Icon News 2 2018 FI

Page 6

ASIAKASUUTINEN TEKSTI: IINA TIIHONEN KUVAT: SAMI HEISKANEN

Leena Melartin apteekkari Työskennellyt apteekkarina vuodesta 2012 Harrastukset Mökkeily, melonta, pyöräily, telemark ja crossfit Motto ”Jos ei mitään tee, niin ei myöskään mitään tapahdu ” Mitä ruokaa laitat läheisillesi? Lihapullia

Tärkein laatukriteeri on varastoautomaatin toimintavarmuus 6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.