Icon News 2 2018 FI

Page 10

UUTISIA NEWICONILTA TEKSTI: IINA TIIHONEN KUVAT: MARKUS ASPEGREN, ALIAS STUDIO

PÄIVITETTY LAATUJÄRJESTELMÄ PARANTAA RISKIENHALLINTAA NewIcon päivitti laatujärjestelmänsä ISO 9001:2008:sta ISO 9001:2015:een kesäkuussa 2018. Yrityksen sitoutuminen laatujärjestelmään näkyy asiakkaille laadukkaina tuotteina ja palveluina. Tavoitteena on, että lääkehuollon automaatiolaitteet parantavat apteekkien ja sairaaloiden tehokkuutta potilasturvallisuutta unohtamatta. Päivitetyn laatujärjestelmän isoimmat käytännön muutokset liittyivät NewIconilla riskienhallintaan ja mahdollisuuksien näkemiseen. Tämä tarkoittaa prosessien kehittämistä entistä sujuvammiksi ja tehokkaimmiksi. – Riskejä on aina olemassa, mutta merkittävää on se, miten yritys ottaa ne huomioon toiminnassaan. Tarkoituksena on tunnistaa riskit mahdollisimman ajoissa, jotta niihin osataan varautua tarvittavilla toimenpiteillä, kuvailee päivityksestä vastannut NewIconin laatuinsinööri Joona Turunen. Riskit voivat liittyä esimerkiksi toimitusketjuun, osaamiseen tai sidosryhmiin. Yksittäiset riskit voivat olla arvoltaan aluksi hyvin vähäisiä, mutta muuttua merkittävimmiksi tulevaisuudessa, kun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. – Talouskasvun myötä voi tietyistä komponenteista tulla pula markkinoilla, jolloin täytyy huolehtia toimitusketjun sujuvuudesta varatoimittajien ja puskurivaraston avulla. Toinen esimerkki on, että uutta tuotetta kehittäessä huomaamme, että organisaatiosta puuttuu tarvittava osaaminen. Tähän kontrollitoimenpiteinä on muun muassa rekrytointi, sisäinen kouluttaminen ja yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen, Turunen luettelee.

10

Joona Turunen laatuinsinööri Työskennellyt NewIconissa 2,5 vuotta Motto ”Oppia ikä kaikki”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.