Page 1

nijmegen

regionaal zakenmagazine | Jaargang 27 | nummer 3 | mei 2011

Van Dalen loopt voorop


NIJMEGEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 27 | NUMMER 3 | MEI 2011

Van Dalen loopt voorop

Zakenmagazine voor de regio Nijmegen JAARGANG 27 mei 2011, editie 3 REDACTIE ADRES Postbus 31179 6503 CD Nijmegen Tel. (024) 360 92 88 Fax (024) 360 92 77 info@eberson-nijhof.nl

4 Van Dalen denkt het liefst in totaaloplossingen 6 Column Van den Wildenberg & Van Halder advocaten 8 Column ACCON AVM door Annette van Mil 9 Hofmans Tapijten Cuijk steeds op zoek naar nieuwe markten 12 Karel van der Voort over koken bij Kookstudio Herman Meijers 14 Partners van de Vierdaagse organiseren ronde tafel meeting tijdens BKD 16 Column Hoogenboom=Mode 17 Column Kliniek van der Veen 18 PP personeelsdiensten breidt uit met PP PersoneelsZaken 20 Ingrid Wanders (Rabobank Rijk van Nijmegen) over gezonde financiële logistiek 22 Tweede editie ‘Arbo meets legal’ opnieuw succesvol 25 Nijmegen Business ontbijt in MANNA over MVO 28 Ricoh organiseert geslaagde workshop in restaurant Le Marron 30 Nijmegen Business borrel 31 Uit de adviespraktijk van Deloitte 32 Vlaams Arsenaal viert in mei eerste lustrum 34 Van de Water Aannemersbedrijf BV 75 jaar 36 SterVerhuur is terug van weggeweest’ 38 MANNA zorgt voor de stunt van de eeuw 41 Duurzaamheid centraal tijdens bijeenkomst van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen 42 Eye Watch Security Group in vijf jaar tijd groot in beveiliging 44 Column Convention Bureau 45 Column Jacqueline van der Gracht 46 Johan Franck van Golf USA Arnhem nu ook op Welderen en Bleijenbeek

WWW.EBERSON-NIJHOF.NL

UITGEVERS Hans Eberson en Ferry Nijhof BLADMANAGER Didy van Eldik Columnisten Marie-Louise Buckens, Jacqueline van der Gracht, Marieke Hoogenboom, Sigrid Horstman, Dianne Kottier, Annette van Mil, Mirande van der Veen FOTOGRAFIE Broer van den Boom, Ivo Heshusius De Beeldmakers, Louk Heimans VORMGEVING F-Graphics bv Nijmegen DRUK JP Offset ABONNEMENTEN Telefoon: (024) 360 92 88 Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs E53,- per jaar (incl. BTW) COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

BKD Special 2 Plattegrond en deelnemerslijst BKD 4 OSRN voor zesde keer present tijdens BKD 6 Zesde BKD Nijmegen op 17 en 18 mei biedt druk programma 8 1ste uitreiking Jupla BKD Award 9 BliXem Internet, ANAC en Focus Cura genomineerd 10 Kompas Veiligheidsgroep groeit snel verder in diensten en opleidingen 12 Sita heeft met de Molok® de afvaloplossing voor de openbare ruimte 14 Wandelen langs de Waal met Nieky de Brouwer 16 Zeg het voort: Flavius licht uw portefeuille gratis door! 18 Jeroen Bakker en Monique van Soest-Rompelaar drijvende krachten achter Electronic BV 19 Mag ik mij even voorstellen: Pieter van der Have 21 DAS Incasso groeit uit jasje 22 Proefrijden in de BMW Active Hybrid 7 van Tom van Zuijlen 24 BKD Netwerkevent bij I&G Events groot succes 26 Dusseldorp Groep al meer dan 10 jaar actief in Nijmegen 28 Rode Kruis bedankt alle sponsoren! 30 Mooie BKD-actie met SEAT AUTO Traa 32 Universitair Sportcentrum Radboud Universiteit bij uitstek geschikt voor bedrijfsleven 34 NUL24 Nijmeegs leukste Netwerkclub 38 Golfbaan Landgoed Bleijenbeek heeft sterke businessclub


Theo en Antoine van Dalen en Erik van Zwam van Van Dalen BV over de veranderingen in de branche van afvalinzameling en -verwijdering

4 Onlangs opende Twan Hofmans een nieuwe productgroep: kunstgras. Er is buiten, aansluitend aan de zaak, 1600 m2 terrein belegd met kunstgras

18

9

Jeroen Bisselink trekt sinds 1 februari de kar van PPPZ. “Tegendraads, dienstverlenend, vernieuwend en tegen concurrerende tarieven.”

32

28

Branko Godijk van RICOH Document Center Nijmegen organiseeert workshop met als titel ‘Nieuwe werkplek, weg met de kantoren’.

Hans van Delft en Wil van Dekken vijf jaar na de opening van Vlaams Arsenaal in een uniek Rijksmonument

BKD

BKD Binnenkort viert het Universitair Sportcentrum zijn negende lustrum. Een uitstekend moment voor bedrijven om hun medewerkers de kans te geven van al die faciliteiten gebruik te gaan maken.

Jeroen Bakker en Monique van Soest-Rompelaar zijn de drijvende krachten achter Electronic BV, een bedrijf gevestigd aan de Hogelandseweg in Nijmegen dat dit jaar 40 jaar bestaat

18

Van de Water Aannemersbedrijf is een traditioneel familiebedrijf met alle waarden die daarbij horen. Binnenkort vieren zij het 75-jarig bestaan

BKD

34

30

Als je deelneemt aan de BKD Nijmegen, moet je er ook iets moois van maken”, zegt Maurice Traa van Auto Traa.

38


coverstory

Van Dalen BV loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen

‘We denken het liefst in totaaloplossingen’


Er is de afgelopen tien jaar in weinig branches zoveel veranderd als in de branche van afvalinzameling en -verwijdering. Daar kunnen Theo en Antoine van Dalen en Erik van Zwam van Van Dalen BV over meepraten. “Het is een proces dat nooit meer zal stoppen. Elk jaar zie je nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Het is aan ons om daarin voorop te lopen. Tegenwoordig praten we over ontzorgen van klanten en over totaaloplossingen in volledig gecertificeerde processen. Tegenwoordig praten we over beeldkwaliteit en CO2-certificering.”

Het begon meer dan vijftig jaar geleden als mesthandel. Inmiddels heeft Van Dalen zich ontwikkeld tot een bedrijf in grond-, weg- en waterbouw, afval en reiniging, sloop en asbestsanering, beton-, puin- en asfaltsanering, laad, los, op- en overslag en projectontwikkeling. Die veelzijdigheid zie je ook terug in de klantenportefeuille, van particulier, MKB en grootbedrijf, aannemers en ontwikkelaars tot overheid.

Totaaldiensten Van Dalen blijft daarom ook in deze economisch beroerde tijden recht overeind. “Omdat we een compleet dienstenpakket aanbieden doen klanten zaken met één partij. Een voorbeeld: We

slopen, saneren de bodem, voeren af, recyclen ter plaatse of slaan op. Voor een gemeente kan het betekenen dat we niet alleen inzamelen, maar ook de kolkputten schoonhouden en het onkruid op beeldkwaliteitsniveau verwijderen. Dat betekent dat je niet volgens een vast urencontract rijdt, maar doorwerkt tot het schoon is. We reinigen volgens een compleet reinigingsbestek, inclusief veegwerk. Het gaat om totaaldienstverlening, ook voor bedrijven. Niet alleen de containers inzamelen, maar ook de prullenbakken schoonhouden, archiefvernietiging, chemisch afval verwijderen, noem maar op, alles wat er op het gebied van afval langskomt. Dat kan ook voor projectmatige vragen,

waar we ter plaatse afval kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen. Dat bieden we in één oplossing aan, via één aanspreekpunt. Dat past binnen de MVO-gedachte. Het leverde ons afgelopen jaar de Rabobank Award op voor Lingewaard en Overbetuwe die werd uitgereikt aan de onderneming die de meeste aandacht aan MVO besteedde. Dat is voor onze mensen een duidelijk hart onder de riem.”

EMVI “Onze kracht is niet alleen de concurrerende prijs, maar vooral ook onze service. Als een klant bijvoorbeeld voor een containerwisseling belt, dan regelen we dat op de kortst mogelijke termijn. Dat geldt

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

5


column Van den Wildenberg & Van Halder advocaten

Alimentatieperikelen

Gescheiden partners kunnen nog lange tijd financieel aan elkaar zijn verbonden... Na de echtscheiding kunt u nog voor een periode van twaalf jaar verplicht zijn om financieel bij te dragen in het levensonderhoud van uw ex-partner. Daarnaast zijn ouders beiden verplicht om financieel bij te dragen aan de kosten van de kinderen uit hun ontbonden huwelijk. De vaststelling van de alimentatiebijdrage is maatwerk. Het heeft dus weinig zin in uw kennissenkring te informeren hoeveel zij betalen. De hoogte van de bijdrage is namelijk afhankelijk van de volgende vragen: - hoeveel hebben de kinderen en/of ex-partner nodig? - heeft de ex-partner zelf inkomsten? - hoeveel kunt u betalen?

Hoeveel kunt u betalen? Indien u als ondernemer kinder- of partneralimentatie moet betalen, is de hoogte van de bijdrage meestal afhankelijk van de resultaten in uw onderneming gedurende de afgelopen drie jaren. Wat nu indien uw omzet terug sterk is gelopen, bijvoorbeeld door verlies van een grote opdrachtgever, betalingsproblemen bij uw afnemers of toegenomen concurrentie? Is het dan nog wel reëel om uit te gaan van het gemiddelde resultaat over de afgelopen drie jaren? Omdat bedrijfsresultaten jaarlijks kunnen variëren, gaat de rechter uit van het gemiddelde bedrijfsresultaat over de afgelopen drie jaren. Soms leidt dat echter tot onredelijke uitkomsten, bijvoorbeeld indien uw winst in 2008 en 2009 nog ruim E 150.000,- bedroeg, maar in 2010 slechts E 50.000,-. Deze situatie heeft zich de afgelopen tijd vaak voorgedaan als gevolg van de economische crisis. Rechters gingen hier verschillend mee om. In sommige gevallen gaat de rechter uit van het huidige, lagere resultaat (in plaats van het gemiddelde). U moet kunnen aantonen waarom uw omzet in uw onderneming aanzienlijk is teruggelopen.

Wijziging alimentatie De vaststelling van de bijdrage is een momentopname, waarbij de rechter enkel kijkt naar de huidige situatie. Bij gewijzigde omstandigheden kunt u via een advocaat een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen. Uw ex-partner

kan daartegen verweer voeren. Van een wijziging van omstandigheden kan sprake zijn bij een teruggelopen omzet, maar bijvoorbeeld ook als één van de partners de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of u een andere woning hebt betrokken, waardoor u met andere woonlasten geconfronteerd wordt. Ook een nieuw gezin kan (onder bijkomende voorwaarden) aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling van de bijdrage. Niet elke wijziging van omstandigheden is voldoende. Het moet gaan om een relevante wijziging.

Verlenging termijn Wanneer er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant, moet u gedurende twaalf jaar vanaf de datum echtscheiding een bijdrage betalen. Dat is alleen anders als uw huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen geboren zijn. Na verloop van twaalf jaar kan die termijn echter nog worden verlengd, als het stopzetten van de alimentatie voor de ex-partner te ingrijpend zou zijn. Hiervoor gelden zware eisen én een tijdige indiening door de ex-partner van een verzoek tot verlenging van de alimentatie. Dit verzoek moet namelijk binnen drie maanden na het einde van de twaalf jaar termijn worden ingediend. Het heeft overigens geen zin om na afloop daarvan nog drie maanden onverplicht alimentatie door te betalen, in de hoop dat uw expartner deze termijn ongebruikt laat verstrijken. De Hoge Raad heeft vorig jaar bepaald dat deze termijn pas ingaat na de laatste betaling. Voor kinderalimentatie geldt dat u deze bijdrage aan uw ex-partner betaalt totdat uw kinderen de 18-jarige leeftijd bereiken. Daarna geldt nog een verlengde onderhoudsplicht. Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen totdat zij de 21-jarige leeftijd bereiken. U betaalt deze bijdrage dan wel aan henzelf. Vragen? Neem dan contact met ons op!

mr. drs. Sigrid Horstman Van den Wildenberg & Van Halder advocaten E-mail: horstman@wildenberghalder.nl Tel: (024) 323 96 80

6

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1


coverstory

zowel voor afzet- als rolcontainers. En we onderscheiden ons natuurlijk door ons Total care-concept waarbij we een recycle-oplossing bieden voor alle afvalvragen die een bedrijf heeft. Dat is maatwerk in totaaloplossingen en daar zijn we goed in.” Van Dalen heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in renovatiesloopwerk. “We hebben mensen aangenomen die dat vak in hun vingers hebben. Het gaat om het heel secuur verwijderen van (delen van) panden vaak in verstedelijkte gebieden. Daar zoeken we onderscheid: in het aanbieden van totaaloplossingen of in vakwerk. We zijn blij dat de markt langzaam maar zeker wat weg beweegt van werk gunnen waarin alleen prijs argument is. EMVI (economisch meest voordelige in-

schrijving) speelt daarop in. Daarin worden meer factoren meegenomen dan alleen prijs, waardoor je niet per se de laagste inschrijfprijs hoeft te bieden om een werk te krijgen. Dan gaat het ook om zaken als flexibiliteit, projectmatig werken -dus alles in één hand- en onze veelzijdigheid. Alleen de overheid blijft daarin achter.”

Visie Doordat Van Dalen een breed werkterrein bestrijkt is er altijd werk, wanneer het op de ene plek wat rustiger is, is het ergens anders druk. “Onze kracht is dat we werken in gespecialiseerde divisies. We hebben ook in de afgelopen jaren onze mensen binnen boord weten te houden. Bovendien hebben we flink geïnvesteerd in de uitbreiding van onze huisvesting door de aankoop van het Veilingterrein in Bemmel. Vanaf medio dit jaar zullen we dit gefaseerd gaan betrekken. Dat past bij onze toekomstvisie, op het moment dat de markt aan-

trekt zijn we er klaar voor met een goede ploeg breed inzetbare mensen. We zijn druk doende met het certificeringtraject CO2 en daar passen we ook ons investeringsbeleid op aan. Onze voertuigen rijden binnenkort op alternatieve brandstof. Er loopt nu een onderzoek waaruit naar voren zal komen wat voor ons het beste gaat werken. Zo blijven we altijd bezig om onze dienstverlening verder te perfectioneren.” nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

7


uit de adviespraktijk van accon avm

Werknemers belonen en binden met Stock Appreciation Rights Een bedrijf kan niet zonder goede medewerkers. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is het dan ook relevant dat de goede medewerkers voor het bedrijf behouden blijven. Het toekennen van een Stock Appreciation Right (SAR) is daarvoor een mooi instrument. Een Stock Appreciation Right (SAR) is een flexibele personeelsbeloning: een soort toekomstig tantième, waarvan de omvang afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van uw onderneming. Een SAR geeft namelijk recht op (een bepaald percentage van) de waardestijging van (een gedeelte van) de aandelen in uw onderneming gedurende een bepaalde periode. Als uw ondernemingsstructuur uit meerdere vennootschappen bestaat, dan kunt u als werkgever zelf bepalen of u een werknemer laat meedelen in de waardestijging van één enkele vennootschap, of in de waardestijging van de gehele structuur. Een SAR-regeling kan dus geheel op maat worden gemaakt en worden afgestemd op uw persoonlijke wensen. De looptijd van de regeling en het percentage waarmee een werknemer meedeelt in de waardestijging van de aandelen in (een onderdeel van) uw bedrijf dienen vooraf te worden vastgelegd. Ook moet duidelijk worden vastgelegd hoe de aandelen moeten worden gewaardeerd. Deze waardering moet minimaal op twee momenten plaatsvinden: op het moment van toekennen van de SAR en op het moment van uitoefenen van de SAR. Het verschil tussen deze twee waarden bepaalt de uiteindelijke opbrengst voor de werknemer. U moet over deze opbrengst loonheffing inhouden, maar pas op het moment dat de werknemer de SARrechten uitoefent. Dat is het moment dat u de waardestijging van de onderliggende aandelen daadwerkelijk moet uitbetalen en de werknemer dus ook over de benodigde liquiditeiten beschikt.

In de vennootschapsbelasting zijn in principe alle met de SAR’s samenhangende kosten volledig aftrekbaar. Er is slechts een uitzondering voor SAR’s die zijn toegekend aan werknemers met een jaarloon boven E 522.000 (cijfers 2011). Het feit dat de met de SAR’s gemoeide kosten voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn maakt de SAR’s een aantrekkelijk instrument om de werknemers mee te laten profiteren van de goede gang van zaken in de onderneming en hen ook voor langere periode aan de onderneming te “binden”. Bijkomend voordeel is, dat de werknemers geen aandeelhouder worden en dus ook nooit hoeven te worden uitgekocht. Een SAR loopt na verloop van tijd vanzelf af, maar kan dan desgewenst altijd weer verlengd worden. Wij adviseren de algemene voorwaarden van de SAR in een afzonderlijke regeling vast te leggen. Op die manier kan bij het aanwijzen van een werknemer als SAR-deelnemer worden volstaan met een verwijzing naar de algemene regeling. U hoeft dan uitsluitend een korte overeenkomst aan te gaan met de betreffende werknemer, waarin wordt verwezen naar de Regeling. De individuele overeenkomsten kunnen dan dus relatief eenvoudig en beperkt blijven. Aandachtspunt: Een zorgvuldige en met name “fiscaal-vriendelijke” formulering van de SAR-regeling is een must en afstemming met de belastingdienst is daarbij aan te raden. Als u verder geïnformeerd wilt worden over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij maken graag tijd voor u!

Mr. Annette van Mil senior belastingadviseur e-mail: a.vanmil@acconavm.nl internet: www.acconavm.nl tel. 024 - 360 38 16

8

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1


Business en familiebedrijf

Hofmans Tapijten Cuijk steeds op zoek naar nieuwe markten

‘Kunstgras wordt het helemaal’

Familiebedrijven hebben iets dat hen uniek maakt. Het is de zoektocht naar continuïteit en groei van hun bedrijf, hun bereidheid om hard te werken, hun loyaliteit naar medewerkers en de grote rol die emoties in zo’n bedrijf spelen. Het leiden van een familiebedrijf is meer dan ondernemen, het is een manier van leven. Dat geldt zeker ook voor Twan Hofmans, die samen met moeder Mientje en vrouw Susanne leiding geeft aan Hofmans Tapijten Cuijk. En er is weer spannend nieuws te melden. nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

9


Business en familiebedrijf

Het begon allemaal met vader Sjaak, die in Duitsland in de bouw werkte. Hij legde in de zestiger jaren een keer in de avonduren ergens tapijt, dat ging goed en dat sprak zich rond. Hij deed het vaker, kocht het tapijt in Oss zelf in en sloeg het in een schuur bij huis op. Het bedrijf werd langzaam groter, Sjaak Hofmans werkte dag en nacht, overdag in de bouw ’s avonds legde hij tapijt. Zijn vrouw Mientje deed de verkoop. In 1974 nam hij een grote stap. Hij kocht een stuk grond en bouwde een hal die tegelijk diende als showroom en magazijn. Er volgden vele verbouwingen en uitbreidingen. Zo werd in 1977 bijvoorbeeld een aparte showroom gebouwd, waardoor showroom en magazijn werden gescheiden. Er volgden nog zes verbouwingen. Op dit moment is 9500 m2 bebouwd, meer dan acht keer de bebouwing bij de start van het bedrijf.

10

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

Groei Sjaak Hofmans had bij de start de wind in de zeilen. Tapijt was een enorme groeimarkt. Twan Hofmans: “Mensen waren het keiharde Jabo moe. Toen er zacht tapijt op de markt kwam wilde iedereen dat hebben. De kleur maakte niet zoveel uit, als het maar zacht tapijt was. Mijn vader pakte het groots aan en ging steeds verder door met het realiseren van groei. Ook de collectie breidde steeds verder uit. Van vloerbedekking naar vloerkleden, hout, laminaat en pvc-vloeren, naar raambekleding als gordijnen en vitrages. Dat is op dit moment een sterke afdeling binnen ons bedrijf. Daarbij hanteren we de filosofie dat we alleen in nieuwe productlijnen investeren als we onze klanten een brede collectie kunnen tonen. Een brede collectie betekent veel keuze, maar dan kunnen we ook investeren in kennis,

waardoor we klanten het beste advies kunnen geven. De klant moet hier kunnen slagen en dus moet hij de keuze hebben. Ik ben er best trots op dat tussen 91% en 93% van de mensen die hier binnenstappen als klant vertrekken. Dat is niet zo heel vreemd, want ze komen vaak heel gericht hier naartoe. De klant wil een totaalconcept, dus bieden we niet alleen vloerbedekking, maar ook gordijnen en vitrages. Later kwamen daar relaxfauteuils bij en ook die productgroep loopt uitstekend. Je moet ook de bereidheid hebben om dingen af te stoten. Tot voor vijf jaar verkochten we nog matrassen, maar die markt is door stuntverkoop helemaal verpest. Dan stoppen we daar mee.”

Marketing In 2002 kreeg Sjaak Hofmans de mededeling dat hij dodelijk ziek was en twee maan-


den later overleed hij. “Dat was een bijzonder moeilijke tijd voor de familie, maar ook voor alle medewerkers. Ik had het bedrijf op mijn 24ste al overgenomen, dat bleek achteraf dus een goede keuze. Mijn vader wilde wat meer op de achtergrond werken, maar dat genoegen was hem niet lang gegund. Het voordeel was dat onze medewerkers al aan de nieuwe situatie waren gewend. We hebben altijd een uitstekend team gehad en dat hebben we nog. Zij moeten het doen.” Sjaak Hofmans geloofde al snel in de kracht van gedurfde marketing. Hij organiseerde acties met bekende Nederlanders, met prijzen als een auto of kleuren tv. Willem Ruijs, Mies Bouwman, Adèle Bloemendaal, de Mounties of Jos Brink. Dat viel enorm op. Sjaak bedacht de cent-inruildagen, toen de cent net als betaalmiddel was afgeschaft. Wie ’s ochtends als eerste binnenkwam kreeg voor een cent een volle-

dig nieuw gestoffeerd huis. De mensen sliepen voor de deur. Het zorgde voor stijgende omzetten, maar ook voor een enorme naamsbekendheid. “Dat hebben we altijd aangehouden, we kiezen voor spraakmakende advertenties en marketingcampagnes. We zetten daar nog steeds bekende Nederlanders voor in, omdat op die manier een advertentie veel langer blijft hangen.”

Kunstgras Onlangs opende Twan Hofmans een nieuwe productgroep: kunstgras. Er is buiten, aansluitend aan de zaak, 1600 m2 terrein belegd met kunstgras. “Ik raakte geïnteresseerd in het product, verkende de markt en ik kwam er achter dat geïnteresseerde klanten eigenlijk alleen via internet kleine staaltjes konden opvragen. Dat is niet onze methode. Wij hebben nu een buitenshowroom, waar de klant vele soor-

ten en kleuren kunstgras kan zien en voelen. Op die manier krijg je er als klant een gevoel bij en wij hebben de kans om precies uit te leggen wat de voordelen zijn en dat zijn er vele. Geen onderhoud, geen reparaties als er een aantal maanden een zwembadje op heeft gestaan, geen schade door spelende kinderen en altijd een mooie groene en verzorgde grasmat. En tegenwoordig is de kwaliteit zo hoog dat er vrijwel geen verschil meer bestaat met echt gras. We combineren met kunstgras gemak aan schoonheid. Voor ons is deze productgroep extra aantrekkelijk, omdat we in de zomermaanden een dip hebben in verkoop van tapijt. Dat kan kunstgras mooi opvullen. De eerste resultaten zijn enorm goed. Dat wordt nog beter als we straks met onze grasmaaier-inruilacties beginnen”, lacht Twan. Weer zo’n bedenksel dat volop aandacht trekt.

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

11


Business en advocatuur

Karel van der Voort over koken bij Kookstudio Herman Meijers

Koken in een aangename omgeving

12

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1


Het is dinsdagavond 22 maart rond 19.00uur. Op een steenworp afstand van de Nijmeegse vestiging van VWGNijhof accountants en belastingadviseurs druppelen de leden van de Berg en Dalse kookclub binnen bij de Kookstudio van Herman Meijers.

Acht mannen luisteren met een glas wijn in hun handen naar de receptuur van Herman. Op het menu staan een fleurige zomersalade, erwtensoep met zeebaars, eend als hoofdgerecht en een nagerecht bestaande uit ijs en een chocolademousse. De kookclub bestaat uit een tiental ondernemers die allen woonachtig zijn in Berg en Dal. Karel van der Voort, partner bij VWGNijhof, is al jaren “lid” van de kookclub. “Koken is een ontspannende bezigheid, zeker als dat gedaan kan worden op een sfeervolle locatie, met mooie producten en in goed gezelschap”. “Deze avonden passen in het credo “aangenaam” van ons kantoor. Wij, partners van VWGNijhof hebben een aantal jaren terug gekozen voor dit credo omdat dit een juiste omschrijving is van ons kantoor: aangenaam om zaken mee te doen, aangenaam om werkzaam te zijn en aangenaam rijk in kwaliteit.”. Inmiddels zijn de taken verdeeld en gaat Karel de strijd aan met een Limburgse zachte kaas die verwerkt wordt in het voorgerecht. Tijdens het koken wordt er druk overlegd en veel gelachen. “Het is niet alleen

het koken dat ons verbind. Alle mannen zijn zelfstandig ondernemer –variërend van juwelier tot middelgroot ICT bedrijf en van makelaar tot Fleet-Support organisatie– en tijdens het koken komen allerlei onderwerpen waarmee een ondernemer geconfronteerd wordt op een luchtige wijze aan de orde. Dat werkt heel verfrissend. De avond verloopt voorspoedig; als de voorbereidingen klaar zijn, neemt men plaats aan de lange ruwhouten tafel die in een van de keldergewelven gedekt is. “Een prima plek” aldus een van de mannen wijzend naar de naastgelegen goed gevulde wijnkelder. Per gang wordt de samenstelling en bereiding uitvoerig besproken en van commentaar voorzien. De mannen genieten met volle teugen van het diner en de bijpassende wijnen. “Dat gaat mij thuis nooit lukken”, verzucht Karel als hij het nagerecht bestudeerd. En zo komt langzaam een einde aan een bijzonder aangename avond. Nadat de data voor de volgende avonden zijn vastgelegd, vertrekt het gezelschap op de fiets richting Berg en Dal, wetend dat er nog enkele flinke heuvels bedwongen moeten worden.

BKD Bezoek de VWGNijhof stand op het OSRN-plaza tijdens de BKD in het Triavium te Nijmegen op 17 en 18 mei a.s. en maak kans op een volledig verzorgde kookworkshop (4-gangen met wijnarrangement) voor drie personen in de Kookstudio van Herman Meijers. Aangenaam! Sandy Kuiper

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs VWGNijhof Nijmegen Berg en Dalseweg 105, 6522 BD Nijmegen Postbus 1074, 6501 BB Nijmegen tel. (024) 365 09 65 fax. (024) 360 12 88 e-mail info.nijmegen@vwgnijhof.nl VWGNijhof Wijchen Saltshof 10-14, 6604 EA Wijchen Postbus 275, 6600 AG Wijchen tel. (024) 648 91 48 fax. (024) 642 24 77 e-mail info.wijchen@vwgnijhof.nl VWGNijhof Arnhem Meander 701, 6825 ME Arnhem Postbus 60071, 6800 JB Arnhem tel. (026) 369 83 00 fax. (026) 369 83 99 e-mail info.arnhem@vwgnijhof.nl


Business en evenementen

Partners van de Vierdaagse organiseren rondetafelmeeting tijdens BKD

‘Behoefte aan netwerkclub rond Vierdaagse is groot’

14

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1


‘Vierdaagsefeesten, mooie traditie in Nijmegen, leuk feest, trekt best wel wat volk, maar zelf heb ik er als ondernemer niet zo veel aan’. Dat is nog steeds de instelling van veel ondernemers in de regio Nijmegen. Wie dat denkt slaat de plank volkomen mis. Dat is volgens de organisatie van de Vierdaagsefeesten ook een kwestie van miscommunicatie. Ze steken de hand in eigen boezem.

Vorig jaar werd gestart met de oprichting van de Partners van de Vierdaagse, in een poging om regionale ondernemers veel meer bij het evenement te betrekken. En dat is nu met meer dan 100 leden al een succes. De partners van de Vierdaagse vragen tijdens een Lagerhuisbijeenkomst op 17 mei (de eerste dag van de BKD Nijmegen) extra aandacht voor de Vierdaagse en voor hun club. Eerst even iets rechtzetten over dat leuke feestje. Door het goede weer, het ruime aanbod aan muzikaal en theatraal vermaak, de kwaliteitsslagen van de afgelopen jaren en de toenemende diversiteit werd 2010 een topjaar. Meer dan 2.1 miljoen bezoekers die naar ruim 2100 artiesten keken die op 30 podia optraden, terwijl 325 extra treinen ingezet werden om iedereen te vervoeren. Een feest dat zijn weerga niet kent, elk jaar weer het grootste podium van Nederland en een van de grootste van Europa. Dat is echt heel bijzonder, maar het lijkt allemaal zo gewoon.

Zuurstof “Je gaat zuurstof pas waarderen op het moment dat je er een tekort aan krijgt. Voor die tijd dacht je er niet eens over na”, vertellen Hans Ruijs en Teddy Vrijmoet, de directie van de Vierdaagsefeesten. “En zo is het ook met onze Vierdaagsefeesten. Het is zo normaal dat ze er zijn, maar het is elk jaar weer een heksentoer om te zorgen dat alles op rolletjes loopt, terwijl het toch belangrijke zuur-

stof is voor de stad. Een week waarin we Nijmegen regionaal, nationaal en internationaal op de kaart zetten. Elk jaar weer.” De financiering is een apart verhaal, want zonder geld geen feest, zo simpel; is het natuurlijk ook. Om zo’n giga-evenement gestalte te kunnen geven heb je de hulp van grote landelijke sponsoren nodig. “Dat betekent niet dat we ons niet realiseren hoe belangrijk het lokale en regionale bedrijfsleven is. Wij willen juist de binding met die categorie versterken en daarom hebben we vorig jaar de Partners van de Vierdaagsefeesten opgericht. Het is een laagdrempelige netwerkclub bedoeld voor retailers en MKB-ers die de Vierdaagsefeesten een warm hart toedragen. Ze leggen zich voor vier jaar vast voor een bedrag van g400,- per jaar. Dat geld gaat voor een belangrijk deel op aan de evenementen die we voor onze partners organiseren, minimaal twee keer per jaar. Tijdens de BKD Nijmegen in het Triavium organiseren we bijvoorbeeld samen met de gemeente en de Kamer van Koophandel een Lagerhuisbijeenkomst, waar een zestal enthousiaste mensen met hart voor de

stad ingaan op prikkelende stellingen. Ronald Migo is de spreekstalmeester die de bijeenkomst in goede banen leidt. Natuurlijk worden alle partners uitgenodigd, maar we zien het ook als een platform om nieuwe leden te werven, maar ook gewoon om nog eens helder te maken hoe belangrijk het evenement voor stad en regio is.”

Plannen Op dit moment telt de club zo’n 100 deelnemers. “Dat is veel als je bedenkt dat we nog geen jaar bezig zijn. We zien dit ook als een eerste stap, we gaan op termijn ook een vaste plek voor onze partners creëren. Plannen genoeg, het ontbreekt ons wel eens aan de handjes om die plannen te realiseren. Dat er nu al zoveel partners zijn sterkt ons in de gedachte dat er behoefte is aan een netwerkclub rond de Vierdaagsefeesten. Dat is op zich ook weer niet zo heel vreemd, want ik durf de stelling aan dat vrijwel elk regionaal bedrijf met de Vierdaagsefeesten heeft te maken, al is het alleen maar omdat hun medewerkers er te gast zijn. We hebben goede ideeën en die gaan we ook stap voor stap realiseren.”

nijmegen nijmegen business business | nummer | nummer 2 |3 april | mei 2 0 1 1

15


column

Yes, er zijn oplossingen!

Businessflitsen

Mirande (Neuro Emotioneel therapeut) van der Veen, Kliniek van der Veen 024-358 59 05 www.kliniekvanderveen.nl

M’n kind zit beter in z’n vel, het verschil was al na 2 consulten zichtbaar. Als ouder zie je je kind vaak anders dan andere mensen. Er is zoiets als een oergevoel, je weet gewoon dat er iets mis is met je kind, maar je weet niet precies wat. Laatst kwam er een moeder met haar zoon (Leo, gefingeerde naam) van 6 jaar bij mij. Ze vertelde mij dat Leo ontzettend boos kon worden, hij was dan niet voor reden vatbaar. Leo’s moeder zei: “Zijn ogen spuwen vuur, dan ben ik bijna bang voor mijn eigen kind.’’ Leo gooit dan ook met alles wat hem voor zijn handen komt. Niets helpt, zijn gedrag is voor de rest van het gezin ook heel ingrijpend. Zijn oudere zusje schrikt, huilt en wil niet met haar broertje spelen. Moeder zegt: “We hebben al van alles gedaan: boos zijn op hem, praten, straffen, belonen als hij zijn gedrag ten goede verandert maar, niets helpt.” Ik vraag de moeder hoe de zwangerschap en geboorte van Leo zijn verlopen. Er is aangetoond, dat de periode in moeders buik en de geboorte een enorme impact op het gedrag van de baby kunnen hebben. Een geboorte kan een hele klus zijn voor moeder en kind. Deze ervaring (trauma) neem je de rest van je leven mee. Leo’s moeder verteld dat Leo met een tangverlossing geboren is. Zo’n ervaring is voor een baby heftig. Onze behandelingen zijn er op gericht om, onder andere, dit soort trauma’s op te lossen. Iedereen, ongeacht leeftijd is te behandelen, van pasgeboren tot hoog bejaard. Zo ook Leo, want na 2 behandelingen verteld zijn moeder mij, dat Leo niet meer boos is geweest. Hij is nu gewoon gezellig en wil veel meer geknuffeld worden. De moeder van Leo straalt. Binnen Kliniek van der Veen hebben we een breed scala aan behandelmogelijkheden. Kom naar onze gratis informatie avonden en bezoek onze website: www.kliniekvanderveen.nl. Maandag 30 mei, gaat over bovenstaand thema: Hoe krijg ik grip op mijn emoties? Aanvang: 19.30 uur, einde 21.30 uur. Lokatie: Middelweg 10-b, Molenhoek (onder Nijmegen).

16

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

Veiling van nieuwe haring Op donderdag 9 juni wordt vanaf 17.00 uur weer de nieuwe haring gepresenteerd bij Restaurant De Croonprins in Beuningen. Er zal dan ook weer een vaatje haring geveild worden door notaris Klaas Albert Veerbeek. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit keer is het goede doel het fiets- en voetveer over de Waal dat op 13 mei geopend wordt en gaat varen tussen Beuningen en Slijk-Ewijk. Iedereen is van harte welkom bij Restaurant De Croonprins in Beuningen waar Jan en Elly Croonen u graag ontvangen.

TopProfile Executive Search verhuist naar een nieuwe locatie! Vanaf 16 mei verhuist TopProfile Executive Search naar de nieuwe locatie pal aan de A73 bij de afslag Venray-Noord. “Het kantoor biedt alle ruimte die nodig is om ons werk uit te kunnen voeren” zegt Jeroen ter Weeme. “ We zijn er dan ook bijzonder blij mee dat nu alles klaar is om het pand te betrekken” . Ons nieuwe adres: Keizersveld 89c, 5803 AP in Venray.


column

flitsen

MULTIBRAND Marieke Hoogenboom Hoogenboom Mode Molenstraat 106-108, Nijmegen

Ja, we zijn een multibrandstore. Nogal. Hoewel we seizoen op seizoen het aantal leveranciers proberen terug te dringen blijft dit aan de hoge kant. Qua herkenbare labels hebben we er ongeveer 35. Enfin, wij zijn dus een echte multibrandstore en nu is de discussie in detailhandelland of de multibrandstore nog wel toekomst heeft.

Dirkzwager advocaten & notarissen wint KNB Innovatieprijs 2011 Dirkzwager advocaten & notarissen heeft afgelopen dinsdag 19 april in het Beatrix Theater Utrecht tijdens de algemene ledenvergadering van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) de ‘KNB Innovatieprijs 2011’ gewonnen. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Karen Verkerk. Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury gelet op welk kantoor het meest innovatief omgaat met de middelen en digitale mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken en te communiceren met cliënten. Met name de wijze waarop Dirkzwager omgaat met het delen van juridische kennis sprak de jury in het bijzonder aan. Dirkzwager heeft sinds 2009 een eenduidige, crossmediale en innovatieve strategie op het gebied van kennisdelen met ondernemers, (bedrijfs-) juristen en studenten. Hierbij maakt Dirkzwager, naast de bekende traditionele mediamiddelen, zeer actief gebruik van nieuwe (social) media. Hiermee is een, voor de branche, onconventionele manier van doelgroepbenadering ontstaan waarmee Dirkzwager zich als innovatieve juridische dienstverlener onderscheidt. Naast het winnen van deze ‘KNB Innovatieprijs 2011’ is Dirkzwager in maart 2011 door uitgever SDU verkozen tot de beste en meest innovatieve kennisdeler van 2011 in de juridische branche. Marcel Hielkema, bestuurder directeur Dirkzwager advocaten & notarissen: “Het winnen van deze twee prijzen in één jaar tijd is een unieke prestatie waar Dirkzwager advocaten & Meer dan notarissen bijzonder trots schoonmaken alleen! op is”.

024-6414293 www.amcbv.nl

Bij deze discussie wordt vaak gewezen op het succes van bijvoorbeeld H&M en Zara, echte singlebrandstores die de gehele keten van ontwerp tot verkoop in handen hebben. Nu zijn dergelijke ketens er altijd wel geweest, denk maar aan C&A. Nieuw is echter wel dat lifestylelabels de strategie van genoemde ketens copieren. Goed voorbeeld in onze mannenbranche is Hugo Boss maar bijvoorbeeld ook de club van State of Art, Gaastra en McGregor past deze strategie toe. In deze heb ik me laten vertellen dat ook Van Gils plannen heeft voor singlebrandstores. Nieuw is dus dat lifestylelabels naast hun wholesalebusiness (zo heet de business waarbij ze winkels zoals Hoogenboom Mode leveren) andere distributiekanalen opzetten. Want naast singlebrandstores zijn ze ook actief geworden in de webverkoop én in de outletverkoop. De voorstanders van de singlebrandstores menen dat deze meer duidelijkheid bieden daar winkelomgeving, personeel en collectie perfect in evenwicht zijn. Bovendien wordt de collectie breder getoond. Wij zijn van mening dat singlebrandstores niet zo spannend zijn omdat je niet wordt verrast met een nieuw, opvallend label. Bovendien hebben de meeste lifestylelabels per productgroep lang niet altijd de beste spullen in huis en al zeker niet voor de beste prijs. Bij ons is dat uitgebalanceerd. Wanneer merk X kwalitatief goede pakken maakt maar slechte jacks, dan kopen we de jacks wel bij een andere leverancier. Zo bent u als klant, naar onze mening, altijd het beste af. Wij begroeten u graag in onze (multibrand) winkel!

Marieke Hoogenboom.

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

17


Business en people

PP personeelsdiensten breidt uit met PP PersoneelsZaken

‘HRM op maat, professioneel en betaalbaar’

Het is geen gat in de markt, er zijn meer bureaus die het aanbieden, maar Peter Paul (41 jaar) weet er wel weer een eigen draai aan te geven die perfect aansluit bij de vragen uit de markt. En zijn concept is flexibel, zodat het passend is voor grote en kleine bedrijven. Jeroen Bisselink (27 jaar) trekt sinds 1 februari de kar van PPPZ. “Tegendraads, dienst-

18

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

verlenend, vernieuwend en tegen concurrerende tarieven.”

Verschillende opties Veel bedrijven hebben problemen met de organisatie van hun P&O. Ze zijn er te klein voor of ze kunnen de juiste kennis niet organiseren en dat geldt met name voor bedrijven tussen vijf en vijftig me-

dewerkers. “We bieden bedrijven verschillende opties. De basis van PPPZ is een abonnement op je complete personeelsadministratie. Iedere ondernemer die samenwerkt met PPPZ krijgt een vaste HR-officer, de regisseur, een vaste contactpersoon voor de ondernemer en werknemers. Echt je eigen P&O’er, weliswaar op afstand maar zowel telefonisch en per


Peter Paul Geraeds besloot in 2005 zijn eigen werving & selectiebureau te beginnen. Geen dertiende bureau in een dozijn, maar onderscheidend. Zo startte hij met een carrièresite waarin mensen die zich zelfstandig aanmelden worden beloond voor hun inspanningen. Meld iemand een andere geschikte kandidaat aan, dan levert dat een premie van 25% van de fee op. PP personeelsdiensten zorgde door een eigen assessmentafdeling voor veel geslaagde matches. En dat bleek te werken. Inmiddels is Peter Paul met een nieuwe loot aan de stam gestart: PPPZ oftewel PP PersoneelsZaken. Voor kleine en grote vragen op het gebied van HRM of voor een volledig gedetacheerde HRM-adviseur. Hij legt uit.

via één vast aanspreekpunt. Eén regisseur, één gezicht en een grote ontlasting van de ondernemer, die wel de zekerheid heeft dat zijn HR in goede handen is. Dat is de formule en die werkt.”

Professionele oplossing

email 40 uur per week bereikbaar. Bovenop dit abonnement kun je de verdere inzet van P&O in aantal uren per week of per maand invullen, uurtje-factuurtje. Of het nu gaat om administreren, om begeleiding bij ziekte of om het maken van complexe strategische keuzes, de ondernemer bepaalt wat wij doen en krijgt een factuur voor de benodigde uren. Uiteraard ben ik op afroep beschikbaar voor alle vragen. Indien gewenst kunnen we specialisten inschakelen, zoals bijvoorbeeld een loopbaancoach, een verzuimbegeleider of iemand die een loongebouw voor een bedrijf kan samenstellen. Wij hebben ons daarvoor omringt met specialisten die een relatie hebben met ons kantoor en die we dus kunnen vertrouwen op kennis en snelheid van werken. Op die manier zijn wij in staat alle voorkomende HR-vragen snel en goed te beantwoorden, zonder dat een bedrijf daar zelf een HR-afdeling voor hoeft op te tuigen. Ook ingewikkelde zaken als beoordelingsystematiek of competentiemanagement en dat allemaal

Jeroen durft dat met zekerheid te beweren, omdat PPPZ enkele pilots heeft gedraaid, die uitstekend bleken te werken. “Een ondernemer is over het algemeen vooral gefocust op de dingen waar hij goed in is, op zijn product of zijn dienst. Daarom bieden wij hem met PPPZ een professionele oplossing voor een uiterst acceptabele prijs. Beter dan vertrouwen op je boekhouder of je advocaat en voor minder geld.” De zaken gaan ook in mindere tijden goed bij PP personeelsdiensten. “We eindigden dit jaar in het Financiële Dagblad op plaats 69 van de 100 snelste groeiers. We groeiden met 112% in de laatste drie jaar. Dat zegt verder niets, alleen dat we slim werken. We groeien in laagconjunctuur tegen de stroom in. Dat komt omdat ook de backoffice in ons bedrijf

goed is georganiseerd. Alle systemen zijn webbased, zowel op het vlak van werving & selectie als bij HRM. Dat geeft ons ook de ruimte om te groeien. We willen nog dit jaar een vestiging openen in Leiden, omdat we daar veel doen in werving & selectie van mensen werkzaam in techniek en biochemie.”

Netwerken Peter Paul gelooft niet in focussen op uren en marges. ‘Wij kijken naar relaties en hoe je die op alle niveaus in stand houdt. Bij onze uitzendkrachten, bij inleners, maar ook bij bedrijven die geïnteresseerd zijn in HRM. We denken voortdurend vanuit onze kracht, wat kunnen we voor mensen betekenen, waar ligt ons onderscheidend vermogen en hoe maken we dat in sterke concepten zichtbaar. Dat noemen we ‘het nieuwe uitzenden’. Ook ambassadeurs zoeken die meehelpen aan de groei van je bedrijf. Dat wordt de toekomst in de branche en wij moeten zorgen dat we er klaar voor zijn.”

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

19


Business en banking

Ingrid Wanders (Rabobank Rijk van Nijmegen) over gezonde financiële logistiek

‘Transparantie in geldstromen biedt zekerheid’

Ingrid Wanders is met haar 37 jaar gepokt en gemazeld in het bankwezen. Ze werkte ruim 10 jaar in verschillende functies op wisselende afdelingen voor een andere bank. “De cultuur paste me niet meer en ik besloot om me heen te kijken. Zo kwam ik bij de Rabobank Rijk van Nijmegen, waar ik als specialist Financiële Logistiek de

20

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

ruimte krijg klanten optimaal te adviseren. Omdat ik zo’n brede bankachtergrond heb levert dat maximale kansen op voor klanten. Ik ben pas sinds augustus 2010 in dienst, maar het voelt uitstekend. Er wordt hier in een open cultuur gewerkt, ik heb veel vrijheid in de invulling van mijn werk en dat maakt het interessant.”

Financiële logistiek Elk bedrijf heeft geldstromen. Er wordt ingekocht, personeel wordt betaald en tot de diensten of producten worden verkocht zit het geld vast in de operationele processen van een onderneming. Het afstemmen van de inkomende en uitgaande geldstromen en het efficiënt beheren van de voorraden geeft je de mogelijkheid minder werkkapi-


Ingrid Wanders is specialist in financiële logistiek. Ooit van gehoord? Zij helpt bedrijven geldstromen te optimaliseren. Dat bespaart geld en tijd en kan leiden tot het vrijmaken van liquiditeit en dus een betere cashflow. Dat is voor bedrijven van levensbelang.

taal aan te houden. Een ondernemer heeft dus behoefte aan een actueel inzicht in wat er op zijn rekeningen gebeurt en wil zoveel mogelijk controle houden op zijn ontvangsten en betalingen. Daar is een goed georganiseerd betalingsverkeer gericht op efficiency, effectiviteit en beheersing van kosten én risico’s randvoorwaardelijk. Bovendien zoekt de ondernemer naar mogelijkheden zijn (tijdelijke) liquiditeitsoverschotten tegen aantrekkelijke rentecondities te stallen. Bij tekorten zal een kredietfaciliteit nodig zijn om pieken en dalen in zijn business te kunnen opvangen. Tevens heeft de ondernemer behoefte om mogelijke handelsrisico’s, zoals debiteuren-, valuta risico en non performance van leveranciers inzichtelijk te krijgen, te beperken danwel geheel af te dekken. Financiële logistiek biedt door de combinatie van cash management, trade en korte termijn treasuryactiviteiten een geïntegreerde oplossing voor het optimaliseren van de risico- en liquiditeitspositie voor elke ondernemer.

Cash is King “Ik kijk in eerste instantie naar de bedrijfsprocessen en hieruit voortvloeiende inkomende en uitgaande geldstromen zowel nationaal als internationaal. Hoe richt je die stromen zo efficiënt mogelijk in om tijd en geld te besparen voor de ondernemer maar tegelijk zijn transacties effectief te faciliteren? Welke betaalmiddelen faciliteren de ondernemer in zijn behoefte aan grip op geld of grip op goederen. En wat betekent dat voor de bedrijfsvoering? Gegarandeerde betalingen, leveringsvoorwaarden met wel of geen eigendomsvoorbehoud, invulling

aan creditmanagement? Of heeft de ondernemer behoefte aan innovatieve betaaloplossingen voor een efficiënte inzet van de verschillende verkoopkanalen? Een betaaloplossing kan zelfs imagoversterkend werken. Voor efficiency attendeer ik klanten op het koppelen van het eigen financiële systeem aan het banksysteem. Hiermee kunnen eenvoudig dubbele handelingen en/of fouten worden voorkomen. Daarnaast kijk ik welk banksysteem passend is zodat de klant direct haar financiële processen kan aansturen en betalingen kan initiëren. Of het nou om het beheren en aansturen van binnen- en/of buitenlandse rekeningen gaat. Internationale cashflows kunnen effectief gemanaged worden door ons internationale netwerk met 600 kantoren in 48 landen. Vervolgens kijk ik naar kansen om cashflow vrij te maken en liquiditeiten te verruimen. Wat zijn de voordelen als je met een lagere hoeveelheid aan operationele cash dezelfde omzet kan genereren? Dan hoeven bedrijven minder te lenen of kunnen ze overtollig geld benutten voor investeringen en/of stallen bij een bank. Cash is King, blijft ook na de financiële crisis gelden. Een onderneming kan heel solvabel zijn maar bij onvoldoende liquiditeiten komt de continuïteit in gevaar. Het belang van financiële logistiek groeit als er sprake is van meerdere werkmaatschappijen of internationale transacties. Dat voegt dimensies toe zoals behoefte aan het concentreren van de cash, inhouse banking en cashpools. Bij transacties over de grens kunnen landen-, banken- en valuta risico een rol spelen. Wat is de im-

pact van een prijsstijging van 10% door een koersschommeling voor de bruto marge en daarmee de rentabiliteit van een onderneming? Kun je die risico’s dragen of niet? Hoe bouw je zekerheden in? In het beantwoorden van die vragen kunnen we veel betekenen. Uiteindelijk levert het de ondernemer geld op of kost het hem minder. Dat is het belang.”

Klantenbinding Aandacht besteden aan je financiële logistiek is niet alleen raadzaam in tijden van crisis. “Het is altijd belangrijk. Helaas is aandacht voor financiële logistiek bij bedrijven vaak het ondergeschoven kindje, want de ondernemer is met ondernemen bezig. Het loont om er tijd voor vrij te maken.” Ingrid Wanders vertelt dat branchevergelijkingen ook heel verhelderend kunnen werken. “Hoeveel euro’s zitten er in het operationele proces en is dat conform de situatie in de branche? Kun je die bedragen verkleinen door slimmer met betaaloplossingen om te gaan zoals incasso, factoring en trade? In een tijd waar financieringen nog altijd duur en minder goed beschikbaar zijn, zijn dit vragen waarvoor elke ondernemer aandacht zou moeten hebben.” Advies op het gebied van financiële logistiek: cashmanagement, trade en treasury, wat kost dat? “Niets. Ons belang zit in klantenbinding. Financieel logistiek versterkt het huisbankierschap. Door mee te denken met onze klanten geven wij vorm aan strategisch partnership in een duurzame relatie. Dat is bankieren bij de Rabobank.” Meer weten? Bel (024) 381 86 00 of mail i.m.w.wanders@rijkvannijmegen.rabobank.nl nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

21


Business en event

Tweede editie ‘Arbo meets legal’ opnieuw succesvol

‘Hoe voorkom je dat een verzuim tot een conflict escaleert’

22

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1


Op 7 april organiseerden De Bedrijfspoli en Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten in De Lindenberg de theatervoorstelling ‘Horen, zien & spreken’. Onder grote belangstelling lieten acteurs zien hoe je op de juiste manier communiceert, zodat je voorkomt dat verzuim tot een conflict escaleert. Bovendien leerden ze hun toehoorders hoe ze hun medewerkers kunnen motiveren.

Het was de tweede keer dat De Bedrijfspoli en Van den Wildenberg & Van Halder de co-productie ‘Arbo meets legal’ organiseerden. De samenwerking tussen de grootste regionale arbodienst en het advocatenkantoor aan de St. Annastraat in Nijmegen startte vorig jaar met dit concept en het sloeg aan. Reden voor een herhaling, maar dan anders. De acteurs zetten het communicatieprobleem herkenbaar, helder en scherp neer voor een gemixt publiek van zo’n 150 geïnteresseerden. Er was sprake van zogeheten regietheater, waarbij het publiek een rol speelt in het regisseren van het theaterstuk. Onderliggende gedachte: wat zijn de effecten van de manier van communiceren tussen leidinggevende en medewerker. Input van de bedrijfsarts/directeur Johan Spierings en advocaat/partner Vincent van Waterschoot zorgde voor de theoretische kennis over wet- en regelgeving rondom verzuim en re-integratie. Ze spraken over mogelijkheden, sancties, inzetbaarheid en herstelurgentie. Wat kun je, wat mag je, wat moet je vooral nalaten?

Arbo meets

Het werd een enerverende en geslaagde middag, die met een netwerkborrel werd afgesloten. Dat gaf de aanwezigen alle kans om de verschillende onderwerpen nog eens onder de loep te nemen. Vanwege de grote belangstelling komt er zeker een vervolg over hetzelfde onderwerp. Meer weten? Ga naar www.wildenberghalder.nl/arbomeetslegal en schrijf in voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte!

L e g al nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

23


WIJ KENNEN GEEN NUMMERS, WÉL KLANTEN Debiteurnummer, huisnummer, KvK-nummer, IP-nummer, telefoonnummer. Tegenwoordig herkent men u sneller aan een nummer dan aan uw bedrijfsnaam. Bij Infopact Network Solutions kennen wij geen nummers, alléén klanten. Klanten met specifieke wensen en behoeften als het om spraak-, data- en internetdiensten gaat. Wij begrijpen dat u geen ticketnummer wilt zijn of op automatisch gegenereerde antwoorden zit te wachten. U wilt persoonlijk, vakkundig en snel te woord worden gestaan door een specialist die begrijpt dat u uw boterham verdient met uw telefoon, pinapparaat of internetverbinding. Neem daarom voor al uw ICT-netwerkdiensten contact op met Infopact, wij helpen u graag persoonlijk verder. Bel 088 463 67 30 of kijk op www.infopact.nl voor meer informatie over onze telefonie-, internet-, pin-, alarm- en netwerkdiensten.


Business en achtergrond

Ontbijtbijeenkomst in MANNA over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

‘Het gaat om de gezonde combinatie tussen mens, maatschappij en milieu’

Er zijn weinig onderwerpen zo uitgemolken als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Veel bedrijven maken zich schuldig aan greenwashing en windowdressing, maar gelukkig heeft inmiddels het merendeel van bedrijvig Nederland het onderwerp op de een of andere manier in zijn bedrijfsvoering bewerkt. De een meer dan de ander, de een zichtbaarder dan de ander. De kernbegrippen zijn mens, maatschappij en milieu. Daar zijn de gesprekspartners Marije Collard (Scandic Sanadome), Mirande van der Veen (Kliniek van der Veen), Ronnie Reijnen (Drukkerij De Kleijn) en Frans Peelen (LEDadvice) het wel over eens. nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

25


Business en achtergrond

Eerst even voorstellen. Marije Collard (27 jaar) is werkzaam als marketing & salesmanager bij Scandic Sanadome. Scandic Sanadome won in 2010 de MVO Award. Scandic Sanadome telt 220 medewerkers, heeft 96 hotelkamers, vier restaurants, 21 beauty en wellness salons en negen vergaderzalen. Mirande van der Veen (54 jaar) is mede-eigenaar van Kliniek van der Veen, een particulier gezondheidsinstituut gespecialiseerd in lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ronnie Reijen (47 jaar) is sinds 2003 eigenaar van Drukkerij De Kleijn uit Wijchen. Hij is de winnaar van de MVO Award 2011 en hij hoopt volgend jaar ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van zijn bedrijf het predicaat Koninklijke Hofleverancier te ontvangen. Frans Peelen (23 jaar) werkt voor LEDadvice, onderdeel van Rasoc Projectverlichting. Zij adviseren bedrijven op het gebied van energiebesparende verlichting.

Bedrijfscultuur Als we het over de definitie van MVO hebben, komen er allerlei uitspraken langs, maar de gemeenschappelijk kernmerken zijn de begrippen: mens, maatschappij en milieu. Duidelijk is dat iedereen die combinatie op een geheel eigen wijze invult. “Voor ons is,

26

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen, hun gezondheid. Iemand die gezond is heeft kwaliteit van leven en daar profiteert hij niet alleen zelf van. We vertellen mensen dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid door hun manier van leven aan te passen. Daarbij is het wel opvallend dat het voor veel mensen weinig prioriteit lijkt te hebben en dat men er ook relatief weinig geld in wil investeren. Er wordt meer uitgegeven aan de auto”, vertelt Mirande van der Veen. Voor Frans Peelen ligt de relatie met MVO voor de hand. “Wij grijpen direct in in het energieverbruik van klanten door ze veel slimmere verlichtingsoplossingen aan te beiden. Dat hoeft overigens niet per se led-verlichting te zijn, soms is het zelfs ongeschikt.” Scandic Sanadome heeft MVO al een tiental jaren nauw in de bedrijfsvoering verweven. “We deden er bij wijze van spreken al aan toen de term MVO nog niet speelde in het bedrijfsleven. Wij werken met een kompas met onderwerpen als o.a. health, safety & security, environment en society. In teams, die zijn samengesteld uit een dwarsdoorsnede van onze organisatie, denken we na over hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen op elk van die terreinen. Op vrijwillige basis

en mede in eigen tijd. Dat werkt heel goed en het mooie is dat wanneer je een goed plan hebt, het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Onze directie en eigenlijk alle medewerkers, zijn daar dagelijks mee bezig. Het is dus niet alleen verzinnen, maar ook uitvoeren. Dat kan gaan van het eten en reserveren van gezonde, biologische en bewuste producten, maar dan niet alleen aan gasten, maar ook aan medewerkers. Het organiseren van sportactiviteiten, het slim omgaan met linnengoed, maar ook het organiseren van activiteiten en bijdrage in de society in de regio. Op die manier zit MVO in onze cultuur ingebakken. Bovendien dient het nog andere doelen: je leert je collega’s kennen, er ontstaat een prettige bedrijfscultuur en we vinden de balans tussen people, planet en profit.”

Commercieel De drive van Ronnie Reijnen is een andere. “Ik wil dat mijn medewerkers in een omgeving werken waarin ikzelf ook zou willen werken. Niet meer en niet minder. Dan heb je bijvoorbeeld over klimaat in de drukkerij, het beperken van het gebruik van chemicaliën en het werken met biologische inkten. Dat vergt soms enorme inspanningen, maar het is het resultaat


dat telt. Bovendien beïnvloedt het de bedrijfsvoering positief. Ik kan aantonen dat ik in ruim acht jaar meer dan €50.000,- heb bespaard, bijvoorbeeld door veel minder ziekteverzuim. Een gezonde visie op arbeidsomstandigheden levert dus geld op. En sinds ik de MVO Award heb gewonnen ook heel veel positieve publiciteit”, lacht Ronnie. Hij is met zijn drukkerij vaak een pionier. “Dat heeft als nadeel dat je alle kinderziektes moet overwinnen, maar het geeft je ook een belangrijke voorsprong.” De ontbijters zijn het er unaniem over eens dat MVO alleen werkt als het onderdeel is van je bedrijfscultuur. Het moet volledig in je bedrijf zijn opgenomen. “Is dat niet zo, dan is het niet meer dan windowdressing en daar prikken klanten snel doorheen. Dan is MVO niet meer dan een PR-stunt of een commerciële marketingactiviteit.” Bovendien is MVO niet altijd wat het lijkt. Duidelijk is dat het niet ten koste mag gaan van je product of dienstverlening en het moet allemaal financieel te behappen zijn. Je kunt je MVO nog zo goed voor elkaar hebben, als je vervolgens failliet gaat wint niemand.”

Zichtbaar Moet je je MVO-inspanningen zicht-

baar maken? Marije Collard: “Dat doen we binnen Scandic Sanadome niet altijd. We waren in 2006 als een van de eerste hotels in Nederland gecertificeerd voor het Europees Ecolabel. Het staat op een schildje op de balie van het hotel, als logo op het briefpapier en logo op de internetsite, verder kom je het binnen de organisatie vrijwel niet tegen. Het gaat dus niet om de zichtbaarheid.“ Ronnie Reijnen is het daarmee eens. “Ga er bovendien maar vanuit dat het in eerste instantie investeringen vergt, die er op lange termijn pas uitkomen. Wat ik ook merk is dat je onbewust andere klanten zoekt. Bedrijven die je inspanningen waarderen en die misschien bereid zijn er net iets meer te betalen, omdat ze niet alleen aandacht hebben voor kwaliteit, service en flexibiliteit, maar omdat ze ook oog hebben voor de manier waarop je werkt en met je medewerkers omgaat. Helaas is er in onze markt sprake van een keiharde prijsconcurrentie.” Dat geldt ook voor Mirande van Veen: “Onze patiënten moeten vaak zelf bijdragen. Ondanks onze grote aantoonbare successen haken ze dan af. Ook wanneer we ze duidelijk maken dat we niet alleen een financiële, maar ook een eigen inspanning in hun gezondheid vragen, wordt het soms moeilijk. Ove-

rigens voor ons geen reden om onze diensten anders aan te bieden.” Daar zijn de gespreksdeelnemers het roerend mee eens. “Je kiest je eigen weg en daar moet je gewoon in volharden. Dat levert de meeste rendementen op, in in MVO, maar uiteindelijk ook in geld.” nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

27


Business en achtergrond

Ricoh Nijmegen organiseert geslaagde workshop in restaurant Le Marron

‘Nieuwe werkplek, weg met kantoren’

Elke ondernemer werkt digitaal, de een is wat verder dan de ander, er zijn voorlopers en volgers, niks mis mee, zolang je de ontwikkelingen maar in de gaten houdt. En die gaan snel. Niets doen is geen optie. De twee onderwerpen die op dit moment ieders aandacht (behoren te) krijgen, zijn social media en cloud computing.

Social media Twitter, Facebook, LinkedIn. Ondernemers

28

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

kunnen er hun ogen niet meer voor sluiten, want het zijn tegenwoordig belangrijke communicatiekanalen. Consumenten, maar ook in b-to-b nemen ze een steeds dominantere plaats in. Ronnie Overgoor liet er geen enkele onduidelijkheid over bestaan. “Sluit er je ogen voor en over vijf jaar ben je vergeten. Klinkt hard, maar is de waarheid. Er komt namelijk een nieuwe generatie aan die in de digitale wereld is opgegroeid. Zij kunnen zich niet meer herinneren dat televisie

vroeger zwart/wit was en dat er een grote toeter achter zat. Telefoneren door met je vinger een kiesschijf te verplaatsen? Ze kijken je meewarig aan. Heeft pa soms teveel gedronken? Het is de generatie die het normaal vindt om met de hele wereld te communiceren, die razendsnel de weg vindt op internet en die ook een mening kenbaar maakt via allerlei sociale sites. En zien ze iets leuks of bijzonders, dan nemen ze het op met hun iPhone en zetten het op YouTu-


Branko Godijk van Ricoh Document Center Nijmegen en Ricoh bedachten iets anders. Een workshop met als titel ‘Nieuwe werkplek, weg met de kantoren’. In Le Marron werd een select gezelschap ontvangen. De ‘internetcowboy’ Ronnie Overgoor gaf tussen voor- en hoofdgerecht zijn visie op het onderwerp en sloot af met een discussie. Het werd een bijzonder geslaagde avond.

be. Een generatie die niet meer gebonden is aan een werkplek, maar de hele wereld als werkplek beschouwt. Dat zijn de klanten van vandaag en vooral van morgen en daar moet je dus mee communiceren. Weg met dure en altijd verouderde CRM-systemen, want ze bestaan straks niet meer. Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter zijn de nieuwe CRM-systemen. Ze zijn altijd up-todate, omdat de gebruikers er wel voor zorgen dat hun gegevens actueel blijven. Social media zijn dus allesbehalve een hype en ook uw bedrijf zal er iets mee moeten.”

Cloud computing Een andere ontwikkeling is cloud computing. Weg met de dure servers en de snel verouderende software. We zetten alles op internet en we gebruiken gezamenlijk software via het net. Geen ingewikkelde pakketten maar automatische updates, allemaal

veel goedkoper en sneller. Onveilig? Een typische vraag voor een digibeet. Is uw telebankieren onveilig, uw creditkaartbetaling voor uw vakantie of uw internetboekhouding? Als u daar nee op antwoord,geeft u meteen het antwoord op uw eigen vraag. Misschien even een kwestie van wennen, maar dat moet dan wel snel gaan. Ronnie Overgoor drong er bij zijn toehoorders op aan vooral werk te maken van nieuwe ontwikkelingen. Vergaar kennis, zoek op internet (google: ‘Hoe werk ik met Twitter’). “De belangrijkste les is misschien nog wel dat je wel achter de nieuwe ontwikkelingen moet staan. Je moet de draagwijdte begrijpen en er enthousiast mee om leren gaan. Geen windowdressing please, want de nieuwe generatie zal u keihard afsmincken.”

Ricoh In deze workshop: ‘Nieuwe werkplek, weg

met kantoren’ heeft Ricoh Document Center Nijmegen haar gasten op een ludieke wijze opmerkzaam gemaakt op de veranderde behoefte van werknemers. Mensen komen en gaan, werken op kantoor of thuis, van 9 tot 5 maar ook van 5 tot 9. Ook het werk van werkgevers verandert, want werkgevers willen werknemers natuurlijk faciliteren in hun behoefte om zo maximaal mogelijk te presteren. De WerkPlek-oplossing van Ricoh zorgt ervoor dat elke organisatie zijn werkplekken kan uitrusten met die functionaliteiten en diensten die voor hem noodzakelijk en wenselijk zijn. Zo zijn organisaties helemaal klaar voor ‘de nieuwe werkplek’. Wilt u meer weten over Werkplek en de mogelijkheden voor uw organisatie? Ga dan naar www.ricoh.nl/werkplek of bel met Branko Godijk van Ricoh Document Center Nijmegen op telefoonnummer 024-366 09 20.

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

29


Business en netwerken

Nijmegen Business borrel op een zonovergoten terras bij MANNA


uit de adviespraktijk van deloitte

Iets meer duidelijkheid over renteaftrekbeperking door verbondenheid De Wet op de vennootschapsbelasting kent een aantal renteaftrekbeperkingen. Deze renteaftrekbeperkingen zijn met name bedoeld om uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag binnen een groep tegen te gaan. In de praktijk blijkt dat bijna elke ondernemer wel een keer tegen beperking van rente aftrek aanloopt ingeval van leningen tussen moeder- en dochtervennootschappen, tussen zustervennootschappen en wellicht nu ook in andere gevallen? het bestuur van de stichting administratiekantoor en In de meeste renteaftrekbeperkingen neemt het begrip hadden hierdoor de stemrechten in de bv. De Neder‘verbonden lichaam’ een centrale rol in, omdat de renlandse bv had een schuld aan de Belgische nv en nam teaftrekbeperking alleen ziet op schulden aan een verbonden lichaam, en niet op schulden aan derden of aan in haar aangifte vennootschapsbelasting een rentelast in aanmerking. de bank. Volgens de wet wordt als De inspecteur was van mening dat een met de belastingplichtige verde bv en de nv verbonden lichabonden lichaam aangemerkt: men waren en dat hierdoor de a) een lichaam waarin de belasrente die de bv aan de nv betaaltingplichtige een belang heeft van de niet in aftrek kon komen. De tenminste 1/3 deel; Hoge Raad volgde de inspecteur b) een lichaam dat tenminste een en oordeelde dat bij een financibelang van 1/3 deel heeft in de eel belang van 1/3 deel of meer belastingplichtige; altijd sprake is van verbondenc) een lichaam waarin een derde heid, ongeacht het aandeel in de (dit kan een natuurlijk persoon stemrechten van het desbetreffenzijn) tenminste een belang heeft de lichaam. van 1/3 deel, terwijl deze derde Met deze beslissing heeft de Hotevens voor tenminste 1/3 deel ge Raad iets meer duidelijkheid een belang heeft in de belastinggeschapen omtrent het begrip plichtige. Dianne Kottier ‘verbondenheid’ in de vennootCruciaal is telkens de aanwezigDeloitte Belastingadviseurs B.V. schapsbelasting. We weten nu heid van een belang van tenminste e-mail: DKottier@deloitte.nl zeker dat een aandelenbezit van 1/3 deel. Probleem is echter dat Tel: 088 2888799 1/3 deel ook bij het ontbreken het begrip ‘belang’ tijdens de parlementaire behandeling nauwelijks is toegelicht. Hierdoor blijft in de praktijk onzekerheid bestaan of in bepaalde situaties sprake is van verbondenheid en dus over de vraag of rente aftrekbaar is. Zo was tot voor kort onduidelijk of louter een financieel belang van 1/3 deel in een vennootschap tot verbondenheid leidt, of dat naast een financieel belang ook zeggenschap vereist is. Recent heeft de Hoge Raad op dit punt duidelijkheid verschaft. In de casus die bij de Hoge Raad lag had een aandeelhouder (natuurlijk persoon) belangen in twee verschillende rechtspersonen, een Belgische nv en een Nederlandse bv. Zowel in de nv als in de bv had hij meer dan een derde financieel belang via middellijk aandelenbezit. De aandelen waren gecertificeerd en daarmee waren de stemrechten losgekoppeld van het aandelenbezit. De ouders van de aandeelhouder vormden

van stemrecht leidt tot verbondenheid, waardoor een renteaftrekbeperking van toepassing kan zijn. Het arrest roept ook weer nieuwe vragen op en zet alweer de nodige pennen in beweging. Niet helemaal duidelijk is bijvoorbeeld of louter zeggenschap zonder aandelenbezit kan leiden tot verbondenheid. Zijn de B.V. en de N.V. in bovengenoemd voorbeeld ook verbonden als de aandeelhouder minder dan 1/3 van de aandelen had gehad. Het lijkt een theoretische kwestie maar in de dagelijkse praktijk lopen we hier vaak tegen aan. Ook blijft onduidelijk hoe andere vormen van belang dan aandeelhouderschap, bijvoorbeeld een belang via een (deelnemerschaps)lening of via winstrechten, moeten worden meegewogen bij de bepaling of sprake is van verbondenheid. Waarschijnlijk zal nieuwe jurisprudentie hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen.

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

31


Business en horeca

Vlaams Arsenaal viert in mei eerste lustrum

‘Uniek horecaconcept draait uitstekend’ De gemeente ging in eerste instantie met een brouwerij in zee, maar die zag er van af. Toen kwamen Wil van Dekken, Hans van Delft en InBev in beeld. “Onze conclusie was dat het kon, indien we konden zorgen voor daglicht. We hebben uiteindelijk een unieke oplossing gevonden, die ons negen ramen op de begane grond opleverde. Toen durfden we de forse investeringen aan.”

Vernieuwend concept Het horecaconcept moest niet meer van hetzelfde zijn maar vernieuwend. De heren maakten studiereizen naar onder andere Londen, Frankfurt, München, Brussel en Antwerpen. “We hebben veel dingen gezien en daar de beste elementen uit verzameld. Daaruit kwam een Vlaams concept voort, dat op een moderne wijze werd ingevuld. Er kwamen twee zaken,

een brasserie en een café op Vlaamse wijze. Bert Vanheste van het Vlaams Cultureel Centrum speelde daar samen met onze binnenhuisarchitect een grote rol in.” In 2005 ging de bouw van start en in april 2006 ging het Vlaams Arsenaal open. “Dat ging niet zonder slag of stoot. We introduceerden een ‘state of the art’ automatiseringssysteem, waaraan we moesten wennen. Daarvoor kregen we onvoldoen-


Het komt maar heel zelden voor dat een gemeente meewerkt aan de ontwikkeling van een horecapand in een Rijksmonument. Dat gebeurde met het Nijmeegse gemeentearchief. Er moest een onderdoorgang komen door het gemeentearchief om de Mariekenstraat en de Moenenstraat met elkaar te verbinden. Hans van Delft en Wil van Dekken sprongen er meteen op in. Vijf jaar later staat er met het Vlaams Arsenaal een vernieuwende en prachtige horecaformule. En dat moet worden gevierd.

de tijd, want het was vanaf dag één een gekkenhuis. Tel daarbij dat alles nieuw was, personeel, keuken, een systeem met kinderziektes, dus dat was bikkelen. Dat kregen we toch snel onder de knie en vanaf dat moment loopt het gesmeerd. We draaien echt heel goed.”

Supermodern Wil van Dekken is de echte horecaman. “Ik dacht in eerste instantie dat ik het Vlaams Arsenaal er wel even bij mijn zaken Kandisky, Le Figaro en El Sombrero bij kon doen. Dat bleek een misvatting. Ik kon Kandisky en El Sombrero verkopen om alle aandacht aan de andere zaken te besteden. Daarmee kreeg mijn vrouw Barry de handen vrij om de

dagelijkse leiding in het café van het Vlaams Arsenaal op zich te nemen. Zij was na achttien jaar Kandisky ook aan een nieuwe uitdaging toe.” Wil van Dekken heeft de algehele leiding. Hij stuurt samen met de bedrijfsleiders de verschillende zaken aan. “Dat is elke dag nodig als je de operatie steeds verder wilt perfectioneren. Je bent in horeca nooit klaar, het kan altijd anders en beter.” De backoffice onder leiding van Marc Loosen kreeg een plek op het kantoor aan de Oranjesingel. “Dat heeft er allemaal toe geleid dat we dagelijks alle cijfers tot onze beschikking hebben. We kunnen optimaal aansturen, zelfs zo gedetailleerd dat we voor de leverancier dienen als voorbeeldbedrijf voor bedrijven die ook zo’n systeem willen installeren. Cijfers zijn voor ons geen dood papier, ze zijn bijvoorbeeld onze leidraad voor ons investeringsbeleid.” Hebben de heren daarmee hun laatste grote horecaklus geklaard? Ze lachen. “Nou nee, we willen eigenlijk nog één uniek horecaconcept neerzetten, het liefst in Nijmegen. De plannen liggen klaar.”

Feest Het systeem maakt ook mogelijk precies helder te krijgen hoeveel verterende bezoekers er per dag, week, maand of jaar het Vlaams Arsenaal bezoeken. “Gemiddeld zo’n 221.000 per jaar en dat betekent dat we in het weekend van 20 tot 22 mei onze miljoen-

ste verterende bezoeker kunnen verwachten. Daar bouwen we natuurlijk een feestje omheen, maar we gaan meer doen. We gaan het Arsenaal volledig inpakken om aandacht voor ons eerste lustrum te trekken. En we gaan – als het weer het toelaat- buiten koken. We deden al vaker Vlaamse Proeverijen, maar we maken het nu extra spannend. Lekkere gerechtjes maken en entertainen op het terras. Dat wordt echt fantastisch!” nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

33


Business en bouw

Van de Water Aannemersbedrijf BV 75 jaar

‘Kwaliteit maak je met je eigen mensen’

Het begon met grootvader Wim van de Water (senior) die in 1936 aan de Dennenstraat begon. Het bedrijf werd later gecontinueerd door Henk, Wim en Leo die gezamenlijk het bedrijf groot maakten en zorgden voor een stevige fundatie waar nu nog steeds op verder gebouwd word. Na het afscheid van Henk van de Water werd Leon Eijkhout als algemeen directeur binnengehaald. Wim van

34

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

de Water is enkele jaren geleden, om gezondheidsredenen, gestopt en Leo van de Water zal binnen afzienbare tijd zijn directietaken neerleggen. Momenteel is zijn zoon Aart druk bezig zich in te werken met als doel uiteindelijk tot de directie toe te treden.

Traditioneel en degelijk Van de Water Aannemersbedrijf is een tradi-

tioneel familiebedrijf met alle waarden die daarbij horen. “Het is een bedrijf met een hart, in een mix tussen traditionele degelijkheid, maar wel gevormd door een moderne bedrijfsvoering”, vertelt Leon Eijkhout. “Degelijk gestructureerd en met een goede financiële basis. Dat bied je niet alleen de mogelijkheid om in tijden van hoogconjunctuur verder te bouwen, maar het stelt je ook


Van de Water Aannemersbedrijf BV heeft binnenkort een feestje te vieren, namelijk het 75-jarig bestaan. En dat doen ze met evenveel medewerkers als drie jaar geleden. Dat is bijzonder in deze tijd. “Kwestie van een gezond financieel fundament en een visie op hoe een aannemerij er volgens ons uit moet zien. En dan word je vanzelf een keer 75 jaar en is de derde generatie inmiddels al actief in het bedrijf”

in staat om in mindere tijden te overleven. Je bouwt zo aan een degelijk en loyaal bestand aan medewerkers, die lang in dienst blijven. Ons verloop is minimaal. En we hebben een eigen materiaaldienst en een machinale timmerwerkplaats. We vinden dat een aannemer dat in eigen beheer moet hebben, ook om de kwaliteitsgarantie overeind te houden en flexibel te zijn. Kwaliteit maak je namelijk met je eigen mensen. Bij die degelijkheid horen ook de certificaten en kwaliteitslabels. Die hebben we allemaal in ons bezit. We zijn enkele jaren geleden uitgeroepen tot beste leerbedrijf van Nederland, want ook de doorstroming van jonge mensen is belangrijk. Bovendien kun je goede leerlingen op die manier gemakkelijk in je eigen bedrijf laten instromen. Zo blijft de kwaliteit van je mensen op peil, want er zal de komende jaren zeker schaarste optreden onder goede vakmensen.”

Samenwerking Op dit moment heeft Van de Water Aannemersbedrijf een kleine 60 mensen in vaste dienst. “Een vakkundige en gezonde backoffice, die ervoor zorgt dat offertes en aan-

bestedingen compleet en goed de deur uitgaan, maar die ook de rest van het bouwproces secuur bewaken. Zo voorkom je kostenoverschrijdingen en houd je de afgesproken oplevertijd onder controle, want afspraken nakomen vinden we belangrijk. Maar uiteraard ook goede mensen in het veld, vakmensen, die kunnen maken wat er wordt gevraagd. Dat zijn allemaal zaken die ons onderscheiden en die ons een goede bouwpartner maken voor het bedrijfsleven, maar ook voor instellingen en overheid. Dat doen we steeds vaker in bouwteams, die in nauwe samenwerking de beste resultaten geven voor de beste prijs.” Volgens Leo van de Water en Leon Eijkhout staat of valt alles met kwaliteit tegen een concurrerende prijs. “Het is de mix van kwaliteit, veiligheid, heldere interne procedures en echt investeren in je organisatie. Dat is een doorlopend proces, waarin het doel altijd is om klanten meer te bieden dan ze eigenlijk verwachten. En dan kun je groeien.”

Jubileum Van de Water Aannemersbedrijf vult het hele spectrum van onderhoud, verbouw,

nieuwbouw en renovatie in. “Dat doen we in kleine en grote projecten, voor vaste klanten en in nieuwe projecten. Vaste klanten zijn voor ons belangrijk, want zij zijn uiteindelijk de motor van je bedrijf. Zo werken we vaak al jaren voor bedrijven als NACCO Materials Handling B.V., Smit Transformatoren Nijmegen, Iriszorg, Stichting De Waalboog, Lincoln Smitweld en het CWZ. Daar hebben we het vertrouwen gewonnen. Door die solide basis kunnen we ook in deze tijden blijven investeren. Zo hebben we onlangs een nieuwe Volvo vrachtwagen gekocht met een grote kraan. Dat maakt ons veel flexibeler in ons werk.” Het 75-jarig jubileum gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. “Dat gaan we vieren met (oud)medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. We hebben gasten die ons met een cadeautje willen verrassen gevraagd een storting te doen ten gunste van Hospice Bethelem. Daar laten we het niet bij, want we gaan met onze mensen het pand ook opknappen. Dat hoort er ook bij, je maatschappelijke plichten vervullen.”


Business en automotive

Vertrouwde naam in bedrijfswagensverhuur terug in Nijmegen

‘SterVerhuur is terug van weggeweest’

“En dan weet je dat het helemaal goed komt”, vertelt Hans van den Brink, die samen met Bart van Eijk is aangeschoven om tekst en uitleg te geven. “De verhuur van bedrijfswagens is een totaal andere tak van sport. Dus hebben we besloten om met de vertrouwde mensen onder de oude naam opnieuw te starten. SterVerhuur is in Nijmegen back in business, met voor velen de bekende Cor Boerakker (30 jaar trouwe dienst) aan de leiding. Bart is eindverantwoordelijk

36

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

voor alle vestigingen in Nijmegen, Arnhem en Doetinchem en ik ben alleen op de achtergrond aanwezig”, vertelt Hans van den Brink.

Uitstekende start Sinds SterVerhuur in februari weer van start ging gaat het opmerkelijk goed. Dit komt ook door het inzetten van 35 splinternieuwe bestel- en vrachtwagens en acht MB-personenauto’s voor vervangend vervoer. Bart van Eijk: “ Onze

kracht is dat we altijd met nieuwe wagens werken, die maximaal twee jaar blijven lopen. Zo lang is ook de garantieperiode. De klant heeft dus altijd nieuw materiaal, dat vinden we Mercedes Benz-waardig. We hebben een groot aanbod in bedrijfswagens, van kleine busjes tot de grootste trekkers. Die busjes hebben we als koelers, bakwagens, personenvervoer en met dubbele cabine, je kunt het zo gek niet noemen of we hebben het rijden. En hebben we het


SterVerhuur had voorheen in Nijmegen al een uitstekende naam in de verhuur van Mercedes Benzbedrijfswagens. Het bedrijf was opgebouwd door de vroegere MB-dealer Teluy, met als verantwoordelijke voor de verhuur Theo Vierboom. In 2000 werd het Mercedes Benz-dealerbedrijf overgenomen door Autoster (eigenaar Hans van den Brink) en ging SterVerhuur verder onder de vlag van Europcar. Deze richtte zich echter veel meer op de personenwagenmarkt. Toen Hans van den Brink in 2005 de Mercedes-Benz-vestigingen verkocht aan Wensink hield hij SterVerhuur Arnhem en Doetinchem buiten de verkoopdeal. Op 1 februari 2011 stopte Europcar in Nijmegen en werd SterVerhuur samengevoegd met de genoemde vestigingen.

niet, dan zorgen we ervoor dat de wagen er komt, want service is voor ons heel belangrijk. We stonden vroeger in Nijmegen bekend als een zeer servicegericht bedrijf en dat willen we weer zijn. Daar zit onderscheid in onze markt.” SterVerhuur doet ook het vervangend vervoer bij reparaties en schadeherstel voor de firma Wensink. “Wij zijn de logische partner voor Mercedes Benz. Wij houden kantoor in het Wensink-pand aan de Hogelandseweg. Wij beschikken met de drie vestigingen samen over bijna 150 M.B.-voertuigen, zodat wij de klant altijd van dienst kunnen zijn.”

over langere termijnen en dat komt steeds meer voor. Huur je voor een langere periode, dan hebben wij een aantrekkelijk tarief en kun je eventueel je eigen bestickering aan laten brengen op de wagen. Daar zijn we flexibel in.”

Komt goed SterVerhuur Nijmegen staat na een paar maanden dus al weer volledig op de kaart. “Dat is uiterst plezierig om te merken en

daar gaan we mee verder. We hebben de bestaande telefoonnummers gewoon gehouden, dus oude en nieuwe klanten kunnen bellen. Als we dan zorgen dat we tegen concurrerende prijzen meer doen dan andere bedrijven, dan komt het vanzelf goed. We verkopen geen nee, we willen de klant altijd bedienen. Dat deden we vroeger al, daar gaan we gewoon mee door. Meer weten? Bel (024) 378 02 49 of kijk op www.sterverhuurnijmegen.nl.”

Economie Hans van den Brink verklaart de goede start van SterVerhuur ook door de economische tijden. “Wij merken als eersten wanneer de markt terugloopt en we zien als eersten de tekenen van herstel. Dat is nu aan de orde. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer trekkers nodig, maar wachten nog even af met kopen. Ze huren liever eerst een periode, totdat er wat meer zekerheid is. Dat kan bij ons ook nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

37


Business en horeca

MANNA zorgt voor de stunt van de eeuw

‘Actie tegen recensiesites krijgt vervolg’

38

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1


Enkele maanden geleden schudde Sander Hendrix en Aïda Papilaja van MANNA de horecawereld op door een ludiek actie. Studenten konden een doos rosé verdienen wanneer ze twee positieve recensies over MANNA’s restaurant op een diner-recensiesite zouden zetten. Dat was het begin van een stormachtige periode.

“De reden voor deze actie was drieledig”, vertelt Sander. “Wij hadden vorig jaar veel rosé ingekocht en omdat we altijd met de nieuwste jaargang werken hadden wij 1500 flessen over. Wij proberen MANNA ook te promoten als de juiste plaats voor jong aanstormend talent, studenten dus. Zij zijn hier van harte welkom voor een hapje en een drankje, want het zijn onze toekomstige klanten. En wij wilden een gebaar maken naar diner-recensiesites als Iens.nl, die mensen toestaan om anoniem en ongecontroleerd te schrijven wat hen goed acht. Die recensies zijn vaak echt beneden peil: ‘Gooi de chefkok de straat op’ en meer van dat soort taal. Dat is lekker gemakkelijk, want anoniem.” Hendrix en Papilaja hebben geen problemen met recensies op sites als booking.com. of andere hotelsites. “De recensenten hebben hier geslapen en ze weten waar ze over praten. Als ze een negatieve ervaring hebben kunnen wij ze traceren en in ieder geval indien nodig compenseren. Overigens zijn we vorig jaar als hoogste geëindigd in de gastwaardering van booking.com, dus zo slecht doen we het nog niet.”

Stemfraude Sander en Aïda probeerde met de dinerrecensiesites in gesprek te komen, verzocht om er desnoods van te worden verwijderd, maar men beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. “Dus was het tijd voor actie.“ Sander Hendrix en Aïda Papilaja lieten op 3 maart, de dag na de landelijke verkiezingen, een persbericht uitgaan met als kop: ‘MANNA zet aan tot massale stemfraude’. Dat viel in eerste instantie vooral Misset en Koninklijke Horeca Nederland op. Zij reageerden en zo ging het balletje rollen. Hendrix en Papilaja waren compleet overdonderd door de massale reacties. “Jeroen van Inkel van QMusic, Giel Beelen in zijn ochtendshow, Omroep Gelderland, het FD, het AD, De Gelderlander en De Stentor, het ging maar door. Wij zaten inmiddels voor een korte vakantie op St.Maarten en werden plat gebeld en kregen honderden SMS-jes. Er kwam ook een hype op gang via twitter, facebook en hyves. Iens blokkeerde ogenblikkelijk ons restaurant op hun site. Er werden geen recensies meer toegelaten, tenzij men door middel van een rekening kon aantonen dat men echt bij ons had gegeten. Dat hadden we in elk geval al

bereikt. We zagen het als een eerste stap in de goede richting. Als iens dat ook van alle andere gastschrijvers zou eisen, was het probleem opgelost. Dat deden ze niet.”

Tweede stap Er volgde een tweede persbericht, waarin MANNA studenten opriep dan maar twee uiterst positieve recensies te schrijven over andere restaurants. Ook dat leverde dan een doos rosé op. “Zet een ander in het zonnetje. Dat kon Iens niet meer blokkeren. Collega’s in het algemeen en horeca Nederland waren dolenthousiast. Er werden inmiddels ook fora gestart, met name rond De Telegraaf, waarin deelnemers helemaal los gingen van woede. Zij hebben de boodschap in elk geval niet begrepen. Ons doel was om de anonimiteit er uit te halen. Wij kunnen bijvoorbeeld slechte recensies schrijven over collega’s en niemand kan daar iets aan doen. De gedachte alleen al vinden wij walgelijk. De discussie is nog steeds in volle gang en inmiddels heeft de site DinerCity de protocollen aangepast. Wij zijn inmiddels 1350 flessen rosé kwijt en hebben er dus nog 150 over. Er komt dus een derde ronde. Wordt in elk geval vervolgd!”

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

39


B usinessflitsen Nijmeegse Vierdaagsefeesten in teken van verduurzaming Hans Ruijs, bestuursvoorzitter Stichting Nijmeegse Vierdaagsefeesten en Frank Heemskerk, lid Raad van Bestuur van Royal Haskoning, tekenden op 28 april een overeenkomst om gezamenlijk op te trekken om de Nijmeegse Vierdaagsefeesten te verduurzamen. Met deze samenwerking hopen beide partijen dat de Vierdaagsefeesten uitgroeien tot een voorbeeld en een ‘showcase’ voor tal van duurzaamheidinitiatieven. Niet alleen voor grote evenementen als het gaat om duurzaamheid, maar ook om bruggen te slaan tussen diverse sectoren en het publiek dat bij de Vierdaagsefeesten betrokken is. Het initiatief kwam tot stand tijdens de Dare2share Duurzaamheidweek in november 2010. Een van de speerpunten tijdens deze week, die georganiseerd was door Royal Haskoning, focuste op verduurzaming van de Vierdaagsefeesten. Tijdens deze bijeenkomst werd met name gekeken naar de Cradle to Cradle®-invalshoek. Teddy Vrijmoet, directeur van de Stichting Vierdaagsefeesten, was een van de deelnemers aan deze bijeenkomst. De uitwerking zoals nu is overeengekomen zal zich richten op verduurzaming in de breedste zin van het woord. Met deze samenwerking zullen de eerste ideeën verder worden uitgewerkt naar concrete plannen voor de Vierdaagsefeesten 2011. Teddy Vrijmoet: “Duurzaamheid is eigenlijk een kwalitatieve voorwaarde voor de organisatie van een evenement. Het is een mooie basis om vanuit te werken en vanuit te denken. Deze samenwerking past precies in ons streven. Hiermee kunnen we met duurzaamheid een brug slaan tussen bedrijven, ondernemers, experts en het publiek.” Hans Ruijs: “De Vierdaagsefeesten is een uniek platform voor onze partners om duurzame ontwikkelingen praktisch te toetsen. Wij zijn bijzonder enthousiast over deze samenwerking met Royal Haskoning; de combinatie van ons evenement en hun enorme expertise moet leiden tot prachtige resultaten.” Jan-Paul Kimmel: “De Vierdaagsefeesten vormen een prachtig platform waarmee in een positieve setting een brede doelgroep bereikt kan worden. We willen iedereen uitdagen met de vraag: welke positieve footprint laat jij achter in Nijmegen?” Meer informatie over de Vierdaagsefeesten op www.vierdaagsefeesten.nl

Wij drukken steeds ‘groener’ 40

business | nummer Jurjennijmegen Helfrich 06-33844619

3 | mei 2 0 1 1

Geograaf 38, 6921 EW Duiven | T 026 319 51 51 | info@jp.nl | www.jp.nl


usinessflitsen

Business en duurzaamheid

Duurzame Bedrijfsvoering

‘Hoe maak ik er mijn business van?’ Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij duurzame bedrijfsvoering toepassen. Maar op welke manier kunnen ondernemers dit in hun bedrijf doorvoeren en er ook ‘hun business’ van maken? Ondernemers willen graag meewerken aan duurzaamheid maar er moet natuurlijk ook geld mee te verdienen zijn!

Het thema Duurzaamheid stond centraal tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van VNO-NCW regio ArnhemNijmegen, de Industriële Kring Nijmegen en de Maatschappij op dinsdag 26 april 2011 jongstleden. Doel van de bijeenkomst was een impuls geven aan een duurzame ontwikkeling van de regio, wellicht in de vorm van een op te richten duurzaamheidplatform. Verschillende sprekers gaven meer praktisch inzicht over de verschillende aspecten van duurzaamheid (energie, bedrijfsvoering en ‘van afval naar voedsel’). Maarten Geuze (vml. President Shell Solar US, oprichter van Tendens Solar Industries BV) gaf een eenvoudige uitleg van de technologie van zonne-energie en de (economische) toepassingen. Hoe haal ik er business uit? Wat zijn op een tijdlijn de ontwikkelingen in deze branche en waar gaat het naartoe? Wanneer wordt zonne-energie zonder subsidie rendabel? Eric-Paul Schat (Senior Director en Sustainability Officer van

NXP Nederland) vertelde hoe duurzame bedrijfsvoering is georganiseerd binnen NXP. Hoe dit is uitgekristalliseerd binnen alle geledingen en dat het niet slechts een modeverschijnsel is. Key note speaker Stef Kranendijk (CEO DESSO Group), hield een uiterst boeiend betoog en inspireerde de zaal met zijn ‘no-nonsense’ aanpak op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid komt in de gehele bedrijfsvoering van DESSO terug (energie, bedrijfsvoering en ‘van afval naar voedsel’). DESSO heeft als streven om in 2020 voor de volledige 100% volgens het Cradle to Cradle principe te werken. Stef Kranendijk gaf hét voorbeeld dat er wel degelijk business zit in duurzaam ondernemen! Bert Jeene (Wethouder gemeente Nijmegen, portefeuille: Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio) ging in op de plannen & ambities van de Gemeente Nijmegen. De Gemeente Nijmegen heeft van duurzaamheid ook een belangrijk speerpunt van haar beleid gemaakt. In haar aanbestedingsbe-

leid wordt dit ook meegenomen en liggen er ook zeker kansen voor de regionale ondernemers. De Gemeente Nijmegen stimuleert ondernemers graag in het verder brengen van duurzaam ondernemen. Tom Smit (Directeur Strategie & Management Consultants van Royal Haskoning) legde als leider van het Forum vervolgens nog een aantal prikkelende vragen voor aan de sprekers. Bent u ook benieuwd hoe u van Duurzame Bedrijfsvoering úw Business kunt maken en wilt u hier met andere ondernemers en werkgevers graag eens over verder praten? Geef u dan vrijblijvend op voor een van de vervolgbijeenkomsten waar verder wordt ingegaan op een van de deelaspecten van Duurzaamheid. U kunt hierbij kiezen voor de thema’s Duurzame bedrijfsvoering, Duurzame energie of van Afval naar Voedsel. Mail voor meer informatie naar Wubs@vno-ncwmidden.nl nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

41


Business en achtergrond

Eye Watch Security Group Groot en Betrouwbaar in Beveiliging en Bewaking…

‘We zijn er klaar voor’


Vijf jaar geleden begon Dave van de Laar in Venray met zijn eigen beveiligingsbedrijf Eye Watch Security Group. Eén autootje en alleen hijzelf op de loonlijst. Inmiddels rijden er een tiental surveillancewagens rond en heeft Dave 48 medewerkers in loondienst, waaronder Marco Hendriks, General Manager Operations & Sales. Het bedrijf groeit verder en begeeft zich nu ook in de regio Nijmegen en het land van Cuijck. Zo is Eye Watch Security Group bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de beveiliging en bewaking van diverse industrieterreinen en internationale bedrijven in de regio Venray en Venlo, ook zorgt Eye Watch voor de veiligheid van de BKD Nijmegen.

“Het begint altijd met een eerste klant”, vertelt eigenaar Dave van de Laar. “Als je dan je diensten waarmaakt en goed uitvoert met alle betrouwbaarheid, kwaliteit en continuïteit, spreekt dit zich snel verder en wordt je opgenomen in hun netwerk, waardoor je vervolgens je eerste bedrijventerrein als klant mag benoemen. Onze succesfactor is dat we inzetten op kwaliteit en zekerheid en dus lang niet alle klussen zomaar aannemen, maar juist een relatie voor langere duur proberen op te bouwen met onze (nieuwe) opdrachtgevers. Kwaliteit kun je waarborgen door te investeren in trainingen en opleidingen van je beveiligers en andere werknemers. Screenen, trainen en zelf opleiden en vervolgens steeds laten doorstromen in je organisatie leiden tot succes. Door een goede structuur en op de juiste manier richtlijnen uit te zetten is Eye Watch Security Group bezitter van het ISO 9001-2008 certificaat en drager van het VPB keurmerk. “Dit is bijzonder in deze branche.” Ook goede contacten met het Ministerie van Justitie en Politie zorgen dat je je diensten naar behoren kunt uitvoeren en is een erkenning voor onze organisatie. Eye Watch Security Group is dan ook uiteraard erkend door het Ministerie van Justitie.

Eye Watch Security Events De vliegende zeearend biedt meer dan alleen bescherming en veiligheid! Een breed scala aan diensten en services maken Eye Watch Security Group en Eye Watch Security Events compleet . “Objectbeveiliging, receptie- en portiersdiensten, collectieve mobiele surveillances, woonwijkbeveiliging, alarmopvolging, meldkamerdiensten en fysieke zorgbegeleiding, zijn de dage-

lijkse bezigheden waarin Eye Watch Security Group zich begeeft en iedereen uitstekend van dienst kan zijn. Eye Watch Security Events is het speciale bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met bijvoorbeeld evenementen, horecabeveiliging, persoonsbeveiliging, recreatiebeveiliging, winkelsurveillance en haven- en airportbeveiliging. “Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld een hondenbrigade inschakelen of persoonsbeveiligers, deze diensten gaan een steeds grotere rol uitmaken van ons totaal pakket. Eye Watch Security Events die gespecialiseerd is in evenementen, horeca beveiliging, beschikt sinds kort ook over een geavanceerd mobiele camera wagen vertelt Marco Hendriks. Alle trajecten starten met een risico-analyse en een goed beveiligingsplan op maat. Daarbij voorzien we klanten niet alleen van beveiligings- en bewakingsdiensten, maar ook van camerasystemen, TAPA security beveiligingssystemen, vingerafdrukherkenning, inbraakbeveiliging, CCTV. EAS, brandbeveiliging en parkmanagement. Dit alles leidt tot vele succesvolle samenwerkingsverbanden met collega bedrijven en installateurs, stichtingen, collectiviteiten voor diverse bedrijventerreinen en een samenwerking met bijvoorbeeld de BKD Nijmegen.”

Nieuw traject, toekomst visie: Eye Watch Security is een samenwerking met SW-bedrijven aangegaan, waardoor onze dochter maatschapij Safetypoint is ontstaan. Dit is een opleidingstraject voor toezichthouders en verkeersregelaars of bij gebleken geschiktheid onze toekomstige beveiligers . “Hierin leiden wij mensen op met

een SW en WWB status waardoor deze doelgroep bij gebleken geschiktheid door kan stromen in onze organisatie of in de arbeidsmarkt. Daarin tonen we een stuk van onze maatschappelijke betrokkenheid en willen wij laten zien dat ook de stoere adelaar maatschappelijk verantwoord kan ondernemen. Ons fundament, zeg maar de backoffice van ons bedrijf, is degelijk. Daarom kunnen we snel op klantvragen reageren, maar hebben we ook de capaciteit om in een traject met SW-bedrijven te stappen.” Dave komt nog even terug op de bedrijfsstructuur: “We hebben bijvoorbeeld eigen inspecteurs die ons eigen werk en de mensen op de werkvloer moet controleren. Zo waarborg je kwaliteit en stabiliteit door de hele organisatie, maar vooral ook op de werkvloer. We hebben teamleider beveiligers in dienst die verantwoordelijk zijn voor het werk van de beveiligers en de juiste gang van zaken in een project aansturen. Zo’n transparant fundament geeft duidelijkheid. Als we grote projecten moeten uitvoeren, leiden en trainen we daar zelf onze mensen voor, zodat ze vertrouwt zijn met het project waar ze in werken, voordat ze er een stap binnen hebben gezet. “Tot slot geven Dave en Marco aan grootse plannen te hebben met de organisatie. We zijn momenteel een van de grotere en betrouwbare partijen en bijna marktleider in regio Noord Limburg en daar zijn we trots op. Wij zullen onze groei vanuit onze regio gaan uitbreiden, waarvoor we een of meerdere dependances gaan opstarten, zodat onze aanrijtijd, kwaliteit en betrokkenheid in de regio blijft, want dit is cruciaal voor onze onderneming. U hoort vast nog van ons. En anders tot ziens op de BKD in Nijmegen”. nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

43


column

Bedrijven Kont(r)akt Dagen

Toplocaties

Nog enkele dagen en het is zover: de Bedrijven Kontakt Dagen in Nijmegen. Alle deelnemers zijn druk met de voorbereidingen en zijn acties aan het bedenken om zo efficiënt en zo veel mogelijk contacten op te doen om uiteindelijk meer contracten te mogen verwerken. Toch? Of is de deelname van de standhouders op andere feiten gebaseerd? “Live” netwerken en persoonlijk contact is in mijn ogen ontzettend belangrijk. Dit is een van de redenen van onze eigen deelname aan de Bedrijven Kontakt Dagen. De promotie van de regio Arnhem Nijmegen als zakelijke bestemming is onze doelstelling. Samenwerking met onze partners is hierin een belangrijk onderdeel. Samen deze prachtige regio tot een ‘must see en must do” bestemming maken voor nationale en internationale gasten. Niet alleen de beursbezoekers zijn interessante contacten, ook achter uw buurstand kunnen potentiële samenwerkingsverbanden schuil gaan. Contacten leggen en zaken doen, daar is een beurs een prima platform voor. Toch neemt de belangstelling naar beurzen af. Wat is de vraag uit de markt en wat doen we ermee? Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen biedt alle standhouders een lunch aan voorafgaande de 2e beursdag. Energie opdoen met een heerlijke lunch, contacten leggen én ervaren wat het in Nederland nieuwe “Open Space” voor je kan doen. In de column van Jacqueline van der Gracht op de pagina hiernaast lees je meer over het concept, maar ervaren wat in Amerika een groot succes in, kun je door naar de lunch op woensdag 18 mei te komen. Daar praten we samen over de rol van een beurs als podium voor uw product of diensten. Interessant en gericht op de toekomst. U komt toch ook?

Marie-Louise Buckens, Coördinator Convention Bureau regio Arnhem-Nijmegen www.linkedin.com/marielouisebuckens

“GIJ ZULT GENIETEN” Het juiste recept voor al uw zakelijke bijeenkomsten… vindt u bij het Vlaams Arsenaal in het hart van het Nijmeegse stadscentrum. Wij heten u graag van harte welkom!

Vlaams Arsenaal Arsenaalpoort 1-4 (024) 324 48 33 www.vlaamsarsenaal.nl

Het Spa & Business Hotel Scandic Sanadome beschikt over 96 luxe 4-sterren hotelkamers, 4 restaurants en thermen faciliteiten. 9 moderne vergaderzalen, voorzien van daglicht, met capaciteit van 2 tot 240 personen. Officieel ‘Erkend Congresbedrijf’, geclassificeerd met 5 hamers en gratis High Speed Glasvezel (draadloos) internet. NIEUW: Jamie Oliver Meeting Experience!

Scandic Sanadome Weg door Jonkerbos 90 6532 SZ Nijmegen (024) 359 72 00 info@sanadome.nl, www.sanadome.nl


in de regio Voor Professionals van nu is vergaderen in benauwde hokken met TL verlichting en project meubilair passé. Men wil sfeer, design, vers en gezond eten en een maximum aan flexibiliteit. Dat en niets minder bieden wij u.

Wijnfort Bemmelsedijk 4 6663 KZ Lent (024) 323 17 46 www.wijnfort.nl info@wijnfort.nl

Chef-kok Sytze de With is dan 20 jaar verbonden aan Gasterij de Arend en daar koppelen we nóg een jubileum aan: Gasterij De Arend is ambassadeur van Stichting Energy4All, welke als doel heeft financiële middelen te generen om onderzoek, door Prof. Dr. Jan Smeitink, te kunnen doen naar energiestofwisselingsziekten. Van kinderen die worden geboren met een vorm van deze ernstige ziekten, wordt 50% niet ouder dan 10 jaar en 70% zal nooit volwassen worden. De voortgang van onderzoek naar deze ziekten valt of staat met voldoende middelen. Stichting Energy4All bestaat dit jaar 5 jaar en Gasterij de Arend en jubilaris Sytze de With hebben een prachtige actie bedacht om de stichting in hun jubilerend jaar te steunen.Sytze heeft een kookboekje voor kinderen en met kinderen gemaakt. Het resultaat is een geweldig kookboek ‘Smikkels voor Bikkels’ waarin ook zieke kinderen hun favoriete recept hebben staan. Ook ambassadeurs Jochem Myjer en Jochem van Gelder hebben hun zowel smakelijke als energieke bijdrage geleverd. Tijdens de Proeverij zal het eerste exemplaar van ‘Smikkels voor Bikkels’ op ludieke wijze worden overhandigd. Ook u kunt uw positieve bijdrage leveren door op deze dag een boekje te kopen voor g14,95 waarvan de opbrengst naar Stichting Energy4All gaat. Bestellen kan ook via het aanvraagformulier op www.gasterijdearend.nl.

column Familiebedrijven

Het fundament van onze economie Er is momenteel veel aandacht voor familiebedrijven. Ze houden zich sterk in deze turbulente tijden van recessie en crisis. Ze dragen flink bij aan het herstel van de economie. Ook lijkt het of de hele wereld ineens oog voor ze heeft. Hoe komt dat? Vanwaar deze plotselinge interesse? Het antwoord is simpel: we willen graag weten wat hen succesvol maakt en leren van deze unieke groep ondernemers. Als adviseur voor familiebedrijven werk ik dagelijks met inspirerende en ondernemende families die vanuit passie en gedrevenheid aan het bouwen zijn. Bouwen aan een toekomst, niet alleen voor zichzelf maar vooral ook voor de volgende generatie. Daarmee heb je wellicht gelijk de kern van het succes te pakken. Het gaat bij familiebedrijven niet alleen om het heden en het rendement op korte termijn. Het gaat ook over de langere termijn en de kansen en mogelijkheden voor de generatie die na hen komt. Dit is een drijfveer die van binnenuit komt en dat is waar ondernemen over gaat. Kunnen wij leren van familiebedrijven? Het antwoord is JA. Kunnen familiebedrijven leren van elkaar? Het antwoord hierop is ook JA. Elke dag valt er weer wat nieuws te leren over professionaliseren, innovatie, leiderschap en ondernemen. Ik ben blij met de aandacht die nu is ontstaan voor familiebedrijven. Gewoonweg omdat ze het verdienen. Met grote betrokkenheid voor hun personeel, met oog voor maatschappelijke vraagstukken, met de drang naar continuïteit en authenticiteit zijn het ondernemers naar mijn hart. Zij zijn een voorbeeld voor alle ondernemers en staan aan de basis van het succes van de Nederlandse economie. Dus laten we ze eren en laten we ze de credits geven die ze verdienen! Geïnteresseerd om de dialoog met ondernemers van familiebedrijven aan te gaan? Kom naar de Open Space voor Familiebedrijven op 26 mei 2011 in Wijchen. Voor meer informatie kijk op www.vandergracht.nl Jacqueline van der Gracht Adviseur Van der Gracht Adviesbureau voor Familiebedrijven & Open Space Nederland Familiebedrijven

45


Business en golf

Soms kom je van die jonge ondernemers tegen waarvan je instinctief voelt dat dit helemaal goed gaat komen. Johan Franck (32 jaar) is zo iemand. Hij leefde in een comfortzone, uitstekende baan met prachtige vooruitzichten, met bijpassend salaris en gadgets, maar toch. Was dit het nou? Nee, hij ging vier jaar geleden op zoek naar iets anders en kwam bij Golf USA uit. Hij startte Golf USA Arnhem en inmiddels doet hij er acht aan golfbanen gelieerde shops bij. De meest recente in Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Golfbaan Landgoed Welderen.

Johan Franck van Golf USA Arnhem nu ook op Welderen en Bleijenbeek

‘Er liggen genoeg kansen’ “Golf USA is een soft franchise, de fee is laag, je bent in feite aangesloten bij een grote inkooporganisatie die afspraken heeft met leveranciers, maar in feite bepaal je de rest zelf. Dat beviel me. Je hebt als zelfstandig ondernemer alle ruimte om er zelf iets van te maken”, vertelt Johan. “Ik huurde een pand van 700 m2 aan de Amsterdamseweg in Arnhem en ging aan de slag. Inmiddels hebben we vijf medewerkers en 7.000 geregistreerde klanten. Onze toegevoegde waarde zit in kennis, gecombineerd met de juiste prijs/kwaliteitverhouding en onze brede collectie. We hebben bijna alles, voor alle kwaliteiten spelers en alle portemonnais. Onze aftersales is uniek, we regelen het gewoon en zo bouw je aan een vast klantenbestand. Het idee? Help anderen zoals jezelf geholpen zou willen worden.”

46

nijmegen business | nummer 3 | mei 2 0 1 1

Golf USA Arnhem “De verkoop in onze baanshops bestaat voor 80% uit ballen, tees, polo’s, een

bezoek aan Arnhem met ons fitting-center moet voor klanten een dagje uit zijn. Daar zijn onze inspanningen op gericht. De naam van de baanshops Golf USA Express verraadt wat de filosofie achter die shops is: willen klanten meer, dan zijn ze graag welkom in onze winkel in Arnhem. Daar vinden ze gegarandeerd wat ze zoeken.”

Stappen

windbreaker of eenvoudige schoenen. Uiteraard hebben we een haal/brengservice met Arnhem, dus kunnen we ook aan bijzondere wensen voldoen. Een

Johan Franck maakt stappen. Het Amerikaanse Golf USA is onlangs overgenomen door Spanjaarden. “Die hebben mij gevraagd de marketing voor Nederland ter hand te nemen. Die gaan we stroomlijn en dat trekken we eind van het jaar door voor heel Europa. Ik zie er heel veel kansen, want golf is een nog steeds groeiende sport met een flink versnipperde retail. Kansen genoeg dus en die gaan we zeker ook pakken.”


neel en o i s s e f o Voor pr ukwerk r d r a a betaalb ch echt bij to moet u Luxor zijn! rij drukke ende v j i l b j i r u een v n. n g a a r V aa offerte

r.nl o x u l j i r kke u r d . w ww

St. Annastraat 235-241 Nijmegen | T. 024 - 355 60 68


2011 - Nijmegen Business 3 - Mei  

Nijmegen Business 3 - Mei 2011. Kijk voor meer informatie op www.nijmegen-business.nl

Advertisement