Page 1

LISTOPAD 2011 | PL

Historia sukcesów w Australii Technologia firmy Frauscher ustanawia nowe standardy

Wheel Detection Forum Przekazywanie najbardziej zaawansowanej wiedzy fachowej

Nawijanie cewek w naszym zakładzie Zapewnienie jakości dzięki insourcingowi


W MAGAZYNIE STOPKA REDAKCYJNA Właściciel i wydawca: Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestraße 1 4774 St. Marienkirchen, Austria tel.: +43 7711 2920-0 faks: +43 7711 2920-25 e-mail: office@frauscher.com Internet: www.frauscher.com Redakcja: Christian Pucher Tekst/projekt graficzny: Schuller & Kneidinger Kommunikationsberatung GmbH, 4020 Linz, Austria Zdjęcia: Foto Eder, Selectrail, L&B, Video Film Bartl, Fotosearch, QR National, Frauscher Druk: Wambacher Vees e.U.

Firma Frauscher dostarcza systemy liczenia osi do linii metra w Pekinie i Chengdu.

Innowacje Sukces pierwszego Wheel Detection Forum

strona 4

W praktyce Historia sukcesów w Australii +VZRVUHéL^LQNjJPLUHY`ULR5V^LQALSHUKPP

strona 6 strona 7

Partnerzy 4VKLYUPaHJQHSPUPP*42^7VSZJL 3 )·JLY[`ÄRV^HUPWHY[ULYa`ZLY^PZV^P

strona 8 strona 9

Produkcja 5H^PQHUPLJL^LR^UHZa`TaHRéHKaPL

strona 10

(R[\HSUVNjJP 7PLY^ZaLaHT}^PLUPLUHZ`Z[LT-(K* ;HYNP[LYTPU`ZaRVSLlj

strona 11

7YaLNSǃK^`KHYaLlj <YVJa`Z[VNjDžV[^HYJPHa^YLJJaLUPLT UHNYVK`KSHaHéVǏ`JPLSPÄYT`

strona 12

ultimate rail magazyn nt. wykrywania kół i liczenia osi

LISTOPAD 2011


ARTYKUŁ WSTĘPNY

3

Szanowny Czytelniku! Liczba charakterystycznych i ważnych projektów dotyczących wykrywania kół i  liczenia osi rośnie w  wielu częściach świata, zarówno w  zakresie systemów metra, jak i głównych linii kolejowych. Znaczenie niezawodnych systemów staje się coraz większe, co znajduje odzwierciedlenie w rozwoju ekonomicznym firmy. Związane z  tym rosnące zainteresowanie ze strony operatorów, integratorów systemów i  planistów było zachętą dla nas do zorganizowania spotkania dla ekspertów pod nazwą „Wheel Detection Forum”. W  tej edycji magazynu dla klientów znajduje się kompleksowy artykuł na ten temat. Reakcja ponad 70 uczestników z 16 krajów była fantastyczna i  zainspirowała nas do zorganizowania w  ciągu następnych dwóch lat kolejnego forum na podobnie wysokim poziomie. Jednocześnie obecne wydanie magazynu „ultimate rail” zawiera dużo więcej informacji o naszej firmie. Oprócz specjalnego artykułu dotyczącego Australii warto zainteresować się artykułami dotyczącymi zapewnienia jakości dzięki insourcingowi produkcji cewek. W celu zapewnienia, że czujniki będą nadal spełniać wysokie standardy jakości w  perspektywie długoterminowej, zdecydowaliśmy się na przeniesienie produkcji zaawansowanych technologicznie cewek z  powrotem do firmy. Chociaż to rozwiązanie jest droższe, pozwala uniknąć opóźnień w produkcji i oznacza,

że możemy zagwarantować dotrzymanie ustalonych terminów dostaw w tym zakresie. W  tym wydaniu magazynu umieściliśmy też więcej informacji na temat pierwszego zamówienia na nowy zaawansowany system liczenia osi FAdC (Frauscher Advanced Counter). Na 55-kilometrowym odcinku między Crewe a Shrewsbury w Anglii zostanie niedługo zainstalowanych 79 czujników koła firmy Frauscher. W przypadku pytań lub sugestii dotyczących drugiego wydania magazynu „ultimate rail” prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie z Państwa strony! e-mail: marketing@frauscher.com Michael Thiel


INNOWACJE Niezawodne systemy wykrywania kół i liczenia osi zyskują na znaczeniu na całym świecie. Ten fakt zachęcił firmę Frauscher Sensortechnik GmbH do zorganizowania po raz pierwszy wydarzenia o  nazwie Wheel Detection Forum. To międzynarodowe forum ekspertów z zakresu technologii systemów zabezpieczeń kolejowych umożliwiło uczestnikom podzielenie się ze sobą aktualną i  ugruntowaną wiedzą na temat planowania, eksploatacji i konserwacji systemów sygnalizacyjnych.

Pierwszy zjazd Wh Carlos Astor, ENYSE S.A. Hiszpania „Miałem okazję nawiązać nowe znajomości i przeprowadzić wiele interesujących rozmów. Prezentacje indywidualne były interesujące i pouczające, zarówno w odniesieniu do tematyki, jak i szczegółów technicznych”.

Ponad 70 międzynarodowych ekspertów branżowych z 16 krajów skorzystało z  możliwości zebrania informacji na temat nowych osiągnięć i  trendów w  dziedzinie wykrywania kół i liczenia osi. W swoim przemówieniu powitalnym założyciel firmy, Josef Frauscher, szczególną uwagę poświęcił długofalowej polityce firmy. Struktura własnościowa zakładu gwarantuje długookresową, niezależną strategię. Nieodłącznym elementem taktyki firmy jest odpowiedzialne podejście do klientów, pracowników i  aspektów ochrony środowiska. Michael Thiel, Dyrektor naczelny firmy Frauscher Sensortechnik, przedstawił następnie strategię firmy Frauscher oraz przekazał aktualne informacje i dane liczbowe dotyczące globalnego rynku technologii sygnalizacji kolejowych i systemów liczenia osi. W swoim przemówieniu objaśnił techniczne znaczenie wykrywania osi jako podstawy do rozszerzenia zastosowań systemów sygnalizacji. Autorem pierwszej prezentacji był założyciel firmy, Josef Frauscher, który szczegółowo opisał

swoje ponad 30-letnie doświadczenie w badaniach dotyczących czujników koła. Prezentacja obejmowała podstawowe zasady fizyczne, takie jak działanie indukcyjnych czujników zbliżeniowych i różnicę pomiędzy czujnikami koła RSR180 a RSR122/123. Przemawiający zwrócił też uwagę na różnorodne wyzwania, jakim firma w  ciągu minionych lat musiała stawić czoła, oraz zaprezentował przełomowe wynalazki i  rozwiązania, które pomogły w  opracowaniu bezpiecznych czujników koła o wysokiej dostępności. Kolejny prelegent, Lothar Kinze, były pracownik firmy DB Systemtechnik, podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi systemów liczenia osi w firmie DB AG. Pełniąc odpowiedzialne funkcje, był przez ostatnie 20 lat mocno zaangażowany we wdrażanie i  optymalizowanie systemów liczenia osi w  firmie DB AG. W  podsumowaniu swojego referatu Lothar Kinze porównał ze sobą obwody torowe z  systemami liczenia osi: „W ujęciu ogólnym, według firmy DB, zalety systemów liczenia osi zdecydowanie przeważają nad ich ewentual-

ultimate rail magazyn nt. wykrywania kół i liczenia osi

LISTOPAD 2011


5

eel Detection Forum Jan Miśkiewicz, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Polska nymi wadami. Nieco wyższe koszty inwestycji opłacają się ze względu na mniejszą awaryjność i znacznie niższe wydatki na przeglądy”.

zaprezentował zaawansowany licznik osi Frauscher (FAdC), urządzenie do liczenia osi najnowocześniejszej generacji.

Erich Grünberger z działu Control Command Signalling firmy ÖBB Infrastruktur AG zaprezentował nową koncepcję systemu kontroli prędkości (GPE) stosowanego w  sieci austriackich kolei federalnych (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB). „Testy eksploatacyjne wykazały, że charakterystyka funkcjonalna i techniczna czujnika koła RSR123 firmy Frauscher spełnia wymagania systemu GPE NEW w  zakresie wykrywania prędkości. W  związku z  tym integracja z  istniejącymi systemami utrzymania ruchu zapewnia łatwą instalację i  konserwację elementów systemu GPE oraz ograniczenie liczby urządzeń. Ten system kontroli prędkości, wykorzystujący jeden czujnik, stanowi więc przyszłościowe i  bardzo ekonomiczne rozwiązanie” — powiedział Erich Grünberger.

System ten jest oparty na interfejsie otwartej komunikacji szeregowej i zapewnia optymalną integrację z systemem sygnalizacji oraz redukcję liczby urządzeń. Liczniki FAdC mają dużą przewagę nad systemami konwencjonalnymi w  zakresie funkcjonalności, zajmowanej przestrzeni oraz kosztów ponoszonych na inwestycje i eksploatację.

W ostatniej prelekcji na tym forum Martin Rosenberger z działu Sales and Product Management firmy Frauscher Sensortechnik GmbH

Ze względu na duże zainteresowanie, jakim cieszy się Wheel Detection Forum, w przyszłości zjazd ten będzie organizowany co dwa lata.

Dodatkowe szczegółowe informacje i prezentacje do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: www.wheeldetectionforum.com

„Sądzę, że bardzo interesujące jest to, jak firma Frauscher spełnia nowe i bardzo indywidualne wymagania klientów. Stało się jasne, że zorientowanie na klienta jest tym, co naprawdę realizuje w praktyce”.


W PRAKTYCE

Firma Frauscher w Australii: Australia — największa wyspa, a jednocześnie najmniejszy kontynent na świecie. Firma Frauscher jest obecna na antypodach od 2003 r. Produkty firmy Frauscher przemierzają pół kuli ziemskiej i mają na tym rynku bardzo dobrą pozycję ze względu na swoją dużą konkurencyjność. Frauscher od wielu lat współpracuje z firmą SELECTRAIL, zaufanym i kompetentnym partnerem lokalnym. Prostota systemów i łatwość obsługi to jedne z najistotniejszych zalet produktów firmy Frauscher w ekstremalnych warunkach występujących w Australii.

Michael Strike, Dyrektor naczelny firmy SELECTRAIL: „Dzięki innowacyjnym produktom firmy Frauscher ustalamy nowe standardy w regionie — zarówno w sektorze głównych linii kolejowych, jak i linii przemysłowych”.

Po otwarciu północnego odcinka transkontynentalnej linii kolejowej zwanej The Ghan między Alice Springs a Darwin – australijska sieć kolejowa ma długość około 44  000  km. Wschodnie i  zachodnie wybrzeże łączy jednak tylko jedno połączenie kolejowe. Jego długość wynosi 4000 km, a podróż zajmuje trzy dni. 500-kilometrowy odcinek tego połączenia jest najdłuższym prostym odcinkiem torów na świecie. W dziedzinie wykrywania kół i liczenia osi firma Frauscher Sensortechnik i jej lokalny dystrybutor, Selectrail, są od wielu lat liderami rynku; były to jedne z  pierwszych firm, które oferowały te systemy na antypodach. Dyrektor naczelny Michael Thiel z zadowoleniem oznajmił: „Obecnie uczestniczymy w  wielu projektach związanych z rurociągiem w Australii, które realizujemy stopniowo we współpracy z partnerem lokalnym, firmą Selectrail”. Rynek w  Australii i  Nowej Zelandii szybko się rozwija, szczególnie w sektorze technologii zabezpieczeń kolejowych. Firmy Frauscher i Selectrail są liderami rynku nie tylko w dziedzinie technologii. „We współpracy z firmą Selectrail dysponujemy również rozległą siecią serwisową na tym kontynencie. Wszystkie szkolenia i  pomoc techniczna w  zakresie uruchamiania systemów są zapewniane przez firmę Selectrail. Dla naszych klientów jest to czynnik decydujący przy wyborze partnera” — wyjaśnił Michael Thiel.

SELECTRAIL — silny, niezawodny partner Selectrail jest oddziałem Selectrix, prywatnej, australijskiej firmy działającej w branży kolejowej, która zatrudnia 150 osób w Australii, Nowej Zelandii i Indonezji. Firma Selectrix została założona w 1978 r. i obecnie zarządza nią David Stuckey. Centrala firmy znajduje się w Melbourne, ale utrzymuje stały kontakt ze swoimi oddziałami w Sydney, Brisbane i Perth. Dzięki spółkom zależnym w Nowej Zelandii i Indonezji firma Selectrix może zapewniać kompleksowe wsparcie w regionie Pacyfiku. Oddział SELECTRAIL firmy Selectrix jest oficjalnym dystrybutorem systemów wykrywania koła i  liczenia osi Frauscher w  Australii i  Nowej Zelandii. Michael Strike, Dyrektor naczelny firmy SELECTRAIL: „Jesteśmy nie tylko dystrybutorem firmy Frauscher Sensortechnik. Dzięki rozległej sieci oddziałów zapewniamy wszystkie usługi serwisowe dotyczące produktów Frauscher i  bierzemy udział w  rozwoju produktów ukierunkowanym na dalsze unowocześnienie systemów sygnalizacji. Już teraz oferujemy liczniki osi FAdC najnowszej generacji do bieżących projektów i  ustalamy standardy innowacyjności w regionie”.

ultimate rail magazyn nt. wykrywania kół i liczenia osi

LISTOPAD 2011


7

historia sukcesów

Stolica: Canberra (286 000 mieszkańców) Powierzchnia: 7 686 848 km2 Liczba mieszkańców: 21,3 miliona Gęstość zaludnienia: 2,8 osoby na km2 Sieć kolejowa: 44 015 km (1957 km torów z szerokim rozstawem szyn, 27 095 km z normalnym rozstawem szyn, 14 957 km z wąskim rozstawem szyn, 213 km torów wieloszynowych)

Bliski ukończenia projekt KiwiRail w Nowej Zelandii Projekt elektryfikacji KiwiRail Auckland jest jednym z największych kolejowych projektów modernizacyjnych realizowanych obecnie na półkuli południowej. W  ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pasażerów w Nowej Zelandii wzrosła czterokrotnie, co sprawia, że sprawniejsze działanie sieci kolejowej w regionie Auckland stało się koniecznością. W 2009  r. firma Invensys Australia wygrała przetarg na modernizację sieci kolejowej. Do projektu elektryfikacji wybrano zasilanie 25 kV/50 Hz. W  celu zwiększenia przepustowości

linii konieczna była także modernizacja wszystkich systemów sygnalizacji w sieci kolejowej (160 km torów). Zastosowanym systemem wykrywania niezajętości torów był system liczenia osi ACS2000 firmy Frauscher, dostarczony i  przekazany do eksploatacji przez wyłącznego partnera Frauscher w  Australii i  Nowej Zelandii, firmę SELECTRAIL Australia Pty Ltd. Projekt KiwiRail jest realizowany w  pięciu etapach. Do tej pory zainstalowano ponad 870 punktów liczenia na około 690 odcinkach wykrywania niezajętości torów. Przed rozpoczęciem realizacji projektu było wiele różnych problemów, z  którymi trzeba było się uporać. Jednym z  największych była konieczność zapewnienia wykrywania przez system liczenia osi prawidłowego oceniania pojazdów konserwacyjnych z  kołami o  średnicy zaledwie 250 mm. Połączenie czujnika koła RSR180, karty wartościującej IMC006 i karty liczącej ACB119 stanowi najbardziej skuteczne rozwiąza-

nie zapewniające największe bezpieczeństwo i niezawodność przez długi czas. Operator ma powody do zadowolenia ze sposobu działania systemu. Termin realizacji projektu to początek 2012  r., ale system liczenia osi już teraz robi duże wrażenie dzięki skuteczności i  dużej redukcji kosztów. Według wykonawców projektu KiwiRail potencjalna redukcja kosztów eksploatacji odcinka wykrywania niezajętości torów z  zastosowaniem systemu liczenia osi ACS2000 wynosi około 40 procent w porównaniu z  odcinkami, na których stosowane są systemy torowych obwodów elektrycznych, i  około 60 procent w  porównaniu z  odcinkami, na których stosowane są systemy obwodów o częstotliwościach akustycznych.


PARTNERZY

Modernizacja linii CMK w Polsce Modernizacja polskiej linii kolejowej CMK utrzymywanej przez PKP PLK S.A. jest niezwykle ważnym projektem. Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas wieloletniej, intensywnej współpracy z lokalnymi producentami systemów sygnalizacji, urzędami i operatorami, firma Frauscher opracowała i ustaliła rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkownika dla najważniejszej w Europie Środkowo-Wschodniej linii dużych prędkości.

Janusz Mikołajczyk, Dyrektor Naczelny Frauscher Polska Sp. z o.o: „Modernizacja linii CMK jest kolejną ważną umową na remont polskiej sieci kolejowej”.

Linia CMK (Centralna Magistrala Kolejowa) jest jedną z najważniejszych linii dużych prędkości w Europie Środkowo-Wschodniej i ma długość 223 km. Maksymalna prędkość pociągów na tej linii w niedalekiej przyszłości będzie wynosiła ponad 200 km/h. Linię CMK wybudowano w latach 1971–1977. Modernizacja linii CMK Jednym z  głównym celów modernizacji było znaczne zmniejszenie wydatków na obsługę i  konserwację oraz zwiększenie odporności na wpływ czynników zewnętrznych (np. temperatur, zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań atmosferycznych). Jej celem było też kontynuowanie użytkowania istniejącego okablowania. Dla tego projektu, jako alternatywę dla dotychczas stosowanego systemu obwodów częstotliwościowych typu SOT, firma Frauscher zaproponowała stosowany już w różnych częściach świata system liczenia osi ACS2000 w połączeniu z czujnikami koła RSR123. Jednocześnie firma Frauscher otrzymała z  Urzędu Transportu Kolejowego bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji systemu ACS2000 w powiązaniu z istnieją-

cym systemem samoczynnej blokady liniowej typu Eac. Prace polegające na systematycznym zastępowaniu istniejących obwodów częstotliwościowych typu SOT systemem liczenia osi ACS2000 są prowadzone etapami od 2007 r. Do dnia dzisiejszego zainstalowano już ponad 275 czujników koła RSR123. Doświadczenie eksploatacyjne wykazało, że burze i inne niekorzystne warunki pogodowe nie sprawiają już problemów, a  niezawodność całego systemu blokady liniowej znacznie wzrosła. Jednocześnie znacznie uproszczono strukturę zasilania i wdrożono proces indywidualnego dostosowania ustawień podstawowych. Prognozy Do końca roku przewidywane jest uzyskanie bezterminowego świadectwa dopuszczenia dla systemu liczenia osi ACS2000 w  powiązaniu z  samoczynną blokadą liniową typu Eac-95. Firma Frauscher Polska współpracuje obecnie z PKP i innymi firmami partnerskimi nad nowymi rozwiązaniami w  zakresie systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, szlakach itp. Wyniki wstępnych testów są bardzo obiecujące.

ultimate rail magazyn nt. wykrywania kół i liczenia osi

LISTOPAD 2011


PARTNERZY

9

L&B Leit- und Sicherungstechnische Dienstleistungs-GmbH:

Certyfikowany partner serwisowy firmy Frauscher Klienci firmy Frauscher powinni mieć możliwość niezależnej eksploatacji i obsługi jej produktów i systemów na każdym etapie montażu, uruchomienia, konserwacji i rozwiązywania problemów. Ten cel udało się osiągnąć w dużym stopniu dzięki szczegółowej dokumentacji i intensywnym szkoleniom klientów. W  niektórych sytuacjach konieczne jest jednak bezpośrednie wsparcie i pomoc ze strony producenta systemów. W celu zagwarantowania dostępności najwyższej jakości wsparcia — szybko, elastycznie i  sprawnie, czego należałoby się spodziewać od pomocy technicznej firmy Frauscher — zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z kilkoma dodatkowymi kompetentnymi partnerami. Po odpowiednim przeszkoleniu i  zdobyciu praktycznego doświadczenia mogą oni zajmować się systemami liczenia osi w imieniu firmy Frauscher jako „certyfikowani partnerzy serwisowi”. Główne zadania „certyfikowanych partnerów serwisowych firmy Frauscher” są następujące: tkonfigurowanie i przekazywanie do eksploatacji instalacji testowych, tpomoc techniczna w zakresie montażu i przekazywaniu do eksploatacji, tinne rodzaje pomocy technicznej (np. aktualizacja oprogramowania itp.), trozwiązywanie problemów i analizy. W związku z  tym wiosną 2010  r. firma Frauscher ogłosiła zaproszenie do składania ofert, które spotkało się z  dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych partnerów serwisowych. Po zakończeniu etapu intensywnej rekrutacji kontrakt przyznano firmie L&B Elstal, która złożyła najbardziej przekonującą koncepcyjnie i najtańszą ofertę. Firma L&B ma wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie montażu, przekazywania do eksploatacji i konserwacji systemów sygnalizacji kolejowej w zakresie funkcji wymaganych od partnera serwisowego. Dziesięciu pracowników L&B już przeszło kompleksowe szkolenie w  firmie Frauscher, a  następnie otrzymało oficjalny status pracowników „partnera serwisowego firmy Frauscher”. Firma L&B zobowiązała się do przeprowadzania corocznych szkoleń przypominających i  stałego rozwoju zawodowego pracowników. Od czasu uzyskania miana certyfikowanego partnera firma L&B podjęła się już kilku zleceń serwisowych w  imieniu firmy Frauscher. Należały do nich między innymi: przekaza-

Dyrektor naczelny firmy L&B, Jens Lehmphul, jest w stałym kontakcie z Gerhardem Grundnigiem, Dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju działalności.

nie do eksploatacji systemu liczenia osi ACS2000, testy terenowe w Siegdorf (linia ICE) oraz aktualizacja oprogramowania czujników koła RSR123 w Niemczech (m.in. w Chemnitz, Döbeln i  Waldheim). Planowanych jest więcej prac serwisowych, w tym kilka w Danii.

Zakres działalności firmy L&B: Prace związane z zamykaniem zwrotnic, montażem LST, układaniem kabli, serwisowaniem, usuwaniem usterek i konserwacją przemysłowych linii kolejowych (m.in. w zakładach AUDI AG i WACKER Chemie). Kontakt: Leit- und Sicherungstechnische Dienstleistungs-GmbH Jens Lehmphul, Dyrektor naczelny Bahnhofstraße 2 14641 Elstal, Niemcy tel.: +49 33234 / 24 10 11 tel. kom.: +49 151 / 18 21 64 15 faks: +49 33234 / 24 10 19 e-mail: J.Lehmphul@LundB.com Internet: www.LundB.com


PRODUKCJA

Wbrew trendom: insourcing krytycznych procesów produkcyjnych Wszystkie czujniki firmy Frauscher Sensortechnik mają specjalistyczne cewki. W zależności od typu czujnika ich liczba, rozmiary, geometria i struktura mogą być różne. Czujniki są projektowane przez konstruktorów firmy z zastosowaniem skomplikowanego procesu i wdrażane do produkcji seryjnej po skonstruowaniu wielu prototypów i przeprowadzeniu licznych testów. Produkcja była zwykle przekazywana do producentów zewnętrznych. Jednym z  najważniejszych elementów w  produkcji wysokiej jakości czujników indukcyjnych jest idealna cewka. Główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy produkcji cewek do czujników, są następujące: t[BTUPTPXBOJF QSFDZ[ZKnych elementów wysokiej jakości, takich jak formy kształtowe do cewek, warstwy tymczasowe i drut miedziany; tNFUPEZ QSFDZ[ZKOFHP nawijania; tJEFBMOFDZOPXBOJFQP’įD[FŊDFXFL tNBHB[ZOPXBOJFDFXFLXŭPEQPXJFEOJDIXBrunkach, np. w stałej, bardzo niskiej wilgotności powietrza. Układy cewek w  nowoczesnych czujnikach, takich jak RSR123, są skomplikowanymi i bardzo precyzyjnymi elementami, które przed zamontowaniem muszą być poddane intensywnej kontroli jakości. W celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości tych czułych elementów firma Frauscher postanowiła ostatnio o przeniesieniu krytycznych procesów produkcyjnych z powrotem do swoich zakładów.

efekty tego „procesu insourcingowego”. Czasy cykli produkcyjnych i wskaźniki wybrakowania uległy znacznemu obniżeniu, a wszelkie zmiany jakości w produkcji cewek wyeliminowano. Zachowanie pełnej kontroli nad ważnymi procesami produkcyjnymi, a  nie przekazywanie ich na zewnątrz, okazało się uzasadnionym rozwiązaniem dla firmy Frauscher. Produkcja cewek we własnych zakładach zapewnia bezproblemową kontrolę jakości, skrócenie czasów produkcji oraz elastyczność magazynowania; wszystkie te cechy przynoszą korzyści klientowi.

Kierownictwo działu produkcji opracowało strategię, wyznaczyło specjalistycznych pracowników i zainwestowało w  urządzenia produkcyjne, systemy magazynowania i  automatyczny sprzęt pomiarowy. Zespół odpowiedzialny za produkcję czujników pod kierownictwem Stefana Brandstettera już teraz może ogłosić pierwsze pozytywne

ultimate rail magazyn nt. wykrywania kółe i liczenia osi

LISTOPAD 2011


AKTUALNOŚCI

11

Pierwsze zamówienie na system FAdC Na początku 2011 r. firma Invensys Rail zdobyła kontrakt na modernizację całego systemu sygnalizacji na 55-kilometrowym, dwutorowym odcinku trasy kolejowej między Crewe a Shrewsbury w Anglii. Projekt ten obejmował siedem przejazdów kolejowych i dwa skomplikowane skrzyżowania. Był to pierwszy projekt realizowany z zastosowaniem nowego systemu o  nazwie „Modular Signalling System”, tzn. opartego na architekturze zdecentralizowanej. Obejmował on rozmieszczenie systemów sygnalizacji, tj. sterowników obiektowych do napędów zwrotnic, systemów sygnalizacji i systemów liczenia osi w  szafach zewnętrznych wzdłuż torów. Sterowniki obiektowe komunikują się przez szybkie sieci Ethernet z nastawnicą Westrace Mark II. Bardzo ważną kwestią było dobranie odpowiedniego, bezpiecznego systemu liczenia osi, który spełniałby wymagania systemu modułowego. Do tego projektu firma Invensys Rail wybrała FAdC, system liczenia osi najnowszej generacji, oraz czujniki koła RSR123. Na 55-kilometrowym odcinku torów zainstalowano ogółem 79 czujników koła i 19 szaf zewnętrznych. Richard Colman, Dyrektor naczelny Frauscher UK: „Najwyraźniej jednym z  głównych czynników, które zadecydowały o  przyznaniu nam tego zlecenia był fakt, że nowy system liczenia osi FAdC idealnie spełnia wszystkie wymagania modułowego systemu sygnalizacji. Ze względu na funkcjonalną modułowość i prostą skalowalność w  połączeniu z  interfejsem sieci Ethernet system FAdC zapewnia firmie Invensys Rail bardzo dużą elastyczność, a  jed-

nocześnie minimalizację wymagań względem urządzeń. Kolejnym ważnym kryterium dla Invensys Rail było to, że sygnały „wolny/zajęty” oraz wiele innych ważnych komunikatów przesyłano bezpośrednio przez bezpieczny interfejs sieci Ethernet do nastawnicy elektronicznej. System FAdC już obecnie wykorzystuje do tego protokół opracowany przez firmę Invensys (WNC). Ten dostosowany do potrzeb użytkownika interfejs umożliwia optymalną integrację systemu FAdC z nowoczesnymi nastawnicami elektronicznymi. Ta umowa jest ważnym krokiem w  kierunku pomyślnego wprowadzania systemów FAdC na rynek angielski”.

Frauscher: Daty Targi:

Sesje szkoleniowe dotyczące produktów

27–29 marca 2012 r.: Expo Ferroviaria 2012, Turyn, Włochy hala 2, stanowisko 130, www.expoferroviara.com

18–20 kwietnia 2012 r. (jęz. niemiecki) 25–27 kwietnia 2012 r. (jęz. angielski) 10–12 października 2012 r. (jęz. niemiecki) 17–19 października 2012 r. (jęz. angielski)

1–3 maja 2012 r.: Infrarail 2012, Birmingham, Anglia hala 3, stanowisko L30, www.infrarail.com 18–21 września 2012 r.: InnoTrans 2012, Berlin, Niemcy www.innotrans.de

Z przyjemnością dostarczymy dodatkowych informacji o tych kursach lub zorganizujemy szkolenie w terminie uzgodnionym z klientem. Prosimy o kontakt z Elke Gimplinger: tel. +43 7711 2920-9284 lub e-mail training@frauscher.com

Richard Colman, Dyrektor Naczelny Frauscher UK Ltd.


PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Nowy budynek na potrzeby przyszłego wzrostu Frauscher Holding zainwestował około 4 milionów euro w nowy budynek firmy, kładąc fundamenty pod dalszy rozwój grupy Frauscher, a w szczególności firmy Frauscher Sensortechnik. Ta inwestycja umożliwia firmie realizację strategii rozwoju globalnego i długofalowe zabezpieczenie swojej pozycji jako lidera rynku w dziedzinie technologii.

30 września Josef Pühringer, gubernator Górnej Austrii, wziął udział w otwarciu nowej siedziby firmy; wyraził wówczas swoje uznanie dla innowacyjnego podejścia Josefa Frauschera do zapewnienia jego firmie statusu firmy międzynarodowej. Podczas ceremonii otwarcia przekazał założycielowi firmy złotą nagrodę za zasługi (Golden Merit Award) przyznawaną przez Region Górnej Austrii. Nagroda była przyznana głównie z  uwagi na aktywną politykę Josefa Frauschera w kwestii lokalizacji firmy i tworzenia nowoczesnych stanowisk pracy.

ultimate rail magazyn nt. wykrywania kół i liczenia osi

LISTOPAD 2011

Frauscher ULTIMATE RAIL PL  
Frauscher ULTIMATE RAIL PL  

Liczba charakterystycznych i ważnych projektów doty- czących wykrywania kół i liczenia osi rośnie w wielu czę- ściach świata, zarów...