Nasz Rynek 9 / 2022

Page 1

7 czerwca 2022 r. nr 9 (776) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

SZUKAJ NAS TAKŻE NA WWW.NASZRYNEK.PL

Radni Rady Powiatu Ostrowskiego z Klubu PiS:

Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem Powiatu Ostrowskiego

czytaj na stronie 5

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

Między tragedią a nadzieją

ROL-MET

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE dniczy r g no-o o la w o d bu

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

K O T ŁY C.O.

W W W . K O T LY S T A W I C K I . P L NOWA LOKALIZACJA!

UL. PÓŁNOCNA 15, PRZYGODZICE TEL.

785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

Pierwsze okno życia w Polsce otwarto 19 marca 2006 r. w Krakowie. Obecnie tego typu placówek jest ponad 60, a głośno o nich robi się zazwyczaj wtedy, gdy do któregoś z okien trafi dziecko. Do tej pory odnotowano łącznie ponad 100 takich przypadków. Najczęściej do okna życia trafiają noworodki. Takie Okno Życia pojawiło się w Ostrowie Wielkopolskim w 2015 roku z inicjatywy obecnej prezydent miasta Beaty Klimek. Znajduje się przy ulicy Gimnazjalnej przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Pierwsze dziecko pojawiło się w lutym 2017 roku, następne w kwietniu 2021 roku. Ostatnie dokładnie 19 grudnia 2021 roku. czytaj na stronie 7 REKLAMA

RATY

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

Chynowa 165 B 63-421 Przygodzice, tel. 884-159-216, e-mail: zeusostrow@onet.pl NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, ZNAMY WYNIKI II EDYCJI!

Współpraca rządu i samorządu to sposób na to, by powstawały dobre projekty, które służą mieszkańcom. To samorządowcy, którzy wsłuchiwali się w głosy obywateli, składali wnioski o dofinansowanie konkretnych inwestycji – mówi Marlena Maląg – Minister Rodziny i polityki Społecznej. Wyjaśniamy czytelnikom CZYM JEST RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH? Otóż Rządowy Program Inwestycji Strategicznych polega na bezzwrotnym dofinansowaniu inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program ten wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty sportowe np. boiska a także wspomaga rozwój lokalnej przedsiębiorczości. To firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te z pewnością poprawią warunki i poziom życia naszych mieszkańców. Nie chcemy więcej białych plam na mapie inwestycji Polski. Zależy nam, aby szanse na rozwój miały także te miejscowości, które przez wiele lat były zapominane przez kolejne ekipy rządowe. Na inwestycje bliskie mieszkańcom przeznaczamy kolejne blisko 30 miliardów złotych, w naszym okręgu prawie miliard PLN. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 100 proc. samorządów, które złożyły chociaż jeden wniosek w tej edycji. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju całego kraju. We wszystkich tych inwestycjach, na które z budżetu państwa polskiego przekazujemy środki, najważniejsze jest to, aby służyły mieszkańcom już wkrótce, a nie za kilka lub kilka-

naście lat. Ne chcemy, aby dobre i potrzebne projekty były wyłącznie w sferze marzeń, projektów zalegających na półkach czy w szufladach urzędników. Te inwestycje napędzą koło zamachowe polskiej gospodarki w tym trudnym postcovidowym okresie, poprawią standardy życia milionów Polaków, zapewnią zrównoważony rozwój całego kraju i wygenerują nowe miejsca pracy – mówi Minister Marlena Maląg. Łącznie kwota dofinasowania dla tych 11 powiatów - ich gmin oraz miast wynosi około miliarda złotych! Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowskiego, na rozbudowę i przebudowę Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Neonatologicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim wyniosło 5.910.000 zł. Nie jest to pierwsze rządowe wsparcie dla ostrowskiego szpitala, na swoje potrzeby otrzymał już z rządowych środków spore pieniądze, dzięki którym była możliwa modernizacja i rozbudowa, a w związku z tym lepsza opieka dla pacjentów. O tym, jakie to do tej pory są kwoty mówi Pani Mister Marlena Maląg, której los szpitala leży na sercu: jest to kwota około trzydziestu ośmiu milionów złotych, razem ze środkami przyznanymi II Edycji Programu Inwestycji Strategicznych jest to około 44 milionów złotych, przeznaczonych na modernizację, remont i rozbudowę ostrowskiego szpitala, nowoczesny sprzęt,

W II Edycji dofinansowanie powiatów okręgu 36 przedstawia się następująco: POWIAT | KWOTA DOFINANSOWANIA

ostrowski 103.977.805 zł gostyński 88.086.225 zł jarociński 70.010.000 zł kaliski 162.600.000 zł kępiński 62.447. 627 zł kościański 63.257.093 zł krotoszyński 77.469.350 zł leszczyński 91.472.912 zł ostrzeszowski 74.411,899 zł pleszewski 69.470.271 zł rawicki 71.409.750 zł Łącznie kwota dofinasowania dla tych 11 powiatów - ich gmin oraz miast wynosi około miliarda złotych!

Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP nowe oddziały, salę operacyjną, laboratorium, sale chorych. Bez rzędowego wsparcia samorząd nie byłby w stanie udźwignąć takiego zadania, inwestycji na tak ogromną skalę. Osobiście cieszy mnie, że Ostrowski Szpital otrzymał te środki, ostrowska neonatologia, interna, ginekologia, chirurgia, oddział zakaźny – są dzięki temu na jeszcze wyższym, europejskim poziomie. Szpital może zapewnić doskonałą opieką przyszłym mamom, noworodkom, seniorom – słowem całym rodzinom. Jest to takie moje „oczko w głowie”, przedmiot serdecznej

troski. Ostrowski szpital to miejsce wyjątkowe, które należy wspierać, bo tutaj pracują wyjątkowi ludzie, świetni fachowcy, najlepsi z najlepszych. Jest coraz bardziej przyjazny dla pacjentów, spełnia wysokie standardy szpitala XXI wieku Podsumowując - wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w powiecie ostrowskim otrzymały łącznie 103.977.805 zł. Raz jeszcze podkreślmy, że bez intensywnego wsparcia rządu samorządy nie byłyby w stanie udźwignąć wielu zaplanowanych inwestycji.

Dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych, wszystkie miejscowości mają szanse na szybki i równomierny rozwój oraz realizację inwestycji, które są najbardziej potrzebne ich mieszkańcom. Bez rządowych środków wiele projektów zapewne pozostałoby tylko ambitnym planem, bez możliwości realizacji. Program ten bowiem - jak ciągle podkreśla w swoich wypowiedziach - Minister Marlena Maląg - gwarantuje dalszy rozwój Polski, ale przed wszystkim wspieranie Polaków. Gwarantuje zrównoważony, dynamiczny rozwój całego kraju, nie tylko wielkich aglomeracji, ale też małych ośrodków, bo wszędzie mieszkają Polacy i powinniśmy zadbać o to, aby Polska również rozwijała się równomiernie.

Dofinansowanie dla gmin i miast powiatu ostrowskiego przedstawia się następująco:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki (osiedle II etap) - 3 990 000 zł 2. Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - 3 990 000 zł

Gmina i Miasto Odolanów

1. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów- 4 050 000 zł 2. Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych w Odolanowie - 2 635 000 zł

Gmina i Miasto Raszków

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - 4 634 433,12 zł

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

1. Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim - 4 750 000 zł 2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. -9 215 000 zł 3. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wlkp. - 12 000 000 zł

Gmina Ostrów Wielkopolski

1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap 1- 4 840 000 zł 2. Budowa drogi ulica Leśna - Gorzyce Wielkie - 5 700 000 zł 3. Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach- 4 800 000 zł

Gmina Sieroszewice

1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - 2 185 000 zł 2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno- socjalnym - 3 500 000 zł 3. Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś - 1 805 000 zł

gm. i m. Raszków

4,6 mln zł

Gmina Przygodzice

1. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg

gminnych w miejscowości Przygodzice, Janków Przygodzki, Chynowa oraz Bogufałów w gminie Przygodzice- 4 997 000 zł 2. Budowa dróg gminnych w miejscowościach TopolaOsiedle i Janków Przygodzki w gminie Przygodzice - 3 500 000 zł

Gmina Sośnie

1. Budowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie- 5 000 000 zł 2. Zakup pojazdu do zbiórki odpadów - śmieciarki z napędem elektrycznym- 1 863 000 zł 3. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Sośnie- 1 013 372 zł

15,3 mln zł

gm. i m. Nowe Skalmierzyce

8 mln zł

m. Ostrów Wlkp.

26 mln zł

gm. Sieroszewice

11 mln zł

gm. i m. Odolanów

7 mln zł

gm. Przygodzice

8,5 mln zł

Powiat Ostrowski

1. Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4km - 4 465 000 zł 2. Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. na ul. Kantaka - 5 525 000 zł 3. Rozbudowa i przebudowa Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Neonatologicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - 5 910 000 zł

gm. Ostrów Wlkp.

Powiat Ostrowski

16 mln zł

gm. Sośnie

8 mln zł

razem ok.

104 mln zł


7 czerwca 2022 nr 9 (776)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych II edycja z podziałem na powiaty

OKRĘG 36 kościański

63,3 mln zł

jarociński

70 mln zł

leszczyński

91,5 mln zł

pleszewski

gostyński

69,5 mln zł

88 mln zł

kaliski

162,6 mln zł

krotoszyński rawicki

77,5 mln zł

71,4 mln zł

104 mln zł

Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP

BLISKO

1 miliard zł

ostrowski

ostrzeszowski

74,4 mln zł

kępiński

62,4 mln zł

na wsparcie gmin, miast i powiatów w realizacji inwestycji w celu dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Południowej Wielkopolski

3


4

www.naszrynek.pl

informacje

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

OSTRÓW Świetna zabawa dla rodzin

OSTRÓW Pomysł sołtysa Wtórku - Ryszarda Ryfy

Piknik w żłobku na raty

Nowa strefa wypoczynku we Wtórku

Nawet ulewa nie pokrzyżowała organizacji pikniku rodzinnego w Gminnym Żłobku w Odolanowie. Wprawdzie zapowiadaną początkowo na poniedziałek imprezę trzeba było przełożyć o dzień z powodu opadów, to we wtorek udało się już wszystko zrealizować.

GMINA PRZYGODZICE

Zorganizowany po raz pierwszy w Żłobku Gminnym w Gorzycach Wielkich piknik rodzinny cieszył się dużym zainteresowaniem. Na terenie za żłobkiem pojawili się rodzice z dziećmi, rodziny, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz gminy z wójtem Piotrem Kuroszczykiem, zastępcą wójta Antonim Hadrysiem i sekretarzem gminy Dariuszem Pryczakiem. Personel i przyjaciele żłobka przygotowali mnóstwo atrakcji. Był też specjalnie przygotowany program artystyczny, w którym furorę zrobiła barwna inscenizacja dobrze znanego wiersza Jana Brzechwy „Rzepka”, w której w postacie z bajki wcielili się pracownicy żłobka. W części kulinarnej można było skosztować lodów, przysmaków z grilla czy waty cukrowej. Piknik dofinansowany został ze środków Gminy Ostrów Wielkopolski. Jarosław Wardawy

Wójt Gminy Przygodzice działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, 63-421 Przygodzice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.przygodzice.pl oraz u sołtysa wsi Antonin podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 07.06.2022 r.)

wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, cz.dz. nr 179/4 o pow. 0,2500 ha, obręb Antonin, pod ogródek przydomowy

We Wtórku trwa obecnie rozbudowa leśnej ścieżki edukacyjnej w rejonie miejscowej szkoły. To urokliwe miejsce nabierze jeszcze bardziej wypoczynkowego charakteru, gdyż powstają tam nowe ścieżki i duża altana z grillem. W zeszłym roku gmina oddała do użytku w niewielkim zagajniku leśnym obok szkoły leśny park zabaw i przygód - kompleks wypoczynkowo - edukacyjny dla miejscowych mieszkańców. Tuż obok znajduje się stary staw, który jednak dotąd był niezagospodarowany. Miejscowy sołtys, Ryszard Ryfa, wpadł więc na pomysł budowy w tym miejscu dodatkowej strefy wypoczynku. Do swojego pomysłu sołtys Wtórku przekonał władze gminy, które poszukały funduszy na budowę i przystąpiły do realizacji. Pomysł spodobał się również Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski, Piotrowi Kuroszczykowi. - Te dwa projekty się łączą. Z lasku prowadzi ścieżka do powstającego centrum wy-

poczynku. Zagospodarujemy teren wokół stawu, gdzie powstaną kolejne ścieżki do spacerów o długości niemal 250 m. Centralnym punktem strefy będzie duża altana wypoczynkowa o wymiarach 9x4 metry, wokół której będzie dwumetrowy grill. Myślę, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą tym chętniej odwie-

dzać to miejsce – mówi wójt Kuroszczyk. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich. Całkowity koszt wynosi około 100 tys. zł, z czego ponad 63 % to właśnie unijna dotacja. Wkład gminy to więc około 30 tys. zł. Inwestycja ma być gotowa z końcem czerwca. Jarosław Wardawy

GMINA PRZYGODZICE

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.przygodzice.pl oraz u sołtysa wsi Bogufałów podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 07.06.2022 r.)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących działki budowlane • położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Bogufałów • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza netto: L.p.

nr działki

pow. w m2

cena wywoławcza sprzedaży netto w zł

1

318/1

1010

65 740,00

2

318/2

910

53 670,00

3

318/3

921

54 240,00

4

318/4

936

55 010,00

5

318/5

1271

60 510,00

6

318/6

1060

55 260,00

7

318/7

835

49 830,00

8

318/8

841

50 130,00

9

318/9

890

52 650,00

10

318/10

967

63 240,00

11

318/11

945

61 960,00

12

318/12

936

61 440,00

13

318/13

1371

82 030,00

14

318/14

1168

70 920,00

15

318/15

1176

64 590,00

księga wieczysta

KZ1W/00057871/8

do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

GMINA PRZYGODZICE


7 czerwca 2022 nr 9 (776)

Nasz Rynek

informacje

www.naszrynek.pl

5

Radni Rady Powiatu Ostrowskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości:

Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem Powiatu Ostrowskiego

Radni Rady Powiatu Ostrowskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości: Karolina Dera-Szymańska - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu; Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski; Dorota Hurna - przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Ryszard Pluciński - członek Zarządu, członek Rady Społecznej przy ZZOZ Ostrów Wlkp. z ramienia Wojewody Wielkopolskiego; Katarzyna Spiżak - przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu; Danuta Szwedziak; Mirosław Nowacki - wiceprzewodniczący Rady Powiatu; Zdzisław Jaźwiec

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego

w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził kilka oddziałów ostrowskiego szpitala, a także rannych ukraińskich żołnierzy leczonych w naszym szpitalu. Z pomocy rządowej szpital uzyskał 38.000.000 zł. Premier z zadowoleniem stwierdził, że szpital w Ostrowie Wielkopolskim jest jednym z najlepszych szpitali powiatowych w Polsce.

Przebudowa drogi nr 5309

Międzynarodowy Dzień Rodzin - festyn w Raszkowie

15 maja wzięliśmy udział w festynie w Raszkowie. Uczestniczyli w nim również: Premier Mateusz Morawiecki wraz z Marleną Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej, posłami PiS oraz radnymi powiatowymi i miejskimi. Festyn Rodzinny to wielkie Święto Rodziny, które przyniosło uczestnikom wiele radości, co było widoczne na uśmiechniętych buziach biorących w nim udział dzieci.

- prace budowlane na odcinku od Drogi Krajowej nr 25 w miejscowości Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na długości 2.400 metrów.


6

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

POWIAT OSTROWSKI Impreza połączona z 30. jubileuszem Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

Gminne obchody Święta Wody

Zamki dmuchane, animacje, pokaz sprzętu i maszyn Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych to tylko niektóre atrakcje, które były dostępne podczas wydarzenia pn. ,,Święto Wody’’, organizowanego 29 maja na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Festyn połączono z 30. jubileuszem Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach. Uroczystość otworzył Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski. Na wszystkich przybyłych czekała pyszna grochówka, pachnący grill, lody i domowe ciasto. W trakcie wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu plastycznego ,,Kocham przyrodę i oszczędzam wodę’’. Nagrody dla laureatów wręczyli wójt Gminy Anatol Piaskowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski oraz wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach Leszek Włodarczyk. Wójt Gminy podziękował zaangażowanym w organiza-

cję wydarzenia, jak również mieszkańcom za tak liczne przybycie. Na uroczystości obecna była sekretarz gminy Mirosława Busza. Podczas festynu swoje zdolności artystyczne zaprezentowali przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Latowicach, zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi oraz wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury. Gwiazdą imprezy był kabaret EWG z Doruchowa. Organizatorami ,,Święta Wody’’ byli Wójt Gminy Sie-

roszewice, Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach oraz Rada Sołecka wsi Sieroszewice. W akcję włączyły się również lokalne instytucje w tym Nadleśnictwo Taczanów, Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, MZO S.A. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami oraz Gminna Biblioteka Publiczna, które wystawiły swoje stoiska. Mieszkańcy gminy spędzili niedzielne popołudnie na aktywnej zabawie w radosnej i rodzinnej atmosferze. Za: Sieroszewice.pl

POWIAT OSTROWSKI 10-lecie przedszkola publicznego oraz 125-lecie placówki oświatowej

Podwójny jubileusz w Biniewie

10-lecie przedszkola publicznego oraz 125-lecie placówki oświatowej świętowano 1 czerwca w Biniewie. Dzieci pod opieką opiekunów przygotowały wzruszający i urozmaicony program artystyczny, który oklaskiwali licznie przybyli goście i rodzice maluchów.

Publiczne Przedszkole w Biniewie powstało na bazie starej szkoły podstawowej w gmachu wybudowanym w 1896 roku. Od tej pory budynek przechodził wielokrotne zmiany funkcjonalne. Ostatnia zasadnicza zmiana miała miejsce 10 lat temu. W wyniku szeroko zakrojonej reformy placówek oświatowych Gminy Ostrów Wielkopolski, w zabytkowym budynku w Biniewie zostało utworzone publiczne przedszkole. Okoliczności i uzasadnienie tych zmian przypomniał podczas uroczystości wójt Piotr Kuroszczyk. - Dzięki gruntownym zmianom sieci placówek oświatowych na terenie gminy, w Biniewie powołaliśmy 10-godzinne przed-

szkole, z pełną opieka pedagogiczną. Korzystają z niego rodzice i dzieci nie tylko z Biniewa, ale również z kilku okolicznych miejscowości. To znaczne ułatwienie dla rodziców, którzy chwalą sobie takie rozwiązanie – podkreślił wójt Kuroszczyk. Podczas jubileuszowej uroczystości dyrektor placówki Elżbieta Mikołajczyk dziękowała władzom Gminy Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego za opiekę i wielokrotne wsparcie realizowanych inicjatyw. Dyrektorka przypomniała także bogatą historię placówki. Na okolicznościowej wystawie można było zobaczyć stare kroniki szkolne, prowadzone jeszcze w języku niemieckim oraz

skrupulatnie prowadzoną kronikę szkolną w późniejszych latach. Głównymi „bohaterami” uroczystości były jednak obecne przedszkolaki. Dzieci przygotowały urozmaicony program artystyczny, na który złożyły się skecze, piosenki i wiersze. Dzieci z różnych grup wiekowych kilkakrotnie zmieniały stroje, wcielając się w postacie z bajek, czy piratów. Ich występy oklaskiwali licznie przybyli goście, wśród których byli: wójt gminy Piotr Kuroszczyk, starosta ostrowski Paweł Rajski, sekretarz gminy Dariusz Pryczak, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski, radny Michał Szymoniak i były radny Stefan Matuszak, wizytator Jarosław Klimczak, ks.

proboszcz Arkadiusz Wysota, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Adam Wasiela, czy przedstawicielki miejscowego KGW Wanda Ratajczak i Róża Palarczyk. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli rady rodziców i samych rodziców ze swoimi pociechami. Goście składali serdeczne życzenia oraz wręczali prezenty i okolicznościowe gratulacje. Na koniec na dzieci czekały słodkie niespodzianki oraz zabawa ze specjalnie sprowadzonymi atrakcjami na placu zabaw. Jubileusz przedszkola publicznego oraz placówki oświatowej w Biniewie dofinansowano ze środków Gminy Ostrów Wielkopolski. Jarosław Wardawy


7 czerwca 2022 nr 9 (776)

rozmowa

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

Między tragedią a nadzieją

Pierwsze okno życia w Polsce otwarto 19 marca 2006 r. Krakowie. Obecnie tego typu placówek jest ponad 60, a głośno o nich robi się zazwyczaj wtedy, gdy do któregoś z okien trafi dziecko. Do tej pory odnotowano łącznie ponad 100 takich przypadków. Najczęściej do okna życia trafiają noworodki. Takie Okno Życia pojawiło się w Ostrowie Wielkopolskim w 2015 roku z inicjatywy obecnej prezydent miasta Beaty Klimek. Znajduje się przy ulicy Gimnazjalnej przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Pierwsze dziecko pojawiło się w lutym 2017 roku, następne w kwietniu 2021 roku. Ostatnie dokładnie 19 grudnia 2021 roku. Okno życia daje możliwość matce przekazania swojego dziecka w bezpieczne ręce, jeśli nie jest w stanie go wychować. Wystarczy, że mama otworzy okno życia i umieści w nim dziecko. Nic mu się w nim nie stanie, ponieważ miejsce jest odpowiednio ogrzewane i wentylowane. Niemowlę nie spędzi w nim wiele

czasu. Jego otwarcie alarmuje zakonnice lub pracowników danej placówki. Rodzice nie muszą się obawiać, że takie pozostawienie dziecka będzie miało dla nich prawne konsekwencje. Okna życia są anonimowe. Dzięki temu więcej matek decyduje się w nich zostawić swoje dzieci - anonimowe czują się bardziej bezpieczne, nie muszą tłumaczyć powodów swojej decyzji. Byłam ciekawa, co stało się z chłopcem, który do ostrowskiego Okna Życia trafił jako

ostatni. Udało mi się porozmawiać z jego rodzicami: Magdą i Tomkiem i przez chwilę pobyć z Piotrusiem. Wystarczyła chwila rozmowy, żeby poczuć to rodzinne ciepło. Rodzice uśmiechnięci, szczęśliwi. Dziecko śliczne, grzeczne. Ma piękne, duże i mądre oczy, z zaciekawieniem patrzy na otaczający go świat.

MKR - Syn z państwem jest od 18 lutego. Jak to się stało, że trafił właśnie do Państwa? Rodzice - Na początku przeszliśmy szkolenia w ośrodku adopcyjnym w Kaliszu. Mieliśmy już wszystkie niezbędne dokumenty. Wtedy na jednym z portali ukazał się materiał o chłopcu z Okna Życia w Ostrowie Wielkopolskim. To był jakiś impuls. Natychmiast zajęliśmy się tym tematem. Bardzo chcieliśmy, żeby był z nami. Zanieśliśmy pismo do sądu, dalej mnóstwo potrzebnych

dokumentów. Procedury trwały. Czekaliśmy. Sąd wyznaczył termin rozprawy i stało się. 19 lutego 2022 roku Piotruś trafił do nas. MKR - Syn trafił do okna życia 19 grudnia 2021, a do was 18 lutego 2022 roku. Co z chłopcem działo się przez te dwa miesiące? Rodzice- Był w pogotowiu opiekuńczym u bardzo dobrej rodziny. Na początku oczywiście zgodnie z procedurami przebywał w szpitalu, gdzie przeszedł badania, był na obserwacji. Zaraz po sprawie w sądzie pojechaliśmy po Piotrka. Wtedy też zobaczyliśmy go po raz pierwszy. MKR - Czy wiemy o chłopcu coś więcej? Czasami matki zostawiają jakieś dodatkowe informacje, jakiś list, w którym podają powód pozostawienia dziecka lub jakieś przydatne nowym rodzicom informacje. Rodzice - Nie. Nic nie było. Tylko wyprawka, jakieś rzeczy. Wiemy tylko, że urodził się w szpitalu, ponieważ przeszedł szczepienie, które dziecko otrzymuje zaraz po porodzie. Nie wiemy jednak w którym szpitalu, nie wiemy, czy w Polsce. Kiedy znalazł się w Oknie, był lekko wyziębiony. MKR- Kiedy dziecko trafia do adopcji, to nowi rodzice mają jakąś

wiedzę na temat przeszłości dziecka. Państwo nie wiedzieliście nic. Czy to jakimś sensie nie budziło niepokoju? Rodzice - Wiele lat staraliśmy się o dziecko. Piotrek był bardzo wyczekiwanym członkiem rodziny. Tak jak mówiliśmy, poczuliśmy jakiś impuls. Przecież przed sprawą w sądzie nie wiedzieliśmy o nim nic. Tylko tyle, że jest zdrowy i rozwija się prawidłowo. Kiedy go zobaczyliśmy, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest takie szczęście, że trudno je opisać. On dla nas nie jest z Okna Życia, on jest po prostu nasz. Nie mamy z nim żadnego problemu. Czujemy jakby z jego strony ogromną wdzięczność. Płacze tylko, kiedy jest śpiący lub głodny. Dużo się śmieje. MKR - Kiedy na was patrzę i widzę, jaką piękną tworzycie rodzinę, kiedy pomyślę o swoich dzieciach, to zastanawiam się, co musi się stać, że matka decyduje się na taki krok? Przecież dla niej z pewnością jest to tragedia. Osobista tragedia. Ale kiedy na was patrzę, to widzę, że ta matka dała

innej rodzinie nadzieję, nadzieję na spełnienie, na szczęście. Rodzice- Tak, z pewnością coś w życiu matki chłopca musiało się stać. My jej nie oceniamy. Nie wiemy czy powód pozostawienia był materialny, zdrowotny czy relacja partnerska. Wiemy, że to nie była dla niej łatwa decyzja. Nam dała szczęście. My możemy jej dziękować. A ona może codziennie o nim myśli. Moja mama za matkę Piotrka się modli. Z naszych rozmów z lekarzami i rodziną zastępczą może wynikać, że matka Piotrka w ciąży często płakała, bo chłopiec na początku był bardzo nerwowy, dużo płakał. Miał swoją godzinę, kiedy płakał i wtedy nie można go było uspokoić. Czasami myślę, że to nie przypadek, że Piotrek płakał zawsze o tej samej godzinie, godzinie, w której trafił do okna życia.

się z Rzymem. Na przestrzeni stuleci na całym świecie okna życia na pewno uratowały wiele ludzkich istnień. Nie tylko uratowały, ale też dały nadzieję i nową miłość wielu, wielu innym rodzinom. Z kolei matkom, które umieszczały w nich swoje dzieci, dały być może poczucie spokoju, że uczyniły wszystko, aby uratować od śmierci te dzieci, których nie były w stanie wychować czy wyżywić. Życie Magdy i Tomka zmieniło się zupełnie. Ci kochający się młodzi ludzie otworzyli się na miłość do małego chłopczyka z okna życia. Nie zawahali się ani przez chwilę. Walczyli o niego, a później po prostu otoczyli go miłością. Co dajesz, wraca. W przypadku Magdy i Tomka to się sprawdziło. Są szczęśliwą rodziną, a wkrótce rodzina się powiększy. Za kilka miesięcy Magda urodzi Piotrusiowi braciszka... Przecież cuda się zdarzają.

MKR - Widzę, że Piotruś jest zmęczony. Pora na jego drzemkę. Pożegnam Państwa i życzę całej rodzinie szczęścia w imieniu swoim i naszych czytelników.

Rozmawiała: Maria Kasprzak-Raszewska

Historia okien życia sięga XII wieku i wiąże

Imiona rodziców i dziecka zostały zmienione.


8

z powiatu

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

POWIAT OSTROWSKI Radni obradowali

XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice

We wtorek, 31 maja 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

E L EK T RO S E RW IS E C O Koœ ci uszki 10

K TI SIRO S E RW I S E C O RZEELSNEEIE O IS C U R LO E KSTTRO RW SEREIW C O ¥ Z D E Z E Ñ S OR T K E L E S10E RKoœciuszki 10 W Koœciuszki Ñ 0I S E C D E O E L E K T RO S E RW O 1 Z E i o K R k K z ERO ¥ RZENIE I TSERWIS us URZ¥DZEÑ OSTRZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ K iO KTETRO Z T E c E œ R TK S E RW I S E C R R o U L K O Koœciuszki 10 S E RW I S E C O L OKoœciuszki O SO I S E Tel. KE T10 RO S E RW I S E C O E W E N Z R T S O S R LEEIEKSLETTEEKoœciuszki S E RW I S E C R KLIRO W 600 185 SI907 EI10 RW S ECO oKœcTiuRO EEE IR K Koœciuszki 10 S S s z K k N E RZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ i C E LOSTRZENIE EII E K TIRRO SN EoIRW S 10 E C10 O OW 1c IE SERWIS URZ¥DZEÑ T Koœciuszki Koœciuszki 0IT œ I E SERWIS URZ¥DZEÑ S S W R E S O R K E L E Z Z i R E u Koœciuszki 10 NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI R s R E T W z E EC N ENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ K T RO S E RW I S E C O k I S S O OSTRZENIE STRZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ i Hurtownia pokryć dachowych

Kompleksowe usługi dekarskie

blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Młynów 1, Ostrów Tel. 600-185-907

W obradach uczestniczyli: Planu Zagospodarowania Wójt Gminy Sieroszewice Przestrzennego. Na sesji Anatol Piaskowski, zastęp- obecnych było 14 radnych. ca wójta Bartosz Kubica, Obrady otworzył i poprowasekretarz Gminy Mirosła- dził przewodniczący Rady wa Busza, skarbnik gminy Gminy Sieroszewice Rafał Karolina Kałużna, kierow- Bartnik. Radni jednogłośnie przynik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emi- jęli wszystkie uchwały. E L Eradca K T RO S E RWWśród I S E Cnich O znalazła się lia Szyszka, prawny m.in. uchwała w sprawie Radosław Cegła, Koœciuszki a także 10 miejscowego przedstawiciele firmy, któ- zatwierdzenia OSTRZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ ra zajmowała się przygo- planu zagospodarowania towaniem Miejscowego przestrzennego w obrę-

bach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów. Pozytywnie rozpatrzono również projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2022 rok i w konsekwencji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20222032. Ponadto w trakcie sesji przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za

2021 rok wraz z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice. Wójt Gminy podczas wtorkowych obrad poinformował o dofinansowaniach o łącznej kwocie ponad 11 mln zł przyznanych w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Za: Sieroszewice.pl

ła Podstawowa w Rososzycy), Lena Mateusiak (Szkoła Podstawowa w Wielowsi), Anna Maciejewska, Radosław Owczarek (Szkoła Podstawowa w Zamościu). Laureatom dyplomy i nagrody wręczyli wójt Anatol Piaskowski i dyrektor biblioteki Maria Marciniak.

Włodarz gminy Sieroszewice złożył milusińskim życzenia z okazji Dnia Dziecka. Były też życzenia i słodki upominek dla dzieci od dyrektor biblioteki. Wszystkie zakładki można oglądać przez dwa tygodnie na wystawie pokonkursowej w bibliotece w Sieroszewicach. Ewa Kotowska-Rasiak

RZENIE ZENIE ISERWIS SERWIS OTRZENIE UERCZOURZ¥DZEÑ 10 0K1I INNEGO iRO kzI sE uISPRZĘTU icN œRW oS KIELEKTRYCZNEGO KSoURZ¥DZEÑ E T S E I ¥ Koœciuszki 10 I D E10 IE L E K T RO S E RW S œR E CSOE Z E Ñ Koœciuszki c W NIE I SERWIS IE Koœciuszki Koœciuszki SIW RSERWIS E S I10URZ¥DZEÑ I NiuE ZRRI T S O OSTROWSKI10 POWIAT Wyróżnieni zostali nagrodzeni SURZ¥DZEÑ S s ZENIE I ER zki W UR Z RZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ ¥ Dzakładki OSTRZENIE SERWIS URZ¥DZEÑ W 10 IISPomysłowe do książek Z E IS Ñ EzCgminy Sieroszewice zostały nagrodzone za wykonanie pomysłowych zakładek do książek. UR Dzieci Na konkursO zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach wpłynęło 175 prac. Z¥ DZ hentraw@wp.pl 518 300 136 EÑ

E L E K T RO S E RWOI S E C O +inne wg. życzeń klienta

Henryk Trawiński

Elektro Serwis eco

Pl. 23 Stycznia 7, 63-400 Ostrów Wlkp.

Czynne: pon.-pt. 8.30-16.30, sb. 8.30-13.00.

Przerwa 13.00-14.00

TARTAK

I S szki E R 10 W IS

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

Podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza zakładka do książki” i wręczenie nagród odbyło się we wtorek, 31 maja, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. Zaproszonego gościa wójta Anatola Piaskowskiego powitała dyrektor książnicy Maria Marciniak, która jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu. Do udziału w konkursie na wykonanie zakładki zaproszono przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Przy ocenie prac jurorzy brali pod uwagę: zgodność z regulaminem, wyraz artystyczny, estetykę, pomysłowość i samodzielność wykonania pracy. Komisja w składzie: Maria Marciniak (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach), Arleta Walczak i Ewa Kotowska-Rasiak wybrała 30 najładniejszych zakładek. Były one oceniane w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci w kategorii przedszkola i zerówki: Oliwier Jeziorny (Publiczne Przedszkole w Latowicach), Lena Kędzierska, Krzysztof Komin (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Masanowie), Mag-

T O R S O T R S ZE K E N IE oœciu R transport gratis

kom. 605 685 597, 667 710 415

dalena Solarczyk, Filip Śledź, Jan Wachoński (Publiczne Przedszkole w Psarach), Marcelina Kowalska (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rososzycy), Agata Sobczak (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach), Barbara Stępień (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strzyżewie), Antoni Frankiewicz, Nadia Szron, Iga Walczak (Publiczne Przedszkole w Wielowsi). Laureaci w kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-III: Zuzanna Fabrowska, Antoni Płomiński, Mateusz Wojtysiak (Szkoła Podstawowa w Masanowie), Lena Kostera, Stanisław Kostera (Szkoła Podstawowa w Ołoboku), Zuzanna Kawaler, Bartosz Skowroński (Szkoła Podstawowa w Rososzycy), Michalina Maniewska, Marcel Sobczak (Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach), Wiktor Kasprzak, Jan Piaskowski (Szkoła Podstawowa w Wielowsi). Laureaci w kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV-VIII: Miłosz Kaszewski, Maja Komin (Szkoła Podstawowa w Masanowie), Malwina Właśniak (Szkoła Podstawowa w Ołoboku), Julia Niklas (Szko-

EL E K


7 czerwca 2022 nr 9 (776)

rozmowa

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

9

Rozmowa z Nataszą Żabiuk - uczennicą Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie

Piłkarka na medal

Natasza Żabiuk, uczennica ostrowskiej „Dziewiątki”, ma dopiero 10 lat, a już 6. rok trenuje piłkę nożną i osiąga w tej dziedzinie niemałe sukcesy. Wynikiem tej wymagającej pasji, jest niesamowita kolekcja medali i pucharów, którą zaprezentowała podczas „Dnia Pasjonata” w SP9. *Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? -Trenuję już od około 6 lat. Na początku zaczęłam trenować w Akademii Krecika w Ostrowie i grałam tam ponad 2 lata. Bardzo mi się tam spodobało. Po jakimś czasie trener Pan Tomasz Kempiński zaproponował, żebym pojechała do Wrocławia na testy „Akademii Młodych Orłów”. Brało w nich udział około 400 dzieci, a tylko 20 mogło przejść dalej. Udało mi się i zaczęłam tam trenować, ale po 2 treningach zauważyli mnie trenerzy z Ślęzy Wrocław. I zaproponowali, żebym zaczęła trenować tam, bo będę mieć większe możliwości. I w ten sposób dostałam się do Ślęzy Wrocław, gdzie trenuję już ponad 3 lata. *Podczas „Dnia Pasjonata” w SP9, pokazałaś okazałą kolekcję swoich medali i pucharów. Ile mniej więcej jest tych nagród i czy wszystkie są związane z piłką? -Medali jest ponad 100, a pucharów 20. Wszystkie puchary związane są z piłką nożną, część medali też, ale niektóre z nich są związane z rowerami i biegami. To nagrody za turnieje, mecze i zawody, a niektóre z piłki nożnej, są też np. za sparingi. *Czyli pasjonujesz się nie tylko piłką nożną! -Tak, ale piłka jest na pierwszym miejscu, rowery i biegi trenuję już nieco mniej, niż 2 lata temu. Dużo pokrzyżowała pandemia, bo przez nią wiele treningów i zawodów przestało się odbywać. Chociaż w tym roku byłam już na pierwszych zawodach rowerowych i biegowych, jeśli będzie kolejna okazja, na pewno wezmę udział. Ale mam też o wiele mniej czasu na treningi, bo wcześniej trenowałam te sporty w weekendy, a teraz weekendy zazwyczaj mam zajęte, przez sparingi z piłki nożnej albo turnieje.

*W takim razie, poza wyjątkowo aktywnymi weekendami, jak często trenujesz piłkę? -Treningi mam 3 razy w tygodniu, we Wrocławiu. *To naprawdę sporo, szczególnie biorąc pod uwagę konieczność dojazdu do Wrocławia. -Tak, z dojazdami nie jest łatwo, ale już się przyzwyczaiłam. A turnieje i zawody odbywają się w całej Polsce, no i jakoś od 7. roku życia jeżdżę też na obozy sportowe. *A do tego dochodzi jeszcze nauka w szkole. Tak napięty grafik to prawdziwe poświęcenie, jak się w tym odnajdujesz? -Myślę, że to moi rodzice się poświęcają, a nie ja (śmiech)! Ja się z tym bardzo dobrze czuję. Rodzice zawsze zawożą mnie na treningi i turnieje. A dodatkowo wożą też Ksawerego, mojego brata bliźniaka, który z kolei trenuje koszykówkę w BM Slam Stal. Ma też, podobną do mojej, kolekcję medali. A w szkole… Raczej nie mam żadnego problemu, ale czasami mam spore zaległości, gdy np. wyjeżdżam na tygodniowy obóz i później muszę nadrabiać wszystko, co było w szkole. *Wspaniale, że Wasi rodzice tak dużo robią, żebyście mogli rozwijać swoje pasje. Sądząc po tym, jak wielką jesteś pasjonatką, od razu nasuwa się myśl, że nie odczuwasz żadnej presji z ich strony, prawda?

-Dokładnie. Czuję z ich strony tylko wsparcie. *Skoro jesteśmy przy temacie emocji, jak z nimi sobie radzisz na boisku? -Raczej się nie stresuję, bo wiem, że jestem dobrze przygotowana. Np.ostatnio graliśmy w wojewódzkich finałach, do finału ogólnopolskiego turnieju organizowanego przez PZPN „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Wygraliśmy finały wojewódzkie, a nawet dostałam tytuł „Królowej Strzelczyń”, bo podczas 3 meczy, strzeliłam 18 bramek. W całym turnieju z kilkoma drużynami, straciliśmy tylko jedną bramkę. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, więc nie czułam presji. Czuję się pewnie na boisku. *Gratulacje! Czyli w takim razie przed Tobą Mistrzostwa Polski? -Tak, od 12 do 14 czerwca, w Warszawie, na Stadionie Narodowym, będą odbywać się nieoficjalne Mistrzostwa Polski o puchar Tymbarku. To najwiekszy turniej w Europie. Będziemy reprezentować województwo dolnośląskie w naszej grupie wiekowej. W dodatku starsza grupa ze Ślęzy też wygrała finały w swojej kategorii wiekowej, więc nasz klub będzie reprezentował w o j e -

wództwo w obu kategoriach. A kilka dni później, jedziemy w okolice Kielc, na „Trzuskawica CUP” – największy międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dziewczynek w Polsce. *Dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki za nadchodzące turnieje i życzę kolejnych sukcesów, żeby Twoja kolekcja medali i pucharów ciągle rosła. Powodzenia! Serdecznie dziękuję również Twoim rodzicom, Panu Maciejowi Żabiuk oraz Pani Annie Stefańskiej-Żabiuk, za wsparcie w przygotowaniu artykułu. -Bardzo dziękujemy! Rozmawiała: Wiktoria Kohnke


10

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

czerwiec 2022 r. nr 7 (25) rok III Nakład 10.000 www.sp9ostrow.pl

Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 9, im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, ul. Asnyka 26, tel. 62591-23-81, e-mail: sp9ostrow@promax. media.pl, www.sp9ostrow.pl

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

Opiekunowie: Maria Kasprzak -Raszewska, E. Mucha-Lewicka Anna Pietrzak, Dariusz Pietraszek, Martyna Psiuks, P. Szmania, K. Kujawska-Meyer

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Patron Medialny: Tygodnik „Nasz Rynek”

Dzień Pasjonatów w SP9 po raz siódmy! Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 mają wiele pasji.

Uczniowie przygotowali ponad 60 stoisk

poświęconych m. in. kolekcjom: kart Pokemon, mangi, magnesów, pluszaków czy figurek zwierząt, klocków Lego oraz kamieni szlachetnych. Nie zabrakło również miejsca dla zbiorów z militariami, rękodziełem, gadżetów związanych ze światem magii Harry’ego Pottera, jeździectwem, wędkarstwem, wspinaczką czy innymi sportowymi zajawkami uczniów.

13 maja był wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej nr 9. Tego dnia po raz siódmy, po trzyletniej przerwie, odbył się Dzień Pasjonatów. Swą obecnością podczas uroczystości zaszczycili szkołę: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – pan Jarosław Klimczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pan Zygmunt Banasiak, radni – pan Dawid Korzeniewski, pan Arkadiusz Sodkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim pan Dariusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Rodziców pan Hubert Kłopocki oraz przewodnicząca Rady Osiedla nr 4 pani Daria Jakubek. Sale lekcyjne w pawilonie górnym zamieniły się na kilka godzin w miejsce wystawy niezwykłych pasji uczniów ostrowskiej „Dziewiątki“. Po zwiedzeniu ekspozycji można było zagłosować na najciekawsze stanowisko. Na zwycięskim podium znaleźli się następujący pasjonaci: 1. Maja Szymczak i Sandra Wita – stoisko nr 48 – „Prace na szydełku” 2. Magdalena Kempińska –

stoisko nr 57 – „Świeczki i rękodzieła” 3. Szymon Sitnik i Jakub Biernaczyk – stoisko nr 31 – „Karty Pokemon”. Wyróżnienie – Michał Robakowski, Igor Gawarecki- stoisko nr 44 – „Mangomania” Tego dnia „Dziewiątka“ powitała także w murach szkoły niezwykłych gości. Dzięki życzliwości Grupy Motocykolowej PGM – MB można było podziwiać przed budynkiem szkoły niecodzienną wystawę motocykli; podobny zachwyt wzbudziły prezentowane modele kabrioletów. Całości dopełniła możliwość „zwiedzenia“ wozu strażackiego, co odbyło się dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień ten uświetniły niezrównane prelekcje i występy zaproszonych gości. Byli to: Grupa Baletowa „Gwiazda”, która olśniła nas swoim występem tanecznym, a już na przełomie czerwca i lipca będzie reprezentować Polskę w Dance World Cup w Hiszpanii, pan dr hab. Michał Jarnecki, profesor UAM, który w czasie swojej prelekcji opowiedział o podróżach do

najdalszych zakątków świata, dzieki którym zwiedził już 165 krajów, SSJ Academy, grupa pasjonatów, która absolutnie zachwyciła widzów zgromadzonych na hali sportowej swoimi występami akrobatycznymi i gimnastycznymi, Zespół Szkół Technicznych – uczniowie szkoły zaprezentowali stworzone przez siebie, wielokrotnie nagradzane projekty: łazika marsjańskiego „Possibility”, satelitę „EDUSAT”, robotyczne ramię „Artesia”, robota inspekcyjnego „SpotBot” oraz zautomatyzowanego drona z AED i stacją. Niezwykle „wciągającą“ prelekcję wygłosił także znany ostrowski architekt, pan Mariusz Szczuraszek – podczas swego wystąpienia opowiedział zgromadzonym uczniom o nieprzeciętnej przygodzie, jaką było zdobycie Korony Ziemi, czego dokonał jako 22. Polak i pierwszy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Usługowych przygotowali podczas prezentacji swoich umiejętności kulinarnych pyszne, słodkie przekąski, a dzięki ich zamiłowaniu do projektowania i krawiectwa można było obejrzeć

w hali sportowej pokaz mody. Wydarzeniem towarzyszącym Dniu Pasjonatów była niezwykła wystawa zdjęć „Wschód”, której autorką jest nauczycielka „Dziewiątki“ Bogumiła Gruszczyńska – Kozan. Jej zdjęcia odkryły dla nas magiczny świat wschodniej części naszego kraju, pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Gdy mowa o pasjonatach, nie sposób pominąć miłośników świata mediów, przedstawicieli szkolnej Małej Szkoły Medialnej, którzy dzięki swojej pasji stworzyli pod kierunkiem pani Katarzyny Śliwińskiej piękny reportaż z tego dnia. Dla wszystkich zgromadzonych, zarówno starszych jak i młodszych, ten dzień będzie motywacją do dalszego rozwijania swoich pasji i osiągnięć, a może też i do poszukiwania zupełnie nowych pól, na których będzie można się spełnić. 13 maja odwiedziło „Dziewiątkę“ w sumie blisko 90 gości prezentujących swoje pasje. Koordynatorem Dnia Pasjonatów była pani Ewa Mucha – Lewicka. P. Szmania, E. Mucha-Lewicka

„ Justyna Uciechowska dyrektor szkoły

Pierwsza edycja „Dnia Pasjonatów” miała miejsce w 2013 roku. Naczelnym założeniem tegoż święta było stworzenie przestrzeni, w której uczniowie mogą prezentować swoje pasje szerszej publiczności. Jak się szybko okazało, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II jest oazą prawdziwych zapaleńców, którzy mają czym pochwalić się przed innymi. Kolejna – siódma już – edycja pokazuje, iż ogień pasji w ich sercach nadal nie wygasł i chcą rozpalić go u innych.


7 czerwca 2022 nr 9 (776)

informacje

Nasz Rynek

„Mamy Talenty”

W murach ostrowskiej “Dziewiątki” w samo poniedziałkowe południe, 16 maja br., rozpoczęła się czwarta już edycja międzyszkolnego konkursu artystycznego „Mamy talenty”, czyli zmagań adresowanych do uczniów szkół podstawowych z naszego miasta. Inicjatorem przedsięwzięcia jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzi ludzie z niemal wszystkich szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego mogli zaprezentować na „talentowej” scenie swoje umiejętności taneczne, wokalne, instrumentalne, recytatorskie oraz plastyczne. Zachwycali swoimi występami jury, które miało niełatwe zadanie polegające na wyłonieniu trojga laureatów oraz pięciorga wyróżnionych osób. W skład grona sędziowskiego weszli: pani Bogna Kowalska – wokalistka i osobowość sceniczna, pani Agnieszka Lisiak-Skórka – artystka rzeźbiarka, pani Małgorzata Jarosik – tancerka i choreografka, pani Anna Pyszel – skrzypaczka i nauczycielka oraz pani Katarzyna Kujawska-Meyer – znawczyni sztuki poezji. Laureatkami zmagań konkursowych okazały się: Maria Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 1, prezentująca układ tańca współczesnego, Karolina Maciaszek ze

Szkoły Podstawowej nr 14, która urzekła wszystkich swym talentem plastycznym oraz Agata Gawrońska ze Szkoły Podstawowej nr 13 – grająca mistrzowsko na skrzypcach. Wyróżnienia trafiły do: Ignacego Stasierskiego – śpiew (SP 11), Marii Nowak – śpiew (SP 13), Wiktorii Mazur – malarstwo (SP 14), Mai Dziuby – taniec (SP 9) oraz Ksenyi Reznytskiej – śpiew (SP Spółdzielni Oświatowej Edukator). Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które wręczyły: pani Justyna Uciechowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 oraz gość specjalny, czyli pani Sławomira Kisielewska – dyrektor Wydziału Edukacji. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych występów i życzymy sukcesów na artystycznej drodze! K. Kujawska–Meyer

www.naszrynek.pl

11

Sukces uczniów

w Konkursie Biologicznym Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim: Maria Michałowska-Rzeźnik z klasy VIII c oraz Krzysztof Kubera-Szymanowski z klasy VII d 21 marca 2022 r. wzięło udział w ostatnim etapie Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, który odbył się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas rozgrywek zmierzyli się z pytaniami zgodnymi z podstawą programową kształcenia ogólnego, ale także z pytaniami opartymi na artykułach naukowych wykraczającymi poza materiał zajęć biologicznych w szkole podstawowej. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych, zdobywając 93% oraz 90% poprawnych odpowiedzi i tym samym uzyskując tytuł laureata. Znaleźli się oni w gronie siedemdziesięciu nagrodzonych, przechodząc przez sito eliminacyjne na szczeblu szkolnym, rejono-

wym oraz wojewódzkim, w którym wyeliminowanych z rozgrywek zostało ponad 31 400 osób. Serdecznie gratulujemy. Maria i Krzysztof byli jedynymi uczniami zakwalifikowanymi do tego etapu z terenu naszego miasta i stanowili 50% reprezentantów naszego powiatu. 10 maja, podczas uroczystej gali, odebrali oni z rąk Kuratora Oświaty certyfikaty potwierdzające ich spektakularny sukces. Uczniowie przygotowywali się do rywalizacji pod opieką pani Martyny Psikus - nauczycielki biologii. Martyna Psikus

szkoły podstawowe kl. IV-VI trzecie miejsce zdobył Oliwier Antoni Kubera-Szymanowski ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów finału konkursu odbędzie się 18 września br. podczas Dnia Hymnu Polskiego w Manieczkach. Także 15 maja 2022 roku podczas XXX Festynu Ro-

dzinnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo uczniowie SP 9 wykazali się dużą wiedzą historyczną. Krzysztof Kubera-Szymanowski w Konkursie Wiedzy „Wybitne Osobowości Ostrowa Wielkopolskiego” zdobył Puchar Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek, a jego młodszy brat Oliwier zajął 2. miejsce. Dariusz Pietraszek

Majowe sukcesy uczniów W czwartek, 12 maja 2022 roku, w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom jubileuszowego X Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ,,Marszałek Józef Piłsudski”. I miejsce w konkursie zajęli: Zuzanna Łukasiewicz i Bartosz Kulak, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II pod opieką nauczyciela historii Dariusza Pietraszka. II miejsce zdobyli: Julia Sycha i Wiktor Krzanowski również z SP 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Uczniowie, oprócz tytułu laureata, otrzymali również po 2 punkty uwzględniane w procesie kwalifikacji do szkół średnich. Konkurs został zorganizowany przez Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 18 im. Zofii

Nałkowskiej w Poznaniu. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty. Uroczystość poprowadził zastępca przewodniczącego Związku Oficerów mjr w st. spocz. mgr inż. Jacek Behrendt. Natomiast przedstawiciel Kuratorium odczytał list od Ministra Edukacji Narodowej skierowany do laureatów. W X edycji konkursu startowały 82 dwuosobowe drużyny (164 uczniów) z 54 szkół z całej Wielkopolski. Finał kolejnego konkurs “Wybicki-REAKTYWACJA

VIII” z udziałem uczniów: Oliwiera Antoniego Kubery-Szymanowskiego i Wiktora Krzanowskiego z SP 9 w Ostrowie Wielkopolskim miał miejsce w sobotę, 14 maja 2022 roku w Manieczkach. Konkurs “Wybicki-REAKTYWACJA VIII” to inicjatywa promująca postać generała Józefa Rufina Wybickiego wpisująca się w ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego, jednego z kilku patronów. Ten polski pisarz i polityk zmarł 200 lat temu, 10 marca 1822 w Manieczkach, w Wielkopolsce. Jego najbardziej znanym dziełem

jest „Pieśń Legionów Polskich” we Włoszech, która później została ogłoszona polskim hymnem narodowym. Jednym z działań w ramach tego przedsięwzięcia był VIII finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych, który odbył się w Manieczkach. W finale brało udział 52 uczniów z całej Wielkopolski. W kategorii


12

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim

Zagraniczni goście w „Dziewiątce”

-PROJEKT ERASMUS+ „SCIENCE IN OUR HANDS”

W dniach 6 – 10 czerwca 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II występuje w roli gospodarza dla delegacji nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Łotwy, Rumunii oraz Turcji, w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Science in our hands”. Ostrowska „Dziewiątka” uczestniczy w projekcie od września 2019 roku. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Ewa Sobczak – nauczyciel języka angielskiego. W poniedziałek, 6 czerwca, odbyło się uroczyste powitanie w Szkole Podstawowej nr 9. Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska. Powitanie uświetniły występy artystyczne uczniów, a także Zespołu Tańca Ludowego „Kosynierzy”. Pierwszy dzień to dobry czas na poznanie ostrowskiej szkoły – delegacje zapoznały się w klasach z polskimi uczniami. Obejrzeli szkolne wystawy, wśród nich przygotowaną w ramach realizacji projektu makietę partnerskiej szkoły z Rumunii, samochody z napędem solarnym, mosty zbudowane z makaronu czy też plakaty przedstawiające atrakcje krajów partnerskich. Po uroczystym powitaniu zaplanowano wyjazd do pałacu Radziwiłłów w Antoninie, gdzie młody Fryderyk Chopin skomponował Introdukcję i Poloneza C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę, a współcześnie odbywają się tam koncerty rocznicowe z okazji urodzin i śmierci wielkiego kompozytora. Do najważniejszych należy oczywiście Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”. Wtorek, 7 czerwca, to dzień pobytu w Ostrowie Wielkopolskim. Rano delegacje udają się do Urzędu Miasta, gdzie zosta-

ną przywitane przez Władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie delegacja uda się do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie w „Muzeum 3D” odbędzie podróż w czasie po dawnym Ostrowie pierwszych dekad XX wieku. Również tego dnia goście udają się na spacer, podczas którego przewodnik zapozna ich z miejscami szczególnie wartymi obejrzenia. W godzinach popołudniowych odbędzie się w murach „Dziewiątki” wielkie chemiczneeksperymentowanie. Kolejny dzień delegacja spędzi w Łodzi. Zgodnie z ideą projektu, tj. promowaniem nauk ścisłych oraz zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce pobyt w Łodzi rozpocznie się od wizyty w Centrum Nauki „Experymentarium”. To ośro-

dek typu discovery center, w którym nauka nie ma tajemnic. Bedą przeprowadzać doświadczenia, prowadzić obserwacje. Niesamowitych wrażeń dostarczy uczniom zapewne Laserowy Paintball. Podczas wycieczki do Łodzi delegacje będą miały także czas na badanie historii. Zwiedzą Pałac Izraela K. Poznańskiego, zwany ze względu na swoją formę i dekorację łódzkim Luwrem. Od 1975 roku w pałacu mieści się Muzeum Historii Miasta Łodzi. W ramach wystaw stałych muzeum prezentuje m.in. gabinety biograficzne wybitnych osobistości związanych z Łodzią: Karla Dedeciusa, Jana Karskiego, Jerzego Kosińskiego, Artura Rubinsteina, Aleksandra Tansmana, Juliana Tuwima. Wizyta delegacji w Muzeum Fabryki w Łodzi dostarczy z ko-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrowskie Godanie

17 maja, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowie, odbył się I Międzyszkolny Konkurs Gwarowy „Ostrowskie Godanie”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 dla uczniów klas IV-VI ostrowskich szkół, a otworzyła go Renata Sroka - dyrektor szkoły. Do rywalizacji przystąpiło 10 uczestników, którzy odważyli się i stanęli przed trudnym zadaniem przygotowania scenki w gwarze wielkopolskiej. Zwycięzców konkursu wyłoniła komisja w skła-

dzie: Barbara Jarosz – pracownik Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Maria Libera – nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym, Olga Janicka – nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym. Oto laureaci: I MIEJSCE - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek II MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 9

III MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 2 Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 13 Oprawę konkursu stanowiła wystawa przedmiotów pokazująca jak żyli ostrowianie na początku XX wieku, czyli 100 lat temu. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.

lei informacji na temat historii wyjątkowego miejsca, jakim jest dzisiejsza Manufaktura. Goście dowiedzą się, w jaki sposób bawełna stawała się przędzą, po czym zobaczą, jak zmienia się ona w tkaninę w trakcie prezentacji pracy XIX-wiecznych krosien. Czwarty dzień to dzień warsztatów i zajęć o charakterze edukacyjnym w którym udział wezmą goście i uczniowie ostrowskiej „Dziewiątki” Zespoły będą uczestniczyć w zaprojektowanej i stworzonej przez uczniów „Dziewiątki” grze „Mario”. Wysokiej jakości rozrywkę edukacyjną dostarczą Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (okulary VR). Uczniowie, zakładając okulary wirtualne, przeniosą się w miejsca z pozoru niedostępne – będą mogli zanurkować w głębiny, eksplo-

rować kosmos, podróżować w dowolne miejsca. W świat nowych technologii wprowadzą młodzież „małe sympatyczne” roboty – ozoboty oraz roboty edukacyjne Photony. Dzięki nim uczniowie będą mieć możliwość zapoznania się z bardziej skomplikowanymi mechanizmami z zakresu robotyki i elektroniki. Po wytężonej pracy umysłowej delegacje udają się na dalsze eksperymentowanie, jednak tym razem w terenie pod gołym niebem do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Piaski Szczygliczka. Tego dnia odbędzie się także uroczysta kolacja podsumowująca pobyt w Ostrowie, podczas której zostaną wręczone certyfikaty. W piątek grupa będzie zwiedzać okolice Ostrowa Wielko-

polskiego. Wrażeń dostarczy zamek w Gołuchowie, a nastęnie najstarsze miasto w Polsce – Kalisz. Wizyty w szkołach partnerskich są jednym z wielu zadań projektowych, podczas których uczniowie poznają swoich rówieśników oraz zasady funkcjonowania szkół w Europie. Doskonalą też umiejętności językowe, poznają atrakcje turystyczne, nową kulturę. Opisane wyżej spotkanie jest już czwartym z kolei w ramach projektu „Science in our hands”. Uczniowie „Dziewiątki” odbyli wcześniej wizyty w Hiszpanii, Turcji i Rumunii. Kolejne i ostatnie dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami międzykulturowymi odbędzie się w I połowie lipca br. w łotewskiej szkole. Ilona Stanisławska


informacje

Nasz Rynek

ROLNICZE

PRZYJMĘ kilka młodych osób do malowania metalowego ogrodzenia 725-080-687

DJ ZAGRA NA KAŻDEJ IMPREZIE Tel.503-863-025

KUPIĘ BYDŁO każde rzeźne, przelew lub gotówka. Tel.695-687-426

PRZYJMĘ mężczyznę do prac ogrodniczych przy zieleni, mile widziane doświadczenie. Tel.691-815-271

ODCHOWALNIA

PRACE wyburzeniowo-rozbiórkowe wewnątrz budynku (kamienice, bloki, domy) tel. 725-080-687

DAM PRACĘ

ły oferuje kurki odchowane 730-829-942 lub 505-024-750

SPRZEDAM

PRZYJMĘ pracownika budowlanego-z doświadczeniem. Mogą być osoby z ukrainy. Tel-508-133-172

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401

PRZYJMĘ MURARZA, pomocnika murarza. Tel.502-950-796

INNE

ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ na 2/3 etatu. Tel.790-202-829 ZATRUDNIĘ krawcową na pół etatu. Tel.609-531-419 PRACA HOLANDIA Tel.790-202-829 530-159-169

. ,

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips, szpachlowanie, malowanie, docieplanie budynku. Mile widziane prawo jazdy kat.B Tel. 500-135-609 PRZYJMĘ BRUKARZY i pomocników brukarzy i koparkowego. Tel.693-288-089

KUPIĘ KUPIĘ: silniki, spawarki, kompresory, sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY, itp. Tel.692-990-828 KUPIĘ NARZĘDZIA I ELEKTONARZĘDZIA również z wyprzedaży silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części. Tel.603-540-940 KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar Tel.607-532-912

MATRYMONIALNE WDOWA pozna Pana w wieku 70-72 lata. Stała znajomość. Tel.503-416-688

SZUKAM PRACY PODEJMĘ PRACE ogrodowe, gospodarcze, porządkowe lub inne. Wrzucę opał. Tel-531-391-497

TOWARZYSKIE POZNAM Pana 68 lat, Ostrów. Tel.510-981-630 PAN - 50 lat pozna Panią. SMS/TEL - 533-122-020

tarcha-

GRATIS ODBIORĘ: butle gazowe, siedzenia samochodowe, mikrofalówki, piece kuchenne gazowe, elektryczne, pralki automatyczne, wieże starego typu, głośniki, komputery, oprócz starych telewizorów. Tel.694-470-916 NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami dostarczającymi sprzęt do ostrzenia w większej ilości. (sprzęt do gastronomii, krawiectwa, fryzjerstwa, stolarstwa, ślusarstwa itp.). Wysoka prowizja. Tel.518-300-136

USŁUGI

SKUWANIE STAREGO TYNKU tel.725-080-687 UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ. Tel.516-974-000

całe lub uszkodzone

USŁUGI CIĘCIA PALNIKIEM konstrukcji stalowych.tel.725-080-687

Odbiór własnym transportem!

SPAWANIE U KLIENTA w domu, w ogrodzie Tel. 669-626-733

tel.

695 260 850

USŁUGI transportowe busem. Transport gruzu, ziemi, piasku, auto 3,5 tony. Tel.510-568-921 NAPRAWY DOMOWE WSZYSTKIE: przeróbki elektryczne, hydrauliczne, montaż drzwi, naprawa mebli, zamków, malowanie, panele i wiele innych. Tel.721-087-460 SPRZĄTANIE: piwnic, strychów, garaży. Tel.725-080-687 MURARSTWO tel.788-557-108 USŁUGI BRUKARSKIE. Tel. 600-143-151 DOCIEPLENIA. Remonty Tel-669-504-441

HYDRAULIK tanio! Tel.606-883-188

REMONTY od A do Z tel-669-504-441

UKŁADANIE kostki brukowej Tel.516-974-000

REMONTY od A do Z Tel-530-214-026

MOBLINA WYPOŻYCZALNIA ZAGĘSZCZAREK. TEL-516-974-000

USŁUGI REMONTOWE: malowanie, szpachlowanie, płytki, karton gips, panele, hydraulika, kompleksowe wykończenie mieszkań. Tel. 507-803-015

DJ MIETEK OFERUJE: usługi muzyczne, wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe, 18-tki Tel.721-087-460 BUDOWA DOMÓW OD PODSTAW TEL.502-950-796 TRANSPORT usługi brukarsko-wykończeniowe. Ostrów Wlkp. Tel.663-879-806 WYWÓZ pni Tel.725-080-687 MALOWANIE, szpachlowanie, odświeżanie i sprzątanie mieszkań, kartongipsy i płytki Tel.505-130-637 NOWE OKNA Z FABRYKI, krótki termin realizacji. Tel.663-880-710 NAPRAWA siłowników hydraulicznych. tel.725-080-687 DEMONTAŻ piecy tel.725-080-687 MALOWANIE SZPACHLOWANIE Tel.788-025-915 REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ Tel.669-626-733

13

każde auto

HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221

USŁUGI MINIKOPARKĄ. TEL-502-950-796

www.naszrynek.pl

kupię

.

GMINA PRZYGODZICE

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

Wójt Gminy Przygodzice na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.przygodzice.pl oraz u sołtysa wsi Antonin podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 07.06.2022 r.)

wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach. Przedmiot użyczenia stanowią pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym w Antoninie przy ul. Wrocławskiej 6, w celu prowadzenia galerii sztuki.

ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE W Ostrowie Wielkopolskim

WOstrowie Ostrowie Wielkopolskim W Wielkopolskim ul. Olsztyńska 3

ul.ul. Olsztyńska 3 ul.Olsztyńska Olsztyńska 3

OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 HYDRAULIK Ostrów-Kalisz tel-503-750729 MALOWANIE, TAPETOWANIETel. 669-626-733 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika itp. Tel.512-315-485 MONTAŻ płytek. Tel-530-214-026 MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel. 788-557-108

tel./fax 62 54 738 03 tel./fax 62 54 03 tel./fax 62 738 0354 tel./fax 62738 738 54 03

kom 7702 02 kom 606 kom 606606 26 7726 0277

kom 606 26 77 02 e-mail: e-mail:drukarniaps@drukarniaps.pl drukarniaps@drukarniaps.pl e-mail: drukarniaps@drukarniaps.pl

odod wizytówki do książki wizytówki od wizytówki

od wizytówki OPAŁ od do książki do materiały budowlane do książki książki

oodd

wwizi ytówk

(luz i workowany) miał, węgiel, eko-groszek, ecopellet

i wizzyyttóów wkk akcesoria malarskie

USŁUGI REMONTOWOWYKOŃCZENIOWE Tel. 669-626-733

Kamień ogrodowy

do

Kamień ozdobny

USŁUGI FRYZJERSKIE z dojazdem do domu. Tel. 532-528-145

d o d książko

Kora kamienna

i

py ! ku TY Za RA na

Tel. 62 738 53 18

www.opal-bud.pl

ul. Grabowska 93 „ZAMECZEK”, Ostrów Wlkp.


4

ogłoszenie

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)

DZIAŁKI INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ Szczegółowe informacje: Szczegółowe Urząd Gminyinformacje: i Miasta Odolanów Urząd GminyNieruchomościami, i Miasta Odolanów Gospodarka pok.nr 12, Gospodarka Nieruchomościami, pok.nr 12, tel. +48 626 200 871 , e-mail. elzbieta.pawlicka@odolanow.pl tel. +48 626 200 871 , e-mail. elzbieta.pawlicka@odolanow.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK:

A - dz. nr 566 (pow.12,9500 ha) Gliśnica, gmina INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK: (pow.2,4184 ha),dz. nr 1202/1 B A -- dz. dz. nr nr 1201/1 566 (pow.12,9500 ha) Gliśnica, gmina B

Odolanów, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie (pow.0,4846powiat ha) Raczyce, gmina powiat ostrowski, woj. wielkopolskie Odolanów, ostrowski, woj. Odolanów, wielkopolskie

- dz. nr 1201/1 (pow.2,4184 ha),dz. nr 1202/1 (pow.0,4846 ha) Raczyce, gmina Odolanów, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie STREFA INWESTYCYJNA GMINY IGLIŚNICA MIASTA ODOLANÓW STREFA INWESTYCYJNA GLIŚNICA GMINY IGLIŚNICA MIASTA ODOLANÓW A GLIŚNICA

GLIŚNICA GLIŚNICA

A A A

dz. nr 566 (pow.12,9500 ha) w tym: -pow.lasu 4,98 ha dz. nr-pozostałe 566 (pow.12,9500 ha) grunty 7,97 ha tym: -pow.lasu 4,98 ha (wteren przeznaczony pod lokalizację zakładów -pozostałe grunty 7,97 ha przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych, ( teren przeznaczony magazynów i składówpod ) lokalizację zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych, magazynów i składów ) DEFTRANS DEFTRANS DR OG AW OJE WÓ DR DZK OG AN AW R4 OJE 44 WÓ DZK AN R4 44

WOSEBA

DINOPOL

B

DEFTRANS

ODOLANÓW WOSEBA PGNiG ODOLANÓW

DEFTRANS GPZ

PGNiG

GPZ

DINOPOL PUPIL

B RACZYCE

WOSEBA

PUPIL

ODOLANÓW ODOLANÓW PGNiG PGNiG

WOSEBA

RACZYCE

DE FACTO DE FACTO

GPZ DEFTRANS

GPZ

PGNiG

DEFTRANS

PGNiG

WOSEBA

ODOLANÓW

WOSEBA

ODOLANÓW DOMBUD

NR 444 ÓDZKA WOJEW DROGA NR 444 ÓDZKA WOJEW DROGA dz. nr 1201/1 (pow.2,4184

ha) dz. nr 1202/1 (pow.0,4846 ha) dz. nr 1201/1 (pow.2,4184 ha) ( teren przeznaczony pod lokalizację obiektów dz. nr 1202/1 (pow.0,4846 ha) produkcji, składów i magazynów oraz usług rzemiosła ) ( teren przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcji, składów i magazynów oraz usług rzemiosła )

B B

DOMBUD

DINOPOL DINOPOL PUPIL PUPIL


7 czerwca 2022 nr 9 (776)

wasz rynek

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

15

VIII Ostrowski Konkurs Matematyczny „Z matematyką w XXI wieku” Uczniowie klas czwartych i piątych ostrowskich szkół podstawowych rywalizowali o tytuły najlepszych logików i rachmistrzów w Ostrowskim Konkursie Matematycznym „Z matematyką w XXI wieku”. W piątek, 27 maja 2022 r., w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się II etap Ostrowskiego Konkursu Matematycznego „Z matematyką w XXI wieku”. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz wyłonienie i nagrodzenie najzdolniejszych, młodych matematyków miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Do rozgrywek przystąpiło czterdziestu pięciu uczniów klas IV i V z ostrowskich szkół podstawowych. W indywidualnych zmaganiach czwartoklasiści walczyli o tytuł Mistrza Rachunków, a uczniowie klas piątych zmierzyli się z zadaniami, których rozwiązanie mogło im zapewnić tytuł Mistrza Logiki. Dużo emocji towarzyszyło rozgrywkom grupowym, podczas których trzyosobowe drużyny rywalizowały o tytuł Mistrzów Zabaw i Łamigłówek Matematycznych. Układali Happy Cube, usiłowali rozłączyć Zakręcone druciki, bawili się Tangramami, rozwiązywali za-

Nasz Rynek

dania logiczne, odkrywali reguły pozwalające osiągać zamierzony wynik. Patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nagrody książkowe ufundował Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość nagrodzenia laureatów, złożenia podziękowań oraz rozdania dyplomów uczestnikom uświetniła dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Sławomira Kisielewska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Dorota Grześkowiak. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki ostrowskiej „Jedynki”: Beata Janiak, Anetta Koźma, Weronika Cieślak-Lucas i Michał Pawlak. Wszystkim laureatom, uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, organizatorzy gratulują i zapraszają na matematyczne zmagania w przyszłym roku szkolnym! Marlena Pawlak

Lista laureatów: Rozgrywki indywidualne kl. IV Mistrz Rachunków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Karol Gomółka - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim I Wicemistrz Rachunków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Kacper Binienda – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim II Wicemistrz Rachunków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Anatol Jaworski - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim Rozgrywki indywidualne kl. V Mistrz Logiki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Patryk Maćkowiak - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim I Wicemistrz Logiki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Sebastian

Harendarz - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim II Wicemistrz Logiki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Adam Janecki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim. Rozgrywki drużynowe Mistrzowie zabaw i łamigłówek matematycznych I miejsce - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” Oskar Świszcz, Aleksander Madaliński, Lars Ostrowski II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego Aleksandra Kuświk, Jakub Pastuch, Maciej Kubis III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim Maja Mielniczek, Aleksandra Klepacz, Zofia Kempkowska

Zeskanuj kod! Przeczytaj! Dołącz do nas!

Wydawca:

Media i Komunikacja Sp. z o. o. Prezes: Piotr Kalusiński, www.wspominamybliskich.pl

Adres redakcji: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Olsztyńska 3,

Jedyny taki portal w kraju! Tel: 519-187-057 62 501-21-21

tel. (62) 501-21-21,

SKUP AUT - ZŁOMOWANIE

Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702.

* bez względu na stan pojazdu * sprawne i uszkodzone * również bez przeglądu i OC * dojazd do klienta * wycena przez telefon

Redaguje: Wiktoria Kohnke (naczelny@naszrynek.pl), Piotr Kalusiński, Maria Kasprzak-Raszewska

Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl)

Kolportaż: własny Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski.

TEL. 669-950-108

Potrzebujesz Sprawdź naszą Potrzebujesz Sprawdź naszą pozabankową Potrzebujesz pozabankową kartę Card4You! gotówki? gotówki? kartę Card4You! Sprawdź naszą gotówki? pozabankową kartę Card4You!

pozabankową kartę pieniądze już w 24 godz.! pieniądze już w 24 godz.! Card4You! minimum formalności minimum formalności pieniądze w 24 spłaty godz.! dogodnyjuż termin dogodny termin spłaty minimum formalności limit do 6000 zł limit do 6000 zł spłaty dogodny termin RRSO 238% RRSO limit do238% 6000 zł RRSO 238%

Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Czyli na dole będzie: „Rejestracja od poniedziałku do czwartku w godz.15.00-20.00 ul.Kościuszki 44 Ostrów Wlkp, www.chirurg-laser.pl

Tel. 62 591 74 31

POR O T E KOWALC KATARZYNA KOW KATARZYNA PR KATARZYNA T E Z YZZY KOW ZOĘ B częściowe Ę B WE - częściowe - częściowe - części owe - całkowite - całkowite - -całkowite całkowi - ekspresowe naprawy te -- ekspresowe - ekspresowe ekspres naprawy naprawy drw . uMlo. dH EL. 6 TEL.o z609-371-14 p ea r je e a w w r s n ka iep 609-371 jy 2r1aw 371TEL.T609-371-141 E0L9-TEL. y

KATARZYNA KOWALC NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH N APKATARZYNA KOWAL K A NAPRAWA ZĘBOWYCH RKatarzyna KPROTEZ AW T A ARZY A- P T ATopolan-Kowalczyk R R częściowe -częściowych O TZ ATRAKCYJNE EY ATRAKCYJNE ZN AOATRAKCYJNE ATRAKCYJNE •Ostr• AN -częściowych ZĘ -częściowych K K - c-zcę-całkowitych B O CENY! CENY! O ATRAKCYJNE CENY! W CENY! W W z ś ATRAKCYJNE ę c Y ś A A i o całkowite C c wioewych CENY! CENY!H•Ostr L -całkowitych CH. ul. Z -całkowitych -acłaOstrów Ostrów Wielkopolski - cOstrów Wielkopolski łokw Wielkopolski oiwity ATRAKnaprawy kul. CAYTJR A ul. H. K N E ekspresowe C t ul. Heleny Modrzejewskiej 21 ch CENY! 21 Y• e Modrzejewskiej JNE21 OsHeleny ul. Modrzejewskiej Wielkopolski trówHeleny CENY! Ostr• - Ostrów W e ielkop ówOWs k s u p l. r o He609-371-141 lski TEL. leensyoM ul. Heleny Modrzejewskiej 21 w u e l . o n T H

Zakład Optyczny Andrzej Wendt

ZADZWOŃ LUB NAPISZ, A NA PEWNO ODDZWONIMY

Potrzebujesz Sprawdź naszą gotówki?

OPTYK

PROTEZY ZĘB PROTEZY ZĘB PROTEZY ZĘBOW PROTEZY ZĘBOW

1 TTEL. TEL. 06194609-371 E.L6. 609-371-14 0-397- 31-7141 1-14

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Osocze bogatopłytkowe

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

GABINET CHIRURGII DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEJ dr n. med. Witold Miaśkiewicz Konsultacje i leczenie w zakresie: chirurgii, traumatologii i ortopedii dziecięcej, urologii dziecięcej PRZYJĘCIA: Poniedziałek 15.00 - 17.00

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

ul. Śmigielskiego 20, Ostrów Wlkp. Infolinia: Infolinia: Infolinia:

+48797 797230 230240 240 +48

Pn - Pt 08:00 - 20:00 Pn - Pt 08:00240 - 20:00 +48 797 230 Pn - Pt 08:00 - 20:00

tel. 605 582 881


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

7 czerwca 2022 nr 9 (776)