Page 1

POZVÁNKA

WORKSHOP K SPLOČNÝM MATKETINGOVÝM AKTIVITÁM K PROJEKTU SPOLOČNE DO PRIHRANIČIA 2. – 3. 9. 2011

2. 9 .2011 

10:00

10:30 – 13:00 jednanie k spoločným marketingovým aktivitám v rámci projektu

príjazd členov KLACR na hotel 

realizované a pripravované aktivity v rámci projektu podľa harmonogramu 13:00 – 14:00 pracovný obed

14:00 – 16:00 jednanie k spoločným marketingovým aktivitám v rámci projektu  

Spoločná cezhraničná veľkoformátová kampaň – Zima Spoločný produktový propagačný katalóg regiónov - zima

16:00 – 20:30 exkurzia Aquapark Tatralandia

21:00 – 22:00 pracovná večera

3. 9 .2011 

08:30

raňajky

9:15 – 11:00

jednanie k spoločným marketingovým aktivitám 

koordinácia postupu ďalších prác a rozdelenie úloh v rámci ďalších fáz realizácie projektu 11:00 – 13:00 pracovný obed

13:00 – 14:00 exkurzia Stanišovská jaskyňa, Lipt. Ján

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26. 8. 2011 Ing. Ján Gemzický výkonný riaditeľ Klaster Liptov

Workshop k spoločným marketingovým aktivitám 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you