Page 1

TRAVEL / CULTURE / PHOTOGRAPHY WWW.NEXTTRAVELMAGAZINE.COM

ISSN 2286-8682

COMPLIMENTARY


EDITOR’s Talk

ISSUE 8 . 2013

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ เราจะพาไป

กาญจนบุรีคือดินแดนแห่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ ด้ ว ยผื นป่ า พรรณไม้ โถงถ�้ำ น�้ำตก และประเพณี วัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออารี ทั้งไทย พม่า มอญ ปา กะญอ (กะเหรี่ยง) ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น กาญจนบุรียังเต็ม ไปด้วยเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ มีอนุสรณสถานหลายแห่ง ปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น�้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ ด้วยความหลากหลายของพื้นที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ ในจังหวัดชายแดนตะวันตกแห่งนี้ กาญจนบุรจี งึ เป็นจุด หมายปลายทางที่เหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวทุกสไตล์ ทุกวัย และทุกฤดูกาล ที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทย และชาว ต่างชาติ ทีมบรรณาธิการได้คัดสรร สถานที่เด่นๆและ ความงดงามของกาญจนบุรี ทีร่ อให้คณ ุ มาสัมผัส หวังว่า ผูอ้ า่ นทุกท่านคงอิม่ เอมและชืน่ ชอบ กับ นิตยสาร Next Travel Magazine ฉบับนี้นะค่ะ

Hi, everyone! This issue the reader will confront with natural of Kanchanaburi Because of its magnificent landscape and charming beauty, Kanchanaburi has become a major tourist destination, with attractions including several well-known waterfalls, caves that were once inhabited by Neolithic man, pristine national parks, tranquil rivers, virgin forests, and several large reservoirs. Together, these attractions offer an intriguing experience for both first-time and repeat visitors. You can joyfully share your life within your family members. It is the town that a visitor can give reward to yourself and experience that it hard to forget. It is, therefore, well known for both Thai people and foreigners, The editorial team leads you to face the tourism attractions and splendid of Kanchanaburi Waiting for you to experience.We hope you will have fun and enjoy this edition of Next Travel Magazine. Thank you!

NATTA KAJAISORNSITH editor-in-chief

TEAM ALNAPA WACHIRANUROJ

SUNTAREE POLVIVAT

Ekachai Veerananchai

ONYA TANAKORNATIKUL

ADVISING EDITOR

ADVISING EDITOR

Honorary Advisor

GRAPHIC DESIGNER

JIRAPAT BOWORNNUN PROOFREADER

ติดตามข่าวสารนิตยสาร NEXT ในหน้า Fanpage บน facebook เพียงใส่ Next Travel Magazine ในช่องค้นหา แล้วกด Like เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ NEXT news magazine in the Pages Fanpage on facebook.Simply enter in the search box and click Next Travel Magazine Like to follow. Get the information and data. www.Nexttravelmagazine.com Email : mail@nexttravelmagazine.com NEXT Magazine Thailand is published and distributed monthly by Miko 1999 co.,ltd. Address : 80/28 Bangkho Bangkholham Bangkok 10120 Tel. 02-674-0244 Email : mail@miko.co.th For all advertising queries contact : K.Bow NEXT travel magazine , Tel: 02-674-0244 or 084-877-7209 www.facebook.com/nexttravelmagazine


26 36

58 42

CONTENT

NEXT TRAVEL MAGAZINE

ISSUE 8 : 2013

10 NEXT update 12 NEXT Gadget 14 Next Airlines 16 CALENDAR

06

next travel magazine

18

18 bangkok STORY 30 nEXT BREAK 36 Next Bangkok dine 42 Kanchanaburi destination

57 56 56 Kanchanaburi hotel 66 Kanchanaburi activities 86 Kanchanaburi dine


NEXT

CONTRIBUTORS WHERE TO FIND www.nexttravelmagazine.com

WARAN SUWANNO PHOTOGRAPHeR

การเขียนอาจจะท�ำให้เราจินตนาการเองได้ และรูปภาพเราสามารถเห็นอารมณ์และความรู้สึก แต่ละช่วงเวลานั้น ซึ่งท�ำให้เราเก็บความทรงจ�ำไว้ได้ แม้ว่ากาลเวลาของเราจะผ่านไปนานแค่ไหน เหมือน ช่างภาพระดับโลกคนนี้ที่สามารถชักภาพให้คนทั้ง โลกได้รวู้ า่ ยังมีสงิ่ ทีอ่ ศั จรรย์อกี มากมายในโลกของเรา Writing can make us imagine ourselves, but pictures convey feelings and emotions of that moment. This creates an everlasting memory which will never fade away. World-class photographers can stun the whole world and show that they are many discoveries to be made in this world.

pHOTOGRAPHER

ฉบับนี้ ขอแนะน�ำช่างภาพหน้าใหม่ แต่ฝีมือ ไม่ธรรมดา กับความสามารถทางการถ่ายภาพอัน หลากหลาย For this issue, it suggest the new photographer but has long been an expertise in his field with the unique abilities taking various and amazing photos.

DEPARTMENT OF TOURISM DISTRIBUTION: BANGKOK, chiang Mai, phuket,MAIN CITIES ON BOARD INTERNATIONAL: LOS ANGELES, NEW YORK, WASHINGTON D.C. , LONDON, BRUSSELS, PARIS, LYON, MALTA, BAHRAIN, DUBAI, BEIJING, HONG KONG, TAIPEI, THAILAND, COPENHAGEN RESTAURANT : BLUE ELEPHANT ROYAL THAI CUISINE (ALL BRANCHES) FACEBOOK FAN PAGE : www.facebook.com/nexttravelmagazine , www.nexttravelmagazine.com

Miko 1999 co.,ltd. : 80/28 Charoenrat Road BangKhlo bangkholaem Bangkok 10120 Tel. 02-164 1241-2 Email : mail@miko.co.th

SHOPPING MALL

LOUNGE

COFFEE Restaurant

MONGKOL MANOLAMAI PATTARAWIN MAHATTANASAKUL

FIND NOW.

AIRLINES’S LOUNGE

HOTEL

PHOTOGRAPHeR

จากการได้ร่วมงานเป็นช่างภาพรับเชิญใน ฉบับแรกๆ ด้วยผลงานอันโดดเด่น ที่แสดงให้เห็น ถึงฝีมือในการถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดาของเค้าจนได้ รับเกียรติมาเป็น Photographer ประจ�ำของเรา After working together with this photographer in the first invited, it obviously shows how proficiency he is putting into his photos. And, it is an honour for us to have him as one of the photographer.


NEXT

UPDATE

MERRY CHRISTMAS AND NEW YEAR’S EVE DINNER DECEMBER 25 AND 31, 2013 DECEMBER 25 AND 31, 2013

THE MAGIC OF THE MUSICALS The St. Regis Bangkok 29 November & 27 December Back by popular demand, THE NEW BROADWAY COMPANY will once again take to the stage at The St. Regis Bangkok with two of Broadway’s biggest hit musicals and a medley of stage favourites including CATS, Fiddler on the Roof, My Fair Lady, Chicago and many more. THB 1650++ includes a tapas etagere and unlimited white, red and sparking wines and selected cocktails. FEATURE PERFORMANCES November 29 Phantom Of The Opera December 27 Les Miserables More information please call (+66) 2 207 7777

Celebrate the night in the company of your loved ones at the three distinguished outlets, Cafe@2, Kisara, Liu, at the price of THB 1,900 net or THB 2,300 net with free flow prosecco. Celebrate New Year’s Eve dinner at THB 2,900 net with refined cuisines served until 12.30 a.m. for a memorable experience during the biggest highlight of the year. Then join the grand dessert buffet at the lobby’s dazzling Diplomat Bar. 0 2690 9223

Michelin Star Chef Mikael Jonsson At VIE Hotel Bangkok on 24th, 25th and 27th December 2013 only

10

next travel magazine

If you’re dreaming of a definitely delicious Christmas, then start planning a trip around Bangkok for this coming Christmas season. VIE Hotel Bangkok, supported by Kasikorn Bank (K Bank), Advance Info Service Plc. (AIS) and EVA Airways Corporation (EVA Air), are delighted to announce the arrival of Michelin star chef Mikael Jonsson from London. For more details and information, please contact: 02 309 3939,


Hilton Pattaya Receives Recognition in 2013 world Travel Awards for “ Asia’s Leading Design Hotel”

New Year’s Eve dinner RedSky, the rooftop bistro on the 55th floor of Centara Grand at CentralWorld RedSky, the rooftop bistro is the best place to see in 2014 with a seven-course New Year’s Eve gala dinner on 31 December, including a complimentary bottle of MUMM Cordon Rouge Champagne per couple. For early bird bookings from now until 10 December 2013, enjoy the 15 percent discount. For more information or reservation please contact dining reservation at 02-100-6255 or email at diningcgcw@chr.co.th.

October 15, 2013 – Hilton Pattaya announced that it has been named Asia’s winner at the 2013 World Travel Awards for Asia’s Leading Design Hotel. The award was presented at the 20th World Travel Awards Asia & Australasia gala ceremony at Anantara Dubai The Palm Resort & Spa in Dubai on October 1, 2013. Hilton Pattaya is one of Hilton Worldwide’s managed properties in Thailand that offers stunning guest rooms set in the heart of the city overlooking Pattaya Beach and the Bay, perched atop Southeast Asia’s Largest Beachfront Shopping Complex, Central Festival Pattaya Beach.

W DOES XMAS BRUNCH AT THE KITCHEN TABLE’S ECLECTIC BRUNCH

December 25th, 2013 from 12.30pm onwards. Enjoy a sumptuous spread of culinary delights prepared with top quality ingredients e.g. Roast Turkey, Fresh Seafood, Prime Rib of Beef, Leg fog Lamb, Christmas Pudding with Whiskey Custard and all the traditional trimmings, accompanied with fresh juices and wide selection of alcoholic beverages. For more information and reservation, call 02-344 4000

ISSUE 8 2013

11


NEXT

GADGET

TRENDY ESSENTIALS HOT NEW EQUI PMENT FOR DAYLIFE 1

Sony Cyber-short qx100

smartphone camera lens

Cyber-shot QX100 comes with a large sensor quality resolution files. Qualify for better picture detail, especially in the QX10 at low light. Exmor R CMOS sensor with a 1.0-inch 20.2 megapixel sensor is the same as that used on the camera Cyber-shot RX100 II. nintendo 2ds

2

game

The new Nintendo 2DS system gives you all the features of the Nintendo 3DS and Nintendo 3DS XL, minus 3D viewing. And the price makes the world of Nintendo games even more accessible.

3

google chromecast

hdmi streaming media player

With Chromecast, you can easily enjoy your favorite online entertainment on your HDTV—movies, TV shows, music, and more from Netflix, YouTube, Hulu Plus, Google Play Movies and Music, and Chrome. No more huddling around small screens and tiny speakers. Chromecast automatically updates to work with a growing number of apps.

4

KnowRoaming

Roaming sim card

Apply KnowRoaming sticker to your SIM card and insert it into your unlocked phone, you can travel in over 200 countries with local talk, text, and data rates. What happens is our smart sticker will detect that you are travelling outside your home network (i.e. roaming) and will switch you onto our KnowRoaming network. Furthermore, you do not need to worry about missing calls and SMS from people back home because you will receive all calls and SMS from your home cell number.

12

next travel magazine


NEXT

AIRLINES

airline updates Etihad boosts Jakarta flights Etihad Airways is to increase the frequency of its Abu Dhabi – Jakarta flights from seven to 14 per week. The addition of the new daily flight on October 27, 2013 will double the number of Boeing 777-300ER services operated by Etihad Airways between Abu Dhabi and Jakarta and will bring to 20 the number of weekly flights offered in partnership with Garuda Indonesia.

Air France 80th anniversary livery To celebrate Air France’s 80th anniversary, Air France and Airbus have commissioned two Airbus carriers to be decorated with a specially designed 80th anniversary livery, taking the celebrations to new heights. The Airbus A380, complete with its eye catching, bespoke livery, took off on from Paris-Charles de Gaulle for Johannesburg, South Africa after an unveiling to 200 Air France staff.

Bangkok Airways fly to Nay Pyi Taw Bangkok Airways, has recently announced its latest expansion to Myanmar by offering non-stop flights from Bangkok to Nay Pyi Taw, the capital city of The Republic of the Union of Myanmar. Commencing on 30 September 2013, the airline will be the first scheduled foreign air carrier to service this route and the only Thai airline that serves all three main cities of Myanmar. More information visit www.bangkokairways.com or call 1711

14

next travel magazine


Emirates Luxury Beyond First Class

Emirates has always been a luxurious airline, and their first class is amongst one of the best in the skies, so no surprise that they have decided to include the award winning first class suite in their new executive jet. Many airlines have taken to providing an executive jet service, from Qatar Airways to Lufthansa, but none have really considered offering something to this level of luxury. Your own private A319 jet will take you wherever you and 18 of your associates want to go. Emirates Executive the new service is the epitome of luxury, and no doubt will have a hefty price tag associated with it, but that price tag includes 10 private first class suites, a lounge with chairs and a sofa, table and all the executive mod cons you would require, and to top it off, a shower, once only available on the super-giant A380s.

Cathay Pacific Brand New business Class Amenity Kits As part of Cathay Pacific‘s continued redevelopment and enhancement of their in-flight offering, the airline announced today the launch of their new business class amenity kit for flights to and from Hong Kong. In a move familiar around the world, the airline has partnered with a beauty house, this time featuring products from Jurlique, a renowned Australian natural skincare brand. Signature products such as Day Cream, Citrus Hand Cream and Lip Care Balm will be offered dependant on the flight and interestingly, the sex of the passenger. Also the direction of the flight alters the contents, with the Jurlique products changing dependant whether you travel to or from Hong Kong.

profits up at Lufthansa group

Lufthansa Group increased its adjusted operating result by 47 per cent in the first nine months of 2013. Excluding restructuring costs in connection with the Score program, totalling €168 million, and project costs for product improvements, some €30 million, the Group generated an operating profit of about €860 million in the period from January to September. This is an increase of around €280 million compared with the adjusted result for the same period last year. Including the project and restructuring costs, the operating result for the first nine months came to around €660 million. In the same period last year, the group recorded an operating result of €907 million.


CALENDAR

NEXT

1

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ จ.ชุมพร

October-November, 2556

ชมฝูงนกนักล่าเหยื่ออพยพนับแสน ตัว บินว่อนผ่านจังหวัดชุมพร กว่า 40 สาย พันธ์ุ อาทิ เหยีย่ วหน้าเทาเหยีย่ วนกเขาพันธุ์ จีน เหยีย่ วออสเปร เหยีย่ วทุง่ เหยีย่ วตีนแดง และนกอินทรีย์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์หาดูได้ ยากมากในเมืองไทย

1

2

2

เทศกาลดอกบัวตองบานบน ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน november - december, 2556

เปิ ด ฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน ชมทุ ่ ง ดอกบั ว ตอง บนดอย แม่อูคอ ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูง กว่า 1,600 เมตร นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP และพืชผลทางการเกษตร

3

3

4

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นำ�้ แคว จ.กาญจนบุรี 25 november - december, 2556

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การแสดงแสง เสียง จ�ำลองเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดและ การแสดงมหรสพต่างๆ

6

CHECK LIST

5

16

6

เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ สวนสาธารณะเทศบาลนคร หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 november - 30 September, 2557

ชมโคมไฟน�ำ้าแข็ง โคมไฟเฉลิมพระ เกียรติฯ โคมไฟสีสันเมืองใต้ รูปแบบต่างๆ เช่น โคมไฟรูปสัตว์

next travel magazine

5

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัยnovem

15-17November 2556

ชมการประกวดกระทง พนมหมาก พนมดอกไม้ ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ สุโขทัย และการละเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง

4

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 17 november, 2556

ชมการแสดงแสง เสียง ตระการ ตา ขบวนแห่กระทง ขบวนโคมยี่เป็ง การปล่อยโคมลอยและการแสดงศิลป วัฒนธรรมล้านนา


NEXT

BANGKOK STORY

Vimanmek Palace

Vimanmek Mansion Museum

The world’s largest golden teakwood mansion

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Upon his return from Europe in 1897, HM King Chulalongkorn (Rama V 1868-1910) used his personal money to purchase orchards and paddy fields between Padung Krungkasem Canal and Samsen Canal for the construction of a royal garden which he named “the Dusit Garden.” The first permanent residence in Dusit Garden was Vimanmek Mansion, built in 1900 by royal command of HM King Rama V. The King had the Mundhat Ratanaroj Mansion Chudhadhuj Palace at Koh Sri Chang. Chonburi, dismantled and rebuilt in the Dusit Garden under the supervision of HRH Prince Narisra

18

next travel magazine

Nuwadtiwongse. The celebration for the completion of Vimanmek Mansion was held on March 27, 1901. HM King Rama V then moved from the Grand Palace to stay permanently at Vimanmek Mansion for five years until the completion of Ambara Villa in 1906 where he lives until his demise in 1910. Vimanmek mansion was then closed down and members of the royal family returned to the Grand Palace. Near the end of HM King Rama VI (1910-1925)’s reign, he gave permission to Queen Consort Indrasakdi Sachi to stay at Vimanmek Mansion. After the King’s death, she moved to stay another residence in Suan Hong compound, north of Vimanmek Mansion, and the mansion was closed.


HM King Rama VII (1925-1934) renovated the mansion several times. In 1932, Vimanmek mansion was used only a storage place of the Bureau of the Royal Household. In 1982, on the auspicious occasion of the Bicentennial Anniversary of Bangkok, Her Majesty Queen Sirikit, who had discovered that Vimanmek Mansion; with its elaborate architectural style was still intact, asked permission of His Majesty the King (Rama IX) to renovate the mansion for use as a museum to commemorate HM King Rama V by displaying his photographs, personal art and handicrafts, and to serve as a showcase of the Thai national heritage for future generations. Vimanmek mansion is the world’s largest golden teakwood mansion with its elaborate architectural style reflecting a western influence. The building has two right-angled wings, each wing is 60 meters length and 20 meters height, and is three-storey except for the part where HM King Rama V resided, which is octagonal and four-storey. Although the ground floor is brick and cement, the upper floors are built of beautiful golden teakwood. Altogether, there are 31 exhibition rooms, with the bedroom, the throne room bathroom and pink rooms maintaining the atmosphere of the Thai past. Some display the exhibitions of Thai art including silverware, ceramics, crystal ware and ivory.

Besides Vimanmek mansion and Ambara villa in the compound of Dusit Garden (or Dusit Palace as it was later renamed by HM King Rama VI), HM King Rama V allocated plots of land for the construction of residences for his consort princesses, and younger sisters. He also named gardens, canals, gates and roads after the ancient Chinese ceramics (commonly called “Khrueng Kim Tung”), which were very popular at the time. Now, dependent buildings are also open and shown art objects. HRH Princess Puang Soi Sa-Ang Residential Hall This building was originally a residence of HRH Princess Puang Soi Sa Ang, one of H.M.King Chulalongkorn’s sisters. Presently, it is used to display old timepieces and souvenirs from foreign countries. HRH Princess Arun-Wadi Residential Hall H.M. King Chulalongkorn had this building constructed for his sister HRH Princess Arun Wadi. Now the building features displays of photographs taken by His Majesty the King. The Chinese Octagonal Dragon Pavilion The Chinese Octagonal Dragon Pavilion, the pedestal of Phra Puttabenjapitakthai (5 Guan-Im postures) presented to the present King on the occasion of The Golden Jubilee in 1996 by the Chailuekij family.

ISSUE 8 2013

19


NEXT

BANGKOK STORY

HRH Princess Bussaban Bua-Phan Residential Hall H.M.King Chulalongkorn had a residential hall built as a residence for his sister HRH Princess Bussaban Bua-Phan. Today, it is another building for displaying photographs by His Majesty the King. Krom Luang Vorased Thasuda Residential Hall This building was a residence of HRH Princess Bootri or her title name, Krom Luang Vorased Thasuda, a daughter of King Rama III. She brought up Princess Phra Thepsirin, Queen Mother of H.M. King Chulalongkorn. The King gave the same replace as if she was his grandmother. At present, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn has graciously given Ban Chiang artifacts to be displayed here. It is an exhibition of prehistoric culture of the northeastern region of Thailand. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over on January 9, 1999 HRH Princess Oradaya Debkanya Residential Hall This is residential hall, which HM King Chulalongkorn (Rama V) had built as a gift to his younger sister, HRH Princess Oradaya Debkanya.

It is now an exhibition building for displaying ancient textiles and silk cloth from the SUPPORT Foundation. “Tamnak Ho” (Newlyweds Mansion) “Tamnak Ho” is the first building in Bang Khun Phrom Palace, a palace of HRH Prince Paribatra Sukhumbandhu. At present, “Tamnak Ho” exhibits HM Queen Rambai Barni (Queen of King Rama VII)’s personal artifacts that were formally kept in Sukhothai Palace. The pottery exhibited is from shipwrecks and was made during the Sukhothai period. Suan Farang Kangsai Residential Hall The construction of this house, a brick and mortar building with a hip roof, started in 1908 and was completed the following year. It was originally the residence of Princess Dara Rasmi, a royal consort of H.M. King Chulalongkorn. There are three types of priceless art objects are exhibited, such as ceremonial decorations and paraphernalia, oil paintings, and porcelain.

Rule for Visiting

Men: Long sleeve shirts, T-Shirts, Shirts, Long Pants

20

Women: T-Shirts, Shirts, Dresses, Long Pants, Skirts

next travel magazine


ISSUE 8 2013

21


NEXT

BANGKOK STORY

พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2443 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จากพระจุฑาธุชราชฐานที่เกาะสีชัง มา ปลูกสร้างใหม่และ ทรงพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งวิมานเมฆ” เนื่องจาก ในปี ร.ศ. 112 หรือ พ.ศ. 2436 ไทยเราเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 มีพระราชด�ำริว่า เป็นการไม่ปลอดภัยที่จะเสด็จไปเกาะสีชัง พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต สร้าง ด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และนับว่าเป็นอาคารไม้สัก ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบการก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ รานุวัตติวงศ์ ลักษณะ สถาปัตยกรรมขององค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรม แบบวิคตอเรียตัวอาคารเป็นรูปตัวอักษรตัว L ในภาษาอังกฤษ ตั้งฉากกัน 2 ปีก แต่ละปีกยาว 60 เมตร บริเวณหน้าจั่ว เชิงชาย และระเบียง ประดับ ด้วยไม้แกะสลักลวดลายขนมปังขิง พระที่นั่งวิมาน เมฆนั้นสูงจากพื้นดินถึง หลังคายอดโดมแปดเหลี่ยม 25 เมตร มีห้องใหญ่ทั้งหมดประมาณ 31 ห้อง และปัจจุบันเปิดให้เข้า ชมทั้ง 31 ห้อง ห้องต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 หมู่สี คือ สี ฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช แต่ละหมู่สีเจ้านายหรือพระบรม วงศานุ วงศ์ฝ่ายในประทับเป็นส่วนๆ ไป ส่วนบริเวณโดม 8 เหลี่ยม ทางทิศตะวันตกเป็นที่ประทับ ส่วนพระองค์ใน ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในคราวพระ ราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 โดยพระราชด�ำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงส�ำรวจและพบว่า องค์

22

next travel magazine

พระที่นั่งยังอยู่ในสภาพดีและมีศิลปะ วัตถุบางชิ้นเก็บอยู่ พระองค์ท่านจึงทรง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ ซ่อมแซม และเปิดเป็นครั้งแรกในวโรกาสดังกล่าว และมาเปิดเป็นการถาวร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ต�ำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ ต�ำหนักหลังนี้เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวง สร้อยสอางค์ พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันจัดแสดงนาฬิกาโบราณ และของที่ระลึกจากต่างประเทศ ต�ำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี ต�ำหนักนี้เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าอรุณวดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรด เกล้าฯ ให้สร้างพระราชทาน พระขนิษฐา ปัจจุบันจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เก๋งมังกร 8 เหลี่ยม เก๋งมังกร ๘ เหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธเบญจพิทักษ์ไทย เฉลิมพระเกียรติ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ๕ ปาง น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยครอบครัว ชัยลือกิจ ต�ำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน เป็นต�ำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรด เกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน


พระขนิษฐา ปัจจุบันเป็นอีกต�ำหนักหนึ่งที่จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ต�ำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา ต�ำหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของกรมหลวงวรเสรฐสุดา พระราชธิดาใน รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ สมเด็จ พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานศิลปวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทยมาจัดแสดง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จฯ เปิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2542 ต�ำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา ต�ำหนักหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์ปัจจุบันจัดแสดงพระภูษาและผ้า โบราณ และและผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ต�ำหนักหอ

ต�ำหนักหอ เป็นต�ำหนักแรกในวังบางขุนพรหม เป็นวังที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนคร สวรรค์วรพินิต พระโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๕ ปัจจุบัน ต�ำหนักหอใช้เป็นอาคารจัดแสดงของใช้ส่วน พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งอัญเชิญมาจากวังศุโขทัย และจัดแสดงศิลปวัตถุเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น�้ำน้อย เครื่องปั้นดินเผา สมัยสุโขทัย ซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลแถบตะวันออกของประเทศไทย ต�ำหนักสวนฝรั่งกังไส ต�ำหนักสวนฝรั่งกังไสเดิมเป็นที่ประทับของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาปั้นหยา สร้างขึ้นใน พุทธศักราช 2451 แล้วเสร็จในปีถัดมา ปัจจุบันต�ำหนักสวนฝรั่งกังไสเปิดเป็นอาคารจัดแสดงศิลปวัตถุส�ำคัญ แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ เครื่องใช้ในพระราชพิธี และเครื่อง ประกอบพระอิสริยยศ, ภาพเขียนสีน�้ำมัน และเครื่องกระเบื้อง

WHERE Address: 16 Ratchawithi Rd., dusit Bangkok 10300, Thailand Telephone: +66 (0) 2 628 6300 www.vimanmek.com

ISSUE 8 2013

23


NEXT

BANGKOK STORY

museum

Rattanakosin Exhibition Hall นิทรรศน์รตั นโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึง่ วัน

R attanakosin Exhibition Hall, located next to Mahajesadabodintr Pavilion Court on Ratchadamneon Kelang Road, represents a momentous milestone in which a wide range of invaluable, historical accounts on Rattanakosin era are properly compiled and maintained in such a never-before-seen fashion whilst availing itself of modern, realistic state-of-the-art multimedia technologies that have proven of great service to its museum but for the first time in Kingdom of Thailand. And thanks to the panoramic view technological developments, visitors could afford such an inextirpable, cordial audiovisual experience as if residing in real-life events taking place two centuries ago, as well as an opportunity to interact and benefit from the strategic emphasis of the interactive self-learning technique. Objectives of Establishment is to serve as learning center and source of knowledge of history, arts and culture in re Rattanakosin era available in such an extensive range, as well as a new tourist attraction on Ratchadamneon Road. To inspire a sense of

24

next travel magazine


nationalism in the hearts of Thai people, especially the youth, so that Thailand’s national grandeur, national heritage, etc. remain safe en passant from one generation before to another to come, based upon royal patronage of Thai monarchical institute, thus allowing for interminable progression and prosperity to the present days. Serve as center for participation by people from all walks of life including students, academicians, as well as the nearby communities. Serve as a longstanding threshold to safe and sound development and proliferation among communities, society at large and its environment. At last serve as a symbol of pride and joy in the heart of the entire Siamese nation before the Eye of the World Commune. “Krung Rattanakosin,” such a great name of the capital city of Kingdom of Siam (Thailand) ever since its origin circa 1782, is now commonly known as “Bangkok”. Ever since the dawn of its day, artistic and cultural civilizations have been cultivated and passed on to see no end within the embrace of Krung Rattanakosin so that renowned beauty and elegance resembling the most invaluable Siamese gemstones known to mankind is shining through in its multiple fascinating facets upon this great capital city of Thailand. Nitas Rattanakosin (Rattanakosin Exhibition Hall) showcases a variety of Rattanakosin era’s many an account in these following poetic-titled exhibition rooms; Grandeur Rattanakosin Room – traveling back through the sands of time to the inaugural occasion of Rattanakosin era, one may well be rejoicing over the pleasure of “four-dimensional” multimedia spectacles, namely audiovisuals, as well as scent and the touch, by which commendably showcase the birth of Krung Rattanakosin, which has proven as majestic as the former capital city of Krung Sri Ayutthaya, thanks to wisdom and ingenuity of His Majesty King Rama I, the fount of House of Chakri. Prestige of the Kingdom – showcases the majestic grandeur of the Grand Palace according to the Thai ISSUE 8 2013

25


NEXT

26

BANGKOK STORY

next travel magazine

traditional belief of deity-like monarchy witnessed through the great epitome of several architectures and objects of art, as well as the historical account of the Emerald Buddha image, the Temple of Emerald Buddha, and information on royal court livelihood. Remarkable Entertainments – Here lies the fount of various Thai traditional entertainment forms over the course of earlier Rattanakosin era, as well as their origin, development and evolution into several branches of pleasurable beauty. Renowned Ceremonies – showcasing the origin and historical significance of certain traditional ceremonies as well as information on major royal events (ceremonies) during Rattanakosin era. Graceful Architectures – the architectural symbols of Siam – palaces, temple and residences of Rattanakosin – are herewith presented, including the evolution in accordance to the environs, technological development, and cross-cultural factors, all of which make for the present-day Rattanakosin architectural forms. Impressive Communities – the entire knowledge of the origin and identity of Rattanakosin island communities is but a few steps away! Start walking at one’s own pace and simply learn more of the communities from the beautiful lines in presence along the way while enjoying the sight of communities’ rarities here.


Sight-seeing Highlights – It highlighting herewith many places of interest on Rattanakosin island in several kinds including amazing architectures, popular parks, highly recommended museums, shopping districts and restaurants of choice, as well as famous nightspots, each unique to its own. The Colorful Thai Way of Living – travel through time and observe the changes in the Thai lifestyle from the early Rattanakosin Era to the present. Learn about the folk wisdom, culture, tradition and other factors and influences that have shaped and changed the Thai people’s outlook and way of life. The Heart and Soul of The Nation – Rattanakosin City was founded and ruled by the kings of Chakri Dynasty. Thailand’s independence and progress testify to the hard works of the nine kings of the dynasty, whose efforts and geniuses have guided the country out of several crises and contributed to the good livelihood and well-being for the people. The royal accomplishments and contributions of each reign differ in various aspects. ในอดีต การเข้าสูร่ าชธานีในยุครัตนโกสินทร์ จะต้องผ่านประตูเมือง บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มายังบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ใน ปัจจุบัน เปรียบได้กับเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นอาคาร แรกทีอ่ ยูต่ ดิ กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จุดนีจ้ งึ เป็นจุดเริม่ ต้นในการน�ำ อาคารแห่งนี้มาเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ เพราะมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถเห็นโลหะปราสาททีส่ วยงามเด่นเป็นสง่า เป็น ที่เชิดหน้าชูตาของประเทศในยามที่แขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวชม สานักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงก�ำหนดให้มีการก่อสร้าง ตกแต่ง และบูรณะ อาคารเดิม ให้เป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โครงการนี้ เกิดจากความตั้งใจที่ดีเพื่อสังคม ที่ได้มีการออกแรงช่วยเหลือของ ทุกฝ่ายมาร่วมกัน ท�ำทุกอย่างอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นของขวัญจากการพัฒนา พื้นที่ถนนราชดาเนิน และเป็นความตั้งใจดีของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระ มหากษัตริย์ ที่มาต่อยอดจากคนอื่นที่ตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่ถนนราชด�ำเนิน เป็น จุดต่อยอดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้อาคารแห่งนี้ เป็น ศูนย์การเรียนรู้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ วัฒนธรรม ของยุครัตนโกสินทร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย, เพื่อให้คน ไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย ได้ภาคภูมิใจในประวัตศาสตร์ ศิลปะ และมรดก ทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึง ปัจจุบัน และเพื่อให้อาคารแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร บนถนนราชด�ำเนินกลาง ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความ รู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนทีจ่ ะ ไปเที่ยวชมยังสถานที่จริง แนวคิดการจัดแสดง ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ สิง่ ทีต่ อ้ งถ่ายทอดออกมาให้ผชู้ มได้รบั รู้ ดืม่ ด�ำ่ และเห็นคุณค่า ประกอบกับกลุม่ เป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ กลุ่มเยาวชน จึงเป็นโจทก์ส�ำคัญที่จะท�ำอย่างไรให้การ เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เหล่านี้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะการเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับ ประวัติศาสตร์ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสาหรับเยาวชน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ดัง นั้น จึงเป็นค�ำตอบของค�ำถามที่ว่า ท�ำไมต้องใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการจัด

ISSUE 8 2013

27


แสดงนิทรรศการ เพราะการรวบรวมความรู้ โดยการน�ำเทคโนโลยีหรือเทคนิคทีท่ นั สมัยเข้ามาให้กบั เยาวชน ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม จะท�ำให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้งา่ ยขึน้ เป็นการสร้าง ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง กลุม่ เป้าหมายคือ กลุม่ เยาวชน การรวบรวมความรูท้ มี่ กี ารน�ำเทคโนโลยี เทคนิคทีท่ นั สมัยเข้ามาให้กบั เยาวชน ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ จะท�ำให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้งา่ ยขึน้ เป็นการสร้างความภาคภูมใิ จในความ เป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง, ครอบครัว เยาวชนที่มากับพ่อแม่ ครอบครัวก็จะเกิดความอบอุ่น สร้างความ สัมพันธ์ทดี่ ขี องครอบครัว ชวนปูย่ า่ ตายายมาดูกเ็ ป็นการเพิม่ พืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรมทีด่ กี บั ครอบครัว, ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว เพราะการที่มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เราจะได้รับความ นับถือจากชาวต่างชาติว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ที่น่าเชิดชู, กลุ่มของชุมชนชาวราชด�ำเนิน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่สำ� คัญที่สุด เพราะการสร้างอะไรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นไม่ควร แต่จะต้องให้ ชุมชนมีสว่ นร่วมหรือได้รบั ประโยชน์ ซึง่ อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ได้จดั ให้มบี ริการห้องสมุด ซึง่ เป็นแหล่ง สืบค้นข้อมูลความรู้ โดยเยาวชนในชุมชนน่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้เริ่มโครงการก่อสร้าง บูรณะอาคาร และตกแต่งนิทรรศการภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมเพื่อร่วมภาคภูมิใจไปกับศิลปะวิทยาการ มรดกของแผ่นดินที่ สืบทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุคที่เรียกว่า รัตนโกสินทร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น ไม่รวมชั้นลอยและที่ปลายของอาคารทั้งสองด้าน มีชั้น 4 ส�ำหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 4,800 ตร.ม. ภายในอาคารจัดแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจ�ำลอง การน�ำสื่อผสม เสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดีย แอนิเมชันในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น ๙ ห้อง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ได้นาเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้ อย่างคล้องจองกัน ดังนี้ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ร่วมย้อนกลับไปสู่เมื่อครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยภาพยนตร์สื่อ

28

next travel magazine


ผสม 4 มิติ ชัดเจนทั้งภาพ เสียง และ สัมผัส น�ำเสนอประวัติความเป็นมาของการก�ำเนิด กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกรุงศรีอยุธยา ด้วยพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่งบรมราชจักรี, เกียรติยศแผ่นดินสยาม น�ำ เสนอ ความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวัง ตามคติความเชื่อในความเป็นสมมติเทพ ของพระมหากษัตริย์ ที่สะท้อนผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนประวัติของ พระแก้วมรกต, เรืองนามมหรสพศิลป์นาเสนอความเป็นมา และรูปแบบของมหรสพส�ำคัญ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายประเภท ตลอดจนวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ มหรสพและการแสดงประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งบูรณาการและแตกสายจนมีความ งาม และลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป , ลือระบิลพระราชพิธีน�ำเสนอ ที่มาและความส�ำคัญ ของพระราชพิธี รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำ� คัญของกรุงรัตนโกสินทร์ , สง่า ศรีสถาปัตยกรรมน�ำเสนอ รูปแบบสถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ อันเป็นเอกลักษณ์ของ สยามประเทศ ผ่าน วัง วัด บ้าน แห่งยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงสอด รับกับปัจจัยแวดล้อม ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมจาก ต่างประเทศ จนท�ำให้วัง วัด บ้าน ในกรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะหลากหลายดังที่ปรากฏให้ เห็นในปัจจุบัน , ดื่มด�่ำย่านชุมชนน�ำเสนอ ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของชุมชนบนเกาะ รัตนโกสินทร์ เพียงแค่ก้าวเท้า ไปยังจุดที่ตั้งของชุมชน จะปรากฏลวดลายสวยงาม น�ำผู้ชม ไปท�ำความรูจ้ กั ชุมชนนัน้ พร้อมชืน่ ชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ซึง่ บางชิน้ หาชมได้ ยากในปัจจุบัน, เยี่ยมยลถิ่นกรุงรวบรวมและน�ำเสนอ สถานที่น่าสนใจบนเกาะรัตนโกสินทร์ หลายรูปแบบ ทัง้ สถานทีท่ นี่ า่ สนใจในเชิงสถาปัตยกรรมอันสวยงาน สวนสาธารณะยอดนิยม พิพธิ ภัณฑ์ทคี่ วรเยีย่ มชม แหล่งรวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้า ตลอดจนย่านทีเ่ ป็นสีสนั ในยามค�่ำคืน ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มีบรรยากาศอันชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง ,เรื่องรุ่งวิถีไทย รวบรวมและน�ำเสนอวิถีชีวิตของคนไทย นับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบ จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ผ่านมัลติทชั เกมการเรียนรู้ ภูมปิ ญ ั ญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจัยและอิทธิพลต่างๆ อันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของคนไทยใน แต่ละยุคสมัย และ ดวงใจปวงประชา รวบรวมและน�ำเสนอเรื่องราว พระอัจฉริยภาพ และ พระราชกรณีย์กิจที่ส�ำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง ๙ รัชกาล ตั้งแต่ต้นกรุง รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ผ่านการเล่าเรื่องราวจากคุณยายสู่หลานชายตัวน้อย

WHERE Address : 100 Ratchdamnoen Klang Rd. Bowonniwet Phra Nakhon Bangkok 10200 Tel. +66 (2) 621 0044 www.nitasrattanakosin.com

ISSUE 8 2013

29


NEXT

BREAK

<

Elemis SPA BANGKOK

the St. Regis Bangkok

The latest Elemis Spa at the St. Regis Bangkok is the first Elemis Spa in Asia and one of only three Elemis Signature Spas worldwide, offering its guests a truly unique and elite experience. Elemis Spa at the St. Regis Bangkok is an extraordinary setting of spa elegance that reflects the Elemis balance of tradition and innovation, offering a luxurious haven of rejuvenation from the hectic pace of Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s capital. Beyond pampering, guests of Elemis Spa will have their beauty and wellness concerns lavishly addressed with scientifically proven treatments, lifestyle enhancing products and wellbeing traditions that encourage continuing transformation, all tailored to meet their individual needs. Each Elemis Spa experience begins with a detailed consultation led by highly qualified and experienced staff, enhanced greatly by a technologically-advanced Elemis Skin Lab that assists with making tailored treatment recommendations by providing a detailed photographic skin analysis which produces a lifestyle prescription advising on

30

next travel magazine

>

Elemis treatments and products suitable for each skin type. Following the in-depth analysis, guests are guided to the perfect therapy suite for their selected treatments. Elemis Spa features two levels of extensive amenities including water features and relaxation zones designed to help guests decompress before treatments begin and to extend therapy benefits when treatments are completed. A mezzanine level of wet facilities includes Rassoul Chambers in which guests can experience an ancient Arabian bathing ritual that incorporates mineral-rich clay, heat and steam to cleanse, exfoliate and increase circulation. These signature facilities are further accompanied by steam rooms, hot and cold plunge pools and Experience Showers that allow for a personalized selection of water pressure, lighting and music. Each locker area features comfortable seating lounges, suspended Relaxation Pods that float like nests above the water features, providing a unique place to recline and rest. A Reflexology-inspired Foot Ritual Pool of smooth stones, triggers acupressure points, unblocks


energy channels and improves overall feelings of wellbeing. In addition, a Sensory Journey Suite with therapeutic lighting and music offers a private place for meditation, sleep and sound therapy to help balance energy levels. Rounding off the comprehensive facilities, a Pedicure & Manicure Lounge invites guests to walk away with perfect feet and hands. In the Well-Being Massage, aromatherapy and ancient healing combine for sublime relaxation. Tailored to each individual through prescribed aromatherapy oils, light body brushing begins the treatment to prepare the skin for the benefits of essential oils and a glorious massage. A gentle facial cleanse and scalp massage follow to de-stress the skin and nourish from head-to-toe. The Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy redefines and smoothes the silhouette. It targets stubborn cellulite and sagging skin for visible, rapid results with an advanced Body Sculpting System that includes a lipo-refining serum application, a detoxifying fennel and birch body mask and specialized massage techniques to deeply cleanse the body of waste, stimulate circulation, reduce fluid retention, smooth and firm the skin. Let the latest Elemis Spa reveal dynamic new journeys in the heart of Bangkok.

Address : 159 RAJADAMRI ROAD, BANGKOK 10330 Thailand Tel. +66 (0) 207 7779 www.elemisspabangkok.com

ISSUE 8 2013

31


เอเลมิส แบรนด์สปาและสกินแคร์ระดับชั้นน�ำของโลกจาก ประเทศอังกฤษ ปัจจุบนั เอเลมิส ได้เปิดตัวสปาหรูระดับพรีเมียมแห่งแรกใน ภูมภิ าคเอเชีย และเป็นแห่งทีส่ ามของโลก ณ โรงแรม เดอะ เซนต์รจี สิ กรุงเทพฯ บรรยากาศการตกแต่งสถานที่อย่างหรูหรา มีระดับ ผสานกับความสมดุล ระหว่างวัฒนธรรมดัง้ เดิมกับนวัตกรรมล�ำ้ สมัยอย่างลงตัว ด้วยมาตรฐานสากล แห่งการวิจยั และรับรองจากสถาบันเอเลมิส ประเทศอังกฤษ ท�ำให้คณ ุ มัน่ ใจได้ ว่าคุณจะได้รบั ความผ่อนคลาย อย่างเพลิดเพลินอย่างเหนือระดับไปกับทรีต เมนต์ และบริการ พร้อมทัง้ ให้ได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยีย่ ม ซึง่ คุณจะสัมผัสได้ถงึ การเปลีย่ นแปลงของผิวพรรณและรูปร่างอย่างน่าประทับใจ ด้วยความพิเศษ เฉพาะตัวแบบไม่ซำ�้ ใคร ในทุกทรีตเมนต์ของเอเลมิสสปา จะเริม่ ต้นด้วยการพูด คุยและปรึกษาในเรือ่ งไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล โดยพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ และได้รบั การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Elemis Skin Lab เทคโนโลยีลา่ สุดจากอังกฤษ เพือ่ ใช้ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวอย่างละเอียดด้วย ภาพถ่าย พร้อมจับคูท่ รีตเมนต์ และแนะน�ำผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับสภาพผิว และไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ภายในบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้บริการ ยัง มีหอ้ งทรีตเมนต์โดยใช้นำ�้ เป็นองค์ประกอบหลัก อาทิ ห้อง Rassoul (ราซู) ทรีตเม้นต์ทที่ ำ� ให้คณ ุ ได้ชำ� ระล้างร่างกายและฟืน้ ฟูผวิ ในแบบฉบับของอาหรับ โบราณ ด้วยการพอกโคลนทีเ่ ปีย่ มไปด้วยคุณค่าแห่งสารอาหารและแร่ธาตุที่

32

next travel magazine

จ�ำเป็นต่อผิว ในห้องอบไอน�้ำที่เนรมิตภายในห้องดั่งคุณนั่งท่ามกลางดวงดาว ระยิบระยับ พร้อมทัง้ การแช่ตวั ในสระจากุซซีร่ อ้ น (อุน่ ) และเย็น (เย็นจัด) และ ห้องอาบน�ำ้ ทีค่ ณ ุ สามารถเลือกปรับระดับแรงดันน�ำ้ แสง สี และเสียงเพลงขับ กล่อมได้ด้วยตัวของคุณเอง นอกจากนี้ภายในโซนห้องล็อคเกอร์ยังมีเลาจน์ที่ คุณยังสามารถพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินด้วยเก้าอีแ้ ขวน รูปทรงไข่ ให้คณ ุ ได้รสู้ กึ เสมือนลอยอยูเ่ หนือระดับน�ำ้ อีกทัง้ ห้อง Sensory Journey Suite ห้องส่วนตัว ส�ำหรับการใช้แสง สี เสียง และกลิน่ บ�ำบัด เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับการผ่อนคลาย อย่างมีระดับ หรือสามารถใช้เป็นห้องส�ำหรับการฝึกสมาธิ และสร้างความสมดุล ภายในให้แก่รา่ งกายได้อย่างดีอกี ด้วย ปิดท้ายด้วยห้อง Pedicure & Manicure ห้องทรีตเมนต์สำ� หรับเล็บมือและเล็บเท้าของคุณให้สวยสมบูรณ์แบบก่อนคุณ ก้าวออกจากสปา นอกจากนีเ้ อเลมิสสปา ยังให้บริการด้วยทรีตเมนต์อกี มากมาย หลากหลายรูปแบบเพือ่ สนองกับความต้องการอันหลากหลายของแต่ละท่าน อาทิ Well-Being Massage การนวดเพือ่ ความผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ร่วมกับ การใช้กลิน่ บ�ำบัด หรือไม่วา่ จะเป็น Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy ทีช่ ว่ ยท�ำให้รปู ร่างกระชับสวยสมบูรณ์แบบ พร้อมทัง้ กระตุน้ ระบบ ย่อยอาหาร ช่วยในการไหลเวียนของเลือดและระบบน�ำ้ เหลืองในร่างกาย หรือ อีกหลากบริการต่างๆ จากเอเลมิสสปา


ISSUE 8 2013

33


Afternoon Tea At The Siam Hotel Café Cha at The Siam you can enjoy a morning coffee, indulge in Afternoon Tea or pick up a box of pastries for a mid-afternoon coffee break at the office. For the first time you can enjoy a traditional pastry and bakery right here in the Dusit District at Bangkok’s most talked about new urban luxury resort on the Chao Phraya River. Crafted by our pastry team guests can enjoy croissants, Danish, muffins, macarons, fresh baked breads, sandwiches or a full Afternoon Tea set with Champagne. Set amongst the serenity and opulence of the art deco inspired gardens of The Siam’s lobby, you will quickly become addicted to this sanctuary. With complimentary internet, Café Cha is the perfect place to meet after dropping the kids at school, to have a comfortable meeting or to find inspiration for a project or task. The Siam Afternoon Tea is available daily from 2:00 pm to 6:00 pm with the choice of two sets.

Address:3/2 Thanon Khao, Vachirapayabal,Dusit, Bangkok 10300,Thailand Tel: +66 (0) 2 206-6999 www.thesiamhotel.com

34

next travel magazine


วันนี้ Next Travel Magazine ขอพาไปผ่อนคลายจิบน�้ำชายามบ่าย ที่ Café Cha (คาเฟ่ชา) ที่นี่พร้อมเสิร์ฟกาแฟ Vittoria หอมกรุ่นในยามเช้า หรือชา Ronnefeldt รสเลิศจากประเทศเยอรมนี อิ่มอร่อยกับขนมอบนานาชนิด นับเป็น โอกาสดีสาหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานขนมอบแบบฉบับต้นต�ำรับ ที่จะได้ลิ้มรส ขนมอบสดใหม่ ครัวซอง เดนิช มัฟฟิน มาการองหลากสีและรสชาติอันแปลกใหม่ ไม่ซ�้ำใคร แซนด์วิช ชุดน�้ำชายามบ่ายสุดคลาสสิค หรือแชมเปญอาฟเตอร์นูนที ควบคู่ไปกับเครื่องดื่มร้อนเย็นนานาชนิด ตั้งอยู่ในบริเวณล็อบบี้ ของโรงแรมเดอะ สยาม ลักชัวรีรีสอร์ทริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑ์ ออร์แซร์ (Musée d’Orsay) ในประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุด หรูแฝงด้วยมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอารยธรรมร่วมสมัย ที่จะสะกดทุกสายตาด้วย ศิลปะ และวัตถุโบราณ สไตล์โคโลเนียลผสานกลิ่นอายของอาร์ตเดคโค ท่ามกลาง บรรยากาศอันรื่นรมย์ของสวนสวยที่คุณจะตกหลุมรัก พร้อมให้บริการอินเตอร์เน็ต ไร้สาย Café Cha จุดนัดพบแห่งใหม่ นัดประชุมนอกรอบ หรือผู้ที่มองหาสถานที่ ส�ำหรับสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ ชุดน�้ำชายามบ่าย เดอะสยาม เปิดให้บริการทุก วัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 18.00 น.

ISSUE 8 2013

35


NEXT

BANGKOK DINE

Mei Jiang

Fine Cantonese dining in Bangkok comes no more elegantly than at Mei Jiang, chinese cuisine The Peninsula Bangkok a serene and elegant restaurant with a resident Chinese chef who has devised banquets for royalty and heads of state. Located on the ground floor of the hotel, the interior of Mei Jiang is reminiscent of a serene stylish setting. The organic earth tones, with blues and greens, represent the lush landscape and surrounding waters that can be viewed from the restaurant. Menu which recommended by Chef Jackie Address : 333 Charoennakorn Road, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Steamed Crystal Prawn Dumpling, Steamed Tel +66 (0) 2 861 2888 www.peninsula.com/Bangkok Seafood with Gung Choi Dumpling, Scallop and Chinese Chive Crisps, Double boiled fresh Ginseng Soup with Capon Chicken and Chinese Dates, Clay Pot Fried Prawns in Port Wine Sauce, Wok-fried Diced Beef Tenderloin in Black Pepper Paste, Deep-fried Crispy Fillet of Snow Fish with

36

next travel magazine

Home-made Dried Shrimps and Chili Salt, Roasted Whole Peking Duck and Stir-fried Rice Noodles Topped With Sliced Snow Fish and Spring Onion Egg Sauce Mei Jiang only opens for lunch and dinner also have five private rooms. The restaurant offers an extensive menu featuring the best of traditional Cantonese specialties. หากเอ่ยถึงร้านอาหารจีนที่ ขึน้ ชือ่ ระดับแนวหน้า ในเมืองไทยแล้วคงต้องนึกถึง Mei Jiang ทีโ่ รงแรม Peninsula เป็นแน่ ทีร่ บั ประกันความอร่อยทีไ่ ด้รบั รางวัลการันตีความอร่อยมายาวนาน ร้านอาหารเหม ยเจียงถือว่าเป็นทีส่ ดุ ของอาหารจีนกว้างตุง้ ในเมือง ไทยที่ ให้บริการอาหารจีนกวางตุง้ ในแบบฉบับฮ่องกง ขนานแท้ที่ ได้รบั การสร้างสรรค์อย่างน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ โดยเน้นไปทีว่ ตั ถุดบิ ชัน้ เลิศ ตลอดจนรสชาติดงั้ เดิม ประกอบกับฝีมอื ชัน้ เลิศของเชฟ ด้วยกลิน่ อายความ เป็นจีนร่วมสมัย ซึง่ สะท้อนออกมาจากการตกแต่ง เน้นโทนสีออ่ นตามแบบสมัยใหม่ วัสดุตา่ งๆ ยังคงกลิน่


อายของความเป็นจีน และกระจกใสทีส่ ามารถมองเห็นสวนสี เขียวสบายตาด้านนอกได้อย่างสบาย ขับเน้นด้วยวิวทิวทัศน์ ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ซึง่ สอดรับกับชือ่ เหมยเจียง ทีแ่ ปลว่า ‘แม่นำ�้ อันงดงาม’ เมนูอาหารทีเ่ ชฟแจ็คกีแ้ นะน�ำนัน้ มีความ หลากหลายมากมายอยูท่ เี ดียว มีทงั้ ( ฮะเก๋า) ทีโ่ ดดเด่นด้วย ‘กุง้ ’ ทีไ่ ด้รบั การคัดสรรมาอย่างดี เนือ้ แน่น กรอบ ต่อด้วย( เกีย๊ วกุง้ ผักกุงซอย ) ซึง่ เป็นผักทีห่ ายากไม่มใี นบ้านเรา เสิรฟ์ มาในขนาดชิน้ โตเต็มค�ำ รสชาติกท็ ำ� ได้ดที เี ดียว ต่อด้วย ( เกีย๊ วหอยเชลล์กยุ้ ช่ายทอด ) เสิรฟ์ มาในขนาดชิน้ โตได้ความ หอมหวานแน่นของหอยเชลล์เต็มๆ ต่อด้วยซุปร้อนๆ อย่าง ( กังป๋วยตุน๋ น�ำ้ ใสกับเยือ่ ไผ่ ) ซุปกังป๋วยผ่านการตุน๋ กับโสม และเครือ่ งยาจีนสูตรเฉพาะ แล้วใส่เยือ่ ไผ่ อย่างพิถพี ถิ นั รสชาติกลมกล่อม หอมสดชืน่ ทีม่ าพร้อมกับ โสมทีม่ สี รรพคุณ ทางยาเป็นอย่างดีเลย เชือ่ ว่าสามารถลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต บ�ำรุงร่างกายเมือ่ อ่อนแอ บ�ำรุงสายตา คุณสมบัตลิ ดความเครียด ช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ ทนต่อภาวะต่างๆ ได้มากขึน้ และยังช่วยลดความเมือ่ ยล้า โดย กระตุน้ ให้เซลล์ในร่างกายสร้างพลังงานเพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ช่วยให้รา่ งกายรูส้ กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า และกระตุน้ ระบบ ภูมคิ มุ้ กันในร่างกายให้แข็งแรงมากขึน้ ตลอดจนสรรพคุณ

อีกหลายชนิด ซึง่ รสชาติของซุปชามนีก้ ำ� ลังอร่อย ล้วน มาจากรสของวัตถุดบิ มีการปรุงแต่งเพิม่ เติมเพียงน้อย ( กุง้ ผัดซอสพอร์ตไวน์ ) กุง้ ชิน้ โต เนือ้ แน่น กรอบ ทีส่ ำ� คัญ รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยเข้ากันได้ดี และ ( เนือ้ สันใน ซอสพริกไทยด�ำ ) ผ่านการปรุงอย่างพิถพี ถิ นั จนถึง (ปลา หิมะทอดผัดพริกเกลือ) ปลาหิมะทอดกรอบแบบแห้งๆ ซึง่ ทอดโดยการผัดกับพริกเกลือ ซึง่ ทอดได้อย่างกรอบ นอกและนุม่ เนือ้ ปลาหิมะด้านในอย่างดี ทีห่ าทานได้ทนี่ ี่ ทีเ่ ดียวเท่านัน้ (เป็ดปักกิง่ ) ถือว่าเป็นเมนูพเิ ศษ อย่างทีไ่ ม่ ควรพลาดของทีน่ ี่ ทัง้ ความกรอบความอร่อยของเป็ดทาน พร้อมแป้งแล้วราดน�ำ้ จิม้ ถือว่าเป็นจานชูโรงให้เหมยเจียง เลยทีเดียว และจานต่อไป( ก๋วยเตีย๋ วราดหน้าปลาหิมะ ซอสไข่ ) ปลาเนือ้ แน่น ราดซอสทีท่ ำ� ให้สามารถลิม้ รสเนือ้ ปลาหิมะได้เต็มทีเ่ ลยแบบอร่อยกลมกล่อม เป็นต้น ห้อง อาหารจีนเหม่ยเจียงทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านอาหารจีน ต้นต�ำหรับนีเ้ ปิดให้บริการช่วงเวลาอาหารกลางวันและมือ้ เย็นเท่านัน้ ทางร้านยังมีบริการเปิดห้องส่วนตัวถึง 5 ห้อง อีก เปิดทุกวัน 11.30 - 14.30 และ 18.00 - 22.30 น. รับรองคุณจะติดใจ...

ISSUE 8 2013

37


NEXT

BANGKOK DINE

Thien Duong Vietnamese cuisine Dusit Thani Bangkok

Address : 946 Rama IV Road Bangkok 10500, Thailand Tel +66 (0) 2 200 9000 www.dusit.com

38

next travel magazine

Thien Duong in Vietnamese means paradise. The moment you step into this award-winning Vietnamese Restaurant, youâ&#x20AC;&#x2122;ll know that dining is a truly heavenly experience here. Thien Duong is bright, cozy, intimate yet spacious. Details are thoughtful but luxurious, from with gold leaves on wood carvings to the sumptuous porcelain used to serve the food in. Relax yourself in elegant surroundings and enjoy a range of delightful dishes made fresh to order. Connoisseurs have praises for the magic and mystery of Vietnamese Cuisine, and at Thien Duong, lovers of Vietnamese cuisine are treated to a variety of authentic selections, prepared-to-your order and complete satisfaction. Thien Duong is all at once engaging yet elegant and classical. Its creative Masterchefs always never fail to surprise and delight with interesting, varied and delicious a la carte and set menus available. Diners can also enjoy daily set lunch and dinner offering a fine selection of popular Vietnamese dishes such as Fried sugarcane skewered minced shrimp, Rice noodle soup with beef, Brochettes of cured beef in Good King Henry leaves and etc. If you want to eat delicious taste of Vietnam cuisine in Thailand. Certified to Thien Duong not disappointed.


ค�ำว่า “เธียนดอง” ในภาษาเวียดนามมีความ หมายถึง “สวรรค์” ดังนั้น ห้องอาหารเวียดนาม เธียนดอง ที่โรงแรมดุสิตธานี สวรรค์ของคนรักอาหารเวียดนาม จึง ตกแต่งผนังห้องด้วยภาพเขียนสรวงสวรรค์ในแบบเวียดนาม ผนังด้านข้างถูกออกแบบให้เป็นกระจกใส มองไปด้านนอก เห็นสวนสวย ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศจึงคล้ายสรวงสวรรค์จริงๆ เพื่อให้บรรยากาศดู อบอุ่นและเป็นกันเอง เธียนดองยังใส่ใจในรายละเอียดของ การตกแต่งที่แฝงไปด้วยความหรูหรา จากงานแกะสลักไม้สัก ทอง ตลอดจนอาหารแต่ละจานถูกรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ ชั้นดีปรุงด้วยความพิถีพิถันท�ำให้ได้รสชาติอาหารที่อร่อยเลิศ ท�ำให้เธียนดองได้รับการันตีด้วยรางวัลห้องอาหารเวียดนาม อันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง เธียนดองมีอาหารเวียดนามหลากหลายให้เลือกที่ปรุงสดใหม่ ตามความต้องการ พร้อมเสิร์ฟทั้งแบบอาหารชุดมื้อกลาง วัน และ มื้อค�่ำ หรือจากเมนูอาหารตามสั่ง ที่รับรองได้ไม่ว่า จะชาวไทย หรือชาวต่างประเทศเป็นต้องอร่อยถูกลิ้น เพราะ ที่นี่เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้รสชาติในแบบฉบับ เวียดนามแท้และดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย เฝอ หมูย่างใบชะพลู ปลาทอดตะไคร้ ปอเปี๊ยะสดกุ้ง ขนม เบื้องญวน เป็นต้น ซึ่งคัดสรรแต่วัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดี และเสิร์ฟตามมาตรฐานสากล หากใครอยากมาทานอาหาร เวียดนามในรสชาติอร่อยถูกปากคนไทย รับรองมาเธียนดอง ไม่ผิดหวังแน่นอน

ISSUE 8 2013

39


NEXT

BANGKOK DINE

PARK SOCIETY RESTAURANT & BAR Be Part of It Sofitel So Bangkok Park Society, Be Part of It is a rooftop restaurant & bar on the 29th floor of So Sofitel Bangkok. Park Society is where fine gastronomy meets spectacular views that captivate the senses as the array of surrounding city lights playfully converge on the chic setting on its panoramic view of Lumpini Park and the city. Park Society is divided into two parts, Indoor will served foods and drink. In outdoor will served on snacks and drink only. Captivate your senses as the array of surrounding city lights playfully converge into this chic restaurant and bar. HI-SO, Moonlit Cabanas: extended service from Park Society offering private and intimate cabanas located on the rooftop of the hotel; a top meeting spot to celebrate amongst friends in an exclusive atmosphere. Park Society adopts a Chef’s table concept which allows diners to tailor their dishes exactly the way they like from a wide range of fresh seasonal ingredients. Menu that was recommend by Park Society are Foie gras confit in ginger bread with sweet & sour sauce and apricot

40

next travel magazine

jam, Scallop in safran with pumpkin puree and truffle foam, Cod marinated in beetroot lobster tea and herbs salad, Wagyu with daikon and ponzu sauce, Lobster prince of the sea with angel hair and sautéed veggie, Lamb three ways with mix baby veggie and Raspberry soufflé. The interior design of contemporary architectural chic is understated and so complements rather than competes with the view. Immediately inside the entrance is the Chef’s Table and, to the left, an open kitchen, while beyond is a light, airy main dining area with widely spaced tables. Leading off is a relaxing open-air terrace for aperitifs and after-dinner drinks and music. Steps lead up from the terrace to Hi-So, Moonlit Cabanas - a rooftop venue with 3 intimate cabanas, each accommodating up to 6-15 guests. All offer personalized butler service and are designed for a private celebration with friends or a romantic evening in an exclusive atmosphere. Again, the décor is minimalistic architectural against the panoramic backdrop of the city.


พาร์ค โซไซตี้ (Park Society) ตั้งอยู่บนชั้น 29 โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก เป็นสถานที่เหมาะกับกับการพบปะสังสรรค์ ที่ผสมผสานศาสตร์ ในการรับประทานอาหารพร้อมกับดื่มด�่ำบรรยากาศชื่นชมธรรมชาติอันร่มรื่น ของสวนลุมพินีสุดยอดวิวกรุงเทพได้อย่างลงตัว ที่สัมผัสได้จากทุกประสาท สัมผัส ผ่านแสงสีของเมืองที่สดใสและการตกแต่งที่ทันสมัย พาร์ค โซไซตี้แบ่ง ออกเป็นสองส่วน อินดอร์จะบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะมีการตกแต่งที่ ใช้กระจกเป็นหลักในการตกแต่งเพื่อที่จะให้เห็นวิวได้จากทุกที่นั่ง ในส่วนเอา ท์ดอร์จะบริการเฉพาะอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มเท่านั้น ในส่วนนี้จะมีที่นั่ง สบายๆ ให้ลูกค้าได้นั่งดื่มชิวๆและพบปะสังสรรค์กับเพื่อน และยังมี HI-SO คา บาน่า (Hi-So Cabana) เป็นบริเวณที่ขยายจากส่วนของห้องอาหารพาร์คโซไซ ตี้ ตั้งอยู่บนบริเวณเอาท์ดอร์ ของยอดตึก เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ อย่างลงตัว ห้องอาหารพาร์ค โซไซตี้เป็นห้องอาหารแบบ Tailor Made Menu โดยลูกค้าสามารถเลือกอาหารจานโปรดได้ตามใจจากวัตถุดิบสดๆ และส่วน ผสมที่หลากหลายในสไตล์ของตัวเอง เมนูอาหารจานเด่นมีให้เลือกมากมายเช่น Foie gras confit in ginger bread with sweet & sour sauce and apricot

jam, Scallop in safran with pumpkin puree and truffle foam, Cod marinated in beetroot lobster tea and herbs salad, Wagyu with daikon and ponzu sauce, Lobster prince of the sea with angel hair and sautéed veggie, Lamb three ways with mix baby veggie และ Raspberry soufflé การออกแบบตกแต่งภายในด้วยสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัย เมื่อเข้ามาถึง ทันที ที่เห็นจะเป็น Chef’s Table และ ด้านซ้ายจะเป็นครัวแบบเปิด บริเวณ ห้องอาหารตกแต่งด้วยโคมไฟ มองออกไปเห็นวิวกรุงเทพฯโดยรอบ ระยะ ห่างของโต๊ะจัดได้อย่างเป็นสัดส่วนและลงตัว ระเบียงกว้างออกไปจะเป็น ส่วน Open-air ไว้ผ่อนคลายหรือนั่งคุยหลังจากรับประอาหารค�่ำ และถ้า ต้องการดื่มด�่ำบรรยากาศพร้อมฟังเพลงบนชั้นดาดฟ้ายังมีส่วนของไฮโซ คา บาน่า บรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมบัทเลอร์ส่วนตัวคอยให้บริการ รองรับ แขกได้ ตั้งแต่ 6-15 คน ออกแบบมาส่าหรับงานเลี้ยงฉลองที่เป็นส่วนตัวกับ เพื่อนๆ หรือ ฉลองโอกาสพิเศษในบรรยากาศโรแมนติก อีกครั้ง การออกแบบ ที่เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ของกรุงเทพ Address : Sofitel So Bangkok 2 North Sathorn Road, Bangrak Bangkok, Thailand Tel : +66 (0) 2 624 0000 www.sofitel-so-bangkok.com


Kanchanaburi กาญจนบุรี


ISSUE 8 2013

43


Kanchanaburi • A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources. • Because of its magnificent landscape and charming beauty, Kanchanaburi has become a major tourist destination, with attractions including several well-known waterfalls, caves that were once inhabited by Neolithic man, pristine national parks, tranquil rivers, virgin forests, and several large reservoirs. Together, these attractions offer an intriguing experience for both first-time and repeat visitors. Whether it’s fishing, rafting, canoeing, mountain biking, bird-watching, star-gazing, golfing, elephant and jungle trekking, or even living in a bamboo raft, Kanchanaburi takes pride in offering them all. In north and west Kanchanaburi, the terrain is comprised mainly of mountains and high plains, with the Thanon Thongchai Range acts as a natural border between Thailand and Myanmar. The range is the source of Kanchanaburi’s two most important rivers Maenam Khwae Noi (Little Kwai River) and Maenam Khwae Yai (Big Kwai River), which form the famous Maenam Mae Klong. As a result of these major rivers and three of Thailand’s largest reservoirs, Kanchanaburi features several of Thailand’s largest Namtok (waterfalls) as well as a number of wildlife sanctuaries.The most defining natural attractions in Kanchanaburi is arguably the Three Pagodas Pass, a break in the Thanon Thongchai Mountain Range that divides Thailand and Myanmar. Along an overland trade route from India, it is through this pass that Buddhism was thought to first to arrive in Thailand around the 3rd century. The province and its pass were later controlled by the Khmer of Angkor in the 13th century, who built a fort there (a Khmer temple from the time has been restored as a tourist attraction). The kingdom of Ayutthaya also built a military garrison in the area, though it was through the pass that the Burmese frequently swept into Siam and eventually razed the capital of Ayutthaya. In World War II, the Japanese built a railway through the pass using forced labor, including western POWs. Later known as the Death Railway, the line included an infamous bridge crossing the Kwai River that was the subject of a historically inaccurate academy award winning film. The Three Pagodas Pass area is also home to numerous hill tribes and other minority groups who reside in the area as nation-less refugees without citizenship in either land. For visitors, it is possible to get temporary one-day visas to cross the border for a sneak peak at Myanmar and do some shopping for exotic souvenirs. The city of Kanchanaburi is located at the point where the Khwae Noi and Khwae Yai Rivers meet and form the Maenam Mae Klong. The notorious Death Railway passed through the town, near which stands the

site of the Bridge on the River Kwai. Nearby the reconstructed bridge are monuments including an Allied War Cemetery and a war museum. In economic terms, Kanchanaburi has been prospering for a number of years. Important industries include sugar, agricultural products, and jewelry. Tourism is also a main source of income for the locals, though most are engaged in agricultural activities. The province’s population is made up of Thai, Mon, and Karen peoples, most of whom are rural dwellers who enjoy living simply and respecting nature. Moreover, folk music and dances dating back at least 500 years are still performed to this day. Only two hours from Bangkok, Kanchanaburi is accessible by road or rail, the latter of which includes sightseeing day trips that run on weekends and public holidays; these weekend special trains are reasonably priced and make hassle free and enjoyable adventures. Even the climate of Kanchanaburi, cooled by the altitude, forests, and rivers, is a welcome respite from the heat and congestion of the nearby capital city. Kanchanaburi city, the capital of Kanchanaburi Province, is a popular resort town; picturesque and worthy of a visit in its own right, it is frequently visited as base of operations for exploring the many cultural, natural, and historical attractions in the surrounding countryside. Located at the confluence of the Kwai Noi and Kwai Yai Rivers, Kanchanaburi lies at the source of the Mae Klong River, and these majestic bodies of water are defining characteristics of the town. The original town of Kanchanaburi was established by King Rama I as a first line of defense against the Burmese, whom he believed might use the old invasion route through the Three Pagodas Pass at the Siam-Myanmar border. According to most historians, the old town of Kanchanaburi was located near Ban Lat Ya, a small village situated approximately 16 kilometers north of the present town. The present provincial capital is a relatively newer town built by King Rama III in 1833. The town itself is a place to relax, watching the water from the banks of the river, inside a raft house, or from a riverside restaurant. Many visitors like to rest along the river with a cold drink and a good book. Many of them come here just for a couple days but stay for weeks in order to explore all of the attractions in the surrounding countryside. Along with visiting spectacular waterfalls, lush forests, and three of Thailand’s largest reservoirs, white water rafting, elephant trekking, and golfing are popular activities for visitors. Kanchanaburi is an excellent tourist destination for nature lovers.


46

next travel magazine


กาญจนบุรี • แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น�้ำแคว แหล่งแร่น�้ำตก • กาญจนบุรีคือดินแดนแห่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืน ป่า พรรณไม้ โถงถ�้ำ น�้ำตก และประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของ ผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออารี ทั้งไทย พม่า มอญ ปา กะญอ (กะเหรี่ยง) ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น กาญจนบุรียังเต็มไปด้วยเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง มีอนุสรณสถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้าม แม่น�้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ ด้วยความ หลากหลายของพื้นที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ในจังหวัดชายแดนตะวันตก แห่งนี้ กาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยว ทุกสไตล์ ทุกวัย และทุกฤดูกาล จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 12 ล้านไร่ หรือ 19,483 ตาราง กิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รอง จากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและ เทือกเขาสูง โดยมีแม่น�้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น�้ำแควใหญ่และแม่น�้ำแคว น้อย ที่ไหลขนานลงมาบรรจบกันเป็นแม่น�้ำแม่กลองที่ตัวเมืองกาญจนบุรี ความเป็นมาของกาญจนบุรีเท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้าน เก่า อ�ำเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณ สถานที่ต�ำบลปรังเผล อ�ำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุล ประโทนเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์สมัยทวาร วดีจ�ำนวนมาก สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบ ขอม สมัยบายนความเป็นมาของกาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารเหนือ ว่า กาญจนบุรีเป็นเมืองขึ้นของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย ครั้นมาถึงสมัย อยุธยา กาญจนบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านส�ำคัญจนกระทั่งถึงสมัย กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดรูปแบบ การปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล กาญจนบุรีถูกโอนมาขึ้นกับมณฑล ราชบุรี และยกฐานะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2467เหตุการณ์ ที่ท�ำให้กาญจนบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุก ในประเทศไทย ไปยังเมืองทันบีอูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและ แรงงานจ�ำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค�่ำ จนท�ำให้มี ผู้คนล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ยากแค้นและโรคภัยไข้ เจ็บที่รุมเร้า ซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี อ�ำเภอบ่อพลอย อ�ำเภอเลาขวัญ อ�ำเภอพนมทวน อ�ำเภอไทรโยค อ�ำเภอ สังขละบุรี อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ อ�ำเภอท่ามะกา อ�ำเภอท่าม่วง อ�ำเภอทองผาภูมิ อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย อ�ำเภอหนองปรือ และอ�ำเภอห้วยกระเจา

ISSUE 8 2013

47


the Death Railway ทางรถไฟสายมรณะ In 1943 thousands of Allied Prisoners of War (PoW) and Asian labourers worked on the Death Railway under the imperial Japanese army in order to construct part of the 415 km. long Burma-Thailand railway. Most of these men were Australians, Dutch and British and they had been working steadily southwards from Thanbyuzayat (Burma) to link with other PoW on the Thai side of the railway. This railway was intended to move men and supplies to the Burmese front where the Japanese were fighting the British. Japanese army engineers selected the route which traversed deep valleys and hills. All the heavy work was done manually either by hand or by elephant as earth moving equipment was not available. The railway line originally ran within 50 meters of the Three Pagodas Pass which marks nowadays the border to Burma. However after the war the entire railway was removed and sold as it was deemed unsafe and politically undesirable. The prisoners lived in squalor with a near starvation diet. They were subjected to captor brutality and thus thousands perished. The men worked from dawn until after dark and often had to trudge many kilometres through the jungle to return to base camp where Allied doctors tended the injured and diseased by many died.

After the war the dead were collectively reburied in the War Cemeteries and will remain forever witness to a brutal and tragic ordeal. ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า หรือ ทาง รถไฟสายกาญจนบุรี ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลา ดุก อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น�้ำแคว ใหญ่ โดยสะพานข้ามแม่น�้ำแคว ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สาม องค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัด ประเทศพม่าทางรถไฟสาย มรณะมีความยาวจากหนองปลาดุกถึงสถานีทนั บูซายัดรวม 415 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟอยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ 303.95 กิโลเมตร และ อยู่ในเขตพม่า 111.05 กิโลเมตร มีสถานีจ�ำนวน 37 สถานี ทางรถไฟ สายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อ ใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุด ปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน�้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรี ถึงสถานีน�้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่ง ประเทศไทยเปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันและจัดรถไฟขบวนพิเศษสาย กรุงเทพฯ - น�้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จุดที่นักท่อง เที่ยวให้ความสนใจมากคือช่วงสะพานข้ามแม่น�้ำแคว และช่วงโค้งมรณะ หรือถ�้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบแม่น�้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร ISSUE 8 2013

49


NEXT

50

DESTINATION

next travel magazine


The Bridge of the River Kwai

สะพานข้ามแม่น�้ำแคว Thanks to several films and books, the Bridge on the River Khwae has become notoriously famous and attracted both Thais and foreigners to the site. If an ordinary black iron bridge can tell a story, you can be sure it’s a dramatic one.The bridge spans across Maenam Khwae Yai which is a branch of Maenam Mae Klong. During the Japanese occupation of Thailand in World War II, the Japanese Imperial Army brought the iron bridge from Java. It was then resembled by Allied Prisoners of War (POW) under Japanese supervision. The bridge was part of a strategic railway route to Myanmar in which the Japanese aimed to secure supplies with which to conquer other western Asian countries. It was 415 kilometers long (about 303 kilometers in Thailand and about 112 kilometers in Burma) and passed through the Three Pagoda Pass in Sangkhlaburi District, the northern most part of Kanchanaburi province. Construction started on September 16, 1942 at Nong Pladuk, and was completed on 25 December 1943. It is estimated that over 16,000 POWs from England, Australia, Holland and America died while building the bridge which was a target of bombing raids in 1945. In addition to this, approximate 90,000 laborers from Thailand, Myanmar, Malaysia and Indonesia died during its construction. Rebuilt after WWII, the bridge is still in use today with the curved portions of the bridge being that of the original. An attraction of note is the annual light and sound event at the bridge to commemorate the Allied attack in 1945.The railway currently ends at Ban Tha Sao or Namtok Station, a distance of some 77 km. from Kanchanaburi Station. A special train running from Bangkok to Namtok Station is available on weekends and national holidays. ISSUE 8 2013

51


NEXT

52

DESTINATION

next travel magazine


Mon wooden bridge สะพานมอญ

Stroll along the country’s longest Mon wooden bridge in Sangkhlaburi, Kanchanaburi province. To come and witness this with your very eyes is worth more than a thousand words. It is the longest wooden bridge built at Sangkhlaburi district for the purpose of public use as a route to come into contact between the two communities of Thais and Mons. The dazzling Sangkhlaburi wooden bridge, also known as Uttamanusorn Bridge, is a symbol of the district. Everyday there are a massive crowd of tourists come here to walk across the river Songaria and overlooks a scenic landscape of Sangkhlaburi. Sangkhlaburi wooden bridge can be considered as the route of an international friendship between Thais and Mons because it links together Sangkhlaburi district to the Mon community on the other side of the bank. Therefore, it was given the name Saphan Mon. In the past, this bridge was built under the commission of highly sacred Luang Phor Uttama of Wang Wiwekaram temple, whom Thai, Mon and Karen people share a great respect in. It is said that some of huge logs used in the construction of the bridge were actually withered trees under the Khao Laem reservoir. Nowadays, the 900-meter long bridge is for public transportation to make merit at Wang Wiwekaram temple where Luang Phor Uttama had resided when he was still alive. In addition, a considerable number of tourists can cross over to the other side to visit the Mon community as well.

ISSUE 8 2013

53


54

next travel magazine


Mon wooden bridge สะพานมอญ เดินเล่นบนสะพานไม้ที่ยาวที่สุด ในดินแดนมอญสะพานไม้ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สิ บ ปากว่ า ก็ ไ ม่ เ ท่ า ตาเห็ น เดิ น ทอดน่ อ งบนสะพานไม้ ย าวที่ สุ ด ใน ประเทศไทย ที่เชื่อมโยงชาวไทยและชาวมอญเข้าด้วยกันที่อ�ำเภอ สังขละบุรี ตื่นตาไปกับสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือ สะพานไม้สังขละบุรี สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในสยามและเป็นสัญลักลักษณ์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง ของสังขละบุรี ในแต่ละวันมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมสะพานแห่งนี้ที่ ซึ่งทอดข้ามล�ำน�้ำซองกาเลีย ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามของสังขละบุรี สะพานไม้สังขละบุรี อาจถือว่าเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างชาวไทย และชาวมอญ เนื่องจากเชื่อมโยงอ�ำเภอสังขละบุรีและหมู่บ้านของชาว มอญเข้าด้วยกัน จึงมีชื่อเรียกสั้นๆ อีกชื่อหนึ่งว่า สะพานมอญในอดีต หลวงพ่ออุตตมะแห่งวัดวังวิเวกการาม ซึ่งชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้ง กะเหรี่ยง ต่างเคารพนับถือนั้น ได้เป็นผู้น�ำและด�ำเนินการสร้างสะพาน ไม้นขี้ นึ้ จากความร่วมแรงร่วมใจของชาวหมูบ่ า้ นมอญ ทีม่ ศี รัทธาต่อองค์ ท่านอย่างล้นเปีย่ ม โดยกล่าวกันว่าท่อนไม้ใหญ่ทนี่ ำ� มาใช้นนั้ ส่วนหนึง่ น�ำ มาจากต้นไม้ที่ยืนต้นตายอยู่ใต้เขื่อนเขาแหลมนั่นเอง ในปัจจุบันนอกจากสะพานไม้ที่มีความยาวมากกว่า 900 เมตรแห่งนี้ ใช้เป็นทางสัญจรของชาวมอญที่ข้ามไปมาเพื่อท�ำบุญที่วัดวังวิเวการาม ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจ�ำพรรษาอยู่เมื่อท่านยังไม่ละสังขาร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากนิยมมาเดินข้ามไป เพื่อไปสัมผัสกับ วิถีชีวิตของชาวมอญที่อยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของสะพาน


Dheva Mantra Resort & Spa Colonial classic style

56

next travel magazine

The resort resides along the banks of River Kwai, offering sweeping views that exposes the tranquility and captivating scenery of the glistening river. From wood carvings to exquisite artwork, Dheva Mantra Resort & Spa offers lavish accommodations that reverently capture the beauty of a bygone Colonial era. Bask in the ambrosial ambiance that only the sophistication of our signature spa and suites can provide. Traverse the length of the River Kwai, and be amazed by the abundance of Kanchanaburiâ&#x20AC;&#x2122;s historical marvels. Dheva Mantra is proud to present accommodations with pride. Dheva Mantra carefully selected pillows, the vibrant shades of Thai silk and the intricacies of hand-woven carpets on polished teak floors. Resort has spacious private outdoor balcony offers superb view of the resortâ&#x20AC;&#x2122;s lush tropical garden and the river beyond. Amenities in room are eco-friendly through the use of biodegradable materials.

Other environmental policies are incorporated without compromising your comfort. While most guests look for an escape from their weary routine, it is also important to maintain an accessible city lifestyle. The Resort is equipped with cable television, Wi-Fi internet, and air-condition and numerous other features for entertainments. We are pleased to tailor your stay with greatest attention. There are seven room types: Superior, Deluxe and Family Deluxe. Our special suites are known as Junior Suite, Prestige Suite, Grand Suite and Presidential Suite. Resort also offers banqueting services with flexible configurations from small seminars and weddings to all types of galas. The versatile and elegant meeting rooms are stylish yet functional gathering points that will provide an appropriate venue for all occasions. With four different rooms ranging in size that can accommodate a small group of 10 persons up to 300 persons.


Hotel

NEXT

ISSUE 8 2013

57


NEXT

Hotel

เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ริมแม่น�้ำแคว มีวิวทิวทัศน์และบรรยากาศแห่งความสงบ ด้วยมนต์เสน่ห์ ของรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติและสายน�้ำ ค�ำว่า “เทวะ” หมายถึง เทวดา “มันตร์ทรา” หมายถึง ค�ำอวยพร เมื่อรวมกันแล้ว “เทวมันตร์ ทรา” จึงแปลว่า “พรจากเทวดา” ภายในรีสอร์ทและห้องพักประดับ ไปด้วยไม้ฉลุและงานศิลปะที่งดงาม วิจิตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น เอกลักษณ์แสนคลาสสิคในสไตล์ไทยโคโลเนียล ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตัว อาคารที่ถูกออกแบบอย่างประณีต รู้สึกเหมือนต้องมนต์เสน่ห์ตั้งแต่แรก เห็น บรรยากาศอันเลิศหรูนี้เป็นผลของความหลากหลายที่ได้หลอมรวม กันอย่างลงตัว อีกทั้ง เทวมันตร์ทรา ยังเป็น Green Hotel ที่ใส่ใจดูแล เรื่องสิ่งแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดี ความสวยงามและความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมรีสอร์ท อีกส่วนหนึ่งคือรายละเอียด ความใส่ใจ และความประณีตที่ทางเทวมัน ตร์ทราได้ใส่ลงไปในการเลือกสรรเครื่องนอน ผ้าไหมที่มีสีสันอันสดใส Address : 9/99 Moo3 Tambon Thamakham Amphoe Muang Kanchanaburi 71000 Thailand Tel. +66 (0) 34 527-666 www.dhevamantra.com

58

next travel magazine


และพรมถักมือที่มีลวดลายอันสวยงาม เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้สัมผัสถึงความ สมบูรณ์ในรายละเอียดของห้องพัก และเมื่อแขกที่มาพักก้าวเดินออกมาสู่ ระเบียงส่วนตัวด้านนอกห้องพักก็จะสามารถมองเห็นวิวสวนอันเขียวชอุ่มและ แม่น�้ำอันกว้างใหญ่ที่สร้างความสบายให้กับทั้งสายตาและจิตใจ โดยการน�ำเสนอห้องพักใน 7 รูปแบบที่ต่างกันออกไป โดยมีห้อง มาตรฐานคือ ห้องซูพีเรีย ห้องดีลักซ์ และห้องแฟมิลี่ ดีลักซ์ พร้อมกับห้องพิเศษ คือ ห้องจูเนียร์สวีท ห้องเพรสทีจสวีท ห้องแกรนด์สวีท และห้องเพรสซิเดนท์ เชียลสวีท ให้ท่านสามารถเลือกพักได้ ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และนอกจากห้องพักที่มีความสะดวกสบายชวนให้พักผ่อนแล้ว ทางโรงแรม ยังพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหาร The Tiara บริการเมนูอาหารนานาชาติ ห้องอาหารรวงข้าว เป็น แพอาหารไทย มี Private Karaoke & Wine Bar ที่บริการไวน์และมีห้อง คาราโอเกะบริการแบบส่วนตัว 4 ห้อง มี Lobby Lounge ให้บริการนั่งจิบชา ยามบ่ายและชมบรรยากาศเสมือนนั่งอยู่ในวัง มี Pool Bar ที่เสิร์ฟเครื่องดื่ม และ Snack ริมสระว่ายน�้ำ นอกจากนี้ทางโรงแรม ยังมีบริการสนามพัตต์กอล์ฟให้บริการ และยังมี การจัดกิจกรรมทั้งทางน�้ำและทางบกครบครัน อาทิ พายเรือคายัค แคนู ล่อง แพ จักรยานเสือภูเขา หรือจัดกิจกรรมผจญภัยนอกสถานที่ให้แขกผู้มาพักได้ พักผ่อนอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์


The FloatHouse River Kwai Resort

Address : 55 Moo 5 Tambol Wangkrajae, Amphur Saiyoke, Kanchanaburi 71150 , Thailand Tel +66 (0) 84 725 8686 www.thefloathouseriverkwai.com

60

next travel magazine

The Float House River Kwai Resort located in River Kwai, Kanchanaburi, Thailand, The Float House River Kwai distinctive and luxurious designed floatel is decorated to harmonize with gorgeous nature surroundings. This elegant floatel resort is made of teakwood and bamboo featured with wooden furniture and broad range of services and facilities. The floating lobby and restaurant are in the middle of floating villas for easy access for all guests. The Float House River Kwai Resort, furthermore, sits on a magnificent part of River Kwai - one of the world’s most historical rivers– making our resort the finest design The Float House River distinctive designed floating villas are decorated to harmonize with gorgeous nature surroundings. The resort is made of teakwood and bamboo featured with wooden furniture and broad range of services and facilities. The floating lobby and restaurant are in the middle of floating villas for easy access for all guests. The Float House River Kwai Resort, furthermore, sits on a magnificent part of River Kwai - one of the world’s most historical rivers– making our resort the finest design. The destination hence is rich in nature, history and culture. Plenty of things to do at The Float House River Kwai Resort are elephant rides, kayaking, rafting, mountain bike rides, orchards visit, long tailed boat ride and swimming in the river and waterfalls, and many caves to explore.


เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (THE FLOATHOUSE RIVER KWAI) บูติครีสอร์ทลอยน�้ำสุดหรู ในลุ่มแม่น�้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ไอเดียการออกเเบบทางสถาปัตยกรรมเเบบ Contemporary Boutique Folk Style ผสมผสานการน�ำเอาศิลปะท้องถิน่ มารวมกับธรรมชาติเเวดล้อม เเตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการเล่นลวดลายของเชือกป่านที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีกลิ่นอายของตะวันออก มาโยงตกเเต่งตัดกับไม้เบญจพรรณเเละไม้ไผ่ สะท้อนกลิ่นอายเเบบตะวันออกได้อย่างเเตกต่างเเละโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ห้องพักเเบบวิลล่าลอยน�้ำซึ่งมีขนาดกว้างเเละเป็นส่วนตัว สะดวกสบาย ด้วยเครื่องปรับอากาศภายในห้อง ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น�้ำยังเป็นเทือก เขาที่ปกคลุมไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้นานาพันธุ์เเละนกป่านานา ชนิด เเวดล้อมด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติริมเเม่น�้ำเเคว ทั้งยังสามารถ เดินข้ามสะพานไม้ไผ่ ต่อเนื่องไปบนฝั่ง เพื่อเดินชมสวนผลไม้ เที่ยวชมถ�้ำ ละว้าที่อยู่ในเขตอุทยานเเห่งชาติ หรือขี่จักรยานเสือภูเขาเยี่ยมชมภูมิทัศน์ ริมเเม่น�้ำเเคว เหมาะส�ำหรับคู่ฮันนีมูนเเละครอบครัว ที่อยากใช้ช่วงเวลา หยุดพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเเต่ยังคงความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เดอะ โฟลทเฮ้าส์ จัดเป็นหนึ่งรีสอร์ทหรูลอยน�้ำซึ่งมีเอกลักษณ์การดีไซน์ ที่มุ่งเน้นไปที่ความหรูหราแบบบูติควิลล่าจ�ำนวน 20 หลัง โดยเเต่ละหลังมี ขนาดกว้างถึง 89 ตร.ม. ส�ำหรับวิลล่าลอยน�้ำเเต่ละห้อง ดีไซน์เเนว Folk Style Design ทีก่ ลมกลืนกับธรรมชาติรอบข้าง พร้อมกลิน่ อายของศิลปะพืน้ บ้านที่ เพราะเราเชือ่ ว่าการก่อสร้างทีไ่ ม่กลมกลืนกับธรรมชาติเป็นการท�ำลาย ความสวยงามของธรรมชาติทางหนึ่ง จึงสร้างรีสอร์ทนี้ด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ มุมหลังคาด้วยแฝก และแฝงตกแต่งด้วยไม้ไผ่และเชือก ทีส่ ามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ด้วยดีไซน์ทมี่ งุ่ เน้นความเป็นหนึง่ เดียว กับธรรมชาติรอบข้างเป็นหลัก และยังมีทกุ อย่างในทีเ่ ดียวทัง้ วิวป่าเขียวชอุม่ เทือกเขาหินปูนอันยิง่ ใหญ่ แม่นำ�้ สายประวัตศิ าสตร์ กิจกรรมทัง้ ทางบกและ ทางน�้ำที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขี่ช้าง ล่องแพ เที่ยวถ�้ำ ขี่จักรยานเสือภูเขา เป็นอีกหนึ่งการสร้างสรรค์ท่ีท�ำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่กาญจนบุรี ได้เห็น มุมมองสวยๆ อีกมุมหนึ่งของกาญจนบุรี และรอให้คุณมาสัมผัส


NEXT

Hotel

River Kwai River Kwai Village Hotel is the first Village hotel in region, having a “Jungle Water Park” with a water slide and Hotel Jacuzzi. Hotel offer you an ideal vacation with tranquillity, beauty of nature, and comfortable

Tropicana accommodations. Only 70 kilometers from the Jungle Resort city of Kanchanaburi in the River Kwai Valley,

offer four different styles of air-conditioned accommodations for your preference, Raftel, Mountain-Wing, River Wing, and our new wing, Royal Wing. The Jungle Water Pak is located among the valley and the river back. Another swimming pool is located in the center of the hotel, where is surrounded by natural water. In preserving the secluded jungle atmosphere which is the distinction from others, River Kwai Village Hotel is carefully designed to encompass all modern comfort facilities required by guests, as well as to preserve natural beauty of valley.With the prime location, River Kwai Village Hotel is a center to visit

62

next travel magazine

historical sites, World War II sites, and natural attractions. Excursions for elephant riding and Bamboo Rafting can be arranged from hotel as well as “Death Railway” train and “Sai Yok Waterfall”. In addition to comfortable accommodation and atmosphere within the hotel, various facilities and activities are available for service such as Thai traditional massage, Oil massage, Paint Ball etc. โรงแรมริ เวอร์ แ คว วิ ล เลจ เป็ น โรงแรม สไตล์ จังเกิ้ลรีสอร์ท แห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มีสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่กลางป่าธรรมชาติ โดยโรงแรม อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียง 70 กิโลเมตร ตั้ง อยู่ริมแม่น�้ำแคว แม่น�้ำสายประวัติศาสตร์ ด้วยที่พักที่ เน้นความสะดวกสบายแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ สมบูรณ์ท่ามกลางหุบเขาล�ำธารริมเเม่น�้ำเเคว ริเวอร์ แคว วิลเลจจึงเป็นโรงแรมเหมาะสมส�ำหรับการพักผ่อน ช่วงวันหยุดเป็นที่สุด ห้องพักของริเวอร์แคว วิลเลจ มี ห้องพักทั้งหมด191ห้อง มีให้เลือกถึง4แบบ เพื่อให้ แขกได้เลือกทั้ง ห้องราฟท์เทิล ห้องเมาน์เทนวิง ห้อง ริเวอร์วิง และห้องรอยัลวิง เป็นตึกใหม่ของทางโรงแรม


เพื่ อ รั ก ษาบรรยากาศความเป็ น ป่ า ธรรมชาติ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร โรงแรมริ เวอร์ วิลเลจได้ท�ำการออกแบบตัวโรงแรมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆตามความ ต้องการของแขกที่มาพักโดยที่ไม่รบกวนความสวยงามและธรรมชาติของหุบเขา ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบ จังเกิล วอเตอร์ พาร์ค หรือสวนน�้ำกลางป่า สระ ว่ายน�้ำกลางโรงแรมอีกแห่งที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ริมแม่น�้ำ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจนั้นตั้งอยู่จุดสูญกลางที่สามารถเดินทางไปสู่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆได้อย่างสะดวก ไม่หา่ งจากโรงแรมสามารถไปเยีย่ มชม โบราณ สถาน เช่น ช่องเขาขาดหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะ หรือสัมผัสน�้ำตก ธรรมชาติทเ่ี ลือ่ งชือ่ อย่าง น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย น�ำ้ ตกไทรโยคใหญ่ ล่องแพ เทีย่ วถ�ำ้ ละว้า ทางโรงแรมมีการบริการกิจกรรมอื่นๆอีกมากให้วันพักผ่อนของคุณ ไม่ว่าจะ เป็นการแช่น�้ำแร่ธรรมชาติ การขี่ช้างและล่องแพชมป่า หรือ การนวดน�้ำมัน นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ และการยิงเพ้นท์บอล, ตีกอล์ฟ, ATV, กิจกรรม walk rally ที่มีให้เลือกร่วมกิจกรรมมากถึง 16 ฐานเพื่อความสนุกสนานและ เสริมสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ไว้รอคุณ

ISSUE 8 2013

63


Rock Valley Hot Spring & Fish Spa A part from River Kwai Village Hotel, there are Natural mineral hot springs named “Rock Valley Hot Spring and Fish Spa” which is not far from hotel contains various mineral, herbal hot spring and Dr. Fish pool that like to take care of human’s skin cleanliness, making you feel comfortable, relax and help stimulate better blood circulation. Phuklon hot spring mineral mud Rock Valley Hot Spring & Fish Spa hot mineral water it is pure water that naturally comes about and contains minerals more than ordinary water. Mineral water is under the ground which is very deep and thus germs cannot grow. In addition, while the water is permeating into the underground, it has passed ltering process from the layer of rock, earth and sand. So the water obtained is clean and contains a lot of accumulative minerals. Such minerals are both advantageous and disadvantageous for the body. Therefore, there must be standards to inspect those water sources and this hot mineral water has been inspected, analyzed and certified by Department of Science Service and IQA Laboratory Co., Ltd. that is safe and can be used for bathing or soaking. Rock Valley Hot Spring & Fish Spa has more than 15 pool available to use such as Hot mineral water pool, Room temperature mineral water pool, Thai herb pool, Chinese Tea Mulberry Tea and Babbler’s Bill herb pool etc.

ภายใน โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ ยังมีอีกหนึ่ง สถานที่ที่น่าสนใจคือ ร็อค วัลเลย์ ฮอท สปริง แอนด์ ฟิช สปา ซึ่งเป็นบ่อน�้ำร้อนธรรมชาติไม่ห่างจากโรงแรมริเวอร์ แคว วิลเลจ มีบริการบ่อน�้ำแร่ธรรมชาติ บ่อน�้ำร้อนสมุนไพร และฟิช สปา หรือ สปาปลาที่เป็นที่รู้จักกันดี ช่วยผ่อนคลาย ความเครียด และช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตอีก ด้วย พอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติ ภูโคลน ซึ่งเต็มอุดมไป ด้วยแร่ธาตุและโมเลกุลของสารบ�ำรุงผิวในธรรมชาติ ที่เป็น ประโยชน์ต่อผิวหนังช่วยให้ ผิวพรรณให้ผุดผ่อง และช่วยการ หมุนเวียนของโลหิตให้สดใส บ่อน�้ำร้อนแร่ธาตุที่กล่าวถึงนี้เป็นบ่อน�้ำธรรมชาติ ที่พุดขึ้นมาจากส่วนลึกใต้ผิวโลก ในระหว่างที่น�้ำพุดขึ้นมาก็ยัง ได้รับการกรองด้วยธรรมชาติเนื่องจากน�้ำจะต้องเดินทางผ่าน ชั้นหิน ดิน และทราย ก่อนที่จะถึงผิวโลกจึงอุดมสมบูรณ์ไป ด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างการมนุษย์ เป็น แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ร่างกาย เช่น โซเดี่ยม แคลเซี่ยม ฟลู ออไรด์ โปแตสเซียม บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้าม เนื้อ, ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นและช่วยลด ความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ, ช่วยขยายหลอดเลือดท�ำให้ ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้น, ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนท�ำให้ผิวหนังสะอาดบ�ำรุงผิวพรรณให้สดใส, ช่วยในการดูดซึมแลกเปลี่ยนออกซิเจนและกลูโคสระหว่าง เส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และได้ รับการรับรองจาก กรมวิยาศาสตร์บริการ ว่าน�้ำแร่ที่น�ำมา ให้บริการปลอดภัยส�ำหรับการอาบและแช่น�้ำ ในส่วนของบ่อ ปลาหมอบ�ำบัดนั้น จะใช้ปลาจ�ำนวนประมาณ 10,000 ตัว ใส่ ลงไปในบ่อ ซึ่งปลาที่น�ำมาใช้เป็นปลาหมอบ�ำบัด ( Tilapia Address : 74/12 Moo 4, Tha Sao, Sai Yok Kanchanaburi THAILAND Tel. +66 (0) 89 918-4562 www.riverkwaivillagehotel.com


Hotel

Gangsters) เป็นปลาที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยปลาดังกล่าวเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับที่ใช้ กันในหลายประเทศ คุณสมบัติของปลา ชอบ ดูแลความสะอาดผิวพรรณของมนุษย์ ปลาจะ ตอดกินเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพและผิวที่เป็น สะเก็ด ท�ำให้รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และช่วย กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ร็อค วัลเลย์ ฮอท สปริง แอนด์ ฟิช สปา มีบ่อน�้ำแร่ที่ให้บริการมากกว่า 15 บ่อ แบ่งเป็นบ่อสมุนไพรที่ให้สรรพคุณต่างๆ ซึ่งเต็ม ไปด้วยสารบ�ำรุงผิวในธรรมชาติ และประโยชน์ จากสมุนไพรต่างๆ เช่น บ่อน�้ำแร่ร้อนอุณหภูมิ ต่างๆ 4 บ่อ บ่อปลาบ�ำบัด 2 บ่อ บ่ออัญชัน บ่อเปลือกส้ม บ่อยูคาลิปตัส บ่อกาแฟ บ่อใบ บัวบก บ่อตะไคร้หอม บ่อสมุนไพรไทย บ่อชา จีน บ่อมัลเบอรี่ บ่อว่าน และบ่ออื่นๆ สามารถ รับความจุได้กว่า 400 ท่าน

NEXT


NEXT

ACTIVITIES

Mueang Singh historical park Muang Singh town was built between 857 and 1157 when the Khmer Kingdom was still prosperous. It was later abandoned until the reign of King Rama I when Muang Singh was rebuilt as a Kanchanaburi border town.The only archeological site with a religious structure built in the middle of the city is the Khmer Prasat Mueang Sing (Tower of the City of Lions) where the heavy influence of the late Lop Buri arts is clearly visible. The ancient site is located on a steep bank of Khwae Noi River where the waterway narrows and becomes fast flowing. The city walls, which were made of rectangular laterite, are approximately 800 meters in width, 1,500 meters in length and 5 meters in height. The compound is believed to have been the westernmost outpost of the Angkor-centered Khmer empire. Remains dating back some 2,000 years have been discovered, and artifacts, including temple carvings, religious statuary and pottery shards indicate that the city must have been inhabited from approximately the 12th to 14th centuries. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือที่นิยมเรียกว่า “ปราสาท เมืองสิงห์” มีเนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ เป็นโบราณสถานแบบขอม มีการสร้าง ขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นพุทธสถาน นิกายมหายาน ผังเมืองยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก�ำแพงเมืองก่อด้วยศิลา แลงขนาดกว้าง 880 เมตรโดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจาก ขอม ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยก�ำแพงศิลาแลงคูน�้ำ และแนวคันดิน รูปแบบ

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายนตรงกับ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ บริเวณปราสาท ได้ขุดค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่รู้จักใช้โลหะ มาท�ำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับแล้ว และได้พบฐานโบราณสถาน อิฐในสมัยทวารวดี จนกระทั่งมีการก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาแลงต่อมา หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบที่ในบริเวณเมืองสิงห์นั้น ได้จากการขุดค้นบริเวณริม แม่น�้ำแควน้อยนอกก�ำแพงเมืองด้านทิศใต้ หลักฐานดังกล่าวเป็นหลุมฝังศพ มนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ฝังร่วมกับศพ อาทิเช่นภาชนะดินเผา แวดินเผา ภาชนะส�ำริด ขวานส�ำริด ทัพพีส�ำริด ก�ำไลส�ำริด ลูกปัดหินอะเกตและคาร์นี เลียน ก�ำไลหิน ลูกปัดแก้ว ก�ำไลเปลือกหอย ฯลฯ หลักฐานเหล่านี้คล้ายคลึง กับที่พบที่บ้านดอนตราเพชร อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก�ำหนด อายุอยู่ในราวปลายยุคโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปี มาแล้ว แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีคนเข้ามาท�ำกิจกรรมก่อนหน้าที่จะสร้างเมือง เป็นเวลานานนับพันปี แต่น่าเสียดาย ที่ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงความต่อเนื่อง ทางวัฒนธรรมของบริเวณนี้จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคที่มีการสร้าง เมือง จากการขุดแต่งของกรมศิลปากร พบศิลปกรรมที่ส�ำคัญยิ่งคือพระพุทธ รูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบ รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบใน ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้น�ำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พระนคร แล้ว คงเหลือแต่องค์จ�ำลองไว้ นอกเหนือจากโบราณสถานที่ ได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างดี ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่พบใน เมืองสิงห์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอีกด้วย


NEXT

ACTIVITIES

hellfire Pass

Hellfire Pass Memorial Museum Hellfire Pass is a section of rock that was dug out by Prisoners of War intended to allow the ‘Death Railway’ to continue its route from Bangkok to Rangoon. Soldiers were forced to remove the rock using no more than picks, hammers and their bare hands. The Hellfire Pass Memorial Museum is dedicated to those Australians and other Allied Prisoners of War and Asian laborers who suffered and died at Hellfire Pass and elsewhere in the Asia Pacific region during World War II. The Australian Government constructed the interpretative memorial in cooperation with the Government of the Kingdom of Thailand. The railway was never built to a level of lasting permanence and was frequently bombed by the Royal Air Force during the Burma Campaign. After the war, all but the present section was closed and the line is now only in service between Bangkok and Nam Tok Sai Yok Noi. The museum explains to visitors the story of why and how the railway was built and attempts to convey the hardships and suffering endured by so many who were forced to work in extremely harsh conditions. The Hellfire Pass Memorial Museum symbolizes the importance of this site to the Australian people. The museum is open daily from 9:00 – 16:00

WHERE Museum open 9-4pm, 7 days www.dva.gov.au

68

next travel magazine


Hellfire Pass in the Tenasserim Hills was a particularly difficult section of the line to build. It was the largest rock cutting on the railway, coupled with its general remoteness and the lack of proper construction tools during building. A tunnel would have been possible to build instead of a cutting, but this could only be constructed at the two ends at any one time, whereas the cutting could be constructed at all points simultaneously despite the excess effort required by the POWs. The Australian, British, Dutch and other allied Prisoners of War were required by the Japanese to work 18 hours a day to complete the cutting. Sixty nine men were beaten to death by Japanese guards in the

six weeks it took to build the cutting, and many more died from cholera, dysentery, starvation, and exhaustion (Wigmore 568). However, the majority of deaths occurred amongst labourers whom the Japanese enticed to come to help build the line with promises of good jobs. These labourers, mostly Malayans (Chinese, Malays and Tamils from Malaya), suffered mostly the same as the POWs at the hands of the Japanese. The Japanese kept no records of these deaths. Though the bridges no longer survive, the landscape reveals the profound difficulties of constructing the railway in this steep and rugged terrain. As much as the memorial museum it testifies to the terrible hardships of the prisoners and romusha.

ISSUE 8 2013

69


NEXT

70

ACTIVITIES

next travel magazine


่ งเขาขาด ชอ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�ำ ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก เป็น ส่วนหนึง่ ของเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (เส้น ทางรถไฟสายมรณะ) ตลอดเส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า มีหลายจุดทีม่ เี นินหิน ภูเขา หน้าผา หรือหุบเหวขวางอยู่จึงต้องขุดให้เป็นช่องเพื่อ ที่รถไฟสามารถวิ่งผ่านไปได้ซึ่งที่ช่องเขาขาด หรือช่องไฟนรก เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดบนเส้น ทางนี้ เชลยศึกต้องท�ำงานท่ามกลางอากาศ ร้อนอบอ้าวในช่วงเดือนมีนาคม ในภาวะที่ ขาดแคลนน�้ำและอาหาร เมื่อเจ็บป่วยแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อ การพยาบาลต้องดูแลกันตามมีตามเกิด เชลย ศึกและกรรมกรทีช่ อ่ งเขาขาดต้องท�ำงานตอน กลางคืนด้วยแสงไฟจากคบเพลิงและกอง เพลิงท�ำให้สะท้อนเห็นเงาของเชลยศึกและ ผู้คุมวูบวาบบนผนังท�ำให้ที่นี่ได้รับการขนาน นามว่า “ช่องไฟนรก” หรือ “Hellfire Pass” ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจ�ำช่องเขา ขาดทีไ่ ด้รบั การออกแบบและสร้างสรรค์อย่าง สวยงามโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อเป็นที่รวบรวม ข้อมูล ภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใน ระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ความ น่ า สนใจเป็ น พิ เ ศษ คื อ มิ นิ เ ธี ย ร์ เ ตอร์ ที่ มี การฉายภาพยนตร์เงียบ ขาวด�ำ ซึ่งถ่ายท�ำ จากเหตุการณ์จริงในระหว่างการสร้างทาง รถไฟสายมรณะ พิพิธภัณฑ์น้ีจัดไว้อย่างเป็น ระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณมีเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นส่วน หนึง่ ของทางรถไฟสายมรณะทีเ่ ชลยศึกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือ ปราศจากเครื่องมืออันทันสมัย ให้เป็นช่อง ส�ำหรับสร้างทางรถไฟ ปัจจุบันยังมีร่องรอย ของทางรถไฟปรากฏอยู่ พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่ง ความทรงจ�ำ เปิดเวลา 09.00-16.00 นาฬิกา

ISSUE 8 2013

71


NEXT

ACTIVITIES

studio was the location of the great historic film The Legend of King Naresuan โรงถ่ายท�ำภาพยนตร์

ต�ำนาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช Prommitr Film Studio locates at Surasi Military Camp, Tambon Lat Ya, Amphoe Mueang in Karnchanaburi province with vast area of 3200 Square kilometers. It took the team more than 4 years of Research and Development to magically transform the land into a perfect shooting location for King Naresuan the movie with beautiful historical sets and sound stages. You can no relive ancient Siam by visiting Prommitr Film Studio. Start from ticketing office besides getting your ticket to the studio, Prommitr Film Studio staff will also give you a short orientation of the place and hand you a pamphlet showing tourist attraction spots within the site. After this will be Yodia Village, Mahathera Kanchong’s Room, The weapon room, Temple of Mahathera Kanchong, Wall of Hongsa, Srihasasanabunlung (The Lion Throne Palace), The Wall of Ayodhya, Ayodhya Village and King Bayinong’s Throne Room In Yodia Village it is a small Siam village locates in Burma. The people of the Yodia village are Siam captives at the time

72

next travel magazine

when King Bayinong invaded Ayodhya. Besides seeing the old housing architecture, here you can also feed elephants and fish. Mahathera Kanchong’s Room the resting quarter of the great monk, Mahathera Kanchong, was built with Burmese architectural influence. It’s the place where young Prince Naresuan honed both his martial art and knowledge. The Weapon room the great monk, Mahathera Kanchong, also stored 8 special weapons including Phrasangdab Viet (Sword), Phrasangdap kab kai (Sword), Phrakanchaisri (Knife), Kree, Jakra, Phrasang Puen Ton (Long Range Musket), Prasang Puen (Gun), and Phrasang Kor Ngao. These weapons were later given to King Naresuan. Temple of Mahathera Kanchong the temple and the temple Bodi were designed based on Mon architecture which consists of The Swan Pole, Large Bell, and Knowledge Stone Wall of Hongsa replicated to be as realistic as once a strong wall of the city of Hongsa Burma. The details of the wall were carefully crafted with Burmese art. Srihasasanabunlung (The Lion Throne Palace) establishments


locate right before the great Lion Throne Palace. In ancient time, these would be the barracks and training area. However, the 4 buildings are now being used to house beautiful King Naresuan art prints. The Wall of Ayodhya the huge wall of Ayodhya was built to be as realistic as possible with the working mechanical gate. Ayodhya Village complete with various Ayodhya housing style and town market, the village is used in film to show the lifestyle Ayodhya people. King Bayinongâ&#x20AC;&#x2122;s Throne Room much research went into studying Burmese historical record on this throne room. The room is fully decorated even the pillars are covered in gold showing the wealth of King Bayinong, the king of Burma. Visitors tired out by a long day of sightseeing may want to

relax with a traditional Thai massage, which is available on-site. Furthermore, visitors can also enjoy various activities such as dressing in traditional historic costumes (a unique souvenir photo opportunity!), as well as horse, elephant and cart riding. The studio compound also includes souvenir shops. A pair of huge Singha statues (mythical lions mixed with other creatures) welcomes visitors at the entrance to the compound. A brochure and map, as well as a brief introductory lecture about the Studio are provided at the Information Centre where visitors pay the entrance fee. There are also guide lecturers stationed at various spots, and plasma screens giving historical background and describing scenes from the Naresuan films. The guided sightseeing walk takes approximately 2 hours.Visiting Hours: 10 a.m. - 5 p.m. every day. Ticket: 200 baht.

<< Getting There Prommitr Film Studio is about 24 kilometres away from Kanchanaburi Town. Take Route 3199 Kanchanaburi â&#x20AC;&#x201C; Srinakarin Dam for 18 kilometres to Lat Ya Intersection. From there, take the right turn and continue past Surasi Military Camp for another 3 kilometres till you reach the studio entrance. Follow the signs for another 2 kilometres. By public transportation: Take a song thaew (a pickup truck with two rows of bench seats down the sides) from Kanchanaburi Town to Lat Ya Intersection. From this intersection, visitors will have to set an appointment with a driver and negotiate the price.For more information, contact Prommitr Film Studio Company, tel. 0 3453 2057 or 0 3453 2058

ISSUE 8 2013

73


NEXT

ACTIVITIES

โรงถ่ายท�ำภาพยนตร์ ต�ำนาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์ ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์ทสี่ ร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ชาวไทยทัง้ มวล เป็นภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่ที่ได้ด�ำเนินการถ่ายท�ำ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ต�ำบลลาดหญ้า ชม ความสวยงามอลังการของฉากต่าง ๆ จากในภาพยนตร์ที่ท่าน จะได้สัมผัสจริง ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิ ด้วยระยะเวลาการ ก่อสร้างกว่า 4 ปี ได้เนรมิตฉากต่างๆ จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง พิถพี ถิ นั เพือ่ รองรับการถ่ายภาพยนตร์ทยี่ งิ่ ใหญ่ “ต�ำนานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช” อีกทัง้ ยังวางแผนพัฒนาให้พนื้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญและแปลกใหม่ทจี่ ะสร้างความประทับ ใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม เริม่ ตัง้ อาคารต้อนรับเป็นจุดทีจ่ ำ� หน่ายบัตรในการเข้าชมซึง่ จะมี แผ่นพับเป็นแผนทีเ่ ล็กๆทีจ่ ะช่วยแนะน�ำการเดินทางไปเยีย่ มชม จุดต่างๆภายในสถานทีท่ อ่ งเทียวแห่งนีเ้ พือ่ อ�ำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย หลังจากนั้นก็เข้าสู่หมู่บ้านโยเดีย, กุฏิ มหาเถรคันฉ่อง, ห้องเก็บศาสตราวุธ, โบสถ์วัดมหาเถรคันฉ่อง, ก�ำแพงเมืองหงสาวดี, สีหสาสนบัลลังก์, ก�ำแพงเมืองอโยธยา, หมู่ บ้านอโยธยา และ ต�ำหนักบุเรงนอง

74

next travel magazine

ฉากในหมู่บ้านโยเดียนี้เป็นจุดแรกที่จะได้เข้าไปชมเป็นการจ�ำลอง ภาพบรรยากาศของหมู่บ้านของชาวอยุธยาที่ได้ถูกกวาดต้อนมา ที่หงสาวดีเมื่อครั้งเสียกรุง ภายในหมู่บ้านจะมีเรือนไทยหลังเล็กๆ เรียงรายอยู่โดยรอบและยังมีบ่อน�้ำที่สามารถจะให้อาหารปลาเพื่อ เพิ่มความเพลิดเพลินอีกด้วย ฉากกุฏิมหาเถรคันฉ่อง กุฏิหลังนี้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรม พม่าสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่ฝึกวิทยากรต่างๆ การใช้อาวุธรวมทั้งการ ให้ความรู้ให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราว เกิดขึน้ มากมายทัง้ ฉากทีพ่ ระนางจันทราเทวีลอบน�ำมณีจนั ทร์มาวาง ไว้หน้ากุฏิเพื่อให้รอดพ้นจากโทษประหารและยังเป็นสถานที่ที่ใช้ใน การเก็บอาวุธต่างๆทั้ง 8 ชิ้น อันได้แก่ พระแสงดาบเวียด,พระแสง ดาบคาบค่าย,พระขันธ์ชัยศรี,กรี,จักร,พระแสงปืนต้น,พระแสงปืน และพระแสงของ้าว ฉากห้องเก็บศาสตราวุธ เป็นห้องเก็บอาวุธต่างๆของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชทีอ่ ยูใ่ นกุฏขิ องพระมหาเถรคันฉ่องซึง่ หนึง่ ในศาตราวุ ธเหล่านั้นก็คือพระแสงปืนต้น หรือที่รู้จักกิติศัพท์กันดีคือ “พระแสง ปืนต้นข้ามแม่น�้ำสะโตง” ฉากโบสถ์วดั มหาเถรคันฉ่อง นัน้ ได้รบั การออกแบบให้เป็นศิลปะแบบ


มอญ ซึ่งจะมีจุดเด่นคือ เสาหงษ์, ระฆังใหญ่, และหลักศิลา จารึกสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายท�ำฉากการประลอง ของพระนเรศวรและบุญทิ้งในวัยเยาว์ต่อหน้า พระมหาเถร คันฉ่อง และฉากที่ท้าววรจันทร์พระพี่เลี้ยงของสมเด็จพระ สุพรรณกัลยาน�ำข่าวมาแจ้งให้กับพระมหาเถรคันฉ่องถึง การวางแผนหลบหนีของพระนเรศวรเพือ่ กลับสยามประเทศ ฉากก�ำแพงเมืองหงสาวดีนั้นถูกสร้างจ�ำลองขึ้นมาอย่าง สมจริง ทั้งลายละเอียดของตัวก�ำแพงและลวดลายต่างๆ ซึง่ แตกต่างไปจากก�ำแพงเมืองต่างๆของไทยอย่างเห็นได้ชดั ฉากสีหสาสนบัลลังก์ ตั้งอยู่ถัดมาทางด้านหลังของอาคาร แสดงนิทรรศการ มีสิงห์สองตัวตั้งอยู่ด้านหน้าซึ่งสิงห์ดัง กล่าวตามต�ำนานจริงๆแล้วนั้นไม่มีแต่ทางพร้อมมิตรฯ ได้ สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และสื่อ ความหมายในทางที่ว่า แม้แต่สิงห์ก็ยังมาถวายความเคารพ สถานที่แห่งนี้ใช้ถ่ายท�ำฉากส�ำคัญหลายๆฉาก เช่น ฉากชน ไก่หรือที่เรียกว่า “ฉากไก่เชลย” และฉากการถูกพิพากษา เผาทั้งเป็นของเจ้าฟ้าเมืองคลัง เลอขิ่น และหมอกมู สถาน ทีแ่ ห่งนีถ้ กู สร้างขึน้ อย่างถูกต้องตามแบบทีไ่ ด้จำ� ลองมาจาก พระราชวังมัณฑะเลย์รวมไปถึงบัลลังก์สงิ ห์ กรอบประตู พระ วิสูตรและการตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก ก็เป็นไปตามแบบ ศิลปกรรมของพม่า ฉากก�ำแพงเมืองอโยธยานีถ้ กู สร้างขึน้ อย่างสวยงาม ยิง่ ใหญ่ และสมจริง ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในส่วนของ “กว้าน” ที่เอาไว้ใช้ส�ำหรับเปิดประตูเมือง ก็ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบ ของจริง และจุดนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ อันสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จากบนก�ำแพงเมือง ได้อีกด้วย ฉากหมู่บ้านอโยธยา หมู่บ้านแห่งนี้ใช้ถ่ายท�ำฉากที่เกี่ยว กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในกรุงศรีอยุธยา จะมีทั้งส่วนที่เป็น ตลาด บ้านเรือนหลากหลายขนาดตามแต่ฐานะของชาวบ้าน ภายในหมู่บ้านนี้จะมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ ก่อสร้าง เพื่อที่จะใช้เป็นฉากในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในภาคที่3 ฉากต�ำหนักบุเรงนอง การก่อสร้างท้องพระโรงนีท้ างทีมงาน ได้จัดสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นภายในของท้องพระโรง โดย ออกแบบให้ผนังและเสาต่างๆตกแต่งด้วยทองค�ำ ตามข้อมูล

ISSUE 8 2013

75


NEXT

ACTIVITIES

ได้จากพงศาวดารของพม่า ผสมผสานกับจินตนาการของผูส้ ร้าง เพือ่ ให้มีความสวยงามและความสมจริงมากที่สุด โดยจะมี วิ ท ยากรประจ� ำ จุ ด ต่ า งๆ มี จ อพลาสมาบรรยาย ประวัตศิ าสตร์ภมู หิ ลังอธิบายฉากในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ นอกจาก นี้นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมกิจกรรมสนุกต่าง ๆ อาทิ การแต่ง กายชุดประวัติศาสตร์ ขี่ม้า ขี่ช้าง นั่งเกวียน และมีจุดจ�ำหน่าย สินค้าของที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ ชาวไทย 100 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท หมู่คณะลด 10% ใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง - 2 ชัว่ โมง การเยีย่ มชมกองถ่ายจะเป็นการเดินชม ให้สวมรองเท้าที่ เหมาะสม พร้อมเตรียมอุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หรือหมวกไปด้วย

WHERE Address : Lat Ya , Muang Kanchanaburi, Kanchanaburi 71190,Thailand Tel. +66 (0) 34 53 2057 www.prommitrfilmstudio.com

76

next travel magazine


<< การเดินทาง

กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรตั้งอยู่ที่ต�ำบลลาดหญ้า อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 24 กิโลเมตร จากตัวเมือง ใช้เส้นทาง กาญจนบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ (ทาง 3199)ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงสี่แยกลาดหญ้า มีทางแยกขวาผ่านค่ายทหารไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงทางเข้า ให้เลีย้ วขวาไปอีก 2 กิโลเมตร (มีปา้ ยบอกทาง) หากเดินทางโดยรถโดยสาร มีรถสองแถวจากตัวเมืองถึงสีแ่ ยกลาดหญ้า จากจุดนีต้ อ้ งตกลงราคา และนัดคนขับรถให้ไปส่งที่กองถ่ายฯ และนัดเวลารับกลับ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ โทร. 0 3453 2057-8

ISSUE 8 2013

77


NEXT

ACTIVITIES

Art Gallery & World War 2 Museum

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2

The World War 2 Museum or the “Art Gallery & World War 2 Museum” of Karnchanaburi is a private museum founded by Khun Aranrat Chansiri whose main trade lies within Karnchanaburi’s precious stones market. This museum, situating right on the banks of River Kwai near the Bridge of River Kwai, was founded in 1995. Walking into its domain, the museum itself is a group of buildings furnished to store both art and artifacts relating to World War 2, the construction of the Bridge on River Kwai as well as the founder’s personal interests and precious stone trading business. On the overall, the museum can be divided into seven segments with seven major stories to be told. The first of the seven describes the Thai-Burmese wars fought over the years being displayed on canvas as well as artifacts, such as, pottery, medicine mortar and the armaments used during those wars. The second is the story of the construction of the Bridge on River Kwai and the Thai-Burmese railway. This is depicted through a reproduction of the World War 2 Prisoner of War encampment building, mannequins, paintings and photographs displaying the living conditions of World War 2 POW’s at the time. Also being displayed is the reproduction of the bombings of this infamous bridge. The third is the founder’s personal collection of stamps, watches, coins and bills, stuffed

78

next travel magazine


animals, musical instruments and others as such. The fourth is a display of minerals and jewelries. You will find all sorts of stones and minerals including amethysts, white jade, rutile, and other gems. The fifth collection is of the traditional Thai attire as well as paintings of Miss Thailand Universe from the past up to the present. The sixth collection is of the Japanese Army vehicles, such as, Jeeps, motorcycles, horse-drawn carriages, etc. The seventh and final collection displays the prehistoric cave man in paintings as well as a displaying each stage of the human evolution. This magnificent museum of art and history is open to the public from 8 am to 6 pm daily. หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ก่อตั้งขึ้น โดยคุณอรัญ จันทร์ศิริ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าอัญมณี ในจังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์แห่ง นี้เริ่มก่อตั้งในปี 2538 โดยตั้งอยู่ริมแม่น�้ำแควใหญ่ บริเวณใกล้กับสะพานข้ามแม่น�้ำแคว ลักษณะพิพิธภัณฑ์เป็นกลุ่มอาคารจัดแสดงจ�ำนวนหลายหลัง เรื่องราวที่จัดแสดงภายในมี เนื้อหาที่หลากหลาย บางส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง การสร้างสะพานข้าม แม่น�้ำแคว และบางส่วนเป็นความสนใจส่วนตัวของเจ้าของ และบางส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ค้าอัญมณี ทั้งนี้พื้นที่การจัดแสดงสามารถแบ่งคร่าวๆ ได้ 7 เรื่องราว ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ชาติไทย สงครามระหว่างไทยกับพม่า จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง สงครามการสู้ รบระหว่างไทยกับพม่า พร้อมข้าวของต่าง ๆ ที่เจ้าของสะสมไว้ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา ที่ บดยา ปืน ดาบ กระต่ายขูดมะพร้าว, การสร้างสะพานความแม่น�้ำแคว และทางรถไฟสาย ไทย-พม่า โดยจัดแสดงอาคารจ�ำลองทีพ่ กั เชลยศึกสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พร้อมแสดงหุน่ จ�ำลอง และภาพถ่ายและภาพวาด แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยศึกในค่าย การจัดแสดง ภาพถ่ายและโมเดลเหตุการณ์การทิ้งระเบิดท�ำลายสะพานข้ามแม่น�้ำแคว ข้าวของเครื่องใช้ ของเชลยศึก และทหารญี่ปุ่น ยานพาหนะของทหารญี่ปุ่น, ของสะสมส่วนตัว อาทิ แสตมป์ นาฬิกา เหรียญและธนบัตร สัตว์สตัฟฟ์ เครื่องดนตรี เป็นต้น, หินแร่ และเครื่องประดับ แสดงตัวอย่างแร่ธาตุต่าง ๆ อาทิ แร่แอเมทิสต์ แร่หยกขาว แร่รูไทล์ รวมถึงพลอยดิ, เครื่อง แต่งกายไทย จัดแสดงเครื่องแต่งกายผู้หญิงประกอบภาพวาดนางสาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน, ยานพาหนะของทหารญี่ปุ่น อาทิ รถจี๊ป รถมอเตอร์ไซค์ รถม้า, ถ�้ำมนุษย์ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพวาดและรูปจ�ำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีต พิพิธภัณฑ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดท�ำการทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 – 18:00 นาฬิกา ISSUE 8 2013

79


NEXT

80

ACTIVITIES

next travel magazine


Wat Wang Wiwekaram Originally known as Wat Wang Wiwekaram, the Sunken Temple is an ancient temple, in which the monk Uttama (Luang Phor Uttama) resided was established by the combined efforts and contributions of the Mon people living in the area. The temple was later relocated, due to the nearby Wicharalongkorn Dam Project, to a location called “Sam Pra Sob”, which translate to “the point where three meets”, for it was the location where the three rivers of Rantee (from Thungyai Naresuan Wildlife Reserve), Beekly (from numerous brooks east of Sangkla) and Songalia (from Myanmar) all meet. About 6 km. from Amphoe Sangkhla Buri, this temple is the residence of Luangpho Uttama, a respected monk of Thais and Mons including Karens and Burmese living in the area. On the riverside, an elegant marble Buddha image named “Luangpho Khao” is situated in the Wihan (Buddhist assembly hall). Besides, 1 km. from the temple, the Buddha Gaya Chedi with a square-formed base is situated containing relics of Lord Buddha’s right thumb. Near the pagoda, there are lots of shops selling products from Myanmar such as clothing, cosmetics, Burmese talcum powder and wooden furniture at low prices. By visiting this grand attraction, one would be able to see and experience the atmosphere of both sides of the river which is a subtle understanding of the livelihood of the Mon people. If one should visit during March-April, the water level would drop low enough for a visit to the temple’s main chapel. We got to see the underwater Buddhist church. It was originall the location of Wang Wiwakarama. When there was a construction of Khao Lam dam in 1984, the villagers constructed the temple and their neighborhood above the dam. Due to the drought, we has a chance to see the whole body of the temple.

ISSUE 8 2013

81


82

next travel magazine


วัดใต ้น�้ ำ วัดวังก์วิเวการามเก่า วัดวังก์วิเวการาม (เดิม) หรือ วัดใต้น�้ำคือวัดเก่าของ หลวงพ่อ อุตมะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand ที่ชาว มอญ ร่วมใจกันสร้างขึ้น แต่เมื่อ พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลง กรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน�้ำแล้ว น�้ำในเขื่อนเขาแหลมจะท่วมตัวอ�ำเภอ เก่ารวมทัง้ บริเวณหมูบ่ า้ นชาวมอญทัง้ หมด ทางวัดจึงได้ยา้ ยมาอยู่ บนเนินเขาในทีป่ จั จุบนั หลวงพ่ออุตตมะได้จดั สรรทีด่ นิ ของวัดวังก์ วิเวการามให้ชาวบ้านครอบครัวละ 30 ตารางวา ปัจจุบันหมู่บ้าน ชาวมอญมีพื้นที่ราว 1,000 ไร่เศษ มีผู้อาศัยราว 1,000 หลังคา เรือน ชาวบ้านเกือบทั้งหมดจัดเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าซึ่งไม่มี บัตรประชาชน หาเลีย้ งชีพโดยการปลูกพืชผักสวนครัวตามชายน�ำ้ ท�ำประมงชายฝัง่ บริเวณวัดเดิมอดีตเป็นชุมชนของชาวมอญ ตัง้ อยู่ บริเวณจุดที่เรียกว่า “สามประสบ” คือเป็นที่บรรจบของแม่นํ้า 3 คือ แม่น�้ำรันตี มาจาก ทุ่งใหญ่นเรศวร แม่น�้ำบีคลี่ มาจาก ล�ำห้วย หลายสายทางตะวันออก ของสังขละ แม่น�้ำซองกาเลีย มาจาก ประเทศพม่า ท่านสามารถล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น�้ำ ซึ่งจะพบวิถีการด�ำเนินชีวิตของชาวมอญ และสามารถเห็นยอด เจดี ย ์ พุ ท ธ คยา ร ะหว ่ า งกา ร ล่ อ งเรื อ หา กมา ในช ่ ว ง มีนาคม - เมษายน ระดับน�ำ้ จะลดลงและสามารถเข้าไปชมบริเวณ วัดหลวงพ่ออุตตมะเดิม และชมอุโบสถหลังเก่าทีจ่ มอยูใ่ ต้นำ�้ ได้ เป็น อีกหนึง่ สถานทีท่ ไี่ ด้ถอื ว่าเป็นไฮไลน์สำ� คัญของการมาเทีย่ วอ�ำเภอ สังขละบุรี ประมาณว่า หากใครไม่ได้นั่งเรือชมวัดใต้น�้ำ ถือว่ามา ไม่ถึงสังขละกันเลย แต่จะให้ดีต้องมาสองช่วง นั้นคือช่วงที่น�้ำลด และช่วงที่น�้ำขึ้น จะได้สัมผัสทั้ง 2 อารมณ์ของเมืองบาดาลแห่งนี้

ISSUE 8 2013

83


NEXT

BREAK

One Tea Coffee “Bakery cafÉ” One Tea Coffee is a small coffee shop in the center of Amphur Muang, Kanchanaburi. Its main attraction lies within its modern designs and decors which include hidden digital photo frames which would instantly be overlooked if the slides did not move to reveal the little shop’s menu and cute photos of its visitors using the available prop eye-glasses. But of course, as this is a coffee shop, the appearance would have to only be second to the tastes of its beverages; this is especially for those who are not coffee fanatics as the drinks being served here could be considered somewhat “unorthodox”. A drink as such would be a mixture of the M150

84

next travel magazine

(energy drink) with soda or flavored syrup or another would be plum juice with Sprite. To complement the drinks, One Tea Coffee provides its visitors with various bakeries ranging from Chocolate Lava Cake to Honey Toast and Banana Crepe cake all of which are uniquely decorated to make the best of looks as well as tastes. One Tea Coffee is situated on the Kanchanaburi-Uthong Road, just past the railroad and over to the left. If you’re looking for a little place with a unique atmosphere, aromatically filled with coffee and some mouth-watering bakery, to simply just hangout and chillax, One Tea Coffee is also simply just your place.


ร้านวันที คอฟฟี่เป็นร้านกาแฟเล็กๆ อยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรี ร้านแห่งนี้มีความโดเด่น อยู่ที่การตกแต่งร้านดูทันสมัยสไตล์หวานๆ ทาง ร้านยังจัดสวนเล็กๆน่ารักๆหลังร้านไว้ให้ลูกค้าได้นั่ง อ่านหนังสือจิบกาแฟทานขนมเค้กแสนอร่อยแบบ ชิลล์ๆ สบายๆในสวนสวยได้อีกด้วย ทางร้านยังเพิ่ม ลูกเล่นให้กับตัวร้านโดยการน�ำเอาภาพลูกค้าและ เมนูแนะน�ำของทางร้านมาเปิดที่จอแอลซีดี ที่ซ่อน อยู่หลังกรอบรูปจนดูเหมือนรูปภาพ แล้วยังมีแว่น ตาเก๋ๆ เอาไว้ให้ลูกค้าใส่ถ่ายรูปเล่นอีกด้วย ส่วนใน เรื่องเครื่องดื่มก็มีความน่ารักอยู่ตรงที่มีการท�ำลาเต้ อาร์ตสวยๆลงไป ทางร้านยังคิดเครื่องดื่มแปลกๆ อยู่เสมอ เพื่อเอาใจคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟได้ลองดื่ม กันดูเช่น M150 ผสมโซดาน�้ำหวาน หรือ น�้ำบ๊วยส ไปรท์ เบเกอรี่ของร้านมีให้เลือกหลากหลายเมนูไม่ ว่าจะเป็น ช็อคโกแลตลาวา, เครปบานาน่า, ฮันนี่ โทสต์ แสนอร่อยหอมหวาน ด้วยขนมปังกรอบนอก นุ่มในชุ่มเนย ราดน�้ำผึ้งทานคู่กับไอศกรีม(ขอบอกว่า อร่อยกว่าร้านดังในกรุงเทพเสียอีก) เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ Next Magazineขอแนะน�ำว่าต้องไม่พลาด หรือ ไอศกรีมวาฟเฟิล วาฟเฟิลเนื้อนุ่มๆ เสริฟกับไอศกรีม รสใดก็ได้ตามใจชอบ รับประทานกับกล้วยหอม ก็ เป็นอีกหนึ่งเมนูของโปรดของใครหลายคน แต่ละ จานจะมีการตกแต่งจานดูน่ารับประทานมากๆ ร้าน วันที คอฟฟี่ อยู่บนถนนกาญจนบุรี-ถนนอู่ทอง ข้าม ทางรถไฟไปอยู่ซ้ายมือ ใครที่ก�ำลังมองหา ร้านกาแฟ ในบรรยากาศแสนพิเศษ กาแฟหอมกรุ่น และเบเกอรี่ อร่อยๆ เชิญได้ที่ร้าน วันที คอฟฟี่ Address : 173/2-4 U Thong Road, Ban Nuea, Amphur Muang Kanchanaburi, Kanchanaburi 71000 Thailand Tel : +66 (0) 34 620-302

ISSUE 8 2013

85


Loft Restaurant & Bar riverfront restaurant & KARAOKE R esiding near the famous “Bridge on the River Kwai”, the Loft Restaurant & Bar, with its modern architecture and decorations, offers the most serene atmosphere and scenery for one to relax and enjoy a soothing beverage. This unique atmosphere is only one of many elements in which has brought popularity and recognition to this wonderful river-side restaurant of the Karnchanaburi Province. The restaurant also offers a wide selection of Thai, Chinese, Japanese and European fusion foods prepped up and served by professional chefs, one being a 5-star Japanese chef. Being here at Loft, there are several signature dishes one can definitely not miss. With the aromatic scent and sweetness of coconut milk, and tenderness of the meat, “Loft’s Roasted Pork Ribs” is the first of many “must taste”

86

next travel magazine

Address : 433 Mae Nam Khwae Rd., Tha Makham,Muang Kanchanaburi, Kanchanaburi 71000 Thailand Tel +66 (0) 34 513-000 www.loftkanchanaburi.com

dishes. Another enticing dish if the “Loft-Four”, a noodles dish with a special “yentafour” sauce, which has a balanced taste of sweetness, saltiness and sourness, making the mixture of noodles, prawns, prawn dumplings, mushrooms and crab-balls just simply perfect. The final of the three dishes described here today is the “Catfish Steak”, which is large piece of the Asian Red-tail Catfish covered in white sauce; alluring in both its tastes and presentation. Other than these three featured dishes, there are many more interesting dishes available in the menu including the Mixed Sashimi served with seaweed salad as well as an assortment of wine to sip down along with the savory foods. Also, additional entertainment recommended at Loft is the Karaoke Lounge. Be sure to visit Loft once you visit Karnchanaburi.


Loft Restaurant & Bar อยู่ติดริมแม่น�้ำแคว ใกล้กับสะพานข้ามแม่น�้ำแคว ด้วยบรรยากาศและการ ตกแต่งร้านในสไตล์โมเดิร์น เหมาะส�ำหรับผู้อยากจะนั่งฟัง เพลงดนตรีสดสบายๆกับบรรยากาศริมน�้ำแควชิลล์ๆ หรือ ดินเน่อร์โรแมนติกกับคนรู้ใจ หรือมาชิลล์เอาท์ในช่วงยาม เย็นหลังจากเคลียร์งานการเสร็จสิน้ หรือจะมาเฮฮาสังสรรค์ กับเพื่อนหรือครอบครัว ทางร้านยังมีห้องคาราโอเกะไว้ให้ บริการอีกด้วย ด้วยบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์จึงท�ำให้ ทางร้านเป็นที่นิยมในเมืองกาญจนบุรี Loft ให้บริการอา หารฟิวชั่น รสชาติสไตล์ไทยถูกปากคนไทย ทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารญีป่ นุ่ อาหารยุโรป ทางร้านยังมีเซฟญีป่ นุ่ ระดับโรงแรม 5 ดาวมาคอยบริการอีกด้วย เมนูอาหารที่ไม่ ความพลาดเมือมาที่นี้ ซี่โครงหมูย่างลอฟท์ ที่มีกลิ่มหอม ของกะทิกบั นมสด หวานหอมกลมกล่อม เนือ้ หมูทนี่ มุ่ อร่อย เนื้อนุ่มลิ้น ลอฟท์โฟ มี กุ้ง เกี๊ยวกุ้ง เห็ดหูหนูขาวและลูก ชิ้นปู พร้อมกับซอสเย็นตาโฟที่มีรสเปรี้ยว หวาน เค็มอย่าง ลงตัว สเต็กปลาคัง จังหวัดนี้มาแล้วต้องทานปลาคัง จานนี้ มีเนือ้ ปลาคังชิน้ โตพร้อมราดด้วยซอสขาว ท�ำให้ดแู ล้วน่ารับ ประทาน ในส่วนอาหารญี่ปุ่นก็ต้องซาซิมิรวม ที่มีเนื้อปลา หลายแบบและเสิร์ฟพร้อมย�ำสาหร่าย ทางร้านยังมีไวท์ หลายประเภทไวให้เลือกจิบพร้อมกับอาหาร ร้านอาหาร Loft Restaurant & Bar เปิดบริการตั้งแต่ ทุกวัน 17.00 น. - 01.00 น. จากตัวเมืองกาญจนบุรี เข้าถนนแม่น�้ำแคว ตรงมาทางสะพานข้ามแม่น�้ำแคว ร้านลอฟท์เรสเตอรองท์ แอนด์บาร์อยูถ่ ดั จากร้านอาหารคีรธี ารา ใกล้กบั สะพานข้าม แม่นำ�้ แคว ฝัง่ ตัวเมืองกาญจนบุรี กลายเป็นอีกร้านฮิพทีอ่ ยู่ ในลิสต์ Recommended หากใครก�ำลังมองหาร้านอาหาร ริมน�ำ้ บรรยากาศดีๆ ต้องไม่พลาด Loft Restaurant & Bar


NEXT

DINE

Thai Peppers restaurant

U Inchantree resort Kanchanaburi Thai Peppers is a renowned restaurant residing within the U Inchantree Hotel adjacent to the Kwai-noi River of the Karchanaburi Province. invites guests to enjoy our simple yet elegant cuisine in a relaxed atmosphere. Lunch and dinner venue serving Thai food and Western specialities. Our cuisine perfectly blends the rich traditions of Thai cuisine handed down over generations with cutting edge modern culinary innovation. Although currently moving into its three year of operations, Peppers still provides an air of natural simplicity in its surroundings while offering intensity in the flavors of the Thai food it is distinguished for. What of its recommended dishes? The “Chuchee-Kung” or King Prawns with Red Curry, “Mixed Satay” (Pork, Chicken and Beef Brochettes), Giant Gourami Deep-fried with Garlic, or Massaman Curry should do the trick for you here.

88

next travel magazine

ห้องอาหาร Thai Peppers เชิญเพลิดเพลินไปกับ อาหารไทยและอาหารตะวันตกในบรรยากาศสบายๆริมแม่น�้ำ แคว สามารถจิบเครื่องดื่มได้อย่างเพลิดเพลินพลางชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ห้องอาหาร Peppers เปิดมาแล้ว 3 ปี ตั้งอยู่ใน โรงแรมยูอินจันทรี กาญจนบุรี ซึ่งบริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อ เย็น อยู่ติดกับแม่น�้ำแควน้อย ด้วยบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและยัง อยู่ริมน�้ำท�ำให้เพลิดเพลินกับอาหารและผ่อนคลายไปในตัว การ ตกแต่งก็จะเน้นความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ห้องอาหารนี้จะ เป็นห้องอาหารไทย ที่มีความโดนเด่นอยู่ที่เครื่องแกงที่ท�ำขึ้นเอง และมีความเข้มข้น จึงเป็นที่ติดใจของใครหลายๆคน เมนูที่ไม่ควร พลาดก็จะเป็น ฉู่ฉี่กุ้ง, สะเต๊ะรวม (ไก่, หมู, เนื้อ), ปลาแรดทอด กระเทียม และแกงมัสมั่น ใครผ่านไปมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาชิมกัน ได้ในโรงแรมยูอินจันทรี กาญจนบุรี


Address : 443 Mae Nam Kwai Road, Thamakham Sub-district, Muang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000, Thailand Tel : +66 (0) 34 521 584 www.uhotelsresorts.com/uinchantreekanchanaburi

ISSUE 8 2013

89


NEXT

DINE

Tara buree restaurant

ร้านอาหารธาราบุรี Tara Buree is no conventional restaurant. Over 20 years of services provided, this raft restaurant has been trusted by the locals of Karcnchanaburi for both its ambiance as well as its delicious cuisine. Tara Buree Restaurant is situated near the fork where the River Kwai and Kwai-noi River converges allowing a scenic view of a large, open bode of water with a raft village in the distance and the Tenasserim Mountain Ranges in the background; a nature scene which is spectacularly tranquil for both the eyes and the soul. Towards the evening, a scene not to be missed is the sunset and a sound not to be without is the live music being played until midnight at Tara Buree. Local artists will be covering songs by artists, both Thai and International, ranging from the classics of Louis Armstrong, Michael Jackson, Groove-riders, and Scrubb.

90

next travel magazine

Tara Buree not only equipped for a nature-scene relaxation, the restaurant itself is segmented to provide services for a romantic river-side dinner, a multi-flavored cocktail bar, a private party in a separate chamber or enjoy a safe drift-away raft party with onboard entertainment system with a few friends or a hundred friends if you would prefer. The last but most vital issue is the food. Tara Buree is infamous for its freshness and to be recommended are Tom Yum Giant Gourami, Black Sheatfish Deep-fried with Fish Sauce, Stir-fried Sweet Herb served with Chinese Kale, Fresh-water Snail Curry, and Boiled Giant Gourami with Dipping Sauce. Each of dish’s taste is appetizing in its own way; pay a visit and experience these tastes first hand!

Address : 48 Song kwai Road, Tambon Ban Nuea, Amphur Muang, Kanchanaburi 71000 Thailand Tel : +66 (0) 34 512-944 www.Taraburee.com


ณ.จุดต้นก�ำเนิดแม่น�้ำแม่กลอง ที่ที่มีแม่น�้ำสองสีไหลมาบรรจบพบกันตรงนี้พอดี เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวแม่น�้ำแควที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของเมืองกาญจนบุรี เลยก็ว่าได้ ยาม เย็นๆก็จะเห็นพระอาทิตย์ลับแนวทิวเขาตะนาวศรีที่เห็นได้อย่างชัด ธาราบุรี เปิดให้บริการ มาแล้วกว่า 20 ปี และเป็นที่ไว้วางใจของชาวเมืองกาญจนบุรี ด้วยบรรยากาศร้านที่อยู่ติดริม น�้ำกว้าง ที่มีเหล่าเทือกเขาตะนาวศรี และหมู่บ้านชาวเรือแพเป็นฉากหลัง ร้านอาหารที่ให้ ทั้งความอิ่ม อร่อย พร้อมกับบรรยากาศที่เป็นกันเอง ธาราบุรียังเป็นร้านอาหารอันดับต้นๆ ที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้ ในย�่ำเย็นจะมีบรรยากาศอันงดงาม ที่ชวนให้มาชม พระอาทิตย์ ธาราบุรียังมีดนตรีสดเล่นทุกวันตั้งแต่เย็น สลับสับเปลี่ยนกัน จนใกล้เข้าวันใหม่ ยามเที่ยงคืน ตั้งแต่เพลงเก่ายันเพลงร่วมสมัย เคล้าคลอไปกับเสียงเพลงเบาๆกับดนตรีแนว โฟล์ค และแนวอื่นๆอีกไม่ซ�้ำแบบ ส่วนท่านที่อยากปาร์ตี้ส่วนตัวทางร้านยังมีห้องคาราโอเกะ ไว้บริการด้วย การบริการที่ธาราบุรีเตรียมไว้เพื่อมอบความสุขและความสนุกหลากอารมณ์ หลายรูปแบบ ทั้งมุมดินเนอร์แสนโรแมนติกริมน�้ำ, บาร์ค็อกเทลที่มีหลายรส, ห้องจัดเลี้ยงส่วน ตัวให้คุณจัดปาร์ตี้เต็มสีสันได้สบายสบาย หรือจะสนุกกันเป็นหมู่คณะ ด้วยแพปาร์ตี้ ความ สนุกที่จะพาคุณล่องลอยไปบนสายน�้ำด้วย ระบบแสง สี เสียง ที่สนุกกันได้ตั้งแต่ สองสามคน จนถึงเป็นร้อยคนอย่างปลอดภัย เมือมาร้านธาราบุรีเมนูที่ไม่ควรพลาด ต้มย�ำปลาคัง, ปลา ค้าวทอดน�้ำปลา, เมียงคะน้า, แกงคั่วหอยขม, และปลาคังลวกจิ้ม แต่ละจานมีอร่อยอย่าง ลงตัว แล้ววัตถุดิบที่ธาราบุรีใช้ก็สดสะอาดน่ารับประทาน เป็นอีกร้านที่ไม่ควรพลาดเมือมา เที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยบรรยากาศและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างอิ่มอรรถรสและ อิ่มอกอิ่มใจ...เรียกได้ว่าแบบครบอรรถรสเลยทีเดียว มาจาก กทม.ถึงสี่แยกใหญ่กลางเมืองตรงโรงพัก สภ.เมือง เลี้ยวซ้ายลงแม่น�้ำผ่านศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง,ประตูเมืองสุดทางเจอแม่น�้ำเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้ว

ISSUE 8 2013

91


Next Travel Magazine Issue8  
Next Travel Magazine Issue8  

Next Travel Magazine The Best Travel Magazine in Thailand . including of Luxury , Fashion , Travel and Photography.

Advertisement