa www.luma.fi/start


VALMENTAUTUMINEN JA HARJOITTELUN SEURANTA

ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIAN URHEILIJAKOULUTUS ON TARKOITETTU TAVOITTEELLISESTI URHEILEVILLE.

Urheilijakoulutus tarjoaa kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet. Lappeenrannan seudun akatemiayhteistyöoppilaitoksia ovat kaikki Lappeenrannan lukiot sekä Saimaan ammattiopisto.

tullessani huomasin, että tavoitteellisen urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen on kuitenkin mahdollista.

URHEILIJA, ROOSA KOSONEN: Muistan itse sen jännittävän tunteen, kun yläaste jäi taakse aloitin lukion.Vanhemmat kaverini olivat kertoneet, kuinka rankkaa lukion käyminen on ja kuinka työmäärä vain kasvaa ja opiskelusta pitäisi vastata entistä enemmän itse. Mietin miten siitä tulen selviämään, sillä halusin pärjätä koulussa sekä päästä treenaamaan tavoitteellisesti. Mietin miten opettajat suhtautuisivat koriksen kautta tuleviin poissaoloihin tai miten oma jaksamiseni riittäisi läpi lukion. Lukioon

Koripallo on monipuolinen laji, johon kuuluu perus laji treenien lisäksi mm. voimaharjoittelua ja nykyisin treenaankin lähes päivittäin kahdesta neljään tuntia. Kaikkea treenaamista ei pysty jättämään iltapäivään, joten on hienoa, että meillä on mahdollisuus harjoitella myös aamuisin. Kolmesti viikossa olevat aamutreenit auttavat kehittymään urheilijana ja tasapainottavat mukavasti istumisen täyteistä koulupäivää. Kun käy koulua ja treenaa paljon, voi niin kroppa kuin mielikin kuormittua liikaa jos ei pidä huolta palautumisesta. Lukiossa työmäärä todellakin kasvaa ja koulutöihin menee aikaa. Silti koulussa ei mitenkään jaksaisi olla joka päivä neljään ja joskus olisi mukava rentoutua ilman kurssikirjoja tai harjoituksia. Onneksi lukiota ei tarvitse kiirehtiä läpi. Itse valmistun 3,5 vuodessa, mikä

Urheilijakoulutuksen aamuharjoitukset pidetään kolmena koulupäivänä viikossa. Harjoitukset alkavat joka aamu viimeistään klo 8.00. Päättöviikkojen osalta harjoitusjärjestelyt ovat lajikohtaisia. Lukiolaisilta ei vaadita osallistumista harjoituksiin päättöviikon aikana. Harjoituksista pidetään harjoituspäiväkirjaa. Urheilijakoulutuksesta on mahdollisuus saada opintosuorituksia lukio- tai ammatilliseen tutkintoon kunkin oppilaitoksen sopimusten mukaisesti. URHEILIJAKOULUTUKSEEN HAKEMINEN Urheilijakoulutukseen voidaan valita urheilijoita, joilla on kansallista ja/tai kansainvälistä menestystä, maajoukkueedustuksia tai urheilijan harjoittelu vastaa huippu-urheilun vaatimuksia. Voit hakea urheilijakoulutukseen erillisellä hakulomakkeella 9. luokan keväällä. Lisätietoja osoitteesta www.eklu.fi/etelakarjalan-urheiluakatemia ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemian koordinaattorilta Elina Sinisalolta elina.sinisalo@eklu.fi, puh. 040 952 4843.

on auttanut minua tasapainottamaan niin jaksoja kuin kirjoituskertoja. Nyt minulla on useimmiten aikaa käydä kotona ennen treenejä eikä joka päivä tarvitse herätä ennen seitsemää kouluun. Lisäksi on hienoa, että ylioppilaskirjoitukseni ovat jakaantuneet kolmelle kerralle, joten yhdelle kirjoituskerralle ei keräänny niin paljon tehtävää. Se on tärkeää, sillä talvet ovat kiireistä aikaa seuraharjoituksissa ja kesät ovat menneet maajoukkueen kanssa reissatessa. Mitään yleispätevää neuvoa urheilun ja koulun yhdistämiselle en osaa kuitenkaan antaa, sillä niin oppiaineet kuin urheilijat ovat erilaisia. Esimerkiksi pitkä matikka tuottaa enemmän työtä kuin lyhyt ja lajikohtainen harjoittelu on hyvin erilaista. Tärkeintä on, että pidät kiinni riittävästä levosta, pirteästä mielestä ja olet valmis tekemään töitä tavoitteidesi eteen. Apua saat tarpeen tullen opoilta ja opettajilta ja yhdessä voitte suunnitella sinulle kokonaisuuden lukion ja urheilun yhdistämisestä.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

21


OPISKELUTERVEYS TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN OPISKELUTERVEYDEN PALVELUITA!

Opiskeluterveys kuuluu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alaisuuteen. Henkilö­kuntaamme kuuluu terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja, lääkäreitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja seksuaalineuvojia. Terveydenhoitaja tekee kaikille lukiolaisille terveystarkastuksen ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tytöt käyvät lääkärintarkastuksessa 1.vuonna ja suurin osa pojista 2.vuonna kutsuntatarkastuksen

22

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

yhteydessä. Kutsuntatarkastus tehdään armeijaan lähtöä varten sinä vuonna kun täytät 18 vuotta. Myös tytöt voivat hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lukion terveydenhoitajalle pääset ajanvarauksella. Tarjoamme mm. terveysneuvontaa ja teemme erilaisten tilanteiden selvittelyä. Kuraattorilta saa tukea esim. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin.

Psykologit ovat apunasi, jos koet mielialaan liittyviä pulmia kuten masennusta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuusoireita tai vaikkapa univaikeuksia. Mikäli olet huomannut opiskeluun tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, voidaan niitäkin selvitellä yhdessä psykologin kanssa. Sairastuessa tai kiireellistä arviointia vaativissa tilanteissa voit käyttää opiskeluterveyden keskitetyn avovastaanoton palveluita. Hammashuoltoon varaat ajan itse tarvittaessa. Lääkäriin saat yhteyden terveydenhoitajan kautta, kuraattorille ja/tai psykologille voit varata ajan itse. Käytämme Wilmaa, jonka kautta saat meihin parhaiten yhteyden. Kanssamme voit keskustella luottamuksellisesti. Lähes kaikki palvelumme ovat maksuttomia lukiolaisille. Lisätietoa mahdollisista maksuista saat lukion aloitettuasi. Olemme tukenasi koko opintojesi ajan!


LUKIOLAISEN OPISKELU­ KUSTANNUKSET OPINTOTUKI JA OPISKELIJAEDUT

Lukiossa kustannuksia tulee oppimateriaalien ja opiskeluvälineiden hankkimisesta. Lukio-opinnoissa edellytetään myös oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Konetta käytetään opiskelun apuvälineenä koulussa ja kotona. Koneella tehdään myös sähköisiä kurssikokeita sekä osallistutaan ylioppilastutkinnon kokeisiin. Opiskelija vastaa itse koneensa toiminnasta. Koululla on käytössä langaton verkko, johon koneella voi liittyä. Koneen tulee olla käynnistettävissä muistitikulta ja liitettävissä langalliseen verkkoon (lisätietoja osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi). Lukioissa ei ole lukukausimaksuja ja lukion opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Lähes kaikki opiskeluterveyden palvelut ovat lukiolaisille maksuttomia. Lukiolaisena sinulla on mahdollisuus saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintorahaa ja valtion takaamaa opintolainaa 17 vuotta

täytettyäsi. Asumiseen voit saada yleistä asumistukea. Lisäksi voi hakea opintotuen oppimateriaali­ lisää, joka voidaan myöntää myös alle 17-vuotiaalle. Lappeenrannan alueella toimii bussiliikenteessä Waltti-maksujärjestelmä ja päätoimisena opiskelijana voit saada Waltti-bussikortin opiskelija-alennuksella. Jos olet alle 17-vuotias, edullisin Waltti-kortti on junnukortti. Yli 10 kilometrin koulumatkaan saa hakemuksesta Kelan koulumatkatukea; hakemus tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Löydät hakuohjeet Kelan ja Lappeenrannan kaupungin internetsivuilta. Lukio-opiskelijoille on erilaisia opiskelija-alennuksia ja näitä tarjoavat mm. Matkahuolto, VR ja erilaiset yritykset. Opiskelutodistuksen, lisätietoja ja ohjeita saat lukion kansliasta.

Tieto- ja viestintätekniikka AMMATTEJA: OHJELMISTOSUUNNITTELIJA, SOVELLUSASIANTUNTIJA, IT CONSULT Tieto- ja viestintätekniikka on välttämätön työväline opinnoissa ja työelämässä.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

23


KIMPISEN

LUKIO

TULE NIIN YMMÄRRÄT

KOHTA TIEDÄT ENEMMÄN. Me Kimpisen lukiossa pidämme arvossa hyviä perinteitä ja innostumme uusista tuulista. Meille on tärkeää, että sinä voit edetä omien vahvuuksiesi mukaan. Niinpä harjoittelemme yhdessä taitoja, joita tarvitset läpi elämäsi. Tervetuloa rakentamaan tulevaisuuttasi!

REHTORI Olli Mielonen puh. 040 197 0899 olli.mielonen@lappeenranta.fi OPINTO-OHJAUS Tuija Jaatinen puh. 040 720 9118 tuija.jaatinen@lappeenranta.fi

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

1939 622 47

@kimpisenlukio

Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.kimpisenlukio.fi

24

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

Mira Kankkunen puh. 040 631 6444 mira.kankkunen@lappeenranta.fi ERITYISOPETTAJA Arja Kemppainen puh. 040 504 1309 arja.kemppainen@lappeenranta.fi LUKIOSIHTEERI Maria Saukkonen puh. 040 130 9109 maria.saukkonen@lappeenranta.fi

Maailma avautuu Kimpisestä Tulevana Kimpisen opiskelijana pääset osallistumaan kansainväliseen toimintaan. Lukiomme kurssitarjonnasta löydät runsaasti mahdollisuuksia kehittää kielitaitoasi, avartaa maailmaasi ja solmia ystävyyssuhteita globaalisti. Sinulla on mahdollisuus valita kursseja, joiden sisältöön kuuluu opintomatka ulkomaille. Voit myös hakea pitempiaikaisiin vaihto-ohjelmiin ja tutustua vaihto-opiskelijoihin omassa lukiossamme.

“Tutustuin Kimpisen KV-kurssien tarjontaan ensimmäisenä lukiovuotenani puoliksi vahingossa ja päädyin matkustamaan Italiaan, Itävaltaan ja Venäjälle. Vieraalla kielellä kommunikoinnin ja vieraassa kulttuurissa toimimisen oppimiseen ei ole parempaa keinoa kuin hypätä keskelle tuntematonta. Matkustamisen ja uusien kontaktien myötä koen kasvaneeni ihmisenä paljon lukion alkuaikoihin verrattuna. Olen avoimempi, heittäytyvämpi ja tietoisempi asioista ympärilläni. Uskon, että kansainvälisillä projekteilla on ollut suuri vaikutus kasvuuni. Projekteista on jäänyt käteen sujuvampi kommunikointi eri kielillä ja toivottavasti elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden vierailut Suomessa ja

omassa kodissani ovat olleet ikimuistoisia. Näistä hetkistä yhtäkään ei ole tarvinnut katua.” REETTA TURPPO, ABITURIENTTI


Hyvällä huomisella on lukionsa Meillä Kimpisessä kiinnitetään huomiota sinun hyvinvointiisi. Me kaikki – lukiolaiset, tutorit, opettajat ja opiskeluhuollon ammattilaiset – tuemme lukiotaivaltasi. Kannustamme sinua valitsemaan kursseja, joista olet kiinnostunut ja jotka tukevat tulevaisuuden haaveitasi. Tarjoamme myös mahdollisuuksia haastaa itseäsi turvallisessa ympäristössä. Kaikessa ei tarvitse onnistua, mutta kokeilemalla rohkeasti uusia asioita voitat aina. Lukiossamme on kehitetty yksilöllisen ja joustavan oppimisen malli, POLKU, joka mahdollistaa ohjatun ja yksilöllisen opiskelun. Polkuopintoja tarjoamme äidinkielessä, englannissa, ruotsissa ja matematiikassa. SILTA-opinnoissa taas voit suorittaa haluamiasi kuvataiteen kursseja muiden valinnoista riippumatta. Valitessasi liikuntapainotuksen pääset muun muassa syventymään eri palloilulajien ja mailapelien tekniikkaan ja taktiikkaan sekä parantamaan suorituskykyäsi liikkujana.

“Muistan, kuinka jo yläkoulusta lähtiessäni stressasin lukion vuoksi, koska samaisena vuonna olin myös alkanut panostamaan täysillä urheiluun. Opolta sain vahvan suosituksen lukion suorittamiseen neljässä vuodessa, joka helpottaisi lukion ja urheilun yhdistämistä huomattavasti. Tämä on onnistunut minulta paremmin kuin osasin odottaa, koska neljän vuoden tahti on erittäin maltillinen.

Saimme Kimpisen lukion opettajilta paljon käytännön apua ja kannustusta erityisesti yhdistyksen perustamisvaiheessa. Olen voinut syventää osaamistani ja tehdä yhdistyksen toimintaan liittyviä suunnitelmia, kuten liiketoiminta­ suunnitelman, suorittamillani yrittäjyyskursseilla. Suosittelen niitä kaikille, sillä kursseilla oppii tarpeellisia työelämätaitoja.”

Yksi tärkeimpiä taitoja on mielestäni aikatauluttaminen. Kun on perillä siitä, mitä tehdään ja milloin, ei päivän aikana pääse ahdistumaan esimerkiksi läksyjen vuoksi. Jos aikatauluttaminen ei ole entuudestaan tuttua, voi ongelmiakin esiintyä. Itselleni on parhaiten sopinut päivän pääharjoituksen tekeminen aamulla noin kello viiden aikoihin, jolloin iltapäivällä on rutkasti aikaa koulutehtävien hoitamiselle. Kavereiden tapaamisen jätän yleensä suosiolla viikonlopuille. Koulun ja huippu-urheilun yhdistäminen ei kuitenkaan suju aina täysin mutkattomasti, varsinkaan kun treenejä on kahdesti päivässä. Henkinen hyvinvointi sekä palautuminen voivat kärsiä, eikä etenkään palautuminen ole optimaalista, jos keho on jatkuvasti stressitilassa ja yöunet jäävät lyhyiksi. Tämän vuoksi olen pitänyt huolen, että minulla on niin sanottua ”omaa aikaa” vähintään tunnin verran vuorokaudessa. Tällöin heitän aivot narikkaan ja pyrin olemaan ajattelematta urheiluun tai

“Huolestuimme, kun kuulimme usean ystävistämme lopettavan jalkapallon harrastamisen heistä johtumattomista syistä. Halusimme tarjota heille mahdollisuuden jatkaa harrastamista, joten perustimme oman jalkapallo­ seuran, Lappeenrannan Castillan. Minua, ja muita perustajajäseniä, kiinnosti erityisesti urheiluseuran pyörittäminen, ja tästä syystä rekisteröimme yhdistyksemme Suomen Palloliittoon. Pelaamme Kaakkois-Suomen miesten Vitosessa.

kouluun liittyviä asioita. Hyvät yöunet ovat myös suuressa roolissa palautumiseni kannalta, koska nukkuessa keho korjaa vaurioituneita soluja sekä palautuu päivän treeneistä. Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen päätökseeni tulla lukioon ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että lukio antaa enemmän kuin ottaa. Lisäksi kavereiden näkeminen sekä uuden oppiminen on hyväksi kaikille!” MOONA KORKEALAAKSO, 2. VUOSIKURSSI, LUM

EETU KEMPPAINEN, ABITURIENTTI PERUSTAJAJÄSEN, #LPRCASTILLA, #OLECASTILLA

Kouluttaa tulevai­suuteen Tulevaisuudessa yhä useampi työllistää itse itsensä ja työskentelee osana erilaisia tiimejä. Meillä Kimpisessä opit yrittäjyyttä ja itsesi johtamista jo osana lukio-opintojasi. Yrittäjyyspainotus Kimmoke antaa sinulle mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen ja kehittyä tulevaisuuden työntekijänä. Lukiokursseilla tehdään myös yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Lisäksi voit kokeilla, miltä unelma-alasi opiskeleminen korkeakoulussa tuntuu. Näin kerrytät lukiokurssejasi ja pääset kurkistamaan korkeakoulumaailmaan jo lukion aikana. LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

25


”Hei sie, tuleva lyseolainen! Lappeenrannan Lyseon lukio avaa ovet lukemattomiin eri mahdollisuuksiin, liittyivät ne sitten vaikuttamiseen, taiteeseen, tieteisiin taikka kansainvälisyyteen! Tilaisuuksia erilaisille, ikimuistoisille projekteille ja tapahtumille on runsaasti, joten on vain sinusta kiinni, tartutko niihin. Itse olen ollut mukana muun muassa Erasmus+ -kansainvälisyysprojektissa, Footloose-musikaalissa sekä Berliiniin-matkan tekevällä historian kurssilla. Olen myös osallistunut moninaisiin ryhmiin ja toimikuntiin, joissa on ollut mahdollisuus vaikuttaa, ja toimin myös parhaillaan Lyseon opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana. Olen äärimmäisen onnellinen, että olen tarttunut tarjoutuneisiin mahdollisuuksiin. En ole rikastanut pelkästään lukioarkeani, vaan koko elämääni unohtumattomin kokemuksin! Reippaalla ja rohkealla mielellä myös sinä pääset kokemaan elämäsi lukiomatkan, jota tulet muistelemaan lämpimästi vielä kiikkustuolissa!”

LAPPEENRANNAN

LYSEON LUKIO

ROHKEA KLASSIKKO ILO ON ASENNE Lyseon lukio on moderni ja kansainvälinen lukio, jossa innostumalla ja kannustamalla tehdään hyviä tuloksia. Lyseossa jokainen kuuluu porukkaan. Olemme iloinen yhteisö, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Lyseolla jokaisella on merkitystä. HALUAMME OPPIA Lyseossa halutaan toimia aidosti ja välittävästä ja uskoa opiskelijoihin. Opiskeluun luodaan motivaatiota uusilla ja luovilla ideoilla. Lukio-opinnoissa korostuu opiskelijoiden vapaus ja vastuu. Opiskelu on monipuolista ja joustavaa, yksilöllistä sekä yhteisöllistä.

26

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

PERUSTETTU 1892 OPISKELIJOITA 728 OPETTAJIA 45

Lyseolaiset hakeutuvat lukion jälkeen aktiivisesti jatko-opintoihin sekä Suomeen että ulkomaille. Lukion opintosuunnitelmien sekä jatko-­ opintosuunnitelmien tekemisessä ohjataan aina tarpeen mukaan. Lyseossa voi valita englannissa kielessä ­ryhmän, jossa edetään opinnoissa vaativammalla tasolla. Opiskelijalta edellytetään ­itseohjautuvuutta ja aktiivista otetta opiskeluun. Kursseilla käytetään materiaaleina erilaisia englanninkielisiä lähteitä. Ilmoitathan kiinnostuksesi näitä opintoja kohtaan etu­käteen lukion ainevalintakortissa. TUTUSTU MEIHIN LISÄÄ!

 � �

Lappeenrannan Lyseon lukio @ lprlyseo

 lprlyseo

@lyseonhenki

 Lyseo

LYSEON OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, ELLI KOMPPA

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi Rehtori Mika Luukkonen puh. 040 514 7615 mika.luukkonen@lappee.fi Opinto-ohjaaja Marjo Haapavuo puh. 040 664 7930 marjo.haapavuo@lappee.fi Opinto-ohjaaja Satu Komi puh. 040 844 6024 satu.komi@itasuomenkoulu.fi Opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen puh. 040 729 1139 helena.mielikainen@lappee.fi Erityisopettaja Satu Lajunen puh. 040 648 1808 satu.lajunen@lappee.fi Lukiosihteeri Virpi Järvelä puh. 040 689 5313 virpi.jarvela@lappee.fi


Taide

TULE SELLAISENA KUN OLET. Lyseolla on laaja kuvataiteen, musiikin ja teatteri-ilmaisun tarjonta. Kursseilla samoista asioista kiinnostuneet opiskelijat löytävät toisensa, ja opiskelua leimaa innostus syventää osaamistaan. Tärkeä osa Lyseon taideopintoja ovat erilaiset poikkitaiteelliset projektit ja esiintymiset, joissa jokainen nuori saa tuoda esille omaa erityisosaamistaan. Taideaineiden opiskelu vahvistaa luovaa ajattelua, vuorovaikutustaitoja sekä prosessien ymmärtämistä ja hallintaa. Siksi taiteet ovat olennainen osa yleissivistävää lukiokoulutusta, ja kursseille ovat tervetulleita kaikki, niin harrastajat kuin uteliaisuuden virittämät aloittelijatkin. TAITE-LUOKKA Jokaisella Lyseon vuosikurssilla on yksi Taite-luokka. Taite-luokkalaiset ovat taiteen tekijöitä ja taiteen kokijoita, joita yhdistää kiinnostus kulttuuria kohtaan. Taite on Lyseolla musiikkia, kuvataidetta ja teatteria, tuettuja mahdollisuuksia valita taidekursseja, matkoja näyttelyihin ja esityksiin, taiteilijatapaamisia ja oman kaupungin kulttuurielämään tutustumista. Lukio-opintoihin kuuluvat oppiainerajat ylittävät tiimikurssit toteutetaan Taite-luokalla niin, että oppiaineparit muodostetaan pakollisten aineiden kesken niin, että parista toinen on aina jokin taideaine. Lukio on monelle taitekohta, jossa haetaan elämän suuntaa. Taite-luokalla kasvua omaksi itseksi tukevat sekä taide että samanhenkiset nuoret. Taite-luokalle haetaan erillisen hakemuksen perusteella, ohjeet ovat kotisivuilla. LUKIODIPLOMIT Lyseossa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit mediassa, musiikissa, kuvataiteessa, liikunnassa ja teatteri-­ilmaisussa. Lisäksi Lyseossa voi suorittaa puheviestintätaitojen päättökokeen. KOULULEHTI LYSKARI Lyseon nettilehti Lyskari toimii läpi vuoden ja raportoi koulun tapahtumista sekä kiinnostavista ajan ilmiöistä. Osallistumalla lehden tekoon opiskelija­voi saada kursseja kirjoittamisesta, kuvaamisesta, kuvittamisesta sekä video­juttujen tekemisestä. www.lyskari.fi

Luma ”Minulla on aina ollut selvät sävelet opiskelusta: alakoulusta lukioon. Ainoana ongelmana yläkoulun jälkeen oli valita se tietty toisen asteen opiskelupaikka, mihin haluaisi mennä. Tällaiseen dilemmaan minua auttoivat seuraavat asiat: etäisyys, tuttavien tai kavereiden määrä, ilmapiiri, opiskelutilat ja -mahdollisuudet sekä kaikki hyvät mietteet ja kokemukset, joita kuulin lukio-opiskelijoilta. Kaikki palat loksahtivat paikoilleen Lappeenrannan Lyseon lukion kohdalla. Opiskelun lisäksi olen saanut kokea lukion aikana useita mahtavia asioita, joita en olisi voinut yläkoulussa kuvitellakaan. Olin mukana Footloose-musikaalissa, laulan Levottomat-kuorossa ja soitin alttoviulua Veli ja Sisar -näytelmässä. Näiden lisäksi on tapahtunut paljon kaikkea muuta taidehommaa, esimerkiksi Levottomien kanssa olemme pitäneet konsertteja, laulaneet monissa eri tilaisuuksissa ja olleet mukana esimerkiksi Art & Bars -tapahtumassa. Levottomilla on nyt ja aina erityinen paikka sydämessäni. Lyseon kautta olen tutustunut moniin ihmisiin, olen päässyt mukavuusalueeni ulkopuolelle, saanut mahdollisuuden kokea eri asioita, kuten teatteria, mutta tärkeintä on se, että Lyseossa olen löytänyt itseni.”

LUONNONTIETEET JA MATEMATIIKKA – ENEMMÄN KUIN LUULET LUMA aineissa tarjoamme moni­puolisia soveltavia kursseja. Opiskelija voi kartuttaa jatko-opintovalmiuksiaan tilasto- ja todennäköisyyslaskennan jatkokurssilla, ja tutustua matemaattisiin jatko-opintoihin Yliopistomatematiikan esittelykurssilla, jossa opettajina toimivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston opettajat. Kemiassa voi ottaa selvää, mistä proteiinit ovat oikeasti tehty ja miten niitä voi muokata ruoanlaiton keinoin! Laboratoriokurssilla pääset mm. valmistamaan aspiriinia ja tutkimaan kananmunan kuoren vahvuutta. Makromolekyylien kurssilla selvitetään, mistä atomeista DNA ja RNA ovat muodostuneet. Fysiikassa tutustutaan elektroniikan ja tähtitieteen maailmaan. Opiskelija voi lähteä mukaan tiedeleirille Sveitsin Geneveen, jossa sijaitsee Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN. Biologia tarjoaa kiinnostuneille lääketieteellistä biologiaa sekä eläinten käyttäytymistä ja lajintuntemusta. Tietotekniikkataitoja voi syventää ohjelmoinnin kursseilla.

3. VUOSIKURSSIN OPISKELIJA, TANGOMARKKINOIDEN SUPERFINALISTI 2019, SILLA PÖYRY

KIINNOSTUITKO? Tule mukaan Lyseoon ja LUMA-kursseille! Kurssilaiset tekevät lukion toisena vuotena leirikoulumatkan johonkin koti- tai ulkomaiseen kohteeseen.

AKTIIVISET OPISKELIJAT HYVÄSSÄ SEURASSA Aktiivinen opiskelijakunta näkyy koulun arki­päivässä erilaisten tapahtumien, retkien ja juhlien järjestelyissä. Tapahtumat voivat olla isoja tai pieniä arkipäivien piristyksiä. Lisäksi opiskelijakunnan hallituksen jäsenet osallistuvat päätösvaltaisina jäseninä koulun toiminnan suunnitteluun.

KANSAINVÄLISYYTTÄ LYSEOLLA LAPPEENRANNASTA MAAILMALLE Kansainvälisyys näkyy Lyseolla kotikansainvälisyyden lisäksi lukiokursseilla ja KV-projekteissa. Voit valita kurssin, jolla matkustetaan esim. Firenzeen tai Berliiniin ja osallistua Erasmus+ projekteihin, joissa tehdään yhteistyötä usean eri maan välillä. Lyseolla on alkanut myös uusi Itä kohtaa lännen -projekti, jossa yhteistyötä tehdään New Delhin ja Devlavlin koulujen kanssa.

Lyseon lukiossa aloittavien opiskelijoiden tukena toimii aktiivisia tutoreita. Jokainen ohjausryhmä saa omat tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

27


ETELÄ-KARJALAN IB-LUKIO TOIMII KAHDESSA TOIMIPISTEESSÄ IMATRALLA JA LAPPEENRANNASSA. YHTEISTYÖ ON TIIVISTÄ, JA OSA KURSSEISTA ON ETÄOPETUSTA.

ETELÄKARJALAN IB-LUKIO MAAILMA ON SIUN! ROHKEITA VALINTOJA JA MENESTYKSEN MAHDOLLISUUKSIA

maailmanlaajuisesti, kun ryhmän opiskelijat ja opettajat ovat eri puolilta maailmaa.

Etelä-Karjalan IB-lukiossa opiskelee motivoituneita nuoria, joiden tavoitteena on menestyä ja jatkaa opintoja huipputason kansainvälisissä oppilaitoksissa.

IB tarkoittaa englannin kielellä tapahtuvaa vaativaa tieteellistä opiskelua, jossa korostuu akateemisuus, itseohjautuvuus ja vastuullisuus. Menestymisen apuna ovat osaavat, innostavat ja välittävät opettajat sekä pienet opetusryhmät, joissa on hyvä ryhmähenki ja tiivis tunnelma. Pienet ryhmät mahdollistavat yksilöllisen opetuksen.

Etelä-Karjalan IB-lukiossa intensiiviset ryhmät ja osaavat opettajat tarjoavat mielenkiintoisen ja sopivasti haastavan vaihtoehdon suuntautua kansainvälisille aloille jo lukioaikana. IB-lukiossa saat kansainvälisesti vertailukelpoisen tutkinnon ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä erinomaisen mahdollisuuden todella keskittyä haluamiisi aineisiin. IB tarjoaa aidosti kansainvälisen oppimis­ ympäristön ja mahdollisuuden verkostoitua

28

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

IB-lukiossa toteutuu yhteisöllisyys yksilöllisyyttä unohtamatta. IB-lukion opiskelijat ovat iloisia, välittömiä, ahkeria, kansainvälisiä ja sosiaalisesti taitavia eli fiksuja suomalaisia ja kansainvälisiä nuoria, jotka eivät pelkää ottaa vastaan haasteita.

”Valitsin IB-lukion, koska IB:llä saan keskittyä juuri niihin aineisiin, joista olen oikeasti kiinnostunut, eli luonnon­ tieteisiin. Lisäksi englannin käyttö on ollut minulle luontevaa pienestä asti ja tahdoin jotain vaativampaa. Pidän siitä, että IB on kansainvälinen ja monet yliopistot tietävät IB:n ja näin on helpompi hakea muiden maiden yliopistoihin. Olen ajatellut lähteä opiskelemaan biologiaa IB-opintojen jälkeen, varmaankin Iso-Britanniassa.” TONI TUUVA, IB2


IB students are academically minded, hard working, daring and courageous, and most of all: curious. IB-students learn to be active, open minded, sensitive and daring.

Pre-IB -vuosi (valmistava vuosi)

Diploma Programme (varsinainen IB-linja)

• Toisen asteen tutkinnon on oltava kolmevuotinen Suomessa, joten ensimmäinen lukiovuosi valmistaudutaan IB-opintoihin

• Kaksivuotinen ohjelma.

• Opetetaan englanniksi (suomen opintoja lukuun ottamatta) • Opiskellaan pääsääntöisesti kansallisen opetussuunnitelman mukaan. • Osa kursseista voi olla varsinaiselle IB:lle valmistavia kursseja (esim. IB Skills). • Hiotaan IB:llä tarvittavia englannin kielen taitoja sekä opiskeluvalmiuksia. • Pre-IB:n kevään aikana valitaan IB-linjalla opiskeltavat kuusi oppiainetta.

• Tähtää kansainväliseen IB-ylioppilastutkintoon. • Loppukokeet eli finalsit sijoittuvat kolmannen lukiovuoden toukokuuhun. Valitaan kuusi ainetta: Group 1: A-kieli (opiskelijan paras kieli, yleensä äidinkieli)

IB means small study groups, a close caring community, individual guidance, professional, passionate and qualified teachers, research based teaching and learning. We welcome you to a high quality academic education, in depth learning, finding one’s own strengths, an easier transition to the university and the joy and satisfaction that comes in the end of hard work!

Group 2: B-kieli (vieraat kielet) Group 3: Ihminen ja yhteiskunta (historia, psykologia, taloustiede) Group 4: Luonnontieteet (biologia, kemia, fysiikka) Group 5: Matematiikka (teoreettinen tai soveltava matematiikka) Group 6: Taiteet (visual arts tai valinnaisaine)

• Opiskelija opiskelee kahtena IB-vuotenaan kuutta ainetta, joista kaikista osallistuu päättökokeeseen. • Jokaisesta ryhmästä on valittava yksi aine. • Kolme ainetta opiskellaan laajempana (HL) ja kolme suppeana (SL) • Poikkeusluvalla voi opiskella esimerkiksi kaikkia Group 4 -aineita. • Myös seitsemännen aineen valitseminen on mahdollista.

”Vaikka kiinnostukseni IB-linjaa kohtaan johtui aluksi vain siitä, että nautin englannin puhumisesta, IB oli minulle erityisen hyvä valinta, koska tiesin jo yhdeksännellä luokalla haluavani yliopistoon ja näen jo nyt, miten IB valmistaa siihen hyvin. IB-organisaation arvot painottavat mm. objektiivisuutta, kriittisyytä ja tiedonhakuisuutta, joista kaikki ovat erinomaisia ominaisuuksia tulevalle yliopisto-opiskelijalle.” MINNI SUVANTOLA, IB1

LAPPEENRANTA

IMATRA

HAKEMINEN YHTEISHAUSSA:

Apulaiskoordinaattori Liina Luukkonen Puh. 040 7025020 liina.luukkonen@lappee.fi

IB-koordinaattori Marketta Kolehmainen Puh. 020 617 5712 marketta.kolehmainen@imatra.fi

Imatran Yhteislukion IB-linja

Opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen Puh. 040 729 1139 helena.mielikainen@lappeenranta.fi

Opinto-ohjaaja Kristiina Heikura Puh. 020 617 5727 kristiina.heikura@imatra.fi

Valintakokeet 16.4. 2020 klo 9.00 alkaen

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta

Koulukatu 2 55100 Imatra

WWW.IBLUKIO.FI

Ainevalintakorttiin Imatran tai Lappeenrannan toimipiste

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

29


Itä-Suomen

SUOMALAISVENÄLÄISEN KOULUN LUKIO (ISK)

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO ON KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU. LUKIOSSAMME VOIT KEHITTÄÄ EDELLEEN VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN TAITOJASI, JOISTA ON SINULLE HYÖTYÄ TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ.

30

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


”Venäjän opiskelun jatkaminen tuntui luontevalta isk:n peruskoulun jälkeen. Isk:n lukiossa on muun muassa se mahtava etu, että venäjän kurssien takia saa vähentää muita pakollisia kursseja, joista ei ole niin kiinnostunut. Kirjoitin seitsemän ainetta; äidinkielen, psykologian, kieliä sekä lyhyen matematiikan, joiden lisäksi suoritin kuvataiteen lukiodiplomin. Valmistuin keväällä 2019, mutta käyn vielä täydentämään tutkintoani yhteiskuntaopilla. Pyrin jatko-opintoihin politiikan ja journalistiikan aloille, joten kielitaidosta on näillä kansanvälisillä aloilla paljon hyötyä, erityisesti jos tahtoo töihin ulkomaille.

“Pidän arvokkaana Itä-Suomen koulusta saatua venäjän kielen osaamista sekä kulttuurin tuntemusta ja niistä on ollut minulle konkreettista hyötyä työ­elämässä. Jos nyt kävisin lukion uudelleen, tarttuisin entistä enemmän niihin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin, joita Itä-Suomen koulu opiskelijoilleen tarjoaa.”

Suurin osa koulutöistä tehdään nykyään verkossa. Mielestäni digikirjat ovat tosi käteviä, sillä ne ovat halvempia eikä tarvitse raahata repussa useaa painavaa kirjaa, kun kaikki löytyvät netistä.”

LAURA HEINONEN HTM

OSCAR ARMINEN

OPISKELU

PERUSTETTU OPISKELIJOITA OPETTAJIA

2002 141 13

@ isklukio.lpr

Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi Rehtori Katri Anttila puh. 040 594 5336 katri.anttila@itasuomenkoulu.fi Opinto-ohjaus Satu Komi puh. 040 844 6024 satu.komi@itasuomenkoulu.fi

Itä-Suomen koulun lukio toimii Lappeenrannan Lyseon lukion yhteydessä kaupungin keskustassa. Lukiomme ilmapiiri on kansainvälinen ja monikulttuurinen. ISK:n lukiossa voit suorittaa erityislaajan venäjän ja laajan englannin oppimäärän. Venäjän kieltä voit opiskella myös äidinkielen omaisen oppimäärän mukaan. Maahanmuuttajanuorille on tarjolla 13 kurssin laajuinen suomi toisena kielenä -opintokokonaisuus sekä mahdollisuus suorittaa lyhyt B3-kielen oppimäärä ruotsin kielessä. Lukiomme opiskelijana sinulla on käytettävissäsi myös koko Lappeenrannan kaupungin lukioiden kurssitarjonta. Opetussuunnitelmamme poikkeaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta eduksesi siten, että suorittamalla koulumme erityistehtävän mukaiset kurssit, voit halutessasi vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisista pakollisista kursseista omien tulevaisuudensuunnitelmiesi mukaan. Vähennysoikeuden voit hyödyntää esimerkiksi ruotsin, matematiikan tai historian pakollisiin kursseihin, jolloin suoritettavaksesi jää vain puolet pakollisesta oppimäärästä. Yksilöllisen

opintosuunnitelman laadinnassa sinua auttaa opinto-ohjaaja. KANSAINVÄLISYYS Lukiossamme voit kehittää kykyjäsi kansainvälisessä toiminnassa ja Venäjä-yhteistyössä. Hankkimiasi tietoja ja taitoja pääset kokeilemaan käytännössä opintomatkojen aikana. Samalla sinulla on mahdollisuus opiskella Venäjällä yhteistyöoppilaitoksissamme, jotka ovat Moskovan valtiollinen yliopisto ja Pietarin Amiraliteetin koulu numero 238. Voit opiskella yliopistoissa lukio-opintojesi aikana yhteensä kolme viikkoa. Opintosi voit hyväksilukea lukion kurssimäärääsi. Lisäksi voit halutessasi lähteä opiskelijavaihtoon kansainvälisen yhteistyömme puitteissa tai osallistua Lappeenrannan Lyseon lukion kansainväliseen toimintaan. Voit hakea lukioomme, jos olet opiskellut venäjää A-kielenä tai omaat vastaavat tiedot. Haku: www.opintopolku.fi. Täytä lukion ainevalintakortti, joka löytyy osoitteesta www.itasuomenkoulu.fi. Palauta ainevalintakortti opinto-ohjaaja Satu Komille. LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

31


NÄIN HAET LUKIOON LAPPEENRANNAN LUKIOIHIN HAETAAN VALTAKUNNALLISESSA LUKIOKOULUTUKSEN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAUSSA

YHTEISHAKULOMAKE TÄYTETÄÄN internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea enintään viiteen yhteishaussa mukana olevaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Hakutoiveet laitetaan oman kiinnostuksen mukaiseen järjestykseen. Yhteishaun hakutoivejärjestys on sitova. Hakija tulee valituksi ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen koulutukseen, mikäli hänen pisteensä ja/tai keskiarvonsa siihen riittää. Lisätietoja yhteishausta ja haussa mukana olevasta koulutuksesta saat omalta ­opinto-ohjaajaltasi ja opintopolusta. LUKIOIDEN OPISKELIJAVALINTA Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Huoltajan pyynnöstä voidaan oppilaan päättötodistuksesta jättää pois valinnaisen A2- tai B3-kielen numeroarvosana. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan valinnassa huomioon

32

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS

hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. Alin hyväksyttävä keskiarvo, jolla voi tulla valituksi Lappeenrannan lukioihin on 7,00. Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista. Mikäli hakija ylittää lukioon pääsyyn oikeuttavan keskiarvon, muttei ole päässyt haussa ensisijalle asettamaansa lukioon, hänet otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen opiskelijavalinnassa jne.

Yhteishaku TÄYTÄ HAKULOMAKE OSOITTEESSA WWW.OPINTOPOLKU.FI VOIT HAKEA ENINTÄÄN 5:EEN YHTEISHAUN KOULUTUKSEEN LUKIOON HAKEVAT TÄYTTÄVÄT MYÖS LUKION OPINTO-OHJELMAN AINEVALINTAKORTIN YHTEISHAUN PÄÄTTYMISEEN MENNESSÄ. YHTEISHAKU 18.2.–10.3.2020. ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION HAKEVILLE ON OMA AINEVALINTAKORTTI WWW.ITASUOMENKOULU.FI ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKION PÄÄSYKOE 22.4.2020 LAPPEENRANNAN LUKIOIDEN ALIN HYVÄKSYTTY KESKIARVO 7,00 Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista.

LUKIOPAIKKA OTETAAN VASTAAN OPINTOPOLKU.FI JOS ET OTA PAIKKAA VASTAAN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ, MENETÄT OPISKELUOIKEUTESI. IB-LUKION PÄÄSYKOE 16.4.2020


Ohjeita ainevalinta­ kortin täyttämiseen Ainevalintakortissa kysytään yhteystietojasi, viimeisintä lukuaineiden keskiarvoasi, katsomusainettasi, aikaisempia kieliopintojasi, yhteishaun hakutoiveesi, ja suunnitelmiasi ensimmäisen lukiovuoden ainevalinnoiksi kielissä, matematiikassa ja lukiokohtaisissa opinnoissa. Ainevalintakortissa voit myös ilmoittaa, jos olet hakemassa EKLU:n urheilijakoulutukseen. Ainevalintakorttia täyttäessäsi sinun kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita: ÄIDINKIELI: • äidinkielen sijaan voit opiskella lukiossa suomi toisena kielenä (=S2) oppimäärän mukaisia kursseja, jos äidinkielesi on muu kuin suomi väestörekisterissä

LUKIOIDEN AINEVALINTAKORTTI Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat täyttävät myös ensisijaisen lukion ainevalintakortin. Lappeenrannan yläkoulujen oppilaat täyttävät ainevalintakortin Wilmassa oman opinto-ohjaajan antaman ohjeistuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulostaa aine­ valintakortin osoitteessa www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/ Kasvatus-ja-opetus/Lukiokoulutus. Täytetty ainevalinta­ kortti palautetaan omalle opinto-ohjaajalle. Lukion ainevalintakorttiin kirjaamiesi tietojen perusteella tehdään alustavat kurssivalinnat, joita täydennetään lukion alkaessa 1. jakson opinto-ohjauksen tunneilla. YHTEISHAUN TULOKSET JA LUKIOPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Saat tiedon lukiopaikasta Opintopolku-palvelussa, kun yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa. Opiskelijaksi valitut saavat lukion rehtorilta tiedon opiskelijaksi ottamisesta myös kirjeenä. Lukiopaikka otetaan vastaan Opintopolussa. Lukiopaikka pyydetään ottamaan vastaan mahdollisimman pian tulosten tultua. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos et ota paikkaa vastaan, ilmoita peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon olet tullut valituksi. Jos et ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, ota pikaisesti yhteyttä peruskoulusi opinto-ohjaajaan.

KIELET: • lukiossa voit opiskella kahta A-kieltä. Voit tarvittaessa vaihtaa valinnaisen A-kielen tasoa B2 tai B3 -tasolle • voit jatkaa lukiossa yläkoulussa aloittamaasi valinnaista B2-kieltä tai vaihtaa kielen tasoa B3-kieleen • voit aloittaa lukiossa yhden tai useamman B3-kielen • lukiossa voit opiskella useampaa valinnaista kieltä • valinnaisia kieliä kannattaa valita etenkin, jos opiskelet lyhyttä matematiikkaa MATEMATIIKKA:

• lukion ensimmäisessä jaksossa opiskellaan yhteisesti ensimmäinen matematiikan kurssi ja toisesta jaksosta lähtien kurssit eriytyvät lyhyen ja pitkän matematiikan opetukseen • pitkä matematiikka tukee fysiikan ja kemian opintoja, joista on hyötyä etenkin, jos suuntaat matemaattisluonnontieteellisille aloille • sinun kannattaa valita pitkä matematiikka, jos olet innostunut haasteista ja/tai matematiikan arvosanasi on 8-10 • matematiikan tasoa voi vaihtaa pitkästä lyhyeen ensimmäisen kurssin jälkeen tai myöhemmin KERTAAVAT KURSSIT: • Kertaavat kurssit tukevat kielten opiskelua lukiossa. • Kursseille ohjataan opiskelijoita, jotka tarvitsevat niitä

lukio-opintojen alettua. LISÄTIETOJA: • tähän kohtaan voit kirjata tietoja, joilla arvelet olevan merkitystä lukio-opinnoissasi • voit esimerkiksi ilmoittaa opiskelleesi kielipainotteisella luokalla tai olevasi kiinnostunut eri painotuksista. Otathan tarvittaessa yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan.

LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

33


Muistiinpanot:

34

| LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS


LAPPEENRANNAN LUKIO-OPAS |

35


KUTSU LAPPEENRANNAN LUKIOT KUTSUVAT 9.-LUOKKALAISET HUOLTAJINEEN TUTUSTUMAAN LUKIO-OPISKELUUN JA LUKIOIHIN.

Tervetuloa tutustumaan Kimpisen lukioon ke 13.11.2019 klo 18–20 Lappeenrannan Lyseon lukioon, Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukioon ja IB-lukioon ke 15.1.2020 klo 18–20

Lämpimästi tervetuloa !

KIMPISEN LUKIO Pohjolankatu 2 53100 Lappeenranta www.kimpisenlukio.fi

LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.lprlyseo.fi

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIO Lönnrotinkatu 3 53600 Lappeenranta www.itasuomenkoulu.fi

Profile for Avidly

Lappeenrannan Lukio-opas 2020  

Lappeenrannan Lukio-opas 2020  

Profile for nitroid