Page 1


The Pirates! In an Adventure with Whaling Poprvé vydáno ve Velké Británii v roce 2005 nakladatelstvím Weidenfeld & Nicolson Copyright © Gideon Defoe, 2005 Copyright map © David Senior, 2005 Translation © Jakub Racek, 2013 © Nakladatelství Jota, s. r. o., 2013

ISBN 978-80-7462-308-0


Kapitola druhá

LOV LEBEK NA OSTROVĚ PYGMEJŮ!

A

tak pirátská loď dorazila k Nantucketu. Když piráti proplouvali přístavem, udivilo je, jak je celé město jednostranně zaměřené na velryby.5 Všechny krčmy na nábřeží měly ná5

Na počátku devatenáctého století byl Nantucket nejvýznamnějším světovým centrem velrybářství. Hlavním produktem, pro který se tehdy velryby lovily, byl velrybí tuk. Proto si námořníci na začátku každé velrybářské výpravy mezi sebou přáli „mastné štěstí“. Podle všeho to dokázali říct, aniž by vyprskli smíchy.

25


zvy jako „U Narvalova nosu“ nebo „Plejtvákovo pohostinství“ a  ulice byly doslova poseté velkými bronzovými sochami rozšklebených velryb s  harpunami v  boku a  stánky se suvenýry nenabízely snad nic jiného než trička s  nápisem „Žít Nantucket – město velrybího tuku“ a  nevkusná sněžítka s  velrybářskými výjevy. Piráti dopluli až k loděnici Liz Šavle a přistáli na konci dlouhé řady zbrusu nových pirátských plavidel, která tam lemovala břeh. Při pohledu na ně se Pirátskému kapitánovi zatajil dech. Musel uznat, že vedle nich vypadá jeho loď opravdu dost omšele. Přesto ale trochu doufal, že jí ty díry v  trupu a  provizorně sflikované lanoví dodají v očích ostatních jistý rustikální šarm, spíš než aby křičely do světa, že má místo lodi sotva plovoucí vrak. Na hlavní bráně loděnice visela cedule s nápisem: LIZ ŠAVLE! PIRÁTSKÝ LODĚ – NOVÝ I ZÁNOVNÍ PSŮM, KRÁLOVSKÝMU NÁMOŘNICTVU A CITLIVEJM POVAHÁM VSTUP ZAKÁZÁN

26


Piráti se porozhlédli kolem, ale doky i okolí vypadaly zcela opuštěně. Kromě pár bezcílně bloumajících racků a  několika otrhaných starců vykřikujících děsivé věštby o  zkáze na moři tam nikoho neviděli. „Vypadá to, že tu není,“ řekl pirát albín. „Takže zas můžeme plout dál.“ „Jo, zkusili jsme to, a prostě to nevyšlo, no,“ přidal se pirát v zeleném. „Nemá smysl dál tady otálet,“ přitakal pirát s dnou. Pirátský kapitán se jich užuž chtěl zeptat, jestli jsou piráti nebo pakoně, když vtom na scénu dramaticky vstoupila Liz Šavle. Pirátský kapitán už sice za svou kariéru zažil leccos a  sám měl na svém kontě velmi slušnou řádku opravdu dramatických nástupů (i když nutno říct, že ne všechny vždycky tak docela plánoval – dost z nich bylo prostě jen výsledkem toho, že si nechtěně podpálil kabát), ale i přesto musel uznat, že Lizino entrée patřilo mezi to nejlepší, co mohl člověk v oboru dramatických příchodů vidět. Přes dlážděné molo se k nim v zoufalém sprintu přiřítil k smrti vyděšený muž v rozervaném kabátě. Prudce se zastavil a začal se divoce rozhlížet kolem, 27


pak se podíval nahoru a hrůzyplně zavřeštěl. Piráti taky vzhlédli nahoru a akorát zahlédli Liz Šavli, jak sklouzla dolů po hlavní plachtě jedné z lodí, zachytila se volného lana, přehoupla se na něm nad molo a s trojitým saltem mortale se hbitě snesla na zem přímo před toho vyděšeného nebožáka, popadla ho za ucho a  zvedla do vzduchu. Liz Šavle měnila barvu vlasů skoro stejně tak často, jako si Pirátský kapitán dával k večeři katův šleh, ale tentokrát je měla zářivě rudé, takže jí skvěle ladily s  krvavými skvrnami na blůzce. Nemohla se sice chlubit bujným plnovousem, ale jinak z ní její drsná pirátská nátura čišela každým coulem. Krk jí zdobil mohutný safírový náhrdelník s vyrytým nápisem „LIZ“ a v pupku nosila obří diamant ve tvaru lebky, který jí údajně daroval samotný Napoleon, když s ním ještě jako puberťačka krátce chodila. Každý jiný pirát by s oběma těmi šperky dohromady asi vypadal trochu přeplácaně, ale Liz Šavle měla navíc nejlepší obličej na celém východním pobřeží, takže to k ní prostě nějak sedlo. Kdyby se s ní Pirátský kapitán setkal o sto padesát let později, tak by si nejspíš překvapeně pomyslel, že vypadá úplně jako herečka Julie Christie někdy z doby, kdy točila Billyho lháře nebo možná i Drahouška, jenže se 28


později nenarodil a Julii Christie neznal, a tak si jen řekl, že vypadá vážně úchvatně. Pirát v šále vzdychl, protože věděl, co všechno je Pirátský kapitán schopen udělat, když potká nějakou přitažlivou dívku. „Já ti zaplatím, Šavle! Zaplatím! Jen mi dej ještě den!“ žadonil ten ubožák v roztrhaném kabátě. „Ne, Leithe, je pozdě,“ řekla Liz Šavle a zazubila se od ucha k uchu. „Přešvihls termín už o celý dvě minuty!“ S těmi slovy vytasila šavli a začala s ní tomu nešťastníkovi provádět naprosto nepopsatelné věci. Pirátský kapitán zdvořile stál opodál a  čekal, až skončí, jen si občas setřel z očí nějaký ten příležitostný cákanec krve. Teprve až když si už pomalu začínal myslet, že to potrvá celý den, Leith konečně děsivě zachroptěl a  zhroutil se mrtvý k  zemi. Liz Šavle mrštně odkopla jeho tělo do moře a otočila se na podpatku čelem k pirátům. „Ty budeš určitě Liz Šavle,“ oslovil ji Pirátský kapitán, smekl klobouk6 a galantně se uklonil. „Já 6 Pirátský třírohý klobouk se vyvinul z mušketýrského klobouku s širokou krempou používaného v období třicetileté války, který měl na jedné straně okraj přehnutý nahoru tak, aby vojákům nezavazel při střelbě mušketou z ramene.

29


jsem Pirátskej kapitán. Nejspíš už jsi o mně slyšela. Možná i nějakou z těch závistivejch pomluv, co teď o  mejch dobrodružstvích, jak se zdá, všude kolujou. Jsem prostě úspěšnej pirát, no.“ „Opravdu?“ Liz Šavle mírně nadzvedla své dokonale tvarované obočí a dál si kapesníkem utírala z rukou kousky vnitřností svého zákazníka, odbaveného právě na věčnost. „No ovšem! Vedu neuvěřitelně přepychovej život,“ odpověděl Pirátský kapitán a v duchu doufal, že si Liz všimla, kolika krajkovými pentličkami si to ráno ozdobil plnovous. „Jsem fakt velmi dobře zajištěnej. Hlavně díky všem těm pokladům.“ Pirát v  šále si zoufale skousl ret. Tohle nebylo poprvé, kdy Pirátský kapitán před nějakou přitažlivou dívkou prezentoval svou finanční situaci v  mnohem růžovějších barvách, než odpovídalo skutečnosti. „Mám tolik truhel s pokladama, že už ani pořádně nevím, co s nima,“ pokračoval Pirátský kapitán. „A  všechny jsou k  prasknutí narvaný stříbrnejma dublonama a perlama a safírama a rubínama a těma zelenejma taky.“ „Smaragdama?“ 30


„Jo, správně, smaragdama. Kýblema smaragdů. Až se divím, že je ta moje loď s takovým nákladem vůbec schopná plout.“ „Tak to mi řekni,“ zareagovala Liz Šavle, „proč teda nemáš žádnou posádku, když seš tak úspěšnej.“ Pirátský kapitán se rozhlédl kolem a  ke svému překvapení zjistil, že kromě piráta v šále se celá posádka někam vypařila. „Áárrr. Mám posádku, jenom se tě všichni trochu bojí,“ odpověděl Pirátský kapitán omluvně. „Vylezte, vy pacholci!“ Piráti se neochotně zvedli ze svých skrýší za všemožnými starými sudy a  hromadami zkažených ryb a  začali se trousit zpátky. Někteří si při tom zakrývali oči rukama v mylné naději, že když neuvidí Liz Šavli oni, tak neuvidí ani ona je. „Víte, že jsem jednou spořádala dvacet nemluvňat?“ vyštěkla na ně Liz Šavle a  výhrůžně je přejela pohledem. Všichni piráti ustrašeně přitakali. „Ale nemluvňata určitě chutnají mnohem líp než piráti,“ odvážil se pirát albín. „Protože jsou jemnější. A ne tak slaný.“ Liz Šavle se na něj nevěřícně zahleděla. Pirát albín se vyděsil tak, že se mu nějakým nepochopitelným 31


způsobem podařilo zbělat ještě víc, než jak byl od přírody. Chvíli bylo hrobové ticho. Pak Liz Šavle prudce hodila hlavou dozadu a rozchechtala se hláskem jemným jako kanonáda. Štípla piráta albína do tváře a drsně ho poplácala po zádech. „Ty se mi líbíš. Sice netuším, co seš zač, ale líbíš se mi. Co seš zač? Láhev mlíka?“ „To bohužel ne,“ odpověděl pirát albín celý roztřesený. „No, jste dobrá banda. Počítám, že jste si asi připluli nechat spravit loď, že?“ řekla Liz Šavle a založila si ruce v bok. „Ano, prosím. Teda, jestli vám to nevadí. Nebo jestli nemáte moc práce nebo tak,“ řekl nesměle pirát s šálou na krku. Liz Šavle se podívala na jejich polorozpadlou loď a zamračila se. „To se mi zdá, nebo jste tam tu díru v boku ucpali vepřovým bůčkem?“ „No, náhodou, to by ses divila, jak takovej dobře vyuzenej bůček skvěle izoluje,“ poučil ji Pirátský kapitán a jemně se při tom dotkl vlasů, protože mu kdosi řekl, že to ženský rajcuje. „A taky se vám ta loď dost povážlivě naklání.“ „Ale ne, to ji mám jen tak vesele posazenou na 32


stranu. To je naschvál. Abych lidem ukázal, že neberu život moc vážně.“ „A proč nemá stěžeň? Tím chceš lidem taky něco ukázat?“ „É, ne. To přímo ne.“ „Je mi líto, hoši,“ řekla Liz Šavle a  pokrčila rameny. „S touhle lodí už nic neudělám. Jedině vám ji můžu vzít na protiúčet. Když si u  mě vyberete novou loď, tak od vás tu starou vykoupím a strhnu vám ji z ceny.“ „A  kolik byste nám tak za tu naši starou loď dala?“ zeptal se pirát v zeleném. „Je na tom líp, než se zdá,“ zalhal pirát s šálou na krku. „Jo. A taky jste ji ještě neviděla celou,“ přidal se oprsklý pirát. „Vespod na trupu má aspoň půl tuny vilejšů. Ti taky musí mít nějakou cenu.“7 „A je na ní plno krys,“ doplnil pirát albín přičinlivě. Ještě chtěl zmínit i ty houby, co rostly v lodní 7 Vilejši se vyskytují ve velkých koloniích a  žijí přisedle na různých podvodních objektech. Lepivý výměšek (tzv. cement), pomocí kterého se přichytávají k podkladu, je extrémně pevný bílkovinný polymer, dvakrát silnější než epoxidové lepidlo používané na raketoplánech. Mimo to mají vilejši desetkrát delší pyj než tělo.

33


jídelně z koberce, ale Pirátský kapitán mu skočil do řeči dřív, než se stačil nadechnout. „Především nehoří. To se musí rozhodně brát jako velký plus.“ „No...,“ Liz Šavle poklepala nohou o  trup pirátské lodě a  trup odpověděl tupým čvachtavým zvukem. „Asi na tom prodělám kalhoty, ale snad bych vám za ni mohla dát padesát dublonů. Možná ještě půjde využít na otop. A co byste chtěli místo ní?“ Mávnutím ukázala na tu dlouhou řadu plavidel všech možných typů a velikostí, která stála uvázaná před její loděnicí. „Mám tady pirátský šalupy, pirátský galeony, pirátský jachty, pirátský škunery, pirátský šlapadla... Máte už nějakou představu, co by se vám líbilo?“ „Mně by se nejvíc líbila nějaká loď, která by pasovala k mojí děsivě impozantní osobnosti,“ odpověděl Pirátský kapitán. „Docela mě zaujala tamhleta veliká.“ Liz Šavle souhlasně pokývala hlavou. „Sličná Emma. Ta předstihne i nejrychlejší lodě královskýho námořnictva. A  pokud na ni nezaútočí nějaká mořská příšera, tak je díky dvojitýmu trupu v podstatě nepotopitelná. A  taky má dost prostoru pro všechny ty vaše poklady.“ 34


Piráti! Dobrodružství s bílou velrybou  

Pirátský kapitán a jeho praštěná posádka se vrací v prvním pokračování nejztřeštěnější pirátské ságy všech dob. Vydává Nakladatelství JOTA 2...