Page 1

Jak zorganizować akcję pobierania kr wi: kierownik ekipy - s. 20

Kwartalnik bezpłatny WIOSNA nr 1(13)/2013

swiat

dawcy

Podsumowanie 2012 r.

Temat numeru:

Przesilenie wiosenne


W

Aneta Świątczak

edytorial

iosna w tym roku kazała długo na siebie czekać. Dlatego z  myślą o  wszystkich dawcach i  ich rodzinach opisujemy, czym jest przesilenie wiosenne i  jak należy sobie z  nim radzić. A  przecież wszystkim pracownikom RCKiK zależy, aby mogli Państwo nas regularnie odwiedzać. Okazji ku temu będzie w  najbliższych miesiącach dużo - w  całym województwie mamy zaplanowanych ponad 150 wyjazdowych akcji pobierania krwi. Ponadto dodatkowo szykujemy się do obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy (szczegóły na stronie 6). Zapraszam także do przeczytania materiałów przygotowanych przez kluby z  Łodzi, Opoczna i  Koluszek. Każdy z  nich ma swój pomysł na działanie i promowanie idei oddawania krwi. Liczę, że zainspiruje to Państwa do podjęcia i opisania swoich inicjatyw. Dla organizatorów akcji pobierania krwi mamy kolejny tekst podpowiadający, jak prawidłowo zorganizować akcję.

starter 3 Podsumowanie 2012 roku - infografika

Zapraszam do lektury i dzielenia się z nami spostrzeżeniami

Punkt pobierania w Radomsku

swiat

dawcy Wydawca:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 91-433 Łódź

Kontakt z redakcją:

ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź tel. 42 61 61 407, e-mail: propagowanie@krwiodawstwo.pl

4 Walentynki 2013 5 Aktualności 6 Aktualności

ludzie 8 9 10 11 12 13

Nie bądź żyła - podziel się krwią! Pomagająca młodzież Klub to nie prezes, klub to członkowie Strażacy z Koluszek Sztuka pomagania

temat numeru 14 Przesilenie wiosenne 15 Gdzie szukać pomocy 15 Jesteś tym, co jesz 16 W aktywnym ciele wiosenny duch 17 Jak radośnie przywitać wiosnę? 18 Czas na generalny przegląd

Redaktor naczelny:

dla dawcy

Redakcja/autorzy:

19 Kilka zdań o wieluńskim szpitalu 20 Kierownik ekipy 20 O czym pamiętać przed oddawaniem krwi? 22 Sudoku i quizy 23 Planowany harmonogram ekip 24 Droga krwi w centrum krwiodawstwa

Aneta Świątczak

Andrzej Chałupka, Artur Dunin, Dominika Kuśmider, Paweł Malinowski, Katarzyna Mikołajczyk, Grzegorz Papiewski, Joanna Szymczak, Aneta Świątczak, Maria Wrzonek

Foto/Grafika:

Aneta Klimek, commons. wikimedia.org ,nextstep.net.pl, dreamstime.com, materiały prasowe, stefbra/Miasto z innej beczki

Korekta:

Emilia Michalak

Realizacja:

NextStep.net.pl

Jesteśmy na portalu facebook: www.facebook.com/Swiat.Dawcy

swiat

dawcy


nr 1(13)/2013

3


starter

Walentynki 2013

Sylwia i Piotr, których spotkaliśmy w Łodzi

14 lutego na terenie całego województwa można było oddać krew. Z okazji tej skorzystało ponad 250 osób

Organizujesz wspólne oddawanie krwi? Daj znam znać na facebook.com/Swiat.Dawcy

W

śród nich było sporo zakochanych, którzy nie tylko mogli tego dnia pomóc innym, ale także otrzymać miły, walentynkowy upominek. Każdy punkt pobierania, dzięki nawiązaniu kontaktu z lokalnymi przedsiębiorcami, mógł obdarować zakochanych zaproszeniami do restauracji, salonów fitness czy kawiarni. Z  okazji święta zakochanych, krew postanowili ponownie oddać członkowie służby porządkowej Łódzkiej Masy Krytycznej – ponad 10 osób wybrało się do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Łodzi, aby znów pomóc. Poprzednie, wspólne oddawanie krwi odbyło się w grudniu z okazji mikołajek.

swiat

4

dawcy


starter

Konkurs plastyczny dla uczniów

Zuzanna Kania

Już od 2003 r. Rejonowy Klub Honorowych Dawców Krwi im. Bohdana Serednickiego w Pabianicach organizuje konkurs plastyczny o tematyce związanej z honorowym oddawaniem krwi

K

Czekamy w Łasku...

A

kcje oddawania krwi odbędą się na terenie Łaskiego Domu Kultury (ul. Narutowicza 11) w godzinach 9.00-12.00 w  następujących terminach: 10 kwietnia (sala nr 15), 8 maja (ambulans), 12 czerwca (ambulans). Szczegóły i  ewentualne zmiany będą podane na stronie www.krwiodawstwo.pl.

nr 1(13)/2013

fot. Aneta Klimek

onkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Ma na celu propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród najmłodszych. W 2012 roku odbyła się X edycja konkursu pod hasłem „KREW = ŻYCIE”. Jak co roku wpłynęło kilkaset prac, z  których jury wybrało i nagrodziło najlepsze. Tradycyjnie na zakończenie podsumowania konkursu odbywa się wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych. Od kilku lat, spośród nagrodzonych i wyróżnionych udziałem w wystawie pokonkursowej prac, dyrektor RCKiK w  Łodzi – Krzysztof Włodarczyk, wybiera te które stanowią później ozdobę kalendarza RCKiK w Łodzi na kolejny rok. Andrzej Chałupka

... i w Koluszkach

A

kcje oddawania krwi odbędą się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Med.-Kol. (ul. Przejazd 7) w  godzinach 11.00-13.30 w  terminach: 25 marca, 27 maja, a także w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej (ul. Słowackiego 28) w godzinach 8.00-11.30 w dniach: 28 kwietnia i 30 czerwca. Szczegóły i ewentualne zmiany będą podane na stronie www.krwiodawstwo.pl

5


starter

Zorganizuj z nami Światowy Dzień Krwiodawcy Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 r. odkrył grupy krwi udentów rzez 1500 st p a n o rz o pla krwi utw Ludzka kro

fot. www.nndb.com

opolis

fot. Tecn

T

egorocznym hasłem Światowego Dnia Krwiodawcy jest: „Oddawanie krwi jako dar, który ratuje życie” (ang. blood donation as a gift that saves lives). Serdecznie zapraszamy szkoły i kluby dawców do kontaktowania się z oddziałami terenowymi RCKiK i wspólnego obchodzenia tego dnia. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Karl Landsteiner (1868-1943) – austriacki lekarz patolog i immunolog. W 1901 roku odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. W 1940 roku z Alexandrem Wienerem odkrył czynnik Rh.

Rekordowy finał WOŚP Prawie 400 osób oddało krew podczas zbiórki krwi odbywającej się w całym województwie

J

uż po raz 19. RCKiK świętowało wspólnie z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego finału pobieraliśmy krew w Bełchatowie, Kutnie, Łodzi, Łęczycy, Łasku, Opocznie, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Sieradzu, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim, Wielu-

niu, Zduńskiej Woli i Zgierzu. W zeszłym roku pobraliśmy krew od 381 osób, a w tym pobiliśmy ubiegłoroczny rekord – krew oddało 398 osób! Niekwestionowanym liderem finałów WOŚP jest Kutno, gdzie zgłosiło się aż 105 krwiodawców!

swiat

6

dawcy


starter

Krewcy motocykliści Po raz piąty odbędzie się ogólnopolska akcja oddawania krwi przez motocyklistów – MOTOSERCE

20

kwietnia 2013 roku, w ponad 40 miejscowościach na terenie całego kraju, a dzień później w Brukseli, odbędą się zbiórki krwi. Tego dnia kluby organizują także przejazdy, pokazy swoich maszyn, koncerty i inne wyda-

rzenia zwracające uwagę przechodniów. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.motoserce.pl. Akcja organizowana jest przez kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych.

Studenci znów przelali krew Studenci łódzkich uczelni po raz kolejny oddawali krew podczas „Wampiriady”, czyli akcji organizowanej przez RCKiK oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów

P

odczas dwunastu dni krew oddało ponad 1000 osób – z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Informatyki oraz Aka-

nr 1(13)/2013

demii Humanistyczno-Ekonomicznej. Podczas grudniowej akcji zbierana była także krew w Koluszkach, a w wybranych miejscach można było zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku.

7


ludzie

Nie bądź żyła... podziel się krwią!

poseł artur dunin podczas pobierania krwi

To cykliczna akcja organizowana przez posła Artura Dunina ze Zgierza. Cztery razy do roku, mobilny ambulans Łódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przyjeżdża do Zgierza, aby umożliwić mieszkańcom oddanie krwi. Akcja jest potrzebna, ponieważ w mieście od wielu lat nie ma stacjonarnego punktu poboru

W

roku 2012 Artur Dunin wraz ze współpracownikami podjął decyzję, by „wyjść z akcją poza Zgierz. Wraz z  burmistrzem Żychlina i Krajową Spółką Cukrową zorganizował piknik rodzinny, w trakcie którego mieszkańcy Żychlina mieli możliwość oddać krew. Z  pytaniem, skąd wziął się pomysł akcji „Nie bądź żyła...”, zwróciliśmy się bezpośrednio do posła.

swiat dawcy: Panie pośle, skąd taki pomysł, aby organizować cyklicznie akcje krwiodawstwa? Artur Dunin: Pierwsza akcja zorganizowana była w moim biurze poselskim. Moi pracownicy przygotowali pomieszczenia, aby krew można było oddawać w jak najbardziej komfortowych warunkach. Pomysł, że będzie to akcja cykliczna, pojawił się tak naprawdę spontanicznie. W  2010 roku zorganizowałem dla mieszkańców Zgierza „Piknik Zdrowia”. Na jednym ze zgierskich parkingów w  rozstawionym miasteczku namiotowym można było skorzystać z  porady kardiologa, pulmonologa, zmierzyć so-

akcja w biurze poselskim

akcja dla julii struś

bie ciśnienie czy też zbadać słuch. Postanowiłem rozszerzyć ofertę pikniku również o badanie mammograficzne i  możliwość oddania krwi. Mieszkańcy, z  którymi podczas pikniku rozmawiałem, zwrócili moją uwagę na fakt, iż w Zgierzu nie ma stacjonarnego punktu poboru krwi, a  nie każdy ma możliwość zrobić to w  Łodzi i  stąd właśnie zrodziła się idea regularnej współpracy z Łódzkim Centrum Krwiodawstwa. Czy pan również oddaje krew? Teraz już tak. Robię to regularnie przy okazji organizowania kolejnych akcji. Raz się zdarzyło, że nie oddawałem krwi w Zgierzu, ale tylko dlatego, że zdecydowałem się dać przykład mieszkańcom Żychlina i  zrobiłem to następnego dnia właśnie w  Żychlinie przy okazji I Pikniku Rodzinnego. Mam nadzieję, że krwiobus i możliwość oddania krwi będą stałym „elementem” tego pikniku. Czy dużo osób korzysta z takiej możliwości oddawanie krwi? Nie mam niestety skali porównawczej, dlatego trudno mi się odnieść. Średnio zgłasza się około 25 osób, ale nie wszy-

swiat

8

dawcy


ludzie scy z różnych względów mogą oddać krew. Do tej pory zarejestrowanych osób było 170, krew oddało 137, zebraliśmy 62 litry krwi. Czy to dużo – nie wiem, ale cieszy fakt, że mieszkańcy się już do tych akcji przyzwyczaili, wysyłają do biura zapytania o termin kolejnej zbiórki, niektóre twarze widzę regularnie. Jaka jest najczęstsza przyczyna, przez którą osoby chcące zostać dawcą, nie mogą tego zrobić? Jest stosunkowo mała wiedza na temat kryteriów, jakie musi spełniać osoba chcąca zostać dawcą - odpowiednia masa ciała czy wiek, przeszkodą jest też często zażycie leku przeciwbólowego.

dyrektor biura katarzyna skonieczka

Czy planuje pan jakieś inne akcje? Oprócz cyklicznej akcji oddawania krwi, planujemy zorganizować rejestrację dawców szpiku. Mam nadzieję że przyjmie się ona tak jak „Nie bądź żyła...” i będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Robocza nazwa akcji to TWÓJ SZPIK... ICH ŻYCIE, ale jeśli ktoś ma pomysł na hasło, zapraszam do podzielenia się nim na facebooku lub przesłania go na adres: artur.dunin@sejm.pl. Pierwszą rejestrację dawców mamy wstępnie zaplanowaną na 27 lipca 2013 roku. Wszystkich chętnych zapraszam do mojego biura poselskiego w Zgierzu. Zdajemy sobie sprawę, że dzięki takim akcjom jesteśmy w stanie choć trochę przybliżyć ludziom idee przeszczepów i wytłumaczyć, że bez uszczerbku na naszym zdrowiu możemy uratować komuś życie, czy też po prostu podarować je swojemu „bliźniakowi genetycznemu”. Wiele osób obawia się, że rejestracja do bazy dawców szpiku wiąże się z bólem i nie zdają sobie sprawy, że jest to tylko pobranie niewielkiej ilości krwi – wiem, bo sam jestem już zarejestrowany w  bazie potencjalnych dawców. nr 1(13)/2013

Pomagająca młodzież Młodzi ludzie chętnie podejmują nowe wyzwania i nabywają nowe doświadczenia. Cieszy fakt, że poprzez swoje działanie zupełnie bezinteresownie chcą pomóc innym. Dzielą się wyjątkowym lekiem, którego nie można wyprodukować - swoją krwią

26

września 2012 roku przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Kossaka w Opocznie zaparkował nowy mobilny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Jako pierwszy krew oddał dyrektor szkoły Marek Zieliński, który sam jest długoletnim krwiodawcą. W  ślady dyrektora poszło aż 45 osób, z  których bank krwi mogło wesprzeć 36 uczniów. Dla większości z nich był to debiut w roli krwiodawcy. W sumie udało się zebrać 16 litrów drogocennego leku. Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi funkcjonuje w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Opocznie od 2003 roku. Był to pierwszy młodzieżowy klub w  regionie opoczyńskim. Powstał z  inicjatywy młodych krwiodawców i zarządu rejonowego PCK w Opocznie. Chociaż rotacja członków klubu jest duża, to nigdy nie brakowało chętnych do oddania krwi. Początkowo akcje odbywały się 2 razy w roku, a w ostatnich latach nawet 3 i 4 razy w roku szkolnym – tłumaczą opiekunki klubu Anna Chrustowicz i  Maria Wrzosek. W szkole organizowane są prelekcje dla klas drugich, prowadzone przez zasłużonych krwiodawców opoczyńskich: Krzysztofa Polewanego i Sławomira Telusa oraz pielęgniarkę RCKiK w  Opocznie Lucynę Zalegę. Młodzież podczas szczerej rozmowy ma okazję uzyskać odpowiedzi na wszystkie

członkowie młodzieżowego klubu hdk (od lewej: dyrektor marek zieliński, ada oleksik, bartłomiej dębowski i paulina kwiatkowska)

pytania i rozwiać wszystkie wątpliwościzwiązane z krwiodawstwem. - Naszym sukcesem jest rosnąca z  roku na rok ilość litrów oddanej krwi. W  ubiegłym roku szkolnym 2011/2012 nasza młodzież oddała 62,55 litrów krwi. Dało nam to 12 miejsce pod względem ilości oddanej krwi na 85 szkół zgłoszonych do Turnieju „Młoda krew ratuje życie” w województwie łódzkim i pierwsze miejsce wśród szkół regionu opoczyńskiego – chwali Maria Wrzosek. Nasi uczniowie nigdy nie zawiedli. Zawsze przed ambulansem ustawia się długa kolejka oczekujących. „Idea czerwonokrzyska” bardzo szybko rozprzestrzeniła się wśród młodzieży. Zmieniła się struktura krwiodawców. Jest coraz większy udział dziewcząt i  uczniów, którzy dopiero co ukończyli 18 lat.

Uczniowie zapytani, dlaczego oddają krew honorowo, odpowiedzieli m. in. : „Tego leku nigdy nie jest za wiele, zawsze się przyda. Jest to „odnawialne paliwo”, dlatego ja nic nie tracę, a tym gestem pomagam komuś”. Wiktor Pyzik IV TI „Posiadam rzadką grupę krwi, na którą jest ogromne zapotrzebowanie. To jest niesamowite uczucie wiedzieć, że robię coś, co może uratować komuś życie”. Paulina Rutowicz IV TEH „Oddaję krew, ponieważ chciałem iść w ślady pozostałych członków rodziny, którzy oddają krew. Po oddaniu krwi czuję dużą satysfakcję i czuję się potrzebny”. Michał Taraska IV TI „Znam osoby, które potrzebują krwi. Czuję się lepiej ze świadomością, że mogę komuś pomóc”. Stanisław Ferensztajn IV TI

9


ludzie

Klub to nie prezes, klub to członkowie Nowy zarząd klubu HDK przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi działa od listopada 2012 roku. O pomysłach na działania i braku rąk do pracy opowiada Ewa Burnat, nowy prezes klubu HDK PCK im. św. brata Alberta przy RCKiK w Łodzi

swiat dawcy:

Ilu członków ma klub działający

przy RCKiK? Ewa Burnat: Aktualnie jest to 180 osób – i jest to jeden z większych klubów w  województwie łódzkim, jednak faktycznie zaangażowanych w działalność klubu jest około 10 osób. Dlatego zaraz po wyborze nowego zarządu w  listopadzie 2012 roku podjęliśmy działania, aby nawiązać od nowa kontakt z klubowiczami.

Podział na sekcje? To brzmi dość sportowo... … Bo jedna z tych sekcji to zespół, który mógłby reprezentować nas na Spartakiadach. Bardzo chciałabym, abyśmy już w tym roku, pod koniec wakacji, mogli wystawić swoją drużynę – jeśli będą czytać to dawcy-sportowcy – serdecznie zapraszam, dobra zabawa zapewniona. Mamy też propozycję dla dawców – kierowców. Od wielu lat jako klub jeździmy do Sławy na samochodowy rajd honorowych dawców krwi. W  tym roku od 29 sierpnia do 1 września zarówno krwiodawcy jak i  ich rodziny będą mogli spędzić kilka dni w  terenie, odpocząć, nawiązać nowe znajomości i się zabawić, za w sumie niewielkie pieniądze. A rajd to nie tylko trasa do przejechania, ale także zadania do wykonania – także dla dzieci w różnym wieku.

Jakie to działania? Przede wszystkim postawiliśmy stronę internetową A zbiórki czekolad? (sites.google.com/site/klubhdkprzyrckiklodz/home), Zbiórki były, są i będą tak długo, jak krwiodawcy będą się zamieściliśmy na niej aktualne dane kontaktowe oraz decydowali przekazywać je dla dzieci z domów dziecka. numer telefonu, aby można było się z nami skontaktować, zmieniliśmy wystrój naszej tablicy informacyjnej Jak można zapisać się do klubu? w poczekalni RCKiK w Łodzi i rozpoczynamy przygodę Wystarczy przyjść w godzinach dyżuz facebookiem. Choć przyznam, że rów – teraz są to dwa dni w tygodniu – chętnie przyjmiemy pomoc kogoś ale po umówieniu się przez e-mail czy młodszego, kto się dobrze na tym Chcesz przedstawić swój klub? Napisz na: telefon możemy spotkać się w innym zna. Dla nas profil czy strona to jeddniu. Następnie trzeba wypełnić deno i to samo... propagowanie@krwiodawstwo.pl klarację członkowską i  przynajmniej dwa razy w  roku oddawać krew. I  to Jakie akcje klub chce podejmowystarczy, chociaż, jak wspominałam będzie miło ,jeśli wać w tym roku? czy to nowi czy starzy członkowie pokarzą, że istnieją Klub to ludzie, a nie zarząd czy prezes – dlatego bęproponując działania dla klubu. dziemy podejmować takie działania, jakich będą Już teraz sami podjęliśmy się nawiązania kontaktów z inchcieli członkowie. Bsędzie nam niezmiernie miło ponymi klubami czy szkołami, ale oczywiście każda pomoc rozmawiać z klubowiczami na spotkaniu i posłuchać, i pomysł są mile widziane. jaka jest ich wizja działalności klubu. Osobiście marzy mi się w  przyszłości podział klubu na sekcje, tak Po co jest klub? aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy lubią Klub dawców to takie miejsce gdzie każdy może przyjść kontakt z ludźmi, mogą jeździć do szkół na prelekcje i  porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, zrealizować jak nasz klubowicz – Włodzimierz Targalski. Oczywiswoje pasje, zrobić coś dla innych. To powinno być miejście najpierw taka osoba przejdzie odpowiednie przesce, gdzie każdy będzie czuł się jak u siebie w domu. I do szkolenie, aby jej wiedza była większa od przeciętego tego będziemy dążyć. Kowalskiego.

swiat

10

dawcy


ludzie

Strażacy z Koluszek

strażacy oddają krew

Szczytna idea bezinteresownego niesienia pomocy oraz ratowania życia i zdrowia osób chorych oraz poszkodowanych w wypadkach zawsze cechowała strażaków

D

zięki wsparciu kierownictwa Komendy uhonorowanie zasłużonych krwiodawców Powiatowej PSP w Koluszkach w  osobie podczas Powiatowych Dni Strażaka oraz innych mł. bryg. Marka Dudy, rośnie systematyczuroczystości; nie ilość członków klubu, który w chwili obecnej liczy coroczny udział w programie „Ognisty ratownik – 46 osób. Podczas akcji organizowanych dotychczas przez Gorąca krew”. klub pozyskano łącznie 220,84 litrów krwi. Takie osiągnięcie jest możliwe dzięki propagowaniu wspaKlub Honorowych Dawców Krwi im. niałej idei honorowego krwiodawśw. Floriana przy Komendzie Powręczenie odznak „zasłużony honorowy dawca krwi I stopnia ” stwa. W  tym celu podejmowanych wiatowej PSP w Koluszkach powstał jest wiele inicjatyw promujących w  2009 roku. Ówczesny zastępca honorowe krwiodawstwo wśród spodowódcy Jednostki Ratowniczołeczności lokalnej, między innymi: -Gaśniczej kpt. Sławomir Michalak wraz mł. bryg. Pawłem Malinowskim pozyskanie koszulek reklamowych postanowili założyć Klub HDK przy z  logo klubu oraz napisami promuKomendzie Powiatowej PSP w  Kojącymi honorowe krwiodawstwo luszkach. I  tak 20 marca 2009 roku „Strażak życie ratuje – krew daruje”, odbyło się zebranie założycielskie, „Nieś pomoc – masz ją we krwi”, któw  którym 16 strażaków zadeklarore są wręczane podczas akcji nowym wało przynależność do klubu. Klub krwiodawcom; otrzymał nazwę: „Klub Honorowych przeprowadzenie akcji propagującej Dawców Krwi im. św. Floriana przy honorowe krwiodawstwo w trakcie Powiatowego Dnia Strażaka, podczas którego wystawiono plakaty o te- Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach”. Za priorytetowe zadania matyce honorowego krwiodawstwa oraz rozdano ulotki dotyczące klub przyjął organizację kilku akcji poboru krwi w siedzibie komendy, ciągłe popularyzowanie honorowego oddawania krwi wśród honorowego krwiodawstwa; społeczności lokalnej, pozyskiwanie nowych krwiodawców, udział w społecznych apelach pozyskiwania krwi na rzecz chorych. Wraz z upływem czasu honorowe krwiodawstwo staje się coraz bardziej popularne wśród braci strażackiej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, przez co liczba członków z roku na rok wzrasta, a tym samym corocznie rośnie ilość oddanej krwi (2009 – 33l, 2012 – 67,9l). Klub zajmuje czołowe miejsca w województwie w edycjach programu „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew” w kategorii „Najaktywniejsza jednostka PSP”. Wśród członków klubu jest wielu długoletnich i  zasłużonych honorowych dawców krwi, do których należą: Sławomir Michalak, Roman Krupiński, Waldemar Gorczyński, Rafał Jadczak, Przemysław Wochna, Jacek Stefaniak. mł. bryg. Paweł Malinowski happening w Parku Miejskim Dowódca JRG KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach nr 1(13)/2013

11


ludzie

Sztuka pomagania Uczniowie łódzkiego „gastronomika” uczą się nie tylko sztuki kulinarnej, ale także sztuki bezinteresownego pomagania innym. Działalność w tym zakresie opisuje opiekun szkolnego koła PCK – Grzegorz Papiewski

Wewnątrzszkolny system oceniania nagradza honorowych krwiodawców dodatkowymi punktami za działalność na rzecz środowiska lokalnego

W

Zespole Szkół Gastronomicznych w  Łodzi krew pobierana jest średnio trzy razy w  roku szkolnym. Dawców jest wielu, łącznie około 200 uczniów w ciągu roku. Poza akcjami pobierania krwi, organizowanymi na terenie szkoły, uczniowie oddają krew również indywidualnie w stacji krwiodawstwa przy ul. Franciszkańskiej w Łodzi. Nasze pomysy na promocję HDK Uczniowie oddający krew mogą liczyć na podwyższenie oceny z  zachowania - wewnątrzszkolny system oceniania nagradza honorowych krwiodawców dodatkowymi punktami za działalność na rzecz środowiska lokalnego ( +30 pkt. => punktowy system oceniania). Każdy uczeń, który oddaje krew, ma ustawowo prawo skorzystania z  dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, w  większości jednak uczniowie nie korzystają z tego przywileju i pozostają na zajęciach, mogąc liczyć na „dzień bez pytania”,

swiat 12


ludzie a także możliwość uzyskania pozytywnej oceny z przysposobienia obronnego. W  roku szkolnym 2011/2012 osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, pozyskując od uczniów krwiodawców aż 90,450 litrów krwi. Akcje oddawania krwi w  łódzkim „gastronomiku” są jednym z  wielu działań inicjowanych i  realizowanych przez członków Szkolnego Koła PCK. Współpraca z  Zarządem Okręgowym PCK w Łodzi opiera się na wielu działaniach promujących szerzenie kultury zdrowotnej oraz propagujących zdrowy styl życia wśród uczniów naszej szkoły i  poza nią. Należy również wspomnieć o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa, poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej. Ważnym aspektem jest również kształtowanie wśród młodzieży humanitarnych postaw, zwłaszcza gotowości niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Punkt Pobierania w Radomsku Pracują na południowym krańcu województwa i podejmują działania, aby utrzymać kontakt z dawcami

P

ielęgniarki z punktu pobierania w Radomsku - Zofia Kochańska i Bogusława Staszczyk mimo najszczerszych chęci nie są w stanie sobie przypomnieć od kiedy działa punkt... zgodnie przyznają, że najprawdopodobniej już od lat 70. XX wieku. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a największa zmiana zauważalna jest na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kiedy punkt został przeniesiony do nowej lokalizacji. - Dawcy dopiero na nowym miejscu przyznali, że tutaj jest ładniej i przyjemniej, i że zwracali uwagę na wystrój poprzedniej siedziby punktu – wyjaśniają pielęgniarnr 1(13)/2013

ki. Zmiana lokalizacji wprost wpłynęła na zwiększenie liczby dawców krwi. Dodatkowo punkt współpracuje z klubami w  Przedborzu, gdzie organizowanych jest pięć akcji rocznie, oraz w Kleszczowie (sześć akcji rocznie). Dawcy z Kleszczowa ponadto zaprosili do współpracy szkołę, w której odbywa się raz w roku akcja pobierania krwi, połączona z  działaniami edukacyjnymi. Każdy taki kontakt z dawcami jest pielęgnowany. Świetnie układa się także współpraca z  lokalnymi władzami. - Pani Prezydent Anna Milczanowska sama oddaje krew i zachęca

do tego zarówno radnych jak i wójtów – zaznaczają pracownice punktu pobierania w  Radomsku. Władze miasta odwiedzają punkt, oficjalnie dwa razy w roku a prywatnie przychodzą wtedy kiedy akurat mają czas i możliwość. Plan na ten rok dla Radomska to nawiązanie kontaktów z lokalnymi sponsorami, aby pozyskać gadżety dla dawców. - Serdecznie zapraszamy do nas – zachęcają pielęgniarki – możemy porozmawiać, oddawanie krwi nie jest obowiązkowe. Być może dzięki współpracy ze szpitalem zwiększy się także w tym roku liczba dawców rodzinnych.

13


temat numeru

Przesilenie wiosenne

Przesilenie wiosenne nie jest chorobą, tylko zbiorem objawów nasilających się wraz ze zmianą, jaką jest przejście z okresu jesienno-zimowego do wiosenno-letniego

N

ajbardziej charakterystyczne objawy osłabienia wiosennego to: zmęczenie, przygnębienie, apatia, osłabienie fizyczne i psychiczne, senność. Zmniejsza się nasza wydajność i  może nam się zdarzyć absencja w  pracy czy na studiach, gdyż osłabiony organizm podatny jest na infekcje. Może nam dokuczać złe samopoczucie połączone z rozdrażnieniem i odczuwalnym osłabieniem, bóle głowy, kończyn i klatki piersiowej. Skąd taka reakcja organizmu na początek wiosny? Naszym przodkom na pewno łatwiej było łagodnie znieść jego objawy, gdyż więcej się ruszając i  żyjąc bliżej natury, nie byli tak bardzo jak my narażeni na zdobycze cywilizacyjne, jak np. przetwo-

rzone pożywienie czy rozleniwiające nasz organizm ogrzewanie centralne i klimatyzację. Objawami przesilenia jest pogarszający się stan fizyczny i psychiczny. Znaczne problemy z tym związane mogą mieć osoby ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, także meteoropaci i  osoby ze skłonnościami do stanów depresyjnych. O tym, że zmiany w pogodzie mają duży wpływ na nasze samopoczucie, może świadczyć fakt, że w niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) problem ten traktuje się bardzo poważnie. Meteorolodzy uprzedzają lekarzy w  szpitalach, że zbliża się taka pogoda, która przyczynić się może do pojawienia się sporej grupy pacjentów skarżących się na dolegliwości związane m.in. z sercem.

swiat

14

dawcy


temat numeru Gdzie szukać pomocy Oczywiście możemy złagodzić objawy przesilenia wiosennego odpowiednią dietą, sprawianymi sobie przyjemnościami, uprawianiem sportu czy też szukaniem pozytywnych stron każdego zdarzenia. Jeśli nasz nastrój nie poprawi się jednak w okresie miesiąca, udajmy się do specjalisty, który pomoże nam uporać się z tym trudnym okresem osłabienia lub skieruje nas do poradni specjalistycznej

J

eśli objawy przesilenia trwają dłużej niż miesiąc i są wyjątkowo nasilone w  porównaniu z  poprzednimi sezonami, świadczyć mogą o depresji całorocznej. W tym przypadku nie poradzimy sobie z nimi sami, gdyż nie pomogą tu zioła ani leki, które można kupić bez recepty, czy też zmiana trybu życia. Walka z chorobą wy-

Jesteś tym, co jesz

maga bowiem profesjonalnego, długotrwałego i dobranego indywidualnie leczenia. To właśnie początek wiosny wyjątkowo odczuwają osoby już cierpiące na depresję czy nerwicę, a ci, którzy przerwali leczenie, o tej porze roku muszą do niego wracać, by przy pomocy leków i psychoterapii na nowo rozpocząć walkę z chorobą.

Nie wychodź z domu bez śniadania! To najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza energii do działania. Kto go pomija, staje się ospały i  zmęczony przez cały dzień, może mieć większe problemy z  utrzymaniem prawidłowej wagi, gdyż organizm traktuje brak tego posiłku jako ostrzeżenie o  głodówce i  odkłada zapasy. Obniżony poziom cukru skutkuje ospałością, bólem głowy, gorszymi wynikami uzyskanymi w pracy czy szkole. A stąd już krok do stresu, a także złego samopoczucia, które połączone z  innymi objawami przesilenia, może nam utrudnić spokojne przejście w wiosenny okres roku.

R

Istnieje ścisły związek pomiędzy tym, co jemy, a działaniem naszego mózgu i naszym samopoczuciem. Z pięciu łyżek zjadanego pokarmu jedna z nich przeznaczona jest dla mózg. Naukowcy są pewni: dieta ma wielki wpływ na pracę mózgu. Od tego, co jemy, zależy, czy jesteśmy agresywni, smutni, zaspani, szczęśliwi

ano możesz pozwolić sobie na obfite porcje produktów dostarczających mózgowi l-tryptofanu, który przeciwdziała bezsenności i zmniejsza wahania nastroju (warto wiedzieć, że już niewielkie niedobory tego aminokwasu powodować mogą zły nastrój i  bezsenność). L-tryptofan zwiększa w  mózgu poziom hormonu szczęścia - serotoniny. Podczas snu nasz pobiera energię zmagazynowaną z posiłków z poprzedniego dnia. Rano już jej brakuje, dlatego często po przebudzeniu czujemy się wyczerpani i niechętni do działania. Zapobiegniemy temu, dostarczając sobie źródła energii (węglowodanów) oraz białka i witamin. By składniki lepiej się przyswajały, skrop oliwą warzywa, które zjadasz. Zwiększysz dzięki temu przyswajalność beta-karotenu i witaminy K. Do wędliny czy mięsa podaj ułatwiające wchłanianie żelaza natkę pietruszki, paprykę i cytrynę. Do ryby czy oliwy warto dodać odrobinę ostrej papryki, która wzmocni działanie kwasów tłuszczowych. Ciekawostką jest, że zawarte w ostrych papryczkach i pikantnych przyprawach substancje drażniące kubki smakowe mózg odbiera jako ból, produkując jednocześnie zwiększoną ilość endorfin wspomagających nasze uczucie szczęścia i spokoju.

15


temat numeru Pamiętaj, że mózg jest bardzo wrażliwy na to, co jemy, a dieta może się przyczynić do tego, że wpadniemy w depresję, będziemy ospali, a także podnieść lub obniżyć poziom agresji i lęków. Jeśli odpowiednio dobierzemy skład posiłków, może sprawić, że zapewnimy sobie dzięki niej energię do pracy, sprawność intelektualną nawet w  późnym wieku, a  problemów związanych z  przesileniem wiosennym praktycznie nie zauważymy. Wszystko zależy od tego, co podamy na talerzu.

W aktywnym ciele... wiosenny duch

Pamiętajmy, że przekąski, po które sięgamy, by poprawić sobie samopoczucie, zwiększają poziom hormonów szczęścia tylko na chwilę i oddziaływają słabo na mózg. Np. czekolada, mimo iż zawiera pobudzające kofeinę i teobrominę oraz poprawiającą koncentrację i  przysparzającą w  niewielkich ilościach energii fenyloetyloaminę, poprawia nam nastrój tylko na 3 minuty. Niestety, zły nastrój po zjedzeniu nawet kilku jej kostek szybko może wrócić.

Dietetycy zalecają przede wszystkim umiar. Rada ta dotyczy nie tylko osób walczących z nadwagą. Zdecydowanie nie powinniśmy poddawać naszego organizmu głodówce, gdyż po powrocie do poprzedniego sposobu odżywiania się przemiana materii nadal pozostanie wolniejsza i znów przybierzemy na wadze, a  efekt jo-jo skutecznie zepsuje nam humor. Dla naszego zdrowia najlepsza będzie dieta zrównoważona, w  której dostarczymy organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Jeśli czujemy się rozdrażnieni czy płaczliwi, a  nawet nadpobudliwi i agresywni, oznaczać to może, że nie dostarczamy naszemu organizmowi wystarczającej ilości magnezu. Pierwiastek ten: Chroni serce, zabiegając odkładaniu się cholesterolu w  naczyniach krwionośnych i powstawaniu zakrzepów. Obniża ciśnienie i  uspokaja: poprawia równowagę psychiczną, pamięć. Łagodzi kobiece dolegliwości jak np. wahanie nastroju, napady apetytu na słodycze, zawroty głowy przed menstruacją. Wzmacnia nasze mięśnie i chroni kości. Pamiętajmy, że gotowanie warzyw powoduje utratę 30-70% magnezu, dlatego do diety należy dołączyć przede wszystkim surowe warzywa i owoce. Jego wchłanianie utrudnia alkohol, a także soki owocowe. Drugim ważnym pierwiastkiem, który wraz z  innymi przeciwutleniaczami chroni serce przed działaniem wolnych rodników i, co istotne, pomaga w walce z depresją, przemęczeniem i nadmierną nerwowością, jest selen. Jego dobrym źródłem są orzechy (np. brazylijskie), ryby i owoce morza, podroby (nerki, wątroba) oraz mięso, a także produkty zbożowe i warzywa.

Nawet świetnie skomponowany posiłek dostarczający organizmowi substancji wspomagających w walce z osłabieniem wiosennym nie będzie efektywny, gdy nie połączymy go z uprawianiem sportu i ruchem na świeżym powietrzu. Ćwiczenia sprawiają, że pozbywamy się nadmiaru hormonów stresu odbierających motywację do działania

N

ie musisz od razu wyczynowo uprawiać sportu ani wydawać dużej ilości pieniędzy na zajęcia w modnym klubie. Odkurz zapomniany rower czy rolki, codziennie spaceruj półgodziny po najbliższym parku. Przyjmując dużą dawkę tlenu, zwiększamy przepływ krwi do mózgu, dotleniamy szare komórki. Znajdujące się w  każdej komórce mózgu ośrodki energetyczne szybciej się wtedy rozmnożą, a  my poczujemy się pełni wigoru i chęci do działania. Jeśli lubisz ruch zespołowy i  cenisz sobie motywację otrzymywaną ze strony bliskich, zaproponuj rodzinie czy znajomym wspólną walkę z wiosennym przesileniem i lenistwem. Może warto zamienić zwykły spacer na marsz z kijkami (czyli nordic walking) albo zacząć biegać po parku. Nic tak nie poprawia humoru jak wyjazd z bliskimi czy wspólny czas spędzony na wycieczce w  lesie lub spacer w  pierwszych promieniach ciepłego słońca. Pełni energii po tak aktywnym weekendzie łatwiej przyjmiemy wyzwania nadchodzącego tygodnia i stawimy czoła zmęczeniu i stresom.

swiat

16

dawcy


Jak

radośnie przywitać wiosnę?

DLA KOBIET

temat numeru

Kobiety zapytane o to, jakie objawy przesilenia wiosennego najbardziej im dokuczają, odpowiadają zazwyczaj: zmęczenie i przygnębienie, apatia, szara cera i kilogramy, które przybrałyśmy po zimie, matowe włosy itp.

N

ie dajmy się zdominować zmęczeniu i wiosennym kompleksom. Najważniejsze to cieszyć się wiosną, korzystać z coraz dłuższych i cieplejszych dni i dać sobie czas na regenerację sił. Cera W  zimie nasza skóra ulega podrażnieniu i  przesuszeniu. Na szarą i szorstką najlepiej podziała maseczka regenerująca i nawilżająca. Na tak odżywioną cerę połóżmy lekki krem i wykonajmy wiosenny, świetlisty makijaż. Może warto zrobić sobie przyjemność i udać się do kosmetyczki, która doradzi, jak profesjonalnie pielęgnować cerę. Włosy Zmęczone i  przesuszone centralnym ogrzewaniem i  ciągłymi zmianami temperatury, wymagają naszej szczególnej uwagi. Szczególnie zadbajmy o  włosy, które stanowią przecież jedną z  naszych najważniejszych ozdób. Delikatny szampon i umiejętna pielęgnacja na pewno przyniesie efekty w kilka tygodni, a w oczekiwaniu na ich działanie humor poprawi nam nowa fryzura czy uczesanie.

Figura Najskuteczniejszą dietą gwarantującą nam smukłość sylwetki jest mądre sięganie po artykuły ze wszystkich grup żywieniowych, regularne dostarczanie energii w postaci kilku posiłków dziennie, unikanie produktów wysoko przetworzonych, zawierających cukry proste i tłuszcze zwierzęce, a przede wszystkim wiara w to, że jedzenie jest naszym sprzymierzeńcem w walce z nadwagą. Na poprawę humoru Gdy tylko dopada nas przygnębienie i apatia związana z przesileniem, zadbajmy o  małe przyjemności. Mogą to być np.: przegląd szafy i przygotowanie wiosennych zestawów ubrań, wspólny spacer z  rodziną lub przyjaciółmi, zapisanie się na zajęcia sportowe, wspólne spotkanie się z  przyjaciółmi w  celu przygotowania wiosennego posiłku, wizyta u fryzjera itp. Trzeba dać sobie czas na odpoczynek, w  te dni każdy go bardzo potrzebuje. Należy więc pamiętać o codziennej dawce odpowiedniego relaksu. Bez tego organizm nie odzyska harmonii i nie będzie mógł się zregenerować.

17


DLA MĘŻCZYZN

temat numeru

Czas

na generalny przegląd

Wiosną z większym zapałem przystępujemy do porządków. Pamiętamy o tym, by nasz samochód/ motocykl/rower lśnił czystością, porządkujemy garaż czy piwnicę. Może w okresie przesilenia wiosennego warto pomyśleć również o „przeglądzie” organizmu?

Czego unikać Na nasze samopoczucie źle wpływają m.in. mocna kawa, herbata, napoje typu cola oraz nadmiar alkoholu, gdyż wypłukują z naszego organizmu magnez oraz witaminy z gr. B. Jeśli jeszcze nie piłeś zielonej herbaty, spróbuj się do niej przekonać, gdyż odtruwa organizm. Colę zastąp sokami warzywnymi. Dieta: tłuste jedzenie i fast foody nie przysporzą nam energii. Wykluczając niezdrowe produkty z jadłospisu, znacznie łatwiej będzie ci przetrwać wiosenne przesilenie. Zadbaj o obecność w diecie ryb morskich (śledź, makrela, łosoś, tuńczyk). Mają one istotny wpływ na układ krwionośny i nerwowy, a także na funkcjonowanie mózgu, czyli naszą sprawność intelektualną i dobre samopoczucie. Niedobory kwasów omega-3 zwiększają m.in. częstotliwość występowania depresji. Ruch Nie wymiguj się od aktywności fizycznej brakiem czasu czy pieniędzy. W weekend wybierz się z rodziną lub przyjaciółmi na spacer, na basen czy rower, a odzyskasz dobry nastrój i zapał do życia.

Zdrowie Zanim nadejdzie lato i sezon urlopowy, warto wykonać konieczne badania, np. udać się całą rodziną na przegląd zębów i  do okulisty, zwrócić uwagę, czy częste w tym okresie wahania pogodowe (temperatura, ciśnienie atmosferyczne i  wilgotność powietrza), nie wzmagają dolegliwości meteoropatycznych twoich rodziców i osób starszych w rodzinie. Jeśli objawy te utrzymują się zbyt długo, należy pomyśleć o  kontrolnym mierzeniu ciśnienia i  wizycie u lekarza. Pamiętaj o badaniu prostaty. Sylwetka Z  dobrze skomponowaną dietą i  przy regularnym zażywaniu aktywności fizycznej na pewno poprawisz wygląd swojej sylwetki i przysporzysz sobie energii, poprawisz samopoczucie. Odpowiednio dobrana koszula czy krawat nada twemu wyglądowi wiosennego, świeżego charakteru i poprawi humor.

swiat

18

dawcy


dla dawcy

Kilka zdań o... wieluńskim szpitalu

W

naszym szpitalu działają cztery oddziały zabiegowe: ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny (chirurgia ogólna), chirurgii dziecięcej i  urazowo-ortopedyczny. Jeśli odbywają się zabiegi, potrzebna jest oczywiście odpowiednia ilość krwi z  każdej grupy, tak, by każdy zabieg był odpowiednio w  nią zabezpieczony. Wszystko to dla dobra i  korzyści pacjentów leczących się w  naszym szpitalu.

fot. rynekzdrowia.pl

Rozmawiamy z Dyrektor SPZOZ im. dr. Zygmunta Patryna w Wieluniu - Bożeną Łaz

Potrzebujemy krwi W 2012 r. szpital zużył 1696 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, 441 jednostek osocza, 19 jednostek płytek krwi; w sumie krew przetoczono 2146 razy. Zdarza się też, że krew przetaczamy na oddziałach wewnętrznych np. pacjentom z  białaczką. Rodziny pacjentów, którym podajemy krew informujemy o  potrzebie oddania krwi. Współpracujemy tu z  punktem krwiodawstwa należącym do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa. Zawsze spotykamy się z oddzewem i wiele osób tę krew oddaje. Cały czas dbamy o to, by podnosić jakość usług. Posiadamy certyfikat jakości ISO, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jakością i  wprowadzanymi procedurami. Dzięki naszym wewnętrznym standardom i  procedurom wiemy, jak w  określonych przypadkach postępować z pacjentem, by było to najlepsze dla jego zdrowia i życia. nr 1(13)/2013

Poprawa warunków lokalowych Dzięki pozyskaniu środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego i  europejskiego obszaru gospodarczego przeprowadziliśmy szereg prac modernizacyjnych, które w  znaczny sposób wpłynęły na warunki lokalowe w naszym szpitalu. Zmodernizowaliśmy oddział urazowo-ortopedyczny, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej i  blok operacyjny. Zbudowaliśmy centralną sterylizatornię, wiele miejsca poświęciliśmy rehabilitacji, a  także uruchomiliśmy ośrodek dziennej rehabilitacji. Zmodernizowaliśmy niektóre poradnie m.in. chorób płuc, laryngologiczną, chirurgii urazowej, zmodernizowaliśmy także pracownię RTG. Wymieniłam te naj-

pilniejsze, najistotniejsze działania związane z kwestiami, którym poświęciliśmy ostatnio najwięcej czasu. Dokonaliśmy też wszystkich niezbędnych zmian, aby dostosować nasz szpital do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Dodam też, że na oddziale intensywnej terapii dla komfortu pacjentów zainstalowaliśmy klimatyzację. Po modernizacji na oddziale chorób płuc możemy pacjentom podawać chemioterapię, więc nie muszą już oni na dodatkowe leczenie jeździć do Łodzi. Kupiliśmy sporo nowego sprzętu, między innymi aparaty do znieczulenia, respiratory, kardiomonitory. Otworzyliśmy na potrzeby szpitala pracownię endoskopową, której wcześniej nie posiadaliśmy - pacjenci mają więc te badania wykonywane u nas na miejscu. Leczymy nie tylko mieszkańców Wielunia Do szpitala przyjmujemy sporo pacjentów nie tylko z  naszego powiatu (liczącego ok. 80 tys. mieszkańców), ale i  z  pozostałych (ościennych) liczących po ok. 20 tys. osób. Średnio hospitalizujemy ok. 12 tys. pacjentów rocznie, choć jest to uzależnione od wysokości kontraktów z  NFZ. Zdarza się, że leczą się u  nas chorzy z  okręgu bełchatowskiego, gdyż mają do nas najbliżej, a ponieważ znajdujemy się przy trasie Warszawa – Wrocław, tzw. nagłe przypadki także trafiają do nas. Szpital wieluński jest jedną z największych tego typu jednostek w  byłym województwie sieradzkim.

19


dla dawcy W poprzednim numerze Świata Dawcy opisywaliśmy, kiedy należy się skontaktować z RCKiK i jakie działania należy wykonać, aby w Twoim miejscu pracy lub w szkole odbyła się zbiórka krwi. Dzisiaj prezentujemy, jak to wygląda z drugiej strony – czyli jakie są zadania kierownika ekipy

Jak zorganizować akcję pobierania krwi?

Kierownik ekipy Do kompetencji kierownika należy także wydłużenie czasu pobierania krwi lub wydłużenie godzin akcji. – Decyzja może być podjęta z różnych powodów – wyjaśnia Katarzyna Mikołajczyk, kierownik sekcji pobierania. – Czasami wydłużamy godziny pracy, bo zainteresowanie jest wyjątkowo duże, a nie chcemy odsyłać dawców z  kwitkiem. Niestety, nie zawsze możemy pozwolić sobie na znaczne przeierownik ekipy musi mieć spisane dłużanie akcji – pobrana od dawców krew dane kontaktowe do organizatora musi bowiem w określonym czasie trafić do laboratorium w Łodzi i za zbiórki krwi. Jeśli to ty jesteś organito też jest odpowiezatorem u siebie w szkole czy pracy, miej Warto dość dzialny kierownik tego dnia telefon przy sobie. dokładnie oszacować Następnie kierownik upewnia się, czy zainteresowanie dawców, ekipy. Może zdaprzygotowany został sprzęt niezbędgdyż liczba pojemników na rzyć się także syny do przeprowadzenia zbiórki krwi krew czy paczek z czekoladami tuacja odwrotna, oraz czy wszystko jest w wystarczają- jest przygotowywana w opar- kiedy to w porocych ilościach. ciu o dokonane przez orga- zumieniu z  organizatora zgłoszenie.

Jest nim uczestniczący w ekipie lekarz z RCKiK lub wyznaczona pielęgniarka uczestnicząca w akcji, do której można zwrócić się ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi organizacji akcji

nizatorem skracamy godziny akcji, np. gdy wiadomo, że wszystkie chętne osoby już zdążyły oddać krew. Po zakończonej zbiórce krwi kierownik ekipy przekazuje swoje spostrzeżenia i wnioski do Działu Propagowania, aby w przyszłości akcje były organizowane jeszcze sprawniej.

K

O czym pamiętać przed oddawaniem krwi? Istnieje wiele mitów, błędnych przekonań i nieprawdziwych opinii odnośnie oddawania krwi. Przypominamy zatem najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać przed wizytą

Wyśpij się! Oddając krew powinieneś czuć się dobrze. Jeśli więc nie jesteś rannym ptaszkiem – nie musisz oddawać krwi o 7:30. Pamiętaj tylko bysprawdzić, w jakich godzinach czynny jest Punkt Pobierania krwi w twojej miejscowości. Zjedz śniadanie! Nie przychodź na czczo. Twój organizm potrzebuje energii, dlatego zjedz śniadanie (lub drugie śniadanie). Najlepiej, aby było ono lekkostrawne i słodkie. Proponujemy bułkę z dżemem zamiast kawałka

swiat

20

dawcy


dla dawcy

Stałe punkty pobierania w łódzkiem Aktualne godziny rejestracji dostępne są na stronie internetowej www. krwiodawstwo.pl i pod numerem telefonu wybranego punktu pobrań Punkt Pobierania

Adres

Bełchatów

Przychodnia „BCM”, ul. Edwardów 3a, tel.: 44 633 18 40

Kutno

Szpital Miejski, ul. Kościuszki 52, tel.: 24 254 85 29

Łódź

ul. Franciszkańska 17/25, RCKiK, tel.: 42 61 61 400

Opoczno

ul. Partyzantów 30, Szpital Rejonowy, tel.: 44 754 23 68

Pabianice

ul. Jana Pawła 68, Szp. Miejski, tel.: 42-214-94-01

Piotrków Trybunalski

ul. Słowackiego 74 tel.: 44 647 30 30

Radomsko

ul. Jagiellońska 36, Szpital, tel.: 44 685 47 57, 669-007-066

Sieradz

ul. Armii Krajowej 7, Szp. Woj., tel.: 43 822 25 79

Skierniewice

ul. Nowobielańska 61, O. Widok tel.: 46 832 53 72

Tomaszów Mazowiecki

ul. Jana Pawła 35, Szp. Rejonowy, tel.: 44 724 08 07

Wieluń

ul. Sieradzka 56, SPZOZ Przych., tel.: 665 856 500

Zduńska Wola

ul. Krolewska 29, SPZOZ, tel.: 43 824 41 23

Wieruszów

ul. Sportowa 4, KS PROSNA, tel.: 665 856 500

pizzy z kolacji. Jeśli jednak dzień przed oddaniem krwi jadłeś/jadłaś tłuste potrawy (tłuste mięso, pizza, kremowe torty, kiełbasa z grilla) lub piłeś alkohol - odczekaj cztery dni z oddaniem krwi. Wypij herbatę! Oddając krew pozbywasz się około pół litra płynów – uzupełnij je zawczasu. Zarówno dzień przed, jak i w dniu oddawania krwi wypij pełen kubek herbaty, dodatkowy sok czy wodę mineralną. Weź dokument tożsamości! Nawet najedzony, napojony, wyspany i  gotowy do oddania krwi, nie możesz się zarejestrować jako dawca nie mając przy sobie dokumentu tożsamości. Dokumentem tożsamości jest: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. (NIE SĄ dokumentem potwierdzającym tożsamość: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja krwiodawcy, migawka).

nr 1(13)/2013

Nie pal! Jeśli palisz papierosy, to ostatniego wypal wychodząc z domu, a nie przed wejściem do oddania krwi. Zawarte w papierosach substancje smoliste niepotrzebnie zagęszczają Twoją krew – może to wydłużyć oddawanie krwi lub nawet nie dopuścić cię do oddawania. Jeśli źle się czujesz - idź do lekarza Nie przychodź oddawać krwi, jeśli masz katar, kaszel, przyjmujesz leki (np. aspiryna, polopiryna, etopiryna, acard i inne z kwasem acetylosalicylowym, leki odczulające) lub masz np. opryszczkę.

Krew mogą oddawać kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat. Jak często? Kobiety mogą oddawać krew pełną co dwa miesiące, ale nie częściej niż cztery razy w roku, mężczyźni - co dwa miesiące, maksymalnie 6 razy w roku.

21


dla dawcy Rozrywka

z nagrodami!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród - rozwiąż sudoku oraz quizy, podaj dane kontaktowe do siebie i zostaw tę stronę w Punkcie Pobierania. W poprzednim konkursie wygrali Michał Motylewski (główna nagroda) oraz Kazimierz Maszewski (wyróżnienie)

Sudoku:

C

elem gry jest uzupełnienie pustych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym polu) przy zachowaniu następujących reguł:

Każda cyfra może się pojawić tylko raz w każdym wierszu. Każda cyfra może się pojawić tylko raz w każdej kolumnie. Każda cyfra może się pojawić tylko raz w każdym obszarze (3 x 3)

Zgłoszenie do udziału w konkursie

Imię:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. kontaktowy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quizy: Połącz państwo z miastem

1) Austria

a) Belgrad

2) Belgia

b) Bratysława

3) Białoruś

c) Bruksela

4) Dania

d) Budapeszt

5) Estonia

e) Bukareszt

6) Finlandia

f ) Helsinki

7) Rumunia

g) Kopenhaga

8) Serbia

h) Mińsk

9) Słowacja

i) Tallin

10) Węgry

j) Wiedeń

Połącz cytat z filmem

1) Chciałem użyć innego słowa, ale nie użyję, bo są tu zabawki przedszkolne. 2) Do stu tysięcy dziurawych łyżeczek! 3) Dzień dobry! Nazywam się Czesio i hodzę do klasy drógjej. Mam wielce plany rzyciowe. 4) Hakuna matata! 5) Kometa to gwiazda, która zwariowała. 6) Kula ziemska – doskonały kształt, a zamieszkują ją sami idioci. 7) Moje książątko, szefunio, ale niezbyt lubiany. 8) Na drugi raz chodzenie po ścianach zostawmy Spidermanowi. .... a) Gumisie .... b) Król lew

.... c) Porwanie Baltazara Gąbki

.... d) Szczęśliwe dni Muminków

.... e) Toy Story

.... f ) Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń

.... g) Włatcy móch: Ćmoki, czopki i mondzioły

.... h) Wojownicze Żółwie Ninja

swiat

22

dawcy


dla dawcy Planowany harmonogram ekip na drugi kwartał 2013 r. Pełen wykaz ekip wraz z adresami oraz godzinami znajduje się na stronie: www.krwiodawstwo.pl -> akcje wyjazdowe. Polecamy bieżące sprawdzanie wykazu, aby upewnić się, gdzie w najbliższym czasie będzie można oddać krew. Chęć zorganizowania akcji pobierania krwi należy zgłaszać do Sekcji Organizacji Honorowego Krwiodawstwa, tel.: 42 6161416, 42 6161407, e-mail: propagowanie@krwiodawstwo.pl

Kwiecień Baby Szkoła Podstawowa Bełchatów PGE Parafia Bełchatów ZSP im. A. Mickiewicza Bełchatów ZSP nr 2 Bełchatów ZSP nr 4 Błaszki LO im. Wojska Polskiego Bolimów ZSP Brzeziny PCK Buczek Gminny Ośrodek Kultury Domaniewice Gminny Ośrodek Kultury Działoszyn Klub HDK Cementownia WARTA S.A. Głowno Zespół Szkół Licealno Gimnazjalnych Głowno Zespół Szkół nr 1 Gorzkowice OSP Goszczanów Urząd Gminy Kleszczów SOL PARK- klub HDK Kolumna LO Koluszki I LO Koluszki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Koluszki ZSP nr 1 Ksawerów ZSR - Widzew Kurów Klub HDK przy OSP Kutno I LO im. H. Dąbrowskiego Kutno II LO im. J. Kasprowicza Kutno Królewska Kutno ZS nr 3 Kwiatkowice OSP Leśmierz Gminny Ośrodek Kultury Lipce Reymontowskie OSP Łask LO Łask Łaski Dom Kultury Łask ZSP nr 2 Łazisko Dom Ludowy w łazisku Łęczyca Urząd Miejski Łowicz I LO Chełmoński Łowicz Przychodnia Łowicz ZSP nr 1 Łowicz ZSP nr 4 Łódź Liceum Politechniki Łódzkiej Łódź Manufaktura-MOTOSERCE Łódź Motodrom Łódź MPK Łódź VI LO Łódź XV LO Łódź XXIII LO Łódź XXXV LO Łódź ZS Techniczno- Informatycznych Łódź ZSP nr 4 (Gastronomik ) Męcka Wola Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Moszczenica Gimnazjum Opoczno Szpital Opoczno Szpital Opoczno Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Ostrów Zespół Szkół Ogrodniczych Ozorków OSP Pabianice I LO Pabianice ZS nr 2 Pabianice ZS nr 3 Pajęczno ZSZ im. Sienkiewicza Piotrków WSH Piotrków Tryb. ZSP nr 3 Poddębice Poddębickie Centrum Zdrowia Przedbórz Dom Kultury Radomsko Targowica Rawa Mazowiecka Cen.Ed.Ust.i Zaw. Rawka ZSZ nr 4 Rogowiec Kopalnia Rozprza OSP nr 1(13)/2013

Sieradz Sieradz Skierniewice Skierniewice Skierniewice Sławno Stryków Świątkowice Świnice Warckie Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki Wieluń Wieluń Wieluń Wojsławice Zapolice Zd. Dąbrowa Zelów Zgierz Złoczew Żychlin

II LO Jednostka Wojskowa LO im. B. Prusa ZSZ nr 1 ZSZ nr 2 Gminny Ośrodek Kultury OSP Klub HDK przy OSP OSP ZSP nr 2 ZSP nr 3 ZSP nr 6 I LO im.Kościuszki ZSZ nr 1 ZSZ nr 3 im. Kopernika Zespół Szkół-RCKU Dom Kultury ZSP ZSO ZSO im. Stanisława Staszica LO Dom Kultury

Maj Aleksandrów Łódzki Przychodnia Bełchatów ZSP nr 3 Biała Szkoła Podstawowa Brzeziny INTERMARCHE Burzenin Urząd Gminy Czerniewice OSP Daszyna NZOZ Lilmed Dmosin Dom Parafialny Drzewica OSP Dybów Parafia Głowno Happening Dzień Matki Koluszki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kutno Brico Marche Kutno Królewska Lututów Klub HDK przy OSP Łask Łaski Dom Kultury Łęczyca Urząd Miejski Łowicz Przychodnia Łódź INFOSYS Łódź INTERMARCHE Łódź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łyszkowice OSP Moszczenica GOK Pabianice INTERMARCHE Pajęczno INTERMARCHE Piotrków Trybunalski Akademia Świętokrzyska Piotrków Trybunalski Punkt Pobierania Przygłów Parafia Radomsko Targowica Rawa Mazowiecka INTERMARCHE Rawa Mazowiecka Rejonowa Przychodnia Specjalistyczna Ręczno Parafia Sieradz Medana Sieradz Państwowa Straż Pożarna Sieradz ZSP nr 2 Stemplew Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Tomaszów Mazowiecki Centr.Kształ.Ustawicznego Sam.Woj.Łodz. Uniejów Rynek Miasta Wieluń Państwowa Straż Pożarna Wieluń INTERMARCHE Witonia Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji Wójcin OSP Zduńska Wola Bricomarche Zduńska Wola Technikum Elektroniczne

Czerwiec Aleksandrów Łódzki Intermarche Baby Szkoła Podstawowa Bełchatów muzeum -dworek Olszewskich Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Bełchatów PGE Parafia Bełchatów ZSP nr 1 Białaczów Parafia pw św.Jana Chrzciciela Borzykowa Parafia Brzeziny Bezpieczne Lato Brzeźnio Salka Katechetyczna Buczek Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowa OSP Działoszyn Klub HDK Cementownia WARTA S.A. Galewice OSP Grabów OSP Kleszczów SOL PARK- klub HDK Koluszki Dni Koluszek Park Miejski Koluszki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Konstantynów Łódzki Klub HDK Konstantynów Łódzki Plac Wolności Dni Konstantynowa Krośniewice Urząd Gminy Kutno Królewska Kutno Punkt Pobierania Łask Łaski Dom Kultury Łęczyca Urząd Miejski Łodź Manufaktura -ŚDK Łowicz Dni Łowicza Łowicz Intermarche - Osiedle Bratkowice Łowicz Przychodnia Łowicz ZSP nr 2 Łódź Gazeta Wyborcza Łódź MPK Łódź Pasaż Schillera Łódź Szkoła Podstawowa nr 51 Łódź ZUS Maków Gimnazjum św. Wojciecha Moszczenica Remiza OSP Opoczno Dom Kultury Ozorków Intermarche Ozorków OSP Pabianice Światowy Dzień Krwiodawcy Pabianice Urząd Miasta Pajęczno Parafia Narodzenia Pańskiego Piątek Urząd Gminy Piotrków Trybunalski Jarmark na Rynku Trybunalskim Piotrków Trybunalski Światowy Dzień Krwiodawcy Poddębice Poddębickie Centrum Zdrowia Przedbórz Dom Kultury Radomsko Targowica Rogowiec Kopalnia Sieradz Światowy Dzień Krwiodawcy Sieradz ZSP nr 1 Skierniewice Światowy Dzień Kwiodawcy Tomaszów Mazowiecki I LO Tomaszów Mazowiecki II LO Tomaszów Mazowiecki Światowy Dzień Krwiodawcy Ujazd Wieluń I LO im.Kościuszki Wieluń ZSZ nr 2 im.Długosza Wieruszów ZSZ nr 1 im.Staszica Wola Krzysztoporska Dom Kultury Zduńska Wola Światowy Dzień Krwiodawcy Zelów B. budynek Urzędu Miejskiego Zgierz Parking obok McDonalda Zgierz ZUS Żychlin Dom Kultury

23


swiat

dawcy

24

Świat Dawcy nr 13  

Magazyn dla krwiodawców z woj. łódzkiego, numer 13 (wiosna 2013). Temat numeru: co to jest przesilenie wiosenne

Advertisement