Next Skövde

Next Skövde

Skövde, Sweden

Next Skövde är stadens destinationsbolag och ska bidra till att Skövde är utvecklande och attraktivt att leva, arbeta och studera i samt att besöka.

www.nextskovde.se