Page 1

10 września 2019 r. nr 34 (664) rok XVI ISSN 1732-887X Nakład 15.000 www.naszrynek.pl

SZUKAJ NAS TAKŻE NA: WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

OSTRÓW

Kojce w schronisku

Będą tężnie

W tym roku w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim na nowe wymienione zostanie 41 kojców dla psów. czytaj na stronie 5

POWIAT KALISKI

Nowe przedszkole Od 2 września br. w świeżo wyremontowanym budynku wchodzącym w skład kompleksu SP w Tłokini Wielkiej działa nowe przedszkole. czytaj na stronie 8

ŻUŻEL

Faworyt pokonany W pierwszym meczu finałowym Nice 1. Ligi żużlowcy Ostrovii pokonali ROW Rybnik 46:44. czytaj na stronie 10

W Parku Miejskim w Ostrowie powstaną tężnie. Ostrowski Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tej inwestycji. To znana od wielu lat forma haloterapii. Powstały w wyniku działania tężni charakterystyczny mikroklimat posiada właściwości lecznicze. Inhalacje stosowane są głównie w leczeniu i profilaktyce chorób górnych dróg oddechowych, ale również w przypadku m.in. alergii, nadciśnienia tętniczego i nerwicy. Minerały i mikroelementy znajdujące się w solance wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę, uzupełniając niedobór tych mikroelementów w organizmie człowieka. Tężnia jest obiektem całorocznym, dającym możliwość obsługi wielu użytkowników w jednym czasie. - Jest to inwestycja mocno w naszym mieście oczekiwana. Wielu ostrowian o nią dopytuje, mogę ich zatem uspokoić, że przetarg na jej projekt i budowę został już rozstrzygnięty. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Od tego momentu będzie on miał 8 tygodni na przygotowanie projektu. Później ruszą prace budowlane, które zakończą się wiosną przyszłego roku. Wówczas już wszyscy będziemy mogli z niej korzystać, a inhalacje w tężni solankowej to jedna z najprzyjemniejszych form terapii w przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, a także alergii – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Przy tężni wybudowane zostaną ciągi piesze, zamontowane będą też stojaki na rowery. Wokół wykonane zostaną nasadzenia roślin, a także montaż małej architektury.

REKLAMA

ROL-MET

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE iczy r -og odn o n a l w budo


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

OSTRÓW Będzie Miejska Świetlica?

OSTRÓW Umowa w Poznaniu podpisana

Radny proponuje

Rama z dofinansowaniem Fot.: ARCHIWUM

Radny Szymon Matyśkiewicz. O potrzebie jej utworzenia mówił na ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa radny Szymon Matyśkiewicz. Jak twierdzi radny, wielu młodych mieszkańców naszego miasta wychowuje się w rodzinach, które, z różnych powodów, nie wypełniają w sposób właściwy swoich funkcji opiekuńczych, a nierzadko są przyczyną występowania zaburzeń zachowania i zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wiele dzieci boryka się też z problemem dotyczącym nieodpowiednich warunków do nauki czy możliwości spędzania czasu wolnego w sposób sprzyjający ich rozwojowi. Dom rodzinny nie zawsze zapewnia im dogodne warunki do prawidłowego rozwoju. Często dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zamiast spędzać czas z rówieśnikami w sposób bezpieczny, wybierają zachowania ryzykowne, popadają w konflikty z prawem. - Odpowiednim miejscem dla młodych mieszkańców naszego miasta są świetlice z programem socjoterapeutycznym – mówi radny Szy-

mon Matyśkiewicz. - Podstawowymi celami świetlic jest zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, pomoc w przezwyciężaniu kłopotów szkolnych, możliwość rozwoju zainteresowań itp. Takie świetlice w naszym mieście najczęściej funkcjonują w budynkach szkoły i nie zawsze mają możliwość spełniania w pełni swoich podstawowych funkcji. Dla wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym szkoła jest zwykle miejscem stresogennym z powodu kryzysów szkolnych i kłopotów w nauce. Pozostawanie w niej dłużej niż koledzy z klasy, źle wpływa na ich poczucie własnej wartości i sprzyja etykietowaniu. Umiejscowienie świetlic poza szkołą jest najlepszym rozwiązaniem. W tej sytuacji radny złożył stosowną interpelację, w której zwrócił się z prośbą o rozważenie, w kolejnym roku budżetowym, utworzenia Miejskiej Świetlicy z Programem Socjoterapeutycznym. ANKA

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”. Ostrów Wielkopolski otrzymał 1 490 247 złotych dofinansowania na to zadanie. Dzięki finansowemu wsparciu powstanie nowa droga wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Całość inwestycji kosztować będzie 3 137 765 złotych. - W rejonie odcinka drogowego znajdują się najważniejsze w mieście generatory ruchu, tj.: galeria handlowa, cmentarz, szpital oraz obiekt rekreacyjny Piaski Szczygliczka. W celu usprawnienia płynności ruchu w mieście w ramach środków własnych miasto w ostatnich latach rozbudowało sieć dróg dojazdowych. Brakującym odcinkiem spinającym te generatory ruchu jest droga od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej – przekonuje Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa. Jednym z głównych po-

Fot.: ARCHIWUM

Czy w Ostrowie powstanie Miejska Świetlica z Programem Socjoterapeutycznym?

Umowa została podpisana w Poznaniu. wodów przemawiających za koniecznością realizacji tej inwestycji jest potrzeba skomunikowania terenów aktywizacji gospodarczej o powierzchni 30 ha leżących w północno-wschodniej części miasta. Przy projektowanym odcinku drogi znajdują się tereny inwestycyjne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania Ostrowa Wielkopolskiego

pod przemysł i usługi. Droga będzie stanowić przedłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego - ramy komunikacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego. Będzie miała długość 576 metrów i została zaprojektowana w klasie technicznej „Z” z jezdnią o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 3,5m. Zaprojektowano

ścieżkę rowerową o szerokości 2m z nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i zjazdy indywidualne z kostki betonowej. W celu odwodnienia ulicy zostaną wykonane wpusty deszczowe wprowadzone do kanału deszczowego. Ponadto przy drodze zostanie wykonane oświetlenie drogowe. Powstanie drogi poprawi jakość dojazdów mieszkańców miasta zarówno do miejsc pracy, instytucji publicznych, placówek edukacyjno-przedszkolnych, ale też bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz parametry techniczne lokalnej sieci drogowej. Za realizację rzeczową zadania odpowiadał będzie Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Dofinansowanie, na które została podpisana umowa dotacyjna, pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. ANKA

KALISZ Gratulacje dla pracowników oświaty

Akty mianowania wręczone Prezydent Krystian Kinastowski wręczył dziewięciu dyrektorkom kaliskich placówek oświatowych powierzenia na nową kadencję oraz akty mianowania dwudziestu nauczycielom. Uroczystość odbyła się w Sali Recepcyjnej ratusza. - Zawód nauczyciela jest bardzo ważny, nierzadko też trudny, ale jednocześnie satysfakcjonujący – mówił prezydent Krystian Kinastowski. - Życzę państwu owocnej pracy. Składam serdeczne gratulacje. Gratulacje i życzenia złożyli kaliskim pedagogom także wiceprezydent Grzegorz Kulawinek oraz Marian Dur-

REKLAMA

lej, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza i Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje cztery stopnie. Pedagog rozpoczyna pracę jako nauczyciel stażysta. Następnie może uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz

dyplomowanego. Obecnie w Kaliszu pracuje 601 nauczycieli mianowanych. Powierzenia na stanowisko dyrektora odebrali: Beata Zalewska - Szkoła Podstawowa nr 1; Joanna Patrzykąt - Szkoła Podstawowa nr 2; Katarzyna Garnuszewska - Szkoła Podstawowa nr 3; Izabela Kurek - Szkoła Podstawowa nr 4; Agnieszka

REKLAMA

REKLAMA

Wańka - Szkoła Podstawowa nr 16; Kinga Pisula - Szkoła Podstawowa nr 17; Żaneta Kowalska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu; Agnieszka Korotczuk - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu; Beata Kulawinek - Publiczne Przedszkole nr 27 „Radość” w Kaliszu. AB

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 18 oraz na stronie internetowej: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

od 10.09. 2019 r. do 01.10.2019 r.

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny

wywieszono WYKAZ nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia pod istniejącymi garażami, położonymi w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej (od 16.10.2019 r. do 15.10.2022 r.). Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 62 582 24 00 fax: 62 736 64 07 e-mail: um@umostrow.pl

kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”


10 września 2019 r. nr 34 (664)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

3

PROMOCJA OD 7 DO 20 WRZEŚNIA

podwawelska 24,60 zł/kg ogonówka parzona 19,90 zł/kg

Remont? Duże sprzątanie? Zawsze mamy rozwiązanie

Kontenery o pojemności 4, 5,5, 7 m3 na atrakcyjnych warunkach Prowadzimy także sprzedaż używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 i 240 l Zapraszamy do korzystania z naszych usług

- wypróbuj dowolny pakiet bez opłat - do każdej umowy gadżet gratis

tel. 62 733 81 44

PARTNER NC+ ul. Odolanowska 49a Ostrów Wielkopolski Tel. 503 003 065


4

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

MIAR U KLIENTA NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE KOTŁY C. O. WWW.KOTLYSTAWICKI.PL OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRABOWSKA 234

TEL. 785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

RATY

STAWICKI KOTŁY C. O.

Ocieplana brama garażowa z napędem

od 2359 zł* cena bez VAT od 2902 zł (z 23% VAT), od 2548 zł (z 8% VAT)

Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar

od 4390 zł* cena bez VAT od 5400 zł (z 23% VAT), od 4741 zł (z 8% VAT) Informacje handlowe zawarte w niniejszej reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. * Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach dostępne są na stronie www.hormann.pl. Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.

Więcej informacji u partnera handlowego firmy Hörmann:

ALEKSAN Autoryzowany Partner i Serwis Hörmann ul. Langiewicza 7,63-400 Ostrów Wlkp. ✆ 504153160, E-Mail: aleksanostrow@wp.pl

GMINA SIEROSZEWICE

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

Wójt Gminy Sieroszewice o g ł a s z a

III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

1.

Opis nieruchomości: Przedmiotem niniejszego przetargu jest działka nr 154/6 o pow. 3.7800 ha, zabudowana elektycznym dworem wzniesionym w 3 ćw. XIX wieku z parkiem, położona w obrębie Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KZ1W/00057550/2. Do 2017 roku budynek ten pełnił funkcję mieszkalną , mieściło się w nim 9 lokali, 24 września 2017 roku został uszkodzony przez pożar. 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomości położona jest na obszarze gdzie nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako „parki zabytkowe”. Budynek jak i założenie parkowe nie figurują w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu będzie obciążona ustanowieniem służebności drogi koniecznej. 3. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2019 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7. 4. Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi – 390.000,00 zł brutto. UWAGA! Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). 5. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy Rososzyca nr 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu. 6. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. 9. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 10. Szczegółowych informacji dotyczących: nieruchomości; warunków przeprowadzenia przetargu; udziela: Ryszard Boduch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348 WÓJT GMINY SIEROSZEWICE Anatol Piaskowski


10 września 2019 r. nr 34 (664)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

5

KALISZ

OSTRÓW Nowe usługa na targowiskach

Kojce w schronisku

Bez prawka

Paczkomaty na targu

Od maja 2015 roku obowiązują przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Jeden z wprowadzonych w tamtym czasie przepisów dotyczy osób, które dopuszczają się kierowania pojazdem, pomimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień. Niestety, w dalszym ciągu na drogi wyjeżdżają kierowcy, którzy lekceważą przepisy. Jednym z nich był uczestnik kolizji drogowej, na którą zostali skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Mężczyzna, kierując pojazdem ciężarowym, uderzył w tył auta osobowego. Na szczęście żaden z uczestników nie odniósł poważniejszych obrażeń w związku ze zdarzeniem. Podczas sprawdzeń w systemach informatycznych okazało się, że wobec 34-letniego sprawcy kolizji prezydent miasta wydał decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień. W związku z powyższym, mężczyzna musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności. ANKA

Spółka Targowiska Miejskie, na zarządzanych przez siebie targowiskach i zieleniakach, uruchomiła paczkomaty. Nowa usługa cieszy się coraz większą popularnością.

Ponieważ działalność schroniska finansowana jest nie tylko przez miasto, ale również przez ościenne gminy, inwestycja realizowana będzie także z ich budżetów. Kiedy do ostrowskiego budżetu trafiły potrzebne środki, można było rozpocząć procedury. Władze Ostrowa zdecydowały, by je maksymalnie uprościć, co pozwoli na szybszą realizację inwestycji. - Zamiast ogłaszać przetarg na nowe kojce i odwodnienie, zdecydowaliśmy, by te zdania podzielić. Po pierwsze, trudno znaleźć wykonawcę, który jednocześnie wykona odwodnienie i wyprodukuje kojce, po drugie, niższe kwoty zadań pozwoliły na ich realizację poprzez procedurę zapytania ofertowego w miejsce przetargu. Dzięki temu już podpisaliśmy umowę z wykonaw-

FOT. : ARCHIWUM

W tym roku w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim na nowe wymienione zostanie 41 kojców dla psów. Powstanie tu także odwodnienie deszczowe i sanitarne.

W schronisku powstaną nowe kojce. cą kojców, a niebawem podpiszemy kolejną – na odwodnienie – tłumaczy Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa. Według umowy, 20 kojców stanie do 20 września, pozostałe do 31 października. Odwodnienie wykonane zostanie do końca września. Obecnie w schronisku trwa kontrola komisji powołanej

przez prezydent Ostrowa Wielkopolskiego w związku z uśpieniem w tej placówce psów w sierpniu tego roku. W skład komisji weszło troje pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nadzór nad działaniem komisji pełni I zastępca prezydenta. ANKA

OSTRÓW Kolejne firmy w miejskich programach

Nowi partnerzy 14 kolejnych firm przystąpiło do miejskich programów: Ostrowska Karta Seniora, Ostrowska Karta Rodziny 3+, Ostrowska Karta Przedsiębiorcy. Do miejskich programów Ostrowska Karta Seniora, Ostrowska Karta Rodziny 3 + i Ostrowska Karta Przedsiębiorcy przystąpiły: Imperium Centrum Fitness, Bricks 4 Kidz, Zakład Cukierniczy Marek Gagatek, SklepKlocki.pl, konopie – online.pl, Zapieknajpa, Factory Centrum Fitness, Koku Sushi – Kalisz, Studio Figura Mariola Orłowska, Sklep Spożywczo-Monopolowy Agnieszka Galusik, Vision Express, Bombardini, Pomylone Gary, Dastore. - To ogromna przyjemność poznać przedsiębiorców, którzy oferując zniżki na swoje towary i usługi postanowili wesprzeć mieszkańców naszego miasta. Bardzo dziękuję, że przyłączyliście się Państwo do naszych miejskich programów i razem z nami chcecie budować środowisko przyjazne seniorom, rodzinom wielodzietnym oraz lokalnej przedsiębiorczości – podkreślał zastępca prezydenta. Dzięki współpracy z samo-

rządem lokalnym partnerzy miejskich programów mają okazję do dodatkowej promocji swoich firm oraz do pozyskania nowych odbiorców swoich towarów i usług. - Jestem przekonany, że zaproponowane przez nas rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania i okaże się kolejnym elementem wsparcia dla Państwa firm. Wierzę, że także z naszą pomocą, będą Państwo osiągać swoje cele i spełniać marzenia związane z dalszym rozwojem własnego biznesu, którego Państwu życzę – dodał Mikołaj Kostka. Program Ostrowska Karta Przedsiębiorcy powstał z myślą o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców. Celem programu jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Program ma za zadanie pomagać przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez instytucje otoczenia biznesu oraz poprzez wzajemne ulgi i preferencje oferowane przez partnerów programu.

Program „Ostrowska Karta Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 60. roku życia ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia ostrowskich seniorów. Celem programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” jest stworzenie systemu ulg i preferencji skierowanych do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Ostrowa. - Ostrowski urząd wydał ponad 10 000 kart seniora. Do programu przystąpiło blisko 200 przedsiębiorców udzielających rabatów na oferowane towary i usługi. To rewelacyjny wynik potwierdzający, że program sukcesywnie się rozwija i cieszy dużym zainteresowaniem seniorów i lokalnych przedsiębiorców. Kartę Rodziny 3+ posiada już ponad 4 000 osób, które mogą korzystać z oferty ponad 200 partnerów programu – informuje Milena Tacik, kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. ANKA

OSTRÓW

Sieć na Mickiewicza Spółka Wodkan zakończyła prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza. Inwestycja jest już po odbiorze końcowym, a jej koszt to blisko 300 tys. zł. - Głównym celem zadania były aspekty eksploatacyjne, czyli ograniczenie awaryjności sieci oraz zwiększenia wydajności i ciśnienia rurociągu. Wykonano łącznie ponad 302 metry sieci wodociągowej oraz podłączono 21 posesji do nowo wybudowanej sieci. Dla 16 posesji wykonano nowe przyłącza z rur PE o średnicy 40 mm, na łącznej długości 311,43 m – wymienia Marek Karolczak, prezes spółki Wodkan. Istniejąca w ulicy Mickiewicza sieć wymagała gruntownej modernizacji. By nie niszczyć istniejącej nawierzchni, roboty prowadzono metodą przewiertu sterowanego, ograniczając wykopy do punktowych w miejscach podłączania przyłączy wodociągowych. ANKA

FOT.: ARCHIWUM

OSTRÓW Inwestycja ma zakończyć się jesienią br.

Na targowiskach pojawiły się paczkomaty.

Paczkomaty to automatyczne urządzenia z systemem komputerowym służące do nadawania, przechowywania oraz odbioru paczek. Automaty zostały wprowadzone sukcesywnie - pierwsze pojawiły się na targowiskach przy ulicy Głogowskiej oraz przy ulicy Witosa. Trzeci paczkomat zlokalizowany został na terenie zieleniaka miejskiego przy ulicy Marii Konopnickiej. - Rozwój Internetu oraz różnego rodzaju sklepów internetowych spowodował konieczność rozwiązania problemu odbioru zamówionych towarów. Nie zawsze możemy skorzystać z usług kuriera czy też poczty tradycyjnej. Oddziały pocztowe otwarte są tylko w określonych godzinach. Problem ten świetnie rozwiązują paczkomaty, które dostępne są całodobowo. W dogodnym

dla nas terminie i porze dnia możemy za ich pomocą odebrać lub nadać przesyłkę w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Paczkomaty to też brak długich kolejek – wymienia zalety tego rozwiązania Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie. Paczkomaty usytuowane na terenach targowisk i zieleniaka są włączone do ogólnopolskiego systemu paczkomatów firmy InPost. Warto również dodać, że InPost to jedyna jak dotąd sieć funkcjonująca w Polsce przy tego typu urządzeniach. Lokalizacja ostrowskich targowisk i zieleniaków miejskich okazuje się być odpowiednią nie tylko do robienia zakupów przy funkcjonujących na nich stoiskach oraz straganach, ale także jest dogodna dla mieszkańców korzystających z paczkomatów. ANKA

KALISZ Aż 6,25 miliona dotacji

Miliony na drogi Miasto Kalisz otrzymało dotacje w łącznej wysokości 6.250.810 zł na prace drogowe przy dwóch ulicach. Kaliski samorząd wnioskował o dotacje do dwóch realizacji. Pierwsza to trwająca obecnie rozbudowa ulicy Piwonickiej na odcinku 665 metrów. W ramach inwestycji powstaną nowa jezdnia i chodniki, kanalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie oraz 4 zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną również skrzyżowanie ulicy Piwonickiej z ulicami Zagorzynek i Sulisławicką. Miasto otrzymało na to zadanie dotację w wysokości 2.050.883 zł. Natomiast dotację o wy-

sokości 4.199.927 zł Kalisz otrzymał na przebudowę ulicy Kordeckiego na odcinku między ulicami Zieloną i Częstochowską. Roboty objęły swoim zakresem m.in. wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 757 metrów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Pojawiły się także nowe chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje, a także oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Dodatkowo wybudowano zatoki przystankowe. Prace na ulicy Kordeckiego już się zakończyły. ANKA


6

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

Rozbudowa zakładu MAHLE w Ostrowie potrzebni pracownicy produkcji, inżynierowie i technicy. Ostrowska firma MAHLE (czyt. „Male”) to jeden z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia blisko 2 400 osób i zajmuje się produkcją chłodnic, kondensorów i innych elementów układów chłodzenia i klimatyzacji do samochodów z napędami spalinowymi, hybrydowymi i elektrycznymi. Firma dostarcza miliony sztuk chłodnic rocznie do największych producentów samochodów. W czerwcu tego roku ruszyła budowa kolejnej hali produkcyjnej MAHLE o powierzchni ok. 14 000 m2 oraz kilkupiętrowego budynku biurowo-socjalnego. Jak mówi Zdzisław Kujawa – dyrektor ostrowskiego zakładu – „Powstanie nowej hali będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie Zakładu i sposób produkcji. Całość inwestycji jest tak zaprojektowana aby nastąpiła poprawa

przepływu towarów i usprawnienie produkcji w całym zakładzie”. Firma produkuje ok. 30 tys. szt. chłodnic dziennie, dlatego wszelkie usprawnienia procesów mają duży wpływ na możliwość realizacji zamówień dla kluczowych klientów, którymi są najbardziej znani producenci samochodów. Budowa potrwa do czerwca 2020 r. W nowej hali zostanie

m.in. zebrana produkcja komponentów, która była dotychczas rozproszona i odbywała się również poza zakładem przy ul. Wodnej. Budynek biurowo-socjalny ma z kolei pozwolić przynajmniej częściowo zaspokoić potrzeby firmy w zakresie powierzchni biurowej dla nowych pracowników z obszarów Logistyki (w szczególności Supply Chain Management) oraz Badań i Rozwoju.

Warto zaznaczyć, że w Ostrowie działa Centrum Badawczo-Rozwojowe (R&D), a Zakład jest ważnym ośrodkiem badań i rozwoju nowych produktów dla całej grupy MAHLE na świecie. Ponad 400 inżynierów i techników opracowuje w tutejszym Parku Technologicznym rozwiązania do najnowszych modeli samochodów. „W Ostrowie wyjątkowe jest to, że zajmujemy się całym procesem powstawania produktu, od fazy koncepcji i projektowania, przez

stworzenie prototypów i ich testy, aż do wdrożenia produkcji seryjnej, która również odbywa się w zakładzie w Ostrowie” – mówi Krzysztof Wawrocki, dyrektor Parku Technologicznego. „W ostrowskim MAHLE zarówno młodzi ludzie po szkołach jak i doświadczeni pracownicy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, ciekawą pracę i możliwości rozwoju” - podkreśla Zdzisław Kujawa.

Firma rozwija się i przewiduje wzrost zatrudnienia pomimo mniej optymistycznych prognoz dla koniunktury na rynku motoryzacyjnym. „Duże zróżnicowanie naszych produktów oraz umiejętność wdrażania kolejnych komponentów potrzebnych do nowych, również elektrycznych modeli samochodów, daje nam podstawy aby intensywnie inwestować i rozwijać ostrowski Zakład”- podkreśla Zdzisław Kujawa.

Więcej o MAHLE w Polsce i na świecie na stronie: pl.mahle.com Oferty pracy w MAHLE Aktualnie firma poszukuje do pracy m.in. inżynierów (technologów, konstruktorów), techników (laboratorium) i osób z wykształceniem zawodowym (m.in. ślusarzy/spawaczy), a także logistyków (w tym SCM) oraz pracowników produkcji. Najnowsze oferty pracy można znaleźć na stronie: - jobs.mahle.com lub profilu firmowym MAHLE na stronie pracuj.pl - https://pracodawcy.pracuj.pl/mahle,25444

E-mail do kontaktu dla kandydatów: rekrutacja.ostrow@pl.mahle.com Telefon dla kandydatów na pracowników produkcji: 660 665 495


10 września 2019 r. nr 34 (664)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

Skandynawscy naukowcy wyleczyli z przerostu prostaty juz 77 tys. mężczyzn z całego świata w zaledwie 28 dni. Odzyskaj pewność siebie i męską sprawność!

D

Prostata męska rzecz

waj najwięksi rywale świata urologii połączyli siły i stworzyli preparat doskonały! Od dzisiaj przerost prostaty i zaburzenia erekcji są już przeszłością. Przełomowy środek na „męskie dolegliwości” w końcu dostępny na rynku!

Dramatyczna sytuacja Profesor Paul Brodstick z Norwegian Urological Institute w Tromso od wielu lat próbował wynaleźć preparat, który uwolni świat od przerostu gruczołu krokowego i zaburzeń erekcji. Niestety mimo wielu prób wszelkie środki, które opracowywał i sprzedawał aptekom, okazywały się nieskuteczne. Podobnie było w  przypadku jego największego konkurenta prof. Andersa Johansona z  Uniwersytetu Medycyny Naturalnej w  Goteborgu. Panowie ciągle rywalizowali o to, który z nich pierwszy odkryje kompleksowy preparat na „męskie schorzenia”. Wszystko zmieniło się, jednak gdy okazało się, że ojciec Brodsticka ma tak duży przerost gruczołu krokowego, że grozi mu nawet śmierć. Mimo, że Pan Bjørn całe życie dbał o prawidłową dietę, unikał alkoholu i papierosów oraz w młodości trenował biegi narciarskie to nawet on nie ustrzegł się tych groźnych dla zdrowia i krępujących problemów.

Męski problem, męskie rozwiązania Brodstick wiedział, że prof. Johanson posiada możliwość pozyskania powszechnie niedostępnych składników, które jak podejrzewał, mogły być „tym czymś”, czego brakowało recepturom stosowanym w jego preparatach. Tylko że środki opracowywane przez Szweda też przecież nie były doskonałe… Postanowił więc odłożyć na bok dumę i zawalczyć o zdrowie i życie swojego ojca. Zaproponował swojemu największemu konkurentowi połączenie sił. Johanson gdy dowiedział się o  całej sytuacji, bez wahania zdecydował się pomóc. Obaj Panowie po wsparcie w przeprowadzeniu testów laboratoryjnych swojego autorskiego środka zgłosili się do Scandinavian Clinical Laboratory w Kopenhadze. Przez wiele lat opracowywano coraz to nowsze formuły środków na „męskie dolegliwości”. Jednak do tej pory żaden z  nich nie różnił się od niekompletnych produktów obecnych w  aptekach

od wielu lat. Teraz dzięki tej wielkiej skandynawskiej współpracy możliwe okazało się stworzenie jednego wszechstronnego i niezwykle skutecznego preparatu. Fenomen tej metody polega na tym, że w przeciwieństwie do tzw. niebeskiej tabletki nie działa jedynie doraźnie, a  wprowadza organizm w  fazę autoregeneracji, dzięki czemu mechanizm powstawania erekcji zostaje przywrócony w pełni naturalny i w 100% bezpieczny sposób. To wszystko sprawia, że ten skandynawski preparat bije na głowę inne dostępne na rynku środki.

Badania potwierdziły skuteczność Zanim przełomowy preparat skandynawskich naukowców ujrzał światło dzienne, czekał go szereg badań, których wyniki zszokowały nie tylko opinię publiczną, ale i samych badaczy. Po przeprowadzeniu 4-tygodniowych testów klinicznych na 876 mężczyznach zaobserwowano: zmniejszenie przerostu prostaty aż o 82%, 5-krotne zredukowanie częstotliwości oddawania moczu, 3x mniej intensywne pieczenie cewki moczowej, podniesienie testosteronu o 76%, ustąpienie niebezpiecznych stanów zapalnych i obrzęków już w pierwszych dniach stosowania, aż 4-krotne wzmocnienie wzwodu i wydłużenie stosunku średnio aż o 30-35 minut.

W czym tkwi jego siła? Fenomen tej zupełnie nowatorskiej, nieznanej wcześniej metody tkwi w zawartych w preparacie

Próbowałem wielu specyfików na moje coraz bardziej uciążliwe „męskie dysfunkcje”. Większość z z nich podrzuwstawacała mi żona zirytowana moim ciągłym nocnym wstawa niem do toalety i stale niezadowolona z naszego współżycia, a raczej jego prób. Codzienne łykanie garści tabletek było już moim osobistym i bardzo kosztownym rytuałem. Przygnębiony tym faktem pożaliłem się bratu, który opowiedział mi, że przeczytał gdzieś o odkryciu tego preparatu. Zamówiłem ten środek jeszcze tego samego dnia. To była najlepsza decyzja w moim życiu! Nie muszę już ciągle latać do łazienki z każdą kropelką, a moje życie seksualne ponownie nabrało rumieńców. Żona znów jest dumna, że ma takiego męża i w łóżku nie daje mi ani chwili wytchnienia…” Kazimierz K. (63l.), Ostróda

Dr Paul Brodstick

Choroba ojca sprawiła, że podjąłem najważniejszą decyzję w moim naukowym życiu. Zaproponowałem wspólną pracę nad innowacyjnym, nowatorskim preparatem mojemu największemu rywalowi prof. Johansonowi. Dzięki połączeniu naszej wiedzy i naturalnych składników mój tata znowu jest zdrowy, tak samo, jak i tysiące innych mężczyzn na całym świecie. Uniwersalność tej metody sprawiła, że poza naturalnym odbudowaniem mechanizmu powstawania erekcji i zmniejszeniem przerostu gruczołu krokowego nasz preparat kompleksowo regeneruje też męski układ moczowy dzięki czemu pozwala 5-krotnie zredukować częstotliwość oddawania moczu oraz rozszerzyć światło cewki moczowej likwidując uczucie pieczenia. Bez wątpienia to moje największe zawodowe osiągnięcie! PRZEROST PROSTATY pęcherz moczowy

niepełne opróżnianie pęcherza

PRAWIDŁOWA PROSTATA pęcherz moczowy

całkowite opróżnianie pęcherza

mocz

zwieracz

zwieracz

cewka moczowa

przerost prostaty

cewka moczowa

zdrowa prostata

samoregeneracji przerośniętej tkanki. Pozwala to na blokowanie mechanizmów prowadzących do ponownego rozrostu prostaty. Ryzyko nawrotu choroby zmniejszone jest o 97.8%! Mężczyznom zostaje przywrócona też silna, młodzieńcza erekcja.

Odzyskaj swoją męskość

Tuż po tym spektakularnym odkryciu, koncerny farmaceutyczPrzed Po ne z całego świata ustawiały się w  kolejce do wykupienia praw kuracją kuracji dystrybucji produktu. Wiązało specjalnie wyselekcjonowanych biostymulujących się z  tym jednak ogromne ryzyko, że preparat substancjach aktywnych. Wyłącznie dzięki połącze- trafi do aptek po zawyżonej, nieosiągalnej dla niom naturalnych składników możliwe było znale- klientów cenie. Obaj jego wynalazcy nie chcąc, zienie recepty na najczęstsze „męskie dolegliwości”. aby koncerny bogaciły się na ich odkryciu, koszKluczem okazało się zestawienie ze sobą unika- tem zwykłych ludzi zdecydowali, że EroSept towej mieszanki wywaru z owoców i liści specjal- będzie rozprowadzany jedynie w  limitowanym nej odmiany myszopłocha kolczastego rosnącego nakładzie. Niestety z powodu wysokiego kosztu jedynie w okolicach norweskiego fjordu Sognefjord produkcji producent wyraził zgodę na odstąpiez ekstraktem z nasion Hippocastinum L występują- nie jedynie niewielkiej ilości preparatu. cych głównie na szwedzkiej wyspie Tjorn. W Polsce środek Brodsticka i Johansona możDzięki specjalnym właściwościom tego eks- na otrzymać ze specjalnym dofinansowaniem, traktu gruczoł krokowy zmniejsza się o  82%, na- jedynie dzwoniąc na poniższy numer telefonu. wet 3-krotnie zwiększa się za to chłonność ciał ja- Liczba opakowań jest limitowana. Decyduje komistych. Automatycznie rozpoczyna się też proces lejność zgłoszeń.

WYJĄTKOWA PROMOCJA DLA PIERWSZYCH 120 MĘŻCZYZN!

Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią do 17.09.2019 r. przysługuje zniżka -70% na preparat do walki z prostatą w promocyjnej cenie 97zł zamiast 317zł. Darmowa przesyłka!

Zadzwoń:

81 300 33 75

Linia czynna od pon. do niedz. w godz. 8:00-20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Liczba opakowań jest limitowana.


8

z powiatów

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

POWIAT KALISKI

POWIAT KALISKI Inwestycja w Tłokini Wielkiej

BETON NA TELEFON

Przebudowa drogi

Nowe przedszkole

e-mail:betonbud@2com.pl

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Tel. 600 185 907

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

W sali Domu Tradycji w Godzieszach Wielkich podpisano umowę o przebudowie drogi gminnej łączącej Godziesze Wielkie i wieś Saczyn leżącą przy granicy gminy. Uroczystości podpisania umowy, na podstawie której gmina Godziesze Wielkie otrzyma zwrot połowy zapłaconej za wykonane roboty kwoty ponad 3,2 miliona złotych, uczestniczyli: Marlena Maląg – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Michał Dębiński – dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal – starosta kaliski, Józef Podłużny wójt gminy Godziesze Wielkie, Małgorzata Banaś – radna powiatu kaliskiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi „saczyńskiej” stało się okazją do podsumowania dotychczasowej aktywności gminy Godziesze Wielkie w dziedzinie budownictwa drogowego z wykorzystaniem wsparcia finansowego z ogólnopolskich programów poprawy infrastruktury drogowej. Trasa Godziesze Wielkie – Saczyn jest już dziesiątą z kolei dofinansowaną inwestycją drogową na terenie gminy. Dotychczasowym efektem tych inwestycji jest powstanie ponad 66 kilometrów ulepszonych dróg, spośród których 20 kilometrów gmina zrealizowała w formie samodzielnej, a 46 kilometrów na zasadach współdziałania z powiatem kaliskim, stając się jednym z liderów tychże działań na terenie Wielkopolski. ANKA

Od 2 września br. w świeżo wyremontowanym budynku wchodzącym w skład kompleksu Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej działa nowe przedszkole. Do dyspozycji użytkowników, obok sal zabaw i zajęć dydaktycznych, są toalety oraz zaplecze kuchenne. Przedszkole wyposażone jest w niezbędne akcesoria oraz zabawki. Obiekt został ocieplony. W części budynku przedszkola mieści się filia Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów. Wykonanie niezbędnych prac i remont budynku przedszkola możliwy był dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Całkowita wartość zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego” to 600 450 zł. Kwota pozyskanego dofinansowania to 132 650 zł. Warto przypomnieć, że w ciągu kilku lat szkoła w Tłokini Wielkiej doczekała się budowy nowej sali gimnastycz-

FOT.: ARCHIWUM

www.beton-bud.com.pl

W Tłokini Wielkiej działa nowe przeszkole. nej, boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Budynek główny poddany został pełnej modernizacji. Sukcesywnie modernizowane i wyposażane były również sale dydaktyczne. - Oświata i wychowanie w gminie Opatówek należy do zadań priorytetowych w działalności samorządu, stąd wielomilionowe nakłady, aby nasza młodzież i dzieci mogły czuć się w szkołach i przedszkolach

jak najlepiej, by zdobyta wiedza i przyjaźnie pomogły w radzeniu sobie w życiu podkreśla sekretarz gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. Spełnienie wszystkich planów możliwe jest dzięki współpracy wszystkich osób zaangażowanych w organizację zadań oświatowych począwszy od samorządu, pracowników, nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół szkoły i przedszkola. ANKA

POWIAT KALISKI Akt nadania z rąk burmistrza

Awans zawodowy W gminie Opatówek odbyło się postępowanie egzaminacyjne dla nauczycielki, która ubiegała się o stopień nauczyciela mianowanego. gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczyli również: Tomasz Mikucki dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach, Krzysztof Dziedzic sekretarz gminy Opatówek oraz Ar-

W urzędzie gminy odbyła się uroczystość związana z awansem zawodowym nauczycieli. Po pomyślnie zakończonym egzaminie Iwona Porada – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach, po złożeniu ślubowania, otrzymała z rąk burmistrza

kadiusz Łańduch dyrektor ZEAS gminy Opatówek. Nowo mianowana nauczycielka została obdarowana kwiatami. Po części oficjalnej była też chwila na rozmowę dotyczącą przebiegu awansu zawodowego nauczyciela oraz dalszych planów rozwoju. ANKA

POWIAT OSTROWSKI 81. akcja poboru krwi

Każda kropla na wagę złota

W hali sportowej w Nowych Skalmierzycach odbyła się 81. otwarta akcja poboru krwi. Akcja została zorganizowana przez miejscowy klub Honorowych Dawców Krwi. Do zbiórki zgłosiły się czterdzieści dwie osoby, z czego po badaniach krew mogło oddać trzydzieści sześć - w tym trzynaście kobiet i dwie osoby po raz pierwszy. - Każda kropla krwi jest na wagę złota. Dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca – krwiodawcom, sponsorom oraz osobom,

które w jakikolwiek sposób pomagają w organizacji naszych przedsięwzięć – powiedział prezes klubu Henryk Olejnik. Zebrano 16,200 litra krwi. Rower wygrał mieszkaniec Skalmierzyc. - Takie akcje warte są pochwały - mówi jeden z mieszkańców Nowych Skalmierzyc. - Cieszy fakt, że nasz klub HDK działa tak prężnie. ANKA

FOT.: ARCHIWUM

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640

W Nowych Skalmierzycach odbyła się 81.


10 września 2019 r. nr 34 (664)

z powiatów

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Gmina pomoże rolnikowi

POWIAT OSTROWSKI

Antidotum na nieszczęście

Szkoły na starcie

Za sprawną akcję ratowniczą z udziałem strażaków i mieszkańców, a przede wszystkim ludzką i sąsiedzką solidarność podziękował na Sesji Rady Gminy Przygodzice wójt Krzysztof Rasiak. - Pomagamy naszemu rolnikowi, włączając w te działania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pokrzywdzony może w każdej chwili liczyć na fachową i merytoryczną pomoc i doradztwo pracowników GOPS - mówił wójt podczas obrad. W pożarze chlewni w Jankowie Przygodzkim, wywołanym najprawdopodobniej uderzeniem pioruna, spłonął budynek inwentarski wraz z przetrzymywanym w tym obiekcie bydłem. Dogaszanie obory i zgromadzonej w niej słomy trwało do późnych godzin nocnych i następnego dnia. Część stada udało się uratować i naprędce wyprowadzić z płonącej obory dzięki na-

Fot.: TOMASZ WOJTASIK

Władze gminne, a także Rada Sołecka wsi Janków Przygodzki zadeklarowały pomoc hodowcy bydła poszkodowanemu w ubiegłotygodniowym pożarze obory ze zwierzętami.

Rolnik może liczyć na pomoc władz samorządowych. tychmiastowej akcji. Rolnikowi ochoczo pomogli okoliczni mieszkańcy, inni rolnicy, którzy m.in. użyczyli mu własnego sprzętu. Akcję koordynował na miejscu także wójt. Zdaniem Krzysztofa Rasiaka, nieprzewidywalność aury na skutek zmian klimatycznych, a także rosnąca w ostatnim czasie ilość zdarzeń i wyjazdów do akcji jednostek: OSP Przygodzice i Janków Przygodzki, skłaniają samorząd do rozwa-

żenia zakupu samochodów pożarniczych dla obydwu straży, wyposażonych w zbiorniki na wodę o zwiększonej pojemności, przez co poprawiłyby one swe zdolności bojowe do czasu przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej. Rolnik z Jankowa Przygodzkiego ma otrzymać z GOPS zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego. W tej wsi zorganizowana zostanie też zbiórka pieniędzy dla poszkodowanego. TW

POWIAT KALISKI XX Dożynkowy Objazd Powiatu Kaliskiego

Wystartowało 71 cyklistów Tradycyjnie, w dniu Powiatowo-Gminnego Święta Plonów, które w tym roku przypadło 1 września, odbył się Dożynkowy Objazd Powiatu Kaliskiego. Była to już 20. edycja sztafety. Tym razem wzięło w niej udział 71 cyklistów, w tym także rowerzyści, którzy wystartowali przeszło 20 lat temu w pierwszym tego typu objeździe. Objazdy Dożynkowe od lat wzorowane są na historycznych zasadach rozgrywania pierwszych wyścigów kolarskich w Kró-

lestwie Polskim. W 2000 roku wystartowała pierwsza taka sztafeta, przy okazji Dożynek Powiatowych w Koźminku. Do tej pory ponad 1000 nazwisk znalazło się w indeksie ewidencji uczestników. W tegorocznym Objeździe Dożynkowym udział wzięło 71 uczestników. Zawodnicy

pokonali 155 km trasę w czasie 8 godzin 58 minut. W Objeździe uczestniczyli cykliści z 7 gmin powiatu kaliskiego. Najliczniejszą grupę stworzyli zawodnicy z Żelazkowa oraz Brzezin – każda z tych gmin w swoich szeregach skupiła po 24 uczestników. IK

Nowy rok szkolny będzie bardzo dużym wyzwaniem ze względu na dużą ilość uczniów przyjętych do pierwszych klas szkół średnich. By wszyscy mogli swobodnie i w komfortowych warunkach zdobywać wiedzę, wymagało to od powiatu ostrowskiego bardzo wielu zabiegów, a przede wszystkim nakładów finansowych. - Do tego wyjątkowo trudnego naboru przygotowywaliśmy się od dwóch lat. Począwszy od zbierania danych, analizy, do zabezpieczenia odpowiedniej bazy. Przygotowaliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego, modernizowaliśmy poszczególne szkoły. Służyło to temu, by na dzień 1 września 2019 roku być odpowiednio przygotowanym - podkreślał starosta Paweł Rajski. Ten rok szkolny, z racji naboru podwójnego rocznika, zapowiada się bardzo emocjonująco. Naukę w szkołach powiatowych podejmie 3.156 pierwszoklasistów w 103 oddziałach (w tym 493 uczniów spoza powiatu ostrowskiego) oraz 62 pierwszoklasistów w Zespole Szkół Specjalnych i Zespole Szkół Muzycznych, co łącznie daje 3.218 uczniów klas I. Wszystkich uczniów razem będzie 7 .532. - W latach ubiegłych powstawało ok. 50 oddziałów, w tym roku aż 103. Staraliśmy się jednak, by klasy nie były przepełnione, średnia uczniów w klasie jest w granicach 29 osób (absolwenci gimnazjów), a 31 osób (absolwenci szkół podstawowych). Pełnozatrudnionych nauczycieli mamy 601, do tego 153 niepełnozatrudnionych. Nauczyciele w powiatowych szkołach w większości mają nawet po 1,5 etatu, co oczywiście przyniesie im korzyści finansowe - powiedział starosta. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Sukces gminy Ostrów Wielkopolski

Pieniądze na drogę Czekanów - Karski Gmina Ostrów otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej. większa radość i satysfakcja z tak wysokiego dofinansowania i równie wysokiej oceny rankingowej – mówi Piotr Kuroszczyk wójt gminy. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej Czekanów - Karski. Chodzi dokładnie o ulicę Środkową, w Karskach oraz ulicę Strażacką w Czekanowie. Droga zostanie całkowicie przebudowana i poszerzona. ANKA

9

Usługi dronem! (wesela i inne uroczystości) Tel. 731-546-840

Tel: 502-137-046 512-227-597 zajmuje sie lakierowaniem proszkowym, w ofercie posiadamy także śrutowanie mechaniczne każdego detalu i największy piec w okolicy. 14 METRÓW długości!

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

FOT.: ARCHIWUM

Gmina otrzymała maksymalne wsparcie finansowe, to aż 80 proc. wartości całej inwestycji. Ta wyceniona została na 4 mln 740 tys. złotych. Dofinansowanie wyniesie prawie 3 mln 800 tys. złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. - Zdaję sobie sprawę, jak ogromnym zainteresowaniem cieszył się nabór wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, dlatego tym

www.naszrynek.pl

Duże pieniądze na drogi otrzymała gmina Ostrów.


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

Wiadomości sportowe Sukces w Gyoer

Świetnie spisali się młodzicy KS Stal LA Ostrów, zwyciężając w Wielkopolskiej Lidze Młodzików U16 w 2019 roku. FOT.: FB KS STAL LA

Młodzicy Stali okazali się najlepsi w Wielkopolsce. Zawody odbyły się w dwóch rzutach: w maju w Pile oraz 1 września br. w Poznaniu. W zawodach wystartowało ponad 40 zespołów z całej Wielkopolski. Reprezentanci Stali zwyciężyli bezapelacyjnie, zdobywając w drugim rzucie 2484 punktów, a generalnie po dwóch rzutach ligi 4890 punktów. Kolejnych medalistów: zespoły z Orkana Środa Wielkopolska i PLKS GWDA Piła ostrowianie pokonali o prawie 1000 punktów. Jest to pierwsze zwycięstwo młodych lekkoatletów w historii wielkopolskiej lekkiej atletyki. Na punktację zespołową składa się w każdym rzucie ligi 10 najlepszych wyników dziewcząt i 10 najlepszych wyników chłopców. Przy czym jeden zawodnik może punktować tylko w jednej konkurencji. W Poznaniu najwięcej punktów dla ze-

społu Stali zdobyła Inga Kanicka, zwyciężając w biegu na 300 metrów z wynikiem 41,16 s - 170 punktów. Drugi wynik dla dziewcząt uzyskała Emilia Twardowska – zwyciężczyni skoku wzwyż - 1,65 metra - 165 punktów, a trzeci rezultat punktowy uzyskała Oliwia Klar, również w biegu na 300 metrów, zajmując trzecie miejsce z wynikiem 41,94 s - 159 punktów. Wśród chłopców najlepiej punktował Kacper Zimniak, który w biegu na 300 metrów zajął drugie miejsce z wynikiem 37,13 s. - 162 punkty. Drugi wynik punktowy wywalczył Jakub Robotnikowski – zwycięzca skoku w dal – 6,23 m - 146 punktów. Trzeci wyniki w rankingu uzyskał Kacper Cegła w biegu na 300 m – trzecie miejsce – 38,43 s. - 144 punkty. ANKA

KAJAKARSTWO Kaliszanka mistrzynią

Złota Marta Marta Walczykiewicz została złotą medalistką mistrzostw Polski w swojej koronnej konkurencji, K1 200 metrów. Lotto 82. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym odbyły się w miniony weekend na torze regatowym Malta w Poznaniu. Wystartowało w nich blisko 200 zawodników z 45 klubów. W finałowym wyścigu K1 200 m Marta Walczykiewicz okazała się bezkonkurencyjna. Kaliszanka o 0,44 sekundy wyprzedziła swoją koleżankę z kadry narodowej Karolinę Naję (AZS AWF Gorzów

Wlkp.) oraz o 1,6 sekundy Dominikę Włodarczyk (CWZS Zawisza Bydgoszcz). Dla Marty Walczykiewicz to już 50. medal wywalczony w imprezie rangi mistrzostw Polski. Pierwszy krążek w rywalizacji najlepszych kajakarek w kraju zdobyła w 2002 roku, jeszcze jako juniorka młodsza. W gronie seniorek, w konkurencji K1 200 metrów, wystartowała w Poznaniu po raz piętnasty. ANKA

Dwa medale wywalczyli reprezentanci kaliskiej Prosny na Mistrzostwach Europy w kickboxingu. Podczas turnieju rozgrywanego w węgierskim Gyoer rywalizowało troje juniorów z kaliskiego klubu. W składzie biało – czerwonej ekipy znaleźli się Nicola Kaczmarek, Oskar Dąbrowski i Dawid Kleinert. Dwoje z nich walkę o medale zakończyło sukcesem. Najlepiej spisał się, de biutujący w te j rangi imprezie, Oskar Dąbrowski. Rywalizujący w formule full contact juniorów w kategorii do 75 kg kaliszanin zdobył tytuł wicemistrza Europy. W półfinale, prezentując świetne przygotowanie fizyczne, wyraźnie pokonał Timofeia Antonova z Rosji. Pod koniec walki doprowadził go nawet do liczenia. W finałowym starciu zmierzył się z Turkiem, Kuru Cengizhanem. - Po bardzo dobrej, twardej walce, ostatecznie uległ mocnemu przeciwnikowi bardzo nieznacznie, stosunkiem punktów 1:2. Oskar trenuje niewiele ponad rok, a już uzyskuje tak świetne wyniki – podsumowuje zadowolony z postępów swojego podopiecznego Konrad Parat, trener kickbokserów w KS Prosna Kalisz. W tej samej formule, tyle że w kategorii juniorek starszych w wadze do 52 kg, rywalizowała Nicola Kaczmarek. Reprezentantka Prosny otarła się o finał. Ostatecznie zdobyła brązowy krążek, ulegając w półfinałowym pojedynku silnej zawodniczce z Rosji, Natalii Bakirovej. Warto wspomnieć, że to już drugi medal Nicoli wywalczony w dużej międzynarodowej imprezie. W ubiegłym roku zdobyła brąz podczas mistrzostw świata, które odbyły się we włoskim Lidio di Jesolo. Z bardzo dobrej strony pokazał się w Gyoer także trzeci z reprezentantów Prosny, Dawid Kleinert. Przeszkodą na jego drodze do strefy medalowej okazał się Norweg Robert Sander. KZ

ŻUŻEL Ostrovia – ROW 46:44

Faworyt pokonany W pierwszym meczu finałowym Nice 1. Ligi żużlowcy Ostrovii pokonali ROW Rybnik 46:44. Już sam awans do finału Nice 1. Ligi dla żużlowców Ostrovii jest wielkim sukcesem. Dlatego przed pierwszym meczem finałowym z ROW-em Rybnik nikt w Ostrowie nie wywierał na zawodnikach presji. Wszyscy zgodnie podkreślali, że ostrowianie mają cieszyć się z jazdy i spróbować sprawić niespodziankę. To przecież zawodnicy z Rybnika od początku sezonu słyszą, że ich celem jest awans do ekstraklasy. - Walczymy o zwycięstwo. Nie mamy jeszcze pucharu za wygranie ligi i chcielibyśmy mieć to trofeum w naszym klubie. Nie ma innej opcji – walczymy o mistrzostwo Nice 1. Ligi Żużlowej. A później zobaczymy, co pokaże życie – mówi przed meczem Radosław Strzelczyk, prezes klubu. Mecz rozpoczął się dobrze

FOT.: ARCHIWUM

Młodzicy najlepsi

KICK-BOXING

Ostrowianie pokonali faworyta do awansu. dla gości, którzy po trzech biegach prowadzili 12:6. Ostrowianie nie załamali się takim obrotem sprawy. Walczyli ambitnie w kolejnych wyścigach i po piątym był już remis 15:15. Później to gospodarze wyszli na prowadzenie, ale nie potrafili sobie zbudować większej przewagi niż cztery punkty. Ostatecz-

nie podopieczni Mariusza Staszewskiego wygrali 46:44. Trudno przypuszczać, by taki wynik pozwolił zawodnikom z Ostrowa realnie myśleć o wygraniu pierwszej ligi. Jednak w sporcie wszystko jest możliwe. Ostrowianie już w tym sezonie swoje zrobili. W rewanżu w Rybniku pojadą bez żadnej presji. BIN

TENIS STOŁOWY Mini Drzonków CUP 2019

Udany start graczy Tajfuna Tenisiści stołowi ostrowskiego Tajfuna wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Mini Drzonków CUP 2019. Turniej odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie koło Zielonej Góry. W turnieju wystartowało ponad 260 zawodniczek i zawodników z Polski, Litwy, Ukrainy, Luksemburga i Niemiec. Ostrowski klub do turnieju drużynowego wystawił drużynę młodzieżowców, którą reprezentowali: Krzysztof Katafiasz, Robert Baranowski i Kamil Małyszko. Zawodnicy brali udział również w grach deblowych i indywidualnych. Po bardzo dobrym występie drużynowym, w którym zespół LKS Tajfun zajął czwarte miejsce, świetny występ zaliczył również Krzysztof Katafiasz, który w kategorii młodzieżowców zajął piąte miejsce. Kamil Małyszko uplasował się na 11 miejscu. Robert Baranowski startujący pierwszy rok w kategorii juniorów wywalczył miejsce w przedziale 17-41. - Turniej w Drzonkowie

FOT.: ARCHIWUM

LEKKOATLETYKA Mistrzostwa Wielkopolski

Tenisiści Tajfuna wystartowali w Drzonkowie. był naszym ostatnim spraw- cenne zwycięstwo. Szczedzianem przed nadchodzą- gólnie jestem zadowolony z cym sezonem. Jestem bar- bardzo dobrej formy Krzydzo zadowolony ze startu sia Katafiasza już na początnaszych zawodników. W ku sezonu. Krzysztof grał zawodach drużynowych wspaniale w rozgrywkach wywalczyliśmy bardzo do- drużynowych i indywidubre czwarte miejsce. Na alnych, pokonując wielu pochwałę zasługuje junior mocnych zawodników. Z naszej drużyny Robert Ba- kolei Kamil Małyszko, po ranowski, który świetnie rocznej przerwie, wraca zagrał z drużyną z Gorzowa szybko do dobrej dyspozycji Wielkopolskiego i wygrał i myślę, że będzie mocnym pojedynek z wyżej noto- wsparciem naszej drużyny wanym od siebie rywalem. - mówi trener LKS Tajfun Dzięki temu odnieśliśmy Ostrów Wielkopolski. ANKA


10 września 2019 r. nr 34 (664)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

Rok szkolny 2019/2020 wystartował Ponad 4600 uczniów w miejskich szkołach oraz blisko 2500 przedszkolaków rozpoczęło z dniem 1 września nowy rok szkolny. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II, która podczas wakacji przeszła spektakularną metamorfozę. - Nowy rok szkolny stał się faktem - mówił w imieniu prezydet Beaty Klimek, Sebastian Górski, Zastępca Prezydenta. - Jego inauguracja to zawsze doniosłe wydarzenie. Ważne dla uczniów, grona pedagogicznego oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie i rozwój oświaty. W naszym mieście, tak jak zresztą w całym kraju - nowy rok szkolny witamy w zmienionej rzeczywistości. Już bez gimnazjów i klas gimnazjalnych, ale z ośmioletnią szkołą podstawową. Przygotowanie szkół do nowego ustroju szkolnego było dla samorządów bardzo dużym wyzwaniem, ale dziś z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że w naszym mieście udało nam się mu sprostać. Wierzymy, że nasze starania oraz nakłady na rozwijanie infrastruktury oświatowej są tym, co czyni edukację w miejskich szkołach bardziej efektywną i skoncentrowaną na potrzebach uczniów. Podczas miejskiej inauguracji dwunastu nauczycieli, którzy pozytywnie przeszli

ścieżkę awansu zawodowego i uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego, złożyło ślubowanie. - Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zabrzmiała rota ślubowania. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli w tym roku: Agnieszka Goździkowska, Daria Garmont-Marcinczak, Agnieszka Hasińska-Chmiel, Paulina Kmiecik, Natalia Krajewska, Łukasz Olejnik, Katarzyna Pawlicka-Kaleta, Katarzyna Pawlik, Natalia Rosińska, Joanna Rossowska, Agata Stempniewicz oraz Anna Świątkowska. Akty powierzenia funkcji dyrektora podczas uroczystości odebrały Dorota Cieśla, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I oraz Grażyna Rakowska, dyrektor Przedszkola nr 3 Jaś i Małgosia. RED

11


12

reklama

www.naszrynek.pl

OPTYK

GABINET

Maria Wcisłek

Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi

- leczenie dzieci - leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31 MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

Centrum Medyczne

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia

Ort-Medica

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Mezoterapia Anti-Aging

Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne - NOWOCZESNE PROTEZY KOŃCZYN, - APARATY I ORTEZY, - BUTY ORTOPEDYCZNE, -WÓZKI INWALIDZKIE

ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Przyjęcia: środy od 16.00 rej. tel. 504-195-808 ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

Tel. 607-416-001 62-720-55-55

www.chirurg-laser.pl

GMINA PRZYGODZICE

10 września 2019 r. nr 34 (664)

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Zakład Optyczny Andrzej Wendt

- Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

Nasz Rynek

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Przygodzice o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych w Dębnicy stanowiących własność Gminy Przygodzice (działki budowlane) • •

• • • • • • • • • • •

położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Dębnica (dojazd drogą publiczną dojazdową z ul. Ojca Andrzeja Cierpki) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza netto:

L.p.

nr dz.

arkusz mapy

1 2 3 4 5

146/6 146/7 146/8 146/9 146/10

3 3 3 3 3

pow. w m2 1206 1200 1200 1200 1201

cena wywoławcza netto w zł 26 700,00 26 600,00 26 600,00 23 500,00 23 500,00

księga wieczysta KZ1W/00066187/2

Wysokość wadium w zł 2 670,00 2 660,00 2 660,00 2 350,00 2 350,00

Godzina rozpoczęcia licytacji 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00

do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. opis nieruchomości: nieruchomości niezabudowane położone w Dębnicy, gm. Przygodzice w odległości ok. 16 km od Ostrowa Wlkp. i ok. 8 km od Przygodzic. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przedmiotowe działki gruntu wchodzą w skład jednostki oznaczonej symbolem MU – teren o funkcji mieszkaniowo – usługowej. Termin i miejsce przetargu: 14 października 2019 r. od godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wlkp. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Przygodzicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Przygodzice: 03 1050 1201 1000 0022 6097 5509 w wysokości przypisanej konkretnej działce, najpóźniej do dnia 10 października 2019 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium. Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo, w terminie określonym na fakturze VAT wystawionej przez organizatora przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy notarialnej oraz związane z wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomości były oferowane do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 02.10.2017 r., 15.12.2017r., 28.05.2018 r.; 02.10.2018 r., 29.03.2019 r. i 01.07.2019, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu. Treść ogłoszenia o przetargu zamieszczono na stronie www.przygodzice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przygodzice oraz na tablicy ogłoszeń: w siedzibie urzędu i u sołtysa wsi Dębnica. Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Przygodzicach, tel. (062) 592-77-22 wew.125, (p. nr 20).


10 września 2019 r. nr 34 (664)

DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ pracownika budwlanego: elewacje, karton gips, malowanie, mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca na terenie Ostrowa i okolic.Tel.500135-609 PRACA HOLANDIA. Tel.790-202-829, 530-159169 PRACA OD ZARAZ! Pracownik produkcyjny. Zapewniamy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, premie, dodatki, bonusy i możliwość rozwoju/awansu. Dodatkowo oferujemy grupowe PZU, karta sportowa, opieka medyczna i inne. NIE CZEKAJ! Zadzwoń do nas już DZIŚ! TEL. 882189740 APT nr 412 PRACA przy warzywach Holandia Tel.+48-530-159169

SZUKAM PRACY PODEJMĘ pracę dorywczą lub inne. Wrzucę opał. Tel.531-391-497 PRZYJMĘ pracę chałupniczą. Tel.627-354-837

KUPIĘ KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607532-912 SKUPUJĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel.692-990828 KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części. Tel. 603-540-940

MOTORYZACYJNE NAPRAWA automatycznych skrzyni biegów i regeneracja chłodnic. Tel. 604551-399

ROLNICZE BYDŁO - kupię, każde, rzeźne oraz z konieczności. Gotówka. Odbiór z gospodarstwa.Tel.695-687-426 SPRZEDAM kukurydzę na pniu - 5 ha, Topola Mała. Tel.500-661-51

SPRZEDAM Sprzedaż pokryć dachowych oraz akcesoria. Atrakcyjne ceny. Tel. 600-185907 SPRZEDAM zboże, słomę, siano, kamień polny, piasek, czarnoziem. Tel.507920-622

reklama

Nasz Rynek

UŻYWANY piec miałowy ''ZĘBIEC',' termę VAILLANT,hydrofor z silnikiem-sprawne. Tel.603-740-425

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Działki budowlane 800 m2. Latowice przy ulicy Południowej. Tel. 692-805-735

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ DO WYNAJĘCIA (pod zakład fryzjerski itp.) lokal o pow. 25m2, Ostrów, ul.Krotoszyńska. Tel.500-614-293

TOWARZYSKIE KAŻDY z nas ma swoją drugą "Połówkę", trzeba ją tylko odnaleźć. Biuro Partnerskie "Rusałka" od dwunastu lat skutecznie pomaga osobom samotnym poznać tę właściwą osobę. Ponad 200 skojarzonych par, w tym 27 poślubionych. Nie czekaj, spraw, aby Twoje serce znów zabiło mocniej. Serdecznie zapraszam - tel. 662-400 -165 www.biurorusalka.pl PRZYSTOJNY pozna uroczą panią 37-50. Tel.886151-898

USŁUGI !!!KOSZENIE trawy, wykaszanie wysokich zarośli, wycinanie i przycinanie drzew, tuji i żywopłotów. Prace porządkowe na działkach, ogrodach i innych terenach z możliwością wywozu. Tel.669-674-107 !!!!NAPRAWA AGD, kuchenek gazowo-elektrycznych. Tel.601-829-509 Krycie dachu papą termozgrzewalną i sprzedaż pokryć dachowych. Tel.600185-907 CYKLINOWANIE bezpyłowe, montaż podłóg, parkietów 502-229-920 Usługi dekarskie montaż pap , konserwacja pokryć dachowych.Tel.669-674107 DREWNO (KOŁKI) DO WYTYCZANIA FUNDAMENTÓW TEL.603-170-410 PAPA TERMOZGRZEWALNA, STYROPAPA, DOCIEPLANIE DACHÓW PŁASKICH.TEL.503-941-786 BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI,OKNA, AKCESORIA , SPRZEDAŻ ,MONTAŻ. TEL.603-170-410 TYNKI maszynowe, cementowo - wapienne, gipsowe, malowanie, murowanie i ocieplanie budynków. Tel. 602-740-905.

UKŁADANIE płytek-solidnie!!! Tel.660-837-907 MALOWANIE, CZYSZCZENIE OGRODZEŃ. Tel.601-671-544 669-876221 HYDRAULIK Tel.518-439-221

TANIO.

KOMPLEKSOWE USŁUGI HYDRAULICZNE 695-922326 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, płyty karton-gips, panele, hydraulika itp.Tel.512315-485 REMONTOWO - BUDOWLANE USŁUGI. Tel.669626-733 WYWÓZ GABARYTÓW. Tel.669-626-733 USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE. Tel. 669-626-733

www.naszrynek.pl

MALOWANIE, tapetowanie, panele, drobne usługi budowlane. Tel.510-720703 PROFESJONALNE PRANIE DYWANÓW, TAPICEREK SAMOCHODOWYCH, MEBLOWYCH CZYSZCZENIE SKÓRY. Tel.570-303-888 KOSZENIE TRAW,WYCINKA-PRZYCINKA DRZEW. Porządkowanie strychów, piwnic, zakładanie ogrodów, usługi ogrodnicze, werykulacja trawy, drobne rozbiórki, układanie kostki brukowej, mycie i impregnacja. Usługi zamiatarką. Tel.697-475-735 MALOWANIE, szpachlowanie, karton-gips, docieplenia. Tel.669-504-441 MYCIE kostki brukowej. Tel.669-504-441

REMONTY domów, mieszkań. Tel.669-626-733

USŁUGI ogrodnicze, wycinka drzew i krzewów, koszenie dużych powierzchni i nieużytków.Tel.691-815271

MONTAŻ płytek. Tel.530214-026

TANIO prawo jazdy kat B Tel.603-740-425

MALOWANIE, TAPETOWANIE. TEL. 669-626-733

REMONTY od A do Z. Tel.530-214-026 USŁUGI remontowo-wykończeniowe.Tel. 797-525419 USŁUGI blacharsko-dekarskie. Tel.601-145-243 MURARSTWO, OCIEPLENIA, WYKONCZENIA WNĘTRZ. Tel.788-557-108 HYDRAULIK Tanio! 60688-31-88 USŁUGI fryzjerskie z dojazdem do domu.Tel.532528-145

13

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

kupię

każde auto

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel.788-512-401 PRZEGRYWANIE KASET wideo na płyty DVD/15zł kaseta, na pendrive’a/20 zł kaseta. Ostrów, Staszica (kolektura LOTTO). Tel.791-473-777 MYCIE kostki i elewacji. Wynajem i usługi podnośnikiem koszowym. Tel.506807-662 KOMPUTER Tel.509-640-723

serwis.

PROTEZY ZĘBOWE

KATARZYNA KOWALCZYK

- częściowe ATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski CENY! - całkowite ul. H. Modrzejewskiej 21 - ekspresowe naprawy

TEL. 609-371-141


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

Zbierają krew i rejstrują dawców szpiku

„Podziel się życiem” ,,Podziel się życiem’’ – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie, 22 września, odbędzie się kolejna Akcja Oddawania Krwi i rejestr dawców szpiku kostnego. W 2005 roku śp. ks. kanonik Czesław Majorek zaproponował, aby Rada Osiedla nr 4 w ramach swojej statutowej działalności podjęła się zorganizowania akcji, która będzie przynosiła korzyści innym. Przy pomocy dyrekcji Szkoły Podstawowej przy ulicy Waryńskiego oraz Oddziału Krwiodawstwa w Ostrowie Wielkopolskim Rada Osiedla w 2006 roku przeprowadziła pierwszą akcję oddawania krwi i od tego czasu cyklicznie, corocznie, takie imprezy są organizowane. W dotychczasowych akcjach udało się pozyskać blisko 500 litrów tego najcenniejszego leku. Akcja oddawania krwi i rejestr dawców szpiku kostnego odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Beaty Klimek i jest organizowana w konwencji „małej białej niedzieli”. - Staramy się także zapewnić wszystkim chętnym możliwość wzięcia udziału w badaniach ilości tkanki tłuszczowej, w bardzo popularnym przesiewowym badaniu wzroku

czy testach słuchu – mówi Daria Jakubek - Szczepaniak, przewodnicząca Rady Osiedla nr 4. - Zapewniamy również możliwość określenia poziomu cukru, wartość ciśnienia krwi i porady dietetyka. Warto dodać, że będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej. Podczas akcji oddawania krwi odbędą się także pokazy ratownictwa przedmedycznego. - Wszyscy uczestnicy akcji mogą liczyć na poczęstunek i upominki – dodaje przewodnicząca Rady Osiedla nr 4. - Naszą akcję wspiera ponad 40 podmiotów – urzędy, firmy państwowe i prywatne, spółki, sklepy oraz osoby indywidualne. A kc j a o d d a w a n i a krw i i rejestr dawców szpiku kostnego zostanie przeprowadzona 22 września (niedziela) na terenie Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych przy ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach 9.00 – 13.00. Patronem medialnym jest gazeta ,,Nasz Rynek’’.

Nasz Rynek

Przecież to tylko dziecko! Nie tak dawno w mediach zrobiło się głośno o restauracji, która wprowadziła następujące ograniczenie: „Zapraszamy dzieci do naszego lokalu, ale w granicach wiekowych +6”. Deklaracja wywołała burzę w sieci. Zwolennicy gratulowali kierownictwu odwagi, podkreślając, że w przestrzeni publicznej jest wiele innych miejsc dedykowanych dzieciom, więc rodziny na tym nie ucierpią. Przeciwnicy natomiast podkreślali wykluczenie i swego rodzaju dyskryminację. Skąd taki pomysł restauracji? Oczywiście powodem okazało się zachowanie dzieci, a raczej ich rodziców w lokalu. Pracownicy wspominali np. przewijanie dzieci przy stole, hałas, wjeżdżanie wózkami na ciasną salę, bieganie po całej sali, głośne oglądanie bajek i rozrzucanie zabawek. Czarę goryczy przelała dewastacja stolika, krzeseł i ścian przez małych gości. I ja się akurat zgadzam z takim pomysłem. Zgadzam się jako klient, nauczyciel i rodzic. Całe zawodowe życie spędziłam z dziećmi i jestem „uodporniona” na ich figle i wybryki. Dzieci są wspaniałe, twórcze, pomysłowe i ko-

chane. Ale bywają marudne, rozkrzyczane, kapryśne i nieznośne – to wszystko jest normalne. Myślę jednak, że każdy dorosły powinien mieć prawo pobyć bez dzieci – żeby odpocząć, uspokoić się, skupić się na czymś czy chociażby się romantycznie

ograniczenia, gdyby rodzice zachowywali się odpowiedzialnie. Bo w zasadzie nie chodzi tu o dzieci, tylko o dorosłych. Niestety, często tak jest, że dziecko może dosłownie wszystko. Rozlewa, rzuca makaronem, krzyczy, w sklepie spożywczym „grze-

Rodzice często chcą nadrobić roczne zaległości w czasie spędzanym z dziećmi podczas urlopu. I ciągają je ze sobą po restauracjach, grillach i festynach, gdzie dzieciarnia bawi się grubo po północy. oświadczyć. Według mnie w przestrzeni publicznej muszą być i miejsca przyjazne rodzinom, i takie tylko dla dorosłych. Podobne rozgraniczenie spotykamy również w wakacyjnych ofertach hoteli i biur podróży. Nie każdy np. nauczyciel da radę odpocząć otoczony czeredą rozwydrzonych dzieciaków. Jest jeszcze druga strona medalu. Restauracja na pewno nie wprowadziłaby

bie” w artykułach na półkach, przewraca puszki, wrzeszczy, kopie, rzuca się na ziemię! A mama – nic. „Przecież to tylko dziecko” – usłyszałam, gdy zwróciłam uwagę jednej z klientek marketu. Tymczasem każde dziecko można - mało tego - trzeba nauczyć odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych. I to w domu, bo w szkole już za późno! Rodzice często chcą nad-

robić roczne zaległości w czasie spędzanym z dziećmi podczas urlopu. I ciągają je ze sobą po restauracjach, grillach i festynach, gdzie dzieciarnia bawi się grubo po północy. Niekoniecznie na trzeźwo. Dostaję gęsiej skórki, gdy widzę niemowlaki w nosidełkach taszczone przez „postępowych” rodziców na Śnieżkę lub w wysokie Tatry. Na Krecie polskie małżeństwo zabrało siedmiomiesięczne dziecko w rejs na Balos i wspinaczkę na twierdzę Gramvosa przy 36 stopniach! Albo masowe trzymanie „przez południe” dzieciaków na plaży! Na szlaku w Karkonoszach rodzice szli z zapłakanym trzylatkiem w skarpetkach, bo mu się sandałki urwały! Nie wspomną już o dzieciakach na Kasprowym i Giewoncie podczas burzy! To: „Umyślne narażenie zdrowia i życia”. Rodzice, kochajcie mądrze i bądźcie rozsądni, bo wolność nie znaczy, że wszystko każdemu wolno. Wiesława

Czytelnicy „Naszego Rynku” Czytelnicy

Jak zawsze na łamach „Naszego Rynku” obejrzeć możesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesłać na adres redakcja@naszrynek.pl zdjęcie (najlepiej w poziomie) swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjęciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowań, wycieczek, ulubionych zajęć, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na Państwa inwencję. Oczywiście, pierwszeństwo w publikacji będą miały zdjęcia osób trzymających w ręku jeden z numerów „Naszego Rynku”. Dodatkowo za każde opublikowane zdjęcie Czytelnik otrzyma firmową koszulkę. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. Redakcja REKLAMA

10 września 2019 r. nr 34 (664)

REKLAMA

LOOMBARD

czynne 24h

ZŁOTO

SREBRO

Elżbieta i Jurek Mockowie w Kołobrzegu.

ww w. loo mb ar d.p

l

POŻYCZKI POD ZASTAW WSZ

KALISZ

ul. Zamkowa 15 tel. 62 767 09 65

YSTKIEGO

REKLAMA


wasz rynek

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

Od kilku dni przed naszym blokiem przy ul. Klasztornej leży sobie na trawniku kostka brukowa. Przywieźli ją budowlańcy, którzy ustawiają tam ławki, a wokół nich układają ową kostkę. Tyle tylko, że dawno ich już nie widziałem w pracy, a dzieciaki ze wszystkich okolicznych bloków bawią się kostką w najlepsze. Układają mury, później je rozwalają, rzucają nią, krótko mówiąc niszczą. Tylko patrzeć jak ktoś rozbije sobie głowę. Może warto skończyć te prace jak najszybciej? Paweł F., Ostrów

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Piotr Kalusiński, Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Sekretariat: Ostrów: ul. Starotargowa 6, tel. (62) 501-21-21, czynne pon.-pt. 9.00-16.00. Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński (naczelny@naszrynek.pl), tel. 606 267 702. Redaguje: Ryszard Binczak, Dział marketingu i reklamy: Maria Kasprzak-Raszewska tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), Danuta Banach Tel. 693579-685 (danuta.banach@ naszrynek.pl)

Skład i Grafika: własna

Nie dostałem mandatu radnego, to może zostanę posłem i znów będę w grze.

Alojzy Motylewski, były radny Rady Miejskiej Ostrowa, a obecnie startujący z listy PSLKoalicja Polska do Sejmu.

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 prosimy nadsyłać do 13 września 2019 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe. upał

duży owalny odezwa, czarny tor wezwaptak kolarski nie

pyszczek

5

składa relacje

Welles drewnia("Obyna watel Kane") sztaba

grał w cordon "Gladia- ... torze" kotlet

17

klub sportowy z 18 Katowic

Sophia, aktorka np. laryngolog

4

groża˛ powodzia˛

8

uchwyt filiżanki radiowy mówca

groma- wtacza da wciaż ˛ stawo- kamień 14 nogów

stawiany duże jaz gwiazd pońskie miasto

z nich wróżenie

1

ptaki o dużych oczach

12

˛ z cz˛eść łacznik goleni dyktanda cielecej ˛

2

... Street - tam giełda

16

duńska firma obuwn.

OSTROWSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

9

2

dziewcz˛ecy ukłon

10

wpis w ciagni ˛ e˛ dzien- ty przez grube kawały niczku lokomo- drewna psotnika tyw˛e

Max von ..., aktor

w r˛eku służa˛ do gejszy szycia

13

mityczne plemie˛ kobiet

11

w muzeum

6

stapni ˛ e˛ cie Joannita

sprz˛et sprza-˛ taczki

15

... losu

pot. o taksówkarzu

ryba wśród akwario- jaszczuwa rek

polski krażow˛ nik

ul Wrocławska 16; Ostrów Wielkopolski, Tel. 62 738-11-44 POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI, WYCENY, KREDYTY lud germański

3

NASZA SIEDZIBA

na głowie z 7 kwiatów

zadanie udost˛epnił serwis krzyżówkowy szarada.net Rozwiąż krzyżówkę.

Kolportaż: własny Zasięg: Kalisz, powiat kaliski, Ostrów, powiat ostrowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

15

Fotka z dymkiem

Napisali

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 33/2019 - „PIERWSZY DZWONEK”. Nagrodę wylosował/a: Maja Gołdyn . Nagrody którymi są: podwójne zaproszenie oraz koszulka „Naszego Rynku” należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji ul. Starotargowej 6 lub w Kaliszu, Centrum Handlowe Pod Zegarem) ul. Górnośląska 76a. Gratulujemy!

POŚREDNICY Z LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ PFRN PEŁNA OFERTA W BIURZE LUB NA STRONIE www.wgn-ostrow.pl KONTAKT DO POŚREDNIAKÓW: 691-860-010; 665-600-670; 507-104-313; 601-829-510 KONTAKT DO RZECZOZNAWCÓW: WYCENA NIERUCHOMOŚCI: 601-829-510 WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ: 691-356-618 SZCZEGÓŁY O WYCENIE: www.wycenamaszyn-wgn.pl

ISTNIEJEMY OD 1996 ROKU

Osiedle Czekanów Stawiamy na przejrzystość i szybkość działania. Naszą współpracę z klientem dzielimy na kilka etapów, podczas których służymy radą i doświadczeniem:

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

POMOC W WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW

Tel. 501 18 39 22

Czekanów ul. Kasztanowa Tel. 883-77-66-00 www.osiedleczekanów.pl

doradca.czyste.powietrze@gmail.com


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

10 września 2019 r. nr 34 (664)

PRACUJ JAKO OPIEKUN SENIORÓW W NIEMCZECH LUB W ANGLII ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, BOGATE BONUSY SZKOLENIA BRANŻOWE I KURSY JĘZYKOWE - BEZPŁATNE CAŁODOBOWE WSPARCIE NA KONTRAKCIE PEŁNA ORGANIZACJA WYJAZDU I POBYTU LEGALNA PRACA - WSZYSTKIE SKŁADKI (RÓWNIEŻ PODCZAS POBYTU W POLSCE)

NIEMCY: 502 626 544 lub 519 690 505 ANGLIA: 789 218 034 ODDZIAŁ PROMEDICA24: OSTRÓW WLKP, UL. WROCŁAWSKA 25

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. oraz CRK Energia Sp. z o.o. zapraszają

OSTROWSKICH oraz LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW do udziału w projekcie

OSTROWSKIEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO (ORE) Ostrowski Rynek Energetyczny to:  współpraca lokalnych wytwórców i odbiorców energii  mniejsze opłaty za energię elektryczną  alternatywne ekologiczne źródła energii  poprawa jakości środowiska  tańszy transport publiczny

szczegóły:

CRK Energia Sp. z o.o. ul. Partyzancka 27 | 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 58 28 | email: sekretariat@crkenergia.pl

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 34/2019  

Nasz Rynek 34/2019  

Profile for naszrynek
Advertisement