__MAIN_TEXT__

Page 1

Nadlani.si Bodite na dlani tudi vi

ENCIJA

+ 10 L E T JA M S T VA NA H I B R I D N O B AT E R I J O

do

€ 2.000 BV EKO SU

Tiskana izdaja Nadlani.si, brezplačen časopis za Dolenjsko in Posavje / JANUAR 2019

2 4

Pogovor: dr. Malči Grivec dekanica univerze v NM

Skoraj 50.000 podpisov proti petardam

Župan pisal na DUTB

12

Violeta Bulc obiskala TPV

17

Kazen za vzgojiteljico

18

Valentinovo

19

Pregrevanje računalnika

20

Vas muči zaprtost?

S TEM OGLASOM JE MONTAŽER BOŠTJAN PRIDOBIL SVOJIH PRVIH 5 STRANK

070 899 899

Minula dva tedna žal minevata v Sloveniji v znamenju tragične smrti uslužbenca Ministrstva za kulturo, ki je umrl na Dolenjskem v okolici Žužemberka. Nesrečnik je bil pogrešan v Ljubljani, iskale pa so ga okrepljene enote dolenjske policije. Po zaslugi Bojana Požarja in njegovega spletnega portala je kmalu postalo jasno, da gre v tem primeru za smrt zaposlenega na Ministrstvu za kulturo. Klonil naj bi zavoljo pritiskov, poniževanj in mobinga na delovnem mestu. Med drugim naj bi bil v njegov širok delokrog dodana še dodatna obveznost: prevoz inštrumentov ministrovih hčera ... Za stisko pokojnika so vedeli njegovi sodelavci, a jih je ves čas tolažil, da bo zmogel ... Pa ni ... Klonil je. Klasičen avtogol Potem se je začelo prerekanje, kdo je za kaj kriv. Točno ne bomo vedeli nikoli, žal je pokojnik (za sabo je pustil ženo in otroke) večino skrivnosti odnesel s sabo v grob. V minulih dneh je bilo preveč interpretacij, kaj bi kdo lahko in kaj ne, in kdo je za kaj kriv. Minister Dejan Prešiček, ki je bil v vladi Marjana Šarca imenovan za ministra za kulturo je v vseh javnih nastopih pojasnjeval nekako takole: »Ker so dejanja, ki so mi očitana ... Jih nisem storil, se ne čutim odgovornega«.

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

Nov volilni zaplet v Šmarjeških Toplicah

10

Pognal jo je po stopnicah

Uslužbenec ministrstva za kulturo je umrl pri Žužemberku, minister Dejan Presiček pa je kar pozabil na objektivno odgovornost. Odstopil je z zamudo in prepozno.

4

HALO PESEK 041-755-578

8

Po tragediji na ministrstvu: človek človeku – človek!

Srečanje županov JV Slovenije

GARANTIRAN USPEH

5

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE

Zato ni niti pomislil, da bi odstopil in odšel sam. Častno, dostojanstveno, s stilom. Da bi ostal zapisan kot nekdo, ki je prevzel objektivno odgovornost za tragičen dogodek, ki se je zgodil v njegovi službi na njegovem ministrstvu. Ob tem ne pozabimo: je zlorabil svoj položaj. Na državne stroške je dal prevažati inštrumente hčera. Da ne bi bilo sumljivo, so prevoz zavedli pod lažno rubriko! Minister si je dovolil preveč. Ob tem se je zapletel tudi sam. »Ne trpinčim brez razloga!«“ je priznal pred kamerami nacionalne televizije in si zabil še zadnji avtogol. Komaj smo verjeli, ko smo to slišali. Nekdo, ki bi moral biti vzor in zgleden državni funkcionar, pred javno Slovenijo prizna, da ne zmore drugače kot s trpinčenjem prepričati, da se nekaj naredi. Tak preprosto ne more in ne sme več sedeti na tako odgovornem mestu. Minister, kaj pa objektivna odgovornost? »Pojem objektivna odgovornost je slovenskim politikom itak neznan,« je zapisal spletni uporabnik SanKibo in »da so ministru s službenim vozilom devetkrat opravljali naloge za njegove zasebne potrebe ni 'napaka' temveč zloraba položaja. Takojšen odstop je edino pričakovano in tudi potrebno, da

policija nemoteno raziskuje sume hujših dejanj ministra,« pa je dodal Fritz.si. Minister je dobil v zadnjih dneh nekaj javne podpore, njemu v prid so se izrekli številni kulturniki, ki imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje. Ni pa nujno, da imajo vedno prav in da podpora nekaterih ni celo ekonomsko pogojena ... Pritiski, tu med nami! Mobing in pritiski pa niso doma žal na ministrstvu, mobing je tu med nami. Pa veste, kje poiskati pomoč in kako reagirati? Predvsem ne trpite in prenašajte tega. Preveč je bilo takih, ki so zaradi službe že pod rušo ... Ker so menili, da bo dobro, če trpijo, prenašajo mobing, delajo še več. Vraga, ne pomaga. Postavite se zase. Pazite nase, bodite pa pozorni tudi na kolege, prijatelje, sodelavce. Bodimo ljudje, človek človeku človek. Tudi če bo imelo podjetje, zavod ali kak drug pravni subjekt kak evro manj v blagajni. Ni vse v denarju. Več kot pojesti in spiti pa človek tako ali tako ne more. Zato sta dovolj en hladilnik in ena postelja. Pripravil: Drago Perko

Stari trg 23, Mokronog 041 730 166; info@mim-mesarstvo.si

Vabljeni v Supermarket Trebnje SVEŽE IN SOČNO

DNEVNO SVEŽE ZA VAS

ZNANO SLOVENSKO POREKLO

VSAK TOREK 10 % POPUST ODPRTO TUDI OB NEDELJAH


2

POGOVOR

Postati center znanja Jugovzhodne Slovenije in izkoristiti priložnosti v regiji

Tudi o tem smo se pogovarjali z doc. dr. Malči Grivec, prorektorico za kakovost Univerze v Novem mestu in dekanico Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko. Tu se intenzivno pripravljajo na mesec februar, ki je eden pomembnejših mesecev letu!

Prava informacija in znanje dajeta sigurnost. Do informacij in znanja pa je potrebno priti. Svoj čas so številni romali v Ljubljano, Maribor, Koper ... Od lani pa Novo mesto premore univerzo. »Univerza v Novem mestu bo kot eden izmed nacionalnih centrov znanosti osrednji nosilec avtonomnega, intelektualnega, moralnega, kulturnega in gospodarskega potenciala regije pa tudi širše. Svoje poslanstvo bo uresničevala s predanim in z znanostjo podprtim delom vseh zaposlenih in študentov. Uspešnost dela se bo kazala v dosežkih na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem in poslovnem področju. Z zavezanostjo k odličnosti v izobraževanju in raziskovalnem delu bo prispevala k razvoju družbe, kakovosti življenja posameznikov in sonaravnem trajnostnem razvoju okolja,« so si na Univerzi Novo mesto lani ob ustanovitvi zadali za cilje, ki jim želijo slediti, jih dosegati, presegati in postavljati nove mejnike. Za družbo. Za družbo znanja in védenja. Tudi o tem smo se pogovarjali z doc. dr. Malči Grivec, prorektorico za kakovost Univerze v Novem mestu in dekanico Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko. Kjer se intenzivno pripravljajo na mesec februar, ki je eden pomembnejših mesecev letu! Kako se pripravljate na informativni dan, ki bo potekal 15. in 16. februarja, za program 2. in 3. stopnje pa v maju in septembru? Na informativni dan smo fakultete Univerze v Novem mestu dobro pripravljene, saj se zavedamo, da je to izjemna priložnost, da dijake in tudi njihove starše seznanimo z našimi programi ter prednostmi študija pri nas. V ta namen pripravimo informativno gradivo, ki ga že pred informativnimi dnevi med dijake razdelimo po srednjih šolah, v kolikor nam je dana možnost se ob tem tudi osebno predstavimo (t. i. karierni dnevi). Širšo javnost pa o informativnih dnevih obveščamo tudi prek medijev in poskrbimo za dneve odprtih vrat. Zakaj izbrati vaše fakultete? Kako ste uspešni z nabiranjem študentov? Fakultete Univerze v Novem mestu ponujajo sodobne, trgu prilagojene programe, ki jih

izvajajo visoko usposobljeni visokošolski učitelji. Za delo so na razpolago sodobno opremljene predavalnice, kabineti, laboratoriji in tudi bogato založena lastna knjižnica. Kar študentom omogoča, da se po zaključku študija bodisi zaposlijo bodisi pa nadaljujejo študij na drugi in kasneje na tretji stopnji študija. Vse fakultete imajo močno povezanost z lokalnim in mednarodnim okoljem. To študentom omogoča, da že v času študija spoznajo potencialne delodajalce. V pedagoški proces kot gostujoče predavatelje vključujemo priznane strokovnjake iz prakse, ki študentom predstavijo realne probleme iz gospodarstva in negospodarstva. Na tovrstne izzive pa študenti skupaj s strokovnjaki iz prakse iščejo rešitve tudi na tematskih okroglih mizah in projektih. Za rezultate slednjih smo prejeli tudi različna priznanja in potrditve okolja. Študenti pa svoje znanje lahko oplemenitijo tudi z mednarodno komponento (lahko se udeležijo mednarodnih znanstvenih konferenc, odidejo na študijsko izmenjavo na naše partnerske institucije, poskrbljeno je tudi za internacionalizacijo doma, in sicer s priznanimi mednarodnimi visokošolskimi učitelji in organizacijo mednarodnih poletnih šol). Velika prednost naših fakultet so tudi lastni prostori, kar omogoča, da študenti študirajo na enem mestu in v strnjeni obliki, brez nepotrebnih prostih ur v urniku. Tako imajo študenti FEI pedagoški proces samo dopoldne. Prednost prinaša tudi študij v majhnih skupinah, kar omogoča individualen pristop in razvoj kompetenc vsakega posameznika. Pri tem pa uporabljamo sodobne oblike poučevanja. Prav te prednosti študenti prepoznavajo kot ključne, ko se odločajo za študij pri nas. Z veseljem lahko ugotovimo, da so naši študijski programi na vseh treh stopnjah iz leto v leto bolj prepoznani v okolju in tako vpisujemo iz leta v leto več študentov, nekatere fakultete se srečujejo že z izbirnim postopkom. Dejstvo namreč je, da ponujamo programe, za katere je tudi v slovenskem merilu največ zanimanja. Kdo je pravzaprav vaša konkurenca in kako gledate na njo? Dejansko vse visoke šole in fakultete v Sloveniji. Zdrava konkurenca je dobrodošla, vsi pa s kakovostnim delom ter dosežki doma in v mednarodnem okolju prepričujemo študente, da izberejo ravno nas. Katere programe ponujate? Univerza v Novem mestu na svojih štirih fakultetah nudi študijske programe na vseh treh stopnjah izobraževanja. Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (UNM FEI), ki je bila leta 1998 ustanovljena kot visoka strokovna šola in prvi samostojni visokošolski zavod v JV Sloveniji, izvaja dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje s področja ekonomije (Upravljanje in poslovanje) in informatike (Poslovna informatika). Zlasti zadnji je poklic prihodnosti, zato želimo tudi povečati število vpisanih študentov. Prav tako izvajamo magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje. Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (UNM FZV) izvaja pet študijskih programov na vseh treh stopnjah študija. Najdaljšo tradicijo in tudi največ vpisanih študentov ima visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, v katerega se bo jeseni vpisala že 12. generacija študentov.

Nadlani.si Tiskani medij Nadlani.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi

Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1838. Izdajatelj: MAGMA MEDIA d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Uredništvo: Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje Odgovorni urednik: Drago Perko Oblikovanje: Nejc Tomšič Elektronski naslov: urednistvo@nadlani.si Tisk: Delo tiskarsko središče. Tiskano 1 dan pred izdajo številke. Naklada: 30.000 izvodov Pokrivamo občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej Trebnje, Žužemberk, Mirna, Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Mirna Peč, Sevnica Mali oglasi: oglasi@nadlani.si Oglasno trženje: info@nadlani.si, 070 899 899 Spletna stran: www.nadlani.si

V študijskem letu 2019/2020 začenjamo tudi z izvajanjem visokošolskega strokovnega študijskega programa fizioterapija in glede na aktualnost poklica pričakujemo velik interes tudi za ta študijski program. Izvajamo tudi dva magistrska študijska programa (Vzgoja in menedžment v zdravstvu in Integrirana zdravstvena in socialna oskrba) ter doktorski študij Edukacija in menedžment v zdravstvu. Tako je zagotovljena možnost podiplomskega izobraževanja strokovnih profilov v zdravstvu in akademizacija poklicev na področju zdravstvenih ved. Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (UNM FS) nudi multidisciplinaren študij tehnike s poudarkom na strojniških vsebinah in na prvi stopnji izobražuje diplomirane inženirje strojništva, ki so med najbolj iskanimi poklici glede na potrebe slovenske industrije. FS želi svojim diplomantom približati znanja na področju najnovejših tehnologij in sistemov v strojništvu in jih kakovostno pripraviti za uspešno in učinkovito delovanje v industrijskem okolju. V procesu poučevanja si prizadeva za učinkovit in kakovosten prenos znanja, ki omogoča razvoj sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, razvoj kritične presoje ter natančnosti in vestnosti, hkrati pa ne zanemari spodbujanja k ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti na vseživljenjsko učenje. Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (UNM FPUV) pa izobražuje študente na drugi in tretji stopnji s področja ekonomije, in sicer ima magistrski in doktorski študijski program Poslovna ekonomija. Vse fakultete nudijo tudi možnost vseživljenjskega učenja, saj deležnikom nudijo t. i. delne študijske programe, ki posamezniku omogočajo, da izpopolni znanja, ki jih potrebuje na posameznem delovnem mestu. Se morda soočate s prostorsko stisko? Univerza v Novem mestu ima lastne prostore, ki trenutno ob racionalni razporeditvi zadostujejo za trenutne programe fakultet članic univerze. Seveda se bodo ob širitvi programov pojavljale potrebe po dodatnih prostorih in njihovi opremljenosti. Tako na Univerzi v Novem mestu menimo, da bi bilo treba nujno obuditi idejo o kampusu, za katerega je idejni projekt že bil narejen v preteklosti.

Kaj pa kadrovski izzivi – je težko pridobiti kvaliteten kader predavateljev? Univerza v Novem mestu ima stabilno kadrovsko strukturo redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev. Pedagoško in raziskovalno dejavnost na univerzi izvaja več kot 100 redno zaposlenih in pogodbenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev. Tako kot vsi danes ugotavljamo, da je kakovostnega kadra na trgu malo. Še posebej to velja takrat, ko želimo v svoje vrste pripeljati vrhunske strokovnjake iz prakse. Ti namreč od rednem delu le redko posvečajo pozornost tudi znanstvenoraziskovalnemu delu, ki je za delo na fakulteti oz. univerzi nujno. Tako univerza že od vsega začetka skrbi za razvoj lastnega kadra, ki ga pri izpopolnjevanju in pridobivanju formalne izobrazbe finančno podpira. A to je dolgotrajen

proces. Ne glede na navedeno pa v pedagoškem procesu na različne načine sodelujejo tudi strokovnjaki z uveljavljenih akademskih inštitucij iz Slovenije ali tujine ter strokovnjaki iz gospodarstva, ki so praviloma odgovorni za razvoj v mednarodnih podjetjih. Veliko našega kadra prihaja iz domačega okolja, za specifične vsebine pa se poslužujemo domačega in mednarodnega akademskega kadra. Smo pa veseli, da naša regija premore toliko visokokvalificiranega kadra. K dvigu izobrazbene ravni smo nedvomno prispevali tudi mi s svojimi študijskimi programi. Nenazadnje nam je uspelo, da smo z naravno rastjo ustanove uspeli v svoje vrste vrniti kar nekaj domačih strokovnjakov, ki so že zapustili naše okolje, zdaj pa se vračajo.

Leta 1746 smo dobili gimnazijo, pa se je izkazalo, da je bila to ena največjih strateških pridobitev. Od lani smo bogatejši za Univerzo v Novem mestu. Leto 2018 je za Novo mesto, JV Slovenijo in tudi širše gotovo mejnik, saj smo kot ena najbolj razvitih regij končno dobili univerzo. Z ustanovitvijo Univerze v Novem mestu so postavljeni novi zgodovinski mejniki visokošolskega izobraževanja na Dolenjskem oz. v JV Sloveniji in s tem tudi tlakovana pot do še večje razpoznavnosti Dolenjske in našega visokošolskega prostora, tako v Sloveniji kakor tudi širše. Zaposleni na univerzi in tudi predstavniki gospodarstva in drugih institucij okolja menijo, da je za regijo, ki ima industrijo z visoko dodano vrednostjo in je izrazito izvozno usmerjena, center znanja nujen. Na ta način namreč skupaj ustvarjamo prepotrebno znanje, hkrati pa omogočamo, da mladi ostajajo v regiji in tako skrbijo za razvoj. Z ustanovitvijo univerze se ustvarjajo nove in boljše možnosti za izvajanje raziskovalne dejavnosti. Vendar cilj univerze in njenih članic ni le vključevanje študentov iz regije, ampak iz širšega slovenskega in mednarodnega prostora. Na ta način je namreč omogočen pretok znanja v širšem prostoru, kar je pomembno za razvoj Univerze in družbe na sploh. Kako je univerza rasla skozi leta, kjer so vidni tisti najbolj konkretni znaki? V dvajsetih letih je bila prehojena pot od visoke strokovne šole z enim programom prve stopnje (Upravljanje in poslovanje) do univerze s štirimi fakultetami in 13 študijskimi programi na vseh treh stopnjah izobraževanja. Tej razvojno usmerjeni poti bodo univerza in njene članice sledile še naprej. Kakšen imajo odnos študentje do študija doma, v regiji? Študij v lokalnem okolju je za študente ključnega pomena, saj si tako lahko terciarno izobrazbo privoščijo tudi mladi, ki prihajajo iz ekonomsko šibkejših sredin. Vedeti moramo namreč, da je regija zelo velika, a hkrati tudi precej ruralna. Ob dodatnem dejstvu, da ima to območje tudi slabo javno infrastrukturo, bi brez fakultet v Novem mestu veliko teh mladih ostalo brez možnosti študija. Prav tako je študij v domačem

Beseda urednika Na spletni strani Nadlani.si imamo tudi anketo. V minulih dneh smo vas spraševali, kateri dan zaljubljencev praznujete. Vsak četrti od vas stavi na valentinovo, vsak sedmi na gregorjevo, tri petine pa pravi, da ne praznuje nič od tega, da imajo vsak dan praznik ljubezni. Vzpodbudno, ni kaj. Naj tako ostane. To, kar rečemo, naj tudi drži, ne da se pretvarjamo, da v očeh drugih izpademo »face«, lepi in krasni. Štejeta pristnost in iskrenost, tega pa je v naših odnosih premalo. Začnimo danes, z malimi iskrenimi koraki. Potem res ne bo važno, ali je to gregorjevo, valentinovo ali pa vsak dan, da smo face in lepi. Bodimo iskreni in dobri in Nadlani.si. Vaše uredništvo


POGOVOR okolju prednost tudi za zaposlene, ki tako kot izredni študenti lahko lažje kombinirajo poslovne, družinske in študijske obveznosti. Ruralno okolje Jugovzhodne Slovenije, ki po vseh kazalcih socialno in gospodarsko zaostaja za razvojem urbanih središč, nudi veliko možnosti za nadaljnji razvoj, kar pa je mogoče le ob izobraženem posamezniku. Kaj Novo mesto še potrebuje, da postane (ali že je?) študentsko mesto? Novo mesto nedvomno je študentsko mesto, saj v mestu študira preko 1.300 mladih. Samo na fakultetah Univerze v Novem mestu je v 20-ih letih diplomiralo prek 5.200 študentov. A da bo v pravem pomenu besede potrebuje še marsikaj, predvsem prostor, kjer bo mladim omogočeno skupno udejstvovanje v ob študijskih dejavnostih. Prav tako mesto potrebuje dodatno kulturno, kulinarično in športno ponudbo. Kot že omenjeno pa morajo odgovorno ponovno razmisliti o izgradnji kampusa, ki bi mestu šele dal pravo mero akademskega življenja. K dvigu in hitrejši rasti števila študentov je nujno poskrbeti tudi za boljšo javno infrastrukturo, ki bo omogočala hitro potovanje iz vseh delov Slovenije. Kako ocenjujete sodelovanje univerze in gospodarstva? Kje so še neizkoriščene možnosti, rezerve, priložnosti? Fakultete univerze že od vsega začetka intenzivno sodelujejo z gospodarstvom in negospodarstvom. Tako je že prvi visokošolski študijski program Upravljanje in poslovanje nastal na pobudo okolja. Prav tako tudi vsi nadaljnji na vseh treh stopnjah študija. Tudi potrebe po univerzi je predvsem podprlo gospodarstvo, ki si obeta sinergične učinke večje vpetosti v regionalno visokošolsko dejavnost. Oblike sodelovanja so v gostujočih predavanjih strokovnjakov, skupnih okroglih mizah, na katerih se obravnavajo aktualni problemi, v diplomskih in magistrskih nalogah narejenih na pobudo delodajalcev oz. učnih centrov, skupni projekti … Pohvalimo se lahko, da smo samo v lanskem letu na pobudo gospodarstva in tujine izvedli več kot 20 projektov, v katere poleg zunanjih strokovnjakov intenzivno vključujemo tudi študente. Priložnost vidimo predvsem v še bolj poglobljenem sodelovanju pri reševanju konkretnih izzivov subjektov v našem okolju. Eno od takih priložnosti je tudi večja angažiranost na področju vseslovenskega podjetniškega natečaja, ki ga vsako leto organizira UNM FEI. Se tudi tuji študentje zanimajo za študij pri vas? Fakultete univerze sodelujejo z več kot štiridesetimi visokošolskimi inštitucijami v Evropski uniji in državah bivše Jugoslavije. Poleg bilateralnih sporazumov sodelovanje poteka tudi na programu Erasmus +, ki omogoča mobilnost študentov, predavateljev in strokovnega osebja. Iz leta v leto imamo tudi več tujih študentov, ki so naše institucije prepoznali kot kakovostne, ki jim omogočijo zaposlovanje širom sveta. Ti prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, veliko zanimanja je tudi od drugod. Že utečeno izmenjavo študentov in visokošolskih učiteljev imamo na primer s Poljsko, Finsko, Švedsko in Norveško. Trenutno pogovori o novih sodelovanjih potekajo tudi z institucijo iz Izraela. Tuje študente in visokošolske

učitelje gostimo tudi ob ostalih priložnostih kot so mednarodne znanstvene konference ter predvsem mednarodne poletne šole. Ob tem velja omeniti, da se tudi naše študentke in študentje strokovno izpopolnjujejo na inštitucijah v tujini v prej omenjenih državah. Vprašanje na mestu je zagotovo: ali so vaši študentje zaposljivi, ko uspešno sklenejo šolanje? Fakultete sistematično spremljajo zadovoljstvo delodajalcev o kakovosti znanja diplomantov. Na ta način potem tudi posodabljamo študijske programe in po potrebi razvijamo nove. Dobro zaposljivost potrjujejo tudi podatki zavoda za zaposlovanje in intenzivno sodelovanje z diplomanti tudi, ko se zaposlijo, saj tako pogosto aktivno sodelujejo na projektih in se vključujejo tudi v pedagoški proces. O zaposljivosti oz. potrebi po diplomantih naših fakultet priča dejstvo, da izobražujemo za poklice, ki so deficitarni oz. zelo iskani na trgu dela in tudi prognoze kažejo na to. Tako izpostavljamo poslovno informatiko, program strojništva ter programa zdravstvene nege in fizioterapije. Koliko posvečate pozornosti, da ne šolate le ljudi, ampak da jih delate kompetitivne na trgu delovne sile? Vsi študijski programi so oblikovani glede na potrebe trga, v skladu s spremenjenimi razmerami se odločamo tudi za posodobitve. Pri tem se trudimo, da študentje poleg poglobljenega teoretičnega znanja, ki jim omogoča vseživljenjsko skrb za lastno kariero, pridobijo tudi praktične veščine neposredno v okolju. Vsi študijski programi prve stopnje namreč dajejo velik poudarek tudi na kakovostnem praktičnem izobraževanju, kar študentom olajša vstop na trg dela. Dobra teoretična podlaga jim ob tem omogoča tudi nadaljevanje študija na drugi in tretji stopnji. Ker se zavedamo, da je ustrezna izobrazba le tista, ki zagotavlja ustrezne kompetence permanentno preverjamo nivo doseženih kompetenc tako z vidika študentov kot tudi delodajalcev.“ Je družbi že jasno, kako pomembna je izobrazba? Žal ugotavljamo, da družba premalo ceni znanje in visoko usposobljene ljudi, zato tudi ti pogosto odhajajo po svoje priložnosti v tujino. Prizadevamo si, da naši študenti znanje in izobrazbo razumejo kot vrednoto, ki bo njim osebno in družbi kot celoti prinesla boljšo kakovost znanja. A zavedati se moramo, da se odnos do znanja začne razvijati že mnogo prej, že v predšolskem obdobju posameznika, ki se z izobraževanjem samo oblikuje. To pomeni, da imajo pomembno vlogo starši. Pomena izobrazbe se morajo začeti zavedati tudi gospodarstveniki, da bodo svoje zaposlene ponovno v večji meri napotovali na

formalna izobraževanja, ki jih bodo tudi finančno podprli. Bolj izobraženi zaposleni bodo namreč tudi bolj inovativni in tako v večji meri prispevali k dodani vrednosti organizacij. Od česa univerza živi, kako se financira? Za visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje z izjemo fizioterapije, ki je povsem nov program, imamo koncesijo. To pomeni, da so programi za študente brezplačni. A s temi pridobljenimi sredstvi ne pokrijemo vseh s programi povezanih stroškov, predvsem pa niso financirane investicije v zgradbe, osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Do sredstev za delovanje in razvoj tako prihajamo tudi z dejavnostjo na trgu, s sodelovanjem pri različnih projektih. Na 2. in 3. stopnji je študij plačljiv, v zadnjem času pa omogočamo, da se šolnina poravna v osmih ali desetih obrokih, da lahko približamo študij širšim množicam. Študij smo v preteklosti vzpodbujali tudi tako, da smo študente v prvem letniku oprostili šolnine in tako prispevali k razvoju družbe. Se pa zavedamo, da bi se morala država sistematično lotiti spremembe financiranja visokega šolstva. Zdaj so npr. privilegirani vsi na javnem zavodu ob študiju na 1., 2. ali 3. stopnji v primerjavi s tistimi, ki se odločijo za študij doma na identični stopnji, a je ta študij za njih plačljiv. Na univerzi premorete tudi karierni center. Z delavnicami kariernega centra, ki so organizirane mesečno, skrbimo za opolnomočenje študentov tako za boljši, uspešnejši študij kot za lažji in uspešnejši prehod na trg dela. Zavedamo se, da je skrb za razvoj kariere vedno bolj na strani posameznika. K aktivnostim kariernega centra povabimo tudi javnost, tako tudi preko kariernega centra in aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja tkemo vezi z našimi zunanjimi sodelavci, mentorji in drugimi zainteresiranimi. Za konec še pogled naprej: Univerza v Novem mestu čez pet oz. deset let? Želimo postati center znanja za jugovzhodno Slovenijo in širše. Svoj potencial in priložnost vidimo predvsem v dobrih povezavah z državami

3

nekdanje Jugoslavije. Tam lahko s skupnimi projekti močno prispevamo k razvoju družbe in posameznikov. Nadaljevali bomo tudi z razvojem programom in jih prilagajali razvojnemu potencialu družbe. V tem hipu so to zagotovo poklici, ki so povezani z informatizacijo poslovnih procesov, strojništvom, oskrbo starostnikov, skratka izobraževali bomo za poklice 21. stoletja. Naša intervjuvanka dr. Malči Grivec (biografija): Doc. dr. Malči Grivec se je rodila 22. 9. 1979 v Novem mestu. Po uspešno zaključeni Srednji ekonomski šoli Novo mesto je nadaljevala študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 diplomirala na smereh računovodstvo in revizija ter finance. Leta 2009 je magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja mednarodne ekonomije. Leta 2017 je doktorirala na Fakulteti za poslovne in upravne vede Novo mesto. V času študija je delala na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ter na Banki Slovenije. Od leta 2004 je zaposlena na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za ekonomijo in informatiko Novo mesto, najprej kot asistentka, danes kot docentka za področje poslovnih ved. Od leta 2010 do 2014 je bila prodekanica za študijske zadeve ter od leta 2015 pa dekanica fakultete. Od oktobra 2018 je tudi prorektorica za kakovost na Univerzi v Novem mestu. Njeno znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno v računovodsko finančno področje ter področje podjetništva in trženjskega komuniciranja. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov/ prispevkov ter samostojnih znanstvenih sestavkov oz. poglavij v monografski publikaciji. Sodelovala je na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. V preteklih letih je izvedla več vabljenih predavanj v tujini ter bila večkrat vabljena kot predavateljica na strokovnih srečanjih interesnih združenj iz gospodarstva. Prav tako je bila vodja in gostja različnih okroglih miz. Bila je tudi mentorica pri številnih diplomskih nalogah. Pripravil: Drago Perko


4

IZ NAŠIH KRAJEV

Podpisali dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju

Dogovor so poleg Liste Gregorja Macedonija podpisale še SDS, Desus, NSi, SLS in Dobra država. NOVO MESTO – Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rotovžu skupaj s predstavniki šestih sodelujočih svetniških list podpisal dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju pri vodenju Mestne občine Novo mesto v mandatu 2018–2022. Dogovor so poleg Liste Gregorja Macedonija podpisale še SDS, Desus, NSi, SLS in Dobra država. Župan Gregor Macedoni je ob podpisu povedal, da je sklenjeni dogovor dokaz, da lahko izvoljeni predstavniki občanov v občinskem svetu pri zavzemanju za ključne strateške odločitve za prihodnost občine presežejo politične razlike in interese. Glavni poudarki sodelovanja izhajajo iz Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030, opredelili pa so dvanajst prednostnih področij: komunalna infrastruktura in okolje, promet, življenjski prostor, izobraževanje in

mladina, družbene dejavnosti, športna in kulturna infrastruktura, gospodarske družbe in podjetništvo, turizem ter kmetijstvo in gozdarstvo. Pri tem bodo po besedah župana Gregorja Macedonija zasledovali čim boljšo kakovost življenja, pri čemer je župan izrazil tudi pripravljenost na programsko sodelovanje z ostalimi svetniškimi skupinami. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Župan sprejel kmetico leta Marijo Jakše

Marija se je sprejema udeležila skupaj s predsednico Društva kmečkih žena Novo mesto Štefko Vidic. NOVO MESTO – Župan je na rotovžu sprejel Marijo Jakše iz Malega Podljubna, ki je bila po izboru Zveze kmetic Slovenije izbrana za kmetico leta 2018. Kot je povedal župan, je Mestna občina Novo mesto ponosna na Marijin naziv s katerim je postala tudi ambasadorka novomeške občine po Sloveniji. Izpostavil je njeno skrb za promocijo vrednot kot so ohranjanje podeželja, domačega dela, ohranjanje kulturne in naravne krajine ter se ji zahvalil za dosedanje delo. Marija se je sprejema udeležila skupaj s predsednico Društva kmečkih žena Novo mesto Štefko Vidic, ki je povedala, da Marijin naziv kmetice leta društvu veliko pomeni in kaže, da so z delom in aktivnostmi na pravi poti. Marija

je v društvu aktivna in delovna članica, pohvali se lahko s številnimi priznanji, med drugim je ponosna dobitnica kar šestih zlatih plaket za peko kruha. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Nadaljujejo s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

Na Mestni občini Novo mesto nadaljujejo s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.

NOVO MESTO – Zainteresiranim je tako znova na voljo Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta. Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju občine. Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 % za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1.500 evrov). Pogoji za pridobitev sredstev so naslednji: • starost prosilca na dan objave javnega poziva pod 35 let, • veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek, • podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje,

da gre za reševanje njegove stanovanjske problematike, • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo gradnjo oz. rekonstrukcijo dokončal v roku treh let od datuma nakazila dodeljenih sredstev in MONM posredoval obvestilo s predloženimi dokazili o dokončanju gradnje oz. rekonstrukcije, • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da se bo po končani gradnji v roku enega meseca preselil v rekonstruirano oz. novo zgrajeno stanovanje in prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, za katero je prejel subvencijo in o tem pisno obvestil MONM, • prosilec mora izkazati začetek rekonstrukcije oziroma gradnje tako, da ob prijavi na javni poziv predložiti ustrezna dokazila (npr. fotografija gradbišča z gradbiščno tablo in izkopom gradbene jame, fotografija začete rekonstrukcije obstoječe stavbe, predložitev sklenjene pogodbe z izvajalcem del, ipd.), • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo v bivalni enoti (stanovanju/ hiši), za katero je prejel subvencijo, prebival sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri leta od datuma vselitve. Zainteresirani prosilci lahko vlogo za subvencioniranje oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2019. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Odprto pismo vodstvu DUTB

Župan je vodstvo DUTB pozval k preučitvi primera in sprožitvi postopkov za prodajo zemljišč po tržno ocenjeni vrednosti. NOVO MESTO – Župan Gregor Macedoni je vodstvu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) poslal odprto pismo, v katerem jih sprašuje o smiselnosti njihovega nakupa zemljišč na območju Brod-Drage, na katerih je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (SSRS) načrtovala nadaljevanje stanovanjske politike zagotavljanja prepotrebnih stanovanj za razne ciljne skupine. Župan je vodstvo DUTB pozval k preučitvi primera in sprožitvi postopkov za prodajo zemljišč po tržno ocenjeni vrednosti. »Gre za zemljišča, ki jih je na dražbi prejšnji ponedeljek ponudil upravitelj v stečajnem postopku podjetja Brod Invest, d. o. o., na Mestni občini Novo mesto pa smo jih ovrednotil za izjemno razvojno priložnost, saj bi bilo na njih možno graditi stanovanja za mlade ali varovana stanovanja za starejšo populacijo. Pred dražbo smo z osrednjim stanovanjskim skladom

podpisali pismo o nameri za sodelovanje pri gradnji komunalne infrastrukture in možnost odkupa dela zemljišč. Na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene je SSRS ponudil interno določeno najvišjo ceno, ki je bila za približno desetino višja od izklicne cene, a je bil zaradi višje ponudbe DUTB-ja neuspešen,« so še opozorili na MO Novo mesto. Vir in fotografija: MO Novo mesto

Macedoni predstavil svojo ekipo

Župan Gregor Macedoni je na prvi novinarski konferenci v letu predstavil podžupane v novem mandatu in spregovoril o nekaterih aktualnih projektih.

NOVO MESTO – Poleg Boštjana Groblerja in Bojana Kekca, ki sta vlogo neprofesionalnih podžupanov opravljala že v prejšnjem mandatu, bo odslej vlogo profesionalne podžupanje opravljala Sara Draškovič, ki se bo ukvarjala z razvojnimi projekti in sistemom lokalne blaginje. Med aktualnimi projekti je župan izpostavil gradnjo novih parkirišč na Portovalu in ob izlivu Težke vode. Župan je pregled aktualnih projektov tradicionalno začel s prenovo mestnega jedra. Izpostavil je zadovoljstvo, da je napredek del omogočil izvedbo zelo vzpodbudno obiskanega decembrskega programa na večjem delu prenovljenega Glavnega trga. V naslednjih mesecih bo potrebno končati zaključek trga in začetek Rozmanove ter sprejeti končno odločitev o prometnem režimu po končani prenovi. Na Mestni občini Novo mesto ob tem vseskozi poudarjajo pripravljenost za zaprtje celotnega trga za avtomobilski promet, vendar samo v primeru širokega konsenza stanovalcev, podjetnikov in uporabnikov mestnega jedra. Urejanje parkirišč nadaljujejo na Portovalu in ob izlivu Težke vode. Za oba projekta so že pridobili gradbeno dovoljenje, zato izvedbo načrtujejo že v tem letu. Na zelenici med stadionom Portoval

in igriščem z umetno travo načrtujejo 42 parkirnih mest za avtomobile. Parkirišča bodo namenjena kratkotrajnemu parkiranju uporabnikov športnega parka, v sklopu tega projekta pa bodo uredili tudi šest parkirišč za avtodome, za katere bo na tej lokaciji v prihodnosti zraslo postajališče s celovito opremljenim oskrbnim mestom. Na že obstoječem parkirišču pod bolnišničnim kompleksom nameravajo zgraditi 38 parkirišč z urejenimi zelenimi površinami, ki se bodo navezovale na načrtovano brv proti Loki. Arhitekturni natečaj za to brv, ki je potekal jeseni, so zaradi neustreznih rešitev zaključili brez izbire in ga bodo ponovili v naslednjih mesecih. Poleg te brvi se na upravni enoti nadaljuje tudi postopek za razlastitev, ki bi omogočal gradnjo načrtovane brvi v Irči vasi, ki bo povezala Drsko in Bršljin. Idejna rešitev za brv v Irči vasi. Jeseni se je zaključila prva etapa rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Šmihel, ki jo bodo v letošnjem letu nadaljevali na odseku med Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice, za kar bodo na DRSI v prihodnjih dneh objavili razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Urejanje gospodarskih con so v lanskem letu nadaljevali na Livadi, letos pa načrtujejo predvideno širitev cone na Cikavi. Nadaljujejo se projekti hidravličnih izboljšav, gradnja večnamenske poti ob Levičnikovi cesti in rekonstrukcija ceste na Drski, decembra pa je bil sproščen tudi promet na prenovljenem odseku v Velikih Brusnicah. Nekatera zaključna dela na cestišču bodo potekala še do marca, nekaj mesecev kasneje pa se bo projekt dokončno zaključil z izgradnjo nadomestnega objekta. Vir in fotografija: MO Novo mesto


IZ NAŠIH KRAJEV

Skoraj 50.000 podpisov proti petardam

Tomaž Gorec je izvrstno opozoril na problem. Zdi se, da je bilo tudi po Tomaževi zaslugi med minulimi prazniki malo manj pokanja. da je treba pirotehniko popolnoma prepovedati, podpiši peticijo na www.tomazgorec.si/ pirotehnika/ in si poglej moj video posnetek. Kot obljubljam v video posnetku, si bom za tole vzel čas in šel do konca! Moje mnenje je, da so rezultati pirotehnike samo prestrašene in poškodovane živali in tudi ljudje!« je zapisal in povedal Tomaž Gorec iz Trebnjega, ki je sprožil pravo malo revolucijo. Po ocenah je zbral skoraj 50.000 podpisov somišljenikov, ki menijo, da je treba petardam in pirotehniki (med prazniki) narediti konec! »Dobil sem obilo e-pošte, nekateri mi celo grozijo. Saj mi je jasno. Vem, da grem nekaterim na živce, ker se ukvarjajo s pirotehniko in dobro služijo,« se zaveda Gorec, ki je o zbranih podpisih na peticiji obvestil tudi slovensko oblast: začenši s predsednikom države Borutom Pahorjem. Karkoli se že bo zgodilo: Tomaž Gorec je izvrstno opozoril na problem. Zdi pa se, da je bilo tudi po Tomaževi zaslugi med bočično-novoletnimi prazniki malo manj pokanja. Tomaž, velika hvala. Tudi v imenu vseh štirinožcev, ki te ob tej priliki lepo pozdravljajo in ti kličejo še na mnoga leta!

Prvi brezplačni strokovni delavnici odlično obiskani

Udeležencem je neodvisni energetski svetovalec dr. Simon Muhič prikazal, kako različni sanacijski ukrepi in uporabljeni materiali vplivajo na energetsko bilanco celotne hiše.

TREBNJE – Zadnji četrtek v novembru in prvi v decembru sta bila v okviru operacije in.OVEin. URE s ciljem informiranja in ozaveščanja o potencialu učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) za sonaravni razvoj v Ivančni Gorici in Trebnjem izvedeni prvi brezplačni strokovni delavnici in svetovalnici na temo energetske sanacije hiš. Udeležencem je neodvisni energetski svetovalec dr. Simon TREBNJE – December je za nami, bil je pester Muhič prikazal, kako različni sanacijski ukrepi in vesel, žal za nekatere bobneč in hrupen. in uporabljeni materiali vplivajo na energetsko Najbolj so se nad tem pritoževali kužki in mucki, ki bilanco celotne hiše in kateri so tisti ukrepi, ki se so morali, a ne po svoji volji, poslušati bobnenje nam finančno najprej povrnejo. petard in ostale pirotehnike. Marsikdo je bil presenečen ob dejstvu, da Pisali smo na Nadlani.si, da je petarda skoraj v medijih najbolj reklamiran sanacijski ukrep ubila fanta iz Arje vasi. Številni kužki in mucki še prinese le malo prihrankov oziroma je točka danes iščejo pot domov, ker so jih v temno noč vračila postavljena (pre)daleč v prihodnost. Je pognale petarde … Enim je očitno prekipelo! pa dr. Muhič predstavil in dokazal, kako se z »Že večkrat sem si rekel, da ne bom delal integralnim pristopom k energetski sanaciji stavb stvari, zaradi katerih si bom nakopal težave in lahko privarčuje precej sredstev in doseže želene sovražnike. Ampak tole mi leži na duši že dalj učinke. Predstavil je tudi več vrst izolacijskih časa in bom zadevo speljal do konca, čeprav materialov, njihove prednosti in slabosti ter Pripravil: Nadlani.si veliko ljudem ne bo všeč. Torej, če tudi ti meniš, prikazal in dokazal, da je v javnosti nam vsem dobro znani »stiropor« označen kot eden najbolj »neekoloških« izolacijskih materialov prevečkrat po krivici podcenjen kot možna rešitev pri izbiri materiala za toplotni ovoj stavbe. V Baragovi galeriji v Trebnjem je vrata odprla edinstvena klekljarska Zelo zanimivo je bilo poslušati dejstva in razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko. dokaze, tako empirične kot praktične, o vplivih TREBNJE – Odprtje razstave z več kot 600 hidroizolacije in faznih izvedb sanacijskih ukrepov klekljanimi izdelki in številnimi predmeti iz časa na toplotno bilanco stavbe. Na delavnicah je znamenitega misijonarja Friderika Barage je bil poudarjen pomen parne zapore, ki lahko pozdravilo več kot 300 ljudi iz vse Slovenije pozitivno ali negativno vpliva na zdravje hiše na čelu z upokojenim ljubljanskim nadškofom in njenih prebivalcev. Udeleženci so bili bolj Alojzom Uranom. Razstava, ki jo je pripravila kot ne presenečeni nad predlogom prvega Klekljarska skupina Žnurce, bo na ogled do 20. sanacijskega ukrepa, katerega povračilna februarja. Razstava Baragovo življenje vpeto v čipko, ki bo letos gostovala tudi v izbranih krajih po Sloveniji, omogoča edinstven vpogled v življenje in delo misijonarja Friderika Barage, rojenega leta 1797 v mimo širše prepoznavnosti naredili kaj izjemnega, Mali vasi pri Dobrniču, ki je med drugim utemeljil poteka do 30. aprila, zbirajo pa jih na e-naslovu: knjižni jezik indijanskih plemen Otava in Očipva baraga.zgodbe@gmail.com. Strokovna komisija ob Michiganskemu jezeru, kjer je tudi Baragova bo izbrala zmagovalko oziroma zmagovalca, ki prejme bogato nagrado. dežela. Odprtje razstave Baragovo življenje, vpeto v V okviru dogodka ob 151. obletnici Baragove čipko je osrednji dogodek projekta Baraga in smrti je nadškof msgr. mag. Alojz Uran v župnijski čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI), ki ga skupaj cerkvi v Trebnjem daroval slavnostno mašo, v izvajata Občina Trebnje in Klekljarska skupina bližnjem kulturnem domu pa so z igralci, pevci in Žnurce (sekcija Kulturnega društva Trebnje). glasbeniki osvetlili drobce Baragovega življenja. Razstavo so tako odprli predsednica Klekljarske Kandidat za svetnika je med drugim zapustil morebitno ljubezen in lastništvo trebanjskega skupine Žnurce Marija Prosenik, župan Občine gradu ter se podal na nevarno pot v Severno Trebnje Alojzij Kastelic in direktorica Muzeja Ameriko. Baraga se je dvakrat vrnil v domovino, krščanstva na Slovenskem mag. Nataša Polajnar kjer so ga sprejeli v prenapolnjenih cerkvah. Frelih. V omenjenem muzeju v Stični, s katerim so Odzval se je tudi vabilu na dvor na Dunaju in v v okviru projekta še okrepili vezi, je tudi obsežen Vatikan k papežu Piju IX. Prepoznan je predvsem Baragov arhiv. kot avtor slovnice in slovarja očipvejskega jezika, Razstavljena klekljarska dela so v minulih s tem pa tudi kot zagovornik ideje, da bi moral mesecih nastala v okviru projekta BA-ČI, ki je vsak narod imeti svoj knjižni jezik, identiteto in v prvi vrsti namenjen spodbujanju socialnega s tem večjo možnost za preživetje. V kulturnem vključevanja ranljivih skupin – ta projektna nota bo programu so sodelovali skupina P.L.i.N, dramski do izraza prvič prišla že 9. februarja, ko bo ravno v igralec Marko Plantan, tenorist Diego Barrios Baragovi galeriji potekala prva medgeneracijska Ross, oktet Lipa in Glasbena šola Trebnje. delavnica. V okviru projekta sta Občina Trebnje Za okusno pogostitev je poskrbelo prijazno in Klekljarska skupina Žnurce pripravili nagradni osebje Hotela Opara, kjer lahko poskusite tudi literarni natečaj Zgodba o dobrih ljudeh. Zbiranje Baragovo rezino. kratkih zgodb o izjemnih posameznikih, ki so tudi Vir in fotografija: Občina Trebnje

V Trebnjem se je zbrala velika množica ljubiteljev Barage in čipke

NAJBOLJŠI CATERING ZA VAS

Zbiramo rezervacije za poroke, birme, obhajila, abrahame...

5

doba je že dobro leto. In ne, ta ukrep ni tisti, na katerega najprej pomislimo in ga tudi v praksi največkrat izvedemo kot prvega in menimo, da smo z njim rešili velik del toplotnih izgub. Zanimivo je bilo slišati, katero veliko sistemsko napako pri energetskih sanacijah so zaradi pomanjkanja strokovnega znanja pred desetletji delali investitorji pri sanacijah hiš v skandinavskih deželah, kakšne so bile negativne posledice teh ukrepov na zdravje populacije. Tudi pojem udobja oziroma ugodja v stanovanjih in hišah je dobil za mnoge nove razsežnosti in dokazljivo povezavo med temperaturo zraka in temperaturo zunanjih sten ter še nekaj drugimi parametri. V prihodnjem letu bodo v okviru operacije v štirih občinah Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice izvedenih še osem brezplačnih delavnic z različnimi vsebinami. Posamezna tematska delavnica bo izpeljana dvakrat. Vse, ki želite biti obveščeni o terminih in naslovih delavnic, vabijo, da obiščete spletno stran inoveinure.inoveks.si, kjer se lahko tudi naročite na obveščanje o prihodnjih delavnicah. Vir in fotografija: Občina Sevnica


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Dve novi prostostoječi polnilni postaji

Širjenje mreže polnilnic za električna vozila je cilj tako imenovanega pilotnega projekta, h kateremu sta pristopili Občina Trebnje in Elektro Ljubljana d. d. standard polnjenja in način izmenjave podatkov med vozilom in postajo. Na visokem ličnem ohišju je tudi velik zaslon z namenom napotitve uporabnika polnilnice na ogled lokalne turistične ponudbe ali podobnih vsebin. Poleg širjenja mreže polnilnic za električna vozila je cilj tako imenovanega pilotnega projekta, h kateremu sta pristopili Občina Trebnje in Elektro Ljubljana d. d., tudi v beleženju in analiziranju podatkov, in Mladoletne dijake je kot sopodpisnik spremljal tudi eden od staršev, sicer, koliko električne energije lahko pridobimo zato so bili zbrani v kar velikem številu. iz solarnih panelov in koliko električne energije bo trend povečevanja nadaljeval tudi v prihodnje. za polnjenje električnih postaj je še potrebno Štipendistom je zaželel, da bodo po končanem dodajati iz omrežja. V ta namen je na delu šolanju našli karierne izzive v lokalnem okolju, tlakovanega parka ob predmetnem krožišču kjer je vse več uspešnih podjetij in ustanov ter nameščen stolp s paneli, ki bodo služili kot tako prispevali k razvoju domačega kraja. kolektorji za pridobivanje električne energije za Občinska uprava je zaključila postopek polnilne postaje. Polnjenje je za vse uporabnike javnega razpisa štipendij, na katerega je letos brezplačno. oddalo vlogo 49 dijakov in študentov. Razlike Vir in fotografija: Občina Trebnje med njihovimi dosežki in ocenami so bile res minimalne, saj vsi kandidati dosegajo nadpovprečne učne/študijske rezultate. TREBNJE – V petek, 14. 12. 2018, ob 15.30 Med prejemniki občinske štipendije je devet je v veliki sejni dvorani občinske stavbe potekalo nadarjenih dijakov in devet nadarjenih študentov slavnostno podpisovanje pogodb o štipendiranju ter po en dijak in en študent, ki sta dosegla nadarjenih dijakov in študentov, prejemnikov izjemne uspehe na glasbenem in športnem štipendije Občine Trebnje v šolskem/študijskem področju. letu 2018/2019. Občina Trebnje že vrsto let izvaja zelo odgovorno Mladoletne dijake je kot sopodpisnik spremljal politiko štipendiranja, saj glede na svojo velikost tudi eden od staršev, zato so bili zbrani v kar namenja za štipendiranje znatna proračunska velikem številu. sredstva. Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je v Štipendistom tudi v novem letu 2019 obilo nagovoru mladim štipendistom izrekel čestitke uspehov in uresničitev njihovih mnogoterih za izjemne šolske/študijske uspehe ter poudaril, talentov. da je občina letos razpisala 20 štipendij, kar je v primerjavi z lanskim letom za štiri več. Upa, da se Vir in fotografija: Občina Trebnje

Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju

TREBNJE – Občina Trebnje je v sodelovanju z Elektro Ljubljana d. d. v krožnem križišču pri KZ Trebnje postavila dve novi prostostoječi polnilni postaji za električna vozila, kjer so za polnjenje namenjena štiri parkirna mesta. Izbrani polnilnici tipa AC in DC sta kvalitetni ter omogočata polnjenje dveh vozil hkrati. V polnilnici je vgrajena elektronika, ki polno podpira mednarodni

Mladi izdelali mini projektor

Na Trebelnem bodo sklop delavnic z Alenko Stražišar Lamovšek sklenili februarja, ko bodo nadobudni ustvarjalci pod budnim očesom mentorice izdelali namizni nogomet.

Za vrtec Šentlovrenc

Znesek bo izplačan občini po zaključku projekta po pregledu zaključne dokumentacije. TREBNJE – Občina Trebnje je konec leta 2017 oddala vlogo na javni poziv Ekosklada za dodelitev nepovratne finančne spodbude za naložbo v gradnjo skoraj nič energijske stavbe v okviru projekta »Gradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«. Po več kot letu so v tem tednu prejeli odločbo o nepovratni finančni spodbudi s strani Ekosklada v višini 192.481,50 evrov. Znesek bo izplačan Občini po zaključku projekta po pregledu zaključne dokumentacije. Gradbena dela v okviru projekta vrtca v Šentlovrencu so sicer pri koncu prve faze – temeljenje, ureja se še okolica vrtca, sredi marca pričakujejo tudi prve modularne enote. pa na objektu ob ustreznih vremenskih pogojih Vir in fotografija: Občina Trebnje

TREBELNO – Na Trebelnem so januarja nadaljevali sklop delavnic, ki jih pod vodstvom mentorice Alenke Stražišar Lamovšek snuje trebanjska izpostava Javnega slada RS za kulturne dejavnosti (JSKD). V društvenem prostoru tamkajšnjega večnamenskega doma

so tokrat udeleženci in udeleženke naredili svoj mini projektor. Mladi ustvarjalci in ustvarjalke so čisto pravi mini projektor izdelali iz škatle za čevlje in povečevalnega stekla, na koncu so jih še poimenovali in okrasili. Tako lahko po novem v risankah, ki jih običajno gledajo na telefonu, uživajo tudi doma, ko jih v temnem prostoru s pomočjo mobilnega telefona projicirajo na belo steno. Na Trebelnem bodo sklop delavnic z Alenko Stražišar Lamovšek sklenili februarja, ko bodo nadobudni ustvarjalci pod budnim očesom mentorice izdelali namizni nogomet. Vir in fotografija: JSKD OI Trebnje


IZ NAŠIH KRAJEV

Seja štaba civilne zaščite s celovitim pregledom aktivnosti

Ne prejmete časopisa v poštni nabiralnik, pa bi ga želeli? Sporočite nam vaše podatke na: info@nadlani.si ali pokličite na 070 733 733.

Jeseni bo tradicionalno organizirana akcija Skupaj na Lisco 2019, načrtovana je tudi državna vaja na temo jedrske ali radiološke nesreče na področju Posavja. SEVNICA – Na zaključnih decembrskih srečanjih se sestajajo organizacije z različnih področij družbenega delovanja, med katerimi je s področja zaščite in reševanja še posebnega pomena štab civilne zaščite. Opravljeno delo v preteklem letu so člani sevniškega štaba civilne zaščite analizirali na seji, ki je potekala 11. decembra v sevniškem Trškem dvorcu. Občina Sevnica je v letu 2018 izvajala aktivnosti načrtovanja zaščite in reševanja, usposabljanja in priprave ocen ogroženosti za primere posameznih nesreč, kot so poplave, prisotnosti nevarnih snovi, železniške nesreče, požarov, primere pojavov nalezljivih bolezni pri ljudeh. Med večjimi dogodki je bila organizacija javne predstavitve vozil in tehnike Gasilske zveze Sevnica in obsežna vaja Skupaj na Lisco 2018. Potekala so redna in dodatna usposabljanja s področja gašenja notranjih požarov, tehničnega reševanja, usposabljanja za bolničarje in drugih. Sistem zvez in javnega alarmiranja deluje dobro in se redno testira. Pomemben del na področju izobraževanja so tudi preverjanja usposobljenosti in opravljeni razni terenski ogledi. Vseskozi teče dobro sodelovanje med Občino Sevnica, Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Skozi vse leto v sistemu reševanja, zaščite in pomoči poteka tudi dobro sodelovanje z ostalimi v sistem vključenimi službami, organizacijami in društvi, med njimi Zdravstvenim domom Sevnica, Območno organizacijo Rdečega križa Sevnica, Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in drugimi.

7

www.nadlani.si

110 let od prvega vlaka

Avtorica razstave je Nevenka Flajs, navdih za razstavo pa je odkrila v diplomski nalogi z naslovom »Krmeljska železnica in njena vloga v razvoju Krmelja« avtorja Rada Kostrevca. danes tira ni več. Žal so leta 1966 enotirno železniško progo prekategorizirali v industrijski tir, dokončno pa zaprli 15. januarja 1996. Ostali pa so spomini, številni in bogati ... Na čase, ko je v majhen rudarski kraj v Mirnski dolini vozil vlak. Zato je še toliko bolj pomembno, da so v Krmelju ob jubileju pripravili pregledno razstavo, ki so jo slovesno odprli 21. decembra v tamkajšnjem kulturnem domu. Avtorica razstave je Nevenka Flajs, navdih za razstavo pa je odkrila v diplomski nalogi z naslovom »Krmeljska železnica in njena vloga v KRMELJ – Minilo je 110 let od prihoda prvega razvoju Krmelja« avtorja Rada Kostrevca, ki je bil vlaka s parno lokomotivo v Krmelj. Železnica je osrednji govornik na prireditvi. Vir in fotografija: Nadlani.si zaznamovala in vplivala na razvoj kraja, čeprav

Občina bo tudi v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi načrtovanja v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Na seji je bilo izraženo pričakovanje, da se bo s strani državne delovne skupine nadaljevala priprava ocene ogroženosti in načrta zaščite, reševanja in pomoči za področje celotne verige HE na Spodnji Savi. Jeseni bo tradicionalno organizirana akcija Skupaj na Lisco 2019, načrtovana je tudi državna vaja na temo jedrske ali radiološke nesreče na področju Posavja. V sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa Sevnica bo v januarju organiziran 70-urni tečaj po programu bolničar, izvedeno bo tudi dopolnilno usposabljanje za pripadnike, ki so predhodno opravili temeljni tečaj. Organizator posavske proslave ob svetovnem dnevu civilne Da so razmere lahko zaostrene tudi na Dobu, je potrdil napad na zaščite, 1. marcu, bo v letu 2019 Občina paznika, ki se ga je z nožem lotil eden od priprtih. Brežice. Regijsko tekmovanje v preverjanju se je za pravosodnega policista končalo srečno, usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite zapornika pa bodo po 30 dni samice premestili in Rdečega križa bo predvidoma konec meseca v drug zapor! maja v Sevnici. Vse aktivnosti bodo preplet Potrkati, potem vstopiti tesnega sodelovanja med vsemi službami, ki v občini skrbijo za varno in zdravo okolje. Podržaj v pogovoru za TV Slovenija tudi opozori, da se preveč zlorablja ukrep, ki je bil večkrat Vir in fotografija: Občina Sevnica kršen prav na Dobu. Tam naj bi pravosodni policisti upadali v sobe zapornikov, ne da bi prej potrkali in to storili kulturno. Kršitve so opazili v Občina Sevnica nadaljuje z razvojem Lisce, priljubljene turističnozadnjem internem nadzoru, pravosodni policisti rekreativne točke. SEVNICA – V sklopu postopne obnove DOB – Še vedno je svež spomin na beg pa so bili opozorjeni, da naj se vedejo kulturno in Tončkovega doma je po nedavni rekonstrukciji zapornikov iz zapora v Kopru. Še bolj pa je naj pred vstopom potrkajo. spodnjih prostorov z ureditvijo učilnice in sanitarij pereča problematika, s katero se soočajo v Kaj pa varnost? sledeči cilj celovita prenova glavne jedilnice. slovenskih zaporih, torej tudi na Dobu! Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih Obnova se je pričela v ponedeljek, 7. januarja, in Preobremenjeni organov Slovenije (SDOS), se je na to odzval bo predvidoma trajala dva meseca. Za gostinsko Po podatkih TV Slovenije slovenski zapori in opozoril le na (ključni!) varnostni segment ponudbo bo poskrbljeno tudi v času prenove, z sprejmejo 1.291 kaznjencev, danes jih tam prihodov v sobo. »V tem času, ko paznik potrka uporabo drugih obstoječih kapacitet. Vljudno služi kazen kar 1.359! Torej so zapori in tam na vrata, lahko zapornik vrže proč, v WC školjko, vabljeni na Lisco. zaposleni obremenjeni 105,2 odstotno! Na skozi okno, USB ključek, instant internet, mamila, Vir in fotografija: Občina Sevnica begu je 10 zapornikov, v zaporih pa manjka vsaj zdravila, karkoli!« 138 pravosodnih policistov (paznikov) in vsaj Nujne okrepitve 29 strokovnih delavcev. Za nameček država V Šolsko kroniko, ki jo je vodil Leopold Juvan, takratni ravnatelj šole, je obljublja nov zapor v Ljubljani, moral bi stati že Podržaj si veliko obeta od resorne ministrice Andreja Katič. »Že pred desetimi leti smo imeli leta 2017, pa ga še kar ni … še zapisal, da je »skupni kolektiv pionirjev prejel v dar žogo«. Prej četa policistov, potem sam pravo- obljubljeno, da dobimo 70 novih pravosodnih KRMELJ – Pisalo se je leta 1948, ko so na policistov, pa se to ni uresničilo!« še opozori sodni policaj prireditvi v Krmelju, ki so jo imenovali Novoletna Podržaj v pogovoru v oddaji Odmevi. jelka, takratni učenci OŠ Krmelj zaigrali igrico Ob takih številkah se človek le vpraša, kdaj jo Vir in fotografija: Nadlani.si Sneguljčica, nato pa je nastopil dedek Mraz, ki bo kdo popihal z Doba, kjer se takisto soočajo je obdaril posamezne pionirje. V Šolsko kroniko, s kadrovsko stisko. Še več: tudi tam so pazniki ki jo je vodil Leopold Juvan, takratni ravnatelj dnevno soočeni z dejstvom, da naokoli šole, je še zapisal, da je »skupni kolektiv pionirjev posamezni pravosodni policist v dnevni izmeni prejel v dar žogo«. vozi kaznjenca, ki je bil pripeljan na Dob v strogih Decembra 2018 je dedek Mraz krmeljske otroke varnostnih ukrepih, ob njem pa truma policistov. tako obiskal že sedemdesetič. Naše najmlajše, Jože Podržaj, direktor Uprave RS za izvrševanje otroke z vrtca in šolarje od 1. do 3. razreda vsako kazenskih sankcij, pravi, da je to ustaljena leto najprej razveseli v Kulturnem domu, kjer so je prihod dedka Mraza in njegovih spremljevalcev praksa v dnevni izmeni in da tu ne načrtujejo se zbrali v četrtek, 20. 12. 2018. Na začetku so si živali in snežink, ki so jih otroci v dvorani priklicali sprememb … Da so razmere lahko zaostrene ogledali lutkovno predstavo Grdi raček v izvedbi s svojim glasnim petjem. V zahvalo so prejeli tudi na Dobu, pa je potrdil napad na paznika, ki Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. Sledil prisrčna darila. se ga je z nožem lotil eden od priprtih. Na srečo

Na Dobu napad na paznika, razmere zahtevne

Prenova jedilnice Tončkovega doma na Lisci

V Krmelj že 70 let zapored

S TEM OGLASOM JE MONTAŽER BOŠTJAN PRIDOBIL SVOJIH PRVIH 5 STRANK

070 899 899 GARANTIRAN USPEH

Zadnji šolski dan v letu pa je na novoletni čajanki po zanimivi gledališki igrici, ki so jo zaigrali učenci šole. Dedek Mraz je obiskal tudi šolarje in tudi te razveselil z darili. Otrokom vrtca in šole pa je prinesel tudi skupinsko darilo, ki ga je dedku Mrazu pomagala kupiti občina. Hkrati se zahvaljujejo še ostalim številnim donatorjem, ki pomagajo pri izvedbi prireditve in obdaritvi otrok. Vir in fotografija: DPM Krmelj

ZA DOBER GLAS, KI SEŽE V DEVETO VAS POSKRBI NAŠ OGLAS

070 899 899 info@magmamedia.si magmamedia.si


Šentrupertske malčke obiskal dedek Mraz

Dedek Mraz, ki si je vzel čas za vsakega izmed otrok, je letos obdaroval več kot 130 otrok. ŠENTRUPERT – »Dvorana se sveti in oder blešči, zato čistilka gospa Vileda poskrbi … Malo popravi še sedežni red – drago občinstvo, vse je nared, da začne se cirkuški »nered« …« V predpraznični mrzlici se je namreč zgodilo, da je napovedani cirkus odpotoval v napačen kraj, a cirkuška direktorica, gospodična Tralala, je domiselno rešila predstavo, saj so cirkusanti postali kar obiskovalci v telovadnici šentrupertske osnovne šole, ki so nadobudne malčke pripeljali na obisk k težko pričakovanemu dedku Mrazu. Gre za predstavo »Tralala, Vileda in dedek Mraz … seveda!« v izvedbi Zavoda Azum, ki temelji na načelih animacijskega gledališča, s katero so v Šentrupertu pozdravili prihod dobrega starega dedka Mraza. Občina Šentrupert je namreč tradicionalno pripravila praznično obdaritev otrok. Dedek Mraz, ki si je vzel čas za vsakega

Gradnja vodovoda na Praprečah

S to investicijo bo povezan vodni vir Kamnišček z vodnim virom Jezero, kar bo omogočalo kvalitetnejšo in nemoteno oskrbo s pitno vodo na izmed otrok, je letos obdaroval več kot 130 otrok. tem območju. Animacijsko predstavo s prihodom dedka Mraza ŠENTJERNEJ – Na Praprečah poteka gradnja je pripravila trebanjska izpostava Javnega sklada vodovoda, ki se izvaja v okviru projekta Hidravlična RS za kulturne dejavnosti (JSKD), finančno pa jo izboljšava vodovoda Dolenjske. Gradnja obsega je omogočila Občina Šentrupert. 1.500 metrov novega vodovoda iz NL100 od Vir in fotografija: JSKD OI Trebnje Prapreč do Pristavice. S to investicijo bo povezan vodni vir Kamnišček z vodnim virom Jezero, kar bo omogočalo kvalitetnejšo in nemoteno oskrbo s pitno vodo na tem območju.

Tradicionalno srečanje podjetnikov, obrtnikov in poslovnih partnerjev Posebna čestitka je bila namenjena direktorju podjetja Arex d. o. o. Šentjernej gospodu Ivanu Kralju, ki je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Vir in fotografija: Občina Šentjernej

Spremljajte nas tudi na spletu.

Dnevno sveže informacije. obrtnike, podjetnike in poslovne partnerje Občine Šentjernej. Tradicionalno srečanje je potekalo v torek, 15. januarja 2019, v Kulturnem centru Primoža Trubarja. Župan je čestital inovatorjem in podjetjem Iskra PIO, L-TEK in Hyb, ki so bila nagrajena za inovacije pri GZDBK Novo mesto in na državnem nivoji v okviru GZS. Posebna čestitka je bila namenjena direktorju podjetja Pravni zastopnik Bernardke Krnc Damijan Gregorc je po seji za Arex d. o. o. Šentjernej gospodu Ivanu Kralju, ki Dolenjski list opozoril na še nekaj napak in napovedal pritožbo na je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Dogodek je popestril upravno sodišče. Kje so glasovi? ŠENTJERNEJ – Župan Občine Šentjernej odličen stand up komik Gašper Bergant. Radko Luzar je tudi v letu 2019 povabil na srečanje Vir in fotografija: Občina Šentjernej Pred tem je tudi predsednik volilne komisije Fredi Bančov pojasnil, zakaj napaka v poročilu volilne komisije, kjer je bilo zapisano, da je Hribar dobil 1.017 glasov, Krnčeva 1.015, skupno pa je bilo Po odvzemu je sledila okusna malica. oddanih 1.900 glasov. Bančov je zatrdil, da je šlo ŠENTJERNEJ – V OŠ Šentjernej je potekala že v tem primeru za tipkarsko napako. tradicionalna januarska krvodajalska akcija, ki jo

Hribar potrjen, Krnčeva napovedala novo pritožbo

Več kot 100 darovalcev je OZRK Novo mesto organiziralo v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana. Prišlo je 100 krvodajalcev, od tega so štirje kri darovali prvič. Po odvzemu je sledila okusna malica, ki so jo pripravile kuharice šole, razdelile pa prostovoljke KORK Šentjernej. »Hvala vsem krvodajalcem za darovano kri ter prostovoljkam, ekipi ZTM in zaposlenim na šoli, ki so poskrbeli za prijetno počutje krvodajalcev,« so zapisali pri OZRK Novo mesto.

Sledi pritožba

Pravni zastopnik Bernardke Krnc Damijan Gregorc je po seji za Dolenjski list opozoril na še nekaj napak in napovedal pritožbo na upravno ŠMARJEŠKE TOPLICE – V ponedeljek, 30. sodišče. januarja, so kot zadnji v državi po novembrskih Pripravil: Nadlani.si lokalnih volitvah župana dobili tudi v tej dolenjski občini. Marjan Hribar je prisegel, poroča Dolenjski list. Vir in fotografija: OZRK Novo mesto Brez javnosti

Tudi na relaciji Dobrava-Šentjernej

Ob tem je še zapisano, da je občinski svet obravnaval več kot štiri ure pritožbo dosedanje Gradnja vodovoda in plinovoda bo izvedena v letošnjem letu, z DRSI pa županje Bernardke Krnc. Pritožbo je občinski potekajo usklajevanja za sočasno gradnjo ostale infrastrukture. svet zavrnil, vse pa je potekalo za zaprtimi vrati, vaščane vasi Drama, Roje in Mihovica. Sestanka saj so tako tesno izglasovali svetniki sami (šest se je udeležilo več kot 50 prebivalcev navedenih jih je bilo ZA, pet PROTI). vasi. Predstavniki občine so predstavili namero gradnje vodovoda in plinovoda na relaciji Dobrava–Šentjernej, gradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč ter javne razsvetljave v naseljih Drama in Roje ter širitev regionalne ceste na relaciji Drama in Šentjernej. Gradnja vodovoda in plinovoda bo izvedena v letošnjem letu, z DRSI pa potekajo usklajevanja za sočasno gradnjo ostale infrastrukture. ŠENTJERNEJ – Občina Šentjernej je v sredo, Vir in fotografija: Občina Šentjernej 23. 1. 2019, organizirala predstavitev projektov za - proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov - sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav - novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov - montaža in prodaja kaminskih peči 40 let tradicije


Mirna že peto leto zapored v Stuttgartu

Na sejmih v Utrechtu, Celovcu in Leeuwardnu pa se MPZA SLO predstavlja v družbi slovenskih kampov.

MIRNA – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji (MPZA SLO) je tudi leto 2019 začela sejemsko - brošure s 165 lokacijami za postanek in raziskovanje Slovenije so delili na sejmih v Utrechtu, Celovcu, Stuttgartu in Leeuwardnu. Največji sejem za turizem in prosti čas je bil med 12. in 20. januarjem v Stuttgartu. 51. izvedbo sejma CMT Stuttgart je v 10 dneh obiskalo 260 tisoč ljudi, ki so iskali informacije za naslednji dopust ali pa novosti na področju kampinga in karavaninga. Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se je predstavljala v sklopu razstavnega

prostora Slovenske turistične organizacije v hali 4, kataloge pa so ljubitelji tovrstnega turizma lahko našli tudi v hali 9 v sklopu Mein Platz. »V teh petih letih, odkar sodelujemo na sejmu v Stuttgartu, opažam, da so nemški popotniki z avtodomi radi segli po naših brošurah, so pohvalili tudi našo zadnjo brošuro. In ugotavljamo, da vse več nemških avtodomarjev tudi na osnovi te brošure prihaja na popotovanje po Sloveniji in raziskovanje naših lepot,« pravi vodja projekta in župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. Na sejmih v Utrechtu, Celovcu in Leeuwardnu pa se MPZA SLO predstavlja v družbi slovenskih kampov. »Veseli nas, da smo od leta 2014, ko smo predstavili idejo, navezali dobre stike in vzpostavili odlično sodelovanje tako s Slovensko turistično organizacijo kot tudi s kampi, s katerimi skupaj pišemo zgodbo o Sloveniji kot kamping in karavaning destinacija, ki navdušuje z neokrnjeno naravo, izvrstno kulinariko in bogato dediščino,« pa dodaja koordinatorka projekta Petra Krnc Laznik, ki se je skupaj z Dušanom Skerbišem, Dragom Bulcem in Tjašo Gruenfeld na sejmu v Stuttgartu sestala tudi z novo vodjo predstavništva

Sprejeli proračun za dve leti

Potrdili tudi predlog letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini za letošnje leto in pooblastili župana za sprejem investicijske dokumentacije. MIRNA – Občinski svet Občine Mirna je na 3. redni seji sprejel odloka o proračunu za leti 2019 in 2020, s čimer je postavil temelje za izvedbo načrtovanih projektov v prihodnjih dveh letih. Predlog proračuna za leto 2019 predvideva 3,5 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3,8 milijona evrov odhodkov, za leto 2020 pa 3,4 milijona evrov prihodkov in dobrih 3,7 milijona evrov odhodkov, v obeh letih je predvideno tudi zadolževanje v višini približno 350 tisoč evrov, in sicer za izvajanje projektov. »Vesel sem, da so občinski svetniki soglasno potrdili proračun. Proračun nam bo omogočal, da bomo vse aktivnosti, ki so začrtane, izpeljali do konca. Prioriteta je vsekakor obvoznica – jaz upam, da v letošnjem letu pridobimo vse tiste dokumente, ki so temelj za nadaljnje aktivnosti. Projekti, ki so še pred nami, so: ureditev vodovoda Sajenice–Migolica–Migolska Gora, cestna infrastruktura, nadaljujemo s spremembami prostorskih načrtov, predvsem OPN, ki bo temelj nadaljnjega širjenja same Mirne in okoliških krajev, in OPPN-ji za stanovanjski coni Zapuže in Sotla,« o aktivnostih v letu 2019 pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. Na seji so z amandmaji v proračun med drugim umestili vzpostavitev brezplačnega brezžičnega internetnega omrežja na Mirni, za katerega je občina pridobila 15 tisoč evrov na pozivu Evropske komisije WiFi4EU, prav tako

STO v Nemčiji Rebeko Kumer Bizjak. V projektu trenutno sodeluje 87 občin-partneric, poleg vodilne Mirne še Ajdovščina, Apače, Bled, Brežice, Cankova, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Divača, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Gornji Grad, Grosuplje, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Kranjska Gora, Krško, Ljubljana, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Lukovica, Maribor, Markovci, Metlika, Miklavž na Dravskem polju, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Moravske Toplice, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Odranci, Ormož, Pivka, Polzela, Postojna, Ptuj, Radenci, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Straža, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Trebnje, Tržič, Turnišče, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Vransko, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri in Žužemberk.

Prvi cilj je enotna promocija, hkrati pa tudi spodbujanje urejanja prostorov za postanek z avtodomom, ki naj bo izhodišče za raziskovanje Slovenije. V kolikšni meri je Slovenija avtodomarjem prijazna dežela, bo med drugim tekla razprava v dvorani C na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ko bo v okviru sejma Alpe Adria že prvi dan sejma, 30. januarja, ob 14. uri posvet na to temo, ki ga skupaj z MPZA SLO pripravljata še Gospodarsko razstavišče in Društvo turističnih novinarjev Slovenije. Vir in fotografija: Občina Mirna

Vse več pohodnikov

Pohod vsako leto ob pomoči Občine Mirna organizira Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna.

MIRNA – Na praznični 26. december so se Mirnčani v velikem številu zbrali pred Gostilno Na obali, kjer je bilo izhodišče tradicionalnega pohoda na najvišji vrh v občini Mirna. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se pohoda vsako leto udeleži več ljudi, ki tako počastijo praznik, hkrati pa poskrbijo, da po prvem delu praznikov razmigajo svoje telo. Pohod vsako leto ob pomoči Občine Mirna organizira Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, na Debencu pa pohodnike sprejme najemnik koče Plaz. Od letos ima koča novega najemnika - Tadej Rakar je postregel topel celo z načrtovanjem novih podobnih podvigov. obrok, ki so ga udeleženci začinili z dobro voljo, je evropska sredstva pridobila za postavitev prijaznimi klepeti in obujanjem spominov, nekateri Vir in fotografija: Občina Mirna polnilnice za električna vozila. Ker je že pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev stolpa na Debencu, so za ta projekt v letu 2019 dodatno namenili 105 tisoč evrov, dodali so tudi sto tisoč evrov za energetsko sanacijo doma Partizan. Ostali sklepi Na seji so mirnski svetniki potrdili tudi predloge letnih programov socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture in dejavnosti za otroke in mlade v Občini Mirna za leto 2019, ki so temelj za pripravo javnih razpisov za sofinanciranje teh dejavnosti. Prav tako so potrdili tudi predlog letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini za letošnje leto in pooblastili župana za sprejem investicijske dokumentacije. Vir in fotografija: Občina Mirna

Donacija oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo

Donacijo sta 10. januarja 2019 s strani Splošne bolnišnice Novo mesto prevzeli direktorica, doc. dr. Milena Kramar Zupan in pomočnica direktorice za zdravstveno nego Simona Volf. NOVO MESTO – Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo v Splošni bolnišnici Novo mesto, je po zaslugi donacije podjetja Avtomati Armič d. o. o., od januarja dalje, bogatejši za počivalnik in sobno dvigalo, ki bosta omogočila boljšo kvaliteto bivanja in tudi kvalitetnejšo obravnavo v času bivanja na oddelku. Donacijo sta 10. januarja 2019 s strani Splošne bolnišnice Novo mesto prevzeli direktorica, doc. dr. Milena Kramar Zupan in pomočnica direktorice za zdravstveno nego Simona Volf, pri prevzemu donacije sta bila prisotna še predstavnika podjetja Avtomati Armič d. o. o. v imenu pacientov, najlepše zahvaljujemo! Za donacijo se tako v imenu zaposlenih, kot tudi Vir in fotografija: SB Novo mesto

Spremljajte nas tudi na Faceboku


10 Pozvali vlado, da ustanovi pokrajine

Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic je uvodoma pozdravil člane regijskega sveta in jim čestital ob izvolitvi. MIRNA PEČ – Župani Jugovzhodnega regijskega sveta so se srečali na svoji konstitutivni seji. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije (ZOS) v preteklem mandatnem obdobju in oblikovanje smernic dela združenja v prihodnje ter poziv Vladi RS naj prisluhne težavam občin in v večji meri upošteva njihove predloge in pripombe. Treba je vzpostaviti normalen in stabilen sistem financirana občin, povečati skladen regionalen razvoj in boljše sodelovanje z vsemi ravnmi države. Prav tako pa sta bila imenovana predstavnika regije v predsedstvo ZOS. Po koncu seje so si člani sveta ogledali nedavno odprt muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic je uvodoma pozdravil člane regijskega sveta in jim čestital ob izvolitvi. Generalna sekretarka Združenja občin Slovenije je predstavila delo Združenja občin Slovenije v

preteklem mandatnem obdobju in izpostavila pomen združenja kot aktivnega predstavnika občin napram države. Kako aktivno je združenje pri zagovarjanju interesov občin, je zelo dobro vidno pri vsakoletnih pogajanjih z Vlado RS o višini povprečnine. ZOS se vedno zavzema za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev

Številni vlomi v Novem mestu

Storilci so v vozila vlamljali predvsem v večernih in nočnih urah na način, da so razbili stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilu. •

• NOVO MESTO – V zadnjem mesecu so • predvsem na območju Policijske postaje Novo mesto, na različnih parkirnih prostorih ponovno obravnavali več primerov vlomov v avtomobile. Policisti so v vseh primerih opravili • oglede krajev kaznivih dejanj. Po preveritvi okoliščin in na podlagi opravljenih razgovorov je bilo ugotovljeno, da so bili v vseh primerih žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih • nezavarovane pustili različne predmete. Storilci so v vozila vlamljali predvsem v večernih in nočnih urah na način, da so razbili stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilu: • na parkirnem prostoru v Novem mestu je 12. 12. v poznih večernih urah nekdo vlomil v osebni avtomobil in s prednjega sedeža odtujil nahrbtnik z dokumenti, ključi in osebnimi predmeti oškodovanca, • na Kastelčevi ulici je bilo 21. 12. med 20. in 22. uro vlomljeno v parkiran avtomobil. Storilec je odtujil torbico z dokumenti,

27. 12. je na parkirnem prostoru na Drski neznanec vlomil v kabino tovornega vozila in odtujil napravo za zagon motorja, na parkirnem prostoru zdravstvene ustanove v Novem mestu je 28. 12. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil ročno torbico z denarjem, dokumenti in potovalno torbo, na parkirnem prostoru na Otočcu je bilo v avtomobil vlomljeno 4. 1.. Neznanec je odtujil dve torbi z oblačili, prav tako 4. 1. je na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanca. Vlomil je v osebni avtomobil in odtujil airsoft puško, 9. 1. pa je na parkirnem prostoru na Loki v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbico z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami. Policisti občane ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. Vsem svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov, saj v takem primeru lahko hitreje postanejo žrtev vlomilcev. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov. Vir in fotografija: Policijska uprava Novo mesto

dogovora o višini povprečnine. Predstavila je tudi vizijo dela združenja v prihodnje, predvsem zastopanje interesov srednjih in manjših občin. V razpravi so se člani regijskega sveta zavzeli za konstruktivno sodelovanje z Vlado RS, predvsem v smislu izvedbe zavez iz dogovora o višini povprečnine iz leta 2019. Prav tako so pozvali Vlado RS in druge pristojne službe k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na delo občin oz., da naložene naloge finančno ovrednoti in jih vključi v izračune za višino povprečnine za prihodnja leta. Prav tako so se člani regijskega sveta zavzeli za aktivno decentralizacijo države, ki bo pripomogla k skladnejšemu razvoju Slovenije. Zavzeli so se tudi za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin, saj Slovenija brez njih izgublja pomemben razvojni inštrument. Spregovorili so tudi o že sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave in pozvali vlado, da jo vrne

v obravnavo občinam in njihovim združenjem, po uskladitvi pa jo obravnava in sprejme Državni zbor RS. Zavzeli so se za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Spremembe naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope. Odkar funkcija župana in poslanca nista združljivi, so videti posledice tudi pri pripravi različnih razpisov in projektov, zato se Združenje občin Slovenije zavzema za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij ter skladov. Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi. Vir in fotografija: DPM Krmelj

Pri Novem mestu jo je pretepel in porinil po stopnicah Razbil je vhodna vrata in inventar v hiši.

NOVO MESTO – Policisti PP Novo mesto so v noči na 19. 1. posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 40-letni nasilnež izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerko. Osumljenec je žrtev pretepel in jo porinili po stopnicah. Razbil je vhodna vrata in inventar v hiši. Policisti so zaščitili žrtev, osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Poškodovano žensko so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa bodo nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi zaradi zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, sporočili s Policijske uprave Novo mesto. osebno varnost in svobodo. Po zaključeni Vir in fotografija: Policijska uprava preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo Novo mesto

Dve smrtni žrtvi prometne nesreče pri Kočevskih Poljanah

Med vozili je prišlo do silovitega trčenja, v vozilo Dacie pa je trčil še voznik osebnega avtomobila znamke Golf. Črnomlju. V kraju Kočevske Poljane hitrosti vožnje ni prilagodila razmeram na vozišču, ki je bilo v tem času zasneženo. 44-letna voznica je zapeljala na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je iz smeri Črnomlja pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke Dacia. Med vozili je prišlo do silovitega trčenja, v vozilo Dacie pa je trčil še voznik osebnega avtomobila znamke Golf. Na kraju prometne nesreče sta zaradi hudih poškodb umrla dva potnika v vozilu povzročiteljice, moška, oba stara KOČEVSKE POLJANE – 7. 1. nekaj po 5. 41 let. Še šest udeležencev prometne nesreče uri zjutraj so bili policisti obveščeni o prometni so reševalci odpeljali v bolnišnico in po naših nesreči na regionalni cesti Žužemberk–Črnomelj. podatkih ni nihče v smrtni nevarnosti. Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega avtomobila Vir in fotografija: Policijska uprava znamke Hyundai vozila iz smeri Podturna proti Novo mesto

Streljanje v Novem mestu

Med policijskim postopkom je 25-letni moški napadel policiste in dva lažje poškodoval. prepir med moških in žensko in jok otroka. Policisti so takoj odšli na kraj in na parkirnem prostoru v osebnem avtomobilu izsledili moškega, ki naj bi streljal. Med policijskim postopkom je 25-letni moški napadel policiste in dva lažje poškodoval. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zanj so odredili strokovni pregled in mu zasegli plašilno pištolo, imitacijo orožja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu NOVO MESTO – Novomeške policiste so 22. bodo izdali plačilni nalog. 1. nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč občani, Vir in fotografija: Policijska uprava saj naj bi na Ulici Slavka Gruma slišali streljanje, Novo mesto


11 Goljufal po Dolenjski, Posavju in Suhi krajini Osumljenca z območja Posavja so kriminalisti v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, bil je že pravnomočno obsojen na večletno zaporno kazen.

NOVO MESTO – Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so 17. 1. odvzeli prostost 34-letnemu osumljencu zaradi storitve več kaznivih dejanj goljufije in ga 19. 1. s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici v Krško. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor. Osumljenca z območja Posavja so kriminalisti v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, bil je že pravnomočno obsojen na večletno zaporno kazen. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec v lanskem letu na območju Posavja, Dolenjske, Suhe krajine in Ljubljane ogoljufal več ljudi. Oškodovancem je lažno obljubljal dobavo osebnih avtomobilov po znatno nižji ceni od tržne. Ko so mu izročili predplačilo v

gotovini, v posameznem primeru po več tisoč evrov, pa si je denar protipravno prilastil in z oškodovanci prekinil stike. V več primerih je preko družbenega omrežja navezal stik z ženskami, katerim se je predstavljal pod različnimi lažnimi imeni. Z njimi se je tudi srečal, vzpostavil ljubezenski odnos in si z različnimi lažmi in pretvezami od njih izposojal denar, ki ga ni imel namena vrniti. Žrtve so osumljencu izročale prihranke, si izposojale denar od znancev in celo najele kredit. Ko je od njih pridobil denar, je prekinil vse stike. Oškodovanki, ki je posumila da jo je ogoljufal, je grozil v primeru, da bi ga ta prijavila policiji. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni ogoljufal tudi več prodajaln z avtomobilskimi deli, kjer se je dogovoril za odlog plačila, po dobavi pa blaga ni plačal. Osumljenec si je s kaznivimi dejanji pridobil protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 70.000 evrov. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo in ocenjujejo, da je bilo žrtev še bistveno več, vendar oškodovanci goljufij niso naznanili organom pregona. Morebitne oškodovance 34-letnega goljufa ali podobnih primerov goljufij pozivamo, da o tem obvestijo policiste na najbližji policijski postaji. Vir in fotografija: Policijska uprava Novo mesto

Pešci, pozor! Dva so zbili!

V zadnjih desetih letih je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 36 pešcev.

NOVO MESTO – 21. 1. nekaj pred 16.30 je v Novem mestu 21-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v mladoletnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog. Novomeški policisti so bili 22. 1. okoli 6.30 obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo 37-letno peško, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah policistov je 63-letni voznik osebnega avtomobila v Novem mestu na prehodu za pešce spregledal peško, ki je pravilno prečkala cesto. Voznik je po nesreči peški nudil pomoč in jo odpeljal v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe. V zadnjih desetih letih je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 36 pešcev. Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejša

je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Policisti ugotavljajo, da bi tudi pešci lahko bolje poskrbeli za svojo varnost, saj so povzročitelji okoli četrtine prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi. V temnih delih dneva naj nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom. Izven naselij, kjer ni pločnikov za pešce, številni hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj bistveno zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu. Pešce zato ponovno pozivajo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pred prehodom za pešce morajo ustaviti vozilo in pešcem omogočiti varno prečkanje ceste. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča. Vir in fotografija: Policijska uprava Novo mesto

V nesreči umrla 60-letna ženska

Po prvih ugotovitvah policistov naj bi 60-letna ženska na dvorišču stanovanjske hiše premaknila osebni avtomobil po rahlem klancu navzgor. nesreči v kraju Pečice, kjer naj bi žensko povozil avtomobil. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi 60-letna ženska na dvorišču stanovanjske hiše premaknila osebni avtomobil po rahlem klancu navzgor. Ko je izstopila iz vozila in hodila proti hiši, se je vozilo, ki najverjetneje ni bilo ustrezno zavarovano oziroma ni bila zategnjena ročna zavora, pričelo premikati in povozilo žensko, ki je obležala pod vozilom. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. NOVO MESTO – Nekaj po 15. uri, bil je sedmi Vir in fotografija: Policijska uprava Novo mesto januar, so bili policisti PP Brežice obveščeni o

NAJBOLJŠI CATERING ZA VAS

Zbiramo rezervacije za poroke, birme, obhajila, abrahame...

Napovednik dogodkov med 1. 2 in 6. 2. petek, 1. 2. 10.00 Odprtje novega oddelka vrtca, ZD Straža 18.00 Prireditev ob prazniku KS Vinica, Dom krajanov Vinica 19.00 Plesno sproščanje ob kakavu - Plesna delavnica, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto sobota, 2. 2. 10.00 Odprtje 23. tradicionalne razstave suhokranjskih dobrot, Grajski trg 26, Žužemberk 10.00 Ogled muzejske zbirke IMV, Drgančevje, Novo mesto 18.00 Slovensko dalmatinski večer, KC Semič 19.00 Big band Črnomelj & Uroš Perić, ŠD OŠ Mirana Jarca, Črnomelj nedelja, 3. 2. 8.00 23. tradicionalna razstava suho kranjskih dobrot, Grajski trg 26, Žužemberk 9.00 Dvoranska liga v malem nogometu, OŠ Škocjan 16.00 9. koncert MePZ DU Šentrupert ob kulturnemu prazniku, gostilna Frelih

torek, 5. 2. 9.00 Razstava slik na steklu in lesu (Vilma Mavrič Krisper), knjižnica Sevnica 17.00 Brezplačen program za ženske Vrelec mladosti, OŠ Frana Metelka Škocjan sreda, 6. 2.

8.30 Predavanje: Optimizem kot faktor uspeha, Podjetniški inkubator Podbreznik, Češča vas 18.00 Medobčinska proslava ob kulturnem prazniku občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje, KD Trebnje 19.00 Osrednja občinska proslava ob ponedeljek, 4. 2. kulturnem prazniku ''Življenja otipljiva 8.00 23. tradicionalna razstava suhokranjskih prispodoba'', KC Primoža Trubarja Šentjernej dobrot, Grajski trg 26 Žužemberk Pripravil: Nadlani.si 19.15 Pilates, OŠ Kostanjevica na Krki 20.00 Kino: Taksi bluz, KD Krško

Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert e-mail: info@novoform.si

www.novoform.si

Kompleten ograjni sistem v petih različnih materialih PVC, ASA, WPC, Alu in pocinkana pločevina, v devetih oblikovanih izvedbah in štirih cenovnih nivojih. Prednosti: brez vzdrževanja, enostavna montaža z vijačenjem tudi za »samograditelje«, največ ograje za pravo ceno.

ZA DOBER GLAS, KI SEŽE V DEVETO VAS POSKRBI NAŠ OGLAS

070 899 899 info@magmamedia.si magmamedia.si


12

GOSPODARSTVO

TPV obiskala komisarka za promet

Konec decembra je TPV na sedežu podjetja v Novem mestu obiskala evropska komisarka za promet Violeta Bulc v spremstvu Blaža Pongračiča, člana kabineta in Zorana Stančiča, vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. NOVO MESTO – V sklopu sestanka na temo mobilnosti prihodnosti in predvidenih področjih razvoja, ki jih v povezavi z vozili in avtomobilsko industrijo prepoznava Evropska komisija, je TPV gostom predstavil svoje dosežke na področju avtomobilske industrije s poudarkom na zadnjih odmevnih pridobljenih razvojnih poslih za kupca BMW in Volvo Cars ter svoje razvojne načrte. Predstavnikom evropske komisije so predstavili tudi module za pametne tovarne, ki jih, tako za lastne potrebe kot tudi trženje, uspešno razvijajo sami. V pogovoru so se dotaknili tudi možnostih finančnih spodbud za projekte, ki jih TPV in podobna slovenska podjetja načrtujejo na področju razvoja mobilnosti prihodnosti. Komisarka je pohvalila številne novosti in napredke, ki so bili v Skupini TPV izvedeni od njenega zadnjega obiska pred dobrim letom dni ter izrazila navdušenje nad njihovimi inovativnimi rešitvami tako na področju avtomobilske industrije kot na področju avtomatizacije in digitalizacije. Izrazila je podporo predstavljenim projektom in načrtom širitve globalne prisotnosti Skupine TPV. O Skupini TPV Skupina TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Osrednjo dejavnost, katere nosilec je družba TPV d. o. o., predstavlja razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije, podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev. Ob tem razvijajo in ponujajo tudi celovite rešitve za potrebe upravljana proizvodne logistike, kjer so avtomatsko vodena vozila (lastni razvoj)

do

eden ključnih produktov. Prisotni so na petih lokacijah v Sloveniji – Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj – in eni v srbskem Kragujevcu. So globalno prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvojnim kompetencam družbe TPV zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke kot so BMW, Mercedez Benz, Volvo, Rolls Royce, Jaguar, Land Rover, Renault idr. Zanje razvijajo produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji. Skupino TPV poleg TPV d. o. o. sestavljajo tudi TPV Prikolice d. o. o., TPV Avto d. o. o. in TPV Šumadija d. o. o., ki področje delovanja razširijo s programom prodaje novih in rabljenih vozil, programom celovitih storitev za uporabnike vozil ter programom lahkih tovornih prikolic, ki jih TPV razvija in proizvaja skupaj z nemškim partnerjem Bockmann. TPV je tudi eden od družbenikov v razvojnem podjetju SiEVA, v sklopu katerega razvija tehnološke kompetence in sodeluje na raziskovalnih projektih. Prihodki skupine: 153 mio evrov (2017) Število zaposlenih: 1.205 (2017) Vir in fotografija: TPV

17 z o b o z d r a v n i k o v

ortodontija

zdravljenje paradontalnih bolezni

odstranitev modrostnih zob

zobni vsadki

endodontsko zdravljenje

V SLO IN HR BREZ BOLEČIN UGODNO

-80%

odprodaja kuhinjskih eksponatov!

Želite urediti zobe za vedno?

zobne prevleke in mostički

akcija:

BON ZA 100€

Doktor 1A je zdravstvena agencija, katera ocenjuje zadovoljstvo pacientov v zdravstvu na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zdravnikih oz. ponudnikih s katerimi sodelujemo. Stranke, katere opravijo poseg preko Doktor 1A lahko prejmejo 50€ povračila ali pa povrnjene stroške pregleda. Velja le ob izpolnitvi obrazca o zadovoljstvu pacienta po posegu.

po dogovoru

Ne prejmete časopisa v poštni nabiralnik, pa bi ga želeli? Sporočite nam vaše podatke na: info@nadlani.si ali pokličite na 070 733 733.

www.nadlani.si

Krka podarila terapevtsko kolo

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo MOTOmed muvi. NOVO MESTO – Terapevtki pripomoček bo stanovalcem omogočil izboljšanje rehabilitacije in kakovosti življenja. Vrednost donacije je 10.000,00 evrov. Tovarna zdravil Krka je pokroviteljica Doma starejših občanov Novo mesto že od ustanovitve. Ves ta čas deluje Krkin pokroviteljski odbor, ki z različnimi aktivnostmi pripomore k prijetnejšemu življenju stanovalcev doma. Vsako leto pa je dom deležen tudi donacije, ki so namenjene izboljševanju bivalnih pogojev in nabavi opreme, ki omogoča ohranjanje in izboljševanje psihofizične kondicije stanovalcev. Slavnostna predaja terapevtskega kolesa je bila v sklopu obeleženja 39. rojstnega dne doma. Na prireditvi je nastopila Glasbena šola Lipičnik. V imenu pokrovitelja je navzoče nagovorila in kolo slavnostno predala vodja službe za odnose z javnostmi Elvira Medved, ki je med drugim povedala, da v Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše: skrbijo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo. Del njihovih družbeno odgovornih prizadevanj je tudi donacija aparata, s katerim želijo prispevati k bolj kakovostnemu bivanju stanovalcev Doma starejših občanov Novo mesto. V imenu doma in stanovalcev se je Krki zahvalila direktorica Milena Dular. Izrazila je hvaležnost za letošnjo donacijo in za Krkino dolgoletno pokroviteljstvo ter pomoč domu. Profesionalno terapevtsko kolo, ki je darilo Tovarne zdravil Krka, ima obsežen spekter

uporabe in je primerno tako za pokretne kot gibalno ovirane stanovalce. Omogoča aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog. Združuje različne funkcije in omogoča individualno prilagoditev potrebam posameznika, glede na njegovo zdravstveno stanje. Terapija se lahko izvaja tudi na invalidskem vozičku. Ves čas terapije pa se stanje napredka spremlja in beleži. Z vadbo na tem pripomočku se uravnava mišični tonus, povečuje moč srca, pridobiva se na moči ter kondiciji posameznika, hkrati pa se izboljšuje možnost hoje in ravnotežja. Pozitivno deluje na psihično stabilnost ter dobro počutje in spanec. V sklopu terapevtskega kolesa je tudi video modul, ki še dodatno dvigne motivacijo za aktivno vadbo. Stanovalcu omogoča nepozabno interaktivno izkušnjo, kjer lahko kolesari po različnih izbranih svetovnih destinacijah. Kolo MOTOmed muvi terapevtsko deluje na različnih področjih človekovega delovanja, kar dviguje stopnjo stanovalčeve samostojnosti in s tem izboljšuje kakovost življenja. Vir in fotografija: Krka d.d.


AVTO MOTO

13

Uporaba telefona med vožnjo postaja naša rak rana

V minulem letu so zabeležili 92 smrtnih žrtev, kar je 12 manj kot leto poprej. S takšnimi rezultati se približujemo ciljem, zastavljenim v nacionalnem programu varnosti cestnega prometa.

LJUBLJANA – Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je na novinarski konferenci predstavila stanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji v lanskem letu in aktivnosti, ki jih načrtujejo letos. Že drugo leto zapored beležijo izboljšanje prometne varnosti, lansko leto pa je bilo z vidika prometnih nesreč z najhujšimi posledicami celo najboljše v zadnjih 64-ih letih oziroma odkar spremljajo uradno statistiko prometnih nesreč. Zabeležili so 92 smrtnih žrtev, kar je 12 manj kot leto poprej. S takšnimi rezultati se približujejo ciljem, zastavljenim v nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, a poudarjajo, da o resničnem uspehu lahko govorimo šele takrat, ko na cestah ne bo nobene smrtne žrtve. V letu 2018 je umrlo 92 udeležencev cestnega prometa, kar je v primerjavi z letom poprej 11 % manj. Število smrtnih žrtev je bilo tako najnižje po letu 1954 oz. odkar beležimo uradno statistiko prometnih nesreč. Izboljšanje beležijo tudi pri številu hudo telesno poškodovanih, lani jih je bilo 798, kar je 6 % manj kot leto pred tem oz. najmanj v zadnjih petih letih, pa tudi pri lažje telesno poškodovanih, saj se jih je v preteklem letu poškodovalo 6.778 oz. skoraj 4 % manj kot v letu pred tem.

Mag. Igor Velov, direktor AVP, je izpostavil: »Zagotovo je to tudi odraz naših intenzivnih, predvsem pa skupnih prizadevanj za izboljšanje prometne varnosti na naših cestah, in pokazatelj, da smo na pravi poti. Vendar izboljšanja prometne varnosti nikakor ne smemo jemati za samoumevno, saj se statistike lahko hitro obrnejo oz. močno zanihajo. Po eni strani smo lahko zadovoljni z našim skupnim delom, po drugi strani pa je pred nami še veliko dela. Šele, ko nam ob koncu leta ne bo treba poročati o mrtvih v prometnih nesrečah, bomo lahko govorili o resnično dobremu uspehu in dobri prometni

varnosti. Samo takrat bomo lahko zadovoljni«. Najboljši meseci so bili januar, junij, avgust, oktober in december V letu 2018 beležimo nekaj mesecev z najmanj umrlimi v zadnjem 5-letnem obdobju. Najnižje število umrlih v letu 2018 je bilo v petih mesecih, in sicer januarja (dva umrla), junija (trije umrli), avgusta (šest umrlih), oktobra (šest umrlih) in decembra (šest umrlih). V teh mesecih je bilo število umrlih tudi najnižje v zadnjih 25. letih. Najslabša meseca sta bila maj in september, ko je skupaj umrlo kar 35 udeležencev (15 maja in 20 septembra) oz. 38 % vseh umrlih v letu 2018. Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na GPU, je povedal: »Policija je v preteklem letu izvedla skoraj 300.000 represivnih ukrepov, toda sam nadzor ni dovolj. Rešitev je v sistemskem pristopu, v preventivi, osveščanju in predvsem v nas samih, da kot družba obsojamo nesprejemljivo vedenje v prometu«. Najmanj smrtnih žrtev med kolesarji v zadnjih 25-ih letih V letu 2018 beležijo povečano število umrlih voznikov osebnih avtomobilov in število umrlih pešcev. Do konca leta 2018 je umrlo 33 voznikov osebnih avtomobilov oz. 10 % več kot v letu pred tem ter 13 umrlih pešcev oz. 30 % več kot v letu pred tem. Spodbudnejši statistični podatki so pri ostalih udeležencih, predvsem pri voznikih enoslednih motornih vozil, potnikih in kolesarjih. V letu 2018 je umrlo 18 voznikov enoslednih motornih vozil oz. 38 % manj kot v letu 2017. Med 18 umrlimi je bilo 16 voznikov motornih koles, dva pa sta bila voznika mopeda. Število smrtnih žrtev med kolesarji se je zmanjšalo za 27 %, kar je najmanjše število v zadnjih 25-ih letih. Vidno izboljšanje pri ranljivih udeležencih v prometu V letu 2018 je na slovenskih cestah umrlo 39 ranljivih udeležencev (pešci, kolesarji, motoristi in mopedisti) v cestnem prometu, kar je najmanj po letu 2014. Delež umrlih ranljivih udeležencev je v letu 2018 znašal 42 %, kar je 6 % manj kot v letu 2017 in najmanj po letu 2014, manjši pa je predvsem zaradi zmanjšanja števila umrlih voznikov enoslednih motornih vozil, saj je število umrlih najmanjše po letu 2014. Neprilagojena hitrost najpogostejši vzrok za nastanek prometne nesreče V 2018 je bila neprilagojena hitrost najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč, in sicer za 32 nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 36 oseb, nepravilna stran oz. smer vožnje za 28 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 28 oseb in neupoštevanje pravil o prednosti za 9 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 9 oseb. Pri številu umrlih zaradi neprilagojene hitrosti beležimo izboljšanje v primerjavi z letom pred tem, in sicer za 22 % (iz 46 umrlih na 36 umrlih), pri neupoštevanju pravil o prednosti za 47 % (iz 17 na 9 umrlih) ter pri številu umrlih zaradi nepravilne smeri oz. strani vožnje za 7 % (iz 30 umrlih na 28 umrlih).

Največ nesreč s smrtnim izidom na regionalnih cestah Največ umrlih udeležencev v prometnih nesrečah v preteklem letu je bilo v starostni skupini med 55. in 64. letom starosti – 20 umrlih oz. 22 % vseh umrlih. Sledi ji skupina med 25. in 34. letom starosti z 18 umrlimi ter starostne skupine od 18. do 24. let, od 45. do 54. let ter nad 64 leti starosti – v vsaki skupini po 15 umrlih. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je pripetilo na regionalnih cestah (33 % oz. 31 umrlih), cestah v naselju in lokalnih cestah (28 % oz. 25 umrlih), glavnih cestah (22 % oz. 21 umrlih) ter avtocestah in hitrih cestah (17 % ter 15 umrlih). Sporno telefoniranje Uporaba mobilnih telefonov, ki jih sicer ne beležimo med vzroke prometnih nesreč, so zaradi stalne uporabe vse večji motilci pozornosti za varno udeležbo v prometu. In to ne velja le za voznike vozil, temveč tudi za pešce in kolesarje. Mobilni telefoni so resda širši problem sodobne družbe, vendar ima lahko njihova vse obsežnejša uporaba težke posledice tudi za prometno varnost. Že v ponedeljek se začne nacionalna preventivna akcija za mobilne telefone, ki jo vodi in koordinira AVP in v času katere bodo še intenzivneje opozarjali na nevarnosti uporabe mobilnih telefonov v prometu. Zavzemajo se tudi za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev za uporabo mobilnih telefonov med vožnjo v obliki denarne kazni v višini 250 evrov in treh kazenskih točk. Delo AVP je odgovorno, zahtevno in nikoli končano Agencija je lani ustanovila delovno skupino za poenostavitev postopkov na področju implementacije po direktivi CBE v okviru Zakona o prekrških in Zakona o pravilih v cestnem prometu. Predlogi so bili medresorsko usklajeni,

sprememba zakonodaje pa bo omogočala poenostavitev postopkov nadzornim organom. Letos bodo več napora vložili tudi v nadgradnjo področja presojanja prometne varnosti oziroma varnosti cestne infrastrukture ter spremembe prekrškovne in prometne zakonodaje. Zavzemajo se tudi za preučitev znižanja dovoljene stopnje alkohola na 0,2 promila, vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na celotnem AC križu ter vključitev prometne vzgoje v izvedbene kurikule. Prav tako bodo podali pobudo na Ministrstvo za infrastrukturo za izvedbo mobilnih enot nadzornih organov, ki bi preverjali tehnično brezhibnost vozil na cesti, da lahko vozila, ki so tehnično neizpravna, nemudoma odstranijo s ceste. Vir in fotografija: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa


14

POTOVANJA

To so najboljša slovenska smučišča!

Ne prejmete časopisa v poštni nabiralnik, pa bi ga želeli? Sporočite nam vaše podatke na: info@nadlani.si ali pokličite na 070 733 733.

Smučarska sezona je v polnem teku, številni razmišljajo kdaj in kako se bodo naužili vseh možnih zimskih užitkov. Golte Smučišče Golte se nahaja na nadmorski višini med 1280 in 1576 metri, ponaša pa se s 50 hektarji površine. Ima več kot 12 kilometrov urejenih smučarskih prog, ki so pravi raj za smučarje in deskarje. Poleg smučanja si lahko tu privoščite tudi tek na smučeh. Stari Vrh

Po podatkih Združenja slovenskih žičničarjev v Sloveniji obratuje kar 42 smučišč. Razprostirajo se po 1.400 hektarih in ponujajo približno 275 kilometrov smučarskih prog. Slovenija torej ponuja kar precejšnje število lepo urejenih smučišč. V nadaljevanju prispevka si bomo ogledali najpomembnejša slovenska smučišča, zato ne zamudite in berite naprej. Rogla Med priljubljena slovenska smučišča zagotovo sodi Rogla, ki je del Zreškega Pohorja. Nahaja se v severovzhodnem delu Slovenije. Rogla ponuja pestro dogodivščino za vse smučarje in ljubitelje adrenalina, pa tudi za družine z večjimi ali manjšimi otroki. Rogla se nahaja le 17 kilometrov stran od Term Zreče. Pohvali se lahko s smučišči, ki se razprostirajo na 100 hektarih, 11 vlečnicami in dvema sedežnicama. Dolžina prog znaša 13,5 kilometrov. Vogel Smučarski center Vogel leži v Triglavskem narodnem parku, in sicer nad Bohinjskim jezerom. Njegova lokacija je zares izjemna, pohvali pa se lahko s smučišči na povsem naravno zasneženih strminah. Vogel razpolaga tudi s snežnim parkom, ki je opremljen z različnimi elementi za izvajanje takšnih ali drugačnih trikov. Skupna dolžina prog znaša 22 kilometrov.

Smučišče Stari Vrh vam ponuja tudi nočno smuko, pohvali pa se lahko z zmogljivo napravo, s pomočjo katere se lahko smučar v eni uri po strmini spusti kar desetkrat. Na tem smučišču bodo uživale prav vse generacije, tako smučarji začetniki kot tudi izkušeni smučarji. Smučišče se ponaša še s snežnim parkom, manjšo skakalnico in igrali za otroke. Včasih so tu organizirali smučarska tekmovanja za Pokal Loka. Skupna dolžina prog je 12 kilometrov. Kranjska gora Žičnice in proge so nanizane na pobočjih Vitranca vse od Kranjske Gore do Planice. Tako lahko izbirate kar med 18 smučarskimi progami, ki so namenjene tako začetnikom kot tudi izkušenim športnikom. V Kranjski Gori obratuje 6 sedežnic in 13 vlečnic, skupna dolžina prog pa je 20 kilometrov. Tu vsako leto poteka tudi tekmovanje za svetovni pokal. Veliko zabave boste našli tudi tisti, ki ne smučate, saj je poskrbljeno za nočno sankanje, drsanje kot tudi krpljanje. Kanin Kanin se lahko pohvali s tem, da je najvišje smučišče v Sloveniji, saj se nahaja kar na 2293 metrih nadmorske višine. Ponuja čudovit razgled na Alpe in Jadransko morje. Preko Sedla in Prevale se lahko spustite tudi na italijansko stran, v Sello Neveo. Skupna dolžina prog znaša 30 kilometrov.

www.nadlani.si Soriška planina Smučišče Soriška planina se nahaja na nadmorski višini med 1287 in 1550 metrov, skupaj pa meri 25 hektarov. To je prijazen in manjši smučarski center, ki se lahko pohvali s 7 kilometrov dolgo skupno dolžino prog. Smučišče ima na voljo tri vlečnice in dvosedežnico, ki vas popeljejo na slalomsko, veleslalomsko ali smuk progo. Proge so različnih težavnosti. Ob ugodnih snežnih razmerah ponuja tudi turno smučanje, in sicer z vrha Slatnika in Možica. Krvavec Krvavec ponuja popolno zimsko doživetje, pohvali pa se lahko tudi s tem, da je smučarsko središče z najlepšim razgledom. Ima odlično urejene proge, ki so skupaj dolge 30 kilometrov, jamči pa 100 smučarskih dni v sezoni. Krvavec sodi med zahtevnejša smučišča, a obenem naj napišemo, da je del terena prilagojen tudi tistim, ki se šele začenjajo učiti smučanja. Proge so torej zelo razgibane in raznolike po težavnosti. Cerkno Prav nič čudnega ni, da smučišče Cerkno vsako leto prejme naziv Naj slovensko smučišče. Odlikujejo ga odlične proge, sodobne in varne naprave ter kakovostna ponudba ostalih storitev. Slovi tudi kot odlično smučišče za družine. Skupna dolžina prog je 18 kilometrov. Mariborsko Pohorje Mariborsko Pohorje je zagotovo eno izmed najstarejših slovenskih smučišč, obenem pa je

tudi največje v Sloveniji. Svoj svetovni sloves si je pridobilo s smučarskimi tekmami za svetovni pokal (Zlata lisica). Posebnost tega smučišča je to, da je eno izmed najdaljših osvetljenih smučišč v Evropi, zato ga bodo gotovo vzljubili vsi ljubitelji nočne smuke. Skupna dolžina prog je 41 kilometrov. Kope Smučišče Kope se nahaja na zahodnem delu Pohorja, leži pa na nadmorski višini med 1010 in 1542 metrov. Nudi proge smučarjem z različnim smučarskim znanjem, skupna dolžina prog je 8 kilometrov. Pohvali se lahko tudi s 6 vlečnicami in 2 štirisedežnicama. Smučišče se nahaja na najvišjem delu Pohorja, zato nudi čudovit pogled na okolico. Poleg smučanja si tu lahko privoščite še tek na smučeh, sankanje, imajo pa tudi smučarsko sprehajalno stezo. Pripravila: Monika M.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/ksgrm/ 4-letni programi: • Biotehniška gimnazija z biotehnologijo • kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik

3-letni programi: • gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar 2-letni program: • pomočnik v biotehniki in oskrbi

3+2 programi: • kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZM Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si • 4-letni program Gastronomija in turizem • 3+2 program Gastronomija • 3-letni program Gastronomske in hotelske storitve

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si • Upravljanje podeželja in krajine • Gostinstvo in turizem • Naravovarstvo

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM Tel.: 07 39 34 712, Fax: 07 39 34 710, www.dom.grm-nm.si VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO vabi k vpisu inovativnega študijskega programa Upravljanje podeželja, vabljeni tudi absolventi in diplomanti višjih strokovnih šol.

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE IN K VPISU.


KOTIČEK PETRE ŠKARJA

15

Kaj sploh znamo Oman, 2018

V življenju sem spoznala že mnogo psevdobrihtnežev. Namreč, psevdobrihtnež ve vse. Prebral je stotine knjig o duhovnosti in zna razložiti vsa delovanja energij in duš ter razloge za vsak korak usode. A ko se mu zruši svet, obstoji na mestu, zmeden in nebogljen. Psevdobrihtnež se udeležuje intelektualnih debat na okroglih mizah o enakopravnosti žensk v arabskem svetu, njihovem zaničevanju in podrejanju. Vendar ni še nikoli dejansko govoril s temi ženskami, kaj one mislijo. Psevdobrihtnež pozna vso teorijo, kako rešiti svet, do potankosti, da še mravlja dobi svoja navodila za vsako nogico posebej, kam in kako jo premakniti. A svojega sveta ne zna postaviti v red. Psevdobrihtnež je naštudiral astronomijo, postavitve planetov in zna našteti vsa ozvezdja. A se izgubi sredi puščave ob jasnem nebu, na katerem zvezde kar kričijo svoje znake, da bi mu kazale pot. Psevdobrihtnež pozna vse pravice ljudi, vse datume podpisov mirovnih sporazumov in deklaracij neodvisnosti – a pade na testu hipne odločitve pomoči sočloveku, ko v rokah drži knjigo o etičnosti, s čimer zamoti svoj pogled in pozornost, da niti ne vidi sočloveka v stiski. Psevdobrihtnež zna vse, prebere vse, naštudira vse. A če mu odvzameš elektriko, računalnik in telefon pa trgovine, ne bo znal preživeti v okolju naravnega obilja. In en tak psevdobrihtnež sem jaz. Bolj ko potujem, bolj ponižno sklanjam glavo pred primitivnimi ljudstvi.

Naučeni smo, da smo med najbolj izobraženimi in naprednimi narodi na svetu. Saj verjetno smo res. Vsaj po kriterijih, ki jih je določil točno ta isti napreden in razgledan narod. Ljudje kopičimo znanja, ki so uporabna le v razvitem svetu tehnike, elektronike in preobilja informacij. A izgubljamo tista prvinska znanja, ki nam bodo prišla prav, če, bog ne daj, vse to enkrat ugasne. V Burmi sem se znašla v odmaknjenih vasicah, kjer še ne poznajo elektrike. Otroci, še pogumni v izražanju svoje radovednosti, so se dotikali mojih kavbojk, punce mojih naličenih trepalnic. Prvič so videli to čudo sveta. Telefona niti nisem pokazala, ker je bil že fotoaparat senzacija leta za vso vas. Ljudje, ki ne znajo ničesar iz naprednega sveta, bi grdo rekli plehki psevdobrihtneži. A jaz, vsa polna znanja in informacij, ena teh psevdobrihtnežev, jim nisem bila prav nič v pomoč. Neuporabna. Neučinkovita. Zmedeno so se spogledovali, ko sem se ponujala, da jim kaj pomagam. Kaj neki bi lahko pomagala, če v resnici – ne znam ničesar. Ne znam splesti košar, ki jih potrebujejo za prenos živeža. Ne znam delati njihovega ličila (imajo prav posebno ličilo, značilno zgolj za Burmo, s katerim si ženske namažejo lica – dobro je za piling kože, hkrati pa jim predstavlja ličilo). Ne znam zakuriti ognja brez vžigalic. Ne znam postaviti kolibe. Ne znam sešiti oblek. Ne znam … ne znam ničesar, kar je zares uporabnega za življenje, če te nekdo postavi sredi narave. Narave obilja. Še bolj genialna so mi ljudstva v puščavi. V puščavi, kjer ni ničesar – oni znajo preživeti. Iz

tistega malo znajo narediti obleke, dobiti in skuhati hrano, postaviti si kolibe, ženske se celo lepotičiti. Iz posušenih buč napravijo posode. Iz mešanja mleka nekakšno maslo in iz njega kremo za obraz. Iz rož barvo za oblačila. Iz nekaj žit vsemogoče jedi. Iz pravih kamnin zakurijo ogenj. Iz živalskih odpadkov naredijo odlična kurišča. Iz rastlin dobijo vrvi, iz vej sestavijo kolibe. Znajo loviti, znajo se pozdraviti, znajo sobivati. Bolj ko opazujem primitivna ljudstva, bolj se sprašujem – kdo resnično akumulira bolj uporabna življenjska znanja? Kdo je primitiven in kdo razgledan? Katero znanje res šteje? In kdo določa, katero znanje res šteje? Pri Himbah (ljudstvo v Namibiji) velja, da dajo izmed vseh otrok šolati le tiste, ki so najmanj sposobni. Torej je zanje šolanje bolj kazen kot privilegij. Za bolj pomembna znanja se šteje vse drugo kot nabiranje informacij iz učbenikov, čemur mi pripisujemo tako briljantno visoko vrednost. Iz leta v leto tega manj potrebujem, a se ga hkrati

več poslužujem – da se z mamo na vrtu učim vrtnarjenja, z očetom v delavnici uporabnih veščin. Babico gledam ob šivanju oblek in klekljanju prtičkov, dedka poslušam v njegovih življenjskih modrostih. V naravno tako bogatem okolju, kot je Slovenija, je skoraj greh, da ne bi znali sami pridelovati hrane, prepoznavati zdravilnih zelišč, sušiti čaje in začimbe, sestaviti kakšno košaro ali sešiti obleko. Zakaj? Zakaj pa ne! Ne vem, če mi bodo ta znanja kdaj prišla prav, a nekaj je zagotovo – škoditi mi ne morejo. Še vedno ostajam razvajeni psevdobrihtnež, ki bere knjige in nabira znanja, a ob tem vedno bolj cenim in spoštujem ljudi, ki znajo praktična opravila. Praktična za življenje. Četudi ostajajo nepismeni, četudi niso nikoli prebrali nobene knjige. Imajo pa druge kvalitete in znanja, ki so vredna spoštovanja. Zagotovo tudi občudovanja. Vir in fotografija: Petra Škarja

Povejte mladim, da …

»Šola nam da veliko. Spoznamo en kup dolgočasnih dejstev, na drugi strani kup uporabnih stvari, ki še presneto prav pridejo v življenju. Nihče pa nas ne nauči, kaj je v resnici najbolj nujno poznati v življenju, da smo lahko uspešni.

Najbolj pomembno je spoznati sebe. Šele ko spoznamo, iz česa smo narejeni, kaj nas osrečuje in kaj nas motivira, šele takrat lahko začnemo zares živeti. ŽIVETI. Ne životariti, ne hoditi vsak dan v službo in se pritoževati, doma gledati televizijo ali po socialnih medijih iskati pomembne podatke, kaj je kdo imel za kosilo, ampak živeti globoko in smiselno življenje. Življenje z veliko začetnico. Vsrkavati življenje s polnimi pljuči, delati stvari, ki nas resnično osrečujejo, preživljati čas z ljudmi, ki nas izpolnjujejo. Temeljne vrednote življenja so povsem enostavne, vsi jih globoko v bistvu poznamo: želimo, da bi bili drugi do nas dobri in prijazni, torej bodimo takšni tudi mi. Vsi si želimo poštenosti, torej bodimo pošteni. Želimo si biti ljubljeni, torej ljubimo. Želimo si slišati smeha, torej bodimo dobre volje. Nihče si ne želi živeti v preteklosti, torej živimo za ta trenutek. Pot spoznavanja ni enostavna, vodi čez dobre knjige in pogovore s prijatelji, ki pot poznajo. Ko najdeš sebe, ko v sebi definiraš svoje temeljne vrednote, po katerih želiš živeti, takrat dobiš krila,

da ustvarjaš. Svet postane poln barv, z največjim zanimanjem začutiš ljudi okrog sebe, jim daš tisto, kar si želijo, in si tudi uspešen. Ob hoji po tej poti se spremeni tudi definicija uspeha. Zelo malo ljudi poznam, ki jih osrečujeta denar in slava. Poznam kar nekaj premožnih ljudi, a nobenega, ki bi bil srečen zaradi denarja. Poznam pa veliko ljudi, ki mislijo, da jih bo denar osrečil. Ne poznajo sebe, ne vedo, kaj jih osrečuje, še bolj žalostno pa je, da si enostavno ne dovolijo biti srečni. Ne čakajte niti dneva, čim prej se odpravite na pot iskanja sebe, osvobodite se predsodkov in spon, soočite se s strahovi, ki vas zavirajo, in naredite prvi korak. Drugi in naslednji koraki so veliko lažji, svet bo vam sam od sebe prinesel na pot ljudi, ki mislijo podobno in bodo hodili z vami po tej poti. Na pot povabite sopotnike, saj je pot dolga, ne da se je prehoditi v enem dnevu, ne tednu, ne mesecu in letu. Ne pričakujte čudežev. Danes, ko nam je vse na voljo v trenutku, je vse preveč lažnega upanja, da se da prehoditi to pot v trenutku, da vse odgovore najdemo takoj. Bližnjic ni, v veliko tolažbo pa nam je lahko, da je pot lepa. Cilja ni, pomembna je pot, na njej pa se moramo znati ustaviti in v uživati lepoto trenutka. Ko to dosežete, postane vse brezpredmetno. Sploh ni več pomembno, da po mnogih letih hoje še vedno presenečen najdeš kotičke svoje duše, za katere nisi niti vedel, da obstajajo, sploh ni važno, kako uspešen si v očeh drugih, pomembna je iskra v očeh, ko objameš sopotnika na svoji poti.« Dr. Jure Knez, oče štirih otrok, soustanovitelj podjetja DEWESoft

Spremljajte nas tudi na spletu. Dnevno sveže informacije.

Skrivnost dobrega vida

Kettejev drevored 32 8000 Novo mesto 041 389 529 e-mail: okulist@preskar.si


16

DOM IN VRT

Nasveti za popolno brezžično domače omrežje

Ko kupujete usmerjevalnike in druge omrežne naprave, morate ne le paziti na tehnologijo, ampak tudi na programsko opremo in ponujene možnosti.

Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless LAN) je povezava dveh ali več računalnikov brez uporabe kablov. WLAN za komunikacijo med napravami v omejenem področju izkorišča tehnologijo razširjenega spektra (spread-spectrum) na podlagi radijskih valov. To omogoča uporabnikom, da so kljub premikanju znotraj območja pokritosti povezave še vedno povezani v omrežje. Prvotno je bila strojna oprema za WLAN zelo draga, zato se je uporabljala za alternativo klasičnemu lokalnemu omrežju le tam, kjer je bilo le-to nemogoče. Zgodnji razvoj je vključeval specifične rešitve za eno industrijo in lastninske protokole, toda ti so bili ob koncu devetdesetih let nadomeščeni s standardi, največ z različicami IEEE 802.11 (WiFi). WLAN je torej priročen način za izgradnjo domačega omrežja brez kablov. Toda z obilico različnih izdelkov na terenu ni tako enostavno najti prave strojne opreme. Ko kupujete usmerjevalnike in druge omrežne naprave, morate ne le paziti na tehnologijo, ampak tudi na programsko opremo in ponujene možnosti. Trgovina že ponuja poceni strojno opremo za začetnike, s katero lahko brez posebnega znanja nastavimo preprosto brezžično domače omrežje. Te naprave so vnaprej konfigurirane in prihajajo s prednastavljenimi varnostnimi funkcijami in zadostujejo za omogočanje brezžičnega dostopa do interneta na različnih napravah. Kaj je usmerjevalnik (router)? Usmerjevalnik je naprava, ki povezuje različna

omrežja. Omogoča »usmerjanje« in sprejemanje odločitev na ravni IP (3. sloj OSI). V domačem omrežju se usmerjevalnik poveže z internetom. Usmerjevalniki v višjem cenovnem segmentu pa ponujajo nekaj praktičnih dodatnih funkcij in jih lahko uporabite kot stikalno ploščo za VoIP telefone, ki imajo integriran odzivnik ali omogočajo priključitev USB ključev in zunanjih trdih diskov, s katerimi lahko izdelate svoj »oblak«. Kratek pregled najpomembnejših omrežnih naprav: •Tehnologija nadzora: Odvisno od internetnega ponudnika (ADSL / VDSL / kabel / LTE) mora biti usmerjevalnik združljiv z vašo tehnologijo. •Gigabitna vrata: Vsakdo, ki pozna prednosti Gigabit LAN-a (1 Gb/s), ve, kako hitro se velike datoteke pošiljajo v LAN. Današnji usmerjevalniki so pogosto integrirali stikalo in zato 4 LAN vrata za povezovanje dodatnih omrežnih naprav, kot so stikala, prenosni računalniki in omrežni tiskalniki. •WLAN: Današnji usmerjevalniki ustvarjajo WLAN z do 450 Mbit/s. To vam omogoča hitro pošiljanje podatkov znotraj LAN-a. Poleg tega je kot metoda šifriranja WPA2 PSK absolutno nujna. WLAN temelji na radijskih žarkih in hitro doseže svoje meje. Še posebej debele ali stare stene hiše lahko znatno omejijo območje brezžičnega domačega omrežja. Brezžični signal poleg sten lahko motijo tudi kovinski objekti, denimo kovinske omare ali konstrukcijski elementi. Zaradi tega je priporočljivo usmerjevalnik postaviti čim dlje od njih. WLAN Rešitev lahko najdete s pomočjo ustrezne omrežne naprave in brezžičnih ponavljalnikov, ki so v mnogih primerih priključeni samo v prosti vtičnici in povečajo obseg brezžičnega usmerjevalnika. Opozoriti je treba, da se pasovna širina načeloma prepolovi z uporabo repetitorja ali ponavljalnika, zato se lahko zatečete k tovrstni napravi s povezavo 150 Mbit/s ali več.

WiFi omrežje usmerjevalnika V veliko primerih vam ni treba več skrbeti za ujemanje sprejemnikov. Prenosni računalniki, tablični računalniki in pametni telefoni imajo običajno že v tovarni vgrajen Wi-Fi sprejemnik, ki podpira 802.11g ali 802.11n. Celo hitrejši standard 802.11ac se vedno pogosteje uporablja, tako da lahko terminali enostavno komunicirajo s sodobnim usmerjevalnikom na frekvenci 5 GHz. Skoraj vedno prenosni računalniki, tablični računalniki in pametni telefoni podpirajo različne standarde WLAN in običajno jih lahko enostavno integrirate v domača omrežja z različnimi načini WLAN. Za dodatno opremljanje so pripravljene ne le brezžične kartice, temveč tudi priročni USB ključi, ki ji je potrebno samo še priključiti na vrata USB.

WLAN.ac za hitro povezavo Veliko pozornosti pri nakupu usmerjevalnika in druge strojne opreme za domače brezžično omrežje mora temeljiti na uporabljenem brezžičnem standardu. Standardi 802.11b in 802.11g so še vedno v uporabi s hitrostjo prenosa 11 Mbps oziroma 54 Mb/s. Tudi n-standard je zdaj široko uporabljen, pasovne širine do 150 Mbit/s in v nekaterih primerih celo 300 Mbit/s. Vendar so to vedno le teoretične vrednote, ki jih v praksi komajda dosežemo. WLAN standard 802.11ac, ki deluje na frekvenci 5 GHz in uporabniku nudi še posebej hitre prenosne hitrosti, in sicer kar do 1300 Mbit/s. Uporabniki hitrega širokopasovnega interneta s 100 Mbit/s ali več bi se morali zato zateči vsaj k strojni opremi s standardom n in razmisliti o nakupu naprav WLAN.ac, ko gre za velike količine podatkov. Avtor: Marko Vidrih

Skrivnosti in triki robotskega sesalnika

Robotski sesalnik danes zasledimo že skoraj v vsakem gospodinjstvu. Nič čudnega, saj spadajo med najbolj priljubljene gospodinjske pomočnike in izjemno olajšujejo vsakodnevno življenje lastnikov.

Toda kako pridete do primernega modela in kaj je treba upoštevati pri nakupu robotskega sesalnika? Danes so na voljo številne blagovne znamke proizvajalcev, ki so na trg prinesli različne modele robotskih sesalnikov s številnimi odličnimi funkcijami. Zaradi dejstva, da se ni vedno lahko odločiti, smo vam pripravili nekaj nasvetov in trikov, ki jih je treba upoštevati pri nakupu, in pa nekatera dejstva, ki jih je treba upoštevati, da bi kar najbolje izkoristili vaš nov robotski sesalnik. Preizkusi robotskih sesalnikov na internetu Na internetu obstajajo posebne platforme, ki testirajo robotske sesalnike po posebej nastavljenem prostoru. Na primer, polovica je sestavljena iz betona, druga polovica pa s preprogo. Po tleh je vedno porazdeljena popolnoma ista vrsta umazanije. Poleg tega nastavijo še ovire v obliki rastlin, kablov in podobno. S takšnim neodvisnim testom lahko zainteresirane stranke dobijo prvi vtis, da bi se lažje odločile, kateri robotski sesalnik najbolje ustreza njihovim lastnim zahtevam. Okrogla ali kvadratna – katera je boljša oblika robotskega sesalnika? Robotski sesalniki se razlikujejo na različne načine. Ena od teh točk je oblika naprav, ki pa ima pomembno vlogo in jo je zato treba

upoštevati pri nakupu robotskega sesalnika. Zaobljene oblike so bolj moderne in estetske kot kotne variacije. Zaradi okrogle oblike so robotski sesalniki videti bolj čisti in tako ustvarjajo pozitiven občutek za uporabnika. Pogosto imajo okrogli robotski sesalniki težave s koti, vendar vseeno opravljajo odlično delo in zato uživajo vedno večjo priljubljenost. Kvadratni robotski sesalniki so zasnovani tako, da temeljito očistijo vogale in tako odpravijo problematična področja okroglih variant. Tudi robovi so običajno bolje očiščeni s štirikotnimi napravami, tako da uporabnikom ni potrebno izvajati nobenih dodatni del, kar je seveda veliko bolj udobno. Oblika vključuje tudi višino robotskega sesalnika. Tu prevladujejo ploski modeli, saj lahko večinoma posesajo tudi pod kavčem, pod posteljo ali pod komodo. Čeprav imajo nekateri modeli, ki so zelo ploski, za razliko od večjih in višjih različic, nižjo sesalno moč, so ti še vedno bolj priljubljeni med uporabniki. Robotski sesalnik in hišni ljubljenčki Če imate hišne ljubljenčke, boste vedeli za težavo z dlakami. Zlasti v času menjave dlake, denimo pri mački, se lahko hitro zgodi, da se majhni snopi razporedijo po celotnem stanovanju in bi lahko vsako uro pometali ter sesali za njimi. Robotski sesalnik je zato praktična rešitev za gospodinjstva z hišnimi ljubljenčki, saj omogoča, da živalske dlake hitro izginejo. Ker pa živalska dlaka lahko povzroča težave nekaterim sesalnikom, zdaj obstajajo tudi robotski sesalniki, ki so narejeni posebej za gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki in živalske dlake zanesljivo odstranijo. Če želite kupiti tak robotski sesalnik, se morate prepričati, da ima posebno sesalno režo. Ker številni modeli v osnovi delujejo z majhnimi ščetkami, bi živalske dlake v teh ščetkah kaj hitro naredile vozel. Torej ščetke robotskega sesalnika bi morali čistiti znova in znova, kar pa ni preveč

prijetno. Robotski sesalnik z umazanimi ščetkami je prav tako omejen v funkciji čiščenja in ne more več delovati zanesljivo. Vendar obstajajo tudi kombinirani modeli, ki imajo poseben esej. Te je mogoče po potrebi zamenjati. Baterija in polnjenje – na kaj morate biti pozorni? Sodobni robotski sesalnik mora imeti litijevo baterijo. Te se izpraznijo počasneje, kot starejši nikljevi akumulatorji, ki se lahko izpraznijo celo takrat, ko jih nekaj dni ne uporabljate. Če se želite počutiti še posebej udobno in vedeti, da je robotski sesalnik vedno pripravljen za uporabo, se morate prepričati, da se naprava pred delom ali po potrebi pred ponovnim polnjenjem avtomatsko odpelje do polnilne postaje. Obstajajo tudi modeli, ki jih je treba ročno povezati s polnilnikom, kar seveda lahko hitro pozabite. V tem primeru, robotski sesalnik ne bi mogel naslednji dan sesati, saj bi imel prazno baterijo. Navigacija ali naključje – kaj je bolje? Pri čiščenju posamezni modeli robotskih sesalnikov delujejo zelo različno. Tako obstajajo na primer preproste različice, ki delujejo po naključnem načrtu čiščenja. Ti po navadi ne prepoznajo prostorov, ampak se preprosto sproti odločajo, v kateri smeri bodo čistili. Ko robotski sesalnik naleti na oviro, spremeni smer. Vendar pa to lahko pomeni, da nekatera območja v hiši niso očiščena, saj si te naprave ne zapomnijo, kje so bile in kje je potrebno še očistiti. Poleg tega ti robotski sesalniki običajno porabijo dalj časa za čiščenje. Robotski sesalniki z lasersko tehnologijo lahko skenirajo prostor in se tako držijo plana čiščenja. Nekatere različice uporabnikom ponujajo možnost nastavitve laserske stene, ter tako preprečijo čiščenje nekaterih sob. Te laserske stene signalizirajo robotu, da je treba očistiti točno do meje laserja.

Tehnologija – koliko udobja naj prinaša robotski sesalnik? Posamezni robotski sesalniki imajo veliko različnih funkcij. Čeprav še vedno obstajajo preprosti modeli, ki začnejo čistiti, ko jih uporabnik vklopi in položi na tla, obstajajo pa tudi naprednejše različice, ki ponujajo na primer funkcijo časovnika, laserja, funkcijo avtomatskega čiščenja in z aplikacijo, kjer preko pametnega telefona, od koderkoli nadzorujete robotski sesalnik. Več tehnologije, več možnosti, seveda. Vendar več tehnologije prav tako pomeni, da imate lahko več težav z robotskim sesalnikom, enostavnejši modeli pa so pogosto bolj dosledni in robustni. Funkcija časovnika – je res tako priročna? Funkcija časovnika igra posebno pomembno vlogo za mnoge stranke, pri čemer so tu tudi razlike. Cenejši modeli robotskih sesalnikov iz polnilne postaje izstopajo vsak dan ob istem času in zanesljivo čistijo tla. V nekoliko nenavadnih različicah lahko vsak dan določimo ali programiramo nov čas. Funkcija brisanja tal Nekateri robotski sesalniki imajo tudi dodatno funkcijo mokrega čiščenja. Pogosto tak robotski sesalnik ne stane veliko. Hkrati lahko robotski sesalniki še posušijo vlago v tleh. Prav tako učinkoviteje odpravlja droben prah ali drobnejšo umazanijo. Večina robotskih sesalnikov dela z majhnim rezervoarjem za vodo in krpo iz mikrovlaken. V primerjavi z modeli, ki tega ne ponujajo, se razlika pozna predvsem pri čiščenju ploščic in trdih talnih površin. Cena: dražji robotski sesalnik – več funkcij ponuja. Kako deluje, na kaj morate biti pozorni in še več nasvetov ter trikov si preberite v našem prejšnjem prispevku – Robotski sesalnik. Pripravil: Marko Vidrih


17

ZANIMIVOSTI

Vzgojiteljici grozi huda kazen

Tradicionalno ponovoletno srečanje gasilk

LJUBLJANA – V ljubljanskem zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki so se dogajale nečedne zadeve. Razkrila jih je njihova nova sodelavka, policija pa je pred dnevi predstavila prve ugotovitve in zaključke temeljite preiskave.

NOVO MESTO – Že vrsto let se praviloma drugo soboto v novem letu zberejo gasilke Gasilske zveze Trebnje - 12. januarja so se tako lotile že prvega projekta Komisije za članice gasilke, ki deluje pri GZ Trebnje pod vodstvom Olge Smolič. 80 članic iz 18 (od 28) prostovoljnih gasilskih društev se je zbralo na srečanju, na katerem so jih obiskali tudi predstavniki gasilske zveze in regije: predsednik Regijskega sveta Gasilske regije Dolenjska in predsednik GZ Trebnje Janez Bregant, poveljnik Gasilske regije Dolenjska Martin Lužar, poveljnik Gasilske zveze Trebnje Janez Uhan in nekdanji predsednik Anton Strah. Namesto predsednice Olge Smolič, ki je zbolela, je zbrane nagovorila njena namestnica Jasmina Dolenec, ki je poleg nagovora osvežila tudi vse izvedene projekte v preteklem letu in napovedala nekaj bistvenih dogodkov tekočega leta: med drugim udeležbe na tekmovanjih in izobraževalne aktivnosti. Med projekti državnega pomena bo zagotovo organizacija 11. pohoda članic gasilk Gasilske zveze Slovenije (10 let so bile organizatorice gasilke iz Gasilske zveze Kamnik). Tradicijo bodo nadaljevale gasilke iz Gasilske regije

V primeru, da so otroci zavračali hrano, jih k uživanju hrane ni vzpodbujala, ni uporabljala pozitivnih vzgojnih metod in sredstev, temveč jih je hranila na silo.

Ni imela izobrazbe S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 67-letna osumljenka v obdobju med 1. oktobrom 2017 in 28. septembrom 2018 v navedenem zavodu opravljala med drugim dela varuške, kljub temu da za takšno delo ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe. Vloga osumljene pri izvajanju dejavnosti je bila sprva zgolj priprava hrane za otroke, druga opravila hišne gospodinje in morebitna pomoč varuški, vendar temu ni bilo tako. Osumljena je namreč določala, kdaj, kaj in kako se bodo izvajale dejavnosti varstva, pri tem pa strokovne predloge, nasvete oz. opozorila varuške kot strokovno usposobljene osebe, zavračala. Varuška je bila torej podrejena vodenju in načinu dela, ki ga je narekovala osumljenka.

nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli; v primeru, da so otroci zavračali hrano jih k uživanju hrane ni vzpodbujala, ni uporabljala pozitivnih vzgojnih metod in sredstev, temveč jih je hranila na silo; • pri pripravi otrok na počitek je za nekatere otroke uporabljala načine in metode, ki so neetične in strokovno nesprejemljive, kot npr. povijanje otrok v rjuho itd. »Na podlagi vseh zbranih obvestil je bila zoper osumljenko v začetku meseca januarja na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve Kaznivega dejanja Zanemarjanja Hude kršitve mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192. Osumljenka je utemeljeno osumljena, da je pri členu KZ-1, na škodo desetih otrok. Kazen, svojem delu huje kršila svoje dolžnosti s tem, ki je po Kazenskem zakoniku zagrožena za da: navedeno kaznivo dejanje, je kazen zapora do • je z nekaterimi otroki neprimerno treh let,« so še dodali na PU Ljubljana. komunicirala, kar se je odražalo v obliki vpitja, žaljenja itd. ; Pripravil: Nadlani.si

Srečanje v Galaksiji Trebnje se je nadaljevalo z večerjo in druženjem ob glasbi domače glasbene skupine Dolenjskih pet, ki so skoraj vsi prostovoljni gasilci.

Dolenjska, ki jo bodo začele v trebanjski gasilski zvezi s pohodom po Baragovi poti prvo soboto v juliju. Srečanje v Galaksiji Trebnje se je nadaljevalo z večerjo in druženjem ob glasbi domače glasbene skupine Dolenjskih pet, ki so skoraj vsi prostovoljni gasilci. Lepo vedno prehitro mine. Tudi v tem večeru je ura kar pohitela, ko so se udeleženke po dobrih štirih (nekatere pa tudi pozneje) urah prijetnega druženja začele poslavljati z željo, da tradicijo nadaljujejo ob letu osorej. Vir in fotografija: Mojca Femec, GZ Trebnje

Zgroženi nad ravnanjem pijanega jahača

Med policijskim postopkom moški ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. ki je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola, so zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o javnem redu in miru izrekli globo. Po zaključenem postopku je za konja poskrbela zanesljiva oseba. Jahače konj opozarjajo na odgovorno ravnanje in upoštevanje cestno prometnih predpisov: • jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno, jahači za jezdenje smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske pa le, če to ni v nasprotju s prometno ureditvijo na njih, • jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča v smeri ježe, • jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, na kateri jezdi in med ježo na glavi nositi zaščitno čelado, • jahač mora poskrbeti, da je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu označena s svetilko ali z odsevnimi trakovi na spodnjih delih nog. Vir in fotografija: Policijska uprava Novo mesto

Dan dobrodelnega košarkanja osrečil in navdušil!

V soboto, 22. decembra, je v Športnem centr Livada potekal že sedmi Dan dobrodelnega košarkanja (DDK), tokrat obogaten in zapakiran v celodnevni dogodek Everybody na Livadi.

NOVO MESTO – Na košarkarskem turnirju 3x3 se je predstavilo kar 21 ekip, med njimi tri v starostni kategoriji do 13 let ter premierno in zgodovinsko - prva ženska ekipa, ki je s svojo prisrčnostjo in izvirno idejo zadela bistvo vsakoletnega dobrodelnega dogajanja pod novomeškimi koši. V članski kategoriji se je košarke udeležilo NOVO MESTO – V ponedeljek, 14. 1., nekaj 18 ekip oziroma 65 košarkarjev. Končne zmage po 13. uri so novomeški policisti prejeli več se je veselila ekipa Sončki, v zasedbi Rok Pirc, klicev občanov, ki so se zgražali nad ravnanjem Blaž Kestnar, Blaž Kregar in Benjamin Drenik, ki očitno pijanega jahača. Ta naj bi kričal na konja, je v finalu ugnala Vesele ventilčke (Martin Drenik, ga večkrat skušal neuspešno zajahati, ga vlekel Tin Hvalec in Simon Pušavec). Tretje mesto so zasedli Ex Troti - Tadej Mihalič, Blaž Abram in in pri živali povzročil zmedenost. Moški je jezdil Alen Kovač). V metanju trojk je zmaga ostala v proti Glavnemu trgu in tam s konjem vstopil v domačem panju, z nazivom ostrostrelca DDK vežo dvorišča. Policisti so se takoj odzvali in 2018 se je okitil Žan Kozjan. kršitelja izsledili. Med policijskim postopkom KK Žoltasti Troti pa je tokratni DDK povezal še z moški ni upošteval ukazov, zato so zoper njega nekaterimi novomeškimi športnimi društvi (Plesni uporabili prisilna sredstva. 43-letnemu kršitelju, studio NM, Kempo Arnis Novo mesto in MOK Krka Novo mesto). Celodnevni športno-rekreativnodobrodelni dogodek je na Livado privabili Spremljajte nas tudi na Faceboku številne obiskovalce, ki so se lahko preizkusili v številnih aktivnostih. Končni zbrani znesek, ki bo v celotni namenjen Društvu življenje brez nasilja oz. Varni hiši, je 2497,00 evrov. Ob tej priložnosti se KK Žoltasti Troti zahvaljuje vsem sodelujočim, obiskovalcem, donatorjem, društvom in dobrotnikov, ki so pomagali soustvariti nepozabno Kupujte po pameti, predvsem pa ne pretiravajte. Kupite, kar potrebujete, druženje na Livadi. Nejc Župevec, predsednik KK Žoltasti Troti: rabite in porabite.

Ne mečite hrane v smeti V Sloveniji zavržemo preveč hrane. Številke so grozljive! Vsak posameznik povprečno zavrže okoli 80 kilogramov hrane na leto, tu prednjačijo kruh, sadje, zelenjava, tudi mleko in jajca. Po nekaterih ocenah bi z vso odvrženo hrano na svetu lahko nahranili kar milijardo ljudi. Nasvet? Kupujte po pameti, predvsem pa ne pretiravajte. Kupite, kar potrebujete, rabite in porabite. Pripravil: Nadlani.si

»Za Troti je še eno izjemno, nepozabno leto. Košarka je veliko več, kot le tekmovanje. In prav ob zaključku leta smo to še enkrat več potrdili z našim tradicionalnim Dnevom dobrodelnega košarkanja. Izvedli smo ga že sedmič zapored, zato bi se zahvalili novomeškim in košarkarjem iz drugih krajev, ki vsako leto podprejo naš trud in idejo. DDK je izjemen dosežek našega kluba, s katerim povezujemo ljudi, pokažemo, da je košarka nosilka pozitivne energije in da tako na vse vpletene tudi vpliva. Ponosni smo, da smo nadgradili naš DDK in da so se nam letos pridružili tudi drugi športniki oziroma športna društva. Skupaj smo pripravili izjemen dan na Livadi. Srečno, športno leto 2019 vsem in se vidimo prihodnje leto.« Vir in fotografija: KK Žoltasti troti - proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov - sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav - novogradnja zidanih ali kovinskih dimnikov - montaža in prodaja kaminskih peči 40 let tradicije


18

NASVET

Valentinovo ni nekaj, kar bi izumili v novejšem času, ampak ideja o prazniku zaljubljencev izhaja že iz srednjega veka.

Valentinovo lahko z eno besedo opišemo kot praznik zaljubljencev, hkrati pa je po starih izročilih prav Valentin tisti, ki prinese ključe do korenin, torej je že od nekaj povezan z začetkom pomladi. Danes valentinovo bolj kot s pomladjo povezujemo z ljubeznijo, zato smo pripravili tudi nekaj namigov, kaj ob tem prazniku pripraviti svojemu najbližjemu. A začnimo na začetku. Valentinovo ni nekaj, kar bi izumili v novejšem času, ampak ideja o prazniku zaljubljencev izhaja že iz srednjega veka. Praznik svetega Valentina so sicer sprva praznovali kot rimskokatoliški dan posta v čast Valentinu, šele kasneje pa se je okoli tega dneva (14. februarja) razvila ideja o romantični ljubezni. Ena od legend pravi, da je omenjeni Valentin živel v 3. stoletju, zaradi krščanske vere so ga zaprli, a se je zaljubil v slepo paznikovo hčer. Pisal ji je pesmi, s svojimi molitvami in prošnjami pa ji je vrnil vid. Od tu naj bi izhajala navada o pisanju pisemc in verzov na ta dan ter potem tudi o izmenjevanju daril, ki se je razpaslo šele v modernem času. Ker pa v tem času začnejo rasti tudi rastline, ima Valentin po slovenskem pregovoru ključe do korenin. Valentinovo ponekod pomeni tudi začetek pomladi (zlasti v Beli krajini) in naznanja začetek del v vinogradu (rezanje trte) ter na poljih.

Poleg tega se ta dan tudi »ptički ženijo«, torej vse začne rasti, cveteti, brsteti, se prebujati – tako narava kot človek. Tradicionalno je valentinovo pri nas torej pomenilo nekakšno pripravo na pomlad, šele z globalizacijo pa je ta dan tudi pri nas postal praznik zaljubljencev (tradicionalni slovenski praznik zaljubljenih je sicer 12. marec – gregorjevo). Moderno valentinovo torej prinaša praznovanje ljubezni, kar so velike korporacije seveda izkoristile v svoj prid, naivni potrošniki pa njihovim idejam o obdarovanju skrbno sledijo. A če vam ljubezen pomeni kupovanje daril in obdarovanje z materialnimi stvarmi, potem ste na slabi poti. Morda bi v tem času morali pogledati vase in se vprašati, kaj nam je letošnje valentinovo prineslo novega: smo se na novo zaljubili, smo dobili kakšnega novega prijatelja, smo s kom poglobili svoje vezi, se nam obeta povečanje družine? To so stvari, ki bi nam morale biti pomembne, a ne le na valentinovo, temveč vse dni v letu. V tem naj bo čar valentinovega – da se malce ustavimo in vprašamo, kje smo in kako bomo šli naprej, vsaj, kar se tiče odnosov. Valentinovo ni namreč le praznik zaljubljencev, ampak tudi prijateljstva. Kaj za valentinovo podariti, da ne bo premalo/preveč? Seveda je vse to težje narediti kot reči. In prav nič ne bo narobe, če boste svoji ljubezni za valentinovo vseeno pokazali, kako jo imate radi. Ne pretiravajte, temveč poiščite neko srednjo pot, ki bo vaši ljubezni pokazala, da mislite nanjo, da vam veliko pomeni, da jo potrebujete. Da pokažete to, ni treba zapraviti gore denarja, ampak bo dovolj že majhna pozornost ali zgolj dejanje. Saj veste, da dejanja povedo veliko več kot tisoč besed? Še posebej so majhne pozornosti pomembne pri parih, ki so že dolgo

GM Kuselj d.o.o., Draga pri Šentrupertu 31b

Kaj podariti ljubljeni osebi za Valentinovo?

HALO PESEK 041-755-578

kamnolom zabukovje

halopesek.doo@gmail.com

PRODAJA SEKANCEV IN HLODOVINE

skupaj. Valentinovo je priložnost, da se takšen par ponovno spomni, zakaj je sploh pristal skupaj, in se zave, če še vedno spadata skupaj. Po drugi strani je ta praznik odlična priložnost tudi za sveže zaljubljence, ki od vse opojnosti še vedno lebdijo v zraku, če se lahko tako izrazimo. Dragi moški, kaj torej podariti svoji ljubljeni za valentinovo, da bo zadovoljna in srečna? Pripravili smo zgolj nekaj namigov, vi pa jih lahko prilagodite po svoje (če je vaša dama alergična na cvetni prah, ji najbrž ne boste podarili cvetlic): – rože (z vrtnicami ne boste zgrešili), – parfum, – knjiga, – skupna fotografija, – čokolada – pesem izpod vaših rok (če ste pesniško nadarjeni), – večerja za dva, – skodelica s srčki, – izlet, – video skupnih trenutkov, – spodnje perilo, – naredite nekaj namesto nje (pomijte posodo, umijte otroke …) –… Medtem ko imajo moški na voljo res veliko možnosti (katera bi se branila šopka ali kičastega plišastega srčka?), pa so dame vsaj po našem mnenju v nekoliko večji zagati. Najprej morate vedeti, ali valentinovo vašemu dragemu sploh kaj pomeni. Če ne veste, ga preprosto povprašajte o tem, da ne boste potem neskončno razočarani, ker se sploh ni spomnil, da je valentinovo.

In še nekaj namigov daril za moške: – kino v dvoje, – naročnina na revijo, – modni dodatki (kapa, šal, morda ura …), – izdelki za nego telesa (praktično darilo namesto neuporabnega okrasja), – DVD z najljubšim filmom, – večerja (ljubezen gre skozi želodec), – dovolite mu, da ves večer igra videoigrice. Načeloma naj bi veljalo, da se ženske bolj razveselijo romantičnih daril, moški pa praktičnih. A če ima vaša boljša polovica rada nekaj povsem tretjega, potem se ji prilagodite. Morda bo tudi ženska vesela česa konkretnega in uporabnega, moški pa časa, ki mu ga bo draga posvetila. Da, tudi moškim veliko pomeni, če je njegova ljubljena dobre volje, nasmejana, če kaj dobrega skuha in ne zapleta stvari po nepotrebnem. Kakor koli boste valentinovo preživeli, ostanite takšni, kot ste. In ne zapravljajte denarja za nepotrebne stvari, temveč s svojo ljubeznijo od zdaj naprej, ne le za valentinovo, preživite več časa, namenite ji malce več pozornosti in jo poslušajte. To so najlepša darila, ki jih lahko podarite. Pripravila: M. S.

S TEM OGLASOM JE MONTAŽER BOŠTJAN PRIDOBIL SVOJIH PRVIH 5 STRANK

070 899 899 GARANTIRAN USPEH

Za smeh

SI predstavljate življenje BREZ OČAL IN LEČ? V 15 MINUTAH BREZ BOLEČIN POPOLNOMA VARNO

BON ZA 100€ 14 OČESNIH KLINIK v SLO in HR

Modrček! Mož se odpravlja po nakupih. Žena mu tik pred odhodom naroči, naj kupi še en modrček zanjo. »Ja, žena, tega pa jaz ne znam kupiti, še tega ne vem, kako veliko košarico naj kupim.« »Hja, številka je 3a!« »Žena, tega si pa ne bom mogel zapomniti, precej bom pozabil.« »Ja, pa vzemi mero!« In res. Mož položi roko na ženine prsi in nato drži roko pri miru, kot da bi vzel odtis. Tako odide v trgovino. Pri vhodu prime za kljuko, dvorišču pripomnita ena drugi: da bi odprl vrata in se zave: »No, zdaj sem pa »Ta skopuška Micka!« »Ja, vsaj kakšno kavico bi na mizo dala!« izgubil mero!« Voda Skleroza Tetka Micka je trpela za sklerozo. Nekega dne je na obisk povabila dve prijateljici. Da ne bi pozabila, kaj dati na mizo, si je zapisala: »1. kavica, 2. piškotki, 3. narezek, 4. čajček, 5. sendviči, 6. sok.« Tako. Obiski so prišli. Usedle so se za mizo in se začele pogovarjati. Kar naenkrat pa Micka opazi, da je miza prazna. Hitro skoči za pult in pogleda na listek: »Aha, kavica.« Skuha kavico in jo položi na mizo. Počasi nadaljujejo s pogovorom, medtem pa pijejo kavico. Ko končajo, Micka pospravi skodelice in sede nazaj za mizo. Čez nekaj časa zopet opazi, da je miza prazna. Hitro skoči za pult in zopet z listka prebere, naj najprej postreže kavico. Spet skuha kavico, nato pa se vse skupaj nekajkrat ponovi. Ob koncu obiska se prijateljici poslovita in na

Hodi Jezus po cesti. In ker je bilo zelo vroče, je bil žejen. Na cesti je sedel hipi. Jezus gre do njega. Reče mu: »Daj kolega, prinesi mi kozarec vode, tako sem žejen!« Hipi mu odvrne: »Ja stari, samo prej bova še enega zvila.« Tako skadita en joint. Nato Jezus zopet prosi za vodo. Hipi pa spet: »Počakaj, bova še enega zvila.« In tako naprej. Ko skadita že pet jointov, se Jezus razjezi in se začne dreti na hipija: »Kaj se ti greš?! Se sploh zavedaš, kdo sem jaz? Jaz sem Jezus Kristus!« Hipi se zasmeji in reče: »Stari, tole je pa tebe fajn zadel!« Vir: http://vici.50webs.com


NASVET

19

To je televizija prihodnosti

Že dolgo časa smo navajeni na dejstvo, da slike na televizorju danes ni več mogoče primerjati s tistimi iz preteklosti.

Briljantna, ostra, čista, podrobna slika na televizorju, v katero se lahko vživiš. Celotna veriga od snemanja, oddajanja do domačih televizorjev v dnevni sobi se je dramatično spremenila ter izboljšala v kakovosti. TV-sprejemniki s ploščatimi zasloni so zato v veliki meri v naših domovih zamenjali »stare škatle«. Prenos analognih televizijskih signalov z nizko ločljivostjo je sedaj omejen na le nekaj kabelskih podjetij, vendar se tudi njim čas izteka in kmalu bo konec – potem bomo lahko rekli, da je digitalizacija popolnoma osvojila to področje. Če res želite nadaljevati z uporabo starega televizorja, morate postaviti digitalni sprejemnik in preklopiti na dva daljinska upravljalnika. Industrija je na področju televizorja, ogromno napredovala. Letos dominira tako imenovani Full HD televizor – kar pomeni resolucijo 1920 krat 1080 pikslov ali slikovnih pik – razred vstopnih naprav. Televizorji višje kakovosti imajo zaslone s štirikrat več slikovnih pik. Tovrstne televizorje lahko prepoznamo po kraticah 4K ali UHD. Čeprav je v tej višji kakovosti le nekaj programov, je po teh televizorjih zelo veliko povpraševanja. To je posledica predvsem ene stvari: trenda k vedno večjim zaslonom. Ljudje zahtevajo vedno večje zaslone. »V ZDA televizorji z diagonalo 65 centimetrov pokrivajo že 50 odstotni delež trga,« pravi

Leif-Erik Lindner, ki je odgovoren za tržno Ali naj kupim 8K televizor? začeli prihajati na trg pametni telefoni z velikimi zasloni in visoko ločljivostjo, je bilo skoraj vodilno Samsung-ovo poslovanje potrošniške Kratek odgovor: Ne (še)! 4K televizorji končno postajajo ugodni. HDR je pretresljivo, kako dobro so videti slike in ikone na elektronike. še zmeraj v »vojni standardov«, vendar vedno zaslonu. 8K je nova čarobna oznaka TV več televizorjev ponuja obe možnosti. HDR Pretok 8K bo problematičen industrije ostaja ločen dejavnik od ločljivosti, zato bo še Običajno želite imeti vsaj 20 Mbps povezavo za Ni čudno, da proizvajalci že načrtujejo naslednji vedno odvisen od proizvajalca. Če boste kupili televizor 4K, kar pri večini še vedno ni možno. nov televizor, bi moral biti 4K HDR TV; ni vam mejnik. Na Ifa sejmu za potrošniško elektroniko Glede na to, da ima televizor 8K štirikrat več in gospodinjske aparate v Berlinu so nekateri treba kupovati 8K televizorja. Zakaj? Tukaj je slikovnih pik, bo zahteval še več. nekaj razlogov: proizvajalci letos razkrili televizorje, ki omogočajo Zgodnji preizkusi so pokazali, da bo en sam še več slikovnih pik. Dejansko štirikrat več kot 4K Za 8K televizor ni vsebine, razen če ste tok za televizor 8K zahteval najmanj 50 Mbps ali UHD televizorji. 8K je nova čarobna oznaka v na Japonskem povezave, hitrost, ki za mnoge ni možna. industriji, kjer so poleg boljše resolucije slike še Tako kot je bilo pri televizorjih 4K, ko so se prvič 8K televizorji bodo na začetku zelo dranekoliko višji robovi od standardnih novodobnih pojavili, je tudi za 8K zelo malo ustvarjene vsebine. gi televizorjev, kar bi moralo zadostovati, da se Medtem ko je bilo nekaj filmov posnetih v 8K, so Nova TV tehnologija vedno začne z zelo dragimi pri Netflix in Amazon še vedno osredotočeni na veliko ljubiteljev tovrstne tehnologije odloči za cenami, ki sčasoma upadajo. Ko so televizorji nenehne napore za uvedbo 4K vsebine. zamenjavo svojega televizorja. Japonska je uvedla oddajni kanal namenjen 4K prvič dosegli trg, so bili običajno ocenjeni na Izraz 8K televizor se nanaša na vodoravno vsebini 8K, kar nam daje zelo zgoden videz 20.000 dolarjev. Blaga dobra novica je, da so televizorji 8K tokrat debitirali po nižji ceni. Slaba ločljivost televizorja – to pomeni, koliko slikovnih zapletenih zahtev. novica je, da še vedno stanejo okoli 15.000 pik (levo in desno) je na zaslonu. 8K televizorji Izboljšanje kakovosti slike pomaga, dolarjev. imajo dvakrat več horizontalnih slikovnih pik, vendar ni dovolj V bližnji prihodnosti naj bi bili televizorji podobni vendar imajo štirikrat več skupnih slikovnih pik, Treba je omeniti, da bodo najboljši televizorji 8K pametnim telefonom, saj je absolutna najboljša kot jih ima 4K televizor in 16-krat več kot 1080p, lahko izboljšali vsebino z nižjo ločljivostjo, kar bo tehnologija zaslona tisto, kar boste želeli na ko gledate celotno površino. To je ogromno pomenilo veliko razliko. Veliko televizorjev 4K to svoji steni in v žepu. Ampak še vedno smo na slikovnih pik. že naredi, zato je vsebina 1080p videti boljša, kot točki preloma. Ta čas pa je druga najboljša TV Naj vas različni izrazi ne zmedejo: dejansko je. tehnologija popolnoma v redu. • 720p TV (ali HD) se meri s hitrostjo 1280 × Najboljši način, kako to opisati, je razmišljati o Avtor: Marko Vidrih pogojih zaslona za pametne telefone. Ko so 720 slikovnih pik. • 1080p TV (a.k.a. Full HD ali FHD) se meri s hitrostjo 1920 × 1080 slikovnih pik. • 4K TV (a.k.a Ultra HD ali UHD) se meri s hitrostjo 3840 × 2160 slikovnih pik. ZA DOBER GLAS, KI • 8K TV se meri z 7680 × 4320 slikovnih pik. SEŽE V DEVETO VAS Ena stvar, ki jo je enostavno ugotoviti s POSKRBI NAŠ OGLAS navedenimi resolucijami, je, da se po 720p z vsakim novim standardom tako horizontalna kot navpična resolucija slikovnih pik podvoji. To info@magmamedia.si je podvojitev v obeh smereh, kar vodi do tako magmamedia.si velikega skoka celotnega števila slikovnih pik.

070 899 899

Nasveti in triki proti pregrevanju prenosnika

Če se prenosnik preveč segreje, se na neki točki varovano izklopi. V najslabšem primeru lahko pride do nepopravljive škode na strojni opremi. Sončna svetloba Delo na prenosniku na odprtem je v redu, vendar se izogibajte neposredni sončni svetlobi. Sonce lahko hitro privede do pregretja prenosnika, kar je običajno opazno tudi po otipljivi toploti prenosnika. Enako velja poleti za pametne telefone, ki so zaradi svoje zasnove še posebej nagnjeni k toplotnim poškodbam. Torej, če želite z mobilno napravo delati zunaj, je bolje, da poiščete senčno mesto. Več nasvetov proti pregrevanju Vzroki so različni, poleg prahu in umazanije, prenosnika ostajajo še številni drugi sprožilci. Podajamo vam Napačna podlaga nasvete, kako učinkovito zaščititi prenosnik pred Napačna podlaga lahko povzroči pregrevanje pregrevanjem. Prenosni računalniki so zelo vsestranski prenosnika, to je na primer odeja, saj je pripomočki in so primerni za ljudi, ki želijo opravljati prezračevanje prenosnega računalnika pogosto svoje različne nakupovalne, delovne in bančne na spodnji strani naprave. Zrak ne more več posle doma in na poti. Zato je zelo nadležno, če pravilno krožiti. Idealna je uporaba stojala za se naprava pregreje, zruši operacijski sistem in prenosni računalnik. Računalnik je mogoče v najslabšem primeru pripelje tudi do poškodbe namestiti na namensko stojalo, zahvaljujoč strojne opreme. Preveč toplote skrajša tudi dvignjenemu položaju pa bo ventilator imel življenjsko dobo baterije. Da se prenosnik hitro na voljo dovolj zraka in tako lahko hladilni sistem prenosnika deluje bolje. To orodje je pregreje, je to mogoče iz več razlogov. idealna izbira za vse, ki radi občasno vzamejo Sprožilci pregretja prenosnika so svoj prenosni računalnik v posteljo. Postavitev naslednji: prenosnega računalnika v naročje je tudi zelo slaba za regulacijo toplote. Mehke površine, Povečana računalniška moč V bistvu, več programov, ko je odprtih na kot so preproge ali blazine, pa na splošno niso prenosniku, več energije ta porabi. Prezračevanje primerne za podlago prenosnika. prenosnega računalnika ne more obvladovati Uporabite prenosni hladilec ali »gumijaste noge« pretirane računalniške moči, tako da se lahko Na trgu so posebni hladilniki za prenosne računalnike, ki jih angleško imenujemo prenosnik hitro pregreje. coolpads. Ti so opremljeni z več ventilatorji. Umazanija in prah Poraba električne energije je prikladna, na Umazanija in prah spodbujata tudi pregrevanje. prenosnik pa jih priklopimo preko USB priključka Če se delci sčasoma zasidrajo na prezračevalne na prenosnem računalniku. Ko je zunanji hladilnik dele v ohišju prenosnika, lahko pride do za prenosni računalnik priključen, ta prenosnik zamašitve prezračevalnih odprtin in pregretja hladi od spodaj. prenosnega računalnika. Prezračevanje ne Ventilator lahko tako deluje prosto in zagotavlja deluje pravilno in prenosnik se hitro pregreje. enakomerno kroženje zraka. Drugi hladilniki Zato morate ventilator prenosnega računalnika za prenosnike omogočajo napajanje preko redno čistiti in odstraniti prah. napajalnika. Še ena možnost je samolepilne,

1,5 do 2,5 cm visoke gumijaste nogice, ki jih namestite na dnu prenosnika in omogoča boljše odvajanje toplote med prenosnikom in površino. Nasveti proti pregrevanju prenosnika Če se vaš prenosni računalnik preveč segreje, lahko spremenite več nastavitev, da ga ohladite. Medtem ko nobena od teh ne bo zagotovila, da se prenosnik spremeni v hladilnik, lahko spremembe pomagajo. Spodnji nasveti vključujejo urejanje naprednih nastavitev moči v možnostih porabe v sistemu Windows. Za dostop do naprednih nastavitev porabe: •Odprite možnosti porabe energije, tako da kliknete ikono v meniju »Možnosti vseh nadzornih ploščic« ali dvakrat kliknete ikono baterije v sistemu Windows v sistemski vrstici. •Izberite možnost »Spremeni nastavitve načrta« poleg načrta porabe, ki ga uporabljate (uravnovešeno, varčevanje z energijo itd.). •Izberite »Spremeni dodatne nastavitve napajanja«. Nasvet # 1: Omogočite aktivno hlajenje Prepričajte se, da je v nastavitvah sistema Windows za moč ali v lastniški programski opremi za upravljanje porabe prenosnega računalnika omogočena najvišja raven hlajenja. Možnost menija za omogočanje aktivnega hlajenja se razlikuje glede na prenosnik, v nekaterih primerih je ta možnost označena kot »aktivno hlajenje«, v drugih pa možnost »največja zmogljivost« ali »maksimalna življenjska doba baterije«. Nasvet # 2: Omogočite vse možnosti varčevanja z energijo za CPE, grafiko, brezžično kartico itd. To je preprosta fizika. Več energije, ki jo porabi prenosni računalnik, več toplote ustvarja. Če ste pripravljeni žrtvovati malo zmogljivosti, da poganjate ključne komponente prenosnega računalnika v načinih nizke porabe, bo to povzročilo manj toplote in posledično lahko odpravilo pregrevanje.

Če želite ustvariti manj toplote, priporočamo, da spremenite napredne nastavitve v upravljalniku moči programa Windows za oba stanja, ko je prenosnik priključen na zunanje napajanje ali deluje zgolj z baterijo. •Nastavitve brezžičnega vmesnika: največje varčevanje z energijo. •Link State Power Management: največji prihranek energije. •Grafični načrt porabe: največja življenjska doba baterije ali enakovredna življenjska doba, odvisno od video kartice, ki jo je namestil prenosni računalnik. •PCI Express - Upravljanje stanja napajanja: največji prihranek energije. •Upravljanje porabe procesorja - Največje stanje procesorja: nastavite na nižji odstotek, na primer 30 %. S to nastavitvijo boste lahko eksperimentirali, saj bi to lahko močno vplivalo na zmogljivost tako, da bi dobesedno omejevalo CPU. Nasvet # 3: Izklopite prenosni računalnik iz zunanjega napajanja Nekateri prenosni računalniki so izdelani tako, da porabijo več energije (in proizvajajo več toplote), ko so priključeni na napajanje, kot takrat, ko delujejo samo na baterijo, tudi če so omogočene enake nastavitve moči. Ko ste znižali vse nastavitve za varčevanje z energijo (nasvet # 2) in še zmeraj ne pomaga, poskusite čim dalj prenosnik uporabljati brez zunanjega napajanja. Da bi preprečili pregrevanje in poškodovanje občutljive elektronike, se prepričajte, da prezračevanje vašega prenosnika ni moteno in da naprava ostane brez prahu. Majhne spremembe v navadah uporabe so pogosto dovolj dobre za vzdrževanje delovanja prenosnika. Obstaja več načinov za ugotavljanje pregrevanja prenosnega računalnika, kot so pogosta črnina zaslona, samodejni ponovni zagoni pri nalaganju programov in podobno. Avtor: Marko Vidrih


20

ZDRAVJE

Gliste pri otrocih – kako ukrepati?

Gliste pri otrocih so zelo pogost pojav. Tveganje za gliste pri otrocih lahko zmanjšamo s točno določenimi ukrepi, predvsem z dobro higieno.

Najpogostejši povzročitelji glistavosti pri otrocih so podančice, med povzročitelji pa se lahko znajdejo tudi človeške gliste in trakulje. Jajčeca glist se lahko v telo otroka prenesejo z živalmi, gliste pa lahko dobi tudi od živali ali v peskovniku, kjer se igra več otrok. Gliste se v telo vnesejo preko ust v želodec in črevesje, kjer nato poteka razvoj glist od jajčeca do odrasle gliste. Gliste ponoči pridejo do zadnjika, kjer ob zadnjični odprtini izležejo jajčeca. Ta jajčeca povzročajo srbenje. Otrok se praska. Pri tem pridejo jajčeca za nohte in posledično spet v usta. Tako je krog samookužbe sklenjen. Podančice so vidne v blatu kot 1 do 2 milimetra dolge nitke, ki se gibljejo. Človeška glista ima videz deževnika. Trakulje ponavadi ne opazite cele, ampak najdete v blatu njene odpadle člene, ki so veliki od 5 do 10 milimetrov. Gliste pri otrocih spremljajo značilni simptomi Za starše je zelo pomembno, da te simptome prepoznate in pravočasno ukrepate, še preden se stanje poslabša. Simptomi so včasih lahko precej neopazni, zato jih številni starši

spregledajo. Najpogostejši simptom, ki opozarja na gliste pri otrocih, je prav trebušna bolečina. Pri tem lahko otrok tudi izgubi apetit. Tudi če se prehranjuje normalno, lahko zaradi glist pride do hitrega izgubljanja teže. Številni otroci so lahko neprestano lačni, čeprav se ne zredijo kljub veliki količini zaužite hrane. Gliste pri otrocih se lahko odražajo tudi v obliki driske, bruhanja, slabosti, včasih pride celo do slabokrvnosti. Zaradi nelagodja, ki ga povzročajo gliste pri otrocih, ima otrok lahko tudi težave z nočnim počitkom. Otrok je utrujen, zaspan in ima kolobarje pod očmi. Potem je tu še en pomemben simptom to je zelo počasno in boleče uriniranje. Ker otrok lahko močno shujša, je motena tudi oskrba telesa z vsemi pomembnimi hranilnimi snovmi, zato je nujno, da se ukrepa čim prej. Če sumite, da ima otrok težave z glistami, obvezno stopite do zdravnika. Le-ta bo otroka pregledal in mu predpisal zdravilo proti glistam. Ob jemanju zdravila je potrebno upoštevati še naslednje ukrepe: • Potrebna je pogosta menjava posteljnega perila, ne pozabite ga tudi prekuhati. • Potrebno je natančno umiti vse predmete, s katerimi je prišel v stik oboleli otrok. • Otroku nohte pristrizite čim bolj na kratko. • Poskrbite za ustrezno higieno rok po obisku stranišča, po stiku z živalmi, pred hranjenjem in tako naprej. • Vse sadje in zelenjavo, ki ju otrok uživa, je potrebno dobro oprati. • Potrebno je redno umivanje zadnjične odprtine. • Potrebno je uporabljati svojo brisačo.

Zakaj se pojavijo gliste pri otrocih? Gliste pri otrocih so veliko pogostejše kot gliste pri odraslih. Največkrat se vzrok skriva v neustrezni higieni, svoje k glistavosti pripomore tudi to, da so otroci zelo veliko v stiku z vlažno zemljo, ki je idealno okolje za takšne ali drugačne parazite. Včasih do glistavosti pride tudi zaradi pitja okužene vode, stika z živalmi, ki imajo gliste, otroci pa se lahko glist nalezejo tudi od drugih otrok ali okuženih predmetov. Kako diagnosticiramo gliste pri otrocih? Če v blatu vidite gliste, potem je diagnoza brez dvoma popolnoma jasna. V nasprotnem primeru bo zdravnik naročil laboratorijsko preiskavo, ki poteka z mikroskopom. Vzorec vzamejo tako, da pritisnejo samolepilni trak na zadnjično odprtino, nato pa prilepijo na objektno stekelce. Če se bo izkazalo, da gre zares za gliste pri otrocih, bo zdravnik predpisal zdravilo antelminitik, se pravi zdravilo proti črevesnim zajedavcem. Zdravilo je na voljo tako v obliki tablet kot tudi sirupa, zato ga lahko uporabite tudi pri majhnih otrocih. V primeru, da zdravnik potrdi okužbo z glistami, se mora zdraviti cela družina, saj bo na takšen način okužba veliko hitreje odpravljena. Kadar gre za gliste pri otrocih, je potrebno upoštevati natančna navodila glede higiene in jemanja zdravil. Prvi odmerek zdravila bo uničil odrasle zajedavce, ne pa samih jajčec, zato je odmerek potrebno čez 14 dni ponoviti. Starši so dolžni obvestiti tudi vrtec ali šolo, saj bodo tako dodatno pripomogli k preprečitvi širjenja okužbe. Najbrž ni potrebno posebej pisati, da okužen otrok ne sodi v vrtec ali šolo, zato naj ostane doma.

Naravne rešitve, ki zmanjšajo tveganje za gliste pri otrocih Napisali smo že, da gliste zahtevajo uživanje predpisanega zdravila, vseeno pa si lahko pomagate tudi z določenimi naravnimi pripravki. Le-te lahko uporabljate tudi v preventivne namene. Kadar gre za gliste pri otrocih, imate na voljo več naravnih rešitev. Na prvem mestu naj omenimo pripravek iz papaje. Papaja vsebuje encim, ki prebavlja beljakovine, tako prebavi tudi gliste, pri tem pa ne poškoduje črevesja. V času zdravljenja naj bo hrana revna z beljakovinami, zato da bo encim prednostno razgrajeval prav gliste. Gliste pri otrocih uspešno premagujejo tudi različne oblike česna. Surovi česen vsebuje aminokisline, ki vsebujejo žveplo, in so zelo učinkovite pri uničevanju glist. Česen lahko pripravite v obliki mlečnega napitka. V 1 dcl mleka primešajte dva sveža in dobro pretlačena česnova stroka. Česen v mleku lahko tudi nekoliko prekuhate. Ne smete pozabiti niti na korenje. Otrok naj uživa svež korenčkov sok. Kot najbrž že veste, je korenje bogato z vitaminom A, ki poskrbi za krepkejši imunski sistem in telesu pomaga, da se znebi zajedavcev. Otrok naj korenje zaužije na tešče. Gliste pri otrocih lahko preprečite tudi s kokosom in kokosovim oljem. Otroku pri zajtrku vedno dodajte nekaj kokosa, saj bo koristen tudi v primeru, da otrok gliste že ima. Kokos bo poskrbel za okrepljen imunski sistem in zmanjšal možnost, da bi do okužbe ponovno prišlo. Pripravila: Monika M.

Vas muči zaprtost?

Zaprtost pomeni zelo redko izločanje manjših količin blata. Ponavadi ga spremlja mučno napenjanje in trdo, izsušeno blato, čemur pravimo zapeka.

Zaprtost je prav gotovo bolezen razvitih dežel, ki pogosteje prizadene ženske, problem pa ima tudi več kot polovica starejših ljudi. Med ljudmi je torej zelo pogosta težava, ki lahko žal povzroči tudi resne zaplete. Če pri zdravih ljudeh pride do akutnega ali nenadno nastalega zaprtja, je to lahko znak resne bolezni, zato bo potreben obisk zdravnika. Ljudje smo si med seboj različni, zato tudi iztrebljamo zelo različno. Nekateri ljudje lahko gredo na veliko potrebo tudi do trikrat na dan, spet drugi pa le trikrat na teden. Vse to je povsem normalno. Pozorni bodite v primeru, ko se bistveno spremeni pogostost iztrebljanja in

količina blata. Zaprtost povzroči, da se na črevesnih stenah pričnejo nalagati strupene obloge starega blata. Le-te oslabijo steno prebavil, tako da postane prepustna in v kri sprošča škodljive snovi. Poleg tega so obloge starega blata več kot odlično gojišče za številne nezdrave bakterije. Različni strupi v črevesju pa so glavni povzročitelji različnih bolezni našega časa. Med drugim povzročajo glavobole, težave s sklepi, utrujenost, probleme s kožo, črevesne pline, razdražljivost in alergije. Najpogostejša oblika zaprtosti je habitualna zaprtost, pri kateri pride do motenj v iztrebljanju brez očitnih vzrokov oziroma znakov bolezni. Kateri so vzroki za zaprtost? •

• • •

črevesja. Ne pozabimo na kronične vnetne bolezni, kamor sodi predvsem Chronova bolezen. • Svoje lahko k zaprtosti prispevajo tudi hemoroidi. • Spregledati ne gre niti tumorjev v črevesju ali v zadnjiku, ki ožijo prehod skozi črevesje. Omenimo naj še to, da se zaprtost zelo pogosto pojavi tudi zaradi spremembe okolja, na primer takrat, ko smo na potovanju. Odsvetujemo vam tudi zadrževanje velike potrebe, saj lahko ta slaba navada prav tako povzroči neprijetno zaprtost. Na ta pojav vpliva tudi jemanje nekaterih zdravil ter seveda starost – čim starejši je človek, bolj ima upočasnjeno gibanje črevesja. Na prvem mestu naj omenimo hrano, ki Kako si lahko pomagate? vsebuje premalo prehranskih vlaknin in Pijte dovolj tekočine drugih sestavin, ki povečajo volumen blata Zasušeno blato je najprej potrebno zmehčati, in omogočajo lažje iztrebljanje. zato vam svetujemo, da posežete po tekočinah Zaprtost ima svoj vzrok lahko tudi v in pijete. oslabljenih trebušnih mišicah ter v tem, da Uživajte primerno hrano ste premalo telesno aktivni. Potem so tu še motnje v delovanju črevesja. Zaprtost lahko premagate tako, da posežete po Vzrok je lahko tudi sindrom razdražljivega živilih, ki so bogata s prehranskimi vlakninami. Le-te v črevesju nabreknejo in oblikujejo maso vlažnega blata. Prehranske vlaknine so ogljikovi hidrati, ki se v prebavilih ne presnavljajo in ne vsrkajo. Ostanejo v črevesju in vežejo vodo ter tako omogočajo mehkejše iztrebljanje. Zato vam priporočamo veliko sveže, posušene in kuhane zelenjave ter sadja, otrobe in semena. Poženejo še suhe slive, nekaterim pomagata kivi in kaki. Pomagate si lahko tudi s probiotiki. Mehčala blata Najbolj pogosto uporabljeno mehčalo blata je zagotovo Donat. To je voda, ki je bogata z magnezijem. Svetujemo vam, da ga pijete mlačnega, brez mehurčkov. V uporabi so tudi različni sirupi, ki jih je potrebno redno uživati. Žal trdih kep blata mehčala ne morejo izločiti. Potem so tu še različne maslene ali glicerinske svečke. Močna odvajala Za zaprtost so primerna tudi odvajala, ki so lahko v obliki odvajalnega čaja, svečk ali tablet. Leta dražijo črevesno sluznico ali pa spodbudijo delovanje črevesa. Vendar nikakor niso primerna •

za trajno uporabo. Klistiranje Pri klistiranju izperete črevo z mlačno vodo. Če imate leno črevo, je postopek klistiranja potrebno opraviti vsakih 10 do 14 dni. Poleg tega morate v primeru, da vas muči zaprtost, poskrbeti tudi za dovolj gibanja, za lažje iztrebljanje pa si okrepite trebušne mišice. Poskusite lahko tudi z masiranjem trebuha v smeri urnega kazalca. Nikoli ne zadržujte blata, poskusite vzpostaviti tudi rutino obiskovanja stranišča (vsak dan ob istem času). Zaprtost in odvajala Poznamo več vrst odvajal, ki jih lahko kupite v lekarni. Osmozna odvajala potegnejo vodo in elektrolite iz črevesne stene v črevo, zato se poveča volumen blata, blato se tudi zmehča. Kontaktna odvajala dražijo steno črevesja in pospešijo njegovo peristaltiko, poleg tega se blato tudi zmehča. Potem poznamo še odvajala, ki povečujejo prostornino blata tako, da nase vežejo vodo. Raztezajo črevesno steno in spodbujajo peristaltiko, hkrati pa mehčajo blato. Pri teh odvajalih je potrebno popiti veliko vode. Še nekaj živil, ki povzročajo zaprtost To so čokolada, črni čaj, močnate jedi, banane, beli kruh in industrijsko predelana živila. Priporočamo vam, da se v primeru, da vas muči zaprtost, raje izognete. Kdaj morate nujno obiskati zdravnika? To storite v primeru, da vas tudi po iztrebljanju spremlja občutek neizpraznjenosti in/ali če se pojavijo krvavitve. To jo pogosto posledica raka danke. Zdravnika obiščite tudi takrat, ko se z zaprtostjo borite že dalj časa ali če je prišlo do nenadnega akutnega zaprtja. Proti zaprtosti s pritiskom na akupresurno točko? Ta akupresurna točka leži točno na polovici med sramno kostjo in popokom. Če boste nanjo močno pritisnili z dvema prstoma in držali eno minuto, boste kmalu začutili potrebo po odvajanju. Ta točka namreč stimulira delovanje črevesa. Preizkusite! Pripravila: Monika M.


ŠPORT

21

V krškem nogometu je vroče

V nogometno šoli (NŠ) opozarjajo, da se vodstvo kluba steguje po njihovih finančnih sredstvih. KRŠKO – »V Nogometni šoli NK Krško smo zaskrbljeni nad trenutnimi razmerami v NK Krško, saj vodstvo NK zanima predvsem vodenje članske ekipe. Ta je rezultatsko na dnu lestvice PLTS in je finančno izčrpala klub. Nogometna šola NK Krško, ki je finančno in pogodbeno neodvisna in posluje pozitivno, rezultatsko pa sodi med vodilne nogometne šole v državi, ne bo dopustila, da se njene finance enostransko prevzemajo za potrebe saniranja dolga in financiranje članskega nogometa. Upravni odbor NK Krško je na zadnjem sestanku pred skupščino izglasoval 31 novih članov in si na ta način na skupščini zagotovil udobno večino. V Nogometni šoli opozarjamo, da gre za nelegalno potezo vodstva, ki želi še naprej enostransko voditi klub in obenem novoizvoljene člane pozivamo, da glasujejo odgovorno in v skladu z dejstvi, ki smo jih zato predstavili v medijih,« opozarjajo v Nogometni šoli NK Krško, kjer so zgroženi nad delovanjem vodstva kluba in finančno situacijo, v kateri se je klub znašel. Minuli petek je v Krškem potekala tudi izredna skupščina, po kateri so se oglasili v nogometni šoli, kjer so opozorili na številne nepravilnosti! Obvestilo NŠ NK Krško objavljamo v celoti. »Na izredni skupščini Nogometnega kluba Krško si je v petek, 25. 1. 2019, vodstvo NK Krško zagotovilo večino in potrdilo zaupnico ekipi predsednika Zorana Omerzuja. Člani Nogometne šole NK Krško, ki smo obenem tudi člani NK Krško, ne priznavamo legitimnosti izredne skupščine zaradi številnih proceduralnih pomanjkljivosti, o katerih pišemo v nadaljevanju. Zato so člani upravnega odbora Nogometne šole, trenerji, nogometaši in ostali somišljeniki protestno zapustili skupščino pred glasovanjem o zaupnici. Vodstvo NK Krško ni odgovorilo na naš predlog Vodstvo NŠ NK Krško je dan pred izredno skupščino, 24. 1. 2019, še enkrat ponudilo roko sprave in direktorju NK Krško Jožetu Slivšku predstavilo naš predlog novega vodstva UO NK Krško, po katerem bi dva člana UO imenovalo trenutno vodstvo NK Krško. Pri tem je bil predlog

novega vodstva samo začasna rešitev, saj smo se v NŠ NK Krško zavzemali, da bi morebitno izglasovano novo vodstvo v letu dni izvedlo kandidacijski postopek za nove člane UO in predsednika transparentno in po postopku, kot ga predvideva statut kluba. Vodstvo NK Krško na naš predlog ni odgovorilo. Po našem dodatnem poizvedovanju na dan izredne skupščine pa je postalo jasno, da vodstvo NK Krško pred izredno skupščino ni pripravljeno na iskanje dogovora o sodelovanju z NŠ NK Krško. Nezakonita volilna pravica novih 31 članov V NŠ NK Krško nas žalosti, da se je vodstvo NK Krško namesto, da bodisi pokaže pripravljenost na iskanje dogovora o sodelovanju z NŠ NK Krško bodisi obstoječim članom NK Krško ponudi boljši predlog za prihodnost krškega nogometa od našega, odločilo zmagati s pomočjo 31 novih članov, ki so bili sprejeti nezakonito na dan sklica izredne skupščine (4. 1. 2019): - vodstvo upravnega odbora pred glasovanjem o 31 novih članih-izjemah kljub zahtevi nekaterih članov upravnega odbora ni niti prebral vseh imen kandidatov za nove člane-izjeme; - upravni odbor ni utemeljil, zakaj si 31 kandidatov zasluži status člana-izjeme, ki volilno pravico dobi takoj, in ne šele po treh letih članstva, kot to določa Statut in dodatna določila kluba; - NK Krško je iz seznama članov brez utemeljitev ali opozoril zbrisal štiri trenerje NŠ NK Krško, ki so

Veliko priznanje za Gače

Pogovarjali smo se z Urbanom Kupcem iz Šole snežnih športov Gače.

GAČE – Zima je tu, veselo in prijetno je na Gačah, ki so gostile festival SnowKidz. Dolenjsko-belokranjsko smučišče je edino v Sloveniji, ki ji je mednarodna smučarska zveza FIS zaupala organizacijo tovrstnega dogodka. Dogodek na Gačah je bil namenjen predvsem otrokom, vseh starostnih skupin. Potekal je na smučišču Gače, 19. in 20. januarja letos. Pogovarjali smo se z Urbanom Kupcem iz Šole snežnih športov Gače. Kako vam je uspelo priti do tega, da vam je FIS zaupal tako organizacijo? »Kot smučarski navdušenec vem, da je smučanje zagotovo najlepši šport, zato smo skupaj s svojimi sodelavci, Smučarskim društvom Gače in Šolo snežnih športov Gače, želeli približati brezplačno smučanje vsem otrokom na Dolenjskem in Beli krajini. Glede na to, da je Šola smučanja Gače po stažu mlada šola in za sabo še nima močnega finančnega kapitala pokroviteljev, da bi lahko brezplačno smučanje približali vsem otrokom, smo iskali alternativo, kako izpeljat vsaj en dan brezplačnega učenja smučanja za vse otroke. To nam je uspelo z organizacijo Mednarodna smučarska zveza (FIS) in tako omogočili dva dni brezplačnega učenja smučanja.« In nadaljuje: »Prvi uradni pogovor z organizacijo FIS smo imeli 8. novembra 2018, nato pa smo se na dnevni ravni dogovarjali, kako in na kakšen način izpeljati festival SnowKidz Gače. 4. januarja 2019 zvečer smo prejeli pozitivni odgovor s strani FIS, da bo dogodek tudi finančno podprl. Tako smo dobili edini smučarski festival v Sloveniji, na kar smo ponosni v Smučarskemu društvu Gače in Šoli snežnih športov Gače. Kot bivši smučarski

tekmovalec, dolgoletni smučarski učitelj v Sloveniji in na tujem (Švica, Avstralija, Francija in Avstriji) in kot vodja Šole snežnih športov Gače imam s podobnimi dogodki nekaj izkušenj, saj jih organizirajo tudi vsa ostala smučišča po svetu.« S čim ste prepričali FIS? »Tukaj sva s prof. Urošem Martinškom oblikovala vsebinski program dela, kot je ustaljena praksa v tujini in veliko sodelovala na dnevni bazi, se pogovarjala, na kakšen način lahko prepričamo organizacijo FIS, in na koncu uspela, za kar se mu res iz srca zahvaljujem. Tudi krovna organizacija ZUTS (Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije) nam je stala ob strani. In to je FIS prepoznala kot odlično priložnost približati smučanje mladim, kar je glavni namen.« Kaj pomeni tak dogodek in tako zaupanje FIS za vaše smučišče? »Verjamemo, da je tak dogodek v organizaciji FIS tako promocija za Smučišče Gače kot za Smučarsko društvo Gače in Šolo snežnih športov Gače. Dogodek SnowKidz Festival Gače je edini tak dogodek v Sloveniji, ki otrokom brezplačno omogoča učenje smučanja pod vodstvom strokovnih učiteljev smučanja, na kar smo res zelo ponosni. Za Smučarsko društvo Gače in Šolo snežnih športov Gače je to priznanje, da smo na pravi poti skupaj v sodelovanju s Smučarskim centrom Gače. V upanju, da bo postal dogodek širše prepoznaven tudi pri drugih ljubiteljih in podpornikih smučanja, nam zaupanje FIS daje priznanje in nalogo, da s trdim delom in predanostjo še naprej in obsežneje omogočamo otrokom učenje smučanja. Ob tej priliki se želim zahvaliti prof. Urošu Martinšku, vodji Združenja šol smučanja Slovenije, ki nam je z nasveti in idejami pomagal pri pogovorih z organizacijo FIS in njihovimi predstavniki (Andrew Cholinski), da je zaupal Smučarskemu društvu Gače in Šoli snežnih športov Gače organizacijo festivala SnowKidz Gače. Seveda takega dogodka ne bi mogli izpeljati, če nam direktor Smučarskega centra Gače g. Borut Koprivnik ne bi priskočil na pomoč, tako pri zagotavljanju dodatnega poligona za začetnike, kot pri brezplačnih smučarskih vozovnicah za otroke, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.« Pripravil: Nadlani.si

sodelovali na zadnjih skupščinah kluba. Ne transparentno dodeljevanje volilne pravice novim članom NK Krško na dan sklica izredne skupščine z namenom pridobiti volilno zmago na izredni skupščini, je žal odraz demokratičnosti krškega nogometa. Člani Nogometne šole NK Krško, ki smo obenem tudi člani NK Krško, zato ne priznavamo legitimnosti izredne skupščine. Zato smo na izredni skupščini vložili pritožbo na volilno pravico novih 31 članov-izjem, žal neuspešno. Posledično so člani upravnega odbora Nogometne šole, trenerji, nogometaši in ostali somišljeniki izredno skupščino protestno zapustili pred glasovanjem o zaupnici. Mi smo veseli in pozdravljamo vseh 31 novih članov NK Krško - tiste, ki si status člana-izjeme zaslužijo, in številne med njimi, ki želijo, kot so dejali v vodstvu NK Krško, pomagati klubu kot prostovoljci. Ampak prostovoljci so tudi starši, ki že leta vsak dan podpirajo krški nogomet in vozijo svoje otroke na treninge, pa nimajo volilne pravice. Trenerji bomo nadaljevali naše vzgojno delo z otroki in mladino Predsednika NK Krško Zorana Omerzuja, direktorja Jožeta Slivška in športnega direktorja

Antonija Brdika pozivamo, da spoštujejo izjave, ki so jih staršem podali na javni tribuni 22. 1. 2019, da so zadovoljni z delom trenerjev NŠ Krško in vodje Mladinske šole NK Krško Roka Zorka ter da si želijo, da trenerska ekipa nadaljuje z delom v NŠ NK Krško. Ker čutimo odgovornost do otrok in staršev, bomo še naprej delali na igriščih Stadiona Matija Gubca v dobro krškega in posavskega nogometa. To pa bomo počeli toliko dolgo, dokler bo spoštovana Pogodba o sodelovanju med NK Krško in NŠ NK Krško. Veseli nas, da so nam podporo izrazili tudi starši, nekateri vidni predstavniki posavskega športa, dolgoletni partnerji iz gospodarstva in vodilni v posavskih srednješolskih izobraževalnih ustanovah. Kljub nekaterim drugačnim pogledom na vodenje krškega nogometa v NŠ NK Krško želimo vodstvu NK Krško, da bo našo skupno člansko ekipo ohranilo v prvi slovenski ligi, pri tem ponudilo čim več priložnosti mladim igralcem vzgojenim v domači Nogometni šoli in pri svojem delu začelo upoštevati v Sloveniji ter v tujini cenjeno strokovno znanje trenerskega kadra NŠ NK Krško,« so še dodali v Nogometni šoli. Pripravil: Nadlani.si

Bi želeli zase izbrati najboljšega

LEPOTNEGA KIRURGA?

BON ZA 100€ 11 KIRURGOV V SLO in HR POPOLNOMA VARNO BREZ BOLEČIN KOREKCIJA PRSI

KOREKCIJA NOSU LIPOSUKCIJA

Doktor 1A je zdravstvena agencija, katera ocenjuje zadovoljstvo pacientov v zdravstvu na osnovi anketiranja pacientov, ki so poseg že opravili. Povpraševalce obveščamo o zadovoljstvu pacientov pri zdravnikih oz. ponudnikih s katerimi sodelujemo. Stranke, katere opravijo poseg preko Doktor 1A lahko prejmejo 50€ povračila ali pa povrnjene stroške pregleda. Velja le ob izpolnitvi obrazca o zadovoljstvu pacienta po posegu.

Prisluhnite Jožetu Okornu

Delo je napisal naš novinarski kolega Igor Vidmar, govori pa o tem, kako se je Okornu pri 20. letih življenje krepko spremenilo. Knjiga je izšla lani, ko je Okoren slavil 70 let.

TREBNJE – V Knjižnici Trebnje ne manjka zanimivih dogodkov. Tako smo opazili, da

bo še posebej zanimivo 4. februarja ob 19. uri, ko bo v goste prišel domačin legenda slovenskega parašporta Jože Okoren, dolgoletni predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter prvi Slovenec z kolajno s paraolimpijskih iger. Ob tej priložnosti bo predstavil tudi knjigo Dvajset nageljnov in voziček. Delo je napisal naš novinarski kolega Igor Vidmar, govori pa o tem, kako se je Okornu pri 20. letih življenje krepko spremenilo. Knjiga je izšla lani, ko je Okoren slavil 70 let. Pripravil: Nadlani.si


22

RAZVEDRILO

3K

KDOR MOČNO PRIOČESNA PRETIRAVA LEČA V KAKŠNEM POČETJU

STROKOVNJAK ZA ETIKO

SLOVENSKI LUTKAR SIMONČIČ

Povsod z vami

OTAR TRAGIČEN TAKTAKIŠVILI DOGODEK

ITALIJANSKI PRISTANIŠKO SLIKAR MESTO (JACOPO) KARIJCEV

SKRAJŠANA OBLIKA IMENA ROZALIJA

DEL, LOČEN OD CELOTE MAJHNA MORSKA RIBA

PREROŠKO ZNAMENJE UNIČENJE, PROPAD (EKSPR.) ODTOK PLANINSKEGA POLJA

NIZOZEMSKI POMORŠČAK TASMAN

SLADKA ŽGANA PIJAČA

UMET. DAR (EKSPR.) NAŠA IN TUJA ČRKA DIAPOZITIV PODSTREŠJE ITALIJANSKI (ŠTAJER.) SLIKAR DA VINCI

ALJAŽ JOVANOVIĆ SRD

PRIPOMOČEK ZA TALJENJE

PRIMES NAFTNIH DERIVATOV

KANADSKA VOHUNSKA TV-SERIJA

CARMEN ELECTRA KLEMEN JANEŽIČ

Ð

&

STAROEGIPČANSKI BOG PAPIGA NEMŠKO OBBALTIŠKO MESTO STENSKA OBLOGA

FIGURA, PODOBA

IGRAČA, KI PREDSTAVLJA DEKLICO (STAR.)

GOROVJE V SREDNJI GRČIJI

SOFOKLEJEVA TRAGEDIJA ŠPANSKI SPOLNIK

-

LATINSKI VEZNIK LETOPIS

KONEC MOLITVE NEKDANJI POLJSKI KONJENIK

POZDRAV PRI SLOVESU (POG.)

JUŽNOAM. JEZERO (ORIG.)

PRAŠIČEK IZ RISANKE OTOK V KVARNERJU NAJDALJŠA FRANCOSKA REKA POLJSKA CVETLICA

VITKOST, SUHOST (EKSPR.)

SEVERNOAMERIŠKO INDIJANSKO PLEME AMATER

ODDAJTE BREZPLAČNI MALI OGLAS Male oglase lahko oddate na spletni strani www.nadlani.si (v rubriki mali oglasi) ali preko elektronske pošte na: oglasi@nadlani.si s pripisom MALI OGLAS.

PREBIVALEC ALBANIJE V STRUGI TEKOČA VODA DRŽAVA V ZAHODNI AFRIKI RALPH LAUREN

NAGRAJENCI DECEMBRSKE KRIŽANKE: Viljem Zupan, Kladje pri Krmelju 3, 8297 ŠENTJANŽ Silva Marinčič, Dolenje Kamenje 6a, 8000 NOVO MESTO Matej Sladič, Seidlova 20, 8000 NOVO MESTO

IZKORIŠČEVALEC (EKSPR.)

KNJIŽEVNIK

KROŽNIK OVALNE OBLIKE

TOAST

NATRIJ

MAJHNA KOKLJA

Največji izbor sestavljenih sudokujev v Sloveniji

NAGRADNA KRIŽANKA JANUAR 2019 Rešitev oz. geslo nagradne križanke pošljite do 15 2. 2019 na naslov: Na dlani, Gubčeva cesta 35 a, 8210 Trebnje, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA JANUAR 2019 Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki. NAGRADA: 1xFen pričeska, 1×moško striženje in 1×otroško striženje v frizerskem salonu Figaro v Sevnici.

• Pri prenovi stanovanja smo mi pravi naslov za vas 041 623 775 • Idealen prostor za zaključene družbe, martinovanje, silvestrovanje 031 652 429 • Prodaja jabolk za ozimnico ,prodaja soka, bio jabolčni kis, prodam večjo količino fižola 051 770 290 • Nudim storitve čiščenja stanovanjskih in poslovnih prostorov. Po potrebi nudim pomoč na domu. Pridem na vse relacije, ki jih pokriva časopis NaDlani. Telefon: 040 645 174 • Prodam vino bizeljsko mešano belo in rdeče. Cena za liter belega ali rdečega je 0,90 eur. Telefon 040-630-610 Lahko ga tudi dostavim do Ljubljane. • Prodam jedrca orehov – letošnja. Cena za kg 10€. Dostava možna v Sevnico, Krško. Informacije na telefon 051661350

kamorkoli po vaši želji, ugodno, 031 761 565. stroj prodamo: Xerox DocuColor 252, odlično ohranjen vreden ogleda, redno servisiran preko Panna d.o.o. pogodbe: 070-833-833 • Prodamo primorsko vino cabarnet savignon, chardonnay, beli pinot, merlot od 1,50 do 1,70€ liter. Nad 50 l možna dostava. 031 318 230 • Kupim gozd 031 657 193 • Nudimo vam kakovostne trsne cepljenke za pridelavo grozdja (cviček, bela in sortna vina, različno namizno grozdje in eko pridelavo) 031 248 402 ali 031 202 166 • Na voljo 4 nove hiše v Trebnjem v naselju Primštal, pokličite 031 201 000 • Sončna energija je zastonj – ugodna ponudba sončnih elektrarn in kolektorjev 041 623 775 • Ruski energoterapevt Maksim Osipov prihaja v Terme čatež od 11.2.-17.2.2019, za rezervacijo termina pokličite 051 313 868 • Vabljeni na informativne dneve v izobraževalne programe GRM NOVO MESTO. • Univerza v Novem mestu vabi na informativne dneve v izobraževalne programe na Fakulteto za Informatiko, Fakulteto za poslovne in upravne vede, Fakulteto za zdravstvene vede in na Fakulteto za strojništvo. • ČISTIMO ZALOGEodprodaja kuhinjskih eksponatov, KUHINJE do -80% ugodneje . Pokličite 051 335 133 ali obiščite Raj Trebnje. • Montažni ograjni sistemi NOVOFORM največ ograje za pravo ceno 040 854 352 • Izkoristite 10% otvoritveni popust v Frizerstvi AS Sijaj v Prelesju. Naročite se na 041 270 391 • Profesionalno čistilo za kavne aparate na kapsule Caffenu. 041 682 474 • Bivalni vikend z vinogradom in sadovnjakom zamenjam ta stanovanje v okolici Ljubljane ali na obali 040741086

• Tiskarski

www.trik.si

Mali oglasi • Neodvisni servis za AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, ŠKODA. Za svoj termin pokličite 031 661 492 ali 031 870 800. • Gradite, potrebujete beton hitro in ugodno? Pokličite: 031 644 300 • Nimate kapitala? Nudimo odprtje podjetja, 070 444 222. • Zunanje oglaševanje na jumbo panojih že za 50€/mesec 070 899 899 • Efekt oglaševanja 100% zagotovljen, ne odlašajte, pokličite 070 899 899 • Brezplačni test sluha: 059 044 058 • Ugodno na voljo vse vrste zavarovanj, 040 640 171. • Poskrbite za sanacijo svojega dimnika še pred novo kurilno sezono 051 358 189.

Mali oglasi • Obiščite ali pokličite avtohišo Berus, imajo zanesljiv avto za vas: 07 371 98 00 • Najboljša okna in vrata v mestu 070 470 560 • Najboljša izbira za nakup avtomobila. Svetujejo vam prijazni in usposobljeni strokovnjaki. 07 37 37 660 • Renault Scenic že čaka na vas. Pokličite in se prepričajte o najugodnejši ponudbo! 07 391 81 14 • Največja izbira zimskih pnevmatik ta hip. 031 204 333 • Prodaja sekancev in hlodovine 041 755 578. • Okulistični pregledi, operacije oči, optika VSE NA ENEM MESTU 041 389 529 • Dostava betona vedno in povsod 051 655 622 • Opravljamo USLUGO KLANJA živali, vse informacije na 041 730 166 • Hitro in preprosto preverite svoj sluh 07 33 222 66 • Male čistilne naprave 07 30 48 350 • Zaposlimo voznika in upravljalca avtodvigala. Aleš 041 946 608 • PRODAM VINO l.2018 - belo in rdeče – okolica Sevnice – možna dostava. Za ceno pokličite 041 643 972

• Zaposlim monterja za delo na terenu 041 525 263

• Prodam vzidni rostfrei štedilnik na drva,

Hočevar, levi priključek,dim.100x60x80,cena 100€; prodam el. mlin za grozdje s pecljalnikom cena 100€. Tel.031 396 993. • Prodam trosed. 051 626 790 • Ugodno prodam rdeče in belo vino, ter žganje-sadjevec 031 270 989 • PRODAM VINO l.2018- belo in rdeče – okolica Sevnice – možna dostava. Za ceno pokličite 041 643 972 • Prodam VW Passat 1.9 TDI / 131km karavan oprema comfortline,2.lastnik,letnik 2001,332.000 km..za dodatne info poklicite na 051271643 • Prodam kamp prikolico Tabert, 5m, z vso opremo, lahko s pavšalom ali jo postavimo


IZ ŠOLSKIH KLOPI

23

Gasilci na obisku

Eden od učencev se je na koncu lahko oblekel v gasilsko delovno uniformo. Gasilske zveze Sevnice, gospod Janežič. Kompleten ograjni sistem v petih različnih materialih Zanimivo in izčrpno jim je predstavil svoj poklic. PVC, ASA, WPC, Alu in pocinkana pločevina, v devetih Učenci so lahko med drugim prisluhnili pogovoru oblikovanih izvedbah in štirih cenovnih nivojih. preko oddajnika in si ogledali osebno opremo. Draga pri Šentrupertu 38, 8232 Šentrupert Prednosti: brez vzdrževanja, enostavna montaža z Gospod Janežič je potrpežljivo odgovarjal na e-mail: info@novoform.si vijačenjem tudi za »samograditelje«, največ ograje njihova vprašanja. Eden od učencev se je na www.novoform.si za pravo ceno. koncu lahko oblekel v gasilsko delovno uniformo. Učenci in učiteljici Majda Dolenšek ter Ivica Jevševar Kovačević so bili z obiskom zelo zadovoljni in si še želijo spoznavanja zanimivih Tretješolci so se udeležili delavnice z naslovom Ne bodi ovčka na internetu. poklicev. ŠMIHEL – V letošnjem šolskem letu so na šoli Vir in fotografija: Ivica Jevševar posvetili nekaj aktivnosti varni uporabi interneta. SEVNICA – V sredo, 5. 12. 2018, je učence Kovačević, OŠ Sevnica Učenci druge in tretje triade so si ogledali film OPB 3 in OPB 4 obiskal poklicni gasilec, poveljnik Gajin svet. Film pripoveduje o deklici Gaji, ki ima zanimivo življenje in med drugim tudi sestro, ki se je spravila v nevarnost zaradi napačne uporabe Skupaj so si ogledali rokopise zaposlenih, jih primerjali in ugotavljali, komu bi pripadali. Ja, poznalo se je, da dlje kot obiskuješ šolo, več pisav interneta in izdajanja svojih osebnih podatkov. Na šoli je zavod Safe.si - točka osveščanja o prepoznaš. varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, oni. Skupaj so si ogledali rokopise zaposlenih, starše in učitelje, izvedel delavnice v tretjem, jih primerjali in ugotavljali, komu bi pripadali. Ja, šestem in osmem razredu. Tretješolci so se poznalo se je, da dlje kot obiskuješ šolo, več udeležili delavnice z naslovom Ne bodi ovčka spletnem nasilju in ustrahovanju. Upajo, da bodo pisav prepoznaš. na internetu, šestošolci so imeli predavanje otroci varno in previdno uporabljali internet. Vse, kar so raziskovali in zapisali, so razstavili o varovanju zasebnosti in uporabi družabnih Vir in fotografija: Naja Rangus, 7. b na hodniku 1. triletja. K sodelovanju so povabili omrežij, osmošolci pa so bili pri delavnici o OŠ Šmihel tudi starše prvošolcev in mimoidoče, ki so želeli sodelovati ter dodati svoj rokopis; zapisali so: »To je moja pisava. Nihče drug nima take.« In se podpisali. Sprehodite se po njihovem hodniku in si oglejte, kako različni so zapisi. Zahvaljujejo se vsem, ki so sodelovali v tednu MIRNA PEČ – Mirnopeška šola se je v pisanja z roko ter z njimi raziskovali. In vsem, ki se letošnjem šolskem letu pridružila Društvu radi trudijo v hitrem tempu življenja ohranjati pisanje z pišemo z roko. Med 21. in 25. januarjem 2019 so roko. Skupaj so ugotovili, da niti dve pisavi nista obeležili Teden pisanja z roko. Izvedli so različne enaki, vsaka je unikatna in izraz posameznika. Je dejavnosti, povezane s pisanjem; prvošolci so posebna. raziskovali pisave zaposlenih, pokazali, kako se Kot pravi Tone Pavček: »Vsak človek je zase svet, podpišejo ter k sodelovanju povabili devetošolce. čuden, svetal in lep, kot zvezda na nebu ...«

Varno na internetu

Teden pisanja z roko 2019

Le-ti so jim prebrali pravljico, poslušali njihovo branje, nato pa jim pokazali, kako se podpišejo

Obdaril jih je Božiček

Vir in fotografija: Razredničarki 1. Izpolnil je njihove želje in jih obdaril z žogami, baloni, elastiko, s katerimi razreda Osnovna šola Toneta Pavčka bodo igre še bolj zanimive in zabavne.

Briljantina prihaja v Krško!

Ustvarjamo brezskrben nasmeh.

SEVNICA – Zadnji dan pouka pred božičnonovoletnimi počitnicami je bil za učence podaljšanega bivanja čaroben. Učiteljice so jih presenetile z darili, ki jih je pripravil Božiček. Izpolnil je njihove želje in jih obdaril z žogami, baloni, elastiko, s katerimi bodo igre še bolj zanimive in zabavne. Ni pozabil niti na pripomočke za ustvarjanje, kot da bi vedel, da radi ustvarjajo. Božičku so za njegova darila zelo hvaležni. Upajo, da jih bo razveselil tudi s snegom, da bo zimska pravljica popolna. Vir: Ivica Jevševar Kovačević in učenci PB OŠ Sevnica

V okviru velike slovenske turneje, prihaja nov slovenski muzikal Briljantina 24. marca tudi v Krško! Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na namišljeni šoli, kjer se mladostniki na poslavljajo od brezskrbnega življenja. Osrednja lika sta neotesan in predrzen fant Danny Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo vzgojeno dekle Sandy. Producent Jurij Franko je pripravil muzikal s podobno kreativno ekipo kot pri muzikalu Mamma Mia!. V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj kot Danny. Ob njih nastopajo še izbranci iz avdicije in velika imena slovenskega filma in gledališča: Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej, Domen Valič, Alenka Tetičkovič in Desa Muck. Vstopnice so že v prodaji! Več o predstavi na: www.briljantina-muzikal.si Do konca januarja velja predprodajni popust -10% na cene vstopnic!

oglas 65 x 84 na dalani.indd 1

08/01/19 08:03

www.odpripodjetje.si ZOBNA PROTETIKA

IMPLANTATI

ORALNA KIRURGIJA

ESTETSKO ZOBOZDRAVTVO

ORTODONTIJA

ZDRAVLJENJE ZOB

PARADONTOLOGIJA RENTGENSKO SLIKANJE ZOB

ze za 373 eur v

USTNA HIGIENA

NE potrebujete 7.500 eur ustanovnega kapitala

KRŠKO

Kolodvorska ulica 7a

LJUBLJANA

Ob studencu 9

MARIBOR Mlinska ulica 26

telefon: 070 444 222

info@odpripodjetje.si


24

ZADNJA STRAN

Novi

KADJAR SUV Renault že za

16.490 €* Paket zimskih pnevmatik** *Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €. Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. renault.si

Renault priporoča

07 391 81 14 Obrtniška ulica 4, 8210 TREBNJE

Podjetje z več kot 30 letno tradicijo!

Opremljeni smo z najmodernejšim strojem za premontažo pnevmatik.

Nudimo vam široko izbiro pnevmatik in platišč znamk svetovnega formata.

Zagotovimo vam natančno in precizno avtooptiko že v nekaj minutah.

S hibridno tehnologijo vam zagotovimo pranje vozila najvišje kakovosti.

NUDIMO NAJVEČJO IZBIRO Specialisti za uvoz vozil po naročilu.

Informacije:

041 252 254

Oglejte si našo ponudbo rabljenih vozil na Avto.net/VBvozila/. PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL v Trebnjem.

www.pocenigume.net

www.vulkanizerstvo.si

Profile for NaDlani.si

Nadlani JANUAR 2019  

Nadlani JANUAR 2019  

Profile for nadlani
Advertisement