__MAIN_TEXT__

Page 1

SZUKAJ NAS TAKŻE NA: WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ROL-MET

17 listopada 2020 r. nr 39 (717) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE niczy r g o-o od n a l w o ud

b

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

OSTRÓW

RZZO po audycie Marzena Wodzińska, prezes Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w towarzystwie prezydentów Ostrowa - Beaty Klimek i Mikołaja Kostki - przedstawiła wyniki audytu spółki oraz plan działania na najbliższy rok. czytaj na stronie 2

Z myślą o seniorach

ECOPLAST - skład fabryczny Topola Mała, ul. Szkolna 10 tel. (62) 734 67 15

www.podbitka.pl www.rynnydachowe.pl e-mail: biuro@ecoplast.pl

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

K O T ŁY C.O.

KOSZYKÓWKA

W W W. K O T LY S T A W I C K I . P L NOWA LOKALIZACJA!

Zabrakło strzelb

UL. PÓŁNOCNA 15, PRZYGODZICE

Koszykarze Arged BMSlam Stal w pierwszym meczu rozegranym w nowej hali przegrali z Astorią Bydgoszcz 78:86. czytaj na stronie 10

TEL.

Ostrowski Ekspres Inwestycyjny ruszył i nie zamierza się zatrzymywać! Ogłoszony został przetarg na kolejne już zadanie w ramach Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 roku – jest nim nowy oddział Domu Dziennego Pobytu na parterze Domu Katechetycznego przy ul. Raszkowskiej 39. Czytaj na str 2

REKLAMA

785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

RATY

Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o odejściu

śp. Prof. Tadeusza Sarnowskiego Dziekana Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Jako Przewodniczący Rady Programowej tworzył kształt Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Żegnamy znakomitego wykładowcę oraz organizatora, zaangażowanego w życie społeczności Ostrowa Wielkopolskiego.

Rodzinie oraz bliskim składam serdeczne wyrazy współczucia.

Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

OSTRÓW Jest plan działania

OSTRÓW Kolejny oddział Domu Dziennego „Senior Wigor”

RZZO po audycie

Z myślą o seniorach

Marzena Wodzińska, prezes Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w towarzystwie prezydentów Ostrowa - Beaty Klimek i Mikołaja Kostki - przedstawiła wyniki audytu spółki oraz plan działania na najbliższy rok.

REKLAMA

Ostrowski Ekspres Inwestycyjny ruszył i nie zamierza się zatrzymywać! Ogłoszony został przetarg na kolejne już zadanie w ramach Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 roku – jest nim nowy oddział Domu Dziennego Pobytu na parterze Domu Katechetycznego przy ul. Raszkowskiej 39.

To inwestycja, która zostanie zrealizowana dzięki wsparciu banku Unii Europejskiej. Ostrów Wielkopolski jest pierwszym miastem w Polsce poniżej 100 tysięcy mieszkańców, które otrzymało szansę skorzystania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W sumie do naszego miasta trafi 110 milionów złotych, które w całości zostaną wykorzystane na miejskie inwestycje. Adaptacja parteru Domu Katechetycznego uzupełnienie systemu oczysz- i stworzenie tam Centrum trzeba nic budować. Mamy czania powietrza w kompo- Pobytu Dziennego to jedna duży Dom Katechetyczny, stowni, modernizacja systemu z nich. który jest wykorzystywany, odgazowywania kwatery 1/3, - W naszym mieście po- ale w części. Są pomieszczezmiany w organizacji prac wstanie kolejny oddział nia, które stoją puste. Pomysł, związanych z załadunkiem Domu Dziennego „Senior który się pojawił – stworzenia kompostowni, doposażenie Wigor”. Będzie to miejsce tutaj Domu Seniora - jest układu wentylacji i odpylania nie tylko integracji i opieki pomysłem w dziesiątkę – sortowni w bio-filtr, okreso- nad seniorami, ale przede zaznacza ks. prałat Witold we opróżnianie i czyszcze- wszystkim będzie tu także Szala, proboszcz parafii pw. nie zbiorników na odcieki i świadczona opieka pielę- św. Antoniego Padewskiego ścieki technologiczne oraz gniarska, rehabilitacyjna i w Ostrowie Wielkopolskim. wody opadowe, dążenie do fizjoterapeutyczna. Czujemy Placówka będzie zapewzmiany systemu zbierania się odpowiedzialni wobec niać możliwość pobytu dzienbioodpadów, modernizacja pokolenia, które budowało nego, co najmniej 8 godzin strefy przyjęcia odpadów w Ostrów Wielkopolski i chce- od poniedziałku do piątku. sortowni. my zapewnić mu bezpieczną Centrum zapewniać będzie Jedną z najważniejszych jesień życia – mówi Beata również możliwość spożycia planowanych decyzji, ale Klimek, prezydent Ostrowa ciepłego posiłku. pewnie też i najtrudniejszych Wielkopolskiego. - Planujemy zaadaptować do zrealizowania, będzie Realizacja zadania jest część parteru – 350 m² popozyskanie lokalizacji dla możliwa dzięki współpra- wierzchni użytkowej. Projekt nowej kwatery składowi- cy z ostrowską parafią pw. zakłada kompleksową moska i przeniesienie najbar- św. Antoniego Padewskie- dernizację tej części Domu dziej uciążliwej działalności. go i jej proboszczem, księ- Katechetycznego. Przede Spółka zamierza również dzem prałatem Witoldem wszystkim zostanie on dowywieźć znaczną cześć zale- Szalą. Parter budynku zosta- stosowany do potrzeb osób gających odpadów do innej nie udostępniony Miastu w starszych i osób z niepełnoinstalacji. Planowana jest ramach umowy bezpłatnego sprawnościami. Powstanie także zmiana systemu zbie- użyczenia. rampa z platformą, która Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim przy rania bioodpadów. będzie ten dostęp umożliNa jednym z naszych 2A zleci w roku 2020 kompleksowy remont wejść Prezydent Beata Klimekul. Harcerskiej wiać. Zostaną wymienione spotkań pojawiła się idea do budynku przy ul. Bajanowskiego 1 w Ostrowie Wlkp. ( 4 wejścia). zapowiedziała, że władze stworzenia miejsca spotkań wszystkie sieci: sieć wodno informacje wykonawczo-materiałowe są dostępne miasta i spółki spotkająSzczegółowe się dla osób starszych i niepeł- – kanalizacyjna, sieć elekna stronie internetowej: www.smsostrow.pl także z radą osiedla oraz z nosprawnych tryczna, zmodernizowana w centrum mieszkańcami osiedla Zacizostanie wentylacja. Termin składania ofertPodchwyciłem do dnia 06.07.2020r.jąDecyduje data wpływu do biura Zostanie Ostrowa. sze – Zębców. ANKA wymieniona stolarka Spółdzielni. należy składać w kopertach „Nie otwierać przed zarów– Oferty zaproponowałem, że niez dopiskiem Fot.: ARCHIWUM

Nowa prezes RZZO Marzena Wodzińska zaraz po objęciu stanowiska zapowiedziała, że w spółce przeprowadzony zostanie audyt. I tak też się stało. Audyt został przeprowadzony w październiku, a na początku listopada przedstawiono jego wyniki członkom Rady Nadzorczej. Jednym z problemów, z którym na ,,dzień dobry’’ przyszło się zmierzyć nowej prezes, to nieprzyjemny zapach, na który narzekają szczególnie mieszkańcy osiedla nr 7 Zacisze – Zębców. - Audyt odnosił się do konfiguracji, instalacji i eksploatacji instalacji oraz emisji generowanych przykrych zapachów dla otoczenia. Zlokalizowaliśmy problemy, które powodują produkcję przykrego zapachu – mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa. Podczas konferencji prasowej przedstawiono działania, jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie, by likwidować nieprzyjemny zapach. Do tych działań zaliczyć trzeba m.in.: ograniczenie ilości odpadów, ograniczenie magazynowania odpadów zawierających frakcję bio na zewnętrznym placu,

terminem komisyjnego otwarcia ofert”. Otwarcie ofertREKLAMA nastąpi w dniu 07.07.2020 r.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodę wyboru ofert lub unieważnienia przetargu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: - Tel. kom. 604 202 712 w godz. 1000 - 1800

Ze smutkiem przyjąłem o śmierci Panuinformację - biuro 62 592-13-87 w godz. 17

00

Włodzimierzowi Sosnowskiemu

śp. Stanisława FURMANKA wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy Animatora, założycielaskładają: i lidera kapeli FURMANY, niestrudzonego promotora regionalnego folkloru. Właściciele i pracownicy Tygodnika „Nasz Rynek” oraz firmy „Media i Komunikacja”

Cześć Jego pamięci! Paweł Rajski

Starosta Ostrowski

17 listopada 2020 nr 39 (717)

- 2000

no drzwiowa, jak i okienna. Powstanie tutaj bardzo dobrze zorganizowane miejsce dla naszych, ostrowskich seniorów – dodaje Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Seniorzy będą mogli korzystać z jadalni z funkcją sali spotkań, sali aktywności wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń, pomieszczenia klubowego wyposażonego w biblioteczkę, sprzęt RTV, szatni, pomieszczenia do terapii indywidualnej, do odpoczynku z miejscami do leżenia, pokoju opieki pielęgniarskiej, szatni, łazienki przystosowanej do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dwie toalety z prysznicami (krzesełkami i uchwytami), pomieszczeń kuchennych umożliwiających podgrzanie posiłków oraz pomieszczeń dla pracowników. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poza wykonaniem rampy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i zamontowanie podnośnika platformowego w przedsionku – przewidziano wiele innych usprawnień. Komunikacja wewnątrz

obiektu umożliwi poruszanie się niezależnie od stopnia sprawności. Jako ułatwienie dla osób niedowidzących, oznakowania wewnątrz budynku zostaną wykonane także w alfabecie Braille’a. W komunikacji przewidziano również kontrastujące kolory, które będą ułatwiać orientacje w przestrzeni. Natomiast w pomieszczeniach sanitarnych zastosowane zostanie oświetlenie uruchomiane przez czujniki ruchu. Koszt zadania jest szacowany na kwotę 1,8 mln złotych, z czego 1,6 mln złotych to prace budowlane, a 200 tys. złotych - pełne wyposażenie obiektu. Inwestycja ruszyła wraz z ogłoszeniem przetargu 4 listopada. Oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania można składać do 23 listopada. Prace modernizacyjne rozpoczną się po 4 stycznia 2021 roku. Koniec prac budowlanych zaplanowano na grudzień 2021 roku. Otwarcie Centrum Pobytu Dziennego przy ul. Raszkowskiej 39 odbędzie się w styczniu 2022 roku. ANKA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIP 622-19-66-916 REGON 001084223

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Harcerska 2A tel. (62) 592 13 87

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowie Wielkopolskim ul. Harcerska 2A

zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznych w budynkach Spółdzielni. Dokumentacja budynków do wglądu w siedzibie Spółdzielni: od poniedziałku do piątku, w godz. od 16.30 do 20.00, tel. 62/592 13 87 lub tel. kom. nr 604 202 712. Oferty można składać do 25.11.2020 r.


17 listopada 2020 nr 39 (717)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

OSTRÓW - Chcę podziękować za wielki wkład w budowanie marki, jaką jest Ostrów - mówi Beata Klimek, prezydent miasta

Nagrody Prezydenta z okazji Święta Miasta przyznane W tym roku uroczystości związane z obchodami Święta Miasta i Święta Niepodległości zostały odwołane ze względu na stan epidemii i obowiązujące obostrzenia. Doroczne nagrody zostały jednak przyznane. - Zawsze, z wielkim zaszczytem i ogromną przyjemnością, wręczałam w Święto Miasta Nagrody Prezydenta Ostrowa Wiel-

kopolskiego. Tak świętowaliśmy przed rokiem - wspólnie. Tym razem, niestety musieliśmy zaniechać uroczystego spotkania z nagrodzonymi. Jest mi z tego powodu niezwykle przykro. Chcę jednak podziękować każdemu z nich za wielki wkład w budowanie marki, jaką jest już Ostrów Wielkopolski! - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. ANKA

Fot. UM Ostrów (zdjęcie laureatów z ubiegłego roku)

Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego są przyznawane każdego roku ostrowianom, którzy swoją pasją, postawą, pracą zawodową lub społeczną rozsławiają miasto w kraju i poza jego granicami, a także działają aktywnie na rzecz społeczności lokalnej.

W tym roku nagrody otrzymali: Dagmara Adamcio, Inga Kanicka, Oliwia Klar, Olga Szlachta To czołowe zawodniczki KS STAL LA. Mimo młodego wieku posiadają już bardzo duże osiągnięcia w lekkiej atletyce. W bieżącym roku uczestniczki sztafety 4x100 m, która zwyciężyła w Mistrzostwach Polski U16, pobijając 46-letni rekord Polski. W ubiegłym roku zawodniczki sztafety 4x100 zdobyły mistrzostwo kraju, a przed dwoma laty zdobyły Mistrzostwo Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym. Dziewczyny mogą poszczycić się także osiągnięciami indywidualnymi.

Józef Balicki

Animator ostrowskiej kultury. Nauczyciel i instruktor tańca. Przez długie lata kierownik działu artystycznego w dawniejszym Ostrowskim Domu Kultury (obecnie OCK), organizator m.in. wielu edycji konkursów Biennale Fotografii w Technikach REMIS (organizowanego do dziś, obecnie konkurs fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu „REMIS”). Historia samego konkursu sięga lat 70., kiedy to Klub Miłośników Fotografii zainicjował serię wystaw oraz konkurs REMIS, który z biegiem czasu stał się wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim. Wieloletni ambasador Ostrowa Wielkopolskiego w przestrzeni partnerstwa międzynarodowego, uczestnik chóralnych spotkań w Bohum i Nordhausen. Aktywnie działający w kole przyjaźni Ostrów - Nordhausen. Zaangażowany społecznik, w tym na rzecz wsparcia dla dzieci pokrzywdzonych przez los, przez długie lata współpracował ze stowarzyszeniem „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”.

Ryszard Dolata

Pedagog, społecznik, działacz lokalny organizacji samorządowych i pozarządowych. Honorowy profesor oświaty. Członek Ministerialnej Komisji Programowej Specjalistycznych Przedmiotów Zawodowych. Autor i współautor podręczników, poradników, narzędzi badawczych do pomiaru efektywności wewnętrznej i zewnętrznej kształcenia zawodowego. Inicjator i organizator programu „Innowacyjne Wychowanie Młodzieży”, którego celem jest zainteresowanie uczniów problematyką wynalazczą w zakresie ochrony własności przemysłowej, technik twórczego myślenia oraz umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych. Wielokrotnie nagradzany za swoją systematyczną i konsekwentną pracę. Aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Stowarzyszenie OUTW konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach o zasięgu wojewódzkim i regionu Wielkopolski Południowej m.in. Forum Wielkopolskich UTW, w Kongresach UTW w Warszawie i Nowym Sączu, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie.

Janusz Jurek

W tym roku obchodzi 25 lat działalności artystycznej. Od ćwierć wieku zajmuje się projektowaniem graficznym, fotografią, animacjami, grafiką 3D oraz szeroko pojętymi nowymi formami twórczości wizualnej. Prowadzi „NEO - Studio Grafiki Użytkowej” w Ostrowie Wielkopolskim. Jego prace były prezentowane na wystawach m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Londynie, Szanghaju, Berlinie, Florencji, Bolonii, Monachium oraz wielu

innych miastach na całym świecie. Jego grafiki oficjalnie promowały Ceremonię The Games Awards 2016 w Los Angeles. Znalazły się na ekranie startowym najbardziej rozpoznawalnego na świecie programu graficznego Adobe Photoshop oraz Adobe InDesign. Jest pierwszym docenionym w ten sposób Polakiem, którego prace były eksponowane na tak globalną skalę w środowisku graficznym. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in. I miejsca w kategorii grafika 3D na Judgment Day Awards 2015 podczas Independent Festiwal of Creative Communication w Chorwacji. Jego prace znalazły się w finałach dwóch liczących się światowych konkursów graficznych: Celesta Prize i Lumen Prize. Autor projektu sztandaru Ostrowa Wielkopolskiego. Cały czas pracuje i tworzy w Ostrowie Wielkopolskim.

Marian Lamczak Zawodnik klubów Gwardia Wrocław i Stal Ostrów Wielkopolski w latach pięćdziesiątych XX wieku. Od 1972 roku (nieprzerwanie) aktywny, społeczny działacz klubu KKS Ostrovia. Współzałożyciel Klubu Towarzystwo Sportowe Ostrovia. Od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego członek zarządu klubu, jego wiceprezes i prezes. W okresie zarządzania przez niego poszczególnymi sekcjami w ramach KKS Ostrovia i zarządzania TS Ostrovia zawodniczki i zawodnicy zdobywali medale na Mistrzostwach Polski, reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy, bili rekordy Polski, byli powoływani do kadry narodowej czy też koszykarki grały w Ekstralidze Koszykówki Kobiet.

Marian Franciszek Nowak

Współzałożyciel (w 2005 roku) Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, w którym pełni funkcję prezesa. Podejmował i podejmuje szereg działań organizacyjnych, dzięki którym Stowarzyszenie jest widoczne w Ostrowie Wielkopolskim i szczyci się efektami swojej działalności w różnych dziedzinach: historycznej, kulturalnej, wystawowej, edukacyjnej oraz wydawniczej. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym „Rocznika OTG”, która to publikacja ukazuje się rokrocznie od 2006 roku. W 2016 roku pod jego redakcją ukazało się pomnikowe dzieło ostrowian - książka „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”. Zaangażowany w działalność społeczno-publiczną. Od lat wygłasza rocznicowe prelekcje historyczne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, dot. m.in. Powstania Warszawskiego, Powstania Wielkopolskiego, Kampanii Wrześniowej 1939 roku, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

Wiesław Okrój Zasłużony obywatel Ostrowa Wielkopolskiego, założyciel i wspólnik prężnie działającego Przedsiębiorstwa Promax sp.j. – wiodącego operatora sieci kablowej na terenie południowej Wielkopolski. W imieniu PROMAX odebrał (jako pierwszy w branży kablowej) Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”. Został także uhonorowany m.in. Złotą PIKE w kategorii „Operator”. Wieslaw Okrój jest także wspólnikiem lokalnej stacji - Telewizji Proart. Jego największą pasją jest energia odnawialna, którą realizuje budując elektrownie wiatrowe, farmę fotowoltaiczną, a także montując rozwiązania

proekeologiczne w firmie (pompy ciepła, solary, panele fotowoltaiczne). Dla pracowników po prostu „Szef”, a w rzeczywistości wizjoner realizujący swoje biznesowe marzenia i dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Człowiek z sercem na dłoni, wspiera między innymi: lokalny sport, ostrowski szpital, a w styczniu tego roku w imieniu Promax wylicytował złote serduszko podczas WOŚP.

Marcel Ponitka Wychowanek uczniowskich klubów sportowych Ostrowa Wielkopolskiego – UKS „Olimpijczyk”, UKS „Kasprowiczanka”. Wielokrotny reprezentant Kadry Narodowej rozgrywek młodzieżowych U16, U18, U20 oraz Kadry Narodowej i Seniorów. W roku 2013 otrzymał powołanie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego i reprezentował kraj w Europejskim Festiwalu Młodzieży Europy w Utrechcie (Holandia). Brał udział w międzynarodowych campach zorganizowanych dla 40 najlepszych zawodników Europy (Jordan Brand Classic, Uczestnik All Star Game campu Baketball Wothout Borders, Eurocamp Treviso 2017, Uczestnik NBA Global Camp Treviso 2018). Z drużyną GTK Gdynia w roku 2013 zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. W sezonie 2019/2020 jako zawodnik Stelmetu Zastalu Zielona Góra zdobył Mistrzostwo Polski Energa Basket Ligi, został Najlepszym Obrońcą Energa Basket Ligi oraz zadebiutował w rozgrywkach Rosyjskiej Ligi VTB. W rozpoczętym sezonie 2020/2021 razem z zespołem Zastalu Zielona Góra jest zdobywcą Superpucharu Energa Basket Ligi.

Sebastian Szostak Zwycięzca Łańcucha Herbowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zdobywca II miejsca w Finale Brązowego Kasku (zawody dla zawodników do lat 19). Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Wielkopolski oraz Młodzieżowy Drużynowy Mistrz Wielkopolski. 17-latek triumfował w cyklu Nice Cup w Toruniu. I to wszystko tylko w tym sezonie.

Arkadiusz Wiśniewski

Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od roku 1967. Od tego czasu prowadził głównie działalność instruktorską, miedzy innymi w roli organizatora turystyki, przodownika turystyki pieszej, przodownika turystyki górskiej i instruktora krajoznawstwa regionu. W latach 1973-1974 oraz 1976-1992 pełnił funkcję prezesa Klubu Górskiego „Jontek”. Za działalność w PTTK został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK (1986), Honorową Jubileuszową GOT z okazji 50-lecia Górskiej Odznaki Turystycznej, nadaną przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie. Wydał publikacje kronikarskie: Kronika PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 1951-2010, „W górach i piwnicy-Dwudziestopięciolecie Klubu Górskiego „Jontek” (1996), kronikę jubileuszową z okazji 30-lecia Klubu „Jontek”, Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” w Antoninie. Jest autorem pamiątkowych znaczków rajdowych na Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”. Obecnie jest redaktorem pisma krajoznawczego „Na Południu Wielkopolski” (od 2004) oraz autorem licznych tekstów i fotografii publikowanych w tym piśmie.


4

nformacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 listopada 2020 nr 39 (717)

OSTRÓW Narodowe Święto Niepodległości

To już 102. rocznica Władze Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci. Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe w Polsce, które obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku , zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, a przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

W tym roku Święto Niepodległości uczczono skromniej niż zwykle. Władze Ostrowa oraz powiatu złożyły wiązanki kwiatów i znicze w miejscach pamięci oraz wzięły udział w uroczystej mszy świętej w ostrowskiej konkatedrze. - W 14. rocznicę śmierci odwiedziliśmy także grób Wincentego Broniwój-Orlińskiego - naszego Honorowego Obywatela, człowieka niezwykle zaangażowanego w walkę o niepodległość i sprawy polskie - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. ANKA


Nasz Rynek

informacje

OSTRÓW Zestaw do działań poszukiwawczo – ratowniczych

AGLOMERACJA

WIELKOPOLSKA będzie 2700 łóżek

,,Szyty na miarę”,

Fałszywe SMS-y

Więcej łóżek

17 listopada 2020 nr 39 (717)

pierwszy tego typu w Polsce Ratownicy Stowarzyszenia ,,Szukamy i Ratujemy’’ wzbogacili się o nowy pojazd – Mobilny Zestaw Poszukiwawczo-Ratowniczy – przyczepę zbudowaną specjalnie przez firmę Jegger z myślą o prowadzeniu długotrwałych działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Pomysł przyczepy pojawił się w lutym br., kiedy po pracy w ciężkich warunkach pogodowych, wolontariusze, strażacy, policjanci wracali zmarznięci, przemoknięci. po poszukiwaniach zaginionej osoby. Wtedy członkowie stowarzyszenia rozpoczęli poszukiwania firmy, która pomoże im zrealizować marzenie. Marzenie, dzięki któremu uczestnicy akcji będą posiadać zaplecze, w którym napiją się ciepłej herbaty, zjedzą ciepły posiłek, a użyty sprzęt – latarki i radiotelefony - będą mogły zostać naładowane. Na apel odpowiedziała firma Jegger, której właściciel, projektanci i pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby projekt spełniał najwyższe normy – z myślą o użyciu w najtrudniejszych warunkach. Wzmocniona konstrukcja i specjalne opony, zbiornik na wodę, zbiorniki na paliwo, maszty oświetleniowe, akumulator o dużej pojemności, podświetlenie każdej półki, dodatkowe osłony przed wiatrem, opadami deszczu/ śniegu – to inicjatywa, która wyszła ze strony firmy. - Na początku były rysunki tworzone podczas rozmów, szkice, potrzeby. Później poszliśmy krok dalej i pojawił się projekt, który zaczął już przypominać finalny pojazd. W trakcie wielu rozmów i spotkań opracowaliśmy końcowy efekt - mówi Łukasz Kasperkowiak, właściciel firmy Jegger. W przyczepie znajdują się dwa agregaty prądotwór-

cze – do zasilania sztabu oraz zaplecza ratowników. Posiada specjalnie przygotowane miejsce, w którym sprzęt do ratownictwa wodnego po akcji może wyschnąć. Na wyposażeniu znajduje się sprzęt specjalistyczny – m. in. termowizja, noktowizor czy lampy do oświetlenia miejsca zdarzenia. Nie zabrakło części medycznej – torby ratowniczej, deski ortopedycznej, a także ubrań chroniących przed osobą zakażoną koronawirusem. Zapleczem dla ratowników jest namiot, stoły, a także wojskowe racje żywnościowe i zapas wody do picia. Tak powstał pierwszy w Polsce, profesjonalny projekt tego typu, stworzony specjalnie dla Stowarzyszenia ,,Szukamy i Ratujemy’’ oraz dostosowany do specyfiki działań poszukiwawczo-ratowniczych. Konstrukcja obejmuje zestaw, który pomoże jeszcze sprawniej i efektywniej nieść pomoc osobom zaginionym. - Bardzo jestem wdzięczny, że daliście nam szansę brania udziału w tym przedsięwzięciu. Jesteśmy

- jako firma - pełni uznania do tego, co robicie, jak się angażujecie. Stąd pomysł, żeby zrobić przyczepę naprawdę profesjonalną, dostosowaną do waszych potrzeb - mówi właściciel firmy Jegger. Mobilny Zestaw Poszukiwawczo - Ratowniczy w postaci przyczepki przyczyni się do wzmocnienia grupy, do zwiększenia szans na odnalezienie osób zaginionych. - Gdy ponad pół roku temu zgłosiliśmy się do firmy Jegger, zakładaliśmy, że wyjdziemy z małą, płaską przyczepką. To był wtedy szczyt naszych marzeń. Nie spodziewaliśmy się takiego zaangażowania i poświęcenia ze strony firmy Jegger. Właściciel i pracownicy okazali nam niezwykłe wsparcie, w postaci profesjonalnego zestawu, który jest niepowtarzalny, specjalnie przygotowany pod kątem specyfiki poszukiwań. To niewiarygodne - mówi Błażej Busza, szef Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej ,,Szukamy i Ratujemy”. ANKA

Fałszywe SMS-y z prośbą o dopłatę stały się stałym procederem przestępców. Oszuści ciągle wymyślają nowe pomysły. Teraz wykorzystują pandemię, pisząc w treści wiadomości o konieczności dodatkowej opłaty za dezynfekcję paczki! Oszuści internetowi wymyślają coraz to nowsze sposoby, by uzyskać dostęp do naszych danych, które później wykorzystują do kradzieży środków zgromadzonych na kontach bankowych. Jednym z takich sposobów jest wysyłanie niepozornie wyglądającej wiadomości SMS Przestępcy, podszywając się pod różnego rodzaju portale ogłoszeniowe, czy też firmy kurierskie wysyłają do przypadkowych osób wiadomość z prośbą o dopłacenie niewielkiej kwoty do zamówionej przesyłki. Oszuści ciągle wymyślają nowe pomysły dotyczące treści SMS-a, chcąc stworzyć wrażenie legalności takiej wiadomości. Wykorzystują nawet pandemię, aby oszukać więcej osób. Dodatkowa opłata ma wynikać m.in. z przekroczenia wagi paczki, jej dezynfekcji lub dopłaty do kosztów wysyłki. Do sms-a dołączony jest zawsze link, który ma ułatwić dokonanie płatności. W rzeczywistości przekierowuje on na fałszywą stronę banku lub pośrednika płatności. Gdy próbujemy się na niej zalogować, oszuści przechwytują nasze dane do bankowości elektronicznej. Policja apeluje, aby nie odpowiadać na SMS-y oraz wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia. Tym bardziej jeżeli skłaniają nas do płatności za usługi bądź różnego rodzaju zaległości. Nie wchodźmy na załączone do nich linki. Pamiętajmy, że informacje na temat ewentualnego zadłużenia lub konieczności dokonania dodatkowej płatności zawsze możemy sprawdzić w biurze obsługi klienta firmy, która żąda dokonania takie wpłaty. W każdym przypadku, gdy chodzi o nasze pieniądze, stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Dokonując płatności poprzez bankowość elektroniczną, zawsze należy zalogować się bezpośrednio na stronie swojego banku. Nie wchodźmy na dołączone do wiadomości linki i nie logujmy się przez nie na swoje konto. ANKA

www.naszrynek.pl

5

W Wielkopolsce tworzone są kolejne łóżka dla pacjentów z koronawirusem. To odpowiedź na ostatnie wzrosty zakażeń odnotowane w województwie.

Z końcem listopada baza łóżkowa ma wynieść blisko 2700 łóżek. W Poznaniu dodatkowe 60 łóżek utworzy szpital MSWiA – nie będzie on jednak w całości szpitalem COVID-owym i dalej będzie udzielał innych świadczeń. Obecnie do dyspozycji pacjentów z koronawirusem w Wielkopolsce jest 2331 łóżek, z czego 724 jest wolnych. W przypadku łóżek respiratorowych zajęte są 122 z 235. Kolejne zakażenia sprawiają, że wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podejmuje decyzje związane z rozszerzaniem bazy łóżkowej na terenie województwa. Wśród wszystkich placówek w Wielkopolsce największą liczbę pacjentów z COVID-19 przyjmują szpitale w Poznaniu (460 łóżek), Wolicy (120 łóżek), Słupcy (178 łóżek), Rawiczu (100 łóżek), Środzie Wielkopolskiej (124 łóżka), Grodzisku Wlkp. (61 łóżek) czy Ostrzeszowie (83 łóżka). Wiele szpitali powiatowych dysponuje wydzielonymi oddziałami, w których znajduje się od kilku do kilkudziesięciu łóżek dla pacjentów z koronawirusem. W przypadku szpitala MSWiA w Poznaniu dyrektor placówki dr n. med. Witold Pstrąg -Bieleński poinformował wojewodę wielkopolskiego

Łukasza Mikołajczyka o gotowości utworzenia w ograniczonym zakresie miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Efektem rozmów jest decyzja wojewody, zgodnie z którą w szpitalu MSWiA utworzonych zostanie 60 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 15 respiratorowych. Szpital łącznie dysponuje 147 łóżkami i utrzyma część dotychczas świadczonych usług. – Szpital miejski im. Józefa Strusia jest niemal w całości wypełniony, dlatego zależy nam na poszerzeniu bazy łóżkowej dla mieszkańców Poznania. Niestety, w stolicy Wielkopolski notujemy sporo zakażeń, stąd w konsultacji z dyrektorem szpitala i Narodowym Funduszem Zdrowia podjąłem decyzję o utworzeniu w szpitalu MSWiA 60 miejsc covidowych, utrzymując równocześnie działalność w zakresie hematologii – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Zaznacza on także, że wraz z końcem listopada w Poznaniu ma ruszyć szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich. - Docelowo szpital pomieści 597 łóżek z dostępem do tlenu, w tym 48 łóżek intensywnej terapii z dostępem do respiratora - dodaje wojewoda. ANKA


6

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 listopada 2020 nr 39 (717)

CHYNOWA

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail:

zeusostrow@onet.pl NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA BIEGI Wspólny trening ostrowskich biegaczy

Biegali dla Niepodległej W związku z trwającą epidemią tegoroczny 58. Bieg Republiki Ostrowskiej został odwołany. Biegacze z Ostrowa uczcili jednak Narodowe Święto Niepodległości wspólnym treningiem. Z inicjatywy ostrowskich klubów biegacze spotkali się 11 listopada na stadionie przy Szkole Podstawowej nr 1, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości, wspólnym treningiem. W treningu uczestniczyli biegacze z ostrowskich klubów: KS ICE MAT Team Ostrów Wielkopolski, KS STAL ,,LA” Ostrów Wielkopolski, KS Maraton

Ostrów Wielkopolski, Klub Sportowy Fabryka Biegania, Klub Biegacza Czarne Wilki oraz Night Runners Ostrów Wielkopolski. - To piękny sposób upamiętnienia idei Biegu Republiki w roku, w którym musieliśmy zrezygnować z naszego tradycyjnego biegu - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. ANKA


17 listopada 2020 nr 39 (717)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Stanisława Furmanka Wielkiego mistrza, który umiłowanie do kultury i muzyki rozumiał jako ciężką pracę dla jej rozwoju i pomyślności.

Odejście tak znamienitej osoby napełnia nas wszystkich żalem i smutkiem. Jego śmierć to nieodżałowana strata dla kultury Gminy Ostrów Wielkopolski, której bez wątpienia był bezcennym filarem. Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim, których dotknęła śmierć śp. Stanisława Furmanka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach. DZIĘKUJEMY. Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Śniegowski Przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski wraz z Radnymi

Antoni Hadryś z-ca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Dariusz Pryczak Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski oraz pracownicy Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski

ZAKŁADY GRAFICZNE W Ostrowie Wielkopolskim ul. Olsztyńska 3 tel./fax 62 738 54 03 kom 606 26 77 02 e-mail: drukarniaps@drukarniaps.pl BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

BETON NA TELEFON 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640 www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

wizytówki o d do książki

od


z powiatu

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Tel. 600 185 Młynów 1, Ostrów Tel.907 600-185-907

OKNA ROLETY DRZWI Krzysztof Siałkowski 63-405 Sławin 2

tel/fax: (62) 738-30-08 tel. kom. 509-688-469

email: oknaoknobud@wp.pl

moskitiery żaluzje roletki parapety bramy

Firma w Ostrowie Wielkopolskim zatrudni spawacza TIG z doświadczeniem

Kontakt: Tel: 62 591 98 00, 62 591 98 01 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic pomiary wilgotności

dry.max@wp.pl

518 300 586

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

17 listopada 2020 nr 39 (717)

POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTROWSKI Inwestycja za ponad 1 mln 130 tys. złotych

Chryzantemy na rynku Na raszkowskim rynku, przy pomnikach oraz na rabatach, pojawiły się chryzantemy, które gmina nieodpłatnie pozyskała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwiaty zostały przekazane w ramach rządowego programu pomocy sprzedającym, którzy ich nie sprzedali w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odkupili od producentów i sprzedawców kwiaty oraz rośliny, które byłyby sprzedawane w okolicach Wszystkich Świętych przed cmentarzami. Akcja została w calości zrefundowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina złożyła wniosek w AMIR i bez żadnych kosztów otrzymała chryzantemy, które zdobią rynek. ANKA

POWIAT OSTROWSKI

Jak Ignacy Klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie bierze udział w kolejnej edycji programu naukowego ,,Być jak Ignacy’’. Celem tego programu jest zdobywanie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych poprzez doświadczenia oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W tym roku akcja startuje pod hasłem ,,Nauka to przyszłość’’. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak: energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. ANKA

OSUSZANIE BUDYNKÓW

Nasz Rynek

Sala wiejska gotowa Szczegółowe odbiory techniczne zakończyły trwającą wiele miesięcy gruntowną rozbudowę sali wiejskiej w Sadowiu. Wszystkie koszty w wysokości ponad 1 mln. 130 tys. zł pokrył budżet gminy Ostrów Wlkp.. Sala wiejska w Sadowiu stała już od lat, ale już od dawna przestała spełniać swoją zasadniczą funkcję. Władze Gminy Ostrów Wielkopolski przychyliły się więc do wniosków okolicznych mieszkańców i sołtys Sadowia Katarzyny Bogusławskiej oraz pobliskiego Wtórku, Ryszarda Ryfy i podjęły decyzję o gruntownej modernizacji całego obiektu. Podczas prac sala wiejska w Sadowiu zmieniła się niemal nie do poznania. Dobudowane zostały nowe pomieszczenia, a te już istniejące gruntownie zmodernizowano. Podłogi wyłożono estetycznymi płytkami, ściany zostały wyrównane i pomalowane na biało. Powstało nowe pomieszczenie chłodni, powiększona została kuchnia. Pojawiły się dodatkowe pomieszczenia socjalne, nowe łazienki i nowoczesna, większa kuchnia. Podczas budowy zastosowano nowy system centralnego

ogrzewania i system wentylacji mechanicznej do odzyskiwania ciepła z powietrza dla całego obiektu. Dotąd szary budynek po zakończeniu inwestycji zyskał jasne, brązowe barwy. Przed budynkiem gotowy jest już także podjazd dla osób niepełnosprawnych, którego dotąd nie było. Zmieniło się także wejście na salę, które będzie teraz przestronne i jasne. Na rozbudowie zyskała także sąsiednia OSP Sadowie.

W ramach prac wymieniona została brama wjazdowa do remizy. Nowa sala wiejska w Sadowiu jest przeznaczona na około 150 osób. Korzystać z niej będą też mieszkańcy okolicznych miejscowości: z Parczewa, Wtórku, a nawet z Ostrowa. Na tę dużą, kompleksową inwestycję Gmina Ostrów Wielkopolski przeznaczyła z budżetu 1 milion 130 tys. zł. Świetlica będzie jeszcze potrzebować odpowiedniego wyposażenia. JW

POWIAT OSTROWSKI Budowa zakończy się we wrześniu 2021 rok

Nowa świetlica w Michałkowie W Michałkowie powstanie świetlica wiejska z prawdziwego zdarzenia. Budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej ponad 200 m2 . Mieszkańcy do swojej dyspozycji będą mieć wielofunkcyjną salę dla maksymalnie 50 osób wraz z częścią gospodarczo – sanitarną. Znajdą się w niej: toaleta damska (dostosowana dla osób niepełnosprawnych), męska, szatnia, kuchnia, pomieszczenie magazynowe i socjalne oraz kotłownia. Budowa ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

Pieniądze w całości pochodzić będą z budżetu gminy. - Mieszkańcy Michałkowa od 5 lat korzystali z tymczasowego rozwiązania. Zależało nam, by choć w jakimś stopniu rozwiązać brak pomieszczeń do wspólnych spotkań. Przetarg na budowę nowej świetlicy ogłosiliśmy w połowie października. Kilka dni temu odbyło się otwarcie ofert. W sumie zgłosiło się 11 firm. Teraz trwa wybór

najkorzystniejszej z nich - tłumaczy zastępca wójta Antoni Hadryś. W 2016 roku gmina Ostrów Wielkopolski kupiła nieruchomość od Agencji Nieruchomości Rolnych, na której stał wiekowy budynek starej świetlicy wiejskiej. Stan obiektu był w katastrofalnym stanie i groził zawaleniem. We wrześniu 2018 roku świetlica została wyburzona, a teren uporządkowano. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Akcja poboru krwi w Rososzycy

Zebrano blisko 19 litrów najcenniejszego leku W Rososzycy odbyła się trzecia w tym roku akcja poboru krwi organizowana przez Klub HDK PCK „STRAŻAK” w Sieroszewicach oraz OSP Rososzyca i Grupę Charytatywną przy parafii św. Marka w Rososzycy. Pomimo panującej pandemii na wcześniejsze ogłoszenie o akcji zgłosiły się 53 osoby. Po badaniu lekarskim oraz określeniu ilości hemoglobiny we krwi do poboru krwi zostało zakwalifikowanych 42 krwiodawców. Dało to łącznie 18,900 litrów tego najcenniejszego leku. Wśród nich byli prezesi OSP Westrza – Wojciech Andrzejewski i OSP Rososzyca – Szymon Kloński oraz członek Zarządu Klubu „Strażak” Michał Grajek ze Sławina. Nie zabrakło również kobiet, z których 8 oddało krew. Po raz pierwszy ten życiodaj-

ny lek oddały 3 osoby. Tradycyjnie najwięcej krwiodawców było z OSP Rososzyca – 12 osób, OSP Latowice – 9 osób i OSP Westrza – 6 osób. Wśród oddających krew rozlosowano upominki ufundowane przez Urząd Gminy Sieroszewice, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Handlowe ALKO Jakub Bocheński z Ostrowa Wielkopolskiego. Nad sprawnym losowaniem czuwała Daria Kupajska – sekretarz Klubu. Akcję obsługiwał zespół z RCKiK w Kaliszu Oddział Terenowy w Ostrowie. ANKA

FOT.: ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

FOT.: ARCHIWUM

8


17 listopada 2020 nr 39 (717)

z powiatu

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

POWIAT OSTROWSKI Kostiumy dla ośmiu par z zespołu „Przygodzice” POWIATOSTROWSKI

Wystrojeni jak Biskupianie

Kolejne zniszczenia

O komplet nowych kostiumów dla ośmiu par z Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” wzbogacił się pielęgnujący lokalne tradycje Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Fot.:Tomasz Wojtasik

Ten zakup sfinansowano dzięki dotacji z projektu „EtnoPolska 2020”, łączącego kulturę i społeczeństwo, oddolną działalność, oddolne inicjatywy. Program był dedykowany samorządom i instytucjom kultury. Choreograf zespołu Agata Niedzielska przekonuje, że zakup strojów biskupiańskich, a tym samym poszerzenie repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” o tańce i przyśpiewki z tego regionu, znacząco wpłynie na atrakcyjność formacji. - Zespół to nie tylko nauka tańca czy śpiewu, ale również okazja do przymierzenia elementów strojów ludowych - mówi Agata Niedzielska. -

Kiedy zakładamy normalne ubranie - spodnie, sukienkę itd. - trochę jesteśmy zasmuceni, przygarbieni, ale jak taki strój zakładamy, każdy od razu się prostuje i uśmiecha. Ta energia, kolory, to jest to. Przepiękne stroje z regionu

Biskupizny trafiły do Przygodzic w minionym tygodniu. Przy tej okazji tancerzy z Przygodzic zaznajomiono z historią biskupiańskiej kultury ludowej oraz nazewnictwem poszczególnych elementów stroju, a także sposobem ich ubierania. TW

POWIAT OSTROWSKI Uhonorowano 38 uczniów z gminy Raszków

Stypendia dla uzdolnionych Po raz kolejny zostały przyznane stypendia dla uzdolnionych uczniów Gminy i Miasta Raszków. Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w roku szkolnym 2019/2020 w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum: 5,6 - w szkole podstawowej w klasach IV-VI oraz 5,3 - w szkole podstawowej w klasach VII-VIII. Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane jeden raz w roku szkolnym.

Młodzież otrzymała odpowiednio 500 zł lub 800 zł. W tym roku uhonorowano w ten sposób 38 uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wysoką średnią ocen. Listy gratulacyjne otrzymali również ich rodzice. Nagrodzeni uczniowie Szkoła Podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie: Julia Bizan, Kacper Kaźmierczak, Bartłomiej Rudowicz, Patryk Chmura, Łukasz Hajdziony, Norbert Orłowski, Weronika Suplicka, Lena Kocińska, Krzysztof Łuszczek, Zofia Wojtczak, Tobiasz Borkowski, Miłosz Czubak, Michał Mielcarek, Wiktoria Denkiewicz, Paweł

Obsadny, Julia Pela, Agata Gawron, Eryka Kasałka, Szymon Nowacki, Agnieszka Stefańska, Michał Szczęsny; Szkoła Podstawowa w Radłowie: Marcin Jaskuła, Cyprian Pawłowski, Kacper Wróbel, Zuzanna Klońska, Igor Pawłowski, Cezary Uciechowski, Oliwier Wawrzyniak, Oliwia Pinkowska; Szkoła Podstawowa w Ligocie: Wojciech Dwornikowski; Zespół Szkół w Korytach: Nikola Parysek, Emilia Stróżyńska, Alan Świerkowski, Joanna Kryszczak; Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym: Jakub Horyza; Szkoła Podstawowa w Bieganinie: Laura Kuczyńska, Wiktoria Wiertelak, Oliwia Pera. ANKA

Park Natury w Odolanowie po raz kolejny padł łupem wandali. Nieznani sprawcy szóstego listopada połamali ławki znajdujące się wokół fontanny Neptuna. Jednak to, co stało się dwa dni później, przeszło wszelkie pojęcie. Oprócz zniszczenia ławek, chuligani postanowili wrzucić je do fontanny wraz z dużą ilością kamieni, które okalały okoliczny skalniak z kwiatami. Zdewastowano także ławki w „altance miłości’’, a część desek wrzucono do okolicznego stawu. Wandale nie oszczędzili także płotu wokół placu zabaw. Pracownicy, którzy dbają o utrzymanie porządku w Parku Natury, poinformowali również o próbach włamania do szopki, w której trzymają narzędzia do pracy. - Niszczenie mienia w Parku Natury to temat, który regularnie nagłaśniamy jednak, jak na razie oprawcy niewiele sobie z tego robią. W październiku ubiegłego roku zerwali instalację odgromową zainstalowaną na dachu wigwamu - mówi Marian Janicki, burmistrz Odolanowa. Burmistrz Gminy i Miasta w Odolanowie wyznaczył nagrodę w wysokości 1000 zł za wskazanie sprawców aktów wandalizmu. ANKA

TARTAK

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

transport gratis

kom. 605 685 597, 667 710 415

HYDRAULIK TANIO! Tel.606-883-188

USŁUGI

ELEKTRYCZNE MONTAZ INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNYCH Jakub Szymczak

tel. 665 716 616 NIP 621 183 25 74

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

POWIAT OSTROWSKI Inwestycja kosztowała 24 tysiące złotych.

Sami wyremontowali strażnicę Warto dodać, że w prace oraz w pozyskanie pieniędzy zaangażowali się także mieszkańcy Topoli Małej, którzy przyłączyli się do wspólnej akcji oddawania złomu. Pozyskane w ten sposób środki zostały przekazane na remont. Pozostała kwota pochodziła z budżetu własnego, funduszu sołeckiego oraz ze środków budżetu gminy Ostrów Wielkopolski. ANKA

FOT.: ARCHWIUM

Druhowie z Topoli Małej własnymi siłami wyremontowali strażnicę. W Topoli Małej zakończył się remont strażnicy. Wnętrze nabrało nowego pięknego wyglądu. Został wyrównany i ocieplony sufit, ściany wyłożono płytkami, część otynkowano. Na podłodze została położona posadzka żywiczna. Wymieniona została także instalacja elektryczna. Inwestycja kosztowała 24 tys. złotych. Większość prac wykonali druhowie.

9

PANELE, DRZWI, LISTWY, PODŁOGI DREWNIANE, SZTUKATERIA, KLEJE, DESKI TARASOWE OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL.KALISKA 47 w budynku

TEL. 530 434 190


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 listopada 2020 nr 39 (717)

Wiadomości sportowe 27-letni Oliver Berntzon został żużlowcem Arged Malesa TŻ Ostrovia na sezon 2021. Szwed jest uczestnikiem cyklu Grand Prix 2021. FOT.: . ARCHIWUM

W przypadku Olivera Berntzona można przytoczyć powiedzenie, że co się odwlecze, to nie uciecze. Filigranowy Szwed już w poprzednim okresie transferowym był na celowniku Ostrovii i chciał startować w tym klubie. – Wówczas jednak na drodze stanął ważny kontrakt w Gnieźnie. Po roku już nic nie stało na przeszkodzie, by wrócić do rozmów i starty Olivera w Ostrowie staną się faktem – podkreśla trener Mariusz Staszewski. – Cieszymy się z pozyskania uczestnika Grand Prix. Rzadko w przeszłości bywało, żeby aktualny żużlowiec, który ściga się w cyklu SGP, startował w Ostrowie. Oliver Berntzon chciał jeździć w Ostrowie, a my go również widzieliśmy w naszym klubie. Dziękujemy serdecznie za pomoc w zakontraktowaniu Szweda braciom Janowi i Andrzejowi Garcarkom z Auto Partner Garcarek Mercedes z Ociąża – dodaje Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrovia. Oliver Berntzon w przeszłości w lidze polskiej startował w klubach z Piły, Gdańska, Daugavpils, Opola, a od 2017 roku cztery kolejne sezony spędził w Gnieźnie. – Z Gnieznem rozstaję się w dobrej atmosferze. To były dobre cztery lata dla mnie. Potrzebował jednak zmiany. Uznałem, że warto jeździć na domowym torze, który po prostu lubię. Nie jest tajemnicą, że nie przepadałem za owalem gnieźnieńskim, natomiast kocham ścigać się w Ostrowie. Zawsze, gdy tu przyjeżdżałem, notowałem dobre występy. Po prostu bardzo pasuje mi ten tor – podkreśla 27-letni żużlowiec. Ostatnie dwa sezony w Gnieźnie Berntzon miał udane. Ustabilizował formę na poziomie średniej około 2 punktów na bieg. W 2019

roku miał średnią biegową 1,980, a miniony sezon zakończył z przeciętną 2,017 na 13. miejscu wśród żużlowców eWInner 1. Ligi. Co ciekawe, miał zdecydowanie lepszą średnią wyjazdową 2,233 niż domową 1,793. Z ostrowskim klubem związał się także Patrick Hansen. Ma 22 lata i jeszcze przez dwa sezony będzie spełniał wymóg regulaminowy zawodnika do lat 24. Patrick Hansen, który ma mechanika z Ostrowa i mieszkał dotąd w naszym mieście, podpisał kontrakt na sezon 2021 z Arged Malesa TŻ Ostrovia. Patrick Hansen w polskiej lidze reprezentował barwy klubu z Krosna i Rzeszowa. W sezonie 2017 był wypożyczony z Lublina do Kolejarza Opole. Był także finalistą IMŚJ w 2019 roku. – Chciałem przejść do pierwszej ligi jeszcze zanim odjechałem całkiem niezły sezon w drugiej lidze w Rzeszowie. Nie ukrywam, że przepis o zawodniku do lat 24 ułatwił mi poszukiwanie klubu w eWinner 1. Lidze. To dla mnie ogromna szansa, którą postaram się wykorzystać. Mamy w Ostrowie fajny zespół i choć wiem, że liga będzie bardzo mocna, to liczę, że pokusimy się o awans do play-offów – mówi Duńczyk, który w barwach rzeszowskiego klubu uzyskał przeciętną prawie 2 punktów na bieg. Patrick Hansen skierował także kilka słów specjalnie do kibiców Ostrovii. – Przede wszystkim wierzę, że na wiosnę zobaczę stadion wypełniony po brzegi kibicami, że nie będzie już pandemii koronawirusa i wszyscy spotkamy się na meczach. Jestem podekscytowany faktem, że będę jeździł teraz dla klubu z Ostrowa, który jest moim drugim domem. za tzostrovia

KOSZYKÓWKA Stali zabrakło strzelb.

Stadion przyjazny niepełnosprawnym

Nieudany debiut w nowej hali

Podpisano właśnie umowę z ostrowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego na dostawę i montaż windy osobowej. Zadanie to jest elementem przebudowy obiektu, jednej z inwestycji Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. - Dostosowanie Stadionu Miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważne. Chcę, by każdy, w równym stopniu i bez przeszkód, mógł korzystać z tego obiektu. Miejsce miłośników żużla podczas meczów jest na trybunach – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana z ostrowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 19 kwietnia 2021 roku. Koszt zadania to niespełna 154 tys. złotych. - Winda ma zostać zlokalizowana na trybunie głównej Stadionu Miejskiego. Jesteśmy spokojni o realizację tego zadania. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego odpowiadało za modernizację tego obiektu w ostatnich latach, więc dobrze go zna – zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to część większego zadania, realizowanego w ramach Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 roku. za TŻ Ostrovia

LEKKOATLETYKA

Na obozie kadry Natalia Benedykcińska ze Stali LA Ostrów powołana na obóz reprezentacji Polski w skoku w dal w Zakopanem. Natalia po znakomitych ostatnich sezonach, gdzie zdobywała kolejne medale mistrzostw Polski w skoku w dal została powołana do reprezentacji Polski. Na obozie w Zakopanem przebywa wraz z czołowymi skoczkiniami w kraju - Joasią Kuryło z AZS Wrocław mistrzynią Polski seniorek, Magdą Zebrowską - AZS AWF Katowice - wicemistrzynią Polski seniorek, Roksaną Jędraszak - MKL Jarocin - wicemistrzynią Polski juniorek. Ostrowianka w tym roku została halową mistrzynią Polski U23 i wicemistrzynią Polski U23 na stadionie. ANKA

Koszykarze Arged BMSlam Stal w pierwszym meczu rozegranym w nowej hali przegrali z Astorią Bydgoszcz 78:86. Nikt nie ma wątpliwości, że gracze Stali bardzo chcieli rozpocząć ligową przygodę w Arenie Ostrów od zwycięstwa. Serce na parkiecie na pewno zostawił Jakub Garbacz, którego wspierał jak tylko mógł Josip Sobin. Gra tej dwójki mogła się podobać. W sumie zdobyli 44 punkty, czyli o dziesięć więcej niż pozostali gracze ,,stalówki’’ – 34 punkty. Niestety po raz kolejny, gdy mecz nie układa się po myśli ostrowian, bardzo szybko irytuje się Taurean Green, który zamiast skupić się na grze, rozpoczyna dyskusje z sędziami. W spotkaniu z Astorią im więcej dyskutował, tym więcej popełniał błędów. Ale oczywiście nie można całej winy zrzucić na niego. Na parkiecie musiał spędzić ponad 34 minuty, gdyż Łukasz Majewski nie miał do swojej dyspozycji drugiego rozgry-

FOT. BM SLAM STAL

Nowe twarze

SPORT

wającego. James Florence jest kontuzjowany i oglądał pojedynek z ławki rezerwowych. Szkoleniowiec Stali nie mógł także skorzystać z usługi Carla Lindboma, który ma problemy z bólem pleców. Brak tego wysokiego koszykarza był bardzo widoczny. Nie dość, że trenerowi brakowało gracza do rotacji, to jeszcze rywale wykorzystywali na każdym kroku swoją przewagę wzrostu pod koszami i skalali ostrowianom po głowach. Słabo zagrał Marcin Dymała i Szymon Ryżek. Okazało się, że

żaden z nich nie jest gotowy, by pociągnąć grę drużyny. Póki co, to dla nich zbyt trudne zadanie. - Niektórzy gracze zostali w szatni i nie byli skoncentrowani na meczu – powiedział po spotkaniu Łukasz Majewski, trener BM Slam Stal. Teraz trzeba jak najszybciej wyciągnąć wnioski z tego przegranego pojedynku i ostro zabrać się do pracy. Przed graczami Stali kolejne ważne mecze, w których trzeba ostro walczyć o ligowe BIN punkty.

Wynik:

Arged BMSlam Stal Ostrów - Enea Astoria Bydgoszcz 78:86 (27:17, 15:26, 15:27, 21:16) Stal: Jakub Garbacz 30, Josip Sobin 14, Chris Smith 13, Taurean Green 7, Marcin Dymała 4, Shawn King 3, Szymon Ryżek 2, Marcin Pławucki 2. Astoria: Corey Sanders 21, Markus Loncar 15 (13 zb), Jakub Nizioł 13, Tomislav Gabrić 13, Michał Chyliński 12, Łukasz Frąckiewicz 6, Michał Aleksandrowicz 4, Michał Krasuski 2, Adrian Sobkowiak 0, Dorian Szyttenholm 0.

KOSZYKÓWKA Klub szuka nowego gracza

Kontuzja kapitana Kapitan Stali James Florence nabawił się kontuzji w trzeciej kwarcie meczu z Polskim Cukrem Toruń. Niestety, okazała się ona poważniejsza niż początkowo przypuszczano. Amerykanin początku sezonu nie zaliczył do udanych. Miał spore kłopoty, by złapać właściwy rytm gry. Podczas ligowych spotkań podejmował wiele błędnych decyzji, ale cały czas mógł liczyć na wsparcie trenera Łukasza Majewskiego. Powoli, z meczu na mecz, prezentował się coraz lepiej. W pojedynku z drużyną z Torunia zagrał już bardzo dobrze. W ciągu 15 minut zdobył 19 punktów, mając fantastyczną skuteczność z gry – 71,4 proc. Do tego dorzucił 4 asysty, 2 zbiórki i 1 blok. I trzeba uczciwie powiedzieć, że nie grał samolubnie, a dla drużyny. Decydował się na indywidualne akcje, gdy rzeczywiście zespół tego potrzebował. Niestety, pod koniec trzeciej kwarty meczu z Polskim Cukrem opuścił parkiet z wyrazem bólu na twarzy. Kontuzja okazała się poważna.

FOT. BM SLAM STAL

ŻUŻEL Berntzon i Hansen w Ostrovii

Ostrowski klub wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym czytamy: ,,Niestety, nie mamy dla Was dobrych wieści o stanie zdrowia Jamesa Florence’a. W trakcie sobotniego meczu z Polski Cukier Toruń nasz kapitan nabawił się kontuzji. Przeszedł w ostatnich dniach kompleksowe badania, które wykazały zerwanie przywodziciela długiego.

W najbliższych dniach James przejdzie zabieg operacyjny w klinice SPORTO’’. To oznacza, że ostrowskiego zawodnika czeka długa, bo sięgająca może nawet dwa, trzy miesiące rehabilitacja. W tej sytuacji władze klubu - o czym poinformował prezes Bartosz Karasiński – szukają nowego koszykarza na pozycję BIN rozgrywającego.


17 listopada 2020 nr 39 (717)

Nasz Rynek

fotorelacja

www.naszrynek.pl

11

SPORT Arena Ostrów już gości sportowców

Pierwszy trening koszykarzy Arged BM Slam Stal w nowej hali W dniu Święta Miasta, 10 listopada, w nowo otwartej hali Arena Ostrów odbył się pierwszy trening koszykarzy Arged BM Slam Stali. Na ten moment kibice i sportowcy z Ostrowa czekali wiele długich lat. Otwarcie Areny Ostrów planowano z dużym rozmachem. Niestety epidemia koronawirusa w kraju spowodowała, że koncert oraz wydarzenia sportowe z udziałem publiczności trzeba było odwołać. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zapowiedziała jednak, że planowane imprezy odbędą się w późniejszym terminie, gdy na trybunach nowej ostrowskiej hali będą mogli zasiąść mieszkańcy. Arena Ostrów została jednak otwarta, a jako pierwsi pojawili się w niej koszykarze Argedu BM Slam Stal, którzy przeprowadzili pokazowy trening. Zawod-

nicy nie ukrywali, że obiekt zrobił na nich olbrzymie wrażenie. Nowa hala będzie służyła nie tylko profesjonalnemu sportowi zawodowemu, ale także dzieciom i młodzieży. Będzie w niej można organizować także duże wydarzenia kulturalne i społeczne. To również dobry przykład modelowej inwestycji służącej rewitalizacji tego zdegradowanego przed laty fragmentu miasta. Przypomnijmy. Hala wybudowana za blisko 31 mln zł zmieści na trybunach 3.086 kibiców, natomiast w imprezach kulturalnych będzie mogło wziąć udział 5200 osób. ANKA


12

informacje

www.naszrynek.pl

GABINET

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Maria Wcisłek - leczenie dzieci - leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

Centrum Medyczne

Ort-Medica ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Tel. 607-416-001 62-720-55-55

Nasz Rynek

17 listopada 2020 nr 39 (717)

OPTYK

GABINET CHIRURGII DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEJ

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi

dr n. med. Witold Miaśkiewicz

Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

Konsultacje i leczenie w zakresie: chirurgii, traumatologii i ortopedii dziecięcej, urologii dziecięcej PRZYJĘCIA: Poniedziałek 15.00 - 17.00

ul. Śmigielskiego 20, Ostrów Wlkp.

tel. 605 582 881 MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

Czyli na dole będzie: „Rejestracja od poniedziałku do czwartku w godz.15.00-20.00 ul.Kościuszki 44 Ostrów Wlkp, www.chirurg-laser.pl

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Osocze bogatopłytkowe

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZAKŁADANIE PŁYTEK, UKŁADANIE PANELI, UKŁADANIE PŁYT KARTONGIPS, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE

Tel. 514 996 962

www.irbudowlaniec.pl

USG I USG DOPPLER BADANIE DOROSŁYCH I DZIECI

Lekarz Spec Radiodiagnostyki Wojciech Głowinkowski

Rejestracja:

Tel. 602-309-788

Ostrów Wlkp. ul. Okólna 11, Gabinet 9

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny

USŁUGI TRANSPORTOWE Ostrów Wielkopolski

kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”

ENERGIA CIEPLNA Z MOCY NATURY

OZC SA przedstawia ekologiczny system ogrzewania jakim jest pompa ciepła.

USŁUGI WYWROTKĄ USŁUGI MINI-KOPARKĄ • PIASEK I ZIEMIA • DREWNO • ZAOPATRZENIE PLACÓW BUDOWY • WYWÓZ ODPADÓW SEZONOWYCH

• • • •

WYKOPY OGÓLNE SKARPOWANIE NIWELACJA TERENU WYKOPY POD SIECI WODNO-KANALIZACYJNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE

' 796-686-838 Jeśli doskwiera Ci ból albo chcesz się zrelaksować, to jestem w stanie Ci pomóc.

Zapraszam na masaż leczniczy lub relaksacyjny Już od 25 pln.

Zapraszam do kontaktu!

OFERUJEMY:

- Kompleksową realizację inwestycji, - Pomoc w pozyskaniu dofinansowania „Czyste Powietrze”, - Możliwość rozliczenia ratalnego do 24 m-cy, - Montaż w dogodnym dla klienta terminie. Zapraszamy do kontaktu z OZC S.A. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 502-296-806, 692-476-371, e-mail ozc@ozcsa.pl

Leszek Kaczmarek LEKANOS

tel. 785-392-142 e-mail: biuro.lekanos@gmail.com

Dojeżdżam pod wskazany adres. Zapraszam do kontaktu!

Leszek Kaczmarek LEKANOS

tel. 785-392-142 e-mail:

biuro.lekanos@gmail.com


17 listopada 2020 nr 39 (717)

DAM PRACĘ PIECZARKI HOLANDIA. Tel.790-202-829, 530-159-169

DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips,szpachlowanie, malowanie i dociepalanie budynku mile widziane prawo jazdy kat.B. Tel-500-135-609

KUPIĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel-692-990-828

MATRYMONIALNE TO WŁAŚNIE teraz jeszcze bardziej potrzebujemy bliskości drugiego człowieka-zapraszam serdecznie do biura matrymonialnego-RUSAŁKA-Aneta Sierowa. Tel-662-400-165

KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI -

KUPIĘ stary zegarek

KUPIĘ

naręczny

lub

zegar.

Tel.607-532-912 KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części.Tel. 603-540-940

reklama

Nasz Rynek

KUPIĘ działkę w Ostrowie Wlkp. i okolicy tel-515-768-586

ROLNICZE KUPIĘ BYDŁO każde rzeżne, przelew lub gotówka. Tel-695-687-426

SPRZEDAM DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401 SPRZEDAM korę sosnową, drewno opałowe

i

kominkowe.

Tel-503-517-646

TOWARZYSKIE Poznam Panią lat 54-60. Tel-887-426-117 60-latka pozna pana w wieku 55-65. Tel-726-776-857 Poznam Pana 66 lat, Ostrów Tel-510981630

USŁUGI HYDRAULIK

tanio!

PROFESJONALNE układanie kostki brukowej tel. 502-043-560 KRYCIE DACHU papą termozgrzewalną i sprzedaż pokryć dachowych. Tel.600-185-907 HYDRAULICZNE pogotowie Tel. 721-073-946 HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221 UKŁADANIE płytek-solidnie!!! Tel-.660-837-907 MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel-788-557-108

Tel.606-883-188

REMONTY od A do Z

OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569

DOCIEPLENIA. Remonty Tel-669-504-441

KAJTEK SZUKA DOMU

tel. 669-504-441

13

www.naszrynek.pl

USŁUGI BUDOWLANE: murarskie, ukladanie płytek, docieplanie budynków, karton-gips, tynki. Tel-502-130-916

USŁUGI

REMONTY od A do Z.Tel-530-214-026

Tel. 512-315-485

MONTAŻ płytek. Tel-530-214-026 WYCINKA drzew do 30m, obcinanie koron drzew, koszenie traw, tel-667-674-107 MONTAŻ PAP termozgrzewalnych, konserwacja pokryć dachowych.Tel-602-886-776

REMONTOWO-

-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, nie,

płytki,

panele,

malowakarton-gips,

hydraulika

itp.

CIESIELSTWO - DEKARSTWO, TARTAK TEL.603170-410 STROP, STROPODACH Z BELEK

DWUTEOWYCH

STEICO TEL.603-170-410

USŁUGI fryzjerskie z dojazdem do domu. Tel-532-528-145

DACHÓWKI, BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI, OKNA DACHOWE, RYNNY, WIĘŹBA, ŁATY, SPRZEDAŻ - MONTAŻ TEL.603-170-410

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

Oferta pracy - operator wózka widłowego

/ pakowacz-sortowacz / robotnik gospodarczy Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje kandydata na stanowisko: operator wózka widłowego / pakowacz-sortowacz / robotnik gospodarczy.

Wymagane kwalifikacje:

• zezwolenie na kierowanie wózkami jezdnymi z napędem silnikowym – wózki unoszące i podnośnikowe. • zaświadczenie o ukończonym kursie na kierowcę wózków jezdniowych wraz z wymianą butli.

Wymagane predyspozycje:

• zaangażowanie, sumienność, uczciwość dyspozycyjność, chęć do pracy.

Opis stanowiska pracy – obowiązki: Szukamy domu dla Kajtka, niedużego pieska z krótkimi łapkami. To bezkon�likto-

wy, łagodny, około 9 letni psiak, wpatrzony w człowieka. Wdzięczny za każdy gest, spokojnie, bez pośpiechu, pięknie chodzi na smyczy i.......wraca do pustego boksu.

Czy tak ma dalej wyglądać jego życie??? Trzy lata samotności, tęsknoty, rozpaczy.... Czy zdąży jeszcze na nagrodę, na którą już dawno zasłużył??? Na kochający dom? Kajtek przebywa w ostrowskim schronisku. Można też udać się na wspólny spacer w celu bliższego poznania.

Telefon na temat adopcji

722-333-376.

• wykonywanie prac związanych z załadunkiem odpadów, • sortowanie odpadów zbieranych selektywnie, • prace porządkowe na sortowni. Oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 138 w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 27-11-2020 r. na Portierni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Operator wózka widłowego / pakowacz-sortowacz / robotnik gospodarczy – rekrutacja”. Prosimy o dopisanie w ofercie pracy następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez firmę ZOiGO „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie zgłoszenia”.


14

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

LOOMBARD

czynne 24h

ZŁOTO

SREBRO

ww w. loo mb ar d.p

l

POŻYCZKI ĘK I G O TÓ W K A O D R

K AL IS Z

ul. Zamkowa 13 tel. 507 331 757

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

www.loombard.pl

POŻYCZKI

Rynek 900 - 2200 00 od 800 do Kolejowa 80021 - 2100

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ZŁOTO ZŁOTO SREBRO SREBRO

PRZETARG

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do przetargu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100, I piętro: Na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Strzeleckiej 44 B/4, o powierzchni użytkowej 48,40 m2,

LOOMBARD LOOMBARD

czynne czynne

17 listopada 2020 nr 39 (717)

Wartość lokalu mieszkalnego Fundusz remontowy

135 000,00 zł 2 000,00 zł

PODGZASTAW O T Ó W K AWSZYSTKIEGO OD RĘKI

Przedmiotem przetargu jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na fundusz remontowy Spółdzielni.

RYNEK 18

Z uwagi na istniejący stan epidemii, osoby chętne do zawarcia umowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń do udziału w przetargu (z podaniem numeru telefonu) na adres siedziby Spółdzielni – ul. Wrocławska 100, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

(WEJŚCIE OD KALISKIEJ)

tel. (62) 739 19 62 KOLEJOWA 7 tel. (62) 720 51 87

kupię

każde auto

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 27.11.2020 r., do skrzynki przy siedzibie Spółdzielni bądź listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w określonym przez Spółdzielnię terminie, o czym osoby chętne do udziału w przetargu zostaną telefonicznie oraz pisemnie powiadomione. Osoba wygrywająca przetarg w terminie 30 dni zobowiązana jest wpłacić na konto Spółdzielni wartość lokalu mieszkalnego plus wylicytowaną na przetargu kwotę na fundusz remontowy Spółdzielni oraz ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu. Mieszkanie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr tel.: 62 591 56 56, wew. 247. Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu tel. 62 591 56 56, wew. 227. Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu bez podania przyczyn.

Startuje sprzedaż pojemników na bioodpady W związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 roku Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. od 26 maja br. rozpoczął sprzedaż pojemników na bioodpady. W sprzedaży znajdują się nowe pojemnki o pojemności 240 dm3 oraz używane o pojemności 120 dm3. Pojemniki będzie można zakupić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ul. Batorego 35 (wjazd od ul. Lotniczej) od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 737-20-17.


Wystarczy zgłosić się do siedziby naszej firmy

F.H.U. Elżbieta Perz ul. Odolanowska 105 63-400 Ostrów Wielkopolski lub zadzwonić na numer 62 735 45 18 lub 609 737 878, 691 262 726 • Wystawiamy kartę przekazania odpadu. • Wystawiamy fakturę VAT.

Prezes: Piotr Kalusiński, Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Starotargowa 6, tel. (62) 501-21-21, czynne pon.-pt. Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702. Redaguje zespół: Ryszard Binczak (naczelny@naszrynek.pl), Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@naszrynek.pl) Dział marketingu i reklamy: Wiktoria Sobczak tel. 661-886-002 (reklama@naszrynek.pl)

Kolportaż: własny Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Panowie, jakiś problem? Hala dużo większa niż przy ul. Wrocławskiej, ale kosze takie same.

Łukasz Majewski, trener Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

wieś odsieznana z wana od bitwy 1 IX 1939 ziaren ośrodek złomo- kultu wisko maryjnego

jego David, żona˛ piłkarz Perseida angielski

3

miedzy ˛ Europa˛ a Azja˛

przeciwnik Dawida

mieszkaniec Moskwy

sa˛ w klawiaturze

2

decyzje sadu ˛

9

Callas, sopran postać z można je pre"Ferdy- numerodurke" wać tam ... Straparkiet wiński, nie do kompotańca zytor

herb szlachecki

8

Krzysztof z TV

6

element At dla amorty- chemika zujacy ˛

rzeczy miedzy ˛ m. w zdobyte wczoraj Słowacji na 4 wojnie a jutro

krótkie u kłamstwa marka dezodorantu

ściana złożona na kupce

owady w żółto- ministerczarne stwo paski

wybryk

Halski z serialu

mały Krzysztof

Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl)

W jednym z ostrowskich sklepów należących do sieci Biedronka stał regał z książkami w bardzo dobrej cenie. Ponieważ lubię czytać, postanowiłem wybrać coś dla siebie. Wyszukałem sobie dwie książki i poszedłem do kasy zapłacić. Tam dowiedziałem się, że książki będzie można kupić od poniedziałku, a ja zakupy robiłem w piątek. Kasjerka wyjaśniła mi, że książki zostały wyłożone już wcześniej, bo później trudno im ogarnąć cały nowy towar na poniedziałek. I ja to rozumiem, ale na regale trzeba było chociaż przywiesić kartę, że sprzedaż książek dopiero od poniedziałku. Krzysztof P., Ostrów

Rozwiązanie krzyżówki nr 39 prosimy nadsyłać do 22 listopada 2020 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe. samice dla pre- w nich rodzaj psowazentera obrazki kawy tych TV

V

grzeje szyje˛

śnieżny lub inflacyjny

państwo z Alaska˛

wśród damskiej bielizny

7

OD 23. LAT RAZEM.

twórca kubizmu

TEL. 62 591 90 97 UL. KOLEJOWA 19

tutka

5

produkuje Celerony

zaklecie ˛

(DEPTAK) OSTRÓW WLKP.

1

zadanie udost˛epnił serwis krzyżówkowy szarada.net

1

2

3

4

5

6

7

15

Fotka z dymkiem

8

9

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 38/2020 - „STRATEGIA”. Nagrodę wylosował/a: Maria Przybyłek Nagrodą jest bon na pizzę w „Grand Pizza” (ul. Kolejowa 19, Ostrów) Który należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji przy Gratulujemy! :-) ul. Starotargowej 6.

www.wgnostrow-wyceny.pl

SPONSOR KRZYŻÓWKI

Wydawca: Media i Komunikacja Sp. z o. o.

Napisali

www.naszrynek.pl

BM Slam Stal BM Slam Stal

JAK POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH OPON?

Nasz Rynek

wasz rynek

Nasz Rynek

17 listopada 2020 nr 39 (717)


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

17 listopada 2020 nr 39 (717)

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 39 / 2020  

Nasz Rynek 39 / 2020  

Profile for naszrynek
Advertisement