Jubilæumsfolder

Page 1

Nationalpark Vadehavet fylder 10 ĂĽr


Vi fejrer de første 10 år I 2020 fejrer vi, at det 16. oktober er præcis 10 år siden, prins Joachim åbnede Nationalpark Vadehavet ved en festlig højtidelighed i Ribe. Indvielsen blev også fejret med folkefest i de fire vadehavskommuner. Hovedfejringen af nationalparkens første 10 leveår vil finde sted på dagen, og igen med Danmarks ældste by som ramme. Festlighederne er dog ikke begrænset til selve fødselsdagen og til Ribe, for der vil være fejring og events rundt om i nationalparken i hele uge 42. Desuden vil både Nationalpark Vadehavet, de fire vadehavskommuner og en række af vore partnere i løbet af 2020 markere 10-året i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, møder m.v. Nationalpark Vadehavets 10-årsdag er også a­ nledningen til, at vi arrangerer en konference om bæredygtig turisme­udvikling 11. november med overskriften ’Grænser for turisme?’.

Danmarks største og internationale nationalpark Danmark har i alt fem nationalparker, og Nationalpark Vadehavet er suverænt den største. Da Vadehavet blev udpeget, lagde miljøministeren vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab


og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. land­ vinding, digebyggeri og en særlig byggestil. Nationalpark Vadehavet er også Danmarks eneste internationale nationalpark. Vi deler Vadehavet med Tyskland og Holland, og det samlede vadehav udgør verdens største sammenhængende tidevandssystem. Stort set hele Vadehavet er udpeget som verdensarv af UNESCO. Verdensarven omfatter hovedsagligt marine områder, og cirka 80 procent af Nationalpark Vadehavet er verdensarvsområde.


Vidste du, at Nationalpark Vadehavet: er Danmarks største nationalpark på i alt 1.459 km2. Cirka 300 km2 er landområder og omfatter blandt andet øerne Fanø, Mandø og Rømø, halvøen Skallingen, Varde Ådal, Ribe­ marsken og Tøndermarsken tilsammen med de fire andre danske national­ parker rummer alle de væsentligste naturtyper i Danmark er organiseret som en statslig fond og primært er finansieret med en bevilling på finansloven (9,3 millioner kroner i 2020) har sin egen bestyrelse på 15 medlemmer udpeget af miljø­ministeren. Bestyrelsen beslutter, hvilke projekter og aktiviteter, som ­nationalparken skal arbejde med har et særligt råd på 31 medlemmer, som hovedsageligt kommer fra vadehavsområdet og skal rådgive bestyrelsen til dagligt drives af et sekretariat, som er placeret på Rømø og har ni ansatte har et partnerprogram, som er i rivende udvikling. Partnergruppen tæller p.t. cirka 220 virksomheder, institutioner, foreninger m.v. fra de fire vadehavskommuner har omkring 65 frivillige, som bl.a. står for at bemande og sejle med vores skib ’Vadehavet’, kører med vores mobile udstilling og udfører forskellige opgaver til gavn for naturen.


FOTO: Jesper Nørgaard Sørensen/Ritzau Scanpix

En rigdom ved Vadehavet

Her er meget at opleve. Meget at se. Og mange fortællinger fra Danmarks historie. Danskerne har en rigdom her ved Vadehavet, som alle i Danmark kan glædes ved og nyde godt af. Det er en rigdom, der ikke svinder ind, selv om den deles ud til nok så mange. Vi har alle brug for historie. For at føle, at vi hører til. Vi har også brug for – indimellem – at mærke, at der er kræfter, der er større end os. Det hele kan vi finde her. I kulturen, i traditionerne, i historien og i naturen. Det er den rigdom, som alle, der besøger national­ parken, vil få del i.

H.K.H. Prins Joachim i sin tale ved åbningen af Nationalpark Vadehavet 16. oktober 2010


Vær med til at fejre 10-års fødselsdagen Nationalparkens 10-års fødselsdag 16. oktober falder på fredag i uge 42 (efterårsferieugen). 1

Hovedfejringen vil finde sted på selve dagen i Ribe. Her vil der blandt andet blive uddelt en særlig fødsels­dagspris til en partner, som har gjort en særlig indsats til gavn for nationalparken. Miljø­ minister Lea Wermelin deltager i fejringen. Nærmere info og program vil blive offentliggjort på nationalparkens hjemmeside, Facebook-side m.v.

2 Fødselsdagen vil desuden blive fejret rundt om i alle fire vadehavskommuner i løbet af uge 42. 3 Derudover vil en række af nationalparkens partnere markere tiåret i forbindelse med arrangementer og events gennem hele 2020. 4 Nationalpark Vadehavets 10-årsdag er også anled­ ningen til, at vi sammen med Syddansk Universitet og Friluftsrådet holder konference i Esbjerg den 11. november med overskriften ’Grænser for turisme?’. Her vil vi sætte fokus på, hvordan man kan forene behovet for beskyttelse med benyttelse. Vi håber, at du har lyst til at deltage i et eller flere af arrangementerne og dermed være med til at fejre de første 10 år med Nationalpark Vadehavet.   Information   om alle arrangementer vil løbende blive offentliggjort på en særskilt side på National­ park Vadehavets hjemmeside. Du kan komme ind på siden ved at scanne QR-koden eller via linket www.nationalparkvadehavet.dk/muligheder/fejring/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.