Page 1

2007


Rozpočet města v roce 2007 Příjmy: Daně z příjmů a z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání veřejných prostranství, ubytovací) Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky za provozování výherních hracích automatů Splátky půjček od obyvatelstva (Fond rozvoje bydlení) Neinvestiční dotace (dotace s kraje, státního rozpočtu, školné od obcí) Příjmy z hospodaření v lese Nakládání z odpadními vodami a kaly Půjčovné v knihovně Vstupné z muzea a galerie Přijaté dary na kulturu Pronájem sokolovny Nájem a vodné z bytů Poplatky z hrobů Komunální služby Místní správa-služby MěÚ Příjmy z úroků CELKEM Dotace na stavbu ČOV + dotace od kraje-oprava silnice Celkem rozpočet: Výdaje: Údržba lesa a platy zaměstnanců Dopravní obslužnost (autobusy) Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Provoz základní a mateřské školy Provoz a knihovny a kontaktního místa sociálních dávek Provoz muzea a galerie Kronika a ostatní záležitosti kultury Provoz sokolovny včetně oprav Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek TJ Mars a dalším zájmovým sdružením Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Provoz hřbitova Komunální služby a územní rozvoj Odvoz komunálního odpadu Skládka u Křižánek-monitoring Péče o vzhled města a veřejnou zeleň Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým Hasiči, včetně provozu budovy Platy a daně zastupitelstva Převody z vlastní hospodářské činnosti Provoz MěÚ a platy zaměstnanců

10 873 003.-Kč 921 816,200 860,574 104.416 270,126 871.786 178.1 307 260,7 155.2 565.30 660.26 000.33 670.300 842.28 118.203 559.288 136.166 915.16 293 982.-Kč 24 445 053.40 739 035,-Kč

244 959,-Kč 202 567.180 790,2 283 312,139 861,43 075.37 438.69 529,65 056,98 000,265 812,338 804,64 637,835 423,538 207,33 443,231 036,43 400,249 920,1 193 288,15 880,3 476 951,-


Ostatní CELKEM Dostavba čistírny odpadních vod Celkem rozpočet:

2 754,10 654 142,-Kč 24 612 522,-Kč 35 266 664,-Kč

Rozpočet skončil značným přebytkem ve výši 5 472 371,-Kč. Tato skutečnost byla zapříčiněna vyšším výnosem daní oproti očekávání (+ 2 milióny korun), dále přiznanou dotací z kraje jako kompenzaci za opravu silnice II. třídy ( +1.509 mil. korun), vyšším výdělkem z lesa (+ 300 tisíc korun), a také tvrdými úspornými opatřeními rozpočtu, kdy se financoval v podstatě jen nejnutnější provoz města a investice byly sníženy na nezbytně nutné minimum. Ta Svratka tak upadá Tak tuhle větu bylo možné slýchávat v poslední době z mnoha stran celkem často. Nutno říct, že v mnohém je to pravda. Lidé nejvíce kritizují skutečnost, že mizí obchody, mnohé zboží už nelze ve Svratce koupit a musí se pro to jezdit jinam, chybí stavební parcely a díky tomu mladí staví domy v okolních obcích, značně ubývá obyvatel, centrum hyzdí mnoho ruin, školka byla přestěhována do školy a budova po školce zůstává už tři roky nevyužitá a chátrá a další a další nářky. Bohužel, nejvíce kritizují mnohdy lidé, kteří sami pro Svratku nedělají nic a neznají často příčiny současného stavu. Mizení obchodů je bohužel v posledních letech časté. Dříve, když nějaký obchod skončil svou činnost, brzy byl na jeho místě jiný. Dnes zůstávají obchodní prostory prázdné. Je to tím, že mnoho lidí radši jede do Hlinska nebo Žďáru n.S., do velkých supermarketů, které v posledních letech vyrostly ve větších městech jako houby po dešti a nabízejí různé „akční slevy“ na vybrané druhy zboží a mají také větší výběr zboží. Navíc letáky s jejich nabídkami, chodí domů do schránek. Bohužel, do větších měst musíme častěji-hodně k tomu přispělo i uzavření pobočky České spořitelny a nejbližší pobočku máme v Hlinsku, do Žďáru zase musíme kvůli úřadům. Proto si většina lidí nakoupí tam, když už tam jedou. Někteří zase do supermarketů vyjíždí, aby ušetřili. Pokud nakupují ve velkém, tak se to snad i vyplatí, ale jinak více projedou než co ušetří. Textilní a obuvnické obchody ovládli Vietnamci, ve Svratce a ani už snad v Hlinsku nejsou textilní obchody, které by nepatřily Vietnamcům. Stavební parcely už ve Svratce chybí dlouhá léta. V minulých letech se tento stav podcenil, ale nutno také říct, že dosud trvají problémy s výkupem pozemků. Mnohé totiž jsou v držení soukromých osob, a ti je buď prodat nechtějí nebo mají přehnané finanční požadavky. Momentálně je plánovaná výstavba na Táboře, za Šillerovou hospodou, ale dosud zde není dořešený jeden velký pozemek. Majitelé, pokud by jej vůbec prodali, tak za nehoráznou cenu. Dalším problémem byl přístup na tyto pozemky, neboť ten přístupový nebyl v majetku města a byl v dědickém řízení, což trvalo skoro dva roky. Přesto, že pozemky na Táboře jsou již částečně vykoupeny, pracuje se na tom od roku 2003, dosud zde není možné stavět, chybějí totiž také peníze na zavedení inženýrských sítí do této lokality-představovalo by to totiž částku cca 12 miliónů korun. Proto mladí lidé odcházejí stavět do sousedního Svratouchu nebo Herálce, kde jsou k dispozici levné pozemky. Budova bývalé školky zůstává od přestěhování mateřské školy do budovy ZŠ v roce 2004 prázdná. Do letošního roku zde měli v přízemí klubovnu skauti, chvíli zde byla zkušebna rockové skupiny SBK a je zde sklad Charity. Ovšem to vše jen v přízemí, zbytek je prázdný a chátrá. Hned v roce 2004 byl zpracován projekt na přestavbu budovy na byty, senior klub, knihovnu a ordinace lékařů, ale stavební úřad přestavbu nedovolil, neboť v územním plánu byla budova vedena jako školské zařízení. Po změně územního plánu ale již nebyly peníze na


přestavbu, neboť stavba ČOV město zadlužila. Budova tedy zůstává prázdná a vše spěje k jejímu prodeji. Některé domy v centru vypadají v posledních letech neupraveně, ba ošklivě, protože tolik ruin zrovna u hlavní silnice má jen málokterá obec, snad jen někde v pohraničí. O značně zchátralých domech čp. 80 (Starých mlýn), čp.136 v Partyzánské ulici (Velebný, býv.Odvárkovo) nebo čp.155 v Libušině ulici (Hořinovo) nebo čp.179 v Poděbradově ulici již bylo psáno v minulých letech. K nim ovšem přibyla řada dalších. Krutá zima 2005/2006 zavinila, že pod tíhou sněhu spadlo několik střech, především u starých, neobydlených domůčp.35 v Libušině ulici, čp.125 v Havlíčkově ulici (Halamkovo) nebo na farní stodole. A k tomu se ještě přidal vyhořelý dům čp.26 v Palackého ulici (Vinklátovo) a protože ani jeden dům dosud nebyl zbourán a odklizen, je centrum Svratky přehlídkou ruin, což je po právu kritizováno jak obyvateli města, tak jeho návštěvníky. Bohužel, městský úřad nemá žádné pravomoci k tomu, aby donutil majitele tyto trosky odstranit a na výzvy stavebního úřadu ve Žďáře n.S. nereagují. Situace Svratky tedy dobrá není, město je zadlužené výstavbou čistírny odpadních vod, rozpočet nedovoluje pustit se do větších akcí. Také přístup státu k malým městečkům je dost macešský. Mnohé úřady se stěhují do okresních měst, jiné zase z okresních měst do krajských a občan musí cestovat právě sem. Na dotace ze státního rozpočtu na různé akce lze sice dosáhnout, ale pokud obec nemá mocného přímluvce, moc šancí nemá. Musíme jen doufat, že vše postupně bude spět k lepšímu, ruiny že zmizí a že mladí lidé se nebudou houfně ze Svratky stěhovat do okolních obcí. Změna v zastupitelstvu K 21.3.2007 rezignoval po 4 měsících na svou funkci člena zastupitelstva města František Novák (ODS). Důvody své rezignace uvedl v dopise, který předal starostovi a vyšel také v měsíčníku Novinky a na internetových stránkách města. „V mnoha důležitých i méně důležitých věcech mám odlišné názory na práci a rozhodování zastupitelstva pod nynějším vedením a i když chápu, že nemusím mít ve všem pravdu, očekával bych přinejmenším věcnou diskuzi nad svými návrhy a snahu vzít si z nich to dobré. Na zasedání jsem chodil pečlivě připraven a chtěl jsem být Svratce prospěšný. Ovšem dospěl jsem k přesvědčení, že vedení města o mou práci nestojí, neboť hlasování probíhá až na výjimky zcela jednotně a o všem je v podstatě rozhodnuto předem. Věřím, že všem členům zastupitelstva na osudu Svratky opravdu záleží a pracují v souladu se svým nejlepším svědomím, avšak mě tato práce neuspokojuje a nemohu nést, byť jen morální, odpovědnost za řadu přijatých rozhodnutí a tím pádem i za činnost zastupitelstva a vedení obce“. Na jeho místo nastoupila náhradnice za ODS, MUDr. Jiřina Foltanová, která 22.3.2007 složila slib zastupitele. Dostavba čistírny odpadních vod (ČOV) Když se v roce 2005 začala ČOV stavět, vše, co se týká financování, vypadalo docela ideálně. Počáteční rozpočet na stavbu byl 109 538 920.-Kč, z čehož město mělo platit 10 953 892.-Kč z vlastních našetřených prostředků a na 5 476 946.-Kč si vzít půjčku na 1.5% úrok splatnou do pěti let. Nakonec, po druhém kole výběrového řízení, částka vyskočila na 112 998 522.-Kč. K tomu je nutné připočíst vícepráce na stavbě ČOV a kanalizace v celkové výši 5 763 050,-Kč, které již v projektu nebyly a muselo je město platit. Jenže to nebylo všechno. Ještě další obrovské náklady muselo město hradit ze svého. A opravdu, nebylo toho málo.


V březnu a květnu byly placeny vícepráce na místních i krajských komunikacích (viz loňský zápis) v celkové výši 8 696 257.-Kč, z čehož náklady na opravu krajské silnice II. třídy činily 6 376 370.-Kč. K tomu je nutno připočíst náklady za rekonstrukci vozovky v ulicích Revoluční, Krátká a Ohradská ve výši 3 611 744.-Kč, havárii v ulici Na Náhoně, kdy došlo k tomu, že nebylo možné napojit bytovky v ulici Družstevní kvůli chybějícímu vyústění do kanalizace-to stálo dalších 934 881.-Kč. Další peníze byly zaplaceny firmě Aquasys za zahrnutí slepého ramene řeky (379 610,-Kč), firmě VaS za inženýrskou činnost (259 420,Kč), firmě STAR za inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci celkem 841 223.-Kč a jsme na celkové částce 20 486 185,-Kč, které muselo město vydat se svých našetřených peněz navíc. Na krytí těchto závazků musel být prodán podíl ve Sporoinvestu ve výši 6 747 300.Kč. V březnu 2007 si muselo město vzít na krytí závazků úvěr ve výši 8 miliónů korun od České spořitelny (na 5 let, úrok 1.5%). Morovou ránu, jak to trefně nazval starosta, nám přichystal také Státní fond životního prostředí ČR, který nám dotaci ve výši 19 miliónů korun uhradil až s několikaměsíčním zpožděním. Placení faktur ovšem počkat nemohlo, a tak si musela Svratka vzít krátkodobý překlenovací úvěr ve výši 20 miliónů korun. Denně se za tuto skutečnost, zaviněnou protahováním platby ze strany Státního fondu, platilo 1000.-Kč jen na úrocích z půjčky. Dalším problémem bylo přimět majitele nemovitostí k napojení se na kanalizaci k ČOV. Proto se zastupitelstvo rozhodlo skokově zvýšit jednorázový poplatek za vývoz ze 600 korun na rovné 3000 korun pro ty, kteří se již mohou napojit na ČOV. I zastupitelé museli projít své obvody a zjišťovat zda jsou již lidé napojeni a v případě, že ne, tak je přesvědčovat o nutnosti napojení. K 30.9.2007 bylo na ČOV napojeno 270 objektů z celkových 339, které je možné napojit. Do konce roku se toto číslo ještě zvýšilo. Jako špatný vtip také zapůsobila zpráva, že se bude muset v létě znovu rozkopat část ulice Revoluční, v úseku od sokolovny kolem tenisového kurtu. Důvodem byly popraskané přípojky na novou kanalizaci. Na vině byla nejspíše firma, která stavbu prováděla, protože po nedostatečně zasypané kanalizaci jezdila těžkými stroji. Jediné štěstí bylo, že tuto opravu musela firma provést v rámci reklamace na vlastní náklady. Likvidace vyhnívacího ramene Při regulaci řeky Svratky v 70. letech bylo postaveno také slepé rameno řeky Svratky, i když vlastně sloužilo jako vyhnívací rameno potoka Řivnáče. Svému účelu opravdu sloužilo, pohled na zahnívající vodu se zbytky odpadu byl nepříjemný a v letních vedrech o sobě rameno dávalo pachem vědět. Navíc sem někteří naši spoluoobčané ukládali to, čeho se doma potřebovali zbavit, takže z vody koukaly pneumatiky nebo třeba rozbitý kočárek. K okrase města to rozhodně nepřispívalo, ale správce toku Povodí Moravy nedovolilo toto rameno zavést, jedině až po dokončení ČOV ve Svratce i Svratouchu. Tato jejich podmínka byla letos splněna a tak mohlo být přikročeno k likvidaci nevábného prostoru. Muselo být i odstraněno vyústění kanalizace z ulice Na Náhoně do tohoto prostoru a předěláno tak, aby se napojilo na kanalizaci do ČOV, což město stálo skoro milión korun, se kterým počítáno nebylo. Bohužel tato skutečnost byla v minulosti opomenuta a proto byla nutná tato dodatečná investice. Slepé rameno bylo během června 2007 zavezeno, oseto trávou a tato nepříliš vábná část Svratky byla zkulturněna. Ze základní a mateřské školy Školní budova již dlouhá léta volá po generální opravě. Okna na staré budově jsou z roku 1950 a po tolika letech mají již odslouženo své. Na jižní straně, směrem ke stadionu, jsou


mezi rámem okna a samotným stahovacím oknem takové mezery, že lze na některých místech prostrčit i dlaň, mechanismus stahování jde jen těžko, fouká tudy, takže při větších větrech se třídy jen těžko vytápí a spotřeba plynu je dost vysoká. I okna v přístavbě školy, pouhých 15 let stará, jsou v havarijním stavu a potřebují výměnu. Jenže částka, potřebná na výměnu oken, je vyčíslena na osm miliónů korun, a to je mimo možnosti rozpočtu města. Na podzim byla oslovena místopředsedkyně sněmovny Parlamentu ČR a poslankyně ODS za Žďársko Miroslava Němcová s prosbou o pomoc při získání dotace ze státního rozpočtu na opravu školy. Paní místopředsedkyně školu 12. října navštívila, prohlédla si prostory a přislíbila, že se pokusí peníze získat. Samozřejmě pokus nevyšel, na peníze na opravu školy jsme nedosáhli. Bohužel svratecká škola zůstává v okolí jediná, která dosud není opravená a zateplená. V nedávné době byly velkými náklady opraveny školy v Herálci (cca 60 miliónů Kč), Sněžném, Svratouchu a nyní i na Křižánkách. Tady již obec dostala 6 miliónů Kč na školu pro 20 dětí. Svratecká škola má nyní 160 dětí, peníze jsou zatím v nedohlednu. V letošním roce byl alespoň opraven odpadní systém v přístavbě budovy, který již prosakoval, natřena střecha nad vchodem budovy, byla z pozinkovaného plechu a již korodovala. V havarijním stavu zůstává schodiště do tělocvičny, které je na straně od koupaliště. Žulové bloky jsou rozsypané, někde chybí úplně, protože je lidé rozkrádají, např. na grilování masa. V pondělí 19. března 2007 se svratecká škola také zapojila do kampaně „ Miliarda stromů pro Zemi“, kterou vyhlásila OSN na pomoc ochraně klimatu. Každý žák ZŠ si před školou zasadil jeden smrk, a tím vznikne živý plot u školy, který bude připomínkou této aktivity. V pátek 22. června uspořádala škola pro zájemce z řad dětí „Noc s utrženým sluchátkem“. Děti strávily noc ve škole, hrály hry na motivy pohádky Mach a Šebestová a opekly buřty-i když v troubě, protože počasí nepřálo. Další podobnou akcí byla noc s Věstonickou Venuší z 20. na 21. září. Děti si vyzkoušely oblečení z kožešin, výrobu oštěpu nebo modelování Věstonické Venuše. Děti pak usínaly s filmem Osada havranů. Akci opět připravily Marie Jakubíková a Iva Kopecká. 23.října 2007 se mohli žáci 1. stupně seznámit s tím, jak je těžký život nevidomých. Mezi dětmi strávil den nevidomý muž a jeho asistentka ze sdružení Slepíši z Pacova. Děti musely například vydržet se šátkem na očích dvacet minut, učily se jak se slepý převádí přes silnici, apod. Z obchodní činnosti V lednu 2007 byla zrušena Krušovická restaurace v čp.15 a přesunuta o dva domy dále, do čp.18, kde byla od 1.5. otevřena. V čp.15 byl otevřen „Barynek“-bar a herna, kterou provozoval Pavel Bartoš, ale provoz vydržel jen do konce června, kdy byl bar uzavřen. Obchod Josefa Bureše v čp.18 byl zrušen a přesunut do čp.22, kde byl sloučen s druhou prodejnou J.Bureše. Začátkem února uzavřel Jiří Bárta trafiku na křižovatce, nejprve dočasně do léta, ale nakonec ji již neotevřel a noviny prodává ve své samoobsluze. Snahou je ušetřit provozní náklady. Od 27.2. byl uzavřen obchod textilem Elegance v čp.86, který zde fungoval přes deset let. Na jeho místě zde byla od 6.3. otevřena kancelář Českomoravské stavební spořitelny, kterou zde provozují manželé Komínkovi ze Svratouchu. Další uzavření obchodu přišlo k 30.4., tentokrát bohužel skončil provoz knihkupectví Karafiát Dany Jelínkové.


V dubnu bylo v čp.22, ve druhé obchodní místnosti, otevřeno nehtové studio Pink, které provozuje Zuzana Halamková. K 31.8. byl uzavřen Ateliér DD Ondřeje Piroše v čp.169. Od 24. října byl ve volných prostorách v čp.27 otevřen obchod Quelle, který sem ze Svratouchu přesunula Petra Tlustošová. Nabízí nejen textilní zboží z katalogu firmy Quelle, ale také galanterii, kosmetiku a parfémy. Na podzim ukončila svou činnost cukrárna Josefína, která zde fungovala od roku 1991. V poslední době bylo otevřeno jen málo, fungovala především výrobna. Lákadlem pro zákazníky byly především čtvrtky, kdy všechny zákusky byly prodávány za jednotnou cenu 5 korun za kus. V listopadu byla v čp.157 v Libušině ulici otevřena poradní kancelář firmy Partners Pro Life, kterou vede bývalý ředitel Marsu Jiří Netolický. Obchodní síť ve Svratce řídne, již zde běžně nekoupíme boty a textil (aniž bychom chtěli zboží od vietnamských obchodníků), knihy, a podobně. Sortiment domácích potřeb u Kosteleckých je omezený, mnoho věcí nemají, je tedy nutné jezdit jinam. Ve Svratce jsou dosud čtyři prodejny s potravinami. Asi největší a nejvíce navštěvovaná je prodejna Coop Diskont na náměstí, dále je zde ještě prodejna Jednoty – „u Pečenků“. Na náměstí 9. května je samoobsluha U Bártů, v Libušině ulici pak Vojtěška, která zákazníky získává především velkým výběrem zboží a dlouhou otevírací dobou (ve všední dny od 6 do 20 hodin), ač je ve Svratce ve většině zboží nejdražší. Na náměstí je ještě zelenina Jaroslavy Říhové, obchod Josefa Bureše, kde jsou k dostání potřeby zahradnické, papírnické, pro elektrikáře, je zde i prodej novin a tabáku. Velmi dobře zásobenou prodejnou je květinářství Jany Osmíkové v Palackého ulici čp.27, vedle je řeznictví a uzenářství rodiny Slavíčkovy. Naproti, v čp.53, je prodejna vietnamské obchodnice Le Thi Duoc. Na náměstí 9. května v čp.51 funguje již dlouhá léta cukrárna Elen Gregorové, samoobsluha Jiřího Bárty a v 1. patře drogerie sítě Teta, na místní poměry velmi dobře zásobená. K dostání je zde běžné drogistické zboží, barvy-laky a hračky. V čp.31, vedle MěÚ je prodejna Sluníčko, kterou vede Hana Sádovská a prodává produkty zdravé výživy a dárkové zboží. Vedle ní, v čp.32 je obuv a textil vietnamského obchodníka Tran Nguyen Luonga. Na křižovatce, v čp.47 je prodejna pečiva pekárny Borová. V Libušině ulici, v čp.42, sídlí infocentrum a prodejna firmy Myška Computers, k dostání je zde počítačová technika. V ulic ČSA, hned nedaleko křižovatky, má v budově sklenářství také papírnictví Miloš Hromádka. Na Ohradech, v čp.182, je lékárna paní Doubkové. Ve Svratce fungují dvě benzínové pumpy, jedna, pod značkou Euro Oil v Partyzánské ulici při silnici k Hlinsku, nabízí slušný sortiment motoristických potřeb a jednu provozuje firma ZDAR ve svém areálu garáží na Ohradech. V Partyzánské ulici, v čp.354, jsou stavebniny Jaroslava Hromádky, sídlí zde stavební firma TOP a tepelnou techniku prodává firma Richter+Frenzel. V ulici 9. května v čp.126 je velkoobchod kováním firmy KNK CZ . Truhlářských firem je několik-nábytek vyrábí Jan Pešek v čp.305 a CZ Lipa v Libušině ulici 201, firma Ehrenberger v čp.333 a Swerd M.Kučery v čp.14 se zabývají výrobou sportovního náčiní. Sbor dobrovolných hasičů Několik nadšenců, vedených Jiřím Cachem a Václavem Fialou, se rozhodlo pustit se do renovace starého hasičského vozu Praga RN 16 z roku 1946, který ve Svratce sloužil od počátku 60. let až do roku 1984. Vůz v poslední době chátral a byla nutná jeho oprava. Velkým problémem ovšem bylo nejen získat peníze na jeho renovaci, ale také po renovaci jej


znovu přihlásit do silničního provozu, neboť před lety byl vyřazen z evidence motorových vozidel a nesmí tedy na silnice. Hasiči oslovili svratecké podnikatele, městský úřad a požádali o sponzorský dar. Od podzimu 2006 pak probíhala celková renovace vozu, včetně nového nalakování a tím se stal jedním z nejzachovalejších veteránů této kategorie u nás. Navíc je automobil plně funkční a pojízdný, hasiči se hodlají s tímto strojem účastnit různých hasičských i veteránských setkání a reprezentovat jak svoji práci, tak i Svratku. Velkou nutností je v poslední pořízení nového hasičského vozu pro zásahy. Stávající cisterna CAS 25 je z roku 1973 a již dosluhuje. Bohužel, nový vůz stojí kolem 5 miliónů korun, a přesto, že na nová auta dává stát dotaci až 2 milióny korun, je mimo možnosti rozpočtu města pořízení nového vozu. Proto hasiči shánějí nějaký ojetý vůz, nejlépe Tatru 815. Zatím se ovšem nepodařilo pořídit solidní ojetinu, zájem o ně je totiž obrovský. Ze svrateckých firem Imont Press Svratka Firma Imont Press s.r.o. sídlí v areálu bývalého JZD. Původně zde býval vepřín, po zániku družstva a opravě areálu tady bylo zámečnictví Petra Gregora ze Svratouchu, od roku 2003 zde sídlí výše jmenovaná firma Imont Press. Firma se zabývá montáží kovacích tvářecích strojů, technologických zařízení, zajištuje veškeré náhradní díly, opravuje kovací a tvářecí stroje (střední a generální opravy), potrubářské práce, apod. Zakázky realizuje nejen u velkých firem v ČR, ale také v zahraničí, např. v Německu, Španělsku, Dánsku nebo Izraeli. Jednatelem společnosti je svratecký rodák Petr Major. Václav Smolík-výroba vykrajovaček Václav Smolík navázal na tradici výroby vykrajovaček a formiček ve Svratce. Firma vznikla v roce 1990, postupně se rozrůstala a prostory v domě V.Smolíka nestačily, proto V.Smolík koupil na náměstí dům čp.3 a po jeho přestavbě sem přestěhoval výrobní prostory firmy. V současnosti firma produkuje vykrajovačky na perník, cukroví a dortové formy z pocínovaného plechu, vše ruční výrobou a nabízí více než 150 různých druhů vykrajovaček. Přesto, že firma pociťuje značnou konkurenci především levných a nekvalitních čínských výrobků, našla své pevné místo na trhu a výroba má stoupající tendenci. Delta Svratka Firma Delta Svratka vznikla transformací z bývalého podniku Sindat Pardubice, který ve Svratce převzal areál bývalých Jihomoravských dřevařských závodů na kraji města. V současnosti společnost Delta Svratka, s.r.o. patří k největším společnostem v ČR nabízející výrobu různých typů dřevostaveb jako jsou dřevěné a víkendové chaty, bungalovy, zahradní domky a chatky, domky na nářadí, autobusové zastávky, prodejní stánky a zahradní altány. Převážná většina chatek je vyráběna srubovým spojením. Dále se firma také zabývá výrobou obalů jak ze dřeva, tak i z deskového materiálu. Zejména pak EURO palet, beden různých typů a stojanů. V poslední době firma rozšířila sortiment i o výrobu rakví.


Šachisté Po dlouhých letech byl ve Svratce znovu obnoven klub šachistů. Zásluhu má na tom ing. Petr Nadrchal, který se ujal několika mladých, talentovaných šachistů, kteří dosahovali úspěchů již jako žákovské družstvo na ZŠ, pod vedením učitelky ZŠ Jany Suché. Již v 60. letech dosahovali svratečtí šachisté slušných úspěchů, a to zásluhou Václava Káše, který sám byl nadšeným šachistou a organizátorem. V letech 1966-1968 dokonce svratečtí šachisté postoupili do krajské soutěže. V té době za Svratku závodili pánové Káš, Hornych, Rukavička, Klimeš, Balabán a také dorostenci Petr a Josef Nadrchalovi, Josef Košičár, Jan Filipi a Josef Neděla. Dokonce v roce 1967 organizoval svratecký spolek šachistů mistrovství republiky v šachu žen. Jenže mladí odešli ze Svratky na studia a postupně oddíl ukončil svou činnost. V roce 2006 oslovila učitelka ZŠ Jana Suchá Petra Nadrchala, jakožto dlouholetého hráče TJ Žďas Žďár n.S., zda by pomohl s vedením mladých talentovaných šachistů ve Svratce. Skupina chlapců školního věku i studentů se nejprve scházela v prostorách bývalé mateřské školy, ing. Nadrchal zajistil z vlastních prostředků pět šachových souprav, k tomu šachové hodiny a dva šachové počítače. Prostory ve školce ale byly nevyhovující, proto se klub přestěhoval do budovy ZŠ, kde k tréninkům i soutěžím mohou používat školní jídelnu, šachy mají uložené ve skříni, která jim byla k těmto účelům přenechána. Mnozí již dosahují slušných výsledků- Jan Suchý, Vojtěch Příhoda, Jiří Suchý, Václav Vojta, Adam Gregor a jiní. Jakub Švanda a Helena Tlustá mistry republiky Letošní rok byl ze sportovního hlediska bohatý na úspěchy mladých svrateckých sportovců. Závodník TJ Mars Svratka, oddílu lyžařů, Jakub Švanda vyhrál Mistrovství ČR v běhu na lyžích staršího žactva, který se konal ve dnech 27.-28.1.2007 v Novém Městě na Moravě. V prvním závodě na 3.3 km klasickou technikou nenašel přemožitele a druhý den v běhu volnou technikou na 3 km byl opět na stupni vítězů. Družstvo TJ Mars bylo v bodování 1. části Mistrovství ČR na skvělém 4. místě ze 33 družstev, a potvrdilo pozici nejlepšího žákovského oddílu v kraji Vysočina. Na závodech v Horních Mísečkách ve dnech 10.11.3.2007 znovu Jakub Švanda vyhrál ve své kategorii, 1. místo také obsadila Adéla Gregorová z TJ Mars. Oddíl má v současnosti 35 lyžařů všech žákovských kategorií a vydobyl si uznání nejen v kraji, ale díky svým výsledkům i v celé ČR. V sobotu 17.3.2007 vyhrála žákyně 8. B naší školy Helena Tlustá ze Svratky mistrovství ČR v přespolním běhu, které se konalo v okolí přehrady Olešná u Frýdku-Místku. Helena trénuje a závodí za atletický oddíl TJ Nové Město na Moravě, ale je také členkou lyžařského oddílu TJ Mars Svratka. V konkurenci 39 závodnic obsadila Helena 1. místo a stala se tak mistryní ČR ve své kategorii. Tento rok se ještě stala krajskou přebornicí v běhu na 1500 m a na halovém mistrovství ČR v Praze byla v běhu na 1500 m druhá. Opět tak potvrdila, že Svratecko je líhní sportovních talentů. Mistrovství světa ve Svratce Ve dnech 5.-12.srpna 2007 se na Vysočině konalo Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech. Jejich centrem byl Ski areál v Novém Městě na Moravě, ovšem dva závody, a to 8. a 10.srpna měly zázemí a cíl ve Svratce.


Zázemí závodníků bylo vybudováno v areálu stadionu TJ Mars Svratka. Tribuna a její okolí bylo poopraveno, aby solidně reprezentovalo v mezinárodním klání. Pořadatelé, kterými byla Mezinárodní orientační federace, Český svaz orientačního běhu, a kluby orientačního běhu, připravili různé tratě v přírodě Žďárských vrchů, v okolí Nového Města na Moravě, Tří Studní, Milov a Svratky. Závody se konaly také pod patronací hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila, v čestném předsednictvu zasedl i starosta Svratky Boris Jakubík. Závodníci se sjeli z celkem 23 zemí, nejen ze zemí Evropské unie, ale také z Novém Zélandu, Japonska, Austrálie, Izraele nebo Ruska. Další střípky ze života města Koupě nového automobilu pro Městský úřad Pro potřeby města je v jeho majetku také osobní automobil, který většinou používá starosta na služební cesty. Již v minulosti vlastnilo město osobní auto, od 80. let to byla žlutá Škoda 105. V roce 1994 byla po havárii nahrazena dva roky starým vozem Škoda Favorit, modré barvy. V poslední době ale začal vůz dosluhovat, měl najeto 132 tisíc km a nebyl na něj již spoleh, proto se město rozhodlo jej prodat a nahradit jiným. Zakoupen byl ojetý automobil Opel Astra Caravan 2.0 diesel, stříbrné barvy, roku výroby 2001 za 179 000,-Kč od firmy Autocar Moučka Svratouch. Zrušení kontaktního místa sociálních dávek ve Svratce Z rozhodnutí Úřadu práce ve Žďáru n.S., na základě nových legislativních změn, byla k 30.6.2007 ukončena činnost kontaktního místa sociálních dávek, která zajišťovala paní Jana Novotná v prostorách knihovny. Od 1.7.2007 musí občané za vším vyřizováním jezdit do Žďáru n.S. Opět důkaz toho, jak stát vychází vstříc občanům. Kulturní akce Divadlo Járy Cimrmana ve Svratce Opravdu velkou kulturní událostí bylo vystoupení dnes již legendárního souboru Divadla Járy Cimrmana ve Svratce dne 23.4.2007 s hrou Vyšetřování ztráty třídní knihy. Více než 300 lístků z předprodeje zmizelo během čtyř dnů. Lidé se ve zcela zaplněné sokolovně skvěle bavili a vytvořili příjemnou atmosféru, kterou si pochvaloval i herec souboru Zdeněk Svěrák slovy: „Jako by to bylo naše publikum, to je úžasný“. Oslavy 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů a 140. výročí povýšení Svratky na město V sobotu 11. srpna 2007 se konaly celodenní oslavy 130. výročí hasičského sboru a 140. výročí povýšení Svratky na město. Již od devíti hodin probíhal na náměstí jarmark řemesel. Bohužel počasí dopoledne nepřálo, drobně pršelo, a také prodejců se sjelo méně než bylo ohlášeno. Od desíti hodin se na náměstí začala sjíždět historická vozidla z Veteran klubů ze Žďáru n.S a Pardubic. I těch ale díky počasí přijelo méně. Sbírku svých historických motocyklů představil i svratecký občan ing.Petr Krupica. Zároveň sem přijely dva historické autobusy, firma ZDAR poslala autobus Praga RN a Dopravní podnik města Pardubic zase autobus Škoda 706 RTO. Oba tyto vozy pak vozily zájemce na trasách do okolních obcí. A nutno říct, že zájemců bylo mnoho, autobus RTO jel celkem osmkrát.


Od deseti hodin pak probíhal na asfaltovém hřišti u stadionu program, který připravili hasiči. Nejprve předvedli mladí hasiči z Polničky parodii na cvičení s žebříky a poté začalo klání okolních hasičských družstev ve vodním fotbale-míč byl postrkován proudem vody. Ve 13 hodin proběhla v muzeu beseda s Michalem Dlouhým, který se zabývá historií četnictva a spolupracoval na seriálu Četnické humoresky. Pan Dlouhý povídal o četnictvu doby první republiky a zájemci si mohli zakoupit knihy o četnických případech. Od 14 hodin začaly na náměstí koncerty: nejprve vystoupil Žďárský swingový bigband a cca od 18 hodin přišla na řadu pražská skupina The Bugles-Beatles Revival. Oba koncerty byly velmi povedené a měly úspěch publika na zaplněném náměstí. Nezbytné občerstvení bylo na náměstí zajištěno několika prodejci. Večer od 21 hodin pak byla na parketu taneční zábava, kterou pořádal hasičský sbor. Na tuto akci bylo od sponzorů získáno skoro 60 tisíc Kč, ze kterých byly oslavy hrazeny. Poděkování patři těmto sponzorům: HansGrohe CZ, zastoupený panem Miroslavem Králem, Skloram Miloš Hromádka, Imont Press-Petr Major, Kovo HB-ing.Pavel Nepovím, Mars Svratka a.s., Swerd Miroslav Kučera, CZ Lipa, zastoupená Pavlem Sádovským, KNK CZ v.s.d., Stavební firma Kubíček, Vojtěška Jana Vojtová, Jiří Mudroch, Top Svratka-Jaroslav Hromádko a Jiří Vambera, Boris Jakubík, Rámování Petr a Bohumil Kulík, MS Office Štěpán Myška, Truhlářství Jan Pešek, Truhlářství Vít Ehrenberger, Restaurace U Berušky František Bartoš, Krušovická restaurace a BB Trans Svratka. Výstava obrazů ve škole Jak je již tradicí, i letos proběhla v prostorách školy letní výstava obrazů. Letos se představili malíř Jiří Peřina se svými krajinami a zátišími a František Hamák s plastikami, oba z Herálce. Malé předvánoční trhy V sobotu 1. prosince 2007 se v sokolovně uskutečnily malé předvánoční trhy. Své zboží tady nabídlo deset prodejců, většinou takové, které se již ve Svratce koupit nedá a samozřejmě zboží vánoční. Přesto, že prodejců nepřijelo tolik, byly tyto trhy zpestřením předvánoční atmosféry. Vánoční výstava v muzeu Již po páté proběhla v muzeu vánoční výstava, tentokrát na téma „Svratecké formičky a vykrajovačky“. Výstava byla zahájena 26. prosince 2007 a trvala do 30. prosince. Na zahájení již tradičně zazpíval Pěvecký sbor svrateckých občanů a žáci ZŠ opět oživili muzeum postavami v dobových kostýmech. Na výstavu se podařilo sehnat velké množství druhů vykrajovaček i formiček, které se ve Svratce a okolí vyráběly od začátku 20. století. Zastoupeny byly také současné výrobky firem Kovo HB, Smolík, Dílo Svratouch, Zdražilová Svratouch a Kovovýroba Pešava Jeníkov. Vánoční atmosféru dokreslovaly betlémy, které zapůjčil pan Sýkora ze Skutče. Výstava se setkala s velkým úspěchem, navštívilo ji za pět dnů kolem pěti set lidí. Z dalších kulturních akcí V neděli 3. června se konal tradiční Dětský den. Cesta za pohádkou začala na stadionu a vedla kolem rybníka na Hůry a odsud zpět na Moravskou Svratku a cílem byl areál hasičské zahrady. Letošní téma byly filmové pohádky, takže se děti setkaly s vodníky, Třemi veterány,


Lotrandem a Zubejdou, S čerty, se kterými rozhodně nejsou žerty nebo Koblížkem. Občerstvení zajistili ve svém areálu hasiči. V pátek 8. června proběhl v kostele opět koncert klasické hudby v rámci Festivalu Vysočina. Tentokrát vystoupily mladé české interpretky Hedvika Jouzová na harfu a Zuzana Virglerová na violoncello. V neděli 12.srpna se u Luňáčků na Hůrách opět konaly závody v parkurovém skákání, jejichž pořadatel byl Jezdecký klub Devět skal. Tradičně se závodilo o pohár starosty města Svratky-město se na za pořádání závodů podílelo sponzorsky.

Počasí Orkán Kyrill V noci z 18. na 19.1.2007 se přes náš region přehnal vítr, který dosáhl síly orkánu a rychlosti až 130 km/h. Mezi Herálcem a Cikhájem byla zastavena doprava v důsledku padlých stromů přes silnici. I ve Svratce byly zaznamenány škody, způsobené tímto orkánem. Asi nejzávažnější bylo poškození nové budovy ČOV pádem stromu. Byla poničena střecha a oplocení, škoda, která byla uhrazena z pojištění, dosáhla cca 30 tisíc korun. Velký strom také padl na garáže nad ulicí Komenského, stromy padly i na sokolské zahradě a samozřejmě škody vznikly i na porostu v obecním lese. Vítr také odnesl střechu autobusové zastávky. Maximální teplota-30.9°C Minimální teplota- -13.2°C Denní maximum srážek- 6.9.2007 – 76.2 mm Roční součet srážek – 932 mm Maximální náraz větru- 19.1.2007 – 39.9 m/s=143.6 km/h (orkán Kyrill), roční průměr větru byl 6.1 m/s Sněhová pokrývka skončila 26.4.2007, první sníh napadl již 19.10.2007 Nejvyšší sněhová pokrývka byla 18.11.2007, a to 45 cm sněhu, dnů se sněhovou pokrývkou bylo 79. První bouřka byla 17.4.2007, poslední 28.9.2007, celkem bylo 50 bouřek. Všechny údaje byly poskytnuty meteorologickou stanicí Svratouch pro účely městské kroniky ve Svratce. Z matriky V tomto roce přišli na svět tito občánci: 1. Marek Martaus 2. Lukáš Polanský 3. Vanda Kreminová 4. Valerie Tlustošová 5. Jiří Cach 6. Barbora Netolická 7. Matěj Kolář 8. Karolína Talácková 9. Bruno Šiler 10. Matyáš Gabriška 11. Anna Chmelíková

Komenského 369 Hlavní II/25 Na Nábřeží 74 Komenského 371 nám. 9. května 51 Nad Školou 463 Havlíčkova 256 Na Nábřeží 74 Cikanecká III/7 Nad Školou 456 Nad Školou 419


Navždy odešli tito občané: 1. Libuše Odvárková 2. Josef Nadrchal 3. Zdenka Bartošová 4. Marta Nosková 5. Jaroslav Šulc 6. Marie Sochová 7. Jiří Petráš 8. František Fencl 9. Jaromír Pešl 10. František Řádek 11. Vlastimil Štorek 12. Helena Suchá 13. Květoslava Dvořáková 14. Vlasta Zemanová 15. Anna Kirchnerová 16. Božena Kostelecká 17. Vladislav Myška

Pionýrská 67 9. května 240, bývalý předseda MNV Nad Školou 427 ČSA 307 Pláňava 82 ČSA 313 Revoluční 225, bývalý předseda MNV Na Vyhlídce III/16 Pláňava 111 Libušina 183 Pionýrská 364 Komenského 369 Pionýrská 362 Ohradská 239 Komenského 277 Ohradská 39 Plevova II/81

K trvalému pobytu se přihlásilo 23 osob, odhlásilo ovšem 38, úbytek je tedy letos značný, 21 osob, počet obyvatel Svratky je již jen 1 483.

Kronika města 2007  

Kronika města 2007

Advertisement