Page 1

nijmegen

Bedankt!

regionaal zakenmagazine | Jaargang 26 | nummer 8 | december 2010


NIJMEGEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 26 | NUMMER 1 | FEBRUARI 2010

gait lum

nim nia vullandipi

van Dalen start voortvarend in 2010 NB_febA.indd 1

NIJMEGEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 26 | NUMMER 2 | APRIL 2010

gait lum

nim nia vullandipi

Voor u ligt de nieuwe editie van Nijmegen Business waarbij ik mij tevens realiseer dat dit de laatste van 2010 is. Dan ga je toch ongewild even achterom kijken en bedenken wat er allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar. Een paar zaken die mij bijgebleven zijn en u misschien ook. De familiebedrijven die allemaal in

‘gewone dingen uitzonderlijk goed doen’ 1003171 Maart.indd 1

In het jaarlijkse onderzoek van Management Team is Rabobank door de Nederlandse manager tot beste

besteden we daarom ook uitgebreid aandacht aan deze, toch wel speciale bedrijven. Waarbij ik

financiële instelling verkozen. En niet zo’n beetje ook. Op maar liefst zes van de twaalf categorieën

hoop dat u het met net zoveel plezier leest als dat wij het verzameld, geschreven en

24-3-2010 16:31:50

nijmegen

Nijmegen Business hebben gestaan met regelmatig een aangrijpend verhaal. In deze uitgave

regionaal zakenmagazine | Jaargang 26 | nummer 3 | mei 2010

Quantore state of the art logistiek centrum

iedere testdag zijn eigen verhaal. Mijn dank hiervoor aan de autodealers die altijd de nieuwste,

N

relaties die bijdragen aan Nijmegen Business. Ook dit jaar waren dit weer ‘superdagen’ met

noDig uW relaTieS uiT 1004201 Mei.indd 1

»

o

het natuurlijk niet om onze business. Maar om die van u. Samen de beste zakenbank zijn. Dat is het idee.

d

Ook heel speciaal zijn de autotestdagen, die wij met veel enthousiasme organiseren voor alle

3-5-2010 21:13:44

nijmegen

regionaaL ZaKenmagaZine | jaargang 26 | nummer 5 | juLi 2010

snelste of meest spraakmakende auto’s ter beschikking stellen. Uiteraard ook mijn dank aan de

gait lum

mooie, leuke, gastvrije locaties voor het culinaire genot, aangevuld met een rondleiding door

nim nia vullandipi

het bedrijf.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nim nia vullandipi

gefotografeerd hebben.

private equity en risk management. Dat ons werk zo gewaardeerd wordt is mooi, maar uiteindelijk draait

Rabobank. Door managers verkozen tot beste financiële instelling.

Gait lum

to w

scoorden we het hoogst: asset management, cash management, financiering, investment banking,

4-2-2010 11:55:58

e BK ga lo D ng ad -n s ij ka Nu m a eg rt Gr en en at .n op is L

De beste zakenbank voor onze klanten zijn. Dat is het idee.

Voorwoord

De Nijmegen Business golfcompetitie is ook nog steeds een groot succes. Ik kom ook steeds meer tegeltjes tegen met spreuken die doen vermoeden dat golfen toch wel heel speciaal is. Een paar voorbeelden: “Werken is voor mensen die niet kunnen golfen” en “Beter een slechte

Deloitte neemt Jacobskottier over 1005212 Juli.indd 1

24-6-2010 20:02:12

dag op de golfbaan, dan een goede op kantoor”. Aan duidelijkheid laat dit niets te wensen NIJMEGEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 26 | NUMMER 6 | SEPTEMBER 2010

over, toch? GIBO Groep verhuist naar pand Oranjesingel

Dan de Nijmegen Business Borrel bij MANNA die druk bezocht wordt en een toegevoegde waarde is voor u als relatie van Nijmegen Business. Kortom te veel om alles te benoemen. Ik wil u allen bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en ik hoop dat we elkaar volgend jaar weer vaak zien en horen. NB Sept.indd 1

16-9-2010 15:39:24

Namens het hele team wens ik u en iedereen die u lief is gezellige, warme kerstdagen en een goede jaarwisseling!

nIJMeGen

regionaaL zakenmagazine | jaargang 26 | nummer 7 | oktober 2010

www.rabobank.nl Didy van Eldik

poelmann van den Broek advocaten houdt ondernemers op kansrijke koers


NIJMEGEN

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 26 | NUMMER 8 | DECEMBER 2010

Bedankt! NB Dec.indd 1

8-12-2010 16:01:12

Zakenmagazine voor de regio Nijmegen JAARGANG 26 december 2010, editie 8 REDACTIE ADRES Postbus 31179 6503 CD Nijmegen Tel. (024) 360 92 88 Fax (024) 360 92 77 info@eberson-nijhof.nl

6 Coverstory P. de Bruijn Wijnkopers(Anno 1772) ademt liefde voor het vak 9 Erik Janssen van ACCON AVM 10 Column Kliniek van der Veen 11 C olumn Hoogenboom=Mode 12 Uit de adviespraktijk van Poelmann van den Broek 13 Stijn Maertens (Luxor drukkerij copycenter) draait goed 16 VANDERBEEK advocatuur: nichekantoor voor arbeidsrecht en contractenrecht 19 Dasta is kleine koffieboer met grootse prestaties 20 Maarten Tijssen Mode kleedt Wil van Dekken aan 22 Uit de adviespraktijk van Deloitte 23 BMW Autotestdag groot succes 27 Column ‘Waarom een kluis of Brandkast’ 28 MANNA bekroond voor gastvrijheid

6

Eric en Joost de Bruijn hoeven nog steeds niet verder dan Frankrijk te reizen om – echt elke keer weer – nieuwe pareltjes te ontdekken

16

13

Hoe zet je een kwalitatief uitstekend advocatenkantoor in de markt? Daniël van der Beek had daar zo zijn ideeën over

Stijn en Jojanneke van Luxor drukkerij en copycenter denken dat de klant profiteert van de voordelen die een familiebedrijf biedt

WWW.EBERSON-NIJHOF.NL

UITGEVERS Hans Eberson en Ferry Nijhof BLADMANAGER Didy van Eldik Columnisten Eefje van den Broeck, Marie-Louise Buckens, Serge van Emmerik, Marieke Hoogenboom, Erik Jansen, Rob Janssen, Dianne Kottier, Ron van der Veen FOTOGRAFIE Broer van den Boom en Bram Vis VORMGEVING F-Graphics bv Nijmegen DRUK JP Offset ABONNEMENTEN Telefoon: (024) 360 92 88 Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs E53,- per jaar (incl. BTW) COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

nationaal

I De toekomst volgens Willem Vermeend I Doorbraak duurzaam bouwen vereist fusie van belangen V XII Intensiever en efficiënter gebruik van vierkante meters

31 Special Familiebedrijf 32 Jacqueline van der Gracht over haar passie voor familiebedrijven 34 Jack Muller BV succesvol specialist in voorgelakt plaatstaal 36 Maud van Weersch (Hoge van Gerven) over de nieuwe rol van notarissen 38 Vleeshandel Hilckmann in uitstekende handen bij Dominique en Kathelijne Hilckmann 40 Emile Vrieswijk over de rol van de accountant binnen familiebedrijven 42 Hagemans Vastgoedonderhoud neemt GD Scheers & Zn over 44 Smepro International doet zaken met Van Lanschot Bankiers 46 Maarten Halma Wijchense ondernemer van het jaar 49 Derde seizoen Nijmegen Business Golfcompetitie zit er op 50 NUL24 op bezoek bij Restaurant Valdin 54 Toplocaties met column Convention Bureau ‘Gelderland levert je mooie Streken!’ 55 Geld verdienen met Sociale Media 57 BKD Netwerkclub steeds belangrijker 58 Golfbaan Landgoed Bleijenbeek

20

19

Dave Stapel directeur en eigenaar van Dasta vertelt over zijn KOFFIE

Wil van Dekken kiest voor casual bij Maarten Tijssen Mode

23

De BMW Autotestdag op 26 oktober jongstleden werd een doorslaand succes

31 Special Familiebedrijven

28

De veelgeroemde gastvrijheid van MANNA is beloond. En daar zijn eigenaren Aïda Papilaja en Sander Hendrix blij mee


coverstory

P. de Bruijn Wijnkopers Anno 1772 ademt liefde voor het vak

Meer dan twee eeuwen succes uit Nijmegen

Een bedrijf dat in 1772 is opgericht en met de zevende generatie aan het roer nog steeds een toppositie in zijn vakgebied inneemt doet iets erg goed. Dat geldt in elk geval voor Eric en Joost de Bruijn van P. de Bruijn Wijnkopers (‘Anno 1772’). Hun geheim? Focussen, vasthouden aan de top van de markt, een duidelijke doelgroep voor ogen hebben, en je traditie in ere houden. Twee eeuwen succes in een notendop.

Om met die traditie te beginnen: wie de deur van P. de Bruijn Wijnkopers binnenstapt proeft de traditie van een wijnhuis van bijna 240 jaar oud. Dat leidde ertoe dat de Nijmeegse wijnkopers zich (bij Koninklijke beschikking) sinds 1952 ‘Hofleverancier’ mogen noemen. En ze noemen zich niet alleen zo, ze léveren ook daadwerkelijk hun wijnen aan het Koninklijk Huis. Onze vorstin en haar gasten drinken elke dag de heerlijke wijnen van de gebroeders De Bruijn. De gesprekken aan de Bijleveldsingel vinden plaats in de voormalige woonkamer van grootmoeder en grootvader, die het pand in

6

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

1924 lieten bouwen. Breng je daarna een bezoekje aan de grote kelders onder het pand dan weet je het zeker. Hier zijn mensen met passie voor hun vak aan het werk. Mensen met verstand van zaken, maar die vooral succesvol zijn omdat ze hun contacten in Frankrijk koesteren. Want daar laten ze geen onduidelijkheid over bestaan, P. de Bruijn Wijnkopers handelt als enige wijnhuis in Nederland uitsluitend in Franse wijn. (Met als enige uitzondering – die de regel bevestigt – de fantastische Californische wijnen van huisvriend Ben Pon. U weet wel, Ben Pon van Porsche…). Dat heeft met ‘focussen’ te maken, of zoals vader Pieter de Bruijn het,

licht gekscherend, altijd zei: ‘Witte wijn komt uit de Bourgogne, rode wijn komt uit Bordeaux’. Dat was dan misschien wat heel extreem geformuleerd, Eric en Joost de Bruijn hoeven nog steeds niet verder dan Frankrijk te reizen om – echt elke keer weer – nieuwe pareltjes te ontdekken.

Het aanbod En dan het aanbod, dat is de absolute top. “Dat komt omdat we al generaties lang zaken doen op basis van vertrouwen met de mooiste Franse Châteaux. Dan bouw je een band gebaseerd op integriteit en vakmanschap en dan ontstaan er zelfs aan langduri-

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

7


coverstory

uit de adviespraktijk van accon avm

Schenken op de valreep December is de maand van de vrijgevigheid. Met de feestdagen in het verschiet, wil ik graag aandacht besteden aan het schenkingsgebeuren. U kunt uw vermogen nog in 2010 gedeeltelijk overdragen, waardoor u (op den duur) een belastingbesparing kunt realiseren. Op grond van de Successiewet 1956 is er in beginsel schenkbelasting verschuldigd indien er sprake is van een belastbare schenking. Per 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. In deze bijdrage vindt u enkele fiscale spelregels die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn. Voor 2010 geldt een jaarlijkse vrijstelling van E 5000 per kind. Bovendien kan deze vrijstelling eenmaal worden verhoogd tot E 24.000 indien uw kind tussen de 18 en 35 jaar is. Dit bedrag kan worden verhoogd met maximaal E 26.000 tot een bedrag van E 50.000 indien dit bedrag aantoonbaar wordt besteed aan de aankoop van een eigen woning of de betaling van een dure studie. Indien kinderen tussen de 18 en 35 jaar de eenmalig verhoogde vrijstelling reeds hebben gebruikt vóór 1 januari 2010, geldt voor hen nog de verhoogde vrijstelling van maximaal E 26.000. Voor overige verkrijgers, waaronder kleinkinderen en andere familieleden, geldt een jaarlijkse vrijstelling van E 2000. Bij schenkingen tussen ouders en kinderen geldt tot een bedrag van E 118.000 een tarief van 10% en daarboven een tarief van 20%. Voor een schenking aan kleinkinderen worden deze percentages opgehoogd naar 18% en 36%. Voor overige verkrijgers rekent de Successiewet met een tarief van 30% respectievelijk 40%. Door reeds tijdens leven een deel van uw vermogen over te dragen, treedt een spreidingseffect op, waardoor u de heffing van erfbelasting over uw vermogen op een later tijdstip kunt verminderen. ge vriendschappen die van generatie op generatie worden overgedragen. Zo hebben we met het zeer gerespecteerde Maison Louis Latour een relatie van meer dan 100 jaar, en hebben we wijnen van Petrus en Domaine Leflaive in onze collectie, die we voor vaste klanten reserveren.” Vasthouden aan de top van de markt wil natuurlijk niet zeggen dat er alleen maar Petrus in de kelders ligt. “We hebben een uitstekend uitgebalanceerd aanbod, dus ook heerlijke wijnen voor iedere dag, maar die wel door de ‘De Bruijn-ballotage’ zijn gekomen, dus zonder meer goed.”

Kelderplan P. de Bruijn Wijnkopers is ook ‘hofleveran-

8

cier’ van de Nederlandse tophoreca. Maar vanzelfsprekend is de particuliere wijnliefhebber eveneens van harte welkom. “We hebben een groot aantal vaste klanten, die samen met ons een kelderplan hebben opgesteld, gebaseerd op smaak, maar ook op budget. Door te kiezen voor een zogenaamd ‘kelderplan’, kun je nu bijvoorbeeld jonge wijnen kopen, die na een paar jaar perfect op dronk zijn. Bovendien breng je zo structuur aan in je wijnkelder. De opslag kunnen we desgewenst ook in onze kelders verzorgen. Het kan bijvoorbeeld beginnen met een wijnproeverij aan onze tafel, waarin we gezamenlijk tot een beeld komen van wat de klant voor soort collectie wil. We maken dan een meerjarenplan, zodat er in de kel-

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

der altijd wijnen liggen die op het juiste moment op dronk zijn.” Eric en Joost zijn nu natuurlijk razend druk met het organiseren van de wijngeschenken die bedrijven hebben besteld. “In onze eigen formule, waarin kwaliteit altijd voorop staat. Dat waarderen klanten en daarom komen ze jaar na jaar terug.” En dat is uitdrukkelijk de bedoeling, want de achtste generatie staat (al bijna) klaar om de zaken over te nemen. Al weten ze dat zelf nog niet, want – vier stuks in totaal – ze zitten nog niet eens op de basisschool… Ga een keer bij de gebroeders de Bruijn langs en je bent verk(n)ocht. Voor contact zie ook www.debruijnwijnkopers.nl

Bij schenken wordt vaak gedacht aan een geldbedrag. Het is echter ook mogelijk om uw woning, een effectenportefeuille of uw bedrijf te schenken. Indien u het beheer wilt behouden over het geschonken vermogen, kunt u het geschonkene eventueel onder bewind stellen. Ook kunt u een zogenaamde “papieren schenking” overwegen, waarbij het geschonken bedrag wordt schuldig gebleven. Indien u een lening heeft verstrekt, maak

dan vooral gebruik van de mogelijkheid om deze (gedeeltelijk) kwijt te schelden! Per 1 januari 2010 is de Successiewet ingrijpend gewijzigd wat betreft de vrijstelling van ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolging. Deze zogenaamde BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) geeft een aantal voorwaarden om ondernemingsvermogen al tijdens leven (gedeeltelijk) onbelast te doen overgaan naar de beoogde opvolger: het moet gaan om ondernemingsvermogen (dus geen beleggingsvermogen), de schenker moet de onderneming reeds 5 jaar drijven en de begiftigde moet de onderneming nog 5 jaar voortzetten. Het kan hierbij gaan om zowel een IB-onderneming als een BV (waarvoor aanvullende voorwaarden gelden). Tot een bedrag van E 1 miljoen geldt een volledige vrijstelling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor het meerdere geldt in beginsel een vrijstelling van 83%. Ik zou u willen adviseren om u goed te laten voorlichten omtrent een (eventuele) bedrijfsopvolging aangezien ook inkomstenbelastingaspecten van belang zijn. Mijn eindejaarstip voor u: aangezien u door gebruik te maken van de (jaarlijkse) vrijstellingen een belastingvoordeel kunt behalen, is het raadzaam om na te gaan of u deze vrijstellingen in 2010 reeds heeft benut. Op de valreep kunt u anders nog dit jaar een schenking doen. Heeft u vragen met betrekking tot het schenkingsgebeuren? Wij maken graag tijd voor u.

Erik Jansen, directeur belastingadvies e-mail: erikjansen@acconavm.nl internet: www.acconavm.nl tel. 024 - 360 38 16

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

9


column

column

Nek- en schouderklachten

Businessflitsen

Ron van der Veen, chiropractor en directeur Kliniek van der Veen 024-358 59 05 www.kliniekvanderveen.nl

Na rugklachten zijn nek-en schouderklachten de grootste reden om in de ziektewet terecht te komen. Genoeg reden om even stil te staan, zeker in deze tijd waarin baanzekerheid belangrijk is. Stijfheid in de nek is een belangrijke reden voor hoofdpijn, maar ook bewegingsbeperking, tintelende handen, krachtverlies. Deze stijfheid is de spierspanning die tussen hoofd en schoudergordel aanwezig is en om die reden ook een oorzaak van het ontstaan van schouderklachten. Het is immers zo dat er gemakkelijk wordt overbelast, met slijmbeursontsteking, peesontsteking als gevolg. Terugkerende ontstekingen zorgen voor verkalkingen, die chronische klachten geven. Als u iets van deze klachten herkent, wilt u waarschijnlijk weten welke mogelijkheden er zijn om tot een duurzame oplossing te komen. Behandeling met Z.M.R. zorgt voor verbetering van doorbloeding en stofwisseling. Z.M.R. is revolutionaire, nieuwe apparatuur. Behandeling hiermee zal klachten duurzaam laten afnemen, het is daarom voor veel problemen inzetbaar, vaak als voorbereiding op andere therapie. Verkalkingen worden effectief weggenomen met shockwave-therapie. Stress is een belangrijke reden voor verhoogde spanning in nek en schouders. Stress is een innerlijk conflict, waarvoor duurzame oplossingen mogelijk zijn met neuro-emotionele ontkoppeling. Natuurlijk zijn blokkades in de wervelkolom, of onvolkomenheden in het sluiten van het gebit vaak voorkomende redenen voor de genoemde klachten, die wij graag en effectief opheffen. Binnenkort verwelkomen wij 2 diëtistes en 2 personal fitness trainers in ons team. Onze visies komen met elkaar overeen. Dat betekent voor u dat onze behandelingen op elkaar zijn afgestemd. Zou u meer willen weten over de benadering van deze klachten, zoals wij dagelijks doen? Iedere laatste maandag van de maand organiseren wij een informatieavond. Deze avond is kosteloos. Op maandag 31 januari 2011 is er een informatieavond over nek- en schouderklachten. Meer informatie kunt u terug vinden op onze website www.kliniekvanderveen.nl

10

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

BEUNINGEN ON ICE TOT OVER DE GRENS De derde editie van Beuningen On Ice is inmiddels alweer ruim een week aan de gang. Tot en met 2 januari 2011 is dit Winterwonderland het centrum van sportief -, familie- en zakelijk plezier, met als slagroom op de taart de Nederlands-Duitse Businessborrel op vrijdag 17 december a.s. Ondernemers uit de regio en de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve hebben hiervoor in november een uitnodiging ontvangen. Ook de Sociëteit Rijk van Nijmegen en Netwerkclub Nul 24 hebben met hun leden een avond gereserveerd in de Wintertuin of het Schaatscafé. Beuningen On Ice is een maatschappelijk evenement, ontstaan uit de wens van de Harten 4 Groep die jaarlijks geld aan goede doelen in de gemeente Beuningen doneren. Wat overblijft na exploitatie wordt gedoneerd aan lokale maatschappelijke organisaties en aan de landelijke stichting KiKa (10%). Dit kan alleen dankzij zo’n 250 vrijwilligers die zich voor, tijdens en na het evenement inzetten. Iedereen die bij Beuningen On Ice betrokken is, doet dit helemaal voor niets. Toegangskaarten voor de Nederlands-Duitse businessborrel zijn alleen verkrijgbaar via Ton Hendrix (06-53388881). Voor meer informatie zie: www.beuningenonice.nl

OOSTENDORPOTTEN-VAN BOEKEL De maatschap Oostendorp-OttenVan Boekel met vestigingen in Cuijk, Wijchen, Wanroij, Nistelrode en Boekel wordt per 1 januari 2011 uitgebreid met een 8e maatschapslid. De heer J.M.P.H. Exters zal de maatschap gaan versterken. Jasper Exters is 44 jaar, woont in Nistelrode en is als senior relatiebeheerder werkzaam op onze vestiging in Nistelrode. Hij zal vanaf 2011 tevens als vennoot gaan fungeren op deze vestiging.

RETAIL 2020

Klaas Bolhuis nieuwe algemeen directeur Guijt verzekeringen

Marieke Hoogenboom

“Korte lijnen en persoonlijke contacten met klanten vormen de kracht van ons bedrijf. Er zit hier ziel in!” Dat zegt een enthousiaste Klaas Bolhuis, sinds 1 november de kersverse algemeen directeur van Guijt verzekeringen. Hij voelt zich geen manager van procedures en structuren, maar wil medewerkers “alle ruimte geven om zich te ontwikkelen en de kracht uit zichzelf te halen. Dat vormt onze basis voor verdere groei van onze klantenkring in het KAN-gebied. Bolhuis (1963) werkte sinds 1994 bij Nationale-Nederlanden, waarvan de laatste vijf jaar als Rayondirecteur Sales. “De stap naar een algemeen leidinggevende functie betekent voor mij een flinke verbreding en een prachtige uitdaging.”

Hoogenboom Mode Molenstraat 106-108, Nijmegen

Impactday bij Deloitte Op 17 november was het bij Deloitte Impact day. Tijdens deze Deloitte vrijwilligersdag zetten Deloitters hun tijd en kennis onder meer in om jongeren in achterstandssituaties een leerzame dag te bieden. De projecten waren verdeeld over het hele land. Zo verzorgden medewerkers van de kantoren in Arnhem en Nijmegen lesprogramma’s voor basisschoolleerlingen over het omgaan met geld. De kinderen leerden op een leuke manier over de waarde van geld en werden gemotiveerd om over hun eigen financiën na te denken. Samen met de kinderen doorliepen medewerkers van Deloitte de verschillende (spel) modules van de geldkoffer van het NIBUD. Andere Deloitters staken hun handen uit de mouwen bij onder meer de verzorgingshuizen Joachim en Anna, De Waalboog en Heimerstein waar activiteiten met de bewoners werden onderMeer dan nomen en extra aandacht kon schoonmaken alleen! worden gegeven.

024-6414293 www.amcbv.nl

Afgelopen week togen we naar Apeldoorn voor de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek RETAIL 2020. In de ochtend kopte ‘De Gelderlander’ al dat het aantal winkels met ongeveer 1/3 gaat verminderen, dat de verkoop via internet flink zal gaan groeien en dat het aantal bezoekers van winkels nog verder gaat dalen. Meer dan 1.000 ondernemers waren op de presentatie afgekomen. Eerst werden we getrakteerd op een presentatie van marktplaats.nl over hoe we als winkeliers kleding via marktplaats kunnen verkopen. Vervolgens kregen we het succesverhaal van Hunkemöller voorgeschoteld. Nou ja succes, de internetverkoop bleek nog zeer beperkt en vele franchisenemers maakten van de gelegenheid gebruik om hun ongenoegen te uiten over de online stappen van Hunkemöller. Enfin, het belangrijkste thema in het 123 pagina’s tellende rapport is naar mijn mening toch de verwachte groei van de verkoop via internet. Die groei is niet zomaar een gegeven. De consequenties kunnen enorm zijn. Zo kun je jezelf afvragen of wanneer internetverkoop een substantieel deel van je omzet uitmaakt, je nog in een duur pand moet blijven. Wat is bovendien nog het nut van exclusiviteit wanneer de consument de meest exclusieve (merk)kleding eenvoudig via het internet kan kopen? Ten slotte lijkt mij online verkoop ook geen heilige graal want je kunt je er nauwelijks onderscheiden zodat uiteindelijk voornamelijk op prijs geconcurreerd zal gaan worden. Belangrijke vragen die ongetwijfeld onze business fundamenteel zullen gaan veranderen. Een hele uitdaging die we graag aangaan. Ondertussen blijven we gewoon ons zelf. Voor al die klanten die wel willen passen, voelen en verrast willen worden door de creativiteit van onze verkopers of onze uitgebreide collectie. Of die een praatje willen maken en een kopje koffie willen drinken. Wij begroeten u graag in onze winkel!

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

11


Uit de adviespraktijk van Poelmann van den Broek advocaten

Besturen risicovoller? Het ziet er naar uit dat in de loop van 2011 eindelijk

Straks ligt het precies andersom. Als bestuurder moet

de nieuwe BV-wet van kracht wordt. Een wet waar-

u dan met de balanstest en de liquiditeittest toetsen

mee de regelgeving voor BV’s minder dwingend en

of de vennootschap na de uitkering kan voldoen aan

meer flexibel wordt. Maar er komen ook behoorlijk

haar lopende verplichtingen. Doet u dit niet en komt

scherpe nieuwe regels. Zoals de bestuurdersaan-

de vennootschap in betalingsproblemen, dan kunnen

sprakelijkheid bij winstuitkeringen. Bent u bestuur-

crediteuren u onder omstandigheden rechtstreeks

der? Lees dan even verder.

persoonlijk (!) aansprakelijk stellen. Ook na een fail-

Business en familiebedrijf

Stijn Maertens (Luxor drukkerij copycenter) draait goed

‘Ons dienstenpakket voor zakelijke markt is onderbelicht’

lissement. En ook als u zelf geen aandeelhouder Als uw onderneming winst maakt, komt de winst de

bent, dus geen persoonlijk belang had bij de uitke-

aandeelhouders ten goede. Maar die winst mag al-

ring. Wilt u dat voorkomen? Voer dan bij toekomstige

leen worden uitgekeerd als er

winstuitkeringen de uitke-

voldoende vrije reserves zijn.

ringstest zorgvuldig uit en

Keert de vennootschap uit ter-

leg deze schriftelijk vast met

wijl dit niet geoorloofd was, dan

een waterdichte onderbou-

kunt u als bestuurder, namens

wing. Het liefst met een ad-

de vennootschap, de uitkering

vies van uw accountant.

terugvorderen. De kans is klein dat u dat met enthou-

Doorstaat de vennootschap de uitkeringstest niet,

siasme doet. Want het is misschien wrang voor de

dan moet u niet uitkeren. Ook niet als daardoor uw

crediteuren van de vennootschap die onbetaald blij-

positie als bestuurder in gevaar komt.

ven, voor u of uw aandeelhouders is er privé niet veel aan de hand. Natuurlijk kunnen de credi-

Zo lijkt besturen een stuk risicovoller te worden.

teuren proberen om geld bij u terug te

Aan de andere kant: u bent straks ook niet meer zo

vorderen. Maar wel via ingewikkelde pro-

machteloos als uw klant uw rekeningen niet betaalt,

cedures, waarin zij moeten bewijzen dat u

maar wel in zijn nieuwe zwembad duikt.

onrechtmatig heeft gehandeld.

En dat is dan weer heel wat risico minder. < Gerard en José Maertens

Eefje (E.) van den Broeck, advocaat e-mail: e.vandenbroeck@poelmannvandenbroek.nl internet: www.poelmannvandenbroek.nl

12

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

Aert en Elsje v.d. Venne & Elin, Jojanneke en Stijn Maertens ^

Het gaat goed met Luxor. De drukkerij en copycenter aan de St. Annastraat in Nijmegen verkeert in een uitzonderlijke positie in deze branche. Er worden goede cijfers geschreven. Dat heeft met ondernemersvisie te maken, maar het kan volgens Stijn nog veel beter. “Mensen zien ons als een specialist in familiedrukwerk en als een copycenter. Dat zijn we ook, maar we zijn nog zo veel meer.” nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

13


Business en familiebedrijf

Stijn (35 jaar) Maertens geeft met veel bezieling leiding aan Luxor. Dat doet hij al een hele tijd sinds de overname in 2000 als algemeen directeur, terwijl zijn vrouw Jojanneke zich sinds een drietal jaren bezighoudt met de in- en externe communicatie. Dat is nodig voor een bedrijf in een zeer competitieve branche. Je moet gezien en gevonden worden en nog belangrijker, potentiële klanten moeten vooral weten wat je allemaal te bieden hebt.

Historie Vader en moeder Maertens startte het bedrijf op de plaats waar vroeger levensmiddelenwinkel de Gruyter zat. Zij hadden eerder een drukkerij in Enschede, maar daar kon mevrouw Maertens als echte Nijmeegse niet aarden en dus kwamen ze terug naar hun geboortegrond. Het bedrijf moest een naam hebben en Luxor leek een goede keuze, daar opa Maertens vroeger eigenaar was van de gelijknamige bioscoop. Vader Maertens startte met een on-

14

verwoestbare degelpers, die overigens nu nog steeds dienst doet. In 1969 kocht hij het belendende pand erbij en daar begon hij een winkel in familiedrukwerk. De copiërs kwamen langzaam op en dus kocht pa Maertens de eerste Rank Xerox. Later kwamen er ook printers en de zaak bleef uitbreiden. Intussen was Stijn student op het Grafisch Lyceum in Eindhoven. In 1998 begon hij in de zaak mee te werken, maar van overname was nog geen sprake. Toch werd die vraag actueel, want zijn vader en moeder wilde stoppen en Stijn was de logische opvolger. “Maar ik wist niet zeker of dat voor mij de goede keuze was. Ik heb een tijdje van alles gedaan. Eén ding wist ik wel zeker, ik was niet geschikt voor een kantoorbaan. Uiteindelijk besloot ik toch over te nemen en in 2000 werd de zaak beklonken en ik werd eigenaar. Mijn zus Elsje is met haar man Aert van de Venne verantwoordelijk voor de winkel. Dat liep eigenlijk allemaal heel goed, totdat mijn moeder een herseninfarct kreeg en pa

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

en ma zich per direct terugtrokken. Ik werd in het diepe gegooid en ik durf gerust te zeggen dat ik zo’n beetje alle beginnersfouten heb gemaakt die je kunt tegenkomen. Maar al doende leer je. Pa komt nog wel eens een kop koffie drinken, maar dat is het dan ook wel. Hij is wel nog steeds Degel-inzetbaar, want we gebruiken die oude drukpers nog voor kleine klusjes. Ik heb mijn draai gevonden. Ik bestier het bedrijf, heb veel klantcontacten en ben overal inzetbaar.”

Breed aanbod Luxor bedient twee markten, de particulier maar vooral ook de zakenmarkt. “Die particuliere markt is ruim bekend met ons aanbod, maar dat we ook voor zakelijke klanten promotiemateriaal, huisstijlen, eigenlijk alles wat je kunt bedenken qua print- en drukwerk kunnen realiseren, is minder bekend. Ook printen we acceptgiro’s die we op naam inprinten en per post laten bezorgen. Per jaar gaan er zo’n mil-

joen poststukken de deur uit..” Daarmee is Luxor een bedrijf met een breed dienstenaanbod. “We hebben twee jaar geleden de Xerox igen 3 gekocht. Daarvoor moest het pand aan de achterzijde behoorlijk worden uitgebreid. Nu staat er een complete printstraat, waar we ook geheel variabele mailings in full colour of zwart/wit mee kunnen draaien. Bijkomend voordeel is dat deze machine de milieuvriendelijkste printer in de markt is. Onlangs hebben we een nieuwe tweekleuren offsetpers gekocht. Je moet namelijk blijven investeren in deze branche, maar dat moet je dan wel kunnen. Ook in de voordelen die internet biedt. Klanten kunnen zelf inloggen op hun eigen pagina via onze website en opdrachten creëren en uploaden.

Kwaliteit De markt voor drukkers mag op dit moment gerust moeilijk worden genoemd. “Je moet er veel voor doen, maar we mik-

ken op klanten die belang hechten aan goede service en kwaliteit. We verliezen wel eens een klant op prijs, die later terugkomt omdat hij ons serviceniveau nergens anders aantreft. We hebben erg korte doorlooptijden, we halen en brengen en we lossen fouten altijd zo goed mogelijk op. Dat geeft een klant zekerheid.” Stijn noemt het feit dat alles in eigendom is ook een groot voordeel. “Dat betekent bijvoorbeeld dat wij ten opzichte van lease een lagere kostprijs hebben en dus lagere prijzen aan klanten kunnen doorberekenen. Niet zo laag als soms via internet wordt aangeboden, maar daar wordt ook geen enkele toegevoegde waarde geleverd. Bovendien staan we garant voor kwaliteit in ons drukwerk en werken we met een vast team van specialisten. Zo hebben we ook een eigen dtpafdeling.” Stijn en Jojanneke denken dat de klant profiteert van de voordelen die een familiebedrijf biedt. “Degelijk, betrouwbaar

en altijd bezig de kwaliteit te verbeteren, net als in een gezin. Investeren waar het nodig is, om de klanten nog beter te kunnen bedienen. Maar er kleven ook wel nadelen aan”, vertelt Jojanneke. “Het is soms moeilijk zakelijk en privé te scheiden. Daarom is het goed dat we niet meer boven de zaak wonen, want toen waren we altijd aan het werk. Die relatieve afstand is prettig.”

Klantenbinding Luxor telt veel vaste klanten. “Dat is ook een verdienste van onze medewerkers, zoals Pieter, onze verkoper die hier al een generatielang rondloopt. Maar we doen ook extraatjes voor klanten. Zo bouwen we al jaren voor de intocht van de Vierdaagse een groot podium voor onze zaak. Dat is een dagje feesten voor onze klanten, met een hapje, een drankje en een harinkje, echt Nijmeegs en altijd een groot succes. Zo creëer je binding en ook dat maakt ons sterk.”

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

15


Business en advocatuur

VANDERBEEK advocatuur: nichekantoor voor arbeidsrecht en contracten recht

‘Schikken als het kan, procederen als het nodig is’ Hoe zet je een kwalitatief uitstekend advocatenkantoor in de markt? Daniël van der Beek had daar zo zijn ideeën over. “Door te kiezen voor een niche, in ons geval voor arbeids- en contractenrecht. Een klein maar voor ondernemers erg belangrijk werkterrein, dat we van haver tot gort kennen. Daarnaast kiezen we voor een werkwijze die snel en effectief is en die bij voorkeur niet naar de rechtzaal leidt. Aan procederen hebben ondernemers een broertje dood. Wanneer je tenslotte zorgt voor uitstekende juridische advisering in een laagdrempelige omgeving, dan heb je bestaansrecht. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen.”

Niet dat hij het bij zijn werkgevers niet naar zijn zin had, maar ergens kriebelde het toch; je eigen beslissingen nemen, zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die je doet, je eigen koers uitzetten en je visie volgen. Dan zit er maar één ding op, voor jezelf beginnen. En Daniël van der Beek nam die stap in 2008. Na een vliegende start naar volle tevredenheid.

Nichekantoor Daniël van der Beek huurde kantoorruimte in de voormalige Krayenhofkazerne en ging aan de slag met VANDERBEEK advocatuur. “Ik had in mijn vorige werkkringen geleerd waar ondernemers behoefte aan hebben: een snel, direct en duidelijk antwoord op hun vragen en gedurende het hele traject begeleiding door dezelfde advocaat. Ze willen snelle en efficiënte dienstverlening op vaak bedrijfsmatig en persoonlijk diep ingrijpende kwesties. Wij zoeken met alle aandacht voor het belang van de cliënt naar het juiste evenwicht tussen alle relevante, ook niet-juridische aspecten van de zaak. Daarom is onze insteek dat je schikt als het kan en procedeert als het nodig is.”

Arbeidsrecht Daniël van der Beek noemt een voorbeeld. “Onze cliënt, een grote werkgever,

16

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

werd geconfronteerd met een disfunctionerende werknemer met een lang dienstverband. We hebben hen effectief geadviseerd bij de opbouw van een disfunctioneringsdossier en konden op basis daarvan snel komen tot een uiterst bevredigende vertrekregeling. Zo kon een dure procedure met vele risico’s worden voorkomen. Maar we procederen als dat nodig is. Een andere cliënt, een financieel zwakke werkgever, ontdekte onrechtmatige concurrentie door een eigen werknemer. De arbeidsverhouding liep volledig spaak met ziekte en een arbeidsconflict tot gevolg. Op verzoek van de werkgever ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst, nota bene: zonder de werknemer enige vergoeding toe te kennen.”

Contractenrecht Ook op het gebied van contractenrecht is juridische aandacht vaak zeer profijtelijk. “Je praat over het nakomen van afspraken, incasseren van vorderingen, het aangaan, wijzigen of beëindigen van contracten, het opstelen van algemene voorwaarden en het regelen van aansprakelijkheden en schadevergoedingen. Doel is het sluiten van kloppende contracten, het tijdig beëindigen en het in alle omstandigheden voorkomen

van ongewenste aansprakelijkheid. We hadden hier onlangs een grote onderneming als cliënt. Een van hun leveranciers weigerde gemaakte afspraken na te komen. Schikken lukte niet. Een snelle gerechtelijke procedure leidde er toe dat het contract werd beëindigd en dat de leverancier is veroordeeld tot terugbetaling van alle schade.”

Persoonlijk contact Daniël van der Beek is zeer tevreden met zijn beslissing om een eigen kantoor te starten. “Ik kan zelf beslissen welke zaken ik voor welke cliënten wil doen. Dat leidt tot uitstekend persoonlijk contact, wat door cliënten bijzonder wordt gewaardeerd. Wij zijn een nichekantoor gespecialiseerd in enkele rechtsgebieden. Heeft een cliënt een andere vraag, dan werken we samen met andere specialisten. Doel is onze cliënten altijd van de beste adviezen te voorzien, ze snel te bedienen, tegen een zeer gunstig tarief. Omdat onze overhead veel lager is kan onze uurprijs ook lager zijn. Bovendien zijn onze tarieven variabel. Dat zorgt ervoor dat de drempel laag is. Maar uiteindelijk gaat het om het beste resultaat. Dat is en blijft de focus van VANDERBEEK advocatuur.”

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

17


Business en achtergrond

Dasta is kleine koffieboer met grootse prestaties

‘We zetten gewoon een stapje extra’ Dasta haalde afgelopen zomer het Financieel Dagblad. Het artikel met als kop: ‘Kleine koffieboer uit Wijchen slaat grote vis aan de haak’ ging over de nieuwste klant van Dasta: Jaarbeurs Catering Services (JCS). JCS brak het contract dat begin 2009 met Dasta was gesloten open, om het uit te breiden en te verlengen tot vijf jaar. In die tijd zal Dasta naar verwachting 100 ton koffie leveren en alle bijbehorende artikelen als suiker en melkcups. Hoe het zover kon komen vertelt directeur en eigenaar Dave Stapel (43 jaar). Het begon in 1993 toen vader Daan Stapel besloot voor zichzelf te beginnen. Hij kende de koffiewereld als zijn broekzak, hij zat in de directie van een grote koffiebranderij en kon daarnaast ook goed koffie proeven en melangeren. Vanuit zijn huis in Oss ging Dasta (DAan STApel) van start. Vader Stapel stelde zijn eigen Dasta-melange samen en dat recept bracht hij bij een branderij onder. Vervolgens ging hij de boer op om zijn koffie te verkopen. Zoon Dave loopt vanaf het begin mee. Hij nam in 2001 alle aandelen van pa Stapel over.

Nieuwe regio

Wij drukken steeds ‘groener’ Jurjen Helfrich 06-33844619

Geograaf 38, 6921 EW Duiven | T 026 319 51 51 | info@jp.nl | www.jp.nl

“Al snel wilden klanten meer dan koffie alleen, ook thee, melkcups, suiker, bekers en koffieautomaten, later zelfs allerlei schoonmaakartikelen, Cup a Soup en frisdranken. Die kunnen we ook leveren in een concept op maat, maar het begint bij Dasta altijd met koffie. Dat is onze core business”, vertelt Dave. Het bedrijf groeide gestaag, in 1998 kochten vader en zoon grond in Bijsterhuizen en daar bouwden ze hun nieuwe bedrijf. “Dat was voor ons meteen ook een start in een nieuwe regio. We hebben inmiddels vele aansprekende klanten, zoals Dar, Breed, Bovemij en recentelijk ook Planon. Daar zijn we zeer blij mee. Maar we leveren ook buiten de regio, zoals uit het FD-verhaal blijkt. Ook exporteert Dasta regel-

matig koffie via Europese cateraars aan o.a. de SFOR Organisatie.”

Service Het spreekt volgens Dave Stapel vanzelf dat de kwaliteit van hun koffie aan de basis staat van hun succes, maar het is meer. “Wij onderscheiden ons door onze service. Wij zijn altijd bereid om juist dat ene stapje extra te lopen, om de klant op zijn wenken te bedienen. Zaterdagavond van JCS een telefoontje dat de houten roerstaafjes in de Jaarbeurs op dreigen te raken, terwijl er op zondag duizenden bezoekers worden verwacht. Dan sta ik op zondagochtend voor de deur. Dat zit in onze genen en uiteindelijk levert die instelling trouwe klanten op. Als je prijs dan in orde is mag je met de grote vissen mee zwemmen en word je vaak gewoon de handel gegund.”

Kerstpakketten Dasta is ook groot als toeleverancier van koffie, thee en cacao t.b.v. kerstpakketten. “Mijn vrouw Claudia is kunstenares en zij ontwerpt bijzondere verpakkingen voor onze producten in kerstpakketten, die wij o.a. aan Makro en Hanos leveren. In één van de vier kerstpakketten zit thee, koffie of cacao van Dasta. Dat is voor ons bijzondere handel, omdat we daar al in februari mee beginnen en in de zomer met uitleveren starten. Dit alles heeft de afgelopen 2

jaren voor een groei van 15% gezorgd. En dat is niet slecht in deze zware tijden met een zwaar concurrerende markt.”

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

19


Business en mode

Maarten Tijssen Mode kleedt aan

Wil van Dekken kiest voor casual Het is druk in de zaak aan de Burchtstraat als horeca-ondernemer Wil van Dekken ‘s middags bij Maarten Tijssen Mode binnenstapt. De drukte is niet verwonderlijk als je bedenkt dat de opheffingsuitverkoop is begonnen. De reden is wel bijzonder: Maarten Tijssen Mode verkast in februari naar de Oranjesingel 4, pal naast MANNA. En dus gaat echt alles eruit voor kortingen van 20 tot 70%. Wil van Dekken is een vaste klant bij Maarten Tijssen Mode. “Ik kies voor kwaliteit, ze kennen hier mijn smaak en ik heb vertrouwen in hun advisering. Zij zijn de experts op het gebied van mode. Ik weet zelf wat ik leuk of mooi vind en samen komen we er altijd uit.” Pakken? “Soms een pak, maar ook vaak casual. Daar voel ik me lekker in.” Wil van Dekken is een bekend figuur in de Nijmeegse horeca. Hij kwam 24 jaar geleden vanuit Arnhem naar Nijmegen om met The Old Dutch aan de Burchtstraat te starten. “Daarna had ik club Keizer Karel aan de Graafseweg, vervolgens kocht ik Kandinsky en drie jaar later Le Figaro aan de Waalkade. Tussentijds kwam daar ook nog El Sombrero bij. Dat kon, omdat ik met Barry een partner heb die horeca in de vingers heeft. We hebben de zaken samen groot gemaakt.” Ongeveer vijf jaar geleden werd Wil door Hans van Delft benaderd om gezamenlijk een nieuw horecaconcept te ontwikkelen. “Dat werd het Vlaams Arsenaal. We hebben er stad en land voor afgereisd, heel veel verga-

20

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

derd, maar toen het er stond bleek het meteen een groot succes. Probleem was alleen dat het allemaal te druk werd, dus ik was blij toen ik Kandinsky en El Sombrero kon verkopen. Ik dacht dat het er nog wel bij kon. Dat betekende dat Barry hier de leiding over kon nemen. Dat gaf rust. Zij kon het Vlaams Arsenaal managen en dat is beslissend geweest voor het succes van de formule.” Wil van Dekken ziet de verhuizing van Maarten Tijssen Mode naar de Oranjesingel als een fantastische stap. “Slim, het past bij de uitstraling van de zaak. Past goed bij mijn visie dat je bezig moet blijven je zaken verder te ontwikkelen. Zo organiseren we in december in Le Figaro in samenwerking met het Holland Casino ‘Winter aan de Waal’, met aangeklede kerstborrels, muziek en gratis bezoek aan het casino”, aldus Wil van Dekken. “Zo wordt 2011 zowel voor Maarten Tijssen als voor mij een bijzonder jaar. Wij vieren dan het twintigjarig bestaan van Le Figaro en het eerste lustrum van het Vlaams Arsenaal. Daar gaan we iets moois van maken.”

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

21


uit de adviespraktijk van deloitte

Business en automotive

Horizontaal toezicht in het MKB: weet waar u aan begint… De afgelopen tijd hoor ik van steeds meer ondernemers dat zij door de Belastingdienst benaderd zijn voor een convenant inzake ‘horizontaal toezicht’. De Belastingdienst geeft vervolgens in het gesprek met de ondernemer aan wat de voordelen van horizontaal toezicht zijn. In het algemeen is dat een verhaal dat de ondernemers als muziek in de oren klinkt: snel zekerheid over fiscale issues, een vlotte afhandeling van de aangiften en een relatie op basis van wederzijds vertrouwen. De belastingadviseurs worden niet gekend in dit proces, tenzij de ondernemer dat zelf doet. In deze column plaats ik een kritische noot bij horizontaal toezicht voor het MKB. Horizontaal toezicht is uit nood geboren. De Belastingdienst heeft gewoonweg onvoldoende capaciteit om de belastingplichtigen verticaal ‘ouderwets’ te controleren. Dit zal met de aangekondigde bezuinigingen niet beter worden. Als een belastingplichtige een convenant sluit verplicht hij zich om alle mogelijke fiscale risico’s te melden aan de Belastingdienst, zodat verticaal toezicht niet of minder nodig is. Natuurlijk zijn er belastingplichtigen voor wie horizontaal toezicht heel geschikt is, zoals bedrijven die geen enkele onzekerheid willen over hun fiscale positie. Denk aan beursfondsen die niet met fiscale claims willen worden geconfronteerd vanwege de koersgevoeligheid, bedrijven met veel aandeelhouders, gemeenten, belastingplichtige overheidsinstellingen en dergelijke. Maar of de dga en zijn onderneming goed af zijn met horizontaal toezicht, is sterk de vraag. De Belastingdienst is bijvoorbeeld van mening dat, als u een convenant sluit, u meer informatie zult verstrekken dan waartoe u verplicht bent op grond van de wet en regelgeving. Immers, u handelt op basis van wederzijds vertrouwen en dan doe je toch niet moeilijk over het verstrekken van een advies van uw belastingadviseur; ook

al bent u daartoe niet verplicht. Horizontaal toezicht houdt echter niet in dat de Belastingdienst niet meer gebonden is aan de wet!

Kennelijk realiseert de Belastingdienst zich niet, dat ze vaker en in een veel eerder stadium dan bij verticaal toezicht standpunten moeten innemen. Dat vergt een andere manier van denken.

Meer weten? Dianne Kottier Deloitte Belastingadviseurs B.V. Partner business tax e-mail: DKottier@deloitte.nl tel: 088 2888799 | fax: 088 2889777

Ten slotte hecht ik er aan te melden dat ik een prima relatie heb met de Belastingdienst, die ook zonder convenant gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. Ook in dat opzicht zie ik niet in wat een convenant voor veel van mijn cliënten zou toevoegen.

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

‘Freude am fahren’

U dient alle standpunten waarover mogelijk discussie kan ontstaan te melden. De Belastingdienst is echter nog steeds gebonden aan de wet en kan bij een belastingplichtige met ‘horizontaal toezicht’ niet een gunstiger standpunt innemen. Als u zonder ‘horizontaal toezicht’ een pleitbaar standpunt inneemt, kunt u achterover leunen en afwachten of er ooit discussie komt. Met een convenant moet u het echter melden en krijgt u de visie van de Belastingdienst. Maar dat is uiteraard niet per definitie een ‘ja’. En dan? Gaat u uw standpunt herzien? Of gaat u er toch mee door? En is het vertrouwen dan geschaad? En wat betekent dat dan? In ieder geval weet u dan zeker dat u een conflict heeft. U moet er dus rekening mee houden dat u veel meer moet afstemmen met de fiscus, waardoor uw advieskosten wel toenemen (en daar is mijn beroepsgroep dan wel weer bij gebaat!). Maar u mag er niet op rekenen dat fiscale discussies door het convenant vaker in uw voordeel uitvallen. Tot nu toe heb ik in het MKB nog nauwelijks goede ervaringen met horizontaal toezicht. Onlangs hebben wij bijvoorbeeld een standpunt moeten voorleggen omdat een cliënt een joint venture met een andere partij heeft die ‘horizontaal toezicht’ heeft. Op ons verzoek om te bevestigen hoe de transactie fiscaal moest worden geduid, kregen we te horen dat het niet de bedoeling was om cases als deze voor te leggen en dat horizontaal toezicht daar niet voor bedoeld was. Toen wist ik het ook niet meer… hadden we dan niet moeten voorleggen?

Kortom: weet waar u aan begint met een convenant en overleg vooral eerst met uw belastingadviseur voordat u het tekent.

22

BMW Autotestdag groot succes

In elke man schuilt een jongen. Soms verstopt achter een strak pak of een zakelijke blik, maar breng hem in contact met mooie en snelle auto’s uit het premiumsegment en zijn jongenshart springt open. Zo ook met de deelnemers aan de BMW Autotestdag op 26 oktober jongstleden. BMW Bert Story had de regie, Nijmegen Business organiseerde. En het werd een doorslaand succes.

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

23


Business en automotive

Een tiental regionale ondernemers verzamelde zich op die dinsdagochtend bij de Nijmeegse vestiging van Bert Story. In gespannen afwachting maakten ze kennis met elkaar en dronken koffie. Edwin van Geffen en zijn team hadden een mooie serie auto’s klaar staan. Een BMW 740 d, drie auto’s uit de 5-serie met telkens verschillende motoren, twee exemplaren uit de 3-serie, twee modellen van de nieuwe X1 en natuurlijk een krachtige X5. Een mooie doorsnede van wat BMW de verwende rijder te bieden heeft.

The Huntinglodge Na een korte introductie – rijd met je verstand, houd je rijbewijs op zak en

24

bonnen zijn voor eigen rekening – gingen de heren op weg naar restaurant The Huntinglodge in Rozendaal. Daar werden ze opgewacht door directeur Hans Oerlemans, die een korte uitleg gaf over de mogelijkheden van zijn fantastische restaurant, gevolgd door een rondleiding. De heren waren onder de indruk, maar toch vooral ook over de nabijgelegen Posbank, een mooie gelegenheid om de auto’s eens op bochtenwerk te testen. Daarna ging het richting Golfbaan Rijk van Nijmegen in Groesbeek, veelal via Duitsland, om de kwaliteiten van de verschillende benzineen dieselmotoren te testen.

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

Rijk van Nijmegen En men was meer dan tevreden. Daar kwamen tijdens de lunch ook de eerste reacties los. Vooral de achterwielaandrijving maakte indruk. “De wagen lag als een blok op de weg. Wat een power, wat een directe sturing, wat een complete inrichting”, vertelde Bob Goossens (directeur Smit Gloeidiensten). “Ik ben eigenlijk een echte Mercedes-fan, maar ik ben aangenaam verrast. Dit had ik niet verwacht.” De bekende Nijmeegse ondernemer Frans Hendriks kent het product. “Ik rijd ook al jaren X5 en tot volle tevredenheid.” Ook Peter Verstegen (advocaat Heijltjes Advocaten) en

Hans Eberson rijden BMW, maar vonden het een mooie ervaring om andere modellen uit te proberen. Rein de Vries (directeur GEM Westeraam) rijdt eveneens BMW, een X5, maar is nu op zoek naar of een X3 of de BMW 5-serie touring. Pieter Haanappel (Verbeek bedrijfsmakelaars) en Jelle de Haan (Golfbaan Rijk van Nijmegen) waren niet uit de 740 weg te slaan. Op het Rijk van Nijmegen parkeerden ze de auto bij wijze van uitzondering pal voor de deur. “Mag voor een keertje en het is bovendien een mooi gezicht.” Jeroen ter Weeme (TopProfile) en Henk Oudman sloten zich bij die meningen aan. “Ge-

weldige auto’s, heerlijke dag.” Jeroen was helemaal gek van de BMW 525. “Een fantastische auto. Helemaal goed, qua in- en exterieur, maar vooral wat rijgedrag en wegligging betreft. Dit was voor mij een eye-opener.”

Geweldig succes Na de uitstekende lunch was er nog een uurtje om te testen, voordat de auto’s weer bij Bert Story moesten worden ingeleverd. Nog even napraten, vooral ook de andere modellen in de showroom aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen en toen zat de dag er weer op. Edwin van Geffen: “Het ging ons er om mensen ken-

nis te laten maken met het brede aanbod dat we hebben te bieden. Gewoon uitleggen wat we bedoelen met ‘Freude am fahren’. Een geweldig succes, vooral omdat we kozen voor een wat kleinere groep. Op die manier kan iedereen gewoon de auto kiezen waarin hij wil rijden en is er tijd voor onderling contact. Wat ons betreft rijp voor herhaling.” Dat zo’n bijeenkomst ook een netwerkkans biedt bleek uit de gretigheid waarmee na afloop kaartjes werden uitgewisseld. Netwerken werkt, ook, misschien zelfs vooral, tijdens een BMW Autotestdag. Wilt u ook in een BMW rijden? Bel met Bert Story (024) 3 719 719.

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

25


column

flitsen Officiële opening Hoefsloot Wonen in Elst: Strak design in een warme ambiance Woensdag 1 december jl. opende Hoefsloot Wonen officieel de deuren van haar nieuwe pand aan Pascalweg 4 in Elst. Tientallen familieleden, vrienden, relaties en klanten waren aanwezig bij de opening, die werd ingeleid door Paul en Bart Hoefsloot. De officiële openingshandeling werd verricht door Ronald Migo, directeur Kamer van Koophandel Gelderland Midden, die in zijn woord de geschiedenis van het bedrijf en daarmee de bijzondere familie Hoefsloot de revue liet passeren. Er was na de officiële openingshandeling tevens tijd voor de uitreiking van een meubelcheque van g1.000,- aan drie gelukkige winnaars. Het evenement was tot in de puntjes verzorgd en de aanwezigen waren dan ook zeer positief over het evenement. Hoefsloot Wonen kijkt terug op een zeer geslaagde opening en hoopt u snel te mogen begroeten in de nieuwe showroom in Elst!

Testament maken Huis kopen Bedrijf oprichten

Vertrouwd en eigentijds Toegankelijk Betrouwbaar Duidelijke taal

Betrokken Integer Heldere tarieven

www.kerstenwilhelm.nl

Waarom een kluis of brandkast ? Serge van Emmerik SAFE2LOCK, De Grens 6c, Heijen,T: 0485-324 870, www.safe2lock.nl

Kluizen en brandkasten worden al eeuwen gebouwd en gebruikt om geld, belangrijke papieren en voorwerpen te beschermen tegen diefstal en brand. Deze functie heeft het nog steeds, alleen is de diversiteit van de te bewaren inhoud enorm toegenomen. Door vernieuwing van de techniek en gebruik van nieuwe materialen is de inbraakweerstand en brandbescherming enorm verbeterd.

Wat is een kluis of brandkast ? Een kluis of brandkast is een opbergruimte die de inhoud beschermt tegen invloeden van buitenaf en dient aan een aantal eisen te voldoen.-Lastig mee te nemen en te openen.-Een bepaalde tijd bestand te zijn tegen hoge temperaturen. Het meenemen van een kluis of brandkast kan worden bemoeilijkt door deze in te metselen of zwaar te maken. Het openen kan worden bemoeilijkt door een goed sleutelslot, cijferslot, elektronisch slot, of een combinatie van voorgaande. Wilt u de inhoud beschermen tegen diefstal dan kunt u het beste kiezen voor een kluis. Wenst u de inhoud te beschermen tegen brand dan ligt de keuze voor een brandkast voor de hand. Elke kluis heeft ook lichte brandvertragende eigenschappen en elke brandkast is ook licht inbraakwerend. Echter brandkluizen hebben beide eigenschappen en beschermen de inhoud optimaal tegen alle invloeden van buitenaf.

Inbraakwering volgens EN1143-1 en EN14450 ? De norm EN1143-1 is voor vrijstaande inbraakwerende kluizen en heeft de gradatie van klasse 0 t/m XIII. Voor inbraakwerende kluizen onder weerstandklasse 0 is er sinds maart 2005 de EN14450 norm. Deze norm dient om inbraakwerende kasten in te schalen beneden de weerstandsklasse 0 van EN 1143-1. Het gaat daarbij om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in 2 Securitylevels met elk een eigen dekkingsindicatie. Als de kluis voldoet aan een van de 2 normen dan zal dit onderscheid op een label aan de binnenzijde van de kluisdeur moeten zijn aangegeven.

Oranjeboomstraat 3 • 5431 BK Mill • 0485 45 12 76 nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

27


Business en achtergrond

MANNA bekroond voor gastvrijheid

‘Chapeau voor onze medewerkers’

MANNA heeft opnieuw een bekroning in de wacht gesleept. Na twee awards voor 'Beste Hotel' is nu de veelgeroemde gastvrijheid van MANNA beloond. MANNA is opgenomen in Welkom, de gastvrijheidsgids van Nederland, als een van de meest gastvrije horecabedrijven van het land. En daar zijn eigenaren Aïda Papilaja en Sander Hendrix trots op.

Sander en Aïda. “Uiteindelijk doe je het daarvoor. Wij zien het als een bekroning op het werk dat we hier doen, want ons bedrijf draait om hospitality, dat voeren we dan ook in alles en overal door.” Wat is de “essentie van hospitality” eigenlijk. “In onze ogen een combinatie van vier elementen: de tastbare en de ontastbare beleving, gastvrijheid en commercie. De tastbare beleving is alles wat je kunt aanraken: het meubilair, de kunst aan de muur, de inrichting van je zaak. De ontastbare beleving heeft met zintuigen te ma-

Het begon met de boekers van Booking. com, die MANNA met een 9.6 in gastwaardering op de eerste plaats van hotels in Nederland plaatsten. Daarna volgde de Zoover Award voor het beste hotel in Nijmegen en nu is dus de derde bekroning aan de lijst toegevoegd. MANNA werd in de afgelopen periode bezocht

28

door een mysteryguest van het Gastvrijheidsgilde, de uitgever van Welkom, die alle facetten van het gastheerschap van MANNA beoordeelde. Van website, parkeergelegenheid, ontvangst, bediening van de gasten tot en met het 'uitwuiven' van de gasten werden beoordeeld. Alleen horecabedrijven die op alle punten goed

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

scoorden, zijn opgenomen in Welkom. MANNA is een van de slechts 96 horecagelegenheden in Nederland die alle aspecten van het gastheerschap tot in de puntjes beheersen.

Vier elementen “Dat doet je natuurlijk goed”, vertellen

ken, met geur, smaak, licht, geluid, maar ook met temperatuur. Dat bepaalt of een gast zich senang en op zijn gemak voelt. Hospitality is de benadering van de gast, de begroeting, de begeleiding aan tafel, alle contacten die je met de gast hebt. Commercie heeft met prijs/kwaliteit-verhouding te maken. Vindt de gast dat onze dienstverlening de prijs die we vragen waard is. Dat is delicaat, want de prijs moet zodanig zijn opgebouwd dat de gast een

goed gevoel heeft, maar we moeten tegelijkertijd ook een marge maken, want anders kunnen we de tent sluiten. Wanneer die vier zaken met elkaar in evenwicht zijn is er in onze ogen sprake van “balans in de beleving”

Over Welkom Welkom is een nieuwe gids die wordt uitgegeven door het Gastvrijheidsgilde, waarvan onder anderen Therèse Boer van de Librije en

Personeel Aïda en Sander benadrukken dat de bekroning voor een heel belangrijk deel is toe te schrijven aan de professionaliteit, maar ook aan de juiste bezieling van alle medewerkers. “Zij maken het verblijf voor onze gasten tot een succes. Onze medewerkers in de bar, het restaurant en het hotel zijn zeer gemotiveerd en werken met de juiste vibe!. Werken moet allereerst leuk zijn. Zo kunnen ze met oprecht enthousiasme en warmte de gast het gevoel overbrengen, Welcome!

Iens Boswijk, oprichter van Iens,

We hebben echt een fantastisch team dat geleid wordt door Sebastiaan Nijhuis en Wouter Janssen. Twee rotsen in de branding die al vanaf de opening dagelijks klaar staan voor MANNA, zo zijn er maar weinig!

perfect gastvrije horecabedrijven,

ambassadeur zijn. De gids is in november voor het eerst gepresenteerd door Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Ton Ververs, voorzitter van het Gastvrijheidsgilde vindt dat een horecabedrijf zich met goede gastvrijheid daadwerkelijk kan onderscheiden. “Juist daarom zijn we op de gedachte gekomen een gids uit te brengen met bekroningen voor die daarmee een voorbeeldfunctie hebben en ambassadeurs zijn van professionele gastvrijheid.”

We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe medewerkers die dit vak met de juiste bezieling willen uitvoeren. En die willen leren, want gastvrijheid is een product dat nooit af is, het kent geen begin en geen einde. Het is een attitude, ‘a way of life’. Je kunt er natuurlijk veel in leren, maar het moet in je zitten. De essentie is dat je gasten behandelt zoals jezelf behandeld zou willen worden. Het is een cliché maar wel heel erg waar. nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

29


“Ik breng 360 jaar geschiedenis terug!”

special

december 2010 | nijmegen business special

familiebedrijf

Vera werkt met veel inzet en enthousiasme bij Breed

en een vakkundig beheer van uw archief, inclusief opslag en

Documentconversie aan de digitaliseringsprojecten. Ze

vernietiging. Ook het scannen van uw binnenkomende factu-

werkt mee aan de ontsluiting van Sontol-registers, die

ren hoort bij onze activiteiten. Mét het Keurmerk E-Factureren,

360 jaar maritieme geschiedenis weergeven. Veel organi-

zodat u kunt rekenen op betrouwbare kwaliteit.

saties vertrouwen op de accurate digitalisering van hun archief en documenten door Vera en haar collega’s. Daar

Bij Breed helpen we mensen met een beperking om het beste

is ze supertrots op. En onze klanten zijn er blij mee.

uit zichzelf te halen. Daarmee groeien zij als mens. En profiteren onze klanten van goede en financieel zeer aantrekkelijke

Maar Breed Documentconversie doet meer.

producten en diensten. Meer weten? Bel Breed Verkoop op

Onze gediplomeerde medewerkers zorgen voor data-entry

024 - 64 99 122. Zij vertellen u er graag alles over.

DOCUMENTCONVERSIE

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

31


Business en familiebedrijf

Jacqueline van der Gracht over haar passie voor familiebedrijven

‘Onduidelijkheid leidt altijd tot conflicten’

Toen Jacqueline van der Gracht (38 jaar) haar eigen adviesbureau startte en aan de slag ging als interim projectmanager om met name veranderingstrajecten in bedrijven te begeleiden, kwam ze steeds vaker in contact met familiebedrijven. En die hadden iets speciaals. Vandaar dat ze besloot zich te specialiseren in juist die bedrijven. In 2006 werd Van der Gracht Adviesbureau voor familiebedrijven geboren. Van der Gracht heeft inmiddels veel bedrijven langs zien komen. Elk bedrijf inspireert haar iedere dag weer.

Jacqueline, prof. Roberto Floren en Carel Hagemans

Jacqueline heeft een brede adviespraktijk in familiebedrijven. “Je komt vaak in overdrachtstrajecten terecht, die bij familiebedrijven heel ingewikkeld in elkaar zitten, omdat de hoofdrolspelers meerdere rollen

hebben. Daar moet meteen duidelijkheid over ontstaan. De eigenaar is vader en/of moeder, de potentiële opvolger zoon of dochter en dan heb je nog broers en zussen of andere familieleden. Je moet uiterst helder zijn in die rolverdeling, want onduidelijkheid leidt altijd tot conflicten.” Jacqueline heeft inmiddels een aardig portfolio opgebouwd. “Voor Halma Packaging speelde ik een rol in het verbeteren van de interne organisatie, want die was door de snelle groei niet meer op orde. Ik ontwikkelde samen met de eigenaresse een strategie voor pannenkoekenrestaurant ‘t Hoogstraatje in Nijmegen. Ik begeleid Take Two, een jong reclamebureau van vier vrienden, die tevens een marketingrol speelde in het overnametraject van Sterrebosch in Wijchen. Ook voor Hagemans Vastgoedonderhoud heb ik advieswerk gedaan na de overname van Gd Scheers & Zn. Een breed pakket aan diensten, waarbij ik processen en mensen samen breng. Dat doe ik vaak niet alleen, indien nodig schakel ik externe specialisten in. Daarnaast geef en ontwikkel ik coaching- en trainingstrajecten om de ondernemer en diens personeel op te leiden. Ook voor horecabedrijven ben ik zeer actief en heb ik speciale trajecten ontwikkeld. Meer weten? Kijk op www.vandergracht.nl.”

Jacqueline van der Gracht en Maarten Halma

Stephan Ummelen en Jacqueline van der Gracht

zien. Wanneer vervolgens je meerwaarde blijkt, heb je een loyale klant.”

Overdracht

Familiebedrijven hebben iets dat hen uniek maakt. Het is de zoektocht naar continuïteit en groei van hun bedrijf, hun bereidheid om hard te werken, hun loyaliteit naar medewerkers en de grote rol die emoties in zo’n bedrijf spelen. Het leiden van een familiebedrijf is meer dan ondernemen, het is een manier van leven. “De uitdagingen in de begeleiding van een fa-

32

Geert Sanders Jr., Martje Sanders, Hilde Sanders, Corry Sanders, Geert Sanders Sr., Jacqueline van der Gracht

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

Jacqueline van der Gracht heeft zich inmiddels gespecialiseerd en dat verdiepingsproces gaat nog steeds verder. Bijvoorbeeld in opleidingen gericht op gedrag en houding, zodat een adviseur in staat is emotionele processen beter te sturen. Ze sprak, samen met Carel Hagemans, met Roberto Flören, hoogleraar op het terrein van familiebedrijven. Vanaf september 2002 bekleedt hij bij Berk Accountants en Belastingadviseurs Family Business and Business Transfer aan Nyenrode Business Universiteit. Gezien zijn ruime onderzoekservaring wordt Flören beschouwd als één van de autoriteiten op het gebied van familiebedrijven in Nederland. “Hij wist me te vertellen dat familiebedrijven de meest krachtige bedrijven ter wereld zijn, zij in recessieperiodes winstgevender zijn, hun investeringswil groter is en dat ze zeer toekomst gericht zijn. Er zijn ook wat keerzijdes te ontdekken, zo kunnen familiebedrijven soms te lang op de verkeerde weg doorgaan, is de interne communicatie vaak wat minder professioneel en is de overdracht van aandelen vaak miliebedrijf liggen op het persoonlijke vlak. Ik ben het als mijn taak gaan zien om de emoties die er altijd spelen te begeleiden en in te passen in het traject. Wanneer je daar tijdig bij wordt ingeschakeld kun je een belangrijke bijdrage leveren. Dat tijdig inschakelen is vaak een probleem, omdat familiebedrijven je in eerste instantie als een buitenstaander

Hyke van den Bent en Jacqueline van der Gracht

minder goed gereguleerd. De meeste overdrachten vinden binnen families plaats bij bedrijven met 20 medewerkers of meer, gewoon weg omdat er meer op te volgen is. Kinderen die opvolgen zijn in een ondernemerscultuur opgegroeid. Ze kennen de prijs die ze soms in hun privéleven betalen en weten hoe een ondernemersgezin er uit ziet. Slechts 12,5% van de opvolgers ziet overname als een verplichting ten opzichte van de familie. De overige 87,5% ziet de aantrekkelijkheid, de uitdaging en de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien en nemen het bedrijf over”.

Bijtijds starten

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

33


Business en familiebedrijf

Jack Muller BV succesvol specialist in voorgelakt plaatstaal

‘Wij zoeken onderscheid in toegevoegde waarde in producten en diensten’

Soms komt het allemaal goed en wordt de Amerikaanse droom verwezenlijkt. Zoals bijvoorbeeld met Jack Muller, die door omstandigheden gedwongen met veel kennis van zaken voor zichzelf begon en samen met zijn vrouw Hellen en tegenwoordig zoon Glenn in recordtijd een prachtbedrijf uit de grond stampte. Een bedrijf waar hij met recht trots op is. Hoe het zover kwam? “Door altijd een stap meer te zetten voor klanten.”

Toevoegen

Jack Muller begon op zijn zeventiende als jongste bediende bij staalgroothandel MCB in Eindhoven en later Valkenswaard. Daar doorliep hij alle afdelingen tot hij 26 jaar later als verkoper vertrok. Hij las namelijk een advertentie van een Zweeds staalbedrijf, dat een Staal Service Centrum in Beuningen wilde starten

34

en een verkoper zocht. “Ik had nog nooit gesolliciteerd, ik schreef een brief dat ik aan hun voorwaarden voldeed en dat ik me afvroeg of ze ook aan mijn voorwaarden voldeden, ik werd uitgenodigd op gesprek in Amsterdam en aangenomen. Ik werd sales executive. Dat was in 1990. De start was problematisch, we

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

hadden de Zweden te veel beloofd. Nadat het management de koers veranderde en met meer realiteitszin de markt ging benaderen ging het korte tijd beter. Ik had het gevoel dat mijn kennis en inzet niet op waarde werden geschat, dus ik vertrok. Ik besloot voor mezelf te beginnen. Dat was september 1998.”

Jack Muller had alle kennis van voorgelakt en voorbekleed staal. “Maar ik wilde iets toevoegen, meer doen dan alleen doorverkopen. Bijvoorbeeld van rollen staal staalplaten maken of platen op maat knippen, precies naar klantspecificatie en dat voor grote en kleine partijen, want de kleine klant van vandaag kan morgen een grote opdrachtgever zijn. We wilden snel en flexibel leveren, oplossingen bieden voor klanten. Daarvoor had ik machines nodig. Ik hoorde van een machine die in Italië bij een bedrijf in moeilijkheden stond, die perfect bij mijn wensen paste. Ik kon hem heel voordelig overnemen en dat was het begin van ons succes. Omdat de machine zo groot was besloten we een eigen bedrijfsruimte te bouwen. In 2002 werd het gebouwd aan Bijsterhuizen 24-23. In 2007 hebben we de oppervlakte verdubbeld en een tweede machine laten bouwen. Vanaf dat moment ging het erg snel. Wij bieden nu het grootst denkbare programma aan coilcoatingsystemen en basismaterialen. De klant kan afnemen als coils, platen of band, in grote en kleine afmetingen en in grote en kleine hoeveelheden. Naast band en plaat op maat via het eigen Staal Service Center in Wijchen leveren wij ook coils uit voorraad. Wij denken in oplossingen en in service. De klant staat bij ons uiteraard altijd centraal, daarin zijn we nog erg ouderwets. Bovendien doet zo’n klantgerichte opstelling iets met je marges. Wanneer je toegevoegde waarde levert kun je normale prijzen hanteren. Dat vinden klanten dan geen enkel probleem. Bovendien zijn we niet afhanke-

lijk van staalproducenten. Wij kopen in waar we voor onze klanten de beste kwaliteit voor de beste prijs krijgen. Daar is de klant bij gebaat. Daarnaast kunnen wij voor klanten als intermediair optreden bij leveringen af fabriek, al dan niet in de vorm van afroepcontracten.”

Familiebedrijf Jack Muller bouwde het bedrijf samen met zijn vrouw op. “Hellen was vanaf het begin verantwoordelijk voor de administratie, van twee facturen tot onze ingewikkelde administratie van dit moment, van voorraadbeheer tot debiteuren. Onze zoon Glenn deed tijdens zijn studie ‘small business en retailmanagement’ aan de HAN een afstudeerproject naar onze mogelijkheden voor de toekomst. Hij concludeert dat er nog een machine bij moet en we zijn in onderhandeling met een machinebouwer in Italië. Eind van het jaar beslissen we wat we gaan doen.” Glenn liep vaak rond in het bedrijf in zijn vakantie en op vrije dagen. Vanaf 1 augustus is hij fulltime in dienst als manager van de productie en de logistiek. “Ik probeer zoveel mogelijk te leren, met name op het gebied van sales en marketing. Bovendien ben ik verantwoordelijk voor het nieuw in te voeren computersysteem.” De familie telt nog een zoon en een dochter. “Zoon Perrin studeert nog, maar hij mag natuurlijk straks, als hij dat wil, ook in de zaak stappen. Voor onze dochter Meghan is het nog te vroeg. Zij zit op de middelbare school en ze gaat eerst een jaar naar highschool in Amerika. Daarna zien we wel verder.” special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

35


Business en familiebedrijf

Maud van Weersch (Hoge van Gerven) over de nieuwe rol van notarissen

‘Onze adviesrol krijgt terecht steeds meer gewicht’

Hoge van Gerven telt drie notarissen en vier kandidaat-notarissen. Mr. Maud van Weersch is er daar een van. “Een prachtige baan in een interessant rechtsgebied. Doordat we een groot kantoor hebben kun je eenvoudig sparren met collega’s. Dat maakt onze dienstverlening voor ondernemers erg breed, zeker ook voor familiebedrijven.”

Maatwerktrajecten De vragen van familiebedrijven mogen dan in principe niet zoveel afwijken van de dagelijkse praktijk, de problemen zijn vaak veel ingewikkelder. “Bovendien speelt emotie vrijwel altijd een belangrijke rol. Dat geldt zowel bij overnames als bij toetredingen. Een kind treedt toe, maar

36

is in gemeenschap van goederen getrouwd. Hoe regel je het zo dat de partner niet aansprakelijk wordt voor de bedrijfsrisico’s? Een vader treedt terug, maar hoe regel je dat hij wel of juist geen zeggenschap meer houdt en hoe zit het met de kinderen die het bedrijf niet overnemen. Krijgen ze aandelen, hebben ze inspraak? Dat is allemaal in maatwerktrajecten te regelen. Het is belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden en het in één keer goed te regelen. We zien bijvoorbeeld soms dat vader op papier geen zeggenschap meer heeft, maar toch op de achtergrond alles blijft regelen. Dat zijn moeilijke kwesties. Daarom is het van belang om op tijd met de procedure te starten. Regel je zaken goed, ook wanneer al-

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

les nu koek en ei is. Lacunes in de overdrachtscontracten kunnen later tot enorme problemen leiden en onherstelbare schade in families aanrichten. Dus op tijd aan beginnen en gefaseerd aan werken volgens een vooraf besproken tijdplan. Dan kun je ook de tijd nemen om te bekijken of de gedoodverfde overnamekandidaat wel de geschikte persoon is. Dat is voor families vaak moeilijk te bepalen. En als vader het gevoel heeft dat het niet goed zit is het binnen de familie bijna altijd een lastig gespreksonderwerp. Daar moet je externen bij betrekken.”

Ondernemersscan Mr. Maud van Weersch werkt in de ideale situatie in een team specialisten, die

Mr. Maud van Weersch (36 jaar) studeerde notarieel recht (met specialisatie ondernemingsrecht), liep stage bij Hoge van Gerven en mocht meteen blijven. Dat was twaalf jaar geleden. Inmiddels is er in het notariaat veel veranderd, maar één ding staat nog steeds recht overeind: een notaris kan een belangrijke meerwaarde bieden bij een overdracht. “Dat is echt meer dan het op de juiste manier overdragen van aandelen.”

elk vanuit de eigen discipline hun expertise inzetten. “Dan is de notaris de onpartijdige belangenbehartiger voor alle betrokkenen. En natuurlijk zetten we het eindresultaat goed op papier in een notariële akte, waarin alle facetten worden meegenomen; van overdracht van aandelen, aandeelhoudersovereenkomsten, testamenten, maar ook huwelijkse voorwaarden.” Die andere rol heeft alles te maken met de veranderde positie van notarissen. Voorheen was het vaak zo dat de notaris aan het einde van de rit nog even de aktes moest opstellen. Dus een relatief statische rol en die is de laatste jaren drastisch veranderd. We hebben ons ontwikkeld tot adviseurs die steeds vaker pro-actief de markt opgaan. Zo

hebben wij binnen Hoge van Gerven een ondernemersscan ontwikkeld, waarmee we ondernemers zowel zakelijk als privé elke vijf jaar juridisch doorlichten. Zijn de gemaakte afspraken nog wel juist of moeten er zaken worden aangepast? Dat doen we omdat ondernemers van nature te weinig tijd nemen voor wat zij als “juridisch geneuzel” beschouwen. En als alles goed loopt is er ook niets aan de hand, maar als er om wat voor reden ook discussie ontstaat moeten de voorwaarden wel goed op papier staan, want anders zie je elkaar niet zelden in de rechtbank terug. Dat levert hier aan mijn tafel soms heftige discussies op, maar dat is altijd nog beter dan dat je het conflict via een rechter uitvecht.”

Uitdagende tijden Het zijn uitdagende tijden voor het notariaat. “Iedereen heeft wel een beeld van de notaris van twintig jaar geleden. Die bestaat niet meer. Een notaris is een juridisch architect, die vanuit zijn kennis veel voor bedrijven kan betekenen. Bovendien hoeft dat niet altijd geld te kosten. Dat vraagt ook om een andere houding van notarissen. Ik geef er de voorkeur aan cliënten op hun bedrijven te bezoeken om te zien wat er speelt. Dat doe ik om een relatie met de cliënt op te bouwen, zodat je wanneer het er om gaat spannen niet als laatste in een rij adviseurs staat, maar aan het begin. Daarmee kan de cliënt veel dubbel werk en ellende voorkomen. En dat kan een flinke kostenbesparing opleveren!”

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

37


Business en familiebedrijf

Hilckmann Meat in uitstekende handen bij Dominique en Kathelijne Hilckmann

‘Elke dag een topproduct voor een te lage prijs’

Wekelijks worden in het slachthuis zo’n 24.000 varkens en 1.000 runderen geslacht en in verschillende snijzalen verwerkt tot delen die geschikt zijn voor eindbewerkingen door slagers, retailers en de vleesverwerkende industrie in binnen- en buitenland. In 2000 nam Hilckmann een hammenuitsnijderij in Someren over. Dominique die inmiddels haar HEAO had afgerond en elders werkervaring had opgedaan, zag dit als een ideale kans om bij het bedrijf te beginnen. Korte tijd nadat Dominique in Someren haar draai had gevonden werd Franz ernstig ziek, waardoor Dominique voor de leeuwen werd gegooid. Het was al lang duidelijk dat ik een leidinggevende taak

38

taak in het bedrijf ambieerde, maar niet zo snel. Dat overviel me.”

Aandelenoverdracht Voor Kathelijne lag dat anders. Ze begon aan een studie diergeneeskunde en stapte daarna in het textiel, een branche waarin opa ook al zijn strepen had verdiend. “Ik werkte hard, maar voor wie? Dominique maakte een groeispurt door met het bedrijf en ze vroeg me of ik niet wilde nadenken om samen de kar te trekken. We hebben een proeftijd van een jaar afgesproken, want ik wilde zeker weten dat ik de juiste keuze maakte. Bovendien kon men bij gebleken ongeschiktheid dan ook nog gemakkelijk van mij af, want zo reëel was mijn vader

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

wel. In september 2006 heb ik samen met Dominique het bedrijf van hem overgenomen. Ik mocht dus blijven”, lacht ze. Die overdracht was best spannend. “Ik zag dat ze er allebei hard voor gingen, dus ik had er vertrouwen in”, vertelt Franz Hilckmann. “Ze hebben beide de helft van de aandelen. Ze gingen echt in het diepe. Elke dag nieuwe dingen leren, beslissingen nemen, dat was een harde maar goede leerschool. Natuurlijk keek ik vanaf de zijkant mee, maar het was echt hun feestje. Zo moesten ze ook leren de zaak en privé te scheiden. Je kunt niet de hele dag over vlees praten.” De dames spraken een taakverdeling af, Dominique richtte zich met name op in- en verkoop, Kathelijne op bijvoorbeeld

Franz Hilckmann (63 jaar) startte in 1970 op het gemeentelijke slachthuis. In de tachtiger jaren werd het bedrijf geprivatiseerd en werd Hilckmann met zeven grossierderijen eigenaar. De meeste bedrijven hielden er in de loop der jaren mee op, zodat Hilckmann nu 99% van de aandelen bezit. Grondlegger Franz heeft zijn aandelen inmiddels over gedragen aan zijn dochters Dominique (38 jaar) en Kathelijne (32 jaar). “Natuurlijk loop ik nog wel eens binnen, eigenlijk elke dag, maar het bedrijf is bij hen in goede handen.”

voedingsmiddelentechnologie. Samen werkten ze aan een interne reorganisatie. “Dit zijn in feite twee verschillende bedrijven, de slachterij en de grossierderij, met twee culturen. Die culturen hebben we in 2009 zo samengevoegd dat nu alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Efficiency De vleeshandel is een sterk concurrerende branche. “In feite leveren we elke dag een topproduct voor een te lage prijs. Daar kun je verbetering in brengen door steeds weer slimmer en efficiënter te werken. De processen steeds opnieuw onder de loep nemen en kijken of er ergens slagen gemaakt kunnen worden. Ook in energie, verduur-

zaming, investeren in nieuwe machines, in hergebruik en waterzuivering. Steeds weer zoeken naar mogelijkheden om het bedrijf te vervolmaken. Daar zit ook het plezier. Bovendien opereren we in een bikkelharde wereld en dat bevalt goed. Daar gedijen we goed in, want dat was ook in de tijd van onze vader al zo en dat kennen we dus.” Franz: “Ik had niet gedacht dat Kathelijne zo zou aarden, maar blijkbaar is ook zij door het vleesvirus besmet. Het heeft te maken met drive, met doorzettingsvermogen. Dat is ondernemerschap, doorzetten, zoeken naar nieuwe wegen. En ze houden zich uitstekend staande in deze mannenwereld. Natuurlijk moesten medewerkers wennen aan vrouwen aan het roer, maar

die slag was snel gemaakt. Ook voor onze buitenlandse afnemers was het wennen, maar als ze zien dat je weet waar je het over hebt, dan word je snel geaccepteerd.” Dominique en Kathelijne onderstrepen die uitspraak. “We zijn de laatste jaren snel gegroeid in productievolume. Dat betekent dat je ook als organisatie moet groeien, dat je je professionaliseert in duidelijke lijnen en structuren. Dat je de vertrouwenspartner voor boeren en afnemers blijft. We zien ook nog een taak in het vergroten van de naamsbekendheid en ons imago. Vroeger waren er veel slachterijen, er zijn er in Nederland nog zeven over. Dus daar moeten wij een heel belangrijke speler in zijn. Dat is ons doel, daar gaan we voor.”

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

39


Business en familiebedrijf

Emile Vrieswijk over de rol van de accountant binnen familiebedrijven

‘Overnames vragen om een structurele aanpak’

Familiebedrijven zijn vaak zeer sterke bedrijven, maar toch zijn er duidelijke afbreukmomenten die andere bedrijven minder kennen. Neem de overnameproblematiek binnen familiebedrijven. Een gevaarlijk moment, een emotioneel moment, waar bedrijven alle advies goed kunnen gebruiken, al was het alleen al omdat het langdurige trajecten zijn. Emile Vrieswijk van Vrieswijk Geenen Accountants in Nijmegen weet er alles van.

(en/of moeder) draagt over en hij moet dus bereid zijn om de boel ook echt los te laten en de verantwoordelijkheden af te staan. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Bovendien is er de kwestie van de prijs. Bekijk je dat vanuit een zakelijk oogpunt of neemt men genoegen met minder en wat betekent dat voor de familieverhoudingen? Dat zijn allemaal afbreukmomenten. Ik sta op het standpunt dat je de overdracht zakelijk moet benaderen. Zo vind ik ook dat beide partijen zich door hun eigen adviseur moeten laten bijstaan. Je moet zo’n

Vrieswijk Geenen Accountants een accountantskantoor met een relatief lage bekendheid in de regio. Toch bedient het kantoor vanuit de St.Annastraat 284 veel grote landelijke klanten, maar ook de regionale MKB-er. Emile Vrieswijk (42 jaar) staat er aan het roer. Daarnaast bestiert hij met een aantal collega’s ook nog Corporate Match, een bureau gespecialiseerd in

40

corporate finance vraagstukken. Dat bedrijf heeft kantoren in Nijmegen, Heerenveen en Amsterdam.

Stappenplan Emile Vrieswijk heeft de afgelopen twintig jaar veel gezien en geleerd. Hij vindt dat een accountant vooral een adviseur moet zijn. Iemand die een bedrijf van haver tot gort kent en die dus ook

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

op de juiste momenten de juiste signalen geeft. “Dat is vooral bij familiebedrijven van belang. Je bouwt een vertrouwensrelatie op die je in staat stelt om op voet van gelijkwaardigheid met ondernemers te praten. Je maakt ze attent op kansen en bedreigingen, maar je neemt ze soms ook aan de hand. Als je goed werk levert tegen een marktconforme prijs kan zo’n relatie lang duren.’

Vrieswijk vindt familiebedrijven vaak plezierige klanten. “Omdat het ook over andere dingen gaat dan rendementsmaximalisatie. Je praat gemakkelijker over continuïteit in visie, in strategie en in leiding en natuurlijk over rentmeesterschap. Ondernemers zijn gefocust op het goed overdragen aan de volgende generatie, maar daar doen zich meteen ook de meeste problemen voor. Dat begint met een opvolgingsplan. Wie wil de zaak overnemen, is dat een goed idee –daar moet je als accountant vooral heel helder in zijn- en zo ja, hoe gaan we dat traject in? Zie het maar als een spoorboekje, dat je stapsgewijs verder brengt tot de definitieve aandelenoverdracht. Zo’n plan is een rode draad, dat meteen houvast biedt. Je komt onderweg gegarandeerd problemen tegen van allerlei aard, maar wanneer je er ruim de tijd voor neemt kun je die problemen tackelen. Dan verdwijnen de belemmeringen voor een soepele overdracht.”

Knelpunten De overdracht van een familiebedrijf is boven alles een emotioneel proces. Vader

dat realistisch en wat zou hij diep in zijn hart echt willen? Dan gaat het verhaal vanzelf lopen. Dan is het onze taak om dat hele proces secuur te begeleiden, op alle momenten helderheid te verschaffen en het zo fiscaal vriendelijk als mogelijk af te ronden.”

Leuke trajecten Emile Vrieswijk vindt het over het algemeen hele bijzondere trajecten. “Vaak complex, maar heel leuk. Je hebt te maken met een oude en een nieuwe kapitein, medewerkers moeten wennen, pa en ma moeten loslaten, zoon en dochter moeten aan hun nieuwe rol wennen. Ik voel me soms een halve psycholoog die voortdurend bezig is karakters in te schatten, emoties te voorzien en processen bij te sturen. De bottleneck is vaak niet de financiering, maar het emotionele proces. Als je een overname ten slotte succesvol afrondt geeft dat wel veel waardering. En daar doen we het voor.” Voor meer informatie bel (024) 3501880 of mail: info@vgacc.com.

proces vooral zuiver houden, er objectief naar kijken. Daar ben je ook voor ingeschakeld. Partijen hebben behoefte aan een gezonde voorstelling van zaken, die hen op elk moment met beide benen op de grond houdt.” De accountant is vaak degene die in een vroeg stadium met een ondernemer gaat praten over opvolging. “Gewoon bij een kop koffie praten over wat de plannen zijn, zijn er überhaupt plannen? Hoe lang wil de ondernemer nog door en hoe ziet hij de invulling? Is special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

41


Business en familiebedrijf

Hagemans Vastgoedonderhoud neemt GD Scheers & Zn over

‘Het is goed zo’

42

Het begon in beide gevallen met een ondernemende opa. Jan Hagemans startte in 1929 met zijn bedrijf in Groesbeek. Het was crisis, hij was schilder, er was weinig werk en dus ging hij maar zelf aan de slag. Hij bouwde het uit tot een schildersbedrijf met een tiental medewerkers en oma bestierde de verfwinkel. Zoon Hans was de gedoodverfde opvolger. Hij bezocht de schildersopleiding in het St. Lucas in Boxtel, toen zijn vader door een beroerte werd

Groei

getroffen. Er moest meteen iets gebeuren en dus nam de oudste zoon Karel de taken op zich tot Hans zijn studie zou hebben beëindigd. Karel had er eigenlijk geen zin in, want hij had een leuke baan in de verfindustrie. “Hans kwam in de zaak, maar onze vader Karel had inmiddels de smaak van het vrije ondernemerschap te pakken”, vertellen Carel en Rob. “Hij vond het leuker dan hij had gedacht.”

nieuwer, een innovatieve techneut, die bijvoorbeeld besloot dat het slim was om zelf een industriële spuiterij te beginnen. Zo konden ze kozijnen goed spuiten en later in nieuwbouwwoningen terugplaatsen. Ze hadden de tijd ook mee. Zo maakten we naam en bouwden we als schilders mee aan het ontstaan van grote delen van Dukenburg en Hatert.” In 1976 kwam een einde aan de samenwerking tussen de twee broers.

Er trad een belangrijke fase in. In 1969 werd besloten te verkassen naar een pand aan de Bedrijfsweg in Nijmegen, op zich een zeer ingrijpende beslissing. “Pa nam meer ingrijpende beslissingen. Zo besloot hij zich los te maken van de klassieke onderaannemersrol die veel schilders toen hadden. Hij had goede contacten bij woningcorporaties en ging rechtstreeks voor hen aan de slag. Broer Hans was een ver-

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

Het kan soms raar lopen in de wereld, zeker ook in de wereld van familiebedrijven. Neem Hagemans Vastgoedonderhoud, een bedrijf dat een jaar geleden haar 80-jarig jubileum vierde en dat nu succesvol wordt geleid door Carel en Rob Hagemans, inmiddels de derde generatie. Schildersbedrijf GD Scheers & Zn is zelfs nog ouder. Gerd Scheers vormt de derde generatie van een bedrijf dat in 1902 het levenslicht zag. Gerd en zijn vrouw Annelies hadden geen opvolgers, Carel en Rob zochten uitbreiding, met name in de particuliere markt en zo vonden beide partijen elkaar. Tot volle tevredenheid van alle betrokkenen.

“Hans deed al minder in het schildersbedrijf en hij is met de nodige wrijving vertrokken. Pa ging verder met groeien. Hij nam bijvoorbeeld Joop Melssen uit Nijmegen over en Schildersbedrijf Jan Borst uit Ede. We gingen steeds verder buiten Nijmegen en in de jaren tachtig zag Hagemans Bouwkundig Onderhoud het licht. ‘Meer dan schilderen’ was toen de slogan. We deden timmerwerk, werkten aan gevels en herstelden beton. Pa kampte met zijn gezondheid en

aan te stellen. Hij kon ons in de integratie ondersteunen en bovendien was hij ervaren en gezien bij de klanten. Hij zag zijn rol duidelijk als tussenpaus en dat vertelde hij ook voortdurend. Dat was de basis voor een groot schildersbedrijf met een sterke bouwkundige afdeling, maar leunend op dezelfde klanten. Hij maakte één bedrijf van beide divisies.” Carel en Rob gingen de regio’s in, Carel naar Arnhem en Rob naar Amersfoort om daar nieuwe vestigingen te openen. Ook

op 1 januari 1990 kwamen Carel en ik in het bedrijf. Er was toen sprake van een gezonde stammenstrijd binnen ons bedrijf tussen de schilders en de bouwkundige poot.”

dat liep voortvarend, maar de markt veranderde. “Het was niet langer nodig om in elke plaats een vestiging te hebben. Dus besloten we in een nieuw pand in Bijsterhuizen te gaan centraliseren. De naam werd veranderd in Hagemans Vastgoedonderhoud. We schilderen nog steeds , maar we doen hoe langer hoe meer werkzaamheden aan de totale gevel en ook steeds meer achter de voordeur; toiletten, keukens en badkamers. Zo ontwik-

Eén bedrijf De integratie ging versneld door. “En dat vond pa een verlossing”, vertelt Carel. “Bovendien werd besloten een van de zittende bedrijfsdirecteuren als algemeen directeur

kelden we ons tot een echte onderhoudspartner voor onze klanten. Op dit moment zien we nog een verandering in de markt: de sterk groeiende particuliere markt, het leek ons dus een goed idee om met name de particuliere kant van ons bedrijf verder uit te bouwen. Daarvoor gingen we op zoek naar een overnamekandidaat.”

GD Scheers & Zn. Gerd en Annelies Scheers stelden zich eind

2008 boven een goed glas wijn de vraag wat ze nu eigenlijk met het bedrijf van plan waren. Er was geen opvolging en in 2009 zou hun uitvoerder met de VUT gaan. “We hebben de mogelijkheden rustig op een rijtje gezet, maar we hadden geen haast. Voorjaar 2009 kwam ik met iemand in contact die me de vraag stelde wat ik met het bedrijf van plan was. Hij kwam hier in juli van dat jaar op terug: hij had misschien een

geschikte overnamekandidaat. Dat was Hagemans, een oud familiebedrijf dat ik al heel lang kende, van goede naam en faam, maar we kwamen elkaar in de markt eigenlijk nauwelijks tegen, omdat we beide andere klantgroepen bedienden. Er volgden drie gesprekken met Rob en Carel en de zaak was geregeld.” In zo’n proces spelen emoties een grote rol. “Wat doen we met klanten, met personeel en hoe ziet het plaatje voor onszelf er uit. Dat traject hebben we met veel waardering en vertrouwen naar elkaar doorlopen. Alle medewerkers gingen over en ze zijn daar tevreden over. Omdat ik nog vier jaar bij Hagemans betrokken blijf is de overdracht van klanten ook geen probleem. Voor Annelies was het het moeilijkst, zij moest een nieuwe invulling vinden. Inmiddels heeft ook zij haar draai weer gevonden.” Gerd Scheers spreekt van een emotioneel besluit. “Het levert een kras op je ziel op, maar het werd geen litteken. Het besluit om na 108 jaar je naam te verkopen gaat door merg en been, maar ik ben blij dat het zo is gegaan, want ik weet dat de kwaliteitsnormen die wij onszelf altijd stelden bij de broers Hagemans in goede handen zijn. Bovendien levert de samenwerking meerwaarde op. Ik stelde al snel de vraag waarom het bouwkundig onderhoud dat ze voor woningcorporaties deden ook niet voor particulieren zou kunnen worden ingezet. Daar zijn we een campagne mee gestart.” Rob en Carel hebben beiden ook geen opvolgers. Gerd: ”Voor hen komt vanzelf een keer hetzelfde moment. Wat doen we met de zaak? Ik hoop dat zij er dan net zo goed uitkomen als wij. Dit is een overname die voor alle partijen maximale meerwaarde biedt, voor beide bedrijven en de medewerkers, maar ook voor onze klanten. Het is goed zo!”

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

43


Business en familiebedrijf

Smepro International doet zaken met Van Lanschot Bankiers

‘Overdragen is een proces dat tijd vergt’ De carrière van Theo Jordan leest als een spannend jongensboek. Hij begon als onderzoeksdeskundige bij een verzekeringsmaatschappij, maar dat was niks. Hij kon beginnen bij een handelsmaatschappij in roestvrij staal in Haarlem. “Een geheel nieuwe markt voor mij, dus daar heb ik me flink in verdiept. Ik volgde cursussen in metallurgie, engineering en ik leerde tekeningen lezen. Ik kwam na enkele jaren in de buitendienst met Utrecht en Gelderland als rayons. We deden veel in Duitsland, ook in smeed- en gietwerk, maar toen er een opvolgingsprobleem dreigde ben ik vertrokken. Een Duits bedrijf zocht een vertegenwoordiger in Nederland en ik kreeg die functie. Ik legde contacten met leveranciers in Zwitserland om ons leveringsprogramma te verbreden. De Duitsers hadden inmiddels een bedrijf in Nederland opgericht. Ik zou de aandelen gefaseerd overnemen. Dat gebeurde niet en ik vertrok weer om als directeur Benelux te beginnen bij een Zweeds staalbedrijf. Zweden zijn prima mensen, maar ze houden er niet van beslissingen te nemen. Toen ik er genoeg van had ben ik met Smepro gestart.”

Snelle groei Theo Jordan startte in Oosterhout, want daar woonde hij. Het bedrijf verhuisde later naar Velp bij Arnhem en toen naar Elst. “In eerste instantie verkochten we op commissiebasis, maar ik vond die positie erg kwetsbaar. Daarom werden we voorraadhoudend en gingen we just-in-time leveren. Dat betekende meteen dat onze marges om-

44

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

In 1980 startte Theo Jordan (70 jaar) met Smepro International een handelsmaatschappij in smeeden gietwerk. Een nichemarkt, maar een mooie markt, die hij van haver tot gort kende. In maart 1991 kwam zoon Bas (42 jaar) in de zaak en hij is niet meer vertrokken. Hij zal de zaak binnen nu en drie jaar definitief overnemen. Dan kan vader Theo zich met een gerust hart terugtrekken in zijn huis in Frankrijk. Ralf Stubbe (34 jaar) is business banker en René Notten (39 jaar) private wealth manager bij Van Lanschot Bankiers. Zij speelden een belangrijke rol in het hele traject.

hoog schoten. Bovendien hebben we de klantenportefeuille sterk verbreed en opereerden we voor veel verschillende branches. We werken nu bijvoorbeeld met twee magazijnen die bij klanten zijn ingericht. Dat levert ook een enorme klantenbinding op. Mijn zoon Bas zocht in die tijd samenwerking met een machinefabriek in Rijen. Dat deed hij uitstekend en hij heeft daar veel van geleerd. Hij zette een kwaliteitssysteem op dat ons steeds verder bracht. We kregen een grote naam op het gebied van smeed- en gietwerk. Nu werken we met tien medewerkers vanuit Elst en bedienen we klanten overal ter wereld. Alle continenten, behalve Australië en wanneer we zouden willen, liggen ook daar kansen. In 1996 zijn

we in India gestart, in 1997 in China. Daar investeerden we enkele miljoenen in een machinefabriek.”

Bank Smepro International bankierde bij wat Theo en Bas tegenwoordig een ‘staatsbank’ noemen. “Voor het just-in-timeverhaal hadden we voorfinanciering nodig. Die samenwerking liep niet lekker en net in die periode belde Ralf Stubbe. Had hij niet beter kunnen plannen. Ze hadden een goed verhaal bij Van Lanschot en ze hebben de overgang probleemloos begeleid. Daar hoor ik wel eens andere verhalen over. Ralf en René beheren al onze zaken en de combinatie tussen business en privé dekt onze belangen volledig.”

En dan de overdracht. De opvolgingsvraag was snel beantwoord, Bas gaat het doen. Hij heeft twee broers die andere keuzes hadden gemaakt. Daar hebben we heel open over gecommuniceerd, dat moet ook wel. “Maar wanneer draagt pa over? Dat was een andere vraag”, vertelt Bas. “In eerste instantie was het idee op zijn 55ste. Dat vond pa te jong en het werd zijn 60ste. Toen nam hij afstand, ging eerst drie dagen werken en dat werden er steeds minder. Hij had inmiddels een huis in Frankrijk gekocht, later een stuk grond waar hij zelf op ging bouwen, dus hij vond een nieuwe hobby.” Dat omschrijft Theo heel treffend. “Mijn bedrijf was mijn hobby en het kostte me veel moeite om los te laten. Bas komt nog regelmatig naar ZuidFrankrijk om zaken even door te nemen. Bovendien zag ik Bas groeien in zijn rol. Dat gaf me rust. Ik heb nog een rol als adviseur op de achtergrond en dat bevalt goed. Het is eigenlijk precies zo gelopen als ik het zelf zou hebben gepland. Overdragen is een proces waaraan je moet willen toegeven, maar het vergt wel tijd. Dat is goed gegaan en daarom kijk ik met voldoening terug. Dit is mede dankzij de begeleiding die wij van de accountant en Ralf en Rene van Van Lanschot Bankiers mochten ervaren.”

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

45


Business en familiebedrijf

Maarten Halma Wijchense ondernemer van het jaar

‘We zijn geen familiebedrijf, maar we hebben dezelfde kwaliteiten’

De jury van de verkiezing van de Wijchense Ondernemer van het Jaar vond dat Maarten Halma van Halma Packaging de juiste keuze was. Zij roemde zijn passie en gedrevenheid, waardoor hij in staat is gebleken om zijn bedrijf in negen jaar tijd op de wereldkaart te zetten. En dat is zeker een prestatie van formaat in een enorm moeilijke markt. Volgens Maarten Halma is dat gebaseerd op de kwaliteiten die je ook in familiebedrijven terugvindt. Maarten bedankte in zijn speech heel nadrukkelijk alle 39 medewerkers van zijn bedrijf, die hij ook allemaal voor die gala-avond had uitgenodigd. “Want succes maak je samen.”

Het begon eigenlijk met een geslaagde carrière binnen Depa, waarin hij in tien jaar tijd alle ins en outs van disposableverpakkingen leerde kennen. “Ik ging er weg, kreeg een baan bij een ander bedrijf, maar oude klanten bleven me volgen. Waarom begin je niet voor jezelf? Dan krijg je van ons de orders. Toen Quality Bakers dat zei ben ik begonnen. Dat was in 2001.”

te komen praten over de levering van kartonnen koffiebekers. Dan heb je het over enorme aantallen. We hadden ons zeer degelijk voorbereid, wisten welk papier ze daarvoor gebruiken en hoe ze printen. Ze waren onder de indruk van onze kennis. Omdat het ook qua prijs klopte kregen we de opdracht. Dat is dan lekker.”

Groeispurt Maarten Halma schreef een businessplan en ging op zoek naar financiering. “Dat was een spannende periode, omdat ik de eerste orders al had geplaatst voordat de financiering was geregeld. Uiteindelijk kwam het goed. Ik beperkte me toen eigenlijk tot verpakkingen voor industriële brood- en banketbakkers en de grote spelers in de verpakkingsindustrie namen me eigenlijk nauwelijks serieus. Dat werd twee jaar later anders en ze grepen naar het prijswapen. Mede daarom heb ik toen mijn doelgroepen uitgebreid. Ik ging bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen leveren (onder andere KLM, Air Berlin, Virgin), maar ook aan andere bedrijven in foodindustrie en foodservice. We leveren bijvoorbeeld alle disposables op Schiphol. Toen maakten we plotseling grote stappen. Van 2004 tot en met 2008 hebben we onze omzet elk jaar verdubbeld tot nu 16 miljoen. Dat doen we met 39 medewerkers in Wijchen, zeven in China en twee in de UK.” De laatste grote klant is Sara Lee. “Omdat we de hele keten beheersen, vanaf inkoop, controle op kwaliteit en service en nazorg, zijn we een interessante speler. Zo werden we bijvoorbeeld bij Sara Lee uitgenodigd om

46

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

nuïteit in kwaliteit garanderen.” Maarten is een gepassioneerd ondernemer, die gecalculeerde risico’s durft te nemen en die niet bang is om samen te werken. Daardoor doet hij ook zaken in Amerika en India. “Dit is een moeilijke markt, met 300 handelsbedrijven en 1200 leveranciers. Het is ook een markt die stilstaat, dus als je durft te innoveren zijn er kansen. Je moet je klanten wijzen op de mogelijkheden die ze onbenut laten, hun verpakkingen verbeteren, maar daar heb je ketenkennis voor nodig. Je moet bijvoorbeeld hun verpakkingsmachines kennen anders kun je niet meepraten. Daar investeren we dus veel tijd en energie in.”

Familiebedrijf

China Maarten waagde de grote sprong naar China. “Maar daar heb je wel volledig commitment voor nodig. Je moet er zelf naartoe en een compagnon zoeken. Die heb ik. Zij is deels eigenaar van onze vestiging daar, waardoor loyaliteit en toezicht op kwaliteit zijn gegarandeerd. Ik investeer er fors in een grote fabriek waar kartonnen bekers worden gemaakt en dan win je vertrouwen. Dan ben je plotseling een serieuze gesprekspartner en gaan deuren voor je open. Dat vergt veel energie, maar het is me wel gelukt. Nu plukken we de vruchten en kunnen we conti-

Maar is Halma Packaging een familiebedrijf? “Ja en nee. Ik ben met mijn toenmalige vrouw begonnen. Ik nam geen bedrijf van mijn vader over, alhoewel er veel ondernemers in mijn familie zitten. We hebben wel een bedrijf opgebouwd dat is gefundeerd op familiewaarden. Hard werken, maar ook successen delen. We gaan met alle medewerkers gezamenlijk vier keer per jaar uit eten, alle medewerkers die hier vijf jaar zitten krijgen een reis van €2.500,aangeboden, we vieren Sint en Kerst gezamenlijk en we betalen natuurlijk goed. Maar we betrekken onze mensen ook overal bij, we zijn een transparante organisatie en dat wordt enorm gewaardeerd. Ik geloof namelijk in duidelijkheid. Zo werk je aan een hecht team dat in staat is boven zichzelf uit te stijgen. En als je dan allemaal hard werkt, gelooft in dezelfde visie en dat ook naar buiten uitstraalt, dan wordt de baas vanzelf Wijchense Ondernemer van het jaar.”

special familiebedrijf | nummer 8 | december 2 0 1 0

47


Nijmegen Business Golfcompetitie tapijt en vinyl

De perfecte balans tussen service, prijs en kwaliteit

laminaat en parket marmoleum en pvc

Derde seizoen Nijmegen Business Golfcompetitie zit er op

moderne en oosterse kleden gordijnen en vitrages binnenzonwering en luxaflex buitenzonwering traplopers relax-fauteuils

Bij Hofmans slaagt iedereen! Voor iedere smaak en iedere prijsklasse een passend product.

Uw zakelijke partner in alle (project) stoffering

Comfort begint met een lege ruimte: wanden,

Wij zorgen ervoor dat het stofferen, van me-

vloeren en ramen die nog aangekleed moeten

ten tot en met de oplevering, netjes volgens

worden. En dat is dé specialiteit van Hofmans

de gemaakte afspraken verloopt.

Cuijk. Nergens vind je onder één dak zo’n enorme

Hofmans heeft zeer vakkundige medewerkers

keus in harde en zachte vloerbedekking, laminaat,

allemaal in eigen dienst bij Hofmans Tapijten

parket, vinyl, marmoleum, pvc, traplopers, relax-

Cuijk.

fauteuils en zoveel verschillende systemen om

Onze mensen worden regelmatig bijgeschoold

ramen te decoreren, van klassieke gordijnen tot

om zò op de hoogte te blijven van de laatste

praktische luxaflex, binnen- en buitenzonwering en

trends. Klantgerichtheid, vakkennis, snelheid,

veel, heel veel meer.

prijs en een hoge servicegraad hebben ertoe

Wij leveren u intensieve projectbegeleiding vanaf

geleid dat wij een trouwe en loyale klanten-

het vloeradvies tot aan de oplevering. Hofmans

kring hebben.

is in staat voor iedere sector perfecte oplossingen te bieden, of het nu een klein kantoor dan wel

Ik hoop u te zien in onze zaak en laat uw ver-

landelijk opererende organisaties betreft.

rassen door het assortiment.

‘Het beste seizoen ooit’ Op dinsdag 2 november vond de laatste golfdag plaats van de Nijmegen Business Golfcompetitie op Golfbaan Bleijenbeek. Net als altijd druk bezocht en hoewel de luchten gijs waren bleef het de hele dag droog. Natuurlijk waren er weer dagwinnaars, maar er was ook een algemene winnaar: Jos Spierings zette de concurrentie op die dag op beslissende achterstand. Hij nam de Nijmegen Business golfbeker 2010 mee naar huis.

De formule is in die drie jaar niet veranderd: zes negen holes wedstrijden, telkens op de eerste dinsdag van de maand, drie voor de zomer, drie er na, afwisselend op Rijk van Nijmegen en Landgoed Bleijenbeek en er werd gespeeld volgens individueel stableford met handicapverrekening. Dat was nieuw, want de organisatie paste naar aanleiding van het spel zelfstandig handicap aan. Dat zorgde ervoor dat er nauwelijks duikboten speelden.

Beter spel Maar er is in drie jaar toch iets veranderd: de Nijmegen Business Golf competitie staat als een huis. Deden in het eerste jaar al 48 golfers mee, dit seizoen nam dat aantal flink toe. Bovendien waren er belangrijk minder aanmeldingen en deed tweederde van de inschrijvers

aan minimaal vier mee. Er waren er ook vrouwelijke spelers, maar ze zijn nog steeds verre in de minderheid. Opvallend was ook dat er belangrijk beter werd gescoord dan in voorgaande edities: de deelnemers worden beter en spelen blijkbaar qualifying kaarten. Dat komt hun spel vanzelf ten goede. Maar het belangrijkste is toch het lol in het spel en natuurlijk netwerken, want de Nijmegen Business Golfcompetitie is een uitstekende netwerkbijeenkomst. Het derde seizoen was dus het beste ooit, maar we gaan volgend jaar gewoon weer aan de slag om het nog verder te verbeteren. In april 2011 start de eerste wedstrijd weer.

De winnaars En dan de winnaars. René Notten won de longest heren, Debby Wigmans de

longest dames en Leon van Beek won de neary. De derde dagprijs ging naar Nico van Ast (17 ptn), René Notten werd tweede met 19 punten en Hans Kersten ging met de dageer strijken met 22 punten. En dan de totale uitslag, die werd berekend door de vier beste uitslagen bij elkaar op te tellen. Veel spelers eindigden met een totaal van rond de zestig, nummer drie werd –daar is hij weer- René Notten met een totaal van 66 punten. Michel van Dam en Jos Spierings voerden een spannende strijd die uiteindelijk door Jos Spierings met 74 tegen 70 punten werd gewonnen. Hij ging dan ook met de grote beker naar huis. Volgend jaar start editie nummer vier, de eerste dinsdag van april bij Golfbaan Rijk van Nijmegen. Geïnteresseerd in deelname? Mail hans@eberson-nijhof.nl.

www.hofmanstapijten.nl Beerseweg 10a | 5431 LC Cuijk | 0485-315516 Elke werkdag geopend van 9.30 tot 18.00 uur | donderdag én vrijdag koopavond van 9.30 tot 21.00 uur | zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

49


Business en NUL24

NUL24 op bezoek bij Restaurant Valdin! Op 9 november om 18.24 uur stonden de deuren bij Restaurant Valdin aan de Van Peltstraat in Nijmegen wijd open. Dit was om de leden van NUL24 te ontvangen. We werden verwelkomt met een borreltje in de geheel vernieuwde zaal waar iedereen zich direct thuis voelde. Hifi Centre Nijmegen had speciaal voor deze avond de nieuwste 3D TV’s geplaatst en getooid met een 3D bril kregen we een complete demonstratie van dit fenomeen. Uiteraard leverde dit brilletje weer de lol op zoals we inmiddels gewend zijn bij NUL24. Daarna werden we uitgenodigd voor een heerlijk Italiaans buffet waarbij het enige geluid dat ik hoorde geen verdere uitleg behoeft, toch?

nijmegen business | nummer 7 | oktober 2 0 1 0

Maar, er was voor deze avond een “serieus” netwerkmoment georganiseerd door Mireille van Gent van M-Events. Zij had in een aparte zaal twee lange tafels met stoelen er omheen geplaatst en zo moest er GESPEEDDATE worden. De gedachte hierachter was, dat iedereen die je normaal niet sprak, nu leerde kennen. Iedereen had een briefje voor zich liggen met een aantal vragen voor de overbuurman/vrouw. De VUVUZELA speelde deze avond, voor het eerst na het WK in Afrika, een belangrijke rol. Iedere 2 minuten werd erop geblazen en dat was het sein dat je een stoel op moest schuiven, waardoor je een nieuw gezicht in beeld kreeg. Die avond waren 56 leden present waardoor we dik 100 minuten bezig waren. En, ja hoor, vette pret want, na een paar keer werd het briefje met vragen naar eigen idee ingevuld en daarmee was het weer echt ouderwets NUL24. De avond was weer een groot succes.


NUL 24 is een leuke club van jonge ondernemers. In elke uitgave van Nijmegen Business stelt een aantal leden zich voor:

Business en NUL24

52

Michiel Asters van Masc Software over NUL24

Michiel Asters (33 jaar) is al meer dan 10 jaar werkzaam bij Masc in Nijmegen. Op dit moment als projectmanager. Op de vraag wat zijn werkzaamheden inhouden zegt hij: “Ik begeleid de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de softwareontwikkeling en het sturen van de grotere projecten. Ik doe dat met veel plezier. Bij Masc ontzorgen wij het midden en klein bedrijf in het automatiseringsvraagstuk. Masc Software heeft al sinds 1994 ervaring met het bedenken, ontwikkelen, integreren en aanpassen van software. Begin 2009, het jaar waarin het bedrijf 15 jaar bestond, zijn wij verhuisd naar de Oranjesingel 73. Het 15 jarig bestaan is toen gevierd met een lang weekend naar Mallorca met alle medewerkers. Dat geeft ook aan hoe de sfeer is bij ons.” Als ik de vraag stel hoe lang het geleden is dat hij zich aansloot bij NUL24, valt er een stilte. “Ik weet het niet precies, maar het is sowieso 4 jaar. De tijd gaat snel. Ik vind het een gezellige club die leuke activiteiten organiseert. Ik kan ook veel van collega-leden leren. Hoe zij het doen in de markt, hoe zij omgaan met personeel, klanten, prospects enz. en dat vind ik leuk. Het zijn allemaal een beetje hetzelfde type mensen in dezelfde setting en dat spreekt mij aan.” Kortom Michiel is een tevreden NUL24 lid!

Voor meer informatie over Masc: www.masc.nl of bel 024-38 88 500

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

@choo BV NIJMEGEN < Breed > NIJMEGEN AB Telecom Solutions BV TIEL ABN AMRO Bank Nijmegen NIJMEGEN ANCA BV WIJCHEN Autobedrijf Bert Story Nijmegen BV NIJMEGEN Autobedrijf Wijnne NIJMEGEN Automobielbedrijf Eef Heijmink NIJMEGEN BDO Accountants & Adviseurs NIJMEGEN Beck Beveiliging BV NIJMEGEN Benda Drukkers NIJMEGEN Berk N.V. Accountants & Belastingadviseurs NIJMEGEN BGH Accountants & Adviseurs NIJMEGEN BHV Kompas NIJMEGEN Blijderveen Lichtreclame NIJMEGEN Blokland, Duin & Van Esch NIJMEGEN Boudestein en Zn. Antiek en Interieur NIJMEGEN Brunet Advocaten NIJMEGEN Brunet Advocaten NIJMEGEN Bubbles! Hygieneservice WEURT Bulthaup Keukenarchitectuur Nijmegen NIJMEGEN Business Center Nijmegen NIJMEGEN Catering Kruissen HEUMEN Cornielje Catering NIJMEGEN De Notenkraker MILLINGEN a/d RIJN De Spil eten en drinken NIJMEGEN Decodata NIJMEGEN Dedicated NIJMEGEN Deloitte Accountants BV ARNHEM Deloitte Accountants BV GRAVE Deloitte Belastingadviseurs NIJMEGEN Desta Bedrijfsmakelaars BV NIJMEGEN Drukkerij Quickprint B.V. NIJMEGEN Dutch Mate Company NIJMEGEN Eberson & Nijhof Uitgevers BV NIJMEGEN EPOC Entertainment LENT EPOC Entertainment LENT Ero World NIJMEGEN E-Teddy.com NIJMEGEN Europacar BEUNINGEN F. van Lanschot Bankiers MALDEN Finovion Nijmegen BV NIJMEGEN GAC Business Solutions OIRSCHOT Geldersewijnbeurs NIJMEGEN GHW Assurantieadviseurs BV NIJMEGEN Glas- & Schildersbedrijf Marc Hellegers NIJMEGEN Golfbaan Het Rijk van Nijmegen GROESBEEK Golfbaan Landgoed Bleijenbeek AFFERDEN Groenewegen en partners Gerechtsdeurwaarders UTRECHT Guijt Verzekeringen GENDT Hegeman Groep NIJMEGEN Heijltjes Advocaten NIJMEGEN Hekkelman Notarissen N.V. NIJMEGEN Hestia Makelaars & Taxateurs NIJMEGEN Hifi Centre Video NIJMEGEN Hijmans BV WINSSEN Horwath de Zeeuw & de Keizer NIJMEGEN Hotel - Grand Café Atlanta NIJMEGEN Houterman Autosleepdienst WIJCHEN INBEV DOMMELEN ING NIJMEGEN Jac. Bongers Dranken NIJMEGEN

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders JG-Com Led lighting and audio solutions Juro Business Consultancy KBMA BV KBS Kamerbeheerservice Keijser & Co Home Interiors Keizer Karel Catering Kelderbox Kilsdonk Kartonnen Dozen Koffiebranderij Peeze Kokke Aannemersbedrijf BV Lightgimmicks.nl BV Machinefabriek van der Cruijsen Marketing & Management Executives Masc Software MatersvanderNet Belastingadviseurs BV Mazars Paardekooper Hoffmann N.V. M-Events Modderkolk Projects & Maintenance B.V. New Road Media New Road Media Old Cave Olround BV Oosterbaan-Living Peeman Dranken Personato Werving en Selectie Plus Reclame BV Poelmann van den Broek N.V. Poelmann van den Broek N.V. Product Plus Publivision fotografie Rabobank Nijmegen Rederij Tonissen bv. Reflect Glasfilm BV Restaurant Valdin Rijschool NOVA! Rokade BV Scholten & Scholten Reclame Sewpersad Tandartsenpraktijk Shamrock Spijshuis Uylenspieghel Steal IT BV Tarcise Interieurdesign en Styling Targettrading BV The Matrixx TopProfile Executive Search Total ‘t Meertje Triavium IJsbaan en Evenementen Univacco Foils Holland BV van den Wildenberg & van Halder advocaten Van Iersel Luchtman Advocaten VIB Rob van Horssen B.V. VWGNijhof Accountants & Belastingadviseurs VWGNijhof Accountants & Belastingadviseurs Wico Megaverf Wijnfort Woonwinkel Landelijk Verlangen YRWN Zaal Verploegen Party- en Congrescentrum Zember Payrolling B.V. Zoevers Elektrische Scooters & Fietsen

NIJMEGEN NIJMEGEN NIJMEGEN WIJCHEN NIJMEGEN NIJMEGEN NIJMEGEN GENDT NIJMEGEN ARNHEM NIJMEGEN WIJCHEN MALDEN BEUNINGEN NIJMEGEN NIJMEGEN NIJMEGEN GRAVE WIJCHEN WIJCHEN WIJCHEN BEMMEL NIJMEGEN WIJCHEN NIJMEGEN VENRAY ELST NIJMEGEN NIJMEGEN NIJMEGEN MOOK NIJMEGEN NIJMEGEN MALDEN NIJMEGEN NIJMEGEN GENNEP NIJMEGEN NIJMEGEN NIJMEGEN NIJMEGEN BEUNINGEN MOLENHOEK MILLINGEN a/d RIJN NIJMEGEN VENRAY OOIJ NIJMEGEN HUISSEN NIJMEGEN NIJMEGEN BEUNINGEN LENT NIJMEGEN NIJMEGEN LENT HAALDEREN NIJMEGEN WIJCHEN NIJMEGEN LENT

Ronald Roelofs van Wico Megaverf over NUL24

Ronald Roelofs (45 jaar) is directeur eigenaar van Wico Megaverf aan de Oude Molenweg in Nijmegen. “Begin jaren ’70 startte vader Roelofs met Wico Autolak BV, door de jaren heen groeide de onderneming gestaag en wist menig Nijmegenaar de weg te vinden naar de Joh. Vijghstraat. In de jaren ‘80 kwamen mijn broer en ik erbij en werd een extra vestiging in Oss geopend. Daarna werd begin ’90 nog een vestiging in Cuijk geopend. In 1999 heb ik de zaken in Oss en Nijmegen overgenomen van mijn vader en ben toen begonnen met het assortiment uit te breiden met schildersverven. De ruimte werd te klein en in 2006 ben ik verhuisd naar de Oude Molenweg. Deze winkel heeft een oppervlakte van 350 m2, in vergelijking met de 70 m2 die we hadden is dit een hele vooruitgang. We kunnen op dit moment alle markten, zowel zakelijk als de consument, op het gebied van verf en toebehoren tot hun dienst zijn. Ook voor binnenzonwering kun je bij ons terecht.” Als ik aan Ronald vraag wanneer en waarom hij lid is van NUL24 zegt hij: ”Vanaf het moment dat NUL24 bestaat ben ik erbij. Het streven van deze club die vnl. uit jonge ondernemers bestaat en laagdrempelig is sprak mij bijzonder aan. Zoals het er nu uitziet zal ik nog lang de supergezellige netwerkbijeenkomsten van NUL 24 blijven bezoeken.”

Voor meer informatie kijk op www.wicomegaverf.nl of bel (024) 323 26 68 of (024) 350 69 11.

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

53


column

On Tour

Toplocaties in de regio

“Gelderland levert je mooie Streken” Een promotie project om de zakelijke markt in Gelderland een extra impuls te geven. De Gelderland promotiemobiel heeft de afgelopen maand vele kilometers gemaakt om op beurzen en evenementen Gelderland op een gave manier in de kijker te zetten.

Restaurant The Hunting Lodge is veel meer dan een eetgelegenheid het is een internationaal trefpunt op toplocatie. Zaken­ wereld, industrie, financiële sector, overheid, cultuur en academische wereld bouwen en onderhouden daar hun netwerk.

Het markantste gebouw van Nijmegen, FiftyTwoDegrees, voor uw event, congres, meeting, borrel, diner, party, trouwlocatie, kortom voor elke gelegenheid!

Club 52

Vele enthousiaste reacties en blikken in de caravan stemden ons goed. De acties en prijsvragen hebben ons vele nieuwe contacten opgeleverd! De winnaars van deze acties gaan we verrassen met een powerlunch op het bedrijf. De promotiemobiel gaat dus on tour naar potentiële relaties en decisionmakers van zakelijke bijeenkomsten. Onze samenwerkingspartners zijn enthousiast en gaan mee on tour om samen 1 doel na te streven. Meer zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen, workshops, congressen en bedrijfsuitjes laten plaatsvinden in Gelderland. Met het einde van het jaar in zicht is de tour een goed moment. Kerstborrels, eindejaarsbijeenkomsten, maar ook de planning voor 2011 word actief gemaakt.

Neem voor meer informatie contact op met Joke van Vrouwerff. Jonkerbosplein 52 6534 AB Nijmegen (024) 352 96 67

The Hunting Lodge Beekhuizenseweg 1 6891 CZ Rozendaal (Gld.) 026 361 15 97 www.thehunting.nl

club52@fiftytwodegrees.com www.fiftytwodegrees.com of www.club52.org

reservations@thehunting.nl

Jachtslot de Mookerheide heeft sinds kort de veelgeprezen Co & Marianne Simmers aan het culinaire roer! De liefde voor het vak en hun drive om hun gastvrijheid te delen met gasten heeft hen doen besluiten deze uitdaging aan te gaan. Met deze nieuwe aanwinst gaat Jachtslot de Mookerheide een nieuw tijdperk in op het gebied van culinaire & gastronomische kwaliteit! Topkok Co Simmers heeft een kaart samengesteld met mooie, nieuwe uitdagende gerechten.

Het Rijk van Nijmegen is dan ook sprookjesachtig mooi aan het worden en laten op diverse manieren van hun beste winterse kant zien. Zakelijke bijeenkomsten en borrels kunnen gecombineerd worden met echte winterbeleving tijdens onder andere: - De kasteeltuin van Wijchen. Deze is van 5 december tot 2 januari het decor voor Wijchen Schaatst. - Mariken Winterfeesten, van 4 december tot 2 januari. Feestelijke etalages, kerstmarkt in het centrum van Nijmegen, kerststallen in de Stevenskerk en de sportieve Kerstmannenloop.

Winterse gezelligheid! Bierbrouwerij Graaf van Heumen. Informeer nu naar ons Bourgondische winterarrangement. Te boeken vanaf 25 personen i60,- p.p. all-in.

Landgoed Bergzicht De Raaf Rijksweg 232 6582 AB Heumen (024) 358 59 60 www.graafvanheumen.nl

Landgoed, Jachtslot De Mookerheide Heumensebaan 2, Molenhoek www.mookerheide.nl

schikt over 96 luxe 4-sterren hotelkamers en fantastische thermen faciliteiten. 9 moderne vergaderzalen, voorzien van daglicht, met capaciteit van 2 tot 240 personen. Officieel ‘Erkend Congresbedrijf’, geclassificeerd met 5 hamers en met gratis High Speed Glasvezel (draadloos) internet.

Scandic Sanadome

Geniet ervan!

Weg door Jonkerbos 90 6532 SZ Nijmegen (024) 359 72 04

Marie-Louise Buckens, Coördinator Convention Bureau regio Arnhem-Nijmegen

info@sanadome.nl, www.sanadome.nl

“GIJ ZULT GENIETEN” Het juiste recept voor al uw zakelijke bijeenkomsten… vindt u bij het Vlaams Arsenaal in het hart van het Nijmeegse stadscentrum. Wij heten u graag van harte welkom!

Vlaams Arsenaal Arsenaalpoort 1-4, (024) 324 48 33, www.vlaamsarsenaal.nl

www.linkedin.com/marielouisebuckens

Voor meer toplocaties

54

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

Geld verdienen met Sociale Media - 45% van alle ondernemers in Nijmegen noemt zichzelf digibeet - 50% weet de weg te vinden met de computer - 5% loopt voorop met de technologie Doet die laatste groep het ook beter? Bij welke groep hoort u? En bij welke groep wilt u horen? Tot slot de belangrijkste vraag: wilt u geld verdienen met deze technologie? Het antwoord op de laatste vraag is duidelijk: natuurlijk! “Maar als ik lees op twitter dat een collega zin heeft in een kop koffie, een manager zich verveelt op een saai congres of –nog erger- de hond van de buurman aan de schijterij is, dan vraag ik me werkelijk af wat dat met geld verdienen te maken heeft”, aldus een Nijmeegse ondernemer. Dat vragen wij ons ook af. Op dit moment kunnen u en ik prima zonder sociale media. En is het elkaar voortdurend op de hoogte houden met zinloze informatie een aanslag op de toch al beperkte tijd. Wat moeten we er dan wel mee? U kent wellicht het voorbeeld van de vertegenwoordiger die begin 90-er jaren bij zijn baas om een mobiele telefoon vroeg. “Kun je nu je werk zonder zo’n ding doen?” was de vraag. De vertegenwoordiger moest toegeven dat dat het geval was. “Nou”, antwoordde zijn baas opgewekt, “dan heb je ‘m dus niet nodig.” Kunt u nu zonder mobiele telefoon? Over vijf jaar klinkt de vraag:”kunt u zonder sociale media?” waarschijnlijk precies hetzelfde. Social media hoort anno 2010 bij uw marketingmix. Dat betekent dat u daarvoor - net als voor uw drukwerk, website en beurzen - een gefundeerde keuze moet maken hoeveel tijd en energie u daarin wilt steken. Wij zijn geen experts, maar Twitter en LinkedIn hebben ons dit jaar aantoonbaar 20% van onze omzet opgeleverd! Door LinkedIn contacten die wij anders niet zou hebben gehad. Doordat mensen reageerden op een Twittervraag en ons aanbevolen. Dus ja; geld verdienen met social media is zeker mogelijk. U kunt er voor kiezen om er tijd in te steken of om dat juist niet te doen. Die keuze is geheel aan u. Het helpt wel als u het gevoel heeft dat het bij u past.

Scandic Sanadome Nijmegen be-

Buiten het centrum van de stad zijn er ook talloze evenementen gaande. Een jachttafereel aanschouwen tijdens uw kerstborrel op Jachtslot de Mookerheide, of een bierproeverij in de Graaf van Heumen? Lekker aanschuiven voor een brunch in Golden Tulip Val Monte of uw kerstgeschenk innen bij Scandic Sanadome. Veel inspiratie en dat allemaal “om de hoek”

column

www.conventionbureau.nl

Bij ons past het!

Otto Wijnen en Rob Janssen

zijn geen experts in social media maar wél de presentatoren van de energieke Social Media Show. Check www.socialmediashow.nl voor een uitvoering in uw businessclub!

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

55


een

oase aan creatieve mogelijkheden

Business en BKD

6e Bedrijven Kontakt Dagen op 17 en 18 mei 2011 Triavium Nijmegen

‘Concept steeds verder geperfectioneerd’

BKD nijmegen

bedrijven kontakt dagen | 18 en 19 mei 2010

Gait lum ate

Nim niamet adit vullandipit ulla alit

OSRN voor vijfde keer present tijdens BKD

De actie leverde in elk geval een groot aantal vroegboekers op, die mee dongen naar de seats naar Londen, maar bovendien profiteren van de 15% vroegboekkorting. Zij geloven in het concept dat op dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2011 voor de zesde keer in het Triavium wordt georganiseerd. Twee dagen van 14.00 uur tot 22.00 uur, waar bedrijven en instellingen met succes hun producten en diensten presenteren, nieuwe contacten leggen of bestendigen oude. Want dat is toch de basis van elk b-to-b evenement.

Smaakmakend Standhouders worden automatisch (gratis) lid van de BKD Netwerkclub, die elk jaar een vijftal zeer afwisselende, maar in elk geval interessante evenementen organiseert. Het volgende event vindt plaats half januari 2011 en het

wordt in elk geval weer zeer smaak- en spraakmakend, maar ook daarover de volgende keer meer. Het concept wordt elk jaar verder geperfectioneerd. De bovenring is van oudsher de plaats voor reguliere stands en pleinen of straten van businessclubs. Het lifestyleplein is de plek waar ondernemers die hun diensten op een andere manier willen presenteren. Daar vindt ook de modeshow plaats, daar vindt u het restaurant en de bar. Een lunchbijeenkomst voor standhouders op dag twee, voorafgaand aan de opening van de beurs. Volgend jaar meer aandacht voor seminars en workshops, die worden georganiseerd in de VIP-ruimte op de eerste etage.

Vroegboekkorting

tio en nv co

www.bkd-nijmegen.nl 1004201 Mei_BKD special.indd 1

nb

ur

ea

u.

nl

De BKD is dit jaar vroeger dan anders gestart met de acquisitie. Speciaal daarvoor werd het kerstshoppen in Londen ingezet. Op 7 december zouden tien vroege ‘BKD-inschrijvers met City Jet vertrekken vanuit Eindhoven naar London City Airport voor een dagje shoppen in kerstsfeer. Vanwege de weersomstandigheden is dit verzet naar 13 december. In de volgende uitgave van Nijmegen Business leest u daar meer over.

3-5-2010 21:45:27

ondertekend formulier faxt (024) 360 92 77 of mailt naar info@bkd-nijmegen.nl. Bel voor meer informatie met Claudia Goedhart-Bakker (024) 360 92 88. Bij inschrijving voor 1 maart 2011 middels een getekende opdrachtbevestiging ontvangt u 15% korting op de standprijs. Nijmegen Business is de officiële mediapartner van de Bedrijven Kontakt Dagen. De Nijmegen Business Beurscatalogus wordt twee weken voor de BKD in een extra grote oplage gedrukt en verspreid. U vindt er informatie over collega-ondernemers, de plattegrond en alles wat u verder moet weten over de belangrijkste regionale zakenbeurs. Bel voor speciale tarieven met Didy van Eldik, tel (024) 360 92 88.

Kijk voor inschrijfformulieren en tarieven op www.bkd-nijmegen.nl. Een inschrijving is pas geldig wanneer u een

F-Graphics, grafische vormgevers nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0

+ Kerkenbos 11-09 + 6546 BC Nijmegen + 024 373 22 99 + info@f-graphics.nl + www.f-graphics.nl

57


Business en golf

Golfbaan Landgoed Bleijenbeek brengt golf en netwerken in praktijk

‘Golf is een basis om elkaar beter te leren kennen’

! l o o c s a p s ’ a d Golfen en netwerken werkt. Dat houdt elke golfbaan elk (aspirant) businessclublid voor. Maar is dat ook zo? Wietske Huigevoort van Golfbaan Landgoed Bleijenbeek bracht drie golfers bij elkaar voor een rondje over negen holes. Genoeg tijd voor Michel Dams (Avodesch), Rob Bindels (Bol Accountants) en Roel Clevers (Price Cleaning) om uit te leggen hoe dat met netwerken zit. Michel Dams (43 jaar, handicap 8.8) is salesmanager bij Avodesch, een groothandel in schoonmaakartikelen en hygiëneproducten. Rob Bindels (40 jaar, handicap 21.3) is business developer bij Bol Accountants. Hij vertegenwoordigt Bol tijdens netwerkbijeenkomsten, maar hij zorgt ook voor acquisitie van nieuwe klanten. Roel Clevers ((34 jaar, handicap 22) is directeur bij schoonmaakorganisatie Price Cleaning. Hij is verantwoordelijk voor operations, financiën en personeel. Rob en Roel zijn businessclubleden en Michel sponsort met Avodesch.

Kennismaken Rob en Michel hadden elkaar al ontmoet tijdens businessclubwedstrijden op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek.

“Niet echt in dezelfde flight, maar we kwamen wel met elkaar in gesprek. Je praat veel over golf, maar ook wel eens over je business”, vertelt Rob. “Toen Michel vertelde wat hij deed heb ik hem bij de juiste persoon in onze organisatie geïntroduceerd. Dat heeft er toe geleid dat zij nu de schoonmaakproducten voor onze vier vestigingen leveren. Ik heb hen op mijn beurt kennis laten maken met Bol. Ze hebben een accountant, maar ze weten nu in elk geval van ons bestaan.” Rob stelde Michel voor aan Roel en beiden hebben inmiddels een afspraak gemaakt. Gewoon even kijken of ze op korte of langere termijn iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Meerwaarde Ook Roel Clevers is overtuigd van de

meerwaarde die golf in zakelijk netwerken kan bieden. “Het resultaat is misschien niet direct meetbaar, maar ik ben er van overtuigd dat het werkt. Op een golfbaan leg je gemakkelijk contact, je hebt samen dezelfde hobby en dat werkt. Ik zie het als een goede basis om elkaar te leren kennen en daarna wellicht zaken te doen.” Michel Dams: “Het werkt ook andersom: Als je op de golfbaan geen klik hebt, doe je ook geen zaken.” En het rondje golf? Dat werd bijzonder gezellig, een combinatie van lekker geconcentreerd spelen en lol maken met elkaar op een prachtige golfbaan. Want daar waren de heren het over eens. “Golf is een heerlijk spel, maar je moet vooral ook plezier hebben. Dan komen de zaken vanzelf.”Ook businessclublid worden? www.golfenopeenlandgoed.nl Stichting Beuningen On Ice bedankt, samen met haar 250 vrijwilligers, de sportieve Nijmeegse ondernemers welke sponsor zijn van ons evenement!

58

nijmegen business | nummer 8 | december 2 0 1 0


www.poortvancuijk.nl

Poort van Cuijk I + II De entree naar ondernemen op niveau

Poort van Cuijk I

Grotere units te huur vanaf ± 212 m2 vvo tot ± 480 m2 vvo (gedeelte verdieping)

Huurprijs € 135,- per m2 vvo/per jaar/excl. BTW

Goed bereikbaar

Zichtlocatie

Flexibele indeling

Imposante thuishaven

Poort van Cuijk II

Nog enkele units te huur • vanaf ± 160 m2 vvo tot ± 340 m2 vvo (of combinaties meerdere units) De in het oog springende kantoorgebouwen Poort van Cuijk I + II bevinden zich aan de westrand van Cuijk, op bedrijventerrein Groot Heiligenberg. De hoogwaardige afgewerkte kantoorgebouwen zijn strategisch gelegen aan de A73 Venlo-Nijmegen en het station ligt op loopafstand. Airport Weeze (Niederrhein) is in 20 autominuten bereikbaar. Uw kantoorruimte is naar eigen keus in te delen en voorzien van alle moderne faciliteiten. Desgewenst kunnen we ook de volledige inrichting en stoffering voor u laten verzorgen. Parkeergelegenheid is er volop. In Poort van Cuijk I kunt u grotere units vanaf ± 212 m2 tot ± 480 m2 huren of combinaties van meerdere units. Dit gebouw is eventueel ook in zijn geheel te huur of te koop (prijs n.o.t.k.). In Poort van Cuijk II zijn nog enkele (kleinere) units beschikbaar vanaf ± 160 tot ± 340 m2.

Meer informatie over beide gebouwen vindt u op www.poortvancuijk.nl. Wilt u de gebouwen eens van binnen bekijken? Bel dan voor het maken van een afspraak. Van der Horst Vastgoedconsultancy ■ Spinding 5h ■ Postbus 276 ■ 5430 AG Cuijk ■ T (0485) 33 54 33 ■ www.poortvancuijk.nl

2010 - Nijmegen Business 7 - Oktober  

Nijmegen Business 7 - Oktober 2010. Kijk voor meer informati...