Next Skövde

Next Skövde

Sweden

Next Skövde Destinationsutveckling AB är stadens destinationsbolag.

Vi verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv i samverkan med aktörer inom bolagets affärsområden turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning ska Next Skövde skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och stärka Skövderegionen i Västsverige som ett attraktivt besöksmål med ett gott värdskap.

www.upplevskovde.se