Verdensarvssteder i Syddanmark - Fanø, Ribe, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Fugle ved Vadehavet

Page 1

DANMARKS MEST IDYLLE Ø 15 km sandstrand - UNESCO Verdensarv - Nationalpark Vadehavet - Idyl i højeste potens. Blot 12 minutters færgetur fra Esbjerg ligger en helt anden kultur og natur. Når man lander på Fanø falder

roen over dig, og alting foregår i et lavere gear. Fanø har en søfartshistorie, der rækker helt tilbage til midten af 1700-tallet. Det har medført, at søfartsbyerne Sønderho og Nordby er fyldt med smukke gamle huse, museer og en kulturtradition, der er helt speciel. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

FANØ +45 70 26 42 00 visiitfanoe.dk mail@visitfanoe.dk Poul Therkelsen www.syddanskverdensarv.dk

VIKINGETIDEN, RIBE OG MEGET MERE Museet Ribes Vikinger ligger smukt placeret centralt i Ribe med udsigt over Ribe Å mod Domkirken. Her fortælles Ribes rige og spændende historie fra vikingetid, middelalder og frem til år 1700.

MUSEET RIBES VIKINGER Odins Plads 1, 6760 Ribe +45 76 16 39 60 ribesvikinger.dk info@ribesvikinger.dk www.syddanskverdensarv.dk

ET HISTORISK OG KULTURELT FYRTÅRN Den romanske Vor Frue Kirke er Danmarks ældste og bedst bevarede domkirke, bygget fra 1150–1250. Kirken er Danmarks eneste 5-skibede kirke. Fra det 53 m høje borgertårn fra 1333 er der

RIBE DOMKIRKE Torvet, 6760 Ribe +45 24 66 07 37 ribe-domkirke.dk kirken@ribe-domkirke.dk www.syddanskverdensarv.dk

Værd at vide: Guidede ture med masser af sjove og spændende fortællinger Skiftende udstillinger Aktiviteter for hele familien Stort udvalg af bøger, mjød og andet godt i museet butik JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

en imponerende panoramaudsigt over Ribe og den fredede Ribe Hovedeng. Kirken er berømt for Cobra-kunstneren Carl-Henning Pedersens hovedværk. Fra 1982–1987 udsmykkede han kirkens apsis med syv stiftmosaikker med bibelske motiver JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC


FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

HAV, OFFSHORE, HISTORIE OG SJOV Oplev havet! Mød sæler, fisk, fugle og hvalskeletter. Fordyb dig i fiskeriets historie og gå på opdagelse i et autentisk havnemiljø fra en svunden tid med skibe og levende håndværk. Her på kanten af Vadehavet åbner museet porten til nationalparken og verdensarven og giver dig mulighed for at møde kystens fisk, dyr og mennesker. Oplev offshore! Et besøg på en af de danske offshore-platforme i Nordsøen er forbeholdt en lille skare af udvalgte folk. Det er besværligt at komme derud, kræver et væld af godkendelser og koster mange

ET BESØG VÆRD

penge. Inden man kommer offshore første gang for at arbejde, skal man på kursus i fem dage. På museet er du godkendt, når du har din entrebillet i hånden.

• Cafe med Esbjergs flotteste udsigt og sæson- og kulturhistorisk tilpasset menu • Mere end 7. mio gæster har besøgt museet

Siden 1968 har museet samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Museet kobler natur- og kulturhistorie om mennesket og havet i spændende forskningsprojekter, levende fortællinger samt små og store udstillinger i voksen- og børnehøjde. Alt sammen med det klare mål at bidrage til gode oplevelser og øget viden.

• Sælarium med sælfodring hver dag • Stort frilandsområde med sommeraktiviteter for alle aldre samt stor legeplads

MULIGHEDER • Gode forhold for handicappede • Gratis parkering

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

N

JUL

AU

G

JU MA

APR R MA

DE

C

JAN

B

FE

DOWNLOAD sydvestjyllandcontentpool.dk

V

NO

David Dupont-Mouritzen

BEDSTE TID PÅ ÅRET

OKT

fimus@fimus.dk

OPLEVELSE Attraktion - Museum

P

+45 76 12 20 00 www.fimus.dk

SE

J

Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V

DEN SYDDANSKE VERDENSARV


FUGLE VED VADEHAVET

EN MANGFOLDIGHED AF UNIKKE FUGLE I Vadehavet kan man se fugle hele året rundt, men forår og efterår er i særklasse. Det er på disse to tider af året, man kan opleve de 10-12 millioner trækfugle, der hvert år gør ophold i Vadehavet for at raste, fælde fjer og fouragere. Hvis man vil opleve trækfuglene under forårstrækket, er maj nok den bedste måned. Fuglene trækker enten kort, mellemlangt eller langt. Gråand og vibe er blandt de fugle, som trækker kortest - om nødvendigt til kysterne ved Tyskland og Holland for vinteren.

Edderfugl og strandskade er blandt mellemdistance-flyverne, da de yngler i Nordeuropa og trækker til Vesteuropa for at overvintre. Maj er også en rigtig god måned til at iagttage de fugle, som yngler i marsken, på strande og strandenge. Det er for eksempel arter som vibe, rødben, stor kobbersneppe, dværgterne og hedehøg. VÆR FORBEREDT Har man lyst til at opleve fuglene i et

FUGLE VED VADEHAVET

N

JU

Skallingen, Sneum Sluse, Hønen på det sydlige Fanø, Kammerslusen ved Ribe, Mandø, Rømødæmningen, Ballum Enge og Tøndermarsken. Det er en god ide at tjekke tidevandstabellen, når man planlægger turen, for de fleste steder er det bedst at opleve fuglelivet ved højvande. Desuden skal man også huske en fornuftig påklædning, en god kikkert og en god fuglebog.

AU

G

MA MA

R

APR

BEDSTE TID PÅ ÅRET

OKT

vadehavet@danmarksnationalparker.dk

OPLEVELSE Natur

P

+45 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk

SE

J

Nationalpark Vadehavet

af Danmarks vigtigste fugleområder, er der mange gode steder at tage hen.

DOWNLOAD sydvestjyllandcontentpool.dk

DEN SYDDANSKE VERDENSARV


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.