__MAIN_TEXT__

Page 1

S P E C I A L I S E R A D E A F F Ä R S KO N S U LT E R , U N I K A K U N D L Ö S N I N G A R

Nr 1, 2019

Vägen till Bättre affärer är ­rakare än någonsin ­tillsammans med

30-års jubilerande Navet NAVETS NYA ­AFFÄRSOMRÅDE

NAVET Analytics ­PRESENTERAS

Lansering av unik analysplattform med AI och Digital Etnografi

NavetEdge NAVET Affärssystems egenutvecklade ­digitala plattform för ökad kommunikation, transparens och interaktion


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

A Med ”Bättre Affärer” informerar vi om Navets verksamhet. Mottagare är våra medarbetare och samarbetspartners, kunder, leverantörer, banker, och revisorer. Genom den här informationen vill vi skapa ökad insikt, kunskap, förståelse och delaktighet i vår verksamhet. ”Bättre Affärer” utkommer ca två gånger per år med en upplaga på ca 3 500 exemplar. Omslagsbilden visar Navets affärsledning. Från höger: Anders Claesson, Gunilla Månsson, Fredrik Hansson Alkbrand, Alexander Alvén och Göran Hellström. P RO D UCE RA D AV

Sara Kulle LAYO UT

Tomi Andersin A N SVA RI G UTGI VA RE

Göran Hellström TEXTE R

Utöver Navets medarbetare, Olof Engvall. INTE GRI TE TSP OLI CY

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se www.navet.se/integritetspolicy Du är alltid välkommen att besöka eller ringa oss! Kontaktuppgifter till våra kontor finner du på www.navet.se

Vem är det som kör?

RTIFICIELL INTELLIGENS är på väg att vända upp och ned på många grundläggande begrepp och sanningar. Vi har ju alla minnesbilden från Musse Piggs och Janne Långbens irrfärd på semesterturen i bergen när Musse frågar ”Vem är det som kör egentligen?” Nu är ju bl a självkörande bilar ett av alla högaktuella områden där AI finner sin tillämpning. N AV E T S Ö K E R S TÄ N D I G T, som en av våra viktiga grundstenar, ny kunskap för att förstå våra kunders affär. Det är således inte en tillfällighet att vår affärsmodell bygger på arbetsmetodiken, Analys-Struktur-Genomförande. För att alltid säkerställa den bästa rådgivningen måste vi helt enkelt ständigt vara pålästa för att därefter kunna vägleda våra kunder inför avgörande affärsbeslut.

har våra kollegor i det dotterbolaget utgjort en viktig kunskapsbank för hela Navetkoncernens verksamhet och det var i samband med vårt affärsplansarbete kring vidareutvecklingen av den verksamheten som vi kom till insikt i vikten av att framöver även ta nytta av AI för att ännu bättre förstå marknaden framöver. S E DA N F Ö RVÄ RV E T AV I N D U S T R I FA K TA 2 011

i raketfart och idag står vi som exklusiv partner till AI-företaget Quilt i Norden och vi har därmed säkerställt tillgången till big data och AI i ett exeptionellt kraftfullt verktyg. Som en följd härav integrerar vi nu Industrifakta helt i Navet och bildar NAVET Analytics som vårt fjärde affärsområde. H Ä R E F T E R H A R V I M A R S C H E R AT

vår skylt på en av Malmös vackraste och mest h­ istoriskt centrala byggnad, Gängtappen, är fantastiskt inspirerande och en följd av att efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka inom samtliga affärs­områden. Tveka inte att komma förbi för en fika och ett samtal framöver. Våra kontor i både Helsingborg och Malmö ligger stationsnära och vi har alltid tid för ett möte. AT T V I N U S K R U VA R U P P

av några exempel på Bättre affärer hos våra kunder. Ingen kan undgå att imponeras över den resan som Medicon Village gjort i Lund. Nu står snart ett nytt kontorshus färdigt och antalet sysselsatta på området har sedan länge passerat historiska nivåer! Läs även intervjuerna med bl a Marcus Thuresson, firad klubbdirektör i Rögle BK samt Freja Davidsson Bremborg, nytillträdd Vd på Lunicore Studentkonsult. S E DVA N L I G T D E L A R V I M E D O S S

firar vi hela året och du hittar några olika reportage kring detta i tidningen. Du träffar oss som vanligt i Båstad under tennisveckorna och i år pysslar vi även om vår bikupa på Norrviken. Årets honungsskörd kommer att förpackas i jubileumsburkar som trevliga give aways under hösten. I Almedalen genomför vi vårt största program någonsin och finalen på året sker för 5:e gången på Bättre affärer-dagen den 28/11 på Malmö Live. Årets program på temat ”Ensam är inte stark” belyser ett högaktuellt ämne och startfältet lovar en högintressant eftermiddag. VÅ RT J U B I L E U M ” 3 0 Å R M E D B ÄT T R E A F FÄ R E R”

KON TA KT

Göran Hellström Partner, CEO goran.hellstrom@navet.se 0706-62 86 79

2

att vi under jubileumsåret tar sådana viktiga steg i vår fortsatta utveckling. Jag önskar både våra läsare och mina kollegor en härlig sommar och jag hoppas att vi ses på någon av våra arenor så snart som möjligt. D E T Ä R FA N TA S T I S K T

Göran Hellström


S ÅTANT S K A PA R NN AV T RT RE N A YA F F ÄNRO E RR M A LT I L L STÅ N D TE MA : KONS F ÖRÄ DERTI NBGÄT , VÅ

Navet expanderar och flyttar till större lokaler i Gängtappen, Malmö Efter tio spännande år i Börshuset har vi vuxit ur våra ­lokaler och den 4e juni flyttade vi till Gängtappen i Dockan. Navet finner du nu på fjärde våningen i Gängtappen med adress Stora Varvsgatan 11. Byggnaden, som nyligen ­varsamt renoverats, erbjuder en strålande utsikt över staden i en härlig och modern miljö med historiska vingslag som går igen i hela fastigheten. en kraftig tillväxtfas. Lokalerna erbjuder därför utmärkta ytor för Navets medarbetare och plats för sammankomster av olika slag där vi kan möta kunder och skapa nya relationer. De nya lokalerna erbjuder betydligt fler och större mötesrum samt en lounge för större event och presentationer. Interiören går i Navet toner och är inspirerad av Navets kontor i Helsingborg. Gängtappen är ett av Malmös mest kända landmärken och färdigN AV E T Ä R I N N E I

ställdes 1958 som huvudkontor till Kockums. Fastigheten löste Kockums brist på kontorslokaler och var på sin tid minst lika uppseendeväckande som Turning Torso. Byggnaden har 15 våningar och en tresidigt konkav form som påminner om en gängtapp (En gängtapp är ett verktyg som används till att skära invändiga gängor i runda hål, så att man sedan kan sätta i en skruv i hålet). Byggnaden tog med sina 65 meter över titeln som Sveriges högsta, då man passerade Bonnierhuset i Stockholm med en halv meter. Detta innebär även att byggnaden ibland kallas för Sveriges första skyskrapa. Året därpå gick den 84 meter höga Skatte­ skrapan upp som landets högsta byggnad. Idag har ett antal Malmöbyggnader passerat Gängtappen i höjd, däribland Turning Torso, Kronprinsen och Hilton vid Triangeln. Men fastigheten är fortfarande ett känt landmärke i Malmö och en länk till Malmös historia som varvsstad. Wihlborgs som äger och förvaltar fastigheten har de senaste åren totalrenoverat byggnaden som nu erbjuder moderna kontor för det nya Malmö.

På bottenvåningen finns gemensam reception, restaurang, möteslokaler samt klustret Media Evolution City. Just nu pågår arbetet med att på framsidan av byggnaden skapa en franskinspirerad park med nya växter, två stora trädäck samt en boulebana med plats för många härliga möten. – Navet är redan en av Sydsveriges ledande affärskonsulter och lagom till vårt 30-årsjubileum får vi möjlighet att fira detta med en fantastisk utsikt över en av Sveriges hetaste mark­ nader för våra tjänster. I samband med flytten blir vi dessutom grannar med välkända företag som vi har goda relationer med såsom Länsförsäkringar, Hypergene, Wihlborgs och Media­ evolution med flera, säger Martin Larsson, Partner och kontorschef i Malmö.

KON TAK T PERS ON

Martin Larsson Partner martin.larsson@navet.se 0725-16 68 08

3


N AV E T S N YA M A R K N A D S P L AT T F O R M

Vägen till Bättre affärer är rakare än någonsin tillsammans med 30-års jubilerande Navet För att lyckas som affärskonsulter under lång tid måste man vara speciell. Vårt recept är hjärna och hjärta, ett sylvasst affärssinne och en lyhördhet.    När vi pratar om hjärna och hjärta uttrycks det tydligast i vår värdegrund, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. Vår värdegrund har ett tydligt kund- och medarbetarfokus. Vi strävar alltid efter att vara vakna, flexibla och att följa med i utvecklingen men våra grundläggande värderingar går inte att rubba:

födelsedagspresent till oss och våra kunder bildar vi nu med vårt dotterbolag Industrifakta, som för övrigt har en 40 årig framgångsrik historik bakom sig, vårt fjärde affärsområde NAVET Analytics. Samtidigt stärker vi kraftigt vår analyskompetens med en ny teknikplattform som ger oss avancerade möjligheter att skapa djupa insikter om relevanta branscher, samhälle och omvärld. Läs mer om allt detta på sidan 6 och 7. Navet tar härmed ett viktigt kliv mot visionen att vara den ledande och mest respekterade affärskonsulten i Sydsverige! Ett kunskapsföretag. SOM EN UNIK

Vi är lyhörda

Vi är pålitliga

Det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar och i varje läge tillförsäkra kunden att vi når målet med varje uppdrag genom att vara lyhörda med korta beslutsvägar. Vi är lyhörda för våra medarbetares vardag så att dom skall kunna förena sina arbetsuppgifter med familj- och fritidsintressen.

Vi kommunicerar öppet och ärligt med god affärsetik, hög moral och integritet. Vi skall uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga lösningar och prioritera hållbara resurser. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare skall vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

drivs nu i fyra samverkande affärsområden som förenas i vårt kundlöfte Bättre affärer. Som kund – liten som stor – får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och ­vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att kunna leverera Bättre affärer. År efter år. VÅ R S A M L A D E KO M P E T E N S

Vi är kreativa Vi är dedikerade i våra uppdrag, tar ställning och levererar kundspecifika lösningar. Navets medarbetare ­erbjuds en stimulerande och ut­ vecklande arbetsmiljö vilket säkrar individens motivation att alltid leverera på toppen av sin förmåga och medverkar därmed till vår positiva utveckling

4

Vi är stabila Vi arbetar långsiktigt med lönsamhet och stark förankring i vår lokala marknad. Vi är självständiga och ­oberoende och arbetar alltid för kunden och styrs aldrig av någon annan ersättning än den kunden betalar. Vi arbetar långsiktigt med våra medarbetares kompetens­ utveckling och erbjuder goda möjligheter till utbildning, befordran och friskvård.


N AV E T S N YA M A R K N A D S P L AT T F O R M

F R Å N K VA L I F I C E R A D A N A LY S , VÄ R D E R I N G & S T R AT E G I S K R Å D G I V N I N G T I L L G E N O M F Ö R D FA S T I G H E T S - & B O L AG S T R A N S A K T I O N

F R Å N E X T E R N E KO N O M I F U N K T I O N & K VA L I F I C E R A D R E D OV I S N I N G T I L L F I N A N S I E L L D U E - D I L I G E N C E & V E R K S A M H E T S A N A LY S E R

F R Å N U T V E C K L I N G AV LÖ S N I N G A R M E D M I C RO S O F T KO M P O N E N T E R T I L L I N T E G R AT I O N , I M P L E M E N TAT I O N & D R I F T

F R Å N A I F Ö R D J U P M A R K N A D S I N S I K T & AVA N C E R A D O M VÄ R L D S A N A LY S T I L L K VA L I F I C E R A D S T R AT E G I S K F R A M T I D S R Å D G I V N I N G

5


TE MA : N AV E T A N A LY T I CS

Industrifakta blir NAVET Analytics OCH LANSERAR UNIK ANALYSPLATTFORM MED AI OCH DIGITAL ETNOGRAFI Genom att bli Navets fjärde affärsområde förstärks för­ mågan att leverera ledande konjunkturrapporter och omvärldsanalyser. Med en unik teknikplattform, byggd på AI, Big Data och Digital Etnografi, skapas helt nya möjligheter inom analyser och rapporter, för Bättre affärer. Navets dotterbolag Industrifakta blir NAVET Analytics och lanserar unik analysplattform med AI och Digital Etnografi*. Genom att bli Navets fjärde affärsområde förstärks förmågan att leverera ledande konjunkturrapporter och omvärldsanalyser. Med en unik teknikplattform, byggd på AI, Big Data och Digital Etnografi, skapas helt nya möjligheter inom analyser och rapporter, för Bättre affärer. affärs­ området NAVET Analytics avan­ cerade möjligheter att skapa djupa insikter om relevanta branscher, samhälle och omvärld. Med lanser­ ingen av den nya teknikplattformen och metodiken Digital Etnografi skapas banbrytande analysförmåga, med fokus på att hjälpa företag fatta rätt N AV E T S S AT S N I N G G E R

6

beslut. Genom ett exklusivt partner– Som ett led i utvecklingen och skap med AI-företaget Quilt.ai är för att förtydliga Industrifaktas del av NAVET Analytics ensamma i Norden Navet-koncernen ändrar vi fr o m 12 om att använda kombinationen av juni 2019 firma och N ­ AVET Analytics en avancerad AI-motor, Big data och bildar det fjärde affärsområdet. etnografisk analyskompetens. ­Kunderna möter samma team som – Vi får unik data och insikt om tidigare, med samma engagemang, samhällstrender, konsumentbeteenerfarenhet och kunskap, men nu den och värdering­ar på basis av all med fler verktyg, möjligheter och digital kommunikation som sker i starkare resurser för att analysera form av text, bild och film. Detta ger omvärlden i nya dimensioner. Tilloss i realiteten en sammans bildar ”För oss är det ett naturligt vi ett ännu starkare fokusgrupp i realtid steg i vår utveckling, och utan begräns­ Navet, säger där vi adderar ytterligare ningar. För oss är det Göran Hellström. ett naturligt steg i verktyg och parametrar vår utveckling, där för att hjälpa våra kunder I M E R Ä N 4 0 Å R har vi adderar ytterliIndustrifakta försett med ännu bättre gare verktyg och marknaden med ­marknadsförståelse” parametrar för att ­konjunkturrapporter hjälpa våra kunder med ännu bättre och omvärldsanalys med fokus på marknadsförståelse för att på så sätt bygg- och fastighetsmark­naden. skapa bättre affärer, säger Alexander 2011 ­förvärvade Navet ­Industrifakta Alvén, Partner och CEO för NAVET och nu blir Industrifakta en ännu Analytics AB. tydligare del av Navet under affärsområdet NAVET Analytics. T I L L S A M M A N S M E D N AV E T S övriga affärsområden, NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning KON TAK T PERS ON och NAVET Affärssystem, ger Alexander Alvén ­NAVET Analytics unika kunskap och Partner, CEO NAVET Analytics långa erfarenhet värdefulla synergier. alexander.alven@navet.se Sammantaget erbjuds en bred och 0735-20 95 00 sammanhängande tjänsteportfölj.


TE M A : N AV E T A N A LY T I CS

Grundarna till partnern Quilt berättar om ­företagets ­spännande historia och framtid Vi passade på att ställa några frågor till grundarna Anurag Banerjee och Angad Chowdhry om Quilt och företagets fantastiska resa. På vilket sätt skiljer sig Quilt från andra marknadsunder­ sökningsföretag?

Anurag: “Traditionella marknadsundersökningsföretag har ett mindre statistiskt urval och långa ledtider. Med hjälp av AI-teknologi genomför Quilt.ai undersökningar snabbare och i en större skala.” Angad: ”Det är förmågan att tänka kring kultur, social kontext och människor både kvantitativt och kvalitativt på samma gång. Förmågan att genomföra undersökningar varsomhelst i världen och att komma närmare sanningen än något annat marknadsundersökningsföretag tidigare i världen.” Hur uppstod idén om Quilt?

Anurag: “Den tekniska utvecklingen har lett till en allt mer fragmenterad värld- men vi såg istället en möjlighet att använda teknologin för att föra samman den.” Angad: “I Quilts barndom studerade vi gangsters, poliser och nationalister

vilket ger mig nästan två decennier av att analysera människor. Varför valde ni Navet som partner? Vilka synergier ser ni? Anurag Banerjee, CEO

Angad Chowdhry, Chief of Product

med vår utvecklade teknik. Detta är grupper som inte har något med varandra att göra men genom vår analys fann vi att dessa grupper hade många gemensamma värderingar.” Anurag: ” Ja det visade sig att världen var mindre fragmenterad än vad vi först trodde… och att vår analys­ metod kunde sy ihop det… som en fläta (quilt)”. Vad gjorde ni innan Quilt?

Anurag: ”I nästan 10 år ansvarade jag för ett team med 800 personer på American Express. Sedan dess har jag som entreprenör bland annat backat och agerat rådgivare till flertalet start-ups, så som Social Cops”. Angad: ”Jag doktorerade vid School of Oriental and African Studies i London och använde antropologi för att studera brott och otrygghet. Efter det började jag arbeta inom kommersiell marknadsundersökning,

Anurag: Vår globala tillväxtstrategi bygger på att finna intressanta och lokala samarbetspartners som har god kännedom om den lokala marknaden, goda affärsrelationer och förmågan att förstå data. Navet uppfyller alla dessa krav med bravur.” Hur har företaget utvecklats under det senaste året?

Angad: ”Vi utvecklas och lär oss något nytt varje dag- nya datakällor, bemästrar nya språk och utvecklar nya sätt att bygga tolkande modeller.” Vilka branscher jobbar ni för tillfället med?

Anurag: ”Vi skiljer på våra kommer­siella uppdrag och våra CSR-uppdrag. Våra kommersiella uppdrag innefattar bland annat FMCG (Fast Moving Consumer Goods), banker och fastig­heter. Vi er­ bjuder konsumentinsikter, varumärkes­ positionering, trendanalys, kommu­ni­ kationsutvärdering- hela paketet. Våra CSR-uppdrag hjälper större organisa­ tioner att förstå komplexa frågor och målgrupper som ofta är svåra att nå i traditionella marknadsundersökningar.” 7


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

Framtidsanalys till byggbolaget JSB

Anrika Höganäs Verkstad har fått nya ägare NAVET Corporate finance agerade rådgivare till säljarna av Höganäs Verkstad. Höganäs Verkstad ­grundades redan 1893 med syfte att klara de tekniska utmaningarna inom det mångfacetterade Höganäs AB. Idag är företaget en komplett komponenttillverkare och servicepartner gentemot industrin. NPO Industrier AB förvärvade 95,1% av Höganäs Verkstads AB. Höganäs AB kvarstår som ägare av 4,9% av aktierna. NPO Industrier AB är ett nybildat bolag med Niclas Pedersen i ledning. Bolaget har som målsättning att förvärva och förvalta bolag som långsiktigt kan vidare­ utvecklas i dess ägo, där Höganäs Verkstad är en plattformsinvestering. Navet inledde kundrelationen med Höganäs Verkstad med syfte att förbereda ett ägarskifte och en djupgående analysfas inleddes, vilket mynnade ut i ett ägarskifte under första kvartalet 2019.

NAVET Analytics har tagit fram en framtidsanalys till JSB som är verksamma inom byggentreprenad, byggservice och bostäder. Med en uttalad målsättning att bygga livsmiljö och verka för hållbarhet och mångfald befinner de sig på en kraftig tillväxtresa, där omsättningen för 2018 uppgick till cirka 2,3 miljarder kronor. – Genom att fokusera på våra viktigaste resurser, våra kunder och vår egen personal skapar vi långsiktiga och lönsamma partnerskap, säger Pether Fredholm, VD och ägare på JSB. Med uppdraget önskade JSB ta nästa steg och nå djupare förståelse för de drivkrafter och trender som påverkar JSB:s affär. NAVET Analytics kontaktades med syftet att ge värdefulla insikter till JSB:s fortsatta strategiska arbete. – I studien utgår vi från de rådande megatrenderna och hur de påverkar näringslivet. Syftet är att omvandla trenderna till vilka faktiska skeenden som kan komma att påverka affärsklimatet för JSB och i förlängningen öka JSB:s kunskap var den framtida affären finns, säger M ­ agnus Johansson, projektledare NAVET Analytics. – I uppdraget märks det tydligt att NAVET Analytics har en stor förståelse för byggbranschen i Sverige och vilka drivkrafter som påverkan den. Dialogen har präglats av tydlighet och öppenhet under hela uppdraget där den personliga leveransen till både ledningsgrupp och styrelse blev pricken över i:et avslutar Pether.

KON TA KTP E R SO N

KON TAK T PERS ON

Anna Mildner Partner anna.mildner@navet.se 0722-11 05 59

Magnus Johansson Projektledare magnus.johansson@navet.se 0768-17 18 18

Norrvidinge väljer Microsoft Business Central från Navet NAVET Affärssystem har stegvis implementerat ­Microsoft Business central som det centrala ekonomi­ systemet för Norrvidinge som är verksamma inom ­transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Företaget har under senaste året förvärvat bolag i södra Sverige och förfogar idag över drygt 100 transport- och maskinenheter med förare och även över 100 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare. Norrvidinge har miljöanläggningar för mottagning och hantering av bygg- och anläggningsmaterial och förorenade massor samt grusterminaler för försäljning av berg- och grusmaterial. Även krossning och siktning utförs via ­mobila anläggningar. Under första halvan av 2019 har Norrvidinge tillsammans med NAVET Affärssystem och NAVET Ekonomistyrning genomfört en stegvis implementering av Microsoft Business Central som det centrala ekonomisystemet för 11 juridiska enheter med integrationer med försystem 8

för transport och ut­hyr­ ning. Som en helt inte­ grerad del implementerades också dokumenthanteringssystemet D ­ ocument Capture för inscannning och attestflöde av leverantörsfakturor. För att få helhetssyn över verksamheten och bästa möjliga analys- och rapporteringsmöjligheter har Navet också utvecklat applikationer i business intelligence-­ systemet Microsoft Power BI. I Power BI kan användarna på ett behörighetsstyrt sätt få den totala bilden och med enkla klick analysera orsaker till avvikelser och detalj­ granska ner på transaktionsnivå. KON TAK T PERS ON

Per Hemström Partner per.hemstrom@navet.se 0768-01 10 15


TE MA: TRE TT I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

NAVET Affärssystem öppnar nya möjligheter med NavetEdge NavetEdge är en egenutvecklad digital plattform som effektivt möjliggör ökad kommunikation, transparens och interaktion ut mot både kunder, leverantörer och internt i verksamheten.

System System

System

System

NavetEdge

System

App

System Webb

System

två olika delar, en integrationsmotor som kopplar samman de system du ­använder och ett grafiskt gränssnitt som låter dig och dina kunder agera med den data som exponeras mot webben och appen. NavetEdge är på så sätt hjälpmedlet som tar ditt affärs­ system till nästa nivå. Både genom att koppla samman dina system och genom att låta externa användare få åtkomst till den data du vill. Vi på Navet använder exempelvis NavetEdge vid tidsregistrering via mobilen, vilket underlättar för våra konsulter på fältet. Tidsregistreringen skjuts sedan in i vårt NAV som tar över processen och skapar fakturor av tiden. Vi använder även NavetEdge för att registrera leads i vårt CRM via mobilen. Vi använder alltså Navet­Edge för att skicka data mellan två av våra system och kan på så sätt både se och modifiera data via det grafiska gränssnittet. Utöver ovannämnda användnings­ områden kan våra kunder även logga in i NavetEdge för att se sina fakturor. Är du som kund hos oss på Navet P L AT T F O R M E N B E S TÅ R AV

intresserad av att kunna använda detta smarta verktyg? ­Kontakta då oss på NAVET Affärssystem så ­hjälper vi dig. NavetEdge finns att hämta på Appstore eller Google Play. En inbjudan krävs innan användning och anslutning till systemen. Vad kan du som kund ha för nytta av att implementera NavetEdge i din verksamhet? INTERNT

Du kan lyfta ut processer från NAV, eller annat system, till ett mobilt gränssnitt. Du har kanske lagerpersonal som vill använda en platta? Eller transportörer du vill ska komma åt vissa processer via mobilen? Med NavetEdge kan du skicka data mellan de system som ni använder, precis som vi gör mellan NAV och CRM. Vilka system eller hur många du vill koppla samman spelar igen roll då integrationsmotorn är generiskt uppbyggd för att klara alla olika sorters system. EXTERNT

Dina kunder kanske vill se en del av den data ni har i Navision? Med

­ avetEdge kan du välja att exponera N vilken data du vill mot dina kunder i ett mobilt gränssnitt. Några exempel på detta kan vara försäljningsorder eller fakturor. Du kan dessutom låta dina kunder eller leverantörer mata in data i något av era system.

KON TAK T PERS ON

Anders Claesson Partner, Affärsområdeschef anders.claesson@navet.se 0705-33 50 22

9


TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

”På Medicon Village är människan i fokus, både kropp och själ!” Kerstin Jakobsson, VD Medicon Village Innovation AB

Gatuvy, Medicon Village

Ridå! Så kändes det när Astra Zeneca 2010 la ner verksamheten i Lund. Men ur spillrorna växte något ännu starkare fram, med idag dubbelt så många personer som arbetar på samma yta. För när en grupp eldsjälar satsade från tårna för att skapa forskningsklustret och ”byn” Medicon Village flyttade livskraften åter in. Och det rejält. VD Kerstin Jakobsson var med från starten och berättar här om den hissnande resan, som bara börjat! – ”Det här var ju ingen bubbla, det blev ju precis som du sa att det skulle bli”! Det är den finaste kommentar jag får idag när människor inser vilken succé Medicon Village blivit. Att tänka 10

sig att det idag arbetar dubbelt så många människor i AstraZenecas tidigare anläggning och att 140 företag, varav 22 börsnoterade, verkar och utvecklas här gör mig mycket stolt, säger Kerstin Jakobsson som varit med sedan idén skissades fram och vissa fnös åt visionen. Men Kerstin – Hur föddes Medicon Village?

Det är ett resultat av ett antal hängivna personer med framförallt Mats Paulsson, Pia Kinhult, Per Eriksson och Allan Larsson i spetsen. Tillsammans med dessa eldsjälar lyckades vi förmå Astra­ Zeneca att låta oss gjuta nytt liv i 114 000 kvadratmeter laboratorier och kontor och tog fram ett koncept som möjliggjorde världsledande forskning, innovation och samhällsbyggande. Hela konceptet fanns på ett A-4 papper! Med en avgörande donation från Mats Paulsson bildades en stif-

telse som möjliggjorde förvärvet av anläggningen. Vi kunde stolta ta över nycklarna den 10 januari 2012. Tänk att vi då bara var en handfull personer i vår arbetsgrupp från ­Region Skåne och Lunds universitet, som startade verksamheten och byggde från noll till vad det är idag. Sedan är det centralt att vi ägs av Mats Paulssons stiftelse som gjort allt detta möjligt med sina donationer, sitt nätverk och all klokskap. Utan det stödet hade det aldrig gått. Vad är det ni skapat Kerstin?

Hos oss finns 140 företag, som vi kallar medlemmar, vars 1 800 anställda bedriver världsledande forskning, innovation och tjänster inom exempelvis cancerforskning och vård. Det är en fantastisk mix av kompetenser och ett kluster där en förtätning av kunskaper skapar synergier för att bolag ska kunna växa och utvecklas i


TE MA: TRE TT I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R snabbare takt. Vi erbjuder en öppen innovationsmiljö där breda samar­ beten är möjliga för forskarna såväl som för det lilla och det stora före­ taget. För forskare, innovatörer, ­entreprenörer, och alla andra som verkar inom life science är ”byn” på många sätt att betraktas som en framtidsfabrik där hela kedjan finns. Medicon Village, tillsammans med BMC, ESS, MAX IV-laboratoriet och andra aktörer bildar en unik koncentration av forskning och utveckling. På Medicon Village finns också ­inkubatorn SmiLe, som ger affärs­ utvecklingsstöd till de som står på första trappsteget på sin resa. Det finns även ett så kallat Makers Space för Life Science, vilket innebär ­gemensamhetslaboratorier med ca 400 instrument. Här får den som bär på en idé eller ett forsknings­ resultat möjlighet att utveckla sin tanke till konkret handling. Så vad är det för företag som verkar på Medicon Village?

Det är forskningsbolag som har framtiden för sig och som gör stor skillnad för mänskligheten. Oftast är det fem till femton personer i bolagen och många fokuserar på exempelvis prevention och olika former av cancer. Vi har flera bolag i frontlinjen av forskning kring diagnostik, immun­ terapi, genterapi, e-hälsa. Men även tjänsteföretag, exempelvis startade Min Doktor hos oss och idag är även Kry en av våra medlemmar. 22 av våra bolag är börsnoterade och har även blivit Gasellföretag. Jag är väldigt stolt över att allihop finns i Medicon Village och utvecklas så positivt i vår miljö. Vi drivs av att minska barriärer för forskningsbolag så att de snabbare kan kommersialiseras för att sprida sin nytta till världen. Samtidigt vill jag inte att de ska flytta från oss utan nu satsar vi så att de kan växa hos oss, genom inves­teringar i nya fastigheter. Hur går det då?

Fantastiskt bra! Från noll till 140 ­företag på området, på sju år, är ett gott resultat och nu till hösten inviger vi vår senaste satsning i en fastighet

VD, Kerstin Jakobsson

som ger arbetsplatser för ytterligare 600 medarbetare! Tänk vilken vändning! Från nedläggning av en toppmodern forskningsanläggning, uppsägningar och flytt av 900 tjänster i Lund, till idag 1 800 anställda på samma område. Det är en fin berättelse om vad vilja och entreprenörskap kan åstadkomma. Och anledningen till att det gått bra handlar till stor del om den energi och stora kunskaper som medlemmarna bjuder varandra på i vår ”by”. Här bjuder alla på sig, hugger i och delar kunskaper generöst. Att sedan få tillgång till toppmoderna och väldigt påkostade laboratorium är förstås fantastiskt. Ni har samarbetat med Navet sedan starten – hur då?

Navet har funnits vid vår sida sedan dag ett, med stor kompetens inom ekonomi, verksamhetsstyrning, strategi... Ja, helt enkelt know-how som varit värdefullt på vår resa. Under många år hyrde vi in ekonomichef från Navet och fick stadga och långsiktighet i deras tjänster. Som liten organisation i starten, och till viss del

även idag, är det avgörande att emellanåt ta stöd av erfarna och kunniga rådgivare som både stöttar i vardagen och bistår med strategisk kompetens. Navet kan man alltid luta sig tryggt mot och de är både seriösa och ­trevliga att ha att göra med. Sedan 2018 består Medicon Village av Medicon Village Innovation AB och Medicon Village Fastighets AB. Efter sommaren kommer det nya moderna kontorshuset i sju våningar att stå klart berättar Erik Jagesten som är ansvarig för Medicon Village Fastighets AB. Huset kommer att bli den nya huvudbyggnaden i området med plats för 600 experter inom life science. Den nya byggnaden kommer att skapa naturliga mötesplatser för hela Medicon Village och underlättar för befintliga och nya medlemmar att expandera. Vårt område blir också mer tillgängligt tack vare torgbildningen som skapas i samband med byggandet av vårt nya kontorshus.

KON TAK T PERS ON

Göran Hellström Partner, CEO goran.hellstrom@navet.se 0706-62 86 79

11


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

Han lämnar över ett urstarkt Rögle BK med stolthet och kärlek i hjärtat Med 60 A-landskamper i Tre Kronor och en ­näringslivskarriär i bagaget tog Marcus Thuresson 2015 över som VD i Rögle BK. Fyra händelserika och framgångsrika säsonger senare ska snart Tyringe­ sonen lämna över en stark förening till sin efterträdare. Så hur summerar Marcus sina år med Rögle BK?

– Faktum är att de är ju inte slut eftersom jag lovat att sköta jobbet fram tills det att styrelsen hittar en ny VD, så just nu har jag två jobb med tanke på mitt nya liv som nybliven hotell-VD på Hus 57 i Ängelholm. Men för att göra en lång historia kort har min tid i Rögle BK varit helt fantastisk! Ja men så kort vill vi inte göra den. Berätta, hur ser du nu tillbaka på de fyra säsongerna?

– Man kan lugnt säga att det varit en berg- och dalbana med allt från hopp till förtvivlan och tillbaka till hopp igen. Jag är tacksam att kunna säga att klubben idag står starkt inför framtiden, både ekonomiskt och sportsligt. Det har varit en sann ­glädje att få bidra i det stora lag som skapat detta tillsammans. Från ­styrelse, organisation, tränare, spelartrupp, sponsorer… Ja, alla som på ett eller annat sätt bidragit till att vi nått så fina resultat 12

och kunnat utveckla bredden i föreningen. Inte minst viktigt är att vi kan ta ansvar för ungdomsverksamheten, grunden till vår framtida framgång.

framöver. Det är viktigt att TRO på det och det gör klubben verkligen!

Hur bedömer du din egen insats under de här fyra ­säsongerna?

– Vi har en bred och gedigen verksamhet där båda juniorlagen samt U 16 var i SM-slutspel i år. Vår ungdomsverksamhet är genuin och i år lanserade vi dessutom flickhockey för att bredda intresset för sporten och visa att allt inte bara handlar om A-laget och SHL. Vi arbetar hårt på att fostra våra egna talanger från unga år och har nu nio spelare som gått hela vägen från juniorer upp till A-lag. Dessutom fokuserar vi hårt på att förmå de stjärnor som inte är i Rögle men har spelat här att återvända hem till Rögle. Vi vill ju ha egna ”produkter” i A-laget så långt det bara går. Inte minst viktigt är som sagt att vi också vågar tro på

– Det ska andra bedöma men personligen är jag nöjd. Min styrka är inte förvaltning, det är jag inte bäst på, däremot tycker jag om att komma in och bygga starka lag med människor som vill framåt och är redo att ta ansvar. Mest nöjd är jag över att ha varit med om att sätta en orga­nisation och att i gott samarbete med styrelsen och alla verksamma kunna sätta mål och nå dem. Vi har skapat en väldigt fin grund att bygga vidare på och vi vågar nu tro på att vi kan vinna och stå högst på pallen

Vad menar du med att Rögle BK står starkt?


TE MA: TRE TT I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R att Rögle ska vinna SHL och det betyder mycket för föreningens framtidstro. Sedan är det förstås viktigt att vår ekonomi och resultat är i gott skick och att säsongen 2018 –2019 blev en sportslig framgång. Men hur är det att vara VD för en elithockeyförening?

– Det är rätt annorlunda från att vara VD i ett företag, även om en hel del är likt. Men när det kommer till känslor, åsikter och synpunkter får man vara beredd och ibland hålla i sig i sargen ordentligt. Utmaningen är när det går sportsligt dåligt och bär emot, då får man gå in i sig själv och lita på sin plan. Att driva ett sådant här företag är extremt komplext eftersom vi sätter ihop människor och inte m ­ askiner i vår ”produkt”. En sak är säker, det blir sällan precis som man tänkt sig och det kan vara lite ensamt när det blåser. Men jag klagar inte och har haft en fantastisk organisation och styrelse att luta mig mot. Så hur hoppas du att Rögle BK utvecklas i framtiden när du inte är VD?

– Att man bygger vidare på den kraft som finns i föreningen och den energi och kunskap som finns runt det. Backahill förtjänar beröm tillsammans med andra företag i Arenabolaget. Deras insatser för hockeyn kan inte nog poängteras och jag hoppas att arenan kan växa för att ta emot det stora intresse som finns för vår fantastiska förening. Kanske kan en hel Arenastad växa fram här och innan dess hoppas jag att dagens arena kan växa för att ta in större publik. Sedan är jag stolt över att vi har lanserat ett bredare samhällsansvar med satsningen ”grönvithållbarhet” för att ta ansvar för ekonomi, miljö och social påverkan. Vi har en viktig roll att spela för ungdomar och samhälle och det ansvaret axlar vi. Hur ser du på betydelsen av sponsorer?

– Enkelt. Utan sponsorer finns vi inte! Vi har 700 sponsorer av olika storlekar som alla är avgörande spelare i ”laget”. Sponsorerna ska känna vår genuina tacksamhet och vara grymt stolta över vad de bidrar till att skapa. Man ska inte glömma att mycket resurser går till ungdomsverksamheten.

Jag som hängde alla vakna timmar i ishallen i Tyringe som liten vet hur viktig idrotten är för unga och kanske inte minst idag. Vi är särskilt glada att nu sätta upp CATENA arena på fasaden. De blir därmed en av våra betydande sponsorer under flera år framöver. Sista frågan är given. Kommer du att sakna VD-jobbet?

– Självklart, men tiden var rätt och jag är erfaren nog att erkänna att förvaltning inte är min styrka. Jag bygger och nu har jag haft förmånen att bygga för framtiden och tycker det är rätt tid att lämna över. Beslutet var förstås vemodigt eftersom det är ett jobb man älskar i en alldeles speciell miljö. Men jag kommer framöver att njuta av att titta på fantastisk hockey i Sveriges bästa hockeystämning i Ängelholm. Med Sveriges bästa hockeylag!

KON TAK T PERS ON

Gunilla Månsson Partner, Affärsområdeschef gunilla.mansson@navet.se 0703-69 20 66

Sedan många år bidrar Navet till Rögles framgångar med tjänster inom ekonomi och verksamhetsstyrning. Därtill var Navets VD Göran Hellström styrelseordförande i Rögle BK 2009-2013. Marcus hockey­k arriär: Fostrad i Tyringe, därefter hockeygym i Västerås. Leksand sex säsonger (1989-95), HV 71 (95/96), TPS (96/97), Malmö (97-03), Riessersee/Düsseldorf (03/04). Tre Kronor 1995-01, 60 A-landskamper.

13


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

V I S E S I A LM E DA LE N FÖR SJÄTTE ÅRET i rad är Navet på plats i Almedalen. I år arrangerar vi, i Öresundshuset, två frukosttillfällen för rundabordssamtal i högaktuella ämnen, med spännande ­inspiratörer och intressanta gäster, tisdag-onsdag kl 8-10. Under torsdagen håller vi även i ett seminarium i Öresundshuset kl. 16.30 –17.15, följt av ett mingel 17.30-18.30. Om du är intresserad av att delta på någon av frukostarna som gäst, kontakta Sara Kulle, sara.kulle@navet.se. Seminariet under torsdagen är publikt. Vi hoppas att vi får nöjet att se dig som gäst under något av nedanstående tillf ällen: reLAUNCH i Almedalen

VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSFRUKOSTEN reLAUNCH MED FOKUS PÅ

INNOVATION OCH SAMVERK AN 3 JULI 2019, ÖRESUNDSHUSET, RUM FÅRÖ, KL. 08:00-09:30 reLAUNCH är vårt sätt att börja dagen, att mötas, inspireras och lära av varandra. På plats knyter vi samman beslutsfattare inom akademi, näringsliv och politik för att tillsammans knäcka nöten kring vad som krävs och vem som tar ansvar för att samverkan ska fungera ännu bättre. Hur ska vi göra för att stärka innovationsklimatet och vad är ingredienserna för att öka attraktionskraften i en region eller ett land?

Innovations- och samverkansinspiratörer på plats:

Annki Cedervall Ramböll Retail Planning – Director Jesper Falkheimer - Sektionschef, Forskning, samverkan och innovation, Lunds Universitet Erik Kalmaru - Kommunikationsansvarig, Svensk Byggtjänst Magnus Ohlsson - VD Cementa, Heidelberg Cement

reLAUNCH i Almedalen

VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSFRUKOSTEN reLAUNCH MED FOKUS PÅ

AI & DIGITAL ETNOGRAFI 2 JULI 2019, ÖRESUNDSHUSET, RUM FÅRÖ, KL. 08:00-09:30 reLAUNCH är vårt sätt att börja dagen, att mötas, inspireras och lära av varandra. Vi tror oss ofta ha en klar bild av vår omvärld och den verklighet vi själva lever i – men vilka mönster, beteenden och trender går att identifiera när vi lyssnar in på allt som faktiskt uttrycks i den digitala sfären och vad säger därmed rösterna i samhället här och nu? - Vår lösning är omvärldsanalys med hjälp av Digital etnografi och Artificiell Intelligens. Navet presenterar med hjälp av partnern och det världsledande AI-företaget Quilt.ai Insikt Skandinavien - En skandinavisk anslys som från ett makro- till mikroperspektiv skapar insikter om hur allmänheten, media och politiken uppfattar samhället utifrån stora samhällsfrågor och trender. I Insikt Skandinavien har vi tolkat samhällets digitala avtryck genom analys av text, bild och film. Vi lyssnar därmed in till vad som är viktigt i samhället utifrån medborgarna och hur det uttrycks i den allmänna opinionen, media och hos de politiska partierna. Samtidigt fångar vi de stora trenderna och mönstren inom både Skandinavien och de tolv största städerna i Sverige.

SEMINARIUM & MINGEL

VÄLKOMMEN TILL NAVET ANALYTICS SEMINARIUM

AI & DIGITAL ETNOGRAFI - vilken bild ger samhällets digit ala av tr yc k? 4 JULI 2019 I ÖRESUNDSHUSET, ALMEDALEN SEMINARIUM, KL. 16.30-17.15 - ÖRESUNDSMINGEL, KL. 17.30-18.30

T I S D A G E N D E N 2 J U L I 2 0 19 Tema: Innovation & Samverkan Inspiratörer på plats: Annki Cedervall Ramböll Retail Planning – Director Jesper Falkheimer – Sektionschef, Forskning, samverkan och innovation, Lunds Universitet Erik Kalmaru – Kommunikationsansvarig, Svensk Byggtjänst Magnus Ohlsson – VD Cementa, Heidelberg Cement O N S D A G E N D E N 3 J U L I 2 0 19 Tema: AI & Digital etnografi NAVET Analytics presenterar exklusivt med hjälp av partnern och det värld­s­ ledande AI-företaget Quilt.ai. Insikt Skandinavien - En skandinavisk analys som från ett makro- till mikroperspektiv skapar insikter om hur allmänheten, media och politiken uppfattar samhället utifrån stora samhällsfrågor och trender.

T O R S D A G E N D E N 4 J U L I 2 0 19 Tema: AI och Digital etnografi – Vilken bild ger samhällets digitala avtryck? NAVET Analytics presenterar med hjälp av partnern och det världsledande AI-företaget Quilt.ai i Öresundshuset, analysen Insikt Skandinavien under ett interaktivt seminarium, öppet för allmänheten följt av mingel.

Vilka mönster, beteenden och trender går att identifiera när vi lyssnar in på allt som faktiskt uttrycks i den digitala sfären? Vad är viktigt för medborgarna i relation till medias bild och den politiska kommunikationen? Navet analytics presenterar med hjälp av partnern och det världsledande AI-företaget Quilt. ai analysen Insikt Skandinavien under ett interaktivt seminarium, öppet för allmänheten följt av mingel. Insikt Skandinavien är en skandinavisk analys som från ett makro- till mikroperspektiv skapar insikter om hur allmänheten, media och politiken uppfattar samhället utifrån stora samhällsfrågor och trender med hjälp av AI och Digital Etnografi.

Från Navet träffar du Alexander Alvén, Anna Mildner, Per Hemström, Magnus Johanssson, Jenny Ingelström, Marcus Crona och Sara Kulle.

14


TE MA: TRE T T I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

Hon är inte bara Lundakarnevalsgeneral… Freja är också VD för Lundastudenternas alldeles egna katapult till fram­ tidens yrke, studentkonsult­ bolaget Lunicore. Varje år matchar Lunicore studenter med näringsliv och offentlig sektor. Syftet är glasklart. Erbjuda en språngbräda ut i kvalificerade arbeten och att ge näringsliv och organisationer tillgång till högpresterande framtida medarbetare.

Så ger Freja från Lunicore studenterna en språngbräda till karriären – Vi har årligen cirka 130 studenter, från 40 olika utbildningar, som arbetar mellan 10–20 timmar i veckan för företag med en rad kvalificerade uppdrag. Att som VD få leda och utveckla den här verksamheten är ett drömuppdrag för mig som själv tog examen 2018 i Maskinteknik, säger Freja Davidsson Bremborg, som sedan januari 2019 sätter VD på CV:t.

rade att lyckas och vill visa framfötter­ na och bevisa sitt värde inom våra tre affärsben. IT, kommunikation och Management. Eftersom vi också arbetar tvärvetenskapligt kan vi skapa unika kompetenskombinationer med studenter från helt olika utbildningar.

Er slogan är ”Arbeta med framtiden”. Vad betyder det?

– Eftersom Lunicore ägs av Lunds Universitet, är ett aktiebolag sedan 2009 och leds av en väl sammansatt extern styrelse är verksamheten fullt ut professionell. Målsättningen är att vi fram till 2020 ska växa verksam­ heten från dagens cirka 130 studentkonsulter till cirka 200. Ett rejält ­tillväxtmål men jag ser inget skäl för varför det inte skulle kunna gå. Vi har ett kanonerbjudande och det behövs mycket kompetens i företag och organisationer.

– Det säger sig självt att studenterna är framtidens medarbetare och ledare. Att hjälpa dem omsätta sina teoretiska kunskaper med praktiska insikter ute i ”verkligheten” är verkligen en boost för dem och för de företag de arbetar för. De förbereds för sitt kommande yrkesliv och får en chans att känna efter och välja väg framåt. Det är en viktig vägledning för den kommande karriären skulle jag säga. Vilka är fördelarna för arbets­ givarna som ger dem uppdrag?

– De får dra nytta av vetgiriga, ­arbetsvilliga och mycket välutbildade människor. Våra studenter är motive-

Hur ser du på framtiden för Lunicore?

Hur är det då att ha fått sitt första VD-uppdrag?

– Det är hedrande och spännande. Efter starten 2002, av två framsynta

ekonomistudenter, har verksamheten vuxit stadigt och omsätter nu drygt sex miljoner med lönsamhet. Men det största värdet är förstås syftet vi lever efter. Sedan är det väldigt utvecklande att få en VD-roll så tidigt i karriären med allt vad det innebär av ansvar, strategiarbete, drift och ­ekonomi. Man får verkligen göra högt och lågt och det tycker jag mycket om. Det är en fantastisk chans i en fantastisk verksamhet som många i organisationen och regionen kan vara stolta över.

Lunicore Studentkonsult har kontor på AF-Borgen i Lund samt Mindpark i Helsing­ borg och är idag ett dotterbolag till LU Holding. Vd:n tillsätts på en period om två år och de senaste vd:arna har varit kvinnliga studenter. Sedan 2014 är Navets VD Göran Hellström styrelseledamot och sedan 2018 styrelseordförande i Lunicore. Freja Davidsson Bremborg är född och uppväxt i Lund och älskar ”Lundaandan”. 2018 ledde hon som karnevalsgeneral Lundkarnevalen.

15


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

Kundevent

KÄNDISMATCH & AFTER BEACH Det blev ett trevligt kundevent i samband med OVs Beachhandboll och en kändismatch mellan Rögle BK och OV Helsingborg med after beach på Fria Bad & Bar.

16

16


TE MA: TRE TT I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

17


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

28 NOV

på Malmö

Navet arrangerar Bättre affärer-dagen för 5:e året i rad och vi har nu etablerat en mötesplats för näringslivet i Sydsverige.

S Y D S V E N S KT F Ö R E TAG A N D E & F R A MTI D E N

Ensam är inte stark, tillsammans gör vi skillnad Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademin, så kallad Triple Helix, är en avgörande framgångsfaktor för att bygga en starkare region. I tider av långsammare tillväxt och en oroligare marknad blir detta ännu viktigare. I begreppet ”minska regionen” ligger vikten av att ta vara på de bästa initiativen och kunskapen i regionen, rationalisera och att våga välja. Under Bättre affärer-dagen 2019 sätter vi fokus på goda exempel av samverkan samt utmanar gamla sanningar. Vi inspirerar, utmanar och ger receptet på hur vår region kan växa sig ännu starkare!

Reservera den 28/11 2019 och anmäl dig på www.battreaffarerdagen.se när biljetterna släpps i september

E T T U RVA L AV TA L A R E U N D E R E F T E R M I D DAG E N

Hélène Barnekow VD Microsoft Sverige

Jacob Lovén Entreprenör och rådgivare, Den Digitala Draken

Tom Xiong Serieentreprenör och rådgivare, Den Digitala Draken

Sara Sterner Chief Growth Officer & Executive Board Member på Orbital Systems

M O D E R ATO R

Johan Wester

Magnus Thure Nilsson

Underhållare, programledare, entreprenör och samhällsbyggare

CEO på Media Evolution City

Se filmen från 2018 på www.battreaffarerdagen.se

M E D I A PA RT N E R

18

M E DA R R A N G Ö R E R

PA RT N E R S

Live


TE MA: TRE TT I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

Sydsverige Live! Framtidens sydsvenska näringsliv för insikt och rätt beslut! Rapporten Sydsverige Live hade premiär på Bättre affärer-dagen 2017 och är ett samarbete mellan Navet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Länsförsäkringar. Rapporten är gratis att ladda ner på navet.se och handelskammaren.com. den allra bästa inblicken i hur Sydsverige mår och vilka utmaningar och förutsättningar som finns här och nu. ­Målsättningen med rapporten är att den skall fungera som beslutsunderlag samt ge en överblick på den utveckling som sker i den miljö man själv verkar inom. M Å L E T Ä R AT T E R B J U DA

för fullt med Sydsverige Live 2019 som kommer att fortsätta att fokusera på regionens förutsättningar för framtida tillväxt. Fokus kommer att vara frågor inom kompetens­för­sörjning, talangutveckling, ­region­ens attraktionskraft, 10-10-10-företag, samarbete m fl.

kommer rapporten för 2019 att släppas och en panel kommer s­ ärskilt att diskutera de så kallade 10-10-10-företagen i Sydsverige. PÅ B ÄT T R E A F FÄ R E R - DAG E N

är ett sätt att ta tempen på u­ tvecklingen i en r­ egion genom att studera i vilken ­utsträckning nya företag startar och växer. Det finns många analyser av nystartade företag, men färre tittar på i vilken utsträckning företagen överlever och växer sig stora. Vi studerar företag som under sina första 10 år uppnår en omsättning på 10 mil­joner kronor och minst 10 anställda, så kallade 10-10-10-företag. I möjligaste mån fångar analysen företag som växer organiskt och vi exkluderar företag som om r­ egistrerats eller som växer genom uppköp. 10 -10 -10 - F Ö R E TAG

N U A R B E TA R R E DA K T I O N E N

DEFINITION AV 10-10-10-FÖRETAG – Högst 10 år – Når under perioden en omsättning på minst 10 miljoner – Når under perioden minst 10 anställda

19


TE MA: TRE TTI O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

N AV E T S Å R L I G A VÅ R ÄV E N T Y R Den 10 –11 maj var hela Navet-teamet iväg på Navets ­årliga våräventyr! Det blev en fullspäckad fredag och ­lördag som inleddes med presentationer och intern­ utbildning från samtliga affärsområden, för att fortsätta till teambuildning och en kamp om att bli bästa mästarna. Efter en trevlig kväll fortsatte lördagen med en gemensam träning och en stor härlig frukostbuffé.

Det är vid dessa tillfällen det verkligen slår en hur mycket kompetens vi besitter och man förstår verkligen vilka specialister respektive affärsområde är inom sitt område. Vi lär oss otroligt mycket av varandra och tillsammans jobbar vi alla mot samma mål – Bättre affärer för våra kunder.

Under internutbildningen

Presentation

, VD Navet . av Göran Hellström

Teambuildingaktivitet som krävde samarbete för att lyckas.

Varje affär sområde höll i internutbildning.

20

.

Härlig lunch serverades.

Innan tävlingsstart… Det gäller att lyssna på instruktionerna…


TE MA: TRE TT I O Å R M E D B ÄT T R E A FFÄ R E R

Koncentration krävdes för

… att fånga stafettpinnarna

Lagindelnigen gick inte att ta miste på...

Mycket färgglada mössor!

Hela Navet!

Morgonstund har guld i mun. Vinnarlaget av Bä

sta Mästarna!

21


”Navet är duktiga på att hålla ihop en komplex försäljningsprocess” Citatet kommer från Höganäshems VD Jesper Månsson på frågan om hur det var att sam­ arbeta med Navet i försäljningen av 122 hyreslägenheter. För när Höganäshem valde att sälja kvarteret Olympia 14 –15, för att finansiera ambitiösa byggplaner, fick Navet förverkliga affären. – I Höganäs har vi som allmännyttigt bolag ambitiösa bygg- och renoveringsplaner. Till 2025 ska 325 nya hyreslägenheter byggas och 200 lägenheter renoveras till en kostnad av cirka 900 miljoner kronor. För att finansiera detta behöver vi sälja en del av det befintliga beståndet. Våren 2019 sålde vi med hjälp av Navet kvarteret

Olympia 14–15 för 130 miljoner kronor, till Samhällsbyggnadsbolaget, SBB Norden. En lyckad försäljning både ekonomiskt och förvaltningsmässigt eftersom SBB är beredda att ta ett stort boendesocialt ansvar för området.

22

Ja, hur satsar Höganäshem på framtiden i Höganäs?

– De senaste åren har vi endast sålt ett bestånd i Viken och nu senast kvarteret Olympia. I båda fall hade vi hjälp av NAVET Corporate finance med hela processen. Eftersom vi inte är experter på att sälja fastigheter behöver vi ha kvalificerad rådgivning för att navigera rätt i en komplex process, från start till mål. Efter en urvalsprocess föll valet på Navet.

– Kommunen har ambitiösa befolkningsmål och vi har som sagt målet att bygga 325 nya hyresrätter på sju år. Vi har färdigställt 57 lägenheter i Folkparken och har just satt spaden i jorden för ytterligare 50 lägenheter i samma område. Parallellt färdigställdes 64 lägenheter i Sjöcronaområdet nu i maj. Ytterligare planer för ny­ produktion genom förtätningar på egen mark och i nya områden finns. Det är en spännande utvecklingsfas vi befinner oss i och vi som arbetar med detta har roligt på jobbet varje dag!

På vilket sätt fick ni hjälp i försäljningen?

Så hur var det att samarbeta med Navet i projektet?

– Navet har hjälpt oss genom hela processen, från initial värdering av fastigheterna till kontrakt och överlåtelse. Det är en diger och komplex process som kräver att man har koll på såväl detaljer som helhet för att det ska bli bra.

– Eftersom det är en komplex process var vi beroende av en professionell rådgivare och det fann vi i Navet. Deras team var duktig på att hålla ihop helheten och vi har lutat oss mot deras kunskaper. Mitt tips till alla som ska ge sig på en liknande försäljning är att ta hjälp av proffs. Det lönar sig i alla led.

Har ni sålt många fastigheter på sistone?

Hur nöjd är du med affären då?

Jesper Månsson har tidigare varit förvaltningsansvarig på Helsingborgshem och tidigare Vd på Svenska Hus.

medborgarna och Höganäsarna till nytta genom nya hyreslägenheter som nu byggs i kommunen.

– Tid är som bekant fastigheternas bästa vän i termer av värdeökning. I det här fallet har Höganäshem ägt fastigheten sedan den byggdes så vi är nöjda med affären och vi fick det pris vi förväntade. Vinsten kommer

KON TAK T PERS ON

Marcus Crona Partner marcus.crona@navet.se 0730-35 41 92


Navet bygger bikupa i Norrvikens bigård! Navet är med och bidrar till att bevara och utveckla våra flitiga små vänner genom att bygga en bikupa i Norrvikens trädgårdars bigård. en tid tillbaka i full fart och kommer med arbetet att producera någonstans mellan 25–45 kg honung. Detta innebär samtidigt att bina kommer samla nektar från häpnadsväckande 2 miljoner blommor och flyga över 88 000 kilometer! B I N A Ä R S E DA N

av ett stort bi-samhälle, vilket innebär att vi som arbetsgivare har gett ett livstidsarbete åt cirka 80 000 bin. ­Dessutom finns där ett speciellt bi i bikupan som håller extra ordning och reda, vår drottning som vi valt att döpa till Navette. Nu hoppas vi på att Drottning Navette håller ställ­ningarna så att det produceras extra mycket ­jubileumshonung nu när vi firar 30 år med bättre affärer. B I KU PA N B E S TÅ R A L LT S Å

23


SOCIAL MEDIA

TEMA : KONS TANT F ÖRÄND R I N G , VÅ RT N YA N O R M A LT I L L STÅ N D

F Ö LJ OS S PÅ SOC I A L A M E D I E R SOCIAL

MEDIA 75 450

250

75 LinkedIn och Instagram kan du ta del av Genom att följa oss på Facebook, unik kunskap och450nyheter samt få användbara tips från vardagen i våra 250 ­affärsområden. Vi publicerar också regelbundet ett digitalt nyhetsbrev som skickas ut cirka en gång i månaden. Du hittar oss genom att söka ”Navet”.

Under 2019 har innehållet bl a handlat om: • Expense Management - löser strul kring utlägg • Så hittar du venture capital i Sydsverige • Hemligheten bakom en lyckad budgetprocess • Microsoft Dynamics 365 Business Central - Ett ekosystem av kraftfulla lösningar • Lönedags? Här är de senaste nyheterna om arbetsgivardeklarationer. • Verksamhetsfastigheter – ofta en passiv tillgång hos ”den ofrivillige fastighetsägaren”

Vi välkomnar nya medarbetare

Med en god tillväxt och efterfrågan på våra tjänster har vi glädjen att välkomna flera nya medarbetare. Från vänster: Erik Svenstrup, Associate på NAVET Corporate finance, Josefine Möllbrant, Juniorkonsult inom NAVET Affärssystem, Harley Ljungdahl, Associate på NAVET Corporate finance och Mattias Henricson, Projektkoordinator inom NAVET Affärssystem.

Navet stödjer stolt följande verksamheter

24

Profile for NavetAB

Bättre affärer Nr 1 2019  

Bättre affärer Nr 1 2019  

Profile for navetab
Advertisement