KMK Broschyr

Page 1

Gillar

Kungliga Motorbåt Klubben Ungdom bjuder in till sjösportläger
du skärgård, båtliv
kul?
och att ha

Vi har bästa lägren för dig!

På vår fantastiska klubbholme Högböte kombinerar vi kul lägerliv med praktiska kunskaper. Unga ledare med egen erfarenhet av skärgården och sjömanskap är dina instruktörer. Har du inte varit med här förr så finns bara en sak att säga: du får kämpa hårt om du vill ha tråkigt!

På Högböte utanför Möja har KMK:U ett eget hus utrustat med bl a soffor, högtalare, TV, AppleTV, Netflix, spel och böcker. Ungdomssektionen samlar likasinnade upp till 25 år. Alla är dessutom fullvärdig medlem i KMK för bara 200 kr per år.

Nybörjarlägret

Vårt första läger är ett förberedande läger inför våra två andra läger. Det är perfekt för dig som vistas ute i skärgården eller precis börjat köra båt och vill lära dig mer. Mer om båtlivet, skärgården, sjömanskap och navigering. Under en veckas tid undervisar vi dig i att navigera med sjökort och kompass upp till 25 knop. Det betyder båtmanövrering, knopar, första hjälpen m.m. Sedan har vi såklart många härliga stunder där vi tillsammans hittar på roliga saker; vi bastar, badar, åker ring, kör KMK:Us racerbåt GT30, åker på utflykter, har filmkvällar och femkamper.

Förarintyget

Vårt fortsättningsläger startar veckan efter midsommar och är en fördjupning på Nybörjarlägret. Nu får deltagarna utmana sig själva med högfartsnavigering på en mer avancerad nivå med längre och svårare navigationsbanor. I slutet av veckan skrivs en examination där man erhåller ett förarintyg tillsammans med en intygsbok vid godkänt resultat. Ett förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. Det är första steget i fritidsbåtsutbildningen bland alla båtkörkort man kan ta.

Kustskepparen

Kustskepparen är vårt tredje läger det är steg två i fritidsbåtsutbildningen och är obligatoriskt för att få föra en fritidsbåt som är över 12 m lång och 4 m bred. Under detta läger går vi djupare in på mörkernavigering både teoretiskt och praktiskt. Detta innebär att deltagarna får lära sig att navigera efter fyrar och läsa av lanternor. De kommer även lära sig dagersignaler och hur man tar hänsyn till ström, missvisning, avdrift och deviation i sin kurs. I utbildningen ingår såklart även högfartsnavigering, bastubad, GT30, femkamper och annat kul. I slutet av veckan genomförs en examination där deltagarna ska ha de kunskaper som krävs för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i skyddade såväl som oskyddade farvatten.

Kungliga Motorbåt Klubben Ungdom Instagram: kmku_motorbatslager Hemsida: www.kmk.se Telefon KMK Kansli: 08-661 23 03 E-post: kansli@kmk.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.