__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KANNEN KUVITUS: VEIKKA KAUPPI

Vuosikirja 2020–2021

IB-LUKIO ITÄ-SUOMEN KOULUN LUKIO

VUOSIKIRJA 2020–2021


2 Sisällys

3

Rehtorin palsta

4

Juhlat ja tapahtumat

8 Äidinkieli ja kirjallisuus 10

Kielet

12

Luonnontieteet & matematiikka

14

Taide & taitoaineet

18 Ohjaus & oppimisentuki 22

Hyvinvointi & liikunta

24

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja

25

Opiskelijakunnan hallituksen kuulumisia

26

Kansainvälisyys

28

Ylioppilaskirjoitusten tuloksia

30

IB-linja ja Itä-Suomen koulu


3 Rehtorin palsta

Mikä tekee koulusta koulun? Tällaisena poikkeuksellisena koronavuotena luku­ vuoden dokumentoiminen tuntuu aikaisempaa tärkeämmältä, sillä ihmisen mieli sopeutuu nopeas­ ti olemassa olevaan tilanteeseen ja arjen poikkeavat käytännöt muuttuvat hämmästyttävän nopeasti normaaliksi.

den opiskeluun. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö, laaja-alainen osaaminen ja aikaisempaa vahvempi yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa muo­ dostuvat jatkossa osaksi koulun arkea. Ensi syksynä käyttöönotettava kiertotuntikaavio toivottavasti paremmin mahdollistaa yhteistyön.

Olen monta kertaa lukuvuoden aikana kuljeskelles­ sani yksin koulun porraskäytävissä miettinyt, mikä tekee koulusta koulun. Millainen on koulu, jossa ei ole opiskelijoita ja opettajia?

Näyttää siltä, että opintomenestyksen osalta olem­ me selvinneet koronasta huolimatta hyvin. Kevään ylioppilaskokeet sujuivat Lyseon opiskelijoilta erin­ omaisesti. Lyseon tuore ylioppilas Helmi muistutti Etelä-Saimaa -lehdessä, että arvosanat eivät määritä ketään ihmisenä. Tärkeintä on edetä elämässä oman jaksamisen mukaan, ei sen kustannuksella.

Suomalaisessa yhteiskunnassa koulu on instituutio, jonka perusluonteesta meillä on ollut aika yksi­ mielinen näkemys. Kouluun kuuluvat rakennus, pulpetit ja tuolit, opettajat ja opiskelijat, oppikirjat ja tieto­koneet, puheensorina ja yhdessätekeminen, oppiminen, ja opitun jakaminen. Koulu käsittää paitsi yhteisen tilan, niin myös ihmisten muodos­ taman yhteisön, yhteisen tavoitteen ja yhteisen sitoutumisen. Vaikka koulu on toiminut näennäisen normaalisti etänäkin, opiskelijoiden ja opettajien muodostamaa yhteisöä olen kaivannut paljon. Aika ajoin on kovasti huolettanut, mikä vaikutus etäopiskelulla on ollut oppimiseen sekä opiskeli­ joiden ja opettajien jaksamiseen. Pääsääntöisesti koulun arki on sujunut hyvin, mutta raskas kulunut koronalukuvuosi on ollut varmasti kaikille. Kuluneen vuoden aikana olemme valmistelleet uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön ensi syksynä. Vaikka opetussuunnitelma koskee vain uusia ykkösiä, on sillä vaikutusta myös mui­

Nyt on aika iloita alkavasta kesälomasta. Huolehdi itsestäsi, lepää ja palaudu kuluneesta lukuvuodesta. Oikein hyvää ja aurinkoista kesää koko Lyseon väelle! Mika Luukkonen rehtori


4 Juhlat & tapahtumat

Korona-ajan uudet juhlat Kevään yo-juhla syksyllä 29.8.2020 Syksyn yo-juhla 4.12.2020

Syksyn ylioppilas­ juhlat Voisi luulla, että korona-aikana Lyseon juhla­ kulttuuri olisi hyytynyt mahdottomien estei­ den edessä, mutta näin ei käynyt. Juhlat vain muuttivat muotoaan. Syyskuun alussa järjestettiin ylioppilaiden juhla, jonne oli kutsuttu paikalle kevään 2020 ylioppilaat Lyseosta ja Itä-Suomen koulun lukiosta sekä IB-tutkinnon läpäisseet yliop­ pilaat. Vanhemmat saivat katsoa striimattua lähetystä. Syksyn ylioppilaiden tilanne oli koronan vuoksi heikompi: Lappeenranta-salin striimaukseen saivat osallistua vain esiintyjät. Huolellisesti valmistellun ohjelman myötä haluttiin välittää ajatus siitä, että vaikeinakaan aikoina yksilön merkitys ei vähene.

Ylioppilaan puhe toukokuussa 2020 Alberto Rama


5

Tervehdys ylioppilaille toukokuussa 2020

Ylioppilaan puhe keväällä valmistuneille elokuussa 2020 Noora Myyryläinen


6

Ylioppilaan puhe syksyllä valmistuneille joulukuussa 2020 Elli Komppa

22.12.2020

Joulu Striimausta kokeiltiin myös joulu­ juhlassa, joka tällä kertaa oli hupailu tv-viihteen hengessä. Tunnin mit­ tainen joulupukin kuumaa linjaa jäljittelevä veto sisälsi musiikkia, leivontaosuuksia, askartelua, visailua, yllätyspuheluita ja Putous-tyyppisen pukkihahmokisan.


7 30.4.2021

Etäpenkkarit Juhlimatta jäivät tänä vuonna penkkarit ja vanhojen tanssit. Pientä lohtua toi tilanteeseen abien järjestämä vappu-Zoom, jossa katsottiin yhdessä vuoden 2021 abivideo ja pelailtiin Ka­ hootia. Tämän vuoden vanhat saavat tanssinsa syyskuun 3. päivänä, ja muutenkin odotetaan, että seuraava lukuvuosi on yhtä juhlaa.


8

Äidinkieli & kirjallisuus

Opetusta kaikilla mausteilla Äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla opetusta järjes­ tettiin sekä lähinä että etänä, eikä erilaisilta hybridimal­ leiltakaan vältytty. Niin opettajat kuin opiskelijat osoittivat uskomatonta sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin, ja jopa puhekurssit onnistuttiin pitämään suunnitellusti etäopiskelujakson aikana. Joillekin opiskelijoille kurssitöiden tekeminen osoittautui kuitenkin etäopetuksen aikana vaikeaksi. Niinpä järjes­ timme tukiopetusta kaikille halukkaille, kun pääsimme keväällä takaisin kouluun. Kulunut lukuvuosi kysyi meiltä kaikilta sopeutumista muuttuviin tilanteisiin ja näytti, mihin kaikkeen arjen supersankarivoimilla voidaan päästä.


9

Äikäntuntien vieraita ja vierailuja Erikoisesta koronavuodesta huolimatta äi­ käntunneilla on ollut vierailuja, mutta suuri osa on tänä vuonna toteutunut etäyhtey­ den välityksellä. Ykkösten kanssa ehdittiin kuitenkin toisen jakson äidinkieltä, histo­ riaa ja maantiedettä yhdistävän tiimikurssi­ kokonaisuuden aikana tutustua Etelä-Kar­ jalan museon Sijoillaan – Pakolaisena omalla ja vieraalla maalla -näyttelyyn ihan paikan päällä. Osa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista kohtasi äikäntunneilla myös Ylen toimittaja Johanna Luukon, runoilija Juho Niemisen sekä viittomakielentulkki Marianna Pajusen tai Iina Sorsan. Toisen vuosikurssin opiskelijat taas pääsivät osallistumaan Lappeenrannan kaupungin­kirjaston Niko Kolehmaisen kanssa yhteistyössä toteutettuihin kirja­ vinkkauksiin. Saipa yksi ryhmä kuulla myös Helsingin yliopiston tutkija Tero Vanhasen ajatuksia pahuudesta kirjallisuudessa.


10 Kielet

Great minds in Lyseo.

Etäopetuksen myötä oppitunneilla on harjoiteltu tavallista monipuolisemmin erilaisia kielenkäyttötilanteita. Monipuolisen kielitaidon merkitystä on tuotu esiin oppituntien lisäksi myös esim. sosiaalisessa mediassa. Järjestettiin vierailuja oppitunneille etäyhteyksin. Osallistuttiin myös Kielitieteen työpajaan ja ruotsissa tehtiin esim. virtuaalivierailu Kolmårdeniin.


11

Itävalta kirjoitus­ kilpailu Saksan ryhmä osallistui perinteiseen Suomi-Itävalta yhdistyksen yhteistyössä Itävallan suurlähetystön ja Suomen saksanopettajat ry:n kanssa järjestämään Itävalta-aiheiseen kirjoituskilpailuun. Elsa Huhtanen (3F), Katja Minina (3G), Lea Riihelä (2F) ja Roope Riikonen ( 3F) voittivat kirjapalkinnot kunniakirjojen kera.


12 Luonnontieteet & matematiikka

Meillä opiskelit löytöretkeilijäksi. Biologian ja maantieteen kilpailu­ tulokset Vuoden 2020 kansallinen biologiakilpai­ lu siirrettiin koronan vuoksi keväästä syksyyn, joten tänä lukuvuonna pidettiin kaksi biologiakilpailua. Lyseon parhaat olivat syksyllä 2020 Klea Mullamaa ja keväällä 2021 Eevi Rummukainen. Kansallisen maantiedekilpailun 2021 paras oli Lyseossa Saara Heinonen.


13

Yliopisto­ matematiikan esittelykurssi (MAA21)

Tunnus­ tuksia KUNNIAKIRJA

kehittämistyöstä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologiakasvatuksen oppimisen edistämiseksi ja lasten ja nuorten innostamiseksi. Kunniakirja myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan osallistuneelle LUMA-kehittämisyhteisölle

Lappeenrannan Lyseon lukio sekä sen edustajille

Sirpa Lappalainen Petra Luukko Jyrki Mattila Eero Lamberg Lappeenranta 15.12.2020

______________________ Maija Aksela LUMA-keskus Suomen johtaja

______________________ Johanna Naukkarinen LUMA-keskus Saimaan johtaja

Lyseo on ollut mukana LUMA2020-kehittämis­ yhteistyössä ja on saanut siitä syystä kunniakirjan.

Tänä vuonna myös Yliopistomatematiikan esittelykurssin (MAA21) sessiot jouduttiin toteuttamaan etänä koronan vuoksi. Kurssi on yhteistoimintaa LUT-yliopiston kanssa ja luennoitsijat ovat yliopiston henkilöstöä. Luentoaiheina olivat matematiikan käyttö yhteiskunnassa, kompleksilukulaskennan alkeet, asiaa Taylorin sarjoista, matemaatti­ sia tietokoneohjelmistoja (’Johdatus ehto- ja silmukkarakenteisiin’), tieteellinen laskenta ja mallintaminen (kuvassa sessiosta Monte Carlo -menetelmää taulukkolaskennalla) sekä älykäs laskenta, hahmontunnistus ja kone­ näkö. Kurssille osallistui opiskelijoita sekä Lyseon että Kimpisen lukioista.


14

Taide & taitoaineet

Huomisen taitoja. Näin syntyi Lyseon esittelyvideo Audiovisuaalinen materiaali on yhä keskeisemmässä roolissa, kun esitellään minkä tahansa instans­ sin toimintaa. Videot ja kuvat ovat kuitenkin aikansa tuotteita, ja siksi Lyseon oli aika tehdä uusi esittely­ video vastaamaan sitä Lyseota, joka se tällä hetkellä on.


15 Prosessi lähti käyntiin syyskuussa 2019. Videota lähtivät työstämään Lyseolta Lea Kaijansinkko ja Marika Kesseli, ja kuvaamisen ammattilaise­ na mukaan lähti Hiski Hämäläinen. Päätettiin edetä nimenomaan kuvan eikä tekstin ehdoilla ja näyttää, millaista on Lyseon arki ja juhla yhden vuoden aikana. Aluksi piti vain kuvata paljon materiaalia syksyn yo-juhlasta, Levottomien joulukonsertista, Häräntappoaseesta, vanhojen tansseista ja penkkareista. Myöhempäåän vai­ heeseen jäi arjen kuvaaminen. Sitten tuli korona ja kuvaamiseen pitkä tauko. Syksyllä 2020 palattiin asiaan. Videoon oli saata­ va omaa musiikkia, jotta tekijänoikeusongelmilta vältyttäisiin. Lea pyysi säveltäjäksi abiturientti Maija Hyvärisen. Musiikillisesti luova ajanjakso alkoi. Maija sävelsi ja sanoitti, Lea sovitti. Vahva­ tulkintaista kappaletta kuunneltiin yhdessä työ­ryhmän kesken ja tajuttiin, että kappale ei voi olla vain kuvien taustaa: siihen tiivistyy koko ly­ seolaisuuden idea. Esittelyvideo lähti muotoutu­ maan musiikkivideoksi. Äänitykset tehtiin Anssi Kipon studiolla, mikä oli elämys koko bändille. Syksy oli jo pitkällä, ja koulun arki oli edelleen kuvaamatta. Kuvauspäiväksi sovittiin maanantai 7.12., mutta torstaina 3.12. tuli tieto, että lukio siirtyy etäopetukseen. Onneksi saatiin lupa kutsua kuvauksiin taiteisiin suuntautuneen Taite-ryhmän opiskelijat ja bändin soittajat. Kahdeksan tunnin tiiviin työskentelyn jälkeen materiaali oli purkissa ja jäljellä Hiskin työ sovittaa kokonaisuus musiikin mittaan. Esittelyvideosta välittyy se, mitä haettiin: kes­ kiössä ovat opiskelijat ja heidän kokemuksensa. Tästä vaikutelmasta saa kiittää kaikkia niitä lyseolaisia nuoria, jotka olivat vaikuttamassa tämän musiikkivideon syntyyn.

Musiikki: Jälki Sävel ja sanat: Maija Hyvärinen Sovitus: Lea Kaijansinkko Bändin jäsenet: Maija Hyvärinen, laulu ja koskettimet Siiri Toiviainen, saksofoni Tuukka Varis, rummut Sofia Bogod, Basso Kiitokset Astia-studio ja Anssi Kippo Lyseon opiskelijat Videotuotanto: Hiski Hämäläinen / HiskiShow Oy


16

Musiikin lukiodiplomin syksyllä 2020 suorittaneet opiskelijat: FANNI HEDMAN SARA VÄNTTILÄ

Kuvataiteen diplomityöstä Etäkoulu ja poikkeusaika olivat kuvataiteen lukiodiplomin kannalta suotuisaa aikaa. Teoksen työprosessin pystyi toteuttamaan kokonaan kotona, mikä mahdollisti kiireet­ tömän tekemisen. Apua ja ohjeita sai kui­ tenkin aina opettajalta jo tutuiksi tulleiden etäyhteyksien kautta. Lukiodiplomiini valitsin tehtävän 2 “Eliöt ja Oliot”, joka käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta. Pystyin rajaamaan aihealueen ajankohtaisiin aiheisiin, kuten uhanalaisten eläinten ja maapallon biodiversiteetin vähe­ nemiseen. “Bird cage / lintuhäkki” teoksella pyrin käsittelemään aihealuetta vuoden 2019 Amazonin metsäpalojen kautta. Kasperi Inkilä Bird cage 2021

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittajat lukuvuonna 2020–2021: KASPERI INKILÄ


Korona-ajan liikunnanopetus Kulunut lukuvuosi oli vaiheikas liikuntatuntien osalta. Syksyn tunnit pidettiin lähiopetuksena kutakuinkin normaalilla tavalla, joskin turvavälejä mahdolli­ suuksien mukaan pitäen ja käsihygieniasta huolehtien.

Liikunnan lukiodiplomin suorittajat lukuvuonna 2020–2021: PEKKA AALTO MAIJU KAINLAURI NETTA KARJALAINEN KUKKA-MARIA VESALEHTO

Syyslukukauden lopun lähestyessä oli määrä alkaa wanhojen tanssien kurssi. Tämä monien odottama kurssi tuskin ehti alkaa lähiopetuksena, kun etäope­ tus alkoi. Vaikka edellinen kevät olikin ollut liikunnan etäopetuksen järjestä­ misen kannalta opettavainen, ei meillä opettajilla ollut wanhojen tanssien etä­ opetuksesta mallia olemassa. Sellainen piti kehittää. Opiskelijat harjoittelivat tansseja opettajien antamien kirjallisten ohjeiden ja opetusvideoiden avulla. Oppimisen arviointia opettajat tekivät opiskelijoiden itsearvioinnin perusteella kunkin tanssin osalta. Onneksi tammi­ kuun lopulla pääsimme pitämään kul­ lekin ryhmälle lähiopetuspäivän. Töitä oli kotioloissa selvästi tehty, sillä tanssit sujuivat jo kohtalaisen hyvin. Varsinai­ nen wanhojen päivä siirtyi lukuvuoden aikana kaksi kertaa, ja on nyt kalenteroi­ tu syyskuun alkuun. Poikkeusoloista huolimatta LI09-tanssi­ kurssilaisista Aino Aaltonen, Pinja Kovanen, Alissa Airas, Vilma Käppi ja

17

Venla Tiainen onnistuivat kevätluku­ kaudella luomaan ja harjoittelemaan videoiden välityksellä oman tanssin, jolla osallistuttiin Koululiikuntaliiton PowerMover -videokilpailuun, jonka teemana oli tänä lukuvuonna disco. Esitys nimettiin Nuoruuden muistel­ miksi ja se sijoittui omassa sarjassaan kolmanneksi. Tuomariston palautteessa kehuttiin yhteneväistä ryhmää, joka selvästi nauttii tanssista, jolloin siitä nauttii myös katsoja. Etäopiskelujakso venähti yllättävänkin pitkäksi. Opiskelijoilta kuullun palaut­ teen mukaan liikunta toi opiskelupäiviin vaihtelua ja virkistystä edistäen näin hyvinvointia. Luonnollisestikaan taito- ja taideaineen opetuksen kannalta etä­ opiskelu ei ole mitenkään optimaalinen tapa toteuttaa opetusta. Etäily vaikutti kuitenkin sopivan osalle opiskelijoista ilmeisen hyvin, onhan oppijoita erilaisia. Keskeistä opiskelijan menestyksek­ kään suoriutumisen kannalta oli oman työskentelynsä tekeminen läpinäkyväksi tuntien raportoinnissa. Liikunnanopetta­ jalta työ vaati pääasiassa hyviä istumali­ haksia opiskelijoiden laatimia raportteja lukiessaan. Tätä tekstiä kirjoitettaessa on kevään ulkoliikuntakausi parhaim­ millaan. Kevään eteneminen kesäksi saadaan onneksi todistaa liikuntapaikoil­ ta käsin lähiopetuksessa. Liikunnanopettajat Matti Sutela ja Venla Hakkarainen


18

Ohjaus & oppimisen tuki

Kulunut luku­vuosi opinto-­ohjauksen näkökulmasta


Syyslukukausi alkoi perinteiseen tapaan uusien ykkösten vastaanottamisella ja lukioasioihin rauhassa perehtyen. Kurssivalintoihin, päättöviikkoihin ja muihin uusia luki­ olaisia askarruttaviin asioihin paneuduttiin ensimmäi­ sessä jaksossa yhdessä opotunneilla, ja jakson yhteisten opotuntien jälkeen oli mukavaa jatkaa lukiotaivalta heti toisillemme tuttuina. Kun opotunnit neljännessä jaksos­ sa taas jatkuivat, oli palkitsevaa huomata, kuinka ykköset olivat tuossa kohtaa lukuvuotta jo vanhoja konkareita lukio-opintojensa suhteen, ja suunnittelivat jo suveree­ nisti seuraavaa lukuvuotta ja hahmottelivat ylioppilas­ kirjoitussuunnitelmiaan. Toisessa jaksossa lukion kakkosten kanssa opotunneilla raotettiin jo hieman ovea jatko-opintoihin. Omat suunni­ telmat alkoivat pikkuhiljaa hakea suuntaa, ja lisäaineksia omille ajatuksille haettiin esimerkiksi opopassin tehtä­ vien ja Kipinä- vertaisohjaajaharjoituksen avulla. Kolmannessa jaksossa oli aika paketoida abiturienttien viimeinen pakollinen opokurssi, ja tuntien aikana paneu­ duttiin vielä ajankohtaisiin korkeakouluhakuasioihin ja kirkastettiin omia tulevaisuuden haaveita ja unelmia. Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustumiset järjestet­ tiin lukuvuonna käytännössä kokonaan etäyhteyksin. Varsinkin syyslukukauden aikana vain yhden klikkauksen avulla oli jatkuvalla syötöllä mahdollisuus hypätä virtuaa­ lisesti vaikka toiselle puolelle Suomea kuulemaan itseä kiinnostavista aloista. Saa nähdä, jääkö korkeakoulujen etäesittelyt normaaliksi osaksi arkea jatkossakin, vai palaammeko myöhemmin taas paikan päällä pidettäviin infoihin. Myös yksilöohjaukset hoituivat etäopiskelun aikana mainiosti etäyhteyksillä. Oli lämmittävää huomata, kuinka opiskelijan asioiden äärelle pysähtyminen onnistui hienosti myös ilman fyysistä läsnäoloa, kun vain korvat ja mieli olivat avoinna. Opinto-ohjaajat Marjo Haapavuo ja Suvi Moilanen

19

Tukea korona­rahalla Marraskuusta 2020 lähtien minulla oli kunnia kohdata Lyseon opiskelijoita henkilö­ kohtaisissa tapaamisissa niin kutsutun resurs­ siopon roolissa. Olenkin päässyt kuluneina kuukausina keskustelemaan tapaamisissa 38 ajattelevaisen ja mukavan nuoren kanssa kaikilta vuosikursseilta. Useamman kanssa pohdimme yhdessä etäajan haasteita ja niistä selviytymistä. Pilkoimme rästejä ja muita tehtäviä pienempiin palasiin ja seurasimme niiden edistymistä. Loimme lukusuunnitelmia yo-kirjoituksiin sekä jaoimme onnistumisia ja toisinaan myös harmituksen aiheita. Vaikka työn pääpaino oli henkilökohtaisissa tapaamisissa, järjestimme kuluneiden kuu­ kausien aikana myös etäajalle mahdollista yhteistä tekemistä. Hyvinvointikoordinaattori Karoliinan kanssa pidimme jokusen etäval­ kän joulukuussa. Helmikuussa puolestaan abit pääsivät viettämään lukulomaansa “Abilassa” eli heille varatuissa alakerran neuvotteluti­ loissa. Abilassa tarjoiltiin kahvia ja välipalaa maanantaisin sekä torstaisin. Täältä mieleen jäi monta hauskaa keskustelua. Pääsin myös istuskelemaan yo-salin pulpetissa ylioppilas­ kirjoituksiin liittyvien ohjevideoiden kuvausten merkeissä. Verkko-ohjauksen ja -opetuksen työkokemuksen myötä oli mukavaa jakaa henkilöstölle ajatuksia etäopetuksen toteutta­ misesta ja oppia vastaavasti itse uutta Lyseon yhteisöltä. Kaikista antoisinta oli kuitenkin kerätä ja jakaa opiskelijoiden toiveita etä­ opetukseen liittyen. Haluankin kiittää näistä hienoista (ja koro­ nan vuoksi hippusen erikoisista) kuukausista jokaista kohtaamaani nuorta ja kollegaa. Jäätte mieleeni! Mieleeni jää myös yhdessä oheisista kuvista näkyvä työtilani pyöreä ikkuna ja siitä avautuva maisema. Tiedä milloin uralla tulee seuraavan kerran vastaan yhtä miellyttävää. Resurssiopo Enni Karjalainen


Erityisesti poikkeusoloissa

20

Korona-aika vaati kekseliäisyyttä ja pakotti luo­ maan uusia käytäntöjä myös erityisopetukseen. Uutta luodessa epävarmuus on aina läsnä, mutta vähitellen uudet toimintamallit muodostuivat varsin luontevasti. Kuulumisia kyseltiin Wilman kautta, WhatsApp-­ viesteillä ja puhelimitse. Vastauksia kuunneltiin tavanomaista herkemmällä korvalla ja opiskelijoi­ den erilaisiin haasteisiin ja tuen tarpeisiin pyrittiin reagoimaan nopeasti. Yhden kuorma kasvoi liian suureksi ja työmäärää kevennettiin, toisella mo­ tivaatio oli hukassa ja sitä heräteltiin. Iloitsimme pienistä onnistumisista yhdessä ja muistelimme niitä tunnelman kohottamiseksi heikoilla hetkillä. Kiperissä tilanteissa asioita ratkottiin yhdessä joko kasvotusten tai videopuhelussa. Aina löydettiin ratkaisu siihen, miten edetä. Nyt on kiitoksen aika. Kiitos sinulle opiskelija venymi­ sestä poikkeusoloissa. Selvisit hienosti tiukoistakin paikoista. Palauttavaa ja aurinkoista kesää! Erityisopettaja Satu Lajunen

Ryhmänohjaus lukuvuonna 2020–21 Tänä lukuvuonna ryhmänohjaajat ja ohjausryhmät tapasivat säännöllises­ ti. Syksyllä tavattiin koululla ja jou­ lukuusta alkaen etänä. Huhtikuusta alkaen toteutui taas lähitapaamiset. Ryhmänohjaajat suunnittelevat ryhmänohjausta yhdessä rehtoreiden kanssa säännöllisesti. Tänä lukuvuon­ na ryhmänohjauksen teemoja ovat olleet turvallisuusasiat, jaksamisen tukeminen varsinkin etäopinnoissa ja lukuvuoden aikataulut mm. päättö­ viikkojen, arvosanojen, uusintojen sekä esimerkiksi poissaolojen selvit­ täminen kannalta.

Ryhmänohjaajat ovat myös haasta­ telleet jokaisen opiskelijan ainakin kerran. Varsinkin etäopintojen aikana ryhmänohjaajan tuki on ollut tärkeää. Etäopiskelun aikana opiskelijoille oli tarjolla monenlaista tukea, joista ryhmänohjaajat muistuttivat opiskeli­ joita usein.

toisen vuoden opiskelijat vastasivat myös kouluterveyskyselyyn.

Opiskelijat pääsivät ryhmänohjauk­ sessa osallistumaan opetussuunnitel­ matyöhön. Opiskelijoiden kommentit mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­ suunnitelmaan sekä väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn olivat arvokkaita. Ensimmäisen ja

Lukuvuosi on tarkoitus päättää yhteiseen luokkaretkeen lähialueelle terveysturvallisuus huomioiden.

Huoltajille järjestettiin useita van­ hempainiltoja, joissa oli mm. seu­ raavat teemat: Tervetuloa lukioon, jatko-opinnot, jaksaminen etäopin­ noissa ja ylioppilaskirjoitukset.

Opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen


21

Nasujuhla 9.9.2020, ryhmä 1A

Tutorit 2020–2021

Tutorina oleminen oli vastuullista, mutta hauskaa. Pääsi tekemään koulun ohella kaikkea kivaa kavereiden kans­ sa. Tykkäsin tosi paljon olla mukana tutorina. Mielestäni toiminta kehitti niin sosiaalisia- kuin luoviakin taitoja. Myös tapahtumien järjestäminen toi uusia mahdollisuuksia. Opin suunnittelusta, että kaikki pitää ottaa huomioon. Kuitenkin joskus lonkalta keksiminenkin on hyvästä. - Alisa

Onnistuin omien tavoitteiden saavuttamisessa ja itseni haasta­ misessa. Opin paljon uutta koulusta ja sen toiminnasta, sekä (koulun) mark­ kinoimisesta. Sain myös kehitettyä johtamis- ja suunnitelutaitoja.

Ryhmäytymispäivän järjes­ täminen ja toteuttaminen oli kiva kokemus, päästiin oikeasti itse tekemään ja ohjaamaan! :) - Ada

Nasujuhla 9.9.2020, ryhmä 1E

- Vilma

Tutortoiminta oli kivaa ja tu­ torien kanssa tutustui ja tuli ”oma porukka”. Vaikka olikin etänä, niin yläkoululaisille lukion esittely oli kivaa. Sai kertoa omasta opiskelusta ja avata Lyseota heille! - Hilppa

Suunnitteleminen ja suunnitelmien toteuttaminen oli kivaa. Oli myös kiva oppia kaikkien priippareiden nimet, jotka olisi muuten jääneet varmaan mysteeriksi. Tykkäsin myös luovasta ajattelusta, jota tietyt kohdat vaati.

- Tinjamin

Nasujuhla 9.9.2020, ryhmä 1D

Oli kiva päästä suunnittelmaan erilaista toimintaa ykkösille sekä kertomaan Lyseosta ja lukio-opinnoista 9. luokkalai­ sille. Tutoroinnin kautta oppi tuntemaan itseään sekä muita paremmin ja sai mahdollisuu­ den kohdata itselle haastavia asioita, kuten julkista puhu­ mista.

Tutorina toimiminen oli suunnil­ leen sellaista mitä odotin, mutta pidin siitä jopa enemmän, mitä alunperin ajattelin.

Meillä oli pääasiassa vapaat kädet asioiden toteuttamisessa ja suunnittelussa, sekä pääsi ko­ keilemaan hommia myös etänä. Onnistuin haastamaan itseäni. Opin uusia markkinointitaitoja ja esiintymistä eri etätilaisuuksissa. - Veeti

Tuutorina toimiminen oli tosi hauskaa! Suunnittelu ei ollu miu juttu, mut niiden toteuttaminen oli. Tykkäsin toimia omien luokkalaisten sekä uuden taite-ryhmän kanssa ja se oli odotettua hauskempaa! Opin aika hyvin luokkalaisten nimet mikä oli hyvä! Onnistuttii myös tosi hyvi mei leikeissä ja saatii se luokka eloo ja kaikil oli hauskaa - Laura


22

Hyvinvointi & liikunta

Lyseon hyvinvointi­ työryhmä Lyhty

Mielenterveyden teemapäivän etkot 9.10.

Lyseon yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaa Lyseon hyvinvointityöryhmä Lyhty. Mukana ovat rehtori, opot, erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, hyvinvointikoordinaattori ja muitakin osallistujia tarpeen mukaan. Pari kertaa lukuvuodessa mukaan kutsutaan myös opiske­ lijoita. Ryhmän ideoiden perusteella edistetään Lyseon opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallistu­ mista ja hyvinvointia. Tämän lukuvuoden teemana on ollut “autat itseäsi kun autat muita”. Lokakuussa pidimme mielenter­ veyspäivän, johon saimme paljon materiaalia mm. Mieli ry:ltä. Ohjelmassa oli mm. hyvinvointikoor­ dinaattorin vinkkejä, erityisopettajan, kuraattorin, opojen ja tutoreiden tehtäviä, erilaisia toiminta­ pisteitä eri puolilla rakennuksia ja ulkona sekä kahviautomaatti, josta sai kahvia koulun piikkiin (opiskelijoiden suosikki)! Lisäksi tehtiin uusi pai­ nos tsemppi-tarroja. Saimme korona-rahalla palkattua yhden lisäopon, mikä oli upea juttu ohjauksen tehostamiseksi. Ennin avulla kaikki opiskelijat ehtivät etäopinnois­ ta huolimatta valmistumaan siinä aikataulussa, minkä olivat suunnitelleet. Korona-rahalla myös

Autat itseäsi kun autat muita tehostettiin tukiopetusta, perustettiin jako­ ryhmiä ja opiskelijat saivat lisätukea myös opettajilta. Lyhty-ryhmä on myös tehnyt opetussuun­ nitelmatyötä. Suunnitelma liitteineen on päivitetty yhteistyössä Kimpisen ja Eksoten kanssa. Myös opiskelijat ovat osallistuneet sen tekemiseen mm. opettajien tiimeissä ja ryhmänohjauksessa. Lyhty-ryhmä osallistui myös terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksen seurantaan. Koska olimme ison osan lukuvuodesta etänä, yhteisöllisyyttä on ollut haastavaa edistää. Lyhty-ryhmä on kuitenkin ollut paljon esillä opiskelijoiden ja huoltajien suuntaan mm. vanhempainilloissa. Ryhmä myös toimi opet­ tajien ja opiskelijoiden välillä yhteisen ymmär­ ryksen lisäämiseksi ja mm. etäopiskeluiden työmäärien sopeuttamiseksi. Lyhty-ryhmä toimitti opettajille paljon vinkkejä etäopetuk­ sen hyväksi toteuttamiseksi ja opiskelijoille jaksamisen tueksi.


Liikkuva opiskelu Lukiot ovat olleet jo usean vuoden ajan mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa, niin myös tänä lukuvuonna 2020–2021. Lukioiden Liikkuva opiskelu -toiminnasta vastasi yhteinen hyvinvointikoordinaattori, Karoliina Ahtiainen. Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, fyysistä aktiivisuutta ja osallisuutta. Myö halutaan, että lyseolaiset voivat ja jaksavat hyvin niin koulussa kuin vapaa-ajalla <3

23 Mielenterveyden teemapäivän etkot 9.10. Hei hei mitä kuuluu! Maailman mielenterveyspäivää vietetään perinteisesti 10.10. mutta me Lyseolla vietettiin Mielenterveys­päivän etkoja jo perjantaina 9.10.2020. Vuoden teemana oli kuunte­ leminen. Tapahtumapäivänä näytettiin vihreää valoa kuunte­ lemiselle ja keskityttiin aitoihin kohtaamisiin! Lyseolla järjestettiin terveys­ turvallisesti erilaisia toiminta­ pisteitä ulkona ja sisätiloissa. Opiskelijat vierailivat pisteillä välituntien ja hyppytuntien aikana.

Poikkeusolojen vaikutus Liikkuva opiskelu -toimintaan Etäopiskeluun siirtyminen ja poikkeusolot muuttivat myös Liikkuva opiskelu -toimintaa suuresti. Opiskeli­joille tehtiin koti­treeniohjelmia, henkilökohtaista hyvinvointi­ neuvontaa toteutettiin etänä ja hyvinvointikoordinaaat­ tori vieraili etäopiskelujakson oppitunneilla ohjaamassa taukoliikuntaa etänä.

19.-23.4.2021

Hyvinvointi­ viikko LPR² toisen asteen hyvinvointi­ viikko toteutettiin turvallisesti etäyhteyksin huhtikuussa 2021. Kaikille toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle oli tarjolla livetreenejä ja taukoliikuntaa etänä sekä kiinnostavia vierai­ levia puhujia. Viikon järjestivät Lappeenran­ nan lukiot ja Sampo ammat­ tiopisto.


24

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja

Tieteilijät tietää Lappeenrannan lukiokoulutuksessa käyn­ nistettiin syksyllä 2020 lukioiden Tiedelin­ jan suunnittelutyö. Valmistelu perustuu Lappeenranta 2033 -strategiaan sekä koulutuspoliittiseen ohjelmaan. Valmiste­ lutyön tarkoituksena on luoda molempiin Lappeenrannan lukioihin opintokokonai­ suudet, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston ja työelämän kanssa. Lu­ kio-opettajien ohella suunnittelutyössä on mukana LUTin tiedekuntien edustajat sekä laaja joukko Lappeenrannan elinkeinoelä­ män edustajia. Korkeakoulu- ja työelämä­ yhteistyötä on tarkoitus tehdä sekä lukion opintojaksojen sisällä että Kampuspäivillä yliopistolla päättöviikoilla. Lappeenrannan Lyseon lukion opettajatiimi on suunnitellut opintokokonaisuutta luon­ nontieteellisten aineiden ja matematiikan ympärille. Tulevat tiedelinjalaiset opiskele­ vat pitkää matematiikka ja valitsevat kaksi painotusainetta maantieteen, biologian, kemian ja fysiikan joukosta. Heille määritel­ lään omat valintaperusteet jatko-opintoihin LUT-yliopiston tekniikan tiedekuntiin. Tiede­ linjaa pilotoidaan lukuvuonna 2021–2022, ja ensimmäiset varsinaiset tiedelinjalaiset aloittavat opintonsa syksyllä 2022.

Biotalouspolku lukioissa -hanke Biotalouspolku lukioissa -hanke jatkui Lyseossa vielä syysluku­ kauden ajan. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä biotalouteen liittyen Savonlinnan, Imatran ja Kimpi­ sen lukioiden sekä Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuk­ sen kanssa. Syksyn alussa hankkeen puitteis­ sa osallistuttiin Syö Itämeri puhtaaksi -teemapäivähaasteeseen,

jolloin kaikissa Lappeenrannan ja Imatran kouluissa ja päiväko­ deissa kouluaterialla tarjoiltiin järvikalapuikkoja. Hankkeen tämän lukuvuoden varsinaisena aiheena olivat sie­ net. Lyseolla aihetta toteutettiin biologian kursseilla, missä sieniä tutkittiin mikroskoopeilla ja muo­ toiltiin kotona olevista materiaa­ leista sienisolun malleja. Korona esti syksyn muut suunnitelmat, mutta näin säästyneillä rahoilla saimme kuitenkin hankittua koulullemme muutaman uuden mikroskoopin.


25

Nasujuhla 9.9.2020, ryhmä 1F

Opiskelijakunnan hallituksen kuulumisia Opiskelijakunnan fiilikset alkuvuonna olivat toiveikkaat uudesta vuodesta. Pal­ jon suunniteltiin, mutta Koronan vuoksi järjestelyt jäivät vähemmälle. Melkeinpä kaikki suunnitelmat peruuntuivat. Kui­ tenkin, saatiin syksyllä järjestettyä mie­ lenterveysteemapäivä. OPKH keskittyi syksyllä autokouluyhteistyön suunnitte­ luun sekä tulevaan yleiskokoukseen. Yksi OPKH:n jäsenten virkistysiltakin saatin pidettyä! Onnistuneen Yleiskokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano muuttui huomattavasti ja uudet tuulet puhalta­ vat. Tehtiin muutoksia muun muassa hallituksen sisäiseen viestintään ja yhä jatketaan autokouluyhteistyön toteutta­ mista. Nykyisellä hallituksella on paljon suunnitelmia tulevaan sekä motivaatiota toteuttamiseen. Hallitus toivoo olevansa

saavutettavissa kaikissa Lappeenrannan Lyseota ja sen opiskelijoita koskevissa asioissa. Vielä opiskelijakunnan hallitus ei ole ko­ koustanut fyysisiä lähikokouksia, mutta toivon mukaan niihinkin vielä tulee tänä vuonna mahdollisuus. Kaikilla on kuiten­ kin hyvä ja luottavainen fiilis tulevasta. Tulevana vuonna OPKH pyrkii lisäämään selkeää viestintää myös hallituslaisten ulkopuolelle. Suunnitelmissa on myös esimerkiksi yhteistyötä Kimpisen lukion OPKH:n kanssa. Myös Lyseon arjen pieniin ongelmiin ollaan kiinnitetty huo­ miota, alakerran tyttöjen vessan ovesta ollaan tehty kevyempi ja turvallisempi. Tärkeimpänä tietysti opiskelijakunnan hallitus pyrkii toimimaan opiskelijoiden edun mukaisesti!

Opiskelijakunnan hallitus 2020

Opiskelijakunnan hallitus 2021

PEKKA AALTO AKSELI AHONEN JONATAN HJELT LIINA KAIHILAHTI SANTTU KARHAPÄÄ NUUTTI KUOSA CALVIN OTEWA HELMI PYKÄLÄINEN LAURA RAJALA LAURI TAIPALE ANNI WAHLMAN

OLLI AALTO AKSELI AHONEN HENRI HANNOLA EERO HIETAMÄKI AADA KESKITALO AINO LAUTALA SARA-SOFIA LOHI LAURA RAJALA AAVA SALOMÄKI POLINA TASHINOVA ANNI WAHLMAN

Tunne Työ 2.0 Koulumme on osallistunut valtakun­ nalliseen Tunne Työ 2.0 -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa koulun ja työelämän yhteistyötä ja antaa opiskelijoille tietoa työelämästä jo lukio-opintojen aikana. Hanke on näkynyt eri oppiaineissa mm. etävierai­ lijoina, ja eri alojen asiantuntijat ovatkin päässeet kertomaan omasta työstään sekä työelämätaidoista. Koronan takia yritysvierailuja ei ole voitu järjestää. Hankkeessa on valmistauduttu myös tulevaan vuoteen mm. tekemällä työelä­ mäsuunnitelmaa uuteen opetussuunni­ telmaan, valmistelemalla työelämäpas­ sia, joka otetaan ensi lukuvuoden alussa käyttöön, ja ylläpitämällä vanhoja työ­ elämäkontakteja sekä verkostoitumalla työelämän edustajien kanssa. Asian­ tuntijaopettajia hankkeessa ovat olleet Niina Hämäläinen ja Mari Nykänen.


26 Kansainvälisyys

Kansainvälisyyttä virtuaalisesti ja verkon välityksellä Lukuvuosi 2020–21 on ollut erityinen myös kansainvälis­ ten projektien näkökulmas­ ta. Haasteet toteutuksessa ovat olleet ilmeiset. Toisaal­ ta on tullut osoitettua, että jo luotuja kansainvälisiä yhteyksiä voi ylläpitää myös etänä ja että vierailuille voi ideoida virtuaalisia vaihto­ ehtoja.

Georgianan Grundischin haastattelusta

Vierailulla con Amoressa

Erasmus+ From Eurodivision to Eurovision Erasmus+ Fete:n toinen lukuvuosi jatkui eTwinning ympä­ ristössä. Mukana ovat koulut Espanjasta, Italiasta, Bulga­ riasta ja Puolasta. Järjestimme säännöllisesti jaksoittain tapaamisia verkon välityksellä. Tapaamisissa jaettiin ja esiteltiin projektitöitä sekä suunniteltiin tulevaa. Aihei­ ta joihin projektissa tänä vuonna keskityttiin olivat EU, maahanmuuttajien työllistyminen, yrittäjyys sekä näiden vertailu osallistujamaiden välillä. Lyseon opiskelijat tekivät omat EU-esitelmät ja haastatte­ luvideon EU-tiedoista ja mielipiteistä. Ennen koronarajoi­ tuksia tehtiin yritysvierailu paikalliseen Con Amore ravin­ tolaan ja haastateltiin paikan omistajaa. Videohaastattelu tehtiin myös Georgiana Grundinschista. Georgiana on aikoinaan opiskellut Lyseolla. Hän kertoi oman verkko­ yrityksen O’WoW:n perustamisesta.


27

Uusi kansainvälinen hanke

Tshernobyl – Mitä ydinvoimasta voi oppia?

MyTown 2020

Lyseo on mukana yhtenä viiden eri luki­ on monialaisessa uudessa hankkeessa. Aiheena ydinvoima, jota lähestyttiin his­ torian, luonnontieteen ja viestinnän nä­ kökulmista. Koska matkustaminen myös kotimaassa oli mahdotonta toteuttaa eri lukioiden ja kaupunkien välillä toimimme kokonaan verkon välityksellä. Esimerkiksi ydinvoimalavierailu Olkiluotoon järjestet­ tiin virtuaalisesti. Lukuvuoden aikana saimme kuulla esityksiä aiheeseen liittyen mm. Turun Yliopistolta säteilyn käytöstä lääketie­ teessä. Tshernobyl onnettomuuden tapahtumista ja mm. evakuoinneista saimme kuulla hammaslääkäri Juliana Paskilta, joka on syntynyt ja elänyt lap­ suutensa Ukrainassa. Aikalaisnäkökul­ maa esitteli myös suomalainen opettaja Anu Siuvatti, joka on ollut opiskelemassa Kiovan yliopistossa juuri onnettomuuden aikaan. Hanke jatkuu seuraavalle lukuvuodelle ja toivomme, että pääsemme tekemään silloin tutustumismatkan Ukrainaan, Kiovaan ja Prypjatiin/ Tshernobyliin.

Intia: Kansainvälistä kiertotaloutta Intia-yhteistyötä jatkettiin uudella hank­ keella. Teemana ovat kiertotalous ja yrittäjyys. Lappeenrannan Lyseon lukion lisäksi idästä mukana on Itä Suomen koulun lukio. Läntistä ulottuvuutta hankkeessa edustaa Turun Suomalai­ sen Yhteiskoulun lukio. Intiasta tiivistä yhteyttä olemme pitäneet koko luku­ vuoden Devlalin Barnes High Schoolin kanssa. Aiheina yhteisissä online tapaamisis­ sa ovat olleet mm. Intian ja Suomen jätehuolto ja kierrätys. Olemme saaneet tietoa myös Intian Nashikin alueen teks­ tiiliteollisuudesta ja kankaiden valmista­ misen perinteistä. Suomesta esittelyssä ovat kiertotalouteen keskittyvät yrityk­ set Lappeenrannasta ja Turusta. Tiukoista koronarajoituksista huolimatta pääsimme Lappeenrannassa tekemään yritysvierailun Afstorille, josta mm. tehtiin esittelyvideo. Afstorista saimme jatkoa varten yhteistyökumppanin. Intia-hanke jatkuu ensi lukuvuonna.

Portugalissa, Espanjassa ja Tšekin tasavallassa olevien koulujen kanssa tehtävä MyTown 2020 -projekti päättyi tänä keväänä kahteen virtuaaliseen projektitapaamiseen. Ensimmäisen ta­ paamisen järjesti Portugal huhtikuus­ sa, jälkimmäisen Lyseo toukokuussa. Projektin loppuvaiheessa kukin koulu suunnitteli uudelleen yhden kohteen omasta kaupungistaan. Ajatuksena oli muuttaa kohde kestävän kehityksen mukaiseksi. Meidän kohteenamme olivat Valtakadun korttelit Kauppaka­ dusta länteen. Korttelit suunniteltiin uudelleen SketchUp-ohjelmalla, jonka jälkeen SketchUp-kuvat muutettiin animaatioksi TwinMotion-ohjelmal­ la. Video esiteltiin Lappeenrannan kaupunkisuunnittelulle toukokuussa ennen viimeistä projektitapaamista. Viimeinen projektitapaaminen oli vir­ tuaalisena toukokuussa 2021, jolloin kaikki koulut esittelivät muille omat kolmiulotteiset kestävän kehityksen mukaiset kaupunkisuunnitelmansa ja kertoivat, miten suunnitelmat on esitelty kaupunkien virkamiehille. Hankkeen puitteissa järjestettiin myös kevättalvella 2021 leikkimielinen virtu­ aalijuoksu Portugalin Mafran kaupun­ gista Lappeenrannan Lyseon lukioon. Juoksussa jokainen sai merkitä oman juoksu-, kävely-, hiihto- tai luistelu­ matkansa yhteiseen taulukkoon, josta tiedot siirrettiin kartalle. Juoksun etenemistä sai seurata ajantasaisella kartalla. Juoksussa Lyseo tuli hienos­ ti toiseksi Tšekin tasavallan koulun jälkeen!


28

Ylioppilaskirjoitusten tuloksia

Ylen lukiovertailussa 48. sija!

2021 kevät Lappeenrannan Lyseon lukio

Hyvä me!

Ylioppilaskirjoitusten tulokset Kaikki kokelaslajit, kokeet yhteensä

Lyseo

Koko maa

Aine

lukumäärä

keskiarvo

lukumäärä

keskiarvo

Äidinkieli

179

4,42

27376

3,98

Suomi toisena kielenä

5

4,60

1404

3,75

908

4,49

Ruotsi pitkä oppimäärä Ruotsi keskipitkä oppimäärä

34

4,18

6324

3,94

Englanti, pitkä oppimäärä

145

4,38

21892

4,08

58

5,22

Espanja, pitkä oppimäärä Saksa, pitkä oppimäärä

1

6,00

Ranska, pitkä oppimäärä

339

5,28

244

5,06

Venäjä, pitkä oppimäärä

9

6,56

312

6,12

Englanti, lyhyt oppimäärä

6

4,50

762

3,86

Saksa, lyhyt oppimäärä

2

6,50

1056

4,55

524

4,62

5

4,80

335

4,54

58

4,71

Ranska lyhyt oppimäärä Venäjä lyhyt oppimäärä Italia, lyhyt oppimäärä Espanja, lyhyt oppimäärä

6

4,83

646

4,60

Portugali, lyhyt oppimäärä

1

5,00

9

5,22

Pitkä matematiikka

109

4,87

14303

4,43

Lyhyt matematiikka

55

4,18

12036

3,78

Biologia

35

4,86

5030

4,40

Elämänkatsomustieto

1

4,00

222

4,55

Filosofia

9

5,11

1013

4,11

Fysiikka

59

4,78

8996

4,58

Maantiede

19

5,16

2285

3,79

Historia

28

5,39

4199

4,13

Kemia

30

4,63

5901

4,63

Psykologia

33

4,82

6034

4,18

Terveystieto

13

5,31

4051

3,67

Uskonto (ev.lut)

23

5,00

2177

4,19

Uskonto (ort.)

1

5,00

23

4,13

Yhteiskuntaoppi

15

5,60

4979

3,94

summa

823

painotettu keskiarvo

133701

4,66

4,14


29

Juttu on julkaistu alunperin Lyskarissa Toimittanut: Roosa Marttinen

Vaikeuksien kautta voittoon – lyseolaisten etäopiskelu­tarinoita Jokainen lyseolainen – niin opiskelija kuin opettajakin – on vii­ meisen vuoden aikana saanut kokea etänä opiskelun tai opetta­ misen koko tunneskaalan. Toinen vuosikurssi nautti juuri lähi­ opetuksesta kaksi viikkoa, ja oli ykkösten vuoro palata Lyseolle maanantaina 26.4. Näkökulma on usein etäkoulua koskevassa keskustelussa ollut negatiivinen, joten Lyskarin toimitus halusi tällä kertaa kuulla lyseolaisten selviytymistarinoita ja rohkaisun sanoja. Tällaisia ne olivat: ”­ Kun ensimmäisen kerran jouduim­ me etäopetukseen keväällä 2020, tuntui se hämmentävältä ja oppi­ minen kotoa käsin oli alkuun hyvin haastavaa. Pikkuhiljaa kotiin alkoi kuitenkin muodostua erilaisia opis­ kelutottumuksia ja -rutiineja, jolloin oppiminen helpottui. Kesän aikana nousi toivonkipinä lähiopetukseen palaamisesta ja syksyllä päästiin­ kin takaisin Lyseolle, joskin maskit naamalla. Turhautuminen valtasi mielen, kun tuli tieto etäopiskeluun palaamisesta, sillä sen arvasi estävän vanhojen tanssien sekä penkkareiden järjestämisen. Pikkuhiljaa joulukuun kahden viikon etäopetus laajeni kah­ deksi jaksoksi ja usko lähiopetukseen paluusta hiipui. Vasta muutama viikko sitten nousi esiin tieto lähiopetukseen paluusta vuosiluokittain ja tieto tästä nosti opiskelumotivaatiota. Alkuun ajatus kouluun paluusta kuitenkin hieman pelotti, mutta kun järjestelyt selkeni­ vät, tuntui luokassa istuminen ja ystä­ vien kanssa kasvotusten jutteleminen hyvältä. Etäopetuskaan ei kuitenkaan tunnu täysin turhalta ajanjaksolta, sillä sen aikana tuli muun muassa nu­ kuttua paremmin, huomattua, miten

hyvin ihmisiin voi ottaa yhteyttä myös vaikkapa Google Meetissä sekä opit­ tua uusia oppimismenetelmiä, joista tulee mahdollisesti olemaan hyötyä jatko-opintoja ajatellen. Tsemppiä kaikille ja mukavaa kesän odottelua!” - 2. vuosikurssin opiskelija

Julia Toivanen sarjakuva etäkoulusta


30

IB-linja kansainvälisen pandemian keskellä

Sinnikkäästi eteenpäin! Kevään 2020 IB-ylioppilaskirjoitukset peruutettiin koronaepidemian vuoksi globaalisti. Tähän kouluvuoteen asen­ noiduttiin IB-maailmassa niin, että kirjoittamaan pitää päästä, jos vain maan tautitilanne sen sallii. Koko vuoden IB2abit jännittivät toukokuun koitostaan ja onneksi kirjoittamaan päästiin! Vuosi­ luokka puski läpi pandemian ihailtavalla yhteishengellä ja päättäväisyydellä, ja oli jälleen ilo todistaa heidän keskitty­ neitä suorituksiaan loppuarvioinneissa. Jatko-opinnot häämöttävät monilla ja onneksi näyttäisivät alkavan useassa opiskelijoidemme kohdemaassa (mm. Kanada, Irlanti, Hollanti) ihan fyysisissä merkeissä. Kansainvälisyys on ollut koro­ nan vuoksi monella tapaa jäissä, mutta nuorten halua lähteä maailmalle se ei ole onnistunut sammuttamaan! IB1-opiskelijat ovat koulussamme ehkä kuitenkin olleet koronan koviten koette­ lema IB-ikäluokka. Etäkoulu alkoi jo preIB-vuonna, ja tänäkin vuonna noin jakson verran opiskeltiin etänä. Lisäksi uudet etäopetusyhteydet Imatran ja Lappeen­ rannan toimipisteiden välillä eivät aina toimineet optimaalisesti. Ennen kaikkea

liian heikoksi jäi IB-ryhmille tyypillinen tii­ vis yhdessä opiskelu ja läheinen kontakti aineenopettajiin. Vuoden onnistuneim­ mat päivät, jotka loivat yhteishenkeä, olivat IB-päivä syksyllä ja Extended Essay -päivä yhdessä LUT:n jatko-opiskelijoiden kanssa. Näinä päivinä IB1-opiskelijat saivat ainakin hetken kokea olevansa osa yhteistä, kansainvälistä ja osaavaa Etelä-Karjalaa. Pre-IB-vuoden opiskelijat kokivat yh­ dessä hujauksessa paljon: siirtymisen peruskoulusta lukioon monilla uudelle paikkakunnalle, kasvun suomalaisesta koulujärjestelmästä pikku hiljaa kohti IB-käytänteitä ja opiskelun etäyhteyksillä. Ryhmä koki paljon, ja yhteiset koke­ mukset silloin, kun koulussa saatiin olla, hitsasivat porukkaa yhteen. Tänä vuonna pre-IB-ryhmän kanssa harjoiteltiin enemmän kuin koskaan aiemmin nimen­ omaan IB-opiskelussa tarvittavia taitoja: pitkien lukumateriaalien omaksumista, luotettavan tiedon etsintää ja hyvin pe­ rusteltua kirjoittamista. Näillä taidoilla on hyvä siirtyä varsinaiseen IB-opiskeluun ensi vuonna.


31 Itä-Suomen koulun lukuvuosi

Verkkokursseja & etämatkoja Itä-Suomen koulun lukion lukuvuosi lähti elokuussa käyntiin innostuneissa tunnelmissa, kun kesäinen sää suosi ja pitkän tauon jälkeen oli taas mahdollista palata tuttuun opinahjoon. Lukion uudet opiskelijat saivat tutustua ensimmäi­ sen päivän rauhassa toisiinsa sekä lukio-opintoihin liittyviin käytänteisiin. Myöhemmin elokuussa ykkösille järjes­ tettiin lisäksi myös ryhmäytymisiltapäivä, johon ryhmä sai itse suunnitella mie­ leisensä ohjelman. Lukiomme ykköset päättivät lähteä testailemaan keilaustai­ tojaan. Päivään mahtui myös tietovisa­ kuninkuudesta kilpailua, jäätelön syöntiä sekä perinteisten ryhmäytymisleikkien pelaamista. Ensimmäiset jaksot sujuivat mukavasti perinteisessä lähiopetuksessa, mutta joulukuun alku vei meidät taas etäyhte­ yksien päähän toisistamme, ja joulujuh­ laa vietettiin jo tottuneesti etäyhteyksien kautta. Vaikka joulun juhlistaminen ilman livekontaktia toki harmitti, niin etäyhteys mahdollisti sen, että kaikkien Itä-Suomen koulun lukion opiskelijoiden oli tavallista helpompaa kokoontua yh­ teen paikkaan ennen joululomille lähtöä. Itä-Suomen koulun lukion perinteiset Pietarin ja Moskovan opintomatkat toteutettiin tänä vuonna verkkokurssei­ na ja virtuaalimatkoina. Venäjä tietous (VETI3-5) ja venäjän kielen (VEA10-11) virtuaalikursseilla opiskelijat saivat hyö­ dyllistä kokemusta monimuoto-opiske­ lusta etäyhteyksiä hyödyntäen. Ohjelma noudatteli tykättyjen opintomatkojemme ohjelmaa. Kursseilla etsittiin tietoa matkakohtees­ ta, suoritettiin kaupunkisuunnistus ja

tutustuttiin nähtävyyksiin. Tämän lisäksi harjoiteltiin tärkeitä viestinnällisiä asioi­ mistilanteita (mm. junassa, hotellissa, ostoksilla, kahvilassa/ravintolassa) sekä tietysti ajeltiin metrolla. Siis virtuaalisesti! Värikkääseen venäläiseen kulttuuriin tutustuttiin vierailemalla taidemuseois­ sa (Pietarin Eremitaasissa ja Moskovan Tretjakovin galleriassa), käväisemällä baletissa, katsomalla leffa virtuaalisessa elokuvateatterissa sekä kuuntelemalla musiikkia. Lopuksi otettiin selfiet suosik­ kikohteiden edessä, ratkottiin tietovisaa sekä tehtiin video tai muu raportti näh­ dystä. Etätapaaminen Moskovan alueen Humanitääris-teknillisen yliopiston opiskelijoiden kanssa antoi mielenkiin­ toista tietoa juhlaperinteistä ja opiskelija­ elämästä yleensä. Myös Venäjän liike-elämä -kurssi (VETI2) järjestettiin etäopetuksena. Kurssilla oli laaja joukko vierailijoita, minkä etäyhte­ yksien sujuva toimiminen mahdollisti. Saimme mukaan Tullin, Rajavartiolai­ toksen, Lappeenrannan sekä Imatran kaupungin, Etelä-Karjalan liiton sekä liike-elämän edustajia. Opiskelijat suorittivat kurssiin liittyen monipuolisia harjoitustehtäviä, joista ehkäpä mie­ leenpainuvin oli valita omasta kotikau­ pungista paikka, jolla oli matkailullista arvoa. Kohteet vaihtelivat parkkipaikasta bunkkeriin sekä Lappeenrannan keskei­ siin nähtävyyksiin. Poikkeuksellinen lukuvuosi haastoi kehittämään etäopetuksen käytänteitä ja mahdollisuuksia edelleen. Monenlaista uutta päästiin oppimaan ja kokemaan myös kuluneena lukuvuonna!


Enemmän kuin luulet.

57

Ylioppilasta

Lyseon lukio 30 Itä-Suomen lukio 2 IB-lukio 25

2021 kevät

2020 syksy

Ylioppilaat 2020–2021: Lyseo, IB ja ISK

158 Ylioppilasta

Lyseon lukio 146 Itä-Suomen lukio 12 IB-lukiolaiset valmistuu syksyisin

Suorituksia

Lyseon ylioppilaskirjoitukset kevät 2021

823 73 175 204 L

E

Vuonna 2020 84

Yhteishaku Lyseoon

Hakijoita

M

172

Yhteensä hakijoita oli 517

Ensisijaista

Opiskelijamäärät: Lyseo, IB ja ISK Lyseon lukio

546

Ykkösiä 176 Kakkosia 179 Kolmosia 183 3,5–4 vuotisia 8

IB (Lpr)

1 Vaihtoon tuli

Vaihtoon lähti

0

54

ISK

68

Ykkösiä 19 Kakkosia 17 Kolmosia 16

Ykkösiä 21 Kakkosia 26 Kolmosia 18

Profile for Avidly

Lappeenrannan Lyseon lukio vuosikirja 2020–2021  

Lappeenrannan Lyseon lukio vuosikirja 2020–2021.

Lappeenrannan Lyseon lukio vuosikirja 2020–2021  

Lappeenrannan Lyseon lukio vuosikirja 2020–2021.

Profile for nitroid

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded