Ötzi Peak 3251m @ Design La Repubblica 28/10/20

Page 1


-36

De..,ign Architetlure Auunap,oponelnr.lO-AMNOde,e,gneti dlt/l.,d'Mt♦tto°""9oGt....... tPKdi• MCkitededc.Ml.ibagno f,riy.ilnotN dell. cohdone di K<M&Ori. tdMt♦ l'IOtllOioperl�0ft'\t�P«91i.ttrl ""°9hl'CMa.c.M.a. -Moduleritl,dinaimaffloe

Acce:s.tOri -•«>lof1c1Franky

-chi• sedute per II bagno

nv,o,,•

\1ercokdi.28Gttobtt20'20 .........

moWMnto tonO .. UfMlWlil� che ho <OftwdttMOper I �lO•, feit<Clnl• G,wd,,�lnf•ttilbe,gno cont...-.pol'aft.-o<otMvn�dliconfini ..,.ni� ... wtf\Wlrioftelc6 9'.cl di liberti. di etptKlolOM'•

......... )lacokd\.28ottobtt2020 Puriflutori d'ario

Un velod»imo kller cl wne<17

t Flow A3 cl Electrolux

_...._.........._.......

_,.. 37

Design Architetlure

lA�WflPC'Mclttn<orr.,..9'..-, pe,,eOta.tglllotMte.,dwto Mtr.,..CN ,�.a•n.emodelericKll♦uwepu

lo11etMnteWlwna�dai b.tterl.fuml cl coth,OOIOt.laN♦p,l'fll(oioM,tw.a.rh.b1UIO

�diS.,.� CotJ(lec.trohn.i..nc..­ flow AJ, I �tore <htP,OtMU♦d �fino .. 99,99perciMtodiibMt..-i nocM♦CTffUNbin••ef�econtrole pwt,c.•qu,MtrovolteJ)IUvelocec:Mahrf p,odott,tr•dwoNi.

■ rom.� lAl,'idc�tt0n lowet"rN•.u� Ml"Otph,tnc World tn

,_.,...,...

Gli avamposti dovel'uomo pedina la natura

,ro;ec, Sl\do Ah.e28 me11\e1nrNttonldl •oila • lrMII:•• 1"-tt•• wlticorMYff\Zap,Kllfic.. b'♦�ed�¥1b

L"ossen·atorio per cetacci a forma di balena. la torre per "simonizzarsi" con gli elefanti... co i nel mondo si ccrca una comprcn ione razionale ed emoti,'3 con l'ambiemc e i suoi abitami

ondi dJ rulerb �C:ltbr:.rd'lilctt.. D. Aspirmoftl, Molopic. ldulill. twu.omoddblo flNU� ;Ii Jwi di rlUHOl'\.I c crilUlli. Pri.u J)ttll(k\"'2n0 I tntll . In Cli >lri. dd d- m<Un..d di t,. ienne-1..ouis Boultt.o"'5 dri � mt,# aaos:lDli cblt'xaovnt lmb• cntn Aft�ty. Chi lo fcSlittt. C prckmtt � MIC)ftlfflO. dioc di CACrC un ¥Chtldlo chc ,'Cdc ndJ".architctlunun""\"ua5o•ndft.t. turo c ,opntt-10 ln qud mondi -.iici,,.purd,­ reb lCM!OnC c.ot.va. ti fanno bd'· re cli Mali JU\IU.wai ooo,ui «ono­ mo. a r�uo �chc Knll>tt piU spo­ so MIChc hirduldh,1 n bib c fbub adc �-dktto � quui rMN1 Ii pol� nnlSEUR'. ui tempi diMOf)\ "' d.flCJpnto.:aahficiooa ii plll1loetd:umti,-o.�po-q� ck,;aun(dno�r<kc;anGl-­ lc J)MbLO cb Antuul1ty. � ii p»'CftlC$1.tdlo di1'111e Wh.di Dor-

N

GpntifftafVII The�.ln'IUSC!O os.serv.iorocfildu(o• beltnechtlo$tudodi Mchittttur•�Oorte �SUl,::Wog,ett«do � Andenes. JOO kl'l'l•nord dducob�eMUCo (ortM9Nprew.tc2022

tc lLffldnlp. Sob CK ii •UOl'·o mu 5COchc loarudtodi Mdlldtwa<b­ Mk: SU J)n)tOctu.ndo .lei Andcncs, 300km;a nordddOl'CIOlc>pobrc.U..

co.ndl022Ari rn.ll. £ Nii •n• � per anisc..vc k �­ conun ldtoC11rYOncopcrto<b p6e­ trc Nttn!L unotp,Uk, l.nkmOpri· vo daeolomeGoUonucoddbbalc­ rq,l«bilcpirrt_icp:nimmtiCO'IUIT.II• loridd �uru,.<n0ddtt'b­ tt0.ccon,t:r;andif\Dcfttt;a1>cr1c,-u­ .o cdi.flCIO ,o,1�1conrin.1tnrdcntro·ca�uo-­ n·.thc.111J1 rwx:.quatc Mehaldhttt -- ........ <» che gU dl perf'dtoctmcndmondoomlnlltcx bNhn. AY.lfttJtutbcoal�ope, �qwldi.mmcil lb.i•Ampli dd bcfCl )bUhuJ La Rol chc nd1.I torub •�ia. (b9C>f'Cnt• le ctx-qwi praicntc :n"Tdibc potcn cunt11V di Sint Amoldu:sp;ut: m­ stn.,.dlOC un � 1111 lepodi cxdropninnbtt;ari.lkttcn-sulruo­ lodcD,-lo tcmpi .. .,...., mcntodumtico.Ocon Ipunt.I di vi

r:vapc:bp. un

rter

me u

.lb prh11qbti pa :tmmann: K'Ofd dd tl(Mffl)Pbncb.,comcbpbtbJor, nu �con,:brdaoodi 1bc: 0)-ml. i l gnlbddo OfU21Df'Dk di oh.re IIOrmibmqchc� kiddie 0410 &oni chc � Ardht«U da pochl mcti IQ complcUto nd � ilrrtto di 'l'Lll.hofte ��,�in an.a. c di(- otrrono uru poMZJOnC unia per gwn:lan: ill.Ji ronnllfflll di d,c filUN al WY rq:ionc:cir; ttJ(. frcdi lnoncbDonl VUIIUli.. \�t,U, sul fiotdo UI,� J)tT' J ponlc atmbtt ch �at dd cbncu Etkl:l. ,:U :aw,ri ddb Fotat Town nftn. t('!f'll,OclclCaapAdvcnt'-ftdiCu:sd· rdd KloltcrsSkO\"C.:a sud di Copcm­ gbal. Ancor.1 .n Dilc di J)f'Ogdla:ao­ nc, \'c:jlc \�ani-poi:nt.a C '"'.ntroocio dipcra,ni.�kaopr.tdn';VC tngli.J.lbu'i.cbch"CdcttOOllp,a,chi­ ncctr.ampoini pernpc,p.nio,:5,oa rc.,dto:acnf'JilULMClcpnMpd.llYC rutunli. SubCttt(:a p.) � 6d f,'hucd> lo ddb V.Jil SC1uks. lo ahdo no;a•

ufang PJi,DODfflia in xmio cor­ tcn �cul $1 o:,cic IOU 'l'Cd!U,pctb cob« suJ � �p.no. OEui flca:3251.ra.:a�.J.lkrre­ no tolo na punti strdt.alkatc nc­ � qU)SI auuwntc nctr.ui&. pro6ctb I , tlil:atori sulk dmc irw:­ \'3tc chc:sui00ftdoftoiitq'.rd01 dd'UolDo dd Sim1blA l'uomo dd c.tucd. ,--k.wto tr:a il3300c ii 3IOO a.C_cwebJdoil loro-cu,-i,do,--c:no iihqpl>dd5UO ritrOf�mcn,o. AJ lc:r­ a:unc delbpt'(WU.. un p:r.apcuo n a ,'dro�nd"UOlo�I dalucobth�in u·�

:0,lffllcdia\"\"ClllJ'Ht.K'oOdlc:ca:,. $1\"0 inf.oc• .ctb Bnd; Ob9cn--.ion Tower� Ill T.ubndu.. Ddb prowin,c'b de SUrin. cb loomcrm PrcMludJ C ibngtot l"n:IJ«l Siu di o.LllOIT'l",;alL128mdricrol.lzu L1111�ltonidi�alnn'll;allb lcmo di Ekph.ant \\'ortd, progctto checomJ)f"CIWkun,il�Kw.po­ po&.wo.c b::;ucchecbtcfflP'CCOD nctWIOf\: of MdutoclUtt- N per ,1"� coa gli dd.lt.nt.L un c::ampo�· c,cmpoappcmlermlA)tOl.lftJ� colo. un Of1,c,cWc per dcwtti. u.n

... Alberi in dal,o L�lOOmttn e�.... 2S0metri r c .-uu&. PMtl.MortNdTM Cryu.al�11 .... otto torndR.efflitsQy .. Chongqing._,an.., c�-bet•

·-·

r�.�

◄ O.�.._OtbPNC Iii pat.Ulformll•l2Sl m. diquot.-s..tf.c:o.sul �oaoctva Senlles.iprogettoe di no,,. netwod: of •cht«t\.lre.Vel,,! V-.ewpc,ancsdei� Effdct,\l"lponte <.-c:Nepe,,.,,..,...,e lfiofdodea.otl.t

mmco.ntt&o'"ina:,atr.1·.mc-ntrcll s.:tlr: k::numcntc � .ab in� d"X'CUIIO Jilnntcmo dc:lb tocn-. c mmt.rc sl pttndc ODMJ,l)C'l·olau ddboomWCIW�tr.add'Jin­ ti.��cbe5U.M.:abfor auddbton'cconll'b.asccanchc::a das4)erdett nctrJIIU f semi Ji romu di dta ddral>cro locale di ,\pl­ � Cqwndi :id JIUMCabre bP"C" �&sk::adcll.lbau.rano:achc• coac <bootio I prot,:tb!ti. qwctlo cdlf'kio :art1ficwe � ala tulur.a. b� lorncri alb� c. l':airdllldh1n ana Hn.:alrDffltc !il'OlaoOwocompalo.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.