Page 1

NEWSEC SALG ANALYSE UDLEJNING VURDERING RÃ…DGIVNING PROJEKTUDVIKLING CORPORATE SOLUTIONS PRODUKTION, LAGER & LOGISTIK INVESTERINGSEJENDOMME ERHVERVSGRUNDE KONTOR DOMICIL DETAIL

UGE 11 | 2018

ADVISORY DENMARK


SIDE 2 | MARTS 2018

Svenske Newsec har pr. 1. marts købt 33,3% af aktierne i Newsec Egeskov & Lindquist A/S, som ved ægteskabets indgåelse samtidig har skiftet navn til Newsec Advisory A/S. Med opkøbet kon-soliderer Newsec sin markedsposition i Danmark, og Newsec Advisory bliver yderligere styrket lokalt og internationalt.

De fire eksisterende partnere i Newse Advisory, f.v. Henrik Lyngskjold, Louis Kjærgaard, Morten Jensen og Brian Tretow-Loof har solgt har solg en tredjedel af aktierne til Newsec.

SOM NEWSEC ADVISORY STÅR VI ENDNU STÆRKERE Siden 2016 har Newsec Egeskov & Lindquist været en del af Newsec koncernen gennem en franchise-aftale, og efter næsten to års succesfuldt samarbejde overtager Newsec nu lige over en tredjedel af aktierne i det danske selskab, hvormed positionen i det danske marked styrkes. Samtidig skifter Newsec Egeskov & Lindquist navn til Newsec Advisory, der fortsat er ejet af de fire partnere Henrik Lyngskjold, Brian Tretow-Loof, Louis Kjærgaard og Morten Jensen. Partnerskabet er dog blevet mere ligeværdigt mellem de fire partnere, idet ejerskabet af de to tredjedele er nivelleret ud mellem dem. ”Vi er meget glade for nu at blive en rigtig del af Newsec-familien, som vi har haft et frugtbart samarbejde med over de seneste to år. Vi er nu endnu bedre positioneret til at kombinere vores lokale tilstedeværelse og nærhed med vores kunder med adgang til et internationalt netværk, skudsikker data og musklerne til at investere i stærke analytiske værktøjer,” siger administrerende direktør i Newsec Advisory, Henrik Lyngskjold. Inger Egeskov og Jens Lindquist (de to stiftere af det tidligere firma Egeskov & Lindquist) har ikke ejet noget af selskabet siden 2008, men da Jens Lindquist har haft en stor interesse

for firmaets fremtidige ve og vel, har han indtil nu siddet som bestyrelsesformand. NEWSEC KNYTTER TÆTTERE BÅND OG TRÆDER IND I BESTYRELSEN Med Newsec’s investering i det danske selskab får Newsec to bestyrelsesposter, deriblandt formandsposten, og Jens Lindquist træder dermed ud af bestyrelsen. Resten af bestyrelsen fortsætter med Martin Thorborg, Hans Ole Voigt, Morten Jensen og Henrik Lyngskjold. ”Vi er meget taknemmelige for at have haft Jens i bestyrelsen, og vi takker for hans dedikation og samarbejdet gennem de seneste mange år og ønsker Jens det bedste for fremtiden, siger Henrik Lyngskjold. ”Da vi begyndte samarbejdet med Egeskov & Lindquist, var det med et håb om i sidste ende at kunne styrke båndene yderligere. Vi kan nu konkludere, at forlovelsen har været vellykket, og at vi begge ønsker at gå videre til et rigtigt ægteskab. Vi glæder os til at arbejde endnu tættere sammen og styrke vores markedstilbud yderligere,” siger Henrik Granström, Head of Newsec Advisory. Newsec opererer inden for to serviceområder, Property Asset Management og Advisory. I lø-

bet af de seneste år er Newsec vokset gennem opkøb inden for primært Property Asset Management, senest med Newsec Datea i Danmark. Med denne aftale, hvor Newsec bliver ejer af en tredjedel af aktierne i det tidligere Newsec Egeskov & Lindquist, udvides Advisory forretningen ligeledes. Dette åbner for mere fokus på at forbedre kundeoplevelsen på tværs af landegrænserne.

Selvom der er en lang række fordele i at kunne tilbyde kunderne en samlet pakke, er det den enkelte kunde, der suverænt bestemmer, hvilke ydelser man ønsker at købe hvor. På den måde er man ikke stavnsbundet til Newsec, hvis man er kunde hos enten Newsec Datea eller Newsec Advisory. Det står en fuldstændigt frit for, om man ønsker et andet rådgiverfirma på asset management- eller advisorydelen.

Det er planen, at samarbejdet med Newsec Datea vil styrke Newsec’s lokale tilstedeværelse i Danmark og gøre kundernes adgang til selskabets internationale netværk mere tilgængeligt.

Newsec har fået option på at kunne købe op mod 51 pct. af aktierne i løbet af en årrække, men den lokale forankring er vigtig for Newsec, og at det fremadrettet er partnere, der driver selskabet i hverdagen. Det skyldes ikke mindst, at et rådgiverfirma som Newsec Advisory er bygget op om personlige relationer, og sådan vil det fortsætte.

Internt kommer opkøbet også til at få betydning. Der vil for eksempel ske en tættere integration med ”bonusbarnet” Newsec Datea og Newsec Advisory, og samarbejdet medarbejderne imellem vil blive styrket. ”For både os og Newsec Datea betyder Newsecs yderligere forankring i virksomheden, at vi i højere grad kan præsentere os i markedet som et full service property house i Danmark”, siger Henrik Lyngskjold, der samtidig ser det digitale område som der, hvor Newsec vil komme til at høste de største synergieffekter.

”Med salget af aktieandelen til Newsec, har vi gerne villet sende et signal til vores medarbejdere og samarbejdspartnere om, at vi nu har valgt vores partner ”for evigt” så at sige. Det er ikke kun et strategisk samarbejde, men et egentligt fælles selskab, vi har indgået”, slutter Henrik Lyngskjold.

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 3 | MARTS 2018

PALÆ MED CHOKOLADESØD HISTORIE SOLGT I ÅBENT UDBUD Kører du en tur fra København op ad Strandvejen langs Kystbanen vil du, i grænselandet mellem Rungsted og Vedbæk, møde en herskabelig villa fra 1930, også døbt Ellesøhus, der emmer af engelsk landsstedscharme. Man kan lige forestille sig, hvordan det ville være at gå ud på balkonen hver morgen og indånde den friske havluft, mens fuglene kvidrer i den enorme have. Eller hvordan man ville sidde og nyde sin afternoon tea på den overdækkede veranda – eller (måske endnu bedre) en klassisk ”sundowner” i en velfortjent happy hour efter arbejde? Området, hvor den smukke ejendom ligger, var engang en del af Henriksholms jorder, hvor orsvarskommandoen, frem til 2006, havde til huse i mere end 30 år. Men lad os gå helt tilbage til begyndelsen, som er indgangsåret til 1. Verdenskrig, hvor Emil Mazetti Nissen købte den nordvestlige del af grunden og anlagde en romantisk have. Han var ikke en hvilken som helst herre, men chokoladefabrikant og grundlægger af Malmö Choklad & Konfektfabrik, som producerede datidens velkendte Mazetti-chokolade. Fabrikken udviklede sig til en af Malmøs største industrier, og når du i dag sætter tænderne i et stykke Fazer-chokolade, er det det tætteste du kommer på en Mazetti chokolade, eftersom fabrikken blev opkøbt af finske Fazer i 1975. Først i 1930 blev den imponerende villa, på over 1.300 kvadratmeter, opført af Emil Mazetti-Nissens enke. Den sydlige del af haven blev senere udstykket fra Ellesøhus, og bebyggelsen Ellesøpark opført på en del heraf. NY EJER FRA OCEANIEN MED DANSKE FORBINDELSER Den nye ejer af Ellesøhus er en større ejendomsudvikler fra Oceanien, men med stærke forbindelser til Danmark, der startede ved OL i Sydney i år 2000. I dag anvendes Ellesøhus p.t. som kursusejendom med mulighed for omdan-

nelse til kontordomicil eller til boligformål. Dertil hører et stort ubebygget grundareal, der er udlagt som parkområde med en mindre skov mod baneanlægget, hvorfor der er alverdens til- og udbygningsmuligheder til ejendommen. Den nye ejer har straks påbegyndt sine forberedelser til udvikling af ejendommen, og det bliver spændende at se, hvad ejendomsinspiration fra Oceanien kan medføre. EN SMIDIG PROCES MED MANGE INTERESSENTER Newsec blev qua et årelangt samarbejde med sælger udvalgt til at udbyde ejendommen i en åben, struktureret budproces med flere bydere og købere. ”En liebhaverejendom som denne udbydes ikke så tit, medens antallet af potentielle købere fra både ind- og udland fortsat er stigende. Ved hjælp af Newsec’s store netværk og en bred markedsføring af ejendommen var vi i stand til at skabe den rette interesse for ejendommen inden for relativt kort tid, og sælger kunne derfor vælge mellem flere købstilbud og vilkår for samme. At den udvalgte køber så viser sig at være fra den anden side af jorden har blot givet arbejdet med ejendom-

men et ekstraordinært element”, udtaler seniorpartner i Newsec, Brian Tretow-Loof. ÉN EJENDOM – FLERE VÆRDIER Mange ejendomme der i dag skifter ejer ændrer ofte anvendelse, indretning og/eller lejersammensætning, og som følge heraf kan det være vanskeligt at vurdere ejendommens eksakte værdi, da den afhænger af den pågældende investors forretningsplan for ejendommen. Sammenholdt med en usædvanligt stor investorinteresse fra både ind- og især udland – p.t. den største der nogensinde er registreret på det danske ejendomsmarked – rådgives flere ejendomssælgere til at udbyde deres ejendomme i strukturerede budprocesser. Det kan for nogle investorer give anledning til nogen frustration, da man dermed ikke på forhånd kender sælgers forventninger. Men det opleves igen og igen, at vilkårene fra de højestbydende ofte overstiger sælgers forventninger væsentligt – og gerne med færre eller ingen forbehold. Newsec anbefaler derfor oftere ejendomssælgere til at foretage et åbent udbud, og flere er, bare det seneste halvår, gen-

nemført med succes. I de tilfælde hvor en ejendoms forhold er mere fastlagte, med f.eks. faste lejeforhold, anbefales fortsat en vurdering af den aktuelle markedsværdi og et afkastbaseret udbud.

”I Newsec har vi en hel afdeling, der fra København og Aarhus beskæftiger sig med investerings- og projektejendomme, og vi servicerer p.t. knap 1.000 kunder der både køber, udvikler og sælger ejendomme på forskellige stadier. Men der er ikke to sager, der er ens, og hvert forløb tilpasses den enkelte ejendom og kunde, som det også var tilfældet for Ellesøhus”, slutter Brian Tretow-Loof. KOM TIL INVESTERINGSSEMINAR Er du interesseret i investeringsmarkedet og vil høre om de nyeste trends og tendenser, afholder Newsec igen i år investeringsseminarer i både Aarhus og København henholdsvis d. 4. og 11. april fra kl. 15.30. Gå ikke glip af invitationen og tilmeld dig vores nyhedsbrev på newsec.dk.

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 4 | MARTS 2018

LEJE | KONTOR

Larslejsstræde 6, 4. og 5. sal, 1451 København K

I Skt. Petri Passage med udsigt over byens tage ∙∙ Op til 917 m² øverst oppe fordelt på 2 etager ∙∙ 628 m² penthouselejemål med udsigt ∙∙ 289 m² på 4. sal - kan tillejes ∙∙ Tagterrasse på flere sider giver lys, luft og udsigt over byens tage ∙∙ Indrettet til kontor med lyse vægge og store vinduespartier ∙∙ Indretningen kan let tilpasses til ny lejers behov ∙∙ Kontorerne er ledige og kan overtages efter nærmere aftale ∙∙ Energimærkning: C Årlig leje ekskl. drift pr. m² fra kr. 1.550 LEJE | KONTOR

Strandgade 38, stuen, 1401 København K LEJE | KONTOR

Sagsnr.: KLKK90341 Frederiksborggade 11, 1360 København K

Kontor med egen indgang

Kontor med udsigt over Nørreport Station

∙∙ 114 m² kontor midt på Christianshavn

∙∙ Nydelig og velvedligeholdt ejendom

∙∙ Beliggende i en ældre idyllisk Christianshavner ejendom

∙∙ Beliggende ovenpå Nørreport Station

∙∙ Egen indgang fra gadeplan

∙∙ Elevator til alle etager

∙∙ Flotte højloftede kontorlokaler

∙∙ Fleksibel indretning – i samråd med udlejer

∙∙ Et lejemålet med karakter og charme

∙∙ Godt lysindfald

∙∙ Ejendommens gård rummer mulighed for ophold

∙∙ Ventilationsanlæg

∙∙ Lejemålet bliver overtaget nyistandsat

∙∙ Gårdterrasse tilknyttet ejendommen

∙∙ Energimærke: Fritaget

∙∙ Energimærkning: E

Årlig leje inkl. drift kr. 267.195

Sagsnr.: KLKK90372 Årlig leje ekskl. drift pr. m² kr. 1.695

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: KLKK90368

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 5 | MARTS 2018

LEJE | KONTOR/SHOWROOM

Bohrsgade 7, st., 1799 København V

KAN OPDELES I 2-3 LEJEMÅL

Park, kultur, byliv og nærmiljø ∙∙ 189-569 m² på eksponeret placering i Carlsberg Byen ∙∙ Præmieret byggeri i meget høj kvalitet med terrazzofliser, egetræstrammer og lyddæmpet loft med trælameller ∙∙ Storrum med naturlige opdelinger, der giver dynamik i lejemålet ∙∙ Udgang til flisebelagt udendørsområde/faciliteter, den smukke Jacobsens Have og kun 100 m fra Carlsberg Station ∙∙ Parkering i kælder ca. 100 meter fra lejemålet ∙∙ Energimærkning: B Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.600

Sagsnr.: KLKK90283

NEWSEC UDLEJER PÅ VEGNE AF CARLSBERG BYEN CHRISTEN HUS 

Bryggernes Plads 17, 1799 Kbh. V JACOBSEN HUS 

Ny Carlsberg Vej 144, 1799 Kbh. V OTTILLIA HUS

Bag Elefanterne 19, 1799 Kbh. V

50%

2 ETAGER TILBAGE

UDLEJET

Flerbrugerhus i smukke og gyldne rammer

Spændende lejemål med beliggenhed i særklasse Flotte lejemål med stor synlighed i Carlsberg Byen

∙∙ Beliggende ved den gamle indgang til Carlsberg

∙∙ Smukt hus tegnet af Henning Larsen Architects

∙∙ Æstetisk bygning tegnet af Tegnestuen Vandkunsten

∙∙ Gennemgående lys og store vinduer giver masser

∙∙ Gode materialer og vinduer fra gulv til loft

∙∙ Flere lejemålstørrelser fra ca. 850 m² til ca. 1.700 m²

∙∙ Lokaler til leje/salg på 277 m² til 315 m²

∙∙ Perfekt til virksomheden der ønsker at være en del at det pulserende byliv samt have en god eksponering

∙∙ Udsigt over fantastiske Bryggernes Plads

∙∙ Masser af eksponering med lokaler i stueplan

∙∙ Stueetagen er bl.a. udlejet til kendt detailbrand ∙∙ Cykelkælder med badefaciliteter ∙∙ Indflytningsklar

∙∙ Lyse lokaler med gode indretningsmuligheder i gode materialer ∙∙ Velegnet til f.eks. kontor, galleri, start up-virksomheder ∙∙ Lokaler til leje/salg på ca. 126 m² og ca. 163 m² ∙∙ Klods op ad Søndermarken, Rahbeks Allé og Elefantporten ∙∙ Indflytningsklar

∙∙ Energimærke: Under udarbejdelse

∙∙ Indflytningsklar

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.500

Sag: KLKK90273 Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.500

∙∙ Energimærke: A (2020)

∙∙ Energimærke: A (2020) Sag: KLKK90277 Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.500

SE MERE PÅ NEWSEC.DK/CARLSBERGBYEN

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk

Sag: KLKK90281


SIDE 6 | MARTS 2018

LEJE | KONTOR/LAGER

VISUALISERING

Kirkebjerg Alle 84-88 og 90-92, 2605 Brøndby

Effektive kontorlejemål i Brøndby med fri parkering ∙∙ Nyistandsatte kontorer fra ca. 300 m² ∙∙ Ned til kr. 12.000 pr. arbejdsplads p.a. ∙∙ Fleksibel indretning der tilpasses lejers behov ∙∙ Godt indeklima med ventilation og gennemgående lys ∙∙ Mulighed for at deltage i velfungerende fælles kantine ∙∙ God beliggenhed ved trafikale knudepunkter

SE MERE PÅ KBHUS.DK

∙∙ Tæt på offentlig transport og gratis parkering på terræn ∙∙ Energimærkning: C Årlig leje pr. m2 ekskl. drift fra kr. 700 LEJE | KONTOR

Sagsnr.: KLKK90324

Delta Park 40-46, 2665 Vallensbæk Strand

Eksklusive lejemål med super beliggenhed ∙∙ Attraktivt Company House med gode fællesfaciliteter som kantine og mødelokaler ∙∙ Effektive lejemål fra 336 m² i meget høj kvalitet ∙∙ Lige ved S-tog og kommende letbane og gratis parkering ∙∙ Let tilgængeligt med direkte adgang til motorvejsafkørsel 25 ∙∙ Synligheden fra E20 motorvejen eksponerer Vallensbæk Company House for 103.000 billister dagligt ∙∙ Energimærke: A

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift fra kr. 1.150

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: KLKK90142

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 7 | MARTS 2018

NÆSTE STOP VALLENSBÆK Kun et kvarters kørsel fra henholdsvis Københavns centrum og Lufthavnen ligger hovedstadens attraktive baghave, Vallensbæk. Det er en by i rivende udvikling med mange fordele for virksomheder og alsidige rekreative områder for dem, der bor og arbejder i byen. Her er du en del af København – bare uden alle ulemperne. I myldretiden, til og fra arbejde, har du medvind, fordi du kører imod trafikken, og parkeringspladsen finder nærmest sig selv. Kommer man med toget fra for eksempel Hovedbanen, er rejsetiden cirka den samme som at cykle fra Frederiksberg til Kongens Nytorv. Og har du brug for at løbe dagen i gang, inden du møder ind på kontoret, har Fitness World på Stationstorvet bredt den røde løber ud i form af et løbebånd. Det moderniserede Stationstorv ved S-togstationen har fået et godt miks af butikker, hvor man nemt kan klare sine indkøb på vejen hjem. Newsec Advisory har lige nu ledige erhvervslejemål i Vallensbæk, hvor du som virksomhed kan få et tag-selv-bord af muligheder og rentable driftsomkostninger. For cirka 5.000 år siden slog en flok stenalderbønder sig ned i området omkring Vallensbæk. I optegnelser fra 1184 er Vallensbæk benævnt som Wollensbech, hvilket i 1317 ændres til Vallensbæck. Vallensbæk Landsby med den gamle middelalderkirke, Vallensbæk Kirke fra 1106, bevidner samtidig, at her ligger en by med en lang historie. En by der for eksempel både har oplevet at blive raseret under svenskekrigene i 1658-59 og senere at overgå fra at være en by med fæstebønder, hvor gårdene og jordlodderne var ejet af Kongen og magtfulde folk i Hovedstaden, til at bestå af selvejerbønder. Navnet Vallensbæk betyder ’Sletten med bækken’ og er født af byens omkringliggende natur med vådområder, fugleliv og Store Vejleå, der også har givet inspiration til byvåbnet fra 1952. Og netop naturen på Vestegnen med de mange varierede natur- og kulturoplevelser er noget af det, som Vallensbæk Kommune er stolte af at kunne tilbyde deres borgere og turister. ’Sletten’ er dog ikke et rammende ord for dagens moderne Vallensbæk. Nok kan man finde landlig og maritim idyl her, men storbyen er blot et stenkast herfra. Vallensbæk er vokset langt ud over landsbyens gamle gadekær og

er blevet en attraktiv baghave til København. Det er en kommune i rivende udvikling med et indbyggertal på omtrent 16.000, der støt vokser, og samtidig slår stadigt flere virksomheder sig ned i området. Mange nye udviklingsprojekter er i gang, og det gælder alt fra nye skoler, boliger og grønne byrum til supercykelsti og støjdæmpning. Derudover forventes den kommende letbane er være på skinnerne i 2024 med to-tre stop i Vallensbæk. Den miljøvenlige og moderne sporvogn kommer til at køre på tværs af S-togsnettet med afgange hvert 5. minut mellem Lyngby og Ishøj, og den forventes at styrke den kollektive trafik på tværs af hovedstaden og bringe vækst til de 11 ejerkommuner.

muligheder, gratis parkering og alle tænkelige fællesfaciliteter som mødecenter, eget produktionskøkken og kantine samt reception. Dertil kommer den sublime beliggenhed i forhold til synlighed og nem adgang til både motorvej, offentlig transport og cykelsti lige til døren. Desuden er der kun et kvarters kørsel i bil til Københavns centrum og ligeledes til Lufthavnen. Flere anerkendte virksomheder, som CapGemini, Estee Lauder, SuperOffice, Ricoh, OBH og Rittal, bor her allerede. Et ekstra plus ved ejendommen er dens guldkarakter efter DGNB-standarden, som er den højeste karakter, man kan bæredygtighedscertificeres med. Det betyder lavere energiomkostninger, bedre indeklima, bedre trivsel og mindre sygefravær blandt medarbejderne.

VALLENSBÆK HAR ALT, HVAD EN VIRKSOMHED BEHØVER - OG MERE TIL Det er ikke kun det gode familie- og fritidsliv, som kommuneplanen har fokus på, men også erhvervslivets behov bliver tilgodeset, og i målsætningen om at skabe fremtidens boligby er der således en fin balance herimellem. For eksempel er der blevet etableret en ny erhvervspark, Vallensbæk Company Park, hvor NCC netop har opført en ny kontorejendom, Company House. Her er fleksible indretnings-

Company House, Delta Park 40-46

Ikke langt fra Company Park og Vallensbæk Station ligger Strandesplanaden, hvor der også er gode muligheder for at etablere sin virksomhed. På Strandesplanaden 110 ligger en ejendom med en meget flot arkitektur og

god synlighed for områdets trafik. Og med et lækkert måltid mad i den indbydende kantine, der i øvrigt kan fungere som konferencerum, er man godt kørende. Samtidig er der mulighed for at nyde frokosten i det fri på terrassen. I den ledige stueetage, der tidligere har været anvendt som laboratorium, er der mulighed for at indrette nogle meget spændende kontorløsninger, som med fordel kan kombineres med lager eller showroom.

Strandesplanaden 110

Skal du have clearet hovedet eller inspireres til nye tanker, er der mange muligheder for luftforandring i de omkringliggende grønne parker, på den hyggelige lystbådehavn med de røde træhuse eller det smukt beliggende kunstmuseum ARKEN.

Et velkendt ordsprog siger, at et billede siger mere end 1000 ord. Hos Newsec Advisory mener vi dog, at et billede ikke kan gøre det alene, men at både Vallensbæk og de nævnte erhvervslejemål bør ses med egne øjne. Kontakt os derfor gerne for en besigtigelse v/ Anders Hornskov Jakobsen på tlf.: 28 92 23 27 eller mail: anders.jakobsen@newsec.dk.

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 8 | MARTS 2018

Newsec hjælper SKAGEN Fondene SKAGEN Fondene er en skandinavisk kapitalforvalter med speciale i aktie- og obligationsfonde. Indtil for nylig havde virksomheden dansk hovedkontor på Kongens Nytorv i København. Lokalerne her var ikke længere optimale i forhold til virksomhedens behov og fremtidige strategi, hvilket var problematisk, da lejemålet var uopsigeligt et godt stykke ind i 2018. SKAGEN betroede derfor Newsecs Corporate Solutions at hjælpe med at finde en løsning. Indledningsvis rettede Corporate Solutions teamet henvendelse til udlejer af ejendommen med henblik på at drøfte rammerne for en løsning, som havde værdi for alle parter. Det lykkedes at forhandle udlejers accept af SKAGENs fraflytning af lejemålet før tid - dog forudsat at SKAGEN selv skaffede en ny lejer til lejemålet. Corporate Solutions gik herefter i gang med at afsøge markedet for at finde et nyt og optimalt lejemål, som matchede SKAGENs kriterier. Sideløbende med dette arbejdede Newsecs udlejningsafdeling målrettet på at finde en ny lejer til lokalerne på Kgs. Nytorv. Til trods for at der var tale om en udfordrende opgave, med begrænset tid til at finde en løsning, blev opgaven

løst og ovenikøbet med perfekt timing. Newsecs udlejningsafdeling fandt en ny lejer, og Corporate Solutions kunne bistå SKAGEN med at forhandle en optimal lejekontrakt på plads vedrørende SKAGENs nye kontor i Bredgade. Resultatet blev, at SKAGEN kunne fraflytte sit gamle lejemål 14 måneder før tid, hvilket havde stor betydning for SKAGEN. Administrerende direktør i SKAGEN Fondene, Jens Elkjær udtaler: ”Vores speciale er kapitalforvaltning og intet andet. Derfor var det oplagt at få en højt specialiseret ejendomsrådgiver som Newsec til at hjælpe os med at finde en ny lejer på Kongens Nytorv og samtidig søge efter vores nye domicil i indre by. De hjalp os med at få overblik i markedet og skabe en løs-

ning, der matchede vores høje krav til et præsentabelt og funktionelt lejemål.

Direktør og seniorpartner i Newsec, Morten Jensen, udtaler om sagen: ”Vi oplever, at vores kunders problemstillinger i stigende grad kræver komplekse løsninger. Ved at være et Full Service Property House har vi den fordel, at vi kan sætte et hold med de rette kompetencer, der kan løse selv de mest udfordrende sager”.

Som kuriosum kan nævnes, at SKAGENs nye kontor i Bredgade i starten af det 20. århundrede udgjorde maleren Vilhelm Hammershøis hjem. Hammershøi var elev hos skagensmaleren P.S. Krøyer, og der kan således trækkes en lige linje mellem lejemålet og skagensmalerierne, der udgør SKAGENs visuelle identitet.

Maleri af Vilhelm Hammershøi, Interiør med kunstnerens staffeli, Bredgade 25. Statens Museum for Kunst.

LEJE | KONTOR

Lersø Park Allé 40-44, 2100 København Ø

Lyse og indbydende kontorlejemål på Østerbro med stor synlighed ∙∙ Hjørneejendom med lejemål fra 312 m² op til 5.185 m² ∙∙ Facaderenoveret og med 3-lags vinduer ∙∙ Person- og vareelevatorer til alle etager ∙∙ Stor tagterrasse med flot udsigt og P-pladser på terræn og i kælder ∙∙ Tæt på Lyngbyvej, Hans Knudsens Pl. og gå-afstand til Vibenhus Runddel metro ∙∙ Lejemål nyindrettes i samråd med lejer ∙∙ Velegnet til kontor, klinik, undervisning mv. ∙∙ Energimærkning: D Årlig leje ekskl. drift pr. m² fra kr. 875

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: LE-K.90048

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 9 | MARTS 2018

LEJE | KONTOR

Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup

FÆLLES FACILITETER I SMUKKE OMGIVELSER Kom og vær en del af det smukke miljø i Tuborg Havn – og få glæde af indbydende og karakteristiske rammer for jeres virksomhed. Meyers Køkken serverer dagligt morgenmad, frokost og frugt – hvilket kan nydes i det fantastiske lyse atrium, som også indbyder til uformelle møder eller arrangementer. Flere virksomheder nyder allerede forholdene, både inde og ude, hvor der flere steder er udlagt flotte terrasser, hvor frokosten kan indtages.

Eksklusivt kontorlejemål med havudsigt ∙∙ 165 - 5.000 m² kontor/showroom med havudsigt ∙∙ Mulighed for op til 2.800 m² i ét plan / 4.300 m² i to plan ∙∙ På 2. sal kan 2.800 m² opdeles i mindre enheder fra 250 m² ∙∙ Fælles kantine og terrasse ∙∙ Attraktivt område nær Waterfronts shopping, træning og indkøbsmuligheder ∙∙ Gode parkeringsforhold på terræn og i kælder ∙∙ Energimærkning: D

SE MERE PÅ NEWSEC.DK/TUBORGHAVN Årlig leje pr. m² ekskl. drift fra kr. 1.200-1.800

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: KLKK90080

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 10 | MARTS 2018

BYGGEMODNET GRUNDSTYKKE OP AD OMFARTSVEJ OG MOTORVEJSNET HVEDETOFTEN 2, 5550 LANGESKOV ∙∙ Motorvejsplacering

∙∙ Super god placering lige ved til-/afkørsel ∙∙ Flere anvendelsesmuligheder ∙∙ 50% bebyggelse

∙∙ Bygningshøjde maks. 12 m. ∙∙ Tilslutningsafgifter betalt Kontant kr. 21.019.500

Sagsnr.: PSGÅ90011

2 BYGGEMODNE GRUNDSTYKKER SÆLGES SAMLET LOGISTIKPARKEN 20 + 22, 8220 BRABRAND ∙∙ God placering lige ved motorvej og ringvej ∙∙ Gode tilkørselsforhold

∙∙ Område udlagt til transportvirksomhed ∙∙ Kort afstand til Århus Havn ∙∙ 40 % bebyggelse

∙∙ Bygningshøjde maks. 14 m. Kontant kr. 6.395.625

Sagsnr.: PSGÅ90012

GRUNDSTYKKE MED GOD SYNLIGHED FRA MOTORVEJSNETTET SKANDINAVIENVEJ 1, 6330 PADBORG ∙∙ Synlig placering til motorvej ∙∙ Mange forbipasserende

∙∙ Transport-, produktion- og serviceformål ∙∙ Super god placering lige ved til-/afkørsel ∙∙ 50 % bebyggelse

∙∙ Bygningshøjde maks. 15 m Kontant kr. 39.039.800

Sagsnr.: PSGÅ90010

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 11 | MARTS 2018

FORRETNING MED FORBINDELSER... Teglholmen tilbyder forbindelser til forretning, Københavns centrum og resten af verden. I Danmarks største kontorcampus kan din virksomhed få skræddersyet et nyt kontor eller eget domici.

FORRETNING MED FÆLLESSKAB... Her kan man blive en del af noget større. Der medfølger et bugnende tag-selv-bord med serviceydelser og faciliteter, og i fylder selv tallerkenen med de specialiteter, der smager jer.

PARKERING

CYKELPARKERING

RECEPTION

AUDITORIUM

VIDEOKONFERENCE

MØDECENTER

KANTINE

TERRASSE/HAVE

KAFFEBAR/CAFÉ

ADGANGSKONTROL

DØGNVAGT

NETFORBINDELSE

SERVICEYDELSER OG FACILITETER SECOND TO NONE

LAVE DRIFTSOG FORBRUGSUDGIFTER

SKRÆDDERSYET KONTOR ELLER EGET DOMICIL

LEJEMÅL FRA 2.000 M2 OG OPEFTER

4 km

LAVE UDGIFTER

FITNESSCENTER

OMKLÆDNING/BAD

21 4 km 1,2 km

400 m

SE MERE OM TEGLHOLMSGADE 1...

TEGLHOLMEN FORBINDER KØBENHAVN OG VERDEN

900 m

E20 3,5 km

på www.newsec.dk/teglholmen

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

11 km

10 km

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 12 | MARTS 2018

LEJE | KONTOR

Knud Højgaards Vej 2, 2860 Søborg

4.382 m2 eksklusivt og imponerende kontordomicil ∙∙ Opført i høj kvalitet med sans for detaljen ∙∙ God og synlig beliggendhed i Søborg ∙∙ Tilbagetrukket fra Hillerødmotorvejen ∙∙ Gode parkeringsforhold ∙∙ Fuld kælder under ejendommen ∙∙ Nyere ejendom med alle faciliteter og godt indeklima ∙∙ Energimærke: DNEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: KLKK90350

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 13 | MARTS 2018

SALG | KLINIK

Ertebjerg 96, 8381 Tilst

Kontor eller klinik med stor grund ∙∙ Bebygget areal på 120 m² ∙∙ Stort grundareal på 1.635 m² ∙∙ Bebyggelsesprocent på 50 ∙∙ Mulighed for udvidelse ∙∙ Beliggende i mindre erhvervsområde, omkranset af boliger ∙∙ Ca. 650 m til Viborgvej og 3,8 km til E45 ∙∙ Energimærkning: A

Kontant kr. 3.495.000 INVESTERING

Sag: KSKÅ90025

Stamholmen 175, 2650 Hvidovre

BEDSTE BELIGGENHED

Næsten fuldt udlejet logistik- og kontorejendom ∙∙ Hovedlejer med ny lejekontrakt med 7 års binding ∙∙ 7.710 m² lager med ramper ∙∙ 2.982 m² kontor fuldt udlejet ∙∙ 867 m² sekundært areal ∙∙ I alt 11.559 m² - heraf 2.372 m² under udlejning ∙∙ Kort afstand til Lufthavnen, Sverige og øvrig Hovedstadsregion ∙∙ Energimærkning: C

Kontantpris kr. 64.700.000

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: CSIK90023

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 14 | MARTS 2018

KORNMARKSVEJ 6, BRØNDBY

SUNDSHOLMEN 3-5, NØRRESUNDBY

FABRIKSPARKEN 56, GLOSTRUP

SVENDBORGVEJ 5, AALBORG ØST

VIRKELYST 3B, NØRRESUNDBY

VOERBJERGVEJ 40, NØRRESUNDBY

Seks ejendomme med lejereserve sælges i selskabsform ∙∙ Næsten fuld udlejet

∙∙ Sjælland – planlagt letbane i nærheden af ejendommene

∙∙ Vedligeholdelsesmæssig særdeles god stand

∙∙ Aalborg - Nørresundby - tæt på Aalborg Lufthavn ( 1,5 mill passagerer årligt)

∙∙ Velbeliggende erhvervsområder tæt ved motorvejsnettet

∙∙ Uudnyttet byggeret og udviklingsmuligheder på Voerbjergvej

∙∙ Ejendommene er noteret i særskilte selskaber

∙∙ Potentielle lejereserver

∙∙ Stor lejertilfredshed

∙∙ Ca. 75% lagerareal

Ejendommene sælges enten samlet eller opdelt.

NEWSEC ADVISORY A/S | KØBENHAVN 33 14 50 70 | AARHUS 87 31 50 70

Sagsnr.: CSIK90021

Silkegade 8, 1113 København K | Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus | www.newsec.dk | info@newsec.dk


SIDE 15 | MARTS 2018

Det danske ejendomsinvesteringsmarked har de seneste ti år været på en hård rejse uden sidestykke i historien, men siden 2014 er skuden vendt 180 grader således, at vi nu ser en tydelig hockeystav tage form. Hvilke faktorer skyldes det? Og hvordan ser investeringsklimaet ud for 2018? Administrerende direktør i Newsec, Henrik Lyngskjold, kommer her med sin analyse.

INVESTERINGSMARKEDET – tilbageblik, udsyn og et kig i krystalkuglen I 2016 blev der, i Danmark, købt og solgt ejendomme for cirka 64 milliarder kroner, og transaktionsvolumen var dermed nået op på niveau med 2007 – det skelsættende år før ejendomsmarkedet blev sendt i frit fald. På nedenstående figur over den samlede danske transaktionsvolumen de sidste ti år ses også, at ejendomsinvesteringerne i 2017 slog rekorder og steg 22 milliarder fra året før til i omegnen af 87 milliarder, eksklusiv delsalg af for eksempel Danica’s shoppingcentre. Forklaringen på den stigende investeringslyst skal hovedsagelig findes i de meget lave lånerenter, der, sammen med et relativt højt afkast, tiltrækker stadigt flere investorer og større investeringer. De lave obligations- og indskudsbevisrenter har ydermere bidraget til, at investorerne i højere grad søger mod alternative investeringsmuligheder som fast ejendom.

FINANSKRISEN RULLER OG RENTEN DYKKER Men lad os rejse tilbage til 2007 for at forstå den nuværende situation bedre. I USA har kreditinstitutionerne i 2007 udstedt tusindvis af lån til dårlige betalere. De dårlige lån, også kaldet subprime lån, bliver endnu dårligere ved, at de puljes og transformeres til OCD’er (collaterized debt obligations) og på den måde bliver uigennemskuelige samtidig med, at kreditratingbureauerne vurderer dem til en alt for høj værdi i forhold til den indbyggede risiko. Da det begynder at gå op for markedet, at lånene ikke kan betales tilbage, breder usikkerheden sig som en steppebrand, og derfra kender vi historien om Lehman Brothers’ konkurs, aktiemarkeder klædt i rødt, boligboblen der springer med et brag og de mange amerikanere der bogstaveligt talt må gå fra hus og hjem. Fortsætter næste side

Udviklingen over det seneste tiår med den samlede transaktionsvolumen på det danske ejendomsmarked. DKK mia. 100

90 80 70 60

50 40 30 20

10 0

2007

2008

2009

Kilde / Source: Newsec Egeskov & Lindquist

2010

2011

2012

Denmark

2013

2014

2015

2016

2017


SIDE 16 | MARTS 2018 Fortsættelse fra forrige side

Verdens supermagt bløder og stænker rødt på Europa og resten af verden via det globale finansielle system, som lammes af de store lånetab i efteråret 2008. Vi står midt i den værste finansielle krise siden Depressionen i 1930’erne. For at få gang i økonomien igen begyndte USA’s centralbank, FED, og Den Europæiske Centralbank, ECB, systematisk at opkøbe obligationer for at styre renten nedad. I takt med obligationsopkøbene satte nationalbankerne udlånsrenten ned, og for ikke at bremse den positive økonomiske udvikling i USA og Europa har centralbankerne holdt renten nede. Derfor sidder vi stadig den dag i dag med en historisk lav rente, som indbefatter minusrenter på de kortfristede lån. Det faktum har, som bekendt, fået investorerne til at interessere sig for andre aktivklasser end de tidligere populære obligationer, som for eksempel ejendomme, hvor det er muligt at få en høj IRR (Internal Rate of Return). FLERE FAKTORER STYRKER DET DANSKE EJENDOMSMARKED Udover at de lave obligations- og lånerenter allokerer flere penge over i ejendomsbranchen, er der flere faktorer, som komplementerer hinanden og tilsammen giver et sundt og attraktivt dansk investeringsklima for investorerne. Det fortæller administrerende direktør i Newsec, Henrik Lyngskjold. ”Før finanskrisen var ejendomsmarkedet præget af en del ”guldgravere”, men nu ser vi, at investorerne generelt er blevet mere professionelle og opmærksomme på data, analyser og exitstrategier. Det stiller samtidig højere krav til os som rådgivere og er med til at professionalisere hele markedet samt give mere stabilitet. Derudover er der et større flow i markedet,

hvor flere udviklingsprojekter bliver igangsat på grund af, at pensionskasserne ikke længere er bundet af lovmæssige begrænsninger, men rent faktisk har mulighed for at projektudvikle de ejendomme, som de investerer i. Tidligere når en pensionskasse købte en ejendom, betød det, at ejendommen var taget af markedet årtier frem”, forklarer Henrik Lyngskjold. På grund af lave afkast på de bedst placerede ejendomme i de store byer, ser vi nu også en tendens til mere projektudvikling i de mellemstore byer (også blandt pensionskasser) i jagten på højere afkast.

svært at forudsige – men én ting er sikkert, og det er, at markedet forbereder sig på rentestigninger indenfor en nær fremtid. FED er stille og roligt i gang med at hæve renteniveauet i USA samtidig med, at den vil lade de selvsamme obligationer, som den opkøbte for ti siden, løbe ud uden at geninvestere pengene. Det scenarie vil højst sandsynligt få renten på de amerikanske obligationer til at stige, og da der er grænser for, hvor stort rentespændet kan være mellem USA og Europa, vil det alt andet lige presse det europæiske renteniveau op.

Endnu et parameter for den positive udvikling på ejendomsmarkedet og den øgede transaktionsvolumen er, at vi har fået flere closedend funds. Verdens middelklasse og gruppen af velhavende mennesker er samtidig blevet større, hvilket bidrager til en øget efterspørgsel på ejendomsinvesteringer – og dermed en udvidelse af markedet. Netop den stigende efterspørgsel fra udlandet gjorde sig gældende i 2017 ved, at omtrent 60% af alle ejendomsinvesteringerne i Danmark var udenlandske. En betydelig del af disse var svenske og norske, hvilket til dels skyldes de højere prisstigninger på ejendomsmarkedet i broderlandene.

Indtil videre tager markedet FED’s indledende tiltag pænt, men ingen kan forudse, hvad der sker, når renterne stiger. Vi har ingen historiske erfaringer at trække på, da vi aldrig før har stået i en lignende situation med en cocktail af negative renter, et hårdt pumpet aktiemarked og en relativt høj gæld.

HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Den generelle økonomi i Danmark er opadgående og har været det i en årrække med en moderat BNP-vækst på 2% i 2017. Dermed ligger vi på niveau med både EU og USA, hvor sidstnævntes aktiemarkeder er kommet overraskende godt fra start i 2018. Sagt på en anden måde er havet omkring det danske ejendomsmarked lige nu venligtsindet og tilbyder at kunne ride med på den perfekte bølge, men hvor store bølgeskvulp en kommende rentestigning i Europa vil give, er

ikke mere afhængige end, at vores gøren og laden har en indflydelse på, hvordan vi klarer os i krisetider. Derfor var der også flere indenrigspolitiske grunde til, at Danmark ikke blev hårdt ramt ved den seneste finanskrise. Ejendomsinvesteringsmarkedet fik til gengæld en hård nyser, og det har gjort, at man nu har taget forskellige forholdsregler for at forebygge og formilde næste nedgang i markedet.

”For det første ligger der en meget større egenkapital bag ejendomsinvesteringerne i dag end for ti år siden, bl.a. takket være de skærpede krav fra kreditforeningerne. På den måde bliver ejendommen ikke belånt helt op til skorstenen, og der er luft til rentestigninger, omend fortjenesten derved naturligt bliver lavere – og særligt på strøgejendomme og centralt placerede boligejendomme i de større byer, hvor startafkastet er meget lavt, vil rentestigninger æde sig hurtigere ind på fortjenesten.

Netop amerikanernes høje gæld var en af de vigtigste årsager til den nyligt overståede finanskrise, og den er ikke blevet mindre siden da, men det er værd at notere sig, at måler man amerikanernes gæld i forhold til deres indkomst er den mere end 20% lavere i dag end før krisen. Derfor er flere eksperter også mere bekymrede for den nye ”bad boy” Kina, når man diskuterer, hvad der kan udløse den næste finanskrise. Kina står nemlig med en tårnhøj gældsætning, som de har akkumuleret over en længere periode med meget lave renter – og fortsætter ufortrødent. Dét kan blive meget problematisk, når renten stiger.

For det andet har Danmark næsten barberet hele den offentlige gæld væk, og det betyder, at vi ikke er nær så sårbare over for rentestigninger som flere af de andre større økonomier. For det tredje klarer de danske virksomheder sig godt, hvilket afspejles i den faldende tomgang indenfor både kontor-, industri- og detail-segmenterne. Den udvikling har samtidig ført til, at reallønnen er steget over de seneste år, hvorfor både husholdninger og virksomheder generelt er polstret til, at der er plads til rente- og huslejestigninger”, siger Henrik Lyngskjold.

På trods af de adskillige usikkerheder og uprøvet terræn, der kan trigge en eventuel ny tilbagegang i økonomien, er Henrik Lyngskjold fortrøstningsfuld på Danmarks og det danske investeringsmarkeds vegne. Selvom vi er et lille land, der er afhængig af omverden, er vi

Skulle verden derfor møde en ny finanskrise 2.0 i nærmeste fremtid, er det hans vurdering, at der er større grobund for at tro, at det danske investeringsmarked går hen og bliver en slags ”safe haven” end, at det sendes i frit fald som sidst.

KOM TIL INVESTERINGSSEMINAR I AARHUS OG KØBENHAVN Er du interesseret i investeringsmarkedet og vil høre om de nyeste trends og tendenser, afholder Newsec igen i år investeringsseminarer i både Aarhus og København henholdsvis d. 4. og 11. april fra kl. 15.30. GÅ IKKE GLIP AF INVITATIONEN

- tilmeld dig vores nyhedsbrev på newsec.dk NEWSEC ADVISORY A/S | Silkegade 8, 1113 København K. Tlf.: 33 14 50 70 | Banegårdspladsen 20 A, 8000 Aarhus C. Tlf.: 87 31 50 70 | www.newsec.dk | info@newsec.dk

Newsec Ejendomstillæg  
Newsec Ejendomstillæg