Nationalparkmagasin nr. 5, 2018

Page 1

NATIONALPARK MAGASIN 84 sider om den unikke natur og de fantastiske oplevelser i Vadehavet / 84 Seiten über die eimalige Natur und phantastische Erlebnisse im Wattenmeer

Kom med på en vandring på havets bund To måneder om året må man besøge Vadehavets mindste ø, Langli / Kommen Sie mit zu einer Wanderung auf dem Meeresboden

Til kamp mod hav-fald

Fanø-familie er på stranden hver dag for at samle affald og rydde op / Kampf gegen den Müll aus dem Meer

Uendelige øjeblikke ved Vadehavet Tre storby-kunstnere er blevet fuldstændig forelskede i området / Unendliche Momente am Wattenmeer Pas nu godt på oceanerne Tvillinger fra Vadehavet retter appel til verdenslederne / Rettet die Weltmeere Tsunami, storme og havspejlsstigninger Naturkræfter har styret udviklingen af Rømø / Tsunami, Stürme und der Anstieg des Meeresspiegels


VORES VERDENSARV VORES VERDENSARV

Oplev et af naturens vidundere og bidrag til at bevare det www.vadehavet-verdensarv.dk Oplev et af naturens vidundere og bidrag til at bevare det www.vadehavet-verdensarv.dk

Photo: Deff Westerkamp Photo: Deff Wes

DER ER ET STED – HVOR DER ERHIMMEL ET STEDOG – JORD MØDES HVOR HIMMEL OG JORD MØDES


Indhold / Inhalt

5 14 20 22 32 40 42

Fanø-familie rydder op på stranden hver dag – året rundt Familie aus Fanø säubert den Strand täglich, das ganze Jahr über

Prægtig plante i et trekantsdrama Prächtige Pflanze in einem Dreiecksverhältnis

Spektakulær velkomst til Verdensarven og nationalparken Spektakuläre Begrüßung im Weltkulturerbe und im Nationalpark Skestorke sikrede førstepladsen Löffler auf Platz 1

Rømøs geologiske historie Rømøs geologische Geschichte

50 56 68 76 78 84

Et løft til natur og mennesker på Mandø Einsatz für Natur und Menschen auf Mandø

På vandring i Tøndermarsken Eine Wanderung durch die Tøndermarsch

Blandt muslinger og malurt Zwischen Miesmuscheln und Wermutkraut

Prisregn til vadehavs-bygninger Preise für Wattenmeer-Gebäude Vadehavs-brødre: Pas godt på verdenshavene Wattenmeer-Brüder: Schützt die Weltmeere

Vadehavs-kultur, du bare skal oplever Wattenmeer-Kultur, die man erlebt haben muss

Følg, se og oplev Vadehavet Folgen, sehen und erleben sie die Wattenmeer

Uendelige øjeblikke ved Vadehavet Unendliche Momente am Wattenmeer

NATIONALPARK MAGASIN udgives af Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø tlf. +45 72 54 36 34 vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Ansvarshavende redaktør Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent Redaktionen er afsluttet 8. juni 2018 Tak til Alle bidragsydere Oversættelse Easy Translate, København Forsidefoto Robert Attermann/Red Star Grafisk design Kirk & Kløgt, Ribe Tryk Rosendahls, Esbjerg ISBN 978-87-93477-12-4 (EAN 9788793477124) www.nationalparkvadehavet.dk

3


Vi brænder for Vadehavet / Begeisterung für das Wattenmeer

Nationalpark Vadehavets natur er i verdensklasse. Menneskene og kulturarven i vadehavsområdet er også noget ganske særligt. Det vrimler med ildsjæle, som deler et fælles mål om at benytte, beskytte og udvikle området med respekt for fortid, nutid og fremtid. De kerer sig om naturen. De er del af noget større, hvor de hver i sær finder mening og glæde ved at bidrage med stort og småt. Vi ved ganske nøje, at borgerne i området i stigende grad føler sig stolte over Nationalpark Vadehavet: I en meningsmåling fra 2017 blev et repræsentativt udsnit af vadehavsbeboerne spurgt, hvad det betyder for dem at have en nationalpark lige uden for døren. 24 procent svarede, at det er de decideret stolte af. I undersøgelser fra 2013 og 2014 var tallet henholdsvis 8 og 16 procent. Lokalbefolkningen er engageret i nationalparken, og det manifesterer sig på mange måder. I forbindelse med udarbejdelsen en ny nationalparkplan for de kommende seks år har vi inviteret til en række borgermøder og workshops for at få input til nye aktiviteter og projekter. Lokalbefolkningen har kvitteret med stor medvirken og medleven i denne proces, og resultatet blev helt overvældende: Vi modtog således over 800 forslag og ideer. Naturligvis vil alle bidrag ikke kunne komme med, men når vi til nytår tager hul på Nationalparkplan 2019-2025, vil den bære præg af mange gode ideer, som er fostret af lokale ildsjæle. Nationalpark Vadehavets partnerprogram er en anden indikation på, at lokalområdet har taget nationalparken til sig. Programmet tæller nu 160 medlemmer, som alle finder værdi i at arbejde sammen med, og forbinde deres virksomhed med nationalparken. Og medlemstallet er støt stigende. Vi har også lanceret en ny gren af programmet for privatpersoner, som gerne vil være ambassadører for nationalparken. Også her oplever vi en stor interesse. I dette magasin med reportager og andre spændende artikler kan du møde nogle af Nationalpark Vadehavets mange ildsjæle og ambassadører. Lad mig nævne de 13-årige tvillinger Jens og Johannes fra Rømø, som tog til FN i New York for at få verdens ledere til at gøre en indsats for at bevare verdenshavene, samt familien Michelsen fra Fanø, som har gjort det til en livsstil at holde deres elskede ø ren for hav-fald. Velkommen til Nationalpark Vadehavet og til UNESCO’s Verdensarv Vadehavet – og god fornøjelse med magasinet.

Janne J. Liburd, Formand / Vorsitzende, Nationalpark Vadehavet

4

Der Nationalpark Vadehavet ist Natur von Weltklasse. Die Menschen und das Kulturerbe im Wattenmeergebiet sind etwas ganz Besonderes. Es wimmelt nur so vor Begeisterten, die ein gemeinsames Ziel haben: das Gebiet mit Respekt für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu nutzen, zu schützen und zu entwickeln. Ihnen bedeutet die Natur etwas. Sie sind Teil eines größeren Universums, wo jeder einen Sinn und Freude darin findet, mit großen und kleinen Dingen zum Ganzen beizutragen. Wir wissen ziemlich genau, dass die Bürger in der Gegend zunehmend stolz auf den Nationalpark Vadehavet sind: Bei einer Meinungsumfrage von 2017 wurde ein repräsentativer Teil der Bewohner des Wattenmeergebiets gefragt, was es ihnen bedeutet, einen Nationalpark direkt vor der Haustür zu haben. 24 % haben geantwortet, dass sie sehr stolz darauf sind. In Untersuchungen von 2013 und 2014 beliefen sich diese Zahlen auf 8 bzw. 16 %. Die Lokalbevölkerung engagiert sich für den Nationalpark und das zeigt sich auf vielerlei Art. In Verbindung mit der Erarbeitung eines neuen Nationalparkplans für die kommenden sechs Jahre haben wir zu einer Reihe Bürgersitzungen und Workshops eingeladen, um Anregungen für neue Aktivitäten und Projekte zu bekommen. Die Lokalbevölkerung hat großes Engagement und viel Mitwirkung bei diesem Prozess gezeigt und das Ergebnis ist absolut überwältigend: Insgesamt haben wir mehr als 800 Vorschläge und Ideen erhalten. Natürlich können nicht alle Beiträge berücksichtigt werden, aber wenn wir zum Jahreswechsel mit der Umsetzung des Plans 2019-2025 für den Nationalpark beginnen, ist dieser von vielen guten Ideen der engagierten Lokalbevölkerung geprägt. Das Partnerprogramm des Nationalparks Vadehavet ist ein weiteres Anzeichen für die lokale Akzeptanz des Nationalparks. Das Programm zählt heute 160 Mitglieder, für die die Zusammenarbeit wertvoll ist und die ihre Geschäftstätigkeiten mit dem Nationalpark verbinden. Die Anzahl der Mitglieder steigt ständig. Wir haben auch einen neuen Programmzweig für Privatpersonen auf den Weg gebracht, die gerne als Botschafter für den Nationalpark auftreten wollen. Auch hier stoßen wir auf großes Interesse. In diesem Magazin mit Reportagen und weiteren interessanten Artikeln treffen Sie auf einige der vielen Begeisterten und Botschafter für den Nationalpark Vadehavet. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur die beiden 13-jährigen Zwillinge Jens und Johannes aus Rømø nennen, die zur UN nach New York gereist sind, um die Führungskräfte dieser Welt davon zu überzeugen, sich für den Schutz der Weltmeere einzusetzen, wie auch die Familie Michelsen aus Fanø, zu deren Lebensstil es heute gehört, ihre geliebte Insel frei von Müll aus dem Meer zu halten. Willkommen im Nationalpark Vadehavet und im UNESCO Weltkulturerbe Wattenmeer – und viel Spaß bei der Lektüre.


Fanø-familie rydder op på stranden hver dag – året rundt / Familie aus Fanø säubert den Strand täglich, das ganze Jahr über

Traileren bliver fyldt op ugentligt, og siden starten har Peter Michelsen kørt 15-16 tons strand-affald væk til forbrænding. Der er ingen tvivl om, at Peter og hustruen Liza, som i hverdagen arbejder som pædagog, samt deres to døtre, Mille og Signe, brænder for projekt "Ren Strand Fanø". Foto: Robert Attermann/Red Star

Tekst/ Text Barbara Krarup Hansen Nationalpark Vadehavet

Familien Michelsen fra Fanø vil gerne være med til at beskytte og bevare øens smukke natur, og for dem handler en tur til stranden om at rydde op og holde den ren. Familien står bag projekt "Ren Strand Fanø", som går ud på at indsamle plastikposer fyldt med affald. Nationalpark Magasin tog en tur til vadehavsøen for at møde idémanden bag projektet, Peter Michelsen, og resten af den energiske Fanø-familie.

Der Anhänger wird jede Woche gefüllt. Seit Beginn der Aktion hat Peter Michelsen 15-16 Tonnen Strandabfall zur Verbrennung entsorgt. Es besteht kein Zweifel, dass Peter und seine Frau Liza, die normalerweise als Pädagogin arbeitet, wie auch die beiden Töchter Mille und Signe sich stark für das Projekt Sauberer Strand auf Fanø engagieren. Foto: Robert Attermann/Red Star

Familie Michelsen aus Fanø möchte gerne zu Schutz und Erhalt der schönen Inselnatur beitragen. Ein Gang an den Strand bedeutet für sie, den Strand ordentlich und sauber zu halten. Die Familie hat die Initiative zum Projekt Sauberer Strand auf Fanø ergriffen, in dessen Rahmen Plastiktüten voller Abfall gesammelt werden. Nationalpark Magasin ist auf die Insel im Wattenmeer gefahren, um den Initiator des Projektes, Peter Michelsen und die übrige energische Familie aus Fanø zu treffen. 5


For strandfoged Peter Michelsen og hans familie er det blevet en livsstil og hverdagsrutine at rydde op og holde Fanøs strande rene. Flere gange dagligt kører Peter Michelsen ud og indsamler ”havfaldsposer“ og andre plastikposer, som folk har fyldt med affald og stillet rundt om på strandene og i klitterne. Peter Michelsen stiftede ”Ren Strand Fanø“ i februar 2017, og til dato har han delt tæt på 7000 havfaldsposer ud til folk, der gerne vil ud og samle havfald (marint affald). Efter en blæsende 10-minutters færgetur til Fanø mødes Nationalpark Magasin med Peter Michelsen. Han tager os med i sin firhjulstrækker med den altid påhægtede anhænger og sætter kurs mod Rindby Strand. Man får hurtigt fornemmelsen af, at stranden ud mod Nordsøen er et ”udsat“ område og endestation for mængder af marint affald, og der går ikke lang tid, inden Peter spotter noget plastaffald og en af de karakteristiske røde havfaldsposer. De bliver straks samlet op. Peter har et nært samarbejde med foreningen Havmiljøvogterne, som blandt organiserer Stop Affald-kampagnen og har udleveringsteder af havfaldsposer i Spar Nord-banker og på lysthavne rundt omkring i hele Danmark, inklusive to steder på Fanø. Via projekt ”Ren Strand Fanø“ har Peter fået yderligere 21 butikker på Fanø til at være udleveringssteder af havfaldsposerne og dermed gjort det nemt for beboere og turister at gøre en god gerning under den næste gåtur på stranden.

6

Für den Strandvogt Peter Michelsen und seine Familie gehört es zum Lebensstil und zur Alltagsroutine, die Stände auf Fanø sauber und ordentlich zu halten. Mehrmals täglich fährt Peter Michelsen hinaus und sammelt „Säcke mit Müll aus dem Meer“ und sonstige Plastiktüten, welche Menschen mit Abfall gefüllt und überall an die Strände und in die Dünen gestellt haben. Peter Michelsen hat die Initiative „Ren Stand Fanø“ (zu Deutsch: Sauberer Strand auf Fanø) im Februar 2017 gegründet und bislang knapp 7000 Säcke für Müll aus dem Meer an Menschen ausgegeben, die diesen sammeln möchten. Nach 10-minütiger, windiger Fährüberfahrt nach Fanø trifft sich das Nationalpark Magasin mit Peter Michelsen. Mit seinem Allradwagen und dem allgegenwärtigen Anhänger nimmt er uns mit und fährt in Richtung Rindby Strand. Man bekommt schnell das Gefühl, dass der zur Nordsee hin gerichtete Stand exponiert und Endstation für Mengen von Abfällen aus dem Meer ist. Es dauert nicht lange, bis Peter Plastikmüll und einen der charakteristischen roten Säcke für Müll aus dem Meer entdeckt. Der wird umgehend eingesammelt. Peter arbeitet eng mit dem Verband „Havmiljøvogterne“ – zu Deutsch Hüter der Meeresumwelt – zusammen, die unter anderem die Kampagne Stop Affald – Stoppt den Müll – organisiert und Ausgabestellen für Müllsäcke für Müll aus dem Meer in den Spar Nord-Banken und den Freizeithäfen in ganz Dänemark hat, einschließlich an zwei Stellen auf Fanø. Dank des Projektes Sauberer Strand auf Fanø hat Peter weitere 21 Geschäfte auf Fanø überzeugt, Abfallsäcke für Müll aus dem Meer auszugeben und es somit den Inselbewohnern und -besuchern einfacher gemacht, beim nächsten Spaziergang am Strand eine gute Tat zu tun.


Peter Michelsen fik idéen til "Ren Strand Fanø" en dag i januar 2017, hvor han modtog en rulle af de røde Havmiljøvogter-poser, og samme dag på den daglige køretur i sin Land Cruiser mødte en mand på stranden, der spurgte, hvor han kunne stille sin fyldte pose med strand-affald. Peter tilbød at køre den væk, og det blev starten på at køre havfaldsposerne væk dagligt. Foto: Robert Attermann/Red Star

Peter Michelsen kam an einem Tag im Januar 2017 auf die Idee zum Projekt Sauberer Strand auf Fanø, als er eine Rolle der roten Müllsäcke für Müll aus dem Meer entgegennahm und am gleichen Tag, als er mit seinem Land Cruiser unterwegs war, einen Mann am Strand traf, der fragte, wo er denn seinen vollen Sack mit Müll vom Strand abstellen könne. Peter fuhr den Müllsack weg – und das war der Anfang der täglichen Entsorgung der Säcke mit Müll aus dem Meer. Foto: Robert Attermann/Red Star

Projektbüro im Wohnzimmer

Projektkontor i dagligstuen

Familien Michelsens opholdstue er også det travle projektkontor, hvor man finder fyldte white boards og plastbøtter med nøje sorteret småaffald. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Das Wohnzimmer von Familie Michelsen ist gleichzeitig ein betriebsames Projektbüro mit gefüllten Whiteboards und Plastikeimern mit sorgfältig sortiertem Kleinmüll. Foto: Robert Attermann/Red Star

Efter at have indsamlet affaldsposerne på Rindby Strand, kører vi mod hjemmeadressen i Sønderho for at få nærmere indblik i familiens engagement og i projekt ”Ren Strand Fanø“. ’Projektkontoret’ er et hjørne af stuen, hvor der står tætpakkede hylder med små kasser og opbevaringsglas med sorteret små-affald fra stranden. Det er herfra Peter organiserer og planlægger ”Ren Strand Fanø“. Som en del af projektet kører han den daglige høst af havfalds-poser og andre poser med affald til forbrænding, men Peter og familien går også selv rundt og samler affald på stranden. Fra kontoret taler Peter Michelsen med både danske og udenlandske journalister. For eksempel har avisen B.T. bragt et længere søndags-tillæg om projektet, både DR og den tyske tv-station NDR har været på besøg, og den engelske avis The Guar­dian har kontaktet ham i forbindelse med research til en artikel om ballon-affald i naturen. Peter Michelsen har kontakt med NGO’er som for eksempel Blue Planet Society, balloonsblow.org og miljøorganisationer, og fra hjemmekontoret skaffer han nye samarbejdspartnere til projektet, koordinerer og planlægger praktiske tiltag som for eksempel deltagelse i en lokal musikfestival på Fanø. Ugentligt kommunikerer han med Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) om både præventive og aktuelle arbejdsopgaver. KIMO repræsenterer kommuner ved Nordsøen og tilgrænsende havområder og har medlemmer i fem lande. Man kan roligt fastslå, at projektet i den grad har taget fart siden begyndelsen i februar 2017.

Nach dem Einsammeln der Müllsäcke am Rindby Strand fahren wir zu Peter nach Sønderho, um bei ihm zu Hause einen tieferen Einblick in das Engagement der Familie und das Projekt Sauberer Strand auf Fanø zu bekommen. Das ‚Projektbüro‘ befindet sich in einer Ecke des Wohnzimmers, in der Regale vollgepackt mit kleinen Kartons und Gläsern mit sortiertem Kleinmüll vom Strand stehen. Von hier aus organisiert und plant Peter Sauberer Strand auf Fanø. Im Rahmen des Projektes fährt er die tägliche Ernte an Säcken mit Müll aus dem Meer und anderen Abfalltüten zur Verbrennung, aber Peter und seine Familie machen auch selbst die Runde und sammeln Müll am Strand. Aus dem Büro spricht Peter Michelsen mit dänischen, wie auch mit ausländischen Journalisten. Beispielsweise hat die Zeitung B.T. eine längere Sonntagsbeilage über das Projekt veröffentlicht und sowohl das dänische Fernsehen DR, als auch der deutsche Fernsehsender NDR sind zu Besuch gewesen und die englische Zeitung The Guardian hat in Verbindung mit einem Artikel über Luftballon-Müll mit ihm Kontakt aufgenommen. Peter Michelsen steht mit NGOs in Kontakt, beispielsweise der Blue Planet Society, Balloonsblow. org und Umweltorganisationen. Von seinem Büro zu Hause aus wirbt er neue Kooperationspartner für das Projekt an, koordiniert und plant praktische Maßnahmen, wie beispielsweise die Teilnahme an einem lokalen Musikfestival auf Fanø. In Sachen präventiver und aktueller Arbeitsaufgaben steht er wöchentlich mit der Internationalen Umweltorganisation der Gemeinden (KIMO) in Kontakt. KIMO vertritt Gemeinden an der Nordsee und angrenzenden Meeresgebieten und vereint Mitglieder aus fünf Ländern. Man kann feststellen, dass das Projekt seit seinen Anfängen im Februar 2017 an Tempo gewonnen hat.

7


Hver eneste dag året rundt tager familien Michelsen en tur på stranden, hvor de samler havfald og holder strandene rene på Fanø. Foto: Robert Attermann/Red Star

An jedem Tag im Jahr begibt die Familie Michelsen sich an den Strand, um Müll aus dem Meer zu sammeln und die Strände auf Fanø sauber zu halten. Foto: Robert Attermann/Red Star

8


9


Frustreret over balloner

Frustriert über Luftballons

Den altoverskyggende type af havfald er plastik. Yngste datter i familien, Mille på seks år, er specielt frustreret og ked af særligt én type affald: balloner. ”Hendes frustration over alle typer af balloner har faktisk betydet, at hun er begyndt at holde mindre ’foredrag’ til de børnefødselsdage, hun kommer til, hvor hun fortæller vidt og bredt om de miljømæssige skader, som ballonerne forårsager – fortalt i børnehøjde, selvfølgelig – til de børn og voksne, der er til stede,“ siger Peter Michelsen. Som konsekvens af de mange balloner, de samler op fra stranden, har familien igangsat en underskriftsindsamling. Målet er at nå de 50.000 underskrifter, der skal til for at fremsætte et borgerforslag i Folketinget om at forbyde frit flyvende balloner i Danmark. Derudover kontakter Peter Michelsen de virksomheder, overvejende udenlandske, som er ’afsendere’ af de sammenkrøllede, opskyllede ballonrester, og informerer om fundet og de påvirkninger på det marine miljø, som ballonerne har. Responsen fra samtlige virksomheder har været positive, men også forundrede og beklagende. For eksempel har en lokal afdeling af et stort internationalt firma i Newcastle, England, meldt tilbage, at man er stoppet med at have balloner ved fremtidige events, fortæller Peter Michelsen. Det falder i tråd med, at adskillige NGO’er i dag advokerer for at stoppe brugen af balloner.

Plastik macht den überwiegenden Anteil des Mülls im Meer aus. Die jüngste Tochter der Familie, die sechsjährige Mille, ist besonders von einer speziellen Art von Müll frustriert und traurig: Luftballons. „Ihre Frustration über die vielen unterschiedlichen Luftballonarten hat de facto dazu geführt, dass sie auf Kindergeburtstagen, zu denen sie eingeladen wird, kürzere ‚Vorträge‘ hält, in denen sie den Kindern und Erwachsenen ausführlich über die durch Luftballons verursachten Umweltschäden berichtet – natürlich auf Niveau der Kinder,“ erzählt Peter Michelsen. Aufgrund der vielen Ballons, die sie vom Strand aufsammeln, hat die Familie eine Unterschriftenkampagne gestartet. Ziel ist, die 50.000 Unterschriften zu sammeln, die für einen Bürgervorschlag an das dänische Parlament, das Folketing, erforderlich sind, um in Dänemark frei fliegende Luftballons zu verbieten. Darüber hinaus nimmt Peter Michelsen mit den – überwiegend ausländischen – Betrieben Kontakt auf, welche ‚Absender‘ der verschrumpelten, angespülten Luftballonreste sind und informiert über die Funde und die Auswirkungen der Luftballons auf die Meeresumwelt. Alle Unternehmen haben positiv reagiert, aber auch verwundert und bedauernd. Beispielsweise hat die lokale Abteilung eines großen internationalen Unternehmens in Newcastle, England, daraufhin mitgeteilt, dass sie bei künftigen Events auf Luftballons verzichten werde, erzählt Peter Michelsen. Das entspricht dem Anliegen zahlreicher NGOs, welche die Einstellung der Nutzung von Luftballons verfechten.

Underlige fund

Mille finder endnu en ballon på stranden. Den seksårige pige har nærmest indledt sin egen kampagne mod ballonerne, som både kan slå fugle og fisk ihjel, når de sluger de farvestrålende ballonrester, fordi det ligner føde. Foto: Robert Attermann/Red Star

En pakke Viagrapiller med fire piller tilbage En fosforbombe, som forskellige nationer benytter som markeringer i forbindelse med eftersøgninger og øvelser Køleskabe Højtryksrensere En kæmpe dildo Toiletsæder Tennisbolde og golfbolde Støvsugere Termokander

10

Mille findet noch einen Luftballon am Strand. Das sechsjährige Mädchen hat fast eine eigene Kampagne gegen die Luftballons gestartet, die Vögel und Fische töten können, wenn diese die bunten Ballonreste schlucken, weil sie sie für Nahrung halten. Foto: Robert Attermann/Red Star

Siden april 2017 har Peter Michelsen kategoriseret det havfald, familien dagligt samler ind, hvilket har resulteret i en mindre samling i et område af forhaven hjemme i Sønderho. Samlingen siger både noget om arten og om mængderne af det marine affald, og den er et hyppigt samtaleemne for både lokale og forbipasserende turister. Foto: Robert Attermann/Red Star

Seit April 2017 hat Peter Michelsen den Müll aus dem Meer sortiert, den die Familie täglich sammelt. Das hat zu einer kleinen Sammlung in einem Teil des Vorgartens zu Hause in Sønderho geführt. Die Sammlung sagt etwas über Art und Menge des Mülls aus dem Meer aus und ist ein häufiges Gesprächsthema unter Einheimischen und vorbeigehenden Touristen. Foto: Robert Attermann/ Red Star


Massivt globalt problem

Massives weltweites Problem

Plastik er den dominerende type af havfald, som familien Michelsen møder, og plastaffald er også et massivt globalt problem rundt om i verdens have. Men skal man problemet til livs, må man til kilden, og som et eksempel på det arbejder Peter Michelsen lige nu sammen med KIMO på at påvirke politikerne til at få indført et pantsystem på de orange fiskerhandsker, som er en meget almindelig type havfald. ”Vi finder en del fiskehandsker og også den bløde plastpose, de kommer i“, fortæller Peter og forklarer, at det skyldes, at skibsbesætninger bruger ’den blå hylde’ – altså simpelthen smider affald over bord, når det skal skaffes af vejen. ”Affald fra skibe indgår i den samlede årlige mængde på 640.000 tons, der kan henføres til fiskeindustrien globalt. Det kan være alt fra tabte ting fra skibene til affald, som man bevidst har smidt. Men har man plads til at tage reservedele, fyldte beholdere og så videre med ud, så har man også plads til at tage det med tilbage og skille sig af med det på den korrekte måde“, lyder det fra havfalds-bekæmperen fra Fanø. Også globalt er der fokus på de enorme mængder af plastaffald i verdenshavene. Samt ikke mindst de skader, det medfører for havmiljøet (se artiklen Vadehavs-brødre: Pas godt på verdenshavene på side 76).

Plastik ist der dominierende Typ Müll aus dem Meer, mit dem die Familie Michelsen konfrontiert wird, und auch in allen Weltmeeren ein massives, weltweites Problem. Wenn man dem Problem zu Leibe rücken will, muss man an der Quelle ansetzen. So arbeitet Peter Michelsen jetzt mit KIMO zusammen, um Einfluss auf die Politiker zu nehmen und ein Pfandsystem für die orangefarbenen Handschuhe der Fischer einzuführen, die man häufig im Müll aus den Meeren findet. „Wir finden jede Menge Fischerhandschuhe und auch die weichen Plastiktüten, in denen sie verpackt sind“, erzählt Peter und erläutert, dass die Schiffsbesatzungen ‚die blaue Ablage‘ nutzen, das heißt, Müll einfach über Bord werfen, wenn sie sich dessen entledigen wollen. „Der Müll von Schiffen gehört zu der jährlichen Gesamtmenge von 640.000 Tonnen, die auf die Fischereiindustrie insgesamt zurückzuführen ist. Dazu gehört alles – angefangen von Dingen, die über Bord verloren wurden bis zu Müll, den man bewusst über Bord geworfen hat. Aber wenn man Platz genug für Ersatzteile, gefüllte Behälter usw. hat, die mitgenommen werden, dann hat man auch Platz, diese wieder mit zurück an Land zu bringen und sie dort korrekt zu entsorgen“, sagt der Bekämpfer von Müll im Meer aus Fanø. Man konzentriert sich auch weltweit auf die enormen Mengen Plastikmüll in den Weltmeeren. Und nicht zuletzt auf die Schäden, die diese für die maritime Umwelt bedeuten (siehe Artikel Wattenmeerbrüder: Schützt die Weltmeere auf Seite 76).

Merkwürdige Funde Eine Packung mit Viagra-Tabletten, die noch vier Tabletten enthielt Eine Phosphorbombe, die einige Länder in Verbindung mit Suchaktionen und Übungen als Markierung verwenden. Kühlschränke Hochdruckreiniger Ein riesiger Dildo WC-Brillen Tennis- und Golfbälle Staubsauger Thermokannen

11


Peter Michelsen foran den private samling af havfald hjemme i Sønderho. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Peter Michelsen vor seiner privaten Mßllsammlung aus dem Meer zu Hause in Sønderho. Foto: Robert Attermann/Red Star

12


Familien samler både havfald og fyldte, frastillede havfaldsposer ind på deres daglige eftermiddags oprydningsture, der er med til at holde strandene på Fanø rene. Foto: Robert Attermann/Red Star

Auf ihrer nachmittäglichen Tour sammelt die Familie sowohl Müll aus dem Meer, als auch volle, abgestellte Säcke mit Müll aus dem Meer und trägt so zur Sauberkeit der Strände auf Fanø bei. Foto: Robert Attermann/Red Star

Samling i haven

Sammlung im Garten

Mens resten af familien, hustruen Liza og døtrene Mille på seks og Signe på ni år, er kommet hjem og gør sig klar til at køre ud på dagens eftermiddagstur, viser og fortæller Peter, om deres samling af havfald. ”Jeg besluttede i projektets start, at ’udstille’ det havfald, vi samler ind. Vi rydder op hver dag – året rundt, så det bliver til noget. For at anskueliggøre mængden og typer af havfald, så fik jeg idéen om at have et område i haven, hvor jeg kunne samle det“, fortæller Peter. Familien er klar til afgang, og sammen kører vi til eftermiddagens udvalgte strand-strækning. Efter endnu en tørn og adskillige fyldte havfaldsposer senere kører familien Michelsen hjem. Nationalpark Magasin siger tak for turen – og for en prisværdig indsats for at holde strandene rene.

Während der Rest der Familie, das sind die Ehefrau Liza, die sechsjährige Tochter Mille und die neunjährige Signe nach Hause gekommen sind und sich zur Nachmittagstour bereit machen, zeigt Peter uns ihre Sammlung Müll aus dem Meer und erzählt darüber. „Zu Beginn des Projektes habe ich beschlossen, den Müll aus dem Meer, den wir einsammeln, ‚auszustellen‘. Wir säubern den Strand täglich, das ganze Jahr über – da kommt schon einiges zusammen. Zur Veranschaulichung von Menge und Typ Müll aus dem Meer hatte ich die Idee, diesen in einem Teil des Gartens zu sammeln“, erzählt Peter. Die Familie ist startklar und wir begeben uns zusammen zu dem für den Nachmittag ausgewählten Strandabschnitt. Nach einer weiteren Runde und vielen gefüllten Säcken mit Müll aus dem Meer fährt Familie Michelsen wieder nach Hause. Das Nationalpark Magasin bedankt sich für den Ausflug und einen lobenswerten Einsatz, um die Strände sauber zu halten.

Ud over hvilken vej de besøgende skal gå, røber skiltet også, at det kommer fra den anden side af Nordsøen. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Abgesehen davon, dass dem Besucher der Weg gewiesen wird, verrät das Schild auch, dass er von der anderen Seite der Nordsee kommt. Foto: Robert Attermann/Red Star

FAKTA

”Ren Strand Fanø“

„Ren Strand Fanø“ – Sauberer Strand auf Fanø

Projekt ”Ren Strand Fanø“ er også på de sociale medier og har i skrivende stund 1044 følgere på Facebook. Peter Michelsen er i gang med at lave en hjemmeside for at styre informationerne og budskaberne omkring projektet. Gennemsnitligt fire gange om ugen er han ude som foredragsholder eller som deltager i møder med for eksempel foreninger, NGO’er myndigheder eller andre.

Dieses Projekt findet man auch in den sozialen Medien. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es auf Facebook 1044 Follower. Peter Michelsen ist dabei, eine Website einzurichten, um die Informationen und Botschaften rund um das Projekt zu verwalten. Durchschnittlich ist er viermal wöchentlich unterwegs, um Vorträge zu halten oder an Treffen beispielsweise mit Verbänden, NGOs, Behörden oder anderen teilzunehmen.

13


Prægtig plante i et trekantsdrama / Prächtige Pflanze in einem Dreiecksverhältnis

Tekst/ Text Carsten Mathiesen biolog og geograf / Biologe und Geograph

Den sjældne og smukke klokkeensian indgår i et utroligt samliv med sommerfugle og myrer i det unikke Marbækområde ved Ho Bugt. Ved Ho Bugt, hvor Varde Å løber ud i Vadehavet, ligger det enestående Marbækområde med sit meget smukke landskab, sine mange flotte naturtyper og sine mange spændende planter. En af disse planter er klokkeensian, som er deltager i et fascinerende trekantsdrama. Klokkeensian vokser i Marbækområdet på våde klokkelyngheder. Det er en rank, flerårig urt, der bliver 10-30 cm høj og kan opnå en alder på 30-50 år. De lancetformede blade sidder over for hinanden. Det, der gør planten særlig, er dens prægtige, azurblå, klokkeformede blomst, der vender åbningen opad. Når planten typisk mellem juli og september er i blomst, lyser den op, for da er den meget smuk og iøjnefaldende. Blomsten er lukket i regnvejr og om natten; på den måde beskytter den sig, og der er jo i øvrigt heller ikke nogen grund til at være åben på tider, hvor dens vigtigste bestøver humlebien, er inaktiv. På blomstens yderside er der fem dekorative bånd. Nede i blomstertragten er den dekoreret med hvidlige mærker.

14

Der seltene und schöne Lungen-Enzian ist Teil einer unglaublichen Gemeinschaft mit Schmetterlingen und Ameisen in dem einmaligen Marbæk-Gebiet an der Bucht Ho Bugt. An der Bucht Ho Bugt, wo der Fluss Varde Å ins Wattenmeer mündet, liegt das einmalige Marbæk-Gebiet mit seiner reizvollen Landschaft, den vielen herrlichen Landschaftsarten und den zahlreichen interessanten Pflanzen. Eine dieser Pflanzen ist der Lungen-Enzian, der Teil eines faszinierenden Dreiecksverhältnisses ist. Der Lungen-Enzian wächst im Marbæk-Gebiet auf den feuchten, mit Glocken-Heide bewachsenen Böden. Der Lungen-Enzian ist eine schlanke, mehrjährige krautige Pflanze, wird 10-30 cm hoch und kann 30-50 Jahre alt werden. Die lanzettförmigen Blätter sind einander gegenüberstehend angeordnet. Das Besondere dieser Pflanze ist ihre prächtige, azurblaue, glockenförmige, sich nach oben öffnende Blüte. Wenn die Pflanze normalerweise zwischen Juli und September blüht, leuchtet sie auffallend und sehr reizvoll. Bei Regen und nachts schließt die Blüte sich und schützt sich so, denn es gibt keinen


Blomstrende klokkeensian med hvide, runde, flade æg af sommerfuglen ensianblåfugl. Foto: Lars Gejl Blühender Lungen-Enzian mit den weißen, runden, flachen Eiern des Schmetterlings Lungenenzian-Ameisenbläuling. Foto: Lars Gejl.

15


16


Grund, sich zu Zeiten zu öffnen, zu denen die Hummel als wichtigster Bestäuber nicht aktiv ist. An der Außenseite der Blüte verlaufen fünf dekorative Streifen. Im unteren Bereich des Blütenkelchs ist sie weißlich markiert.

Reklameschild

Den fredede plettet gøgeurt, hvis frø ikke kan spire uden hjælp fra en svamp. Foto: Knud Erik Vinding.

Das unter Schutz stehende Gefleckte Knabenkraut, dessen Samen nur mit Hilfe eines Schwamms keimen kann. Foto: Knud Erik Vinding.

Ensianblåfugl. Foto: Lars Gejl

Ein Lungenenzian-Ameisenbläuling. Foto: Lars Gejl.

Reklameskilt Og hvorfor nu det? Jo, blå farve er voldsomt attraktiv for humlebier, klokkeformen er let genkendelig, kronbladfligene udgør en perfekt landingsplads, og dekorationerne uden på og inden i blomsten fungerer som ledetråde, der hjælper humlebien på rette vej. Blomsten er altså et stort reklameskilt, der siger ”kom og bestøv mig“, og humlebien kan bare ikke modstå denne invitation! Som tak for bestøvningen får humlebien nektar. Og hvordan sikrer klokkeensian sig, at den ikke kommer til at bestøve sig selv? Der er det så snedigt udtænkt, at når blomstens hanlige dele (støvknapperne) er modne og åbne, ja så er dens hunlige del (støvfanget) lukket og vice versa. Hvad kan klokkeensian andet end at se godt ud? Plantens latinske navn er gentiana pneumonanthe, og det sigter til, at klokkeensian gennem tiderne i folkemedicinen har været anvendt som middel mod lungesygdomme, pneumon er græsk for lunge. Gentiana kommer fra antikkens kong Genthios, der opdagede ensianplantens medicinske fortræffeligheder.

Du er ikke alene Klokkeensian findes heldigvis flere steder på hederne i Marbækområdet, også andre steder i Nationalpark Vadehavet er der solide forekomster, hovedsageligt på Fanø og Rømø. I Marbækområdet omgiver klokkeensian sig med en broget skare af nogle af de flotteste og mest særprægede planter. Det drejer sig om store tæpper af den gule betagende, men giftige benbræk, forhistoriske ulvefodsplanter, den blå sommerfuglelignende mælkeurt, den fredede orkide plettet gøgeurt, halvsnylteren mose-troldurt og den kødædende soldug.

Und warum denn das jetzt? Weil die blaue Farbe Hummeln stark anlockt, die Glockenform ist leicht wiederzuerkennen, die Endstücke der Kronblätter ergeben einen perfekten Landeplatz und die Verzierungen an der Außen- und Innenseite der Blüte fungieren wie Hinweise, welche der Hummel auf den rechten Weg verhelfen. Somit wirkt die Blüte wie ein großes Reklameschild mit Aufschrift „Komm und bestäube mich“, einer Einladung, der die Hummel ganz einfach nicht widerstehen kann! Als Dank für das Bestäuben erhält die Hummel Nektar. Und wie sichert der Lungen-Enzian, dass er sich nicht selbst bestäubt? Das ist ganz raffiniert angelegt, denn wenn der männliche Teil der Blüte (Staubbeutel) reif und offen ist, dann ist der weibliche Teil (Narbe) geschlossen – und umgekehrt. Kann der Lungen-Enzian mehr, als nur gut aussehen? Der lateinische Name der Pflanze lautet Gentiana pneumonanthe und weist darauf hin, dass der Lungen-Enzian im Laufe der Zeit in der Volksheilkunde als Mittel gegen Lungenkrankheiten eingesetzt wurde, denn pneumon ist die griechische Bezeichnung für die Lunge. Gentiana ist auf den antiken König Genthios zurückzuführen, der die vortrefflichen medizinischen Eigenschaften des Enzians entdeckt hat.

Sie sind nicht alleine Zum Glück kommt der Lungen-Enzian an mehreren Stellen im Marbæk-Gebiet und auch an anderen Stellen im Nationalpark Vadehavet vor, in erster Linie gibt es auf Fanø und Rømø reiche Bestände. Im Marbæk-Gebiet umgibt der Lungen-Enzian sich mit der bunten Schar einiger der schönsten und eigentümlichsten Pflanzen. Es handelt sich um große Flächen der gelben, beeindruckenden, aber giftigen Moorlilie, urzeitliche Bärlappgewächse, die blaue, schmetterlingsähnliche Kreuzblume, die unter Naturschutz stehende Orchideenart Geflecktes Knabenkraut, das halbparasitäre Wald-Läusekraut und den fleischfressenden Sonnentau.

17


Et fantastisk samspil

Ein fantastisches Zusammenspiel

Klokkeensian indgår i et fantastisk trekantsdrama med sommerfuglen ensianblåfugl og røde stikmyrer. Det hele starter med, at ensianblåfugl lægger sine æg på knopperne af klokkeensian. Larven mæsker sig først inde i frugtanlægget, hvorefter den lader sig falde ned på jorden. Her ligger den så hjælpeløs og udsender dufte, som om den var en rød stikmyrelarve. Hvis en rød stikmyre så støder på den, bærer den ensianblåfugl-larven ned i myretuen, hvor larven, ligesom en gøgeunge, fortsætter sit raffinerede fupnummer og bliver fodret, passet og plejet til den store guldmedalje, for så næste sommer skyndsomt – for ikke at blive overfaldet af myrerne, der nu langt om længe har lugtet lunten – at forlade myretuen som flyvefærdig sommerfugl. Dernæst parrer den sig, og så starter det hele ellers forfra med, at den lægger æg på klokkeensian. Klokkeensian er nemlig den eneste plante, denne meget sjældne sommerfugl lægger sine æg på. Så uden klokkeensian ingen ensianblåfugl!

Der Lungen-Enzian ist Teil eines fantastischen Dreiecksverhältnisses mit der Schmetterlingsart Lungenenzian-Ameisenbläuling und der Säbeldornigen Knotenameise. Es beginnt damit, dass der Lungenenzian-Ameisenbläuling seine Eier auf den Knospen des Lungen-Enzians ablegt. Die Larve frisst sich zunächst reichlich im Stempel satt und lässt sich anschließend auf die Erde fallen. Hier liegt sie hilflos und sendet Duftstoffe aus, als sei sie eine Säbeldornige Knotenameisenlarve. Wenn eine Säbeldornige Knotenameise auf diese Larve stößt, bringt sie die Larve des Lungenenzian-Ameisenbläulings in den Ameisenhaufen, wo die Larve, genau wie ein junger Kuckuck, ihren raffinierten Schwindel fortsetzt, bis zur Verpuppung gefüttert, gehegt und gepflegt wird und im nächsten Sommer – um nicht von den Ameisen überfallen zu werden, die in der Zwischenzeit Lunte gerochen haben – schnell den Ameisenhaufen als flugtauglicher Schmetterling zu verlassen. Anschließend paart dieser sich und der Zyklus beginnt von Neuem, indem er seine Eier auf dem Lungen-Enzian ablegt. Diese sehr seltene Schmetterlingsart legt ihre Eier nur auf einer einzigen Pflanze – dem Lungen-Enzian – ab. Das heißt, dass es ohne Lungen-Enzian keinen Lungenenzian-Ameisenbläuling geben würde!

18

Stranden og ”Gulebjerg” i Marbækområdet. Foto: Knud Erik Vinding. Strand und „Gulebjerg“ im Marbæk-­ Gebiet. Foto: Knud Erik Vinding.


Ja – und sonst?

Guldblomme (blomme betyder blomst), der stadig anvendes som lægeplante. Foto: Knud Erik Vinding. Das nach wie vor als Heilpflanze angewandte Arnika. Foto: Knud Erik Vinding.

Nå – og hvad så? I Marbækområdet foregår dette spektakulære samspil mellem klokkeensian, sommerfuglen ensianblåfugl og røde stikmyrer kun på én hede. Derfor har Nationalpark Vadehavet, Esbjerg Kommune og Esbjerg Naturplejeforening, som er rodfæstet i Danmarks Naturfredningsforening, indledt et samarbejde om formidling samt manuel rydning og afgræsning med det sigte at forbedre levevilkårene for klokkeensian i Marbækområdet for derved forhåbentligt også at øge antallet af den prægtige ensianblåfugl. I Nationalpark Vadehavet er ensianblåfugl kun registreret her i Marbækområdet og på ganske få andre lokaliteter, mestendels på Fanø og Rømø.

Meget mere end klokkeensian Det let tilgængelige Marbæk er et unikt område, der tilbyder en pallette af kultur-, landskabs- og natur-oplevelser. Her kan man opleve de mange, meget smukt beliggende søer med vandranunkler, åkander, underlige bregner og kødædende planter, den fredede Sjelborg Hede med den løjerlige Månerude og den prægtige lægeurt guldblomme, de vidtstrakte overdrev tæppebombet med gule ranunkler og ikke mindst strandengen ved Myrthuegård med buketter af skørbugsplanten lægekokleare og ikke at forglemme det maleriske højlandskvæg, de uberørte strande, de stejle klinter og de mægtige nåleskovsplantager. Marbækområdet indbyder rundhåndet til mangesidige oplevelser.

Im Marbæk-Gebiet kommt dieses spektakuläre Zusammenspiel von Lungen-Enzian, dem Lungenenzian-Ameisenbläuling und der Säbeldornigen Knotenameise nur in einem einzigen Heidegebiet vor. Daher haben der Nationalpark Vadehavet, die Gemeinde Esbjerg und der Esbjerg Naturplejeforening, der zu Danmarks Naturfredningsforening gehört, eine Zusammenarbeit rund um die Informationsvermittlung und Rodung von Hand sowie Beweidung begonnen, um die Lebensbedingungen des Lungen-Enzian im Marbæk-Gebiet zu verbessern und somit hoffentlich auch das Vorkommen dieser prächtigen Lungenenzian-Ameisenbläulinge zu stärken. Der Lungenenzian-Ameisenbläuling wurde im Nationalpark Vadehavet nur hier im Marbæk-Gebiet und an einigen wenigen anderen Stellen, meist auf Fanø und Rømø registriert.

Sehr viel mehr als Lungen-Enzian Das leicht zugängliche Marbæk-Gebiet ist einmalig und bietet zahlreiche Kultur-, Landschaftsund Naturerlebnisse. Hier gibt es viele, schön gelegene Seen mit Gewöhnlichem Wasserhahnenfuß, Teichrosen, merkwürdigen Farngewächsen, fleischfressenden Pflanzen, die unter Schutz gestellte Sjelborg Hede mit dem sonderbaren Rautenfarn und dem prächtigen Heilkraut Arnika, den weiten Randbezirken mit weitflächig wachsenden gelben Ranukeln und nicht zuletzt die Strandwiesen bei Myrthuegård mit Echtem Löffelkraut, ganz zu schweigen von den malerischen Hochlandrindern, den unberührten Stränden, den steilen Dünen und den mächtigen Nadelbaumplantagen. Das Marbæk-Gebiet lädt großzügig zu vielseitigen Erlebnissen ein.

19


Spektakulær velkomst til Verdensarven og nationalparken / Spektakuläre Begrüßung im Weltkulturerbe und im Nationalpark

Sikke en udsigt og sikke et landskab! Der er kun 25 trappetrin op til toppen af diget, men man bliver belønnet med en udsigt, som er Eiffeltårnet værdig: Forrest ligger forlandet med græssende får og ligner et kæmpe grønt tæppe draperet med hvide uldtotter. Bagved ses vadeflader og vand, og cirka ni kilometer ude ligger Rømø og venter. Projekt ”Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet“ er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller, og formålet er netop at give de besøgende en wauw-oplevelse, når de – måske for første gang – stifter bekendtskab med Vadehavet. Et besøg begynder på en ny p-plads lige inden Rømødæmningen, hvor rute 175 krydser den nationale cykelrute nr. 1. Man går over vejen i et lysreguleret fodgængerfelt og ad en sti mod en lille jordhøj. Fliserne er specialdesignede og både ligner og føles som havbund. Fra toppen af højen kan man lige nøjagtig ane Vadehavet over digekronen, og man lokkes derfor til at fortsætte ad stien på den anden side af højen. En træbro fører over en fyldgrav, så man kan komme hen til og op på diget. Stedet byder på meget mere end et vadehavs-vue: Når man fra toppen af højen vender blikket indad, har man et storslået blik ud over det inddæmmede kulturlandskab i marsken, hvor havdiget markerer overgangen til selve Vadehavet. Før havdigerne blev anlagt som beskyttelse mod havet, byggede man i marskområderne sine gårde og huse på kunstige jordhøje, kaldet værfter. Højen her ved dæmningen illustrerer et sådant lille værft. Blot et par kilometer sydøst kan man se resterne af nogle af de ældste værfter, man kender til, nemlig dem der husede landsbyen Misthusum, der blev fuldstændig ødelagt af en stormflod i 1634.

20

Was für eine Aussicht, was für eine Landschaft! Zur Deichkrone sind es nur 25 Treppenstufen, wenn man oben ist, wird man jedoch mit einer Aussicht belohnt, die der vom Eiffelturm würdig ist: Im Vordergrund liegt das Vorland wie ein riesiger grüner Teppich, auf dem weidende Schafe wie weiße Wattebausche drapiert sind. Im Hintergrund das Watt und das Wasser und etwa neun Kilometer vor der Küste wartet Rømø auf die Besucher. Das Projekt „Ankunft im Weltkulturerbe und Nationalpark Vadehavet“ ist Bestandteil der Kampagne Stedet Tæller (Der Ort zählt) von Realdania und soll dem Besucher ein „Wow!“ – Erlebnis vermitteln, wenn er – vielleicht zum ersten Mal – Bekanntschaft mit dem Wattenmeer macht. Ausgangspunkt des Besuches ist ein neuer Parkplatz direkt am Rømødamm, wo die Landstraße 175 den nationalen Radweg Nr. 1 kreuzt. Man überquert die Straße an der Fußgängerampel und folgt anschließend einem Pfad zu einem kleinen Erdhügel. Die Platten sind besonders gestaltet und fühlen sich wie der Meeresboden an. Oben angekommen erahnt man das Wattenmeer über der Deichkrone und es lockt einen, dem Pfad auf der anderen Seite des Hügels weiter zu folgen. Über die über den Deichgraben führende Holzbrücke erreicht man den Deich und die Deichkrone. Von hier hat man viel mehr als nur eine Aussicht auf das Wattenmeer. Wenn man von der Anhöhe landeinwärts schaut, hat man einen großartigen Blick auf die eingedeichte Kulturlandschaft in der Marsch, in der der Deich den Übergang zum eigentlichen Wattenmeer markiert. Bevor die Deiche als Schutz vor dem Meer angelegt wurden, wurden die Gehöfte und Häuser im Marschgebiet auf künstlichen Erdhügeln, den sogenannten Warften, gebaut. Die Anhöhe hier am Damm zeigt eine derartige kleine Warft. Ein paar Kilometer weiter nach Südosten liegen die Überreste der ältesten bekannten Warften, auf denen das Dorf Misthusum angelegt war, das im Jahr 1634 von einer Sturmflut vollständig zerstört wurde.

Tekst/ Text Sara Lindholt og Jens L. Hansen Nationalpark Vadehavet Entreprenørfirmaet Kjelkvist har stået for anlægsarbejdet. Det hele begyndte med et ubenyttet brakareal bag diget i august 2017, hvor der i løbet efteråret blev anlagt en lille høj (værft). En sti med specialdesignede fliser en anlagt, og via en flot træbro kan man komme tørskoet over på den anden side af fyldgraven, hvor stien fortsætter som en trappe op ad diget. Herfra har man en fantastisk udsigt – både ud over Vadehavet og indad mod marsken. Fotos: Jens L. Hansen

Die Bauarbeiten wurden von dem Bauunternehmen Kjellkvist ausgeführt. Den Anfang machte ein ungenutztes, brach liegendes Gelände hinter dem Deich im August 2017, auf dem im Laufe des Herbstes eine kleine Anhöhe (Warft) angelegt wurde. Weiter wurde ein Pfad mit besonders gestalteten Platten angelegt. Über eine schöne Holzbrücke überquert man den Deichgraben und folgt dem Pfad und der Treppe hoch zur Deichkrone. Hier bietet sich dem Betrachter eine herrliche Aussicht über das Wattenmeer auf der einen Seite und auf die Marsch im Inland. Fotos: Jens L. Hansen


FAKTA

Om Stedet Tæller

Über Stedet Tæller

Projekt ”Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet“ blev indviet 18. juni 2018. Finansiering Realdania Bygherre Nationalpark Vadehavet Primær ejer Kystdirektoratet og Digelaget ved Bredeådalen Fremtidig driftsherre Tønder Kommune Totalrådgiver/arkitekt OOOJA architects IvS Underrådgiver/arkitekt kimthorsell architects

Der 18. Juni 2018 markierte den Auftakt zum Projekt „Ankunft im Weltkulturerbe und Nationalpark Vadehavet“. Finanzierung Realdania Bauherr Nationalpark Vadehavet Primärer Eigentümer Küstenverwaltung und das Deichteam des Bredeådalen Künftiger Betreiber Gemeinde Tønder Gesamtberatung/Architekt OOOJA architects IvS Stellvertretender Berater/Architekt kimthorsell architects

Realdania-kampagne Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder. Projektet ved Rømødæmningen er et projekt blandt 10, der skal højne oplevelsen af særlige steder rundt omkring i det danske landskab. Se mere på www.stedet-taeller.dk

Die Realdania-Kampagne Stedet Tæller ist eine Kampagne von Realdania, die konkrete physische Projekte in Dänemarks Randbezirken unterstützt. Die Projekte im Rahmen dieser Kampagne sollen dazu beitragen, ortsgebundenes Potenzial zu entwickeln und zu nutzen, das die Lebensqualität in den Randbezirken verbessern kann. Das Projekt am Rømødamm gehört zu den 10 Projekten, die das Erlebnis besonderer Standorte in der dänischen Landschaft verbessern sollen. Mehr dazu finden Sie unter www.stedet-taeller.dk

21


Skestorke sikrede førstepladsen / LÜffler auf Platz 1

22


Tekst/ Text Jens L. Hansen, kommunikationskonsulent Nationalpark Vadehavet / Kommunikationsberater Nationalpark Vadehavet

48 tog imod udfordringen, da vi for et år siden udskrev en konkurrence om at tage det bedste foto fra Nationalpark Vadehavet. Dommerne skulle vælge mellem i alt 235 bud. Valget faldt på et foto taget af Aage Matthiesen fra Ribe. En flok sjældne trækfugle i luften – måske på vej mod overvintring i Afrika – og så med Danmarks ældste by, Ribe, og dens markante domkirke som baggrundskulisse. Det kan næsten ikke blive mere ikonisk i en Nationalpark Vadehavet-sammenhæng: Her har vi et foto, som forener Vadehavets enestående natur med den rige kulturarv, som vi også har at byde på. Dommerkomiteen var da heller ikke det mindste i tvivl, da den skulle vælge det bedste foto og dermed kåre en vinder af den fotokonkurrence, som vi udskrev i 2017-udgaven af Nationalpark Magasin. Vinderen er Aage Matthiesen fra Ribe, og for dem, der kender ham, er det nok ikke helt overraskende, for han er en meget aktiv naturfotograf. Skestorkene er fotograferet i august, fortæller Aage Matthisen og forklarer videre om sit vindermotiv: ”I den periode var der mange skestorke i klæggravene ved Kammerslusen. 72 talte jeg den dag, der var flest. De lettede i småflokke, og jeg placerede mig således, at jeg kunne få domkirken med i baggrunden. Den gør sig altid godt på billede, og så er vi ikke i tvivl om, hvor vi er.“

48 Teilnehmer haben auf unsere Aufforderung reagiert, als wir vor einem Jahr einen Wettbewerb für das beste Foto aus dem Nationalpark Vadehavet ausgeschrieben haben. Der Jury lagen 235 Fotos vor. Die Wahl fiel auf ein Foto von Aage Matthiesen aus Riebe. Eine Schar seltener Zugvögel in der Luft – vielleicht auf dem Weg zu ihrem Winterquartier in Afrika – und das mit Ribe, der ältesten Stadt Dänemarks, und dem markanten Dom im Hintergrund. Im Zusammenhang mit dem Nationalpark Vadehavet geht es kaum symbolträchtiger: Ein Foto, das die einmalige Natur des Wattenmeers mit unserem ebenfalls reichen Kulturerbe vereint. Die Jury hegte somit keinerlei Zweifel, als das beste Foto und somit der Gewinner des Fotowettbewerbs gewählt werden sollte, den wir im Nationalpark Magasin 2017 ausgeschrieben hatten. Der Gewinner heißt Aage Matthiesen aus Ribe. Wer ihn kennt, ist auch nicht besonders überrascht, denn er ist ein sehr aktiver Naturfotograf. Die Löffler habe ich im August fotografiert, sagt Aage Matthiesen und erzählt noch etwas mehr über sein Gewinnermotiv: „Zu dem Zeitpunkt waren viele Löffler in den Schlickgruben an der Kammerschleuse. 72 habe ich an dem Tag gezählt, das war der Rekord. Sie flogen in kleinen Scharen los und ich habe mich genau so hingestellt, dass ich den Dom im Hintergrund miterfassen konnte. Der macht sich immer gut auf einem Bild und damit besteht auch kein Zweifel, wo das Bild gemacht wurde.“

Aage Matthiesens ikoniske vinder­ foto: Skestorke ved Kammerslusen.

Das symbolträchtige Gewinnerfoto von Aage Matthiesen: Löffler an der Kammerschleuse.

23


Mange flotte bidrag

Viele gute Beiträge

Nationalpark Vadehavet modtog bidrag fra 48 forskellige fotografer, som sendte i alt 235 fotos ind til konkurrencen. Vinderfotoet blev fundet i skarp konkurrence med en stribe andre, meget flotte fotos. Blandt andet yderligere et, som Aage Matthiesen har taget. Hans sort sol-motiv, som er taget i Vilslev Enge, opnåede en tredjeplads i konkurrencen. Om billedet siger han: ”En smuk sensommeraften med masser af sol og stære. Vadehavscentret inklusiv Klaus Melbye (naturvejleder/leder, red.) er på sort sol-tur, og de står på toppen af diget yderst til højre.“ Sort sol-fænomenet er efterhånden fotograferet lige så mange gange, som der er stære, men det er yderst sjældent, at det også lykkes for fotograferne at få mennesker med på deres billede. Netop denne detalje har dommerkomiteens lagt afgørende vægt på. Ind i mellem Aage Matthiesens to fotos sniger sig et billede taget af Annette Morsing fra Silkeborg. Hun indsendte en hel stribe af meget flotte fotos, men dommerne faldt for et, som Annette Morsing selv har navngivet ’Snaller’. Som titlen antyder, viser billedet noget (tang), som kan være svært lige at identificere, men til gengæld er der en form for mystik over billedet, som pirrer beskuerens nysgerrighed: Hvad pokker er det her for noget?

Der Nationalpark Vadehavet hat Beiträge von 48 Teilnehmern erhalten, die im Rahmen des Wettbewerbs insgesamt 235 Fotos eingereicht haben. Außer dem Gewinnerfoto gab es eine ganze Reihe weiterer, sehr guter Fotos. Dazu gehörte ein weiteres von Aage Matthiesen. Sein Motiv der Schwarzen Sonne, das in Vilslev Enge aufgenommen wurde, kam auf den dritten Platz. Über dieses Bild sagt er: „Ein schöner Spätsommerabend mit viel Sonne und vielen Staren. Das Vadehavscenter zusammen mit Klaus Melbye (Naturführer/Leiter, die Red.) unterwegs in Sachen „Schwarzer Sonne“, ganz rechts oben auf dem Deich.“ Das Phänomen der schwarzen Sonne ist im Laufe der Zeit wohl genauso häufig fotografiert worden, wie es Stare gibt, aber es ist extrem selten, dass es dem Fotografen gelingt, auch Menschen mit auf das Bild zu bekommen. Und genau dieses Detail war für die Jury ausschlaggebend. Zwischen die beiden Fotos von Aage Matthiesen hat sich ein Foto von Annette Morsing aus Silkeborg geschlichen. Sie hat eine ganze Reihe sehr guter Fotos eingereicht, der Jury gefiel aber eines besonders gut, das Annette Morsing selbst ‚Snaller‘ (Masse) genannt hat. Das Foto zeigt etwas – Tang –, das nicht so ganz einfach zu erkennen ist, aber es hängt eine Art Mystik über dem Bild, welche die Neugier des Betrachters erregt: Was ist denn das nur?

24

En duehøg ’skudt’ en tidlig morgen på Ribe Holme af Aage Matthiesen. Han fortæller: ”Jeg kører ud af Bjerrumvejen, og pludselig sidder den der ganske tæt på og er ved at spise en hjejle, tror jeg. Jeg tjekker lige, at jeg er alene på vejen, hvorefter jeg parkerer på tværs og når lige at snuppe tre-fire billeder ud af sideruden på bilen, inden den letter med byttet. Og væk var den.”

Ein Habicht an einem frühen Morgen bei Ribe Holme von Aage Matthiesen. Er erläutert dazu: „Ich fuhr aus dem Bjerrumvejen heraus und plötzlich saß er da, ganz nah und fraß einen Goldregenpfeifer, glaube ich. Ich habe schnell geprüft, ob ich auch alleine auf der Straße bin, habe dann quer geparkt und schnell drei-vier Bilder aus dem Beifahrerfenster geschossen, bevor er mit seiner Beute davonflog. Und Schwupps war er weg.“


På konkurrencens andenplads kom ’Snaller’, som Annette Morsing har kaldt sit billede. Dommerne faldt for motivets mystik, som pirrer nysgerrigheden og lokker beskueren til at studere det nærmere. Billedet er et i en hel serie af flotte vadehavsbilleder, som Annette Morsing har sendt ind til konkurrencen.

Den zweiten Platz im Wettbewerb belegt Annette Morsing mit ihrem Bild, das sie ‚Snaller‘ (Masse) genannt hat. Der Jury gefiel die Mystik des Bildes, das neugierig macht und den Betrachter lockt, genauer hinzuschauen. Das Bild gehört zu einer ganzen Serie sehr schöner Fotos aus dem Wattenmeer, die Annette Morsing eingereicht hat.

Vinder-sejltur i Vadehavet Som fotografen bag det bedste vadehavsfoto vinder Aage Matthiesen en eksklusiv sejltur i Vadehavet for op til otte personer med Nationalpark Vadehavets skib ’Vadehavet‘. Annette Morsing modtager på andenpladsen adgangsbilletter for seks personer til museet Tirpitz ved Blåvand. Carsten Pedersen opnåede en fjerdeplads i konkurrencen med sit smukke klit-motiv. Man kan næsten høre vinden suse og mærke sandet knase mellem tænderne, når man ser dette billede, lyder det fra dommerne, og Carsten Pedersen præmieres med adgangsbilletter for seks personer til Vadehavscentret i Vester Vedsted.

1. Preis: Ein Segeltörn durch das Wattenmeer Als Fotograf des besten Wattenmeer-Fotos gewinnt Aage Matthiesen einen exklusiven Segeltörn im Wattenmeer für bis zu acht Personen mit dem Segler ‚Vadehavet‘ von Nationalpark Vadehavet. Auf Platz 2 folgt Annette Morsing mit Eintrittskarten für sechs Personen für das Museum Tirpitz bei Blåvand. Carsten Pedersen kam im Wettbewerb mit seinem schönen Dünenmotiv auf Platz vier. Man hört fast das Rauschen des Windes und spürt wie der Sand zwischen den Zähnen knirscht, wenn man dieses Bild betrachtet, lautet die Begründung der Jury. Carsten Pedersen erhält dafür sechs Eingangskarten für das Vadehavscenter in Vester Vedsted.

25


Carsten Pedersen har sendt 15 flotte fotos ind til konkurrencen. Dommerne faldt især for dette klit-motiv, hvor man nærmest føler, at sandet fyger omkring én.

Carsten Pedersen hat 15 sehr gute Fotos für den Wettbewerb eingereicht. Der Jury gefiel insbesondere dieses Dünenmotiv, bei dem man meint, den umherfliegenden Sand zu spüren.

26


Dette foto af sort sol ved Vilslev Enge gav en tredjeplads til Aage Matthiesen. Bemærk menneskene på diget, som også er ude for at beundre stærenes dans på himlen.

Hvad mon der gemmer sig i disen? Foto: Bjarne Sandberg Was versteckt sich denn dort im Dunst? Foto: Bjarne Sandberg

Mit diesem Bild der schwarzen Sonne bei Vilslev Enge kam Aage Matthiesen auf den dritten Platz. Achten Sie auf die Menschen auf dem Deich, die auch gekommen sind, um den Tanz der Stare am Himmel zu bewundern.

To meget forskellige verdener, kun delt af en smule vand: I forgrunden forlandet på Mandø, og i baggrunden Esbjergs skyline. Foto: Aage Matthiesen

Zwei ganz unterschiedliche Welten, die nur ein wenig Wasser trennt: Im Vordergrund das Vorland auf Mandø, im Hintergrund die Skyline von Esbjerg. Foto: Aage Matthiesen

27


Sort sol i marsken. Foto: Bent Schulz

Schwarze Sonne in der Marsch. Foto: Bent Schulz

En reminiscens fra anden verdenskrig. OgsĂĽ i vadehavsomrĂĽdet finder man markante spor efter Atlantvolden. Foto: Carsten Pedersen.

Erinnerung an den 2. Weltkrieg. Der Atlantikwall hat auch im Wattenmeergebiet seine markanten Spuren hinterlassen. Foto: Carsten Pedersen.

28


Et af i alt 15 flotte fotos indsendt af Knud Erik Johansen fra Haderslev.

Eines der insgesamt 15 schönen Fotos, die Knud Erik Johansen aus Haderslev eingereicht hat.

Saltvandssøen syd for Højer 10. august 2017: ”Rådyr i brunst, hvor hannen jagtede hunnen længe for at ’få lov’. Til sidst forsvandt de i rørskoven, så jeg ved ikke om det lykkedes ham ;-)”, skriver fotografen: Torben Andersen

Der Salzwassersee südlich von Højer, 10. August 2017: „Rehe in der Brunst, wo der Bock die Ricke lange jagen musste, bevor er ‚durfte‘. Letztlich sind sie im Röhricht verschwunden, ich weiß also nicht, ob er erfolgreich war :)“, schreibt der Fotograf: Torben Andersen

29


Bramgæs ved Saltsøen. Foto: Jørgen Bram

Weißwangengänse am Saltsøen. Foto: Jørgen Bram

Når naturen bliver til kunst – godt set af fotografen, Petra Grundmann fra Hamburg.

Wenn Natur zu Kunst wird – von der Fotografin, Petra Grundmann aus Hamburg gut gesehen.

30


Niels og Mette Johansen har hus i Nørremølle lige midt i Tøndermarsken, hvor de har taget dette sommerbillede med får på diget.

Niels und Mette Johansen haben ein Haus in Nørremølle, mitten in der Tøndermarsch, wo sie dieses sommerliche Foto mit Lämmern auf dem Deich gemacht haben.

Mandø-bussen på vej gennem Vadehavet en morgenstund. Foto: Jørgen Bram

Der Mandø-Bus auf dem Weg durch das Wattenmeer an einem Morgen. Foto: Jørgen Bram

FAKTA

Dommerne

Die Jury

De 235 indsendte fotos i fotokonkurrencen er alle blevet vurderet af en dommerkomité, som bestod af: pressefotograf Hans Christian Gabelgaard fra Jysk Fynske Medier; Nationalpark Vadehavets formand, Janne J. Liburd, og kommunikationskonsulent Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet.

Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten 235 Fotos wurden alle von einer Jury beurteilt, die sich zusammensetzte aus: dem Pressefotografen Hans Christian Gabelgaard von Jysk Fynske Medier, der Vorsitzenden von Nationalpark Vadehavet, Janne J. Liburd und dem Kommunikationsberater Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet.

31


Rømøs geologiske historie fra bakkestrøg til barriere-ø på 10.000 år / Rømøs geologische Geschichte in 10.000 Jahren von einer Hügellandschaft zur Barriereinsel

Det mere end 20 meter tykke lag af sand, grus og ler, som udgør øen Rømø, afslører en spændende dannelseshistorie. Historien strækker sig over 10.000 år og bevidner, hvordan en tsunami, storme og mange meters havspejlsstigning kontrollerede dannelsen og udviklingen af den sydligste af Vadehavets øer. Ud over at være en fascinerede historie er fortællingen om Rømøs udvikling vigtig for at forstå, hvordan vadehavsøerne påvirkes af klimaforandringer. Som perler på en snor ligger Vadehavets øer side om side adskilt af tidevandsdybene. Øerne danner en naturlig barriere, som beskytter det lavvandede vadehav mod Nordsøens bølger, og derfor betegnes øerne barriere-øer. Den danske del af dette barriere-system består af øerne Rømø, Mandø og Fanø samt halvøen Skallingen. Dannelsen af øerne er resultatet af bølgernes, tidevandets og vindens konstante transport og aflejring af store mængder sand, grus og ler, som i løbet af tusinder af år har opbygget den tykke lagpakke af sedimenter, som udgør Vadehavet. I en række forskningsprojekter har forskere fra Københavns Universitet og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) de sidste 10 år arbejdet målrettet på at kortlægge det danske vadehavs og især vadehavsøernes dannelse og forstå, hvordan disse naturlige miljøer vil udvikle sig under fremtidige naturlige og menneskeskabte klimaforandringer. Særligt har forskningen fokuseret på, hvad der sker med øerne, når havet stiger på grund af et varmere klima, da netop havspejlsstigninger forventes at være en stor udfordring for livet i Vadehavet og for stabiliteten af vadehavsøerne. En stabilitet som afhænger af balancen mellem naturligt tilført sediment, og hastigheden hvormed havet stiger. Er havspejlsstigningen større, end den tilførte mængde sediment kan kompensere for, nedbrydes kysten, og kystlinjen rykker landværts. Omvendt, hvis havspejlsstigningen er mindre end den tilførte mængde sediment, vil kysten bygge op og kystlinjen rykke havværts. Med kerneboringer, radarundersøgelser og et stort antal aldersbestemmelser af sedimentprøver er undersøgelserne af Rømø et af de mest detaljerede studier af en barriere-ø til dato, og det har medvirket til, at vi i dag langt bedre forstår det danske vadehavs historie.

32

Die über 20 Meter starke Schicht aus Sand, Kies und Ton, aus der die Insel Rømø besteht, zeigt eine interessante Entstehungsgeschichte. Sie erstreckt sich über 10.000 Jahre und zeugt davon, wie ein Tsunami, Stürme und der Anstieg des Meeresspiegels um viele Meter die Entstehung und Entwicklung der südlichsten Insel im Wattenmeer gesteuert haben. Abgesehen von der faszinierenden Geschichte ist die Entwicklung von Rømø wichtig, um zu verstehen, wie die Inseln im Wattenmeer vom Klimawandel beeinflusst werden. Getrennt durch Gezeitentiefen liegen die Wattenmeerinseln wie Perlen auf einer Schnur nebeneinander. Sie bilden eine natürliche Barriere, welche das Wattenmeer mit seinem niedrigen Wasserstand vor den Wellen der Nordsee schützt und werden daher auch als Barriereinseln bezeichnet. Der dänische Teil dieses Barrieresystems besteht aus den Inseln Rømø, Mandø und Fanø, wie auch aus der Halbinsel Skallingen. Die Inseln sind durch den konstanten Transport und die Ablagerung großer Sand-, Kiesund Lehmmengen durch Wellen, Gezeiten und Wind entstanden. Im Laufe tausender Jahre hat sich eine dicke Sedimentschicht aufgebaut, die das Wattenmeer bildet. Forscher der Universität Kopenhagen und des GEUS (Nationale Geologische Untersuchungen für Dänemark und Grönland) haben in den letzten 10 Jahren im Rahmen einer Reihe von Forschungsprojekten zielgerichtet an einer Untersuchung der Entstehung des dänischen Wattenmeers und insbesondere der Wattenmeerinseln gearbeitet, um zu verstehen, wie diese natürlichen Lebensräume sich im Zuge künftiger natürlicher und anthropogen bedingter Klimaveränderungen entwickeln werden. Die Forschung hat sich insbesondere auf die Frage konzentriert, was mit den Inseln passiert, wenn der Meeresspiegel aufgrund eines wärmeren Klimas steigt, da zu erwarten ist, dass insbesondere der Anstieg des Meeresspiegels eine große Herausforderung für das Leben im Wattenmeer und die Stabilität der Wattenmeerinseln darstellen wird. Diese Stabilität hängt von dem Gleichgewicht zwischen natürlicher Sedimentzufuhr und der Geschwindigkeit ab, mit welcher der Meeresspiegel steigt. Wenn der Anstieg des Meeresspiegels die mögli-


Tekst/ Text Mikkel Fruergaard postdoc ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet / Postdoc am Institut für Geowissenschaften und Naturverwaltung, Universität Kopenhagen

Blåvands Huk

Kortet viser den nordlige del af Vadehavet. Kysten mellem Blåvandshuk og Sild er bugtformet. På grund af denne form transporteres store mængder sediment (se lyseblå pile) langs kysten fra henholdsvis nord og syd. Sedimentet aflejres på kystprofilet ud for Rømø og Mandø.

Skallingen

Auf der Karte ist der nördliche Teil des Wattenmeeres abgebildet. Die Küste zwischen Blåvandshuk und Sylt verläuft buchtförmig. Aufgrund dieser Form werden große Sedimentmengen (s. hellblaue Pfeile) entlang der Küsten aus nördlicher bzw. südlicher Richtung transportiert. Die Sedimente werden am Küstenprofil vor Rømø und Mandø abgelagert.

Fanø

Mandø

Nordsøen Rømø

N 10 km

Sild

33


Langt fra havet Da den seneste istid, Weichsel-istiden, kulminerede for omkring 20.000 år siden, var vandstanden i verdenshavene mere end 100 meter lavere end i dag, og store dele af Nordsøen var tørlagt. Floder transporterede smeltevand og store mængder sediment fra det skandinaviske Isskjold, som dækkede det meste af Jylland. Sedimentet blev aflejret i smeltevandssletter, som strakte sig fra isranden, som lå omkring Midtjylland, og langt ud i den nuværende Nordsø. Smeltevanssletterne dannede sammen med ældre aflejringer fundamentet for Vadehavets øer og tidevandsflader. Det lave havniveau betød, at den jyske kystlinje lå flere hundrede kilometer mod nordvest, og det, som tusinder af år senere blev til øen Rømø, var et langstrakt, nordsyd orienteret bakkestrøg. I slutningen af Weichsel-istiden, hvor klimaet mildnes, og de store iskapper over Skandinavien og Nordamerika smeltede, steg vandstanden i verdenshavene og i Nordsøen med mere end en meter per 100 år. Hastigheden hvormed havspejlsstigningen foregik, var så høj at den jyske kystlinje hurtigt blev forskudt mod øst, og havet hastigt nærmede sig bakkestrøget, hvor Rømø senere dannes. Den første indikation på, at kysten i slutningen af istiden for cirka 10.000 år siden nærmede sig dens nuværende position, var en gradvis forsumpning af lavtliggende områder og dannelse af søer med tørveaflejringer. Endnu var de aflejrede sedimenter udelukkende terrestriske, altså med oprindelse på land, men dette ændrede sig for cirka 8150 år siden, hvor et gigantisk undersøisk jordskred – Storegga-skredet – fandt sted ud for Norges vestkyst cirka 1000 kilometer nord for Rømø.

34

che Kompensation durch die zugeführte Sedimentmenge überschreitet, wird die Küste angegriffen und die Küstenlinie verschiebt sich landeinwärts. Wenn jedoch der Anstieg des Meeresspiegels geringer ausfällt, als die zugeführte Sedimentmenge, baut die Küste sich auf und die Küstenlinie verlagert sich in Richtung Meer. Mit Kernbohrungen, Radaruntersuchungen und einer großen Menge Altersbestimmungen von Sedimentproben gehören die Untersuchungen von Rømø bislang zu den detailliertesten Studien einer Barriereinsel und haben dazu beigetragen, dass wir die Geschichte des dänischen Wattenmeers heute wesentlich besser verstehen.

Weit vom Meer Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren lag der Meeresspiegel der Weltmeere mehr als 100 Meter unter dem heutigen Meeresspiegel und große Teile der Nordsee waren trockengelegt. Flüsse transportierten Schmelzwasser und erhebliche Sedimentmengen aus dem skandinavischen Eisschild, der einen Großteil von Jütland bedeckte. Die Sedimente wurde auf dem Moränengebiet abgelagert, das sich vom Gletscherrand etwa in Mitteljütland bis weit in die heutige Nordsee hinein erstreckten. Diese Sedimentablagerungen bildeten zusammen mit älteren Ablagerungen das Fundament für die Inseln im Wattenmeer und die Gezeitenflächen. Der niedrige Meeresspiegel bedeutete, dass die Küstenlinie Jütlands mehrere hundert Kilometer weiter nordwestlich lag und das, was Tausende Jahre später zur Insel Rømø wurde, eine langgestreckte Hügellandschaft in Nord-Süd-Richtung war. Als das Klima sich am Ende der Weichsel-Eiszeit erwärmte und die großen Eiskappen über Skandinavien und Nordamerika schmolzen, stieg der Meeresspiegel der Weltmeere und in der Nordsee um mehr als einen Meter pro einhundert Jahren. Die Meeresspiegel stiegen so schnell an, dass die Küstenlinie Jütlands schnell nach Osten verschoben wurde und das Meer sich dort schnell der Hügellandschaft näherte, wo Rømø später entstand. Das erste Anzeichen dafür, dass die Küste sich zum Ende der Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren der heutigen Position näherte, war die schrittweise Versumpfung der Niederungen und die Bildung von Seen mit Torfablagerungen. Bis dahin waren die abgelagerten Sedimente ausschließlich terrestrischer Art, stammten also von Land. Das änderte sich jedoch vor ca. 8150 Jahren, als sich eine gigantische submarine Großrutschung – die Storegga-Rutschung – vor der norwegischen Westküste etwa 1000 Kilometer nördlich von Rømø ereignete.


Havspejlsstigningen i det nordlige vadehav i løbet af de seneste 8000 år. Havet stiger hurtigt indtil omkring 6000 år før nu, hvor kurven langsomt flader ud.

Anstieg des Meeresspiegels im nördlichen Wattenmeer im Laufe der letzten 8000 Jahre. Bis vor etwa 6000 Jahren ist der Meeresspiegel schnell angestiegen, jetzt flacht die Kurve langsam ab.

0

-4

Havspejlsniveau (m)

10–20 cm/100 år

-8

40–50 cm/100 år

-12

80–90 cm/100 år -16

10000

8000

6000

4000

2000

0

Tid før nu (år)

35


Kort over Storegga-skredet i Nordatlanten, som indtraf cirka 8150 år før nu. Skredet forårsagede en række store tsunami-bølger, som skyllede ind over Nordatlantens kyster. Prikkerne viser, hvor der er påvist Storegga-tsunami-aflejringer. Stjernen markerer Rømø.

Anstieg des Meeresspiegels im Karte der Storegga-Rutschung im Nordatlantik vor etwa 8150 Jahren. Die Rutschung führte zu einer Reihe großer Tsunamiwellen, die über die Küsten des Nordatlantiks spülten. Die Punkte zeigen Nachweise von Ablagerungen des Storegga-­ Tsunami. Der Stern markiert Rømø.

Nordatlanten Storegga-skredet Island

Sverige

Norge

Nordsøen Danmark

Tyskland

Sø-sediment

Erosionsflade

Tsunami-sediment

Almindeligt fotografi

36

Røntgenfotografi

10 cm Fotografi og røntgenfotografi af sedimentkernen fra Rømø, som indeholder Storegga-tsunami sedimenter. Bemærk erosionsfladen som adskiller sø-sedimenter nederst fra tsunamisedimenter øverst.

Fotografie und Röntgenbild des Sedimentkerns aus Rømø mit Sedimenten des Storegga-Tsunami. Achten Sie auf die Erosionsfläche, welche die Meeressedimente ganz unten von den Tsunami-Sedimenten ganz oben trennt.


Storegga-skredet

Die Storegga-Rutschung

Da enorme mængder sediment pludselig begyndte at skride ned ad Norges kontinentalsokkel, udløste det en række tsunamibølger, der som ringe i vandet spredte sig fra skredet og ud i Nordatlanten og videre ned i Nordsøen. Selvom bølgerne afgav megen af deres energi på deres vej igennem den lavvandede Nordsø, ramte de kysten, som lå lidt vest for Rømø, med så stor kraft, at havvand og sediment blev skyllet ind over land. En del af dette tsunamisediment blev aflejret i en ferskvandssø ikke langt fra land. Disse sedimenter var de første marine sedimenter, som blev aflejret på Rømø. I en kerneboring fra den nordlige Rømø ses, hvordan aflejringen af lerede og organiske søsedimenter, pludseligt blev afbrudt af et 80 centimeter tykt ­tsunamilag bestående af sand, grus og klumper af søsedimenter. I dag er søen med tsunamisedimenterne begravet cirka 15 meter under Rømøs overflade. Det er usikkert, med hvilken højde tsunamibølgen skyllede ind over Rømø, men det er anslået, at dens højde var mellem 1,5 og 5,5 meter.

Als enorme Sedimentmengen plötzlich am norwegischen Kontinentalabhang abzurutschen begannen, löste das eine Reihe von Tsunamiwellen aus, die sich von der Rutschung aus wie Ringe auf dem Wasser in den Nordatlantik und in die Nordsee verbreiteten. Auch wenn die Wellen auf dem Weg durch die flache Nordsee viel von ihrer Energie verloren, trafen sie damals mit so großer Kraft auf die etwas westlich von Rømø liegende Küste, dass Meerwasser und Sedimente landeinwärts gespült wurden. Ein Teil dieser Tsunamisedimente wurden in einem See nicht weit von der Küste entfernt abgelagert. Das waren die ersten Meeressedimente, die auf Rømø abgelagert wurden. In einer Kernbohrung aus dem nördlichen Rømø sieht man, wie die Ablagerung lehmhaltiger und organischer Sedimente plötzlich von einer 80 cm dicken Tsunamischicht bestehend aus Sand, Kies und Meeressedimentklumpen unterbrochen werden. Heute liegt der See mit den Tsunamisedimenten etwa 15 Meter unter der Erdoberfläche auf Rømø. Es ist unklar, wie hoch die Tsunamiwelle war, die Rømø überrollte, man vermutet jedoch, dass sie zwischen 1,5 und 5,5 Meter hoch war.

Bakkestrøget bliver til ø Da havet for omkring 8000 år siden begyndte at skylle ind over bakkestrøget, var havspejlstigningen faldet til mellem 80 og 90 centimeter per 100 år. Den mere langsomme havspejlsstigningen samt den stejlere landskabsgradient betød, at kystlinjens forskydningen mod øst gik i stå, og kysten stabiliserede sig omkring den centrale del af Rømø. På dette tidspunkt var der formentligt vand hele vejen rundt om bakkestrøget, som fremstod som en smal ø med en strand på øens vestside og marsk og tidevansflader på øens østside. Hverken Skallingen, Fanø eller Mandø var endnu dannet, så Rømø var formentlig den eneste ø i det danske vadehav. De næste 2000 år blev havspejlsstigningen balanceret af sand, der blev tilført Rømø fra transport langs kysten og formentligt også ude fra Nordsøen. Kystlinjen rykkede derfor hverken land- eller havværts, men i stedet voksede øen syv meter vertikalt.

Die Hügellandschaft wird zur Insel Als das Meer vor etwa 8000 Jahre begann, über die Hügellandschaft zu spülen, war der Anstieg des Meeresspiegels pro 100 Jahre auf 80 bis 90 cm gesunken. Der langsamere Anstieg des Meeresspiegels und der steilere Landschaftsgradient bedeuteten, dass die Küstenlinie sich nicht mehr nach Osten verschob und die Küste sich um den mittleren Teil von Rømø stabilisierte. Zu diesem Zeitpunkt war die Hügellandschaft vermutlich an allen Seiten von Wasser umgeben und bildete eine schmale Insel mit Strand an der Westseite und Marsch und Gezeitenflächen an der Ostseite. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich weder Skallingen, noch Fanø oder Mandø gebildet und Rømø war vermutlich die einzige Insel im dänischen Wattenmeer. In den nächsten 2000 Jahren wurde der Anstieg des Meeresspiegels durch Sand ausgeglichen, der Rømø aus dem Sedimenttransport entlang der Küste und vermutlich auch aus der Nordsee zugeführt wurde. Somit verschob die Küstenlinie sich weder landeinwärts, noch ins Meer, sondern die Insel wuchs sieben Meter in die Höhe.

37


Rømø har nogle af verdens bredeste strande. Her er det stranden ved Lakolk en sommerdag. Foto: John Frikke

Auf Rømø gibt es einige der weltweit breitesten Strände. Das ist der Strand bei Lakolk an einem Sommertag. Foto: John Frikke

Verdens (måske) bredeste strande Netop transporten af sediment langs kysten har været og er i dag styrende for Rømøs udvikling. Da kysten mellem Blåvandshuk i nord og den tyske vadehavsø Sild i syd har et bugtformet forløb (se eventuelt kort på bagsiden af magasinet), transporteres store mængder sand langs kysten fra både nord og syd. Dette sediment aflejres hovedsageligt i den inderste del af bugten, omtrent ud for Mandø og Rømø. Da havspejlsstigningen for omkring 6000 år siden aftog til mellem 10 og 20 centimeter per 100 år, opstod der et ”overskud“ af sediment ved Rømøs vestkyst, også kaldet et positivt sediment-budget. Fra at være en smal ø, måske cirka en kilometer bred, voksede Rømø hurtigt mod vest. Denne udvikling har fortsat stort set uafbrudt til i dag, hvor Rømøs bredde er omkring fem kilometer. Placeringen af Rømø i forhold til vadehavskystens forløb har været af afgørende betydning for øens udvikling. Dette gør sig især gældende, når storme rammer det danske vadehav. Under en storm transporteres sediment normalt væk fra kysten og forårsager kysterosion. Dette forholder sig modsat for Rømø. Under stormvejr eroderes sediment langs Skallingens, Fanøs og Silds kyster, som transporteres i retning af Rømø. Efter en storm får Rømø altså tilført ekstra sediment, hvilket bidrager til udbygningen af øen mod vest og vedligeholdelsen af øens karakteristiske strande, der er blandt de bredeste i verden. Med en bredde på over 1000 meter står Rømøs strande i skærende kontrast til strandene på Sild, som er under hastig nedbrydning og mange steder smallere end 100 meter. Kystlinjen på Sild er kun stabil på grund af flere kystbeskyttelsesforanstaltninger, heriblandt omfattende strandfodring.

Die weltweit (vielleicht) breitesten Strände Der Sedimenttransport entlang der Küste war und ist noch heute ausschlaggebend für die Entwicklung Rømøs. Da die Küstenlinie zwischen Blåvandshuk im Norden und der deutschen Wattenmeerinsel Sylt im Süden buchtförmig verläuft (s. evtl. Karte auf der Rückseite des Magazins), werden von Norden und Süden große Sandmengen an der Küste entlang transportiert. Diese Sedimente werden in erster Linie ganz innen in der Bucht, etwa direkt vor Mandø und Rømø abgelagert. Als der Anstieg des Meeresspiegels sich vor etwa 6000 Jahren auf 10 bis 20 cm pro 100 Jahre reduzierte, entstand ein „Sedimentüberschuss“ an der Westküste Rømøs, den man auch einen positiven Sedimenthaushalt nennt. Von einer schmalen, vielleicht etwa 1 Kilometer breiten Insel entwickelte Rømø sich schnell in westliche Richtung. Diese Entwicklung hat sich im Großen und Ganzen ununterbrochen bis heute fortgesetzt und die Insel ist jetzt etwa fünf Kilometer breit. Die Lage Rømøs im Verhältnis zum Verlauf der Wattenmeerküste ist für die Entwicklung der Insel ausschlaggebend gewesen. Das zeigt sich insbesondere bei Stürmen im dänischen Wattenmeer. Während eines Sturmes werden Sedimente normalerweise von der Küste weg transportiert und führen zu Küstenerosion. Auf Rømø passiert das Gegenteil. Bei Sturm erodieren Sedimente entlang der Küsten von Skallingen, Fanø und Sylt und werden in Richtung Rømø transportiert. Nach einem Sturm werden Rømø also Sedimente zugeführt und tragen zu einer Verbreiterung der Insel in Richtung Westen und der Erhaltung der charakteristischen Strände der Insel bei, die zu den breitesten der Welt gehören. Mit einer Breite von mehr als 1000 Metern stehen die Strände von Rømø in einem enormen Kontrast zu denen auf Sylt, die sich schnell abbauen und an vielen Stellen weniger als 100 Meter breit sind. Die Küstenlinie von Sylt ist nur aufgrund zahlreicher Küstenschutzmaßnahmen, unter anderem umfassender Sandvorspülungen, stabil.

Skematisk figur, der viser Rømøs udvikling fra bakkestrøg til barriere-ø. Den gule farve repræsenterer barriere-øens sandede sedimenter, mens den brune farver repræsenterer lagunens mudrede sedimenter.

Schematische Darstellung der Entwicklung Rømøs von einer Hügellandschaft zu einer Barriereinsel. Die gelbe Farbe zeigt die sandigen Sedimente der Barriereinsel, während die braune Farbe die schlammhaltigen Sedimente der Lagune darstellt.

38


Bakkestrøg

Før 8000 år før nu

Rømø dannes

Cirka 8000 år før nu

Rømø bliver højere

8000 til 6000 år før nu

Rømø bliver breddere

6000 år før nu til i dag

39


Vadehavs-kultur, du bare skal opleve

/ Wattenmeer-Kultur, die man erlebt haben muss

Du kender sikkert bøgerne om steder eller oplevelser, du simpelthen ikke må gå glip af. Og det er helt sikkert, at Vadehavets enestående natur hører til den kategori. Et nyt projekt, NAKUWA, skal nu pege på de absolut bedste oplevelser af den lige så fantastiske kultur i vadehavsområdet. Kultur, som du bare skal opleve, inden du dør. Internationalt er Vadehavets kultur allerede bedømt som lige så betydningsfuld som den unikke natur. Nu får du som gæst, turist eller beboer ideer til, hvor du kan opleve kulturen allerbedst og samtidig gøre det bæredygtigt. I alt vil projektet pege på de 10 bedste oplevelser og forbinde dem med stier og ruter, så du kommer rundt i Vadehavet, som så viser sig fra sin bedste side. I næste års magasin sætter vi spot på de enkelte steder og den kulturguide, som også bliver et af projektets resultater.

40

Sicherlich kennen Sie Bücher über Orte oder Erlebnisse, die man sich einfach nicht entgehen lassen darf. Und ganz bestimmt gehört die einmalige Natur des Wattenmeers in diese Kategorie. Ein neues Projekt namens NAKUWA soll nun die absolut besten Erlebnisse der ebenso fantastischen Kultur des Wattenmeergebiets ausweisen. Kultur, die Sie einfach erlebt haben müssen, bevor Sie diese Welt verlassen. Auf internationaler Ebene wird die Kultur am Wattenmeer bereits als genauso bedeutungsvoll eingestuft, wie die einmalige Natur. Jetzt erhalten Sie als Gast, Tourist oder Einheimischer Anregungen für die besten Orte, an denen die Kultur nachhaltig erlebt werden kann. Insgesamt wird das Projekt die 10 besten Erlebnisse ausweisen und mit Pfaden und Wegen verbinden, so dass Sie die verschiedenen Orte im Wattenmeergebiet besuchen können, das sich dann auch von seiner besten Seite zeigt. In dem

Tekst/ Text Anne Husum Marboe, udviklingskonsulent Nationalpark Vadehavet / Entwicklungsberaterin Nationalpark Vadehavet


Et markant kulturspor er den særlige arkitektur, eller i virkeligheden de særlige byggestile, som vi har i Vadehavet. Den vestslesvigske gård er typisk af røde mursten og med stråtag. Et karakteristisk træk er kvistlugerne over fordøren til indlæsning af hø og korn, ligesom murværket over døre og vinduer ofte er dekoreret. Stald og bolig findes i samme længe. En anden typisk gård er den firlængede gård. Længere sydpå finder du de såkaldte haubarge, en marskgård, hvor bolig, stalde, lade og lo dækkes af et næsten pyramideformet og højt stråtag. De mest typiske gårde findes på kunstige jordhøje, såkaldte værfter. Arkitekturen er på den måde et eksempel på en oplevelse – et must see – som er med til at fortælle om vores Vadehav og de mennesker, der bor her, og som du ikke må snyde dig selv for at opleve. I NAKUWA-projektet vil vi guide dig til de bedste oplevelser, hvor og hvordan du kan se dem.

En typisk vestslesvigsk gård, som er en del af den særlige kulturarv, man finder i vadehavsområdet. Foto: Jens L. Hansen Ein typischer Westschleswiger Hof, der zu dem besonderen Kulturerbe des Wattenmeergebiets gehört. Foto: Jens L. Hansen

nächstes Jahr erscheinenden Magazin gehen wir auf die verschiedenen Orte und den Kulturleitfaden ein, der auch zu den Projektergebnissen gehören soll. Eine markante Spur dieser Kultur ist die besondere Architektur – oder eigentlich der besondere Baustil im Wattenmeergebiet. Normalerweise ist ein Westschleswiger Hof aus roten Ziegelsteinen gebaut und hat ein Reetdach. Charakteristisch sind die Erkerluken über der Eingangstür, über die Heu und Getreide eingelagert wurden, wie auch die Tatsache, dass das Mauerwerk über den Türen und Fenstern häufig verziert ist. Stallungen und Wohnung liegen im gleichen Langhaus. Ein weiterer typischer Hof ist der Vierseitenhof. Weiter südlich stößt man auf die sogenannten Haubarge. Das sind Gehöfte in der Marsch, in denen Wohnung, Stallungen, Scheune und Tenne von einem fast pyramidenförmigen, hohen Strohdach bedeckt werden. Aber die typischsten Gehöfte liegen auf künstlich geschaffenen Anhöhen, den sogenannten Warften. Damit ist die Architektur ein Beispiel für ein Erlebnis – ein Must See – das zu der Geschichte über unser Wattenmeer und die Menschen, die hier leben beiträgt und das Sie nicht verpassen sollten. Im Rahmen des NAKUWA-Projektes führen wir Sie zu den besten Erlebnissen und erzählen Ihnen wie Sie diese sehen und erleben können.

FAKTA

NAKUWA

NAKUWA

NAKUWA – som står for Bæredygtig natur- og kulturturisme Verdensarv Vadehavet – er et treårigt projekt under INTERREG 5A-programmet. Nationalpark Vadehavet er sammen med Business Region Esbjerg og tyske partnere i nationalparken i Schleswig-Holstein, Nordsee Tourismus Service og WWF Husum om projektet. Resultatet af projektet vil, ud over en guide til kulturen, være forslag og kort over cykelstier og vandreruter, en uddannelse af fugleguider, mere bæredygtig transport og tilbud til guider og personale i turistbranchen om onlinelæring. Resultaterne er dog først klar i 2020, når projektet er færdigt.

NAKUWA repräsentiert nachhaltigen Natur- und Kulturtourismus im Wattenmeer-Weltkulturerbe und ist ein dreijähriges Projekt im Rahmen des Programms INTERREG 5A. Das Projekt wird von Nationalpark Vadehavet zusammen mit der Business Region Esbjerg und deutschen Partnern im Nationalpark Schleswig-Holstein, Nordsee Tourismus Service und dem WWF Husum umgesetzt. Abgesehen von einem Kulturleitfaden soll das Projekt zu Vorschlägen und Karten zu Rad- und Wanderwegen, die Ausbildung von ornithologischen Guides, nachhaltigeren Transporten und einem Online-Lernangebot für Fremdenführer und Personal in der Tourismusbranche führen. Jedoch werden die Ergebnisse erst nach Abschluss des Projektes in 2020 vorliegen.

41


Uendelige øjeblikke ved Vadehavet / Unendliche Momente am Wattenmeer

42


Tekst/ Text Alexandra Buhl fotograf og videokunstner / Fotografin und Video­künstlerin

De er tre kunstnere inden for hver sit felt, bosat i København. Et ophold på Rømø blev begyndelsen på en skelsættende rejse, som har ført dem tilbage til Vadehavet flere gange. En af kunstnerne fortæller her om deres møde med Vadehavet og om det øjeblik, hvor man som menneske blive bevidst om, at vi og naturen er uadskillelige, sammen.

Sie sind drei Künstlerinnen, arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und wohnen in Kopenhagen. Ein Aufenthalt auf Rømø war der Auftakt zu einer lebensverändernden Reise, die sie mehrfach zurück zum Wattenmeer geführt hat. Eine der Künstlerinnen erzählt hier von ihrer Begegnung mit dem Wattenmeer und dem Augenblick, in dem man sich als Mensch bewusst wird, dass wir untrennbar mit der Natur verbunden sind.

43


En af de første ting, jeg lagde mærke til, da vi ankom til Rømø, var mudderet. En leret, cremet substans, som sugede ens fødder fast og truede med at sluge mine gummistøvler. Det var et helt andet hav, end jeg havde regnet med. Nana Francisca og jeg bor til dagligt på hver sin side af den grønne Assistens Kirkegård på Nørrebro. Trods de smukke træer og planter, så undslipper vi ikke larm fra biler og mennesker de fleste af døgnets timer, og vi kan ikke strække vore blikke langt, før vi mødes af bygninger. Ellen Birgitte bor på Frederiksberg, men søger ofte tilflugt i sin kolonihave. Vi tre kunstnere er bymennesker. Men vi deler en stærk kærlighed til naturen, som vi hver især har arbejdet med i vores kunst.

Åben og nysgerrig tilgang Ellen Birgitte voksede op ved Vadehavet, hvor hendes familie har boet i generationer, mens Nana Francisca og jeg ikke vidste så meget om området, inden vi gik i gang med projektet. Da vi planlagde vores første ophold på Rømø, besluttede vi at have en åben og nysgerrig tilgang til den natur og kultur, vi skulle møde, og som skulle være den fjerde partner i vores projekt. Vi talte om, hvordan vi bedst kunne undersøge havets væsen i relation til vore egne kroppe og udtryk. Og så diskuterede vi klimaforandringer, menneskets respektløse forbrug af naturen, og hvordan man nemt kan glemme, at mennesket selv er natur. Jeg selv havde en idé om, at jeg skulle over og optage film med brusende bølger, menneskekroppe i hurtigt stigende vand og under vandet. Men ved Vadehavet er afstandene jo enorme, det tager timer, når det skifter fra lavvande til højvande, og man kan ikke bare komme frem og tilbage. Det er umuligt at planlægge og forudse, hvad man bliver mødt af, og man er tvunget til på anden vis at overgive sig til naturens luner.

44

Zu den ersten Dingen, die mir bei unserer Ankunft auf Rømø auffielen, gehörte der Schlamm. Eine lehmhaltige, cremeartige Substanz, welche die Füße festsaugt und drohte, meine Gummistiefel zu verschlingen. Offen gesagt, hatte ich mit einem ganz anderen Meer gerechnet. Nana Francisca und ich wohnen normalerweise auf verschiedenen Seiten des grünen Assistenzfriedhofs im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro. Trotz der schönen Bäume und Pflanzen entkommen wir am Tag meist weder dem Autolärm, noch dem Lärm der vielen Menschen und unser Blick fällt schnell auf die umliegenden Gebäude. Ellen Birgitte wohnt in Frederiksberg, zieht sich aber oft in ihren Schrebergarten zurück. Wir drei Künstlerinnen sind Stadtmenschen. Aber uns verbindet unsere große Liebe zur Natur, mit der wir insbesondere in unserer Kunst gearbeitet haben.


En skelsættende rejse

Offener und neugieriger Blick

Vores fælles rejse rundt ved Vadehavet viste sig at blive skelsættende. Som Nana Francisca formulerer det: ”At komme ud i vadehavslandskabet og bruge tid, lang og langsom tid, med det evigt foranderlige landskab, tidevandets kontinuerlige åndedrag, vind og lys, gav mig en helt eksistentiel oplevelse af at smelte sammen med landskabet og at udveksle på tværs af krop, tid og værensformer. Det skabte resonans og inspiration langt ind i mit væsen og en helt ny oplevelse af, hvordan jeg som kunstner kan skabe i ligeværdig dialog med naturens fænomener.“ Ved Vadehavet er tidevandsbølgerne stille (rislende), lange og flade. Når vandet strømmer hen over vaderne, spejler det den uendelige himmel. Man kommer aldrig tilbage til det samme landskab, det samme lys eller de samme detaljer igen. Hver time, hvert sted og hver årstid byder på sine helt særegne oplevelser. Tidevandets rytme virker konstant og evig – men lige så insisterende vandet kan være det ene øjeblik, lige så fraværende kan det være det næste.

Ellen Birgitte ist am Wattenmeer aufgewachsen, ihre Familie lebt seit Generationen dort. Aber Nana Francisca und ich wussten nicht viel über dieses Gebiet, bevor wir das Projekt in Angriff genommen haben. Bei der Planung unseres ersten Aufenthalts auf Rømø haben wir uns für einen offenen und neugierigen Blick auf die Natur und Kultur entschieden, die auf uns warteten und der vierte Partner in unserem Projekt sein sollten. Wir sprachen darüber, wie wir das Wesen des Meeres im Verhältnis zu unseren eigenen Körpern und Ausdrucksweisen am besten würden untersuchen können. Und wir diskutierten den Klimawandel, den respektlosen Verbrauch der Naturressourcen durch den Menschen und wie leicht man selbst vergisst, dass auch der Mensch Natur ist. Ich hatte die Idee, dort brausende Wellen, menschliche Körper in schnell ansteigendem Wasser und unter Wasser zu filmen. Aber die Abstände am Wattenmeer sind enorm, der Übergang von Ebbe zu Flut dauert Stunden und man kann nicht so einfach hin- und herlaufen. Man kann unmöglich planen und vorhersehen, worauf man treffen wird und ist gezwungen, sich den Launen der Natur auf andere Art und Weise hinzugeben.

Eine lebensverändernde Reise Unsere gemeinsame Reise rund um das Wattenmeer erwies sich als lebensverändernd. Nana Francisca formuliert es so: „Die Begegnung mit der Landschaft am Wattenmeer und die Möglichkeit, Zeit, langsam verstreichende Zeit mit der sich ständig verändernden Landschaft, dem kontinuierlichen Atem der Gezeiten, dem Wind und dem Licht zu verbringen, vermittelte mir das absolut existenzielle Erlebnis, mit der Landschaft eins zu werden und durch den Körper, Zeit und Formen des Seins zu kommunizieren. Das schuf Resonanz und Inspiration tief in meinem Wesen und führte zu einem ganz neuen Erlebnis meiner Kreativität als Künstlerin in einem gleichwertigen Dialog mit den Phänomenen der Natur.“ Die Gezeitenwellen am Wattenmeer murmeln leise, sie sind lang und ganz flach. Wenn das Wasser über das Watt spült, spiegelt sich der unendliche Himmel darin. Man kommt nie zu der gleichen Landschaft, dem gleichen Licht oder den gleichen Einzelheiten zurück. Jede Stunde, jeder Ort und jede Jahreszeit hat ihre ureigenen Erlebnisse. Der Rhythmus der Gezeiten wirkt konstant und ewig, aber das Wasser, das in dem einen Augenblick so beharrlich sein kann, kann im nächsten ebenso abwesend sein.

45


46

Det klikker, prikker og risler

Es gluckst, kribbelt und rieselt

Vaderne dufter frodigt af mudder, og hvis man lytter efter, hører man hvor meget liv, der er i dem. Som Ellen Birgitte formulerer det: ”Det klikker, prikker og risler. Bølger af forskellig størrelse krydser ind over hinanden. Også i sandet efterlades der bølgemønstre. Lige fra de små rifler i det våde sand til revlerne og klitterne, der bølger gennem landskabet.“ Den stille utilregnelighed kan også gøre Vadehavet farligt. Vi har lyttet til folks fortællinger om at strande på vaderne i tågen og ikke vide, hvor kysten var, og vi har fået beretninger om de vældige stormfloder, der har taget både bygninger og liv med sig. I en del af sin vadehavsmusik søger Ellen Birgitte at formidle stormflodens væsen ved at lade instrumenternes tordnen blande sig i et kaos, med lydbidder af lokale stemmer, der fortæller om deres oplevelser. Når vandet synker igen, munder musikken ud i en sørgmunter sønderhoning (fanødans) i ny musikalsk forklædning.

Das Watt riecht üppig nach Schlamm und wer genau hinhört, hört, wie viel Leben sich darin verbirgt. Oder, wie Ellen Birgitte es formuliert: „Es gluckst, kribbelt und rieselt. Unterschiedlich große Wellen kreuzen sich. Im Sand hinterlassen sie ein Wellenmuster. Das fängt mit den kleinen Rillen im nassen Sand an und geht bis zu den durch die Landschaft wogenden Sandbänken und Dünen.“ Diese lautlose Unberechenbarkeit kann das Wattenmeer auch zu einer Gefahr machen. Wir haben den Erzählungen von Menschen gelauscht, die im Nebel im Watt gestrandet sind und nicht mehr wussten, wo die Küste war und auch den Berichten über die enormen Sturmfluten, die Gebäude, wie auch Leben mit sich gerissen haben. In einem Teil ihrer Wattenmeermusik versucht Ellen Birgitte das Wesen der Sturmflut im donnernden Chaos der Instrumente zum Ausdruck zu bringen, mit Tonfetzen von Stimmen der Ortsansässigen, die von ihren Erlebnissen berichten. Wenn das Wasser wieder sinkt, geht die Musik in einen wehmütigen, Sønderhoning genannten, Tanz aus Fanø in neuem musikalischem Gewand über.


47


Uadskillelige, sammen

Untrennbar verbunden

Som moderne menneske kan man let komme til at føle sig adskilt fra naturen og dens rytmer. Ved Vadehavet møder man nogle rytmer og naturfænomener, der ikke lader sig beherske af mennesket. På den måde kan man få sin egen betydning sat i perspektiv. At opleve havet kan være en nærmest religiøs erfaring, hvor man bliver bevidst om, at man kun er en lille del af noget større. Det er det øjeblik hvor det går op for os at vi selv er natur. At vi alle er del af samme uendelige univers. At vi er “inseparable together“ – dvs. uadskillelige, sammen. Jeg håber, at vi kan videreformidle den unikke oplevelse af Vadehavets natur og skønhed, som vi har oplevet under vores ophold, via vore udstillinger og koncerter. Og på et lidt dybere plan håber jeg at dele en oplevelse af naturens evige cirkelbevægelse, hvor ting igen og igen opløses og genskabes. Den sammenhængskraft og det samspil, der er, mellem alting.

Der moderne Mensch fühlt sich leicht von der Natur und ihren Rhythmen getrennt. Am Wattenmeer trifft man auf Rhythmen und Naturerscheinungen, die sich vom Menschen nicht beherrschen lassen. So wird die Bedeutung des Einzelnen in ein anderes Licht gerückt. Das Meer zu erleben kann fast zu einer religiösen Begegnung werden, bei der man sich bewusst wird, dass man nur ein kleiner Teil eines größeren Zusammenhangs ist. In genau diesem Augenblick begreifen wir, dass auch wir ein Teil der Natur sind. Dass wir alle zu dem gleichen, unendlichen Universum gehören. Dass wir „inseparable together“ sind, untrennbar verbunden. Ich hoffe, dass es uns gelingt, in unseren Ausstellungen und Konzerten das einmalige Erlebnis der Natur und Schönheit des Wattenmeers während unseres Aufenthalts weiterzuvermitteln. Und auf einer etwas tiefer gehenden Ebene möchte ich gerne das Erlebnis des ewigen Kreislaufs in der Natur teilen, in der die Dinge sich immer wieder auflösen und neu geschaffen werden. Die Kraft des Zusammenhangs, des Zusammenspiels zwischen allen Dingen.

48


FAKTA

Inseparable Together

Inseparable Together

Inseparable Together er en udstillings- og koncertrække, der gæster udstillingssteder i alle fire vadehavskommuner i løbet af 2018-19. Projektet er skabt af komponist og lydkunstner Ellen Birgitte Rasmussen, performancekunstner og danser Nana Francisca Schottländer samt fotograf og videokunstner Alexandra Buhl. Projektet startede med et kunstnerophold på Rømø arrangeret af Nationalpark Vadehavet i foråret 2017. Med støtte fra blandt andet nationalparken, Kulturregion Vadehavet og lokale sponsorer voksede projektet til fire ophold – forår på Rømø, sommer i Højer, efterår på Fanø og vinter på Mandø – hvor kunstnerne gik i skabende dialog med Vadehavet og indsamlede lyd- og billedmateriale til udstillinger og koncerter. Følg projektets udstillinger og koncerter her: www.inseparabletogether.dk

Inseparable Together (Untrennbar Verbunden) ist eine Ausstellungsund Konzertreihe, die 2018-19 in allen vier Wattenmeergemeinden zu Gast sein wird. Das Projekt wurde von der Komponistin und Tonkünstlerin Ellen Birgitte Rasmussen, der Performance-Künstlerin und Tänzerin Nana Francisca Schottländer und der Fotografin und Videokünstlerin Alexandra Buhl ins Leben gerufen. Es begann mit einem vom Nationalpark Vadehavet im Frühjahr 2017 organisierten Aufenthalt der Künstlerinnen auf Rømø. Mit Unterstützung von u. a. dem Nationalpark, der Kulturregion Vadehavet und örtlichen Sponsoren hat sich das Projekt zu vier Aufenthalten entwickelt – im Frühjahr auf Rømø, im Sommer in Højer, im Herbst auf Fanø und im Winter auf Mandø – in deren Verlauf die Künstlerinnen einen kreativen Dialog mit dem Wattenmeer führten und Ton- und Bildmaterial für Ausstellungen und Konzerte gesammelt haben. Verfolgen Sie die Ausstellungen und Konzerte des Projekts unter: www.inspearabletogether.dk

49


Et løft til natur og mennesker på Mandø / Einsatz für Natur und Menschen auf Mandø 50


Mandø ligger midt i den danske del af Vadehavet, lidt tilbagetrukket i forhold til naboøerne, Rømø og Fanø. Et naturprojekt på Mandø skal genskabe dele af øens inddigede marsk som et kulturlandskab med et højt naturindhold og som et område af afgørende betydning for ynglende engfugle.

Mandø liegt mitten im dänischen Teil des Wattenmeers, im Verhältnis zu den Nachbarinseln Rømø und Fanø jedoch leicht zurückgezogen. Im Rahmen des Naturprojektes auf Mandø sollen Teile der eingedeichten Marsch der Insel als Kulturlandschaft mit hoher Naturqualität und als Gebiet von ausschlaggebender Bedeutung für brütende Wiesenvögel wiederhergestellt werden.

Tekst og foto/ Text und foto John Frikke projektkonsulent, Nationalpark Vadehavet / Projektberater, Nationalpark Vadehavet

Mandø er en perle i det danske Vadehav. Øen har altid været noget særligt – både hvad angår naturen og det liv, som mennesker i hundreder af år har levet på øen. Men forudsætninger og muligheder ændrer sig også her over tid, så i disse år sættes der fokus på at genoprette naturen i marskengene og at gøre Mandø endnu mere attraktiv for såvel fastboende som besøgende. Flad som en pandekage ligger Mandø dér ude midt i tidevandsområdet seks kilometer vest for kysten ved Vester Vedsted. Efterhånden som man nærmer sig øen, opdager man dog, at den meget ensartede og lave horisontlinje, som dannes af øens havdiger, brydes nede mod sydvest. Her ligger de eneste klitter på øen, som modsat alt det andet rager hele 12 meter i vejret. Når man så er helt derovre, er det også her man finder Mandø By, som i sin tid opstod på foden af dette højdedrag, skabt af sand og vind fra Vesterhavet. Ellers er der tale om en såkaldt marskø, der er dannet af Vadehavets aflejringer af fintkornede sedimenter. På et tidspunkt blev aflejringerne så store og så høje i forhold til det daglige tidevand, at den første vegetation kunne indfinde sig. Dannelsen af øen fart tog da fart, og først kunne man inddige Mandø Bykog i 1887 og senere også det, der svarer til den nuværende Gl. Mandø Kog i 1937.

Marsken – et særligt kulturlandskab Herved opstod der et nyt, væsentligt miljø på Mandø ud over den oprindelige, salte verden. Den ferske marsk, som opstod i kogene efter inddigningerne blev basis for en helt særlig landbrugsdrift, men også for udviklingen af marskenge med fugtige, vedvarende græsarealer med et helt særligt naturindhold. Sådanne enge er i dag desværre en sjælden naturtype i de fleste inddigede områder bag havdigerne ved Vadehavet. I Tøndermarsken, Ballum Enge, Ribemarsken med videre er de gennem de seneste årtier blevet afvandet og udsat for intensive driftsformer. Disse driftsformer har medført et fald i biodiversiteten, blandt andet er typiske engfugle som vibe, stor kobbersneppe og brushane gået tilbage i marsklandskabet.

Mandø ist eine Perle im dänischen Wattenmeer. Die Insel ist schon immer etwas Besonderes gewesen – das gilt für die Natur, wie auch für das Leben der Menschen auf der Insel seit Hunderten von Jahren. Mit der Zeit ändern sich aber auch hier die Voraussetzungen und Möglichkeiten und in diesen Jahren steht die Wiederherstellung der Natur der Marschwiesen im Zentrum. Mandø soll sowohl für die Inselbewohner, als auch für Besucher noch attraktiver werden. Mitten im Gezeitengebiet liegt die Insel Mandø platt wie ein Pfannkuchen sechs Kilometer vor der Küste bei Vester Vedsted. Nähert man sich der Insel, entdeckt man jedoch im Südwesten einen Bruch in der so einheitlichen Linie der flachen Seedeiche am Horizont. Das sind die einzigen Dünen auf der Insel, die im Gegensatz zum Rest der Landschaft ganze 12 Meter in die Höhe ragen. Wenn man die Insel dann erreicht, findet man genau dort auch Mandø By, die Stadt, die seinerzeit am Fuße dieses durch Sand und Wind aus dem Vesterhav gebildeten Höhenzugs entstanden ist. Ansonsten ist die Insel eine sogenannte Marsch-Insel, die von den feinkörnigen Sedimentablagerungen des Wattenmeers gebildet wurde. Irgendwann haben diese Ablagerungen im Verhältnis zu den täglichen Gezeiten eine derartige Größe und Höhe erreicht, dass die erste Vegetation Fuß fassen konnte. Die Entstehung der Insel hat sich dann beschleunigt und Mandø Bykog konnte 1887 eingedeicht werden, später, 1937, auch das heutige Gl. Mandø Kog.

Die Marsch – eine besondere Kulturlandschaft Dadurch entstand über die ursprüngliche, salzhaltige Umgebung hinaus eine neue, bedeutende Landschaft auf Mandø. Die frische Marsch, die nach der Eindeichung in den Poldern entstand, bildete die Grundlage zu einer ganz besonderen Landwirtschaft, aber auch für die Entwicklung von Marschwiesen mit feuchtem Dauergrünland und einem ganz besonderen Naturbestand. In den meisten eingedeichten Gebieten hinter den Seedeichen am Wattenmeer gehören derartige

51


Brushanen er én af de mere kræsne engfugle, som man med naturprojektet ønsker at give bedre yngleforhold på Mandø. Arten er gået meget tilbage i antal over hele Danmark, men Mandø er ét af de få steder, hvor der er potentiale for at fremme bestanden.

Der Kampfläufer gehört zu den anspruchsvollsten Wiesenvögeln, für die im Rahmen des Naturprojektes auf Mandø bessere Brutmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Das Vorkommen dieser Art ist in ganz Dänemark stark rückläufig, Mandø gehört jedoch zu den wenigen Standorten mit einem Potenzial zur Förderung der Bestände.

Stadig god natur på Mandø På Mandø ser man også et fald i biodiversitet, men heldigvis ikke i samme omfang som så mange andre steder. Man finder fortsat en betydelig bestand af ynglende engfugle på øen, og netop derfor er der gode grunde til at sætte ind her for at bevare og forbedre forholdene for nogle af de arter, som i dag ellers har en dårlig bevaringsstatus i hele Vadehavet. Udviklingen af naturindholdet har dog været så negativ igennem mange år, at for eksempel kræsne arter af ynglende engfugle som almindelig ryle og brushane er næsten væk. Bestandene af mere talrige engfugle som vibe, stor kobbersneppe og rødben er også gået tilbage i de seneste årtier Så på trods af at det ikke er gået helt så galt på Mandø endnu, er der et stort behov for at gøre noget. Ikke mindst fordi vi på Mandø faktisk fortsat finder nogle af de karakteristiske, våde og vedvarende græsarealer, og fordi der er et vist potentiale for at genoprette bestandene af ynglende engfugle.

52

Wiesen heute leider zu einem sehr seltenen Naturtyp. Die Tøndermarsch, Ballum Enge, Ribemarsch usw. sind in den letzten Jahrzehnten zu Gunsten intensiverer Landwirtschaft entwässert worden. Das hat zu einem starken Rückgang der biologischen Vielfalt geführt. Unter anderem sind die Bestände typischer Marschvogelarten wie Kiebitz, Uferschnepfe und Kampfläufer stark zurückgegangen.

Noch intakte Natur auf Mandø Auch auf Mandø stellt man einen Rückgang der biologischen Vielfalt fest, zum Glück aber nicht im gleichen Umfang wie andernorts. Auf der Insel gibt es nach wie vor einen bedeutenden Bestand nistender Wiesenvögel und das ist ein guter Grund, um genau hier anzusetzen, um die Lebensräume für einige der Arten zu erhalten und zu verbessern, deren Schutzstatus im gesamten Wattenmeer ansonsten schlecht ist. Die Entwicklung des Naturwertes war viele Jahre lang jedoch so negativ, dass beispielsweise die

Stor kobbersneppe er fortsat en karakterfugl i kogene på Mandø, og findes især på de vedvarende græsarealer med et højt naturindhold. Netop fordi der fortsat findes en bestand, er det et godt sted at sætte ind med et naturprojekt.

Die Uferschnepfe gehört nach wie vor zu den charakteristischen Vogelarten der Kooge auf Mandø und kommt insbesondere in Dauerwiesengebieten mit hoher Naturqualität vor. Gerade weil noch ein Bestand vorhanden ist, eignet dieser Standort sich gut für ein Naturprojekt.


Genopretning af naturen i kulturlandskabet

Der har været stor bevågenhed omkring Naturprojekt Mandø, og her interviewes direktøren for Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen, af DR TV.

Das Naturprojekt Mandø ist sehr gut aufgenommen worden. Hier wird der Leiter des dänischen Naturfonds, Flemming Nielsen vom dänischen Fernsehsender DR TV interviewt.

Derfor er det meget glædeligt, at der siden 2016 er skabt et frugtbart samarbejde mellem Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og de lokale beboere og lodsejere om et naturprojekt på Mandø. Formålet med projektet er at genskabe dele af øens inddigede marsk som et kulturlandskab med et højt naturindhold og som et område af afgørende betydning for ynglende engfugle. Det væsentligste værktøj er gennemførelsen af en jordfordeling, hvor man gennem forhandling samt bytte, køb og salg af jorder har erhvervet og samlet arealer nok til at skabe et fornuftigt projekt­ område. Igennem jodfordelingen har Den Danske Naturfond erhvervet 127 hektar, primært i Gl. Mandø Kog og i en vis udstrækning også op til Naturstyrelsens arealer mod nordvest. Dermed er der banet vej for, at der fremadrettet kan etableres engfuglevenlig drift på et sted mellem 150 og 200 hektar på Mandø. Det er vigtigt at påpege, at naturnær drift af marskarealerne ikke er et ’enten eller’ i forhold til landbruget på øen, men helt bestemt et ’både og’, for uden landbrugsdrift ingen enge med et højt naturindhold og ingen enge med ynglende engfugle. Ønsket om kulturenge med gode forhold for plante- og dyrelivet kan kun opnås gennem en ekstensiv drift med græsning og/eller høslæt, ingen eller meget sjælden omlægning, ingen anvendelse af kunstgødning og sprøjtemidler samt en høj vandstand om foråret. Genopretningen af engnaturen står og falder ganske enkelt med, at der fortsat er et landbrug på Mandø. Engene skal bruges til afgræsning med

anspruchsvollen Arten unter den nistenden Wiesenvögeln wie Alpenstrandläufer und Kampfläufer verschwunden sind. Die Bestände zahlreicher vorkommender Wiesenvögel wie Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel sind in den letzten Jahrzehnten ebenfalls rückläufig. Auch wenn die Entwicklung auf Mandø bislang auch nicht ganz so negativ war, so besteht doch erheblicher Handlungsbedarf. Nicht zuletzt, weil es auf Mandø de facto nach wie vor einige der charakteristischen feuchten Dauerwiesen gibt und ein gewisses Potenzial zur Wiederherstellung nistender Wiesenvögelbestände vorhanden ist.

Wiederherstellung der Natur in der Kulturlandschaft Somit ist es sehr erfreulich, dass es seit 2016 eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, der örtlichen Bevölkerung und Eigentümern von Parzellen im Rahmen eines Naturprojektes auf Mandø gibt. Ziel des Projektes ist, Teile der auf der Insel eingedeichten Marsch als Kulturlandschaft mit hohem Naturwert und Gebiet von großer Bedeutung für nistende Wiesenvögel wiederherzustellen. Das wichtigste Mittel ist die Umsetzung einer Flurbereinigung, bei der durch Verhandlungen und Tausch, Kauf und Verkauf von Äckern ausreichend große Gebiete zusammengelegt und erworben wurden, um ein vernünftiges Projektgebiet zu schaffen. Durch die Flurbereinigung hat Den Danske Naturfond 127 Hektar Land primär in Gl. Mandø Kog und in gewissem Umfang auch bis zu den Gebieten von Naturstyrelsen in Richtung Nordwesten erworben. Damit wurde der Weg bereitet, um zukunftsorientiert eine für Wiesenvögel günstige Landwirtschaft auf etwa 150 bis 200 Hektar auf Mandø zu betreiben. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die naturnahe Bewirtschaftung der Marschgebiete im Verhältnis zur Landwirtschaft auf der Insel kein „Entweder – Oder“, sondern explizit ein „Sowohl – Als auch“ bedeutet, denn ohne Landwirtschaft gibt es keine Wiesen mit hohem Naturwert und keine Wiesen mit nistendenden Wiesenvögeln. Kulturwiesen mit guten Bedingungen für Flora und Fauna können nur durch extensive Landwirtschaft mit Weiden und/oder Heuernte, keiner oder nur seltener Umstellung, ohne Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel und mit einem hohen Wasserstand im Frühjahr erreicht werden. Die Wiederherstellung der Wiesenlandschaft steht und fällt ganz einfach mit dem Fortbestand der Landwirtschaft auf Mandø. Die Wiesen müssen von Vieh beweidet und gemäht werden, ansonsten verwildern sie und entwickeln sich zu etwas ganz anderem als dem, was wiederhergestellt werden soll. Somit ist

53


husdyr og høslæt, for ellers gror de til og bliver til noget helt andet end det, der søges genskabt. Således er det af allerstørste betydning at der skabes et godt samarbejde med landmændene på Mandø, så der kan etableres en målrettet og velovervejet drift, som kan tilgodese de mål, som sættes op i plejeplanen for fondens arealer.

eine gute Zusammenarbeit mit den Landwirten auf Mandø ausschlaggebend, um eine zielgerichtete und gut überlegte Bewirtschaftung zu schaffen, welche die Ziele berücksichtigt, die in dem Pflegeplan für die Gebiete der Stiftung festgelegt werden.

Udvikling af turisme, oplevelser og erhverv

Bei dem Mandø-Projekt geht es nicht nur um Natur. In der Partnerschaft wurde mit den Bürgern der Insel vereinbart, die Entwicklung der Insel in drei Bereichen zu fördern. Somit sind auch tourismus- und entwicklungsbezogene Projekte und ein sog. „SMART-Island-Projekt“ angelaufen, um die Infrastruktur, die Möglichkeiten für Gewerbetreibende und die Siedlungsverhältnisse auf der Insel zu verbessern. Die breit angelegte Entwicklungsarbeit soll insgesamt bessere Verhältnisse für die Inselbewohner schaffen, wobei der Aufenthalt auf der kleinen Wattenmeerinsel für Besucher gleichzeitig besser und hochwertiger werden soll. Jedoch können die Projekte auf der Insel nur in einer gut funktionierenden Zusammenarbeit entwickelt und durchgeführt werden. Nicht zuletzt ist die Zusammenarbeit mit den Bewohnern von Mandø eine eindeutige Voraussetzung für Erfolg und Eigentum einer hoffentlich besseren und interessanteren Insel im dänischen Wattenmeer.

Mandø-projektet handler ikke kun om natur, og i partnerskabet er det aftalt med Mandøs borgere, at der arbejdes med udvikling af øen på tre fronter. Derfor er der også sat gang i projekter vedrørende turisme og udvikling samt et såkaldt ’SMART-Island-projekt’, som skal forbedre infrastrukturen, mulighederne for at drive erhverv og bosætningsforholdene på øen. Det bredspektrede udviklingsarbejde skal samlet set skabe bedre forhold for øens beboere, samtidig med at besøgende får et bedre og kvalificerende udbytte af deres ophold på den lille vadehavsø. Men projekterne på øen kan kun udvikles og gennemføres i et velfungerende samarbejde. Og ikke mindst samarbejdet med beboerne på ­Mandø en klar forudsætning for succes og ejerskab til en forhåbentlig bedre og mere interessant ø i det danske Vadehav.

Entwicklung von Tourismus, Erlebnissen und Gewerbe

Afgræsning af de vedvarende enge er en vigtig vej til et højt naturindhold – også hvad angår ynglefugle.

Die Beweidung der Dauerwiesen ist wichtig, um eine hohe Naturqualität – auch für Brutvögel – zu erreichen.

På kortet over Mandø kan man se de arealer, som Den Danske Naturfond nu har erhvervet markeret med blå farve. Arealer bliver suppleret med de områder på Mandø, som ejes af Naturstyrelsen (grøn farve), og som i forvejen drives naturvenligt.

Auf der Karte von Mandø sind die Gebiete, die der Dänische Naturfonds jetzt erworben hat, blau dargestellt. Zu diesem Gebiet kommen Gebiete auf Mandø hinzu, die im Besitz vom dänischen Zentralamt für Umweltschutz Naturstyrelsen sind (grün dargestellt) und bereits naturnah bewirtschaftet werden.

54


FAKTA

Mandø

Mandø

Mandø er placeret midt i den danske del af Vadehavet, og øen, der er en del af Nationalpark Vadehavet, er på i alt cirka 800 hektar. Området, hvor Den Danske Naturfond har arbejdet for at opkøbe jord, udgør i alt ca. 520 hektar. Heraf er 127 hektar nu købt af fonden. Der findes allerede 50 hektar med naturvenlig drift, og det samlede naturareal bliver dermed på ca. 177 hektar.

Mandø liegt mitten im dänischen Teil des Wattenmeers. Die zum Nationalpark Vadehavet gehörende Insel ist insgesamt etwa 800 Hektar groß. Das Gebiet, in dem Den Danske Naturfond daran gearbeitet hat, Grund und Boden zu erwerben, ist etwa 520 Hektar groß. Davon hat die Stiftung jetzt 127 Hektar erworben. Es gibt bereits 50 Hektar Naturgebiet, das damit insgesamt etwa 177 Hektar groß wird.

55


56


På v andring i Tøndermarsken / Ei ne Wanderung durch die Tøndermarsch

Det er hverdagens stille puls og de mange nuancer i naturen, i vejret og i årstiden, der er Tøndermarskens hovedattraktion. Her er plads til at ånde, og snart bliver området endnu mere tilgængeligt, mens byer, seværdigheder og ruter og stier i landskabet undergår en nænsom forvandling.

In erster Linie machen der leise Pulsschlag des Alltags und die vielen Nuancen in der Natur, dem Wetter und der Jahreszeit die Tøndermarsch zu einer Attraktion. Hier ist Platz zum Atmen und bald wird das Gebiet noch zugänglicher, während die Städte, Sehenswürdigkeiten, Wege und Pfade in der Landschaft einem vorsichtigen Wandel unterzogen werden.

Tekst og foto/ Text und foto Ulrik Pedersen, kommunikationskonsulent Tøndermarsk Initiativet / Kommunikationsberater Initiative Tøndermarsch

På vandring langs Sejersbæk i den nordlige del af Tøndermarsken.

Wanderung entlang des Sejersbæk im nördlichen Teil der Tøndermarsch.


Spover er en af de mange fuglearter, man ofte ser i Tøndermarsken. Der Brachvogel gehört zu den zahlreichen Vogelarten, die man häufig in der Tøndermarsch beobachten kann.

I Nationalpark Vadehavets sydlige ende finder du Tøndermarsken. Den strækker sig fra den dansktyske grænse til Jejsing Bjerg i øst og til Emmerlev Klev i nord. Tøndermarsken er med sine 2500 hektar Danmarks største sammenhængende engområde. Det flade, grønne marskland bliver afbrudt af søer, diger, mindre byer og flækker og af værfter. Sidstnævnte er kunstige forhøjninger, der bryder landskabet, og som har gjort det muligt at holde gårde og hele landsbyer tørre. Området gennemskæres nemlig overalt af store og små vandløb samt kunstigt anlagte kanaler med pumper, der af- eller bevander markerne. Hovedåren i Tøndermarsken er Vidåen. Det er Danmarks femtestørste vandløb, som løber ud i Vadehavet gennem to sluser, Højer Sluse og Vidåslusen.

Tøndermarsk Initiativet For mange er store dele af Tøndermarsken en endnu ukendt perle. En perle af unik natur, kultur og historie. Mange står klar til at hjælpe med at løfte Tøndermarsken og gøre den endnu mere tilgængelig for alle. Det er for alvor synligt i disse år, hvor mange projekter bliver sat i søen. Bag projekterne står borgerne og Tøndermarsk Initiativet. Et initiativ bestående af tre fonde og Tønder Kommune, der sammen har til formål at gøre Tøndermarsken til et endnu bedre sted at besøge, bo og arbejde i.

På vandring i Tøndermarsken Her er højt til himlen, man kan se langt omkring. På en klar dag vil du sikkert få øje på Søren Madsen. Han bor i Tøndermarsken og nyder at bruge den til vandrerture, gerne 10-15 kilometer hver dag. Han begyndte for mange år siden at gå lange ture med sin hund. Da hunden gik bort, gik Søren Madsen videre.

58

Die Tøndermarsch liegt am südlichen Ende des Nationalparks Vadehavet. Sie erstreckt sich von der dänisch-deutschen Grenze bis zur Erhöhung Jejsing Bjerg im Osten und der Steilküste Emmerlev Klev im Norden. Mit ihren 2500 Hektar ist die Tøndermarsch Dänemarks größtes ununterbrochenes Weidegebiet. Das flache, grüne Marschland wird von Seen, Deichen, kleineren Städten und Ortschaften und Warften unterbrochen. Warften sind künstliche Erhöhungen, die einen Bruch in der Landschaft darstellen, dank derer Gehöfte und ganze Dörfer trocken gehalten werden konnten. Denn dieses Gebiet wird überall von größeren und kleineren Fließgewässern und künstlich angelegten Kanälen mit Pumpen durchzogen, welche die Felder be- oder entwässern. Die Vidå ist der wichtigste Fluss in der Tøndermarsch. Er ist Dänemarks fünftgrößtes Fließgewässer, welches über zwei Schleusen, die Højer Sluse und die Vidåslusen, in das Wattenmeer mündet.

Søren Madsen kender Tøndermarskens mange små stier og ruter. Han går lange ture hver dag. Gerne mellem ti og 15 kilometer. Han nyder årstidernes vekslen og elsker naturen.

Søren Madsen kennt die vielen kleinen Pfade und Wege durch die Tøndermarsch. Er legt täglich lange Strecken zurück. Meist zwischen zehn und 15 Kilometer. Er genießt den Wechsel der Jahreszeiten und liebt die Natur.

Initiative Tøndermarsch Für viele Menschen sind große Teile der Tøndermarsch noch eine unbekannte Perle. Eine Perle einmaliger Natur, Kultur und Geschichte. Viele Menschen sind bereit, dazu beizutragen, die Tøndermarsch weiterzuentwickeln und für alle noch besser zugänglich zu machen. Das sieht man in diesen Jahren besonders deutlich, in denen viele Projekte ins Leben gerufen werden. Hinter den Projekten stehen die Bürger und die Initiative Tøndermarsch. Diese wird von drei Stiftungen und der Gemeinde Tønder getragen, die zusammen das Ziel verfolgen, die Tøndermarsch zu einem noch besseren Ausflugsziel, Wohn- und Arbeitsort zu machen.

Eine Wanderung durch die Tøndermarsch Hier sieht man bis zum Horizont und nichts verstellt den Blick. An einem klaren Tag werden Sie si-

En frostklar dag i Tøndermarsken. Ein frostklarer Tag in der Tøndermarsch.


Grå sol kaldes det, når tusinder af gæs skygger for solen i Tøndermarsken. I foråret og efteråret er fænomenet en af hverdagens begivenheder. Det er især bramgæs og grågæs som ses i de store flokke.

Wenn Tausende Gänse die Sonne in der Tøndermarsch verschleiern, nennt man das die Graue Sonne. Im Frühjahr und Herbst gehört dieses Phänomen zum Alltag. Die großen Vogelscharen bestehen in erster Linie aus Weißwangengänsen und Graugänsen.

Han nyder at se, hvordan årstiderne giver nye oplevelser i marsken, og han holder meget af naturen. Som gæst i Tøndermarsken kunne man let blive lidt misundelig på Søren Madsen. For han kender alle ruter, stier og smutveje. Han ved præcis, hvor han må gå, og hvor stierne fører ham hen. Den hemmelighed kan hverken Søren eller andre lokale holde på længere. Det ønsker de nu heller ikke. De ønsker at dele ud af den rigdom, de lever i, og gøre marsken mere fremkommelig og lettere at finde rundt i. Det er den blevet nu med den 52 kilometer lange vandrerute, Marskstien, og snart følger flere stisløjfer og formidlingsstationer langs ruten.

Marskstien I juni 2018 åbnede en testversion af Marskstien. Den går igennem og forbi flere af Tøndermarskens mange seværdigheder. Gennem den helt specielle natur, de flade engarealer og langs digerne. Gennem byer som Tønder, Møgeltønder, Rudbøl og Højer og forbi seværdigheder som Schackenborg Slot, Højer Mølle og Ubjerg kirke. Det er for alvor muligt for besøgende at finde trygt rundt i det store område og komme ud i hjørner, der før virkede utilgængelige. Stadig i respekt for det rige fugleliv, der er et af Tøndermarskens kendetegn.

Musvåge i Tøndermarsken på en tåget forårsdag.

Ein Bussard in der Tøndermarsch an einem nebeligen Tag im Frühling.

cherlich Søren Madsen sehen. Er wohnt in der Tøndermarsch und wandert hier täglich gerne zwischen 10 und 15 Kilometer. Vor vielen Jahren begann er, lange Spaziergänge mit seinem Hund zu unternehmen. Als der Hund starb, setzte Søren Madsen seine Spaziergänge fort. Er genießt es zu sehen, wie die Jahreszeiten immer wieder für neue Erlebnisse in der Marsch sorgen, und er liebt die Natur. Als Gast in der Tøndermarsch könnte man leicht neidisch auf Søren Madsen werden. Denn er kennt alle Wege, Pfade und Abkürzungen. Er weiß ganz genau, wo man gehen muss und wohin die Wege ihn führen. Aber dieses Geheimnis kann weder Søren, noch sonst jemand aus der Lokalbevölkerung länger bewahren. Und das wollen sie auch gar nicht. Sie möchten den Reichtum, in dem sie leben gerne teilen und dafür sorgen, dass die Marsch zugänglicher wird und man sich leichter in ihr zurechtfindet. Mit dem nunmehr 52 Kilometer langen Wanderweg, Marskstien (zu Deutsch: Marschpfad) genannt, wurde dieser Wunsch nun realisiert und schon bald werden weitere Wanderpfande und Lehrpfad-Stationen am Wegesrand folgen.

Marskstien Im Juni 2018 wurde eine Testversion des Marsch­ pfades eröffnet. Er führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Tøndermarsch vorbei, durch die ganz besondere Natur, die flachen Weidegebiete und entlang der Deiche. Durch Städte wie Tønder, Møgeltønder, Rudbøl und Højer, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schackenborg, die Mühle in Højer und die Kirche von Ubjerg. Jetzt können die Besucher sich wirklich ganz sicher in diesem großen Gebiet zurechtfinden und Ecken und Winkel entdecken, die zuvor unzugänglich wirkten. Dabei gilt es immer, das reiche Vogelleben zu bewahren, das zu den Markenzeichen der Tøndermarsch gehört.

59


1

2 17

Højer

3 16

Margrethe Kog

4 5 Møgeltønder

Tønder

Ny Frederikskog

6

Højer Kog

Tønder Kog

Møgeltønder Kog

Vidå

15

7

13 14

10

9

Ubjerg Kog

Magisterkogen Gammel Frederikskog

12

11

8

Rudbøl Kog 0 250 500

1000

1500

Tøndermarsken Tekst Jens L. Hansen,

Nationalpark Vadehavet Tøndermarsken er den nordligste del af et stort sammenhængende marskområde, der strækker sig langt ned i Tyskland. De første mennesker flyttede ud i Tøndermarsken i 1100-tallet. Marskbefolkningen blev dog hårdt ramt af de store stormfloder i blandt andet 1362 og 1634. Derfor begyndte man at opføre diger for at sikre sig imod havets indtrængen. Det første havdige blev opført i 1556, og det seneste er Det fremskudte Dige, som inddigede Margrethekogen i 1982. Store dele af Margrethekog er fredet, mens Tøndermarskloven fra 1988 har til formål at bevare de to Frederikskoge og Rudbøl Kog samt den nedre del af Vidå-systemet.

60

1

Emmerlev Klev Her når gesten (mere tørt og højere beliggende land end marsk) helt ud til Vadehavet, hvor den slutter med en 5-10 meter høj klint. Stedet er et mekka for stensamlere. Landsbyen Emmerlev er en langstrakt gestrandbebyggelse.

2

Højer Højer har en velbevaret bydel vest for kirken og torvet med smalle gader og flere fredede, stråtækte bygninger – blandt andet den firlængede Kiers Gaard. Få et fantastisk vue ud over byen, marsken og Vadehavet fra byens gamle vandtårn, som nu er udsigtstårn.

2000 Meter


3

Snurom

11

Marskstien går her parallelt med Snuromdiget. Tæt på finder man Snurom Pumpestation, en af i alt fire pumpestationer i Tøndermarsken, som alle er opført i 1929 og tegnet af daværende godsinspektør på Schackenborg, H.C. Davidsen.

4

Bønderby

Landsbyen Rudbøl ligger midt i marsken og smukt ved Rudbøl sø og Vidåen. I Rudbøl finder man også Grænsegaden, hvor grænsesten er nedfældet i selve vejbanen. På vestsiden af vejen befinder man sig i Danmark, på østsiden i Tyskland.

12

Bønderby er et af de steder i Tøndermarsken, hvor overgangen mellem den lave marsk og den højere gest bedst fornemmes og opleves. Bønderby Søerne er dannet efter omfattende mergelgravning i årene 1905-1935.

5

Møgeltønder Møgeltønder er især kendt for Schackenborg Slot. Slotsgaden anses af mange for Danmarks smukkeste gade. Næsten alle husene er fra 1700- og 1800-tallet og fredet i dag. Møgeltønder kirke er Sønderjyllands bedste eksempel på en ”fyrstekirke“.

6

Tønder Tønder er Danmarks ældste købstad med privilegier fra 1243. Byen lå godt placeret ved Vidåen, og man kunne sejle ud i Nordsøen. Byens tidligere vandtårn er i dag et museum for møbeldesigneren Wegner – og fra toppen har man en fantastisk udsigt ud over byen og det flade landskab.

7

Nørresø Vådområdet Nørresø og Hestholm Sønder Kog er skabt for at gendanne de nødvendige gyde- og opvækstområder for den meget sjældne fisk snæbel. Projektet har også gavnet mange andre dyre- og plantearter, og området har et rigt fugleliv.

8

9

10

13

Magisterkogen

Nørremølle Nørremølle består af en samling af huse og gårde, som alle er anlagt på diget. Den oprindelige mølle blev i 1800-tallet flyttet til Højer. På den videre tur ad Gl. Frederikskog-diget har man en fantastisk udsigt ud over marsken.

14

Siltoft Siltoft er Danmarks vestligste grænseovergang. Tager man en afstikker vestpå til Vadehavet, kan man opleve den kunstigt anlagte og lavvandede saltvandssø med et rigt liv af vadefugle. Søen på den tyske side er fersk og rummer derfor nogle helt andre fuglearter.

15

Margrethekog Margrethekog opstod, da man i begyndelsen af 1980’erne anlagde Det fremskudte Dige. Fra det gamle dige har man et flot udsyn ud over det fredede område. I klæggravene, som nu bliver naturgenoprettet med støtte fra Nationalpark Vadehavet, holder mange fugle til.

16

Højer Sluse Højer Sluse er opført samtidig med Højer-Siltoft diget i 1859–61. Det er en åben sluse, der tillader, at alle skibe uanset højde kan sejle igennem. Bag slusen finder man ”Bådfolk ved Vidåen“, som er et slags frilandsmuseum, der fortæller om fisker­ livet i gamle dage i Højer.

Lægan Lægan pumpestation er den største af de fire pumpestationer i Tøndermarsken. Den er forsynet med fire pumper, som samlet yder 16.000 liter pr. sekund og afvander cirka 8000 hektar. I pumpestationen åbnes i 2019 en formidlingsstation.

Gammel Frederikskog Her bevæger man sig i den bedst bevarede del af Tøndermarsken, hvor rødben, vibe og stor kobbersneppe yngler. Bemærk de talrige kanaler og grøfter – et udstrakt be- og afvandingssystem, som om sommeren giver vand til markerne og dræner dem om vinteren.

Hasberg Sø Hasberg Sø ligger på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Fra et fugleskjul på diget har man en sjælden mulighed for at være helt tæt på livet i en rørskov. Her yngler blandt andet den yderst sjældne sortterne. Søen er desuden en af de kendte sort sol-lokationer.

Rudbøl

17

Vidåslusen Vandet fra hele Vidåsystemet, der afvander et område på 1400 kvadratkilometer, ledes her ud i Vadehavet. Slusen består af tre kamre og yderst sidder tre sæt selvlukkende sluseporte. I slusetårnet åbnes i 2019 formidlingsstation og udsigtspunkt

Den sumpede kog, der er en slags udposning på Vidåen, er et af de mest kendte steder for naturfænomenet sort sol, som opstår når tusindvis af stære går til overnatning i rørskovene. Stien går forbi Utenwarf, hvor den verdensberømte maler Emil Nolde boede.

61


1

2 17

Højer

3 16

Margrethe Kog

4 5 Møgeltønder

Tønder

Ny Frederikskog

6

Højer Kog

Tønder Kog

Møgeltønder Kog

Vidå

15

7

13 14

10

9

Ubjerg Kog

Magisterkogen Gammel Frederikskog

12

11

8

Rudbøl Kog 0 250 500

1000

1500

Die Tøndermarsch Text Jens L. Hansen, Nationalpark Vadehavet Als Tøndermarsch bezeichnet man den nördlichsten Teil eines großen, zusammenhängenden Marschgebietes, das sich bis weit nach Deutschland erstreckt. Die ersten Menschen besiedelten die Tøndermarsch um das Jahr 1100. Bis zu diesem Zeitpunkt wohnte die Bevölkerung nur am Geestrand zur Marsch hin. Unter anderem haben die Friesen von der Marsch Besitz ergriffen und Gehöfte und Häuser auf künstlich angelegten Warften gebaut. Die großen Sturmfluten, unter anderem 1362 und 1634, haben die Bevölkerung in der Marsch jedoch hart getroffen. Somit begann man Deiche zu bauen, um sich vor dem Meer zu schützen. Die Köge Tønder, Ubjerg, Møgeltønder und Højer wurden 1556 eingedeicht, anschließend folgten Gl. Frederikskoog 1692, Rudbølkoog 1715, Ny Frederikskoog 1861 und zuletzt Margrethekoog 1982. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Tøndermarsch zur Förderung der Landwirtschaft entwässert. Während große Teile von Margrethekoog geschützt sind, soll das Tøndermarsch-Gesetz von 1988 die beiden Frederiksköge und den Rudbølkoog, wie auch den unteren Teil des Vidå-Systems als zusammenhängendes Naturgebiet von nationaler und internationaler Bedeutung erhalten und die Öffentlichkeit über die schutzwürdigen Werte der Tøndermarsch informieren.

1

Emmerlev Klev Hier reicht die Geest (ein trockeneres und höher liegendes Gebiet als die Marsch) ganz bis ans Wattenmeer und schließt dort mit einer 5-10 Meter hohen Düne ab. Der Strand ist ein Mekka für Steinsammler. Das Dorf Emmerlev ist eine langgestreckte Bebauung am Rande der Geest.

2

Højer Højer verfügt über einen gut erhaltenen Stadtteil westlich der Kirche und des Marktplatzes mit schmalen Gassen und mehreren denkmalgeschützten Reetdachhäusern, u. a. dem Vierseitenhof Kiers Gaard. Von dem alten Wasserturm der Stadt, der heute ein Aussichtsturm ist, hat man einen herrlichen Blick über die Stadt, die Marsch und das Wattenmeer.

3

Snurom Der Marschpfad verläuft hier parallel zum Snurom-Deich. In unmittelbarer Nähe liegt das Snurom Pumpwerk, eines der insgesamt vier Pumpwerke in der Tøndermarsch, die alle 1929 gebaut und von dem damaligen Gutsinspektor auf Schackenborg, H.C. Davidsen entworfen wurden.

2000 Meter


4

Bønderby

11

Bønderby gehört zu den Orten in der Tøndermarsch, wo man den Übergang von der tiefer liegenden Marsch zu der höheren Geest am besten spüren und erleben kann. Die Seen von Bønderby sind nach umfassendem Mergelabbau in den Jahren 1905-1935 entstanden.

5

Møgeltønder

Das Dorf Rudbøl liegt mitten in der Marsch am Rudbøl See und der Vidåen. Durch Rudbøl führt auch die Grænsegaden, eine Straße, in welcher der Grenzstein direkt in die Fahrbahn eingelassen ist. Westlich der Straße ist man in Dänemark, östlich in Deutschland.

12

Møgeltønder ist insbesondere für das Schloss Schackenborg bekannt. Viele halten die Schlossstraße für die schönste Straße in Dänemark. Fast alle Häuser stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und stehen heute unter Denkmalschutz. Die Kirche von Møgeltønder gilt als bestes Beispiel einer „Fürstenkirche“ im südlichen Jütland.

6

Tønder Tønder ist der älteste Marktflecken Dänemarks mit Privilegien aus dem Jahr 1243. Die Stadt lag günstig am Fluss Vidåen und von hier konnte man die Nordsee mit dem Boot erreichen. Der frühere Wasserturm der Stadt ist heute ein Museum des Möbeldesigners Wegner - von ganz oben hat man einen herrlichen Blick über die Stadt und das flache Land.

7

Nørresø Die Feuchtgebiete Nørresø und Hestholm Sønder Koog wurden geschaffen, um die erforderlichen Laich- und Jungfischhabitate für die sehr seltene Fischart Nordseeschnäpel wiederherzustellen. Viele andere Tier- und Pflanzenarten haben von dem Projekt ebenfalls profitiert und das Gebiet weist eine reiche Vogelwelt auf.

8

Hasberg Sø Der See Hasberg Sø liegt an der dänisch-deutschen Grenze. Von dem Vogelbeobachtungsposten auf dem Deich hat man die sehr seltene Gelegenheit, das Leben in den Röhrichtfeldern aus unmittelbarer Nähe zu beobachten. Unter anderem brütet hier die extrem seltene Trauerseeschwalbe. Außerdem gehört der See zu den bekannten Beobachtungsorten für die Schwarze Sonne.

9

10

Magisterkoog Der versumpfte Polder bildet eine Art Ausbuchtung des Flusses Vidåen und gehört zu den bekanntesten Stellen, an denen das Naturphänomen der Schwarzen Sonne auftritt, wenn Tausende Stare zur Nacht die Röhrichtfelder aufsuchen. Der Pfad führt an Utenwarf vorbei, wo der weltberühmte Maler Emil Nolde seinerzeit wohnte.

Gammel Frederikskoog Hier bewegt man sich in dem am besten erhaltenen Teil der Tøndermarsch, in dem Rotschenkel, Kiebitz und Uferschnepfe brüten. Achten Sie auf die vielen Kanäle und Gräben, die ein umfassendes Be- und Entwässerungssystem darstellen, das die Äcker im Sommer mit Wasser versorgt und im Winter Wasser abführt.

13

Nørremølle Nørremølle besteht aus einer Reihe Häuser und Gehöfte, die alle auf dem Deich gebaut sind. Die ursprüngliche Mühle wurde im 19. Jahrhundert nach Højer verlegt. Auf dem weiteren Weg über den Gl. Frederikskog-Deich hat man einen herrlichen Blick auf die Marsch.

14

Siltoft Siltoft ist der westlichste Grenzübergang in Dänemark. Bei einem Abstecher in Richtung Westen zum Wattenmeer kann man den künstlich angelegten, flachen Salzwassersee mit reichem Watvogelsbestand erleben. Der See auf der deutschen Seite der Grenze ist ein Süßwassersee und beherbergt daher einige ganz andere Vogelarten.

15

Margrethekoog Margrethekoog ist entstanden, als man zu Beginn der 80er Jahre die vorgelagerten Deiche angelegt hat. Von den alten Deichen hat man einen herrlichen Blick über das Schutzgebiet. In den Schlickgruben, die mit Unterstützung von Nationalpark Vadehavet jetzt renaturiert werden, leben viele Vögel.

16

Højer Schleuse Die Højer Schleuse wurde gleichzeitig mit dem Højer Siltoft Deich 1859-61 gebaut. Durch diese offene Schleuse können alle Schiffe unabhängig von ihrer Höhe fahren. Hinter der Schleuse befindet sich „Bådfolk ved Vidåen“, eine Art Freilichtmuseum über das Leben der Fischer in Højer in früheren Zeiten.

Lægan Das Pumpwerk Lægan ist das größte der vier Pumpwerke in der Tøndermarsch. Es ist mit vier Pumpen ausgestattet, die zusammen eine Leistung von 16.000 l/s haben und etwa 8.000 ha entwässern. Im Pumpwerk wird 2019 ein Informationszentrum eröffnet.

Rudbøl

17

Vidå-Schleuse Hier wird das Wasser aus dem gesamten Vidåsystem, das etwa 1400 km² entwässert, in das Wattenmeer geleitet. Die Schleuse besteht aus drei Kammern, ganz außen gibt es drei Sätze selbstschließender Schleusentore. Im Schleusenturm werden 2019 ein Informationszentrum und ein Aussichtsturm eröffnet.


Højer har mange smukke historiske huse. Tøndermarsk Initiativet har etaleret en Byfond, så lokale kan hente støtte til restaurering. Det første år med Byfonden blev der givet 16 tilsagn om støtte.

In Højer gibt es viele hübsche historische Häuser. Die Initiative Tøndermarsch hat das Beihilfeprogramm Byfonden ins Leben gerufen, aus dem die örtliche Bevölkerung Unterstützung für Restaurierungsarbeiten erhalten kann. Im ersten Jahr des Byfondens wurde 16 Anträgen auf Unterstützung stattgegeben.

Højer

Højer

Marskstien går blandt andet gennem Højer, der spiller en central rolle i Tøndermarsken. Det er en smuk gammel marskby, der ligger godt beskyttet bag digerne. I Højer bor knap 1200 mennesker, og hele området er et af de tyndest befolkede områder i Danmark. I løbet af de næste år vil Højer på mange måder undergå en forvandling. Det er her, Marskstiens største og vigtigste formidlingscenter bliver opført i Højer Mølle, og nye byrum bliver etableret, mens mange af byens huse bliver restaureret i respekt for den oprindelige byggestil.

Der Marschpfad führt unter anderem durch Højer, das eine zentrale Rolle in der Tøndermarsch spielt. Højer ist eine hübsche alte Stadt in der Marsch, die gut geschützt hinter den Deichen liegt. Mit den knapp 1200 dort lebenden Einwohnern weist dieses Gebiet mit die geringste Bevölkerungsdichte in Dänemark auf. In den kommenden Jahren wird sich Højer in vielerlei Hinsicht verändern. Hier, in der Mühle von Højer, wird das größte und wichtigste Informationszentrum des Marschpfades errichtet und neuer städtischer Raum erschlossen, während viele der Häuser in der Stadt unter Wahrung des ursprünglichen Baustils restauriert werden.

Støtte til restaurering Tøndermarsk Initiativet har etableret en støtteordning, som gør det muligt for Højers borgere at søge økonomisk tilskud til restaureringer af de mange bevaringsværdige og fredede bygninger i byens centrum. Flere har ansøgt om støtte, så restaureringer af døre og vinduer og stråtag er hverdag i Højer. Et helt særligt projekt er restaureringen af Højergaard. Realdania By og byg har købt to af byens historiske huse. En fredet vestslesvigsk gård kaldet: ”Den Tyske Præstegård“,samt en stor villa fra 1906 bygget i tysk stil. Disse bygninger bliver netop nu sat i stand og skal fra 2019 anvendes til Arla Fondens MADlejrskole. De ligger helt centralt i byen ved Torvet og Højer kirke.

Oplevelser langs Marskstien Fra formidlingsstationen på Højer Mølle, der åbner i 2019, vil Marskstien bringe de besøgende

64

Unterstützung der Restaurierungsarbeiten Die Initiative Tøndermarsch hat ein Beihilfeprogramm ins Leben gerufen, welches den Bürgern von Højer ermöglicht, finanzielle Unterstützung für die Restaurierung der vielen erhaltungswürdigen und denkmalgeschützten Gebäude im Stadtzentrum zu beantragen. Zahlreiche Bürger haben bereits derartige Unterstützung beantragt und somit ist die Restaurierung von Türen, Fenstern und Reetdächern in Højer ein alltäglicher Anblick. Ein besonderes Projekt widmet sich der Restaurierung des Marschhofs Højergaard. Die Realdania By og Byg hat zwei der historischen Gebäude der Stadt erworben: einen denkmalgeschützten westschleswigschen Hof, genannt

Realdania By og Byg er i gang med at istandsætte Højergaard. I 2019 åbner Arla Fonden MADlejrskole i gården, der igen vil summe af liv.

Realdania By og Byg restauriert den Højergaard. 2019 wird der Arla Fonds hier das MAD-Landschulheim eröffnen und den Hof mit neuem Leben erfüllen.


På toppen af diget ved Vidåslusen ser man ofte mennesker, der kigger efter havørne ved solnedgang. På en god dag kan man se op til 15 havørne, der kommer forbi stedet på vej til overnatningsstederne nord for Tøndermarsken.

Auf der Deichkrone an der Vidåschleuse kann man häufig Menschen beobachten, die bei Sonnenuntergang nach dem Seeadler Ausschau halten. Wenn man Glück hat, kann man bis zu 15 Seeadler beobachten, die auf dem Weg zu den Übernachtungsplätzen nördlich der Tøndermarsch hier vorbeiziehen.

direkte ud i vestenvinden og det flade landskab. Her er der højt til himlen og natur, så langt øjet rækker. Vandreruten vil blandt andet føre folk til Vadehavet og til Vidåslusens tårn. Her bliver etableret formidlingsstation og udsigtspunkt, der ligeledes er klar til åbning i løbet af 2019. I alt vil syv formidlingsstationer stå klar langs de 52 kilometer marsksti. Fugleskjul, forklarende udstillinger og arbejdende formidlingsstationer skyder op langs ruten. Det samme gør de såkaldte ”kaffepletter“. Steder, der er velegnet til et lille hvil, måske fordi de er gode udsigtspunkter, eller fordi stedet passer godt til en bænk, så man kan hvile sine ben. Besøgende på testversionen af Marskstien skal blandt andet gøre Tøndermarsk Initiativet klogere på, hvor de bedste kaffepletter findes, det sker ud fra respons fra de mange, som vandrer på stien.

De fire pumpestationer Marskstien vil gå gennem flere byer i Tøndermarsken. Blandt andet Tønder som de fleste kender for Tønder Festival, julemarked og her Tønder Museum.

Der Marschpfad führt durch mehrere Städte in der Tøndermarsch. Unter anderem Tønder, das den meisten durch das Tønder Festival, den Weihnachtsmarkt und hier das Tønder Museum ein Begriff ist.

Marskstien går forbi Tøndermarskens fire pumpestationer. Det er markante rektangulære bygninger, der alle er opført i 1929. De fire pumpestationer arbejder stadig på højtryk med at pumpe vand ind og ud af marsken. De har en samlet kapacitet på 30 kubikmeter, det betyder at de til sammen kan flytte 30.000 liter vand pr. sekund. Pumpestationerne ligger ved Lægan, Snurom, Højer og Nørremølle. Den største er Lægan pumpestation, der ligger nord for Vidåen sydvest for Tønder. Her bliver der bygget en formidlingsstation, der er klar til åbning i 2019. Lægan pumpestation afvander et område på cirka 8000 hektar. Vandet pumpes fra kanalerne i de lavereliggende marskflader op i den inddigede Vidå.

„Das deutsche Pfarrhaus“ und eine große Villa in deutscher Bauweise aus dem Jahr 1906. Derzeit läuft die Instandsetzung dieser Gebäude, die ab 2019 als MAD-Landschulheim des Arla Fonds fungieren sollen. Die Gebäude liegen zentral in der Stadt am Markt und an der Kirche von Højer.

Erlebnisse entlang des Marschpfads Von der Informationsstation in der Mühle von Højer, die 2019 eröffnet wird, wird der Marschpfad die Besucher direkt hinaus in den Westwind und die flache Landschaft führen. Hier gibt es nur Himmel und Natur so weit das Auge reicht. Der Wanderweg führt unter anderem bis zum Wattenmeer und zum Turm der Vidå-Schleuse. Hier werden eine Informationsstation und ein Aussichtsturm eingerichtet, der ebenfalls im Laufe des Jahres 2019 eröffnet werden sollen. Insgesamt sind entlang des 52 Kilometer langen Marschpfads sieben Informationsstationen geplant. Vogelbeobachtungsposten, erläuternde Ausstellungen und aktive Informationsstationen werden entlang des Weges eingerichtet. Gleiches gilt für sogenannte „Kaffeeflecken“ – das sind Stellen, die sich gut für eine Pause eignen, entweder, weil sie gute Aussichtspunkte sind oder weil sie sich gut für eine Bank eignen, wo man seine müden Beine etwas ausruhen kann. Die Besucher der Testversion des Marschpfades sollen durch ihre Rückmeldungen die Initiative Tøndermarsch unter anderem auf die besten derartigen Stellen aufmerksam machen.

Die vier Pumpwerke Der Marschpfad führt an den vier Pumpwerken der Tøndermarsch vorbei. Das sind markante, rechteckige Gebäude, die alle 1929 gebaut wurden. Die vier Pumpwerke arbeiten ständig unter Hochdruck, um Wasser in die und aus der Marsch zu pumpen.

Højer Sluse er fra 1861. Her vil et af mange formidlingspunkter blive en realitet. Formidlingsstationen forventes færdig i løbet af 2019.

Die Schleuse bei Højer stammt aus dem Jahr 1861. Hier wird einer der zahlreichen Infopunkte eingerichtet. Es wird erwartet, dass die Informationsstation im Laufe des Jahres 2019 fertiggestellt wird.

65


Marskstien vil gå forbi de fire pumpestationer blandt andet Højer Pumpestation, der ligger syd for byen.

Der Marschpfad führt an den vier Pumpwerken vorbei, unter anderem dem Pumpwerk Højer südlich der Stadt.

Hverdag i Tøndermarsken Sort sol-fænomenet får mange turister til at besøge Tøndermarsken. Det har gennem flere år været hovedattraktionen i marsken, og har man én gang set de tusinder af stære male solen sort, glemmer man det aldrig. Men hverdagen i Tøndermarsken er i høj grad det, der gør området helt unikt. Vejret gør oplevelsen forskellig fra dag til dag, og som de lokale siger: ”Vores vigtigste seværdighed er himlen.“ På en vandretur gennem det flade landskab langs de mange kanaler, med får til alle sider og gæs i luften, ved man, hvad de lokale mener. Det vurderes, at Marskstien er en stor mental udfordring, også for garvede vandrere. I det flade marsklandskab kan man se enormt langt væk. Ofte vil man kunne se sit mål, længe før man når frem. For mange vil det nok være en trøst, at der i 2019 også åbner kortere stisløjfer på mellem to og 12 kilometer. De vil have hver deres formål og attraktioner.

66

Zusammen beläuft ihre Kapazität sich auf 30 Kubikmeter, das heißt, sie können insgesamt 30.000 Liter Wasser pro Sekunde bewegen. Die Pumpwerke liegen bei Lægan, Snurom, Højer und Nørremølle. Das Pumpwerk Lægan nördlich der Vidå und südwestlich von Tønder ist das größte. Hier wird eine Informationsstation gebaut, die 2019 eingeweiht werden soll. Das Pumpwerk Lægan entwässert ein etwa 8000 Hektar großes Gebiet. Das Wasser wird aus den Kanälen in den tieferliegenden Marschgebieten in den eingedeichten Fluss Vidå gepumpt.

Alltag in der Tøndermarsch Das Phänomen der Schwarzen Sonne lockt viele Touristen in die Tøndermarsch. Seit mehreren Jahren ist es die größte Attraktion der Marsch und wer einmal gesehen hat, wie Tausende Stare die Sonne schwarz färben, der vergisst dieses Bild nie. In erster Linie ist es jedoch der Alltag in der Tøndermarsch, der dieses Gebiet zu etwas ganz Einmaligem macht. Aufgrund des Wetters erlebt man die Marsch jeden Tag anders und es stimmt, was die Lokalbevölkerung sagt:

Langs Marskstien vil der i 2019 åbne flere formidlingsstationer. De to største åbner ved Pumpestationen Lægan og her ved Højer Mølle.

2019 eröffnen mehrere Informationsstationen entlang des Marschpfades ihre Pforten. Die beiden größten befinden sich am Pumpenwerk Lægan und hier an der Højer Mølle.


FAKTA

Investering på 250 millioner kroner

Investitionen in Höhe von 250 Mio. DKK

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen cirka 250 millioner kroner i udviklingen. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Die Initiative Tøndermarsch ist eine Kooperation von den Stiftungen Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-Fonden und der Gemeinde Tønder zur Entwicklung der Tøndermarsch, um das Gebiet für Besucher, zum Wohnen und Arbeiten attraktiver zu machen. Über einen 5-Jahres-Zeitraum investieren die Partner insgesamt ca. 250 Mio. Dänische Kronen in die Entwicklung. Diese Initiative ist das größte Gesamtprojekt zur Entwicklung eines einmaligen Gebietes in Dänemark.

Flere turister

Vidåen går gennem Tønder, områdets største by. Tønder vil for mange være et naturligt startsted for en vandrertur på Marskstien.

Die Vidå führt durch Tønder, die größte Stadt im Gebiet. Für viele Menschen wird Tønder ein natürlicher Ausgangspunkt für Wanderungen auf dem Marschpfad sein.

Projektkontoret for Tøndermarsk Initiativet ligger på Storegade 13 i Højer. Her er alle besøgende velkomne til at kigge forbi og høre mere om projektet, fremtidsplaner og status. På kontoret finder du projektdirektør Erik Jespersen og flere medarbejdere, som er klar til at hjælpe. Målet for Tøndermarsk Initiativet er, at destinationen skal tiltrække flere besøgende og skabe vækst i de lokale turisme- og fødevarevirksomheder i Tønder Kommune. Visionen er at Tøndermarsken skal være blandt de fem foretrukne nordeuropæiske helårsdestinationer for natur- og kultur-turister i år 2025.

„Unsere bedeutendste Sehenswürdigkeit ist der Himmel.“ Bei einer Wanderung durch die Niederungen der Landschaft und entlang der vielen Kanäle mit weidenden Schafen auf beiden Seiten und Gänsen in der Luft versteht man, was damit gemeint ist. Der Marschpfad gilt auch unter gestandenen Wanderern als große mentale Herausforderung. In der flachen Marschlandschaft sieht man alles auf große Entfernung. Häufig kann man das Ziel schon lange sehen, bevor man es erreicht. Viele Menschen wird es wohl trösten, dass 2019 auch kürzere Wanderpfade zwischen zwei und 12 Kilometern eingerichtet werden. Sie werden jeweils ihre eigenen Ziele haben und über eigene Anziehungspunkte verfügen.

Mehr Touristen Das Projektbüro der Initiative Tøndermarsch befindet sich in der Storegade 13 in Højer. Besucher können gerne vorbeikommen und sich über das Projekt, Zukunftspläne und den aktuellen Stand informieren. Im Büro sind Projektleiter Erik Jespersen und mehrere Mitarbeiter gerne bereit, Auskunft zu erteilen. Ziel der Initiative Tøndermarsch ist, dass das Gebiet mehr Besucher anlockt und für Wachstum der lokalen Tourismus- und Lebensmittelbetriebe in der Gemeinde Tønder sorgt. Man verfolgt die Vision, dass die Tøndermarsch im Jahr 2025 zu den fünf bevorzugten ganzjährigen Urlaubszielen von Naturund Kulturtouristen in Nordeuropa gehört.

67


BLANDT MUSLINGER OG MALURT / Zwischen Miesmuscheln und Wermutkraut

Tekst/ Text Anette Jorsal Journalist / Journalistin

Man kan kun besøge Langli to måneder i løbet af et år. Den nordligste af de godt 40 vadehavsøer er naturreservat, hvor arktiske vadefugle tanker op, inden de trækker længere mod syd, og hvor sælerne dovner på sandbankerne ved ebbe. Men Langli er også salte planter og historier fra dengang, øen var beboet. Der ligger de så. På stribe så langt øjet rækker gennem kikkerten. De strækker sig lidt, mens de bare nyder stilheden og solen, der bager den dovne krop. ”Hold da op! Der ligger da mange“, udbryder en kvinde, da hun ser de mange sæler. Vi debutanter på dagens tur til Langli har aldrig set så mange sæler på én gang og bliver lige hængende lidt længere ved naturvejlederens store kikkert. Men naturvejleder Morten Vinding er ikke imponeret.

68

Langli kann man nur an zwei Monaten im Jahr besuchen. Die nördlichste der rund 40 Wattenmeerinseln ist ein Naturschutzgebiet, in dem arktische Watvögel sich auf dem Weg nach Süden ausruhen und wo die Seehunde bei Ebbe auf den Sandbänken faulenzen. Aber Langli steht auch für Salzpflanzen und Geschichten aus einer Zeit, zu der die Insel noch bewohnt war. Da liegen sie also. Wie Perlen auf einer Schnur, so weit das Auge durch das Fernglas reicht. Sie räkeln sich ein wenig, während sie die Ruhe und die Sonne genießen, die den trägen Körper wärmt. „Das gibt es doch nicht! Da liegen ja ganz viele“, ruft eine Frau, als sie die vielen Seehunde entdeckt. Wir Neulinge auf dieser Tagestour nach Langli ha-


Den 14 meter høje bakketop Dødemandsbjerget er oprindeligt en kirkegård for strandvaskere. Foto: Robert Attermann

Der 14 Meter hohe Hügel Dødemandsbjerget war ursprünglich ein Friedhof für Wasserleichen. Foto: Robert Attermann

Han har set mange flere på de sandbanker, der dukker op ved ebbe syd for Langli, men som han siger: ”De andre er nok ude at spise“. Vi står på bakketop på den sydlige del af øen Langli mellem Hjerting og Skallingen. Og det er ikke hvilken som helst bakketop. Det er Dødemandsbjerget. Den 14 meter høje bakke er faktisk en gammel kirkegård. Når der i gamle dage blev fundet strandvaskere langs kysten, blev de lagt på land ikke langt fra havet, og man kastede sand over dem. Så var de begravet. Der voksede et lille ”bjerg“ frem, efterhånden som der kom flere strandvaskere, og dødemandsbjergene blev brugt frem til midten af 1800-tallet. Sådan er der så meget at fortælle om naturen, fortiden og miljøet på en tur til Langli, og naturvejleder Morten Vinding er et bedre opslagsværk, når han guider deltagerne på en vadehavsvandring til Langli. Der er kun adgang til den ubeboede ø Langli to måneder om året. Resten af året skal fuglelivet have fred på øen, og derfor er der rift om turene til Langli.

ben noch nie so viele Seehunde auf einmal gesehen und schauen etwas länger durch das große Fernglas des Naturführers. Aber unserem Naturführer, Morten Vinding, imponiert das nicht. Er hat schon wesentlich mehr auf den Sandbänken gesehen, die bei Ebbe südlich von Langli auftauchen, aber es wird schon stimmen, was er sagt: „Die anderen sind vermutlich auf Nahrungssuche unterwegs“. Wir stehen auf einem Hügel im südlichen Teil der Insel Langli, zwischen Hjerting und Skallingen. Aber nicht auf einem x-beliebigen Hügel. Wir stehen auf dem Dødemandsbjerget. Dieser 14 Meter hohe Hügel ist eigentlich ein alter Friedhof. Wenn man früher Wasserleichen an der Küste fand, wurde sie unweit des Meeres an Land gelegt und mit Sand bedeckt. So wurden sie beerdigt. Mit den hinzukommenden Wasserleichen bildete sich ein kleiner „Berg“ und dieser Totenhügel wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts genutzt. Bei einem Ausflug nach Langli gibt es viel über die Natur, die Vergangenheit und die Umwelt zu erzählen. Naturführer Morten Vinding ist bei einer Wattenmeer-Führung nach Langli wie ein Nachschlagewerk. Zu der unbewohnten Insel Langli hat

69


Vadevandring til Langli er en oplevelse i naturen, der giver mere viden i rygsækken. Foto: Robert Attermann

Wattwanderungen nach Langli sind ein Naturerlebnis, bei dem man auch etwas lernt. Foto: Robert Attermann

Et boost Hos Morten Vinding er der imidlertid ingen fortælletræthed at spore. Han lyder nærmest som en stor glad dreng, der er ved at fortælle om årets julegave. – For mig er det et boost, at jeg skal fortælle til mennesker, som ikke er vant til at være her. Folk har en god oplevelse, samtidig med at de bliver klogere, siger Morten Vinding. De cirka 30 deltagere starter med at smide fodtøj og strømper og rulle buksebenene op, mens vi endnu er på fastlandet nær Ho. Sjask, sjask. Plask. Plask. Sådan akkompagnerer det lave og lune ebbevand turen gennem Vadehavet. De første tre kilometer af dagens ti kilometer er gennem vand.

Kæmpe spisekammer Undervejs gør vi stop et par gange for at blive klogere på naturen for eksempel de mange sortbrystede fugle, vi kan spotte ude ved vandkanten. Det er hjejler. – For fuglene i Vadehavet handler det sådan set bare om at blive tykke og fede. Nogle af de her vadefugle vejer lige så meget som en pakke

70

man nur an zwei Monaten im Jahr Zugang. Den Rest des Jahres haben die Vögel auf der Insel Ruhe. Das bedeutet aber auch, dass die Ausflüge nach Langli äußerst begehrt sind.

Inspirierend Bei seinen Erzählungen zeigt Morten Vinding keinerlei Anzeichen einer Ermüdung. Er hört sich fast wie ein glücklicher großer Junge an, der gerade über seine Weihnachtsgeschenke spricht. „Mich inspiriert es, Menschen, die es nicht gewohnt sind, hier zu sein, etwas zu erzählen. Die Menschen erleben etwas Positives und lernen obendrein etwas“, sagt Morten Vinding. Zu Beginn entledigen die etwa 30 Teilnehmer sich ihres Schuhwerks und der Strümpfe und rollen die Hosenbeine hoch, obgleich wir uns noch auf dem Festland bei Ho befinden. Schwapp, schwapp. Platsch. Platsch. So begleitet das niedrige und laue Ebbewasser den Gang durch das Wattenmeer. Die ersten drei Kilometer der zehn, die auf dem Programm des Tages stehen, führen durch Wasser.

Østers er for nogle en populær spise. For andre lidt af en pestilens, fordi de kan udkonkurrere blåmuslingerne. De kan blive både store og gamle – op til ca. en størrelse 45 i sko, og den ældste, der er fundet, var omkring 500 år gammel. Det var dog ikke en stillehavsøsters, men en såkaldt molboøsters. Foto: Robert Attermann

Manche essen gerne Austern. Andere empfinden sie als Plage, denn sie können die Miesmuscheln verdrängen. Sie können groß und sehr alt werden und etwa eine Größe entsprechend der Schuhgröße 45 erreichen. Die älteste, die man gefunden hat, war etwa 500 Jahre alt. Es handelte sich aber nicht um eine Pazifische Auster, sondern um eine sogenannte Islandmuschel. Foto: Robert Attermann


Morten Vinding har fundet en dyndsnegl, som han viser til 6-årige Peter. Der kan være op til 80.000 dyndsnegle pr. kvadratmeter vadehavsbund, og det er med Morten Vindings ord ”kartoflerne på fuglenes buffet” i Vadehavet. Foto: Robert Attermann

Morten Vinding hat eine Wattschnecke gefunden, die er dem 6-jährigen Peter zeigt. Im Wattenmeerboden kann es pro Quadratmeter bis zu 80.000 Wattschnecken geben, die laut Morten Vinding die „Kartoffeln auf dem Buffet der Vögel“ im Wattenmeer sind. Foto: Robert Attermann

Naturvejleder Morten Vinding forklarer, hvordan man kan tælle ringene på en hjertemusling og dermed se, hvor gammel den er. Længst til venstre lytter 10-årige Frederik fra Hjerting. Foto: Robert Attermann

Naturführer Morten Vinding erklärt, wie man die Ringe einer Herzmuschel zählt, um festzustellen, wie alt sie ist. Ganz links der 10-jährige Frederik aus Hjerting. Foto: Robert Attermann

Kærgaarden-smør, når de flyver fra det nordlige Skandinavien. De flyver nonstop 5000–6000 kilometer, inden de lander her, og så har de tabt cirka halvdelen af deres kropsvægt. I løbet af tre uger laver de ikke andet end at æde, for at komme op på fuld kampvægt igen, så de kan trække videre, fortæller Morten Vinding. Vadehavsbunden er et stort spisekammer for trækfuglene. Eller måske snarere en stor buffet, for der er så meget at vælge mellem. – Når man ser vadefuglene gå og nikke dukduk-duk-duk med næbbet mod bunden, så er det, fordi de er ved at samle dyndsnegle op. Sneglene er populært sagt kartoflerne i buffeten, forklarer Morten. Der er også brug for et kæmpe spisekammer, når man tænker på, at 10–12 millioner fugle trækker igennem Vadehavet, når de skal fra syd til nord og omvendt.

Enorme Speisekammer Unterwegs halten wir einige Male an, um etwas über die Natur zu hören, beispielsweise die vielen Vögel mit schwarzer Brust, die wir am Ufer entdecken. Es sind Goldregenpfeifer. „Für die Vögel im Wattenmeer geht es so gesehen nur darum, sich dick und fett zu fressen. Wenn sie aus dem nördlichen Skandinavien losfliegen, wiegen einige dieser Watvögel genauso viel wie ein Paket Butter. Sie legen die 5000 bis 6000 Kilometer ohne Zwischenstopp zurück, bevor sie hier landen und haben dann etwa die Hälfte ihres Körpergewichts eingebüßt. Im Laufe von drei Wochen haben sie nur das Fressen im Sinn, um ihr volles Kampfgewicht wieder zu erreichen und weiterziehen zu können“, erzählt Morten Vinding. Für Zugvögel ist der Boden des Wattenmeers eine gigantische Speisekammer – oder vielleicht eher ein großes Buffet, denn es gibt eine riesige Auswahl. „Wenn man Watvögel beobachtet, die nickend mit dem Schnabel im Boden picken, dann sind sie dabei, Wattschnecken zu sammeln. Allgemeinverständlich gesagt sind das die Kartoffeln des Buffets“, erläutert Morten.

71


Urt mod lus og lopper

I land på Langli. Der er så mange vandrotter, også kaldet mosegrise, på Langli, og det nogle steder føles som om, man går på en trampolin, fordi de har undermineret området. Foto: Robert Attermann

An Land auf Langli. Auf Langli gibt es sehr viele Wasserratten, auch Schermäuse genannt. An einigen Stellen hat man den Eindruck, auf einem Trampolin zu laufen, denn sie haben den gesamten Boden untergraben. Foto: Robert Attermann

72

Efter små to timers plasken gennem Vadehavet går selskabet i land på Langli, og her skal deltagerne først smage på noget af øens græs for eksempel strandmalurt. – Strandmalurt har man altid brugt på Langli og i Vadehavet. Man lagde den ned i sengehalmen, fordi den holder lus og lopper væk, og den hang i klædeskabet, fordi den holder møl væk. Jeg plukker den hvert år og har den med på toilettet, for den kan godt dæmpe lugten af prut og lugter sjovere end den her kemi, man kan købe, fortæller Morten, inden han giver gode råd om at bruge malurt til kryddersnaps. Der var engang, da Langli var 160 hektar stor. I dag er den kun 80 hektar, og der står et enkelt hus tilbage på øen. I 1840 slog de to første familier sig ned på øen. De boede først i huller i klitterne med et tag af tang. Der var fem familier på Langli, da der var flest på øen. De levede af landbrug og fiskeri, men de levede fattigt. I 1911 og 1913 var der to voldsomme højvande om sommeren, som dækkede jorden med saltvand og gjorde det umuligt at dyrke jorden, og derfor flyttede de sidste familier fra øen.

Wenn man berücksichtigt, dass 10-12 Millionen Vögel über das Wattenmeer ziehen, wenn sie von Süden nach Norden und wieder zurück fliegen, dann wird verständlich, dass man eine riesige Speisekammer benötigt.

Kräuter gegen Läuse und Flöhe Nach zwei Stunden Waten durch das Wattenmeer geht die Gruppe auf Langli an Land, wo sie zunächst einmal von den Gräsern der Insel, beispielsweise den Strand-Beifuß, kostet. „Auf Langli und im Wattenmeer hat man sich schon immer des Strand-Beifußes bedient. Dieses Kraut wurde in das Stroh der Betten gelegt, denn es hält Läuse und Flöhe fern, und es wurde in die Kleiderschränke gehängt, denn es hält die Motten fern. Ich pflücke es jedes Jahr und hänge es in die Toilette, denn es dämpft den Geruch und riecht besser, als die chemischen Mittel, die man kaufen kann“, erläutert Morten und gibt weiter gute Ratschläge über die Nutzung von Beifuß für Kräuterschnaps. Es gab eine Zeit, da war Langli 160 Hektar groß. Heute sind es nur noch 80 Hektar und es gibt auf der Insel nur noch ein einziges Haus. 1840 ließen die ersten beiden Familien sich auf


Klaus Sørensen har skrevet om sin barndom på Langli, og den er fyldt med historier om det helt særlige liv på den lille vadehavsø. Der er for eksempel historien om bonden, som hvert forår gik til marked i Varde for at købe en ko eller en stud. Et år kom han hjem med to islandske heste i stedet for en ko. På et tidspunkt begyndte de saltede fladfisk, som hang til tørre rundt om husene, at forsvinde. Meget mystisk. Indtil de to islandske heste blev taget på fersk gerning. De var vilde med tørfisk. Øen var i privat eje frem til 1982, da staten købte den og udpegede Langli til et fugle­ beskyttelsesområde.

Fødselsdag på Langli Jette Madsen har valgt at fejre sin fødselsdag sammen med sin mand, tre store børn og svigermor ved at gå turen til Langli. Herfra kan de se hjem til Hjerting. – Jeg tror, det er godt at give børnene den oplevelse, så de kan se, hvilken natur vi omgiver os med. De får en fornemmelse af, hvad der foregår lige herude. Så selv om teenagesønnen var lidt svær at få ud af sengen i morges, så tror jeg alligevel, der har sat sig noget, når vi kommer hjem, og at alle

der Insel nieder. Zunächst wohnten sie in Löchern mit Tangdächern in den Dünen. Auf Langli haben maximal fünf Familien gleichzeitig gewohnt. Sie lebten von der Landwirtschaft und der Fischerei, waren aber arm. In den Jahren 1911 und 1913 überdeckten starke Fluten im Sommer den Boden mit Salzwasser, so dass die Äcker nicht mehr bestellt werden konnten. Somit verließen die letzten Familien die Insel. Klaus Sørensen hat über seine Kindheit auf Langli geschrieben und viele Geschichten über das ganz besondere Leben auf dieser kleinen Insel im Wattenmeer in seine Beschreibungen aufgenommen. Beispielsweise gibt es eine Geschichte über einen Bauern, der jedes Jahr im Frühjahr auf den Markt nach Varde ging, um eine Kuh oder einen Ochsen zu kaufen. Eines Tages kam er anstatt mit einer Kuh mit zwei Islandpferden zurück. Irgendwann verschwand nach und nach der gesalzene Trockenfisch, der um die Häuser zum Trocknen hing. Sehr merkwürdig. Bis die beiden Islandpferde eines Tages auf frischer Tat ertappt wurden. Die waren ganz wild auf getrockneten Fisch. Bis 1982 war die Insel Privateigentum, dann hat der Staat sie gekauft und Langli zum Vogelschutzgebiet erklärt.

Salturt eller kveller er en etårig plante, der kommer op midt i maj, og som til sidst ligner et juletræ. Den lever i cirka tre måneder, inden den dør af saltchok, men inden den dør, smider den sine frø, som bliver til planter næste år. Kveller kan spises og bliver brugt på mange restauranter. Foto: Robert Attermann

Der Europäische Queller ist eine einjährige Pflanze, die im Mai sprießt und zum Schluss einem Weihnachtsbaum gleicht. Sie lebt etwa drei Monate lang, bevor sie durch einen Salzschock abstirbt. Aber bevor sie abstirbt, verteilt sie ihre Samen, aus denen sich im nächsten Jahr neue Pflanzen entwickeln. Queller ist essbar und wird in vielen Restaurants verarbeitet. Foto: Robert Attermann

73


har haft en rigtig god dag, siger Jette Madsen. Sidste gang Jette Madsen var på Langli, var hun gravid med den yngste søn, Frederik. Nu er han ti år og går selv gennem Vadehavet. – Jeg har lyst til at gå hjem og snakke med mine venner på skype og fortælle dem, at det faktisk har været rigtig sjovt, og at de måske skulle prøve det. – Gåturen gennem vandet har været det mest spændende. Der er alle mulige små dyr, og Morten er rigtig spændende at høre på, siger Frederik og refererer i en lind strøm som bevis for, at de mange indtryk har lagret sig i hans hukommelse.

74

Geburtstag auf Langli Jette Madsen hat beschlossen, ihren Geburtstag zusammen mit ihrem Mann, den drei großen Kindern und der Schwiegermutter bei einem Ausflug nach Langli zu feiern. Von hier aus können sie Hjerting sehen, wo sie zuhause sind. „Ich denke, dass dieses Erlebnis den Kindern gut tut. So sehen sie, welche Natur uns umgibt. Sie bekommen ein Gefühl für das, was hier draußen passiert. Auch wenn es nicht ganz einfach war, den Teenager-Sohn heute Morgen aus dem Bett zu bekommen, glaube ich trotzdem, dass etwas hängen bleibt, wenn wir nach Hause kommen und dass alle den Tag richtig genossen haben“, sagt Jette Madsen. Zuletzt war Jette Madsen auf Langli, als sie mit dem jüngsten Sohn, Frederik, schwanger war. Jetzt ist er zehn Jahre alt und läuft selbst durch das Wattenmeer. „Ich möchte zu Hause gerne meinen Freunden auf Skype erzählen, dass es eigentlich ziemlich cool war und sie das vielleicht auch einmal machen sollten.“ „Am aufregendsten war die Wanderung durch das Wasser. Es gibt alle möglichen Kleintiere und es ist richtig interessant, Morten zuzuhören“, sagt Frederik und erzählt ununterbrochen von den vielen Eindrücken, die sein Gedächtnis gespeichert hat.

På vej gennem Vadehavet, mens det endnu er lavvande. Foto: Robert Attermann

Bei Ebbe auf dem Weg durch das Wattenmeer. Foto: Robert Attermann


FAKTA

Ture til Langli

Ausflug nach Langli

NaturKulturVarde arrangerer ture over til Langli i de to måneder, medio juli til medio september, hvor øen er tilgængelig. Kontakt NaturKulturVarde: nkv@naturkulturvarde.dk Også Naturstyrelsen Blåvandshuk arrangerer ture til Langli, hvor man kører med den traktortrukne Naturbussen til øen ad ebbevejen. Find turene på: https://netbutik.nst.dk/vejledningsture/

In den beiden Monaten, in denen die Insel betreten werden darf, d.h. von Mitte Juli bis Mitte September, organisiert NaturKulturVarde Ausflüge nach Langli. Kontakt NaturKulturVarde: nkv@naturkulturvarde.dk Auch Naturstyrelsen Blåvandshuk organisiert Ausflüge nach Langli. Dabei fährt man mit dem von einem Traktor gezogenen ‚Naturbus‘ über den Ebbeweg zur Insel. Auskunft über die Ausflüge gibt es unter: https://netbutik.nst.dk/vejledningsture/

75


Prisregn til vadehavs-bygninger / Preise für Wattenmeer-Gebäude Det seneste år har budt på en sand regn af fornemme arkitektur- og udstillingspriser i vadehavsområdet. Hæderen er tilfaldet to nybyggerier og en gammel gård.

Im letzten Jahr haben wir einen warmen Regen großartiger Architektur- und Ausstellungspreise für das Wattenmeergebiet erlebt. Die Ehre wurde zwei Neubauten und einem alten Hof zuteil.

Klægager

Klægager

Klægager i Ballum Østerende blev i 2017 kåret som Danmarks smukkeste bondegård af interesseorganisationen Bygningskultur Danmark. Slægtsgården, opført i 1857, er nænsomt restaureret og bevaret tro i sit udtryk mod byggeskikken i den sønderjyske marskegn.

Der Hof Klægager in Ballum Østerende wurde 2017 von dem Interessenverband Gebäudekultur Dänemark zu Dänemarks schönstem Bauernhof erkoren. Der 1857 erbaute Erbhof wurde umsichtig restauriert und in seinem Ausdruck getreu der Bautradition der Marsch im südlichen Jütland erhalten.

Vadehavscentret

Wattenmeerzentrum

Vadehavscentret i Vester Vedsted genåbnede i 2017 med Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrør anvendes både på facade, tag og undertag. Udstillingen ’Trækfuglenes Vadehav’ er designet på en poetisk, æstetisk og moderne måde af arkitekt Johan Carlson og tilpasset det enestående center.

Das Wattenmeerzentrum in Vester Vedsted wurde 2017 mit Dorte Mandrups einmaliger Architektur wiedereröffnet, in der Schilfrohr sowohl für die Fassade, als auch für das Dach und das Unterdach verwendet wird. Die Ausstellung „Das Wattenmeer der Zugvögel“ wurde von dem Architekten Johan Carlson poetisch, ästhetisch und modern gestaltet und dem einmaligen Zentrum angepasst.

• V erdens bedste stråtag ved International Thatching Society-konference i England. Prisen uddeles af tækkere fra hele verden. • Årets byggeri 2017 – en hæderspris, der fremhæver byggerier for deres faglige kvaliteter og samfundsmæssige betydning. Dommerkomitéen består af byggebranchens førende aktører. • Esbjerg Kommunes Byfondspris 2017 • Den Danske Lyspris 2017. Gives af Dansk Center for Lys, som er et kompetencenetværk og ældste lysorganisation • German Design Awards guldpris i 2017 for udstillingen ”Trækfuglenes Vadehav“ for nytænkende tilgang til design, hvor de formår at kombinere klassisk kunsthåndværk med innovativ teknologi.

76

• D as weltweit beste Strohdach der International Thatching Society Conference in England. Der Preis wird von Dachdeckern aus der ganzen Welt erteilt. • Gebäude des Jahres 2017 – ein Ehrenpreis, der die fachliche Qualität und gesellschaftliche Bedeutung von Gebäuden hervorhebt. Die Jury setzt sich aus führenden Akteuren der Baubranche zusammen. • Preis des Stadtfonds 2017 der Gemeinde Esbjerg • Dänischer Lichtpreis 2017. Den Preis verleiht das Dänische Zentrum für Licht, ein Kompetenznetzwerk und die älteste Organisation für Licht • Goldmedaille 2017 des German Design Awards für die Ausstellung „Wattenmeer der Zugvögel“ und neue Designansätze, die klassisches Kunsthandwerk mit innovativer Technologie kombinieren.

Tekst/ Text Barbara Krarup Hansen, Nationalpark Vadehavet

Ægteparret Ruth og Christian Lorenzen er sjette generation på Klægager, som drives som kombineret bed & breakfast og udlejning af lokaler til kurser, konferencer og workshops. Kåringen har givet en stor stigning i antal overnatninger og private arrangementer samt utallige besøg til den historiske slægtsgård. I alt havde man i 2017 2200 overnatninger og trakterede 10.000 gæster til arrangementer med formidling af kulturhistorie og natur samt om selve Klægager. Foto: John Frikke.

Das Ehepaar Ruth und Christian Lorenzen ist die sechste Generation auf Klægager und betreiben eine Kombination aus Bed & Breakfast und Vermietung von Räumlichkeiten für Kurse, Konferenzen und Workshops. Die Preisverleihung hat zu einem erheblichen Anstieg der Anzahl Übernachtungen und privaten Veranstaltungen, wie auch zu unzähligen Besuchern auf dem historischen Erbhof geführt. Insgesamt wurden 2017 2200 Übernachtungen und 10.000 bewirtete Gäste von Informationsveranstaltungen zu Kulturgeschichte und Natur sowie über den Hof Klægager gezählt. Foto: John Frikke


Siden genåbningen 2. februar 2017 har Vadehavscentret oplevet en fordobling af gruppearrangementer og en stor stigning i besøgstal fra skoleklasser og børnehaver samt ordinære gæster. I alt har man siden da haft 115.518 besøgende. Foto: John Frikke

Seit der Wiedereröffnung am 2. Februar 2017 konnte das Wattenmeerzentrum doppelt so viele Gruppenveranstaltungen und einen erheblichen Anstieg der Besuche von Schulklassen, Kindergärten und anderen Gästen verzeichnen. Insgesamt hat man seither 115.518 Besucher registriert. Foto: John Frikke

Museet Tirpitz har fået navn efter den store bunker af samme navn, som tyskerne opførte under anden verdenskrig. Bunkeren indgår som en del af det nye museeum. Siden Tirpitz åbnede den 29. juni 2017, har der i alt været 265.000 besøgende. Foto: Rasmus Bendix/Tirpitz

Das Tirpitz-Museum wurde nach dem großen, gleichnamigen Bunker benannt, den die Deutschen während des zweiten Weltkrieges errichtet haben. Der Bunker ist Bestandteil des neuen Museums. Seit der Eröffnung des Tirpitz-Museums am 29. Juni 2017 hat man insgesamt 265.000 Besucher verzeichnet. Foto: Rasmus Bendix/Tirpitz

Tirpitz

Tirpitz

Vardemuseernes nye attraktion i Blåvand er tegnet af det verdenskendte arkitektfirma Bjarke Ingels Group. Tirpitz er bygget ned i klitterne i det fredede område mellem Blåvand og Ho.

Die neue Attraktion der Varde-Museen in Blåvand wurde von dem weltbekannten Architekturbüro Bjarke Ingels Group entworfen. Das Tirpitz-Museum wurde in den Dünen im Schutzgebiet zwischen Blåvand und Ho gebaut.

• S urface, amerikansk magasin om international moderne design, kårer Tirpitz, som et af de syv bedste byggerier i verden • Æresprisen for arkitektur af American Institute of Architects New York • Guldmedalje ved International Design and Communication Award (IDCA) i Los Angeles • Royal Institute of British Architects har Tirpitz med på listen over de 62 bedste bygningsværker i 2017 • Årets Temamuseum 2017 efter indstilling og afstemning af Dancenter/Danlands gæster. • Varde Kulturpris. Uddeles af Varde Kommune og Varde Erhvervsråd • FX International Interior Design Award – pris for bedste udstillingsdesign i 2017 tildelt det hollandske formidlings- og udstillingsbureau Tinker.

• S urface, ein amerikanisches Magazin über international modernes Design hat Tirpitz zu einem der sieben besten Gebäude der Welt gewählt. • Architektur-Ehrenpreis des American Institute of Architects New York • Goldmedaille des International Design and Communication Award (IDCA) in Los Angeles • Royal Institute of British Architects listet Tirpitz unter den 62 besten Gebäuden in 2017 • Themamuseum des Jahres 2017 nach Vorschlag und Abstimmung der Gäste von Dancenter/Danland. • Varde Kulturpreis. Der Preis wird von der Gemeinde Varde und dem Gewerberat Varde verliehen • FX International Interior Design Award – der Preis für das beste Ausstellungsdesign 2017 wurde der niederländischen Informationsund Ausstellungsagentur Tinker verliehen.

77


Vadehavs-brødre:

Pas godt på verdenshavene / Wattenmeer-Brüder:

Schützt die Weltmeere

De 13-årige tvillinger Johannes og Jens Hauge Rahbek fra Rømø har rettet en kraftig appel til verdens ledere om at beskytte oceanerne. Sammen med en række andre børn fra marine verdensarvssteder fremsatte de i fjor ’My Ocean Pledge’ på FN’s generalforsamling i New York. Hvad betyder forandringerne i Jordens klima egentlig for os mennesker? For mange af os kan det godt være svært helt at forstå og forholde sig til, men når de 13-årige brødre Jens og Johannes Hauge Rahbek sætter ord på, bliver de negative konsekvenser af klimaforandringerne meget konkrete: ”Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen, der har lyst til at leve med 50 graders varme konstant“, siger Johannes. Og Jens supplerer: ”Hvis havene bliver ved med at stige, så kan vi jo ikke længere bo i Danmark, for her er jo ikke særlig højt“. De to tvillingbrødre fra Rømø nøjes ikke med at vide noget om en af vor tids helt store udfordringer, de har rent faktisk også gjort noget. Og det endda på den allerstørste verdenspolitiske arena. I fjor på World Ocean Day (Verdenshavenes Dag den 8. juni) var de på scenen i General Assembly Hall i FN’s hovedkvarter i New York. Her rettede de sammen med andre børn fra hele verden en kraftig appel til verdens ledere om at

78

Die 13jährigen Zwillinge Johannes und Jens Hauge Rahbek aus Rømø haben sich in einem energischen Appell an die Staatsoberhäupter der Welt gewandt, die Weltmeere zu schützen. Zusammen mit anderen Kindern aus marinen Welterbestätten haben sie im vergangenen Jahr der UN-Generalversammlung in New York ‚My Ocean Pledge‘ vorgelegt. Was bedeutet der Klimawandel auf unserer Erde eigentlich für uns Menschen? Für viele Menschen ist es möglicherweise schwierig, das richtig zu verstehen und dazu Stellung zu beziehen, aber in den Erläuterungen der 13jährigen Brüder Jens und Johannes Hauge Rahbek werden die negativen Folgen des Klimawandels sehr konkret: „Ich glaube jedenfalls nicht, dass es irgendjemanden gibt, der Lust hat, ständig bei 50 °C zu leben“, sagt Johannes. Und Jens fügt hinzu: „Wenn die Meeresspiegel weiterhin steigen, kann man nicht mehr in Dänemark leben, denn das Land ist ja eher flach“. Die Zwillingsbrüder aus Rømø begnügen sich aber nicht damit, etwas über die ganz großen Herausforderungen unserer Zeit zu wissen, sie haben de facto auch etwas getan. Und das sogar in der größten weltpolitischen Arena. Im vergangenen Jahr waren sie am World Ocean

Tekst / Text Jens L. Hansen kommunikationskonsulent Nationalpark Vadehavet / Kommunikationsberater, Nationalpark Vadehavet


Børn og unge fra mere end 10 marine UNESCO-verdensarvssteder var på scenen i General Assembly Hall i FN-bygningen i New York på World Oceans Day den 8. juni. Seancen var højtidelig, men også festlig, blandt andet da repræsentanterne fra Hawai blæste en fanfare i nogle kæmpe konkylier. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Am World Oceans Day, dem 8. Juni, waren Kinder und Jugendliche aus mehr als 10 marine UNESCO Welterbestätten in der General Assembly Hall im UN-Gebäude in New York auf dem Podium. Es war eine feierliche und festliche Veranstaltung, bei der unter anderem Vertreter aus Hawaii auf riesigen Muscheln eine Fanfare geblasen haben. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Johannes (til venstre) og Jens Hauge Rahbek nyder en solskinsdag hjemme på Rømø og med Vadehavet i baggrunden. I fjor var de med til at gøre statsledere og ministre fra hele verden opmærksom på, at de skal handle nu, hvis vi skal nå at redde verdenshavene. Foto: Jens L. Hansen

Johannes (links) und Jens Hauge Rahbek genießen einen sonnigen Tag zu Hause auf Rømø mit dem Wattenmeer im Hintergrund. Letztes Jahr haben auch sie Staatsoberhäupter und Minister aus allen Teilen der Welt aufgefordert, sofort zu handeln, wenn sie die Weltmeere retten wollen. Foto: Jens L. Hansen

Jens og Johannes repræsenterede Verdensarv Vadehavet sammen med Silja fra Tyskland og Marleen fra Nederlandene, og de skulle fortælle om Vadehavet for børnene fra de øvrige, marine verdensarvssteder. Her er Jens i gang med at fremlægge. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Zusammen mit Silja aus Deutschland und Marleen aus den Niederlanden haben Jens und Johannes das Welterbe Wattenmeer vertreten und den Kindern aus den anderen marinen Welterbestätten vom Wattenmeer erzählt. Hier trägt Jens gerade etwas vor. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

forpligte sig til at beskytte verdenshavene, så børnene selv – og i fremtiden deres egne børn og børnebørn – også vil få mulighed for at opleve oceanernes rigdomme. ”Vores besked til verdenslederne var, at vi er ved at ødelægge det sted, hvor vi skal vokse op. Den besked skulle de tage med hjem til deres eget land“, forklarer Johannes.

For de kommende generationer Ud over at fremføre deres budskab havde børnene derfor også medbragt et stort dokument, hvorpå verdenslederne kunne skriver under på appellen, som har fået titlen ”My Ocean Pledge“. I al sin enkelhed lyder den: ”I pledge to protect the ocean for future generations“ (Jeg lover at beskytte oceanet for de kommende generationer). Initiativet til appellen kommer fra FN-organisationen UNESCO, som blandt andet varetager verdensarven og har udpeget de knap 1100 verdensarvssteder rundt om på kloden. Børnene, der fremførte appellen, var særligt udvalgt, idet de alle kommer fra et af de i alt 49 marine verdensarvssteder. Jens og Johannes repræsenterede således Verdensarv Vadehavet, men eftersom Danmark deler verdensarven med de to andre vadehavslande, delte Rømø-drengene også den vigtige opgave med Silja fra Tyskland og Marleen fra Nederlandene. ”Vi var cirka 20 børn fra hele verden. Der var nogle fra Hawai, fra Great Barrier Reef i Australien, fra Afrika, Amerika, Tyskland, Holland – og fra Inaccessible Island“, fortæller Johannes og tilføjer: ”Ham der kom derfra, havde først sejlet i syv dage til Sydafrika, inden han kunne flyve til London og så videre til New York“. Inaccessible Island er en lillebitte ø på en uddød vulkan, som ligger midt ude i den sydlige del af Atlanterhavet mellem Afrika og Sydamerika. Et sted, hvor truslerne mod verdenshavene i dén grad er nærværende.

Day (Tag des Meeres am 8. Juni) auf dem Podium in der General Assembly Hall im UN-Hauptquartier in New York. Zusammen mit anderen Kindern aus allen Teilen der Welt haben sie dort an die führenden Politiker der Welt appelliert, sich zum Schutz der Weltmeere zu verpflichten, damit die Kinder – und in Zukunft deren Kinder und Enkel – auch die Gelegenheit haben, den Reichtum der Weltmeere zu erleben. „In unserer Botschaft an die Staatsoberhäupter der Welt haben wir darauf hingewiesen, dass wir dabei sind, die Welt zu zerstören, in der wir heranwachsen sollen. Diese Botschaft sollten sie mit nach Hause nehmen“, erklärt Johannes.

Für kommende Generationen Abgesehen von ihrer Botschaft hatten die Kinder auch ein großes Dokument mitgebracht, in dem die Staatsoberhäupter der Welt den Appell „My Ocean Pledge“ unterzeichnen konnten. Dieser lautet ganz einfach: „I pledge to protect the ocean for future generations“ (Ich verpflichte mich, die Weltmeere für kommende Generationen zu schützen). Die Initiative zu dem Appell hat die UN-Organisation UNESCO ergriffen, die sich unter anderem für den Erhalt des Welterbes einsetzt und überall auf der Welt insgesamt über 1000 Welterbestätten ausgewiesen hat. Die Kinder, die den Appell überreichten, waren besonders ausgewählt worden, denn alle kamen aus den 49 marinen Welterbestätten. Jens und Johannes repräsentierten das Welterbe Wattenmeer, aber da Dänemark dieses Welterbe mit den beiden anderen Wattenmeerländern teilt, teilten die Jungen aus Rømø diese wichtige Aufgabe auch mit Silja aus Deutschland und Marleen aus den Niederlanden. „Wir waren etwa 20 Kinder aus allen Teilen der Welt. Sie kamen aus Hawaii, vom Great Barrier Reef in Australien, aus Afrika, Amerika, Deutschland, den Niederlanden und Inaccessible Island“, erzählt Johannes und fügt hinzu: „Der Junge, der von dort kam, war erst sieben Tage mit dem Schiff nach Südafrika unterwegs, bevor er nach London und weiter nach New York fliegen konnte“.

79


Fyrst Albert 2. af Monaco var blandt de verdensledere, som skrev under på appellen om at beskytte verdenshavene for de kommende generationer. Her er han fotograferet sammen med nederlandske Marleen og tyske Silja, der repræsenterede Vadehavet sammen med Johannes og Jens. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Fürst Albert II. von Monaco gehörte zu den Staatsoberhäuptern, die den Appell zum Schutz der Weltmeere für kommende Generationen unterzeichnet haben. Hier ist er mit Marleen aus den Niederlanden und Silja aus Deutschland zu sehen, die zusammen mit Johannes und Jens das Wattenmeer vertreten haben. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Plastik-døden Truslerne udgøres ikke kun klimaforandringer og et deraf stigende havspejl, og derfor handler børnenes appel også om andre forhold. ”Der er også plastikforurening i havene. Mens vi var i New York, så vi en film fra en ø, som var helt fyldt med fugle. Men i havet rundt omkring øen var der fyldt med plastikaffald, som fuglene kommer til at spise af, fordi de tror, det er mad. Og så dør de“, forklarer Jens. Til daglig er Johannes og Jens to helt almindelig drenge. De går i skole i Skærbæk, og de går til sport og andre fritidsinteresser som andre 13-årige. De er på ingen måde ’vadehavsnørder’, men det er tydeligt, at de ved rigtig meget om naturen i deres verdensarvssted og om truslerne mod det. Deres favoritsted i Nationalpark Vadehavet er i øvrigt Rømøs Sønderstrand. ”Dér tager vi altid ud og bader“, fortæller drengene.

En stor oplevelse Her et års tid efter turen til New York og deres indsats i FN-bygningen står oplevelsen stadig klart i deres erindring. På turen, som i alt varede fire dage, og hvor de havde deres mor med, fik de også tid til at bruge en dag på at opleve lidt af New York. ”Vi så nogle af de ikoniske steder, blandt andet Central Park Zoo, Frihedsgudinden, Empire State Building og Battery Park“, siger Johannes og tilføjer: ”Der er bare sindssygt mange mennesker og butikker overalt“. Jens og Johannes blev gode venner med en anden dreng fra Hawai, som de stadig har lidt kontakt med på Snapchat, og de får snart besøg af et af de andre ’vadehavsbørn’, tyske Silja, som sammen med sine forældre kommer til Rømø for at besøge drengene og deres familie.

80

Inaccessible Island ist eine winzige Insel auf einem erloschenen Vulkan, die mitten im südlichen Atlantik zwischen Afrika und Südamerika liegt. Und dort ist die Bedrohung der Weltmeere ganz besonders präsent.

Plastik-Tod Der Appell der Kinder betrifft auch andere Bedrohungen als den Klimawandel und den damit einhergehenden steigenden Meeresspiegel. „Die Meere werden auch durch Plastik verunreinigt. Als wir in New York waren, haben wir einen Film von einer Insel mit ganz vielen Vögeln gesehen. Aber das Meer um die Insel herum war voller Plastikmüll, von dem die Vögel fressen, denn sie glauben, er ist essbar. Und dann sterben sie“, erklärt Jens. Im Alltag sind Johannes und Jens zwei ganz normale Jungen. Sie gehen in Skærbæk zur Schule, treiben Sport und haben andere Freizeitinteressen, genau wie andere 13-Jährige. Sie sind keineswegs „Wattenmeer-Nerds“ aber man merkt, dass sie richtig viel über die Natur und Bedrohungen ihres Welterbes wissen. Ihr Lieblingsort im Nationalpark Va-

Efter at de havde skrevet under på ’My Ocean Pledge’ stillede en række af verdenslederne op til fælles foto foran FN-Bygningen sammen med børnene fra de marine verdensarvssteder. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Nach Unterzeichnung des ‚My Ocean Pledge‘ haben eine Reihe Staatsoberhäupter sich gemeinsam mit den Kindern aus den marinen Welterbestätten vor dem UN-Gebäude fotografieren lassen. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO


Børnene fra de marine verdensarvssteder så til, mens de forskellige statsledere og ministre skrev under på ’My Ocean Pledge’ om, at de vil beskytte oceanerne for de kommende generationer. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Die Kinder aus den marinen Welterbestätten haben zugeschaut, während die Staatsoberhäupter und Minister ‚My Ocean Pledge‘ unterzeichnet und sich damit zum Schutz der Weltmeere für kommende Generationen verpflichtet haben. Foto: Joel Sheakoski/UNESCO

Børnene fra de marine verdensarvssteder fik også lejlighed til at møde Adrian Grenier. Den amerikansk skuespiller, filmproducer og -instruktør deltog i World Ocean Day i sin egenskab af FN-goodwill-ambassadør for miljøet. Foto: Joel Sheakoski

Die Kinder aus den marinen Welterbestätten bekamen ausserdem die Möglichkeit Adrian Grenier zu treffen. Der amerikanische Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur nahm am World Ocean Day als Umwelt-UN-Goodwill-Ambassador teil. Foto: Joel Sheakoski

dehavet ist im Übrigen der Sønderstrand auf Rømø. „Dort gehen wir immer zum Baden hin“, erzählen die Jungen.

Ein großes Erlebnis Ein Jahr nach ihrer Reise nach New York und ihrem Einsatz im UN-Gebäude erinnern sie sich noch ganz lebhaft daran. Auf dieser insgesamt viertägigen Reise in Begleitung ihrer Mutter hatten sie auch einen Tag Zeit, um New York ein wenig zu erleben. „Wir haben einiges gesehen, was man in New York nicht verpassen darf, zum Beispiel den Central Park Zoo, die Freiheitsstatue, das Empire State Building und den Battery Park“, erzählt Johannes. „Es gibt nur wahnsinnig viele Menschen und Geschäfte überall“. Jens und Johannes haben sich mit einem anderen Jungen aus Hawaii angefreundet, mit dem sie über Snapchat immer noch ein wenig Kontakt haben, und bald kommt eines der anderen „Wattenmeerkinder“, die deutsche Silja zusammen mit ihren Eltern nach Rømø, um die Jungen und ihre Familie zu besuchen.

FAKTA

Jens og Johannes Hauge Rahbek

Jens und Johannes Hauge Rahbek

Er 13 år og bor på Rømø sammen med deres far og mor og lillesøster. Fra august 2018 går de i 7. klasse på Skærbæk Realskole.

Sind 13 Jahre alt und wohnen zusammen mit ihren Eltern und der kleinen Schwester auf Rømø. Ab August 2018 gehen sie in die 7. Klasse der Skærbæk Realskole.

#MyOceanPleadge På World Ocean Day i 2017 kom børn fra over 10 marine UNESCO verdensarvssteder med en kraftig appel til verdens ledere om at beskytte verdenshavene for de kommende generationer. Alle mennesker kan tilslutte sig og underskrive appellen. Det foregår under hashtagget #MyOceanPleadge. Se mere på internettet https://whc.unesco.org/en/myoceanpledge/ Her kan man også finde en lang række små videoklip, hvor børn fra hele verden fortæller om deres forhold til havet, og hvorfor det er vigtigt at passe på det. Hver især kommer børnene med et højtideligt løfte om selv at passe på havene – og en opfordring til DIG (og resten af Jordens befolkning) om at gøre det samme.

#MyOceanPledge Am World Ocean Day 2017 haben Kinder aus mehr als 10 marinen UNESCO-Welterbestätten einen Appell an die Führungskräfte der Welt gerichtet, die Weltmeere für kommende Generationen zu schützen. Jeder kann sich dem anschließen und den Appell unterzeichnen unter: #MyOceanPledge. Mehr dazu gibt es im Internet unter https://whc.unesco.org/en/myoceanpledge/. Dort findet man außerdem eine Reihe kleiner Videoclips, in denen Kinder aus allen Teilen der Welt über ihr Verhältnis zum Meer erzählen und warum es so wichtig ist, die Meere zu schützen. Jedes dieser Kinder verspricht feierlich, selbst die Meere zu schützen und fordert SIE (und alle Völker dieser Erde) auf, sich dem anzuschließen. 81


Partnere i Nationalpark Vadehavet / Partner im Nationalpark Wattenmeer Formidlingspartner / Wermittlungspartner Bjarne Kiholm............................................... facebook.com/bjarne.kiholm Blåvand Fuglestation.....................................www.blåvandfuglestation.dk Det Maritime Ribe............................................ www.det-maritime-ribe.dk Esbjerg Kommune............................................ www.esbjergkommune.dk Esbjerg Kommunes Biblioteker............................www.esbjergbibliotek.dk Fanø Kommune................................................................. www.fanoe.dk Fanø Oyster King..............................................................tlf. 28 22 20 74 FanøNatur.................................................................... www.fanonatur.dk Fiskeri- og Søfartsmuseet....................................................www.fimus.dk Fonden Gamle Sønderho......................... www.fondengamlesonderho.dk Foreningen Højer Vandtårn................................................... www.fhvt.dk Foreningen Mandøhuset........................................ www.mandoehuset.dk Hjemsted – Danernes verden......................................... www.hjemsted.dk Hjerting Kanelaug...................................................www.hjerting-kane.dk Kulturcentret Kiers Gaard........................................... www.kiers-gaard.dk Lokalforeningen Janderup ............................................ www.janderup.dk Mandø Event...........................................................www.mandoevent.dk Mandø Fællesråd......................................................... www.mandoe.info Mandøbussen......................................................www.mandoebussen.dk Museum Sønderjylland, Højer Mølle................. www.msj.dk/hoejer-moelle Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder.......................... www.msj.dk/kulturhistorie-toender Myrthue – Natur, Kultur, Læring..........www.myrthue.esbjergkommune.dk Naturfotograf Aage Mathiesen............................. www.naturgalleRibe.dk Naturguiden.......................................................... www.naturguiden.info NaturKulturVarde.............................................. www.naturkulturvarde.dk Naturstyrelsen Blåvandshuk....................................www.naturstyrelsen.dk Naturstyrelsen Vadehavet.......................................www.naturstyrelsen.dk ProVarde.......................................................... www.visitwestdenmark.dk Ribe Træskibslaug............................................ www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe VikingeCenter........................................... www.ribevikingecenter.dk Rømøforeningen................................................www.roemoe.infoland.dk Rømø-Tønder Turistforening................................................www.romo.dk Scanoropa Bus......................................................www.scanoropa-bus.dk Sort Safari..................................................................... www.sortsafari.dk Strandskaden..........................................................www.strandskaden.dk Sydvestjyske Museer......................................www.sydvestjyskemuseer.dk Tandrup Naturfilm.............................................www.tandrupnaturfilm.dk Tønder Egnens Guider.................................. www.toender-egnsguider.dk Tønder Kommune........................................................... www.toender.dk Tønnisgaard Naturcenter...........................................www.tonnisgaard.dk Vadehavets Formidlerforum............................................www.vadehav.dk Vadehavscentret................................................ www.vadehavscentret.dk Vadehavssmedjen............................................ www.vadehavssmedjen.dk Varde Kommune.................................................................www.varde.dk Vardemuseerne..................................................... www.vardemuseum.dk Venner af Rømøs Natur...............................................www.rømø6792.dk Vester Vedsted Landsbyforening............................. www.vestervedsted.dk Visit Esbjerg (Esbjerg Erhvervsudvikling)...................... www.visitesbjerg.dk Visit Fanø..................................................................... www.visitfanoe.dk Visit Ribe (Esbjerg Erhvervsudvikling)............................... www.visitribe.dk

82

Overnatningspartnere / Unterkunftpartner Ballum Camping................................................. www.ballumcamping.eu Bed & Kitchen.....................................................www.birgitte-valentin.dk Daler Camping...................................................... www.daler-camping.dk Danhostel Ribe...................................................... www.danhostel-ribe.dk Darum Camping..................................................www.darumcamping.dk Drivvejens Bed & Breakfast.............................................. www.visitribe.nu ECH Park (Esbjerg Conference Hotel).....................................www.ech.dk Enjoy Resorts.......................................................... www.enjoy-resorts.dk Feldberg Strandcamping......................... www.feldbergstrandcamping.dk Feriepartner Rømø......................................... www.feriepartner.dk/romoe Hjerting Badehotel...........................................www.hjertingbadehotel.dk Hohenwarte............................................................. www.hohenwarte.dk Hostel Rudbøl............................ www.hostel-rudbol-dk.book.direct/da-dk Hotel Ansgar............................................................. www.hotelansgar.dk Hotel Britannia.............................................................. www.britannia.dk Hotel Dagmar..........................................................www.hoteldagmar.dk Hotel Kommandørgården..........................www.kommandoergaarden.dk Hvidbjerg Strand Feriepark............................................www.hvidbjerg.dk Kellers Badehotel & Spisehus.............................. www.kellersbadehotel.dk Klithus Mandø..................................................... www.klithusmandoe.dk Klægager..................................................................... www.klaegager.dk Kruse Udlejning..................................................... www.bb-vadehavet.dk Lynggaard – Fanø Strand Feriehuse..........................www.fanostrand.com Mandø Bed & Breakfast............................................ www.bb-mandoe.dk Mandø Brugs & Camping.......................................www.mandoebrugs.dk Mandø Kro & Traktorbusser...................................... www.mandoekro.dk Mellerup Centret................................................www.mellerupcentret.dk Motel Højer.............................................................www.motel-hoejer.dk Motel Rovli..................................................................www.motelrovli.dk Novasol Dansommer....................................................... www.novasol.dk Ribe Bed & Kitchen........................................ www.ribebedandkitchen.dk Ribe Byferie Resort.....................................................www.ribe-byferie.dk Ribe Camping.......................................................... www.ribecamping.dk Rindby Camping.................................................. www.rindbycamping.dk Skærbæk Familiecamping......www.skaerbaekfamiliecamping.dk-camp.dk Skærbækcentret...............................................www.skaerbaekcentret.dk Sovgodt8......................................................................www.sovgodt8.dk Tidevands Bed & Breakfast....................................... www.tidevandsbb.dk Tønder Sport- og FritidsCenter/Tønder Camping ...................www.tsfc.dk Vadehavs Camping..........................................www.vadehavscamping.dk Vadehavslejrskolen..........................................www.vadehavslejrskolen.dk Vanggård.................................................................. www.marskgaard.dk

Friluftslivspartnere / Aktivitätspartner Danmarks Jægerforbund, Kreds Vadehavet........ www.jaegerforbundet.dk Esbjerg Golfklub................................................................... www.egk.dk Esbjerg Roklub...................................................... www.esbjerg-roklub,dk Vadehavets Bådklubber........................... www.vadehavetsbaadklubber.dk Vesthop.......................................................................... www.vesthop.dk


Fødevarepartnere / Lebensmittelpartner Blæsbjerggård Ribe...........................................................tlf. 20 60 08 80 Fanø Bryghus......................................................... www.fanoebryghus.dk Fjordgård Vin & Vadehav............................................. www.fjordgaard.dk Fjordgården.............................................................. www.fjordgarden.dk Frøken A....................................................................... www.froekena.dk Fåreavl v/Niels Chr. Nielsen................................................tlf. 75 44 51 77 Havervadgård...................................................... www.havervadgaard.dk Ho Bugt Oksen.......................................................www.hobugtoksen.dk Holms Røgeri............................................................www.holmsrogeri.dk Kolvig Restaurant & Café................................................... www.kolvig.dk Poseidon Rejer........................................................www.vadehavsrejer.dk Restaurant Ambassaden.................................. www.ambassadenfanoe.dk Restaurant Kunstpavillonen.................................... www.josef-kunsten.dk Rudbecks Ost & Deli...................................................... www.rudbecks.dk Rømø Slagteren....................................................www.romoslagteren.dk Sjelborg Strand..................................................... www.sjelborgstrand.dk Spiseriget......................................................................www.spiseriget.dk Sønderho Gårdbutik.................................... www.sonderhogaardbutik.dk Sønderho Kro..........................................................www.sonderhokro.dk Vadehav Marsk & Mad......................................................tlf. 60 49 39 96 Varde Ådals Oksekød...................................... www.vardeådaloksekød.dk Vestbien......................................................................... www.vestbien.dk

Eventpartnere / Eventpartner Digeløbet i Højer............................................................... www.højerif.dk Kunstnerhuset ved Skærbæk Fritidscenter. www.kunstnerhuset-vadehavet.dk Kunstrunden Sydvestjylland........................................www.kunstrunde.dk Ribe Fodslaw................................................................... www.fodslaw.dk Vadehavs Touren........................................ facebook.com/vadehavstouren Vadehavsfestival/Kulturregion Vadehavet........... www.vadehavsfestival.dk Varde Å Dag............................................................. www.vardeaadag.dk vvevent........................................................................... www.vvevent.dk

Uddannelsespartnere / Ausbildungspartner Erhvervsakademi SydVest.................................................... www.easv.dk Højer Designefterskole............................. www.hoejerdesignefterskole.dk Mit Vadehav..............................................................www.mitvadehav.dk Tønder Gymnasium................................................. www.toender-gym.dk Ungdomshøjskolen ved Ribe.................................................. www.uhr.dk VUC Vest.........................................................................www.vucvest.dk

Kunst / Kunstpartner Atelier & Galleri v/Birgitte Valentin......................www.birgitte-valentin.dk Atelier Tilly............................................................................. www.tilly.dk Jytte Jespersen....................................................... www.jyttejespersen.dk Johnna Bruun-Petersen............................................ww.vadehavsmaler.dk Pernille Bejer............................................................ www.pernillebejer.dk Ribe Glas........................................................................ www.ribeglas.dk Skulptur og Kunst....................................................www.kurt-schmidt.dk Værksted og Galleri Nørremølle............................................ www.arlu.dk

Andre partnere / Weitere Partner 7-kanten....................................................................... www.7-kanten.dk Blue Water Fonden...............................................................www.bws.dk Busines Region Esbjerg.............................. www.businessregionesbjerg.dk Fiber Visions........................................................... www.fibervisions.com ISRB.......................................................................................www.isrb.dk Jørgen Hansen Biler..........................................................www.jh-biler.dk Konsulenthuset Allégade 24...................................... www.allegade24.dk Lægeklinikken Tangevej........................... www.laegeklinikkentangevej.dk Mandøforeningen..........................................www.mandoeforeningen.dk MJ BYG ............................................facebook – Mikkel Jørgensen Mjbyg Nørremølle Fåremælkssæber..................................................................... Rømø Cykler.............................................................. www.romocykler.dk Rømø Lege- og Labyrintpark ......................................... www.romolab.dk SE............................................................................................www.se.dk Skærbæk Avis............................................. www.ugeavisen.dk/skaerbaek Uldsnedkeren......................................................... www.uldsnedkeren.dk

83


Følg, se og oplev Vadehavet / Folgen, sehen und erleben sie die Wattenmeer

Nationalpark Magasin

Nationalparkfolderen

Siden 2014 har Nationalpark Vadehavet hvert år udgivet Nationalpark Magasin, og magasinet, du har i hænderne, er således det femte i rækken. I 2015 udgav vi desuden en særudgave, Nationalpark Magasin Maritim, i et samarbejde med den tyske Nationalpark Vadehavet i Slesvig Holsten. Magasinerne kan læses online på ­www.issuu.com. Trykte eksemplarer udleveres, så længe lager haves, hos nationalparkens partnere (se partnerlisten på side 80 og 81).

På 24 sider får du et godt overblik over Nationalpark Vadehavets natur- og kulturværdier. Guiden indeholder også ti gode steder, du kan opleve på egen hånd, og en række informationer om, hvor og hvordan du kommer ud og oplever nationalparken på en guidet tur. Man får desuden gode råd til, hvordan man færdes godt og sikkert i nationalparken under hensyntagen til naturen og kulturarven. De skriftlige informationer er illustreret med fotos og grafik og suppleres med to gode kort. Nationalparkfolderen findes på dansk, tysk og engelsk og udleveres hos nationalparkens partnere (se partnerlisten på side 80 og 81).

Nationalpark Magasin Seit 2014 gibt der Nationalpark Vadehavet jährlich das Nationalpark Magasin heraus. Somit halten Sie gerade die fünfte Ausgabe in Ihren Händen. 2015 haben wir außerdem in Zusammenarbeit mit dem deutschen Nationalpark Wattenmeer in Schleswig-Holstein eine Sonderausgabe, Nationalpark Magasin Maritim, herausgegeben. Sie können die Magazine auch online unter www.issuu.com lesen. Die Druckexemplare werden verteilt, so lange sie bei den Partnern des Nationalparks vorrätig sind (s. Liste der Partner auf Seite 80 und 81).

Online nationalpark vadehavet nationalpark vadehavet nationalpark vadehavet #nationalparkvadehavet #vadehavet nationalparkvadehavet.dk

Nationalparkbroschüre Auf 24 Seiten erhalten Sie einen Überblick über die Natur- und Kulturschätze im Nationalpark Wattenmeer. Die Broschüre gibt ferner Tipps zu zehn Orten, die man perfekt auf eigene Faust entdecken kann, sowie zahlreiche Informationen zu Erlebnissen in der Natur des Nationalparks bei Touren mit einem ortskundigen Guide. Darüber hinaus liefert die Broschüre Hinweise, wie man den Nationalpark gut und sicher erleben kann und dabei gleichzeitig Natur und Kulturerbe rücksichtsvoll behandelt. Die Informationen werden ergänzt durch zahlreiche Fotos und Grafiken sowie zwei Detailkarten. Die Nationalparkbroschüre ist in dänischer, deutscher und englischer Sprache bei den Partnern des Nationalparks erhältlich (eine Liste der Partner finden Sie auf den Seiten 80-81 im Magazin).


Oplevelser i Nationalpark Vadehavet / Tolle erlebnisse im Nationalpark Wattenmeer Guidede oplevelser

Her finden Sie geführte wanderungen

En lang række professionelle aktører står klar til at tage dig med ud i Nationalpark Vadehavet. Guider og naturvejledere sørger for, at du finder de steder, hvor oplevelserne er bedst og fortæller de spændende historier, der hører til. Guiderne sørger for, at sikkerheden er optimal i forhold til tidevand og omskifteligt vejr. På en guidet tur i Nationalpark Vadehavet får du den spændende historie serveret præcis dér, hvor oplevelsen er størst. Guiderne har lokalkendskab, og de bringer dig sikkert ud i Vadehavet og hjem igen.

– www.sydvestjylland.com – suchen Sie im Naturkalender – App sydvest.mobi für IOS und Android – suchen Sie „det sker“ – www.kultunaut.dk – schreiben Sie „Nationalpark Wattenmeer“ im Suchfeld – www.udinaturen.dk – wählen Sie „Arrangementer“ im Menü.

Året rundt / Das ganze Jahr jun

Her finder du guidede ture www.sydvestjylland.com – søg i naturkalenderen App’en sydvest.mobi til IOS og Android – søg i ”det sker“ www.kultunaut.dk – skriv ”Nationalpark Vadehavet“ i søgefeltet www.udinaturen.dk – vælg ”arrangementer“ i menuen.

Østers / Austern

apr

sep

mar

okt

Sæler / Seehunde

Strandenge / Salzwiese

feb

nov

Østers / Austern

Tidevand / Gezeiten

Sæler / Seehunde

dec

Strandenge / Strandwiesen

Stormfloder / Sturmfluten

Sort sol / Sort sol

Søfart og handel / Seefahrt und Handel

Marskens brug / Marschnutzung

jan

Trækfugle / Zugvögel

Stranden / Strand

Landskabet / Landschaft

Bygningskultur / Baukultur

Atlantvolden / Atlantikwall

Viele Veranstalter stehen bereit um Ihnen den Nationalpark Wattenmeer zu zeigen. Vermitter und Ranger sorgen dafür, dass Sie die besten Orte finden, an denen Sie am meisten erleben können, und erzählen die interessanten dazugehörigen Geschichten. Die Ranger sorgen für optimale Sicherheit in Bezug auf Gezeiten und Wetterveränderungen. Bei einer geführten Wanderung durch den Nationalpark Wattenmeer bekommen Sie interessante Geschichten serviert, genau dort, wo Sie am meisten erleben können. Die Ranger kennen sich aus und bringen Sie sicher zum Wattenmeer und zurück.

NaturKulturVarde, www.naturkulturvarde.dk

aug

Fugletræk / Zugfögel

Geführte erlebnisse

Turarrangører i Nationalpark Vadehavet / Reiseveranstalter in den Nationalpark Wattenmeer

maj

Sort sol / Schwarze Sonne

Livet på vaderne / Leben im Watt

• • • •

jul

Naturguiden, Oksbøl, www.naturguiden.info

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, www.fimus.dk

Fanø Oyster King, www.oyster-king.dk

Strandskaden, Fanø, www.strandskaden.dk

Vadehavscentret, Ribe, www.vadehavscentret.dk

Mandø Event, www.mandoevent.dk

Mandøbussen, www.mandoebussen.dk

Mandø Kro og Traktorbusser, www.mandoekro.dk

Vadehavssmedjen, Ballum, www.vadehavssmedjen.dk

Scanoropa Bus, Højer, www.scanoropa-bus.dk

Tønder Egnens Guider, www.teg.guide

Naturcenter Tønnisgård, Rømø, www.tonnisgaard.dk Sort Safari, Tønder, www.sortsafari.dk

Naturstyrelsen, www.udinaturen.dk

85


11

1 18

46

5

Naturpark Vesterhavet 11

1 18

N

7

48

V

Ø

Oksbøl

Billum

Janderup

431

3

431

463

S

d Var

475

Varde

Næsbjerg Agerbæk

475

431

11

Blåvandshuk

Årre

2 Marbæk

eu m

Å

30

Hjerting

191 463

E20

1

4

Esbjerg

425

6

Holsted Stationsby

Gørding

11

24

6

191

Holsted

Bramming

Tjæreborg

5

24

7

42

5

Nordby

191

19

Badestrand / Strand Blå flag strand / Strand mit Blauer Flagge

Vejrup

E20

447

Skallingen

Naturlegeplads / Naturspielplatz

Glejbjerg

12

Ho

Sn

1

475

Oksby

Hundeskov / Hundewald Kitesurfing og windsurfing / Kitesurfing und windsurfing

g Kon

Fanø

24

8

32

Gredstedbro

Vilslev

Kitebuggy og strandsejlads / Kitebuggy und Blocart

32

Sønder Hygum

Cykel: Vestkystruten / Fahrrad Route: Vestkystruten Cykel: Panoramarute / Fahrrad Route: Panoramarute

Sønderho

Ribe 10

Sejlrende / Fahrrinne Færgerute: Esbjerg Fanø / Fährverbindung: Esbjerg Fanø

437

9

11

Mandø

Ribe Å 24

Vester Vedsted 179

12

Egebæk-Hviding

11

Nationalparkens afgrænsning / Grenze des Nationalparks Færdsel forbudt (Langli åben fra 16.07 til 14.09) / Zutritt verboten (Langli geöffnet vom 16.07 bis 14.09)

Arnum

Rejsby Å

Militært skydeområde – adgang forbudt / Militärbereich – Zutritt verboten

Brøns 13 Juvre

Fiskeri- og Søfartsmuseet

5

Esbjerg Museum

6

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

7

Fanø Museum

8

Sønderho Gl. Fuglekøje

11

Vadehavscentret

12

Mandøhuset

13

Kommandørgården

14

Naturcenter Tønnisgård

15

Hjemsted Oldtidspark

16

Museum Sønderjylland – Højer Mølle

17

Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder

1

Løgumkloster

Bredebro

42

9

Hjerpsted

Visby

Emmerlev Vidå

16

Højer 419 Møgeltønder

Tønder 17

10 km

5

43

Jejsing 8

11

Ribe VikingeCenter

40

Br ed

11

Sydvestjyske Museer – Museet Ribes Vikinger

Døstrup

Havneby

11

9 10

Arrild

25

4

Skærbæk Ballum Sluse

25

Varde Museum

14

419

Myrthuegård

3

Lakolk

419

2

Rømø

11

Tirpitz

15

419

1

175

175

175

BESØGSCENTRE

Brøns Å

11

Angående sejlads i kajak: Se ruter og beskrivelser på udinaturen.dk / Für Kajak: Siehe Routen und Beschreibungen auf udinaturen.dk

Rudbøl

Sæd