Søjleruten

Page 1

Søjleruten VA D E H AV E T S K U LT U R F R A J A N D E R U P T I L S T. P E T E R - O R D I N G


Intro Vadehavskysten rummer uanede muligheder. Med denne ruteoversigt i hånden har du en folder, hvor du nemt får overblikket over spændende kulturoplevelser. Ruten har sit omdrejningspunkt i stormflodssøjlerne langs Vadehavet. På søjlerne får du et visuelt indblik i, hvor højt vandet stod i de forskellige stormfloder – man fornemmer dramatikken. Søjlerne er også et udtryk for den store betydning, vand har for kulturen ved Vadehavet. Man kan sige, at vand er med til at definere livet ved Vadehavet – på godt og til tider ondt. På Skibbroen i Ribe står en stormflodssøjle. Når man kigger på den, og ser hvor højt havvandet på nogle tidspunkter har stået i Ribes gader, forstår man hvorfor ripenserne frygter havet. Den øverste ring på stormflodssøjlen viser, at vandet stod godt seks meter over normal vandstand i 1634 under ”Den Anden Store Menneskedrukning.” Dengang druknede mindst 8.000 mennesker i hele Vadehavsregionen og mange tusinde husdyr. Selv inde i Domkirken stod vandet højt. Omkring søjlerne har vi valgt forskellige temaer, som skal give dig inspiration til din egen rute. Disse er by, arkitektur, gastronomi, maritimkultur, kunst og personligheder. Sidst men ikke mindst, hvordan menneskene levede med vandet. Du får også inspiration til, hvor du får en god kop kaffe og kage. Ønsker du en online version af brochuren, kan du besøge Nationalpark Vadehavets hjemmeside på www.nationalparkvadehavet.dk


Få mere at vide Til dagligt bruger du sikkert din telefon, smartphone, tablet eller computer til at søge information, det kan du også gøre her. Via denne folder giver vi dig i stikordsform inspiration, som du kan læse mere om på internettet. Enten på www.nationalparkvadehavet.dk eller de lokale turistorganisationer i både Danmark og Tyskland, men også på attraktionernes og seværdighedernes hjemmesider. På din digitale vejviser kan du også indtaste adressen på den næste stormflodssøjle, som du vil opleve.


Kort over søjleruten

1

Janderup

2

Esbjerg

3

Fanø Nordby

Åkirkevej 51, 6851 Janderup Dokvej 5, 6700 Esbjerg (Færgeovergang til Fanø) Hjørnet af Havnevej og Langelinie, 6720 Fanø

Fanø Sønderho Sønderho Havn, 6720 Fanø (Tæt på ”Børsen”) 4

Ribe

5

Mandø

6

Rømø

7

Ballum

8

Højer

9

Föhr

Skibbroen 25, 6760 Ribe Strandvej 2 Mandø, 6760 Ribe Havnepladsen Havneby, 6792 Rømø Ballum Enge, 6261 Bredebro (Tæt v. vandingsmøllerne) Slusevej, 6280 Højer Wyk, 25938 Föhr (Havnepladsen)

10

Pellworm

11

Husum

12

St. Peter-Ording

Ostersiel, 25849 Pellworm (Havnepladsen) Husum Havn Schiffbrücke, 25813 Husum Übergang Bad, 25826 St. Peter-Ording


1

2

3

4 5

6

7

200 km

8

9

10 11

12


NR. 1

Janderup Stormflodssøjlen står på teltpladsen ved Janderup Kirke, og er opsat i 2000 til erstatning for den gamle søjle. Bagvand har flere gange fået Varde Å til at løbe over sine bredder. Marsken omkring Varde Å er et af de få ubeskyttede marskområder uden et dige. På søjlen er årene 2005, 1928, 1923, 1981, 1990, 1911 og 1909. afsat nede fra og op. Ladepladsen fungerede som losse- og ladeplads helt op til starten af 1900-tallet, hvor den blev udkonkurreret af jernbanen.

Kulturtemaer Byer: Varde, Oksbøl, Blåvand

Arkitektur: Janderup Kirke, Tirpitz, Vestslesvigske gårde i Ho, Varde Miniby

Maritim kultur: Losse- og ladeplads. I en periode fungerede Janderup Ladeplads også som Toldsted

Leve med vand: Varde Å udløb i Ho Bugt, Skallingen, Marsken,

Myrthue – Natur, Kultur & Læring

Kunst/Personligheder: Museum Frello i Varde, Skipperhuset, Christian Sørensen Riber ”Kræ Riwer”

Nationalpark Info: Tirpitz, Myrthue – Natur, Kultur & Læring Turist Info: www.visitwestdenmark.dk

Kaffe/Kage I området er der et fint udvalg af steder, hvor man kan få kaffe/kage. Specielt i byer som Varde, Blåvand, Oksbøl og Ho men også mod syd i Hjerting. Prøv dagens kage ved Hr. Skov i Blåvand, eller på Hjerting Badehotel med udsigt til Skallingen.

Å KIR KE VE J 5 1


NR. 2

Esbjerg Esbjerg Havn har tidligere været en stor fiskerihavn, men er i dag et centralt omdrejningspunkt for både olie, naturgas og vindenergi. Stormflodssøjlen som man finder centralt på havnen ved færgeoverfarten til Fanø, bevidner om havets store kraft i tidens løb. November 1981 nåede vandstanden i Esbjerg op på 4,3 meter som følge af en særdeles kraftig storm over Nordsøen. Det er den højeste vandstand, DMI nogensinde har målt i havnen.

Kulturtemaer Byer: Esbjerg

Arkitektur: Bymidten omkring Kongensgade, Esbjerg Vandtårn, Hjerting Kirke Gastronomi: Bakskuld, Tobis, Vesterhavstorsk, Vesterhavslam, Æwlkag’ mæ’ flæsk Maritim kultur: Fiskeri, Eksport af landbrugsvarer, Olie, Vindenergi, Museums Fyrskibet Hornsrev

Leve med vand: Fiskeri- og Søfartsmuseum, Esbjerg Havn,

Mindelund for omkomne Esbjergfiskere, Esbjerg Museum

Kunst/Personligheder: Svend Vig Hansen ”Mennesket ved havet”, Esbjerg Kunstmuseum

Must see i nærheden: Mennesket ved havet, Fiskeri- og Søfartsmuseet Nationalpark Info: Fiskeri- og Søfartsmuseet Turist Info: www.visitribeesbjerg.dk

Kaffe/Kage Esbjerg byder på flere muligheder i centrum og havneområdet. I byens bagerforretninger kan du også købe specialiteten rugbrød, som indgår i danskernes spisevaner, morgen, middag og aften. Der er stor fokus på kaffe i dag, hvad med en ”kaffe to go” når du skal videre til næste stormflodssøjle.

DOKVE J 5


NR. 3

Fanø På Fanø er der to stormflodssøjler. Stormflodssøjlen på Langelinie, ved færgelejet i Nordby, har mærker der viser, hvor højt vandet har stået ved de fem værste stormfloder. Den efterligner en af havnens gamle fortøjningspæle. Stormflodssøjlen i Sønderho er opsat i 1998. Kun en meget stor indsats fra Sønderhoningerne i 1981-stormen, hvor digerne blev forhøjet i takt med havets stigning, reddede byen. Efter 1981 er digerne omkring byen blevet forhøjet og forlænget.

Kulturtemaer Byer: Nordby og Sønderho Traditioner/Skikke: Folkemusik, Folkedragter, Strikkefestival, Fannikerdage, Pers Awten 21. februar, Dragefestival Arkitektur: Skipperhuse Gastronomi: Østers, Fanø Laks, Fanø Bryghus

Maritim kultur: Fanø Museum, Fanø Skibsfart- og Dragtsamling, Fanø Dagbog

Leve med vand: Hannes Hus i Sønderho, Pers Awten

den 21. februar, Diger Kunst/Personligheder: Fanø Kunstmuseum i Sønderho Turist Info: www.visitfanoe.dk

Kaffe/Kage I sæsonen er der mange spændende muligheder for kaffe og kage på Fanø. Til en god kop kaffe kan der også nydes en dejlig is. Fanø Is fremstiller og serverer hjemmelavet is af kvalitetsråvarer. På Café Fajancen i Sønderho kan du opleve et inspirerende miljø, hvor godtfolk falder ind.

HAVNE VE J

S Ø N DE R HO HAVN


NR. 4

Ribe Stormflodssøjlen er opsat i 1920. Det er en imponerende egepæl med bronzeringe. Med sin forgyldte ”hat” kunne den ligne en fortøjningspæl for gondoler i Venedig. Det er nok ikke helt ved siden af, idet inspiration er hentet fra søjler til et skatkammer i Mykene i Grækenland ca. 1300 f.Kr. Omkring 8.000 mennesker mistede livet i Stormfloden i 1634, som kaldes Den Anden Store Mandedrukning.

Kulturtemaer Byer: Ribe, Vester Vedsted Traditioner/Skikke: Vægterne, Maritime dage i Ribe Arkitektur: Ribe Domkirke, Sankt Catharinæ Kirke, Skibbroen, Middelalderbyen (husene), Vadehavscentret, Landsbymiljø i Vester Vedsted

Gastronomi: Hesterejer, Strandkrabber, Muslinger, Marsklam og Kvæg

Maritim kultur: Museet Ribes Vikinger, Ribe Vikingecenter, Skibbroen

Leve med vand: Kammerslusen, Diger

Kunst/Personligheder: Jakob A. Riis Museum, Ribe Kunstmuseum, Ribe Heksemuseum Must see i nærheden: Vadehavscentret Nationalpark Info: Vadehavscentret Turist Info: www.visitribeesbjerg.dk

Kaffe/Kage Danmarks ældste by emmer af god stemning. På cafeer, hoteller og i Ribes museer, kan du nyde dejlig kaffe og kage. I Rådhus Conditoriet og Pompei kan du altid købe friskbagt brød og slappe af med en kop friskbrygget kaffe, mens du slentrer omkring stormflodssøjlen.

S K IB B R OE N 2 5


NR. 5

Mandø Stormflodssøjlen står på vejen gennem klitterne forbi redningsstationen ned til havet. Den fortæller om Mandøs nærkontakt med det ikke altid fredelige Vadehav. Mange gange gennem århundrederne er havet skyllet ind over øen. Den nuværende stormflodssøjle er opsat i 1959. Den er øverst kronet med en krans af bronze med forbogstaverne for de fire verdenshjørner. Se også stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej på fastlandet med udskæring af ”Fru Ingeborg” på toppen.

Kulturtemaer Byer: Ribe, Vester Vedsted Arkitektur: Mandø Kirke, Mandø Mølle Gastronomi: Mandø lam, Østers Maritim kultur: Mandøhuset Skipperhjem Leve med vand: Redningsstationen, Diger, Mandøbussen

Kunst/Personligheder: Villum Benedikt Kann Rasmussen, VELUX grundlægger Must see i nærheden: Vadehavscentret Nationalpark Info: Vadehavscentret Turist Info: www.visitribeesbjerg.dk

Kaffe/Kage På Mandø findes der, specielt i højsæsonen, flere muligheder. Café Mandøpigen byder på hjemmebagt kage til en dejlig kop kaffe. Restaurant Vadehavet Mandø og Mandø Kro er også steder, hvor du kan få kaffe og noget til den søde tand.

S TR ANDVE J 2


NR. 6

Rømø Stormflodssøjlen står i havneområdet på Rømø Havn. Den 3. januar 1976 blæste en kraftig vind fra vestnordvest, og vandet steg i løbet af nogle få timer. På en lille bakke stod to heste helt omringet af vand, men ved fælles hjælp, fik man dem hentet ind. Hestene måtte overnatte i smedens garage. Stormflodssøjlen, der er opsat 11. august 1991, fortæller historien om alle de gange, Vadehavet har vist tænder. På toppen er den flot udsmykket med en træskæring af en rejekutter.

Kulturtemaer Byer: Havneby

Traditioner/Skikke: Hvalfangertraditioner, Pers Awten 21. februar, Veteranbilløb på stranden, Dragefestival

Arkitektur: Kommandørgaarde, Bevaringsværdige sommerhuse, Rømø kirke Gastronomi: Lam, Rømø Østers, Vadehavsrejer Maritim kultur: Nationalmuseets Kommandørgaard

Leve med vand: Rømødæmningen, Pers Awten 21. februar,

Tønnisgaard, Diger

Kunst/Personligheder: Galleri mellem ebbe og flod. Pastor Jacobsen, som byggede de første og meget karakteristiske sommerhuse i dragestil Turist Info: www.romo-tonder.dk

Kaffe/Kage Der er et bredt udvalg af kaffe og kagemulighed på Rømø. Kør forbi Hattesgaard, der har de skønneste hjemmebagte kager og lækkerier. Nationalmuseets Kommandørgård byder også på kaffe og kage i sin café. På Hotel Kommandørgården tilbydes Sønderjysk Kaffebord med op til 20 forskellige kager.

H AVNE P LADS E N


NR. 7

Ballum Stormflodssøjlen er opsat i 1997, og står ved det lille museum og de to vandingsmøller i Ballum Enge. På toppen er den kronet af en udskæring, som viser havet, der opsluger det lille Markmandshus. I dag er det digerne, som beskytter Ballum Marsken. Gennem selve stormflodssøjlen er stukket en Klu’ssta’g. Det er en stav/stang/stok, som bruges, når man skal svinge sig over marskens grøfter eller kanaler. Før marskens afvanding kunne marskboen ikke undvære den.

Kulturtemaer Byer: De syv Balummer, Skærbæk

Arkitektur: Stråtækte huse og firelængede gårde, Klægager, Den Gamle Digegreves Gård, Gastronomi: Landkøkken, Sønderjysk Kaffebord

Leve med vand: Marsken, Sneglemøller, Bevandingsmøller,

Den svorne vej, Ballum Sluse Kunst/Personligheder: Jens Rosendahl, salmedigter Turist Info: www.romo-tonder.dk

Kaffe/Kage Sønderjysk Kaffebord finder man blandt andet på Ballum Slusekro. På kroens hjemmeside ser man de lækre kager. Kaffebordet blev populært i Sønderjylland i midten af 1800-tallet. Baggrunden var, at kaffen blev billigere og dermed allemandseje og at man fik mere driftssikre bageovne.

B A LLUM E NGE


NR. 8

Højer Stormflodssøjlen står vest for Gl. Højer Sluse, og den er fra 1861. Når man ser, hvor markering af den højeste vandstand ved stormfloden i 1976 er sat, forstår man, hvorfor Danmark og Tyskland i samarbejde i 1977 begyndte at bygge et nyt fordige. Med det nye dige er marsklandet beskyttet mod havet og oversvømmelserne. Tæt på Gl. Højer Sluse findes også en stormflodssøjle ved Vidåslusen.

Kulturtemaer Byer: Højer, Tønder, Møgeltønder Traditioner/Skikke: Kniplinger, Drøhses Hus, Tønder Festival

Arkitektur: Byggestil i landbruget, Vestfrisiske gårde. Schackenborg Slot, Møgeltønder Kirke, Møgeltønder By. Gastronomi: Højer Pølser, Sønderjysk Kaffebord, Riskagen fra Højer Maritim kultur: Højer Mølle, Koge, Museum Sønderjylland Tønder

Leve med vand: Møgeltønder, Tønder Marsken, Tøndermarsk

stien, Bag diget (udstilling ved Vidåslusen), Vidåsluserne, Diger

Kunst/Personligheder: Tønder Kunstmuseum, Nolde Stiftung, Seebüll, Haizmann Museum Niebüll. Must see i nærheden: Drøhses Hus, Møgeltønder, Nolde Stiftung Nationalpark Info: Højer Mølle Turist Info: www.romo-tonder.dk

Kaffe/Kage Vi er i en del af Vadehavet og Sønderjylland, hvor kage har en klang i form af det Sønderjyske Kaffebord. Kaffebordet kan nydes på Marskens Bondegårdsferie Hohenwarte i Højer. Møgeltønder og Højer emmer af hyggelig atmosfære. I centrum af Møgeltønder findes hyggelige cafeer, prøv Mormors lille café eller Schackenborg Slotskro.

S LUS E VE J


NR. 9

Föhr Stormflodssøjlen står på havnen i Wyk på øen Föhr. Den markerer stormfloderne gennem tiderne. Den højeste vandstand stammer fra den 4. februar 1825. Søjlen er i træ og smukt dekoreret på toppen. Metalbåndene på søjlen giver en visuel fornemmelse af vandstandene.

Kulturtemaer Byer: Wyk Traditioner/Skikke: Biike Brennen 21. februar

Arkitektur: Friserhuse, Kirker fra middelalderen i Nieblum, Sutre og Wyk-Boldixum Gastronomi: Grethjens Gasthof

Maritim kultur: Dr. Carl Häberlin-Friesen Museum, ”Talene sten” i St. Johannis kirken i Nieblum

Leve med vand: Olhörn Fyrtårn, Halligjernbanen Dagebüll–Oland–Langeneß

Kunst/Personligheder: Museum Kunst der Westküste, H.C. Andersen Must see i nærheden: Hallig Hooge & Langeness Turist Info: www.foehr.de, www.nordseetourismus.de

Kaffe/Kage På Föhr findes der et stort udvalg af cafeer, specielt i og på havnen i Wyk. Prøv det store udvalg af Trümmertorte, som er typisk for Nordfriesland. Hvorfor kaldes den Trümmertorte? Sandsynligvis fordi den er svær at skære, uden at stykket falder ned til en af siderne.

WYK


NR. 10

Pellworm Modsat de øvrige stormflodssøjler på Vadehavskysten, er søjlen på Pellworm udarbejdet i teglsten. På søjlen ser man markeringer for vandstanden fra tidernes stormfloder. Som gæst kan man benytte en trappe ved søjlen. Når man kommer op, har man mulighed for at nyde udsigten fra en platform. Søjlen ligger i centrum af havnen i Ostersiel på Pellworm.

Kulturtemaer Byer: Tammensiel, Ostersiel Traditioner/Skikke: Ringriderstævner, Biike Brennen 21. februar Arkitektur: Værfter (jordhøje). Skt. Salvator m. tårnruin, Hollændermølle Maritim kultur: Rungholt Museum

Leve med vand: Pellworm Fyrtårn Must see i nærheden: Hamburger Hallig Turist Info: www.pellworm.de, www.nordseetourismus.de

Kaffe/Kage Kaffe og kage kan i sæsonen indtages flere forskellige steder. Det kan være i dejlige haver, ved stranden, på værfter eller på øens dejlige hoteller. Her bydes der på flere forskellige specialiteter”. Prøv en „Friesentorte eller Pharisäertorte“.

OS T E R S IE L


NR. 11

Husum På havnen i Husum undgår man ikke at se byens flotte stormflodssøjle. Den er af træ med smukke messingmarkeringer. De markerer stormfloder gennem tiderne, eksempelvis stormfloden i 1362. Byens vigtige handelsplads blev her ødelagt, men istedet fik man adgang til havet og blev havneby. I området findes der flere stormflodssøjler, blandt andet ved Nordstrand tæt på Husum.

Kulturtemaer Byer: Husum Arkitektur: Schloss Husum, Marienkirche Husum, Roter Haubarg Gastronomi: Pharisäer som er en kendt forfriskning fra Nordfriesland, Krabber Maritim kultur: Schiffahrtsmuseum Nordfriesland, Husum Havn, NordseeMuseum

Leve med vand: Halligbahnen fra Cecilienkoog til

Nordstrandischmoor, Elisabeth-Sophie Kog

Kunst/Personligheder: Nordfriesland Museum, Nissen Haus, Theodor Storm Haus, Fanny zu Reventlow Nationalpark Info: Nationalpark Haus ved havnen Turist Info: www.husum-tourismus.de, www.nordseetourismus.de

Kaffe/Kage I havneområdet med god udsigt har du mulighed for at nyde kaffen på en af byens cafeer. På attraktionerne og museerne, serveres der også kaffe og kage af høj kvalitet. Gæsterne fortæller at der serveres kæmpe stykker kage. Gå også på kageopdagelse ved byens bagere, kvaliteten er i top.

S C HIFFB R ÜC KE


NR. 12

St. PeterOrding Stormflodssøjlen står i centrum af St. PeterOrding. Som andre søjler langs Vadehavskysten, er der her også metalmarkeringer, som på synlig måde, viser højden for vandstanden under stormfloderne gennem historien. St. Peter-Ording ligger på den vestlige spids af halvøen Eiderstedt i Slesvig-Holsten. Karakteristisk for området er stranden, klitterne og saltengene.

Kulturtemaer Byer: Tönning, St. Peter-Ording, Friderichstadt

Traditioner/Skikke: Haus Peters Tetenbüll, Museum Landschaft Eiderstedt Arkitektur: Pælehuse, Herrenhaus Hoyerswort

Gastronomi: Rest. Seekiste fisk og skaldyr, Schankwirtschaft Wilhelm Andresen Maritim kultur: Westerhever Fyrtårn, Historisk Havn Tönning

Leve med vand: St. Peter-Ording Strand, St. Peter-Ording

Pælehuse, Søbro ”Seebrücke”

Kunst/Personligheder: Förderverein für Kunst und Kultur und Eiderstädt e.V.

Must see i nærheden: Eider Sperrwerk, Westerhever Fyrtårn, Multimar Wattforum Nationalpark Info: Nationalpark Haus St. Peter-Ording Turist Info: www.st-peter-ording.de, www.nordseetourismus.de

Kaffe/Kage Langs kysten og i selve byen findes der op mod 20 cafeer, så mulighederne er mange. Udbuddet af kager er stort, prøv f.eks. et stykke Apfel Strudel. Der er også tænkt på allergikere. Flere cafeer serverer glutenfri kager og tærter.

Ü B E R GANG B AD


Nationalpark Vadehavet vadehavet@danmarksnationalparker.dk +45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde med global betydning for dyr og planter. Denne skønne natur er godt beskyttet, udpeget som nationalpark og anerkendt som UNESCOs verdensarv. Siden Vadehavet opstod for over 8.000 år siden, har det været tæt knyttet til historien om menneskelig bosættelse. Vadehavet og den omkringliggende region tilbyder ikke bare gæsterne fantastisk natur, men også unikke, kulturelle oplevelser.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg på www.interreg5a.eu