NAKUWA fugledagbog til kysten

Page 1

Vogeltagebuch fĂźr die KĂźste Fugledagbog til kysten


Willkommen im Vogelparadies Wattenmeer

Velkommen til Vadehavet - et fugleparadis

Der Nationalpark Wattenmeer und seine angrenzenden Gebiete sind ein Paradies für Vögel – und damit auch für alle, die sich für Vogelbeobachtung interessieren! Dieses kleine Heft soll Sie bei Ihren Beobachtungen unterstützen. Es richtet sich an alle Vogelbegeisterten, an Einsteiger*innen genauso wie an Fortgeschrittene oder Profis.

Nationalpark Vadehavet og de tilgrænsende områder er et paradis for fugle - og derfor også for alle, der er interesserede i at se på fugle! Dette lille hæfte kan støtte dig i dine observationer, og er rettet mod alle, der er begejstrede for fugle - begyndere såvel som trænede og fagfolk.

Was macht das Wattenmeer so attraktiv für die befiederten Gäste? Sie finden hier zwei sehr wichtige Dinge zum Leben: ungestörte Plätze zum Ruhen und Brüten und vor allem große Mengen an Nahrung. Egal, ob saftige Gräser und Wasserpflanzen für Enten und Gänse, unzählige Krebse, Würmer und Muscheln für Watvögel oder kleine Fische für Seeschwalben – für jeden Geschmack ist der Tisch reich gedeckt. Damit das so bleibt, ist der Schutz dieser weltweit einmaligen Region eine wichtige Aufgabe. Vögel gibt es im Wattenmeer zu jeder Jahreszeit. Zu den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst sind die Zahlen am größten, aber auch die Brutzeit im Sommer oder die Wintergäste zur kühlen Jahreszeit bieten einzigartige Naturerlebnisse.

Hvad gør Vadehavet så attraktivt for de fjedrede gæster? Jo, de finder her to meget vigtige ting i deres liv: Uforstyrrede områder at raste og yngle i, og frem for alt også store mængder af føde. Uanset om det er saftige græsser og vandplanter til ænder og gæs, utallige krebsdyr, orme og muslinger til vadefugle eller små fisk til terner, så er bordet rigt dækket til enhver smag. For at fastholde dette, er det en vigtig opgave at beskytte området, som er unikt på verdensplan. Der er fugle i Vadehavet hele året. Antallet er størst i træksæsonerne om foråret og efteråret, men også de mange ynglefugle om sommeren og de mange vintergæster i de kølige måneder byder på helt enestående naturoplevelser.

Wir wünschen Ihnen viele erlebnisreiche Vogelbeobachtungen im Nationalpark Wattenmeer!

Vi ønsker dig mange spændende fugleture i Nationalpark Vadehavet!

2

Ihre Nationalparkverwaltung

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet

3


Hinweise zur Nutzung des Heftes

Brugen af dette hæfte

Im Heft finden Sie über 50 bedeutende Vogelarten der Wattenmeerregion mit Abbildungen sowie Informationen zu ihrem jahreszeitlichen Vorkommen. Über 100 weitere Arten werden genannt, außerdem gibt es Platz für zusätzliche Arten vor allem am Ende der Liste.

I hæftet finder du billeder og information om flere end 50 af de vigtige fuglearter i vadehavsområdet, og om deres forekomst i forhold til årstiderne. Over 100 andre arter nævnes, men sidst i listen er der plads til at tilføje flere arter.

Das Vorkommen der Vögel im Jahresverlauf wird für die einzelnen Monate, bei wenigen Arten auch für Halbmonate angegeben:

Forekomsten af fugle i løbet af året er givet for de enkelte måneder, og for nogle arter tilmed også i halve måneder:

J F M A M J

J A S O N D

J F M A M J

J A S O N D

keine Beobachtungen zu erwarten (Ausnahmen bestätigen die Regel)

meget sjælden (undtagelser bekræfter dog reglen!)

geringes Vorkommen regelmäßiges bis häufiges Vorkommen

sjælden regelmæssig til hyppig forekomst

besonders häufiges Vorkommen (Spitze der Durchzugszeit, Mauservorkommen, Ansammlungen nach der Brutzeit)

meget hyppig forekomst (fx når trækket kulminerer eller når fugle samles under fældning eller efter yngletid)

Alle Vögel sind, falls nicht anders angegeben, im Prachtkleid abgebildet. Unter Schlichtkleid verstehen wir alle Gefieder, die nicht „prächtig“ sind.

Med mindre andet er angivet, er alle fugle afbilledet i deres yngledragt. Rækkefølgen på artsnavnene: Tysk, dansk, engelsk, videnskabelig.

Reihenfolge der Artnamen: Deutsch, Dänisch, Englisch, wissenschaftlich.

.net

Dieses Heft entstand im Rahmen des Interreg 5A-Projekts NAKUWA (Nachhaltiger Natur- und Kulturtourismus im Weltnaturerbe Wattenmeer). Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Dette hæfte er udarbejdet som en del af Interreg 5A-projektet NAKUWA (Bæredygtig natur- og kulturturisme i verdensarven Vadehavet). Projektet blev finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

4

5


Entenvögel - Andefugle

Brandgans - Gravand Common Shellduck (Tadorna tadorna)

Ringelgans - Knortegås Brent Goose (Branta bernicla)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Höckerschwan - Knopsvane (Cygnus olor) Singschwan - Sangsvane (Cygnus cygnus)

Weißwangengans - Bramgås

Zwergschwan - Pibesvane (Cygnus bewickii)

Barnacle Goose (Branta leucopsis)

Saatgans - Sædgås (Anser fabalis) Kurzschnabelgans - Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)

Wann/Hvornår:

Blässgans - Blisgås (Anser albifrons)

Wo/Hvor:

Nilgans - Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Rostgans- Rustand (Tadorna ferruginea) Schnatterente - Knarand (Anas strepera)

Graugans - Grågås Greylag Goose (Anser anser)

Krickente- Krikand (Anas crecca) Stockente - Gråand (Anas platyrhynchos)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

6

7


Pfeifente - Pibeand Eurasian Wigeon (Anas penelope)

Wann/Hvornår:

Zwergsäger - Lille Skallesluger (Mergus albellus) Gänsesäger - Stor Skallesluger (Mergus merganser) Balz - spil

Mittelsäger - Toppet Skallesluger Red-breasted Merganser (Mergus serrator)

Wo/Hvor:

Spießente - Spidsand Northern Pintail (Anas acuta)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Knäkente - Atlingand (Anas querquedula) Löffelente - Skeand (Anas clypeata) Tafelente - Taffeland (Aythya ferina) Reiherente - Troldand (Aythya fuligula)

Taucher - Lappedykkere og lommer Zwergtaucher - Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Haubentaucher - Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) Schwarzhalstaucher - Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Trauerente - Sortand (Melanitta nigra) Schellente - Hvinand (Bucephala clangula)

♂ 8

Eiderente - Ederfugl

Sterntaucher - Rødstrubet Lom

Common Eider (Somateria mollissima)

Red-throated Diver (Gavia stellata)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Schlichtkleid - vinterdragt

Wo/Hvor: 9


Hochseevögel - Havfugle

Rohrdommel - Rørdrum (Botaurus stellaris) Silberreiher - Sølvhejre (Casmerodius albus)

Basstölpel - Sule (Sula bassana)

Graureiher - Fiskehejre (Ardea cinerea) Weißstorch - Hvid Stork (Ciconia ciconia) Kranich - Trane (Grus grus)

Greifvögel - Rovfugle Kormoranvögel - Skarver

Kornweihe - Blå Kærhøg Hen Harrier (Circus cyaneus)

Kormoran - Skarv Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)

Wann/Hvornår:

♀ Wann/Hvornår:

Wiesenweihe - Hedehøg

Wo/Hvor:

Montagu`s Harrier (Circus pygargus)

Schreitvögel - Hejrer og storkefugle

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Löffler - Skestork

Rohrweihe - Rørhøg

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)

Marsh Harrier (Circus aeruginosus)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor: 10

Wo/Hvor:

Wo/Hvor: 11


Habicht - Duehøg (Accipiter gentilis)

Rallen - Vandhøns

Sperber - Spurvehøg (Accipiter nisus)

Wasserralle - Vandrikse (Rallus aquaticus)

Mäusebussard - Musvåge (Buteo buteo)

Teichralle - Rørhøne (Gallinula chloropus)

Raufußbussard - Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Blässralle - Blishøne (Fulica atra)

Merlin - Dværgfalk Merlin (Falco columbarius)

Watvögel - Vadefugle Austernfischer - Strandskade

Wann/Hvornår:

Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Wo/Hvor:

Seeadler - Havørn White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Säbelschnäbler - Klyde Wann/Hvornår:

Pied Avocet (Recurvirostra avosetta)

Wo/Hvor:

Wanderfalke - Vandrefalk Peregrine Falcon (Falco peregrinus)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Kiebitzregenpfeifer - Strandhjejle Grey Plover (Pluvialis squatarola)

Wo/Hvor:

Turmfalke - Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

12

13


Goldregenpfeifer - Hjejle

Großer Brachvogel - Storspove

Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria)

Eurasian Curlew (Numenius arquata)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor:

Kiebitz - Vibe

Uferschnepfe - Stor Kobbersneppe

Northern Lapwing (Vanellus vanellus)

Black-tailed Godwit (Limosa limosa)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor:

Sandregenpfeifer - Stor Præstekrave

Pfuhlschnepfe - Lille Kobbersneppe

Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)

Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor:

Seeregenpfeifer - Hvidbrystet Præstekrave Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

14

Regenbrachvogel - Småspove (Numenius phaeopus) Bekassine - Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Flussuferläufer - Mudderklire (Actitis hypoleucos) Waldwasserläufer - Svaleklire (Tringa ochropus) Bruchwasserläufer - Tinksmed (Tringa glareola)

15


Dunkler Wasserläufer - Sortklire

Steinwälzer - Stenvender

Spotted Redshank (Tringa erythropus)

Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor:

Rotschenkel - Rødben

Knutt - Islandsk Ryle

Common Redshank (Tringa totanus)

Red Knot (Calidris canutus)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor:

Grünschenkel - Hvidklire

Sanderling - Sandløber

Common Greenshank (Tringa nebularia)

Sanderling (Calidris alba)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Schlichtkleid - Vinterdragt

Wo/Hvor:

Kampfläufer - Brushane

Alpenstrandläufer - Almindelig Ryle

Ruff / Reeve (Philomachus pugnax)

Dunlin (Calidris alpina)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor:

Sumpfläufer - Kærløber (Limicola falcinellus) 16

17


Zwergstrandläufer - Dværgryle (Calidris minuta) Temminckstrandläufer - Temmincksryle (Calidris temminckii) Sichelstrandläufer - Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) Meerstrandläufer - Sortgrå Ryle (Calidris maritima)

Raubmöwen - Kjover

Sturmmöwe - Stormmåge Common Gull (Larus canus)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Mantelmöwe - Svartbag Great Black-backed Gull (Larus marinus)

Schmarotzerraubmöwe - Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus)

Skua - Storkjove (Stercorarius skua)

Alken - Alkefugle Trottellumme - Lomvie (Uria aalge)

Möwen - Måger

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Silbermöwe - Sølvmåge European Herring Gull (Larus argentatus)

Wann/Hvornår:

Dreizehenmöwe - Ride (Rissa tridactyla) Zwergmöwe - Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) Lachmöwe - Hættemåge

Wo/Hvor:

Heringsmöwe - Sildemåge Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus)

Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

Wann/Hvornår: Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor: 18

19


Seeschwalben - Terner

Küstenseeschwalbe - Havterne Arctic Tern (Sterna paradisaea)

Zwergseeschwalbe - Dværgterne Little Tern (Sterna albifrons)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Trauerseeschwalbe - Sortterne (Chlidonias niger)

Lachseeschwalbe - Sandterne Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica)

Tauben - Duer

Wann/Hvornår:

Hohltaube - Huldue (Columba oenas)

Wo/Hvor:

Ringeltaube - Ringdue (Columba palumbus)

Brandseeschwalbe - Splitterne Sandwich Tern (Sterna sandvicensis)

Kuckuck - Gøge Kuckuck - Gøg (Cuculus canorus)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

20

Eulen - Ugler

Flussseeschwalbe - Fjordterne

Sumpfohreule - Mosehornugle

Common Tern (Sterna hirundo)

Short-eared Owl (Asio flammeus)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår:

Wo/Hvor:

Wo/Hvor: 21


Segler - Sejlere

Ohrenlerche - Bjerglærke Shorelark (Eremophila alpestris)

Mauersegler - Mursejler (Apus apus) Wann/Hvornår:

Rackenvögel - Skrigefugle Eisvogel - Isfugl (Alcedo atthis)

Wo/Hvor:

Uferschwalbe - Digesvale (Riparia riparia) Rauchschwalbe - Landsvale (Hirundo rustica)

Singvögel - Spurvefugle Elster - Husskade (Pica pica) Dohle - Allike (Coloeus monedula) Aaskrähe - Sortkrage (Corvus corone) Kolkrabe - Ravn (Corvus corax) Blaumeise - Blåmejse (Parus caeruleus) Kohlmeise - Musvit (Parus major)

Mehlschwalbe - Bysvale (Delichon urbicum) Bartmeise - Skægmejse (Panurus biarmicus) Fitis - Løvsanger (Phylloscopus trochilus) Zilpzalp - Gransanger (Phylloscopus collybita) Feldschwirl - Græshoppesanger (Locustella naevia) Schilfrohrsänger - Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Teichrohrsänger - Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) Gelbspötter - Gulbug (Hippolais icterina) Mönchsgrasmücke - Munk (Sylvia atricapilla)

Feldlerche - Sanglærke Eurasian Skylark (Alauda arvensis)

Gartengrasmücke - Havesanger (Sylvia borin) Klappergrasmücke - Gærdesanger (Sylvia curruca) Dorngrasmücke - Tornsanger (Sylvia communis)

22

Wann/Hvornår:

Wintergoldhähnchen - Fuglekonge (Regulus regulus)

Wo/Hvor:

Zaunkönig - Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) 23


Steinschmätzer - Stenpikker

Star - Stær (Sturnus vulgaris) Amsel - Solsort (Turdus merula) Wacholderdrossel - Sjagger (Turdus pilaris) Singdrossel - Sangdrossel (Turdus philomelos) Rotdrossel - Vindrossel (Turdus iliacus) Grauschnäpper - Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) Trauerschnäpper - Broget fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Braunkehlchen - Bynkefugl (Saxicola rubetra) Schwarzkehlchen - Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola)

Rotkehlchen - Rødhals (Erithacus rubecula)

Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)

♂ ♀

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Heckenbraunelle - Jernspurv (Prunella modularis) Haussperling - Gråspurv (Passer domesticus) Feldsperling - Skovspurv (Passer montanus) Baumpieper - Skovpiber (Anthus trivialis) Wiesenpieper - Engpiber Meadow Pipit (Anthus pratensis)

Blaukehlchen - Blåhals Bluethroat (Luscinia svecica)

Wann/Hvornår:

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Hausrotschwanz - Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) Gartenrotschwanz - Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Wo/Hvor:

Strandpieper - Skærpiber (Anthus petrosus) Gebirgsstelze - Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) Wiesenschafstelze - Gul Vipstjert Blue-headed Wagtail (Motacilla flava flava)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor: 24

25


Bachstelze - Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Buchfink - Bogfinke (Fringilla coelebs) Bergfink - Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) Grünfink - Grønirisk (Carduelis chloris)

Rohrammer - Rørspurv Reed Bunting (Emberiza schoeniclus)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Stieglitz - Stillits (Carduelis carduelis) Erlenzeisig - Grønsisken (Carduelis spinus)

Weitere Beobachtungen - yderligere observationer:

Bluthänfling - Tornirisk (Carduelis cannabina) Berghänfling - Bjergirisk Twite (Carduelis flavirostris)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

Birkenzeisig - Gråsisken (Carduelis flammea) Schneeammer - Snespurv Snow Bunting (Calcarius nivalis)

Wann/Hvornår: Wo/Hvor:

26

27


Tipps zur Vogelbeobachtung

Tip til fuglekiggeri

Vögel zu beobachten macht am meisten Spaß, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Dabei sollten Sie auf verschiedene Dinge achten:

Det er sjovest at se på fugle, når du er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og så skal du være opmærksom på forskellige ting:

Abstand: Halten Sie immer ausreichend Abstand zu den Vögeln. Die Vögel verlieren kostbare Energie, wenn Sie sie aufscheuchen. Bleiben Sie auf den Wegen und respektieren sie Brut- und Rastgebiete.

Afstand: Hold altid en tilstrækkelig afstand til fuglene. Fuglene mister dyrebar energi, hvis du skræmmer dem væk. Bliv på stierne og respekter yngle- og rasteområder.

Tide: Bei Hochwasser rasten die Watvögel auf Salzwiesen und Stränden, weil sie in dieser Zeit nicht im Watt nach Nahrung suchen können. Daher sind die Zeiten ein bis zwei Stunden vor, während und ein bis zwei Stunden nach Hochwasser ideal, um diese Vögel zu beobachten.

Tidevand: Under højvande raster vadefuglene på strandenge og strande, fordi de ikke kan søge føde på vadefladerne på dette tidspunkt. Derfor er tidspunkterne én til to timer før, under og én til to timer efter højvande ideelle til at se på disse fugle.

Weitere Tipps und Termine für geführte Vogeltouren gibt es hier: www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/vogelbeobachtung

Yderligere gode råd og tidspunkter for guidede fugleture kan du finde her: www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/vogelbeobachtung

Ausstattung, Literatur und Internet

Udstyr, litteratur og internet

Ein gutes Fernglas oder sogar ein Fernrohr/Spektiv machen die Vogelbeobachtung zu einem besonderen Erlebnis. Viele Details zur Artbestimmung sind ohne Fernglas nicht zu erkennen.

En god kikkert og måske et teleskop gør fuglekiggeri til en særlig oplevelse. Mange detaljer til bestemmelse af arterne kan ikke ses uden kikkert.

Dieses Heft kann kein Bestimmungsbuch ersetzen. Auf dem Büchermarkt finden sich viele passende Werke, für Einsteiger bis Profis. Das Standardwerk ist derzeit „Der Kosmos Vogelführer“ von Lars Svensson. Wenn Sie sich mehr mit dem Thema Vogelbeobachtung beschäftigen möchten, empfehlen wir Ihnen die Internetseite www.ornitho.de. Diese Seite gibt einen aktuellen Überblick über das vogelkundliche Geschehen in Deutschland, zusammengestellt aus vielen Gelegenheitsbeobachtungen und systematischen Erfassungen. Darüber hinaus sollen Menschen für die Vogelwelt begeistert und Interessierte zusammengeführt werden.

28

Denne pjece kan ikke erstatte en god fuglebog med vejledninger til bestemmelse af fuglene. Der er mange egnede værker på markedet – for både begyndere og fagfolk. Standardværket er for tiden Lars Svenssons ’Fugle i Felten’ fra forlaget Lindhardt og Ringhof. For uøvede kan den netbaserede ’DOFs Fuglebog’ anbefales - https://apps.apple.com/gb/app/dofs-fuglebog/id1170528883 Hvis du gerne vil beskæftige dig mere med at se på fugle, anbefaler vi hjemmesiden www.dofbasen.dk. Denne side giver et ajourført overblik over fugle iagttaget i Danmark sammensat af mange observationer – såvel tilfældige som mere systematiske. De data, der er indsamles i DOFbasen, opbevares til videnskabelige evalueringer og bruges til forskellige naturbeskyttelsesformål. Derudover er det en rigtig god idé, at fugleinteresserede samles til fælles oplevelser med fuglene. 29


Wörterbuch - Dictionary - Ordbog Im Folgenden finden Sie wichtige Begriffe zu verschiedenen Bereichen der Vogelkunde. Sie sollen Ihnen dabei helfen, vogelkundliche Angebote, Berichte und Websites auf beiden Seiten der Deutsch-Dänischen Grenze wahrnehmen und verstehen zu können. Viel Spaß dabei! Neden for finder du en række vigtige udtryk, der skal hjælpe dig med at opdage fuglene og få viden om tilbud om fuglekigning, rapporter og websteder på begge sider af den dansk-tyske grænse. God fornøjelse med det!

Deutsch

English

Dansk

Nahrungserwerb

foraging

fødesøgning, fouragering

Nahrungskette

food chain

fødekæde

Nahrungsrevier

feeding territory

fødesøgningsområde

Nisthilfe

man-made nest-sites

redehjælp, redekasser

Ökologische Nische

ecological niche

økologisk nische

Ortstreue

philopatry, homing

stedtro

Raubvogel

bird of prey, raptor

rovfugl

Schlupferfolg

hatching success

klægningsrate, klægningssucces

Deutsch

English

Dansk

Allgemeines

General

Almen orinitologi

Schwarm

swarm, flock

flok

Artenliste

species list

artsliste

Sehschärfe

visual acuity

skarphedsinstilling

song post

sangpost

Artenvielfalt

species diversity

artsdiversitet

Singwarte

Ausnahmegast

vagrant

sjælden gæst

Spektiv

telescope

teleskop

aussterben, Aussterben

extinct, exstinction

uddø, uddød

Standvogel

resident

standfugl

Beringung

(bird) ringing

ringmærkning

Teilzieher

partial migrant

delvis trækfugl

Bestandsdichte

population density

bestandtæthed

Unterart

subspecies

underart

Bestimmungsbuch

identification guide

fugleguide, fuglebog

Verdriftung

drifting, dispersal

træk-afdrift, spredning

Fernglas

binoculars

kikkert

Verweildauer

roosting period

rasteperiode

Flughöhe

(flight) altitude

flyvehøjde

Vogelschlag

bird strike

birdstrike

fly away, departure

borttræk, afrejse

flugunfähig

flightless

flugtløs, kan ikke flyve

Wegzug

Habitus

habit, life form

vækstform, livsform

Zähluhr

counting meter

tælleapparat

Kartierung

mapping

kortlægning

Zweigestaltigkeit

dimorphism

forskel mellem kønnene

Kurzstreckenzieher

short-distance migrant

kortdistancetrækfugl

Zugkorridor

flyway

trækrute

Langstreckenzieher

long-distance migrant

langdistancetrækfugl

Zugvogel

migratory bird

trækfugl

Langzeitbeobachtung

long term observation

langtidsobservation

Zwillingsart

conspecific species

søsterart, nærtstående art

Mauserzug

moulting mirgation

fældningstræk

Winterfütterung

winter feeding

vinterfodring

30

31


Deutsch

English

Dansk

Deutsch

English

Dansk

Biologie

Biology

Biologi

Nesthocker

nidicolous nestling

redefaste

Balz

courtship behavior

spil, parringsspil

Nestling

nestling

redeunge

Bastard, Hybrid

hybrid

krydsning, hybrid

Salzdrüsen

salt glands

saltkirtler

betteln

begging (behavior)

tigge, tiggeadfærd

Vogelgrippe

bird influenza

fugleinfluenza

Beutefänger, Beutegreifer

predator

rovdyr, predator

Zug

migration

træk

Brutdauer

breeding period

yngleperiode

Bruterfolg

breeding success

ynglesucces

Alter

Age

Alder

Ei

egg

æg

erwachsen, adult

adult

voksen

Eiablage

oviposition, egg-laying

æglægning

juvenil

juvenile

ung

Einehe

monogamy

monogam

Küken

chickling(s)

kyllinger, unger

einfetten

oiling, preening

pudsning

pullus, frisch geschlüpft

pullus, hatchling

dununge

Eizahn

egg tooth, egg burster

æggetand

unausgefärbt, immatur

immature

Ungfugl (ikke voksendragt)

Fluchtdistanz

flight distance

flugtafstand

flügge, flugfähig

fledged

udfløjet, flyvende

Verhalten

Behaviour

Adfærd

Gefiederpflege

grooming, preening

fjerpleje

ansitzen

perching

sidder på, påsiddende

Gelege

clutch

kuld

aufplustern

ruffling (up)

oppustet

Gewölle

pellets, vomits, casts

gylp, gylpboller

Ausdrucksflug

display flight

display, opvisningsflugt

Höhlenbrüter

hole-nesting bird

hulruger

brüten

breeding

ruge, yngle

Horst

eyrie, nest, aerie

rede, redeplatform

Brutpflege

brood care

ungepleje

hudern

brooding

varme unger

Futterübergabe

food exchange

fodring, bytteudveksling

Insektenfresser

insect eater

insektæder

gründeln

dabbling

fødesøgning med rumpen i vejret

Körnerfresser

seedeater

frøæder

Gleitflug

glide

glideflugt

Kopulation

copulation

parring

hecheln

panting

gispende

Mauser, mausern

moult

fældning, fælde

Imponierflug

display or nuptial flight

display, opvisningsflugt

Nest

nest

rede

Paarbildung

pairing, mating

parringsadfærd, parringsflugt

Nestflüchter

nidifugous nestling

redeflyende

schlüpfen

hatching

udklække, klække

32

33


Deutsch

English

Dansk

Deutsch

English

Dansk

Segelflug

gliding flight

kredsende

Habitat

habitat

levested

seihen

sieving, sifting

stamme

Irrgast

accidential species

tilfældig gæst

Singflug

song flight

sangflugt

Kolonie

colony

koloni, kolonirugende

Sozialverhalten

social behavior

social adfærd

Küstenvogel

shorebird

kystfugl

stochern

poking

pikke, hakke

Landvogel

terrestrial bird

landfugl

Stoßtauchen

plunge-diving

styrtdykke

Mauserquartier

moult resting place

fældningsområde

Zugunruhe

migratory restlessness

træk-uro

pelagisch

pelagic

pelagisk, lever på åbent hav

Zugwegstreue

fidelity to passage way

trækrute-trofasthed

Rastgebiet

roosting area

rasteområde

Verteilung, Verbreitung

distribution

udbredelse

Stimmen

Songs

Stemmer

Wasservögel

waterfowl

vandfugl

Alarmruf, Warnruf

alarm call

advarselskald

Watvögel

wader

vadefugl

Gesang

territorial song

sang

Imitation

imitation

immitation

Körper/Gefieder

Body/Plumage

Krop/Fjer

Kontaktruf

contact call

kontaktkald

(Topographie)

(topography)

(topografi)

Lockruf

enticement call

lokkekald

Achselfedern

axillaries

armhulefjer

Reviergesang

singing, song

territoriesang

Augenstreif

eye-stripe

øjenstribe

Ruf

call, vocal, sound

kald, lyd

Armdecken

secondary coverts

armdækfjer

spotten

mocking, parroting

advarselskald, immitation

Armschwingen

secondaries

armsvingfjer

Zugruf

migration call

trækstemme, trækkald

Außenfahne

outer vane, vexillum

yderfane

Bartstreif

lateral throat stripe

malarstribe, skægstribe

Lebensräume

Habitats

Levesteder

Blässe

blaze

blis

Ausbreitung

expansion, diffusion

udbredelse

Bürzel

rump

gump, overgump

Brutort

breeding place/site

yngleområde, ynglelokalitet

Bürzeldrüse

preen, uropygial gland

gumpkirtel

endemisch

endemic

endemisk

Brust

breast

bryst

Feinddruck

predator pressure

prædationstryk

Deckfedern

coverts

dækfjer

Feuchtgebiet

wetland habitat

vådområde

Dunen

downs

dun

34

35


Deutsch

English

Dansk

Deutsch

English

Dansk

Farbabweichung

chromatic aberation

afvigende farve

Prachtkleid

nuptial, breeding plumage

pragtdragt, yngledragt

Feder

feather, plume

fjer

Ruhekleid

basis plumage

fjerdragt uden for yngletiden

Flanken

flanks

flanker

Rupfung

plucking

plukkede fjer

Flügel/Schwinge

wing

vinge

Schaft

rachis /shaft

skaft, pen

Flügelbinde

wing-bar

vingebånd, vingestribe

Scheitel

crown

isse

Flügelhinterrand

trailing edge

vingebagkant

Scheitelstreif

crowm-stripe

issesider

Flügelspannweite

wing span

vingefang

Schirmfedern

tertials

tertiærer

Flügelspiegel

speculum

vingespejl

Schlichtkleid

eclipse

eclipse-dragt (ikke i pragt)

Gefieder

plumage

fjerdragt

Schmuckfeder

ornamental plume

smykkefjer

Geschlechtsdimorphismus

sexual dimophism

kønsforskel

Schnabel

bill, beak

næb

Hals

neck

hals

Schwanz, Steuer

tail

hale

Handdecken

primary coverts

hånddækfjer

Schwanzbinde

tail-band

halebånd

Handfittich

alula

lillevinge (alula)

Schwanzspieße

tail streamers

halespids

Handschwingen

primaries

håndsvingfjer

Schwingen

remiges

svingfjer

Handwurzelfleck

carpal spot

håndrodsplet

Sommerkleid

summer plumage

sommerdragt

Hosen

trousers

bukser

Sporn

spur

spore

Innenfahne

inner vane, vexillum

inderfane

Steuerfedern

rectrices, tail feathers

halefjer

Kappe

cap, hood

kappe, hætte

Stirn

forehead

pande

Kehle

throat

strube

Überaugenstreif

supercilium

øjenbrynsstribe

Kleingefieder

bodey feathers

kropsfjer

Unterbauch, Bauch

belly

bug

Kragen

collar

krave

Wachshaut

cere

vokshud

Kralle

claw

klo

Wangen

auriculars

øredækfjer, kind

Mantel, Sattel

mantle, saddle

kappe, saddel (forryg)

Winterkleid

winter plumage

vinterdragt

Maske

mask

maske

Morphe

form, shape, morph

farveform

Nacken

nape

nakke

36

37


Deutsch

English

Dansk

Deutsch

English

Dansk

Nahrung

Food

Føde

Flut

flood

flod

Aas

carrion

ådsler

Forschung

research

forskning

Algen

algae

alger

gefährdet

vulnerable

sårbar

Beute

prey

bytte

Gesetz

law

lov

Fisch

fish

fisk

Gezeiten

tides

tidevand

Gras

gras

græs

Insel

island

ø

Muscheln

bivalve

muslinger

jagen

hunt

jage

Pflanzen

plants

planter

Kartierung

mapping

kortlægning

Samen

seeds

frø

Küste

coast

kyst

Krebse

crabm shrimps

krebsdyr

Meeresspiegel

sea level

havspejl

Würmer

worm

orme

Nationalpark

national park

nationalpark

Beifang

bycatch

bifangst

Priel

tidal creek

tidevandsrende

Schnecken

snails

snegle

Rastgebiet

resting ground

rasteområde, rasteplads

Nahrungsangebot

food supply

fødeudbud, fødemuligheder

Salzwiese

salt marsh

strandeng

Schlick

mud

slik

Wattenmeer

Wadden Sea

Vadehavet

Schutz

protection

beskyttelse

Ausstellung

exhibition

udstilling

Spülsaum

diftline

opskylslinje

aussterben

become extinct

dø ud, uddød

stören

disturb

forstyrre ansvarligt

Bedrohung

threat

trussel

verantwortlich

responsible

Behörde

authority

myndighed

Verbot

ban

forbudt

Biosphärenreservat

biosphere reserve

biosfære-reservat

Verschmutzung

pollution

forurening

Deich

dike

dige

Watt

intertidal mud

vade, tidevadsflade

Düne

dune

klit

Wattenmeer

Wadden Sea

Vadehavet

dynamisch

dynamic

dynamisk

Weltnaturerbegebiet

world heritage site

verdensarvområde

Ebbe

ebb

ebbe

Feuchtgebiet

wetland

vådområde

38

39


Willkommen im Wattenmeer - Velkommen i Vadehavet Der Nationalpark Wattenmeer und seine angrenzenden Gebiete sind ein Paradies für Vögel. Dieses kleine Heft soll Sie bei Ihren Beobachtungen unterstützen. Wir wünschen Ihnen viele erlebnisreiche Vogelbeobachtungen im Nationalpark Wattenmeer! Nationalpark Vadehavet og de tilstødende områder er et sandt paradis for fugle. Dette lille hæfte kan støtte dig i dine observationer af fuglene. Vi ønsker dig mange spændende fugleture i Nationalpark Vadehavet!

.net

Impressum LKN.SH | Nationalparkverwaltung Schlossgarten 1 | 25832 Tönning www.nationalpark-wattenmeer.de; www.weltnaturerbe-wattenmeer.de Idee und Redaktion: Martin Kühn, Silke Ahlborn/LKN.SH Zeichnungen: Steffen Walentowitz, Claus Rabba Fotos: Christian Wiedemann, Martin Stock, Silke Ahlborn/LKN.SH Gestaltung: Susanne Woost, Alina Komm, Katharine Schwarzer/LKN.SH Übersetzung: John Frikke

06 | 2020

Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks. www.nationale-naturlandschaften.de