Ynglefugle på stranden

Page 1

Æg og unger på stranden

Tag hensyn til fuglene!

Eier und Jungen am Strand

Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Vögel!

Fugle som terner, præstekraver og strandskader er nøje tilpasset til at yngle på stranden. De kan ikke tage andre steder hen for at bygge rede. Det gør dem meget sårbare over for forstyrrelser, når vi boltrer os langs kysten. Vögel wie Seeschwalbe, Regenpfeifer und Austernfischer sind optimal an das Brüten am Strand angepasst. Deswegen können sie nicht einfach in andere Bruthabitate umziehen, um dort ihre Nester zu bauen. Wenn wir Menschen uns also am Strand tummeln, stören wir sie beim Brüten.

Ynglefugle på stranden

Hold godt øje med fuglene, når du færdes på stranden. Undgå at forstyrre fuglene, så de har ro til at passe deres æg og unger. Nogle af strandfuglenes vigtigste yngleområder er markeret med hegn og gule skilte. Hvis du bliver uden for hegnene, har fuglene bedre chancer for at få unger på vingerne.

Brutvögel am Strand

Husk også at holde god afstand til fuglene på steder, hvor der ikke er hegn.

Dværgterne Zwergseeschwalbe

Havterne Küstenseeschwalbe

Wenn Sie an den Strand gehen: Achten Sie bitte darauf, die Vöegl beim Brüten und der Aufzucht ihrer Jungen nicht zu stören.

Strandskade Austernfischer

Hvidbrystet præstekrave Seeregenpfeifer

Stor præstekrave Sandregenpfeifer

Auch in nicht eingezäunten Bereichen: Halten Sie bitte Abstand zu allen Vögeln!

Produktion: Naturplan Aps • Tegninger: Stig Bachmann Nielsen

Die wichtigsten Brutgebiete sind eingezäunt und mit gelben Schildern markiert. Wenn Sie sich außerhalb der Einzäunungen aufhalten, helfen Sie damit den Eltern ihre Jungen erfolgreich großzuziehen.


Det kan du gøre

Fuglenes signaler

Das können Sie tun

Die Signale der Vögel

Fuglene fortæller selv, hvis du forstyrrer. Kig på, hvordan fuglene opfører sig og respekter, når de beder dig om at ”holde dig væk”. Wenn sie sich gestört fühlen, zeigen Ihnen die Vögel dies selbst. Beobachten Sie die Vögel und respektieren Sie, wenn Sie ”gebeten” werden, sich fernzuhalten.

Når du går tur på stranden, er det bedst at gå helt tæt på vandet. Fuglenes reder ligger højere oppe, hvor vandet ikke kan nå dem. Hvis du møder nervøse fugle, så skynd dig videre. Gå helst direkte ned mod vandet og fortsæt turen her, indtil du er nået et godt stykke væk.

Du er alt for tæt på! Skynd dig væk! Du kommst mir viel zu nah. Entferne dich bitte!

Wenn Sie am Strand spazieren gehen, dann bleiben Sie sich am besten ganz nahe an der Wasserkante. Die Nester der brütenden Vögel liegen ein kleines Stück landeinwärts, wo das Wasser sie nicht erreichen kann. Wenn Sie auf einen beunruhigten Vogel stoßen, gehen Sie am besten schnell weiter und wenden sich dabei direkt in Richtung Wasser, bis Sie sich ein gutes Stück von dem Vogel entfernt haben.

Spiller syg

Slår ned og angriber

Stellt sich krank

Der Vogel greift im Sturzflug an

K iv ik

Du nærmer dig æg eller unger. Gå i en stor bue uden om.

b y ii p .. .b y

Du näherst dich meinem Nest. Mach einen großen Bogen darum.

Skælder ud - flyver rundt

Løber nervøst rundt

Der Vogel fliegt um den Eindringling herum und schimpft

Der Vogel läuft aufgeregt herum

Hold altid hunden i snor, når du går på stranden. En løs hund forstyrrer ynglefuglene på stor afstand. Husk, at hunde ikke må medbringes på Skallingen og Langli. Halten Sie bitte Ihren Hund an der Leine. Freilaufende Hunde stören die Brutvögel auch schon aus großer Entfernung. Denken Sie bitte daran, dass Sie nach Skallingen und Langli keine Hunde mitnehmen dürfen.

Ingen panik. Men hold afstand, så godt du kan. Keine Panik. Aber halte so gut wie möglich Abstand.

Hviler på stranden

Søger føde langs havet

Ruht sich am Strand aus

Sucht am Wasser nach Nahrung

ii p