Page 1

NEWSEC EJENDOMME MAJ 2017 | OPLAG: 45.000 | 16. ÅRGANG

SALG ANALYSE UDLEJNING VURDERING RÅDGIVNING PROJEKTUDVIKLING CORPORATE SOLUTIONS PRODUKTION, LAGER & LOGISTIK INVESTERINGSEJENDOMME ERHVERVSGRUNDE KONTOR DOMICIL DETAIL

SIDE 6: EJENDOM I FOKUS

Newsec udlejer Danmarks største kontorkompleks | | | |

TEMA SIDE 4: Om tulipanbobler og ejendomskriser SIDE 8: Edlund fuldender salget af sit livsværk OMRÅDE I UDVIKLING SIDE 26: Lyngby-Taarbæk OUTLOOK SIDE 50: De nordiske markeder


KO RT N Y T

Ejendomstorvet.dk lancerer ny portal Mæglernes fælles portal for ledige erhvervslejemål og ejendomme, Ejendomstorvet.dk (som skiftede navn fra oline.dk sidste år), blev primo april lanceret i en ny, forbedret version. Portalen er branchens ubetinget største og har primo april 10.124 lokaler til salg eller leje. Den nye version fokuserer på øget tilgængelighed, nye funktioner og forbedrede søgemuligheder, der alle er udviklet i samarbejde med designbureauet SortHvid, der selv har ageret testvirksomhed.s Ejendomstorvet.dk har det seneste år oplevet kraftigt stigende trafik med i øjeblikket over 115.000 besøg hver måned efter portalen blev relanceret som Ejendomstorvet.dk i stedet for det tidligere Oline.dk. Ejendomstorvet.dk har oplevet kraftigt stigende trafik siden relanceringen af portalen

Carlsberg Byen igangsætter 6.800 kvadratmeter kontor Carlsberg Byen har taget skridtet til at igangsætte et kontorbyggeri, som ikke er forhåndsudlejet. I 2018 skal Harrilds Hus på 6.815 kvadratmeter stå færdigt. BAM Danmark er totalentreprenør på projektet og skal sammen med rådgiverteamet Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Nord Architects og EKJ designe og opføre bygningen, der kommer til at ligge på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Bohrs Gade. Bygningen bliver på seks etager og udgør den sidste og afsluttende længe i karréen for den nye Europaskole. Newsec Egeskov & Lindquist har i øjeblikket flere erhvervslejemål til leje i Carlsberg Byen i de større ejendomme Humlehuset, Købke Hus og Christen Hus, samt mindre kontorer i Jacobsen Hus og Ottilia Hus.

Edlund fuldender salget af sit livsværk På vegne af Edlund A/S har Newsec solgt en liebhaverportefølje bestående af 12 unikke ejendomme i Carlsberg-kvarteret på toppen af Valby Bakke. Læs mere på side 8-9.

NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Søstrene Grene bygger nyt logistikcenter Butikskæden Søstrene Grene bygger nyt logistikcenter lige ud til motorvejen i Årslev ved Aarhus. Det nye logistikcenter kommer til at rumme 30.000 kvm. lager og terminal, samt 1.200 kvm. administration. Investeringen skal være med til at fremtidssikre Søstrene Grene, som oplever stor vækst disse år.

NREP danner logistikfond med aktiver for 8 milliarder Den nordiske investeringsfond NREP har sammen med danske institutionelle investorer og internationale fonde skabt en logistikfond med aktiver for over 8 milliarder kr. Fonden har allerede 49 ejendomme på over 1 million kvadratmeter i porteføljen.


LEDER

INDHOLD

Af Henrik Lyngskjold Adm. direktør, seniorpartner

ARTIKLER

Dansk økonomi signalerer fremgang med positive estimater for BNP væksten i 2017. Uden store naturressourcer og som lille åben økonomi er Danmark i stor grad afhængig af samarbejde og handel med andre nationer. Den danske økonomi er således meget afhængig af den økonomiske udvikling på sine største eksportmarkeder, særligt i Tyskland, Sverige, Storbritannien og USA. Enkelte lande i den Europæiske union har fortsat store mængder statsgæld, og væksten i disse lande udvikler sig ikke lige så hurtigt som særligt den danske. De europæiske politikere og medlemslande er besluttede på at holde hånden under de lande, som har det sværest, og der er således ingen videre grund til bekymring. Udviklingen går fremad i Danmark, og den overordnede økonomi fortsætter med at udvikle sig i positiv retning. DE LAVE RENTER ØGER INVESTERINGSLYSTEN Renteniveauet i Danmark har gennem flere år været historisk lavt. Dette har - sammen med kreditinstitutternes forsat øgede udlånsvillighed - haft en stor betydning for både efterspørgslen og prisudviklingen på ejerboliger og investeringsejendomme. NY OMSÆTNINGSREKORD I 2016 - KAN STIGE ENDNU MERE I 2017 På baggrund af data for hele året estimerer vi den samlede transaktionsvolumen for 2016 til cirka 64 milliarder kroner. Transaktionsniveauet i 2016 var meget stærkt og en klar dokumentation af, hvor

attraktive danske erhvervsejendomme er lige nu. En af de mest bemærkelsesværdige transaktioner i 2. kvartal var det svenske ejendomsselskab Castellums erhvervelse af Norrporten. ET MIPIM I INVESTERINGENS TEGN På ejendomsmessen MIPIM i Cannes d. 14.17. marts lå investering i erhvervsejendomme ligeledes højt på agendaen. Newsec inviterede bl.a. til paneldiskussion, med prominente investorer, om forskellige perspektiver på det nordiske ejendomsmarked. Vi spurgte bl.a. investorerne: Hvor længe kan det attraktive nordiske transaktionsmarked fortsætte, og hvad er fordelene og ulemperne ved at investere i nordiske ejendomme? Der var bred enighed om, at Norden bør ses som ét marked, hvor effektivitet og stabilitet er nøgleord.

4:

TEMA Tulipanbobler og ejendomskriser

6:

EJENDOM I FOKUS Teglholmsgade 1-3

8: 26: 44: 50: 10: 18: 40: 48:

Edlund fuldender salget af sit livsværk OMRÅDE I UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Fra værktøj til højteknologisk innovationscenter OUTLOOK De nordiske markeder

EJENDOMME  Investeringsejendomme Kontorudlejning Lager & logistik

NEWSEC RESEARCH Globaliseringen og professionaliseringen af fast ejendom som et investeringsobjekt forstærker behovet for, og vigtigheden af, research. Hos Newsec får du research-baseret rådgivning på alle markeder og sektorer, hvor vi opererer. Samtidig udgiver Newsec en række rapporter både i Danmark og på Nordisk plan. Senest har vi udgivet Det Danske Ejendomsmarked og Forventningsanalyse – begge forår 2017 omhandlende det danske ejendomsmarked, samt Nordic Property Outlook – spring 2017, omhandlende alle de nordiske ejendomamarkeder. Alle rapporter kan hentes på newsec.dk/research.

REDAKTIONEN:

God sommer!

Oplag: 45.000

Detail

METTE-LOUISE MENG Redaktør MALENE KIHM HESSELFELDT Grafisk designer & layouter UDGIVER: NEWSEC EGESKOV & LINDQUIST A/S Silkegade 8, 1113 København K

3  MAJ 2017


Økonomiske bobler forbindes ofte med noget irrationelt. Ikke desto mindre har emnet opnået en betydelig opmærksomhed i økonomisk litteratur og i medierne de senere år. Og interessen synes bestemt ikke at være blevet mindre i kølvandet på finanskrisen i 2008 – ej heller på ejendomsmarkederne.

4  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN


TEMA

TULIPANBOBLER EJENDOMSKRISER I temaartiklen fra rapporten Det Danske Ejendomsmarked – forår 2017 undersøger Newsec økonomiske bobler som historisk fænomen og ser bl.a. på boblende priser i tulipanløg og sydhavsaktier. Ejendomsmarkedets kollaps efter finanskrisen er et langtfra enestående eksempel på, at imploderede aktivpriser kan have store negative realøkonomiske konsekvenser nationalt og globalt.

investorer naturligt vil søge at udnytte. Med økonomen Hyman Minsky’s ord:

“The financial instability hypothesis takes banking (og investering, red.) seriously as a profit-seeking activity. Innovation assures profit" (Minsky 1992)

Udover at definere begrebet ”boble”, understreger artiklen, at tilgangen til studiet af bobler i høj grad afhænger af ideologisk position. For at bobler meningsfuldt kan studeres, er det således nødvendigt at bryde med opfattelsen af fuldt effektive markeder og anerkende, at økonomiske agenters natur - i perioder - kan være præget af overoptimisme, eufori og pluralistisk ignorance – at man kollektivt accepterer en (pris-)udvikling, man ikke nødvendigvis selv er enig i. BOBLER ER ET UUNDGÅELIGT FÆNOMEN Har vi oplevet den sidste boble? Næppe. Historien viser, at bobler er opstået i såvel ejendomspriser, aktier og andre aktivklasser over de sidste 400 år. Det er formodentligt nødvendigt at acceptere, at samfundet løbende udvikles og åbner op for nye muligheder – displacements – som

BOBLER PÅ EJENDOMSMARKEDET Erhvervsejendomsmarkedet, og særligt markedet for boligudlejningsejendomme, har de senere år været kendetegnet ved faldende afkast og stigende handelspriser. Det er dog ikke Newsecs vurdering, at dette er udtryk for, at en boble er under udvikling. Snarere at finansieringsforholdene har været gunstige understøttet af den lave rente. Derudover er økonomien i Danmark gradvist blevet bedre, hvilket stimulerer efterspørgslen og bidrager til svagt stigende lejeniveauer og faldende risiko. På ejerlejlighedsmarkedet, derimod, tyder meget på, at særligt myndigheder og boligkøbere bør være på vagt. Særligt i lokale områder i København og på Frederiksberg, hvor priserne er

steget markant de seneste år. Antallet af handler med ejerlejligheder i hovedstadsområdet er i dag højere end på toppunktet i 2006 før finanskrisen. Derudover er liggetiderne faldet dramatisk. Det er meget vanskeligt entydigt at påvise, at en boble er under udvikling. I henhold til den normalt anvendte definition vil udviklingen af bobler indebære, at der handles i forventning om fremtidige prisstigninger på både kort- og mellemlang sigt. Det er absolut tænkeligt, at netop denne forventning karakteriserer nogle boligkøbere i hovedstadsområdet i dag. Det er derfor helt centralt at myndighederne er på vagt, og der er allerede iværksat en række forebyggende initiativer som fx kravet om, at boligkøbere skal stille med minimum 5% i egenfinansiering ved boligkøb. Et indgreb der begrænser udlånsrisikoen. LÆS HELE ARTIKLEN Ovenstående er et komprimat af temaartiklen fra Det Danske Ejendomsmarked, som kan downloades på www.newsec.dk/research/det-danske-ejendomsmarked eller rekvireres i hardcopy hos Mathias Hartmann Bonde på mathias.bonde@newsec.dk eller 26 79 74 73.

5  MAJ 2017


Ejendom i fokus: Teglholmsgade 1-3, 2450 København NV

NEWSEC UDLEJER DANMARKS STØRSTE KONTORKOMPLEKS På vegne af TDC udlejer Newsec en række bygninger i hovedkontoret på Teglholmen i København. Kontorkomplekset er Danmarks største og udlejes i arealer fra 2.000 kvadratmeter og opefter. TDC’s historie på Teglholmen begynder for snart 30 år siden da KTAS i slutningen af firserne tager de første og dengang nyopførte bygninger i brug. Efterhånden som arealbehovet steg blev flere bygninger tilføjet i 1995 og igen i 2008-10 efter at hele hovedkontoret blev flyttet fra Nørregade og samlet på Teglholmen. Sidenhen har bl.a. effektivisering og smartere måder at arbejde på betydet, at TDC’s arealbehov nu er reduceret. De seneste par år har TDC derfor udlejet nogle af de lediggjorte arealer til bl.a. Ankestyrelsen, Huawei, Statens Byggeforskningsinstitut m.fl. men der er fortsat plads til mange flere lejere – eller enkelte meget store – der som TDC vil nyde godt af de mange fællesfaciliteter, en fornuftig lejeøkonomi og en attraktiv beliggenhed i et upcoming erhvervsområde. FÅ FORDELENE AF OMFATTENDE FÆLLESFACILITETER Det store kompleks fungerer nærmest som en by i byen for medarbejdere og gæster. Stort set alle efterspurgte serviceydelser tilbydes, enten sammen med TDC eller af de respektive leverandører. 6  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

På Teglholmen kan man derfor få fordelene af omfattende fællesfaciliteter såsom

lagerbygning og der er endvidere gæsteparkering ud mod Teglholmsgade.

∙∙ Flot og indbydende kantine i 2 etager med eget produktionskøkken og udgang til terrasse og have med vandspejl ∙∙ Stort mødecenter med lokaler i alle størrelser ∙∙ Auditorium med plads til over 300 – og mulighed for streaming til andre lokationer ∙∙ Kaffebar med baristaer og cafémiljø – til både medarbejdere og gæster ∙∙ Fitnesscenter med maskiner, omklædning og bad ∙∙ Fælles reception – hvis det ønskes ∙∙ Adgangskontrol og vagt ∙∙ Omfattende parkering med online registrering for gæster ∙∙ Overdækket cykelparkering ∙∙ Meget lave forbrugsudgifter grundet varmegenvinding ∙∙ Netforbindelse second-to-none

Sydhavnen har de seneste år oplevet en opblomstring med flere nye erhvervsbygninger og især nye boligejendomme der fortsat skyder op i stor stil og på sigt også vil inddrage noget af havnen. I planerne for området indgår nye kanaler, vandarealer og havnebassiner, bydels- og lokalcentre med butikker, husbådepladser og anløb for lystbåde, samt de nye byrum kaldet Den Grønne Kile, Grønningen, Kulturpladsen og Kanaltorvet.

Alle faciliteter er frivillige og kan aftages og tilpasses efter økonomi og behov. Den fælles deling gør desuden lejeøkonomien mere rentabelt og giver formodentlig mere tilfredse og dermed effektive medarbejdere. ET OMRÅDE I KRAFTIG UDVIKLING Hele komplekset er beliggende i Sydhavnen, 2450 København SV – nær Sydhavn Station, hvor hovedparten af S-togslinjerne har stop. Der er desuden busstoppested lige foran hovedindgangen og om nogle år vil den nye Metro-linje have stop ved Enghave Brygge, kun 10 min. gang fra ejendommen. På cykel er der omfattende stiforbindelser igennem området og i bil er motorvej E20 mod nord og syd kun 3,5 km væk og lufthavnen 10 km. Der er over 1.000 parkeringspladser tilknyttet ejendommen og derfor plads til de fleste der kommer i bil. Pladserne er beliggende på terræn foran og bag ejendommen, samt under den ene

LEJEMÅL TIL ETHVERT BEHOV Lejemålene fordeler sig på flere bygninger og etager og kan derfor tilpasses og skræddersys til de fleste. Flere af bygningerne er udført som en såkaldt søjle- og dragerkonstruktion, hvilket medfører stor fleksibilitet i indretningen. Andre bygninger har ingen søjler og hver etage kan derfor åbnes helt op uden skillevægge eller andet generende. Uanset om der ønskes storrum, cellekontorer, eller en kombination heraf, kan lejemål indrettes fuldstændigt efter egne behov. Alle etager har et passende antal toiletter, samt tekøkkener med plads til hyggesnak og vidensdeling medarbejderne imellem. Der er elevator til alle etager og mulighed for lager, arkiv eller depot i kælderen hvor der også er bad og omklædning til de aktive. Lysindfaldet fra de mange vinduer er stort og giver overalt udsigt til det omkringliggende område eller den indre gård med vandspejl. Vi opfordrer alle interesserede til at komme og opleve det campuslignende forretningsmiljø der er skabt på Teglholmen hvor også din virksomhed blive en del af noget større – og skabe forretning med forbindelse.


FAKTA OM TEGLHOLMSGADE Adresse: Teglholmsgade 1-3, 2450 København NV Areal: Fra 2.000 m² og op efter. Årlig leje pr. m² kr.: 1.250 Drift pr. m² kr.: 304 Energimærke: B Kontakt: Brian Tretow-Loof brian.loof@newsec.dk Tlf.: 40 20 78 70

7  MAJ 2017


EDLUND FULDENDER SALGET AF SIT LIVSVÆRK

På vegne af Edlund har Newsec netop formidlet salget af en helt unik liebhaverportefølje bestående af 12 herskabsvillaer i Carlsberg-kvarteret på toppen af Valby Bakke I januar 2016 offentliggjorde ejerne af it-virksomheden Edlund A/S, at selskabet var betinget solgt til KMD. Edlund har igennem mere end 20 år opbygget en position som markedsleder inden for udvikling af software til liv- og pensionsselskaber, og mere end 200 medarbejdere og kunder som ATP, PFA og Nordea Liv & Pension fulgte med i handlen.

som alle var ejet af et søsterselskab. Porteføljen består af yderligere syv ejendomme, og alle tolv ligger samlet og centralt i kvarteret, hvoraf flere har fælles haver. Udbuddet af ejendomsporteføljen afventede konkurrencemyndighedernes godkendelse af virksomhedsovertagelsen og i efteråret 2016 blev Newsec Egeskov & Lindquist valgt som eksklusiv rådgiver i salgsprocessen.

Virksomheden er placeret i det rolige og grønne Carlsberg-kvarter på toppen af Valby Bakke, og de ansatte er fordelt på fem af herskabsvillaerne,

”Ejendomme med en særlig god beliggenhed, en særlig arkitektur, en unik historie eller i det hele taget et særpræg omtales ofte som liebhaveri,

8  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

men det er ligesom om, at denne betegnelse ikke helt rækker her,” fortæller seniorpartner hos Newsec, Brian Tretow-Loof, ”Disse ejendomme er samlet op igennem en årrække, og herefter nænsomt og gennemgribende istandsat med respekt for den oprindelige sjæl og charme. Materialerne er særligt udvalgte i ind- og udland, og der er brugt flere ressourcer og midler på at finde de rette løsninger til de enkelte ejendomme end værdierne nok berettiger.”


HISTORISK VELHAVERKVARTER UNDER UDVIKLING Carlsberg kvarteret, som er grundlagt på tidligere landbrugsjord, har Carlsberg Byen og Søndermarken som nærmeste naboer og rummer ca. 50 villaer. De velhavende bygherrer - herunder ikoniske erhvervsfolk som stifteren af F. L. Smidth, I. C. Jacobsen og flere andre Carlsbergdirektører - gav datidens store arkitekter lov til at slå sig løs i mange forskellige stilarter. Og selv for herskabsfolk må disse villaer på op til 1.000 kvadratmeter have været ekstravagante for 150 år siden. Qua beliggenheden har kvarteret haft en naturlig tilknytning til bryggeriet og Carlsberg har da også tidligere ejet en stor del af de flotte villaer. Den igangværende udvikling af Carlsberg Byen, herunder etablering af Carlsberg S-station og de mange projekter og tilflyttere, har i den grad øget kendskabet til Valby Bakke og mulighederne i denne del af København. STØRRE INTERESSE END FORVENTET - FRA BÅDE IND- OG UDLAND I samråd med sælger besluttede Newsec at udbyde de smukke herkabsvillaer og én enkelt ejendom med et stort grundstykke hver for sig og i en åben proces. Porteføljen blev præsenteret

personligt for relevante investorer, og bredt markedsført på nettet og i trykte medier, som Børsen og Berlingske og kvartalsmagasinet Newsec Ejendomme. ”Vi var godt klar over, at en portefølje som denne ikke ville være en sædvanlig investering for de fleste investorer, og vi var derfor forberedte på en længere salgstid,” siger Brian Tretow-Loof. ”Men lidt overraskende kom vi relativt hurtigt i dialog med interessenter til både hele og dele af porteføljen. Desuden var der flere, der spurgte til køb af en enkelt ejendom, men denne strategi var på forhånd fravalgt i overensstemmelse med sælger”. Ejendommen med de tilhørende byggeretter til erhverv var dog på forhånd udvalgt til at kunne blive solgt separat, og ganske som forventet havde en særlig liebhaver i området længe haft interesse for netop denne ejendom. Ejendommen og de tilhørende byggeretter blev derfor handlet til den, så vidt vides, højeste pris der endnu er opnået for en kvadratmeter byggeret i området. ET MERE END TILFREDSSTILLENDE RESULTAT Den kommende ejer af villaerne, en international kapitalforvalter, får stor mulighed for selv at

præge de ejendomme, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udlejet. To af disse er endnu ikke sat i stand og de fleste vil gøre sig godt som palævillaer eller opdelt i flere enheder til enten beboelse eller erhverv. ”Selvom det for Edlund givet var en stor beslutning at skille sig af med begge sine livsværk, først virksomheden og herefter ejendomsporteføljen, blev sælgers forventninger til fulde indfriet,” slutter Brian Tretow-Loof og tilføjer ”en så speciel opgave som denne får man nok kun mulighed for at arbejde med én gang. Hos Newsec er vi beærede og stolte over, at have haft et tæt og meget tilfredsstillende samarbejde med både Edlund og de fremtidige ejere”. ET STÆRKT CAPITAL MARKETS TEAM Newsec Egeskov & Lindquist formidler hvert år mange forskelligartede investeringsejendomme, store og mindre enkeltejendomme, porteføljer af ejendomme, i direkte eller selskabshandler, m.m. Vores Capital Markets team er et af branchens mest erfarne, som bistår og rådgiver privatpersoner, pensionskasser, ejendomsselskaber og -fonde, danske såvel som udenlandske.

9  MAJ 2017


INVESTERING

BOLIGUDLEJNING HOLDER KADENCEN Det danske ejendomsmarked er drevet af en stor efterspørgsel, en lav rente samt en sund udlånspolitik og den i forhold til omverdenen stabile tilstand, vi har i Danmark. Historisk set har handlen med boligudlejningsejendomme udgjort langt den største andel af den samlede transaktionsvolumen. Med undtagelse af 2009 og 2010 har segmentet stået for mere end én tredjedel af de samlede handler, senest 44% og 41% i henholdsvis 2015 og 2016. Vi vurderer, at internationale investorer - herunder primært fonde, ejendomsselskaber og institutionelle investorer - stod for godt 40% af transaktionerne i 2016, som i alt udgjorde 26,2 milliarder kroner. Året 2017 startede bl.a. med, at Svenske Heimstaden AB investerede i Bryggens Bastion, med køb af tre bygninger i projektet. Der er tale om 30.000 kvadratmeter, fordelt på 265 boliger og godt 2.500 kvadratmeter erhverv. Bygningerne består af to karréejendomme og et tårn på 90 meters højde. Sælger er Bach Gruppen A/S og transaktionsværdien udgør 1,2 milliarder kroner.

løbende på at sikre flere almene ungdomsboliger, og man har sat som mål at skabe 6.000 boliger inden 2020. Disse boliger kommer til at ligge i; Brokvartererne, Amager, Vanløse, Valby, Bispebjerg samt Brønshøj/Husum. I Hillerød (Nordsjælland) har Goldschmidt Holding fået grønt lys til at opføre i alt 1.250 boliger, da natur- og miljøklagenævnet afviste de klager, som en række borgere havde indsendt. De første lejligheder skulle være klar til indflytning i foråret 2019. JYLLAND FORSAT I UDVIKLING I 2016 begyndte man byggeriet af boligområdet ”Karréen” i det centrale Esbjerg nær det kommende shoppingcenter Broen tæt på Kongensgade og banegården. Byggeriet kommer til at bestå af i alt 84 enheder beboelse samt godt 3.000 kvadratmeter butiksareal fordelt på seks butikker. I 2018 forventes flere større byggerier afsluttet i Aarhus. De første 110 af flere end 1.500 boliger i den nye lille bydel Risskov Brynet er allerede færdige. Samlet er der 3.500 nye boliger på vej i denne del af byen, hvor blandt andet en folkeskole, et kontorkompleks og et pædagogseminarium bliver til boligområder.

Det er forsat markedet i København, der er suverænt størst, med langt over halvdelen af transaktionerne på landsplan. Denne tendens forventer vi vil forsætte i nogle år endnu, da der forsat er større områder i København, der udvikles og forventes at skulle skifte hænder.

Også det store byggeprojekt med 120 lejligheder på Maskinmesterskolen er godt i gang. Projektet der foruden godt 7.400 kvadratmeter opførelse af boliger består af renovering af knapt 2.000 kvadratmeter boliger forventes færdigt primo 2018.

Københavns kommune forventer at skulle byde velkommen til mere end 90.000 nye beboere over de næste 8-10 år. Det er særligt de studerende og unge i København, der kan mærke den store boligmangel. Derfor arbejder Københavns kommune

Desuden er man i Aalborg i gang i Østeråparken hvor lærernes pension opfører 15.000 kvadratmeter fordelt på 194 lejligheder. Investeringen er på mere end 300 millioner kroner. og man forventer, at byggeriet står færdigt ultimo 2018.

10  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN


NORGE

Q426 Q318 Q211 2016 Q19 Q436 Q3 14 Q2 26 2015 Q115 Q417 Q38 Q210 2014 Q15

FINLAND

Q413 Q312 Q218 2016 Q17 Q410 Q3 13 Q2 15 2015 Q16 Q46 Q36 Q212 2014 Q14

SVERIGE

Q472 Q331 Q249 2016 Q120 Q439 Q3 27 Q2 41 2015 Q117 Q450 Q321 Q230 2014 Q121

DANMARK

Q422 Q316 Q212 2016 Q113 Q413 Q3 11 Q2 12 2015 Q111 Q413 Q37 Q27 2014 Q16

TRANSAKTIONSVOLUMEN I NORDEN 2014-2016 DKK MIA.

11  MAJ 2017 | INVESTERING


INVESTERING

Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg C

Én af Frederiksbergs mest kendte ejendomme ∙∙ Fredet hjørneejendom lige overfor Frederiksberg Have ∙∙ Oprindeligt fra 1871 og siden nænsomt istandsat ∙∙ Anvendes p.t. til erhverv og klubformål, kan evt. konverteres til bolig, restauration m.v. ∙∙ Ejendommen overdrages fri til købers disposition og efter nærmere aftale ∙∙ Velkendte naboer i Café Kellerdirk, restaurant Alléenberg og teatret Aveny T ∙∙ Samlet etagearel udgør 1.030 m2 fordelt på stueplan, 1. og 2. sal. Kælderen udgør 347 m2 Udbydes i en åben proces uden pris, men med opfordring til afgivelse af købstilbud Sagsnr.: MUKK90001 12  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: Undtaget


Lyngby Hovedgade 44, 2800 Kgs. Lyngby

INVESTERING

Strøgejendom på Lyngby Hovedgade ∙∙ To velholdte byhuse på den attraktive Lyngby Hovedgade ∙∙ Ejendommene indeholder fire boliger, butikker, klinikker og to små værksteder ∙∙ God lejerspredning ∙∙ Er udstykket i ejerlejligheder, én ejerlejlighed er frasolgt ∙∙ Adgang til stort aflukket og velholdt have- og gårdanlæg ∙∙ Fremstår overalt vel- og vedligeholdt ∙∙ Kan evt. købes opdelt Kontant kr. 27.000.000 | Afkast 3,50% Sagsnr.: MSBK90045 INVESTERING

Energimærkning: D Rødovrevej 247A, 253A og 253C, 2610 Rødovre

Velbeliggende ejendom nær Damhusengen ∙∙ God lejerspredning - bl.a. Fitness.dk ∙∙ Hovedsageligt udlejet til solide lejere med 5 års løbetid ∙∙ I alt 4.336 m2 til kontor, lager, fitness og træning ∙∙ Fremstår velvedligeholdt ∙∙ Delvist afskrivningsberettiget jf. anvendelse ∙∙ Kan overdrages i selskab

Kontant kr. 33.500.000 | Startforrentning: 7,75% Sagsnr.: MSKK90028

Energimærkning: D 13  MAJ 2017 | INVESTERING


PROJEKT

Rungsted Strandvej 5, 2950 Vedbæk

Historisk ejendom med stort udviklingspotentiale ∙∙ Smuk og herskabelig ejendom med mange flotte detaljer og parklignende haveanlæg ∙∙ Anvendes p.t. som kursusejendom, kan evt. konverteres til domicil eller bolig ∙∙ Ejendommen overdrages fri til købers disposition ∙∙ Det samlede etagearel udgør 1.777 m² fordelt på 3 bygningerne. Kælderen udgør derudover 338 m² ∙∙ Stor ubenyttet byggeret på ejendommen Udbydes i en åben proces uden pris, men med opfordring til afgivelse af købstilbud Sagsnr.: PSKK90008 14  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: E


INVESTERING

Vibe Allé 4, 2980 Kokkedal

Investeringsejendom udlejet til auktionshus ∙∙ Nyere investeringsejendom i særdeles god stand ∙∙ Fuldt udlejet på markedsvilkår ∙∙ Afskrivningsberettiget ∙∙ God placering tæt på motorvej ∙∙ Udlejet til velkendt brand – Lauritz.com ∙∙ Startforrentning 7,6% - kun kr. 11.428 pr. m2 ∙∙ God eksponering – synlig fra motorvejen Kontant kr. 22.800.000 Sagsnr.: MSKK90002 INVESTERING

Åboulevarden 55, 8000 Århus C

INVESTERING

Energimærkning: D Nørreport 8, 8000 Århus C

RESERVERET Erhvervsejerlejlighed til restauration eller detail

God central byejendom med udviklingspotentiale

∙∙ Ejerlejlighed til investering med solid lejer ∙∙ Flot og præsentabelt indrettet

∙∙ Et udlejet boliglejemål, et ledigt boliglejemål og et ledigt erhvervslejemål til restauration

∙∙ Indrettet til sushi restaurant med gode faciliteter

∙∙ Den kommende Letbane kører i gaden

∙∙ Fuldt funktionsdygtigt køkken

∙∙ Mulighed for at omdanne erhverv til bolig

∙∙ Synlig beliggenhed i attraktivt område

∙∙ Udstykke til ejerlejligheder

∙∙ Præsentabel ejendom tæt på gågadenettet

∙∙ Udvidelse med flere etager ∙∙ Installere altaner bag på ejendommen ∙∙ Nyt tag, tagrender og vinduer på 2. sal i 2011

Kontant kr. 4.500.000 | Afkast 4,60% Sagsnr.: MSDÅ90041

Kontant kr. 7.995.000 | Afkast 3,49% Energimærkning: C

Sagsnr.: MSBÅ90064

Energimærkning: E 15  MAJ 2017 | INVESTERING


Udvalgte investeringsejendomme til salg hos Newsec - kontakt os for yderligere informationer

12 EJERLEJLIGHEDER OPFØRT I 2003 FULDT UDLEJET. BELIGGENDE I POPULÆR STATIONSBY

PRÆSENTABEL KONTOREJENDOM MED SYNLIGHED TIL TRAFIKERET VEJ - UDLEJET TIL GODE SOLIDE LEJERE

FULDT UDLEJET KONTOROG LAGEREJENDOM. GOD LEJERSPREDNING OG LEJERESERVE

Type: Bolig Beliggenhed: Tølløse Areal m2: 1.448 Pris/afkast: 14.95 mio./6,48%

Type: Kontor Beliggenhed: Kastrup Areal m2: 4.344 Pris/afkast: 90 mio./5,40%

Type: Lager/kontor Beliggenhed: Ballerup Areal m2: 13.100 Pris/afkast: 56,5 mio./6,34%

VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM NÆR LETBANE, UNIVERSITET OG GRØNNE OMRÅDER. STORT UDVIKLINGSPOTENTIALE

SMUK ISTANDSAT EJENDOM BELIGGENDE PÅ GÅGADEN I EBELTOFT. BOLIG OG BUTIK BLIVER LEDIG TIL KØBERS DISPOSITION

TROFÆEJENDOM MED LIEBHAVERI OG AAA BELIGGENHED I ÅRHUS

Type: Bolig Beliggenhed: Aarhus Areal m2: 2.200 Pris/afkast: 68,9 mio./2,9%

Type: Detail/bolig Beliggenhed: Ebeltoft Areal m2: 172 Pris: 4.75 mio.

Type: Bolig Beliggenhed: Aarhus C Areal m2: 257 Pris/afkast: 12,5 mio./3,64%

SYNLIG DOMICILEJENDOM VED MOTORVEJ. 10 ÅRS UOPSIGELIGHED

REGULÆR, SYNLIG OG VELHOLDT BOLIGEJENDOM MED 25% ERHVERV/KLINIK I DE NEDRE ETAGER

NYERE OG FULDT UDLEJET KONTOR- OG LAGEREJENDOM. GOD LEJERSPREDNING OG 3-7 ÅRS UOPSIGELIGHED

Type: Kontor/lager Beliggenhed: Roskilde Areal m2: 1.741 Pris/afkast: 23,4 mio./6,10%

Type: Bolig/klinik Beliggenhed: Nærum Areal m2: 4.413 Pris/afkast: 78.9 mio./4,50%

Type: Kontor Beliggenhed: Ballerup Areal m2: 10.159 Pris/afkast: 125 mio./6,08%

HISTORISK KONTOREJENDOM I HJERTET AF HILLERØD. FULDT UDLEJET MED GOD BRANCHESPREDNING

ERHVERVSEJERLEJLIGHED MED SOLID LEJER TIL SALG I CENTRUM AF ÅRHUS

BYMIDTEEJENDOM I RINGSTED MED 6 STORE HERSKABSLEJLIGHEDER. FULDT UDLEJET MED STOR LEJERESERVE

Type: Kontor Beliggenhed: Hillerød Areal m2: 3.804 Pris/afkast: 39,5 mio./7,69%

Type: Detail Beliggenhed: Aarhus C Areal m2: 164 Pris/afkast: 4,5 mio./4,58%

Type: Bolig Beliggenhed: Ringsted Areal m2: 1.139 Pris/afkast: 11,8 mio./5,60%

16  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN


SOLGT HOS NEWSEC Faxehus på Gamle Carlsberg Vej 14-16 i København V solgt til Carlsbergfondet.

København V, Vesterbrogade 2D på 876 m² solgt til Norden.

3.500 m² boligudlejning på Bernstorffsvej i Hellerup solgt til SamPension.

Kontor på Gøngehusvej i Vedbæk solgt til privat investor.

15.000 m² på Kalvebod Brygge 20 solgt til Arp-Hansen, som etablerer nyt WakeUp hotel.

20.000 m² kontorprojekt i Brøndby solgt til privat investor.

Edlunds liebhaverportefølje ved Carlsberg solgt til international kapitalforvalter.

Boligudlejningsejendom på 20 enheder i Roskilde solgt og overtaget af lejerne som andelsboligforening.

Projektgrund med tilhørende investeringsejendom solgt til Carlbergfondet.

17  MAJ 2017 | INVESTERING


KONTOR

UDBUDDET AF KONTORLOKALER KAN IKKE FØLGE EFTERSPØRGSLEN Vi ser en tendens til, at udbuddet af kontorlokaler er under pres af efterspørgslen på selv samme. Dette betyder, at lejepriserne ligeledes generelt er stigende på landsplan, og virksomhederne skal generelt være hurtige til at beslutte, om de ønsker et givent lejemål. Som stor virksomhed med behov for et domicil har man få muligheder i København. Der er ganske enkelt for få domicilejendomme til leje, og det kræver fra virksomhedernes side, at de rykker til perifere områder uden for byen. Grundet den store efterspørgsel, begrænsede udbud og stigende lejepriser, kan det somme tider betale sig for virksomhederne at bygge et helt nyt domicil. Derudover bliver flere domicilejendomme, somdannet til flerbrugerkontorer, hvilket gør det ekstra svært for lejere med et behov over 10.000 kvadratmeter at finde lokaler. KONVERTERING AF ERHVERV TIL BOLIG Da der er pres på boligmarkedet grundet en stor befolkningstilvækst og efterspørgsel, ser vi en anden tendens. Erhvervsejendomme bliver fortsat konverteret til boliger for at dække efterspørgslen. Dette lægger yderligere pres på udbuddet og det kommer således ikke som en overraskelse, at lejepriserne udviser en stigende tendens. Tendensen ses også i Aarhus. Omkring 2.000 nye arbejdspladser opstår hvert år i Aarhus, og mange private, som ejer jord, vælger også her, at konvertere erhvervsareal til boligbyggeri. FALDENDE TOMGANG UDEN FOR KØBENHAVN Tendensen med stigende tomgang i områderne uden for København ser nu ud til at være vendt.

18  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

NORDJYLLAND

7,1%

Grundet det lave udbud af store erhvervsejendomme i indre København bliver virksomhederne tvunget til at søge alternativer. Ét af de alternativer, som flere vælger, er at flytte ud af København og ind i ejendomme, som er placeret med god infrastruktur. Dette forklarer naturligvis, at tomgangskurven uden for København ser ud til at være knækket. HØJ ARBEJDSMORAL Pladsen i København er generelt trængt og det tvinger byudviklere og arkitekter til at tænke i højderne. Dette betyder, at der – udover de nuværende højhuse – er planer om at bygge flere. Blandt andet kan der nævnes LM tårnene, som har en vedtaget rammelokalplan, og Carlsberg Byen, som planlægger 8-9 tårne. LM tårnene er et ambitiøst arkitektonisk projekt med et tårn på Marmormolen og et på Langelinie. Tårnene skal forbindes med en smal gangbro 65 meter over vandoverfladen mellem de to tårne som en slags håndtryk ved indsejlingen til havnen. Tårnene kommer hovedsageligt til at bestå af erhverv, men muligvis også restauration og hotel. Axel Towers er et andet byggeri, som har været undervejs til erhvervsformål. Ejendommen ligger på grænsen af indre by og Vesterbro, hvilket betyder at ejendommen har en central placering med kort afstand til alt, hvad hjertet begærer, og god infrastruktur. København har i dag 20 højhuse og der er planlagt opførelse af i alt 44 højhuse yderligere. Det er primært i områderne Østerbro, Nørrebro, Vesterbro samt Amager, at der er ved at blive opført højhuse.

TREKANTSOMRÅDET

500 1.000


DKK LEJESPÆND % TOMGANG

Kr. pr. m2 p.a. ekskl. drift

Pr. 1/1 2017

AALBORG

500 1.000

HELE LANDET

7,8%

STORKØBENHAVN

600 1.300

KØBENHAVNS HAVNEAREALER/ NORDHAVN/TUBORG

STORAARHUS

550 1.100

1.400 1.850

AARHUS CITY

850 1.500

7,6% ODENSE CITY

600 1.100

9,0%

FYN

12,2%

KØBENHAVNS OMEGN

ØSTJYLLAND

KØBENHAVN CITY

7,2%

19  MAJ 2017 | KONTOR


Kongens Nytorv 8, 4. sal, 1050 København K

LEJE KONTOR

Fantastisk udsigt over Kongens Nytorv ∙∙ 570 m² kontorlejemål på ejendommens øverste etage ∙∙ 1. klasses adresse ∙∙ Flot og præsentabel opgang med elevator ∙∙ Charmerende gårdmiljø ∙∙ Fleksible indretningsmuligheder ∙∙ Lige ved metro

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.800 Sagsnr.: KLKK90328 20  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: F


LEJE KONTOR

Hauser Plads 32, 3., 1127 København K

LEJE KONTOR

St. Kirkestræde 3, 1073 København K

Attraktive kontorlokaler

Kontorlejemål super centralt ved Højbro Plads

∙∙ Mulighed for attraktive vilkår

∙∙ 149 m2 kontorlejemål på 4. sal

∙∙ 327 m2 velindrettede og præsentable kontorer ∙∙ Regulære kontorer med godt lysindfald og flot sildebensparket

∙∙ Charmerendae med synlige trædragere/bjælker, skrå vægge og kviste med småsprossede vinduer

∙∙ Yderst præsentable adgangsforhold

∙∙ ”Egen” café, Espresso House, i ejendommen

∙∙ Elevator direkte ind i lejemålet

∙∙ Fantastisk beliggenhed ved Amagertorv

∙∙ Rolig placering midt i city - kun 100 meter til Nørreport Station

∙∙ 5 min. til Kgs. Nytorv og 10 min. Nørreport

Start leje pr. m2 ekskl. drift fra kr. 1.400

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift fra kr. 1.050

Sagsnr.: KLKK90124

Energimærkning: Fritaget

Sagsnr.: KLKK90170

Energimærkning: Fritaget Masnedøgade 20, 1., 2100 København Ø

LEJE KONTOR

Moderne lejemål i klassisk ejendom på Østerbro ∙∙ 948 m² kontor til attraktiv startleje! ∙∙ Central beliggenhed på Østerbro – undgå trafik og kø i City ∙∙ Velholdt og præsentabel ejendom ∙∙ Fleksibelt og effektivt lejemål ∙∙ Nyligt renoveret lejemål – fremstår moderne og ”lækkert” ∙∙ Tæt på offentlig transport og kommende metro

Start leje pr. m² ekskl. drift kr. 750 Sagsnr.: KFKK90012

Energimærkning: E 21  MAJ 2017 | KONTOR


19

RYPARKEN ST.

HILLERØD MOTORVEJEN

SKJOLD PLADS METRO FÆRDIG 2019

VIBENHUS RUNDEL METRO FÆRDIG 2019

LERSØ PARK ALLÉ 40-44

TITANGADE 9-13 BISPEBJERG ST.

UNIVERSITETS PARKEN FÆLLEDPARKEN

NØRREBROS RUNDEL METRO FÆRDIG 2019 RIGSHOSPITALET

PANUM ØSTERPORT ST. METRO FÆRDIG 2019

NØRREPORT ST.

Titangade 9-13, 2100 København Ø ∙∙ 500 - 7.000 m² fordelt på 2 etager ∙∙ Velegnet til undervisning, storrumskontorer, laboratorier og lager m.m. ∙∙ Gode adgangs- og parkeringsforhold på sikret grund ∙∙ Fleksibel indretning efter lejers ønske ∙∙ Nær S-tog, Parken og kommende metro ∙∙ Rustik og effektiv ejendom i et udpræget udviklingsområde Årlig leje pr. m² ekskl. drift fra kr. 775 Sagsnr.: LE-K.90089

22  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: F


FÅ KONTOR I COPENHAGEN SCIENCE CITY OG FÅ DEL I ET INNOVATIVT OG AMBITIØST VIDENSMILJØ Flyt til den nye bydel Copenhagen Science City og drag fordel af synergieffekten med Professionshøjskolen Metropol, Københavns Universitet, Rigshospitalet, Symbion, Biopeople og mange flere. Copenhagen Science City udgøres af området omkring Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Rigshospitalet og rummer dermed en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for farmaci, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. 30.000 studerende og medarbejdere har til dagligt deres gang i området.

Lersø Park Allé 40-44, 2100 København Ø ∙∙ 312-3.359 m² kontor/laboratorier/undervisning mm.

København er kåret som Europas mest specialiserede Health & Life Science-storby. Området er allerede i dag præget af forskning og viden, men med de kommende års historisk store offentlige investeringer i Copenhagen Science City bliver området et attraktivt sted at etablere virksomheder og forskningsaktiviteter. Der er samtidig også gode muligheder for private investeringer i området.

∙∙ Fleksible indretningsmuligheder ∙∙ Flot facaderenoveret ejendom ∙∙ Fælles tagterrasse med en fantastisk udsigt ∙∙ Person-/vareelevator ∙∙ P-muligheder på terræn og i kælder ∙∙ Tæt på kommende Skjolds Plads Metro station Årlig leje pr. m² ekskl. drift fra kr. 875 Sagsnr.: KLKK90205

Energimærkning: D 23  MAJ 2017 | KONTOR


Borups Allé 43, 2200 København N

LEJE KONTOR

"Telefonhuset" - kendt og markant ejendom ∙∙ Meget synlig beliggenhed i Frederiksberg Kommune ∙∙ Kontor fra 980 og op til 5.880 m² ∙∙ Fleksible indretningsmuligheder ∙∙ Fælles kantine med skøn udsigt ∙∙ Gåafstand til Fuglebakken Station og Nørrebro Metro ∙∙ Lave driftsomkostninger ∙∙ Fitnesscenter i stueplan og kælder Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 850 Sagsnr.: KLKK90191 24  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: E


Bohrsgade 7, st., 1799 København V

LEJE KONTOR

Park, kultur, byliv og nærmiljø ∙∙ 569 m² kontor og showroom på eksponeret placering ∙∙ Præmieret byggeri i meget høj kvalitet med terrazzofliser, egetræsrammer og lyddæmpet loft med trælameller ∙∙ Storrum med naturlige opdelinger, der giver dynamik i lejemålet ∙∙ Ventilation med køling ∙∙ Udgang direkte til den smukke Jacobsens Have og kun 200 meter fra Carlsberg Station ∙∙ Parkering i kælder ca. 100 meter fra lejemålet Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.600 Sagsnr.: KLKK90283

Energimærkning: Under udarbejdelse 25  MAJ 2017 | KONTOR


O M R Å D E I U DV I K L I N G :

LYNGBY TAARBÆK By- og erhvervsudvikling i Lyngby-Taarbæk kommune er samlet i ”Vidensbyen”. Målet er at forene kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne og skabe en af Europas førende videns- og universitetsbyer.

26  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Geografisk er kommunen placeret nord for Gentofte og strækker sig fra Furesøen i vest til Eremitagesletten og Øresund i øst. Der findes nem til- og afgang via Helsingørmotorvejen, og Kongevejen mod Holte og Birkerød, som begge går tværs gennem kommunen, og derudover findes også S-tog. Derudover er der planer om en letbane som åbner i 2023-2024. Letbanen skal strække sig fra Lyngby-Taarbæk kommune til Ishøj og kommer til at bestå af 28 stationer, hvoraf 7 stationer vil blive placeret i Lyngby-Taarbæk kommune.

Den fælles retning for lokalområdet kaldes Vidensby 2020 og visionen er:

VIDENSBY 2020 Sammen med en Task Force nedsat af Erhvervsrådet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Udviklings- og strategi udvalg er der blevet udarbejdet en klima- og kommuneplanstrategi.

En helt central målsætning er at tiltrække videnstunge virksomheder og understøtte udviklingen mellem erhverv, forskning samt uddannelse og kommune.

∙∙ En af Nordeuropas førende vidensog universitetsbyer ∙∙ En førende uddanelsesby med høj kvalitet, bredt udbud og et generelt højt uddannelsesniveau ∙∙ Et internationalt orienteret knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel ∙∙ Et område kendetegnet ved bæredygtig vækst, velfærd og byudvikling

Strategien har allerede nu givet pote i form af store internationale virksomheder der kommer, eller er kommet til byen. Herunder kan nævnes Microsoft, Novozymes og Mærsk.


De vigtigste erhvervsudviklingsområder i kommunen: BYMIDTEN UDVIDES Det centrale Lyngby er stort set fuldt udbygget med Magasin, Lyngby Storcenter og de mange butikker på Lyngby Hovedgade. I forbindelse med etableringen af den nye letbane bliver bymidten ændret. Klampenborgvej lukkes for biltrafik på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej - cirka 300 meter langs blandt andet storcentret. DYREHAVEGÅRDS JORDER (ØST FOR MOTORVEJEN) På den anden side af motorvejen bliver et stort område konverteret fra land- til byzone. En stor del af Dyrehavegårds jorder er udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej og et område langs Helsingørmotorvejen er udlagt til videnserhverv, offentlig service og boliger.

Befolkningstallet pr. d. 1.1.2017:

55.240 Stigning i befolkningstal 2014-2017:

1,8% Antal arbejdspladser:

> 30.000 7.125

Antal aktive virksomheder (2015):

Novozymes har allerede købt 140.000 kvadratmeter jord på Dyrehavegårds Jorder og planlægger at etablere et globalt forskningscenter, og koncerndirektøren for Novozymes udtaler, at deres nye campus med en placering tæt på DTU understøtter ambitionen om at være en global magnet for bioteknologisk forskning. Også Novo selskabet NNE har fundet vej til Lyngby-Taarbæk kommune. Med assistance fra Newsec flytter selskabet i 2018 fra Gentofte til den gamle tobaksfabrik - Hirschprung Hus - i Virum. Her får NNE mulighed for at boltre sig på mere end 10.000 kvadratmeter. NNE’s fokus er på videnskab og teknologi, hvilket stemmer ganske fint overens med den overordnede strategi for kommunen. TRACÉET LANGS HELSINGØRMOTORVEJEN (VEST) Området ligger i tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er delt op i fire rammeområder og er placeret i umiddelbar nærhed af den kommende letbane. Udviklingen af tracéet skal udbygge vidensmiljøet omkring universitetet. Det bliver muligt at bygge til videnserhverv, undervisning, bolig, hotel- og konferencefaciliteter samt pladskrævende detailhandel længst mod syd.

27  MAJ 2017


Af Brian Tretow-Loof, seniorpartner

LIVABILITY WORKABILITY SUSTAINABILITY

Newsec udbyder på vegne af Carlsberg Byen en række erhvervslejemål og -ejendomme i både mindre og større arealer. Et udpluk af de aktuelle muligheder kan ses på newsec.dk/carlsbergbyen

Inden for byplanlægning og – udvikling breder ordet ’livability’ sig som en steppebrand. Livabilty, som kan oversættes med ’beboelighed’ eller sidestilles med ’livskvalitet’, er en betegnelse for byers eller kvarterers samlede appel til borgere. I tillæg til dette, bliver workability og sustainability ligeledes faktorer i tiltrækningen af erhvervslivet til nye områder.

Begrebet ’livability’ fortolkes forskelligt med afsætning i regionale og kulturelle forskelle og kan derfor ikke defineres definitivt, men skal ses i sammenhæng med områdets værdier, tænkemåde og adfærdsmønstre.

Engang konkurrerede byer om at have de bedste vejbaner eller evnen til at tiltrække teknologi- eller vækstvirksomheder. Det politiske fokus er nu skiftet, og byens indbyggere er nu det absolutte fokus for byplanlægning. Den optimale byplanlægning er rodfæstet i en dyb forståelse for de mennesker, som bor og arbejder i byen. Byerne konkurrerer nu om, hvem der tilbyder det bedste byliv og byens betydning for den oplevede livskvalitet - ’liveability’ - er blevet et meget væsentligt konkurrenceparameter. København er den første by, som tre gange har vundet det internationale magasin ‘Monocle’s undersøgelse "Quality of Life Survey", i henholdsvis 2008, 2013 og 2014. Under fanen ’Mere København til København’, har der i Carlsberg Byen siden projektets begyndelse været fokus på nærmiljø, byliv, kultur, restauranter og grønne områder, ligesom det var milepæle, da både Netto og Føtex åbnede i Carlsberg Byen i 2016. ”Carlsberg Byen er ikke et projekt, et område, et byggeri eller en vision. Det er et sted, man bor, står af, hænger ud, tager hen, handler, går tur, slapper af, arbejder og bliver dygtigere. Og det er hverken kvadratmeter eller købekraft, der forener os,” forkynder Carlsberg Byens hjemmeside og understreger det nye kvarters fokus på by- og kulturliv, livskvalitet og ’livability’. WORKABILITY Når Carlsberg Byen er fuldt udviklet i 2024, vil bydelen rumme ca. 600.000 kvadratmeter blandet byggeri, hvor de ombyggede og moderniserede bevaringsværdige industribygninger blandes

28  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

med nybyggeri. Omtrent 35% af dette, svarende til 210.000 kvadratmeter vil være butikker og erhverv og det anslås, at ca. 15.000 personer vil arbejde i kvarteret. Det betyder, at der i tillæg til livability ligeledes er fokus på områdets workability – evnen til at tiltrække og fastholde virksomheder og organisationer. For erhvervslivet har et rigt café- og butiksliv ligeledes høj prioritet – så morgenkaffen og frokosten er sikret og indkøb kan klares ved fyraften. Samtidig er områdets trafikale beliggenhed en vigtig faktor. Carlsberg Byen ligger centralt i København kun ca. 2 km fra Rådhuspladsen og grænser direkte op til Frederiksberg, Valby, Enghave og Kgs. Enghave/Sydhavnen. Bykvarteret ligger ca. 12 km fra Københavns lufthavn. Samtidig forventes Carlsberg Byens S-station at blive Københavns femtestørste med op til 24.000 daglige passagerer. Dermed er Carlsberg Byen nem at komme til med både cykel, bil, bus og tog. SUSTAINABILITY Bæredygtige kontorer med lavt energiforbrug og lille miljøbelastning er i høj kurs blandt erhvervslejere i dag. Også her står Carlsberg Byen stærkt. Carlsberg Byen er en del af projektet ”Bæredygtige bebyggelser”, der i et samarbejde mellem kommune, udviklere og rådgivere har testet byudviklingsprojektet ud fra 45 kriterier i DGNB’s ordning. Disse spænder fx mellem valg af materialer og byggeriets levetidsomkostninger til forhold for cyklister og områdets renommé. Og ret unikt for nybyggeri genbruges mange af murstenene fra de gamle ejendomme ved opførelse af nogle af de nye. Carlsberg byen er præcertificeret efter standarden, DGNB, der er den nyeste certificeringsordning og i 2013 fik Carlsberg Byen en sølvmedalje for bæredygtighed.


- et levende bykvarter i hjertet af København

Domicil eller flerbrugerhus i smukke og gyldne rammer ∙∙ Smukt hus lige ved den gamle indgang til Carlsberg ∙∙ Gennemgående lys og store vinduer giver masser af luft og rummelighed ∙∙ Flere lejemålsstørrelser fra ca. 450 m2 til ca. 2.800 m2 ∙∙ Udsigt over fantastiske Bryggernes plads ∙∙ Mulighed for domicillejemål eller opdelt i 2-4 mindre lejemål ∙∙ Mindre tagterrasse tilknyttet øverste kontorlejemål ∙∙ Indflytningsklar 1. kvartal 2018

Christen Hus - Bryggernes Plads 17

∙∙ Leje ekskl. drift, forbrug og moms – fra 1.500,- kr/m2 ∙∙ Sagsnr: KLKK90273

Indflytningsklart kontor i "nybryggede" omgivelser Humlehuset - Humletorvet 27

∙∙ To lejemål tilbage på 544 m2 og 1.062 m2 eller samlet 1.606 m2 ∙∙ Huset omgives bl.a. af UCCs Campus Carlsberg og en række butikker og caféer ∙∙ Lejemålene er indrettet stilrent, med åbne miljøer og tosidigt lysindfald ∙∙ Mulighed for køb af erhvervslokalerne ∙∙ Leje ekskl. drift, forbrug og moms - 1.500,- kr/m2 ∙∙ Energimærke: A+ ∙∙ Sagnr.: KLKK90225

Multifunktionalitet med en beliggenhed i særklasse

Købke Hus - Ny Carlsberg Vej 78

∙∙ Både mulighed for at leje, som domicil (ca. 4.500 m2) eller opdelt pr. etage ∙∙ Lejemålsstørrelser på ca. 500 m2, 600 m2 og 1.100 m2 ∙∙ Fælles tagterrasse med fantastisk udsigt udover byen ∙∙ Ud til Købke plads med caféer, butikker og dagligvarer ∙∙ Indrettes i samråd med lejer ∙∙ Indflytningsklar 1. kvartal 2018 ∙∙ Mulighed for leje af kælder ∙∙ Leje ekskl. drift, forbrug og moms - 1.500,- kr/m2 ∙∙ Sagsnr: KLKK90271 29  MAJ 2017 | KONTOR


Artiklen er forfattet af European Media Partner.

SCANPORT ER NÆSTE SKRIDT I KØBENHAVNS FORVANDLING Skanska ser store muligheder i erhvervsområdet Scanport, som er nabo til Københavns Lufthavn, Amager Strandpark og Den Blå Planet. Scanport er placeret direkte ud til Øresund, tæt på metro, fem minutter fra Københavns Lufthavn og kun 15 minutter fra Københavns Rådhusplads. Med andre ord så ligger området ideelt for fremtidens virksomheder. Scanport har en størrelse på cirka 100.000 kvadratmeter og vil inden for de nærmeste år være et af Københavns nye dynamiske erhvervscentre. Flere virksomheder har allerede rykket deres hovedsæde til Scanport, herunder medicinalfirmaet Astellas Pharma – og i 2019 flytter Ferring Pharmaceuticals deres danske hovedsæde og 600 medarbejdere til området – med placering lige ud til vandet. Begge virksomheder, der er internationale og har mange svenske og danske medarbejdere, får nu 30  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

et endnu bedre fundament for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra begge sider af Øresund, da Øresundstoget forbinder området med Skåne og Malmø.

aktiviteter som fitness, roning og svømning, så området er levende og mere end et klassisk kontorområde, siger Elo Alsing.

- Scanport har infrastruktur i verdensklasse. Man har lufthavnen, metro, togstation, motorvej og en bro til Sverige lige ude foran hoveddøren, siger Elo Alsing, som er markedschef i Skanska.

Overordnet set er Skanskas plan at gøre brug af det fundament, der allerede eksisterer i området, heriblandt Amager Strandpark og den lokale havn. Scanport Havn, hvor det er muligt at erhverve sig en bådplads nær Den Blå Planet og ud til Øresundsbroen.

- Når vi investerer, er det, fordi vi ser et stort potentiale i området. Vi ser det som en forlængelse af den positive udvikling, som København gennemgår. Der flytter 10.000 mennesker til København hvert år, så byen vokser udad. Ørestad har været en succes, og vi ser nu Scanport og hele lufthavnsområdet som næste skridt i, at København bliver mere og mere international, siger han.

Næste skridt er at bygge et hotel med omkring 350 værelser, hvor turister, forretningsfolk og andre kan overnatte, mens de er i byen. Allerede nu tiltrækker Den Blå Planet, Nordeuropas største Akvarium omkring 500.000-600.000 gæster om året og skaber en masse liv og aktivitet i området.

MERE END ET KLASSISK ERHVERVSKVARTER Skanska ønsker at skabe et inspirerende byområde med mange aktiviteter, der engagerer de lokale beboere, virksomhedernes medarbejdere og turister såvel som forretningsrejsende, der er i byen. - Vi vil have et område med aktiviteter, der skaber indhold og værdi til borgere og medarbejdere i området. Vi håber at få gang i en masse

- Vi er begavet med, at vi har fået Den Blå Planet som nabo. Det er en fantastisk mulighed for at skabe nogle rammer, som folk synes er interessante. Kan vi skabe oplevelser for de mange mennesker, der kommer til området, som eksempelvis havneture, bådture, fiskeauktion, vinterbadning og sauna, besøg på caféer og restauranter, som ligger i området- så er det en del af det liv, vi gerne vil skabe i området, siger Elo Alsing, markedschef i Skanska.


Vi vil gerne skabe en levende bydel som skaber merværdi for virksomhederne og tilbyder medarbejdere og de borger som opholder sig i området mulighed for at netværke, være aktive og have det sjovt, siger Elo Alsing

FAKTA OM SCANPORT Adresse: Amager Strandvej 387-405, 2770 Kastrup Areal: Fra 2.000 m² og op til 50.000 m² Leje pr. m² fra kr.: 1.375 Drift pr. m² kr.: 230 Certificering: DGNB Guld Kontakt: Brian Tretow-Loof brian.loof@newsec.dk Tlf.: 40 20 78 70 31  MAJ 2017 | KONTOR


Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup

LEJE KONTOR

Eksklusive lejemål med havudsigt i Tuborg Havn ∙∙ Kontor/showroom 130 - 4.787 m2 ∙∙ Mulighed for op til 2.800 m2 i ét plan/4.300 i to plan ∙∙ Effektiv indretning ned til 15 m2 pr. medarbejder ∙∙ Fælles kantine og terrasse ∙∙ Attraktivt område ∙∙ Gode parkeringsforhold

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift fra kr. 1.200 Sagsnr.: KLKK90080 32  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: D


Rørmosevej 2B, 3450 Allerød

LEJE KONTOR

1.512 m2 effektivt og synligt domicil i Nordsjælland ∙∙ Lejemålet kan opdeles etagevis fra 504 m2 ∙∙ Fleksible indretningmuligheder ∙∙ Ny kantine med udgang til solskinsterrasse ∙∙ Mange gratis parkeringspladser ∙∙ Mulighed for lager med port ∙∙ Beliggende i det mest attraktive erhvervsområde i Allerød ∙∙ Få minutter til Hillerødmotorvejen Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 1.000 Sagsnr.: KLKK90192

Energimærkning: Undtaget 33  MAJ 2017 | KONTOR


Islevdalvej 98, 2610 Rødovre

LEJE KONTOR/SHOWROOM

Showroom-/kontordomicil med lager ∙∙ Velkendt og meget synlig ejendom ved Motorring 3 ∙∙ Nabo til Toys’R’Us og område med bl.a. bilhandlere ∙∙ 3.600 m2 kontor/showroom, heraf 1.000 m2 lager - kan opdeles ∙∙ Nyere ejendom der er gennemgribende istandsat ∙∙ Lager med tilkørselsramper og læsseporte ∙∙ Flot moderne kantine og badefaciliteter ∙∙ Gode og gratis parkeringsforhold Årlig leje pr. m2 ekskl. drift: Kontor kr. 925 | Lager kr. 700 Sagsnr.: KLKK90162

Energimærkning: E

Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

LEJE KONTOR

INDRETNINGSFORSLAG

Optimal beliggenhed ved Vallensbæk station ∙∙ 2.285 m² kontor til leje i præstentabel ejendom, med tilhørende lagerfacilitet på 1.369 m² ∙∙ Tæt på S-tog og motorvej ∙∙ Tæt på indkøbsmuligheder og fitness ∙∙ Synlig placering ∙∙ Flot kantine og mulighed for reception ∙∙ Solrig terrasse ∙∙ Opdeling fra 920 m² Årlig leje kontor pr. m2 ekskl. drift kr. 975 Sagsnr.: KLKK90262 34  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: D


LEJE KONTOR

Delta Park 40-46, 2665 Vallensbæk Strand

ATTRAKTIVT COMPANY HOUSE MED FANTASTISK GOD BELIGGENHED ∙∙ Effektive kontorer fra 336-2.464 m2 med mange muligheder for opdeling ∙∙ Let tilgængeligt med direkte adgang til motorvejsafkørsel 25 ∙∙ Gode og gratis parkeringsforhold ∙∙ Synligheden fra E20 eksponerer for 103.000 billister dagligt ∙∙ Mødelokaler med det nyeste AV-udstyr ∙∙ Kantinen skal opleves ∙∙ Green Building certificeret - lavt energiforbrug Årlig leje pr. m2 ekskl drift kr. 1.150 Sagsnr.: KLKK90142

Energimærke: A

E 20

35  MAJ 2017 | KONTOR


DU ER STADIG VERDENS CENTRUM Hidtil har Norrporten og Ejendomsselskabet Briggen været kendt som visionære, tillidsfulde og efterspurgte aktører på markedet for erhvervsejendomme i de største svenske byer samt i det storkøbenhavnske område. Det vil selskabet fortsat være. Dog ikke som Norrporten og Briggen, men som Castellum. Det vigtigste er naturligvis at vide, at Castellum er den mest nærliggende og oplagte samarbejdspartner, når det handler om attraktive, moderne, velbeliggende og veldrevne kontorer og butikker plus lager- og logistikfaciliteter. Og du kan altid regne med, at du er verdens centrum i relation til Castellum. Castellum er et af markedets største ejendomsselskaber, som ser styrken i at være store, for det giver tryghed for både Castellums kunder og ejere. Det giver derudover ressourcer til ikke kun at udvikle ejendomme, men også at bidrage til hele byers og regioners udvikling. Samtidig ser Castellum også styrken i at være små. Muligheden for at være tæt på kunderne, at kende deres forretning og det lokale marked, de korte beslutningsveje og ikke mindst det personlige engagement. I NÆRHEDEN OG NÆRVÆRENDE Virksomheden er koncentreret om attraktive vækstmarkeder i Sverige og Danmark, udvikler sig i takt med nye og eksisterende kunders behov og deltager aktivt i udviklingen af bydele og byer. Den decentraliserede organisation gør det muligt for Castellum at have indgående viden og kendskab til hvert lokalt marked, at have nære relationer til kunderne og en stor forståelse for deres virksomhed. Castellum ved, at aftaler indgås mellem mennesker, og i dialog med kunderne udvikles skræddersyede løsninger, der øger trivslen, effektiviteten, indtjeningen og arbejdsglæden.

BÆREDYGTIG FORRETNING Castellum er en af ejendomsbranchens største aktører og muligheden for vækst er baseret på en kontinuerlig udvikling. Arbejdet med bæredygtighed handler om at drive virksomheden på en ansvarlig måde og skabe langsigtede løsninger ud fra såvel økonomiske, miljøvenlige som sociale perspektiver. Miljømæssig bæredygtighed betyder blandt andet, at Castellum bruger ressourcer som energi og vand så klogt og effektivt som muligt, og at både ny-, til- og ombygninger følger en høj miljøstandard. Social bæredygtighed betyder, at Castellum engagerer sig i de byer, områder og regioner, hvor selskabet har aktiviteter, og at virksomheden samarbejder med kunder, kommuner og andre partnere. Det betyder også, at Castellum samarbejder med skoler og universiteter og tilbyder unge lærepladser og sommerferiejobs. Og – naturligvis – passer Castellum også godt på sine egne medarbejdere.

Roskildevej 22, 2620 Albertslund Lejemål fra 263-1.436 m² i fantastisk ejendom lige ud til Roskildevej og nem adgang til hele Storkøbenhavn. Fleksibel indretning, høj funktionalitet og godt indeklima og alle tænkelige fælles faciliteter. Sagsnr.: KLKK90205

Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby Moderne og eksklusivt flerbrugerhus med præsentable og lyse kontorer kun ét lejemål på 759 m² tilbage - i Business House med fælles kantine, mødefaciliteter og indbydende indgangsparti med fælles foyer. Nær Motorring 3 og Roskildevej. Sagsnr.: KLKK90022

Kontakt Newsec Egeskov & Lindquist for mere information på tlf. 33 14 50 70 eller læs mere på newsec.dk 36  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN


LEJE KONTOR/LAGER

Stensmosevej 15, 2620 Albertslund Business House med fælles kantine, mødefaciliteter, auditorium, storrum, høj kælder med bad og fitness. Lejemål fra ca. 240-3.776 m2 nyistandsættes efter lejers behov. Sagsnr.: KLKK90165

Roholmsvej 19-22, 2620 Albertslund Op til 3.299 m2 lager - med 4,3 meter til loftet, som kan lejes separat eller opdeles i mindre lejemål. Der er gode tilkørselsforhold via udvendig rampe og to porte og beliggenheden er tæt på motorvejsnet og Roskildevej. Sagsnr.: ILIK90046

Kontakt Newsec Egeskov & Lindquist for mere information på tlf. 33 14 50 70 eller læs mere på newsec.dk 37  MAJ 2017 | KONTOR


Tangen 8, 8200 Aarhus N

LEJE KONTOR

Attraktiv leje i flot ”FORT KNOX” lejemål ∙∙ Samlet etage areal 400 m² i stueetagen ∙∙ Attraktiv beliggenhed, tæt ved motorvej ∙∙ Sikret lejemål ud over det sædvanlige ∙∙ Fælles kantine og reception ∙∙ P-pladser er inkluderet i lejemålet

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift kr. 800 – åben for dialog og forhandling Sagsnr.: KFKÅ90010

Energimærkning: A

K ntorudlejning

– søgning begynder altid hos Newsec

Lige siden Egeskov & Lindquist A/S begyndte sit virke i 1991, har udlejning af kontorlokaler været én af vores bærende services. Uanset hvordan konjunkturerne ser ud, er der altid efterspørgsel efter mindre og mellemstore kontorer. Dette skyldes bl.a. at: • Nogle virksomheder eller organisationer vokser kraftigt og har behov for større lokaler, mens andre ikke længere har det samme behov, og ønsker et mindre lejemål.

• Nogle ønsker at reducere omkostninger og søger et lejemål i et billigere område – omvendt søger andre virksomheder mere eksklusive lejemål med henblik på at styrke deres image.

• Andre igen sidder ikke optimalt i forhold til medarbejdergrupperinger og samarbejde, hvorfor de søger efter et mere funktionelt og effektivt lejemål.

• Aktuelt oplever vi, at processerne gennemføres hurtigere, hvilket har medført et kraftigt fald i tomgangen og et stigende lejeniveau – vi er med andre ord ved at se et begyndende skifte fra lejers til udlejers marked.

38  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN


UDLEJET HOS NEWSEC 10.700 m² i Hirschsprung Hus i Virum udlejet til Novo.

4.000 m² på Roholmsvej i Albertslund udlejet til den internationale produktionsvirksomhed CNH Industrial på vegne af Castellum.

721 m² på Holmevej 30 i Hørsholm udlejet til Hørsholm Kommune

296 m² på Vesterbrogade 12 udlejet til Artileri Rebul International A/S.

Kontor på Niels Hemmingsensgade i hjertet af København udlejet til The Orbit Agency.

663 m² på Roskildevej 22 i Albertslund udlejet til produktionsvirksomheden d line på vegne af Castellum.

489 m² på Kronprinsessegade 54 4. th i København K udlejet til rejsearrangøren Sundio Scandinavia.

Kontor på Holmbladsgade udlejet til Danske Fysioterapeuter og Kost & Ernæringsforbundet.

280 m² på Vesterbrogade 15 udlejet til Dansk Erhvervsbelysning ApS.

39  MAJ 2017 | KONTOR


INDUSTRI & LOGISTIK

UDENLANDSK INTERESSE I JYSKE EJENDOMME NORDJYLLAND

1,7%

Ved indgangen af 2017 stod kun 2,7% af landets industri- og logistikejendomme tomme, hvilket er det laveste niveau siden april 2009, og vidner dermed om en stigende interesse for segmentet. Ifølge vores nyeste research er afkastet for de bedste logistikejendomme i København over 5.000 kvadratmeter reduceret med 25 basispoint fra 6,75% i december 2015 til 6,50% i december 2016. Dette kan muligvis være en konsekvens af det større udbud som ses på området, da investorer som udgangspunkt ønsker et højere afkast i relation til en højere usikkerhed. UDENLANDSK INTERESSE Den udenlandske interesse er stadig stor i Danmark. Priserne på ejendomme og leje er ikke steget til samme højder som eksempelvis Sverige og England og gør derfor Danmark til et interessant marked for logistik. Tendensen viser dog, at de fleste udenlandske investorer – forsat – går efter ejendomme, som er placeret i København eller meget tæt på København.

det til tider investorerne. Forklarer man i stedet områderne med vægt på afstanden, er flere investorer i højere grad interesserede. MULIGHEDER I JYLLAND Et stort område med store muligheder er Jylland. Infrastrukturen er god og der ligger mange store ejendomme, somme tider til halvdelen af priserne i Københavnsområdet. De udenlandske investorer synes endnu ikke at have fået øjnene op for Jylland som investeringsmarked, men på trods af dette har flere store danskfødte internationale virksomheder valgt at placere dele- eller hele deres virksomhed i Jylland. Herunder kan nævnes LEGO, Vestas, Bestseller og Grundfos. Derudover har store internationale virksomheder også placeret dele af deres virksomheder i Jylland, eksempelvis Siemens og Smurfit Kappa.

Årsagen hertil kan givetvis være, at de udenlandske investorer ikke er tilstrækkeligt oplyste om hvor tæt vores land er, og hvor godt, vores infrastruktur fungerer.

Infrastrukturen er en stor fordel i Jylland. Særligt trekantsområdet er interessant, da dette fungerer som et knudepunkt, som forbinder Nordjylland, og forbindelser fra Sjælland og Fyn. Dette gør det muligt for virksomhederne at fragte deres varer ud af landet gennem Tyskland nemt og smertefrit – og ikke mindst spare broafgifter eller bådafgifter, hvis varerne skulle være fragtet fra Sjælland gennem Tyskland og ud i resten af Europa.

Hvad der for os danskere synes som værende helt naturligt, kan for udenlandske investorer virke meget fjernt. Nævner man eksempelvis områder kun ved navn og udelukker at nævne afstanden, som kan være 1 time fra København, afskrækker

Jylland præsenterer store muligheder for investeringer, og som nævnt er de udenlandske investorer måske ikke tilstrækkelig oplyst om mulighederne og fordelene ved at investere i Jylland på logistikmarkedet.

40  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

TREKANTSOMRÅDET

250 450


DKK LEJESPÆND % TOMGANG

Kr. pr. m2 p.a. ekskl. drift

AALBORG

Pr. 1/1 2017

250 450

STORKØBENHAVN

325 550

KØGE BUGT HØJLAGER

350 550

STORAARHUS

250 375 HELE LANDET

3,9% ØSTJYLLAND

FYN

2,7% 200 350

3,3%

3,8%

KØBENHAVNS OMEGN

SJÆLLAND

200 375

41  MAJ 2017 | PRODUKTION, LAGER & LOGISTIK


Stamholmen 175, 2650 Hvidovre

SALG/LEJE DOMICIL

Lager med køl og frys

Distributionsejendom med facade mod motorvejen ∙∙ 11.667 m2 bygning, fordelt på ca. 3.000 m2 køl og frost, ca. 4.000 m2 tørlager og varehåndtering, ca. 650 m2 lagerkælder, ca. 4.000 m2 kontor, heraf ca. 1.000 m2 udlejet samt 23.028 m2 befæstet og grundareal ∙∙ Gode og funktionelle lagerhaller med god udenomsplads ∙∙ Velholdt ejendom med mange porte ∙∙ Kan lejes efter nærmere aftale

Kontant kr. 42.500.000 Sagsnr.: ISIK90047 42  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Energimærkning: C


LEJE KONTOR/LAGER

Helgeshøj Allé 38, 2630 Taastrup

Nyt lager til opførelse fra 2.000 m²

Godt beliggende, højloftet lager med læsseramper ∙∙ Fra 136 m2 til 2.742 m2 kontor ∙∙ Lager fra 2.000 m2 til 16.000 m2 - opføres ved indgåelse af lejekontrakt - forhør nærmere ∙∙ Meget lyse kontorer ∙∙ Stor fælles kantine med indbydende gårdhave ∙∙ Fælles auditorium og mødelokaler ∙∙ Sportshal og fitnessrum for de aktive ∙∙ Gratis parkering på terræn Leje pr. m2 ekskl. drift: Kontor kr. 675 | Nybygget lager fra kr. 550 Sagsnr.: KLKK90219

Energimærkning: Undtaget 43  MAJ 2017 | PRODUKTION, LAGER & LOGISTIK


Herstedvang 10, 2620 Albertslund

LEJE INDUSTRI

Lager med ramper

Lager med ramper og kontor i direkte tilknytning Lageret er opført i en søjlefri trækonstruktion i form af limtræsbuer monteret med sadeltag. Hele lageret er isoleret og har en loftshøjde på ca. 5 meter i siderne og ca. 7 meter på midten. Facademuren er udført i gule teglsten forsynet med trævinduer monteret med termoglas. Bygningen er forsynet med flere ledhejseporte, og det er muligt at etablere flere porte efter nærmere aftale. I lagerbygningens syd-gavl er etableret en ældre overdækket læsserampe. Lagerdelen er opdelt i flere selvstændige haller og kan opdeles i flere lejemål – f.eks. Ved fremleje. I hallerne er etableret sprinklingssystem. Foran hallerne forefindes et befæstet kørsels-og parkeringsareal.

Erik Husfeldts Vej 7 husede tidligere værkstøjsproducenten/ -rådgiveren Kyocera Unimerco, men skal nu danne ramme om et nyt dansk kraftcenter for viden, kaldet InQvation.

44  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

Der må ikke foretages udendørs oplag i området. Placering af affaldscontainere og lign. Aftales nærmere med udlejer. Fra lagerdelen er der direkte adgang til meget præsentabelt kontor på i alt 1.916 m² fordelt på 3 etager, der primært er indrettet som storrumskontor.

Årlig leje pr. m2 ekskl. drift: Kontor kr.: 650 | Lager kr. 375. Sagsnr.: ILIK90073

Energimærkning: D

FRA VÆRKTØJ TIL HØJTEKNOLOGISK INNOVATIONSCENTER Unimerco opførte selv ejendommen i 2003, og de 3.257 kvadratmeter indeholder produktionshal, lager, administration og overnatningsmuligheder med eget bad til overnattende udenlandske medarbejdere. Virksomheden blev grundlagt i 1964, hvor aktiviteten var handel med sømpistoler. Mange opkøb senere rådgiver de i dag om og sælger skærende værktøj, måleværktøj og værktøj til befæstelse til industrien. Siden 2011 har de været en del af den Globale Kyocera koncern. ”Ejendommen stod tom i en længere periode, men med en ihærdig og vedholdende salgsindsats fandt vi den rigtige køber, som kunne se fremtidsmulighederne i bygningen. Desuden er

ejendommens placering i Høje-Taastrup Kommune – et absolut plus for de nye virksomheder, som skal anvende lokationen,” fortæller associeret partner hos Newsec Regitze Lund. Den nye ejer af ejendommen, Zibra A/S, har erhvervet ejendommen med henblik på at etablere InQvation. Bygningen skal forvandles til et højteknologisk innovationscenter bestående af fremtidens teknologier, ypperlig arkitektur og et køkken med den bedste føde til nysgerrige hjerner. Ambitionen er at skabe et intenst inspirerende miljø, der kan skabe vækst, kreativitet og arbejdsglæde for innovationshungrende organisationer – og føde nye virksomheder, der kan gøre en forskel for det danske samfund.


SOLGT OG UDLEJET HOS NEWSEC ERIK HUSFELDTS VEJ 7, TAASTRUP

TEGLHOLMSGADE 1, KØBENHAVN SV

3.257 m² kontor/lager solgt for Kyocera Unimerco Tooling A/S.

2.600 m² lager & grund udlejet til Ålborg Universitet.

ULLSVEJ 1, KØGE

KAARSBERGVEJ 2, EBELTOFT

72.000 m² grund solgt for NCC.

9.200 m² produktionsejendom solgt for Tata Steel Byggesystemer.

BJARKESVEJ 5, ALLERØD

LYSKÆR 10, HERLEV

3.000 m² kontor/lager/produktion solgt for North Sails.

3.200 m² lager/kontor udlejet for Friheden Gruppen A/S.


STADIG GODE GRUNDE TIL AT BYGGE NYT Udbuddet af effektive bygninger til salg eller leje har svært ved at dække efterspørgslen inden for industri-, lager- og logistikejendomme i Storkøbenhavn, hvilket betyder, at behovet for nybyggeri og grunde fortsat er stort. Yderligere 800.000 kvadratmeter byggejord i Køge er derfor meget velkomne. Skandinavisk Transport Center (STC) i Køge har for nyligt kunnet melde udsolgt for grunde - i alt 1.700.000 kvadratmeter er solgt, siden der i år 2000 kun var en bar mark. Nu udvider de med yderligere 7-800.000 kvadratmeter i forbindelse med det bestående område. Tidligere har STC tiltrukket virksomheder som Lidl og Netto, og i 2016 blev to af de største byggeprojekter på Sjælland igangsat i Køge. PostNord opfører for 800 millioner kroner lager og pakketerminal, som skal stå færdige i slutningen af året. Projektet kræver meget jord, og Newsec Egeskov & Lindquist har bidraget ved at formidle cirka 72.000 kvadratmeter. ”Vi havde en god dialog med sælgeren af jorden, NCC, og vi glæder os til at se det endelige resultat sidst på året,” fortæller associeret partner og seniorrådgiver hos Newsec, Regitze Lund. Lægemiddelgrossisten Nomeco investerer en halv milliard kroner i et logistikcenter, som er klar til brug i 2018. STIGENDE LEJENIVEAU Lejen for de absolut bedst beliggende ejendomme i Københavns omegn ligger i samme niveau som i 2016 nemlig 550 kroner pr. kvadratmeter pr. år. Vi ser også priser 46  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

på helt op til 600 kroner på byggeri med 10 meters loftshøjde og begrænset vedligeholdelsesbehov. Bunden i prisspændet er steget med 25-50 kroner. FLERE MULIGHEDER I STORKØBENHAVN For dem, der selv ønsker at bygge, kan vi for øjeblikket anvise erhvervsgrunde bl.a. i Hvidovre, Greve, Glostrup, Høje Taastrup og Ballerup (kun til industri og kontor). Vi har ekspertisen til at rådgive jer, så I kommer sikkert gennem processen, uanset om behovet er at ∙∙ Købe en grund ∙∙ Sælge en grund ∙∙ Finde en bruger/lejer ∙∙ Udvikle og opføre en bygning ∙∙ Finde en investor Har I overvejelser om køb eller salg af byggejord, så kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af mulighederne. Vi har også gode kontakter til erfarne entreprenører og udviklere. Den stigende efterspørgsel på effektive ejendomme betyder, at vi har stor interesse i at føje yderligere velbeliggende byggegrunde til vores kartotek.

Brabrand 10.200 m² Hedensted 68.000 m² Padborg 195.200 m²


Vi har grunde til industriog logistikejendomme både på Sjælland og i Jylland. Kontakt os gerne for en nærmere drøftelse.

Ballerup 46.000 m² Hvidovre 16.400 m² Glostrup 6.200 m² Høje Taastrup 25.000 m² Greve 42.300 m²

47  MAJ 2017 | PRODUKTION, LAGER & LOGISTIK


DETAILHANDELSMARKEDET Over de seneste fem år er den danske e-handel steget med godt 70% fra en årlig omsætning på 40 milliarder kroner til 100 milliarder kroner i 2016.

Ifølge DIBS Payment Services, udgør hele 53% af den samlede e-handel primært rejser og serviceydelser tilknyttet rejser. 32% af omsætningen er elektronik, tøj, møbler og madvarer med mere.

Hvor danskerne tidligere gik på internettet for at sammenligne priser og købe varen så billigt som muligt, fylder bekvemmeligheden og friheden mere i dag. Man sparer en masse tid og ressourcer ved at købe sine varer online.

OMVENDT SHOWROOMING Showrooming, som er en betegnelse for forbrugere, som får vejledning mm. i butikkerne, men køber varerne på nettet, har fået stor omtale i medierne. Til gengæld viser en ny undersøgelse,

FORTSAT HANDEL MED DETAILEJENDOMME I forhold til det store transaktionsniveau i 2015 som var drevet af en række større transaktioner

% TOMGANG DKK LEJESPÆND

6,7% NORDJYLLAND

AALBORG

at det kun er omkring 20% af forbrugerne som reelt benytter sig af showrooming, mens mere end halvdelen benytter sig af en omvendt metode hvor man får inspiration på nettet, men køber varerne i butikkerne.

Pr. 1/1 2017

750 3.250

Kr. pr. m2 p.a. ekskl. drift

KØBENHAVN STRØGET/ KØBMAGERGADE

6.500 23.500

ØSTJYLLAND

5,5% STORAARHUS

500 1.500

AARHUS CITY

AARHUS STRØGET

2.750 6.000

TREKANTSOMRÅDET

750 3.250

1.750 5.000

750 2.250

STORKØBENHAVN

5,6% HELE LANDET

ODENSE CITY

750 2.500

ODENSE VESTERGADE

3.000 5.750

48  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

KØBENHAVN CITY/ FREDERIKSBERG

KØBENHAVNS OMEGN

2,5%

SJÆLLAND

500 3.500

800 4.750

KØBENHAVN CITY

3,2%


- UDVIKLING PÅ ALLE FRONTER af detailejendomme, faldt aktiviteten i segmentet en smule i 2016. Det er fortsat hovedsageligt ejendomsfonde, som dominerer segmentet, og vi vurderer, at deres andel udgør 60% af markedet. Udenlandske investorer er stadig mest aktive i retailsegmentet. Vi forventer en stigning i investeringer i sekundære retailejendomme i den nærmeste fremtid. Eksempler kunne være indkøbscentre i forstæderne til de større danske byer. NYE SPISESTEDER BLOMSTRER OP København er givetvis det marked, hvor der sker de fleste ændringer, og har de fleste tilbud til borgerne. Der dukker konstant nye spisesteder op, og der tages nye tiltag for at få folk ud at bruge byen. Blandt andet kan nævnes Westmarket, som åbnede på Vesterbro i januar som en pendant til Torvehallerne i indre by. Også i Aarhus er de glade for mad, og Aarhus Central Food Market åbnede sidste år i oktober i Aarhus-hallen på Sankt Knuds Torv. Derudover blev der bragt liv

tilbage til DSB´s gamle busgarager, hvor der serveres Street Food fra mere end 25 forskellige madboder. I Københavns Ørestad er Royal Arena åbnet, og har dannet rammen for nu flere velafsluttede koncerter. Den gode infrastruktur med metro og togforbindelser gør det nemt for koncertgæster at komme frem og tilbage. ÆNDRINGER TIL ERHVERVSLEJELOVEN RELEVANTE FOR DETAILEJENDOMME 1. januar 2017 trådte en ændring af erhvervslejeloven kraft. Én af ændringerne indeholder bl.a. en præcisering af lovens § 13, hvilket betyder, at der fremover bliver taget højde for alle relevante vilkår, såfremt et sammenligningslejemål skal anvendes sammen bevismateriale i en huslejesag.

hvilket betyder, at en forskel på et stort beløb i lejen, kan være uvæsentlig, såfremt der i procent er tale om en mindre stigning og vice versa. Beregningen sker som afvigelse fra markedslejen i procent. Jf. retspraksis skal forskellen udgøre ca. 10-15%, før der kan kræves lejeændring. Ved beliggenhed forstås ikke blot en geografisk placering, men også adgangsforhold m.v. Et lejemål beliggende i stuen er svært sammenligneligt med et lejemål i kælderen eller på 1. sal, hvis der er tale om butikslejemål. Ifølge EHL § 16, stk. 6, nr. 5 kan særlige forbedringer, indretninger eller ombygninger af det lejede, som udlejer selv har udbedret ifølge aftale med lejer, ikke påvirke fastsættelsen af lejen i forhold til markedslejen.

For at der kan kræves ændring af lejen jf. EHL § 13, er det en betingelse, at lejen er væsentlig højere eller lavere end markedslejen. I praksis tages der udgangspunkt i stigningens relative størrelse,

LEJE RETAIL

Vesterbrogade 43 st., 1620 København V

Butikslokale midt i Vesterbros pulserende liv ∙∙ Butik på 187 m2 ∙∙ Effektivt og højloftet butikslokale ∙∙ Flot facade med glas fra gulv til loft ∙∙ God eksponering ved Vesterbros torv ∙∙ Mange hoteller i området ∙∙ Lager i forbindelse med butiken ∙∙ Spisekøkken og toilet i baglokalet ∙∙ Der må ikkelaves varm mad i lejemålet Leje pr. mdr. ekskl. moms inkl. drift kr. 39.000 Sagsnr.: DLDK90050

Energimærkning: D 49  MAJ 2017 | DETAIL


O U T LO O K

DE NORDISKE NORGE

På trods af en relativt sløv start på 2016, sluttede det Norske ejendomsmarked året stærkt. Den sløve start var forårsaget af investorer, som var tilbageholdende pga. de makroøkonomiske indikatorer, såsom en lav oliepris, højere arbejdsløshed og en lav vækst i BNP. 2016 var dog – i historisk perspektiv – stadig et stærkt år for Norsk økonomi. I første halvår udgjorde den samlede transaktionsvolumen i Norge omkring NOK 30 mia. fordelt på cirka 100 transaktioner. I andet halvår var der næsten 200 transaktioner, hvilket medførte en transaktionsvolumen i Norge tæt på NOK 300 mia. Dette er langt mere end i 2014 og 2015, hvor de var henholdsvist NOK 79 og 125 mia. Selvom vi hos Newsec mener, at antallet af transaktioner er vigtigere end deres størrelse, indikerer udviklingen, at det norske investeringsmarked er sundere end nogensinde før. Udenlandske investorer har i de tidligere år købt ejendomme i CBD, som har resulteret i en forøgelse af forrentningskravet. I 2016 havde de

SVERIGE

En faktor, der bidrager til den fortsatte store interesse for ejendomme, er den lave rente. Den negative rente fra 2015 blev sænket yderligere i 2016, hvilket har øget tempoet i et allerede rødglødende svensk ejendomsmarked. På sit sidste møde i december besluttede Riksbanken at holde repo-renten på 0,5%, og vi forventer, at den næste stigning først finder sted i 2018. I løbet af 2016 skabte en række politiske begivenheder usikkerhed på verdensmarkedet - herunder det amerikanske valg og Brexit. Resultaterne forventes primært at påvirke den svenske eksportsektor, når de globale handelsrelationer bliver sat på prøve. Den samlede transaktionsvolumen i 2016 slog alle tidligere rekorder og endte på mere end SEK 201 mia. fordelt på i alt 535 transaktioner (på over SEK 40 mio.), hvilket også er rekord. Året sluttede med en intens måned, hvor man afsluttede handler for mere end SEK 31 mia. - den næsthøjeste månedlige volumen i 2016. Transaktionsvolumen for 2016 er 37% større end i 2015, hvor den var SEK 148 mia.

50  NEWSEC EJENDOMSMAGASIN

udenlandske investorer kun en markedsandel på 8% mod 43% i 2015 og 24% i 2014. Med mindre udenlandske investorer har en forventning om stigende renter, mener vi, at investorer bør undersøge mulighederne for at købe ejendomme i andre centrale områder af Oslo samt overveje centralt beliggende ejendomme i de andre store byer i Norge, såsom Bergen, Stavanger og Trondheim. FREMTIDSUDSIGTER Den overordnede vurdering af det Norske ejendomsmarked er, at økonomien i øjeblikket, og på sigt, generelt er i god stand. Udlejningen for virksomheder i 4. kvartal 2016 viser en væsentlig stigning i forhold til de foregående kvartaler. Dette kan være et udtryk for, at virksomhederne er mere positive. Dette understøttes af en stor stigning fra 47,8 i november til 51,4 i december, i ”The Purchasing Manager’s Index”, som måler virksomhedernes produktionsforventninger. Dette kan indikere, at 2017 bliver et år med en forbedret vækst i den norske økonomi.

I løbet af 2016 er det private ejendomsselskaber og ejendomsfonde, der har været mest aktive på sælgersiden. Tilsammen stod disse aktører for knapt halvdelen af den samlede transaktionsvolumen - henholdsvis 25% og 20%. På købersiden har private ejendomsselskaber og børsnoterede ejendomsselskaber været de største investorer i løbet af året, og de tegnede sig for godt 60% af volumen. FREMTIDSUDSIGTER Sverige anses for at have gode økonomiske nøgletal i kraft af lav statsgæld, konkurrencedygtige eksportindustrier og en høj opsparingskvote, som forventes at skabe et solidt grundlag for en fortsat vækst i 2017. Sammen med en lav repo-rente, relativt god adgang til finansiering og mangel på højtforrentede alternative investeringer er der gode udsigter for ejendomsmarkedet i 2017.


I hvert nummer af Newsec Ejendomme sætter vi fokus på et særligt område inden for erhvervsejendomme i form af nyheder eller interessante fremtidsperspektiver, forventninger m.m.

MARKEDER FINLAND

Den finske økonomi viste tegn på forbedringer gennem vinteren 2015-2016 og tilliden til den finske økonomi er ligeledes steget gennem 2016, hvilket en styrket forbrugertillid bevidner. Økonomien er vokset i et hurtigere tempo end flere analytikeres forventninger. Finlands BNP er voksende, samtidigt med, at flere kommer i beskæftigelse, og privatforbruget bevæger sig i positiv retning. Der er fortsat ikke en tilfredsstillende eksportaktivitet i landet, og investeringerne foregår i et utilfredsstillende tempo. Dog oplever investeringer i byggebranchen en hurtig fremgang. For at opnå en bedre overordnet vækst er det nødvendigt med en stigende eksport, ligesom investeringerne i landet skal følge privatforbruget samt byggebranchens udvikling, hvilket pt. ikke er tilfældet. Den svage eksport betyder for Finland, at økonomien er stærkt afhængig af den indenlandske efterspørgsel. Nu, hvor den finske økonomi viser tegn på forbedringer, og privatforbruget er stigende kunne dette medføre en stigende interesse og derved en større efterspørgsel efter butikslokaler. Dog

Udsigterne for de Nordiske lande i fremtiden ser lyse ud. Økonomierne er sunde med lave mængder statsgæld og positive estimater- og tendenser for de makroøkonomiske indikatorer. Investeringsog transaktions landskabet har ligeledes vist sig fra sin positive side. Det er forventeligt, at de generelle muligheder for finansiering fortsat vil være fordelagtige i den nærmeste fremtid. De nordiske lande, på nær Norge, som er med i det europæiske samarbejde, læner sig op ad beslutningerne og politikkerne som kommer fra ECB. Den nyeste rapport fra ECB beskriver, at økonomerne estimerer en økonomisk vækst som er en smule over tidligere forventninger. Selvom dette giver anledninger til spekulationer om rentestigninger, må det dog forventes, at renterne med relativt stor sandsynlighed fortsat vil være lave.

synes det stigende privatforbrug ikke at matche efterspørgslen efter butikslokaler selvom privatbruget i Finland udvikler sig langt bedre end i de øvrige nordiske lande. FREMTIDSUDSIGTER Newsec forventer et særdeles aktivt finsk ejendomsmarked i fremtiden. I starten af året var der masser af kapital i markedet, og vi forventer, at det forsætter. Den lave rente og adgang til finansiering er med til at holde hånden under investeringerne i ejendomsmarkedet. Investorerne vil holde interesseren, så længe økonomien i Finland udvikler sig positivt. Newsec mener, at transaktionsvolumen for boligudlejningsejendomme vil aftage i forhold til sidste år, hvor den var € 2,7 mio., og at der vil opstå en ny efterspørgsel i infrastrukturelle investeringer samt investeringer i andre typer ejendomme. Vi forventer en samlet transaktionsvolumen i 2017 på € 5,5 – 6,5 mia.

Nogle segmenter klarer sig bedre end andre. Særligt logistik- og detailejendomme i Finland præsenterer et højt afkast. Dog er det værd at tilføje, at nogle beliggenheder er mere risikofyldte end andre. Det forventede afkast i nogle sub-beliggenheder kan derfor se ens ud, men have en langt højere grad af usikkerhed og volatilitet og dermed risiko. Det er derfor vigtigt at investorer udvælger sine investeringer nøje og med beliggenhed for øje for at undgå unødvendige risici. Stigningerne i de forventede afkast mod risiko er primært drevet af forventninger til stigninger i lejeniveauerne kombineret med en indsnævring mellem afkastet på ejendomme og obligationer.

51  MAJ 2017


VELKOMMEN TIL NEWSEC EGESKOV & LINDQUIST

EJENDOMSRÅDGIVERE MED SPECIALE I ERHVERVSEJENDOMME

SALG & UDLEJNING • Køb og salg • Udlejning • Afdisponeringsstrategier • Sale & lease back CAPITAL MARKETS • Investeringsejendomme • Corporate Finance • Investeringsrådgivning • Køberrådgivning VURDERING • Vurderinger & værdiansættelser • Markedslejevurdering • Skattevurderinger og klagesager • Syn & skøn • Due diligence ANALYSE • Markedsrapporter • Skræddersyede analyser • Forventningsanalyse CORPORATE SOLUTIONS • Lejerrådgivning • Søgning efter nyt lejemål • Rådgivning om eksisterende lejemål • Kontraktforhandling på vegne af lejer PROJEKTUDVIKLING • Rådgivning om domicilplacering • Evaluering og udvikling af byggeprojekter • Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier • Strategisk ejendomsoptimering

NEWSEC EGESKOV & LINDQUIST A/S Silkegade 8, 1113 København K. Tlf.: 33 14 50 70 Banegårdspladsen 20 A, 8000 Aarhus C. Tlf.: 87 31 50 70 www.newsec.dk | info@newsec.dk

Newsec ejendomme maj 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you