Verdensarvssteder i Syddanmark - Jelling, Blåvandshuk Fyr, Dynamiske landskaber

Page 1

KULTURHISTORIE PÅ DEN FEDE MÅDE Oplev seks fantastiske fortællinger

Der er ofte vandreudstillinger. Museet har lukket alle mandage.

- ’Danmarks Manchester’ - ’Blot til lyst’ - ’Mosens kraft’ - ’Tings tale’ - ’Asen og masen’

• Lær om Vejles historie • Mød Danmarks ældste moselig • Gratis entré • Gratis parkering • Café og museumsbutik JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

VEJLEMUSEERNE Spinderigade 11, 7100 Vejle +45 76 81 31 00 vejlemuseerne.dk museerne@vejle.dk

LEV I JERNALDEREN Jernalderlandsbyen i Vingsted er et kulturaktivitetssted for grupper, men alle er velkomne til at besøge jernalderlandsbyen. Et Besøg Værd: • Oplev jernalderhuse • Bo i jernalderen

Muligheder: • Skræddersyede arrangementer til grupper • Booking af hele jernalderlands byen • Overnatning og spisning • Gratis Parkering

VINGSTED JERNALDERLANDSBY Skyttevej 12, 7182 Bredsten +45 76 81 31 00 vejlemuseerne.dk museerne@vejle.d

DANMARKS STØRSTE KØBMANDSMUSEUM Fungerende købmandsgård fra 1897. • 1800-tals nostalgi • Udstilling af 5.000 varer • Lækre varer: delikatesser og brugskunst

Muligheder: • Gratis parkering • Spisning i kaffehus • Shopping • Booking af overnatning & hestevognskørsel Grupper/selskaber over 10 personer bedes melde deres ankomst. Entré kun 10 kr.

BINDEBALLE KØBMANDSGÅRD Bindeballevej 100, 7183 Randbøl +45 75 88 33 83 bindeballekoebmandsgaard.dk

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC


DANMARKS VESTLIGSTE PUNKT Panoramaudsigten fra det 39 meter høje tårn kan nydes efter 170 trappetrin. I klart vejr kan man blandt andet se ud til havvindmølleparkerne henholdsvis 14 og 30 kilometer fra kysten.

Værd at vide Lyset fra fyrtårnet kan ses hele 42 kilometer væk og bruges stadig til at advare søfarende mod Horns Rev. Fyrmesterboligen ved siden af fyret huser i dag turistinformation samt en udstilling om Horns Rev Havvindmøllepark. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

BLÅVANDSHUK FYR Fyrvej 106, 6857 Blåvand +45 75 27 54 11 visitwestdenmark.dk info@provarde.dk Anne Römer www.syddanskverdensarv.dk

ET GENSKAB NATURPARADIS Filsø var i tidernes morgen Danmarks næststørste sø, men blev af landbrugmæssige hensyn afvandet.

Søen er i dag Danmarks 6. største og huser et imponerende dyreliv. Et godt sted at starte turen er ved den nye Elipse, som er et imponerende bygningsværk

I 2012 blev søen dog genskabt som et af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter.

Der er rig mulighed for at komme på guidet tur med kyndige naturformidlere.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

FILSØ Kærgårdsvej, 6854 Henne +45 76 52 25 50 visitwestdenmark.dk info@provarde.dk Colin Jr. Seymour www.syddanskverdensarv.dk

KUNST OG KULTURHISTORIE MØDES Nymindegab Museum er både et kunst- og kulturhistorisk museum. På museet er kunstnernes øjenvidneskildringer blandet med lokalhistoriske genstande, et beboelseshus, en nedgravet have og en savmølle.

NYMINDEGAB MUSEUM Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel +45 75 25 55 44 vardemuseerne.dk vam@vardemuseum.dk www.syddanskverdensarv.dk

Værd at vide: Nymindegab Museum rummer en malerisamling på over 200 kunstværker. Museet viser også arkæologiske fund fra især jernalderen og vikingetiden.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC


DYNAMISKE LANDSKABER

ET LANDSKAB I EVIG FORANDRING Vadehavet er i evig forandrig. Det er en af grundene til, at Vadehavet i 2014 blev udpeget til UNESCO Verdensarv. Hele tre kriterier blev opfyldt og blandt dem er kriteriet om et særligt eksempel på, hvor økologiske og biologiske processer finder sted. At Vadehavets landskab forandrer sig, betyder at dyr og planter både møder nye udfordringer og muligheder. Hvis deres levesteder ødelægges af vind og vejr, opstår nye muligheder andre steder i Vadehavet. Områdets mange forskellige landskabstyper udgør ´lommer´, hvor særlige plante-

og dyrearter kan leve. De har tilpasset sig i marsken og på vaderne efter det salte tidevand, og er samtidig med til at opbygge landskabet omkring Vadehavet.

sidste istid, for cirka 8.000-10.000 år siden. Selv i vore dage dannes sandbanker og klitter til stadighed nogle steder, men de andre steder nedbrydes i hastigt tempo.

Generelt er Vadehavet noget af de mest dynamiske landskab, man kan forestille sig. Vind og vand flytter konstant rundt på store mængder sand og andet materiale.

Dynamikken i området er ganske enkelt helt enestående, og man kan finde landskaber i alle faser af udviklingen. Alt dette betyder, at vi i dag med vores egne øjne kan se og opleve, hvordan landskaber bliver skabt.

På Fanø og Rømø kan dette ses ved at strandene mod vest kontinuerligt vokser. Vadehavet er et biologisk kraftværk

Besøg også Vadehavets Formidlerforum for detaljeret info og beskrivelser.

I geologisk forstand er Vadehavet meget ungt. Landskabet er skabt i perioden efter

DET DYNAMISKE VADEHAV

N

JUL

AU

G

C

JAN

B

FE

DOWNLOAD sydvestjyllandcontentpool.dk

V

MA

NO

R

APR

BEDSTE TID PÅ ÅRET DE

vadehav.dk

OPLEVELSE Naturoplevelse

OKT

nationalparkvadehavet.dk

P

MA

SE

J

JU

DEN SYDDANSKE VERDENSARV