{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

profilen

Bristande kommunikation är ofta grunden till missförstånd och dålig stämning. Onödigt och slöseri med tid och energi kan tyckas.

Lena Ahlström

driver Ledarstudion och har jobbat med ledarskap

i 30 år. Vi har pratat med henne om värderingar, självkänsla och förmågan att uttrycka sig levande med en text, kropp och röst som säger samma sak.

TEXT: hedda lapidus | Foto: Gustav kaiser

Vilken skillnad kan en utvecklad kommuniceringsförmåga göra? - All skillnad. Du blir intressant att lyssna på, väcker känslor och inspirerar. Om du lyckas inspirera så får du även människor att göra saker. Vilket är det vanligaste felet vi gör? - Att vi är rädda för att prata och därför pratar för fort. Vad är en bra chef? - En angelägen, närvarande och uttrycksfull chef kan inte misslyckas. En sådan chef kan förmedla en framtida bild så att det väcker motivation hos medarbetarna. Men du måste vara intressantare än åhörarnas egna tankar eftersom ingen kan tänka två tankar samtidigt. Kommunikation handlar om att vara närvarande och medveten om de som lyssnar och slänga ut nytt lasso om det behövs. Allt faller om du börjar läsa i mobilen. Vilka kommer till er? - Allt från höga koncernchefer i olika branscher till scouter. Gemensamt är att de vill leda sig själva och utveckla sin förmåga att bygga relationer. Att leda sig själv innebär att förstå hur och varför du reagerar, hur du tar in information och varför du fattar dina beslut. Du jobbar med att stärka din självkänsla men det är ingen terapi. Vad är självkänsla? - En medvetenhet om sin persons värde, alltså känslan av sig själv. Så fort vi är i en grupp frågar vi oss om vi duger, om vi passar, om vi kan bidra? Bekräftelse stärker självkänslan och därför måste vi få ny bekräftelse hela tiden, i samma takt som den rinner bort. Hur tar man reda på sin personlighet och dess värde? - Värderingarna är din drivkraft och motor, det som driver dig till att tillgodose dina behov. Hos oss får du sortera dina värderingar och på så sätt vaska fram de 15 viktigaste. Då ser du vad som triggar dig, vad som ger dig respektive drar ner din energi. För en av mina deltagare var konkurrens viktigt men hon trodde att det var fult. När hon kom till insikt om att konkurrens var hennes sätt att nå mål kunde hon acceptera det som sitt värde och något hon tror på. Ju mer du lär känna dig själv desto tryggare blir du. Ska man alltid lyssna på sina värderingar? - Du måste i alla fall förstå att dina värderingar påverkar ditt personliga uttryck eftersom kroppen inte ljuger. Om dina ögon tåras samtidigt som du

38

säger ja kommunicerar du inte samtycke. Fundera på vad som känns rätt, vad som känns viktigt och vad som känns bra. Om nåt känns rätt har det triggat en av dina värderingar. Hur mäter man effekten av era kurser? - Resumé listar Sveriges bästa kommunikatörer, 29 procent av de 25 högsta namnen tränar hos oss. På Veckans Affärers lista av de 125 mäktigaste kvinnorna i Sverige tränar 30 procent av de 20 högst på listan hos oss. Vad är det mest påtagliga deltagarna får med sig efteråt? - De blir intressantare och bättre på att förmedla sitt budskap, berätta stories och hålla improviserade tal. De får en bättre hållning som sänder trygghet och trovärdighet, liksom att de är mer i stunden med ökad närvaro. De får bort mellanljud när de pratar och får en bättre klang i rösten. Och kanske det viktigaste av allt, de lär sig att andas. Kan alla bli bra ledare? - Att vara ledare är en roll och ledarskap handlar om att skapa riktning och att följa och följa upp när människor går den vägen. Om man förstår att leda sig själv kan man leda andra och sin verksamhet. Insikten hur man uppfattas kan användas när man leder andra. - Jag får energi av att prata om ett problem och kommer på lösningsförslag när jag hör mig själv prata. En av mina medarbetare får energi när han först får reflektera, och sedan prata. Genom att förstå hans behov av att reflektera innan han talar, jag är tvärt om, ger jag honom utrymme att vara kreativ och det gagnar hela verksamheten. Är män och kvinnor olika? - Nej, det är mer en personlighetsfråga. Alla kan vara blyga, eller ha för mycket energi. Däremot har jag ibland sett kvinnor vilja vara som sina manliga chefer, vilket kan bli konstigt. Hur lång tid ska man räkna att det tar att lära sig och förändra sig? - Förändringarna kommer successivt, men redan efter några månader börjar det hända saker. Våra sjudagarsprogram är utspridda över fyra månader, men ibland kommer förändringarna först efter ett halvår.

Profile for Newsfactory Media Group

Vasastanmagasin7  

Vasastanmagasin7