365 2101

Page 16

INTRO

ÅLGRÄS PÅ TILLVÄXT MARSTRANDS SKÄRGÅRD i Kungälvs kommun blir naturreservat. I området finns över 200 öar och skär med höga natur- och friluftsvärden. Under ytan ska reservatet bland annat ge skydd åt det hotade ålgräset som minskat kraftigt på senare år.

8

TON VÄXTHUSGASER släpper svenskarna ut i snitt, per person och år. Om Parisavtalet ska nås bör utsläppen komma ned till 1 ton per person och år. Källa: Naturvårdsverket

SÅ FUNKAR DET I NATUREN

Foto: Naturvårdsverket

ÖVERNATTA GRATIS RUNT OM I DEN svenska naturen finns enkla stugor där folk kan bo gratis. Det kan vara gamla flottarkojor eller nybyggda timrade stugor. Gemensamma nämnare är att de inte kan bokas i förväg – och att de kan vara svåra att finna. Här kommer boken "Stuglandet – En guide till fria övernattningar" väl till pass, med guide till över hundra stugor. Säljs hos Naturkompaniet.

Nämdöskärgården är 14 000 hektar stort och omfattar fyra befintliga naturreservat.

Värdefullt vid havet

Nämdöskärgården är full av unika miljöer, både ovanför och under havsytan. Nu börjar planerna på en ny nationalpark ta form. TEXT CAJSA RÄNNAR

Nämdöskärgården är en del av Stockholms skärgård som anses ha mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön. Här finns kobbar och skär, sälar och havsörnar, och en traditionell skärgårdsbebyggelse med månghundraåriga anor. Därför påbörjade Naturvårdsverket i april 2020 arbetet med att ta fram ett förslag till en nationalpark i området. Maria Sjö är projektledare för detta arbete och hon säger att idén om en nationalpark i Nämdöskärgården inte är ny. – Det här är ett område som varit på tal i nationalparkssammanhang under många år. Det undersökningsområde vi nu tittar på utgörs bland annat av fyra 16  vinter 2021

naturreservat, och det säger ju något om att man redan tidigt sett värden här som man velat skydda. Under vattenytan, säger Maria Sjö, har man ganska lite kunskap om vilka miljöer som finns och hur det står till med dem. Det undersöks i dag med dels provfiske, till exempel efter gädda, dels med dykinventeringar för att kartlägga hur frisk bottenvegetationen är och hur revmiljöer ser ut. Så när öppnas nationalparken? –Tidshorisonten för bildandet av en ny nationalpark är vanligtvis ganska lång. Men i det här fallet siktar projektet att vara klara snarare på fem än på tio år, säger Maria Sjö. Vi har goda förutsättningar. Mer info: naturvardsverket.se

ÅRET RUNT HÄRLIGA ÄVENTYR BEHÖVER varken vara dyra eller svåra att genomföra. Det är utgångspunkten i 365-medarbetaren och guideboksförfattaren Gunnika Isaksson-Luttemans nya bok ”52 små äventyr med stora upplevelser – en vägvisare till mer tid i naturen”. Boken bygger på hennes tidigare projekt ”52 adventures”, där hon under ett års tid gav sig ut på nya äventyr varje helg. Läs, inspireras och ge er ut! Instagram: @52adventures

LUGNARE LIV ”SLOW SKIING – NÄRVARO och medvetenhet för större upplevelse” är paret Mats och Cissi Erwalds kärleksförklaring till skidåkningen och uppmaning till att våga ta till vara på både vintern och livet i ett lite lugnare tempo. I boken får man dels möta skidprofiler som Frida Hansdotter och Evelina Nilsson, dels ta del av författarnas manifest i tio punkter. För bilderna i coffee table-boken står några av Sveriges bästa skidfotografer.

365 naturkompaniet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.