Nationalparkmagasin nr. 8 2021

Page 1

NATIONALPARK MAGASIN 84 sider om den unikke natur og de fantastiske oplevelser i Vadehavet

FOTOREPORTAGE NATIONALPARKENS BEDSTE UDSIGTER Die schönsten Aussichtspunkte / The Most Beautiful Views

FUGLENES ATLANTISKE MOTORVEJ DEN ØSTATLANTISKE TRÆKRUTE Atlantische Autobahn der Vögel / The Atlantic Bird Motorway

DARK SKY PÅ MANDØ DER ER BULDERMØRKT – OG DET ER FAKTISK NOGET SÆRLIGT Tiefschwarze Nacht auf Mandø / Pitch Darkness on the Island of Mandø

Vadehavet er en klimahelt / Das Wattenmeer als Klima-Held / The Wadden Sea is a Climate Hero Rav – Vadehavets guld / Bernstein – das Gold des Wattenmeeres / Amber – The Gold of the Wadden Sea Natur rimer på litteratur / Natur reimt sich mit Literatur / The Literature in Nature


VELKOMMEN – til Nationalpark Vadehavet. Danmarks største og internationale nationalpark. Vadehavet er et ekstremt dynamisk landskab, som rummer verdens største, stort set ubrudte system af tidevandsflader. Det er netop denne forskelligartethed i landskabet, og bio-produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, som gør Vadehavet til et af verdens vigtigste spisekamre. Vadehavet er rasteområde og ynglested for 10-12 millioner fugle på Den Østatlantiske Trækrute fra det tropiske Afrika til de arktiske egne. Vidste du, at Vadehavet faktisk er en klimahelt? Det dokumenteres i en ny rapport om UNESCO’s marine verdensarvssteder. Hele verdens klimaregnskab afhænger af, at vi bevarer den naturlige integritet for bl.a. Vadehavet, hvor ålegræsbælter og tidevands-marskområder binder flere millioner tons kulstof. Vi ved, at Vadehavets marine og marskområder kan binde yderligere kulstof og klimagasser bl.a. ved at omlægge til klimaog naturvenligt landbrug i marsken. Det arbejder Nationalpark Vadehavet på sammen med vadehavskommunerne, Region Syddanmark og andre gode partnere i vadehavsområdet. Vadehavets store himmel fascinerer! Om natten er der ofte ”buldermørkt”, som de siger på Mandø. Her arbejder Mandø Fællesråd på projektet 'Dark Sky' i samarbejde med Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Realdania, Aarhus Universitet og

Nationalpark Vadehavet for at andre kan se stjernehimmelen – uden forstyrrende lysforurening. Vadehavets mange dynamikker er også at finde i reportager om pumpestationerne i Tøndermarsken, og om Ravmanden fra Oksbøl. Her er også gode råd til, hvordan du kan finde Vadehavets guld, drikke øl med et godt naturformål, og få indblik i natur, kultur og kulturarv, friluftsliv, lokalsamfund, formidling og den vedholdenhed, der understøtter en bæredygtig udvikling af Nationalpark Vadehavet. God læselyst. Nyd Vadehavets enestående natur med respekt. Vær med til at passe på den, så Vadehavet også er der for kommende generationer. Janne Liburd formand for Nationalpark Vadehavet

DE U TSCH / ENGL ISH

Willkommen

Welcome

Der Nationalpark Vadehavet ist der größte und einzige internationale Nationalpark Dänemarks. Eine extrem dynamische Landschaft mit dem weltweit größten, ununterbrochenen Gezeitenystem. Für die 10-12 Millionen Vögel auf dem Ostatlantischen Zugweg ist das Wattenmeer eine riesige Speisekammer, in der sie auf der langen Reise zwischen Afrika und der Arktis Energie tanken können.

The Wadden Sea National Park is the biggest and the only international national park in Denmark. It is an extremely dynamic landscape, incorporating the world’s largest, unbroken system of tidal flats. For the 10-12 million birds on the East Atlantic Flyway, the Wadden Sea is one big pantry. Here they gain new energy for their long journeys between Africa and the Arctic.

Das Wattenmeer ist gleichzeitig ein Klima-Held, der mehrere Millionen Tonnen Kohlenstoff bindet. Ein neuer Bericht über die marinen UNESCO Welterbestätten dokumentiert das.

The Wadden Sea is also a ‘climate hero’, binding millions of tons of carbon. Such are the findings in a new report on UNESCO’s Marine World Heritage Sites.

In diesem Magazin wird auch über die Insel Mandø als offiziellem Dark Sky Park berichtet. Auf der Insel sieht man den Sternenhimmel ohne störende Lichtverschmutzung. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie man Berstein - das Gold des Wattenmeeres - findet, wie auch viele weitere Informationen.

In this magazine you can also read about the island of Mandø as an official ‘Dark Sky Park’. On Mandø you can see the starry sky without any disturbance from light pollution. There are also great tips on how to find Wadden Sea ‘gold’ (amber) – and lots more besides.

Viel Spaß beim Lesen. Genießen und respektieren Sie die einmalige Natur des Wattenmeers. Schützen auch Sie diese Natur, damit auch die nächsten Generationen das Wattenmeer erleben können.

Happy reading! Enjoy the unique nature of the Wadden Sea with respect. Help take care of it, so the Wadden Sea will still be there for future generations.

Janne Liburd, Vorsitzender des Nationalparks Wattenmeer

Janne Liburd, Chair, The Wadden Sea National Park

2


4

INDHOLD

4 Ravmanden

34 Marskens pumpestationer

Der Bernsteinjäger / The ‘amber man’

9

Fodnoter fra Vadehavet

Fußnoten / Footnotes

Freier Zugang zur Pumpstation / Free Admission to Pumping Station

40 Sortternerne er gået på redningsflåderne

10 Frivillige jægere hjælper truede fugle

Ehrenamtliche Jäger helfen bedrohten Vögeln / Volunteer hunters help endangered birds

Künstliche Nistinseln helfen den Trauerseeschwalben / Artificial Nesting Rafts Help Black Terns

26

12 Dark Sky på Mandø

Tiefschwarze Nacht auf Mandø / Pitch Darkness on the Island of Mandø

71 Fodnoter fra Vadehavet

44 44 Ny øl er dedikeret til sortternen

16

46 Danmarks fem fantastiske nationalparker

16 Den Østatlantiske Trækrute

Den Ostatlantischen Zugweg / The East Atlantic Flyway

Black Tern-Bier unterstützt die Trauerseeschwalben / Black Tern Beer Supports the Black Terns

Dänemarks wertvollste Naturgebiete / Denmark’s Most Valuable Nature Areas

22 Vadehavet er en klimahelt

53 Nationalparkens flotteste udsigter

Das Wattenmeer als Klima-Held / The Wadden Sea is a Climate Hero

Die schönsten Aussichtspunkte im Nationalpark / The Most Beautiful Views in the National Park

Fußnoten / Footnotes

72 Danmarks førende lejrskoledestination

Dänemarks beliebtestes Ziel für Aufenthalte im Landschulheim / The Leading School Camp Destination in Denmark

76 Den marine nationalpark

Der marine Nationalpark / The Marine National Park

82 Guidede oplevelser i nationalparken

Geführte erlebnisse im Nationalpark / Guided adventures in the National Park

26 Cyklende fotograf skildrer natur og mennesker

Fotobuch quer über die Grenze / Photo book across the border

33 Noma-burger med nationalpark-kød

Noma-Burger mit Fleisch aus dem Nationalpark / Noma Burger with National Park Meat

64 64 Natur rimer på litteratur

Natur reimt sich mit Literatur / The Literature in Nature

53 3


RAVMANDEN FRA OKSBØL – EN SAND LEGENDE TEKST John Frikke, naturkonsulent, Nationalpark Vadehavet

Flemming Hansen er 73 år og har levet med havet stort set hele livet. Han bor i dag i Oksbøl, men drager i tide og utide til strandene ved Blåvandshuk og videre sydpå mod Skallingens sydspids i den nordligste del af Nationalpark Vadehavet. Det hele startede, da han levede sine første 14 år i Ho. Her var bedstefaren (og dennes far) om sommeren fårehyrde på halvøen Skallingen, og allerede som syvårig fulgte Flemming bedstefaren på ravjagt på stranden. Både på Skallingen, ved Hvidbjerg Strand og oppe ved Blåvandshuk, som nok er Danmarks bedste sted at drive ’ravjagt’. Dér blev kimen lagt, men det var først en del år senere, da familien var flyttet til Oksbøl, og da han havde stået i lære som mekaniker, været soldat og var blevet gift, at det for alvor startede. Det var i første halvdel af 1970’erne, og bedstefar var atter på spil. Med ordene ’det er ravvejr, knægt’ beordrede han bogstaveligt talt Flem-

Flemming laver ikke smykker af sit rav. Han samler det blot, og når nogle af hans mange favorit-stykker kommer på bordet, så er han en gudsbenådet fortæller, der stort set har en god historie om hvert eneste større stykke. Foto: John Frikke Flemming verarbeitet seinen Bernstein nicht zu Schmuck. Er sammelt ihn ganz einfach. Und wenn er seine Lieblingsstücke auf dem Tisch auslegt, ist er zudem ein begnadeter Erzähler, denn zu fast jedem der größeren Stücke gibt es eine schöne Geschichte. Flemming does not use his amber for making jewellery. He merely collects it. He has a marvellous and unique story to tell about each and every one of his favourite pieces.

4

ming på stranden, og der skete det uundgåelige for ham: ’Først tager manden ravet – så tager ravet manden’! I de unge år kombinerede Flemming ravsamleriet på stranden med også at sætte garn og fange en del fisk. På den måde kunne han supplere husholdningen ved at fange til eget forbrug og ved at sælge fisk til kroen i både Blåvand og Ho. Flemming ånder og lever for ravet og har for længst overgivet sig til det. Der er tilbragt uendeligt mange timer med det – både dag og nat. Hans fund overgår de flestes, og han bærer med rette tilnavnet ’Ravmanden fra Oksbøl’. MAKKERE OG KONKURRENTER Interessen for at samle rav deles med andre – på godt og ondt. Et par af de ligeså garvede samlere er Flemmings ’makkere’ på stranden, men de fleste er konkurrenter og direkte modstandere i jagten på strandens guld. Derfor kan Flemming også mange historier, som bygger på helt særlige situationer, hvor der har været ’store dage’ og lidt for meget ’trængsel’ ved de pletter af helt særligt opskyl, som bærer godt med rav, og som en sjælden gang lander på stranden. Den 13. november 1982 er fx én af de mange dage, som han husker, for her var han og hans makker tidligt om morgenen de første ved fem ’kager’ af lovende opskyl, som ved faldende vand landede på stranden på Skallingen. De kørte på deres knallerter, og det udviklede sig til et veritabelt ’rav-ræs’, for flere motoriserede raventusiaster var på vej. Men de to var forrest, og Flemming glemmer aldrig, hvordan han alene kunne samle hele 1875 gram Nordsø-rav i gode stykker på bare én vandtid – heriblandt to flotte stykker på henholdsvis 304 gram og 130 gram. Bare et eksempel på en gylden dag blandt de mange grå, hvor turene op og ned af stranden bragte meget lidt med sig.


Som andre garvede ’ravbisser’, afsøger Flemming Hansen stranden fra sin knallert. På den måde kommer han hurtigere frem end de fleste og kommer ofte først, når der lander opskyl på stranden. Foto: John Frikke Wie andere eingefleischte ‚Bernsteinjäger sucht Flemming Hansen den Strand von seinem Moped aus ab. So kommt er schneller als andere an Ort und Stelle und ist häufig der Erste am Strand, wenn Schwemmgut anlandet. Like other seasoned amber enthusiasts, Flemming Hansen scours the beach on his moped. That means he gets there ahead of most people. Often, he does not arrive until the flotsam gets washed up on the beach.

Rav har mange former og farver, men det er især det gule og hvide ’mælkerav’, som Flemming holder af. Det er efter hans mening det smukkeste, og så kan det ligne alverdens ting, når man sådan først studerer stykkerne nærmere. Foto: John Frikke Bernstein kommt in vielen Formen und Farben vor, Flemming schätzt insbesondere den gelben und den weißen ‚Milchbernstein‘. Den findet er am schönsten und wenn man ihn näher betrachtet, sieht er allen möglichen Dingen ähnlich. Amber comes in many different shapes and colours, but Flemming’s favourite is the yellow and white ‘milky amber’. In his opinion, it is the most beautiful and, when you look really closely at the chunks, they resemble all manner of things

5


53 KILO RAV Med et særligt glimt i øjet mindes Flemming også de gode vintre i første halvdel af 1980’erne. Det var koldt, og der var is, så det var både farligt og bøvlet at samle rav, men udbyttet var enestående! "Det var dengang man kunne finde rav", som han udtrykker det. Han alene samlede fra 1982 til 1985 53 kg rav i 'pastoratet', og en sådan periode er helt enestående – selv i Flemmings tilfælde. Flemming har i sine 50 år med ravet samlet et sted mellem 250 og 300 kilo, så der er ikke noget at sige til, at han er storleverandør til ravmuseet på Tirpitz i Blåvand – Vardemuseernes flotte museum, som er gået hen og blevet en attraktion i verdensklasse. Her kan man nyde synet af store dele af sin enorme samling. FARLIG RAVJAGT At færdes på strandene ved Vestkysten og på vadehavsøerne i al slags vejr og på alle tider af døgnet er ikke ufarligt. Derfor kan Flemming også fortælle om adskillige livstruende hændelser. Både for ham selv, men også for andre på stranden, som de garvede har reddet i sikkerhed. Pludselig havgus og tåge, overraskende tidevand, landskaber, der skifter karakter, indre kompasser i vildrede, tordenvejr og bløde huller på stranden, bare for at nævne nogle af de mange farer. Samtidig kan ravjagten virke som narkotika på de ’ramte’, som pludselig ikke kan styre deres trang til at komme på stranden, og som får stress, når de ikke er der. Det tager folk! Måske derfor består den hårde kerne i Flemmings område blot af seks–syv virkeligt garvede ravsamlere. I øvrigt er Flemming den mest kendte af dem, for han deler gerne sin viden om ravet med vi andre. Således er han kendt fra mange medier og har optrådt gentagne gange i både tysk og dansk tv, bl.a. i Søren Ryges fine portræt 'Ravmanden fra Oksbøl'.

På ravmuseet i Tirpiz ved Blåvand, kan man opsamle megen god viden om ravet og dets historie og bl.a. få indsigt i, hvad man har brugt rav til. Her er det montren med selveste Operahuset i Sydney bygget op i rav. Foto: Mike Bing/Tirpitz Im Bernsteinmuseum an der Tirpitz-Stellung bei Blåvand kann man viel über Bernstein und seine Geschichte lernen und erfährt, wofür Bernstein verwendet worden ist. Hier der Schaukasten mit einem aus Bernstein hergestellten Modell des Opernhauses in Sydney. The Tirpitz amber museum near Blåvand is hugely informative about amber and its history, and visitors can learn about the various uses of amber. Here is the display case with a model of the Sydney Opera House, constructed entirely out of amber.

FA KTA

UDSTYR TIL DIN RAVJAGT Tidevandskalender, varmt tøj og gummistøvler, et ravnet/en kese, eventuelt en ravlygte med ultraviolet lys, en lille lukket beholder til ravet.

HER KAN DU SE OG HØRE OM RAV Tirpitz, Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand Rosenborg Slot, Øster Voldgade 4A, 1350 København Københavns Ravmuseum, Kongens Nytorv 2, 1050 København K

6

Ravmanden har næse for at finde de smukke, gyldne stykker af forstenet harpiks, og et uundværligt redskab er rav-kesen. Foto: John Frikke Der Bernsteinjäger hat ein gutes Feeling dafür, wo die schönen, goldfarbenen Stücke aus versteinertem Harz zu finden sind. Für die Suche benötigt man unbedingt einen Bernstein-Kescher. The ‘amber man’ has a good nose for finding the beautiful golden chunks of fossilised resin. An indispensable tool is the rav-kesen - a cross between a sieve and a shovel.


RAV VADEHAVETS GULD De fleste kender til og kan godt lide rav. Fordi det er smukt at se på og er rart og varmt at røre ved – men også fordi ravjagt på stranden kan være en spændende og mytisk oplevelse. Og så fortæller rav historier. Både om verdens fortid og om mennesker, der bliver så bidt af at samle de gyldne klumper op fra strandkanten, at de ikke kan lade være. Rav er forstenet harpiks fra forhistoriske træarter som fx guldlærk. En betingelse for at det dannes, er dog, at harpiksen skal have ligget i havet i mindst 30-50 millioner år, hvor iltfrie forhold og trykpåvirkninger omdanner den til rav. Det ældste rav i verden er op mod 235 millioner år gammelt. I Danmark er det ældste fundet på Bornholm og dateret til at være 170 millioner år. Ravs massefylde er blot en anelse højere end vands. Derfor findes rav ofte som opskyl på strande, og rav skyllet ind fra havet betragtes som finere end det rav, man graver ud af jorden i bl.a. Polen og Baltikum. Er man meget heldig, kan man finde fossiler af bl.a. insekter i ravklumper. Rav kan findes flere steder i verden. Helt siden oldtiden har mennesker brugt rav og

ravsmykker som et betalingsmiddel, og gennem tiderne har det også været anvendt som en slags vidundermiddel mod forskellige skavanker. Med tiden er der derfor mange fortællinger og myter om ravet, der ofte betegnes som ’havets guld’. Det rav, vi finder langs de danske kyster, kaldes baltisk rav og er 30-50 millioner år gammelt. De ’baltiske ravskove’ dækkede en stor den af Skandinavien og østersøegnene, og forhistoriske floder og istidernes gletsjere har transporteret ravet til bl.a. Nordsøen. Her skyller storme og strøm ravet frit, og vi kan samle det op på strandene. Ligesom mennesker har gjort i tusinder af år. HVOR OG HVORDAN? Der kan findes rav langs alle danske kyster, men især ved den jyske vestkyst, Vendsyssels østkyst og Læsø. Strandene i Nationalpark Vadehavet - ved Blåvandshuk og Hvidbjerg, på Skallingen, Fanø og Rømø – skiller sig ud som de allerbedste. Her kan du med lidt held og tålmodighed finde ravstykker, der kan blive til smukke smykker eller blot pynte hjemme i vindueskarmen. Ravet findes især i opskyl med træ/pinde, søstjerner, muslinger og tang. Et trick er at følge mågerne på stranden, for de søger nemlig efter føde her. Og opskyl af den slags

TEKST John Frikke, naturkonsulent, Nationalpark Vadehavet

Stranden ved Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, er et af de bedste steder i kongeriget at gå på ravjagt. Foto: John Frikke Der Strand bei Blåvandshuk am westlichsten Punkt Dänemarks gehört zu den besten Stellen des Landes für die Bernsteinsuche. Blåvandshuk, the beach at the westernmost point of Denmark, is one of the best places in the kingdom to go amber hunting.

Det er i opskyl med bl.a. pinde og skaller, at ravet lander på strand­ene, og det er en fin oplevelse at søge efter de gyldne klumper. Vintermånederne er bedst, for når vandet er koldt, bærer det ravet bedre. Foto: John Frikke Bernstein wird u. a. zusammen mit Stöcken und Schalen an den Strand geschwemmt und es macht Spaß, nach den goldfarbenen Klumpen zu suchen. Die Wintermonate eignen sich am besten, denn wenn das Wasser kalt ist, trägt es den Bernstein besser. Amber gets washed ashore with sticks and shells. Searching for the golden lumps is a great experience. The winter months are best, because cold water carries the amber better.

7


’lander’ typisk på faldende vand, så kendskab til tidevandsrytmen er også en vigtig forudsætning for succes. Vejret har også stor betydning. Kort fortalt er godt ravvejr, at det skal blæse kraftigt fra nordvest i mindst tre-fire dage, hvorefter vinden skal lægge sig og dreje til sydøstlig eller nordøstlig retning, så der bliver svag fralandsvind. Så kommer opskyllet, og nogle gange er der rav i! Da ravjagt er bestemt af tidevandet, må man være klar til at gå på jagt både dag og nat. Til natlige togter på stranden får man brug for en form for lys, og i den forbindelse kommer vi ikke uden om den såkaldte ravlygte. Det er en ny type lommelygte, der udsender et ultraviolet lys, der får rav til at lyse op i en blå eller gul farve. UV-lygten har virkelig skilt vandene. Mange ’gamle’ ravsamlere betragter det som en slags ’snyd’ at benytte den, som også har betydet, at antallet af natlige ravsamlere er steget voldsomt. Men uanset hvad, så bliver mange grebet af jagtinstinktet, når de opdager, at det faktisk kan lade sig gøre at finde et smukt stykke rav i vandkanten. Samtidig er ravjagt en god beskæftigelse, når vejret ikke er til solbadning, for det skal faktisk helst være koldt og råt, inden ravet for alvor skyller ind til kysten.

Er man meget heldig, finder man et fossil i ravet. Ofte er der tale om insekter, men det kan også være andre dyr, som blev fanget af harpiksen dér for mange millioner af år siden. Foto: John Frikke Mit richtig viel Glück findet man ein Fossil im Bernstein. Meist sind es Insekten, es kann sich aber auch um andere Tiere handeln, die dort vor Millionen Jahren im Harz eingeschlossen wurden. If you are really lucky, you will find a fossil in the amber. It could be an insect, but you can also find other creatures that were trapped in the resin millions and millions of years ago.

DE U TSCH / ENGL ISH

Bernstein – das Gold des Wattenmeeres

Amber – The Gold of the Wadden Sea

Bernstein ist versteinertes Harz vorgeschichtlicher Baumarten. Die Vorbedingung für die Bildung von Bernstein ist jedoch, dass das Harz mindestens 30-50 Millionen Jahre im Meer gelegen hat. Der weltweit ältesten Bernstein ist etwa 235 Millionen Jahre alt.

Amber is fossilised resin from prehistoric tree species. However, for the amber to form, the resin needs to have been in the sea for at least 30-50 million years. The oldest amber in the world is around 235 million years old.

Bernstein kann man an allen dänischen Küsten finden, aber die reichsten Funde macht man an den Stränden im Nationalpark Vadehavet - bei Blåvandshuk und Hvidberg, auf Skallingen, Fanø und Romø. Mit etwas Glück und Geduld findet man dort Bernstein, aus dem man schönen Schmuck herstellen oder den man zu Hause als Dekorationsgegenstand auf die Fensterbank legen kann. Und mit richtig viel Glück findet man Fossilien, beispielsweise von Insekten, in den Bernstein eingeschlossen. Den Bernstein findet man insbesondere in Anschwemmungen zusammen mit Holz/Zweigen, Seesternen, Muscheln und Tang. Ein Trick ist, den Möwen auf der Nahrungssuche an den Strand zu folgen. Normalerweise bleiben diese Anschwemmungen bei eintretender Ebbe am Strand zurück. Das bedeutet, dass man über den Gezeitenrhythmus Bescheid wissen muss, um Aussicht auf eine erfolgreiche Bernsteinsuche zu haben. Auch das Wetter ist ein wichtiger Faktor. Kurz gefasst muss mindestens drei-vier Tage starker Wind aus Nordwesten wehen, der sich anschließend legt und in Richtung Südosten oder Nordosten dreht und so schwach ablandiger Wind herrscht. Dann gibt es Anschwemmungen, manchmal auch mit Bernstein! 8

Amber can be found on all Denmark’s shores, but the beaches of the Wadden Sea National Park – at Blåvandshuk and Hvidbjerg, and on Skallingen, Fanø and Rømø – are the very best. With some patience, you may be lucky enough to find pieces of amber that can be transformed into beautiful jewellery or simply adorn a window ledge in your home. If you are really lucky, you might find fossilised insects in the amber lumps. The best place to look for amber is among the flotsam – sticks, starfish, mussels and seaweed – that get washed up on the shore. A trick is to follow the seagulls on the beach as they search for food. Flotsam is usually washed ashore when the tide is ebbing, so knowledge of tidal rhythm is also an important prerequisite for success. Weather also plays a major role. Put simply, good amber weather consists of a strong wind blowing from the northwest for at least three or four days, after which the wind abates and turns in a southeast or northeast direction, resulting in a gentle offshore wind. That is when flotsam get washed ashore – and sometimes that includes amber!


Fodnoter fra Vadehavet Fußnoten / Footnotes

VADEHAVSØER VAR FORSVUNDET I 1500 ÅR

VANDHULLER TIL ENGFUGLE OG PADDER

Hidtil har geologisk forskning peget på, at de danske vadehavsøer har eksisteret i omkring 8000 år, men ny forskning gør op med den gængse fortælling om Fanø, Rømø (billedet) og Langli. Forskere fra Københavns Universitet har påvist, at vadehavsområdet blev udsat for voldsom erosion i perioden fra år 1500 fvt. til omkring år 0. Den medførte, at de tre vadehavsøer stort set var forsvundet under havets overflade i denne periode.

Vedvarende græsarealer med ekstensiv afgræsning er vigtige som levesteder for et særligt plante- og dyreliv. For padder og engfugle som vibe (foto), rødben og stor kobbersnepper skal der dog helst være områder med sjapvand, hvor de kan søge føde.

Vadehavsøerne forsvandt ikke på grund af havspejlsstigninger, men fordi tilførslen af sand til øerne pludselig stoppede eller blev voldsomt reduceret. Forskerne vurderer, at den ny viden kan gøre os klogere på, hvordan fremtidens havspejlsstigninger vil påvirke os i Danmark.

Derfor har Nationalpark Vadehavet indgået et samarbejde med private lodsejere, Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet og Markus Jebsens Naturpulje om at få etableret såkaldte bekkasinskrab på egnede lavbundsjorder. I 2020 år gjaldt det seks ’skrab’ på Mandø, og i 2021 kommer der cirka 20 nye levesteder i Vester Vedsted Sønderenge og i de centrale dele af Varde Ådal.

Wattenmeerinseln verschwunden

SMUK BOG OM FLORAEN I MARBÆK Biolog Carsten Mathiesen fra Esbjerg har udgivet et digert værk om ’Floraen i Marbæk’, som også er bogens titel. Den har undertitlen ’- En naturperle ved Vadehavet og Varde Å’ og fører læseren gennem et væld af fascinerende oplysninger om planterne i Marbækområdet nord for Esbjerg. Man får også en forklaring på de sjove navne på planterne, hvorfor hedder planterne eksempelvis torskemund, hønsetarm, katteskæv, ulvefod og marehalm? Bogen kan købes gennem Esbjerg Byhistoriske Arkivs webshop.

Bislang wies die geologische Forschung darauf hin, dass es die dänischen Wattenmeerinseln seit etwa 8000 Jahren gibt, aber die neuere Forschung rechnet mit der üblichen Geschichte über Fanø, Rømø und Langli ab. Forscher der Universität Kopenhagen haben nachgewiesen, dass das Wattenmeergebiet ab dem Jahr 1500 v. Chr. bis etwa zum Jahr 0 enormer Erosion ausgesetzt war, was dazu führte, dass die drei Wattenmeerinseln in diesem Zeitraum größtenteils unter der Meeresoberfläche verschwunden waren.

Neue Wasserlöcher Gebiete mit extensiver Begrasung sind wichtige Biotope. Amphibien und Wiesenvögel, wie beispielsweise der Kiebitz brauchen jedoch vorzugsweise Gebiete mit schlammigem Wasser, in dem sie nach Nahrung suchen können. Daher arbeiten der Nationalpark Vadehavet und die Partner an der Schaffung kleiner Wasserlöcher auf geeigneten Niederungsfeldern. In 2020 wurden sechs Wasserlöcher im Nationalpark angelegt, in 2021 kommen noch etwa 20 weitere hinzu.

Ein schönes Buch über die Flora Der Biologe Carsten Mathiesen aus Esbjerg hat ein umfassendes Werk über die ‚Flora in Marbæk‘ unter dem gleichnamigen Titel herausgegeben. Der Untertitel lautet ‚Eine Naturperle am Wattenmeer und an der Varde Å‘ und führt den Leser durch eine enorme Vielfalt faszinierender Informationen über die Pflanzenwelt im Gebiet um Marbæk nördlich von Esbjerg.

Islands Disappeared for 1,500 Years Beautiful Book About the Flora Carsten Mathiesen, a biologist from Esbjerg, has published a copious work: Floraen i Marbæk (The Flora of Marbæk). The subtitle of the book is ‘En naturperle ved Vadehavet og Varde Å’ (A natural gem on the shores of the Wadden Sea and the banks of Varde River). It guides the reader through a wealth of fascinating information about the plants in the Marbæk area north of Esbjerg.

Until now, geological research indicated that the Danish Wadden Sea islands had existed for about 8,000 years. However, new research puts paid to the common story about Fanø, Rømø and Langli. Researchers from the University of Copenhagen have shown that, during the period from 1500 BC to year 0, the area around the Wadden Sea was exposed to violent erosion. As a result, the three Wadden Sea islands virtually disappeared.

New Water Holes Areas of extensive grazing are important biotopes. Amphibians and meadow birds such as northern lapwings need wet grassland areas with, in which they can forage for food. Therefore, the Wadden Sea National Park is collaborating with partners to establish small water holes on suitable lowland soils. In 2020, six water holes were created in the National Park. 2021 will see the establishment of around 20 more.

Foto: John Frikke og Tandrup Naturfilm

9


Frivillige i gang med at etablere en rørfælde på Rømø. Det er en ny type, som bl.a. er forbundet med et kamera, som automatisk sender et billede, når et dyr er gået i fælden. Til venstre ses koordinator Jørn Ruben Bøgen. Foto: John Frikke Ehrenamtliche Helfer bei der Einrichtung einer Rohrfalle auf Rømø. Es handelt sich dabei um einen neuen Typ, der u. a. mit einer Kamera verbunden ist, die automatisch per SMS ein Bild verschickt, wenn ein Tier in die Falle gegangen ist. Links der Koordinator Jørn Ruben Bøgen. Volunteers setting up a tube trap on the island of Rømø. It is a new type that, for one thing, is linked to a camera that automatically sends a photo via SMS, when an animal has entered it. On the left is the coordinator, Jørn Ruben Bøgen.

TEKST Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

FAKTA

INDSATS Den samlede indsats i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021: · 86 ræve · 72 krager · 34 mårhunde · 4 mår.

10

FRIVILLIGE JÆGERE HJÆLPER TRUEDE FUGLE Rovdyr udgør flere steder i nationalparken et stort problem for de ynglefugle, som ruger på jorden. Igennem et særligt prædationsprojekt søger vi at regulere antallet af rovdyr i de vigtigste områder for fuglene. Hvis man som fugl kan bygge sin rede højt til vejrs i et træ, vil både æg og unger være godt beskyttet mod de fleste rovdyr. Men mange fuglearter i Nationalpark Vadehavet yngler på jorden - i marsken, på strandenge, på strande og i klitter – og det gør dem udsatte for prædation fra rovdyr. Især ræv, mink, mårhund og krage er hårde ved bestandene af jordrugende fugle. Nationalparken har siden 2015 arbejdet med regulere antallet af rovdyr, også kaldet prædatorer, i udvalgte indsatsområder. Dette projekt gennemføres i et samarbejde med

Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen og andre aktører. ”Men det vigtigste element er, at en stor gruppe jægere er med som frivillige,” siger John Frikke, der som naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet er ansvarlig for prædationsprojektet. Fra 2020 blev antallet af indsatsområder øget, således at der nu reguleres prædatorer i otte områder: Fanø nord, Fanø syd, Mandø, Rømø nord, Rømø syd, Sneum Digesø, Ho/ Skallingen og de ydre koge i Tønder­marsken. I hvert indsatsområde opererer en gruppe jægere. I hvert indsatsområde opererer en gruppe jægere, og en niende gruppe er under etablering i endnu område i Tøndermarsken (Ny Frederikskog). KOORDINATOR GIVER SPARRING Jørn Ruben Bøgen er blevet ansat som koordinator for de frivillige jægere og af det


praktiske arbejde. Han er selv jæger og schweisshundefører, og han har tilført projektet viden og erfaring, og frem for alt vedvarende sparring med de frivillige i projektet. Jørn Ruben Bøgen glæder sig over, at antallet af jægere tilknyttet projektet er øget, så der nu er i alt 42, som på frivillig basis yder et stykke arbejde for komme uønskede prædatorer til livs og derved hjælper med at bevare de truede fuglearter. ”Vi har et yderst positivt samarbejde med alle de frivillige. Der er en god dialog, og de går på med krum hals,” lyder det fra Jørn Ruben Bøgen. Uddannelse af jægerne er en vigtig del projektet, hvor der også bliver afprøvet fælder og andet udstyr. Det skal sikre, at indsatsen er både effektiv og samtidig så skånsom som mulig over for rovdyrene. Således har man på det seneste taget en ny type rørfælder i brug, som er udstyret med vildtkameraer og sms-meldere. Typen bevirker at rovdyrene ikke bliver nær så skræmte og stressede, når mennesker nærmer sig, som i en traditionel trådfælde, hvor dyrene kan se omgivelserne. SYSTEMATISKE TÆLLINGER OM NATTEN En halv snes af de frivillige jægere arbejder med en særlig aktivitet, der foregår om natten i de fire indsatsområder i Rømø nord, Fanø nord, Mandø og Sneum, fortæller Jørn Ruben Bøgen. ”Her tager de ud om natten i små grupper på to eller tre for at lave tællinger af rovvildt med brug af termiske kikkerter. Jægerne kører ad de samme ruter hver gang og har en række stopposter, hvor de også anvender kraftige lamper til at spotte vildtet med. Formålet er, at det skal give et overblik over, hvor meget rovvildt der er i vores indsatsområder,” forklarer Jørn Ruben Bøgen. Foreløbig fortsætter prædationsprojektet indtil 2024. Indsatsen vil primært bestå i at opstille fælder, etablere foder- og skydepladser for især mårhunde samt målrettet jagt.

Stor kobbersneppe er en af de arter i nationalparken, som får hjælp af de frivillige prædationsjægere. Andre jordrugende fugle, som tilgodeses, er vibe, rødben, klyde, forskellige slags terner og præstekraver. Foto: John Frikke Die Uferschnepfe gehört zu den Arten im Nationalpark, die mit Hilfe der ehrenamtlichen Jäger geschützt werden. Andere, von der Aktion profitierende Bodenbrüter sind Kiebitz, Rotschenkel, Säbelschnäbler, unterschiedliche Seeschwalben und Seeregenpfeifer. The large bar-tailed godwit is one of the species in the National Park that is benefiting from the efforts of the volunteer hunters. Other ground-nesting birds being taken into account include the northern lapwing, the common redshank, the pied avocet, various kinds of tern and the typical plover.

Og det er faktisk også muligt for andre end jægere at blive en del af holdet og gøre en indsats for fuglene, lyder det opfordrende fra Jørn Ruben Bøgen. ”Vi har nemlig også brug for nogen til at tage rundt og tilse fælder mv.”. Hvis man er interesseret, kan man kontakte John Frikke i nationalparkens sekretariat.

DEUT SCH / EN G LI SH

Ehrenamtliche Jäger helfen bedrohten Vögeln Raubtiere sind an mehreren Stellen im Wattenmeer ein großes Problem für Bodennister. Zusammen mit u. a. dem Verband dänischer Jäger und Naturstyrelsen sind wir bestrebt, die Zahl dieser Prädatoren zu regulieren. Bei dieser Arbeit spielen ehrenamtliche Jäger eine wichtige Rolle. Ab 2020 hat man die Anzahl der Einsatzgebiete erhöht, so dass die Prädatoren heute in acht Gebieten des Nationalparks reguliert werden. Der Koordinator für die ehrenamtlichen Jäger und die praktische Arbeit ist Jørn Ruben Bøgen. Er freut sich darüber, dass mehrere Jäger sich mit großem Engagement der Aktion angeschlossen haben. Die Schulung der Jäger ist ein wichtige Bestandteil des Prädationsprojektes, in dessen Rahmen auch Fallen und sonstige Ausstattung auf dem Prüfungsprogramm stehen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Einsatz effektiv und gleichzeitig für die Raubtiere so schonend wie möglich ist.

Volunteer hunters help endangered birds In several places in the Wadden Sea National Park, predators pose a major problem for breeding birds that brood on the ground. In cooperation with the Danish Hunters’ Association and the Danish Nature Agency, we are attempting to regulate the number of these predators. Volunteer hunters play a key role in this endeavour. Starting in 2020, we upped the number of focus areas and now regulate predators in eight different sites in the National Park. The coordinator for the volunteer hunters and the practical work is Jørn Ruben Bøgen, who welcomes the fact that several hunters have joined and is delighted with their commitment. Training the hunters is an important part of the predation project, which also involves testing traps and other equipment. The aim is to ensure the efficiency of the efforts, at the same time guaranteeing that they are as gentle as possible on the predators.

11


TEKST Anne Husum Marboe, udviklingskonsulent, Nationalpark Vadehavet

12


DER ER BULDERMØRKT PÅ MANDØ – og det er faktisk noget helt særligt Tag en tur til Mandø en stjerneklar og buldermørk nat i vinterhalvåret. Så kan du opleve et fænomen, som man kun kan finde ganske få steder: Du kan tage noget så særligt som et stjernebad. At opleve den rige stjernevrimmel og mælkevejen er en overvældende og meget smuk oplevelse. Og det er ikke uhyggeligt i mørket, snarere tværtimod. Du kan også opleve nattens lyde med dyrelivet, der pusler rundt, samtidig med at du udforsker stjernehimlen. Man kalder oplevelsen for Dark Sky. Rigtigt mørke er faktisk meget sjældent i vores del af verden, hvor forskellen mellem nat og dag næsten udviskes på grund af kunstigt lys. Mørke er imidlertid godt og sundt for både mennesker og dyr.

På Mandø er ’lysforureningen’ meget lille, og derfor har man her mulighed for at få en overvældende og meget smuk oplevelse af stjernevrimlen og mælke­vejen. Foto: Lars Roed Auf Mandø gibt es nur wenig‚ Lichtverschmutzung‘. Somit besteht die Möglichkeit, dort den überwältigend schönen Sternenhimmel und die Milchstraße zu erleben. On Mandø, ‘light pollution’ is minimal, so there is the opportunity to enjoy an overwhelmingly beautiful experience of the starry firmament and the Milky Way.

LYSFORURENING Naturen på Mandø er også noget særligt, og for dyrelivet er mørket betydningsfuldt. Forskning tyder på, at for særligt fugle og insekter kan lysforurening være et problem. Fugle bliver tiltrukket af lys, og trækfugle kan komme ud af kurs, noget man ved fra platformene til havs. For planter kan lyset påvirke deres vækst. Derfor er bevarelse af mørket på Mandø godt for den unikke natur. I Vadehavet er vi generelt opmærksomme på mørkets betydning, og derfor har de tre vadehavslande, Nederlandene, Tyskland og Danmark gang i et fælles initiativ, hvor Dark Sky-steder arbejder for at bevare Vadehavet som et sted, hvor man kan opleve mørke og stjernehimmel. BESKYT DIT NATTESYN Når du færdes i mørke, skal det ske med samme omtanke, som når du ellers færdes i na-

turen. Derfor har vi gode råd til, hvordan du får en god oplevelse i mørket - og samtidig passer på dyrelivet. Først og fremmest skal du beskytte dit eget nattesyn. Det tager cirka 20 minutter for øjnene at vænne sig til mørket, og så er det bare med at holde mobiltelefonen i lommen. Hvidt lys ødelægger nattesynet, og så starter de 20 minutter forfra. Du kan dog benytte en rød eller grøn skærm foran mobilen, eller fx tage en rød cykellygte til hjælp, hvis du skal orientere dig. Ellers gælder de gode råd om at tage hensyn til dyre- og plantelivet naturligvis på samme måde som on dagen. DARK SKY PARK På Mandø er der mørkt og med kun lidt af det man kalder lysforurening, dvs. oplyste steder som ’forurener’ mørket. Derfor er Esbjerg Kommune, Mandø Fællesråd og Nationalpark Vadehavet sammen med andre gode kræfter gået i gang med at ansøge den oprindeligt amerikanske organisation International Dark Sky Association – IDA – om at få udpeget Mandø som Dark Sky Park. Hvis Mandø udpeges som Dark Sky Park, ventes det at give nye muligheder for oplevelser, for undervisning for folkeskoler og ungdomsuddannelser og nye gæster, som rejser for at se stjernehimlen. Der er lige nu 100 anerkendte Dark Sky Parker i verden, så hvis Mandø udpeges, kommer Vadehavet i fornemt selskab igen. I forvejen er Vadehavet i naturens superliga med sin status som UNESCO verdensarv. Det har været en stor og meget spændende opgave at lave en ansøgning til IDA. Samarbejdet omfatter Aarhus Universitet, områdets gymnasier, undervisningsportalen MitVadehav, Amatør-Astronomisk Forening, Mandø 13


Stjernebad over Mandø fotograferet fra den nordlige del af naboøen Rømø. Foto: Thomas Clausen Auf Mandø in den Sternen­himmel eintauchen. Star bathing on Mandø.

Mandø er en lille afsondret ø, som ligger midt i Nationalpark Vadehavet. Man kommer til øen via den fem kilometer lange Låningsvejen – en grusvej anlagt direkte på havbunden, som oversvømmes to gange dagligt ved højvande. Foto: John Frikke Mandø ist eine kleine, abgeschiedene Insel mitten im Nationalpark Vadehavet. Man erreicht sie über den fünf Kilometer langen Låningsvejen - einen am Meeresboden angelegten Schotterweg, der zweimal täglich bei Flut überspült wird. Mandø is a small secluded island in the middle of the Wadden Sea National Park. You reach the island via the five-kilometre-long Låningsvejen - a gravel road built directly on the seabed, which disappears twice a day at high tide.

FAKTA Mandø ligger mellem Fanø og Rømø og er med knap otte kvadratkilometer den mindste af de tre vadehavsøer. Den har cirka 35 fastboende indbyggere. Du kan læse mere om Dark Sky Park Mandø på hjemmesiden darkskyparkmandø.dk

14


Fællesråd, Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune. Sidstnævnte er ansøger og tovholder på hele projekt Dark Sky Park Mandø samt omdrejningspunkt for den lyshandlingsplan, der skal bevare mørket på Mandø. MØRKET ER DOKUMENTERET I forbindelse med ansøgningen er der lavet lysmålinger – mange lysmålinger – for at dokumentere mørket. Aarhus Universitet er i spidsen for en ansøgning om at observatorium på Mandø, som gymnasieelever skal kunne fjernbetjene. Universitetet og MitVadehav arbejder sammen om at lave undervisningsmoduler til skolerne, som bliver til fri til rådighed på undervisningsportalen. Sidst har Nationalpark Vadehavet samlet aktører på turistsiden for at få ideer til, hvordan Dark Sky kan udvikles til gode oplevelser for vores gæster. På længere sigt skal Dark Sky formidles sammen med natur, nationalpark og verdensarv i et nyt velkomststed på Mandø. Velkommen på Mandø i buldermørke – og til et stjernebad!

Mandø regnes for et af de mørkeste steder i Danmark. Her er nattehimlen omkring Mandø Ebbevej en kold vinternat. Lyset helt i baggrunden kommer fra Esbjerg. Foto: Thomas Clausen Mandø gilt als einer der dunkelsten Orte in Dänemark. Dieses Foto des Nachthimmels über Mandø wurde von der südlichen Nachbarinsel Rømø aufgenommen. Im Hintergrund sieht man das von Esbjerg abgestrahlte Licht. Mandø is regarded as one of the darkest places in Denmark. This photograph, which shows the night-time sky over Mandø, was taken from its southern neighbour, the island of Rømø. The light in the background comes from Esbjerg.

DEUT SCH / EN G LI SH

Tiefschwarze Nacht auf Mandø

Pitch Darkness on the Island of Mandø

Auf der Wattenmeerinsel Mandø gibt es ein heute seltenes Phänomen. In den dunklen Monaten kann man nachts bei klarem Himmel nämlich die vielen Sterne und die Milchstraße sehen. Ein überwältigend schönes Erlebnis, wobei die Dunkelheit alles Andere als unheimlich ist. Dieses Erlebnis nennt man Dark Sky.

On the Wadden Sea island of Mandø you can experience a phenomenon that occurs in only a few other places. On a clear night in the dark months, you can see the rich starry firmament and the Milky Way. It is an overwhelmingly beautiful experience and not at all spooky in the darkness – far from it. The phenomenon is known as ‘Dark Sky’.

In unserem Teil der Welt ist echte Dunkelheit sehr selten, da der Unterschied zwischen Tag und Nacht durch künstliche Beleuchtung fast nicht mehr feststellbar ist. Aber die Dunkelheit ist eigentlich für Menschen, wie auch für Tiere gut und gesund. Am Wattenmeer ist man sich ganz allgemein der Bedeutung der Dunkelheit bewusst. Daher haben die drei Wattenmeer-Anrainerstaaten Niederlande, Deutsch­land und Däne­mark eine gemeinsame Initiative auf den Weg gebracht, in deren Rahmen Dark-Sky-Orte daran arbeiten, das Wattenmeer als Gebiet zu bewahren, an dem man die Dunkelheit und den Sternenhimmel noch erleben kann. Auf Mandø herrscht Dunkelheit und es gibt nur wenig Lichtverschmutzung, d. h. Orte, die die Dunkelheit „verunreinigen“. Darum bemühen wir uns darum, dass die Dark Sky Association Mandø als Dark Sky Park ausweist.

True darkness is actually very rare in our part of the world, where artificial light virtually obliterates the difference between night and day. However, darkness is positive and healthy for both humans and animals. In the Wadden Sea, we are very much aware of the importance of darkness. That is why the three Wadden Sea countries – the Netherlands, Germany and Denmark – are engaged in a joint initiative, in which Dark Sky sites are working to preserve the Wadden Sea as a place where you can experience darkness and starry skies. On the island of Mandø, the darkness is subject to only very little of what we refer to as ‘light pollution’ – illuminated places that ‘pollute’ the darkness. That is why our efforts are directed at getting the International Dark Sky Association to designate Mandø as ‘Dark Sky Park’.

15


FUGLENES ATLANTISKE MOTORVEJ TEKST Peter Tougaard journalist og ornitolog

16


Millioner af vandfugle trækker hvert år mellem yngleområderne i nord og vinterkvartererne i syd. Vadehavet er det vigtigste stop på fuglenes lange rejse.

For millioner af trækfugle, som benytter Den Østatlantiske Trækrute, udgør Vadehavet det vigtigste stop på den lange rejse mellem overvintringsområderne mod syd og yngleområderne mod nord. Her ses en kæmpe flok islandske ryler ved Mandø. Foto: John Frikke Für Millionen Zugvögel, die über den Ostatlantischen Zugweg ziehen, ist das Wattenmeer der wichtigste Zwischenstopp auf der langen Reise zwsichen den Überwinterungsgebieten im Süden und den Brutgebieten im Norden. Hier ein riesiger Schwarm von Knutt in der Nähe von Mandø. For the millions of migratory birds that use the East Atlantic Flyway, the Wadden Sea is the most important stop on the long journey between the wintering areas in the south and the breeding areas in the north. Here we see a huge flock of red knots near Mandø.

Når man står på kanten af Vadehavet, er det let at forstå, at vi i fjerne tider var overbevist om, at Jorden var flad – for det er den jo – især med udsigt til over tusinde kvadratkilometer fladbundet vadehav. Men, men – kloden er kuglerund, ved vi nu, og i 'toppen' er nord og i 'bunden' syd. Længe før vi mennesker nåede til den erkendelse – meget længe før – vidste fuglene, at det kunne betale sig at tage på to årlige rejser fra syd til nord og tilbage igen. De fugle, der siden den seneste istid for cirka 12.000 år siden, valgte denne levevis, som vi i dag anser som en del af en specifik 'ynglestrategi', har fået fællesbetegnelsen trækfugle. Og Vadehavet får to gange hvert år besøg af millioner af dem. Nogle opholder sig kun kort tid i Vadehavet, før de fortsætter mod syd til overvintringskvartererne eller mod nord til ynglelokaliteter i de arktiske egne, mens andre bruger Vadehavet til både overvintring og yngleområde. Forskere inden for ornitologi – læren om fugle – har længe vidst, at Vadehavet er ikke bare Danmarks og Europas, men måske et af verdens vigtigste områder for trækfugle. Ruten, der går via Vadehavet, kaldes Den Østatlantiske Trækrute og har sit ’udspring’ i et højarktisk bælte fra Nordcanada og Grønland til Sibirien og fortsætter via Vadehavet ned til vigtige vinterkvarterer som Banc d’Arguin Nationalpark i Mauretanien og Bijagòs-øerne ud for Guinea-Bissau. Den helt specielle tidevandsdynamik, der kendetegner Vadehavet med en forskel mellem lavvande og højvande på op til 4,5 meter (i den danske del op til 1,8 meter) er den direkte kilde til den helt ufattelige forekomst af bunddyr, der i målinger bl.a. har vist, at en kvadratmeter vadehav kan rumme op til 120.000 dyndsnegle. Når hertil lægges forekomsten af havbørsteorme, muslinger og krebsdyr, så er der for alvor dækket op til det store tag selvbord. Endelig tilbyder Vadehavet med sin beskyttede status et næsten uforstyrret naturhjørne af Europa. Over en 500 kilometer lang kystlinje fra Ho Bugt i nord til Den Helder i Holland i syd finder 10-12 millioner trækfugle hvert år den nødvendige føde og hvile, så de kan fortsætte deres rejse. NI STORE TRÆKRUTER Som sådan er det cirka 10.000 kvadratkilometer store vadehav med dets enorme fugletræk unikt, men langt fra alene om sin status som 'stop-over' og en vigtig del af en trækrute. Andre steder i verden findes lignende trækruter med vigtige knudepunkter for trækkende fugle, der typisk tager rejsen fra nord til syd og tilbage igen hvert år. Organisationen Wetlands International har registreret ni sådanne vigtige trækruter for hav- og vadefugle over hele kloden. Disse ruter kaldes for ’flyways’ og defineres som det biologiske system af trækveje, som direkte forbinder områder 17


med økosystemer i forskellige lande og på forskellige kontinenter. Kendskabet til disse trækruter og deres betydning for fuglelivet over hele kloden er de senere år blevet markant bedre. Da Vadehavet i 2009 blev udnævnt til verdensarvsområde af UNESCO, fulgte en opfordring til et samarbejde mellem de tre vadehavslande om at monitorere og sikre Den Østatlantiske Trækrute. I Det Trilaterale Vadehavssamarbejde mellem Holland, Tyskland og Danmark etablerede man i 2012 Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) med en vision om at ”trækfugle får et vedvarende tilflugtssted langs Den Østatlantiske Trækrute fra de nordlige yngleområder til deres vigtige stop ved Vadehavet og til den afrikanske kystlinje – samt at inspirere og forbinde folk nu og i fremtiden”. TÆLLINGER I 32 LANDE Med støtte og vejledning fra WSFI foretages der nu koordinerede fugletællinger i 32 lande langs Den Østatlantisk Trækrute. Udgangspunktet har været meget forskelligt: I Danmark har vi siden 1965 optalt fuglene i Vadehavet, mens adskillige afrikanske lande først de senere år er begyndt. WSFI arbejder for at fremme overvågningen af fugle langs trækruten, ligesom man regionalt og lokalt forsøger at skabe workshops, forvaltningsplaner og uddannelsesmateriale. Konkrete faciliteter som både og fugleobservatorier skal være med til at forbedre forvaltningen af levesteder og bevarelsen af trækkende vandfugle langs Afrikas atlantiske kystlinje. Det store frivillige arbejde i de mange deltagende lande har det klare sigte at sikre Den Østatlantiske Trækrute også i fremtiden. Trækruten har efter alt at dømme eksisteret i tusinder af år, men bl.a. klimaændringer og menneskets konstante fremmarch er alvorlige udfordringer for fuglene og trækruten. Internationalt samarbejde og videndeling er derfor vigtigere end nogensinde. Islandske ryler skaber fantastiske formationer over Vadehavet. Foto: John Frikke Knuttstrandläufer bilden fantastische Formationen über dem Wattenmeer. Dunlins create fantastic formations above the Wadden Sea.

18

Lokale fugletællere i aktion på Bijagòs-øerne ud for Guinea-Bissau. Den ene tæller, mens den anden noterer. Foto: Kim Fischer Lokale Vogelzähler in Aktion auf den Bijagòs-Inseln vor Guinea-Bissau. Einer zählt, während der andere notiert. Local bird counters in action on the Bijagòs Islands off Guinea-Bissau. One is counting; the other is taking notes.

Ornitologer fra vadehavslandene har hjulpet med til at få organiseret koordinerede fugletællinger i andre lande på Den Østatlantiske Trækrute. Her er lokale fuglefolk fra Guinea-Bissau sejlet ud sammen med kolleger fra Holland, Tyskland, Portugal og Danmark. Foto: Kim Fischer Ornithologen aus den Wattenmeerländern haben bei der Organisation koordinierter Vogelzählungen in anderen Ländern entlang des Ostatlantischen Zugwegs geholfen. Heute sind lokale Vogelwarte aus Guinea-Bissau zusammen mit Kollegen aus den Niederlanden, Deutschland, Portugal und Dänemark unterwegs. Ornithologists in the Wadden Sea countries have helped organise coordinated bird counts in other countries on the East Atlantic Flyway. Here, local ornithologists from Guinea-Bissau have sailed out with colleagues from the Netherlands, Germany, Portugal and Denmark.


Arktis

Vesteuropa

Vestafrika

VADEHAVET

Banc d'Arguin Bijagòs

Den Østatlantiske Trækrute Der Ostatlantische Zugweg East Atlantic Flyway Rasteområder og vinterophold Rastplätze und Winteraufenthalte Staging and wintering

Sydlige Afrika

Yngleområde Brutgebiete Breeding area

DEN ØSTATLANTISKE TRÆKRUTE ER · en af flere ruter, der benyttes forår og efterår af trækfugle mellem deres ynglepladser og vinterkvarterer. · d en vigtigste trækrute for os, men der er trækruter andre steder på kloden. Som oftest er de orienteret nord-syd og følger typisk kystlinjerne langs kontinenterne.

VIGTIGE OMRÅDER PÅ DEN ØST­ATLANTISKE TRÆKRUTE Bijagòs-øerne ud for det vestafrikanske land GuineaBissau består af 88 øer og holme i Atlanterhavet. Øerne er opstået i det enorme floddelta mellem Rio Geba og Rio Grande og dækker et område på knap 1300 kvadratkilometer. Archipel Bolama-Bijagos, der er områdets officielle navn, er optaget på UNESCO's verdensarvsliste og på Ramsar Wetlandslisten. De sydlige øer er et naturreservat

· e r en strækning på mere end 15.000 km fra det nordligste Canada, Grønland og Sibirien ned gennem Nordatlanten og den vestafrikanske kyst helt til Sydafrika.

I dag bor der cirka 30.000 mennesker fordelt på 20 af de 88 øer. Manglen på infrastruktur og kommunikation gør, at øerne ikke er interessante for turistbranchen.

· r uten krydser flere end 30 lande og regnes for en af verdens vigtigste korridorer for millioner af trækfugle.

Banc d’Arguin National Park ligger på Mauretaniens atlan-

· h ar flere vigtige 'mellemstationer', hvoraf Vadehavet er en af de vigtigste. Andre vigtige er Banc d’Arguin i Mauretanien, Bijagòs-øerne i Guinea-Bissau og det sydlige Afrika. · s ammen med andre trækruter allerede beskrevet for 3000 år siden, og optræder i skrifter bl.a. fra oldtidens grækere som Homer og Aristoteles.

terhavskyst og dækker næsten 12.000 kvadratkilometer. Området blev i 1976 gjort til et naturreservat og kom i 1989 på UNESCO’s verdensarvsliste. Her kommer over en million trækfugle hvert år, ligesom der er store populationer af ynglende flamingoer, pelikaner og terner. Vandene ud for Banc d’Arguin er kendt som nogle af de bedste fiskevande i Vestafrika. Store tidevandsområder og mangrovesumpe giver perfekte vækstbetingelserne for mikroorganismer og dermed bunddyr i de udstrakte mudderflader.

19


MILLIONER AF FUGLE Årlige såkaldte simultane tællinger af fuglene langs Den Østatlantiske Trækrute fortæller en historie om næsten 20 millioner fugle fordelt på 250 arter. Tællingerne er kun øjebliksbilleder fra de 32 deltagende lande og derfor usikre. Det faktum, at Den Østatlantiske Trækrute er vanskelig at afgrænse, er en anden usikkerhedsfaktor, og hertil kommer, at store mangrove-sumpe og svært tilgængelige områder langs den vestafrikanske kystlinje gør tallene fra Senegal, Guinea Bissau, Sierra Leone, Nigeria og Gabon usikre. Ved den seneste samtidige tælling i januar 2020 blev der bl.a. talt 1,3 millioner pibeænder, 250.000 gravænder, 500.000 krikænder, 280.000 skarver, 91.000 klyder, 475.000 islandske ryler, 23.000 skestorke og flere end to millioner almindelige ryler. Her i landet er der langt større styr på tællingerne i Vadehavet, idet man foretager årlige tællinger fra fly. I januar 2020 blev der ved overflyvning og mange tællinger fra landsiden bl.a. optalt 259.000 bramgæs, 35.000 krikænder, 23.000 strandskader og 18.000 ryler. Hvad angår de sidstnævnte blev der i samme periode i nationalparken Banc d’Arguin i Mauretanien talt knap en million ryler.

DE U TSCH / ENGLISH

Atlantische Autobahn der Vögel

Umiddelbart skulle man tro, at billedet her er fra Vadehavet, men flokken med terner og forskellige vadefugle er fotograferet i Vestafrika, hvor disse fugle overvintrer. Foto: Kim Fischer Zunächst würde man glauben, dieses Foto sei vom Wattenmeer, aber die Möwenscharen und anderen Waatvögel wurden in Westafrika fotografiert, wo diese Vögel überwintern. At first glance, you might think this was a photo of the Wadden Sea, but the flock of terns and various waders were photographed in West Africa, where these birds spend the winter.

The Atlantic Bird Motorway

Das Wattenmeer gehört zu den weltweit wichtigsten Gebieten für Zugvögel. Entlang 500 km Küstenlinie von Ho Bugt im Norden bis nach Den Helder in den Niederlanden im Süden finden jährliche 10-12 Millionen Zugvögel die erforderliche Nahrung und Ruhe, bevor sie ihre Reise fortsetzen.

The Wadden Sea is one of the most important areas in the world for migratory birds. Every year, along a 500-kilometre-long stretch of coastline from Ho Bay in the north to Den Helder in the Netherlands in the south, 10-12 million migratory birds find the necessary food and rest to continue their journey.

Den Zugweg über das Wattenmeer nennt man den Ostatlantischen Zugweg. Er beginnt in einem hocharktischen Gürtel von Nordkanada und Grönland bis Sibirien und setzt sich über das Wattenmeer bis zu den wichtigen Überwinterungsgebieten, beispielsweise dem Banc d‘Arguin Nationalpark in Mauretanien und den Bijagòs-Inseln vor Guinea-Bissau fort.

The migratory route that crosses the Wadden Sea is known as the East Atlantic Flyway. It ‘originates’ in a high Arctic belt extending from northern Canada and Greenland to Siberia and continues via the Wadden Sea to important winter districts, including Banc d’Arguin National Park in Mauritania and the Bijagòs islands off Guinea-Bissau.

Weltweit gibt es weitere acht ähnliche Zugwege mit wichtigen Knotenpunkten für Zugvögel, die normalerweise jedes Jahr aus dem Norden nach Süden und wieder zurück ziehen. In den letzten Jahren hat man weltweit wesentlich mehr über diese Zugwege und ihre Bedeutung für das Vogelleben gelernt.

There are similar flyways in eight other places in the world, providing important hubs for migratory birds, who generally travel from north to south and back again every year. In recent years, our knowledge of these migratory routes and their importance for global bird life has improved significantly.

Heute gibt es in 32 Ländern auf dem Ostatlantischen Zugweg koordinierte Vogelzählungen. Erklärtes Ziel dieser umfassenden, ehrenamtlichen Tätigkeiten in den vielen teilnehmenden Ländern ist, den Zugweg auch für die Zukunft zu sichern. Vermutlich gibt es diesen Zugweg schon seit Jahrtausenden, aber heute stellen der Klimawandel und der ständige Vormarsch des Menschen eine erhebliche Bedrohung für die Vögel und den Zugweg dar. Daher sind die internationale Zusammenarbeit und das Teilen von Wissen wichtiger denn je.

Today, we conduct coordinated bird counts in 32 countries along the East Atlantic Flyway. The impressive voluntary work of the many participating countries aims to secure the flyway for the future. The flyway has apparently existed for thousands of years, but the likes of climate change and humanity’s ceaseless progress pose grave threats for the birds and this migratory route. Consequently, international cooperation and knowledge sharing are more important than ever.

20


KLIMAÆNDRINGER TRUER DEN ØSTATLANTISKE TRÆKRUTE Udfordringerne for Den Østatlantiske Trækrute og herunder de tre verdensarvsområder, der udgør de vigtigste mellemstationer på trækruten, er til at få øje på. Biolog og naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, John Frikke, har kigget nærmere på en rapport fra Det Hollandske Vadehavsakademi, hvori forskeren Jeroen Reneerkens fastslår, at klimaændringerne i høj grad vil påvirke økosystemerne både langs kystområderne og i den arktiske del af trækruten. Stigende temperaturer betyder bl.a. hyppigere ekstremt vejr med stigende havvandsspejl, mens den accelererende globale opvarmning vil føre til hyppigere tørkeperioder i Vestafrika. Mod nord er det især udstrækningen af ynglelokaliteter, der er alvorligt truet, mens den største trussel mod fuglene i Vadehavet er havspejlsstigninger, som vil føre til tab af tidevandsflader, hvor fuglene fouragerer. SKAL AFBØDE KLIMAÆNDRINGER ”Vi kan ikke stoppe klimaændringerne, kun reducere deres hastighed og styrke. Da adskillige bestande af vadefugle allerede er i tilbagegang, er der et stort behov for at afbøde virkningen af klimaændringerne ved at fjerne eksisterende trusler mod fuglene i Vadehavet. Ifølge forskeren kunne det betyde et stop for overfiskeri af bl.a. muslinger, rejer og fisk, ingen jagt, ingen gasudvinding og begrænsninger af menneskelige forstyrrelser af fuglene

– især ved højvandsrastepladserne,” fortæller John Frikke. ”Ikke mindst på den baggrund er det glædeligt, at vi har fået opbygget kapacitet og kompetence i en række lande langs Den Østatlantiske Trækrute, så lokale organisationer står langt stærkere i arbejdet med at sikre trækvejene og kernelokaliteter på ruten. Økonomi og logistik er fortsat store udfordringer for det fælles arbejde, men vi er kommet langt siden starten, hvor udfordringerne bl.a. var helt basalt kendskab til fuglene og tællemetoder", siger John Frikke, der selv har været på opgaver i Guinea-Bissau to gange. STORE FØLGER AF SMÅ ÆNDRINGER Naturen, klimaet og fuglene lever i et nøje afstemt kompliceret samspil, hvor selv små ændringer kan få voldsomme konsekvenser. Tidevandets dynamik med lavvandsperioder med blottede havbundsflader er helt grundlæggende forudsætninger for fuglenes muligheder for at fouragere, og ved højvande skal der fortsat værre forstyrrelsesfrie zoner, hvor fuglene kan raste – og for manges vedkommende bygge rede og yngle. Alle tre rasteområder, Vadehavet, Banc d’Arguin og Bijagos-øerne, har netop tidevandsdynamikken som fælles forudsætning for deres store forekomster af træk- og ynglefugle.

Havspejlsstigninger som følge af klimaændringer kan medføre tab af tidevandsflader, så fuglene – her er det knortegæs – i Vadehavet vil miste vigtige fødesøgningsområder. Foto: Torben Andersen Der durch den Klimawandel bedingte Anstieg des Meeresspiegels kann zum Verlust von Gezeitengebieten führen. Das bedeutet, dass die Vögel - hier Ringelgänse - im Wattenmeer wichtige Nahrungsgebiete verlieren werden. Rises in sea level caused by climate change can lead to the loss of tidal surfaces, so the birds – in this case the brent goose – in the Wadden sea will lose important foraging areas

21


22


TEKST Artiklen her er tidligere bragt som en nyhed på UNESCO’s hjemmeside. Den er oversat og bearbejdet af kommunikationskonsulent Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet

VADEHAVET ER EN KLIMAHELT Ny forskning slår fast, at de marine verdensarvssteder, herunder Vadehavet, binder enorme mængder kulstof og spiller en afgørende rolle i kampen mod klima­forandringer. I løbet af de seneste årtier har forskere opdaget, at havområder med havgræs, mangroveskove og tidevandspåvirkede marskområder har en enestående evne til at absorbere kulstof (CO2) fra biosfæren. Der er tale om såkaldt ’blue carbon’ (blåt kulstof ), som stammer fra plante- og dyrerester, der har bundfældet sig i havet, og man betegner disse havområder som ’blå kulstof-økosystemer’. Ny forskning viser nu, at ikke mindst de 50 havområder, som er på UNESCO’s liste over verdensarv, optager og binder enorme mængder CO2. Det fremgår af en rapport fra FN-organisationen UNESCO med den første videnskabelige vurdering af de 50 marine verdensarvssteders evne til at optage og binde CO2. Faktisk binder verdensarvsstederne kulstof svarende til 10 procent af klodens samlede CO2-udledning i 2018. De 50 marine verdensarvssteder – heriblandt Vadehavet – spiller altså en afgørende rolle i kampen mod de globale klimaforandringer. I UNESCO-rapporten fremhæves det, at selv om de marine verdensarvssteder til sammen omfatter mindre end en procent af klodens samlede havområder, så repræsenterer de mindst 21 procent af verdens blå kulstof-økosystemer. Samtidig har forskerne opgjort, at

De tidevandspåvirkede marskområder i vadehavsområdet – her er det Skallingen – binder store mængder CO2 og bidrager til at afbøde klimaforandringer. Foto: Lars Gejl Die unter Gezeiteneinfluss stehenden Marschgebiete im Wattenmeergebiet - hier Skallingen – binden große Mengen CO2 und tragen zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels bei. The tidal marshland areas in the Wadden Sea area – in this case Skallingen – bind huge amounts of CO2, thereby helping to mitigate climate change.

23


15 procent af verdens blå kulstof er bundet i de havområder, som udgøres af de marine verdensarvssteder.

Rapporten fra UNESCO kan down­loades her: www.unesdoc.unesco.org – søg på ’custodians’. Der UNESCO-Bericht kann hier heruntergeladen werden: unesco.unesco.org – nach ‚custodians‘ suchen. You can download the UNESCO report here unesdoc. unesco.org – search for ‘custodians’.

VOGTERE AF ØKOSYSTEMER UNESCO-rapporten påpeger derfor, at verdensarvsområderne fungerer som en slags ’vogtere’ af de største blå kulstof-økosystemer i verden, hvilket gør dem mere værdifulde end nogensinde. Samlet udgør de marine verdensarv-økosystemer et område på 207 millioner hektar, og de omfatter samtidig 10 procent af verdens beskyttede havområder opgjort i 2020. Blandt de marine verdensarvssteder finder man eksempelvis Sundarbans Mangroverne i Indien og Bangladesh, som er en del af den største mangroveskov på kloden, Everglades National Park i Florida, USA, med mangrover og mange sjældne dyr og planter, Shark Bay i Vestaustralien, der har verdens største område med havgræs, og Great Barrier Reef i Australien, som er kendt for sine koraler og udgør det største havgræsøkosystem i verden. Og altså Vadehavet i Danmark, Tyskland og Nederlandene, som omfatter nogle af verdens største tidevandsflader. MANGE TRUSLER De 50 verdensarvssteder udgør en unik samling af marine økosystemer, som imidlertid står over for en bred vifte af trusler. Det gælder lige fra forurening, bl.a. med plastaffald, til klimaændringer. Ved at sætte tal på kulstofværdien på disse steder og anbefale specifikke blå kulstof-strategier for at bevare dem, kan UNESCO’s forskningsresultater

FA K TA

”Fordi de binder så meget kulstof, vil de blå kulstof-økosystemer blive kilder til CO2udledninger, hvis de nedbrydes eller ødelægges. Beskyttelse og genopretning af disse øko­ systemer giver en enestående mulighed for at afbøde klimaforandringer. Ved at bevare de blå kulstof-økosystemer kan man også holde på de store kulstoflagre, som de har akkumuleret gennem årtusinder. Når økosystemerne genoprettes, kan de genvinde deres funktion som naturlige kulstoflagre.” Carlos M. Duarte, professor i marinøkologi, Spanien

24

Vurderingen af de marine verdensarvssteders betydning mht. at optage og binde CO2 er udarbejdet på baggrund af data fra verdensarvsstederne, data offentliggjort i videnskabelig litteratur og Global Carbon Project’s Global Carbon Atlas. UNESCO’s verdensarvssteder er steder med enestående universel værdi, og de er anerkendt af det internationale samfund som steder, som skal beskyttes for fremtidige generationer. De marine – og alle andre – verdensarvssteder kan findes på UNESCO’s verdensarvs-site: whc.unesco.org/en/list


Mangrove-skove er ligesom marsk vigtige bindere er kulstof. Her det mangrover fra verdensarvsstedet Aldabra Atollen på Seychellerne. Foto: FotoNatura/ UNESCO Mangroven im Meereswelterbe des Aldabra-Atolls (Seychellen). Mangroves in the Aldabra Atoll marine World Heritage site (Seychelles).

vise vejen for lande, regioner og lokale samfund, der søger at bevare disse områder. UNESCO-rapporten anbefaler, at landene med de marine verdensarvssteder slår ind på blå kulstof-strategier for bedre at kunne skaffe finansiering til det vigtige arbejde med at bevare de vigtige økosystemer. Landene vil kunne opnå plusser på deres CO2-regnskab, hvis de investerer i at genskabe og bevare beskadigede økosystemer. Blå kulstof-strategier kan både genskabe vitale økosystemer og i høj grad hjælpe nationer med at opfylde deres forpligtelser om CO2-reduktioner i henhold til Paris-klimaaftalen.

I UNESCO-rapporten konstateres det dog også, at kun et begrænset antal lande indtil nu har indarbejdet blå kulstof-strategier i deres politik til afbødning af klimaændringer. Vadehavets marine og marskområder har potentiale til at binde yderligere CO2 og andre klimagasser bl.a. ved at omlægge til klima- og naturvenligt landbrug i marsken. Det arbejder Nationalpark Vadehavet på sammen med vadehavskommunerne, Region Syddanmark og andre gode partnere i vadehavsområdet.

DEUT SCH / EN G LI SH

Das Wattenmeer als Klima-Held

The Wadden Sea is a Climate Hero

Meeresgebiete mit Salden, Mangrovenwäldern und Marschgebieten unter Gezeiteneinfluss haben die einmalige Fähigkeit, Kohlenstoff (CO2) aus der Biosphäre zu binden. Dabei geht es um sog. ‚blue carbon‘ aus Pflanzen- und Tierresten, die in das Meer gelangt sind.

Marine areas with seagrass, mangrove forests and tidal marshlands possess a unique ability to absorb carbon (CO2) from the biosphere. This is so-called ‘blue carbon’, which comes from the remnants of flora and fauna that ended up in the sea.

Aus einem UNESCO-Bericht geht hervor, dass nicht zuletzt die 50 Meeresgebiete auf der UNESCO-Welterbeliste enorme Mengen CO2 aufnehmen und binden. Fakt ist, dass die Welterbegebiete Kohlenstoff in einem Umfang binden, der 10 Prozent des gesamten weltweiten CO2-Ausstoßes in 2018 entspricht. Somit spielen die marinen Welterbegebiete - zu denen das Wattenmeer gehört - eine ausschlaggebende Rolle im Kampf gegen den globalen Klimawandel.

A UNESCO report notes that the 50 marine areas on UNESCO’s World Heritage List play a particular role in absorbing and binding huge amounts of CO2. In fact, in 2018, the carbon that these World Heritage sites bind was the equivalent of 10 % of the planet’s total CO2 emissions. In other words, The 50 marine World Heritage sites – including the Wadden Sea – play a crucial role in the fight against global climate change.

Zu den marinen Welterbegebieten gehören beispielsweise die Sundarbans Mangroven in Indien und Bangladesch, der Everglades National Park in Florida/Usa und das Great Barrier Reef in Australien. Und eben auch das Wattenmeer in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden.

These marine World Heritage sites include the Sundarbans mangrove forests in India and Bangladesh, the Everglades National Park in Florida USA, the Great Barrier Reef in Australia – and, of course, the Wadden Sea in Denmark, Germany and the Netherlands.

25


TEKST Anette Jorsal jounalist

HAN SER NUTIDEN I FORTIDENS LYS Luca Berti har cyklet på kryds og tværs af Vadehavet for at fotografere livet og naturen på hver sin side af den dansk-tyske grænse. Det kommer der en udstilling og en fotobog ud af. Det er som at træde et århundrede tilbage. Gamle plysstole og antikke borde. Fine portrætter på væggene. Ikke noget med smarte vinkler. De er lidt som billeder i gamle dage, men de er fra nutiden. Et smukt chatol fungerer som arkiv. I skuffer og små rum ligger hundredvis af billeder. Alle sammen taget af fotograf Luca Berti, der byder indenfor i sit lille atelier, tre trin nede i dette hjørnelokale, som ligger midt i Nyboder i København. Den lidt nostalgiske indretning passer fint til fotografen, for han har altid været omgivet af gamle møbler og gammel kunst, da han var barn og ung i Firenze, Italien. Hans bedstefar var kunstsamler, og én af hans forfædre var i begyndelsen af 1800-tallet en anerkendt kunstmaler. ”Jeg har altid været meget fascineret af gammel kunst og gamle fotografier, og det er mine fotografier meget påvirket af. Jeg bruger gammelt udstyr og gamle teknikker. Det er en måde for mig at komme tilbage til gammel tid, slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.” ”Jeg har en passion for historien,” siger Luca Berti. Den 42-årige fotograf har siden 2008 boet i Danmark, og han har gennem årene rejst rundt i de skandinaviske og baltiske lande for at fotografere. Vel at mærke uden at gå på kompromis. Ikke noget med et digitalt kamera for nemheds skyld. Nej, han har sit 15 kilo tunge fotoudstyr med, heriblandt et godt 40 år gammelt Linhof-kamera. 26

Og ikke noget med en bil med plads til alle 15 kilo. Nej, han CYKLER rundt med al udstyret og et telt. For på den måde kan indtrykkene bedre lagre sig, og han møder i sit eget tempo mennesker, han gerne vil fotografere. FOTOBOG FRA VADEHAVET

Inden for det seneste år har han cyklet rundt i vadehavsområdet. Fra Blåvand til Ejderen. Han skal med sit kamera dokumentere natur og mennesker, og turen munder ud i dels en udstilling med Luca Bertis billeder, dels en bog. Det bliver dermed Luca Bertis 13. fotobog. De andre fotobøger har primært været med motiver fra Norge, Sverige og de baltiske lande. Alle billeder er håndlavet i mørkekammer ud fra de 10 × 12 cm sort/hvide negativer, han har taget med sit kamera. Bestemt ikke billigt, men det er den måde, som Luca Berti ser på verden, og i billederne mødes fotokunsten og hans interesse for etnografi. ”Min opgave er at fotografere på landet i nutiden, men mit personlige synspunkt, som er præget af fortiden, kan ses i billederne. De

FA KTA

FOTOBOG PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN Luca Bertis cykelture gennem vadehavsområdet skal resultere i en fotobog og udstilling, hvor de særegne træk og den særlige kultur ved Vadehavet skildres. Med sit kamera tager han billeder, sådan som man tog billeder i begyndelsen af 1900-tallet. Billederne dokumenterer, hvordan fortiden stadig er synlig i landskab og menneskene. Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Wattenmeer i Slesvig-Hilsten står bag bog og udstilling, der oprindeligt var planlagt som en del af markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020, men som corona spændte ben for.


Luca Berti bor i København til trods for, at han er så begejstret for at være ude på landet, men storbyen har også sine bekvemmeligheder som fx, at der er andre italienere, han kan tale italiensk med. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Trotzdem Luca Berti so gerne auf dem Land und in der Natur ist, wohnt er in Kopenhagen. Denn die Großstadt hat auch ihre Vorteile: unter anderem gibt es dort noch andere Italiener, mit denen er sich auf Italienisch unterhalten kann. Despite his passion and enthusiasm for the great outdoors, Luca Berti lives in Copenhagen. But the big city also has its advantages. For example, there are other Italians to speak Italian with.

På sine fototure er Luca Berti altid på udkig efter inspirerende ansigter. Et ansigt, som er meget enkelt at aflæse. Som fx udstråler en stolthed, og som frem for alt ikke foregiver at være en anden. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Wenn er unterwegs ist, um zu fotografieren, ist Luca Berti immer auf der Suche nach inspirierenden Gesichtern. Gesichtern, die sich leicht lesen lassen. Die z. B. Stolz zeigen und insbesondere nicht vorgeben, etwas Anderes zu sein. On his photography trips, Luca Berti is always on the lookout for inspirational faces. A face that is very simple to read: exuding pride, for example, and, above all, not pretending to be someone else.

27


kan minde os om alt dét, som vi har glemt. Tag nu fx Jerusalemskirken ovre på det andet hjørne. Den er fyldt med detaljer. Den har identitet og er præget af æstetik og håndværk. Den har alt dét, vi mangler i dag – i tøj, møbler, vores huse og det digitale fotografi. Det mangler alt sammen sjæl. Simpelthen.” ”Men tag fx Højer. Her har husene sit eget arkitektoniske udtryk, som er typiske for området – et udtryk, som du ikke finder i København. I dag er samfundet præget af globalisering, hvor alt skal se ens ud, være masseproduceret og billigt. Det store plus i Højer er, at man her kan se på ting, der er lavet lokalt og af folk, der har boet i området. De gamle huse i Højer er unikke. Ligesom huse-

”Manden (fra Vester Vedsted) mindende mig om fiskere malet af P.S. Krøyer. Hans blik var stærkt og ærligt. Huset i baggrunden er velbevaret med de oprindelige døre og vinduer.” „Der Mann hat mich an die Fischer erinnert, die P.S. Krøyer gemalt hat. Seine Augen waren klar und ehrlich. Das Haus im Hintergrund ist mit den ursprünglichen Türen und Fenstern gut erhalten.“ ”The man reminded me of fishermen painted by P.S. Krøyer. His gaze was strong and honest. The house in the background is well preserved with the original doors and windows.”

28

ne er i Ribe, på Fanø og i Tønder. Og hvorfor kommer turisterne? Fordi man her har noget, som man ikke har andre steder.” FORELSKET I DANMARK Mens mange fra de nordiske lande elsker at rejse syd på, blev Luca Berti allerede som ganske ung interesseret i Skandinavien. Som barn fik han i Firenze de ”første indtryk af disse høje, hvide skandinaver”. Ikke kun på grund af deres udseende, men også deres mere stille væremåde, som den introverte Luca kunne genkende hos sig selv. Han blev forelsket i Danmark, og i ti år pendlede han som turist mellem Italien og Danmark. I 2008 slog han sig ned i Køben-


”Jeg var overrasket over hvor smukt og velbevaret Tøndermarsken er. Jeg var særlig imponeret over marskens vandsystem af kanaler og pumpestationer.” „Ich war überrascht über die Schönheit und den guten Erhaltungszustand der Tøndermarsch. Insbesondere hat mich das Gewässersystem der Marsch mit seinen Kanälen und Pumpstationen beeindruckt.“ ”I was surprised how beautiful and well preserved Tøndermarsken is. I was particularly impressed by the marsh’s irrigation system of ducts and pumping stations.”

Luca Berti var på sin første tur i vadehavsområdet på Fanø, hvor han lærte at holde øje med tidevandet, som en dag oversvømmede hans lille telt. På Mandø blev han overrasket over, at han kun kunne komme frem og tilbage ved lavvande. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Auf seiner ersten Tour durch das Wattenmeergebiet war Luca Berti auf Fanø. Als sein Zelt eines Tages von der Flut überschwemmt wurde, hat er dort gelernt, die Gezeiten im Auge zu behalten. Auf Mandø hat ihn überrascht, dass er die Insel nur bei Ebbe erreichen und wieder verlassen konnte. On his first trip to the Wadden Sea, Luca Berti visited the island of Fanø, where he learned to watch out for the tides that one day flooded his small tent. On the island of Mandø, he was surprised that he could only travel back and forth at low tide.

29


”Med mine billeder vil jeg nå en anden tid. Her tror jeg, at vi er tilbage i slutningen af det 19. århundrede. Det er dels hendes ansigt, og rummet med de gamle fliser, skabet og stolen gør resten." Kvinden er fra Sønderho. „Mit meinen Bildern möchte ich zurück in eine andere Zeit. Ich glaube, dass wir hier zurück am Ende des 19. Jahrhunderts sind. Zum Teil sagt das ihr Gesicht und das Zimmer mit den alten Kacheln, dem Schrank und dem Stuhl sorgen für das Übrige.“ ”In my photos I want to reach back to another age. Here I think we are back at the end of the 19th century. It’s partly her face. The room with the old tiles, the cabinet and the chair take care of the rest.”

30

”Mandø er en utrolig sjælden ø. Idyllisk og tidsløs. At være på øen, føltes som at være i en anden virkelighed.” „Mandø ist eine unglaublich seltene Insel. Idyllisch und zeitlos. Auf der Insel hatte ich das Gefühl, in einer anderen Zeit zu sein.“ "Mandø is an incredibly rare island. Idyllic and timeless. Being on the island felt like being in a different reality.”


“Jeg så drengen, da han var i gang med at arbejde i SuperBrugsen i Nordby. Jeg blev fascineret over hans skarpe og rene blik. Vi tog billedet i Nordby Kirke.” „Den Jungen habe ich entdeckt, als er im SuperBrugsen in Nordby gearbeitet hat. Sein wacher, klarer Blick hat mich fasziniert. Das Foto haben wir in der Nordby Kirke gemacht.“ ”I saw the boy when he was working in the SuperBrugsen supermarket in Nordby. I was fascinated by his bright, pure gaze. We took the picture in Nordby Church.”

”Jeg stod der og observerede og drømte om denne skole. Jeg prøvede at forstille mig, hvordan det må har været for eleverne og læreren at være der i den tid, da skolen var åben.” Toftum, Rømø. „Ich stand da und betrachtete träumerisch diese Schule. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es für die Schüler und Lehrer damals war, als diese Schule noch in Betrieb war. ”I stood there and observed and dreamed about this school. I tried to imagine what it must have been like for the pupils and the teacher to be there back then when the school was open.”

”Møgeltønder er en perle. Den viser, hvor flot danske landsbyer kan være, hvis de er bevaret og værdsat på den rigtige måde. Desværre er det ikke altid sådan.” „Møgeltønder ist eine Perle. Dort sieht man, wie schön dänische Dörfer sein können, wenn sie richtig erhalten und gewürdigt werden. Das ist leider nicht immer der Fall.“ ”Møgeltønder is a gem. It shows how beautiful Danish villages can be if they are preserved and looked after correctly. Unfortunately, that is not always the case."

31


Luca Berti har det hele med i rygsækken og på cyklen: Kamera og øvrigt fotoudstyr, telt og lidt skiftetøj. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Luca Berti transportiert alles im Rucksack und mit dem Fahrrad: Kamera und sonstige Fotoausrüstung, Zelt und etwas Kleidung zum Wechseln. Luca Berti has everything in his rucksack and on his bike: the camera and other photographic gear, a tent and some changes of clothes.

havn og har med udgangspunkt i hovedstaden cyklet i de nordiske og baltiske lande med en særlig interesse for bondekulturen. Her ude på landet er muligheden for at finde det oprindelige meget større end inde i byen. ”Når jeg taler med folk på landet, ser og mærker jeg andre følelser end i København. Jeg ser en ro, et mere transparent væsen, og jeg ser harmonien mellem mennesker og naturen.” En harmoni han bl.a. har mødt i Tøndermarsken. ”Der er en harmonisk struktur i placeringen af landsbyerne, som ikke distraherer øjet. Det har taget tid, og det har kostet liv at bygge disse systemer af diger og afvanding for at få ressourcerne til at leve,” siger Luca Berti og tilføjer: ”Og Tønder by; den er en drøm. Alt har en historie.” Hans fotografier - uanset hvor de er taget – er et ønske om at skildre det, som i hans optik er vigtigt frem for det, som han ikke synes er vigtigt. ”Jeg vil gerne vise et andet liv end det moderne liv, hvor alt skal være hurtigt og billigt.” Mon Luca Berti er lidt af en romantiker? ”Ja, og nostalgiker. Men nok mest romantisk realist.”

DEUTSCH / ENGL I SH

Er betrachtet das Heute im Lichte der Vergangenheit

He Views the Present in the Light of the Past

Der 42-jährige italienische Fotograf Luca Berti wohnt seit 2008 in Kopenhagen. Im Laufe der Zeit hat er die skandinavischen und baltischen Staaten für Fotoreportagen bereist. Seine Fotoausrüstung, zu der auch eine gut 40 Jahre alte Linhof-Kamera gehört, wiegt ganze 15 Kilo. Er ist damit aber mit einem FAHRRAD und einem Zelt unterwegs. So festigen sich die Eindrücke besser und er trifft Menschen, die er gerne fotografieren möchte, in seinem eigenen Rhythmus.

The 42-year-old Italian photographer, Luca Berti has lived in Copenhagen since 2008. Over the years he has travelled around the Scandinavian and Baltic countries, taking photographs. His photo equipment, including a 40-year-old Linhof camera, weighs a total of 15 kilos, and he actually CYCLES around with all his equipment and a tent. That way, he stockpiles more impressions and meets people he enjoys photographing at his own pace.

Im Laufe des vergangenen Jahres ist Berti durch das Wattenmeergebiet geradelt. Von Blåvand nach Ejderen. Mit seiner Kamera dokumentiert er die Natur und die Menschen. Die Fotos werden zum Teil in einer Ausstellung mit Fotos von Luca Berti gezeigt und zum Teil in einem Bildband veröffentlicht. Auftraggeber für Buch und Ausstellung sind der Nationalpark Vadehavet und der Nationalpark Wattenmeer in Schleswig-Holstein.

In the past year, Berti has been cycling around the area of the Wadden Sea – from Blåvand to the Eider. His goal was to use his camera to document nature and people. The culmination of the trip is an exhibition of Luca Berti’s pictures and a book. The Wadden Sea National Park and Nationalpark Wattenmeer in Schleswig-Holstein funded the book and the exhibition.

Alle Bilder werden von Hand in der Dunkelkammer aus den mit seiner Kamera gemachten 10 × 12 cm schwarz-weiß-Negativen entwickelt. Sicherlich nicht preiswert, aber so sieht Luca Berti die Welt. Seine Bilder vereinen so die Kunst der Fotografie und sein Interesse für Ethnografie. „Ich möchte gerne ein anderes als das moderne Leben zeigen, in dem alles schnell und preiswert sein soll,“ sagt Luca Berti.

32

All pictures were hand-crafted in the dark room on the basis of the 10 × 12-cm black-and-white negatives he shot with his camera. It is certainly not a cheap process, but that is how Luca Berti views the world. His pictures are an encounter between the art of photography and his interest in ethnography. “I want to show a life that is different from modern life, where everything has to be fast and cheap,” says Luca Berti.


Græsning med kreaturer er med til at sikre et højt naturindhold i marskområder som her i Varde Ådal. Foto: John Frikke Das Weiden mit Rindern betreibt wichtige Naturpflege in Marschgebieten wie hier in Varde Ådal. TEKST Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

Grazing with cattle helps to ensure a rich nature in marsh areas such as here in Varde Ådal.

NOMA-BURGER MED NATIONALPARK-KØD I december 2020 åbnede den verdensberømte restaurant Noma i København en burgerrestaurant på Christianshavn. Restauranten med navnet POPL har tre slags burgere på menuen: klassisk med oksekød samt vegetarisk og vegansk. Kødet til førstnævnte er økologisk og kommer fra stude, som har gået og græsset i marskområder i Nationalpark Vadehavet. De saltpåvirkede græsarealer ved Vadehavet giver kødet en helt særlig smag og en høj kvalitet. Samtidig er dyrene med til at sikre et højt naturindhold i marsken. Bevarelsen af en række sjældne fuglearter, der yngler på engene, er således helt afhængig af, at arealerne afgræsses. Nogle forbrugere er kritiske over for oksekød af klimamæssige årsager, og det er man fuldt ud opmærksom på hos Noma og POPL, fortæller Line Kleppe, der er manager på burgerrestauranten. ”Det er en forudsætning, at vores råvarer

skal være bæredygtige, og derfor er vi også meget bevidste om hvilke landmænd, vi samarbejder med, og om den måde, de producerer på,” fastslår Line Kleppe og tilføjer, at POPL har fået god respons fra kunderne – og ikke kun på smag og kvalitet ”Vores gæster synes også rigtig godt om, at de kan spise deres burger med god samvittighed, fordi den er bæredygtigt produceret, og fordi kødet er økologisk og kommer fra fritgående kvæg, som gør noget godt for natur og biodiversitet.” En af de landmænd fra vadehavsområdet, der leverer kød til POPL, er Ole Andresen i Billum. Det er han rigtig stolt over og fremhæver desuden, at det har været en inspirerende proces at indgå i samarbejdet med den kendte restaurant og opfylde dens høje krav til kvalitet og produktion. ”Samtidig glæder jeg mig over, at vi kan være med til at vise, at landbrug og natur ikke behøver være hinandens modsætninger, men kan supplere hinanden. Naturen giver kødet en kvalitet, som vi ikke selv kan give det, og vores dyr er med til hjælpe fuglelivet og naturen,” lyder det fra Ole Andresen.

POPL ligger ved Christianshavns Kanal. Burgerrestaurantens kerneteam er en gruppe veteraner fra Restaurant Noma. Foto POPL POPL befindet sich am Christianshavns Kanal. Das Kernteam des POPL besteht aus einer Gruppe „Veteranen“ aus dem Restaurant Noma. POPL is located by Christianshavns Kanal. The burger restaurant's core team is a group of veterans from Restaurant Noma.

DEUT SCH / E N G LI SH

Noma-Burger mit Fleisch aus dem Nationalpark

Noma Burger with National Park Meat

In 2020 hat das weltweit bekannte Restaurant Noma in Kopenhagen unter dem Namen POPL ein Burger-Restaurant eröffnet. Dort kann man u. a. einen traditionellen Burger mit Fleisch von Ochsen essen, die in den Marschgebieten im Nationalpark Vadehavet geweidet haben. Das gibt dem Fleisch einen ganz besonderen Geschmack und hervorragende Qualität. Gleichzeitig tragen die Tiere zu der Natur in der Marsch bei. Der Erhalt seltener Vogelarten, die in den Wiesen brüten, ist vollkommen davon abhängig, dass die Gebiete beweidet werden.

In 2020, the world-famous restaurant Noma in Copenhagen opened POPL – a burger restaurant. The menu features a classic burger based on meat from steers that graze on the marshlands of the Wadden Sea National Park. This lends the meat a very special taste and high quality. The animals also contribute to the nature of the marshes. The conservation of a number of rare bird species that breed on the meadows depends entirely on the grazing of the land.

„Unsere Gäste schätzen es, einen Burger mit gutem Gewissen essen zu können, der nachhaltig erzeugt wurde. Außerdem ist das Fleisch ökologisch, von freilaufenden Rindern, die der Natur und der biologischen Vielfalt nutzen“ sagt Line Kleppe, Managerin des POPL.

“Our guests love the fact that they can eat their burgers with a clear conscience, because they’re sustainably produced and the meat is organic and from free range cattle that make a positive contribution to nature and biodiversity,” says Line Kleppe, manager of POPL.

33


EJ BLOT TIL PYNT TEKST OG FOTO Ulrik Pedersen Tøndermarsk Initiativet

De er til at få øje på. De fire markante bygninger i Tøndermarsken opført i Bedre Byggeskik og placeret enlige og mægtige i det åbne og flade landskab: Marskens pumpe­stationer. De ligner levn fra en anden tid, og kun få kender de smukke bygningers betydning for livet i marsken. Endnu færre har været inde i bygningerne, for de har altid været utilgængelige for offentligheden. Indtil nu. I foråret 2021 åbnede den største af pumpestationerne som en formidlingsstation, og endelig blev historien om bygningernes betydning og funktion gjort tilgængelig for besøgende. I Lægan Pumpestation kan man se udstilling og udsigt. Bygningen er fra 1929 og er den største af de fire pumpestationer i Tøndermarsken. Den ligger nord for Vidåen, sydvest for Tønder, er åben for alle fra solopgang til solnedgang. Adgangen er gratis.

34

ANSIGTSLØFT I forbindelse med åbningen har pumpestationen fået et ansigtsløft både ude og inde, og udstillingen fortæller bl.a. historien om Tøndermarskens afvanding. I stueetagen møder publikum en interaktiv 3D-model, der viser vandets bevægelse i systemets knudepunkter. Modellen viser og inviterer besøgende til at gribe ind i vandets vej i det netværk af kanaler, der kendetegner Tøndermarsken. Herfra kan man bevæge sig op til en balkon, der giver udsigt over bygningens fuldt funktionsdygtige pumper. Man bevæger sig mellem etagerne via en trappe - eller med elevatoren, der gør udstillingen tilgængelig for alle på alle etager. Fra tagetagen kan man nyde den fantastiske udsigt over Tøndermarsken og samtidig få et godt overblik over områdets mange seværdigheder, der er markeret på en stor landskabsmodel, som man finder midt i rummet.


Lægan Pumpestation er af enorm betydning for Tønder by og omegn. Alligevel har den i næsten 100 år stået som en forholdsvis anonym, om end markant bygning i det flade marsklandskab. Nu er den åbnet som et højst lærerigt formidlingssted, som samtidig er aldeles levende og autentisk: Det er nemlig de brummende pumper. som sørger for, at tøndringerne kan gå tørskoet rundt i byen. Die Lægan Pumpstation ist für die Stadt Tønder und die Umgebung extrem wichtig. Und trotzdem hat sie fast 100 Jahre als zwar markantes, aber doch recht anonymes Gebäude in der flachen Marschlandschaft gestanden. Jetzt wurde sie als extrem lehrreicher, sehr lebendiger und authentischer Vermittlungsort eröffnet: Denn die brummenden Pumpen sorgen dafür, dass die Einwohner der Stadt trockenen Fußes durch die Stadt laufen können. Lægan Pumping Station plays a major role for the town of Tønder and the surrounding countryside. Nevertheless, for almost 100 years it was a relatively anonymous, albeit distinctive building in the flat marsh landscape. Now it is a highly informative interpretation centre, yet still utterly alive and authentic. The growling pumps ensure that the people of Tønder can walk around the town barefoot.

I pumpestationens tagetage er der kommet store vinduespartier, hvorfra man har fantastisk udsigt over den flade marsk mod tre verdenshjørner. Her er det udsigten mod øst ud over Nørresø, der forsvandt ved marskens afvanding omkring 1930, men blev genetableret i 2009 bl.a. for at skaffe levesteder til den stærkt truede laksefisk snæblen. Im Dachgeschoss der Pumpstation wurden große Fenster eingebaut, von denen man in drei Himmelsrichtungen einen fantastischen Blick über die flache Marsch hat. Hier der Blick in Richtung Osten über den Nørresø, der bei der Entwässerung der Marsch um 1930 verschwand, im Jahr 2009 aber wiederhergestellt wurde, um unter anderem Lebensraum für den stark bedrohten lachsartigen Nordseeschnäpel zu schaffen. The top floor of the pumping station has been fitted with large windows that afford wonderful 270-degree views of the flat marsh. This is the view to the east over Nørresø, which disappeared when the marsh was drained around 1930, but was re-established in 2009 , partly to provide habitats for the highly endangered houting, a member of the salmon family.

En stor landskabsmodel i tagetagen på Lægan Pumpestation giver et godt overblik over hele Tøndermarsken, og den informerer samtidig om vandreruter og seværdigheder i området. Ein großes Landschaftsmodell im Dachgeschoss der Lægan Pumpstation vermittelt einen fantastischen Überblick über die gesamte Tøndermarsch und informiert gleichzeitig über Wanderwege und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. A large model landscape on the top floor of the Lægan Pumping Station provides a fantastic overview of the whole of Tøndermarsken, also giving information about the area’s hiking routes and attractions.

35


DYB RUMLEN FRA PUMPERNE Indenfor fornemmer man en konstant dyb rumlen, når pumperne kører. Pumpestationen er forsynet med fire pumper, der samlet kan flytte op til 16.000 liter vand per sekund. Den afvander et område på cirka 8000 hektar. Vandet pumpes fra kanalerne i de lavereliggende marskflader op i den inddigede Vidå. De tre andre og mindre pumpestationer i Tøndermarsken ligger henholdsvis øst for Højer ved Snurom, syd for Højer og ved Nørremølle. Fælles for de fire stationer er, at de bærer præg af Bedre Byggeskik-stilen og er tegnet af daværende godsinspektør på Schackenborg Slot, H.C. Davidsen (1876-1962).

STORT INGENIØRPROJEKT Afvandingen af Tøndermarsken foregik i perioden fra 1926 til 1930. Det er et af danmarkshistoriens største ingeniørprojekter, hvor ikke mindre end 12.000 hektar marsk blev afvandet. Projektet blev iværksat for at opnå en større udnyttelse af marskens jordarealer, der indtil da - hvert år - blev oversvømmet af vand fra Vidåen, når Højer Sluse var lukket på grund af vinterstorme. I forbindelse med afvandingen blev der etableret diger langs Vidåen, der blev gravet mere end 300 km kanaler, og de fire pumpestationer blev bygget, så man kunne pumpe vand ind og ud af marsken. Det er en af de mange historier, der bliver fortalt i udstillingen på Lægan Pumpestation, der er blevet til i et samarbejde mellem Digelaget For Marsken Ved Tønder og Tøndermarsk Initiativet.

Nørremølle Pumpestation udpumper vandet fra Højer Kog, Rudbøl Kog og Gl. Frederikskog og kan også afvande dele af Møgeltønder Kog. Den afvander et areal på cirka 3000 hektar og kan udpumpe 3000 liter per sekund. Die Nørremølle Pumpstation pumpt Wasser von Højerkog, Rudbølkog und Gl. Frederikskog und kann auch Teile des Møgeltønderkog entwässern. Sie entwässert ein etwa 3000 ha großes Gebiet und pumpt 3000 l pro Sekunde ab. Nørremølle Pumping Station pumps out the water from Højerkog, Rudbølkog and Gl. Frederikskog and can also drain parts of Møgeltønderkog. It drains an area of about 3,000 hectares, pumping out 3,000 litres per second.

Højer Pumpestationen ligger ved Vidåen syd for byen. Dens to pumper udnyttes om sommeren til bevanding og om vinteren til afvanding af et område på 1500 hektar, og de har tilsammen en maximal ydelse på 2000 liter vand per sekund. Die Højer Pumpstation liegt am Vidåen im Süden der Stadt. Ihre beiden Pumpen werden im Sommer zur Bewässerung und im Winter zur Entwässerung eines etwa 1500 ha großen Gebietes eingesetzt und verfügen zusammen maximal über eine Leistung von 2000 l Wasser pro Sekunde. Højer Pumping Station is located near Vidå creek, south of the town. Its two pumps are used in summer for irrigation and in winter for drainage of an area of 1,500 hectares. Together, they have a maximum output of 2,000 litres of water per second.

FA K TA

TØNDERMARSK INITIATIVET Tøndermarsk Initiativet er Danmarks største projekt til udviklingen af et unikt område. Formålet med projektet er, at det skal blive mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i Tøndermarsk-området. Lægan Pumpestation ligger på Marskstien, der bringer besøgende rundt i Tøndermarsken på en 54 kilometer lang vandrerute.

36


Snurom Pumpestation ligger i Sejersbæk Kog ved Snuromdiget øst for Højer. Stationens to pumper har en maximal ydelse på 1500 liter per sekund og af- og bevander et område på godt 2000 hektar - herunder Sejersbæk Kog. Vandet pumpes op i Sejersbæk og ledes derfra til Vidåen.

Lægan Pumpestation set fra syd. Vinduerne i tagetagen er nye og herfra har man et fantastisk udsyn ud over bl.a. Vidåen, Magisterkogen, Udbjerg Kog og den tyske grænseby Aventoft. Pumpestationen er opført i 1929 og har navn efter en tidligere anlægshavn, hvor varer blev omlæsset fra større skibe til både, som kunne bringe dem det sidste stykke ind til Tønder. I dag er der en lystbådehavn ved Lægan. Südansicht der Lægan Pumpestation. Von den neuen Fenstern im Dachgeschoss hat man einen herrlichen Blick unter anderem über Vidåen, Magisterkogen, Udbjerg Kog und die deutsche Grenzstadt Aventoft. Die Pumpstation wurde 1929 gebaut und nach einem früheren Hafen benannt, in dem Waren von größeren Schiffen auf Boote umgeladen wurden, die sie bis nach Tønder weiterbefördern konnten. Heute gibt es bei Lægan einen Freizeithafen.

Die Snurom Pumpestation befindet sich im Sejersbæk Kog am Snuromdeich östlich von Højer. Die maximale Leistung der beiden Pumpen der Station liegt bei 1500 l/sek. Sie ent- und bewässern ein gut 2000 ha großes Gebiet, unter anderem Sejersbæk Kog. Das Wasser wird in den Sejersbæk gepumpt und von dort in den Vidåen geführt. Snurom Pumping Station is located in Sejersbæk Kog near Snuromdiget east of Højer. The station’s two pumps have a maximum output of 1,500 litres per second and drain and irrigate an area of just over 2,000 hectares - including Sejersbæk Kog. The water is pumped up in Sejersbæk and is then directed to Vidå creek.

Lægan Pumping Station viewed from the south. The new windows in the top storey afford a wonderful view of Vidå creek, Magisterkogen, Udbjerg Kog and the German border town of Aventoft. Built in 1929, the pumping station is named after a former construction port, where goods were reloaded from large ships onto boats, which transported them on to Tønder. Today there is a marina at Lægan.

DEUTSCH / EN G LI SH

Freier Zugang zur Pumpstation

Free Admission to Pumping Station

In der Tøndermarsch gibt es vier Pumpstationen. Im Frühjahr 2021 wurde die größte dieser Stationen, Lægan, als Vermittlungsstation für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hier werden die Ausstellung und der Ausblick gezeigt. Das Gebäude im Südwesten von Tønder stammt aus dem Jahr 1929. Es ist von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang für das Publikum geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

There are four pumping stations in Tøndermarsken. In spring 2021, the largest of them opened as an interpretation centre. Here you can see an exhibition and experience wonderful views. The building dates from 1929 and is located southwest of Tønder. It is open to everyone from sunrise to sunset and admission is free.

Die Ausstellung vermittelt unter anderem die Geschichte der Entwässerung der Tøndermarsch. Von einem Balkon hat man einen Blick auf die voll funktionstüchtigen Pumpen des Gebäudes. Vom Dachgeschoss genießt man den herrlichen Blick auf die Tøndermarsch und bekommt dank eines Landschaftsmodells gleichzeitig einen guten Überblick über die vielen Sehenswürdigkeiten der Gegend. Im Gebäude selbst hört man ein permanentes tiefes Rummeln, wenn die Pumpen laufen. Insgesamt können die vier Pumpen pro Sekunde bis zu 16.000 l Wasser bewegen. Sie entwässern ein etwa 8000 ha großes Gebiet. Das Wasser wird aus den Kanälen in den tieferliegenden Marschgebieten in den eingedeichten Fluss Vidå gepumpt.

The exhibition includes the story of Tøndermarsken’s drainage, and from the balcony you can see the building’s fully functional pumps. From the top storey you can enjoy fantastic views of Tøndermarsken and gain an excellent overview of the area’s many sights in a large model of the landscape. Inside, you can feel a constant deep rumble as the pumps run. Together, the four pumps can move a total of up to 16,000 litres of water per second. They drain an area of about 8,000 hectares. The water is pumped from the channels in the low-lying marsh surfaces up into the damned Vidå creek.

37


7

8

7

6

SÅDAN VIRKER PUMPESTATIONEN So funktioniert die Pumpstation This is how the pumping station works

1. Lægan Pumpestation. Stationens pumper styres af flydere: Når vandstanden stiger, starter pumperne, der så at sige skovler vand fra kanalen og op i Vidåen 2. Vidå 3. Ådiger sikrer, at Vidåen ikke oversvømmer de lave marskområder 4. Lægan Lystbådehavn 5. Kanal, der bortleder vand fra bl.a. den vestlige del af Tønder by 6. Kanal, der bortleder vand fra bl.a. den centrale del af Tønder by 7. Kanal, der bortleder drænvand fra Ubjerg Kog 8. Dykker: Afvandingskanalen ligger lavere end Vidåen, som den derfor må krydse under, for at vandet kan ledes hen til pumpestationen og blive pumpet op i åen. En sådan underføring kaldes en dykker.

38


3

2

4

3 1

5

1. Lægan Pumpstation. Die Pumpen der Station werden von Schwimmern gesteuert: Steigt der Wasserpegel, laufen die Pumpen an und „schaufeln“ Wasser aus dem Kanal in den Vidåen

1. Lægan Pumping Station. The station’s pumps are controlled by floats. When the water level rises, the pumps start, in a way shovelling water from the channel and up into Vidå creek

2. Vidå

2. Vidå

3. Deiche entlang des Bachs sorgen dafür, das der Vidåen die tiefliegenden Marschgebiete nicht überflutet

3. Dikes ensures that Vidå creek does not flood the low marsh areas.

4. Lægan Freizeithafen

4. Lægan Marina

5. Kanal, der Wasser u. a. aus dem westlichen Teil der Stadt Tønder ableitet

5. Channel diverting water, partly from the western section of Tønder town

6. Kanal, der Wasser u. a. aus dem mittleren Teil der Stadt Tønder ableitet

6. Channel diverting water, partly from the central section of Tønder town

7. Kanal, der Dränwasser von Ubjerg Kog ableitet

7. Channel diverting drainage water from Ubjerg Kog

8. Düker: Der Entwässerungskanal liegt tiefer als der Vidåen, unter den er somit geführt werden muss, um das Wasser zur Pumpstation und anschließend in den Bach zu führen. Eine derartige Unterführung nennt man einen Düker.

8. Diver: The drainage channel is lower than Vidå creek, so must therefore cross under it so the water can be directed to the pumping station and pumped up into the creek. Such an underpass is called a ‘diver’. 39


TEKST Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

SORTTERNER ER GÅET PÅ REDNINGSFLÅDERNE Den elegante sortterne er truet som dansk ynglefugl. Dens vigtigste bestand findes i Tøndermarsken, hvor vi gør en indsats for at hjælpe den sjældne terne til øget ynglesucces. Indsatsen ser ud til at virke. Sortternen er en smuk og yderst elegant fugl i den danske natur, men også en af de mest sjældne. Den står opført på den såkaldte rødliste som en truet art i Danmark, og med i alt blot 50-70 par årligt skal der ikke meget til, for at vi mister den som ynglefugl. Kun tre steder i Danmark kan man finde ynglende sortterner: Vejlerne i Nordjylland, Husby Sø i Vestjylland og Tøndermarsken i Nationalpark Vadehavet. ”Bestanden i Tøndermarsken er den største og tæller over halvdelen af de danske ynglepar. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at passe på den,” fortæller John Frikke, der er naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet. Siden 2015 har nationalparken sammen med en række samarbejdspartnere (se faktaboks) arbejdet for at hjælpe den truede sortterne gennem et særligt projekt. ”Glædeligvis giver de seneste data fra sortterneprojektet forhåbninger om, at vores arbejde virker,” siger John Frikke.

En sortterneunge har vovet sig ud på et åkandeblad, mens dens søster/bror er blevet i sikkerhed på redeflåden. Foto: John Frikke Eine junge Trauerseeschwalbe hat sich auf ein Teichrosenblatt gewagt, während das Geschwisterchen in Sicherheit auf der Nistinsel geblieben ist. A black tern chick has dared to venture onto a water lily leaf, while its sister/brother has remained in safety on the nesting raft.

40

FA K TA

RESULTATER I SORTERNE-PROJEKTET År 2015

Ynglepar

Antal flyvefærdige unger

50

25

2016

28

28

2017

35-40

21-28

2018

32-33

16-19

2019

43

41-44

2020

44-46

43-46

PARTNERE I SORTTERNE-PROJEKTET Ud over Nationalpark Vadehavet er fra dansk side Tønder Kommune, Naturstyrelsen Vadehavet, 15. Juni Fonden, Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden med i sortterneprojektet. Eftersom en del af sortternernes Tøndermarskbestand ofte yngler syd for (vand)grænsen deltager også tyske partnere i projektet, bl.a. Landesamt für Landeswirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Stiftung Naturschutz og NSV Südtondern.


Der er brug for en kano, når de kunstige redeflåder i foråret skal lægges ud til sortternerne. Efter ynglesæsonen hentes redeflåderne ind igen, og de fleste kan genbruges til næste år. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Wenn die künstlichen Nistinseln im Frühjahr für die Trauerseeschwalben ausgelegt werden sollen, wird ein Kanu benötigt. Nach der Brutsaison werden die Nistinseln wieder eingesammelt, wobei die meisten im nächsten Jahr wieder verwendet werden können. A canoe is necessary for distributing the artificial nesting rafts for the black terns in the spring. After the breeding season, the nesting rafts are brought back in, and most can be reused the following year.

På oversiden af redeflåderne er der klæbet kunstgræs, og inden de søsættes, lægges der lidt mudder og plantedele, som sortternene kan fæstne deres rede på. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Auf die Oberseite der Nistinseln wurde Kunstrasen geklebt. Bevor sie dann ausgelegt werden, werden etwas Modder und Pflanzenteile ausgelegt, auf denen die Trauerseeschwalben ihre Nester befestigen können. Artificial grass is stuck to the upper side of the nesting rafts and, before they are launched, some mud and bits of plants are added, so the black terns can attach their nests to them.

’Alt optaget’. Rugende sortterner på rede­flåder. Foto: Jesper Tofft ‚Besetzt‘ Brütende Trauerseeschwalben auf Nistinseln ‘No vacancies’. Black terns brooding on nesting rafts.

41


Projektkonsulent John Frikke er ansvarlig for projekt ’Sortternen i Nationalpark Vadehavet’. I forbindelse med udlægning af redeflåder i 2021 fortalte han en række fremmødte interessenter og mediefolk om projektet. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Der Projektberater John Frikke ist für das Projekt „Die Trauerseeschwalbe im Nationalpark Vadehavet“ verantwortlich. In Verbindung mit dem Auslegen der Nistinseln in 2021 informierte er einige interessierte Anwesende und Pressevertreter über das Projekt. Project consultant John Frikke is responsible for the ‘Black Terns in the Wadden Sea National Park’ project. When distributing the nesting rafts in 2021, he talked to a number of stakeholders and media people about the project.

42

REDE PÅ FLYDENDE PLANTER Sortternerne yngler i kolonier og anlægger fortrinsvis deres reder på flydende vandplanter. Rederne består ofte kun af få strå og plantedele – lige nok til at holde æggene tørre på den vuggende vandoverflade. Denne adfærd er ret så risikabel: Prædation fra rovdyr, oversvømmelser af rederne, storme og andet uvejr er trusler mod den skrøbelige ynglebestand. Den vigtigste indsats i projekt ’Sortternen i Nationalpark Vadehavet’ består i at hjælpe sortternerne mm. sikre redesteder i de sumpede områder ved Vidåen, hvor de i dag har nogle få kolonier. Konkret er det sket ved at udlægge små redeflåder i vandhuller og søer, hvorpå ternerne kan anlægge reder i større sikkerhed for oversvømmelser og rovdyr. Det kunstige redeflåder måler cirka 30 x 40 cm og er skåret ud af hårdtskumsplader. Hver flåde forsynes med en kraftig snor med en mursten bundet fast i den anden ende. Murstenen sikrer, at flåden ikke driver med vind og strøm, og snoren er så tilpas lang, at den kan følge vandspejlet og ikke oversvømmes ved de hyppige stigninger i vandstanden. FLERE FLYVEFÆRDIGE UNGER ”Vi har udlagt redeflåder alle år siden projektets start i 2015, og vi kan konstatere, at de

fleste sortterner vælger dem frem for de naturlige redepladser. Samtidig viser vore tællinger, at flåderne har medvirket til et stigende antal flyvefærdige unger,”, siger John Frikke. 2020 var den hidtil bedste ynglesæson i projektets levetid (se tallene i faktaboks), så i 2021 er antallet af udlagte redeflåder øget. I slutningen af april blev der udlagt i alt 78 flåder fordelt på fem lokationer i Tøndermarsken, henholdsvis tre steder i Magisterkog, i Hasberg Sø og i Bremsbøl Sø. Hertil kommer flåder i den tyske del af Hasberg Sø. ”Nogle synes måske, at det er lidt underligt at hjælpe en truet fugl med kunstige redeflåder, men i princippet er det ikke anderledes, end når vi sætter fuglekasser op i haven til mejserne og stærene,” forklarer John Frikke. Under alle omstændigheder synes sortternerne at tage godt imod redeflåderne - eller ’redningsflåderne’, som man også kunne kalde dem. Forhåbentlig kan de være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan glæde os over den smukke og elegante sortterne i den danske natur.

På Nationalpark Vadehavets Youtube-kanal kan man se en lille video, hvor John Frikke fortæller om sortterne-projektet. Søg på 'sortterne'.


EN FERSKVANDSTERNE Sortternen er en lille terneart af familien af de særlige ferskvandterner. Kropsmæssigt er den ikke meget større end en solsort, men har en helt anden fremtoning med bl.a. betydeligt længere vinger. Den har sort hoved og underside og grå vinger og hale i sommerdragt. Sortternen ankommer hvert forår i begyndelsen af maj til de danske ynglepladser. Æggene lægges i anden halvdel af maj, og sker der ikke forstyrrelser, eller rederne bliver plyndret af rovdyr, vil ungerne være ude at flyve i første halvdel af juli. Der lægges tre æg, og hvis blot én unge per par bliver flyvefærdig, kan bestanden klare sig på lang sigt. Føden består mest af vandinsekter og småfisk, som sortternerne fortrinsvis tager fra eller lige under vandoverfladen. Vi har kun fornøjelsen af sortternerne i cirka tre-fire måneder hvert år. Fra slutningen af juli til august trækker sortternerne atter sydpå til deres vinterkvarter på havet ud for Vestafrika.

Som navnet siger, er sortternen sort - og grå - om sommeren, mens den opholder sig i Danmark. I vinterhalvåret, hvor den opholder sig i Afrika, er den grå og hvid med sort hætte. Den skifter under trækket til henholdsvis sommerog vinterdragt. Foto: John Frikke Wie sich aus dem Namen ableiten lässt, ist die Trauerseeschwalbe während sie sich im Sommer in Dänemark aufhält schwarz - und grau. Das Winterhalbjahr verbringt sie in Afrika und hat dann ein weißes Gefieder mit schwarzem Schopf. Während des Vogelzugs wechselt sie jeweils zum Sommerund Wintergefieder. As its name suggests, the black tern is black - and grey - in the summer during its stay in Denmark. In the winter, when residing in Africa, it is grey and white with a black hood. During migration it changes to its respective summer or winter plumage.

DEUTSCH / EN G LI SH

Künstliche Nistinseln helfen den Trauerseeschwalben Die kleine Trauerseeschwalbe gehört zu den elegantesten und gleichzeitig seltensten Vögeln in der dänischen Natur. In Dänemark brüten insgesamt 50-70 Paare an nur drei Stellen. Die wichtigste Brutstelle befindet sich in der Tøndermarsch im Nationalpark Vadehavet und daher haben wir eine besondere Verpflichtung, gut auf sie Acht zu geben. Die Trauerseeschwalbe legt ihr Nest auf schwimmendem Pflanzenmaterial in Moosen und Seen an, wo Überschwemmungen, Stürme, Regen und Raubtiere ihre Existenz bedrohen. Der Nationalpark Vadehavet und eine Reihe Partner arbeiten seit 2015 daran, die Verhältnisse für Brutvögel in der Tøndermarsch zu verbessern. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört das Auslegen künstlicher Nistinseln für Trauerseeschwalben. Die Trauerseeschwalben haben die Nistinseln gut angenommen und Zählungen zeigen, dass dies zu mehr Jungvögeln führt, die flügge werden.

Artificial Nesting Rafts Help Black Terns The little black tern is not only one of Denmark’s most elegant birds, but also one of the rarest. It breeds in just three places in Denmark with a total of 50-70 pairs. Its most important breeding site is Tøndermarsken in the Wadden Sea National Park, which is why we have a special obligation to take care of it. Black terns build their nests on floating plant material in bogs and lakes, where floods, storms, rain and predators threaten their existence. Since 2015, the Wadden Sea National Park and a number of partners have been working to improve conditions for the breeding birds in Tøndermarsken. One of the most important activities is to distribute artificial nesting rafts for the black terns. The black terns have taken to the nesting rafts, and figures reveal that this has resulted in more fledged chicks. To date, 2020 was the best breeding season since the start of the project, resulting in 43-46 fledglings. In 2021, the number of nesting rafts has been increased to 78, placed in five different locations in Tøndermarsken.

Das Jahr 2020 ist seit Projektbeginn mit 43-46 flügge gewordenen Jungvögeln die bislang beste Brutsaison gewesen. In 2021 wurde die Anzahl der an fünf verschiedenen Stellen in der Tøndermarsch ausgelegten Nistinseln auf 78 erhöht.

43


Som et led i jagten på den gode smag, lagrer Tommy Bagger nogle af sine øl på egetræsfade, som tidligere har været brugt til bl.a. vin, whisky og cognac. Senest har han hjemskaffet nogle italienske terrakotta-tønder, som han vil prøve at lagre øl på. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Um einen guten Geschmack zu erzeugen, lagert Tommy Bagger ein Teil des von ihm gebrauten Biers in Eichenfässern, die zuvor u. a. für Wein, Whisky und Cognac verwendet worden sind. Kürzlich hat er einige Terrrakotta-Fässer aus Italien angeschafft, in denen er versuchen möchte, Bier zu lagern. As part of his quest for great taste, Tommy Bagger stores some of his beers in oak barrels, which were previously used for the likes of wine, whiskey and cognac. Most recently, he procured some Italian terracotta barrels, in which he will also try storing beer.

TEKST Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

NY ØL ER DEDIKERET TIL SORTTERNEN Et samarbejde mellem bryggeriet WestBrew og Nationalpark Vadehavet kombinerer et produkt og et naturprojekt. Black Tern-øl skal skabe opmærksomhed om og skaffe midler til at bevare den truede ynglefugl. Tommy Bagger har i mange år brygget øl ’hjemme i skuret’, som han udtrykker det. Øl er hans passion, og han har brugt i timevis på at blive klog på øltyper og alternative brygmetoder. I 2019 gjorde Bagger drømmen om at udvikle sit eget eksperimenterende bryggeri til virkelighed og startede WestBrew. Det lille bryggeri har til huse i en længe hos Enghavegård Osteri og Gårdbutik i Kjelst i Nationalpark Vadehavet. Herfra er der en fantastisk udsigt ud over Ho Bugt og Varde Ådal. Enghavegård var allerede med i nationalparkens partnernetværk, og WestBrew blev også snart nationalparkpartner. ”Det betyder meget for os, at vi bor her ved Vadehavet. Vi er meget inspireret af de ingredienser, som findes i området og af naturens gang,” forklarer Tommy Bagger. Bryggeren arbejder hele tiden på at skabe nye øltyper. Alle hans øl brygges fra bunden og er baseret på en særlig vadehavsmalt, dyrket økologisk hos naboen, Ole Andresen på Bakkegården. Han er også nationalparkpartner og har agerjord i nationalparken, hvor afgrøderne bliver påvirket og får smag af vadehavsnaturen. På den baggrund er WestBrews øl godkendt til at måtte markedsføres som ’Et produkt fra Nationalpark Vadehavet’. 44

NAVNET GAV SIG SELV I forbindelse med partnerskabet opstod en dialog med Nationalpark Vadehavet om at skabe en specialøl, som kunne støtte arbejdet med at bevare og styrke naturen i vadehavsområdet. Begge parter blev grebet af ideen om, at bruge et nationalparkprodukt til at skabe opmærksomhed om naturen i vadehavsområdet og bidrage økonomisk til at bevare den. Valget faldt ret hurtigt på projektet ’Sortternen i Nationalpark Vadehavet’. Alle WestBrews øltyper har engelske navne, og det tog ikke lang tid at finde på et navn til den nye øl: Black Tern (som sortternen hedder på engelsk). Som en del af samarbejdet donerer WestBrew 5 kroner til sortterneprojektet for hver solgt flaske Black Tern. Flaskerne har fået en speciel etiket, hvor man ud over om produktet kan læse kort om sortterneprojektet, og at man er med til at støtte den truede ynglefugl. Som en særlig detalje hænger der en ølbrik om halsen på alle Black Tern, hvor man kan læse mere om fuglen, projektet og samarbejdet. Både etiket og brik er prydet af en sortterne i silhuet. SKAL VÆKKE INTERESSE Tommy Baggers og nationalparkens håb er, at øllerne med en sortterne på etiketten kan være med til at vække interesse for naturbeskyttelse i og ved Vadehavet. ”Og jeg håber, at Black Tern kan være med til at sætte yderligere fokus på sortternen for nogle, som måske ellers ikke interesserer sig så meget for fugle,” siger Tommy Bagger. Black Tern blev lanceret 29. april i år i forbindelse med,


På Nationalpark Vadehavets Youtube-kanal kan man se en lille video om bryggeriet. Søg på 'WestBrew'.

Black Tern skiller sig ud med sin særlige etiket og ølbrikken om halsen. Det er i øvrigt en øl af typen pale ale med en alkoholprocent på 5,2. Foto: Jens L. Hansen Black Tern hebt sich durch das besondere Etikett und den Untersetzer um den Flaschenhals hervor. Im Übrigen ist es ein 5,2-prozentiges helles Bier. What makes Black Tern so distinctive is its special label and the beer tag around its neck. Black Tern is a pale ale with an alcohol percentage of 5.2.

Efter at Tommy Bagger i 2019 rykkede ind i en længe på Enghavegård, fik han bygget et decideret bryganlæg op. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet Nachdem Tommy Bagger im Jahr 2019 in einen Flügel des Enghavegård eingezogen ist, konnte er eine eigene Brauerei aufbauen. After moving into a wing of Enghavegård back in 2019, Tommy Bagger constructed a brewery.

D E U T S C H / E N G L IS H

Black Tern-Bier unterstützt die Trauerseeschwalben at der blev udlagt kunstige redeflåder til de ynglende sortterner i Tøndermarsken. Cirka 25 interessenter og mediefolk var mødt frem og så og fik fortalt om det arbejde, der bliver gjort for at hjælpe den truede ynglebestand af den lille terne. Efterfølgende hørte de om samarbejdet mellem nationalparken og WestBrew – og naturligvis var der smagsprøver på Black Tern til alle.

WestBrew ist eine Mini-Brauerei an der Ho Bugt am nördlichen Ende des Nationalparks. Der Brauer und Inhaber Tommy Bagger hat hier ein ganz neues, spezielles Bier geschaffen, das er der Trauerseeschwalbe in der Tøndermarsch gewidmet hat. Das Bier wird unter dem Namen ‚Black Tern‘ vermarktet. Von jeder verkauften Flasche spendet WestBrew 5 Kronen für das Trauerseeschwalbenprojekt. „Die Natur im Wattenmeergebiet inspiriert uns ganz erheblich und so ist es für uns ganz selbstverständlich, ein gutes Naturprojekt im Nationalpark zu unterstützen,“ sagt Tommy Bagger. Für das Black Tern-Bier wurde ein eigenes Etikett entworfen. Außerdem hängt an jeder Flasche ein besonderer Untersetzer an einem Gummiband um den Flaschenhals. Auf dem Etikett und dem Untersetzer wird kurz über die Trauerseeschwalbe und das ihr gewidmete Projekt informiert. Black Tern ist im Übrigen ein 5,2-prozentiges helles Bier.

FAKTA

WESTBREW WestBrew er et forholdsvis lavteknologisk bryggeri med produktion af mindre batch. Bryganlægget er et 500 liters bryganlæg, og gæringen foregår på 500 liters ståltanke, hvor der er mulighed for at regulere gæringstemperaturen og derved få nuancer frem, der giver øllet en helt særlig smag og duft. Læs mere om WestBrew på hjemmesiden www.westbrew.dk

Black Tern Beer Supports the Black Terns WestBrew is a microbrewery located at Ho Bay in the north end of the National Park. Its owner, the brewer Tommy Bagger has created a brand new special beer, dedicated to the black terns of Tøndermarsken. The beer is being marketed under the name ‘Black Tern’. For every bottle sold, WestBrew donates DKK 5 to the black tern project. “We find the nature in the Wadden Sea area very inspiring, so it makes sense for us to support an excellent nature project in the National Park,” says Tommy Bagger. The ‘Black Tern’ beer has a specially-designed label, and each bottle also has a special beer tag hanging on an elastic band around its neck. Both the label and the beer tag feature some concise information about the black tern and the black tern project. Black Tern is a pale ale with an alcohol percentage of 5.2.

45


TEKST Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

DANMARKS MEST VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER Mens verdens første nationalpark, Yellowstone i USA, blev oprettet helt tilbage i 1872, er nationalparker et ret nyt begreb i den danske naturforvaltning. ’Lov om nationalparker’ er fra 2007 og har indtil nu resulteret i fem nationalparker hertillands. I nationalparkerne finder man nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder og unikke landskaber, og under ét skal de rumme de vigtigste danske naturtyper.

DE U TSCH / ENGLISH

Dänemarks wertvollste Naturgebiete In den Nationalparks findet man einige der wertvollsten Naturgebiete Dänemarks und einmalige Landschaften. Zusammen beinhalten sie die wichtigsten Naturtypen. Gleichzeitig ist Dänemark eine Kulturlandschaft, die seit vielen Tausend Jahren von Menschen besiedelt wird. Auch davon zeugen die dänischen Nationalparks. Auf den nächsten Seiten werden die fünf dänischen Nationalparks kurz einzeln vorgestellt. Wir hoffen, dass wir damit Ihre Lust wecken und Sie anregen, sie alle zu besuchen. Überall erwarten Sie hochwertige Erlebnisse, ganz besondere Aktivitäten und Erholung im Freien und lebendige Vermittlung.

Danmark er samtidig et kulturlandskab, der har været beboet af mennesker i mange tusinde år. Det vidner de danske nationalparker også om. På de følgende sider får du en kort præsentation af hver af de fem danske nationalparker. Vi håber, det giver lyst og inspiration til at besøge dem alle. Men uanset om du tager til Thy, Mols Bjerge, Skjoldungernes Land, Kongernes Nordsjælland eller Vadehavet, så vil du blive budt velkommen med oplevelser af høj kvalitet, friluftsliv i særklasse og levende formidling.

I de danske nationalparker venter helt særlige oplevelser i naturen og af kulturel karakter. Die dänischen Nationalparks bieten ganz besondere Naturund Kulturerlebnisse. Visit Denmark’s national parks for a very special experience of nature and culture.

Nationalpark Thy

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Denmark’s Most Valuable Nature Areas The national parks contain some of Denmark’s most valuable areas of natural beauty and unique landscapes, together home to the most important types of nature. But Denmark is also a cultural landscape, inhabited by humans for many thousands of years. The Danish national parks also provide evidence of this. The following pages feature a short presentation of each of Denmark’s five national parks. We hope this will inspire you to visit them all. You are guaranteed high-quality experiences, outdoor life in a league of its own and vibrant public engagement/interpretation features and activities.

46

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Skjoldungernes Land


Nationalpark Thy

Danmarks største vildmark I det nordvestligste hjørne af Danmark ligger et enestående og vildt naturområde side om side med surferparadiset Cold Hawaii. Naturen er skabt af havet, vinden, sandet og saltet, og så stort et sammenhængende område med nordatlantisk klithede findes ikke andre steder i Europa. Nationalpark Thy strækker sig 55 km fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord og så langt som 12 km ind i landet. Den sammenhængende klitnatur giver gode levevilkår for sårbare planter og dyr. Nationalpark Thy er dog ikke kun en barsk og særegen natur. Den er også påvirket af mennesket og rummer en unik kulturarv. Her har man levet på naturens nåde og betingelser – men også kæmpet imod den.

FA K TA Beliggenhed: Nordvestjylland Areal: 263 km2 Indviet i 2008 Web: www.nationalparkthy.dk Tjek: Nationalparkens app, Facebook og Instagram OPLEV Nationalparkcenter Thy: Nr. Vorupør. Åbent året rundt. Gratis adgang. Isbjerg: Højeste punkt i Hanstholm Vildtreservat, 56 m.o.h. Lodbjerg Fyr: Vestervig. Entre til fyrtårn. Gratis udstilling. Stenbjerg Landingsplads: Snedsted. Autentisk kystfiskermiljø. Informationshus. Vandrerute: Hele vejen fra Agger til Hanstholm ad redningsvejen langs klitterne ved havet.

DEUT SCH / ENG LI SH

Größte Wildnis in Dänemark

The Largest Wilderness in Denmark

In der nordwestlichsten Ecke Dänemarks liegt ein einmaliges Naturgebiet Seite an Seite mit dem Surfparadies Cold Hawaii. Meer, Wind, Sand und Salz haben hier die Natur geprägt. Ein so großes, zusammenhängendes nordatlantisches Dünenheidegebiet gibt es sonst nirgends in Europa.

In the northwesternmost corner of Denmark there is a unique area of wild nature, right next to the Cold Hawaii surfing paradise. The landscape was created by the sea, the wind, the sand and the salt. There is no other contiguous area of dune heathland on this scale anywhere else in Europe.

Der Nationalpark Thy erstreckt sich über 55 km von Agger Tange im Süden bis nach Hanstholm im Norden und reicht ganze 12 km ins Inland. Die zusammenhängende Dünenlandschaft bietet empfindlichen Pflanzen und Tieren gute Lebensbedingungen. Aber der Nationalpark Thy ist mehr als nur raue und besondere Natur. Die Menschen haben hier ihre Spuren in einem einmaligen Kulturerbe hinterlassen.

Thy National Park extends 55 km from Agger Tange in the south to Hanstholm in the north, and as much as 12 km inland. The cohesive dune nature provides an excellent habitat for vulnerable flora and fauna. But it is not only its exceptional, rugged landscape that makes Thy National Park so fascinating. It has also been impacted by humans and features unique cultural heritage. 47


Nationalpark Mols Bjerge

Danmarks istidslandskab Fra toppen af bronzealderens Trehøje får du 360 graders panoramaudsigt. Under dig ligger blå vige og bugter – skåret ud af is, da den for cirka 18.000 år siden borede sig ind i Djursland. Istiden var ovre. Den flere hundrede meter høje is begyndte at smelte - og gav landskabet en særlig twist med morænebakker, der falder dramatisk mod kysterne, dødishuller, slugter og udsigtspunkter. Åbent græsland står med fritstående enebærbuske. Køer og heste, også vilde Exmoor-ponyer, laver naturpleje. Du får alt det bedste på den bugtende 60 km lange Mols Bjerge-sti, certificeret Leading Quality Trail – Best of Europe - og så er det ikke så skidt endda med en lokal gårdbryg i den idylliske købstad Ebeltoft.

FA KTA Beliggenhed: Østjylland Areal: 180 km2 Indviet i 2009 Web: www.nationalparkmolsbjerge.dk Tjek: Nationalparkens app og Facebook O PLEV Kalø Slotsruin: Middelalderborgruin med kongeflugt, hekseafbrænding og Danmarks længste middelaldervej. Trehøje i Mols Bjerge: Ikoniske danske bronzealderhøje. Agri Bavnehøj i Mols Bjerge: Højeste punkt i nationalparken og midt i Danmark. Porskær Stenhus: Danmarks største runddysse. Ebeltoft By: Med historisk, idyllisk bymidte

DE U TSCH / ENGLISH

Dänemarks eiszeitliche Landschaft

Denmark’s Ice Age Landscape

Vom Gipfel des Trehøje aus der Bronzezeit hat man einen 360 Grad-Rundumblick. Zu Ihren Füßen liegen kleine und große blaue Buchten, die das Eis geschaffen hat, als es sich vor etwa 18.000 Jahren nach Djursland vorgeschoben hat. Die Eiszeit ging vorbei. Das mehrere Hundert Meter hohe Eis begann zu schmelzen - und gab der Landschaft einen besonderen Charakter mit Moränenhügeln, die dramatisch zur Küste hin abfallen, Toteiskesseln, Schluchten und Aussichtspunkten.

From the top of the Bronze Age Trehøje vista point, you can enjoy a 360-degree panoramic view. Beneath you, you will see blue coves and bays – carved out of the ice that drilled its way into Djursland 18,000 years ago. It was the end of the Ice Age. The ice, which reached a height of several hundred metres, started to melt and lent the landscape a special twist with moraine hills that slope dramatically down to the shores, kettle holes, gorges and vantage points.

Eine offene Graslandschaft mit einzelnen Wacholderbüschen. Kühe und Pferde, auch wilde Exmoor-Ponys sorgen für die Naturpflege. Der gewundene, 60 km langen Mols Bjerge Pfad hat als zertifizierter Leading Quality Trail - Best of Europe - das Beste zu bieten. 48

The open grassland is dotted with free-standing juniper bushes. Cows and horses, including wild Exmoor ponies take care of the nature management. The winding, 60-kilometre-long Mols Bjerge Trail (certified Leading Quality Trail - Best of Europe) has it all.


Nationalpark Skjoldungernes Land

Et sagn i live Nationalpark Skjoldungernes Land ligger i det bakkede istidslandskab på Midtsjælland kun 30 minutters kørsel fra København. Besøg Roskilde Fjord med øer, holme og et enestående fugleliv. Forsvind ind i de store midtsjællandske skove med urørt skov og stor biologisk mangfoldighed. Du kan følge Skjoldungestien eller Fjordstien, som snor sig gennem landskabet. Siden stenalderen har mennesker levet i området og efterladt sig spor. Oplev de fredede godslandskaber, besøg Skjoldungernes Lejre med kongehaller og skibssætninger – eller middelalderbyen Roskilde med Domkirken som kronen på værket. Livet leves lige nu og lokale fællesskaber, fødevarer, kunst og kultur er en vigtig del af et besøg.

FA K TA Beliggenhed: Midtsjælland Areal: 170 km2 Indviet i 2015 Web: www.nationalparkskjoldungernesland.dk Tjek: Nationalparkens app, Facebook og Instagram OPLEV Fjord: Roskilde Fjord. Skove: Bidstrup Skovene og Boserup Skov. UNESCO Verdensarv: Roskilde Domkirke. Kultur: Vikingeskibsmuseet, Sagnlandet, Gl. Lejre, ROMU (museer), Ledreborg Slot og Selsø Slot. Stier og ruter: Skjoldungestien og Fjordstien.

Eine Sage, wie sie leibt und lebt

A Living Legend

Der Nationalpark Skjoldungernes Land liegt in der hügeligen Eiszeitlandschaft auf Mittelseeland, nur 30 Autominuten von Kopenhagen entfernt. Der Roskilde Fjord mit seinen Inseln und Holmen und einzigartiger Vogelfauna ist einen Besuch wert. Tauchen Sie in die großen unberührten Wälder Mittelseelands mit ihrer großen biologischen Vielfalt ein. Folgen Sie dem sich durch die Landschaft schlängelnden Skjoldungestien oder Fjordstien. Das Gebiet ist seit der Steinzeit besiedelt und die Menschen haben ihre Spuren hinterlassen. Erleben Sie die unter Naturschutz stehenden historischen Landschaften, statten Sie Skjoldungernes Lejre mit königlicher Halle und Schiffssetzung - oder der mittelalterlichen Stadt Roskilde mit der Domkirche als krönenden Abschluss einen Besuch ab.

Skjoldungernes Land National Park is located in the hilly Ice Age landscape of central Zealand, a mere 30-minute drive from Copenhagen. Visit Roskilde Fjord with its islands, islets and unique bird life. Disappear into the large forests of central Zealand with their pristine woodland and impressive biological diversity. You can take the Skjoldunge Trail or the Fjord Trail, both of which wind through the landscape. People have lived and left their traces in the area since the Stone Age. Discover the preserved manorial landscapes, visit Skjoldungernes Lejre with its royal halls and shipwrecks or medieval Roskilde and its cathedral, the jewel in the city’s crown.

49


Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Krongods, skove og søer I Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan du opleve noget af rigets fineste natur og kulturarv i verdensklasse. Borgruiner, klostre og kongeslotte vidner om magtens kærlighed til Nordsjælland gennem århundreder. Ro i kajak langs søbredden af Danmarks to største søer, eller hop ombord på en af bådfarterne. Se lyngen blomstre på Melby Overdrev, Sjællands største hede, og indånd fyrreduften i Tisvilde Hegn. Slut af med en rejse tilbage i tiden langs de gamle, snorlige jagtveje i Gribskov og Store Dyrehave, hvor enevældens konger demonstrerede deres magt ved at jage en udvalgt hjort til døde.

FA KTA Beliggenhed: Nordsjælland Areal: 263 km2 Indviet i 2018 Web: www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk Tjek: Facebook O PLEV Skove: Grib Skov og Tisvilde Hegn. Søer: Arresø og Esrum Sø. Slotte: Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot. UNESCO Verdensarv: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Gribskov og Store Dyrehave. Bæverskjul ved Dronningholm mose: Kom tæt på naturens sky ingeniør.

DE U TSCH / ENGLISH

Königliche Güter, Wälder und Seen

Crown land, Woodland and Lakes

Im Nationalpark Kongernes Nordsjælland kann man die schönste Natur des Landes und Kulturerbe von Weltrang erleben. Burgruinen, Klöster und königliche Schlösser zeugen von der Vorliebe der Machthaber für Nordseeland im Laufe der Jahrhunderte. Paddeln Sie entlang der Ufer der beiden größten Seen in Dänemark oder machen Sie eine Bootstour. Genießen Sie die blühende Heide von Melby Overdrev, dem größten Heidegebiet auf Seeland und atmen Sie tief den Duft der Kiefern von Tisvilde Hegn ein. Zum Abschluss können Sie entlang der alten Jagdwege im Gribskov und Store Dyrehave einen Ausflug in die Vergangenheit machen.

Royal North Zealand National Park contains both some of the most splendid nature in the kingdom and world-class cultural heritage. Ruined castles, monasteries and royal castles testify to the monarchy’s centuries-old love of North Zealand. Go kayaking off the shores of the two largest lakes in Denmark, or hop on board and enjoy one of the boat trips. See the heather in bloom on Melby Overdrev, the largest heath on Zealand, and breathe in the wonderful fragrance of pine in Tisvilde Hegn. Finish off with a journey back in time along the ancient, straight hunting roads in Gribskov and Store Dyrehave.

50


Nationalpark Vadehavet

Med tidevandet som den store motor Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde. To gange i døgnet strømmer en milliard kubikmeter vand ind eller ud af den danske del Vadehavet, hvor dyr og planter hele tiden må tilpasse sig ændrede livsbetingelser. For millioner af trækfugle er Vadehavet af afgørende betydning som pitstop på deres lange rejser mellem overvintringsstederne og ynglepladserne. Her kan de æde løs fra et kæmpe tag selv-bord med orme, snegle, muslinger og krebsdyr. Vadehavet er et af de bedste steder at opleve spættede sæler og Danmarks største rovdyr, gråsælen. I 2014 kom Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste. Naturen præger menneskene og kulturen i vadehavsområdet. Det kan man opleve i alt fra særlige kulturlandskaber til byggeskik, madkultur, musik, kunst mv.

FA K TA Beliggenhed: Sydvestlige Jylland Areal: 1459 km2 Indviet i 2010 Web: www.nationalparkvadehavet.dk Tjek: Nationalparkens app, Facebook og Instagram OPLEV Tusindtallige flokke af trækfugle forår og efterår samt ’sort sol’ – når op mod en million stære danser på aftenhimlen. Fanø, Mandø og Rømø med masser af naturoplevelser og enorme strande. Skallingen: Ubeboet og fredet halvø. Opstod efter en voldsom stormflod i 1634. Tøndermarsken: Kulturlandskab med diger, kanaler, sluser og pumpestationer – og et rigt fugleliv. Kan opleves på den 54 km lange Marskstien. Ribe: Danmarks ældste by med ikonisk domkirke og velbevaret bykerne fra middelalderen

Gezeiten als großer Motor

Where the Tide is All-powerful

Das Wattenmeer ist weltweit das größte, zusammenhängende Gezeitengebiet, wo Tiere und Pflanzen sich ständig ändernden Lebensbedingungen anpassen müssen.

The Wadden Sea is the largest contiguous tidal area in the world, where animals and plants constantly have to adapt to changing living conditions.

Für Millionen Zugvögel ist das Wattenmeer von ausschlaggebender Bedeutung als „Boxenstopp“ auf der langen Reise zwischen den Überwinterungsgebieten und den Brutplätzen. Hier können sie sich an einem riesigen Selbstbedienungstisch an Würmern, Schnecken, Muscheln und Krebstieren satt futtern. I‘m Wattenmeer kann man auch Seehunde und das größte Raubtier Dänemarks, die Kegelrobb beobachten.

For millions of migratory birds, the Wadden Sea is a pivotal pit stop on their long journeys between wintering grounds and breeding grounds. Here they can eat their fill from a giant buffet, where worms, snails, mussels and crustaceans are on the menu. The Wadden Sea is one of the best places to experience harbour seals and grey seals. In 2014, the Wadden Sea became a UNESCO World Heritage Site.

Seit 2014 gehört das Wattenmeer zum UNESCO Welterbe. 51


TEKST Jens L. Hansen kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

DARUM-BØRN VANDT MED DEJLIG VADEHAVS-COLLAGE Vadehavet kan opleves og fortolkes på mange måder. I forbindelse med at Nationalpark Vadehavet 16. oktober 2020 fyldte 10 år, udskrev vi en plakatkonkurrence blandt områdets skoleklasser. Udfordringen lød på at bidrage til nationalparkens fødselsdag ved klassevis at skabe et fællesværk, der skulle vise, hvad der gør Nationalpark Vadehavet unikt for klassens elever. Eleverne i 4. klasse fra Darum Børneby kvitterede med denne dejlige collage, som endte med at blive kåret som vinder. Værket udstråler livsglæde og højt humør ved Vadehavet, hvor man møder både fugle og fisk, får, bunddyr, mennesker og mange andre vadehavs-elementer. Som præmie fik 4. klasse fra Darum Børneby en oplevelsestur til en af formidlingsinstitutionerne ved Vadehavet. Ud over klasseturen blev børnene hædret ved, at deres vinder-collage blev trykt som Nationalpark Vadehavets officielle 10-års fødselsdagsplakat. Motivet endte også på forsiden af Darum Lokalråds ’Vadehavskalender 2021’. Nationalpark Vadehavet 2010-2020 Lavet af 4. klasse fra Darum Børneby – vinder af Nationalpark Vadehavets plakatkonkurrence

DE UT SCH / ENGLI SH

Eine schöne Wattenmeer-Collage

Lovely Wadden Sea Collage

Das Wattenmeer kann man auf vielerlei Art erleben und interpretieren. In Verbindung mit dem 10-jährigen Bestehen des Nationalpark Vadehavet am 16. Oktober 2020 haben wir die Schulklassen aus der Umgebung zu einem Plakatwettbewerb aufgerufen.

To mark the occasion of the 10th anniversary of the Wadden Sea National Park on 16 October 2020, we held a poster competition for schoolchildren in the area.

Die Schüler*innen der 4. Klasse der Darum Børneby haben diese schöne Collage eingereicht, die letztlich den Wettbewerb gewonnen hat. Das Werk strahlt Lebensfreude und gute Laune am Wattenmeer aus und zeigt sowohl Vögel, als auch Fische, Lämmer, im Meeresboden lebende Tiere, Menschen und zahlreiche weitere Elemente des Wattenmeers. Die Kinder wurden dadurch geehrt, dass ihre preisgekrönte Collage als offizielles Plakat anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Nationalpark Vadehavet gedruckt wurde.

52

4th-form pupils at Darum Børneby school responded to the challenge by creating this enchanting collage, which ended up being voted the winner. The work exudes joie de vivre and high spirits at the Wadden Sea, featuring birds and fish, sheep, benthic animals, people and lots of other elements. The children had the great honour of having their winning collage printed as the official Wadden Sea National Park 10th anniversary celebration poster.


NATIONALPARKENS FLOTTESTE UDSIGTER TEKST Jens L. Hansen kommunikationskonsulent Nationalpark Vadehavet

Flad som en pandekage – det er nok den gængse opfattelse af vadehavsområdet. Derfor kommer det bag på de fleste, at der rent faktisk er højdeforskelle på over 60 meter. Den højeste ’top’, der ligger i Marbæk Plantage, er ganske vist kun godt 30 meter, men andre steder i nationalparken kan man måle lige så langt ned i dybden. Det gælder Listerdyb, farvandet mellem Rømø og den tyske ø Sild, hvor tidevandet har skåret en cirka 30 meter dyb rende ned i havbunden. Men generelt er Nationalpark Vadehavets i alt 1459 kvadratkilometer et meget fladt område, og derfor skal man ikke ret mange meter op i højden for at få udsyn og overblik - og de mest fantastiske udsigter. Nationalpark Magasin har bedt landskabsfotograf Lars Roed fra Ribe om at tage ud til fem steder i nationalparken for at fotografere de flotte udsigter, man kan opleve dér. Han besøgte de fem udsigtssteder på samme tid af døgnet, cirka en times tid inden solnedgang, men man kan naturligvis se imponerende udsigter på mange andre tidspunkter. Bare det er lyst ...

DEUTSCH / EN G LI SH

Die schönsten Aussichtspunkte im Nationalpark Ganz allgemein ist der Nationalpark Vadehavet mit seinen 1459 m² ein sehr flaches Gebiet und nur aus mehreren Metern Höhe hat man eine gute Aussicht auf die Umgebung. Das Nationalpark Magasin hat den Landschaftsfotografen Lars Roed aus Ribe gebeten, fünf Stellen im Nationalpark auszuwählen, um mit seiner Kamera die herrliche Aussicht zu zeigen, die man dort erleben kann. Auf den nächsten Seiten können Sie in die Fotoreportage von Lars Roed eintauchen. Wir haben sie „Die schönsten Aussichtspunkte im Nationalpark“ getauft. Wenn auch Sie ein Bild von einer herrlichen Aussicht auf den Nationalpark Vadehavet gemacht haben, würden wir uns darüber freuen, es per E-Mail zu erhalten. Wir wollen eine Galerie mit schönen Aussichten auf den Nationalpark zusammenstellen und auf unseren Instagramund Facebook-Seiten veröffentlichen. Unsere E-Mail-Adresse lautet: vadehavet@nationalparkvadehavet.dk.

Du kan nyde Lars Roeds fotoreportage på de følgende sider. Vi har kaldt den for ’Nationalparkens flotteste udsigter’, velvidende at sådan noget altid beror på en subjektiv vurdering. Nogen kender måske andre steder i nationalparken med lige så skønne udsigter – men mon ikke vi kan være enige om, at de fem valgte steder har noget særligt at byde på! KONKURRENCE Har du selv et bud på en flot udsigt fra Nationalpark Vadehavet, så send os gerne en mail med et foto af udsigten. Vi håber at få så mange flotte nationalpark-udsigter, at vi kan samle et galleri, som vi kan offentliggøre på vores Instagram- og Facebook-sider. Blandt de indsendte bidrag, vi har modtaget senest 1. september 2021, trækker vi lod om fem unikke Nationalpark Vadehavet-krus designet af pottemager Jytte Lysgaard. Mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

The Most Beautiful Views in the National Park Generally speaking, the 1,459-km2 area covered by the Wadden Sea National Park is very flat. So, you do not have to climb too high in order to enjoy stunning views. The National Park Magazine asked the Ribe-based landscape photographer, Lars Roed to visit five places in the National Park to shoot some of the amazing views you can experience there. You can enjoy Lars Roed’s photo report on the following pages. We have entitled it ‘The Most Beautiful Views in the National Park’. If you have taken a photo of a beautiful view in the Wadden Sea National Park, feel free to email it to us. We want to put together a gallery of beautiful views in the National Park and publish them on our Instagram and Facebook pages. Our email address is: vadehavet@nationalparkvadehavet.dk. All photographers who submit their photos by 1 September 2021 will be entered for a prize draw. The winner will receive five beautiful Wadden Sea National Park mugs.

Einsendeschluss ist der 1. September 2021. Aus den Beiträgen werden fünf einmalige Wattenmeer-Becher verlost.

53


RØMØS HØJESTE BJERG Rømø er stort set dannet af sand og er nok mest kendt for sine enorme strande. Men øen har skam også sine 'bjerge'. I virkeligheden er der tale om klitter, og ingen af dem rager mere end 19 meter op over havets overflade. De tre største bjerge er Sta­gebjerg i Vråby Plantage, Spidsbjerg i Kirkeby Plantage og Høstbjerg i Tvismark Plantage. Hver især byder de på flotte udsigter fra klittoppen. Høstbjerg er den nordligste af de tre. Med en placering på grænsen mellem skov og klithede er der en flot udsigt 360 grader rundt over vindskæve træer, heden, Vesterhavet, Vadehavet, Rømø-dæmningen, Juvre Sand, Mandø og sågar Esbjerg kan ses i horisonten. Når man har set sig mæt af udsigten, kan man gå en dejlig tur i området vest og syd for Høstbjerg. En tre kilometer lang vandresti er markeret med gult og byder på en rundtur gennem et varieret landskab. SÅDAN KOMMER DU TIL HØSTBJERG Efter ankomsten over Rømødæmningen er der cirka 1,5 kilometer til Høstbjerg. Drej til højre i lyskrydset og tag derefter første vej til venstre, Ringvejen. Efter en halv km kommer der en lille p-plads på venstre hånd, og herfra er der cirka 200 meter til Høstbjerg.

DEUTSCH / ENGL I SH

Rømøs höchster Berg

The Highest Mountain on Rømø

Rømø, die größte Wattenmeerinsel, ist in erster Linie für ihre riesigen Strände bekannt. Aber auf der Insel gibt es auch „Berge“. Tatsächlich sind das Dünen, von denen die höchste nur 19 Meter über den Meeresspiegel ragt. Høstbjerg gehört dazu. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf windschiefe Bäume, die Heide, Vesterhavet, das Wattenmeer, den Rømø-Damm, Juvre Sand, Mandø und sogar Esbjerg kann man am Horizont erahnen.

The largest Wadden Sea island, Rømø is probably best known for its huge beaches. But the island also has its ‘mountains’. Actually, they are really dunes, and the highest of them towers a mere 19 metres above sea level. One of them is called Høstbjerg. From its top, there is a beautiful view of crooked trees, the North Sea, the Wadden Sea, the Rømø dam, Juvre Sand and the island of Mandø. You can even see the town of Esbjerg on the horizon.

Westlich und südlich des ‚Berges‘ kann man über einen drei Kilometer langen, gelb markierten Wanderweg einen herrlichen Spaziergang durch das Gelände machen.

Either west or south of ‘the mountain’ you can enjoy a lovely walk along a three-kilometre-long hiking trail marked in yellow.

So kommen Sie zum Høstbjerg Nach der Fahrt über den Rømødamm sind es noch etwa 1,5 Kilometer nach Høstbjerg. Biegen Sie an der Ampel rechts ab und anschließend in die erste Straße nach links in den Ringvejen. Nach einem halben Kilometer kommt ein kleiner Parkplatz auf der linken Seite, von dort sind es noch ca. 200 Meter bis zum Høstbjerg.

54

How to get to Høstbjerg After crossing the Rømø dam, Høstbjerg is about 1.5 kilometres away. Turn right at the traffic lights and then take the first road on the left – Ringvejen. After half a kilometre, you come to a small car park on the left-hand side. From here, there is a distance of about 200 metres to Høstbjerg.


55


UDSIGT OVER DET UNGE VADEHAV 12 kilometer nord for Esbjerg finder man Marbækområdet. Mod vest afgrænses området af de ofte stejle skrænter ned mod Ho Bugt, og præcis dér mødes to meget forskellige naturområder: Selve klinten og den jord, Marbæk Plantage står på, har en 20 millioner år gammel historie, hvorimod Vadehavet mod vest er skabt i løbet af få årtusinder. Især ved udsigtspunktet Gulebjerg kan man fornemme landskabets storslåede karakter. Udsigten herfra er ikonisk: På landsiden ser man klinternes lag – sand og sten, der er blevet transporteret hertil med gletsjerne under den forrige istid. Mod vest ser man ud over det unge Vadehav, skabt af havets aflejringer. På den anden side af Ho Bugt ligger landsbyen Ho og halvøen Skallingen, og mod sydvest ser man Vadehavets mindste ø, Langli. Bag den er det Fanø. SÅDAN KOMMER DU TIL GULEBJERG Marbækområdet er generelt let tilgængeligt. Gulebjerg finder man for enden af Gulebjergvej nord for Sjelborg i Esbjerg V. Der er en p-plads kort før klinten. Den 10 kilometer lange Marbækstien, der følger stranden nordpå fra Hjerting, går lige forbi Gulebjerg. 56


DEUT SCH / EN G LI SH

Blick auf das junge Wattenmeer

View of the Young Wadden Sea

Nördlich von Esbjerg liegt die Gegend um Marbæk mit steilen Abhängen zur Ho Bugt. Insbesondere von dem Aussichtspunkt Gulebjerg hat man einen Blick auf die großartige Landschaft. Landseitig erkennt man die Schichten der Dünenlandschaft - Sand und Steine, die im Laufe der letzten Eiszeit mit den Gletschern hierher folgten. Nach Westen blickt man über das junge Wattenmeer, das von den Ablagerungen des Meeres geschaffen wurde. Auf der anderen Seite der Ho Bugt liegen das Dorf Ho und die Halbinsel Skallingen und im Südwesten erkennt man Langli, die kleinste Insel im Wattenmeer. Hinter dieser Insel liegt Fanø.

North of Esbjerg is the area of Marbæk with steep slopes down to Ho Bay. The Gulebjerg vantage point is a particularly good site for gaining a sense of the magnificence of the landscape. On the land side, in the layers of the dunes you can see the sand and rock that were transported here by glaciers in the previous Ice Age. To the west, there is a view of the young Wadden Sea, created by marine deposits. On the other side of Ho Bay is the village of Ho and the Skallingen peninsula, while to the south west you can see Langli, the smallest island in the Wadden Sea. Behind it is Fanø.

So kommen Sie zum Gulebjerg Die Gegend um Marbæk erreicht man ganz leicht. Gulebjerg liegt am Ende des Gulebjergvej etwas nördlich von Sjelborg in Esbjerg V. Kurz vor der Düne befindet sich ein Parkplatz. Der 10 Kilometer lange Marbækpfad führt von Hjerting am Strand entlang und an Gulebjerg vorbei.

How to get to Gulebjerg The area of Marbæk is easily accessible. Gulebjerg is located at the end of Gulebjergvej, slightly north of Sjelborg in Esbjerg West. There is a parking space shortly before the cliff. The 10kilometre-long Marbæk Trail follows the beach north of Hjerting and passes Gule­bjerg.

57


58


FYRTÅRNET PÅ DANMARKS VESTLIGSTE PUNKT Blåvandshuk udgør Danmarks vestligste punkt. Her, 18 meter over havets overflade på Horns Bjerge, står Blåvandshuk Fyr, og efter 170 trappetrin til toppen af fyret kan man lægge yderligere 39 meter til højden. Fra udsigtsplatformen venter en formidabel udsigt. Mod nord og øst ses området omkring Vejers Strand og Kallesmærsk Hede. Mod sydøst ses Blåvand og Blåvand Strand med de fire muldyr, udført af kunstneren Bill Woodrow, samt halvøen Skallingen. Ud over havet ses Horns Rev Vindmøllepark. Blåvandshuk Fyr blev anlagt i 1899 på den højeste klit ved Blåvandshuk. Det skulle sikre indsejlingen til Esbjerg havn og samtidig advare mod Horns Rev, der strækker sig cirka 40 km ud i havet. Fyret kan med sine 400 watt lyse helt derud. Fyrmesterboligen rummer nu en udstilling om havmølleparken på Horns Rev, som er en af verdens største. SÅDAN KOMMER DU TIL BLÅVANDSHUK FYR Blåvandshuk Fyr har adressen: Fyrvej 106, 6857 Blåvand. Der er parkeringsplads tæt på fyret. Vær opmærksom på, at man skal købe billet til fyret. Den købes i Blåvandshuk Fyr Turistinformation, der ligger i fyrmesterboligen.

DEUT SCH / EN G LI SH

Leuchtturm am westlichsten Punkt Dänemarks

The Lighthouse on the Westernmost Point of Denmark

Blåvandshuk ist der westlichste Punkt Dänemarks. Der Leuchtturm Blåvandshuk Fyr steht bei Horns Bjerge, 18 Meter über das Meeresspiegel. Über die 170 Stufen bis zur Spitze des Leuchtturms erklimmt man weitere 39 Höhenmeter. Von der Aussichtsplattform hat man einen einmaligen Blick. Nach Norden und Osten sieht man die Gegend um Vejers Strand und Kallesmærsk Hede. Im Südosten Blåvand und den Blåvand Strand mit den vier Maultieren des Künstlers Bill Woodrow und die Halbinsel Skallingen. Und draußen im Meer erkennt man den Windradpark Horns Rev.

Blåvandshuk is the westernmost point of Denmark. Here, 18 metres above sea level, on Horns Bjerge, stands the Blåvandshuk Lighthouse. Climb the 170 steps to the top of the lighthouse and you will be another 39 metres higher up. The viewing platform offers magnificent views. To the north and east, you can see the area around Vejers Strand and Kallesmærsk Hede. To the south east, you can see Blåvand and Blåvand Strand with the four mules made by the artist Bill Woodrow, and the Skallingen peninsula. Across the water, you can see the Horns Rev Wind Farm.

So kommt man zum Leuchtturm Blåvandshuk Fyr Die Adresse des Leuchtturms Blåvandshuk Fyr lautet: Fyrvej 106, 6857 Blåvand. Es gibt einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Leuchtturms. Der Zutritt zum Leuchtturm ist gebührenpflichtig. Eintrittskarten sind in der Blåvandshuk Fyr Turistinformation im Haus des Leuchtturmwärters erhältlich.

How to get to the Blåvandshuk Lighthouse The Blåvandshuk Lighthouse is located at 106, Fyrvej, 6857 Blåvand. There is parking space near the lighthouse. Be aware that you have to buy a ticket for admission to the lighthouse. Tickets are available at the Blåvandshuk Lighthouse Tourist Information Centre in the lighthouse keeper’s house.

59


UDSIGT OVER BY, MARSK OG HAV Det meste af Nationalpark Vadehavet består af tidevands- eller deciderede havområder, men omkring 300 kvadratkilometer er landområder. Et af disse områder er Ribemarsken, som med Hovedengen kiler sig helt ind i centrum af Ribe. Kun et par hundrede meter fra Hovedengen ligger Ribe Domkirke, og fra udsigtsplatformen i toppen af Borgertårnet har man en forrygende udsigt ud over Ribe Ås slyngninger gennem Ribemarsken og ud til Kammerslusen og Vadehavet, som i luftlinje ligger cirka fem km vestpå. I klart vejr kan man se milevidt - mod nordvest Esbjerg og Fanø og mod sydvest Mandø og Rømø. Men man kan også ’nøjes’ med at kigge nedad og beundre tage, gader, stræder – og mennesker – i Danmarks ældste by. Borgertårnet, der oprindelig er opført som vagt- og stormklokketårn, er 50 meter højt, og der er 248 trin op til toppen. SÅDAN KOMMER DU TIL RIBE DOMKIRKE Ribe Domkirke ligger på Torvet midt i Ribe og er åben for turistbesøg – for åbningstider se: www.ribe-domkirke.dk. Adgang til tårnet koster 20 kroner for vokse og 10 kroner for børn. Billetten giver tillige adgang til Ribe Domkirkemuseum. 60


DEUT SCH / EN G LI SH

Blick über Stadt, Marsch und Meer

Views of Town, Marshland and Sea

Bei Ribe grenzt der Nationalpark Vadehavet über die Ribe-Marsch direkt an das Zentrum der ältesten Stadt Dänemarks. Dort steht der Dom zu Ribe und von der Aussichtsplattform des Borgertårnet (Bürgerturm) hat man einen wunderbaren Blick auf die durch die Ribe-Marsch mäandernde Ribe Å bis zur Kammerschleuse und zum Wattenmeer. Bei klarem Wetter kann man kilometerweit sehen - im Nordwesten bis Esbjerg und Fanø, im Südwesten bis Mandø und Rømø. 248 Stufen führen an die Spitze des 50 Meter hohen Borgertårnet, der ursprünglich als Wach- und Sturmglockenturm errichtet wurde.

As Ribe Marsh, the Wadden Sea National Park penetrates the centre of Ribe, the oldest town in Denmark. It is the site of Ribe Cathedral. From the cathedral’s Borgertårn (Commoner’s Tower) there is a wonderful view of the Ribe River, which meanders through Ribe Marsh and out to Kammerslusen and the Wadden Sea. On a clear day you can see for miles – Esbjerg and the island of Fanø to the north west, and the islands of Mandø and Rømø to the south west. The Borgertårn, originally constructed as a watch and storm-bell tower, is 50 metres high, and there are 248 steps to the top.

So erreichen Sie den Dom zu Ribe Der Dom zu Ribe liegt auf dem Marktplatz - Torvet - im Zentrum von Ribe und kann besichtigt werden. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte www.ribe-domkirke.dk. Der Eintritt in den Turm kosten DKK 20 für Erwachsene und DKK 10 für Kinder. Mit der Eintrittskarte hat man auch Zugang zum Ribe Domkirkemuseum.

How to get to Ribe Cathedral Ribe Cathedral is located on Torvet, the main square in the centre of Ribe, and is open to tourists. For opening hours, visit: www. ribe-domkirke.dk. Admission to the tower costs DKK 20 for adults and DKK 10 for children. The ticket also includes admission to the Ribe Cathedral Museum.

61


HØNEN – FANØS SYDSPIDS Der findes ingen bakker på Fanø, men ligesom på Rømø har man ’bjerge’ – altså høje og klitter. Syd for Sønderho finder man fx Kåverbjerget. Men vi skal længere ud endnu, helt ud på Fanøs sydspids med det lidt spøjse navn ’Hønen’. Udsigten herfra er mageløs 360 grader rundt. Ved at dreje en omgang rundt om sig selv kan man se og opleve en enorm variation af vadehavselementer: Store vadeflader, højsander, strand, klitter og strandeng – ja, faktisk også en ny ø (Keldsand) under dannelse. Der er også fine eksempler på det menneskeskabte: Mod nord ligger den smukke by Sønderho, og lader man blikket panorere ud over Vadehavet, ses byer og kirker på fastlandet. Mod øst kan man som regel tydeligt spotte Ribe Domkirke, mod syd Mandø, og bagved dukker Rømø op. Mod vest har man synet af det store hav, Nordsøen. SÅDAN KOMMER DU TIL HØNEN Den bedste måde at komme til Hønen på er til fods. Start i Sønderho og følg Hønevejen sydpå. Sidste sidevej hedder Kukkedal, men fortsæt ligeud lidt endnu. Minimér sliddet på klitterne og hold dig til stierne. Turen er på cirka en kilometer.

62


DEUT SCH / EN G LI SH

Hønen – die Südspitze von Fanø

Hønen – the Southern Tip of Fanø

Die Südspitze von Fanø heißt putzigerweise ‚Hønen‘ - zu Deutsch: das Huhn. Von dort hat man einen herrlichen Rundum-Blick. Dreht man sich einmal um die eigene Achse, erlebt man die enorme Vielfalt der von den Gezeiten beeinflussten Elemente des Wattenmeers: Große Wasserflächen, Hochsände, Strand, Dünen und Strandwiesen - und sogar eine neue Insel (Keldsand) in Entstehung. Es gibt auch schöne Beispiele für das, was der Mensch geschaffen hat: Im Norden die hübsche Stadt Sønderho und im Osten sieht man normalerweise den Dom zu Ribe ganz deutlich. Im Süden erkennt man Mandø und dahinter taucht Rømø auf.

The southern tip of the island of Fanø has acquired a rather curious name – ‘Hønen’ (The Hen). From here you can enjoy an unrivalled 360-degree view. If you turn all the way round you will see an enormous variety of tidal elements: large tidal flats, sand banks, beaches, dunes and salt meadows – and even a new island (Keldsand) in the process of formation. There are also fine examples of man-made elements. To the north, you can see the beautiful village of Sønderho, while to the east, there is generally a clear view of Ribe Cathedral. To the south, you can see the island of Mandø with Rømø in the background.

So kommen Sie zu Hønen Hønen erreicht man am besten zu Fuß. Ab Sønderho folgen Sie dem Hønevejen in Richtung Süden. Die letzte abzweigende Straße heißt Kukkedal, aber dort geht man noch etwas weiter geradeaus. Schonen Sie bitte die Dünen und halten Sie sich an die Pfade. Der Weg ist etwa 1 km lang.

How to get to Hønen The best way to reach Hønen is on foot. Start in Sønderho and follow Hønevejen south. The last side road is called Kukkedal, but continue on a little further. Please try to avoid damaging the dunes and stick to the paths. The walk is about one kilometre.

63


TEKST Anette Jorsal, jounalist

NATUR RIMER PÅ LITTERATUR Elever i de ældste klasser i tre vadehavskommuner har deltaget i projektet Litteraturlig Viis. De har besøgt Vadehavet sammen med en forfatter og en naturvejleder for at finde koblingen mellem natur og litteratur. Det blev en øjenåbner. Der er højt til loftet og langt til evigheden ude bag Vadehavet. Svanerne ligger majestætisk bag diget og bader sig i forårets første solstrejf. En enkelt fugl har meget på hjerte. Naturvejleder Bente Krog Bjerrum kan naturligvis straks høre, at det er en rødben. 20 elever fra Rejsby Europæiske Efterskole er stille et øjeblik, overdøvet af den rødbenede fugl. De er på tur ude i naturen med deres lærer, en naturvejleder og en forfatter. I dag skal de opleve, at natur rimer på litteratur. Litteraturlig Viis – som projektet hedder, og som de er en del af. 15-18-årige elever fra tre vadehavskommuner er inviteret ud i naturen for at lade sig inspirere til at skrive tekster og digte. På den måde møder de Vadehavets særegne natur, en UNESCO verdensarv, og de skal gerne opleve, at naturen kan sætte gang i tankerne, der kan omdannes til tekster. FØRSTE GANG VED VADEHAVET Eleverne er landet på diget med udsigt til Rømø efter tre kvarters travetur fra efterskolen. For flere er det første gang, de er ude ved Vadehavet. De sidder og står, mens de lytter til Bente Krog Bjerrum fra Naturcenter Tønnisgård, som fortæller om vadehavsøerne, også kaldet barriereøer i forhold til fastlandet, og hun giver en aha-oplysning om, at barriereøen Rømø vokser med 1-2 meter hvert år, fordi mere og mere sand lægger sig til. Luka plukker en bellis og tegner i den blok med skrivegrej, som alle elever har fået udleveret. Nogle tegner. Nogle skriver. Om uendeligheden, om græsset. Måske om tomheden. Om alt dét, som fanger deres tanker. Det eneste, forfatteren Gerd Laugesen forventer, er, at de unge gør sig umage. ”I har fået et frirum, hvor I kan skrive lige dét, I vil. Mange forfattere skriver lige ud ad landevejen, hvad de tænker. Og grunden til, at vi skriver i hånden, er, at det er fysisk. Det er en del af kroppen at skrive. Det er naturligt at skrive,” siger Gerd Laugesen.

64

Valdemar får en snak med forfatter Gerd Laugesen, for hvad tænker han egentlig på, når han ikke tænker på den pizza, han går glip af på efterskolen. Foto: Lene Esthave Valdemar unterhält sich mit der Schriftstellerin Gerd Laugesen. Aber woran denkt er eigentlich, wenn er nicht an die Pizza denkt, die er im Internat verpasst. Valdemar chats with the author Gerd Laugesen. What does he actually think about when he isn’t thinking about the pizza he misses at continuation school?


Forfatter Gerd Laugesen med en hue fra Hjemsted, der også er titlen på én af hendes bøger, som netop er sagn og fortællinger fra den danske del af Vadehavet. Når hun ikke selv skriver bøger, underviser hun på Nørgaards Højskole i det midtjyske. Hun har ud over Hjemsted også skrevet Møder, Plet og Sort på hvidt. Foto: Lene Esthave Die Schriftstellerin Gerd Laugesen mit einer Mütze aus Hjemsted hat zwischen dem Wattenmeer und Istanbul an unterschiedlichen Orten gewohnt. Wenn sie gerade keine Internatsschüler dazu motiviert, sich von der Natur zum Schreiben inspirieren zu lassen, schreibt sie selbst oder unterrichtet an der Nørgaards Højskole. Zu ihren Werken gehören u. a. die Bücher Møder [Treffen], Hjemsted [Heimatort] und Sort på hvidt [Schwarz auf weiß]. Hjemsted-based author Gerd Laugesen (in a woolly hat) has lived all over the world – in places ranging from the Wadden Sea to Istanbul. When she is not busy motivating continuation-school pupils to use nature as a source of writing, she is writing herself or teaching at Nørgaards Folk High School. Her books include Møder, Hjemsted and Sort på hvidt.

65


”Det er helt fantastisk, så forskellige farver græsset har. Græs kan være smukt!” Caroline, elev på Rejsby Europæiske Efterskole

Luka har plukket en bellis og tegner uforstyrret i den blok, som alle elever har fået udleveret. Foto: Lene Esthave Luka hat ein Gänseblümchen gepflückt und zeichnet ungestört auf dem Block, den alle Schüler*innen erhalten haben. Luka has picked a daisy and draws undisturbed in the notebook. All the students were given one.

66


ROD AF ORD PÅ TELEFONEN Hun spørger, om der er nogen, der plejer at skrive. Et par fingre kommer forsigtigt i vejret. Oliver skriver, når han ikke kan sove. Han skriver sine tanker ned på telefonen. Bare et rod af ord. Og han lægger det fra sig, når han tror, han kan sove. Forfatter Gerd Laugesen fortæller eleverne, at hun aldrig har vidst hvem, hun er. Derfor skriver hun. Men inden hun skriver, skriver hun meget ned. Om ting og tanker. Hun elsker at samle viden, for at hun kan blive så konkret som mulig, når hun skriver. I dag vil hun gerne have eleverne til selv at gå på opdagelse. ”De skal finde frem til noget, der interesserer dem inde i sig selv og på den måde genopdage det sted, hvor de er. Det der med, at man selv finder viden, fordi man oprigtigt begynder at interessere sig for noget, har vist sig at være en rigtig god måde at lære på.” PIZZA OG EN STRØM AF ORD Caroline går med sit store kamera og stopper op igen og igen for at fotografere græs, vand, planter. ”Det er helt fantastisk, så forskellige farver græsset har. Græs kan være smukt!” Hun er med på dét hold, som er gået med Bente ud foran diget. Ud på den våde og lidt svuppede jord. Bente beder eleverne om at samle skrald, og allerede efter 25 meter er der samlet en bunke. Et tomt Nutella-glas med en ske. En enlig sandal. Plastposer. Blå nylonreb, som er en rigtig dårlig kost for havets fisk, efterhånden som det går i opløsning. Inde på fastlandet er et andet hold samlet med forfatteren. De står i en rundkreds. Forfatteren beder dem om at lukke øjnene. Lyt og mærk. Hun spørger: ”Hvordan er det?” ”Fredeligt,” siger én. ”Pizza,” siger Valdemar. Han er sulten og tænker på, at de andre hjemme på efterskolen får pizza i dag. Suk. Alle bliver bedt om at bøje sig ned og tage fat i et græsstrå. Mærk det. Beskriv følelsen af græsstrå. ”Jeg ved godt, det er uvant, men prøv,” siger Gerd Laugesen. Valdemar har smidt sig i græsset. Forfatteren sætter sig på hug. Hun beder ham om at sige, hvad han tænker. Og han begynder at skrive. At han er træt af, at folk bruger naturen for at komme væk. At de ikke i stedet bruger naturen til at finde noget nyt. At ... Ordene flyder så fint.

EPILOG Efter turen til Vadehavet skrev eleverne videre på tekster for til slut at sende et brev til forfatteren. Sidst i april var hun tilbage på skolen for at tale med eleverne om processen og om at skrive. Klassens dansklærer, Kimberley Clausen, har været med i hele forløbet, og hun er dybt imponeret over elevernes arbejde: ”De har været enormt engagerede, og de har til forfatteren sendt nogle breve med deres tekster, som er noget af det smukkeste, jeg har læst fra dem. Arbejdsmetoden åbner jo op for, at du kan skrive mere frit – at det ikke er så rammesat. Nogle af de ting, de beskriver, er enormt fine – lige fra sorg til hvordan et græsstrå føles til ikke at vil have jakke på, fordi man er en rebelsk teenager. De breve er simpelthen bare virkelig fine. Da eleverne igen mødte forfatteren, lyttede de intenst, og jeg kunne se, hvordan 'møllen' kørte oven i hovedet på dem. Jeg oplever nogle unge mennesker, som er i en refleksionsfase, hvor de er lidt mere bevidste omkring, hvad litteratur også er. Det er en rigtig positiv proces.”

ELEVTEKST Jeg fortsætter ned ad vejen forbi Æ’ busskur’ og drejer til højre mod kirken. Musikken i ørerne brager for fulde hammer, imens jeg kan se kirkegården komme tættere og tættere på. Hvad er meningen egentlig med livet? Hvad sker der egentlig, når man dør? Kommer man egentlig i himmelen? Eller er det alt sammen bare en myte som man sætter op, for at livet ikke er så trist? Jeg går igennem rallet hen mod lågen. Jeg åbner lågen forsigtig og går derind. Jeg kan mærke en tåre falde ned ad min kind, mine tanker som er over det hele, positive og negative tanker, som er blandet i en stor kaosbunke. Jeg kigger på gravstene og får øje på en lille en som gør mig nysgerrig, så jeg går tættere på. Da jeg kommer tættere på, kan jeg se, at det er et lille barn som højst sandsynlig blev dødfødt, jeg bliver lidt trist og beslutter mig for at plukke nogen blomster, som jeg kan putte på graven. Jeg står lidt og kigger på graven, inden jeg går videre. Jeg tænker lidt over skæbne og de mange irriterende valg som skæbnen gør. Hvorfor tage et lille barns liv inden det når at få verden at se? Sarah Hartmann

67


Efterskoleelever på tur hen over diget, anlagt i 1923, for at kigge ud over Vadehavet. Hjemme igen skal eleverne arbejde videre med tekster, inden de hver især sender et brev til Gerd Laugesen. Foto: Lene Esthave Internatsschüler*innen unterwegs auf dem 1923 angelegten Deich, um den Blick über das Wattenmeer schweifen zu lassen. Zurück zu Hause werden die Schüler*innen weiter an den Texten arbeiten, bevor jede*r einzelne einen Brief an Gerd Laugesen schreibt. Continuation-school pupils walking on the sea wall (built in 1923) and taking in the view of the Wadden Sea. Back home, the students will work further on their texts before each of them sends a letter to Gerd Laugesen.

Naturvejleder Caroline Vester Villumsen fra Naturcenter Tønnisgård fortæller om naturen i det vadehav, som blev skabt for 10.000 år siden, og som ikke kan styres. Foto: Lene Esthave Die Naturführerin Caroline Vester Villumsen aus dem Naturcenter Tønnisgård erzählt über die Natur in dem Wattenmeer, das von 10.000 Jahren entstanden ist und sich nicht bändigen lässt. The nature guide Caroline Vester Villumsen from Tønnisgård Nature Centre tells the pupils about the nature of the Wadden Sea, which was created 10,000 years ago and is uncontrollable.

68


D E U T S C H / E N G L IS H

Natur reimt sich mit Literatur Kimberley Clausen (i gul jakke), elevernes dansklærer, har også fået meget ud af forløbet med forfatteren. ”Jeg kan se, hvordan eleverne har lukket op, og det har givet mig nye redskaber til at arbejde med denne genre”. Foto: Lene Esthave Die Dänischlehrerin der Schüler*innen, Kimberly Clausen (in gelber Jacke) hat auch stark von den Kontakten mit der Schriftstellerin profitiert. „Ich sehe, wie zugänglich die Schüler*innen geworden sind, das hat mir neue Werkzeuge für die Arbeit mit diesem Genre an die Hand gegeben.“ Kimberley Clausen (in a yellow jacket), the students’ Danish teacher, also got a great deal out of the course with the author. “I can see how the students have opened up, and it has also given me new tools for working with this genre.”

20 Schüler*innen der Rejsby Europæiske Efterskole sind mit ihrem Lehrer, einem Naturführer und einer Schriftstellerin in der Natur unterwegs. Sie werden erleben, dass Natur sich mit Literatur reimt. ‚Liternaturwege‘ heißt das Projekt, an dem sie arbeiten. Schüler*innen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus dem Wattenmeergebiet werden in die Natur geführt, um sich inspirieren zu lassen und zu dichten. So kommen sie mit der besonderen Natur des Wattenmeers in Kontakt, einem UNESCO Welterbe und sollen möglichst erleben, dass die Natur zu Gedanken anregen kann, die zu Texten werden können. Nach dreiviertelstündigem Fußweg vom Internat sind sie auf dem Deich mit Blick auf Rømø angekommen. Einige von ihnen sind zum ersten Mal am Wattenmeer. Nach ihrem Ausflug ans Wattenmeer haben die Schüler*innen weiter an den Texten gearbeitet und sich zum Schluss in einem Brief an die Schriftstellerin Gerd Laugesen gewandt. Später ist sie zur Schule zurückgekehrt, um mit den Schüler*innen über den Prozess des Schreibens zu sprechen. Die Dänischlehrerin der Klasse, Kimberly Clausen, hat ihre Schüler*innen die ganze Zeit begleitet und ist tief beeindruckt von ihrer Arbeit: „Sie haben sich enorm in das Projekt eingebracht und der Schriftstellerin Briefe mit ihren Texten geschickt, die mit zu dem Schönsten gehören, das ich von ihnen gelesen habe. Bei dieser Vorgehensweise kann man ja freier schreiben - es gibt keinen so strengen Rahmen.“ Das Projekt wurde mit einem Buch mit den Texten und Zeichnungen der Schüler*innen abgeschlossen.

The Literature in Nature 20 pupils from Rejsby Europæiske Efterskole went on a nature trek with their teacher, a nature guide and a writer. The aim was for them to discover the literature that is embedded in nature. The title of the project, in which they are taking part, is ‘Litteraturlig Viis’ (Literary Wisdom). Pupils aged 15-18 from the Wadden Sea area took to the great outdoors in search of inspiration for writing prose and poetry. They encountered the unique nature of the Wadden Sea and the UNESCO world heritage, discovering that nature can kindle thoughts that can expressed in words. After a 45-minute hike from the continuation school the students arrived at the sea wall with its view of the island of Rømø. For many of them this was their first experience of the Wadden Sea. After the trip to the Wadden Sea, each pupil wrote texts that would ultimately feature in a letter to the author, Gerd Laugesen. Later, she returned to discuss the process of writing with the pupils. The class’s Danish teacher, Kimberley Clausen was involved in the entire process and is highly impressed by the pupils’ work. “They were incredibly committed and they sent some letters to the author containing texts that are some of the most beautiful they have ever written. The working method paves the way for writing more freely. It isn’t so constricting.” The project will culminate in a book featuring the pupils’ texts and drawing.

69


BIBLIOTEKAREN FIK EN IDE Ideen bag projekt Litteraturlig Viis er at tage 15-18-årige unge med ud i Vadehavets natur og lade den inspirere dem til at skrive om deres oplevelser og tanker. Foto: Lene Esthave Im Projekt Litteraturlig Viis tauchen 15- bis 18-Jährige in die Natur des Wattenmeeres ein und lassen sich inspirieren, über ihre Erfahrungen und Gedanken zu schreiben. In the project Litteraturlig Viis, 15-18-year-olds come out into the nature of the Wadden Sea and are inspired to write about their experiences and thoughts.

70

Annette Brøchner ringede en dag til Nationalpark Vadehavet. Bibliotekaren i Esbjerg havde fået en ide. Hvad med at tage 15-18-årige unge med ud i Vadehavet sammen med en forfatter for derefter at få dem til at skrive om deres oplevelser og tanker? Nationalpark Vadehavet var med på ideen om at koble natur og litteratur, og det samme var Slots- og Kulturstyrelsen, som støttede projekt Litteraturlig Viis med 335.000 kroner. Elever fra de tre vadehavskommuner Varde, Esbjerg og Tønder har i foråret 2021 været gennem et forløb med én af de tre forfattere, som blev tilknyttet projektet: Gerd Laugesen Jeppe Brixvold og Peder Frederik Jensen. ”Det er jo fantastisk, hvis naturen ude i verdensarven kan danne nogle billeder i hovedet på de unge, som de kan omsætte til litteratur. Det

er på alle mulige måder en spændende tanke, at de kan indsamle indtryk og viden om området, som taler til hjertet, siger udviklingskonsulent ved Nationalpark Vadehavet, Anne Husum Marboe,” som har været tilknyttet projektet. Annette Brøchner var projektleder, men i mellemtiden har hun skiftet til andet job, og bibliotekar Peter Bue Nissen afsluttede projektet, som pga. corona ikke fik helt den afslutning, der var planlagt: Et stort fællesmøde med alle elever og øvrige deltagere. Nu bliver projektet til gengæld afsluttet med en bog med elevernes tekster og tegninger.


Fodnoter fra Vadehavet

HÆVET VANDSTAND HAR GIVET FLERE YNGLEFUGLE

Fußnoten / Footnotes TRE LANDE SAMARBEJDER OM VADEHAVSSKOLE Nederlandene, Tyskland og Danmark samarbejder tæt på en lang række områder omkring det fælles vadehav. Et af områderne er undervisning, hvor man har etableret en international vadehavsskole. Gennem samarbejdet i International Wadden Sea School (IWSS), der snart har eksisteret i 20 år, er der både opbygget et netværk af formidlere og formidlingsinstitutioner og udviklet en lang række fantastiske tiltag og materialer, der har Vadehavet som fokus. Samarbejdet er et af de bedste eksempler på den måde, de tre lande er i stand til at arbejde på tværs af lande- (og kultur-) grænser, for at sikre børns forståelse for og tilknytning til Vadehavet og naturen.

Internationale Wattenmeerschule Die Niederlande, Deutschland und Dänemark arbeiten in vielen Bereichen rund um das gemeinsame Wattenmeer eng zusammen. Dazu gehört das Unterrichtswesen mit Einrichtung einer internationalen Wattenmeerschule. Durch die Zusammenarbeit in der International Wadden Sea School (IWSS), die seit knapp 20 Jahren besteht, wurden ein Netzwerk an Vermittlern und Vermittlungsinstitutionen aufgebaut und viele fantastische, auf das Wattenmeer ausgerichtete Maßnahmen und Materialien entwickelt.

International Wadden Sea School The Netherlands, Germany and Denmark work closely together in a large number of fields related to Wadden Sea they share. One of the fields is teaching, to which end they set up an international Wadden Sea school. Collaboration in the International Wadden Sea School (IWSS), which has existed for almost 20 years, has led to a network of mediators and interpretation/public engagement institutions and to the development of a huge range of wonderful initiatives and material, all focusing on the Wadden Sea.

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet og Torben Andersen

NY PORTAL FOR BOOKING AF SHELTERS I foråret 2021 blev vadehavsområdet og Tøndermarsken en del af en online-bookingportal for overnatning i shelter. Portalen finder man på www.bookenshelter.dk, hvor alle shelterejere i Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner nu har mulighed for at præsentere deres shelters – og friluftsfolket for at booke dem. Shelterbookingen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, Naturcenter Tønnisgård, Tøndermarsk Initiativet og Trente Mølle, der driver bookenshelter.dk, som også opererer på Fyn og på Lolland-Falster. I vadehavsområdet er det Naturcenter Tønnisgård, som står for det praktiske i forbindelse med driften af portalen. De første tre shelters fra vadehavsområdet, der kom med på bookenshelter.dk, ligger langs Marskstien i Tøndermarsken. Det er nogle helt særlige shelters, hvor man altid kan komme i læ, fordi de kan drejes 360 grader rundt.

Neues Portal für die Buchung von Windschutzhütten Das Wattenmeergebiet und die Tøndermarsch haben sich einem Online-Buchungsportal für Übernachtungen in Windschutzhütten angeschlossen. Das Portal findet man unter www. bookenshelter.dk. Dort haben alle Eigentümer von Windschutzhütten in den Gemeinden Tønder, Esbjerg, Fanø und Varde nun die Möglichkeit, ihre Windschutzhütten anzubieten - die für Aktivitäten im Freien gebucht werden können. Die drei ersten Windschutzhütten im Wattenmeergebiet, die sich bookenshelter.dk angeschlossen haben, liegen entlang des Marskstien in der Tøndermarsch.

New Portal for Booking Shelters

Et stort naturprojekt for ynglende engfugle i Margrethekog syd i Tøndermarsken ser ud til at give gode resultater. Projektet går bl.a. ud på at hæve vandstanden i det 466 hektar store område. Derved skaber man optimale betingelser for de insekter og andre smådyr, som fuglenes unger lever af, og en evaluering efter det første år viser, at bestanden af ynglefugle er på vej op. Nogle arter er i 2020 endda vendt tilbage som ynglefugle efter flere års fravær. Det gælder bl.a. den meget sjældne hvidbrystet præstekrave, som ikke har ynglet i området siden 2007. Andre fugle, der valgte at yngle i området, er fjordterne (foto), vibe, klyde, knarand og atlingand. Naturstyrelsen stå bag projektet, der er medfinansieret af Nationalpark Vadehavet og med EU-tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Projekt hat zu mehr Brutvögeln geführt Ein großes Naturprojekt für brütende Wiesenvögel hat in einem 466 ha großen Gebiet in der Tøndermarsch offensichtlich zu guten Ergebnissen geführt. Eine Evaluierung nach dem ersten Jahr zeigt, dass der Brutvogelbestand sich erholt. In 2020 sind sogar einige Arten nach mehreren Jahren Abwesenheit als Brutvögel zurückgekehrt. Das gilt beispielsweise für den sehr seltenen Seeregenpfeifer, der seit 2007 nicht mehr in diesem Gebiet gebrütet hat. Zu den weiteren Vögeln, die in diesem Gebiet gebrütet haben, gehören Flussseeschwalbe (Foto), Kiebitz, eigentlicher Säbelschnäbler, Schnatterente und Knäkente.

Project Means More Breeding Birds It seems that a large nature project for breeding meadow birds in a 466 hectare area of Tøndermarsken is producing positive results. An evaluation after the first year shows that the population of breeding birds is on the rise. In 2020, some species even made a comeback as breeding birds after several years of absence. They include the extremely rare Kentish plover, which had not bred in the area since 2007. Other birds that chose to breed in the area include the common tern, the northern lapwing, the pied avocet, the gadwall and the garganey.

In spring 2021, the Wadden Sea area and Tøndermarsken became part of an online booking portal for accommodation in shelters. You can find the portal on www.bookenshelter.dk, where all shelter owners in Tønder, Esbjerg, Fanø and Varde municipalities now have the option of presenting their shelters, and outdoor lovers can book them. The first three shelters in the Wadden Sea area to join bookenshelter.dk are located on the Marsh Trail in Tøndermarsken. 71


TEKST Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent, Nationalpark Vadehavet

DANMARKS FØRENDE LEJRSKOLE-DESTINATION I Nationalpark Vadehavet er en række aktører gået sammen om at skabe unikke lejrskole-tilbud. Udgangspunktet er en natur med status som UNESCO verdensarv. De fleste husker, da de var på lejrskole. Også selv om det kan være mange år siden. For hvad enten det var en uge i Bogense eller i Bøvlingbjerg, så var hjemturens kuffert ikke kun fyldt med godt beskidt tøj – den var også propfuld af skønne minder. Nationalpark Vadehavet er et oplagt mål for lejrskoler og har taget imod glade elever igennem mange år. Vadehavets natur har helt officielt fået prædikat som ’verdensklasse’ og ’uerstatteligt’, og dertil kommer en meget rig og anderledes historie, kultur og kulturhi-

storie, man kan dykke ned i. Kulturarven er stadig yderst levende og kan opleves ’live’. Et eksempel er musikken på Fanø. Oven på dette fundament samarbejder en række aktører i området med Nationalpark Vadehavet og undervisningsportalen Mit Vadehav om at udvikle Vadehavet som landets førende lejrskoledestination. Knap 20 aktører er med i samarbejdet. De kommer fra hele vadehavsområdet, der strækker sig fra Blåvandshuk og Varde i nord til landegrænsen ved Tønder og Højer i syd. Cirka halvdelen af aktørerne er overnatningssteder, mens de øvrige tilbyder undervisningsforløb, guidede ture, oplevelser mv.

Det er en helt oplevelse for livet, når man ved lavvande kan komme ud at vandre på de enorme vadeflader. Foto: Thomas Høyrup Christensen/ Frame&Work Von dem Erlebnis, bei Ebbe über die weiten Flächen des Watts zu wandern, zehrt man ein Leben lang. Getting out at low tide and walking on the vast tidal flats is an unforgettable experience.

EN SAMLET PAKKE Alle lejrskole-aktørerne er i forvejen en del af Nationalpark Vadehavets partnernetværk, Ribe er Danmarks ældste by med spændende historier om bl.a. vikinger, middelalder og hekseafbrændinger. Foto: Wasabi Film Ribe ist die älteste Stadt in Dänemark mit interessanten Geschichten beispielsweise über Wikinger, das Mittelalter und Hexenverbrennungen. Ribe is the oldest town in Denmark with many exciting stories about Vikings, the Middle Ages and the burning of witches.

72


Nordeuropas største strande finder man i vadehavsområdet, og de rummer store muligheder for sjove og spændende ekskursioner. Foto: Thomas Høyrup Christensen/Frame & Work Die größten Strände Nordeuropas findet man im Wattenmeergebiet. Sie bieten viele Möglichkeiten für lustige und interessante Ausflüge. The Wadden Sea area has the largest beaches in northern Europe, providing excellent opportunities for enjoyable, fascinating excursions.

73


FAKTA

DE ER MED LEJRSKOLE­ SAMARBEJDET I NATIONALPARK VADEHAVET Overnatning Danhostel Tønder Skærbækcentret Vadehavslejrskolen, Højer Hohenwarte, Højer Mellerupcentret Danhostel Ribe Ribe Camping Sportspark Blaavandshuk Koncepthotel og Danhostel Oksbøl Ture, aktiviteter, læring, oplevelser: Naturcenter Tønnisgård, Rømø Museum Sønderjylland - Højer Mølle Sort Safari, Møgeltønder Varde Museum Sydvestjyske Museer NaturKulturVarde Vadehavscentret, V. Vedsted Mandøbussen Naturstyrelsen Blåvandshuk Links www.lejrskoleivadehavet.dk www.nationalparkvadehavet.dk www.mitvadehav.dk

74

Vadehavet byder på masser af anderledes natur, som er spændende at kigge nærmere på. Foto: Thomas Høyrup Christensen/ Frame&Work Das Wattenmeer hat eine ganz andere Natur zu bieten und es ist interessant, sie einmal näher zu betrachten. The Wadden Sea boasts a wealth of unique nature, which is fascinating to explore at close quarters.

og de kender hinanden godt indbyrdes. Fordelen er, at de derved kan bidrage med at sammensætte en samlet pakke, som indeholder alle elementer i et godt lejrskole-forløb: overnatning, bespisning, ture, udflugter, undervisningsforløb, oplevelser osv. Til sammen har aktørerne en enorm erfaring og viden at trække på, og det giver tryghed for lærerne i forhold til at tage eleverne med ud at opleve en meget anderledes natur. Generelt har aktørerne en meget personlig tilgang til deres kunder. Der bliver taget hånd om gæsterne, og værterne tænker også på de små detaljer, som er afgørende for en god lejrskoleoplevelse. Undervisningsportalen Mit Vadehav er en del af vadehavspakken og en vigtig ressource, når man skal på lejrskole i Nationalpark Vadehavet. Den er udviklet af en række dygtige formidlere fra netværket Vadehavets FormidlerForum og har efterhånden 15 år på bagen. På www.mitvadehav.dk finder man masser af inspiration og flere end 200 opgaver tilpasset de forskellige klassetrin. Lærere har ofte fremhævet, at deres lejrskole ved Vadehavet ikke ’kun’ bestod af en uges fede oplevelser, men at de ved at bruge Mit Vadehav kunne skabe et godt samlet forløb med forberedelse, ophold og efterbearbejdning af lejrskolen. NATUR, KULTUR OG HISTORIE Man kommer ikke uden om tidevandet, når man besøger vadehavsområdet. Sammen med


et landskab under konstant forandring skaber tidevandet rammerne for et fantastisk dyre- og planteliv, som ikke findes andre steder i Danmark. De helt særlige naturforhold spiller også kraftigt ind i forhold til kulturen og ikke mindst kulturlandskabet. Her er de høje havdiger, de mange sluseanlæg og de enorme, inddigede marskområder nok de mest markante. Historisk byder vadehavsområdet på et utal af emner, man kan dykke ned i: Danmarks ældste by, Ribe, blev grundlagt i den tidlige vikingetid og emmer samtidig af middelalder og renæssance. Igennem tiderne har også hvalfangst, skibsfart, vindenergi og turisme præget området. Med en lidt slidt frase kan man sige, at kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan fylde i et lejrskoleophold ved Vadehavet.

Der er masser af vilde historier at hente i Vadehavet – fx den om krabben med hele to tissemænd … Foto: Ditte Hviid Es gibt viele verrückte Geschichten im Wattenmeer - beispielsweise die Geschichte der Krabbe mit ganzen zwei Pimmeln... There are a myriad of gripping Wadden Sea stories – for example, the one about the crab with an impressive two willies…

DEUT SCH / EN G LI SH

Dänemarks beliebtestes Ziel für Aufenthalte im Landschulheim

The Leading School Camp Destination in Denmark

Der Nationalpark Vadehavet bietet sich für Landschulheimaufenthalte nur so an und hat im Laufe der Jahre viele fröhliche Schüler in Empfang genommen. Die Natur des Wattenmeers ist einmalig. Hinzu kommen eine reiche und ganz andere Geschichte, Kultur und Kulturgeschichte. Das Kulturerbe ist dort noch quicklebendig und kann ‚live‘ erlebt werden. Ein Beispiel ist die Musik auf Fanø.

The Wadden Sea National Park is an ideal setting for school camps and has been welcoming delighted pupils for many years. The nature of the Wadden Sea is world class. There is also an abundance of unusual history, culture and cultural history. The cultural heritage is still extremely alive and visitors can experience it ‘in the flesh’. One example is the music on the island of Fanø.

Auf dieser Grundlage arbeiten eine Reihe von Akteuren in der Gegend an dem Nationalpark Vadehavet und dem Unterrichtsportal Mit Vadehav (Mein Wattenmeer), um das Wattenmeer zum meistbesuchten Ziel für Landschulheimaufenthalte zu machen.

In addition, a number of operators in the area are collaborating with the Wadden Sea National Park and the educational portal ‘My Wadden Sea’ to develop and promote the Wadden Sea as the very best school camp destination in Denmark.

Knapp 20 Akteure beteiligen sich an dieser Zusammenarbeit. Sie kommen aus allen Teilen des Wattenmeergebietes, das von Blåvandshuk und Varde im Norden bis zur Landesgrenze bei Tønder und Højer im Süden reicht. Zusammen haben die Akteure einen reichen Erfahrungsschatz und umfassendes Wissen, was den Lehrern Sicherheit bietet, wenn sie die Schüler mitnehmen, um eine ganz andere Natur zu erleben.

Around 20 operators are involved in the collaboration. They come from all over the Wadden Sea area, which extends from Blåvandshuk and Varde in the north to Tønder and Højer near the border with Germany in the south. Together, the operators possess a wealth of experience and knowledge on which to draw. This provides teachers with a great sense of security when taking out their pupils to discover the extraordinary nature.

Ganz allgemein haben die Akteure einen sehr persönlichen Zugang zu ihren Kunden. Man kümmert sich um die Gäste und die Gastgeber denken auch an die kleinen Details, die einen Aufenthalt im Landschulheim zu einer gelungenen Erfahrung machen.

In general, the operators have a very personal approach to their customers. They take care of guests, and the hosts also take into account all the tiny details that are so crucial for a positive schoolcamp experience.

75


TEKST Henrik Mikaelsen udviklingskonsulent Nationalpark Vadehavet

DEN MARINE NATIONALPARK I et storstilet formidlingsprojekt ’Velkommen til Nationalpark Vadehavet’ skal en række porte, velkomststeder og infosteder hjælpe med at fortælle de fantastiske, men ofte lidt skjulte fortællinger fra nationalparken.

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg får i efteråret 2021 status som port til nationalparken. Billedet her er fra museets store saltvandsakvarium. Foto: FIMUS Das Fischerei- und Seefahrtsmuseum in Esbjerg erhält im Herbst 2021 den Status als Einfallstor zum Wattenmeer. Das Bild zeigt das große Meerwasseraquarium des Museums. In autumn 2021, the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg will become a National Park gateway. This is a photo of the museum’s large saltwater aquarium.

76

Langt den største del af Nationalpark Vadehavet er havområde med et evigt skiftende tidevand. Her begynder fødekæden med en enorm produktion af mikroskopisk liv, der ender som et sandt overflødighedshorn af føde for millioner af fugle. Tidevandet betyder, at livsbetingelserne her i overgangen mellem land og vand konstant forandrer sig, og at planter og dyr løbende må tilpasse sig. Det samme gælder for de mennesker, der har valgt at bo ved Vadehavet. Nationalpark Vadehavet gennemfører i de kommende år et projekt, som skal give besøgende og lokale en førsteklasses formidling af disse spændende fortællinger fra nationalparken. Mange af dem kan nemlig være svære at se ved første øjekast. Men ude i landskabet og på det, vi kalder portene til nationalparken, kan du snart finde information, som viser dig, hvor fantastisk Vadehavet og nationalparken er. Nogle af de første steder fortæller vi om her: VELKOMSTSTED LIGE PÅ GRÆNSEN Det første sted, du kan besøge denne sommer, er det gamle grænsevogterhus ved Siltoft syd for Højer. Det ligger helt bogstaveligt på grænsen til Tyskland, oppe på et dige, og med en mageløs udsigt over de inddigede områder, kogene. Stedet bliver et af fem planlagte velkomststeder, hvor du kan holde pause, når du er på tur, komme i tørvejr og ly samt benytte et toilet. I grænsevogterhuset vil der være en lille udstilling, som beretter om digerne, naturen og husets funktion som post for


Skitseforslag: I det gamle lodshus bores der huller i de tilmurede vinduer. Nogle peger ud på særlige steder i landskabet, og i andre indsættes glas med tryk af historiske fotos af, hvordan landskabet og livet i området har været. Illustration: JAC Studios Skizzenvorschlag: In die ummauerten Fenster des alten Lotsenhauses werden Löcher gebohrt. Einige weisen auf besondere Orte in der Landschaft hin, in andere setzen wir Glas mit Drucken historischer Fotos ein, die zeigen, wie die Landschaft und das Leben in der Region gewesen sind. Sketch proposal: Holes are drilled in the walled windows in the old pilot house. Some point to special places in the landscape, and in others, glass is inserted with prints of historical photos of how the landscape and life in the area has been.

På flere infosteder opstiller vi lave plinte i stedet for traditionelle skilte. De er lavet i genbrugt beton og kan stå fast i det barske vejr langs kysten. På plinten formidles bl.a. den helt unikke natur og kultur på stedet. Illustration: JAC Studios An mehreren Informationspunkten werden wir anstelle traditioneller Schilder niedrige Sockel aufstellen. Sie bestehen aus recyceltem Beton und halten dem rauen Wetter entlang der Küste stand. At several information points, we will set up low plinths instead of traditional signs. They are made of recycled concrete and can withstand the harsh weather along the coast.

kontrol med grænsen. Huset bliver renoveret i regi af Tøndermarsk Initiativet, som også står bag vandreruten Marskstien, der går lige forbi huset. Det lille korps af folk, der passer på stierne, vil du derfor også kunne møde i huset, når de holder pause. TRE NEDSLAG PÅ FANØ De første infosteder kan du se på Fanø til efteråret 2021. Det ene placeres ved lystbådehavnen i Nordby, hvor et lille plateau rækker helt ud til kanten af vaden. Her peger vi ud på, hvor det første af øen Fanø blev skabt, og du vil se et udsnit af vaden i model, som viser,

hvor meget liv der er i et enkelt lille stykke – og så kan du jo prøve at regne på, hvor meget det bliver til, når du kigger ud over hele vaden! Det andet infosted bliver ved ’Børsen’ i det smukke Sønderho. Temaet her bliver landskabets udformning og udvikling i relation til menneskets brug af stedet som havn. Det sidste infosted bliver oppe på Kikkebjerg i og ved det gamle lodstårn. Her vil en model vise det kuperede landskab, og hvordan det dykker ned i Grådyb, den naturlige rende, som fører ind til Esbjerg Havn. Et sted som var skyld i mange dramatiske forlis, som du også kan høre om her. 77


TO NYE PORTE Højer Mølle og Vadehavscenteret er allerede i funktion som porte til nationalparken, og med projekt ’Velkommen til Nationalpark Vadehavet’ kommer der yderligere fire. De to første bliver indviet i efteråret 2021. Fiskeriog Søfartsmuseet i Esbjerg bliver den første. Her er planen, at du som gæst kan komme helt tæt på det vadehav, som du måske synes er lidt farligt på grund af tidevandet – og måske også lidt snasket med de store, mudrede mudrede vadeflader. Vi hiver simpelthen vaden ind på museet, så du trygt og sikkert kan komme helt tæt på. Du vil kunne se – og måske røre – ved det liv, der findes såvel over som under vandet. Måske skal du bagefter ud at stå på den rigtige vade? Den anden port åbner i den nyrenoverede fyrmesterbolig på Blåvandshuk Fyr. Vardemuseerne lægger nyt tag på, og indretter et helt nyt cafe- og billetområde, og en fantastisk terrasse ved huset. I disse rammer kommer denne port til at fortælle om de stærke kræfter, der er på spil, når havstrømme og vind modellerer om på landskabet, over og under vandet. Tager du efterfølgende de 170 trappetrin op til fyrtårnets top, får du en mageløs udsigt ud over Vadehavet, hvor det møder Vesterhavet. På portene viser vi dig ud til andre steder i nationalparken, hvor du kan opleve det, du lige har hørt om, eller opdage helt nye steder. Vi guider dig godt og sikkert ud, bl.a. til de infosteder, vi placerer rundt i nationalparken på steder, som er nemme at komme til, og hvor du kan opleve den natur og kultur, der er så speciel for området. Velkommen til Nationalpark Vadehavet!

FA KTA

VELKOMMEN TIL NPV Projektet 'Velkommen til Nationalpark Vadehavet' gennemføres frem til 2023. Det er støttet af Nordea-fonden, Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune, Fanø Kommune, Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Naturstyrelsen. Der er planlagt fire nye porte: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Blåvandshuk Fyr, Myrthuegård og Tønnisgård. Højer Mølle og Vadehavscenteret er allerede porte. Ud over velkomststedet i Siltoft er der også planlagt velkomststeder ved Kammerslusen, på Skallingen, Mandø og Ho Havn. De tre nævnte infosteder på Fanø bliver de første i rækken. Senere kommer der flere til rundt om på øen. Det kommer der også på Mandø, sammen med et nyt stisystem. Der kommer også infosteder på Rømø, ved Rømødæmningen, Sneum Sluse og Havnepladsen Varde.

78

D E U T S C H / E N G L IS H

Der marine Nationalpark Im kommenden Jahr führt der Nationalpark Vadehavet das Projekt ‚Willkommen im Nationalpark Vadehavet‘ durch. Eine Reihe von Einfallstoren, Begrüßungsorten und Info-Posten sollen die fantastischen, häufig aber etwas versteckten Geschichten über Dänemarks marinen Nationalpark vermitteln. Im Sommer 2021 eröffnet das alte Grenzwächterhaus bei Siltoft, südlich von Højer als Begrüßungsort und die ersten Info-Posten werden zum Herbst auf Fanø fertiggestellt. Højer Mølle und das Vadehavscenteret fungieren bereits als Einfallstore zum Nationalpark. Im Rahmen des Projektes kommen noch vier weitere hinzu. Zwei davon werden im Herbst 2021 eingeweiht. Das erste wird das Fischerei- und Seefahrtsmuseum in Esbjerg sein. Geplant wird dort, dass Gäste unmittelbar Kontakt zu dem Wattenmeer aufnehmen können, das aufgrund der Gezeigten etwas gefährlich wirken kann. Das zweite Einfallstor wird in dem frisch renovierten Leuchtturmwärterhaus am Leuchtturm Blåvandshuk Fyr eröffnet. In einem ganz neuen Rahmen wird dort vermittelt, mit welchen immensen Kräften die Meeresströmungen und Winde die Landschaft über und unter der Wasseroberfläche verändern. Von der Leuchtturmspitze hat man einen einmaligen Blick. An den Einfallstoren werden Informationen über andere Orte im Nationalpark vermittelt, an denen man das zuvor Erfahrene erleben oder ganz neue Stellen entdecken kann. Unsere Führungen in die ganz besondere Natur und Kultur sind gut - und vollkommen sicher. Willkommen im Nationalpark Vadehavet!

The Marine National Park Over the next few years, the Wadden Sea National Park will be implementing the project, ‘Welcome to the Wadden Sea National Park’. A number of gateways, welcome centres and information points will convey the fantastic, but often slightly hidden stories about Denmark’s marine national park. In the summer of 2021, the old border custodian’s house at Siltoft south of Højer will open as a welcome centre and the first information points will open on Fanø this autumn. Højer Mill and the Wadden Sea Centre already serve as gateways to the National Park. The project will include the addition of four more. Two of them will be inaugurated in autumn 2021. The first will be the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg. The plan is for guests to enjoy a close encounter with the Wadden Sea, which, on account of the tide, can come across as rather dangerous. The second gateway will open in the newly-refurbished lighthouse keeper’s residence at the Blåvandshuk Lighthouse. In a new setting, visitors will be able to hear all about the powerful forces at work when ocean currents and wind change the landscape, both above and below the water. The top of the lighthouse offers an unrivalled view. The gateways will provide visitors with glimpses of other places in the National Park, where they can then experience what they just heard about or discover completely new places. We will guide you safely on your way as you embark on your discovery of the area’s unique nature and culture. Welcome to the Wadden Sea National Park!


PARTNERE I NATIONALPARK VADEHAVET Partner im Nationalpark Wattenmeer Partners in The Wadden Sea National Park

FORMIDLING / VERMITTLUNG / COMMUNICATION

Rømø Tours............................................................... www.romo-tours.dk

Ballum Landsbyforening.............................................. www.ballumby.net

Rømøforeningen........................................................ www.rømø6792.dk

Ballum Naturklasse...................................................... www.ballumby.net

Rømø-Tønder Turistforening.................................... www.romo-tonder.dk

Birdguidewalk.................................................... Facebook: Birdguidewalk

Scanoropa Bus..................................................... www.scanoropa-bus.dk

Bjarne Kiholm.................................................... Facebook: Bjarne Kiholm

Sort Safari.................................................................... www.sortsafari.dk

Blåvand Fuglestation.................................... www.blåvandfuglestation.dk

Storkejlænder Shanty Kor ................................... www. storkejlaender.dk

Darum Lokalråd............................................................... www.darum.dk

Strandskaden......................................................... www.strandskaden.dk

Destination Vadehavskysten................................www.vadehavskysten.dk

Sydvestjyske Museer..................................... www.sydvestjyskemuseer.dk

Destination Vesterhavet...................................... www.visitvesterhavet.dk

Tønder Egnens Guider..................................www.toender-egnsguider.dk

Det Maritime Ribe............................................www.det-maritime-ribe.dk

Tønder Kommune...........................................................www.toender.dk

Esbjerg Kommune............................................www.esbjergkommune.dk

Tønder Kommunes Biblioteker............................................. www.tbib.dk

Esbjerg Kommunes Biblioteker........................... www.esbjergbibliotek.dk

Tønnisgaard Naturcenter.......................................... www.tonnisgaard.dk

Fanø Bogtrykkeri ApS.............................................. www.fanougeblad.dk

Ugeavisen Tønder.......................................... www.ugeavisen.dk/toender

Fanø Fuglestation..........................................Facebook: Fanø Fuglestation

Vadehavet by Foot............................................www.vadehavetbyfoot.dk

Fanø Kommune.................................................................www.fanoe.dk

Vadehavets Formidlerforum........................................... www.vadehav.dk

Fanø Kunstmuseum..................................... www.fanoekunstmuseum.dk

Vadehavets Mediecenter Aps.................................... www.fanøposten.dk

Fanø Museum ..................................................... www.fanoemuseum.dk

Vadehavets Oplevelser............................... www.vadehavetsoplevelser.dk

Fanø Natur.................................................................. www.fanonatur.dk

Vadehavscentret................................................www.vadehavscentret.dk

Fanø Oyster King.......................................................www.oyster-king.dk

Vadehavssmedjen............................................www.vadehavssmedjen.dk

Fanø Højskole..................................................... www.fanoehoejskole.dk

Varde Bibliotek.............................................................. www.vardebib.dk

Fanø Skibsfarts og Dragtsamling.........................www.fanoskibs-dragt.dk

Varde Kommune................................................ www.vardekommune.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet...................................................www.fimus.dk

Vardemuseerne.....................................................www.vardemuseum.dk

Fonden Gamle Sønderho.........................www.fondengamlesonderho.dk

Venner af Rømøs Natur.............................................. www.rømø6792.dk

Foreningen Everten Rebekka af Fanø..................... www.rebekkafanoe.dk

Vester Vedsted Landsbyforening.............................www.vestervedsted.dk

Foreningen Fannikerdagen................................... www.fannikerdagen.dk

Viden & Vaden...................................................... www.videnogvaden.dk

Foreningen Højer Vandtårn.................................................. www.fhvt.dk

Visit Esbjerg (Destination Vadehavskysten)...........www.vadehavskysten.dk

Foreningen Mandøhuset....................................... www.mandoehuset.dk

Visit Fanø (Destination Vadehavskysten)..............www.vadehavskysten.dk

Foreningen Martha af Sønderho....................... www.marthasonderho.dk

Visit Ribe (Destination Vadehavskysten)...............www.vadehavskysten.dk

Galleri KunstART by Daisy Dahl.................................... www.daisydahl.dk Hjerting Kanelaug.................................................. www.hjerting-kane.dk Kulturcentret Kiers Gaard.......................................... www.kiers-gaard.dk Kunstnerhuset i Skærbæk....................www.kunstnerhuset-vadehavet.dk Lokalforeningen Janderup ............................................www.janderup.dk Mandø Fællesråd.......................................... www.mandoefaellesraad.dk Mandøbussen..................................................... www.mandoebussen.dk Mandøforeningen......................................... www.mandoeforeningen.dk Museum Sønderjylland, Højer Mølle................ www.msj.dk/hoejer-moelle Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder....................... www.msj.dk Myrthue - Natur, Kultur, Læring......... www.myrthue.esbjergkommune.dk Nationalmuseets Kommandørgård.................................. www.natmus.dk Nationalpark Safari......................................... www.nationalparksafari.dk Naturfotograf Aage Mathiesen............................ www.naturgalleRibe.dk NaturKulturVarde..............................................www.naturkulturvarde.dk Naturstyrelsen Blåvandshuk................................... www.naturstyrelsen.dk Naturstyrelsen Vadehavet...................................... www.naturstyrelsen.dk Ribe Træskibslaug........................................... www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe VikingeCenter.......................................... www.ribevikingecenter.dk Rømø Menighedsråd..........................................www.sctclemensromo.dk

79


OVERNATNING / UNTERKUNFT / ACCOMMODATION

FRILUFTSLIV / AKTIVITÄT / OUTDOOR

Ballum Camping.................................................www.ballumcamping.eu

Danmarks Jægerforbund, Kreds Vadehavet........www.jaegerforbundet.dk

Bed & Kitchen.................................................... www.birgitte-valentin.dk

Esbjerg Golfklub...................................................................www.egk.dk

Dahlgren ferielejlighed.............................................................................

Esbjerg Roklub..................................................... www.esbjerg-roklub.dk

Daler Camping.......................................................www.dalercamping.eu

Vadehavets Bådklubber.......................... www.vadehavetsbaadklubber.dk

Dancenter Rømø......................................................... www.dancenter.dk

Vesthop......................................................................... www.vesthop.dk

Danhostel Ribe..................................................... www.danhostel-ribe.dk Danhostel Rømø................................................. www.danhostelromo.dk

FØDEVARER / LEBENSMITTEL / FOOD

Darum Camping................................................. www.darumcamping.dk

Ballum Slusekro...................................................www.ballumslusekro.dk

Drivvejens Bed & Breakfast..............................................www.visitribe.nu

Blæsbjerggård Ribe.................................................... www.helnaturlig.dk

Esbjerg Park.............................................................www.esbjergpark.dk

Enghavegård Osteri og Gårdbutik............ www.enghavegaard-hobugt.dk

Enjoy Resorts........................................................... www.enjoyresorts.dk

Esbjerg Bryghus.............................................. www. esbjergbryghus.com

Fanø Night & Stay........................................................www.fanoestay.dk

Fanø Angus og Merino...........................Facebook: Fanoeangusogmerino

Farm Rudbeck...............................................................www.rudbecks.dk

Fanø Bryghus........................................................ www.fanoebryghus.dk

Feldberg Strandcamping.........................www.feldbergstrandcamping.dk

Fjordgård Vin & Vadehav............................................ www.fjordgaard.dk

Feriepartner Rømø....................................... www.feriepartner.dk/roemoe

Fjordgården.............................................................................................

Fæbrogaard.............................................................www.faebrogaard.dk

Frøken A.......................................................................www.froekena.dk

Hjerting Badehotel.......................................... www.hjertingbadehotel.dk

Fåreavl v/Niels Chr. Nielsen.......................................................................

Hohenwarte.............................................................www.hohenwarte.dk

Havervadgård......................................................www.havervadgaard.dk

Hos Else og Keld...................................................www.hoselseogkeld.dk

Havnens Fiskehus.............................................. www.havnensfiskehus.dk

Hostel Rudbøl.................................................... Facebook: Hostel Rudbøl

Ho Bugt Oksen.................................................Facebook: Ho Bugt Oksen

Hotel Ansgar.............................................................www.hotelansgar.dk

Holms Røgeri........................................................... www.holmsrogeri.dk

Hotel Britannia..............................................................www.britannia.dk

Marsk Produkter, Emmerlev............................ www.marsk-produkter.com

Hotel Dagmar......................................................... www.hoteldagmar.dk

Kammerslusen Aps.............................................. www.kammerslusen.dk

Hotel Kommandørgården......................... www.kommandoergaarden.dk

Nationalparkens Honning.........................................................................

Hvidbjerg Strand Feriepark........................................... www.hvidbjerg.dk

Poseidon Rejer A/S................................................. www.vadehavsrejer.dk

Kellers Badehotel & Spisehus............................. www.kellersbadehotel.dk

Restaurant Ambassaden..................................www.ambassadenfanoe.dk

Klægager.....................................................................www.klaegager.dk

Rudbecks Ost & Deli......................................................www.rudbecks.dk

KonceptHotel & Danhostel Blåvandshuk ................ www.koncepthotel.dk

Rømø Shellfish....................................................... www.romoshellfish.dk

Kruse Udlejning.....................................................www.bb-vadehavet.dk

Rømø Slagteren................................................... www.romoslagteren.dk

Lynggaard - Fanø Strand Feriehuse............................www.sologstrand.dk

Sjelborg Strand.....................................................www.sjelborgstrand.dk

Mandø Bed & Breakfast............................................www.bb-mandoe.dk

Spiseriget..................................................................... www.spiseriget.dk

Mandø Brugs & Camping...................................... www.mandoebrugs.dk

Sønderho Gårdbutik - I/S Vester Storetoft.... www.sonderhogaardbutik.dk

Marskcamp............................................................ www.marskcamp.com

Sønderho Kro......................................................... www.sonderhokro.dk

Marskhotellet.........................................................www.marskhotellet.dk

Vadehavs Spirits................................................www.vadehavsspirits.com

Mellerup Centret............................................... www.mellerupcentret.dk

Vadehav Marsk & Mad.............................................................................

Motel Apartments........................................... www.motel-apartments.dk

Varde Ådals Oksekød......................................www.vardeådaloksekød.dk

Motel Rovli.......................................................................... www.rovli.dk

Vestbien.........................................................................www.vestbien.dk

Novasol Dansommer Rømø.............................................www.novasol.dk

Vester Vedsted Vingaard............................................ www.vvvingaard.dk

Rejsby Ferieboliger B&B.............................http://rejsby-ferieboliger-bb.dk/

WestBrew....................................................................www.westbrew.dk

Restaurant Vadehavet Mandø..............................www.klithusmandoe.dk

Økotopen....................................................................www.økotopen.dk

Ribe Byferie Resort.................................................... www.ribe-byferie.dk Ribe Camping......................................................... www.ribecamping.dk

EVENT / EVENT / EVENT

Rindby Camping..................................................www.rindbycamping.dk

Art Jam.............................................................................www.artjam.dk

Rødgaard Camping........................................ www.rodgaard-camping.dk

Club Fanø................................................................... www.clubfanoe.dk

Skærbæk Familiecamping..... www.skaerbaekfamiliecamping.dk-camp.dk

Danmarks Østersfestival......................... www.danmarksoestersfestival.dk

Skærbækcentret.............................................. www.skaerbaekcentret.dk

Dansk Vandrelaug Esbjerg.......................................... www.dvl.dk/esbjerg

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Blåvand............www.sologstrand.dk

Digeløbet i Højer...............................................................www.højerif.dk

Sovgodt8..................................................................... www.sovgodt8.dk

Fanø Firma Event................................................ www.fanofirmaevent.dk

Sportspark Blaavandshuk.......................................... .www.sportspark.dk

KUK - Kontoret for Ukontrolleret Kreativitet.............. www.bakskulden.dk

Tidevands Bed & Breakfast.......................................www.tidevandsbb.dk

Kunstrunden Sydvestjylland....................................... www.kunstrunde.dk

Tønder Sport- og FritidsCenter/Tønder Camping .................. www.tsfc.dk

Ribe Fodslaw...................................................................www.fodslaw.dk

Vadehavs Camping......................................... www.vadehavscamping.dk

Vadehavs Touren..............................................Facebook: vadehavstouren

Vadehavslejrskolen......................................... www.vadehavslejrskolen.dk Vestergaarden Bed & Breakfast.......................... www.vestergaarden.com vvevent...........................................................................www.vvevent.dk

80


KUNST / KUNST / ART

ANDRE / WEITERE / OTHERS

Atelier & Galleri v/Birgitte Valentin..................... www.birgitte-valentin.dk

7-kanten.......................................................................www.7-kanten.dk

Atelier Lars Bollerslev.............................................. www.larsbollerslev.dk

Bang Kommunikation..............................................................................

F. Baun.............................................................................. www.fbaun.dk

Blue Water Fonden.............................................................. www.bws.dk

Fanø Keramik.......................................................... www.fanøkeramik.dk

Design Gitta Foldberg............................................ www.gittafoldberg.dk

Galleri MB Art................................................................... www.mbart.dk

Fanø Tegnestue................................................... www.fanø-tegnestue.dk

Højer Pottemageri................................................... www.jyttelysgaard.dk

Fanø Totalservice ............................................. www.fanoetotalservice.dk

Jytte Jespersen.......................................................www.jyttejespersen.dk

Fanø Træ A/S............................................................. www.fanoe-trae.dk

Pernille Bejer............................................................www.pernillebejer.dk

Fiber Visions A/S.....................................................www.fibervisions.com

Photosbyroed........................................................ www.photosbyroed.dk

Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding..........................www.sædding.nu

Ribe Glas........................................................................www.ribeglas.dk

Grundejerf. Småfolksvej............. www.grundejerforening-smaafolksvej.dk

Skulptur og Kunst................................................... www.kurt-schmidt.dk

ISRB......................................................................................www.isrb.dk

Værksted og Galleri Nørremølle............................................www.arlu.dk

Jørgen Hansen Biler A/S................................................... www.jh-biler.dk

UDDANNELSE / AUSBILDUNG / EDUCATION

Lægeklinikken Tangevej...........................www.laegeklinikkentangevej.dk

Konsulenthuset Allégade 24......................................www.allegade24.dk Darum Børneby.....www.skoler.esbjerg.dk/alle-folkeskoler/darum-boerneby

Norlys............................................................................... www.norlys.dk

Erhvervsakademi SydVest..................................................... www.easv.dk

Nybolig Fanø................................................................... www.nybolig.dk

FOF Esbjerg.....................................................................www.fof-vest.dk

Nørremølle Fåremælkssæber....................................................................

Højer Design Efterskole............................www.hoejerdesignefterskole.dk

Ren Strand Fanø...................................................www.renstrandfanø.dk

Ludwig-Andresen-Schule..........................................www.las-tondern.dk

Rømø Cykler..............................................................www.romocykler.dk

Mit Vadehav............................................................. www.mitvadehav.dk

Rømø Legepark ApS......................................................www.romolab.dk

Ribe Katedralskole........................................... www.ribekatedralskole.dk

SB Consulting....................................................... www.sven-buhrkall.dk

Tønder Gymnasium.................................................www.toender-gym.dk

SuperBrugsen, Nordby............................................ www.brugsenfano.dk

UC Syd..............................................................................www.ucsyd.dk

Sønderho Havns Støtteforening............................www.sonderhohavn.dk

Ungdomshøjskolen ved Ribe................................................. www.uhr.dk

Uldsnedkeren.........................................................www.uldsnedkeren.dk

VUC Vest........................................................................ www.vucvest.dk

Wonderful Weddings Denmark............... Facebook: Wonderful Weddings

FØLG NATIONALPARK VADEHAVET Folgen sie dem Nationalpark Wattenmeer Follow the National Park

vadehavet nationalpark vadehavet nationalpark vadehavet nationalparkvadehavet

#vadehavet

www.nationalparkvadehavet.dk

81


GUIDEDE OPLEVELSER I NATIONALPARK VADEHAVET En lang række professionelle aktører står klar til at tage dig med ud i Nationalpark Vadehavet. Guider og naturvejledere sørger for, at du finder de steder, hvor oplevelserne er bedst, og de fortæller de spændende historier, der hører til. Guiderne sørger for, at sikkerheden er optimal i forhold til tidevand og omskifteligt vejr. På en guidet tur i Nationalpark Vadehavet får du den spændende historie serveret præcis dér, hvor oplevelsen er størst. Guiderne har lokalkendskab, og de bringer dig sikkert ud i Vadehavet og hjem igen.

Her finder du guidede ture Her finden sie geführte wanderungen Where to find guided tours

www.nationalparkvadehavet.dk Klik på / wählen Sie / choose ’Det sker i nationalparken’

DEUT SCH / ENG LI SH

Geführte erlebnisse im Nationalpark Wattenmeer

Guided adventures in the Wadden Sea National Park

Viele Veranstalter stehen bereit um Ihnen den Nationalpark Wattenmeer zu zeigen. Vermitter und Ranger sorgen dafür, dass Sie die besten Orte finden, an denen Sie am meisten erleben können, und erzählen die interessanten dazugehörigen Geschichten. Die Ranger sorgen für optimale Sicherheit in Bezug auf Gezeiten und Wetterveränderungen.

A host of professional operators are ready to escort you on a tour of the Wadden Sea National Park. Guides and naturalists will make sure you find the places that have the most to offer and tell you fascinating stories about them. The guides will ensure your safety in terms of tides and changeable weather.

Bei einer geführten Wanderung durch den Nationalpark Wattenmeer bekommen Sie interessante Geschichten serviert, genau dort, wo Sie am meisten erleben können. Die Ranger kennen sich aus und bringen Sie sicher zum Wattenmeer und zurück.

82

A guided tour of the Wadden Sea National Park will enthral and entertain you with fascinating on-the-spot stories. The guides have local knowledge and will lead you safely out into the Wadden Sea and back again.


ÅRET RUNDT Das ganze Jahr / All year Sort sol / Schwarze Sonne / Black Sun Fugletræk / Zugvögel / Migratory birds Østers / Austern / Oysters Sæler / Seehunde / Seals Stranden / Strand / The beach

Østers / Austern / Oysters

dec

Trækfugle / Zugvögel / Migratory birds

nov

Tidevand / Gezeiten / Tide

okt

Sæler / Seehunde / Seals

sep

Strandenge / Strandwiesen / Salt meadows

aug

Stormfloder / Sturmfluten / Storm surges

jul

Sort sol / Schwarze Sonne / Black Sun

jun

Søfart og handel / Seefahrt und Handel / Shipping and trade

maj

Livet på vaderne / Leben im Watt / The life on the tidal flats

Reiseveranstalter in den Nationalpark Wattenmeer Tour organizers in the Wadden Sea National Park

apr

Landskabet / Landschaft / The landscape

TURARRANGØRER I NATIONALPARK VADEHAVET

mar

Bygningskultur / Baukultur / Architectural styles

feb

Atlantvolden / Atlantikwall / The Atlantic Wall

jan

Marskens brug / Marschnutzung / Use of the marsch

Strandenge / Strandwiesen / Salt meadows

NaturKulturVarde, www.naturkulturvarde.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, www.fimus.dk Fanø Event/Oyster King, www.oyster-king.dk Strandskaden, Fanø, www.strandskaden.dk Vadehavscentret, Ribe, www.vadehavscentret.dk Mandøbussen, www.mandoebussen.dk Vadehavssmedjen, Ballum, Facebook: vadehavssmedjen Scanoropa Bus, Højer, www.scanoropa-bus.dk Tønder Egnens Guider, www.toender-egnsguider.dk Naturcenter Tønnisgård, Rømø, www.tonnisgaard.dk Sort Safari, Tønder, www.sortsafari.dk Naturstyrelsen, www.udinaturen.dk Vadehavets Oplevelser, Højer, www.vadehavetsoplevelser.dk Nationalpark Safari, Fanø, www.nationalparksafari.dk Vadehavet by Foot, Rømø, www.vadehavetbyfoot.dk

Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø tlf. +45 72 54 36 34

vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Redaktionen er afsluttet 4. juni 2021 Tak til Alle bidragydere Oversættelse Easy Translate, København Forsidefoto Lars Roed, Photosbyroed, Ribe

N VA

EM ÆRK

Denne tryksag er klimakompenseret i henhold ti ClimateCalc.

E

T

www.nationalparkvadehavet.dk

Ansvarshavende redaktør Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent

S

NATIONALPARK MAGASIN udgives af

Kompensation er købt ho South Pole Carbon

Grafisk design KIRK & KLØGT, Ribe

www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000001/D

Tryk Rosendahls/Stibo, Esbjerg Oplag 50.000 eksemplarer ISBN 978-87-93477-16-2 (EAN 9788793477162)

Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc.

Tryksag 5041 0004

Kompensation er købt hos: South Pole Carbon

www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000001/DK

83


Oksbøl Ø

Billum

Janderup

7

48 431

4

431

d Var

475

463

Varde

Næsbjerg Agerbæk

S

475

431

Marbæk

m

Å

3

Hjerting

191

463

5

191

1

Esbjerg

Tjæreborg 6

8

425

24

Holsted Stationsby

Gørding

11

7

Holsted

Bramming

24

42

5

Naturlegeplads / Naturspielplatz / Nature playground Hundeskov / Hundewald / Off leash dog park

E20

19

6

Nordby

Vejrup

E20

447

Skallingen

Badestrand / Strand / Beach

Glejbjerg

12

Ho

eu

2

30

Oksby

475

1

11

Blåvandshuk

Årre

Sn

V

11

1 18

Naturpark Vesterhavet

N

g Kon

Fanø

32

Gredstedbro

Vilslev

24

9

32

Kitesurfing og/und/and windsurfing

Sønder

Sønderho

Ribe

Cykel: Vestkystruten / Fahrrad Route: Vestkystruten / Biking: Vestkystruten

Ribe Å

11

12

24

Vester Vedsted

Mandø

179

13

Sejlrende / Fahrrinne / Channel

Egebæk-Hviding

11

Cykel: Panoramarute / Fahrrad Route: Panoramarute / Biking: Panorama route

Færgerute / Fährverbindung / Ferry route: Esbjerg Fanø

Arn

Rejsby Å

Nationalparkens afgrænsning / Grenze des Nationalparks / Definition of the National Park Færdsel forbudt / Zutritt verboten / No trespassing (Langli åben/geöffnet/open fra/vom/from 16.07–14.09)

Brøns

Brøns Å 175

11

Militært skydeområde – adgang forbudt / Militärbereich – Zutritt verboten / Military shooting area – no trespassing

14 Juvre

Skærbæk Lakolk

Ballum Sluse 175

15

Døstrup

Havneby

40

Br ed

1

11

BESØGSCENTRE

Arrild

25

Rømø

175

419

Angående sejlads i kajak: Se ruter og beskrivelser på udinaturen.dk / Für Kajak: Siehe Routen und Beschreibungen auf udinaturen.dk / Routes for kayaking: Please visit udinaturen.dk

BESUCHERZENTRREN / VISITOR CENTRES

Løgum

Bredebro

Hjerpsted

11

Visby

419

419

Emmerlev

16 Vidå

Højer 419 17

Møgeltønder

11

Tønder 18

10 km

5

43

Je 8

11

1. Blåvand Naturcenter 2. Tirpitz 3. Myrthuegård 4. Varde Museum 5. Fiskeri- og Søfartsmuseet 6. Esbjerg Museum 7. Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling 8. Fanø Museum 9. Sønderho Gl. Fuglekøje 10. Sydvestjyske Museer – Museet Ribes Vikinger 11. Ribe VikingeCenter 12. Vadehavscentret 13. Mandøhuset 14. Nationalmuseets Kommandørgård 15. Naturcenter Tønnisgård 16. Bag Diget 17. Museum Sønderjylland – Højer Mølle 18. Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder

437

10

25

Kitebuggy og strandsejlads / Kitebuggy und Blocart / Kitebuggy and blocart

Rudbøl

Sæd