Bättre affärer Nr 2 2018

Page 1

S P E C I A L I S E R A D E A F F Ä R S KO N S U LT E R , U N I K A K U N D L Ö S N I N G A R

Nr 2, 2018/2019

TEMA: BÄTTRE AFFÄRER-DAGEN

Reportage och intervjuer från en av höstens mest inspirerande eftermiddagar BANK-VDn SOM INTE KÄNNER DIGITAL STRESS Intervju med Handelsbankens Anders Bouvin

IKEA HACKADE SIG SJÄLVA FÖR ETT DIGITALT LYFT Sarah Wittbom om IKEAS digitala resa


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

30 år med bättre affärer!

Med ”Bättre Affärer” informerar vi om Navets verksamhet. Mottagare är våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och leverantörer. Genom den här informationen vill vi skapa ökad insikt, kunskap, förståelse och delaktighet i vår verksamhet. ”Bättre Affärer” utkommer ca två gånger per år med en upplaga på ca 2 000 ex. P RO D UCE RA D AV

Marcus Crona LAYO UT

Tomi Andersin A N SVA RI G UTGI VA RE

Göran Hellström INTE RVJ UE R OCH TE XT E R

Olof Engvall. FOTO

Roger Nellsjö där inget annat anges. INTE GRI TE TSP OLI CY

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se www.navet.se/integritetspolicy

V

I ÄR PÅ VÄG in i vårt jubileumsår med expansion på alla fronter, vilket såklart är väldigt glädjande och stimulerande.

kunders affär är avgörande för en framgångsrik rådgivning såväl när det gäller en fastighets- eller bolagstransaktion, ett generationsskifte, ett ekonomistyrningsuppdrag, en utveckling eller implementering av ett affärs- eller stödsystem eller strategisk rådgivning och analys. AT T FÖRSTÅ VÅR A

med vår årliga Bättre affärer-dag är just att genom ett årligt aktuellt tema belysa områden där företagande och utveckling står i centrum. Genom de fyra åren som vi nu genomfört Bättre affärer-dagen har många intressanta företagsledare och samhällsdebattörer delat med sig av sina kunskaper och insikter. Vi har genom åren välkomnat Fredrik Reinfeldt, Alexander Bard, Fabian Bengtsson, Magdalena Forsberg och Hannes Holm för att nämna några kända profiler. Vi har även lyssnat till Håkan Jeppson, Inwido, Dan Sommer, Qlik, Mattias Johansson, Bravida, Lena Apler, Collector, Jonas Alstermark, Microsoft, Jesper Falkheimer, Lunds Universitet, Peter Nilsson, Trelleborg, Gustaf Hermelin, Catena, Anna Wikland, Google och David Polfeldt, Massive Entertainment för att nämna några. E T T AV SYF TE NA

Du är alltid välkommen att besöka eller ringa oss!

åter fullt hus med ca 300 gäster och i detta numret av Bättre affärer tidningen ger vi en heltäckande bild över eftermiddagen med såväl reportage som intervjuer med våra gäster och föredragshållare. Vi bjuder även på trevliga mingelbilder.

Kontaktuppgifter till våra kontor i Helsingborg och Malmö finner du på www.navet.se

E N VIKTIG KU N S K AP S K ÄLL A

Å R E T S P RO G R A M S A M L A D E

för vår dagliga rådgivning är vårt koncernbolag sedan 2011, Industrifakta AB. Här sker en oberoende analys av i princip ­samtliga branscher och regioner i Norden såväl för kunders räkning som för vår egen kunskapsbank. Med en kundbas i flera branschförbund, stat, kommun och landsting, allmännyttor, byggherrar och exploatörer skapas en unik insikt och förståelse för samhällsutvecklingen såväl lokalt som regionalt och på riksnivå. Ett bra exempel på en regional näringslivsanalys från Industrifakta är Sydsverige Live som årligen presenteras på just Bättre affärer-dagen. att vinna och när det lönar sig med hårt och dedikerat arbete. Nyligen blev vi utsedda som 1:a i kategorin flest sålda CSP-licenser (Cloud Solution Provider) av QBS. Det är produkter och lösningar som ligger i framkant i marknaden, och där är vi! DE T ÄR KU L

spurten på 2018 och nästa år är som sagt 30 års jubileum för Navet. 30 år med Bättre affärer! Det kommer att bli många tillfällen att fira och innan dess skall vi njuta under kommande helger av ännu ett framgångsrikt år tillsammans. Ett stort tack till alla våra kunder för visat förtroende samt alla våra nu 40 medarbetare för utmärkta insatser under året! VI ÄR I

KON TA KT

Göran Hellström Partner, VD goran.hellstrom@navet.se 0706-62 86 79

2

Göran Hellström


S Å S K A PA R N AV E T B ÄT T R E A F F Ä R E R

4:e

ÅRET I RAD

Framtidens företagande i Öresundsregionen

Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd Ekonomi och marknader rör sig allt snabbare. Produktionsmöjligheter och konkurrens kan förändras över en natt. Ska man försöka förutse? Härma andra och haka på? Stå kvar och hoppas på det bästa? Under Bättre affärer-dagen 2018 sattes fokus på företagande i förändring och tog sikte på att svara på hur, var, när och vad det kan leda till. Så förändrades maktspelet, medierna och Moderaterna

Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium

Anna Kinberg Batra

Sarah Wittbom

Fd Partiledare för Moderaterna och Leader-in-residence, Handelshögskolan i Stockholm

User Experience Manager, IKEA Sverige

Myterna och sanningarna i trendsnacket

Naturlig förändring – för bättre affärer

Henrik Mitelman

Anders Bouvin

Ekonomikrönikör

3

President and Group Chief Executive, Svenska Handelsbanken AB

Uppfinnaren är död – leve intraprenören

Change – lead it, support it, or be left behind

Martin Güll

Lewis Horne

Digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad

CEO och grundare Uniti AB


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Nowaste Logistics

En av Nowaste Logistics nya anläggningar i Helsingborg.

Hej Christian Hallberg, vice VD på Nowaste Logistics i Helsingborg. Varför är du på Bättre affärer-dagen?

Jag har varit med på den här dagen tidigare och det är alltid spännande att komma hit. För mig är det en inspirationsdag med massor av intressanta föreläsare som ger mig nya kunskaper och vinklar på utvecklingen i samhälle och näringsliv. Som ledare är det en del av mitt jobb att förstå hur världen utvecklas och att hålla mig i framkant i förståelsen av den utvecklingen. Hur bidrar ni till näringslivs­ utvecklingen i regionen?

Med 500 anställda i Helsingborg är vi en av Helsingborgs stora arbetsgivare och dessutom en snabbväxande sådan. Vår målsättning är att bli Sveriges ledande logistikföretag med särskilt fokus på tredjepartslogistiklösningar och vi fortsätter med offensiva satsningar i Helsingborg kommande år. Just nu satsar vi 100 miljoner kronor i ytterligare en ny anläggning som ska tas i drift om ett år. 4

Vilken är Nowaste särprägel på marknaden enligt dig?

Vi är en viktig spelare i utvecklingen av omni-kanalhandel med våra logistiktjänster till såväl traditionella handlare som e-handlare. I en tid då butikshandel stagnerar eller till och med krymper, samtidigt som e-handel växer så det knakar, skapar vi effektiva och sömlösa tjänster inom lager och logistik. Med vår senaste satsning på en helt ny anläggning för tredjeparts­ logistik för handelsföretag hjälper vi handeln med hela kedjan från att ta in varor, lagerföra dem, plocka, packa och skeppa varor till kunderna. Utöver en stenhård satsning på IT och auto­ mation satsar vi mycket på vår största och viktigaste resurs, medarbetarna. Att skapa ett bra team med bra produktivitet är helt avgörande för vår fortsatta utveckling. Vad har du för erfarenheter av Navet förresten?

Jag har samarbetat med Navet vid flera tillfällen och haft dem som rådgivare bland annat. De har hög kunskapsnivå, är duktiga på exempelvis transaktioner

Christian Hallberg, vice VD Nowaste Logistics.

och affärssystem och håller sig i takt med tiden och ligger långt fram i utvecklingen. En dag som denna visar de verkligen sin spets och vilket starkt nav de är för det skånska och sydsvenska näringslivet. Sista frågan – vad betyder namnet Nowaste?

Vårt namn har sitt ursprung i ”leantänkande”. Det handlar om att plocka bort allt som inte är nödvändigt i logistikkedjan, sådant som inte tillför värde och helt enkelt är onödigt. Det ligger i vårt DNA att hela tiden förbättra oss.


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Johan Röstin – FORSEA Hej Johan Röstin,VD ForSea AB, tidigare HH Ferries.Varför är du på Bättre affärer-dagen?

För att det är viktigt att hålla mig ajour med vad som händer i Sydsveriges näringsliv. Bättre Affärer Dagen är en mycket bra mötesplats för att både underhålla och utveckla sitt nätverk och förstås utvidga sina kunskaper om trender och nyheter. Hur ser du på utvecklingen för det skånska näringslivet?

Det har starka sidor med många duktiga företag och entreprenörer. Men personligen tycker jag att det skånska näringslivet fortfarande är för lokala. Företagen skulle vinna mycket på att ännu mer vända blicken mot Danmark för att ytterligare använda den gemensamma arbets­ marknaden. Ett ämne som för övrigt varit uppe tidigare på Bättre affärerdagen, vilket jag tycker var bra. Utmaningen för oss i Skåne är, som alla vet, att de tunga besluten gällande skatter och regelverk fattas i Köpen­ hamn eller Stockholm. Tyvärr känner jag att den gemensamma viljan saknas och att utvecklingen står stilla just nu. Ska jag vara ärlig känns det snarare som att länderna glider ifrån varandra

i många viktiga frågor. Frågor som måste upp på agenda igen och det snabbt! När det kommer till er verksam­ het kan man verkligen säga att ni lever i två världar, eller hur?

Absolut! Och vi bidrar ju konkret till att Öresundsregionen utvecklas med flöden av människor och gods. Vi har haft en god utveckling i volymer de senaste åren men allt kan alltid bli bättre även i vår verksamhet. Och med fyra av fem danskflaggade fartyg är 70 procent av våra anställnings­ kontrakt danska, trots att vi har lika många svenska anställda som danskar. Så nog är vi rotade i två kulturer och system alltid.

Johan Röstin, VD ForSea AB.

bränslen, exempelvis. Men hållbar­ hetsfrågan är större än så. Vi jobbar exempelvis mycket med maten ombord och att minska matsvinnet. Vår kurs är tydligt grön och vi gör hela tiden framsteg inom hållbarhet.

Vilka utmaningar och möjligheter står ni inför just nu?

Hur känner du Navet?

Ja förutom att vi fredagen den 9:e november bytte namn på verksamheten till ForSea, från HH Ferries och avtäckte vår nya logotype, så har vi stort fokus på vårt hållbarhets­ arbete. Att färjorna numera drivs av el, är bara ett steg i hållbarhetsfrågan. En satsning som inte har varit helt enkel alltid eftersom att FN-organet IMO inte hade certifikat för alternativa

Jag känner Navet sedan länge och sedan mina tidigare uppdrag. Exempelvis arbetade jag med dem under min tid på CMP när vi utredde en möjlig sammanslagning av Trelle­ borgs Hamn, CMP och Helsingborgs Hamn. En sammanslagning jag gärna hade sett ske. Navet har ett genuint gott anseende och våra samarbeten har alltid varit väldigt bra.

5


Anna Kinberg Batra om hur maktspel och medier förändrade Moderaterna Moderator Jan Wifstrand exklusiva intervju med Anna Kinberg Batra, moderaternas förra partiledare, blev den naturliga öppnaren på Bättre affärer-dagen på Malmö Live. Konferensens tema ”Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd”, kändes som ett givet ämne för det öppenhjärtiga mötet. En intervju som kom att handla om Annas och moderaternas ”rötmånad” 2017. – Många har antytt att mitt boksläpp av ”Inifrån” konspiratoriskt har planerats till samma dag statsministeromröstningen gällande Ulf Kristersson den 14 november. Jag kan avslöja att så inte var fallet, sa Anne Kinberg Batra med ett busigt leende inför intervjun på Malmö Live. När Sveriges sannolikt bäste ­moderator och intervjuare, Jan Wifstrand, inledde samtalet kom det naturligt att handla om Annas nya bok ”Inifrån”, en bok om spelet bakom kulisserna, stora politiska processer, mediesamhällets rasande tempo­ växling och om hur könsrollerna inte förändras lika snabbt. Så vad kommer boken att avslöja Anna? – Som namnet på boken säger är min berättelse ”inifrån” ett extremt speciellt förlopp och ett intensivt politiskt skeende. Det är min berättelse om vad som hände, hur det funkar att

vara partiledare och hur det inte funkar att vara partiledare. Vem kommer att bli arg på dig när boken släpps?

– Någon blir alltid sur men den jag hänger ut mest är mig själv! Jag kräver ingens avgång utan berättar hur det kändes och om mina tvivel och känslor. Ibland blir inte saker alls som man tänkt sig, utan helt annorlunda. Det spelades absolut ingen musik i lokalen när jag avgick den 25 augusti 2017. Det var knäpptyst i salen! Varför blev du avsatt?

– Den korta versionen var att det fanns maktbaser i Stockholm som ville få bort mig. Jag är själv förbryllad över händelseförloppet sommaren 2017. Det var febriga och märkliga juli-augusti veckor där det politiska landskapet var väldigt svårt, regeringen hade skandalen

med Transportstyrelsen och samtidigt ställdes allt på sin spets inom vårt parti. För mig var det så märkligt att samtidigt som regeringen hanterar sin skandal så lägger partikamrater energi på att avsätta mig. Precis när det var dags att kraftsamla för upptakten av valåret. När tvivlet slog rot hos mig var det över och jag kallar perioden för ”röt-månaden”, för det var verkligen så det kändes. Hur var det att befinna sig i denna kris och plötsligt vara föremål för avsättning?

Anna Kinberg Batra under Bättre affärer-dagen 2018 i Malmö.

6

– Ibland kändes det som att någon satt med ett excel-ark framför sig med klockslag och actions, som del av ett avancerat maskineri kring min avgång. Till och med Anders Borg skandalen kom att spela en roll i detta eftersom jag fick hård kritik för mina kommen­ tarer om händelsen. Och när man väl hamnar i en mediekris och ett drev kommer man aldrig ur det. Är man i ett dåligt medieläge får man kritik för


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

allt när alla jagar sensationer, klick och konflikter. Det lönar sig för massmedierna att skrika högst och att skapa under­ hållningsvåld om politiker. Hur många var det som visste att du skulle avgå den 25 augusti?

– Väldigt få. Min familj och närmaste vänner. Man kan inte läcka för då sprids en sådan sak snabbt som ögat. Anser du att du blev hårdare bedömd som kvinna i politiken?

– Jag tror det! Det är förstås minerad mark att säga så och jag är tydlig med att jag inte är ett offer på grund av kön! Men jag var den första kvinnan att bli partiledare för moderaterna, väl förankrad och tungt meriterad inom ekonomi och utrikesfrågor. Ett bättre CV kan man inte ha som moderat partiledare. Likväl upplever jag att jag fick ta emot större utbrott än om jag vore man för saker som exempelvis mitt ifrågasättande huruvida Rakhmat Akilov hade rätt att vara kvar i Sverige.

Då står det på löpsedlar att jag borde skämmas! Sedan fick jag ofta höra att jag skulle le mer och vara gladare. Jag menar va! Men jag poängterar igen. Jag tog inte på mig en ledarroll för att frånsäga mig ansvar utan vill bli bedömd på mina resultat. Enorm otålighet i partiet och en serie svåra kriser gjorde att jag inte lyckades.

opposition. Samtidigt tycker jag att alla partier förändras för långsamt. Det är inte tillämpligt att styra efter gammal politik när samhälle och näringsliv genom­ går enorma förändringar. Även politiker måste förstå att världen förändras, annars är de körda över tid. Jag ville förändra viktiga saker som migration, skola, försvar etc och vågade försöka.

Med facit i hand, hade du varit lika sugen på jobbet om du vetat vad som väntat?

Hur var det att öppna extra­ stämman där din efterträdare valdes?

– Kanske inte. Med tanke på hur extremt händelseförloppet var och det extremt snabba medielandskapet i kombination med att jag var den första kvinnan på posten så var det en rejäl uppförsbacke. Men jag var inte naiv när jag gick in i det. Jag visste att det var ett tufft jobb och att det skulle bli det svåraste jag gjort.

– Inget party direkt. Hela den helgen var en känslomässig torktumlare eftersom det samtidigt var premiär på humorföreställningen ”Elefanten i rummet”. Mina medarbetare gjorde stämman lite roligare genom att placera en skål med M&M:s i mitt rum med alla röda karameller bortplockade och placerade i en liten påse bredvid med en lapp bredvid. På lappen stod: ”De här kan du skicka till Stefan Löfven.” Det gav mig ett välbehövligt skratt!

Har moderaterna förändrats?

– Både ja och nej. Mycket har hänt med partiledarbyten, från regering till

7


kundkontakterna och har fått vara med om att utveckla företaget med våra medarbetare. Det har varit fantastisk roligt att dubblera omsättningen på sju år, med god lönsamhet, säger Henrik. Navet trimmade in NAV

”Navet är extremt lyhörda och snabbfotade” Per-Olof Nilsson – Grundare och VD GN Transport

Vive la France! Så kan man kort beskriva GN Transports affärsidé. Detta franska fokus är också förklaringen till transport­företagets framgångssaga, jämte Navets stöd i arbetet med att implementera ett sylvasst affärssystem som hänger med i företagets expansion. Navet möter grundaren Pelle som nu lämnar över stafettpinnen till sonen Henrik. Och sicket lyft det ger! – Vår tillväxt tog rejäl fart i samband med att min son kom in i verksamheten på allvar 2013. Hans fokus på digitalisering och nytänkande har varit en fröjd att uppleva och har verkligen lyft vårt företag till nya höjder. Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför att ha fått vara med att ta bolaget från tio till 450 miljoner kronor i omsättning och ett bra resultat, berättar Pelle Nilsson som 1986 tog över företaget Gert Carlssons Åkeri och la grunden till en verklig framgångsberättelse inom transportnäringen. Utifrån huvudkontoret i Halmstad har företaget år för år expanderat ut i Europa med ett tydligt fokus. Bli bäst på transporter mellan Sverige och Frankrike. Tidigt lärde sig Pelle att om han skulle göra affärer i den franska kulturen var det bara att lära sig franska. Sagt och gjort, efter intensiva pass i skolbänken blev Pelle flytande i franska och så även i den 8

franska affärskulturen. 32 år efter starten kan Pelle summera att hans ”tredje barn”, företaget med cirka 200 lastbärare i stallet och numera även lagerhållning, nu är redo att lämnas över i sonen Henriks händer. – Jag är lyckligt lottad att min son inte bara vill ta stafettpinnen vidare utan också är väldigt lämpad för det, säger Pelle Nilsson. Men starten var lite mer av­ vaktande, för Henrik som vid tiden studerade på universitet. – Jag kom in 2011 lite på test och jobbade med försäljning. Lärde mig massor av vår säljchef och lärde mig hur vi samarbetade med kunderna. Förstod att vi hade ett starkt varumärke som gick att bygga vidare på. 2013 fick jag ta över försäljningschefsjobbet, tog över

Slag i slag har GN Transport expan­ derat verksamheten. Efter förvärvet av franska bolaget Cornille Transport 1989 fortsatte expansionen med etableringen av ett bolag i Luxemburg 2006. Med lastbilar och tåg bidrar GN Transport till effektiv export av stål och pappersmassa ut i Europa och med vändande transporter får vi nordbor njuta av champagne, vin, parfym och baguetter. – När vi i början av 2000-talet skulle byta affärssystem till Microsoft Dynamics NAV kämpade vi inledningsvis med att trimma in systemet. Vi fick då nys om Navet och från dag ett förstod de verkligen våra behov och möjligheter. Framförallt har de varit lyhörda och snabba i att vässa affärssystemet i takt med vår snabba tillväxt. De har varit snabbfotade och har visat ett starkt engagemang i alla avseenden, säger Pelle. Jämte den traditionella ekonomihanteringen har Navet även sjösatt elektronisk fakturahantering, integrerat affärssystemet med transportsystem och enheter ute i Europa och nyligen kopplat på GN Transports nya verk­ samhet inom logistik och lager, Ongoing WMS. Allt sköts från huvud­ kontoret i Halmstad. – I och med att vi breddar med satsning inom logistik och lagring gäller det att affärssystemet hänger med och bidrar till vår expansion. Så ännu en gång har Navet varit extremt lyhörda och problemlösande i vår utveckling. Vår ekonomiavdelning är väldigt nöjda med hur affärssystemet fungerar och Navet är förstås en viktig pusselbit i denna framgång, avslutar Pelle Nilsson, grundare och VD GN Transport.

KONTAKTPER SON

Anders Claesson Partner, Affärsområdeschef anders.claesson@navet.se 0705-33 50 22


I tre generationer har familjeföretaget STARKA varit med om att bygga Sverige. Att förvandla grus till nära nog guld, eller åtminstone bestående, funktionella och vackra hus och markprodukter är STARKAS passion och affär. När det var dags att sälja av en mindre del av verksamheten valde STARKA att ta hjälp av Navet. Den första november stängdes framgångs­ rikt försäljningen av STARKAS verksamhet inom fabriksbetong till Betongindustri AB.

Navet fick förtroendet att lotsa affären i hamn för STARKA Betongindustrier genomföra vår första transaktion, utan att ens titta på alternativ, berättar Lena Holst, koncernchef STARKA.

Kristianstadföretaget STARKA har sedan koncernchef Lenas Holsts farfar Ynge Persson startade verksamheten 1930 utvecklats starkt, genom tre generationer. Idag är man specialiserade på prefabricerade betongelement, VA, markprodukter och stödmurar. Ett fokus som ledde till att STARKAS ägare för ett drygt år sedan beslutade att hitta en ny ägare till verksamheten fabriksbetongstationer i Kristianstad och Södra Sandby. Men att försöka sig på att genomföra affären själva var aldrig ett alternativ. – Vi förstod direkt att vi behövde extern hjälp med att förbereda oss, hitta rätt köpare och genomföra affären. Eftersom vi redan 2011 faktiskt köpte ett företag som såldes med Navet som rådgivare, C Holmqvist Entreprenad, hade vi positiva erfarenheter av Navet och visste vad de gick för. Därför gick vi rakt på dem när det var dags att

Lena Holst, Koncernchef STARKA.

Kärlek till betong driver tillväxt

Innan vi låter Lena berätta om genom­ förandet av affären måste vi stanna upp för att ge huvudpersonen i den här historien rättmätig uppmärk­sam­ het. Nämligen ämnet för STARKAS snabba tillväxt och expansion. Betongens kraft. – Betong är ett fantastiskt material! Med betong kan man skapa starka, funktionella och vackra miljöer och byggnader som håller väldigt, väldigt länge. Under de senaste 15 åren har platsbyggnation minskat och istället kan vi erbjuda prefabricerade stommar och element som byggs med kvalitet inomhus och som effektivt kortar tider på byggarbetsplatser. Utan tvekan har användningen av betong genomgått en fantastisk utveckling och vi med den, säger Lena. STARKAS första avyttring

Efter att STARKA själva köpt tre bolag i ”3:e generationens regi” var det så dags att 2018 genomföra den första avyttringen. En ny erfarenhet som Lena och hennes delägare och styrelse förstås skulle hantera parallellt med vardagens många sysslor som företags­ ledare. Även om projektet gick som på räls hela vägen var det ändå en tålamodsprövande erfaren­het för Lena. – Jag måste erkänna att trots att det ”bara” tog sex månader tog det mer

tid än jag först trodde. Det blev också snabbt tydligt för mig vilket bra beslut det var att ta in Navets expertis. Deras tydliga process hjälpte oss till en bra affär med en köpare som vi verkligen tycker är bra för verksamheten och de åtta medarbetare som följde med över till den nya ägaren, säger Lena. Navet fick lotsa STARKA genom hela processen med allt vad det inne­ bär i att förbereda och genomföra en försäljning. Analys, skapa ett prospekt, sondera marknadens intresse, hitta skarpa intressenter, ta beslut om short list och slutligen genomföra affären. Med två vinnare, både säljare och köpare. – När jag nu har genomfört min första försäljning har jag lärt mig hur viktigt det är att ta hjälp av duktiga konsulter och experter. Under perioder var det väldigt intensivt och massor av information togs fram. Att samarbeta med en partner som både kan ingjuta förtroende hos säljare och köpare är A och O för en lyckad affär. När det kommer till något så viktigt som att köpa eller sälja ett företag ska man inte snåla på kvalitet eller samarbetspartner, då är det bättre att betala lite mer och få ett gediget arbete gjort. Ungefär som med betong och hus, avslutar Lena Holst med ett skratt. KON TAK T PERS ON

Marcus Crona Partner marcus.crona@navet.se 0730-35 41 92

9


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

7 NOV

på Malmö

Framtidens företagande i Öresundsregionen

Konstant förändring, vårt nya normaltillstånd

Dagen inleddes me

d lunch och möjlighe

ter för spontant mi

ngel. Bät tre affärer- dagen arra

ngerades för fjärde året på

Agneta Lindroth, Sydsvenska Handelskammaren. Pierre Olofsson, Dogman och Anna Kinbe

Fatime Nedzipovsk

a, en av dagens mo

MEDIAPARTNER

10

deratorer.

MEDARRANGÖRER

Cassandra Jert shagen, Jefa

st AB.

PARTNERS

rg Batra.

Malmö Live.

Live


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Ann-Sofi Aru, Comp

etensum. Willard Möller, Mazar s SET .

Eftermiddagen bjöd på många skratt och leenden hos gästerna.

Björn och Annelie Anderberg , Stenström

Anita Ot terheim Hj

s Herr & Damekipering.

almarsson, Lisberg. Sarah Wit tbom, IKE A Sve

rige.

Renée Mohlkert och Jan Magnusson, Helsingborgs Stad. Anna Nordström Carlsson, Ehrenstråh

le DDB i samtal med Jan Wifstrand, Rapid

us.

11


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Uppfinnaren är död – leve intraprenören” När Helsingborg Stads digitaliseringsdirektör Martin Güll klev upp på stora scenen på Bättre affärer-dagen var det med publikvinnande ödmjukhet och ett batteri av miss­ lyckanden i rockärmen. Vi återkommer till misslyckanden lite senare i texten, för hans huvudbudskap var att det var dags att göra hjälte av Intraprenören!

Martin Güll, Digitaliseringsdirektör Helsingborgs Stad.

är något verkligt extra och upp­ höjt. Men tänk om det minst lika mycket är intra­prenörerna, d v s de som redan finns anställda i orga­nisationerna och företagen som sitter på den verkliga innovations­k raften? – Det är jag som är från kommunen! Med det introt fick Martin Güll publiken att brista ut i skratt på Bättre affärer-dagen. Kanske var reaktionen ett resultat av publikens bild av att en kommun INTE vanligtvis kännetecknas av innovation och entreprenörskap. I fallet med Helsingborg Stad kunde inget vara mer fel. – Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer till 2022 och vi jobbar nu hårt på att skapa förutsättningar för detta. Vi har exempelvis satsat på innovationshubben HBG Works som är en samlingsplats för att driva utveck­lingsprojekt med 25 medarbetare som är grymma på saker som agil utveckling, programmering etc. Helsingborg blir i sig självt en testbädd som underlättar för just våra intra­ prenörer och släppa loss deras kraft och engagemang, berättar Martin. AT T VAR A E NTRE PRE NÖR

En ny syn på innovation

För att ta täten inom innovation har alltså Helsingborgs Stad lanserat en 12

öppen innovationsarena för stadens intraprenörer. En ny satsning för nya möjlig­ heter. För innovations­ världen har länge kretsat kring patent, produkt och immaterialrätt. Men är innovation verkligen en idé eller en färdig pro­dukt? Många entreprenörers största problem är att de väntar för länge med att få kundfeedback. De tror att produkten behöver vara perfekt. Eller handlar innovation snarare om förmågan att omsätta en lösning som funkar i verk­ligheten och är relevant för kunden? Handlar det kanske om att idéer behöver möta varandra i nätverk och partnerskap för att hitta helt nya kombi­nationer, istället för i hemlig­het. Är innovation kanske en procent inspiration och 99 procent transpiration? – Jag tror inte på idéer. Idéer är noll värda om inte entrepre­nören/intra­ prenören har kraften att fullfölja. Sedan ser jag på innovation mer som en ständigt pågående process mer än ett förvaltande av innovation. Vi borde tänka mer som riskkapitalister som tittar väldigt mycket på just entre­ prenören, till och med mer än deras affärsidé, säger Martin som själv arbetat i en rad stora organisationer och företag.

Misslyckande vinner väg och belönas

Med djupa erfarenheter av affärsoch produktutvecklande uppdrag på Telia Sonera, Sony Ericsson och Skåne­ trafiken har Martin fått sin beskärda del av både lyckade och misslyckade innovationer. Någon han med stor generositet och öppenhet visade upp i sin föreläsning. Och att just få människor att VÅGA misslyckas är ett recept till framgång enligt Martin. – Vi har lanserat ett pris för ”Årets misslyckande” där de som fatalt har misslyckats med en innovation tillsammans kan vinna 50 000 kronor. Det är vårt sätt att uppmuntra människor att våga satsa och tänka nytt. Att våga prova nytt istället för att vara rädd för att göra fel är något vi vill stimulera med priset, som givetvis ska användas till utbildning, säger Martin. Och på publikfrågan ”hur går det för kommunens satsning på HBG Works, är ni beredda på egna misslyckanden?” kom Martins svar snabbt och ärligt: – Vi arbetar just nu på att lansera en chatbot i kommunens kontaktcenter. Vi får se vilka misstag i det projektet som vi själva får lära av, avslutade Helsingborg Stads digitaliserings­ direktör Martin Güll.


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

För många i publiken på Bättre affärer-dagen gjorde Sarah Wittbom, User Experience Manager på IKEA Sverige, kanske det största avtrycket. Hennes berättelse om IKEAs långa resa mot att bli ett verkligt digitalt möbelhus för de många människorna bestod av både stor ödmjukhet och öppenhet. För att bli verkligt digitala i sina kundmöten har IKEA tagit till ett udda grepp. De valde att ”hacka” sig själva! arbetat många år inom e-handel när hon fick erbjudandet att arbeta för IKEA Sverige. Med visionen: ”Skapa en bättre vardag för de många människorna” har IKEA.se och Sarah som uppdrag att ge kunden just det i en digital värld som ständigt förändras. Men det har inte varit en enkel resa, vittnade Sarah om. – Att IKEA behövde bli bättre på att digitalisera sina kundmöten är ingen nyhet. Särskilt som exempelvis jättar som Alibaba och Amazon har kunnat utvecklas snabbt de senaste åren UTAN att behöva ta hänsyn till varken tradition eller gamla IT-system. I ljuset av tuff konkurrens från globala e-commerceSAR AH WITTBOM HADE

företag behöver vi utmana oss själva med ett mindset som gör att vi utvecklas snabbt och rätt digitalt, säger Sarah Wittbom som innan IKEA arbetade på Swedish Match, Apsis, Wipcore och Nordic eCommerce Knowledge.

– Vi arbetar hårt på att bli mer relevanta i den digitala säljkurvan och att ge kunderna mer och bättre innehåll, vid rätt tidpunkt och i rätt kanal. Med machine learning blir vi vassare på detta och att vara ännu mer relevanta för kunderna vid rätt tidpunkt. Utmaningen bakåt har varit att vi inte har använt data om våra kunder optimalt, men vi satsar nu på att bli lite som Q i James Bond. Att ta reda på vad våra kunder vill ha redan innan de själva vet det, säger Sarah.

Renew and improve

I ett digitalt tidevarv där femtio procent av all onlineförsäljning går till fem aktörer i världen, såsom just Alibaba och Amazon, är Big Data den heliga gralen. Så även för en relativ ”sällanköpshandlare” som IKEA, som nu arbetar fokuserat på att bättre nå fram till sina kunder i den digitala kanalen.

”IKEA har hackat sig själva för ett digitalt lyft”

Även Kamprad arbetade agilt

Sarah menar att det som Ingvar Kamprad kallade för sunt bondförnuft idag skulle kunna beskrivas som ett agilt arbetssätt. Och att lära av misstag och förbättra sig gäller inte minst i utvecklingen av ett digitalt IKEA. – Vår utmaning är att vi behöver bygga om oss själva från grunden. Den nya tidens digitala handel och kundmöten går inte att bygga på ett ”teknik-spagetti” med tekniska system från 50-talet. Vi har fått hacka oss själva med ny kod och ett nytt framework för att lyfta oss till en ny nivå, berättar Sarah. Satsning på problemlösare

Med ett offensivt och optimistiskt mindset tar nu IKEA Sverige sig an den digitala utmaningen på allvar. Genom att uppmuntra medarbetare att våga ta risk och även göra fel styr IKEA Sverige medarbetarna mot att bli problemlösare, mer än problemhittare. – Jag har förmånen att arbeta med väldigt många utvecklare och människor som är genuint passionerade över IKEA, våra produkter och vad vi kan göra inom kundmöten för framtiden. Tillsammans har vi lyckats hacka oss själva för att skapa bra upplevelser och service även i våra digitala kanaler och det lovar väldigt gott för vår fortsatta digitala resa, avslutar Sarah Wittbom, User Experience Manager på IKEA Sverige.

Sara Wittbom, User Experience Manager på IKEA Sverige.

13


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

För Handelsbankens VD Anders Bouvin var det som att komma hem när Navet bjöd in till Malmö Live. Efter att ha bott sina första nio år i Zimbabwe lärde sig Anders skånska när han kom till Sverige och Malmö som liten påg. Som stor MFF-fan vet han att laget aldrig är starkare än sin svagaste spelare. Lite som med Handelsbanken som bygger det 150 åriga laget på 12 000 medarbetare och 400 kontor. Och som vägrar låta sig drabbas av digital stress.

Bank-VDn som INTE känner digital stress

Anders Bouvin, President and Group Chief Executive, Svenska Handelsbanken AB

– Alla pratar om digitala strategier, förändringar, agilt ledarskap och att förändringarna är omvälvande snabba. Jag är inte så säker på att de har rätt alltid. Tänk på saken, när industriali­ seringen startade och när elektriciteten gjorde entré handlade det också om ganska omvälvande samhällsför­ ändringar som tog tid att sätta sig, säger Anders Bouvin. Kyrktornsprincipen framgångsfaktor

Under de senaste 50 åren har Handelsbanken arbetat enligt en starkt decentraliserad affärsmodell. 14

Med 400 kontor över hela landet och ”Kyrktornsprincipen” känner man sin marknad ut i fingerspetsarna och är på riktigt nära sina kunder. Digitaliseringen kompletterar det viktiga kundmötet på kontoren och enligt Bouvin finns inget motsats­ förhållande mellan kontoren och digitaliseringen. – 90 procent av våra kundkontakter är digitala idag så jag skulle säga att digitalisering är en ickefråga hos våra kunder. Med Sveriges nöjdaste bank­ kunder vet vi att kontoren fortsatt är mycket viktiga med möjlighet till fysiska möten på banken. Med samma affärs­

modell och arbetssätt i 50 år känner vi oss trygga med vår förmåga att möta kunderna, oavsett kanal, säger Anders. Och på en rak fråga från publiken om Anders trodde Handelsbanken skulle ha fler eller färre kontor om tio år var svaret omtvistad framåtlutat. – Jag tror att ökad digitalisering kommer att göra så att vi kan öppna fler kontor och fortsätta vara nära våra kunder även fysiskt. Så jag tror vi ökar från 400 till 500 kontor! Läs intervjun med Anders på nästa sida.


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D Du var talare på Navets kon­ ferens ”Bättre affärer-dagen” i Malmö.Vilket var ditt fokus i föredraget?

skogs- och pappersindustrin. De pekar också på ökad turism som en följd av den svaga kronkursen.

– Jag berättade om Handelsbankens Vilka huvudsakliga likheter och skillnader ser du mellan Mälar­ affärsmodell, och det är naturligtvis dalen och Öresundsregionen – alltid smickrande. Jag fokuserade på vår vilka är framgångsrecepten? unika modell som gör att vi hanterar – Likheterna finns bland annat i industri­ omvärldsförändringar, både stora och strukturen med starka ledande små, på ett alldeles naturligt sätt. Vår förmåga till anpassning är en av de viktigaste förklaringarna till att vi har kunnat behålla samma affärs­modell och exportföretag i flera olika branscher. organisation i snart 50 år. Affärs­ En annan likhet är starka universitet modellen bygger på att vi har ett som påverkar kunskapsintensiva gemensamt mål och på våra branscher positivt och ökande befolkning grundläggande värderingar. De värder­ som ger långsiktigt positiva effekter på ingarna är tidlösa och delas av våra regional BNP-utveckling, till exempel i anställda och uppskattas av våra form av ökad efterfrågan på bostäder. kunder. Värderingarna leder till att vi Mest åtskiljande är kanske just har en decentraliserad och platt bostadsfrågan. Södra Sverige har en klar organisation och att vi undviker rigida fördel med sina lägre bostadspriser. planer och budgetar. De ger också en I Stockholmsområdet riskerar höga flexibel samarbetskultur där vi följer våra bostadspriser att påverka de långsiktiga kunders önskemål, men däremot inte tillväxtmöjligheterna. alltid följer det som Motsvarande är konsensus i ”Vår förmåga till obalans ser inte branschen. Vi gillar a ­ npassning är en av de banken på samma att gå vår egen väg. viktigaste förklaringarna sätt i Sydsverige. Vår modell har gett nöjdare kunder till att vi har kunnat Hur ser du på och högre lönsamhet behålla samma affärs­ utvecklingen de under mycket lång tid och över flera modell och organisation kommande åren för Sydsverige ekonomiska cykler. i snart 50 år.” och Öresunds­ Förhoppningsvis ger regionen? den lika gott resultat – Den tycks vara lovande. Det verkar i framtiden. Jag hoppas att mitt rimligt att tro att tyngdpunkten i det anförande inspirerade och gav idéer till skandinaviska näringslivet kommer att deltagarna på konferensen. förskjutas söderut. De i Handelsbanken som arbetar i södra Sverige pekar på Hur ser du och Handelsbanken på utvecklingen för Sydsverige att forskningsanläggningarna ESS och och Skåne? Max IV i Lund sannolikt kommer att driva innovation och att Fehmarn Bält– De senaste åren har vi i Handels­ förbindelsen till Tyskland, som ju är vår banken haft en riktigt bra utveckling största handelspartner, säkerligen också i södra Sverige – faktiskt den bästa kommer att förstärka förutsättningarna. utvecklingen av alla regioner i landet. – Närheten till kontinenten, forskning Det finns ingen enskild faktor som i framkant, Kastrup, starka export­ förklarar det, det är snarare så att vi företag, överkomliga bostadspriser – utvecklas tillsammans med våra allt detta sammantaget bidrar förstås kundföretag. till att utsikterna borde vara goda. – Tillväxten är, enligt våra lokala – Samtidigt är Sverige, som en liten experter, stark på många områden och och öppen ekonomi, i händerna på den drivs främst av regionens starka export­ globala konjunkturutvecklingen. industri, särskilt verkstadsindustrin och

Bankens makroekonomer förväntar sig inte någon markant inbromsning globalt – däremot en lugnare tillväxttakt, både i Sverige, Europa och USA något år framåt. Den något avtagande tillväxt­takten kommer så klart påverka alla regioner. Men, som sagt, södra Sveriges industristruktur, befolkningsutveckling och den ökade integrationen i Öresundsregionen, både inom näringsliv och utbildning, kommer säkert kunna vara en positiv motvikt. Vilka branscher ser du är och kan vara framtidens vikti­gaste branscher för Sydsverige?

– Självklart vill man ju att satsningarna på de avancerade forskningsanlägg­ ningarna i Lund ska bära frukt. Men regionens traditionellt starka branscher kommer säkert fortsätta att vara dominerande, fast utvecklade och med mycket ny teknik. Det talas mycket om Öresunds­ regionen här nere – hur ser du på dess utveckling hittills och vad tror du blir dess drivare/styrke­ position framåt?

– Broförbindelsen till Danmark har så klart påverkat positivt, liksom att ett antal huvudkontor etablerats i Öresundområdet på senare år. Byggandet av Max IV och ESS borde också få stark positiv påverkan. Men det är sällan en enskild sak som driver utvecklingen utan en mix; små och stora företag, bra logistik, tillgång till arbetskraft, tillgång till bostäder, bra bostadsområden, bra skolor och mycket mera. Allt spelar in. Vilka framgångsfaktorer är viktigast för en fortsatt starkt utveckling för regionen och Sydsverige?

– Att näringslivet i Sydsverige är så differentierat. Här finns ett brett spann av verksamheter, allt från den traditionella starka livsmedelsproduktionen till relativt nya områden som spelutveckling, där Skåne blivit ett nordeuropeiskt nav, och det innovationsdrivna näringslivet kring Lunds universitet med Life science-klustret i Lund som ett tydligt exempel, avslutar Anders. 15


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Ska du starta ett bilmärke – är du galen?” Lewis Horne, CEO och grundare Uniti AB

– Vad får dig att tro att du kan skapa ett nytt bilmärke och få det att flyga? Är du galen? Ja det är en sida av vad jag fått höra sedan starten av Uniti 2016. Lyckligtvis finns det fler som tror på idén och förstår att det faktiskt går och att vi är på god väg att lyckas, säger Lewis från scenen på Malmö Live där han trollband publiken med sitt avslappnade och publikfriande anslag. Född och uppväxt i the ”Aussie outback” och efter att ha levt och verkat i Canada, Kina och Sverige är Lewis en global personlighet. Med en tillbakalutad men sam­ tidigt kittlande presenta­ tion öppnar han om­ världens ögon för tidens nya möjligheter, i en digital era där gamla affärs­modeller ställs på ända. Starta e-bils­produktion från scratch? Det låter ju helt galet, eller?

Den skeptiska frågan har elbilsentreprenören Lewis Horne fått fler gånger än han kan räkna. Men genom att inte ta ett nej och med entreprenörens obändiga vilja har företaget Uniti redan kommit längre i sin el-bils-vision än många trodde var möjligt. På Navets Bättre affärer-dag förklarade grundaren hur drömmen ska uppfyllas, tack vare den ”nya tidens” digitala affärslogik.

Nya förutsättningar skapar möjligheter

Uniti är elbilen med en global, urban målgrupp. Den första tvåsitsiga modellen som vuxit fram i Landskrona, ska få ett större syskon och tillverkas nära sina kunder i världsstäder. Hemligheten bakom satsningen på en helt ny elbil för världsmarknaden bygger till stor del på att Uniti just INTE är ett traditionellt bilföretag. – Vi hoppar över flera steg i den traditionella bilutvecklingen och foku­ serar på kundupplevelsen, digitalisering, automation och marknad. Att utveckla och bygga varenda del av bilen behöver vi inte utan vi samarbetar med duktiga

En gång i tiden var Detroit och Wolfsburg bilindustrins epicentrum. Med den minst sagt disruptiva tillblivelsen av Tesla har bilindustrin börjat gunga i sina grundvalar. Att det GÅR att skapa något helt nytt baserat på en ny affärslogik är bevisat. Med budskapet ”Change, lead it, support it or be left behind” öppnas nya möjligheter för fordonsentreprenören Lewis. – Vår bil bygger på en analys av vad framtidens förare VILL ha av en bil. 16

En vrålande, bullrig och energislukande motor står inte längre högst på önske­ listan. Istället vill människor ha hållbara bilar och Uniti är designad efter nya värderingar, klimatoro och digitala möjligheter. Som entreprenör måste man zooma in på de verkliga behoven och värdering­ arna och hur de för­ ändras för att ligga rätt i vad som blir framtidens efter­frågan, säger Lewis. Digital plattform Unitis ­epicentrum

leverantörer och håller samman allt via en sömlös digital plattform. Man behöver inte längre kunna allt för att skapa en fantastisk produkt, men man måste förstå sina kunder och vara snabb och tillgänglig, säger Lewis. Ständig utveckling det nya normala

För 149 Euro kan kunder anmäla sitt intresse för elbilen Uniti One. Och snart ska dröm förvandlas till verklig­ het och den energieffektiva och ­futuristiska elbilen Uniti One rullas ut i framförallt urbana miljöer. Lokal tillverkning, nära kunderna är före­ tagets melodi och utöver den nyliga satsningen på engelska Silverstone England hoppas Lewis att Landskrona även framöver ska bli Unitis svenska nav, utöver världsstäder som Dubai, Adelaide etc. Så efter att tidigare varit ansvarig för the Social Innovation Center på Lunds Universitet och grundare av entreprenörsacceleratorn SoPact har Lewis nu fullt fokus på att sätta världen i elektriskt rörelse med Uniti. För att det går. – Once upon a time it was impossible to start a car company. Today it is not!


För andra året i rad har Industrifakta AB och Sydsvenska Handelskammaren analyserat näringslivets utveckling hos de 62 kommuner som ingår i rapporten Sydsverige Live med syfte att öka förståelsen och bidra till ACTION! 150 beslutsfattare från det regionala näringslivet bidragit med värdefull och aktuell information som inte går att hitta i någon databas. Utöver ett gediget intervjuunderlag introduceras i år en Näringslivspanel med ett djupgående samtal kring Syd­ sveriges utmaningar och möjlig­heter. Dessutom två temakapitel om syd­ svenska hamnar och Max IV samt ESS. En ny partner, Länsförsäkrings­ bolagen i de sydsvenska länen, har trätt in i år. Tillsammans fångas hela Sydsveriges bredd upp ännu bättre. Länsförsäkringsbolagen är oberoende och starka aktörer som är väl insatta i sina regioners utveckling. Detta gör det möjligt att kunna ta ytterligare kliv framåt när det gäller att fånga upp näringslivets utveckling och vad den betyder för sydsvenska företag. – I 2017 års rapport la vi grunden. Med årets Sydsverige Live bjuder vi in till dialog om nästa steg för Sydsverige!, säger Magnus Johansson på Industri­ fakta AB. TILL HJÄLP HAR

Vikten av samverkan

I årets Sydsverige Live-rapport finner man, för att ta några exempel, att samverkan mellan hamnarna i Sydsverige har potential att påverka beslut om infrastruktur nationellt. Kommunikation­ en behöver flätas samman och det föreligger en stor potential i att ta steget fullt ut och sammanföra hamn­bolagen i en gemen­ sam organisa­tion, skapa en storstadshamn i Öresundsregionen. – Volymerna i Skånes hamnar är tillsammans lika stora som de i Göte­ borgs Hamn. Politikerna i Stockholm förstår inte detta och hur viktiga de skånska hamnarna är för Sverige, sa Tommy Halén, fd Vd Trelleborgs Hamn under Bättre affärer-dagen.

Pandeldiskussion om Sydsveriges näringsliv och utmaningar. Panelen bestod av Tommy Halén, VD Halén Consult AB, Ulrika Geeraerdts, Utvecklingsdirektör Region Skåne och Pia Kinhult, rådgivare ESS ERIC. Diskussionen modererades av dagens moderatorer Jan Wifstrand och Fatime Nedzipovska.

SYDSVERIGE LIVE! – FRAMTIDENS SYDSVENSKA NÄRINGSLIV FÖR INSIKT OCH BÄTTRE BESLUT! Intermediärer blir viktiga spelare

I en föränderlig värld spelar forskning och utveckling en avgörande roll hur väl vi kommer att lyckas. Att som region då få tillgång till två forsknings­anläggningar i absolut världsklass skapar fantastiska förut­sättningar för nya företag, både inter ­nationellt och nationellt. I kölvattnet av företag inom FoU kommer företagstjänster, service och stödfunktioner att behövas. Hur ser det exempelvis ut med tillgång på inter­nationella för­skoleplatser? – Vi har 570 medarbetare från 48 olika länder på ESS men det är svårt att hitta jobb till medföljande. Regionen behöver bli mer attraktiv för att locka inflyttare från andra länder, konstaterade Pia Kinhult, Head of

Host States Relations ESS på Bättre affärer-dagen. En viktig roll för framgång är intermediärer, d v s företag som arbetar i gränssnittet mellan forskning och industri för att skapa affärer och nytta. Många företag har svårt att förstå nyttan med avancerad forsk­ ning och hur det kan utveckla deras affärsverksamhet. Avslutningsvis kan vi konstatera att förutsättningarna för den syd­ svenska regionen är goda, men det går inte att stå stilla utan näringslivet, politiken och högskola/universitet måste med gemensamma krafter lyfta fram Sydsverige. KON TAK T PERS ON

Magnus Johansson Projektledare magnus.johansson@ industrifakta.se 0768-17 18 18

17


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”Sitt INTE still i båten. Häng på eller bli passerad!” Henrik Mitelman, Ekonomikrönikör

Det var fullt blås från sekund ett när Bättre affärer-dagen tog hjälp av krönikören Henrik Mitelman för att knyta ihop det späckade programmet. Som oberoende analytiker blåste han nästan moderator Jan Wifstrand av scenen när han gick loss på de senaste trenderna inom digitalisering och globalisering. Pang på rödbetan! Sedan 2011 har Henrik Mitelman för Dagens Industri skrivit och analyserat om den makroekonomiska och ­finansiella utvecklingen på plats och från flera länder. Han är föredragshållare, moderator och rankas som en av Sveriges främsta ekonomi­ journalister. Därtill är han vass som en nyslipad Morakniv. Även i frågor som rör den idag så heta utvecklingen inom digitaliseringen. – Jag hörde tidigare någon säga att vi INTE behöver drabbas av digitali­ seringsskräck. Det är precis vad vi visst behöver om vi inte sätter oss i förar­ sätet. Med tanke på hur extremt snabb utvecklingen är inom handel och samhälle är min absoluta uppmaning följande. Sitt inte still i båten! För enligt Henrik Mitelman är samhälle och företag mitt uppe i en digital revolution, proppfull av möjligheter. 18

– Digitaliseringen är paradisisk! Tänk vilka fantastiska möjligheter den ger just oss som är mitt uppe i den digitala revolutionen. Jag menar att digitaliseringen driver på den mänskliga utvecklingen och gör oss och samhällen bättre. Men visst finns det utmaningar och det gäller att också vi människor ser till att utveckla oss själva! I Asien finns en vetgirig framtid

Samtalet mellan Jan Wifstrand och Henrik Mitelman kom också snabbt att handla om Asien. Eftersom Henrik reser över hela världen för att hålla sig a jour med samhällsutveckling på nära håll har han starka och färska upplevelser från exempelvis Kina och Vietnam. Och han höjde en röd flagga till svenska universitet och studenter. – Utvecklingen i världens tillväxt­ länder i Asien går otroligt fort. Emedan våra studenter säger att det viktigaste

för dem är att uppnå ”balans i arbets­ livet”, kommer studenter från Vietnam och Kina att köra åttor runt oss med omättlig vetgirighet, pengasug och arbetsvilja om vi inte aktar oss. Mitt medskick är frågan ”hur får vi våra ungdomar att jobba hårdare och hungra efter framgång?”. Nästa beska karamell skickade han ut över publiken på Bättre affärerdagen. En tankeställare att brottas med. – Fortfarande tror många svenskar att kineser framförallt tillverkar krimskrams och T-shirts. Inget kunde vara mer fel. Kineserna tar över världen med ett halsbrytande tempo och redan 2049 räknar de med att vara fullständigt ledande i världen. Kina är dessutom det största infrastrukturprojektet i världen och har innovationskraft som ingen annan. När vi är stolta över innovations­ hubbar med 1000 människor i väst­ världen har kineserna 1 miljon innovatörer i en Tech hub, poängterar Henrik. Och innan Henrik Mitelman, lämnade­scenen levererade han en tydlig spådom om Brexit. Lika säker som dagens moderator var på en omröstning, var Mitelman bergsäker om Brexit. – Det blir ett utträde med avtal. Sanna mina ord!


TE MA : KONS TANT F ÖRÄ N D R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

40 år i branschen för rätt beslut Vikten av en pålitlig partner som förstår marknaden på djupet har aldrig varit större än idag. Med över 40 år inom strategisk rådgivning och analys har Industrifakta både erfarenheten, kunskapen och nyfikenheten som krävs för att förstå och navigera rätt på en föränderlig marknad. Detta är något inte minst Industrifaktas gedigna kundportfölj vittnar om där bl a Regerings­ kansliet, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges större byggentreprenörer och exploatörer, branschorganisationer och Svensk Byggtjänst finns med. Industrifakta AB är dotterbolag till Navet sedan 2011.

renoveringsarbeten i vårt nuvarande bostadsbestånd. Vellingebostäder – Omvärldsanalys av bostadsmarknaden samt trygghetsboende i Vellinge kommun. Industrifakta genomförde två analyser i Vellinge gällande bostadsmarknaden samt trygghetsboende. En växande äldre befolkning kommer förändra utformningen av bostadsmarknaden, Industrifaktas analys gav Vellinge viktiga nycklar för framtiden. Ny Verkställande direktör

Från vänster: Alexander Alvén, Magnus Klein, Sara Kulle, Jens Linderoth, Magnus Johansson, Jenny Ingelström och Patrik Wikman. I I N D U S T R I FA K TA S P RO D U K T­

finns konjunkturbevakning av den nordiska byggmarknaden med prognoser och trender på utvecklingen, omvärldsanalys, analys av bransch­ påverkande trender, kvantitativa och kvalitativa intervjuundersökningar, branschspecifika analyser, bostads­ marknadsanalyser samt framtidsstudier. Analyserna som Industrifakta genomför används som strategiskt underlag inför budgetarbete, i inves­ teringsbeslut samt i arbetet med affärsplaner - med andra ord i affärs­ kritiska beslut med hög sekretess. Uppdragen nedan presenterar ett litet urval av Industrifaktas senaste genomförda analyser. P O RT F Ö L J

Schneider Electrics – IoT-Rapport 2017, Industrifakta genomförde en större intervjuundersökning om inställningen och attityden till IoTlösningar hos 125 fastighetsägare. Svensk Byggtjänst – Undersökning om innovation och samverkan inför

Årets Bygge 2018 samt Almedalen. I uppdraget genomfördes ca 15 djup­ intervjuer samt 300 intervjuer med aktörer inom bygg- och fordons­ industrin i syfte att klargöra var vi står idag och vad som krävs av byggbranschen i framtiden. Sveriges kommuner och landsting (SKL) – Produktionskostnad för skolor. Syftet med undersökningen var att belysa projektkostnader och erfarenheter från ett antal skolbygg­ nadsprojekt som ett led i att arbeta för kostnadseffektivt byggande med hög kvalitet i kommunal sektor. Svenska Byggbranschens Utveck­ lingsfond (SBUF) – Renoverings­ kompetens. En av de stora utmaning­ arna i Sverige är bostadsförsörjningen. En av nycklarna är hur vi hanterar vårt befintliga bostadsbestånd. I rapporten ”Renoveringskompetens” analyserar Industrifakta nuläget, framgångsfaktorer, problemställningar och utmaningar i samband med

Som ett led i satsningen och för att möta den expansiva fas Industrifakta står inför, har Alexander Alvén utsetts till ny VD från den 1 novem­ ber 2018. Efterfrågan på Industrifaktas rådgivningstjänster med erfarenhets­ baserad analys i botten ökar markant och här förstärker Alexanders kompetenser förmågan samt kapaciteten ytterligare. Alexander har flerårig erfarenhet från stora inter­nationella koncerner i rollerna som CFO, konsultchef, chefsrekryterare och IT chef inom flertalet branscher och kommer senast från en roll som CFO inom Royal Caribbean. Vidare har även Sara Kulle anställts som Strategisk Kommunikatör för att möta och öka vår marknadsnärvaro med syfte att bibehålla och utveckla nuvarande kundrelationer samt identifiera nya. Sara för med sig en examen från Lund inom kommuni­ kation och digitala medier. Hon kommer närmast från banksektorn och har en bred kompetens med fördjupade kunskaper inom bland annat marknadskommunikation, PR och organisationskommunikation.

KON TAK T PERS ON

Alexander Alvén Verkställande Direktör alexander.alven@­ industrifakta.se 0735-20 95 00

19


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

Navet vinnare på årets QBShare! Varje höst håller QBS Group en konferens vid namn QBShare där bl a de senaste nyheterna kring Microsoft Dynamics 365 Business Central presenteras. Förutom nyheter och information om produkten och Microsoft så presenteras även årets vinnare inom tre olika kategorier; flest sålda licenser, flest sålda prenumerationslicenser och flest sålda CSP-licenser. Navet blev, i år, vinnare i kategorin CSP! Kategorin CSP står för Cloud Solution Provider, där bl a produkter som Azure, Power BI och Dynamics CRM ingår.

Navet har de senaste åren gjort en stor satsning på just det området där vi, förutom försäljning av Power BI och Dynamics CRM, kombinerar Business Central (NAV) med Azure. Detta har visat sig vara en framgångs­

rik satsning som ligger helt i linje med vad Microsoft och branschen i övrigt rör sig mot. Årets vinst är även ett kvitto på att vi dels gör rätt saker och dels gör dem riktigt bra.

VI VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE

Med en god tillväxt och efterfrågan på såväl Navets som Industrifaktas tjänster har vi glädjen att välkomna flera nya medarbetare. Från vänster: Daniel Rexlind, Applikationskonsult inom Navet Affärssystem, Sara Kulle, Analytiker på ­Industrifakta AB, Benjamin Holmqvist, Systemutvecklare inom Navet Affärssystem, Jessica Ridell, Ekonomistyrningskonsult inom Navet Ekonomistyrning och Johannes Johansson, Systemutvecklare inom Navet Affärssystem.

Navet stödjer stolt följande verksamheter

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.