Næring på Jæren 6-2015

Page 1

INFORMASJON

NÆRING OM NÆRINGSLIVET i KLEPP • TIME • HÅ 11. årgang • 06 • AUGUST 2015

FANT DRØMMEEIENDOM UTENFOR ALLFARVEI NÆRINGSEIENDOM:

Tregt salg på Skoga

Kvia AS satser som eiendomsutvikler

TEMA:

Utbygging

06

2015


FOTO: JARLEHAGEN.NO

R E L I B E R A V A TOYOT jobben g jort! PROACE. Får

Oppgradert modell har:

• Lakkerte støtfangere • Lakkerte dørhåndtak og sidelister

Hvorfor velge Toyota varebil?

• Lakkerte og elektrisk innsvingbare sidespeil • Koppholdere på begge sider

• Ledende på kundetilfredshet*** • Ledende på garantihåndtering*** • Lave driftskostnader

• 5 år / 160 000 km Toyota Garanti • Gunstige finansieringsløsninger fra Toyota Financial Services

Proace 128hk 243 000,-* ekskl. mva.

Spesialtilbud på oppgradert modell. Kontakt oss!

• Express Service: Originalservice utført på 60 minutter mens du venter

Leasing 1 995,-/md.* ekskl. mva.

LAND CRUISER Uslåelig legende VX og GX har: • LED kjøre- og nærlys • Go navigasjon • JBL lydsystem med 14 høyttalere • DAB+ radio

• Varme i rattet • Crawl Control • Multi-Terrain Monitor med 4 kameraer + mye mye mer

Leasing 3 998,-/md.* ekskl. mva.

Land Cruiser VX m/skinn 548 630,-* ekskl. mva.

HILUX Takler de tøffeste utfordringene • For de tøffeste jobbene • 3 karosserivarianter • Hilux Invincible utstyrspakke til D-Cab og X-Cab SR

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ Hilux X-Cab 2,5SR 317 023,-* ekskl. mva.

Leasing 2 467,-/md.* ekskl. mva.

*Inkl. frakt, lev. og reg.omk. 11 250,- og 3-års service (max45 000km), met. lakk og vinterhjul! . Alle priser er ekskl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Leasing: PROACE Forskuddsleie 35 000, månedsleie 1 995,- HILUX Forskuddsleie 37 800,- Månedsleie 2 467,- LAND CRUISER Forskuddsleie 66 465,- Månedsleie 3 998,- Bindingstid 3 år Kjørelengde 45 000 km. **Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. ***Dokumentert i diverse undersøkelser over flere år Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2 og NOx: Proace fra 0,64 l/mil, fra 168 g/km, fra 207 mg/km Hilux 2,5 D-4D fra 0,83 l/mil, fra 197 g/km, fra 230 mg/km Land Cruiser fra 0,81 l/mil, fra 213 g/km, fra 157 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Toyota Sørvest AS

STAVANGER

SANDNES

Langflåtveien 35

Gamleveien 83

www.toyotasorvest.no

4017 STAVANGER

4327 SANDNES

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Følg oss på Facebook

2

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


Bethi Dirdal Jåtun Redaktør

Æ

lnnhold

Politikere i Klepp og Time om næringspolitikk ................ 4

DET UTVIKLES, BYGGES OG SELGES OGSÅ I OLJEKRISETIDER

Ambisiøs tannlegesatsing på Nærbø ................................. 6

Om kort tid er det kommunevalg. Næring på Jæren har i dette nummeret snakket med politikere i Time og Klepp om hva de vil legge vekt på i næringspolitikken for kommende valgperiode. I forrige nummer var det Hå-politikerne som uttalte seg. Samtlige utrykker viktigheten av å legge til rette for næringsvekst og stille gagnlige arealer til disposisjon. Samtlige er også opptatt av jordvern og mener at de tar tilstrekkelig hensyn. Jordvernforeningen er imidlertid av en annen oppfatning. Vi har snakket med begge parter om saken. Fortetting er et viktig begrep også i utviklingen av jærkommunene. Ifølge Store norske leksikon betyr ordet følgende: ”Økning i arealutnyttelsen i eksisterende bebyggelse, vanligvis i byer og andre tettbygde områder. Fortetting skjer ved at det bygges nye hus på ledige arealer, ved oppdeling av tomter og ved påbygg eller tilbygg. Fortetting må godkjennes av bygningsmyndighetene, som med hjemmel i planog bygningsloven også kan kreve at utforming av ny bebyggelse skal tilpasses omgivelser og eksisterende bebyggelse.” Vi har snakket med to aktører i fortettingsprosjekter i Bryne og Kleppe sentrum. I sistnevnte prosjekt har salget stoppet helt opp. Den planlagte høyblokka, Sentrumsgården Trio, blir ikke utbygd før 60 prosent av leilighetene er solgt. Uansett situasjon, utbyggingen kommer til å fortsette på Jæren, både når det gjelder næring og boliger. Prisbildet vil også justere seg i takt med markedet forøvrig. Ifølge Helge Sigve Wiig, daglig leder av Wico Eiendom som står bak nevnte prosjekt i Kleppe sentrum, blir det ingen kollaps i boligmarkedet. Han tror imidlertid at en prisjustering vil komme, slik det gjorde i 2008. ”Når entreprenørene begynner å gå tomme for ordre, må de nok ned i pris”, sier han til Jærbladet. Sjefsøkonom i Norsk Familieøkonomi, Reid Krohn-Pettersen, mener at kvadratmeterprisen for boliger i området er for høy. Til Jærbladet sier han at byggherrenes høye krav til inntjening er sterkt medvirkende til situasjonen. Mens Oslo har hatt en prisvekst på 89 prosent de siste ti årene er tilsvarende tall for Stavanger-regionen hele 140 prosent. Meglerne på Jæren rapporterer om langsommere salgsprosesser, men kommer foreløpig ikke med store bekymringsmeldinger. Det blir en tøff høst innen olje og gass. Oljeprisene er nærmest halvert og mange har måttet gå som følge av krisen i oljenæringen. Ingeniører oppfordres til å prøve seg som lærere og flere prosjekter er allerede igangsatt for å bidra til at verdifull kompetanse kommer andre virksomheter og arenaer til gode. Næring på Jæren fortsetter arbeidet med å speile næringslivet i de tre jærkommunene på godt og vondt, mest på godt. Vi er svært takknemlige for innspill, tips og råd.

Særing på Jæren: Garborgnerden.................................... 10

M44: Totalpakken teller! ....................................................... 8 Økt varehandel på Sør-Jæren: ............................................ 9

Snart fullt i Ørnatuå Næringspark ....................... 15

Nortura valgte seg Hå ............................................ 16

Industrieventyr for TKS .......................................... 21

Kvia AS inn i eiendomsmarkedet .......................... 22

TEMA

Nye høyder på flate Jæren ..................................... 24

Framtidens Bryne skapes nå ................................ 28

Vil verne Jærens milliardindustri ......................... 30

Jordvern høyt på kommuneplan............................ 31

Inviterer bedrifter til søre Hå ................................ 32

Fant drømmehuset på Laland ................................ 37

Trangt om plassen ved Bryne Ungdomsskule..... 39

Årets TV-aksjon utfordrer bedriftene .............................. 43 Nytt om navn ....................................................................... 44 Nye selskaper på Jæren .................................................... 46 Juristens råd ........................................................................ 49 Konkurranse......................................................................... 49

6

‹‹

8

24

‹‹

‹‹ 39

‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ magasin med fokus på næringslivet på Jæren. Næring på Jæren kommer ut ni ganger i året og distribueres til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå.

UTGIVER: Lokomotiv Media AS, Hetlandsgt 9, Forum Jæren, 4340 Bryne. Tlf. 51 77 84 00 www.lokomotiv.no

DESIGN/PRODUKSJON: Lokomotiv Media AS

REDAKTØR: Bethi Dirdal Jåtun bethiselskap@gmail.com

TRYKK: Gunnarshaug Trykkeri

LIK OSS PÅ FACEBOOK FACEBOOK.COM/NÆRING PÅ JÆREN M

1

24

ANNONSEANSVARLIG: Katrine F. Killingland katrinefk@lokomotiv.no Tlf.: 901 40 447

FORSIDEFOTO: Bethi Dirdal Jåtun

DISTRIBUSJON: Norpost Opplag: 20.000

Ø M E RK E T ILJ

8 Trykksak 7

2

Næring på Jæren er et uavhengig

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 23. september 2015. N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3


Politikere i Klepp og Time om næringspolitikk TEKST// BETHI DIRDAL JÅTUN

Mandag 14. september er det kommunevalg, og Næring på Jæren har kontaktet partiene i Klepp og Time om hva de vil legge vekt på i næringspolitik­ ken for den kommende valg­ perioden.

N

æring på Jæren sendte like før sommeren en e-post til samtlige partier i Klepp og Time med spørsmål om hva de vil legge vekt på i sin næringspolitikk framover. Det har dessverre ikke lyktes oss å få inn svar fra samtlige partier, men flere folkevalgte både i Klepp og Time har svart på e-posten fra Næring på Jæren, og her er svarene vi fikk:

Time KrF – For Time KrF er næringspolitikken veldig viktig. Noko av det som partiet er mest oppteken av er å sikra areal for vidare næringsutbygging. I Time begynner det minka på ledig areal til å driva næring på. Når me i Time skal revidera arealdelen i kommuneplanen neste år, så vert dette med setja av areal til å driva næring på, veldig sentralt, skriver Sverre Risa i Time KrF i en e-post til Næring på Jæren. Han fortsetter: – Elles er partiet også oppteken av det som skjer i Bryne sentrum og vil leggja godt til rette for aktørane der. Det same gjeld industriområdet ute på Håland. Der må me sjå på nytt på kva handel som får lov til å etablera seg. Mange verksemder syner stor interesse for å etablera seg der.

Time Arbeiderparti – Som ordførerkandidat ser jeg frem til å bruke min kompetanse innen næringslivet til det beste for alle i Time, sier Lars Enevoldsen i Time Arbeiderparti. Han har jobbet i og med næringslivet i 35 år.

4

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

– Hvis vi legger forholdene til rette for næringslivet og skaper nye arbeidsplasser, vil flest mulig ha en trygg jobb å gå til hver eneste dag. Arbeiderpartiene på Jæren hadde et møte like før sommeren hvor flere sentrale næringsledere hadde innlegg. Det som kom frem der passer veldig godt med Time Arbeiderparti sitt program. Ønsket om forutsigbarhet er noe næringslivet trenger, og mange næringslivsledere framhever også at Jæren må sees på som et samlet næringsområde, noe også Time Arbeiderparti vil legge vekt på i sitt arbeid for næringslivet. Vi er dessuten opptatt av at en beslutning vedrørende sentrumsplanen i Bryne snart blir tatt. Enevoldsen viser til valgprogrammet som han oppsummerer på følgende måte: – Oppsummert er jeg overbevist om at forutsigbarhet og korte frister i saksbehandlingen er viktigst for næringslivet. Det vil jeg arbeide sterkt for at vi skal lykkes med både i Time og på Jæren.

Klepp Arbeiderparti – Landbruket er en viktig næring på Jæren, og vi har et stort ansvar for å legge til rette for gode vilkår for disse aktørene. I tillegg har vi også nevnt momenter under skole og barnehage som går på bedre læringsmiljø i skolen og ikke minst ta grep når det gjelder frafallet i videregående utdannelse. Klepp Arbeiderparti mener at utdanning og kompetanse blir enda viktigere for næringslivet i fremtiden. Det kan vi bidra med også lokalt. Ellers når det gjelder næringspolitikk, er de store føringene og beslutningene på et høyere nivå enn det vi lokalt styrer. Den store “verktøykassen” er det regjeringen som er i besittelse av, svarer ordførerkandidat Sigmund Rolfsen som ellers viser til valgprogrammet der følgende trekkes fram vedrørende næringspolitikken: Klepp Arbeiderparti vil: Bidra positivt til kommunesammenslåing på Jæren, sørge for at de ansatte i kommunen har nødvendig kompetanse, at Klepp kommune tar vare på ”matfatet” på Jæren, sørge for at det blir avsatt næringsareal som ikke får konsekvenser for jordvernet, opprettholde målet om 2 lære-

Hilde Kraggerud på stand for Klepp Senterparti under Jærdagen. Foto: Facebook Klepp Senterparti

plasser pr. 1000 innbyggere og øke nivået på bosetting av flyktninger i tråd med nasjonale anbefalinger.

Klepp KrF – I Klepp KrF legger vi først og fremst vekt på at det skal finnes tilgang til næringsareal og at næringslivet skal oppleve en rask saksbehandling. Ellers er vi opptatt av et levende landbruk, jordvern og balanse i utbyggingen av bodstedsfelt i forhold til fordeling av antall bosteder, grønt- og friområder osv., svarer gruppeleder i Klepp KrF, Torbjørn Hovland.


– Klepp KrF er dessuten for at kommunen er med på å utvikle den regionale næringspolitikken blant annet gjennom medlemskap i Greater Stavanger. Vi er også for å se næringspolitikken i et jærsk perspektiv slik at vi utvikler næringsområder som er ulike nabokommunenes satsinger. Klepp bør ikkje satse på nærinsmiddelindustri når Hå har Kviamarka for eksempel.

Klepp Senterparti – Mat og olje har vore dei to største næringsvegane i regionen vår, og mange små og store verksemder er knytt opp mot desse. Eit dekar jord gjev 1000 brød kvart år i all framtid, men det var i 2014 ein avgang på omlag 500 dekar matjord i Klepp. Det er særs viktig med langsiktig forvaltning av jord og auka matproduksjon på Jæren for å sikra trygg og kortreist mat til folk i framtida. Kommunen må spela på lag med både matprodusentar og anna lokal og regional næringsverksemd i den grøne omstillinga som nå er på gang i oljeindustrien.

Verksemdene på Jæren har vore og er dyktige til å tilpassa seg nye kvardager. Då er det viktig at kommunen er ein pådrivar for ny teknologi innan energi, helse og mat. Nedgangen som regionen nå opplever må me snu til noko posistivt som gir fleire bein å stå på. Det skriver Roar Lima Grødeland i Klepp Senterparti i en e-post til Næring på Jæren. Han fortsetter: – Klepp har i dag eit stort potensial innan turisme. Regionen vår har mange attraksjoner og turistar, men det er i dag få overnattingstilbod i kommunen vår. Det må arbeidast med å få reiselivsaktørar til å oppdaga det Klepp har å tilby. Eit døme kan vera ein kombinasjon med matproduksjon eller natur. Senterpartiet i Klepp meiner dessutan at me må få med næringslivet for å utvikla Kleppe sentrum. Me vil utvikla sentrum gjennom eit godt samarbeid mellom kommune, kultur og næringsliv. Det er bare dersom ein har alle desse med seg at ein får til eit levande sentrum. Me treng både små og store næringsverksemder for å skapa eit mangfold i sentrum.

Klepp Høyre – For Klepp Høyre er næringslivet viktig, fastslår ordfører Ane Mari Braut Nese i e-post i slutten av juni. – I den tida me er i nå, blir det å skaffe arbeidsplasser til alle endå viktigare. Etablering av nye arbeidsplasser og bevaring av nåverande skal fortsatt ha ”forkjørsrett” i kommunen. Klepp kommune må fortsetje med det gode samarbeidet med bedriftene gjennom åpne dører, tilgjengelege saksbehandlarar, tett dialog mellom administrasjon og folkevalde, åpen haldning til nye idear og gode tilbakemeldingar til næringslivet. Klepp kommune vant nyleg igjen kåringa av beste planavdeling i vårt område. Dette etter tilbakemeldinger frå næringslivet sjøl. Klepp kommune må fortsetje dette gode samspelet og aktivt søke tilbakemeldinger frå arbeidslivet gjennom jevnlige møter som no.

Trenger du ny medarbeider? Designmøbler for kontor og stue

Vi hjelper med arbeidskraft til alle typer stillinger og vikariater. Ring gjerne 40 10 50 35 for mer informasjon.

f

Hillevågsv. 24, www.helgo-mobler.no

Åpent 10 – 19 (15)

Våre tjenester er kostnadsfrie.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 5


Ambisiøs tannlegesatsing på Nærbø Noe for enhver. STRAI KJØKKEN STAVANGER TORGVEIEN 15 A (VIS A VIS KILDEN) TLF: 51 53 30 40 STAVANGER@STRAI.NO

TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

I et nytt, moderne bygg i Opstadveien 12 på Nærbø, har gründer og tannlege Karleif Taks­ dal (56) etablert et av Sør-Jærens største private tannlegesentre.

JULEBORD 2015! STRAI.NO

JULENS STORE HUMORSHOW I FORUM JÆREN! SPILLeS freDAger og LørDAger 20. november - 12. DeSember

JULEBORD 2015! Per Inge TorkeLSen JULENS STORE HUMORSHOW I FORUM JÆREN! og ToroLf IngebreTSen SPILLeS freDAger og LørDAger

O ” n e j g i l u j h “Nå e dedtet hjul igjen” Per Inge TorkeLSen og ToroLf IngebreTSen

20. november - 12. DeSember

“Nå e

For framtiden

JULEBORDSPAKKEN INNEHOLDER boblende velkomstdrink, JULEBORDSPAKKEN tradisjonell julebuffet,INNEHOLDER boblende velkomstdrink, humorshowet «NÅtradisjonell E DET HJUL IGJEN!» julebuffet, og livemusikk ut i de«NÅ sene timer. humorshowet E DET HJUL IGJEN!» 1145,pr personog livemusikk ut i de sene timer. 1145,- pr person-

JULASJAU JULASJAU Per Per IngeInge Torkelsen ungemann mann Torkelsenee ein ein unge på 62 Torolf Ingebrethsen Ingebrethsen e e på 62 år,år,ogogTorolf ein jypling på 43. ein jypling på 43. Ingen av de e tamme, men begge

Ingen av de men begge e løgne. Deeviltamme, gje deg ein latterlige e løgne. De vilmed gje deg ein latterlige forestilling, et skråblikk på julafeiringå!med et skråblikk på forestilling, julafeiringå!

FOR BESTILLING kontakt Mette & Else i Vidsyn FOR BESTILLING vidsyn@forumjaren.no kontakt Mette & 18 Else Tlf 51 48 00 i Vidsyn

vidsyn@forumjaren.no Tlf 51 48 18 00

6

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

mrådet er regulert for boliger og næring. I løpet av noen få år vil det vi nå ser utenfor vinduet her være ganske annerledes, påpeker Taksdal fra plassen i det lyse lunsjrommet i lokalene til Nærbø Tannlegesenter. Tannlegen kjøpte store deler av første etasje i Opstadveien 12 B og flyttet inn for rundt ett år siden.

– Det er store investeringer, men jeg har investert for framtiden. Både fordi jeg selv har mye ugjort og kommer til å jobbe i mange år til, men også fordi jeg tenker at denne klinikken skal fortsette lenge etter at jeg har pensjonert meg, sier Taksdal smilende. Først i 2005, tjue år etter at han som nyutdannet tannlege etablerte seg på Nærbø, tok han sin første tannlegekollega inn i bedriften. – Jeg var enig med meg selv om at jeg ikke skulle ta inn andre tannleger før den rette dukket opp. I dag har Nærbø Tannlegesenter fire tannleger, én tannpleier og seks sekretærer på plass. – Jeg har håndplukket alle, smiler han og skryter av kollegiet. – En fantastisk gjeng!

Fullservicetilbud Målet er å tilby en så komplett tannhelsetjeneste som overhodet mulig slik at pasientene, som hovedsakelig kommer fra Varhaug og Nærbø, skal få alt det de trenger av tannlegetjenester på ett og samme sted og slippe å reise nordover for behandling. – Henvisningene blir færre og færre. Det er kun i helt spesielle tilfeller vi har behov for det, sier han og forteller at det for eksempel kan gjelde rotfyllinger eller tannkjøttsykdommer. – Men det er i så fall spesialtilfeller. Stort sett utfører vi alt her, påpeker den erfarne tannlegen.


Tannlege Karleif Taksdal på Nærbø tilbyr en så komplett tannlegehelsetjeneste som overhodet mulig.

Også når det gjelder implantater tilbyr Nærbø Tannlegesenter det aller meste.

Tilbyr narkose – Vi har nå også inngått samarbeid med en anestesilege og sykepleier slik at vi kan tilby tannbehandling med full narkose, opplyser han og presiserer at dette primært er et tilbud beregnet på pasienter som grunnet frykt ikke har oppsøkt tannlege på årevis, og som derfor trenger en relativt omfattende behandling. – Det er viktig at også denne pasientgruppen skal få behandling, og narkosen gjør at vi kan ta alt i én omgang. Avtalen med lege og sykepleier er nylig inngått, og ordningen har så vidt trådt i kraft. – Grunnen til at vi tilbyr også denne behandlingsformen er en viktig del av strategien om å være totalleverandør, men også fordi vi gjerne vil bistå de pasientene som av ulike årsaker såvidt tør å legge seg i tannlegestolen, sier gründeren.

Faglig oppdatert Det er foreløpig bare Taksdal som foretar implantatkirurgiske inngrep, men han utelukker

ikke at flere ved senteret kommer til å gjøre det i framtiden. Han er dessuten opptatt av faglig utvikling og forteller at utviklingstempoet er stadig økende. – Det skjer mye på denne fronten, og det er utrolig viktig å holde seg oppdatert, sier han og påpeker at de jobber svært aktivt både med informasjonsinnhenting generelt, men også i forhold til kursing. – Jeg skal nå for eksempel delta i en kursrekke med tre dagers undervisning ved henholdsvis læresteder i Heidelberg i Tyskland, Como i Italia og Barcelona i Spania. Alle betydelige kompetansemiljøer innen tannkirurgi, sier han. – Utviklingen går svært raskt, mye raskere en den gjorde da jeg først begynte å jobbe som tannlege, legger han til.

Digitalt avtrykk Til høsten innfører han dessuten såkalte digitale avtrykk, en metode han tror de fleste tannlegekontor i løpet av de neste 5-10 årene vil få på plass. – Det vanlige er å ta avtrykk av tanngarden, en metode som fortsatt fungerer helt fint,

For rundt ett år siden flyttet Nærbø Tannlegesenter inn i nye lokaler i Opstadveien 12 på Nærbø.

men som en god del pasienter finner svært ubehagelig, ja, til og med kvalmende. Med digitale avtrykk slipper pasientene ubehaget. Nærbø Tannlegesenter har i alt åtte behandlingsrom, alle lyse, romslige og med helt nytt utstyr. – Her har vi muligheten til å utvikle et rikt, faglig miljø, noe jeg opplever at vi allerede er godt i gang med, sier Karleif Taksdal i Nærbøs foreløpig eneste private tannlegesenter.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 7


Selv om hun holder fast på M44 som et familiesenter, har senterlederen på M44 også fokus på ungdommene. Tidligere i år ble møteplassen ”Drøsen” etablert.

Totalpakken teller! TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

De økte omsetningen med over 15 prosent bare i desember måned i fjor. Årets første kvartal viser en økning på 6,5 mot landsgjennomsnittets 3,1 prosent. Budsjettet for i år er på 900 millioner og milliarden er innen rekkevidde. Likevel jobber M44-sjefen like energisk.

E

ller kanskje nettopp derfor. – Her skal alle lyspærer skinne, alltid! Senterleder Eli Ulveseter ved M44 overlater ingenting til tilfeldighetene og vet hvor mye et rent, ryddig, lyst og ordentlig kjøpesenter betyr. – Alt er planlagt, helt ned til toalettrullen, sier hun smilende, men med en alvorlig undertone. Da hun overtok som senterleder for nær et par år siden, fikk hun senterstyrets velsignelse til å ta tak i nettopp eksteriøret.

Alle må bidra – Jeg kan ikke forlange at butikkene skal være tipp topp om ikke vi stiller de samme kravene til oss selv. Derfor begynte hun med rammene, med selve senteret. Belysningen ble oppgradert, det

8

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

samme ble flere veggflater. Vimpler og bedre skilt ble satt opp. 10-årsjubilanten framstår nærmest som ny, og bedre skal det bli. For Ulveseter ser stadig nytt potensiale. Nå er food court foran Obs! fjernet og den nye Pasta Pasta etablert vis-a-vis Nille i første etasje, noe som i tillegg til å styrke det moderne inntrykket i senteret gir en langt bedre romfølelse.

Et kommersielt senter – Og den skal vi ha! Ulveseter slår fornøyd ut med armene der hun guider oss gjennom senteret. – Vi skal ikke ha Gucci-butikker på M44. Vi er kommersielle og skal være det. Jeg pleier å si at vi er et familiesenter. I dag har vi 61 butikker og en god butikkmiks. Men den kan

bli enda bedre. Eierne av M44 har kjøpt Reeveien 11, og det er bare et spørsmål om tid før denne kobles inn mot senteret. Ulveseter holder likevel kortene tett til brystet enn så lenge.

Klar for utbygging – Jeg sitter allerede med et løsningsforslag og kan love at om det realiseres så vil det gi gjenklang ikke bare i Bryne, men langt utover, smiler hun hemmelighetsfullt. Hun snakker om reguleringsplaner og sentrumsutvikling, om formelle prosesser og eiernes velsignelse. – De formelle prosessene kommer vi ikke utenom. De må gå sin gang. Når det er sagt, har jeg tro på at det kan gå ganske kjapt når planene først er klare.


Hun forteller om en nylig tur til Nord-Norge der hun i en forsamling blant annet snakket om sentrumsutvikling.

Senterlederne fra Amfi Nærbø, Amfi Ålgård, Jærhagen og M44 ble intervjuet av SR Banks Frode Sandal.

For destinasjonen Bryne – Jeg brukte ordet ”vi” i forhold til sentrumsplanen, og da sperret politikerne i salen øynene opp. Dette var for dem nye toner. Men jeg opplever et eierforhold til destinasjonen Bryne. Ikke bare til M44. At Storgata utvikles, er viktig for meg både personlig og som leder av M44. Vi kan gjøre mye i eget hus, men når alt kommer til alt, er det totalpakken som teller. Vi må få flere folk til å velge Bryne! Med dette engasjementet takket hun også ja da Brynelauget, der nær 20 selskaper, de fleste av dem eiendomsutviklere og aktører med interesse i den framtidige utviklingen av Bryne sentrum, inviterte henne inn. – Jeg er ingen eiendomsutvikler, men planene for Bryne sentrum er mange og store. Og jeg vil veldig gjerne både lære og forstå mer av det som skjer og bidra med innspill og synspunkter i denne sammenheng, sier hun. Ulveseter roser Time kommune, kaller den framoverlent. – I forhold til mye av det jeg opplever ellers i landet vil jeg absolutt si at vi har kommet langt her i Time kommune, mener hun og legger til at måten kommunen har invitert både næringsliv, utbyggere og innbyggere i kommunen til å si sin mening om sentrum på er forbilledlig.

Møteplasser og opplevelser Selv om hun holder fast på M44 som et familiesenter, har senterlederen på M44 også fokus på ungdommene. 17. mars i år ble møteplassen ”Drøsen” etablert i senterets nordende, i første etasje. – Ungdommene skal ha sin møteplass på senteret. Det er like viktig som at barna skal ha sin lekeplass på Vippas i tredje, smiler hun. Nå settes også lekeapparater opp utenfor senteret. Ulveseter er opptatt av å ha mer enn butikker å by på. – Opplevelser er viktige i dag og kommer bare til å bli enda viktigere i framtiden. – Hvordan er M44 når neste tiår rundes? – Som i dag, bare større! Og med den samme gode utviklingen! – Hva er grunnen til at M44 så langt har lyktes så godt? – Vi har klart å få til en veldig god butikkmiks. Det er det ene. Men jeg er overbevist om at måten de ansatte i butikkene møter publikum på også er helt avgjørende. Så er det klart at markedet var klar for etableringen av et kjøpesenter her, sentralt i Bryne den gangen for ti år siden, noe som bare er blitt ytterligere befestet etter hvert som årene har gått.

Syklistene skal få sitt M44 jobber også med å legge forholdene bedre til rette for syklister: – Vi snakker om 5-minutters byen Bryne. Dette er et av tiltakene i den forbindelse. De som ønsker å benytte sykkelen må selvsagt kunne finne egnede og lett tilgjengelige parkeringsplasser! De fleste kommer likevel kjørende til M44, så et stort og egnet parkeringsanlegg er også vesentlig med tanke på den videre utviklingen og utbyggingen av Jærens så langt største kjøpesenter både i omsetning og omfang.

Økt varehandel på Sør-Jæren Ålgård er vekstvinneren blant handelsstedene på Sør-Jæren med en handelsøkning i 2014 på hele 8,5%. Bryne følger med 4,6%. Det viser SR Banks Varehandlsrapport som ble fremlagt like før sommeren.

M

en også Klepp og Nærbø har positive tall å vise til, og på Sør-Jæren som ellers i landet og i Rogaland fylke forøvrig, er det dagligvarehandelen som er den store drageren i varehandelen. På Sør-Jæren utgjør dagligvarehandelen hele 52%, mens den i landet for øvrig ligger på 42%.

4 milliarder i 2014 Oljemagre tider til tross, forbruket i Rogaland og på Sør-Jæren har på ingen måte stoppet opp eller flatet ut. Det viser jevn vekst. Varehandelen i Time, Klepp, Hå og Gjesdal omsatte for til sammen rundt 4 milliarder kroner i 2014, en gjennomsnittlig vekst på 5,3% mot Nord-Jærens 3,7%.

Jærhagen utvider Amfi Nærbø rapporterer om fortsatt vekst også i 2015. Eli Ulvesæther, senterleder ved M44, opplever at butikker står i kø for å få innpass. Hun rapporterer dessuten om stadig flere unge kunder, noe hun ser som et stort pluss. Senterleder ved Jærhagen forteller om et krevende 2014. Hun roser butikkene for humør og stayerevne og er svært godt fornøyd med at de kan vise til vekst til tross for et strabasiøst år. Nå er nye eiere på plass, senteret skal utvides og kursen mot framtiden stakes ut.

Opplevelser på Ålgård Turid Skjæveland, senterleder ved Amfi Ålgård, er selvsagt svært godt fornøyd med den store veksten og framhever Ålgård og Gjesdal som en opplevelse i seg selv. – Vi har Kongeparken, Byrkjedalstunet, Månafossen, og vi har turistene og hyttefolket, påpeker hun og tror på fortsatt stor vekst videre. Ikke minst også siden Ålgård har en sterkt økende befolkningsvekst, noe som for så vidt også kjennetegner de øvrige stedene og som løftes fram som en viktig del av resultatene i Varehandelsrapporten for 2014.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 9


SÆRING på Jæren

TEKST/FOTO//BETHI DIRDAL JÅTUN//ILL/KATHRINE KRISTIANSEN

Garborgnerden Hun omtaler seg som det. Inger Undheim, daglig leder av Garborgsenteret på Bryne, med universitetsgrad på nevnte forfatter og med nynorsk i hjerte og sinn.

N

ynorsk er mitt språk. Skriver jeg bokmål, blir det ikke det samme, sier hun og blir oppglødd når vi på tradisjonelt vis framhever nynorsk som et poetisk vakkert og litterært språk.

Fag på nynorsk! – Spør du meg burde mange flere fagbøker

10

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

skrives på nynorsk! I nynorsken brukes mer verb, noe som gjør stoffet langt mer lettlest. Vi befinner oss midt i kontorlandskapet på Garborgsenteret der vi har gjort en stans for å hilse på Vilhelm Skjærpe i Mediafarm, selskapet som utformet Garborg-utstillingen. Skjærpe som ikke kjente jærforfatteren fra før av ble gjennom arbeidet med utstillingen en

svoren Garborg-fan. Såpass at han i høst gir ut to bøker, en sitatbok fra ekteparet Garborg og en egen versjon av Garborgs ”Trætte Mænd”. Han forteller at det var først da han leste Garborgs ”Fred” på engelsk at dørene begynte å åpne seg. – Nynorsken var rett og slett en hindring, sier han.


SÆRING på Jæren

FAKTA • • • • •

Navn: Inger Undheim Stilling: Daglig leder av Garborgsenteret Alder: 40 år Sivil status: Samboer, 3 barn Bosted: Bryne

En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et område. Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100% inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem. Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren. Hver særing får et portrett av seg selv i gave, og Kathrine Kristiansen fra Klepp er fast illustratør.

denne sommeren i Garborgheimen. – Det var såpass varmt at jeg hadde få besøkende, sier hun forklarende og bryter ut. – Å lese ”Fred” denne sommeren var en STOR opplevelse! Romanen har så mange lag, så mange dybder. Det er alltid noe nytt å finne, og Garborg har virkelig tatt ting på kornet. Til hovedfagsoppgaven valgte hun selvsagt Garborg, men da hans 100 sider lange ”Den bortkomne Faderen.”

Bokhjem Inger Undheim rister smilende på hodet. Forstår på et vis utsagnet, men ønsker ikke å forholde seg til det. Nynorsken burde etter hennes syn få bedre vekstvilkår i dette landet. – Nei, jeg sitter ikke i Mållagsstyret nå, men er like fullt ihuga nynorskentusiast.

Jærmuseet viktig Hun ble ansatt som daglig leder av Garborgsenteret høsten 2010, men søkte ikke stillingen på eget initiativ. – Jeg var med i styringsgruppen for senteret, men kom ikke på at jeg skulle søke lederstillingen selv. Det måtte en oppfordring til. I dag er hun ikke i tvil. Dette er drømmen. – Kloremerkene kommer til å synes i dørkarmen dersom noen forsøker å få meg ut herfra før jeg må, ler hun. – Jeg er utrolig stolt over utstillingen og det budskapet vi formidler. Vi har dessuten et fantastisk arbeidsfellesskap både her på huset og i Jærmuseet totalt. Mange kommer ikke på at Garborgsenteret er en del av et større hele, men samarbeidet institusjonene imellom er gull verdt, ikke minst i forhold til den erfaringsutvekslingen vi får del i, mener hun og forteller at hun sitter i ledergruppen til Jærmuseet totalt.

Mange lag – Hva er det med Garborg? – For meg gikk lyset opp første sommeren jeg var vert i Garborgheimen. Allerede som 17-åring hadde hun hatt Garborgs ”Fred” på pensum. Lest om bonden som frykter dommedag og som nærmest blir ødelagt av sine religiøse grublerier. – Men Fred er ikke skrevet for 17-åringer. Nå var hun imidlertid student ved Universitetet i Bergen, studerte nordisk og opplevde det nærmest som en forpliktelse å lese Garborg

Inger Undheim vokste opp i et hjem der bøkene nærmest kjempet om å beholde plassen i bokhyllene. Det var mange av dem. Med en far som lektor og en mor som fysioterapeut og datter av en lektor, hadde bøkene en framtredende plass i hjemmet. – Ja, vi har mye lærerpakk i familien. Bredt glis. Hun retter såvidt på brillene. – Planen var å bli lektor selv, og jeg fikk tilbud om å undervise i nordisk litteratur ved Høgskolen i Stavanger så snart jeg var ferdig med hovedfagsstudiet i Bergen. Men oppholdet ved høgskolen ble relativt kortvarig. – Foreleserlivet ble for ensomt for meg. Jeg liker veldig godt å samarbeide med andre og er på mitt mest kreative når jeg får kaste fram idéer og diskutere problemstillinger med kollegaer.

En tilfeldig lunsj Hun ble etter hvert gravid og fikk sitt første barn. Det førte til et naturlig avbrekk etterfulgt av lærerstillinger ved både barne- og ungdomsskole i Bryne. Til slutt bestemte hun seg for å melde seg for et vikarbyrå. Hadde lyst til å skifte retning. Finne noe annet. Lunsjen med en venninne samme dag som møtet med vikarbyrået skulle finne sted, overflødiggjorde imidlertid møtet med vikarbyrået og skulle vise seg å definere de neste fire yrkesaktive årene i Inger Undheims liv. – Lunsjen endte opp med jobbtilbud i selskapet Relocation der min venninne jobbet. I fire år jobbet Garborgspesialisten med å bistå utlendinger ansatt i selskaper i Stavangerregionen. – Det gikk på alt fra Utlendingslov til opprettelsen av bankkonto, innskriving på skolen osv. – Jeg er jo så glad i folk! Dette var midt i blinken.

Inger Undheim forteller om fire flotte år, noe som også gjorde sitt til at hun ikke vurderte lederstillingen ved Garborgsenteret. Men jobbskifte ble det, og nå har hun øyensynlig funnet hjem.

Mest bestillinger – Jeg kunne ønske meg flere frittstående besøk, sier hun og snakker om Garborgsenteret. – De som legger turen innom skryter alle av opplevelsen og vil veldig gjerne komme igjen. Vi må bare få flere inn dørene. Foreløpig er det bestillingene som dominerer, og det er skolene som utgjør den største besøksgruppen. – I 2013 utgjorde skoleelevene rundt 40% av antall besøkende, oppgir hun. I dag er elever fra en videregående skole godt i gang med det halvannen times lange interaktive spillet om språk og demokrati. Gruppen, eller i dette tilfellet klassen, deles inn i fire grupper som alle får samme problemstilling å forholde seg til, men som forholder seg til den på fire ulike måter ut fra rollen de blir tildelt. – To av gruppene representerer interesseorganisasjoner for og to representerer interesseorganisasjoner mot forslaget om å gjøre engelsk til skriftspråk i landet Heimland, et land veldig likt Norge. Det er om å gjøre å kjempe for egne synspunkter, forteller Undheim entusiastisk og kaller spillet utstillingens rosinen i pølsa. – Vi har også hatt bedrifter som har benyttet spillet som en del av et teambuildingsopplegg. Det fungerer utrolig godt! sier hun

Inger Undheim, daglig leder av Garborgsenteret, omtaler seg selv som ”garborgnerd” og er mektig stolt over både senter og stab.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 11


t

t

og legger til at hun også gjerne tar imot flere bedrifter til senteret. – Vi har ikke midler til å kunne trykke på mer rent markedsmessig. Garborgsenteret har et såkalt nullbudsjett og driftes i stor grad på statlige og kommunale midler, forteller hun.

Kaféen tilbake Undheim legger ikke skjul på at de har savnet den franske kaféen i første etasje. – Spesielt biblioteket opplevde at alt ble veldig stille da kaféen stengte dørene på grunn av gravearbeider og manglende parkeringsmuligheter. – Vi gleder oss til høsten. Da åpner Garborgstova igjen, smiler hun og forteller at museumsbutikken sakte, men sikkert har tatt seg opp. Her er det råd å få tak på gaveartikler få andre kan skilte med. I tillegg til forkle i Garborg-ånd, kjøkkensett inspirert av Hulda og selvsagt andre Garborg-effekter, får man også kjøpt Sjølvi-t-skjorte og Ivar Aasen-boksere. Det er verdt å merke seg! Og innpakningspapiret – selvsagt med Garborg på. – Merkevarebygging er viktig, smiler den nye butikkansvarlige idet vi passerer disken.

Mye planleggingsarbeid Det skjer mye på Garborgsenteret. Bare Inger Undheim og hennes team står for godt over 20 arrangementer i løpet av et år. – Til sammen har vi langt flere. Når vi nå også får tilgang til et amfi her på baksiden, i grøntområdet mellom oss og den nye vide-

Mange videregående skoler legger besøket innom Garborgsenteret. Døpefonten, en av de interaktive installasjonene ved Garborgsenteret.

regående skolen, blir mulighetene enda flere, ivrer hun. Til sammen seks stykker jobber ved Garborgsenteret. I tillegg kommer vertene. – Og så er det jo ikke slik at vi sitter og tvinner tommeltotter og lurer på hva vi skal gjøre mellom slagene. Mye av tiden går med til planlegging av nye aktiviteter, arrangementer osv. Vi er et sted for formidling og må hele tiden fornye oss, påpeker hun. Inger bidrar også gjerne selv i formidlingsarbeidet, noe hun trives godt med og har lang erfaring fra både som mangeårig Garborgformidler og som korist.

En formidler – Jeg oppdaget stemmen da jeg tok musikklinja på videregående. Kampsanger på håndballbanen var jeg vant med, men jeg hadde aldri lært å synge, langt mindre utforsket stemmen som instrument. I dag er hun prosjektmedlem av kvinneensemblet ”Concentus”, et kor med dyktige sangere og mange konserter både i inn- og utland på merittlisten. – Neste prosjekt er Nystedts 100-årsjubileum der vi blant annet skal ha konsert i Universitetsaulaen i Oslo. Inger beveger seg i de lave registrene. Synger andre alt. – Jeg slipper å oppleve at stemmen skranter med årene, slik sopranene i større grad står i fare for å gjøre, sier hun med glimt i øyet. I tillegg til sangen har hun også klart å få plass til en annen favorittsyssel i tillegg til jobb, hus, hjem, samboer og tre barn: Dans!

Dans! – Jeg elsker å danse! utbryter hun og forteller om danseutfoldelse under studietiden i Bergen, om salsa, nattklubber og faste dansekompiser. Om manglende tilbud i hjemtraktene og om altfor lite dans i altfor mange år. Men så, for to år siden, oppdaget hun det som etterhvert har blitt ukens lykkepille: Zumba med Sam Nair i Turnhallen på Klepp. – Jeg tenkte, skjer dette virkelig på Jæren? Hun slår ut med armene. – Jeg var så lykkelig! Zumba med Sam Noir er ikke zumba i vanlig forstand. – Nei, vi danser salsa, cha-cha-cha, bollywood, hip-hop... Helt fantastisk! Sam Nair er helt unik og mange kjenner ham nok både som gjesteinstruktør på Elixia og som instruktør under Jærdagen, men de færreste er nok klar over at vi danser med ham hver søndag i turnhallen i Klepp. Inger Undheim har nettopp fylt 40. Det har også flere gode venner naturlig nok gjort, og sammen feiret de hverandre på Tou scene i Stavanger i juni. – Nå er jeg endelig blitt skikkelig voksen, eller halvgammel som den yngste datteren min foretrekker å kalle det, ler hun. På vei ut summer det i lyder fra spillet skoleelevene er opptatt med, og Inger Undheim kommenterer entusiastisk de ulike postene vi passerer på vei mot trappa. Hennes Garborgsenter synes som et godt sted å være. På mange vis.

REVISJON RÅDGIVNING ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER SKATT OG AVGIFT Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser en VEL OVERSTÅTT SOMMER!

12

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

www.sagvaag-revisjon.no HULDA GARBORGS VEG 4, 4344 BRYNE, GRAND-BYGGET V/ BRYNE STASJON TELEFON: 51 77 07 90 / 911 69 145

Æ


Æ I hvert nummer av Næring på Jæren velger vi et næringsrelatert tema og belyser dette i ulike artikler.

TEMA

16

‹‹

18

‹‹

29

Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert, men vi henter også inn andre kilder for å gi en fyldigere vinkling.

‹‹

33

‹‹

Utbygging

Tema i høstens første utgave av Næring på Jæren er UTBYG­ GING. Vi har sett nærmere på næringsutbygging, et tema po­ litikerne i de tre jærkommunene er opptatt av å legge til rette for, – noen mener på bekostning av verdifull matjord. Jær­ kommunene selv hevder imidlertid at jordvernet står sterkt. Nortura valgte å flytte til Kviamarka. Vi har snakket med dem om planene, og vi har besøkt et ungt par som velger gammelt framfor nytt og ruralt framfor urbant når de nå etablerer seg. Dette og mer til finner du på de neste siden av Næring på Jæren 6/15. God lesning!

NNÆÆRRI INNGG PÅ PÅ JJÆÆRREENN

‹‹‹‹ 1313


vecora

På millimeteren uansett størrelse Vi leverer alt innen trelast, byggevarer og festemidler til proffmarkedet i Rogaland. Vi jobber for å gjøre våre kunder bedre – enten det er hyttebygging i Sirdal eller Norges største leilighetskompleks! Med 20 års erfaring i bransjen, vet vi hva som skal til: Nøyaktighet, nøyaktighet, nøyaktighet. Det er vår ambisjon, vårt mål, vår virkelighet. Vårt store lager, vår precut-avdeling og våre ingeniører pakker, kapper og dimensjonerer nøyaktig slik du vil ha det. Prøv også vårt logistikkonsept som forenkler byggeprosessen; Vi samarbeider med deg for å finne de optimale leveringene som holder transportkostnadene nede. På millimeteren, til rett tid, med full oversikt. Med våre løsninger skal kunden bygge rasjonelle boliger. – Alle fortjener et godt sted å bo!

VANNKANTEN STAVANGER Vi er stolt samarbeidspartner til et av Norges største leilighetskompleks i tre. Vannkanten fikk WAN AWARDS PRICE 2014 for verdens flotteste bygning i tre. Vannkanten er også nominert til årets trebyggeri 2014 i Norge.

Byggevarepartner siden 1995 Hovedlager Kleppe, Stasjonsveien 1, 4352 Kleppe Lager Forus, Vestre Svanholmen 13, 4313 Sandnes Lager Nærbø, Jernbanevn. 11/12, 4365 Nærbø Telefon: 51 78 77 00 post@partner-tre.no / www.partner-tre.no


TEMA UTBYGGING

Det løsnet da Halliburton tegnet kontrakt. Etter det har flere bedrifter etablert seg i næringsparken i Klepp.

Eiendomsutvikler Nils Refve går med planer om nye næringsområder i Klepp, etter modell av Ørnatuå.

Snart fullt i Ørnatuå Næringspark TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Halliburton flyttet inn for litt over ett år siden, Hebra er på plass, Trappeteknikk og Stålteknikk har skrevet kontrakt, det samme har Nortemp og snart setter også Kvia Bygg opp sitt utleiebygg i Ørnatuå Næringspark i Klepp.

E

iendomsutvikler og daglig leder i Ørnatuå Næringspark, Nils Refve, gliser fra øre til øre idet han trekker opp 3D-skissene over det nye Nortemp-kjølelageret som etter planen skal stå ferdig til jul: – Dette er gull!

Flere runder Det var først da Halliburton signerte kontrakten med næringsparken som ligger i Vardheia, på grensen mellom Klepp og Time, at ting begynte å løsne. – Kontrakten med Halliburton var avgjørende for oss, sier Refve som har fire tomter igjen å selge. Han har interessenter på hånd, er i dialog med flere, men kan foreløpig ikke røpe navn. En region preget av oljekrise har ikke satt en stopper for Refvems tro på markedet, likevel merker han klimaendringen: – Ingen av de jeg snakker med har så langt sagt at de ikke er interessert, men mange har behov for en ekstra runde internt, med banken osv. Prosessene tar i det hele tatt lengre tid, sier han.

For Nortemp var imidlertid ikke det tilfellet.

Naboene samarbeider – Nei, de var utrolig handlingsdyktige. I løpet av to måneder var alt på plass, og de vil ha bygget reist til jul, sier han og forteller at nabobedriftene i Ørnatuå allerede har funnet sammen. – Kvia skal sette opp bygget til Nortemp og benytter blant andre både Trappeteknikk og Stålteknikk som underleverandører i stålkonstruksjonsarbeidet, opplyser han.

På med ambassadørfrakken! Refve går allerede med planer om nye næringsområder i Klepp, etter modell av Ørnatuå. – Det er klart vi ser på mulighetene. Jæren er et område stadig flere får øynene opp for, ikke minst den mer arealkrevende delen av næringslivet. Han er opptatt av at jærbuen må tenke forbi kommunegrenser og se Jæren under ett. – Vi må ta på oss ambassadørfrakken og

glemme kommunegrensene. Flere jobber i én kommune, bor i en annen og handler kanskje i en tredje. Det viktigste er at vi får mer industri og næring ut hit. Det gagner oss alle!

Motorvei for bedrifter Han framhever Klepp kommune som en meget god samarbeidspartner. – Vi får stadig tilbakemeldinger på dette. Kommunen ser selvsagt viktigheten av å følge opp disse sakene, det skulle for så vidt bare mangle, men det er ingen selvfølge, sier han. – At vi allerede har fått på plass brede, asfalterte veier her på området, er også et stort pluss, legger han til. I forhold til Sandnes, som også jobber aktivt for å tiltrekke seg næringsetableringer i kommunen, sier Refve at de foreløpig ligger et stykke under i pris, noe som er et konkurransefortrinn. – I tillegg har vi også gode boforhold med tilhørende servicetilbud å lokke med, smiler han.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 15


TEMA UTBYGGING

Fabrikkdirektør i Nortura, Vibeke Lamark, ser frem til å flytte Nortura-anlegget fra Forus til Kviamarka og anslår at det vil skje i løpet av de neste 5-10 årene.

NORTURA VALGTE SEG HÅ TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

At Nortura flytter et av sine største produksjonsanlegg fra Forus til Kviamarka, er langt mer enn en fjær i hatten for Hå kommune. Det er blant annet mange verdifulle skattekroner.

N

ortura-anlegget på Forus sysselsetter i dag rundt 700 personer. Antall ansatte i det framtidige anlegget i den etter hvert så kjente næringsklynga i Hå kommune kan bli på ytterligere hundre, men det er noe fabrikkdirektør Vibeke Lamark ikke kan stadfeste på det nåværende tidspunkt.

Forutsetninger – Det kommer blant annet an på om Nortura velger å legge hele eller deler av pølseproduk-

16

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

sjonen til det nye anlegget i Kviamarka. Et mulig scenario er også at pølseproduksjonen i sin helhet tas ut som produksjonslinje. Dette er enda ikke avgjort, sier fabrikkdirektør Vibeke Lamark og legger til at det heller ikke er bestemt hvorvidt de administrative funksjonene på Forus skal bli med på flyttelasset til Hå. Var det opp til henne, ville svaret være ja. – Den endelige beslutningen tas imidlertid av konsernledelsen. Vi har levert inn våre rapporter, sier hun.

Litt tilfeldig Næring på Jæren møter fabrikkdirektør Lamark på hennes kontor i det gigantiske Nortura-anlegget i Forusveien 50, ned mot Gandsfjorden i Stavanger kommune, like ved grensen til Sandnes. Da Nortura første bestemte seg for å se på alternative lokasjoner til Forus, var i utgangspunktet områder nord for Boknafjorden like interessante som næringsområder i Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time og Hå.


– Norturas oppkjøp av Prima Jærens slakteanlegg i Kviamarka framskyndet imidlertid beslutningen og gjorde at vi sparte mye tid, smiler Lamark og forteller at disse prosessene foregikk uavhengig av de vurderinger som ble gjort i forhold til en eventuell flytting av Forusanlegget.

Roser Hå Men nevnte oppkjøp ble utslagsgivende, noe fabrikkdirektør Lamark er glad for. Hun roser Hå kommune for deres framoverlente innstilling og vilje til å bidra. – Kommunen stiller med både ordfører og rådmann i ulike møter, noe som understreker at dette virkelig verdsettes og vil bli lagt til rette for på beste vis, påpeker hun. Den nåværende vertskommunen står i så måte i sterk kontrast til den jærske oppvartningen. – De siste årene har vi så å si vært usynlige for Stavanger kommune til tross for at det ikke er få sykehjemssenger og skoleplasser vi har bidratt til, sier hun en tanke oppgitt. Lamark undrer seg over det hun oppfatter som en usedvanlig passiv holdning fra Stavangers side. – Det kan godt være at Stavanger kommune har store planer for denne tomta og ønsker oss ut, men jeg finner det likevel underlig at de ikke går i dialog for å hente noe utav prosessen, sier hun og legger til at oljå synes å legge beslag på det meste av ressursene i Stavanger kommune.

Vil du ha en fin hage? La våre dyktige fagfolk ta jobben! Vi tilbyr faste vedlikeholds avtaler for både vellag/borettslag og privatpersoner.

Synergier Av fordeler med å legge det nye Nortura-anleggget til Hå, nevner Lamark i tillegg til det innlysende, om å samle Nortura Hå og Nortura Forus, de mulighetene som ligger i synergier mellom næringsmiddelbedriftene i området. – Kviamarka er nærmest blitt et matkluster, noe som er veldig interessant, mener Lamark. Fabrikkdirektøren som i tillegg til å lede Norturas anlegg på Forus også har ansvaret for Norturas produksjonsanlegg i Egersund og Sandeid, anslår at Nortura Kviamarka vil være innflyttingsklart i løpet av en periode på 5-10 år. – Akkurat når er vanskelig å si, men mye er avgjort så snart beslutningen om pølseproduksjonen er tatt, tror hun. Anlegget på Forus stod ferdig i 1969, og disponenten den gangen måtte tåle en del kritikk for valget om å sette opp Nortura-produksjonen et så vidt avsidesliggende sted, forteller Lamark leende. – Nå er en vesentlig grunn til flyttingen at nabolaget er kommet for tett på. Sandnes kommune ønsker for eksempel å sette opp boliger tett opp til kommunegrensen og dermed også relativt nært innpå industrianlegget her, forteller hun.

Et ressurseffektivt bygg – Selv om vi holder oss godt innenfor gjeldende utslippsregler, er folk skeptiske til industrivirksomhet så vidt nært opptil boligbebyggelse, fortsetter hun. Dagens Nortura-anlegg er på 5000 kvadratmeter og er blitt bygget i etapper, noe det også bærer preg av. Å gå fra resepsjonen til fabrikkdirektørens kontor tar for eksempel fem minutter, og det ville være et sjansespill å slippe gjestene ut på egenhånd. Det framtidige nybygget i Kviamarka vil bli mer kompakt og kan da også bygges etter ressurseffektive prinsipper, noe som vil gi en helt annen arbeidshverdag for de ansatte. Om bygningsmassen blir den samme som dagens i flatemål, avhenger igjen av hvor mye av produksjonen som legges til Kviamarka, men mest sannsynlig blir størrelsen minst den samme som i dagens anlegg på Forus.

GÅRDSROM OG HAGE: Ønsker du å fikse opp i gårdsrom og/eller hage? Vi tilbyr skreddersydde, gode løsninger gjennom et nært samarbeid med deg som kunde. Ta kontakt med Thorsten, for befaring og et uforpliktende pristilbud. Mobilnr. 928 07 214 eller mail: thorsten@bha.no

www.bha.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 17


ENSIGN

LYETOPPEN - SKOGSTJERNEVEGEN

STØRSTE ENEBOLIG PÅ FELTET - FLYTT INN I ÅR! ENEBOLIGER 220 m2 BRA 3 soverom | Dobbel garasje | Fra kr. 4.440.000,-* | Nydelig utsikt mot havet

FAST VISNING I NY INNREDET VISNINGSBOLIG: TIRSDAGER KL. 17-18

*forutsetter egeninnsats

RAUNÅKERVEGEN - UNDHEIM SENTRUM

INNHOLDSRIKE LEILIGHETER FRA 1.995.000,54 m2 BRA | 1-2 soverom

Verdens beste nabolag! Helt ny bolig

ENEBOLIGER 135 m2 BRA

REKKEHUS 120 m2 BRA

5 soverom | Fra kr. 4.200.000,-*

3(4) soverom | Fra kr. 3.400.000,-*

*forutsetter egeninnsats

Gunstige finansiering- og betalingsbetingelser! 50.000,- ved kontrakt resten ved overtakelse.

18

Rune Ree 913 59 593

Hanna Kverneland 952 96 651

rune.ree@dnbeiendom.no

hanna.kverneland@dnbeiendom.no

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Jaerbygg.no Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!


Klepp og Bryne: AD. MOMENT

BOLIGER FOR ALLE I NOEN AV JÆRENS TRIVELIGSTE BOLIGOMRÅDER

EIVINDSHOLEN, BK 12/13

ENEBOLIGER I REKKE MED 3 SOVEROM 127M2 BRA – FRA KR 3 990 000,- *

REKKEHUS MED 4 SOVEROM 136 M2 BRA – FRA KR 3 890 000,- *

KLEPP N12, DELFELT B7

KLEPP N12, DELFELT B9

ENEBOLIGER MED 4 SOVEROM REKKEHUS MED 3 SOVEROM 139 TIL 144 M2 BRA – FRA KR 4 500 000,- * 113 M2 BRA – FRA KR 3 460 000,- *

KLEPP N12, DELFELT B9

EIVINDSHOLEN, BK 19

LEILIGHETER MED 2 SOVEROM 62 TIL 65 M2 BRA – FRA KR 2 655 000,- *

LEILIGHETER MED 2 SOVEROM 64 M2 BRA – FRA KR 2 659 000,- *

OSTER-HUS.NO

Følg Øster Hus på Facebook!

Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!

50 000,- ved inngåelse av kontrakt, resten ved overtakelse

Kontakt DNB EIendom Jæren for kostnadsfri verdivurdering av din nåværende bolig.

K IG UN JE 2 N !

S 50 O % LG T!

K U IG N JE FÅ N !

KLEPP N12, DELFELT B6

Rune Ree, 913 59 593 rune.ree@dnbeiendom.no

* Pris forutsatt egeninnsats med unntak av leilighetene i delfelt B9 og BK 19. + 2,5 % avgift til staten. Kun av tomteverdi ved kjøp av ny bolig.

Du finner oss i 9. etasje i Høghuset i Bryne sentrum.


ØSTER HUS GRUPPEN

ØSTER HUS GRUPPEN

ØSTER HUS GRUPPEN

ENSIGN

78 67 AV T! SOLG

APELOEN BYGG A, KLEPP Siste trinn!

SELVEIERLEILIGHETER MED GODE PRISER! INNFLYTTING I DESEMBER

PRIS FRA KR.

Midt i Klepp sentrum finner du Apeloen. Trinn 1 og 2 er utsolgt og innflyttet, og

• • • •

beboerne har funnet seg godt tilrette. Bygg A er siste trinn ut og har flotte leiligheter i varierte størrelser. Her er det kort vei til alt du måtte trenge. Felles garasjeanlegg er plassert under bakken -noe som gir flotte grøntområder rundt boligene.

KONTAKT MEGLER I DAG FOR VISNING: RUNE REE, mobil 913 59 593, rune.ree@dnbeiendom.no Kom gjerne innom oss i DNB Eiendom i 9. etg, Høyhuset på Bryne!

20

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

2.950.000,-* * +2,5% avgift til staten (av tomteverdien)

50.000,- VED KONTRAKT, RESTEN VED OVERTAKELSE!

72 - 153 kvm BRA Meget gode planløsninger Parkering i lukket anlegg Kort vei til buss og butikk

klepphus.no Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!


TEMA UTBYGGING

Robotsystem: Daglig leder i TKS, Tønnes Helge Kverneland (t.h.), og markedssjef Geir Kyllingstad håper å doble eksporten i år.

Industrieventyr for TKS Familiebedriften på Kverneland lot seg aldri friste til å satse på oljå. Nå kan de erobre verden med sine automatiserte fóringssystemer.

M

atproduksjon og fornybar energi har evighetens perspektiv, forklarer Tønnes Helge Kverneland til Aftenbladet idet han forteller at TKS har inngått et samarbeid med Kuhn, en av verdens største redskapsprodusenter med over 5200 ansatte og mer enn 13 fabrikker i Europa og Amerika. Familiebedriften på Kverneland skal levere fóringsroboter til redskapsgiganten.

Viktige referanseanlegg Robotene leveres som franskmennene ønsker dem, rødmalte, merket med Kuhn, og med TKS-logoen diskret plassert i en underlinje av logoen. – Det viktigste er at Kuhn går god for vårt utstyr slik at vi får tilgang til salgs- og importkontorer i 15 land og et godt utbygd salgsnett verden over, sier Kverneland til avisen. I mai leverte Kverneland-bedriften sin første leveranse; én enkelt ordre til en fransk bonde. Og verdien? Én million kroner. Et ytterligere anlegg er også bestilt, og disse to blir referanseanlegg for bønder som Kuhn etter hvert inviterer.

Topp produkt trenger topp distribusjon – Slår dette til, kan det bli spennende, - svært spennende, fastslår Tønnes Helge Kverneland. Jærbuen ser muligheten for et industrieventyr, noe de trenger i en tid der mange norsk bønder har investeringer på vent. – Skal du lykkes med et produkt, må det ikke bare være helt på topp. Du må også ha et

topp distribusjonsapparat. TKS leverer også til Japan der variasjonsmulighetene i utstyret fra TKS sitt fóringsutstyr fremheves som et udelt fortrinn.

Smått og stort TKS tilbyr foringssystemer til alt fra små sauefjøs til store melkebruk med 500-600 dyr. Systemet kan datastyres for hver ku på bås, de kan blande inn alle typer fór, og, ikke minst, de kan kutte gras eller rundballer akkurat slik bonden ønsker - uten at noen slipper å gjøre annet enn å fylle på lagertankene, gjerne annenhver dag.

Takker norske bønder Derfor valgte Kuhn - etter et par års samarbeid og studier - Jæren for produksjon av selvgående fóringsmaskiner. Kuhn er selv tungt inne i markedet for fóringsmaskiner drevet av traktor. – Vi kan takke norske bønder for det som nå skjer. De er ledende i verden på rein og trygg mat, samtidig som de alltid har effektivisert driften. Vi har bare fulgt etter med produkter de trengte, forklarer Kverneland. Han er tredje generasjon som driver TKS.

Farfaren startet med ljåer og kniver. Så fulgte høykanon, traktorredskap, forutlegg, taljer og heiser. – Norske og svenske bønder har vært tidlig ute med den nye teknologien. Vi har holdt på med dette i ti år, opplyser han.

Alltid behov for mat På spørsmålet om hvorfor ikke TKS med så stort fokus på utvikling, ikke valgte å gå inn i oljå, svarer Kverneland: – Vi har aldri vært noen maskineringsbedrift, men har sett framover på vår måte, og har hele tiden tenkt at når oljen tar slutt, vil det være behov for mat. Mange av dem som jobber her, kommer fra gård. De vet hva det går i.

TELEFON 51 42 11 80 • www.direktebygg.no N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 21


TEMA UTBYGGING

Tommy Kvia, daglig leder i entreprenørbedriften Kvia AS på Nærbø, satser på eiendomsutvikling som et strategisk virkemiddel.

Kvia inn i eiendomsmarkedet TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Entreprenørbedriften Kvia AS satser som eiendomsutvikler. – En strategisk beslutning for å tilføre mer arbeid til Kvia Drift, sier Tommy Kvia, daglig leder i Nærbø-bedriften.

K

via eiendomsutvikling har nylig investert i 11 mål i handelsparken på Håland, Bryne, og har opsjon på ytterligere 34 mål. I tillegg har entreprenøren kjøpt 10 mål på industriområdet i samme næringspark, like bak Aarbakke.

Mer arbeid – Målet er at dette skal gi mer arbeid til driftsdelen av selskapet. En måte å sikre oss flere oppdrag på rett og slett, sier daglig leder og andre generasjon i selskapet, Tommy Kvia og fortsetter: – Planen er å gå inn som prosjektutvikler sammen med kunden og deretter sette opp bygget fra grunnarbeid og helt fram til nøkkelen kan settes i døra. Kvia er allerede i dialog med flere aktuelle

22

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

interessenter i forhold til tomtende de eier i Håland næringspark. – Ikke utelukkende selskaper på jakt etter nye lokaliteter, men også investorer melder sin interesse, sier han. Tommy Kvia understreker at Kvia AS i utgangspunktet ikke er interessert i å sette opp bygg for utleie, men heller ønsker å utvikle prosjekter sammen med kunden og deretter stå for oppføringen av det, en modell de nå gjennomfører med Nortemps fryselager i Ørnatuå Næringspark i Vardhei-området, på grensen mellom Time og Klepp kommune.

Full tillit – Vi har dessuten kjøpt en mindre tomt i samme næringspark selv og har allerede prosjektutviklet bygget sammen med oljeservi-

cebedriften Typhonix som skal leie store deler av dette, opplyser han og legger kjapt til at ytterligere 300 kvadratmeter kontorplass og nær 2000 kvadratmeter utelager foreløpig er ledig i samme bygg. – Typhonix har en opsjonsavtele om kjøp av bygget. Så her skynder vi oss langsomt, sier han og henter fram tegningene, peker og forklarer. – Dette er et enkelt bygg, men nøye tilpasset kundens behov, viser han, - et prinsipp entreprenør Kvia har lagt vekt på helt siden starten. – Når vi får anledning til å tegne bygget selv, sørger vi for at det løses på den til enhver tid mest ressurseffektive måten. Så lenge vi har ekspertise både på betong- og tømrerarbeid, har vi ikke problemer med å love det, sier han


TEMA UTBYGGING

og understreker at ethvert kundeforhold bygger på tillit. – Inngår vi først samarbeid, kjører vi med åpen bok. Kunden får innblikk i alle tilbud og prosesser, sier han.

Ser også på andre områder Kvia holder hus på Bjorhaugslettå, næringsområdet på Nærbø som etter planen skal utvides med rundt 70 mål i nær framtid. – Vil det være interessant for dere å kjøpe dere opp også her? – Alle muligheter er i utgangspunktet aktuelle, kommer det kjapt. Kvia vil imidlertid ikke låse investeringsviljen til jærkommunene alene. – Vi er i utgangspunktet åpne for interessante prosjekter i hele sørfylket, sier han. – Hvordan merker dere nedgangen i oljeindustrien i deres bransje? – Vi har lagt bak oss tre svært gode år, noe som har bidratt til at vi har kunnet investere i eiendom og til at vi for så vidt er rustet til å takle de mer krevende årene som ligger foran, sier han.

– Konkurransen er langt mer følbar nå, og vi møter også de store entreprenørene så som Skanska og Kruse Smith i anbudsrundene for små- og mellomstore bygg, sier han. Hans inntrykk er at flere planlagte prosjekter settes på vent. For sin del er han glad de har en god del offentlige bygg i porteføljen:

Flere offentlige bygg – For tiden bygger vi barnehage både på Figgjo og Sørbø, begge i Sandnes kommune. Der har vi også et rehabiliteringsprosjekt gående på Bogafjell skole, sier han. Fram til 2010 var det primært næringsbygg som gjaldt for Hå-entreprenøren, men da myndighetene besluttet å sette fart på den offentlige byggeaktiviteten for å få bukt med vanskelige tider, gikk også Kvia AS inn på markedet for offentlige bygg, noe Tommy Kvia priser seg lykkelig over i dag. I tillegg setter Kvia opp mellom 7.000 og 10.000 kvadratmeter støyskjermer i løpet av et år og er også relativt tungt inne i anleggsbetong som kulverter, kaibygging mm.

Ser også mot bolig Boligmarkedet har så langt vært lite prioritert, men Tommy Kvia ser ikke bort ifra at det vil være interessant for framtiden. – Markedet går opp og ned som en jo-jo, og vi opplever at bredde er et konkurransefortrinn. Butter det et sted, kan vi lettere hente oss inn et annet. Boligmarkedet kan vise seg å bli viktig for oss på sikt. Foreløpig nøyer vi oss med mindre prosjekter, sier han og viser til at de eier fire-fem sentrumstomter i Nærbø, regulert for bolig. De skal også utvikle leiligheter i handelslagsbygget på Undheim. Tyngdepunktet i porteføljen til entreprenøren på Bjorhaugslettå ligger per i dag på små og mellomstore nærings- og offentlige bygg, noe Kvia ser for seg det også kommer til å gjøre framover. – Men vi utvikler oss i takt med markedet, noe ikke minst vår inngang til offentlige bygg er et godt eksempel på, sier han.

LOKALPRODUSERTE PALLER, PALLKARMER OG TREEMBALLASJE

Skolestart glede Små og store gleder seg til en ny tid! På Jærens største kjøpesenter har vi over 60 butikker og har alt du trenger til skole- og barnehagestart! Vi har over 750 parkeringsplasser som selvsagt er gratis.

Standard paller 1200 x 800, spesialpaller, pallkarmer og kundetilpasset treemballasje. • Konkurransedyktige priser • Hyppige og raske leveringer reduserer behov for lager • Automatisert produksjon som gir stabil kvalitet • Varmebehandlet KD 5630 • Godkjent av Mattilsynet i henhold til internasjonal standard ISPM - 15 • Alle er IPPC merket

FOR PRISTILBUD: ta kontakt med Driftsleder Raimonds Mass raimonds.mass@jias.no eller avd30@jias.no Tlf. 454 02 075 / 928 47 769 Adresse: Øksnevad Næringspark, Engelsvollvegen 264, Klepp st. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og vår visjon er: «Vi skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarket».

Besøk oss på www.m44.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 23


TEMA UTBYGGING

NYE HØYDER PÅ FLATE JÆREN TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Jordvern og fortetting er viktige momenter ved boligutvikling på Jæren, og det finner man igjen i Trio Panorama, som med sine 12 etasjer blir Klepps høyeste leilighetsbygg noensinne.

K

lepp kommune er i stadig utvikling, og folketallet har økt betraktelig de seneste årene. Det har ført til økt fokus på fortetting i sentrum. – Selv om det på et satellittbilde ser ut som om det er god plass til boliger på langstrakte, åpne Jæren, gjør vern av landbruksjord at det slett ikke er store områder som kan utnyttes til boligformål. Det krever at vi bor tettere. Den beste måten å ta vare på den førsteklasses matjorden på Jæren er derfor å bygge i høyden, sier Helge Sigve Wiig, daglig leder i det familieeide eiendomsutviklingsselskapet Wico Eiendom.

Høyhus skal reise seg De står bak utviklingen av Trio-prosjektet i Sentrumsgården på Klepp, som er deres største prosjekt noensinne. Første byggetrinn er allerede fylt opp, og nå står altså den tolvetasjers høyblokken for tur. – Kleppekrossen trengte en fornyelse og var en ypperlig kandidat til fortetting. Vi tok utfordringen med å skape et interessant, tiltrekkende boligprosjekt, og det har vi greid med Trio Panorama. Her kan man få bo høyt på Låg-Jæren, i et flott bygg med urbane kvaliteter. Fire leiligheter er allerede solgt, men boligkjøpere kan ennå velge blant 16 leiligheter fra 43 til 145 kvadratmeter, hvor prisene går fra 2 til 9 millioner kroner. Det vide spennet gjør dette til et interessant prosjekt for et bredt spekter mennesker i ulike livssituasjoner og med forskjellige behov, fastslår Wiig.

Langvarig prosess å bygge lande­ merke Trio Panorama-prosjektet har krevd mye innsats fra Wico Eiendom. Det tok faktisk nesten tre år fra selskapet startet planleggingen av høyhuset til de hadde et godkjent vedtak om bygging. – Det var en langvarig prosess å få på plass endelig plan for bygget, med tett dialog

24

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Trio Panorama med sine 12 etasjer blir Kleppekrossens høyeste bygg med leiligheter fra 2 til 9 millioner kroner.


TEMA UTBYGGING

med planavdelingen i kommunen og mange diskusjoner med lokalpolitikerne om hvordan dette kunne bli, spesielt med tanke på høyden på bygningen. Men dette blir et nytt landemerke på Klepp, og da har vi full forståelse for at det må forankres i folkevalgte organ, sier Wiig.

– Fortetting krever gode kollektiv­ løsninger – Hva er viktig å tenke på når man skal fortette? – Fortetting krever en annen type infrastruktur enn spredt bebyggelse, og det gjør det utrolig viktig å planlegge fremtidens bo- og arbeidsmarked på Jæren, slik at kollektivtilbudet kan tilpasses dette. En god fortetting er en forutsetning for å få til et velfungerende kollektivtilbud, for ved å bygge spredt og lavt fremmer man bruk av privatbil. Her i regionen har vi mange spredte boområder og arbeidsplasser, noe som gjør at folk reiser i alle retninger. Det gjør at gode transporttilbud og skikkelig korrespondanse mellom buss og tog er utrolig problematisk å få til. Men man kan ikke planlegge for at alle skal sitte i hver sin

bil til jobb, det vil vanskelig gå i lengden, så en ytterligere forbedring av kollektivtilbudet må komme, påpeker Wiig.

Parkeringsplassparadoks Overgangen til et samfunn som er mer basert på kollektivtransport er også et sentralt moment når det gjelder selve boligbyggingen. – Vi måtte i Trio Panorama tilrettelegge for 1,5 parkeringsplass per bolig etter krav fra kommunen. Det gjør at det blir både dyrere og vanskeligere å tilfredsstille alle krav enn for leilighetsprosjekt i Stavanger og Sandnes, siden parkeringskravet der er lavere. I snitt snakker vi om merkostnader på rundt 150 000 per bolig på Klepp, og det gjør det vanskeligere å tilby så lave boligpriser som vi ønsker. Dette er noe kommunen bør se nærmere på, mener Wiig.

skape liv og et levende tilbud på gateplan der folk bor. – Når alt dette er på plass, finner mange det svært attraktivt å bo tettere, der de også får det lettstelt, praktisk, trygt og med gode utsiktsforhold. Jeg er ikke i tvil om at vi vil se stadig flere høye bygg på Jæren i årene som kommer, sier Wiig, og informerer om at Wico Eiendom alltid er på jakt etter tomter på Jæren som kan utvikles til boligprosjekt.

Vil bli stadig høyere på Jæren Av andre viktige momenter ved fortetting nevner eiendomssjefen også gode uteområder og grøntarealer, der man tar hensyn til skyggevirkningen av høyere bygg, samt det å

Helge Sigve Wiig, daglig leder i det familieeide eiendomsutviklingsselskapet Wico Eiendom.

Handleparken

- Håland Industriområde Byggeklar Næringstomt til salgs, evnt. ferdig bygg for utleie.

Besøk vår hjemmeside . WWW.jatak-­‐jtt.no Mail: post@jatak-­‐jtt.no Tlf: 51778030

Området som har fått navnet Trekanten er tenkt bestående av 5 ensartede bygg som ligger i sørøstre delen av Håland. Tomten er på totalt 6000 m2. For mer info kontakt Johnny Rosland: 901 51 637 / jr@time-elektro.no Tomten er eiet av Byggelaget og eiere med tilknytning til Time Elektro

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 25


LOKOMOTIV MEDIA

VI SKAPER TRIVSEL OG MILJØ PÅ BRYNE

VI BYGGER BRYNE VGS FOR FREMTIDEN DNF er en av distriktets ledende leverandører av energieffektive og miljøvennlige løsninger til bygg. Som teknisk totalleverandør på nye Bryne videregåande skule har vi skapt et høyteknologisk, fremtidsrettet lavenergibygg med vindturbiner, solceller og geobrønner. Slik sparer man både strømkostnader og miljøet, og får et bygg som er bra å leve i og lære i. Les mer på dnf.cc.

Teknisk totalleverandør

VVS - Elektro - Automasjon - Service 26

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


3D/Desgin: www.xr.no

STØRRELSER FRA 50 - 63m2

2- OG 3-ROMS

13 MODERNE OG SOLRIKE LEILIGHETER

PRIS FRA 1.990.000,-

BILLIGERE Å EIE ENN Å LEIE! Vi tilbyr Boliglån Ung med gode rentebetingelser! Ta kontakt med oss i Jæren Sparebank for et finansieringstilbud. Utbygger / Jærmester AS

Ronny Skjøtskift / Tlf. 416 14 676 / ros@aktiv.no Bjørn Rune Salte / Tlf. 416 07 781 / brs@aktiv.no


TEMA UTBYGGING

Solhøgda-prosjektet, et første skritt i et nytt og fortettet Bryne sentrum: 32 nye leiligheter like bak Jæren Hotell.

Fremtidens Bryne skapes nå TEKST// TORE FRIESTAD

Det er store utbyggingsplaner på Bryne for de neste årene, og hele fire milliarder kroner skal investeres i bolig- og næringsbygg av private aktører. For eksempel skal det på Solhøgda ved Jæren Hotell bygges fire lavblokker med til sammen 32 leiligheter.

S

olhøgda er bare ett av mange prosjekter som skal skape et bedre Bryne. I løpet av de neste ti årene skal Bryne få mer enn 5.000 nye innbyggere og vil bli regionsenter for 75.000 mennesker. Det krever mye utbygging og fortetting, og det er planlagt private investeringer for hele fire milliarder kroner i Bryne sentrum. Rune Aasland er prosjektansvarlig for Solhøgda, og han er klar på viktigheten av at alle involverte drar i samme retning for å skape et attraktivt Bryne sentrum, både med tanke på boplasser, utdanningsfunksjoner, næringsområder, handelssteder og kulturarenaer.

I takt med tid og folketall – Det er ikke én enkelt ting som skaper et godt lokalsamfunn hvor folk trives, man er avhengig av at utviklingen går i takt med tid

28

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

og folketall på mange forskjellige områder. Alt ligger til rette for at Bryne skal vokse til å bli et enda mer attraktivt «10-minuttersby», der mange tiltrekkende funksjoner ligger nært hverandre. Det handler bare om at involverte aktører må planlegge og samarbeide godt. De som kjøper leilighet i Solhøgda kan glede seg til å være så tett på alt det Bryne vil ha å by på, smiler Aasland.

Leiligheter i solen Boligprosjektet Solhøgda, som drives av Jæren Hotell Eiendom AS, startet i mai salget av 32 leiligheter fordelt på fire kubiske lavblokker plassert mellom hotellet, Bryne kirke og øvrig nabolag, og blir dermed et første skritt i Brynes videre utvikling. – Vi har hatt stor interesse rundt prosjektet, og det er ikke rart. Her får boligkjøperne

førsteklasses boforhold midt i sentrum. Prosjektet har en utrolig flott beliggenhet, og vi vil lage bygg som er godt tilpasset området. Trodahl Arkitekter har skapt meget bra løsninger, både med tanke på byggenes estetikk med flott teglfasade og gode lysforhold både innimellom lavblokkene og inn i leilighetene, samt ved å skape tiltrekkende fellesområder ute. Her er det ikke snakk om tradisjonell blokkbebyggelse, men et pent anlegg som bevarer sjarmen i et flott nabolag og blir et koselig tillegg til Bryne, forklarer Aasland, som tror at veldig kort vei til kollektivtransport er et annet attraktivt moment for potensielle boligkjøpere.

Preget av oljekrise Siden salgsstart i mai har fem av de 32 tilgjengelige leilighetene blitt solgt gjennom EiendomsMegler 1 på Bryne. Det er et tall Aasland


TEMA UTBYGGING

Wiggo Erichsen er eneeier av utbyggingsprosjektet Solhøgda like bak Jæren Hotell.

– I dette prosjektet har vi i tillegg hatt spesielt fokus på å skape gode uteområder. Mellom byggene blir det derfor bygd opp et fint tun med koselige stier og behagelige grøntarealer. Dette vil være en møteplass mellom naboer, en lekeplass for barna, og en god arena for fellesskapet som vi er så glade i her på Jæren. Det er med på å gjøre Solhøgda til det beste stedet å bo på Jæren, fastslår prosjektansvarlig Aasland. er relativt fornøyd med, med tanke på tiden vi er inne i. – Det er klart at boligmarkedet i hele Rogaland er preget av kuttene som skjer i oljebransjen. Den største usikkerheten er nok at folk ikke føler seg sikre på at de får solgt leiligheten eller huset de eier i dag om de velger å kjøpe noe nytt. De leilighetene som til nå har blitt solgt i Solhøgda har vært i det øvre prissjiktet. Vi håper boligmarkedet vil stabilisere seg utover høsten og at salget vil ta seg opp, sier Aasland.

ner med at flere har brukt sommeren til å bestemme seg for at de ikke kan gå glipp av en sjanse til å bo i noe nytt, flott og sentralt i Bryne. Vi har også et bredt utvalg leiligheter å by på, fra 63 til 153 kvadratmeter, noe som gjør at Solhøgda er interessant både for enslige, førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som vil ha god plass i et rolig, trygt område, og voksne som ønsker et lett håndterlig alternativ til eneboligen med nærhet til flotte turområder, forteller Aasland om målgruppen for prosjektet.

Aktuelt for bred boligkjøpergruppe

Møteplass i grøntareal

Wiggo Erichsen, som er eneeier av Jæren Hotell-eiendommen og utbyggingsprosjektet Solhøgda, har sagt at byggingen av Solhøgdablokkene vil kunne starte når det er solgt over 50 prosent. Fra byggestart til innflytting vil det ta cirka 21 måneder. – Vi merker stor interesse, og jeg reg-

De som ender opp med å kjøpe seg plass i Solhøgda-prosjektet får arealeffektive leiligheter med god plassutnyttelse. Flere av leilighetene har innglassede balkonger som gjør at man kan sitte ute året rundt selv på forblåste Jæren, og alle beboere får også parkeringsplass i et underjordisk parkeringsanlegg under boligene.

Vil nyte godt av hotellsamarbeid Et annet spesielt moment ved dette boligprosjektet er at beboerne også vil ha tilgang til et tjenestetilbud fra naboen Jæren Hotell. – Nøyaktig hva dette blir er ikke helt avklart ennå, men beboere vil blant annet få tilbud på leie av rom hvis de får besøk eller leie av festsalen om noe skal feires. I tillegg vil vi også inkludere en del servicetjenester, som tilsyn av leilighet når man er på ferie og vedlikehold utført av vår vaktmester, sier Aasland.

Rune Aasland, prosjektansvarlig for Solhøgda i Bryne.

Mat til alle anledninger Epost: post@jaertakst.no - tlf: 91 600 700 selskap•bryllup•konfirmasjon•GRILLPARTY•koldtbord snitter•firmaarrangement•minnestunder

Sjekk ut våre menyer på: www. farstadcatering.no Telefon 51 48 21 82

www.jaertakst.no

Tilstand-, verdi-, skade- og el-taksering av alle typer eiendommer

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 2 9


TEMA UTBYGGING

– Vern av matjord bør skje i Stortinget. Ansvaret for fremtidig norsk matproduksjon er altfor stort til å hvile på bøndene og lokalpolitikere, sier Hans Aarsland og Jon Lea i Jordvernforeningen.

Vil verne Jærens milliardindustri TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Førsteklasses landbruksjord er en av de fremste ressursene vi har på Jæren, og Rogaland Jordvernforening jobber for at regionen også i fremtiden skal være Norges matkammer.

F

ørst og fremst, - vi er ikke imot utvikling! Jeg har full forståelse for at kommunene må tilrettelegge for befolkningsvekst gjennom flere boligareal, bedret infrastruktur og nye næringsområder. Poenget er bare at det må gjøres på riktig måte, slik at det ikke går unødvendig hardt ut over den gode matjorden som finnes her på Jæren, mener Jon Lea, styreleder i Rogaland Jordvernforening, og får støtte av Hans Aarsland, tidligere leder i foreningen:

Bygg på fjellgrunn – Det er faktisk mulig å få både i pose og sekk. Vi har ikke mangel på areal her i fylket, det handler bare om å flytte utviklingen til fjellgrunn der det er mulig, både når det gjelder boliger, næringsareal, veiprosjekter og jernbanen. Dette handler ikke bare om hva

30

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

vi behøver her og nå, men hvordan vi ønsker at situasjonen skal være om 50, 100 og 500 år. Jeg tror alle ønsker at vi skal beholde et rikt og godt jordbruk på Jæren. Da må vi passe på at politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt foretar de riktige valgene i dag, sier han.

Mest omdisponering i Rogaland Ifølge tall fra Verdensbanken er kun tre prosent av arealet i Norge jordbruksareal, langt mindre enn i land som Sverige (7,5%), Danmark (63,4%) og Storbritannia (70,9%). Størstedelen av den gode norske landbruksjorden finnes her i Rogaland, men samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at Rogaland i 2014 var det fylket som omdisponerte mest dyrket og dyrkbar jord til andre formål enn jordbruk: 2039 dekar, noe som tilsvarer nesten 300 fotballbaner, har blitt omdisponert til næring,

boliger, samferdsel og annet. – Det er ufattelig mye jord av høy kvalitet som går tapt her i fylket, og hvilken rett har vi til å ødelegge eksistensgrunnlaget for neste generasjon? Alle sier «bare litt til», men det er en ikke-reverserbar prosess å fjerne matjord, så hvert eneste stykke som tas til andre formål er tapt for alltid. I dag er det kommunene som har hovedansvaret for å ta vare på jordressursene gjennom sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og jordloven, men vi i Jordvernforeningen har talt for at vern av matjord bør skje i Stortinget, siden ansvaret for fremtidig norsk matproduksjon er altfor stort til å hvile på bøndene selv og lokalpolitikere, forteller Aarsland.

Mer må gjøres – Allerede i dag produserer Norge kun 40


TEMA UTBYGGING

prosent av matvarene vi bruker, og med forventet befolkningsvekst og stadig mindre jordbruksareal viser prognosene at det tallet raskt kan synke til 20 prosent. Man må ikke glemme at vi ikke har jordbruk for bøndenes

skyld, akkurat som vi ikke har militæret for offiserenes skyld. Dette handler om å beskytte norsk matproduksjon. Selv om jærkommunene er blitt mer bevisste på problematikken og foretar grep for å verne molden ved å sette

jordverngrenser i kommuneplaner, legge til rette for industri på fjellgrunn, og fortetting av bebyggelse, er det fremdeles mye som kan og må gjøres for å sikre at matjord er en ressurs vi har mye av på Jæren også i fremtiden, sier Lea.

Jordvern høyt på kommuneplan TEKST// TORE FRIESTAD

Representanter for Klepp, Time og Hå er alle enige om at jordvern er viktig for samfunnet som helhet, og forteller at dette er en viktig faktor i utviklingsarbeidet i kommunene.

D

et er vanvittig viktig at politikere er bevisste på jordvern. Som ordfører i Hå, landets største landbrukskommune, er jeg glad for at det blir stadig mer oppmerksomhet rundt jordvern og norsk matproduksjon, og at folk forstår at dette er viktig for langt flere enn bøndene. Det sier Mons Skrettingland, ordfører i Hå til Næring på Jæren.

Hå styrer mot uproduktiv jord – Samtidig må vi være realistiske – noe jord vil gå tapt til utvikling, men vi vil naturligvis holde dette tallet så lavt som mulig. Hå kommune ønsker å være en stor landbrukskommune også i fremtiden, og vi jobber med å styre utbygging til uproduktiv jord. Det er fullt mulig å finne gode løsninger, man må bare ha den politiske viljen til å gjøre det, sier Mons Skrettingland, og viser til boligbygging på Stokkalandsmarka og næringsareal på Skoga utenfor Sirevåg som eksempler på god bruk av uproduktiv jord i Hå.

Vern veier tungt i Klepp Klepp kommune omdisponerte i 2014 hele 241 dekar dyrka jord til andre formål enn jordbruk, mot 35 dekar i Hå og 4 i Time. Årsaken til det er blant annet at flere reguleringsplaner ble godkjent, mener landbrukssjef Atle Barkve, som sier at disse tallene vil jevne seg ut noe over tid.

Atle Barkve, landbrukssjef i Klepp.

– Det er fremtidsrettet arealforvaltning å kanalisere industri og andre næringsetableringer over på mer uproduktive områder, men i Klepp er omtrent 73 prosent av landarealet fulldyrka og beite. Når man så legger til de arealene som allerede er utbygd og de som er vernet til naturvernformål, så er det i praksis lite annet areal å ta av når andre arealbruksformål, som næringsetableringer og boligbygging, skal tilgodeses. Men vi ser selvsagt verdien av jordbruksarealene våre og vil være restriktive når det gjelder omdisponering til andre formål. I Klepp sin kommuneplan for 2014-2025 kan man blant annet lese at «Vern av matjord skal difor vega tungt i arealforvaltninga», forteller Barkve.

Jordverngrenser og seige bønder i Time

i 2010 utarbeidet kommunen «Landbruksplan 2010 – 2021», blant annet for å gi økt kunnskap om og forståelse for hvor viktig det er å ta vare på god jordbruksjord i den beste klimasonen i landet, så man kan trygt si at vi tar jordvern på alvor, melder kommunalsjef Bjørn Meling, og avslutter med et passende sitat fra Arne Garborgs Knudaheibrev: «Men bonden er seig; det vil vara ei stund ennå før dei får gjort det av med ‘an.»

Bjørn Meling, kommunalsjdef i Time.

Overordnet regionalplan for Jæren er et av de viktigste verktøyene i anledning vern av matjord. Her er det lagt inn jordverngrenser omkring byer og tettsteder i regionen, noe Mons Skrettingland, som skal hindre at fremtidigannonse-begeistring_Layout boligutbygging 1 14.01.14 14:36ordfører Side 1i Hå. og næringsutvikling går ut over produktiv matjord. – I Time kommune har vi laget en jordverngrense rundt hele Bryne, mot produktiv matjord ved Lyefjell, og det er i hovedsak avklart at spredt boligbygging ikke skal finne sted i NorheimVestly-området, på Hognestad og på strekningene Bryne – Lye og Bryne Kvernaland. Allerede

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 31


TEMA UTBYGGING

Inviterer bedrifter til søre Hå TEKST/FOTO// TORE FRIESTAD

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese, klippet blomst- og kjøttpølsesnoren da Håland Kjøtt og Blomsten åpnet dørene i nye lokaler i mai. Foto: Johanna Håland

Inntil fylkesvei 44 øst for Sire­ våg ligger Skoga, et 70 dekar stort næringsområde klart for bedriftsetableringer, - et viktig satsingsområde for industri i Hå kommune. Men foreløpig har kun fire bedrifter funnet sin plass her.

D

et er en del som har forespurt, men så langt har salget gått tregere enn vi hadde håpet på, sier Trygve Reinertsen, ansvarlig for kommunal tomteadministrasjon i Hå kommune. – Hva tror dere er grunnen til det? – Det er vanskelig å si. Det kan være så enkelt som at vi ikke har vært flinke nok til å markedsføre området. Tradisjonelt sett legger vi til rette industritomter og bare venter på at bedrifter skal komme til oss. Det kan hende at vi må være litt mer offensive selgere i dette tilfellet, sier Reinertsen, og viser at han ikke har mangel på gode salgsargument: – Skoga er et ferdig tilrettelagt næringsområde med vei, vann og avløp. Med en pris på kun 500 kroner per kvadratmeter er det dessuten ganske mye rimeligere enn det meste annet næringsareal tilgjengelig i regionen, for å si det forsiktig. Det gjør det attraktivt for et vidt spekter næringer, spesielt tyngre, plasskrevende industri som trenger en del areal å boltre seg på og som ikke er avhengig av mye kundekontakt, fastslår Reinertsen.

Christian Nielsen i B.N. Eiendom bygger et 600 kvadratmeter bygg i Skoga som blant annet skal huse Ogna Installasjon.

God tilgang for bil, båt og bane Skoga ligger kloss inntil fylkesvei 44, med Sirevåg Havn like nedenfor og jernbanen lett tilgjengelig. Til nå er ti dekar tomter i næringsområdet solgt til Sirevåg Mekaniske, GS Bildeler, Pelsesentralen og B.N. Eiendom, så det er ennå hele 60 dekar igjen til interesserte bedrifter. – God kommunikasjon med både bil, båt

32

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

og bane gjør dette området tiltrekkende for en rekke ulike bedrifter. Noen har hevdet at Skoga er for langt sør i Hå til at dette skal være interessant for selskaper som skal etablere seg, men området er mer sentralt enn mange forestiller seg. Avstanden blir nok opplevd litt lengre enn den faktisk er. Her vil man også

reise mot trafikkstrømmen og slipper derfor kø. Vi ønsker å ta i bruk hele kommunen, og er positive til at Skoga vil vokse til å bli et aktivt industriområde, påpeker Reinertsen.

Søker gode naboer Christian Nielsen i B.N. Eiendom, som i disse


TEMA UTBYGGING

dager er i ferd med å bygge et 600 kvadratmeter stort bygg som blant annet skal huse Ogna Installasjon, sier at han håper de vil få flere gode naboer i nærmeste fremtid. – Skoga er et fint område hvor alle typer industri og næring kan finne et godt hjem. Det er ikke tvil om at næringsutviklingen i Hå vil trekke lenger sørover i fremtiden på grunn av plassmangel, og nå har man mulighet til å på et tidlig stadium finne seg en flott plass i et spennende område. Vi var veldig glade for at vi mer eller mindre stod fritt til å velge nøyaktig den tomten vi ville ha – det er fordelen med å være tidlig ute, smiler Nielsen. Nielsen ser nå frem til at det nye bygget er ferdigstilt og innflyttingsklart i løpet av oktober. – Vi har holdt til i våre nåværende lokaler siden 1957 og skamgleder oss til å få nye, moderne lokaler. Dette viser også til våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og potensielle arbeidstakere at vi fornyer oss og satser for fremtiden. Forhåpentligvis kan vår tilstedeværelse på Skoga også være med på å gjøre at andre selskaper forstår at dette er et bra sted å plassere bedriften, håper Nielsen.

somhet ikke går på bekostning av mulighet for matproduksjon, sier Reinertsen. Utover de 70 dekarene som allerede er løst inn i Skoga, er også ytterligere areal avsatt kommunedelplanen, så det er mulig å utvide området videre uten at det går ut over landbruksjord.

Jordvern for fremtiden

Flere næringsalternativer

Et av de fremste argumentene for å etablere næringsområdet nettopp på Skoga er at dette ligger på uproduktiv jord og derfor ikke kommer i konflikt med jordbruk. – Det er et uttalt mål i kommunen å styre industrietableringer bort fra landbruksjord. Jordvern krever mer enn fine ord, og ved å tilrettelegge for næringsutvikling på områder som Skoga, hvor man slipper å ta i bruk dyrka mark, sørger vi for at det vil være god plass til jordbruket i Hå også i fremtiden. Det syns vi er utrolig viktig, og håpet er at industrien også skal ta sin del av samfunnsansvaret her og velge å plassere seg i områder hvor deres virk-

I tillegg til Skoga har Hå også flere andre alternativer tilgjengelig til bedrifter som vil skape et nytt hjem i kommunen. I perioden 2015 – 2017 vil Hå kommune kunne tilby til sammen omtrent 300 dekar industriareal lokalisert fra Nærbø i nord til Sirevåg i sør. – En sentral del av vår aktive næringspolitikk er å ha tilgjengelige næringstomter både for lokale bedrifter som ønsker å flytte eller utvide og for dem som vil etablere seg i kommunen. Vi har næringsområder tilgjengelig på Nygård i Sirevåg Havn, i Stokkalandsmarka utenfor Vigrestad, Tjemslandsmarka i Varhaug sentrum, og Kviamarka og Krusemarka

Foreløpig har kun fire bedrifter kjøpt tomt i Skoga Næringsområde i Hå.

Open every day

09:00-22:00

Tel : 46 22 88 41, 98 02 93 39

www.thaimassasje.net St.Olavsgt. 46, 4306 Sandnes

fri parkering

på Nærbø. Så det er bare å ta kontakt om din bedrift vurderer å flytte, inviterer Reinertsen. – Det er alfa omega for bedrifter at det blir lagt til rette gode, rimelige næringsområder, og Hå kommune gjør en meget bra jobb med dette nå. Et rikt utvalg alternativer gjør at jeg er sikker på at næringsutviklingen i Hå vil være meget positiv de neste årene, sier Christian Nielsen i B.N. Eiendom.

Trygve Reinertsen, ansvarlig for kommunal tomteadministrasjon i Hå kommune.

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 3


Me lige å grava!

Per Terje: 468 90 169 www.grava.no

Få det Steinfint Med godt grunnarbeid, stødig hånd og sikkert øye legger vi stein i oppkjørsel, gårdsplass og hage. Vi legger stor vekt på estetikk og leverer solid håndverk som gir glede i generasjoner. Det blir Steinfint når vi har vært på besøk. Ring oss nå for befaring. Gjermund Serigstad m: 902 85 508

34

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

“Vi “Vigår gåraldri aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.” ut.” Bente Håland, daglig leder

bente@haalandasfalt.no

Lemminkäinen produserer asfalt på 25 asfaltfabrikker plassert rundt i hele Norge for alle kjente anvendelsesområder av produktet. Åsbjørn Skrettingland, avd.sjef Lemminkäinen Norge AS Telefon:+47 476 69 256 askr@lemminkainen.no

www.lemminkainen.no

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 3 5


Fant drømmehuset på Laland TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

De ville ha luft rundt seg. En tilbaketrukket plass. Et halvt år tok det å finne drømmeeiendommen. Den lå på Laland i Klepp. 22. juni overtok Marina Sande (31) og Christoffer Jaavik Hetland (27) huset med nummer 161 på.

E

n eiendom på 1,3 mål, et nyoppusset murhus med stor terrasse, en garasje med egen bar og to romslige hager ble deres for 4,5 millioner kroner.

Nervepirrende budrunde – Vi har gått mye på visninger det siste året og omtrent alle andre eiendommer vi har vurdert som aktuelle, har ligget på rundt 6 millioner, forteller de to. Budrunden var nervepirrende. De var

36

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

ikke de eneste som var interessert. Utgangsprisen for eiendommen på Laland var satt til 3,9 millioner, og da budet var kommet opp i 4,45 millioner, høynet de med hjertet i halsen til 4,5 millioner. – Vi kunne få et lån til 4,5 millioner, så det var akkurat på håret, smiler Marina.

Tilbaketrukket plass – Men et hus fra 50-tallet, riktignok pusset opp i 2013, - fristet det ikke heller med noe nytt og

mer sentralt? – Jeg kjøpte leilighet i Bryne for litt over to år siden, i Hetlandsgata like ved høyhuset, og trives veldig godt her, men i leiligheten har jeg aldri funnet meg helt til rette, sier Marina som har vokst opp i Randaberg på en åstopp med utsyn i alle retninger og med kyr som nærmeste naboer. – Vi er begge såpass tett på folk i jobbene våre at å bo et sted med mulighet for å trekke seg tilbake, utenfor allfarvei, var noe


Mye plass rundt huset – også på baksiden av garasjen har de en stor plen.

Rogalands­banken-lokalet, der Sport 4 You nå holder hus i første etasje. – Det kommer til å bli veldig bra! sier hun smilende.

Dyr i hagen

Paret Christoffer Jaavik Hetland (27) og Marina Sande (31) fikk huset de ønsket seg, - knepent.

Denne eiendommen på Laland i Klepp gikk for 4,5 millioner kroner – til Jaavik og Sande.

Selv om 4,5 millioner i seg selv er et høyt beløp, opplever det unge paret å ha fått mye for pengene: – Her kan vi også ha dyr! jubler Marina som allerede er eier av både en hest og en hund. – Skal hesten med til Laland også? – Nei, det er en konkurransehest, så han blir i stallen på Soma i Sandnes. Men jeg har lyst på en alpakka som kan gresse i hagen utenfor huset. Ikke lamaer, de er så sure og hissige. Men en alpakka. Hun blir nærmest drømmende i blikket. – To katter skal vi også ha. To villkatter som vi allerede har lovet at vi skal ta oss av.

Nesten for seg selv vi begge ønsket, sier Christoffer, som er vokst opp i Bryne og som nå flytter inn ikke langt fra besteforeldrene. Han jobber som tatovør og har allerede planer om å dekorere den ene husveggen. – Jeg ser for meg fugler og slyngplanter, sier han og myser opp mot den store, hvite flaten. – Er motivet klart allerede? – Nei, det venter jeg med til vi har bod oss litt inn.

Studio i garasjen Kristoffer planlegger å sette opp sitt eget tatoveringssted i garasjen.

– Slik at jeg også kan jobbe hjemmefra! I første omgang blir det i tillegg til jobben som tatovør i Sandnes, men han ser ikke bort ifra at det med tiden kan bli mer. Marina er yogainstruktør og har drevet sin virksomhet fra Storgata i Bryne omtrent siden hun flyttet inn i leiligheten i jærbyen. Helst ville hun ha tatt yogamatter, -klær og annet utstyr med seg til Laland og bygget et eget yogastudio på eiendommen. – Det hadde vært helt perfekt! Men vi har undersøkt og det lar seg av ulike årsaker ikke gjennomføre. Hun flytter likevel yogastudioet. Ikke til Laland, men til 3. etasje i det gamle

Det hele kjennes veldig riktig. – Vi hadde med oss familiene våre på visning. Så å si alle var enige om at dette var plassen, smiler Christoffer. – For første gang i mitt liv eier jeg noe, legger han til. Tvers over veien, i hus nummer 160, bor en barnefamilie med høner i hagen. – De har allerede vært over og hilst på oss, forteller Marina. – Utrolig koselig! Nabolaget er ikke stort. Foruten nevnte hus på andre siden av veien, ligger murhuset til Marina og Christoffer helt for seg selv bare omgitt av jorder, et skogholt og en gammel låve. – Akkurat slik vi hadde ønsket oss det!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 37


Ferieklar bil for rask Ferieklar bil levering! for rask Ferieklar levering!bil for rask Hos oss er prøvelevering! 2, *$95 1- Hos % oss er prøve-

REN J=FLTEK =C9AMP EH9ANJ FB=E

*"

kjøring kjøring alltid alltid

RENMAZ TEKAMP E9R ANJE DA FINA <9 NS >AF9FK *

oss er prøve2,95Hos % GRATIS! MAZ

kjøring alltid GRATIS! * oss er prøve2,95Hos %GRATIS! MAZDA FINANS kjøring alltid

DA FINANS RENTEKAMPANJ E

REN J=FL=C TEK9EH AMPAN 9FB= JE

2 *$ ,91-5 %*" 2,95%

RENTEKAMPANJE MA E9RZD <9A FINAN *S >AF9FK MA ZDTEK A FIN REN S JE AMAN PAN

2,95%*

MAZDA FINANS

GRATIS! Norges mest solgte SUV 2013 og 2014 Norges solgte SUV 2013solgte og 2014 Fgj_]k mestNorges mest SUV 2013 og 2014 e]kl mest solgte SUV 2013 og 2014 Norges kgd_l] Mazda CX-5 ble Norges mest solgte SUV i 2013 og 2014. Menmest vi kan ikke tillate oss å slappe av. Derfor Norges solgte SUV 2013 og 2014 KMN mest har både inn- og utsiden blitt oppgradert. Med solgte forbedretSUV komfort, større og Mazdas Norges 2013 og berøringsskjerm 2014

Mazda CX-5 ble Norges mest solgte SUV i 2013 og 2014. Men vi kan ikke tillate oss å slappe av. Derfor har både innog utsiden blitt oppgradert. Med forbedret komfort,og større berøringsskjerm og Mazdas Mazda CX-5 blemest Norges mest solgte SUVMen i 2013 2014. Men vi kan ikke tillate oss å slappe av. Derfor Mazda CX-5 ble Norges solgteMZD SUVConnect, i 2013 ogsom 2014. vi kan ikke tillate oss å slappe av. innovative infotainmentsystem, girConnect, deg sømløs tilgang til alt du trenger, fraDerfor naviga- til alt du trenger, fra navigaaffgnYlan] innovative infotainmentsystem, MZD som gir deg sømløs tilgang affgnYlan] har både innog utsiden blitt oppgradert. Med forbedret komfort, større harsjon både innog utsiden blitt oppgradert. Med forbedret komfort, større berøringsskjerm og Mazdas af^glYafe]flkqkl]e$ til musikk. Flere nye sikkerhetssystemer, bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys samt adaptiv berøringsskjerm og Mazdas kbgf af^glYafe]flkqkl]e$ sjon til musikk. Flere nye sikkerhetssystemer, bl.a.tilLED-frontlykter med adaptivt fjernlys samt adaptiv kbgf ER< innovative infotainmentsystem, MZD Connect, som girSUV deg sømløs altdeg duI 2015? trenger, navigalad innovative infotainmentsystem, MZD Connect, som gir sømløs tilgang alt du fraav. navigafartsholder for ekstra og komfort ved langkjøring. BLIR DUog MED OSS ^Yjlk`gd\]j :DAJtilgang Mazda CX-5 bletrygghet Norges mest solgte i 2013 2014. Men vifrakan ikke til tillate osstrenger, å slappe Derfor ER< lad Mazda CX-5 bleFlere Norges solgtetrygghet SUV i 2013 ogLED-frontlykter 2014. Men kan ikke tillate oss å slappe Derfor ;gff][l$ formest ekstra og komfort ved langkjøring. BLIR DU MED OSS I 2015? ^Yjlk`gd\]j :DAJ emkacc& sjon tilfartsholder musikk. nye sikkerhetssystemer, bl.a. med adaptivt fjernlys samtav. adaptiv ^gj <Mvi sjon til musikk. Flere nye sikkerhetssystemer, bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys samt adaptiv har både innog utsiden blitt oppgradert. Med forbedret komfort, større berøringsskjerm og Mazdas kge har både innog utsiden blitt oppgradert. Med forbedret komfort, større berøringsskjerm og Mazdas >d]j] ;gff][l$ ]ckljY E=< emkacc& fartsholder ekstra trygghet og komfort vedautomat langkjøring.fra BLIR DU MED OSS I 2015?<M Pris 500,| AWD Diesel 432 500,Hjak ^gjfrafor340 _aj fq] fartsholder for ekstra trygghet ogsom komfort ved DUnavigaMED OSS I 2015? innovative MZD Connect, girConnect, deg sømløs tilgang til altdeg du BLIR trenger, ljq__`]l GKK langkjøring. innovative infotainmentsystem, MZD som gir sømløs til alt du trenger, fra navigakge ^jY ]ckljYinfotainmentsystem, E=< fra tilgang \]_ >d]j] kacc]j`]lkkqkl]e]j$ g_ A 500,sjon til musikk. Flere nye| sikkerhetssystemer, bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys samt adaptiv Pris fra 340 500,AWD Diesel automat fra 432 _aj sjon til musikk. Flere nye sikkerhetssystemer, bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys samt adaptiv k¶ed¶k +,( fq] Zd&Y& ljq__`]l GKK cge^gjl *()-7DU MED OSS I 2015? fartsholder for ekstra trygghet og komfort ved langkjøring. BLIR lad_Yf_ D=<%^jgfldqcl]j \]_ n]\ -(($% kacc]j`]lkkqkl]e]j$ fartsholder for ekstra trygghet og komfort ved langkjøring. BLIR DU MED OSS I 2015? g_ A Åpningstider: lad dYf_cb¶jaf_& te]\ Pris fra 340 500,- | AWD Diesel automat fra 432 500,Zd&Y& cge^gjl *()-7 Man., ons.- fre. 08:30-16:00. Ydlk¶ed¶k Y\Yhlanl Åpningstider: 9O< \m lad_Yf_ D=<%^jgfldqcl]j ^b]jfdqk n]\ Tirs.: 08:30-20:00. Man., ons.- fre. 08:30-16:00. lj]f_]j$ kYel <a]k]d lad e]\ Lør. 10:00-14:00. dYf_cb¶jaf_& ^jY Y\Yhlan Tirs.: 08:30-20:00. YmlgeYl Ydl Y\Yhlanl Kenneth Walde Andreas Skretting Ivar Egeland Gamleveien 81, 4315 Sandnes Åpningstider: fYna_Y%

*()+ g_ *(),

Pris Hjakfra 340 500,- | AWD Diesel automat fra 432 500,^jYfra 340 500,- | AWD Diesel automat fra 432 500,Pris +,( Hegre @]_j] AS Pris fra 340 500,- | AWD Diesel automat 500,-Sandnes. Tlf. -(($% 9K Gamleveien 81, 4315 ?Yed]n]a]f Hegre ASfra 432 t 0)$ Åpningstider: yhfaf_kla\]j2 Gamleveien 81, 4315 Sandnes. Tlf. ,+)www.hegre.no 9O< ooo&`]_j]&fg Hegre AS Åpningstider: ^jY^b]jfdqk \m Ivar Egeland Kenneth Walde Andreas Skretting KYf\f]k& ,+*<a]k]d Gamleveien 81, 4315 Sandnes. Tlf. lj]f_]j$ www.hegre.no kYel Ld^& -(($% ^jY Y\Yhlan YmlgeYl Åpningstider: fYna_Y% Kenneth Walde Andreas Skretting Ivar Egeland www.hegre.no ^jY ,+* -(($%

2015 Mazda CX-5, fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn. på 13000,- årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk 2015 Mazda CX-5, fra-priser inkl. fra-priser frakt og lev.omkostn. 13000,- årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk 2015kjøring Mazda4,6-7,2 CX-5, inkl. frakt 119-165 ogpålev.omkostn. på 6-72 13000,årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk g/km, NOx mg/km. Alle nye Mazda personbiler kombinert l/100 km. CO 2-utslipp 119-165 g/km,119-165 NOx 6-72g/km, mg/km. nye MazdaAlle personbiler kombinert kjøring 4,6-7,2kjøring l/100 km. CO -utslipp -utslipp NOxAlle 6-72 Mazda10 personbiler kombinert 4,6-7,2 l/100 km. CO selgescgeZaf]jl med 5 år/100 000 km 2nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 årsmg/km. lakkgarantinye og inntil års *2%mlkdahh selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års selges med 5 år/100 km nybilgaranti, 12 års*Rentekampanje rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazdacb¶jaf_ veiassistanse. Utstyr000 avhenger av utstyrsnivå. Mazda Finans frem til 30/6-2015. ))1%).Mazda veiassistanse. Utstyr avhenger av utstyrsnivå. *Rentekampanje Mazda Finans frem tilFinans 30/6-2015. Mazda veiassistanse. Utstyr avhenger av utstyrsnivå. *Rentekampanje Mazda frem til 30/6-2015. Eksempel lån: 2,95 % nom. 6,77 % eff. Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr _'ce$ ,$.%/$* Eksempel lån: 2,95 % nom. % %eff. Egenkapital 35Egenkapital %. Lånebeløp kr%.150.000,o/5 år. Etableringsgebyr kr Eksempel lån:6,77 2,95 nom. 6,77 % eff. o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-. Totalkostnad kr 167.160,-. Renten erFGp subsidiert 35 i 3 år Lånebeløp for deretterkrå150.000,bli justert til normal salgsrente. d')(( 4.240,-. Totalkostnad krTotalkostnad 167.160,-. Renten er subsidiert i 3erårsubsidiert for deretter å bli til normal salgsrente. 4.240,-. kr 167.160,-. Renten i 3 år forjustert deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbehold om trykkfeil. .%/* ce& Forbehold om trykkfeil. Forbehold om trykkfeil. >gjZ]`gd\ e_'ce& ;G ge 9dd] ljqcc^]ad& fq] EYr\Y

2015 Mazda CX-5, fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn. på 13000,- årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-7,2 l/100 2015 Mazdakm. CX-5, inkl. fraktg/km, og lev.omkostn. på 13000,årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-7,2 l/100 119-165 NOx 6-72 nye Mazdapå personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskytCOfra-priser 2-utslipp 2015g/km, Mazda CX-5, inkl. mg/km. frakt ogAlle lev.omkostn. 13000,tilkommer. Drivstofforbruk kjøring 4,6-7,2 l/100 119-165 NOx 6-72fra-priser mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5årsavgift år/100av000 km nybilgaranti, 12 årskombinert rustbeskytkm. CO2-utslipp telsesgaranti, 3*2års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Utstyr avhenger utstyrsnivå. *Rentekampanje Mazda Finans til -utslipp 119-165 NOx 6-72 mg/km. Alleavhenger nye Mazda selges med 5 år/100 000 Finans km nybilgaranti, 12frem års rustbeskytkm. CO ce& telsesgaranti,30/6-2015. 3 års lakkgaranti og inntil 10 års%g/km, Mazda veiassistanse. Utstyr avpersonbiler utstyrsnivå. *Rentekampanje Mazda frem Eksempel lån: nom.og6,77 eff.års Egenkapital 35 %. Lånebeløp 150.000,o/5 år. Etableringsgebyr kr til 4.240,-. Total- frem til telsesgaranti, 3 års 2,95 lakkgaranti inntil%10 Mazda veiassistanse. Utstyrkr avhenger av utstyrsnivå. *Rentekampanje Mazda Finans ;G 30/6-2015. kostnad Eksempel lån: 2,95 % nom. 6,77 % eff. Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150.000,o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-. Totalkr 167.160,-. Renten er subsidiert i 3 år 6,77 for deretter å bli justert 35 til normal salgsrente. Forbeholdo/5 omår. trykkfeil. 30/6-2015. Eksempel lån: 2,95 % nom. % eff. Egenkapital %. Lånebeløp kr 150.000,Etableringsgebyr kr 4.240,-. Totalkostnad kr 167.160,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbehold om trykkfeil. kostnad kr 167.160,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbehold om trykkfeil.

2015 MAZDA CX-5 – VI VIL MER 2015 MAZDA CX-5 – VI VIL MER 2015 MAZDA CX-5 – VI VIL MER

Lør. 10:00-14:00. Tlf 51ons.60 76fre. 0008:30-16:00. • www.hegre.no. Man., Gamleveien 81, 4315 Sandnes Tirs.: 08:30-20:00. Tlf 51 60 76 00 • www.hegre.no. Lør. 10:00-14:00. Gamleveien 81, 4315 Sandnes Tlf 51 60 76 00 • www.hegre.no.

Quick Transport AS har sin base på Jæren Vivian er klar til å kjøre varer for dere med sin nye MAN lastebil med kjøl og frys.

“DU VELGER IKKE FIRMA – DU VELGER MENNESKER” KORTESTE VEI MELLOM

IT-TJENESTER PROGRAMVARE REGNSKAP RÅDGIVNING

Vi i Dataplan Gruppen er problemløsere og rådgivere som gjør din jobbhverdag enklere. Vi leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten tusen bedrifter.

Sandens ... 51 96 31 00 Nærbø...... 51 96 28 28

www.dataplan.no

38

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Bryne .......... 51 77 87 70 Jørpeland ... 51 96 31 60

Ring og bestill på tlf. 05178


t

Sløyden holder til i brakka i skolegården (f.v.): Maria Salte, Elida Paulsen Salte, Sverre Holen og Thomas Larsen.

t

Ragnar Lillemo, rektor ved Bryne ungdoms­ skule, mener at de fleste takler plassproblemene ved skolen greit så lenge de har en snarlig løsning i sikte.

Trangt om plassen ved Bryne ungdomsskole TEKST/FOTO// BETHI DIRDAL JÅTUN

Bare i løpet av de neste ti årene vil Bryne få 5.500 flere innbyggere. Den store befolkningsveksten merkes ikke minst i skolene på Jæren. Bryne ungdomsskole har allerede vokst ut av sine bygninger.

V

i har satt opp et brakkebygg i skolegården og har de siste årene også tatt i bruk modulbygg for å få plass, forteller rektor ved Bryne ungdomsskule, Ragnar Lillemo. Fra kontoret hans ser vi utover skolegården der modulene ligger som en perlesnor i den ene enden og brakkebygget som en tarm i den andre.

Må til gamlegymnaset – Nå går imidlertid modulbygget ut. Kommunen har overtatt gamle Bryne vidaregåande fra fylket, og det blir rimeligere å huse elevene i disse lokalene enn å betale for bruken av modulene, sier han. Til høsten begynner hele tiendetrinnet, i alt fem klasser, i de tradisjonsrike lokalene til gamle Bryne landsgymnas. – Betyr det at de nærmest blir en skole for seg selv? – Nei, men store deler av undervisningen vil foregå der.

Løsning nært forestående Den største utfordringen er ifølge rektor å

få kabalen til å gå opp i forhold til bruken av spesial- og grupperom, noe de blant annet har løst ved å gå ned fra 60 til 50 minutters undervisningsøkter. – Et annet alternativ ville ha vært å innføre nullte time, altså å starte skoledagen klokken 07.30, sier han med et skjevt smil. – Hvordan er stemningen blant elever, lærere og foreldre når dere tvinges til å gjøre disse grepene for å få skolehverdagen til å gå opp? – Vi opplever velvilje og fleksibilitet fra alle parter. I vekstområder som dette må vi regne med voksesmerter, sier han og legger til at dette på ingen måte er noen enestående situasjon for Brynes del. – Mange skoler i regionen opplever liknende tilstander, sier han. – Men stemningen hadde nok vært en annen hadde vi ikke hatt løsningen innen rekkevidde. Bryne ungdomsskule skal nemlig bygges ut. Tegningene er klare og planen er at det nye tilbygget skal være innflyttingsklart høsten 2017. – Hadde ikke dette vært klarlagt, tenker jeg nok at frustrasjonen ville ha preget skole­

hverdagen, sier han. – Nå vet vi at løsningen ligger i relativt nær framtid.

Stor bedrift Rektor Ragnar Lillemo leder en skole med rundt 60 ansatte, 420 elever, – ... og rundt 840 foreldre, pluss besteforeldre, supplerer han smilende. – Vi har ganske mange grupper å forholde oss til. Elevene ved Bryne ungdomsskule kommer fra skolekretsene Bryne, Hognestad og Rosseland. Høsten 2017, når det nye tilbygget står klart, kan rektor Lillemo samle opp mot 450 elever under samme tak. I dag har han utelukkende plass til 270 i hovedbygget. For ytterligere å ta unna for den elevøkningen som må påregnes i Bryne i årene som kommer, bygger Klepp og Time i samarbeid en felles ungdomsskole i grenseområdet mellom de to kommunene. Denne skal etter planen stå ferdig i 2020. Time kommune har i tillegg ytterligere tre ungdomsskoler, en på Frøyland, en på Lye og en på Undheim.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 39


VI GRATULERER BRYNE UTVENDIG STÅLARBEID

LEVERING OG MONTERING AV HIMLINGER

www.veggsystemer.no post@veggsystemer.no

INNVENDIG STÅLARBEID

40

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

GARTNER, UTEOMRÅDE

HEIS

DØRER OG LÅS

HOVED ENTREPRENØR BYGGFAG OG INNREDNING

ENTREPRISEN FOR TETT BYGG OG UTENDØRSARBEID

RIE OG BHO ELEKTROTEKNIKK

HEIS

TEKNISK TOTALENTREPRENØR


LOKOMOTIV MEDIA

VIDEREGÅENDE SKOLE! GRUNNARBEIDER

MURERARBEIDER

MALING, GULV- OG FLISEARBEID

ALL INNREDNING AV KONTORMØBLER OG INTERIØR

BYGGELEDELSE

TØMRERARBEIDER PÅ YTTERVEGGER

PRODUSENT OG ENTREPRENØR AV STILLAS OG STILLASTJENESTER

ARKITEKT, INTERIØR, LANDSKAPSARKITEKT, PROSJEKTERINGSLEDELSE

AUDIOVISUELT UTSTYR

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 41


#

Send inn bilde og få det på trykk!

FOTOVEGGEN

VI VISER JÆRENS BESTE ARBEIDSPLASSER ‹‹

Dolly Dimples

42

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Gjør som oss! Ta et bilde av deg og dine kolleger på jobben og få det på trykk i Næring på Jæren. Vis oss din arbeidsplass ved å legge ut bilde på Instagram eller Facebook med #jærensbestearbeidsplass eller send det til post@lokomotiv.no

på Bryne

L ok omo

tiv Med

ia på Br

y ne


Inviterer næringslivet til dugnad 15. oktober Av de mer enn 8500 bedriftene som ga sine bidrag til fjorårets TV-aksjon, var hele 1200 fra Rogaland. TV-aksjonsleder i Rogaland, Tone Th. Paulsen, håper på fortsatt like stort engasjement når høstens store TVaksjon går av stabelen.

T

ross nedgangstider viste rogalandsbedriftene seg som det mest samfunnsengasjerte næringslivet i Norge. På bare to timer ringte næringslivsledere, politikere og kjendiser inn nesten 9 millioner kroner og var med det fylket som samlet inn mest til TV-aksjonen.

Fantastisk dugnad Dette forteller Tone Th. Paulsen, TV-aksjonsleder i Rogaland som nå gleder seg til høstens store dugnad: – Det er dette jeg elsker med TV-aksjonen: Å se hva vi får til når vi løfter i flokk, sier Paul-

sen som inviterer næringslivet i Rogaland til årets happening i Konserthuset i Stavanger den 15. oktober.

Kloden vår I år går TV-aksjonen til Regnskogfondets arbeid for å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert Næringslivet i Rogaland ringte inn hele 9 millioner kroner på to timer og minutt forsvinner store ble med det best i næringslivsklassen under fjorårets TV-aksjon. områder, bare siden andre verdenskrig er regnskogen halvert, informerer Regnskogsfondet i sitt informasjonsskriv i forbindelse med årets store Bli med! TV-aksjon. Selve TV-aksjonsdagen er den 18. oktober, – Vi skal bidra til å vokte regnskogen for mens næringslivet i Rogaland inviteres altså til vår felles framtid og for de menneskene som sin dugnad tre dager før. har regnskogen som sitt hjem, understreker – Ringer telefonen din den 15. oktober, så Paulsen. ta den! oppfordrer aksjonslederen i Rogaland.

Komplekse stålkonstruksjoner! Maskinering & Sveiseservice produserer komplekse stålkonstruksjoner i Vardheia Industriområde. Vi er en komplett samarbeidspartner.

MASKINERING & SVEISESERVICE AS

www.msas.no postmaster@msas.no 51 77 03 00

NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 3834-2 NS-EN ISO 14001 OHSAS 18001

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 3


Nytt om

NAVN

‹‹ Fortell om hvem som har fått ny jobb!

Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Bijan Khalili

fra Figgjo begynte som ny eiendomssjef i Hå kommune i april. Han kommer fra en stilling som prosjektleder i Skanska, er utdannet tømrer og byggmester.

er ansatt i Jærconsult som prosjektleder/planlegger. Han har tidligere erfaring innen bygg, anlegg og fra oljebransjen der han har jobbet med store prosjekter i AkerSolutions, Aibel og Transocean. Bijan gleder seg å jobbe i Jærconsult, et firma som skal vokse videre.

Halle Aslaksen

Tore Wangensteen-Haugen

er ny administrerende direktør i TCO fra 22. mai. Han har en Master of Science i petroleumsteknologi og over 20 års erfaring innen olje- og gass og har jobbet både i Nordsjøen, Kontinental-Europa, Nord-Amerika, Russland og Sentral-Asia. Før han kom til TCO var Halle president i ALTUS Intervention i Skandinavia.

er utdannet fysioterapeut fra Nederland i 2013 med fordypning innen idrettsfysioterapi og manuellterapeutiske teknikker. Han har jobbet i privat praksis siden, og har i tillegg erfaring fra Beitostølen Helsesportssenter og kommunehelsetjenesten. Han begynte hos jærensportmed den 1. august.

Magnar Aksnes

Olaf Ausdal

er ansatt i Time Elektro AS som elektriker. Han kommer fra tilsvarende jobb i Elektrofag Jæren AS.

er ansatt som salgsanvarlig i Vest Bemanning i Bryne. Olaf kommer fra stilling som salgsansvarlig i NorStone AS.

1355-0

Arne Birkeland

Ravema AS Åsveien 21 3475 Sætre Tlf. 66 85 90 10

44

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Ravema Demosenter: Orstadveien 134 4353 Klepp St. Reidar Kverneland Tlf. 91 60 11 71.

www.ravema.no


Postboks 14 Bjorhaugslettå 44 4365 Nærbø T (+47) 51 79 13 00

EKTA VARE: Risa AS er en av landets største entreprenører innen bygg og anlegg. Vi driver med graving, sprenging, veivedlikehold, riving og boring.

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN - TRUCK - PERSONLIFT M.M.

We protect and colour the future SPESIALISTER PÅ OVERFLATEBEHANDLING AV METALL NOT Norsk Overflate Teknikk AS | NOT Varmforzinking AS | NOT Pulverlakk AS NOT Industrimaling AS | NOT Overflatebehandling AS | NOT Sinterco Pulverlakk AS

A part of BR INDUSTRIER www.not-as.no | post@not-as.no | 400 06 732 | Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

Tlf 982 24 530

Gratis medlemskap med bl.a. profilering på tjenestetorg.

Opptil 6% årlig reduksjon av diesel forbruk – www.kkube.net Opptil 60% redusert forbruk, slitasje og vedlikeholdsutgifter. Gratis avhenting av spill olje – se medlemsavtaler.

Opptil 100% reduksjon av senskader, kreft og miljøforurensing.

Kontakt Jæren/Rogaland : 95140334 / Oddmund@kernite.no

e Opplev Kampanj treningssgleden! Fri innmelding Gratis treningsveiledningstime Gratis kroppsanalyse* *Gjelder kun nye medlemmer og ved fremvisning av annonsen FØLG OSS FACEBOOK

Tlf.: 51 43 35 22

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 4 5


NYE SELSKAPER PÅ JÆREN

KLEPP

TIME

VEST MARKETING AS Bedriftsvegen 3, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Egil Hansen Styreleder: Egil Hansen Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

JÆRKOKKEN AS Hålandsvegen 23, 4344 Bryne Daglig leder: Ragnhild Oftedal Styreleder: Heine Grov Virksomhet: Drift av restauranter og kafeer

RL TEKNIKK AS Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø Daglig leder: Idar Nedrebø Styreleder: Erik Joa

HETLANDSGATA 26 AS Kalbergvegen 1, 4355 Kvernaland Daglig leder: Leif Undheim Styreleder: Olav Bang-Haagensen Virksomhet: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

OVAL REGNSKAP AS Tunrappvegen 28, 4352 Kleppe Daglig leder: Kurt Raymond Sele Styreleder: Thomas Mæland Virksomhet. Regnskap og bokføring MARAUDER AS Trygve Bores veg 14, 4352 Kleppe Daglig leder: Ingunn Jacobsen Styreleder. Aksel Eivind Tangerås Virksomhet: Butikkhandel med klær

EXPOBILPLEIE AS Åvegen 21, 4340 Bryne Daglig leder: Valters Apinis Styreleder: Valters Apinis Virksomhet: Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

KARGEX AS Sivvegen 10, 4352 Kleppe Daglig leder: Geir Reidar Drivenes Styreleder: Geir Reidar Drivenes

BM TECHNOLOGY AS Glimmervegen 13, 4347 Lye Daglig leder: Bjørn-Martin Brunes Styreleder: Bjørn-Martin Brunes Virksomhet: Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

HEGELSTAD INVEST AS Lerkevegen 4, 4343 Orre Daglig leder: Lars Kristian Hegelstad Styreleder: Lars Arvid Hegelstad Virksomhet: Kjøp og salg av egen fast eiendom ACS SERVICE AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Kjell Åreskjold Styreleder: Leif Roger Vølstad Virksomhet: Elektrisk installasjonsarbeid BONUS FORTUNA AS Livegen 6B, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Harry Tomren Styreleder: Harry Tomren Virksomhet: Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers MONI AS Lalandsvegen 224, 4353 Klepp Stasjon Daglig leder: Nils Refve Styreleder: Ingebret Søyland

MEISLE 3D PRINTING AS Lauritz Bellesens gate 25, 4340 Daglig leder: Harald Knutsen Styreleder: Arne Økland Virksomhet: Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet MY WORK PLAN AS Ragnestølberget 37, 4347 Lye Daglig leder: Nawras Skhmot Styreleder: Nawras Skhmot Virksomhet: Programmeringstjenester OLSØST AS Loen 14, 4340 Bryne Daglig leder: Tommy Østebø Styreleder: Karsten Kjartan Olsen Virksomhet: Reparasjon av kommunikasjonsutstyr ROGALAND HOLDING AS Sandmyrvegen 31A, 4341 Bryne Daglig leder: Kjetil Hegrestad Styreleder: Kjetil Hegrestad

NORTH SEA SOLUTIONS AS Langgata 15, 4362 Vigrestad Daglig leder: Kjell Inge Mæland Styreleder: Kjell Inge Mæland Virksomhet. Annen teknisk konsulentvirksomhet NSS EIENDOM AS Langgata 15, 4362 Vigrestad Daglig leder: Kjell Inge Mæland Styreleder: Kjell Inge Mæland Virksomhet. Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers HALVORSEN FARGEHANDEL AS Skulegata 13, 4360 Varhaug Daglig leder: Bjørnar Halvorsen Styreleder: Bjørnar Halvorsen Virksomhet: Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre BØ & MADLAND AS Rothaugane 10, 4362 Vigrestad Daglig leder: Kårstein Bø Styreleder: Leif Ronny Madland BJOHALV HOLDING AS Skulegata 13, 4360 Varhaug Daglig leder: Bjørnar Halvorsen Styreleder: Bjørnar Halvorsen ANDREAS WALDELAND AS Kyrkjevegen 270, 4360 Varhaug Daglig leder: Andreas Waldeland Styreleder: Andreas Waldeland Virksomhet: Tjenester tilknyttet planteproduksjon HOKVE HOLDING AS Ringvegen 20, 4360 Varhaug Daglig leder: Oddgeir Kverme Styreleder: Hege Kverme Virksomhet: Uoppgitt

HELLVIK

46

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N


glødefisk

Gode råd Trenger du gode og erfarne råd? Vi har kunnskap og nettverk som sikrer deg alt du trenger for å drive klokt. Vær lur – ring oss på 51 81 73 60.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

PÅ FORUS OG BRYNE Revisjon. Rådgiving. Regnskap.

• Revisjon • Årsoppgjør • Rådgivning • Skatt/avgift

FSS REVISJON AS Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes. Tlf.: 51 63 85 00 · post@fss-revisjon.no · www.fss-revisjon.no

ss

REVISJON

Bedre økonomi! Tlf. 51 79 12 20, post@hrd.no Rådhusgt. 2, Boks 104, 4368 Varhaug

www.hrd.no • regnskap/revisjon Autorisert regnskapsførerselskap • årsoppgjør Firmaregistreringer, • lønn nye og endringsmeldinger, regnskap, budsjett, årsoppgjør, lønn m.m. • fakturering • firmaetablering • rådgivning Bedre økonomi! • EDB-tjenester

• • • • • • •

regnskap/revisjon La oss gjøre jobben, så får du bedre årsoppgjør tid til det du kan. Det er god økonomi! lønn fakturering firmaetablering rådgivning AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP EDB-tjenester

La oss gjøre jobben,Postboks så får du 118,bedre 4365 Nærbø tid til det du51 kan.79 Det12 er god Tlf. 60 økonomi! , Fax 51 43

33 50.

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP Postboks 118, 4365 Nærbø

Tlf. 51 79 12 60 , Fax 51 43 33 50.

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 47


d i

e b

r A

Telefon 03290 www.jaerensparebank.no Bryne ◊ Jærhagen ◊ Kleppe ◊ Kverneland Undheim ◊ Varhaug ◊ Vigrestad

48

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

.t

e i tr

a p

r e

o n

Arbeiderpartiet.no

Verdens beste íde. Spar langsiktig og få muligheter. Spar opp reserver og føl deg tryggere. Glem hjulet og lyspæra: Sparing er verdens beste idé. Spør oss om sparing!


PÅ BRYNE

KONKURRANSE

Juristens råd

• Lakkerte støtfangere • Lakkerte dørhåndtak og sidelister

Oppgradert modell har:

• Lakkerte og el • Koppholdere p

FINN RIKTIG FIRMANAVN

‹‹

Næring på Jæren har sin egen jurist, Per Bergstad fra ProJure. Han tar for seg ulike juridiske problemstillinger vedrørende ulike aspekter ved næringsliv og –virksomhet. Tips eller ønsker om tema? Kontakt Næring på Jæren på post@lokomotiv.no

Her er ni logoer som mangler ett eller flere på kundetilfredshet Hvorfor velge •• Ledende Ledende på garantihåndtering Toyota varebil? element. Finn ut hva bedriftene heter og send inn • Lave driftskostnader svaret til: Lokomotiv Media, Postboks 393, 4349* Proace 128hk 243 000,- ekskl. mva. Bryne eller konkurranse@lokomotiv.no innen 3. september 2015.LAND CRUISER ***

LOKALPRODUSERTE PALLER, PALLKARMER OG TREEMBALLASJE Uslåelig legende

***

• 5 år / 160 0 • Gunstige fi fra Toyota

Vinn et gavekort fra Kjøkkenet eller Klepp Soneterapi. VX og GX har:

Nye regler om Skolestart VI BYGGER BRYNE VGS konkurranseklausuler FOR FREMTIDEN

glede

• LED kjøre- og nærlys • Go navigasjon • JBL lydsystem med 14 høyttalere • DAB+ radio

• Varme i rattet • Crawl Control • Multi-Terrain Monitor med 4 kameraer + mye mye mer

Standard paller 1200 x 800, spesialpaller, pallkarmer og kundetilpasset treemballasje.

Vinneren av forrige

• Konkurransedyktige priser • Hyppige og raske leveringer reduserer

DNF er en av distriktets leverandører av energieffektivei og miljøvennlige løsninger tilbehov for lager • Automatisert produksjon som gir stabil kvalitet Regjeringen har kommet med forslagledende om nye bestemmelser nummers konkurranse er • Varmebehandlet KD 5630 • Godkjent av Mattilsynet i henhold til bygg. Som teknisk totalleverandør på nye Bryne videregåande skule har vi skapt et høyteknologisk, Arbeidsmiljøloven, som da skal gjøre det klarere hvilke typer Land Cruiser VX m/skinn internasjonal standard ISPM - 15 • Alle er IPPC merket Olsen Hauge,548 Lye630,-* ekskl. mva fremtidsrettet lavenergibygg med vindturbiner, solcellerSmå og geobrønner. sparer man både ogSlikstore gleder seg til en ny tid!Ingrid konkurranseklausulerstrømkostnader det skal være anledning til å avtale med og miljøet, og får et bygg som er bra å leve i og lære i. Gratulerer! FOR PRISTILBUD: ta kontakt med Driftsleder Raimonds Mass ansatte. Les mer på dnf.cc. raimonds.mass@jias.no eller avd30@jias.no På Jærens største kjøpesenter har vi over 60 butikker Tlf. 454 02 075 / 928 47 769 Konkurranseklausuler er avtaler som begrenser en arbeidsRyggog og nakkemassasje og har alt du trenger til Adresse: skoleØksnevadbarnehagestart! Næringspark, Engelsvollvegen 264, Klepp st. takers adgang til å tiltre stilling hos en konkurrent eller starte, Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og vår visjon er: drive eller delta i konkurrerende virksomhet etter arbeidsforhol«Vi skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet Vi har over 750 parkeringsplasser gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i dets opphør. som selvsagt er gratis.arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarket». Konkurranseklausuler kan i følge forslaget bare avtales når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Besøk oss på www.m44.no Konkurranseklausuler kan inngås for maksimalt ett år, og Teknisk totalleverandør Hilux X-Cab 2,5SR 317 023,-* ekskl. mva. arbeidsgiver skal betale kompensasjon. Kompensasjonen skal i VVS - Elektro - Automasjon - Service utgangspunktet utgjøre full lønn, men med et tak på 18 G (ca kr 1,6 millioner). Til nå har de viktigste bestemmelsene om konkurranseVISNINGSHELG er he STAVANGER klausuler vært plassert i avtaleloven § 38. Det er imidlertid gjort Toyota Sørvest AS Vi byr også på Langflåtveien 35en kopp – prosjekterte, ferdigb www.toyotasorvest.no 4017 STAVANGER unntak fra reglene om konkurranseklausuler for virksomhetens viser vi fram utsikt og Tlf 51 82 25 00 Følg oss på Facebook aktuelle prosjekter for 78 øverste leder, som da kan ha en annen konkurranseklausul, også 67 AV T! G L SO mer omfattende, enn det som foreslås innført. Forutsetningen og Eneboliger, rekkehus vilkårene for dette er imidlertid at det avtales etterlønn for daglig TELEFON 51 42 11 80 • www.direktebygg.no og leiligheter tett på LYETOPPEN - SKOGSTJERNEVEGEN leder. Bryne sentrum! STØRSTE ENEBOLIGAPELOEN PÅ BYGG A, KLEPP Siste trinn! BRYNE I forslaget som er fremmet er det også tatt inn bestemmelTORVALD  TUS  VEG FELTET - FLYTT INN I ÅR! ser knyttet til såkalte kundeklausuler (forbud mot å kontakte PRIS FRA KR. SELVEIERLEILIGHETER Alle kan finne en bolig i Torvald Tus veg * EKTA VARE: Risa AS Postboks 14 2.950.000,– i gangavstand til Bryne sentrum! tidligere kunder etter opphør av ansettelsesforhorholdet) samt 220 m BRA Bjorhaugslettå 44 ENEBOLIGER MED GODE PRISER! Her bygges en rekke ulike boliger, som innen bygg og anl Nærbø 3 soverom | Dobbel garasje | Fra kr. 4.440.000,-* | Nydelig utsikt mot havet alle har det til felles4365 at de er innholdsrike rekrutteringsklausuler (forbud mot å rekruttere tidligere kolleger T (+47) 51 79er13 00 veivedlikehold, rivi Leilighetene godkjente INNFLYTTING I DESEMBERogfor praktiske. husbankfinansiering, og du får svært etter opphør av ansettelsesforholdet). gunstige betingelser. Klipp her Det er foreløpig uklart når bestemmelsene vil tre i kraft, menFAST VISNING LEILIGHETER, REKKEHUS, ENEBOLIGER 54–293 m2 bra / 50–189 m2 p-rom I NY INNREDET Priser fra kr: 2.448.000,– de vil da få virkning for nye avtaler/klausuler, og for eldre avtalerVISNINGSBOLIG: ett år etter ikrafttredelse. TIRSDAGER Svar sendes enten til Lokomotiv Media, PB 393, 4349 Bryne, Bruk av label og logo i prosjektannonser og annet markedsmateriell: Labelen og logoen skal være på samme linje og ha en angitt avstand i mellom. Når logoen og labelen til sammen får en verdi hvor bredden er 94,2 mm og høyden er 40 mm skal avstanden mellom være 1,5 mm.

Når labelen står sammen med logoen, skal originallogoen brukes. Labelen settes da i den angitte fargen som tilhører selskapet, som anvist.

Ny label

1

Logo

Farge

ØSTER HUS GRUPPEN

2

CMYK: 2, 98, 85, 7

3

RGB: 196, 38, 46 PMS: 1797 c

ØSTER HUS GRUPPEN

CMYK: 0, 60, 100, 0 RGB: 236, 122, 8 PMS: 716 c

5

7

8

*Inkl. frakt, lev. og reg.omk. 11 250,- og 3-års service (max45 000km), met. lakk og vinter Forskuddsleie 37ØSTER 800,- Månedsleie 2 467,- LAND CRUISER Forskuddsleie 66 465,- Måneds CMYK: 0, 0, 0,CO2 100 ***Dokumentert iHUS diverse undersøkelser over flere år Forbruk blandet kjøring/utslipp og RGB: 0, 0, 0 GRUPPEN 0,81 l/mil, fra 213 g/km, fra 157 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehol PMS: Black c

6

ENSIGN

4

ENSIGN

9

2

* +2,5% avgift til staten (av tomteverdien)

50.000,- VED KONTRAKT, RESTEN VED OVERTAKELSE!

• • • •

Midt i Klepp sentrum finner du Apeloen. Trinn 1 og 2 er utsolgt og innflyttet, og

beboerne har funnet seg godt tilrette. Bygg A er siste trinn ut og har flotte leiligheter i varierte størrelser. Her er det kort vei til alt du måtte trenge. Felles garasjeanlegg er

‹‹

SVARSEDDEL

plassert under bakken -noe som gir flotte grøntområder rundt boligene.

FINN: 53955824/53752411/49763313/49756429

VISNING: Møt oss i den flotte eneboligen i Torvald Tus veg 7!

KL. 17-18

eller til konkurranse@lokomotiv.no. Kåre Vigdel, mobil 916 00 086, Merk konvolutt eller epost “Konkurranse Næring på Jæren”. kare.vigdel@blockwatne.no 6

1 *forutsetter egeninnsats

KONTAKT MEGLER I DAG FOR VISNING: RUNE REE, mobil 913 59 593, rune.ree@dnbeiendom.no Kom gjerne innom oss i DNB Eiendom i 9. etg, Høyhuset på Bryne!

2

7

RAUNÅKERVEGEN - UNDHEIM SENTRUM

INNHOLDSRIKE LEILIGHETER 3 FRA 1.995.000,54 m2 BRA | 1-2 soverom

VAIDA VASKEBYRÅ er et rengjøringsfirma som tilbyr tjenester i alt fra engangsrens til daglig/ukentlig renhold i blant annet kontor, lager, indusribygg, butikker, skoler, leiligheter, barnehager, kjøpesenter, byggeplass og det private hushold.

72 - 153 kvm BRA Meget gode planløsninger Parkering i lukket anlegg Kort vei til buss og butikk

8 Verdens

beste nabolag!

9

4

Helt ny bolig

5.– 6.klepphus.no SEPTEMBER kl. 13.00–15.00

Visningsh Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!

blockwatne.no/visning

NÆRBØ KVIBAKKEN LEILIGHETER og STORE ENEBOLIGER 92–197 m2 bra / 87–187 m2 p-rom Priser fra kr: 3.548.000,– FINN-kode: 45203590/48581631

5

VISNING: Besøk oss i Kvibakken 4 og 16!

Magne Skårland, mobil 915 73 157, magne.skarland@blockwatne.no

Navn:

Vi tar også din høytidsrengjøring!

Adresse: Ta kontakt på 992 41 190, vaidak@online.no eller www.vaidaas.no

ENEBOLIGER 135 m2 BRA

REKKEHUS 120 m2 BRA

Postnr./-sted: 3(4) soverom | Fra kr. 3.400.000,-*

5 soverom | Fra kr. 4.200.000,-* *forutsetter egeninnsats

VARHAUG BRATTLANDSPLASSEN LEILIGHETER 42–98 m2 bra / 38–91m2 p-rom Priser fra kr: 2.248.000,– FINN-kode: 45787371/55370829

VISNING: Opplev området, se boligene – i Brattlandsplassen 6!

Magne Skårland, mobil 915 73 157, magne.skarland@blockwatne.no

Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard. Opparb

Gunstige finansiering- og betalingsbetingelser! 50.000,- ved kontrakt resten ved overtakelse.

Rune Ree 913 59 593

Hanna Kverneland 952 96 651

rune.ree@dnbeiendom.no

hanna.kverneland@dnbeiendom.no

Jaerbygg.no

Sjekk også ut østerhusgruppen.no – distriktets beste utvalg i nye boliger!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

‹‹ 49


Alt innen bygging

.

Tlf. 936 97 500 Skogateigen 25, 4362 Vigrestad

-Fagkunnskap gir trygghet.

Nye rør uten å grave eller rive G L A S S M E S T E R E N

P Å

J Æ R E N

M E D

O V E R

2 5

Å R S

E R F A R I N G

NY RUTE ELLER SPEIL?

NY BILRUTE?

Vi ordner alt innen glass f.eks punkterte ruter. Og trenger du nytt speil, er vi rette plassen!

Vi ordner alt innen bilglass som f.eks. reparasjon etter steinsprut.

Glassmesterforretning

EINAR KNUTSEN AS

DØGNSERVICE 971 78 180

Tlf. 51 48 02 11 - Fax. 51 48 01 38

Olimb Rørfornying AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf. 69 28 17 00 www.olimb.no

Det komplette bilsenteret på Nærbø

9

S elskap, kurs og andre arrangement

www.kohlerpaviljongen.no

50

‹‹ N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

Anno 1860

Nærbø, telefon: 48 13 50 85

Din lokale kontakt: Olimb Rørfornying Rogaland AS E-Post: john.ludvigsen@olimb.no Tel.: 955 58 946


93% AV INNBYGGERNE PÅ JÆREN LESER NÆRING PÅ JÆREN*

BLI SYNLIG PÅ JÆREN! Jærens beste markedskanal

9 utgivelser i året

Opplag på 20 000

25% på årsavtale

06

G

2015

NÆRIN

INFOR MASJ

ON

• P • TIME i KLEP INGSLIVET ST 2015 OM NÆR • 06 • AUGU ng 11. årga

Bilde av siste utgaven av NPJ MEEIENDOM FANT DRØMLLFARVEI A R UTENFO DOM: NÆRINGSEIEN

Tregt salg

på Skoga

ser som Kvia AS sat vikler eiendomsut

TEMA:

Med varierte og spennende artikler om det mangfoldige næringslivet på Jæren, har Næring på Jæren blitt en favoritt hos jærbuen. Magasinet setter dagsorden og er svært godt kjent. Næring på Jæren er gratis og går til alle husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå.

Utbygging

ANNONSER I NÆRING PÅ JÆREN! Ta kontakt med: Katrine F. Killingland, mobil 901 40 447, epost: katrine@lokomotiv.no Anne Gunn Bø, mobil 977 01 180, epost: anne.gunn@lokomotiv.no * Leserundersøkelse foretatt i 2011. I konklusjonen står det følgende: 93% av Jærens befolkning mellom 31-70 år leser Næring på Jæren!

N Æ R I N G PÅ J Æ R E N

1 ‹‹ 51


VISNINGSHELG er helgen da vi i Block Watne viser fram bredden i vårt boligtilbud. Vi byr også på en kopp kaffe og hyggelig boligprat. Leiligheter, rekkehus og eneboliger – prosjekterte, ferdigbygde eller et sted midt i mellom – fra Kristiansand til Steinkjer viser vi fram utsikt og solforhold, kjøkken, bad og balkonger. Kanskje har vi flere aktuelle prosjekter for deg. Besøk blockwatne.no og se selv hva vi tilbyr i ditt område!

Eneboliger, rekkehus og leiligheter tett på Bryne sentrum!

HUSBANKFINANSIERING!

BRYNE TORVALD  TUS  VEG Alle kan finne en bolig i Torvald Tus veg – i gangavstand til Bryne sentrum! Her bygges en rekke ulike boliger, som alle har det til felles at de er innholdsrike og praktiske. Leilighetene er godkjente for husbankfinansiering, og du får svært gunstige betingelser. LEILIGHETER, REKKEHUS, ENEBOLIGER 54–293 m2 bra / 50–189 m2 p-rom Priser fra kr: 2.448.000,– FINN: 53955824/53752411/49763313/49756429

Illustrasjon

VISNING: Møt oss i den flotte eneboligen i Torvald Tus veg 7!

Kåre Vigdel, mobil 916 00 086, kare.vigdel@blockwatne.no

5.– 6. SEPTEMBER kl. 13.00–15.00

Visningshelg blockwatne.no/visning

NÆRBØ KVIBAKKEN

Bilde fra Kvibakken 4

LEILIGHETER og STORE ENEBOLIGER 92–197 m2 bra / 87–187 m2 p-rom Priser fra kr: 3.548.000,– FINN-kode: 45203590/48581631

VISNING: Besøk oss i Kvibakken 4 og 16!

Magne Skårland, mobil 915 73 157, magne.skarland@blockwatne.no

VARHAUG BRATTLANDSPLASSEN

HUSBANKFINANSIERING!

LEILIGHETER 42–98 m2 bra / 38–91m2 p-rom Priser fra kr: 2.248.000,– FINN-kode: 45787371/55370829

VISNING: Opplev området, se boligene – i Brattlandsplassen 6!

Magne Skårland, mobil 915 73 157, magne.skarland@blockwatne.no

Bilde fra Brattlandsplassen 6

Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats. Trygt og oversiktlig.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.