Page 1

2008


Rozpočet města v roce 2008 Příjmy: Daně z příjmů a z přidané hodnoty 11 571 728.-Kč Daň z nemovitostí 780 030.-Kč Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání 209 962.-Kč veřejných prostranství, ubytovací) Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 659 840,-Kč Poplatky za provozování výherních hracích automatů 379 222.-Kč Splátky půjček od obyvatelstva (Fond rozvoje bydlení) 90 167.-Kč Neinvestiční dotace (z kraje, státního rozpočtu, školné od 1 026 343.-Kč okolních obcí) Převody z rozpočtových účtů (ČOV a ostatní) 1 739 733.-Kč Příjmy z hospodaření v lese 580 599,-Kč Půjčovné v knihovně 2 520.-Kč Vstupné z muzea a galerie 18 400,-Kč Pronájem sokolovny 33 240.-Kč Nájem a vodné z bytů 314 982,-Kč Poplatky z hrobů 24 236.-Kč Komunální služby 240 259.-Kč Prodej bytovky čp.412 1 518 298.-Kč Místní správa-služby MěÚ, prodej pozemků, aj. 404 277.-Kč Příjmy z úroků 115 936.-Kč CELKEM 19 709 382.-Kč Výdaje: Údržba lesa a platy zaměstnanců Údržba komunikací-předlažba chodníků, opravy cest Dopravní obslužnost (autobusy) Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov Provoz ZŠ a MŠ (+platby školného jiným obcím) Provoz knihovny ( vč. nákupu nového nábytku) Provoz muzea a galerie ( vč.pořízení nových vitrín) Provoz sokolovny Sbor pro občanské záležitosti (věcné dary) Příspěvek TJ Mars a dalším zájmovým sdružením (včetně nové sekačky TJ Mars) Stavba dětského hřiště Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Provoz a údržba hřbitova Komunální služby ( z toho 486 230.-Kč leasing na uklízecí stroj) Odvoz komunálního odpadu Skládka u Křižánek-monitoring Péče o vzhled města a veřejnou zeleň Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým Hasiči, včetně provozu budovy čp.347 Platy a daně zastupitelstva

396 043.-Kč 592 326,-Kč 209 907.-Kč 151 400.-Kč 703 021.-Kč 2 440 263.-Kč 166 026,-Kč 99 740.-Kč 106 742.-Kč 33 493.-Kč 276 700.-Kč 120 636.-Kč 207 641.-Kč 612 695.-Kč 113 614.-Kč 2 069 391.-Kč 602 045.-Kč 23 443.-Kč 311 655.-Kč 45 040.-Kč 384 592.-Kč 1 078 537.-Kč


Náklady na volby do krajů Provoz MěÚ a platy zaměstnanců Splátky na ČOV Ostatní CELKEM VÝDAJE

19 209.-Kč 2 778 495.-Kč 1 500 000,-Kč 94 277.-Kč 15 136 931.-Kč

Rozpočet skončil opět přebytkem 4 572 451.-Kč. Tento výsledek je dosažen několika významnými, ale jednorázovými akcemi. Byl totiž prodán majetek města za cca 1.6 mil. Kč a získali jsme navíc dotace ve výši 400 tisíc Kč. Ve výdajích došlo také k úspoře-nebyla realizována kabelizace náměstí, do které má město vložit 400 tis. Kč a akce byla přesunuta na rok 2009 a dále došlo k úspoře na údržbě majetku města ve výši cca 1.5 mil.Kč. Také se dařil vyšší výběr peněz na daních, i když ke konci roku došlo k výraznému zpomalení-projevila se již nastupující hospodářská krize. Volby do krajského zastupitelstva a Senátu Ve dnech 17.-18.10.2008 se konaly volby do krajského zastupitelstva a v našem volebním obvodu (Žďár n.S.) také do Senátu. V 1.kole voleb do Senátu se do užšího výběru dostali dva kandidáti-ing.Josef Novotný, stávající senátor z Bystřice n.P.(SNK ED) a místostarostka Žďáru n.S. ing.Dagmar Zvěřinová (ČSSD). Druhé kolo voleb do Senátu proběhlo ve dnech 24.-25.10.2008 a do Senátu za volební obvod Žďár n.S. byla zvolena ing.Dagmar Zvěřinová. V krajských volbách zvítězila ČSSD, která nyní vládne s tichou podporou KSČM, hejtmanem se stal MUDr.Jiří Běhounek z Pelhřimova. Ve Svratce volby dopadly takto: ČSSD – 253 hlasů, tj. 47.64% ODS – 128 hlasů, tj. 24.1% KDU-ČSL – 60 hlasů, tj. 11.29% KSČM – 41 hlasů, tj. 7.72% SNK Evropští demokraté – 19 hlasů, tj. 3.57% Strana zelených - 11 hlasů, tj. 2.07% ostatní – 19 hlasů Volební účast dosáhla 46.36%. Pro Svratku by mohlo být významné, že za ČSSD kandidovala a nakonec byla i zvolena do krajského zastupitelstva Dagmar Hromádková ze Svratky, manželka radního Miloše Hromádky a dokonce dostala na starost vedení krajského výboru školství a sportu. Dětské hřiště Již nějaký čas se ozývaly hlasy, že ve Svratce není dětské hřiště. To u bývalé mateřské školy bylo zrušeno a jiné, mimo areálu u školy, nebylo. Až tři maminky, Marie Poláková, Martina Netolická a ing.arch.Věra Junová, začaly proměňovat slova v činy. Proběhlo několik jednání s vedením města, které návrh podpořilo, bylo přislíbeno místo na sokolské zahradě a zastupitelstvo schválilo částku 100 tisíc Kč na stavbu a vybavení hřiště. Další peníze se pokusily ženy sehnat samy od sponzorů. Nakonec 52 dárců věnoval dalších 70 tisíc Kč, někdo dal dvě stovky, někdo i pět tisíc. Největší příspěvek dala firma Kovo HB-majitel firmy p.Pavel Nepovím zaplatil celé oplocení areálu. Pan Jiří Šiller z Cikánky vyřezal pro hřiště velkou dřevěnou sovu, která slouží jako maskot hřiště. Další práce se dřevem provedl František Ehrenberger a pracovníci MěÚ vyrobili lavičky.


V sobotu 20.9.2008 bylo hřiště za nevlídného počasí slavnostně otevřeno. Hrací plocha hřiště je 740 m2 a dětem slouží nejrůznější prolézačky, houpačky, šplhací věže, apod. Celkem bylo za hřiště zaplaceno 144 598 Kč (120 636.-Kč herní prvky, 13 195.-Kč za kačírek-drobné kamínky a zbytek za další nezbytné drobné věci). Za zbylé věci budou ještě dokoupeny další drobnosti. Do této částky není započítána suma za plot. Správcem hřiště se stal Jiří Kudrna. Stavební akce Výdlažba chodníků Během března 2008 byl vydlážděn chodník v Táborské ulici, od Šulcových čp.266 k Táborské studánce. Dlouhá léta byl chodník nedodělaný, pouze vysypaný štěrkem, a po stavbě ČOV jen provizorně zasypaný a po deštích rozblácený. Proto město plánovalo již nějaký čas úpravu tohoto chodníku. Dostalo se na něj až letos. Zároveň byla opraven chodník v Libušině ulici-od křižovatky k prodejně Vojtěška a kousky chodníků u cukrárny Elen a za čekárnou na křižovatce. Práce provedla firma COLAS Polička a celková částka na opravy činila 514 849.-Kč. Z obchodní činnosti V letošním roce se obchodní síť vcelku ustálila. Počátkem května 2008 byla v čp.44, po zrušeném knihkupectví, otevřena prodejní galerie obrazů místního rodáka Miloše Novotného. Bohužel v květnu 2008 došlo k uzavření prodejny Spektrum v Moravské ulici, kde byly k dostání domácí potřeby. Prodejna nebyla příliš dobře zásobena, mnoho základních věcí chybělo, majitel se příliš nestaral. Přesto je uzavření této prodejny problémem, neboť ve Svratce nikde už nekoupíme domácí potřeby a železářské zboží. Něco málo z tohoto sortimentu je k dostání pouze v obchodě u Josefa Bureše. Ten na podzim 2008 koupil dům čp.112 v Libušině ulici a v říjnu 2008 sem přesunul svůj obchod z čp.22. V říjnu byla také uzavřena restaurace Kavanka v čp.45. Majitel domu i restaurace Jaroslav Salus vše prodal Pavlu Albertovi a odstěhoval se ze Svratky. Ze základní školy Stále klesající počet žáků znamená taky vyšší náklady na provoz budovy školy. Na ten musí, ze zákona, přispívat i sousední obce, jejichž děti naši školu navštěvují. Jenže náklady tím pádem stoupají i jim a obce se snaží ušetřit. Na letošní rok byla městem stanovena částka pro příspěvek na 8 200 Kč za žáka, ale tato suma, přesto, že nepokrývá všechny náklady, se zdála sousedním obcím příliš vysoká, s tím, že pokud dají své děti jinam (tj. Svratouch do Krouny, Křižánky do Sněžného a Chlumětín do Kameniček), tak je to vyjde levněji. Padaly zde argumenty starostů že: „Svratka musí něco obětovat za to, že byla a je střediskem“ (starosta Křižánek ing.Sedláček) nebo „uberte na komfortu a zavřete tělocvičnu, která má vysoké náklady“ (starosta Chlumětína). Jednání byla velmi tvrdá a nepříjemná, padalo zde mnoho argumentů a sousední obce moc dobře vědí, že dnes je tak málo dětí, že už jde o každé dítě, které ve škole máme nebo nemáme, a tak tím mohou Svratku doslova „přitlačit ke zdi“. Naštěstí nemohou obce samy rozhodnout, kam budou občané své děti posílat, je to jen na rozhodnutí rodičů. Ke kompromisu, který spočíval v částce 7300.- ročně + každý rok částka vyšší o inflaci (do roku 2010), se dospělo až poté, co byli k jednání přizváni i zástupci Krajského úřadu, i když jejich hlas byl jen poradní.


Vývoj počtu žáku svratecké školy: Školní rok: 1925/1926—269 1929/1930 – 235 1934/1935 – 309 1939/1940 – 316 1945/1946 – 372 1947/1948 – 333 1954/1955 – 340 1959/1960 – 345 1963/1964 – 365 1972/1973 – 311 1974/1975 – 302 1980/1981 – 341 1985/1986 – 364 1989/1990 – 320 1992/1993 – 285 1995/1996 – 264 1996/1997 – 295 –zavedena 9.třída 1999/2000 – 290 2001/2002 – 256 2005/2006 – 187 2007/2008 – 156 2008/2009 – 138

V současnosti školu trápí prudký pokles počtu žáků. Příčinou je nízký počet narozených dětí ve Svratce a odchod velkého počtu mladých lidí mimo Svratku, a to nejen do větších měst, ale i do sousedních obcí, především Herálce a Svratouchu, kde jsou k dispozici levně stavební parcely. Zároveň je zde nestandardní situace, kdy v blízkém okolí je mnoho škol- ve Svratouchu (1 km) a na Křižánkách (5 km) školy s 1.-5-třídou a v Herálci (5 km), Krouně (8 km), Kameničkách (8 km) školy devítileté. Průměr na třídu je nyní 17.2 žáka, což je těsně nad hranicí 17 žáků na třídu. Pokud bychom se dostali pod tuto hranici, bylo by nutné spojovat další třídy, anebo v krajním případě žádat o výjimku pro provozování úplné devítileté školy. V tomto roce bylo zakoupeno 45 sad nábytku pro třídy na 1. stupni. Jedna sada obsahuje lavici a dvě židle a vše je výškově stavitelné, což nařizuje nová vyhláška. Tyto sady stály celkem 200 tisíc korun. Pro vyšší ročníky by měl být nový nábytek pořízen hned, jak to dovolí finanční situace školy. Také bylo letos konečně opraveno schodiště do tělocvičny, které již bylo v havarijním stavu. Práce provedla stavební firma Kubíček ze Svratky během podzimních měsíců. Celková cena opravy schodiště byla 248 tisíc Kč. Zároveň s opravou schodiště byla znovu natřena podlaha v tělocvičně, v ceně 123 tisíc Kč, do tříd na jižní straně byly namontovány termoregulační ventily na radiátory, aby se docílilo větších úspor na topení. Od školního roku 2008/2009 byla zprovozněna po dvou letech postupných oprav a příprav školní dílna pro žactvo v prostorách bývalého skleníku. Byla zde vybourána stará skleníková okna a nahrazena novými plastovými, změněn vchod do dílny, rekonstruovány omítky i hygienické vybavení. Ponky i nářadí, to vše bylo použito z dílny původní, která bývala v místech dnešní keramické dílny. Správcem dílny se stal Josef Fiala. Dne 25.4.2008 navštívilo 40 žáků Polsko. Exkurze se konala již potřetí, a to do památníku koncentračního tábora Osvětim, kde v roce 1943 zahynulo i šest svrateckých občanů, do solných dolů Wieliczka a do Krakova. Zájezd opět zajistila firma BBS Hlinsko.


V pátek 7.11. se ve škole uskutečnil projekt „Den v krajích České republiky“. Škola tím chtěla připomenout 90 let od vzniku ČSR. Vždy se k projektu spojily dvě třídy-jedna z prvního a jedna z druhého stupně a každá měla představit ostatním vybraný kraj naší země. Tentokrát došlo na kraje Vysočina, Pardubický, Jihomoravský a Středočeský. Příparvy probíhaly již celý týden před akcí a vše vyvrcholilo prezentací právě 7.11. První a devátý ročník představil domácí kraj Vysočina formou „rozhlasového“ spotu a k ochutnání připravili bramborové placky a tři druhy chleba z okolí. Druhý a osmý ročník ukázal ostatním krásy Jihomoravského kraje, vláček putoval mezi osobnostmi a zajímavostmi kraje a poslední jeho zastávkou byl vinný sklípek s ochutnávkou „vína“. Děvčata předvedla tanec čardáš. Třetí a sedmý ročník posadil návštěvníky do stroje času a ukázal jim výjevy z českých dějin-příchod Čechů na Říp, vraždu sv.Václava, Karla IV. na Karlštejně, Jiříka z Poděbrad, hrusickou školu Josefa Lady, Laurina a Klementa a nakonec sportovce Jágra a Železného. 4.,5. a 6. třída provedla společně ostatní Pardubickým krajem. Průvodcem byl cestovatel Emil Holub a připomněl slavné rodáky kraje a kulturní památky. Všechny skupiny pak vytvořily obrázkové mapy svých krajů, které budou základem velké malované mapy ČR. K 31.7.2008 odešla do penze dlouholetá učitelka zdejší školy Jana Hrabaňová, působila zde od roku 1973. Na mateřskou dovolenou odešla jazykářka Petra Suchá a na její místo nastoupil Dalibor Svoboda se sousedního Svratouchu. Ve školním roce 2008/2009 měla škola toto personální obsazení: Mgr.Vlastimil Luciuk Mgr. Iva Kopecká Marie Jakubíková Mgr. Miroslava Hejtmánková Mgr. Hana Vojtová Mgr. Blanka Vinklátová Mgr. Marcela Luciuková Mgr. Josef Fiala Mgr. Martin Mudroch RNDr. Jana Suchá Mgr. Jaroslava Kopecká Mgr. Jaroslava Polanská Mgr. Dalibor Svoboda

ředitel školy zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně třídní učitelka 1. třídy třídní učitelka 2. třídy třídní učitelka 3. třídy třídní učitelka 4. a 5. třídy třídní učitel 6. třídy třídní učitel 7. třídy třídní učitelka 8. třídy třídní učitelka 9. třídy učitelka učitel

na škole působí od roku 1976 na škole působí od roku 1996 na škole působí od roku 1979 na škole působí od roku 1980 na škole působí od roku 1992 na škole působí od roku 1992 na škole působí od roku 1975 na škole působí od roku 1979 na škole působí od roku 2001 na škole působí od roku 1994 na škole působí od roku 1981 na škole působí od roku 1964 na škole působí od roku 2008

Vedoucí školní družiny je stále Erika Kulíková, vedoucí školní jídelny Ivana Nováková, vedoucí kuchařkou Milada Preislerová, kuchařkami Jana Myšková a Anna Bogvajová. Hospodářkou školy je Michaela Kubíčková, školníkem Petr Káš, uklizečkami Blanka Buchtová, Monika Ehrenbergerová a Alena Mourová. Řídící učitelkou mateřské školy je Dana Tomíšková, druhou učitelkou Věra Macháčková, provozním zaměstnancem MŠ je Vlasta Šilerová.

Mars Svratka Poslední zápis v kronice o největším svrateckém podniku je za rok 2004. Mars tehdy procházel zásadní změnou a rozhodovalo se o jeho bytí a nebytí. Od té doby se podnik zkonsolidoval, a přesto, že staré závazky brání většímu rozletu, podnik funguje a zaměstnává 270-280 osob. Většinovým vlastníkem je firma Welfare a.s., která drží 87% akcií firmy. Zbytek pak mají drobní akcionáři. Generálním ředitelem firmy je stále ing.Leoš Holas, obchodním ředitelem Tomáš Kopecký, výrobním ředitelem je od podzimu 2007 Jiří Sauer ze Svitav, který ve funkci vystřídal Ladislava Šedého ze Sněžného. Předsedou představenstva akciové společnosti je též ing.Holas, členy pak Tomáš Kopecký a Petr Hamák z Herálce, předsedou dozorčí rady je Ladislav Dušek z Prahy, členy Dominik Maršík z České Třebové a Milan Kubík z Krásného.


I celkový hospodářský výsledek se dostal po letech do kladných čísel. V roce 2004 hospodařil podnik s prodělkem 26 517 000 Kč, a tím se navýšily dluhy firmy na skoro 60 miliónů korun, v roce 2005 ale již podnik vykázal zisk 2 813 000 Kč, v roce 2006 zisk 323 000 Kč a v roce 2007 zisk 2 617 000 Kč. V roce 2008 se podniku dařilo také velice slušně, ale vše ve 2. pololetí zbrzdil nástup hospodářské krize. Podniku tak klesly zakázky především pro galvanizovnu a nástrojovnu. Podnik dosud musí splácet úvěr na novou galvanizovnu, což činí závazek ve výši 400 tisíc Kč měsíčně. Hlavními partnery a odběrateli pro podnik je firma Hettich ČR, která odebírá 25% produkce Marsu. Mars s ní kooperuje ve výrobě nábytkového kování. Kolem 20% produkce odebírá firma Sociéte RENZ, Mars pro ni vyrábí balíkové schránky, které jdou na vývoz do Francie. Spolupráce s koncernem Ikea byla v říjnu 2008 ukončena, neboť firmě vadila skutečnost, že Mars zaměstnává ve svých provozech vězně. Na rok 2009 je ale plánováno ukončení zaměstnávání vězňů a tedy i znovuobnovení spolupráce s Ikeou. Průběžně bylo do výroby investováno. V roce 2005 bylo pořízeno nové mechanizované lisovací pracoviště, nový lis a frézovací centrum, v roce 2006 tabulové nůžky, rekostruována galvanická linka a pořízeny lisovací formy pro výrobu plastových krabiček k závěsným skříňkám. V roce 2007 podnik pokračoval v rekonstrukci galvanické linky a pořídil automatické podávání k lisovacímu pracovišti. Roku 2008 byly koupeny opět nové lisy a začalo se s obměnou vozového parku firmy. V plánu je především pořízení nových vysokozdvižných vozíků, tzv. „ještěrek“, což je investice v řádu několika miliónů Kč a plánuje se na rok 2009 také nová prášková lakovna. Sortiment výrobků je zatím stejný, největší novinkou je produkce dílenských systémůpracovních kovových stolů a nástěnných panelů pro nářadí. Mars Svratka dále produkuje dopisní schránky, skříňky a kufříky na nářadí, schránky na zbraně, odpadkové koše, petrolejové lampy nebo lampy na svíčku, lopatky na smetí nebo uhlí, kouřové roury, ukládací bedny, pasti na hlodavce, otvíráky, větrací mřížky nebo kamna na dřevo. Již tradiční výrobou jsou také sedadla do traktorů, které odebírá Zetor Brno. Podnik také nabízí kooperaci ve svařování nebo lisování a povrchové galvanické úpravy. Od poloviny roku 2007 jsou kvůli nedostatku pracovních sil v podniku zaměstnáváni kvalifikovaní vězni z pardubické věznice v počtu 10-25 osob. Odvrácenou stranou, a mnohdy tragikomickou, je to, že mnozí vězni navázali velmi úzké soukromé vztahy s některými zaměstnankyněmi podniku, a to vedlo k mnoha rodinným krizím i rozvratům. Ve Svratce si pak lidé dávali k dobrému, které pracovnice se „spustily“. Muži zase vězňům pronášeli do podniku alkohol a cigarety a především pro vězně zakázané mobilní telefony a ani namátkové kontroly tomu nedokázaly zabránit. Platy v podniku jsou oproti celostátnímu průměru o třetinu až čtvrtinu nižší, výrobní dělníci pobírali průměrně v roce 2005 11 838.-Kč, v roce 2006 12 810.-Kč, 2007 12 908 Kč a v roce 2008 13 716.-Kč. Management a THP mají samozřejmě platy jiné a vyšší. Pro zajímavost uvedu ceny některých produktů, které Mars vyrábí a za kterou ji prodává zákazníkům. Ceny jsou včetně 19% DPH: petrolejové lampy-dle typu- 152.-Kč – 232.-Kč petrolejové lampy LUNA (malé)- 93,-Kč ukládací bedny rovné (dle velikosti) – 365.-Kč – 1072.-Kč ukládací bedny zkosené (dle velikosti) – 394.-Kč – 1119.-Kč termosy 5-40 l – 1436.-Kč – 4142.-Kč otvírák na lahve - 5.40 Kč závěsné skříňky (dle velikosti) – 208.-Kč – 800.-Kč pracovní stoly (dle velikosti)- 3190.-Kč – 12 819.-Kč schránky na dopisy lakované (dle provedení) – 580.-Kč – 747.-Kč


schránky na dopisy nerezové (dle provedení) – 945.-Kč – 1170.-Kč lopatky na smetí (dle provedení) – 35.-Kč – 49.-Kč lopatky na uhlí (dle provedení) – 28.-Kč – 44.-Kč kamna na dřevo – 6545.-Kč Protože se kronika píše rok zpětně, uvedu sem ještě aktuální vývoj podniku na začátku roku 2009: Začátkem roku 2009 na podnik také dolehla krize. K 31.1.2009 bylo ukončeno zaměstnávání vězňů, nadále v podniku ovšem pracují zahraniční dělníci (Vietnamcizaměstnání ve výrobě). Nejméně zakázek má nyní galvanizovna a nástrojovna, proto zde bylo přikročeno k redukci míst. Zrušeno bylo 21 pracovních míst -11 v nástrojovně, 7 v galvanice a 3 úřednická místa. Dotčeným zaměstnancům bylo nabídnuto místo ve výrobě a je jen na nich, zda práci přijmou, protože by šli se svým, už beztak nízkým platem, ještě dolů. Další vývoj v podniku bude v zápise za rok 2009. Hotel Mánes Poslední zápis kroniky o hotelu Mánes je z roku 2002 a je zde vylíčen smutný osud hotelu po roce 1989. Tehdy se zdálo, že nový majitel a provozovatel Jaroslav Salus dostane hotel z nejhoršího, a že jej bude provozovat na dobré úrovni. Bohužel, zůstalo jen u přání. V hotelu byly sice provedeny stavební úpravy, vznikly dva apartmány, byly upraveny i další pokoje a koncem roku 2002 se pomalu rozjela i restaurace a ubytování. Jenže kvalita byla stále nízká, nefungovaly různé drobnosti, jako např. světla na toaletách nebo ve sprše, suroviny pro vaření nebo nápoje nakupoval provozovatel těsně před tím, než tam byli hosté, takže mnohdy leccos chybělo, i když to bylo v nabídce. Hotel byl nakonec uzavřen v roce 2004 definitivně a opět začal chátrat. Navíc stále probíhalo soudní řízení o vlastnictví a hotel byl zástavou za dluhy Jaroslava Saluse. Vše se změnilo koncem roku 2007. Notně zchátralý hotel koupila firma Hotel Mánes s.r.o., patřící Františku Černému ze Svratouchu, Janu Štefáčkovi z Hamrů n.S a Lubomíru Pajlovi, též z Hamrů n.S. Stav hotelu byl tristní. Do restaurace, pokojů i vinárny zatékalo, rozpadala se terasa, všechny rozvody byly v havarijním stavu, stejně jako kuchyně, hotel působil „vybydleně“. Okamžitě byla zahájena postupná rekonstrukce. Byla opravena střecha a komíny, rozebráno a znovu postaveno schodiště do hotelu, vyměněna okna a všechny rozvody vody a elektřiny, zateplena fasáda i stropy pokojů, pořízena nová kuchyň. Z vybavení pokojů nebylo zachováno zhola nic-vše bylo značně zastaralé a hodně používané. Opravena byla i hotelová terasa na střeše restaurace, byl zde položen venkovní koberec. Z původního hotelu v podstatě zůstaly jen obvodové zdi. V zahradě hotelu byl opraven altán, vyčištěno jezírko a další menší opravy a úpravy. Nakonec celkové investice do hotelu dosáhly několika desítek miliónů korun. Opravený hotel byl oficiálně otevřen pro veřejnost 19. září 2008, i když již předtím zde byly od srpna nějaké, předem domluvené, akce. Hotel Mánes má **** a vybavení je velmi moderní. K dispozici je 62 lůžek, z čehož je 21 dvoulůžkových pokojů, 1 jednolůžkový uzpůsobený i pro invalidy, 4 dvoulůžkové pokoje s balkónem, 1 třílůžkový pokoj, 2 třílůžkové apartmány s obývacím pokojem a 1 dvoulůžkový apartmán s kuchyňkou. Pokoje jsou otevírány čipovými kartami, radiátory řízené počítači, každý pokoj má moderní nábytek, svoje WC a sprchový kout, televizi se satelitními programy, ledničku s minibarem nebo telefon nebo připojení na internet. Hotel dále nabízí svým hostům wellness-centrum se soláriem, saunou, vířivou vanou, masážním stolem a posilovnou, funguje také vinárna, kde je i oddělená školící místnost a


Chivas klub s ruletou a výherními automaty. Restaurace má kapacitu 100 lidí, vinárna také kolem 100 lidí. Ceny ubytování odpovídají své kategorii. Dvoulůžkový pokoj stojí 1 200.-Kč/noc, při obsazení jedním člověkem pak 800.-Kč za noc, dvoulůžkový pokoj s balkónem je za 1 400.Kč/noc, při obsazení jedním člověkem 1 000.-Kč/noc. Apartmá vyjde na 1 800.-Kč/noc bez rozdílu osob. Koncem roku 2008 hotel Mánes zaměstnával 17 osob, ředitelkou hotelu je Pavlína Janíková. V příštích letech se ještě chystá napuštění zahradního jezírka a dokončení lávky přes něj, zahradní posezení nebo restaurace, která by měla vzniknout na dvoře hotelu přestavbou z budovy bývalé vzduchotechniky. Záchrana života Ráno 9. října se odešla projít do lesa k rybníku paní Libuše Kubíková. Jenže se jí udělalo nevolno a nedaleko rybníka zkolabovala. Zde ji při cestě do školy našel ležet žák 7. třídy Jan Odvárka. Školák se k ležící paní sehnul a ptal se jí, zda nechce pomoci. Pak už běžel do ubytovny, ale tady ještě nikdo nebyl, proto běžel pro pomoc ke škole. Zpátky se s ním vydali Martin Kalous, také žák 7. třídy, a šesťák Matěj Peřina. Mezitím Jan Odvárka řekl o ležící paní učitelce ZŠ Janě Suché, která vzala auto a jela tam, a Martin Kalous zavolal mobilem záchrannou službu. Kluci zatím paní přikryli bundami a mezitím se tu objevil z ubytovny i Josef Jandert, který donesl ještě deku. Paní tam ležela již více než hodinu. Tímto činem chlapci zachránili staré paní nejspíše život, neboť ráno bylo již velmi chladné a mohlo také trvat mnohem déle, než by ji tam někdo nalezl. Kluci dostali za tento příkladný čin pochvalu ředitele školy a odměnu, ve formě většího finančního kreditu na mobilní telefon, od rodiny paní Kubíkové. Z hasičského sboru Nový hasičský automobil, který sbor potřebuje, neboť starý dosluhuje, se zatím nepodařilo sehnat. V letošním roce se alespoň podařilo získat, za symbolickou 1 korunu, automobil CAS 25 (čili stejného typu) od podniku Mars Svratka, kde bylo hasičské družstvo již zrušeno. Automobil je z roku 1983, tedy o deset mladší než ten stávající. Sice to není žádná velká výhra, ale snad to překlene nějaký čas, než se podaří sehnat lepší a novější automobil. Hasiči na cisterně z Marsu musí provést nezbytné opravy, jako např. přetěsnění motoru, neboť z něj dost teče olej. Ovšem jinak je v lepším stavu, především po motorické stránce. Starší cisterna CAS 25 byla zatím na několik měsíců zapůjčena podniku ŽĎAS a plánuje se její prodej. Dne 26.7. pořádali hasiči 2. ročník soutěže v hasičském fotbalu (poprvé loni při oslavách výročí SDH). Akce se zúčastnilo osm družstev mužů a čtyři družstva žen a konala se na asfaltovém hřišti u stadionu. V kategorii mužů zvítězilo družstvo z Ostrova n.Oslavou, dvě svratecká byla 2. a 3., v ženské kategorii vyhrálo družstvo ze Sněžného, naše ženy se umístily na 4., tedy posledním, místě. Večer pak hasiči pořádali taneční zábavu. Koncem srpna 2008 se sbor zúčastnil největšího setkání hasičské techniky- Pyrocar v Přibyslavi. SDH Svratka vystavoval veterána Praga RN a motorovou stříkačku Stratílek z roku 1929. Nadace pro podporu hasičského hnutí v Přibyslavi svrateckému sboru, jako jedinému, poskytla nadační příspěvek ve výši 10 000.-Kč na renovaci „ereny“.


Krize svrateckého fotbalu V posledních letech prochází svratecký fotbal vleklou krizí. Jeden z předních činovníků fotbalového oddílu ing.Miloslav Gregor popsal příčiny krize pro květnové vydání měsíčníku Novinky (vybráno z textu): „Krize se odráží v neuspokojivých výsledcích, nízké výkonnosti, nezodpovědnosti, nízkém počtu hráčů, problémem se zajištěním trenérů a vedoucích, úbytkem funkcionářů, odochodu dobrých hráčů do okolních měst, nezájmem diváků, apod. Krize postihla prakticky všechna družstva, ale zatímco dorostu se z ní podařilo vymanit a navázat na dřívější dobré výsledky, týmy žáků a mužů se v této krizi nachází i v současnosti. Dnes se muži nachází u dna tabulky okresního přeboru a bojují o udržení se v této soutěži, žáci uzavírají tabulku okresního přeboru pouze s jedním vítězstvím a jednou remízou a jsou v ohrožení sestupu do nižší soutěže. Není to tak dávno, co muži hráli I.A třídu a žáci bojovali o titul přeborníka okresu a obsadili jak kategorii mladších, tak i starších žáků. Loni na podzim se dokonce uvažovalo o předčasném ukončení činnosti týmu mužů, tak dalece byl vážný stav v mužstvu. Příkladem toho byla skutečnost, že do Bystřice n.P. odjelo pouze torzo mužstva, doplněné dorostenci a po poločase z utkání odstoupilo pro nedostatečný počet hráčů!! Žákovské družstvo nemá, po skončení vedoucích Petra Moučky st. a ml. stabilní vedení. Na trénincích zaskakovali hráči dorostu Pavel Dospěl a Miloslav Gregor ml. a jako vedoucí pak Jiří Macháček, Josef Sádovský ml. a ing. Miloslav Gregor. Velkým problémem je právě nedostatečný počet hráčů a nedostavování se k turnajům. Nakonec žákovské družstvo zaniklo úplně a někteří žáci začali hrát za Sokol Svratouch. Mužstvo dospělých dlouhodobě trénuje Miroslav Janeba, na pozici vedoucího mužstva se střídají Josef Pešava a Karel Jelínek. I zde se mužstvo potýká s nedostatečným počtem hráčů, nedisciplinovaností, kdy se někteří musí doslova prosit, aby se dostavili k utkání. V podzimní části soutěže se nakonec muži umístili na 11. místě (z 15ti) v okresním přeboru, což není zrovna důstojné umístění, ale odpovídá to současné výkonnosti. Nejlépe si v současnosti stojí družstvo dorostu, které vedou Stanislav Obešlo, Luboš Vítek a Milan Řádek. Jako jediné dosahuje solidních výsledků, i díky stabilnímu kádru hráčů. Nakonec se dorost umístil na 6. místě v tabulce I.A třídy, kam postoupil z okresního kola.“ Krize s nedostatkem vedoucích netrápí jen fotbalisty, ale i další spolky. Mnoho lidí v současné době nemá chuť, čas a zájem pracovat ve spolcích a odvádět nějakou práci i pro jiné. Mnozí jsou zavření doma u televize nebo je zajímá jen to, z čeho budou mít sami. Ale tací jsou největšími kritiky těch, kteří se alespoň trochu snaží dělat pro svůj spolek nebo obec, ve které žijí. Další mistr republiky ze Svratky Tedy přesněji řečeno mistryně. Stala se jí 15letá Helena Tlustá, která závodí za novoměstský atletický klub. Na žákovském halovém mistrovství republiky na pražském Strahově získala titul mistryně republiky v běhu na trati 1500m časem 5:05,42. Znovu se mistryní, tentokrát potřetí, stala 14.9. v Třinci, kde zvítězila v závodě na 1500 m v ještě lepším čase – 4:51,59. Toto nebyly její jediné úspěchy. Ve 2.pololetí roku 2007 se stala mistryní republiky v přespolním běhu na 2 km, v halovém běhu na mistrovství republiky byla druhá a vyhrála ještě další dva krajské přebory. V letošním roce tak do svých úspěchů přidala další dva mistrovské tituly a také druhé místo v přespolním běhu na 2 km.


Lyžaři Koncem ledna 2008 se mladí lyžaři z TJ Mars Svratka opět zúčastnili Zimní olympiády dětí a mládeže ČR, tentokrát ve Zlínském kraji. Ze svratecké TJ reprezentovalo kraj Vysočina devět dětí v klasickém lyžování a biatlonu-dvě děti ze Svratky a sedm z Herálce. Nakonec přivezli šest medailí-tři bronzové (Barbora Švandová, Štěpán Pekař a štafeta dívek ve složení Adéla Gregorová, Karolína Ostrejšová a Barbora Švandová), dvě stříbrné (Adéla Gregorová a Karolína Otavová) a jednu zlatou (Karolína Ostrejšová). Výprava Vysočiny v klasickém lyžování, pod vedením trenérů Petry Letenské a Jiřího Teplého, získala druhé místo za Libereckým krajem. Také na mistrovství ČR v běhu na lyžích starších žáků, konaném ve dnech 9.-10.2.2008 na šumavském Zadově, se členům oddílu dařilo. V kategorii žáků, ročník narození 1994, zvítězil Lukáš Gregor v běhu na 5 km volnou technikou. Na závodech, konaných 9.3.2008 na Horních Mísečkách znovu bodovali lyžaři TJ Mars. Ve svých kategoriích obsadili Jan Pekař, Karolína Otavová a Jakub Švanda 1. místo a Adéla Gregorová 3. místo. Ani další účastníci TJ Mars se neztratili a umisťovali se do 20. místa. Do lyžařského oddílu TJ Mars se podařilo získat nové zájemce ze Svratky, Svratouchu a Herálce, a tak do budoucna snad zůstane dětské lyžování na Svratecku na vysoké úrovni.

Sjezdovka Svratecká sjezdovka již dlouhá léta úspěšně slouží svému účelu. Vybudována byla v roce 1978 na České Cikánce nad Vítkovým statkem. Ustoupilo jí tehdy pět chat a provozovalo ji blízké rekreační středisko ŽĎAS. V současné době je jejím provozovatelem Zdeněk Holemář. Sjezdovka patří svou nadmořskou výškou k nejvýše položeným v kraji Vysočina, její horní stanice je 742 m.n.m., převýšení činí 82 metrů, délka vleku je 400 metrů a kapacita 400 osob za hodinu. K dispozici je i dětský lanový vlek. Sjezdovka je vybavena umělým zasněžováním, voda je čerpána potrubím přímo z řeky Svratky a umělým osvětlením, takže je možné i večerní lyžování. U sjezdovky je také vytápěný stan, ve kterém je k dostání občerstvení a parkoviště je hned kousek od sjezdovky. Provozovatel sjezdovky také nabízí půjčování lyží a snowboardů nebo lyžařskou školu pro zájemce, kteří se chtějí naučit sjezdovému lyžování. Cena jedné jízdy (tzn. vlek) činí ve všední dny 9 Kč, o víkendu 10 Kč, lze si předplatit i více jízd a cena je pak výhodnější. Výhodou sjezdovky je chránění lesem ze dvou stran, naopak nevýhodou je orientace svahu na jižní stranu. Pro sezónu 2008/2009 bylo zlepšeno umělé osvětlení a upraven terén sjezdovky, aby mohl být svah v zimě lépe připraven pro lyžaře. Internet ve Svratce Před jarem roku 2000 bylo jedinou možností, jak se ve Svratce připojit k síti Internet, připojení přes telefonní linku-modemem. Toto připojení bylo však pomalé a provozně drahé. Hodina připojení internetu stála během dne 60.-Kč, večer 16.-Kč, rychlost připojení byla maximálně 56 Kbit/s, a navíc tím byla blokována pevná linka na běžná volání. Připojení přes modem tak využíval snad jen Městský úřad, Mars, Kovo HB, Základní škola a pár jedinců. Kdo první ve Svratce měl internet už ale asi nezjistíme. Ve větších městech v okolí (Hlinsko, Polička, Žďár n.S.) existovala možnost stálého bezdrátového připojení za ceny okolo 1000 Kč měsíčně s rychlostí až 512 Kbit/s.


Možnost poskytnout bezdrátové připojení i ve Svratce nabídla firma MS Office ve spolupráci s firmou UNET Polička. Poloha Svratky v údolí, obklopeném kopci ze všech stran ale ztěžovala řešení, jak sem signál dostat. Nakonec se vstupním bodem a zároveň vysílačem stala meteorologická stanice ve Svratouchu, která měla viditelnost na přístupový bod UNETu na vodárně poblíž vesničky Libecina u Litomyšle. Dnes je tato stanice páteřním bodem sítě UNET a rozesílá svůj signál do mnoha obcí v okolí. První vysílač bezdrátového internetu byl ve Svratce spuštěn v květnu 2000, v ulici Nad Školou na domě Korábových a prvními komerčními zákazníky se stala Základní škola a Kovo HB. Za osm let se mnoho věcí změnilo. Dnes Svratku pokrývá pět vysílačů a rychlost neomezeného bezdrátového internetu je až 4 Mbit/s, za cenu kolem 500.-Kč za měsíc i s možností levného telefonování přes síť. Zákazník může také zvolit možnost rychlého připojení od O2 (Telecom) technologií ADSL s rychlostmi až 8 Mbit/s, zde však zůstává nutnost platit paušál za pevnou telefonní linku. Vysílače jsou ve Svratce v ulici Nad Školou u Korábových čp.461 a na bytovce čp.412, na komíně podniku Mars, na domě čp.45 na křižovatce, v ulici Komenského na domě čp.372 a na vodárně na Moravské Svratce. Internet od firmy O2 využívalo koncem roku 2008 98 domácností, 180 domácností ze Svratky, Křižánke a Chlumětína využívá bezdrátové připojení od firmy Coma Polička. Muzeum v roce 2008 Provoz muzea byl i v letošním roce zajišťován standardním způsobem. Otevřeno pro veřejnost je v měsících červenci a srpnu vždy denně mimo pondělí a jako průvodci se zde střídají brigádníci z řad studentů. Od dubna do června a od září do října je otevřeno vždy v neděli odpoledne a průvodci jsou zde manželé Josef a Eliška Hájkovi. Pro muzeu se letos podařil získat grant kraje Vysočina „Klenotnice Vysočiny 2008“ v hodnotě 30 000.-Kč. Město přidalo dalších 20 000.-Kč a za tyto částky byly zhotoveny firmou CZ Lipa krásné nové vitríny. Muzeu dosud sloužily vitríny, které nám byly předány jako vyřazené od muzea v Hlinsku. Měly už však své odsloužené, a tak muzeum nyní má devět nízkých a dvě vysoké vitríny pro různé výstavy, které jsou v muzeu pravidelně pořádány. Letos muzeum připravilo pro návštěvníky hned tři akce. Výstavu fotografií Rudolfa Švarce, fotografa, který do Svratky jezdíval v době 2. světové války a zde nafotil a městu věnoval kolem 40 velkých žánrových snímků Svratky a okolí. V neděli 26.10. byla v prostorách galerie zahájena výstava „Zlaté časy 1. republiky“, věnovaná 90.výročí vzniku Československa. Akci tradičně zahájil Pěvecký sbor svrateckých občanů a krátce promluvil starosta města. K vidění byly mnohdy unikátní fotografie ze Svratky a širokého okolí z let 1918-39, mnoho dobových materiálů-od reklam po kalendáře a další předměty z doby „První republiky“. Výstava trvala do neděle 2.11. a byla velmi slušně navštívena. Další, již tradiční vánoční výstava byla otevřena 26.12. Letošní téma byly hračky a na výstavu je zapůjčili manželé Tomkovi ze Stržanova (panenky z let 1900-2000), František Prosecký z Bystřice n.P. (autíčka), Zdeněk Bukáček z Krouny (lidové hračky) a dalších několik svrateckých občanů. Některé hračky pocházely i z depozitáře muzea. Výstava byla zahájena opět Pěveckým sborem svrateckých občanů, deváťáci svratecké ZŠ se oblékli do dobových kostýmů a zájemci si mohli pod vedením Zdenka Bukáčka z Krouny namalovat dřevěnou panenku. Výstava trvala do 30. prosince a byla velmi hojně navštěvována.


Z kulturních akcí Sraz veteránů Velkou akcí byl sraz historických automobilů, který pořádalo město spolu s Veteran kluby Praga a Tatra v Bystřici n.P. v rámci III. memoriálu Františka Proseckého seniora. V sobotu 31.5. přijelo do Svratky od Bystřice, Jimramova a Sněžného cca 35 automobilů a 20 motocyklů z let 1925-1970. Posádky vozů se na náměstí zdržely cca 2 hodiny, navštívily muzeum a dostaly občerstvení v místních restauracích. Nablýskané veterány obdivovalo a fotografovalo i velké množství přihlížejících. Pohádkový les I v letošním roce se konala tradiční Cesta pohádkovým lesem, jehož spolupořadateli byl Výbor kultury města Svratky, ZŠ a MŠ Svratka, Junák, oddíl lyžování TJ Mars, Sbor dobrovolných hasičů a Svaz zdravotně postižených. Cesta se konala 1.6. a trasa opět vedla z Moravské Svratky kolem lesa, přes Hůry, kolem rybníka na hasičskou zahradu. Letošní téma byly kreslené postavičky, takže se děti mohly setkat s Rumcajsem, Mankou a Cipískem, Pejskem a Kočičkou, Křemílkem a Vochomůrkou, Včelkou Májou, Patem a Matem nebo Bubáky a hastrmany. Občerstvení opět zajišťovali hasiči a hudbu deváťáci svratecké školy. Na akci se podařilo Ivě Kopecké také získat grant kraje ve výši 5 000.-Kč, stejnou částku přidalo i město Svratka. Koncert klasické hudby Dne 16.7.2008 se v kostele opět konal tradiční koncert klasické hudby. Letos se publiku představila americká varhanice Joan DeVee Dixon. Tato osobnost je profesorkou na univerzitě v Marylandu a podnikla již rozsáhlá turné po celém světě. Plný kostel si vyslechl mnoho různých skladeb, od Antonína Dvořáka až po americké spirituály a varhanice měla právem obrovský úspěch a nutno říct, že to byl zatím asi nejúspěšnější koncert klasické hudby ve Svratce. Promítání historických fotografií V pátek 10.10. se v učebně zeměpisu ZŠ konalo promítání historických fotografií ze Svratky a okolí. Kronikář města Martin Mudroch připravil pro zájemce, kterých byla nakonec plná třída, soubor asi 170 fotografií, z nichž nejstarší byla z roku 1868. Toto promítání proběhlo ještě jednou, a to 3.12. v hotelu Mánes, v rámci mikulášského posezení pro svratecké seniory. Kateřinské trhy V sobotu 22.11. proběhly v sokolovně Kateřinské trhy. I přes nepřízeň počasí a vánici dorazilo nakonec 20 prodejců ze 30 ohlášených a návštěvníkům nabídli rozmanité řemeslné zboží. Další tradiční akce Již stálou akcí je Jarní Svratecká „25“, jejíž 23. ročník proběhl 31.5.2008. Letní výstava obrazů ve škole se uskutečnila 5.7.-10.8.2008, a tentokrát vystavoval Miloš Novotný.


Série krádeží a dopravních nehod V únoru 2008 byla vykradena hospoda „V Díře“ u stadionu. Pachatel vytrhl mříž a rozbil okno a ukradl 2500 Kč. O víkendu 16.-17.8.2008 se do podniku Mars Svratka vloupal zloděj. Dovnitř se dostal přelezením plotu a rozbitím přístavku. V jedné z kanceláří otevřel trezor, ze kterého odcizil peníze a platební karty v hodnotě 200 tisíc korun. Ze sekretariátu pak ještě ukradl příruční pokladnu s 50 tisíci Kč. Zloděj napáchal škody i na vybavení budovy. Aby zahladil stopy, tak vše zastříkal práškovým hasicím přístrojem, takže zaměstnanci museli dva dny tu spoušť uklízet. Celková škoda, kterou pachatel napáchal se vyšplhala na 352 000 Kč. V noci z 11. na 12.10. se vloupal zloděj do prodejny Jednota „U Pečenků“. S sebou si odnesl cigarety, alkohol a cukrovinky v celkové částce 14 000 Kč. Další vloupání do této prodejny následovalo v prosinci a pachatel se opět zaměřil na cigarety, alkohol a cukrovinky. V prosinci 2008 byla vykradena také prodejna Vojtěška. Zloděj rozlámal boční dveře a odnesl si mnoho kartonů cigaret a alkohol, škoda dosáhla 150 000 Kč. Začátkem března došlo k dopravní nehodě osobního vozu Peugeot 206 s cyklistkou, která byla automobilem zachycena. Řidička byla prý oslněna protijedoucím autem, cyklistka při srážce spadla na silnici, naštěstí byla jen lehce zraněna. Škoda na autě byla 11 tisíc Kč. Na začátku dubna se stala kuriózní dopravní nehoda na parkovišti před poštou. Nepozorná řidička zdemolovala vozem Škoda Favorit dva kontejnery na třídění bílého skla. Městu tak vznikla škoda přes 20 tisíc Kč. Dne 14.4. došlo k další nehodě-tentokrát v Palackého ulici řidič Avie při couvání přehlédl 84letého cyklistu, který musel být odvezen do nemocnice-utrpěl středně těžká zranění. K nejzávažnější dopravní nehodě došlo v pondělí 13.10. Žákyně 4. třídy Nela Gregorová se nerozhlédla při přecházení silnice v Partyzánské ulici u čp.289 a vběhla přímo pod projíždějící osobní automobil Opel Meriva, který řídila Radka Pokorná ze Svratouchu. Řidička již nemohla na tak krátkou vzdálenost zabránit střetu, strhla sice řízení vlevo, ale dívence se vyhnout již nešlo. Nela byla s těžkými zraněními převezena do nemocnice v Novém Městě, do školy se vrátila až před Vánocemi. K další havárii došlo koncem října 2008 v Libušině ulici. Opilý řidič nararzil svým vozem do lampy veřejného osvětlení, kterou značně poškodil. Policisté řidiči naměřili 1.9 promile alkoholu v krvi. Další střípky ze života města Tříkrálová sbírka Již několikátý rok znovu Svratkou chodí Tři králové. Letos chodily dvě trojice, a to nejen ve Svratce, ale i v sousedním Svratouchu. Tříkrálová sbírka vynesla 30 480 Kč, které putovaly na konto České katolické charity. Czech Point Od února 2008 se město zařadilo mezi kontaktní místa sítě „Czech Point“, která umožňuje úředně ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo rejstříku trestů. Občanům tak odpadá nutnost jezdit kvůli těmto výpisům za úřady do Žďáru n.S., stačí jen zajít na Městský úřad. Dalším kontaktním místem ve Svratce je ještě pošta. Škola v Papui Svratecký rodák, profesor na Jihočeské univerzitě a významný entomolog Vojtěch Novotný, se významně zasloužil o vybudování školy ve státě Papua-Nová Guinea. Od


Ministerstva zahraničních věcí ČR získal grant 750 000.-Kč, za který byla postavena budova první a druhé třídy školy Svaté Trojice v Nagadě. Oprava čekárny na křižovatce Krytá čekárna na autobusy na křižovatce byla již v dezolátním stavu. Věčně rozbitá skla byla nahrazena plechem, přesto čekárna bývala dost často poničená a znečištěná, především mládeží, která se zde ve večerních hodinách scházívá. Letos byla čekárna kompletně předělána - plech byl nahrazen prkny, která byla natřena žlutohnědou barvou, dána nová lavička, odpadkový koš a pro turisty přibyla zarámovaná mapa Žďárských vrchů. Cena materiálu činila 9 588.-Kč, práci provedli pracovníci MěÚ. Uklízecí stroj Městu dosud chyběl stroj na čištění ulic města. Buď se čištění provádělo ručně nebo se požívalo přídavné zařízení na multikáru, které ale nedostačovalo. Počátkem roku byl zakoupen ojetý komunální zametací stroj Bucher City Cat. Stroj je vybaven nejen zametacím zařízením, ale také odsávačem smetí, který se dostane i na méně přístupná místa. Stroj byl pořízen na splátky, na letošní rok činí splátka 371 280.-Kč Další závody horských kol Ve dnech 24.-25.5.2008 se ve Svratce konaly další závody Českého poháru v MTBO-tedy orientačních jízdách na horských kolech. Závod na dlouhé trati se jel jako Mistrovství ČR za účasti jezdců ze zahraničí. Nový nábytek do knihovny V letošním roce se podařilo od kraje Vysočina získat grant 40 000.-Kč v rámci programu „Líbí se nám v knihovně“. Podmínkou bylo, aby město k tomu přidalo částku 20 928 Kč. Za celkovou částku 60 928 Kč byla knihovna zmodernizována ve svém vybavení. Bylo pořízeno několik menších regálů, čímž vznikly další prostory pro stále přibývající knižní fond. Již koncem minulého roku byla knihovna vybavena počítačem, napojeným na internet, nyní byl z grantu pořízen nový počítačový stůl a židle a dvě křesílka a stolek, čímž vzniklo příjemné studijní místo. Pro lepší přístupnost ke knihám ve vyšších policích byly také pořízeny malé schůdky. Knihovnicí je stále Jana Novotná a půjčuje vždy v pondělí od 14 do 16 hodin a ve středu od 15.30 do 17.30. Knižní fond čítá nyní 15 600 svazků, každý rok se nakoupí knihy za 40 000.-Kč. Oprava památníku padlých a pamětních desek Památník padlým ve světových válkách, který stojí na náměstí od roku 1934, již potřeboval opravu. Shodou okolností byl krajem Vysočina vypsán grant 15 000 Kč na opravy památníků. Tuto částku se podařilo získat a dalších 15 000 Kč muselo přidat město. Oprava byla zadána svrateckému občanovi, akad.sochaři Martinu Kovaříkovi. Pomník byl očištěn, desky vyrovnány, provedena hydrofobizace a nakonec znovu pozlacena písmena. Zároveň s tím, již mimo grantové peníze, byly opraveny pamětní desky, a to na náměstí na čp.85-Jaroslavu Hladíkovi a upomínka na měšťanskou školu, na Račanech na čp.63Bohuslavu Příhodovi a na čp.32 Františku Veselskému. Další pamětní desky by měly být opraveny v příštím roce.


Rozvozy obědů Těm občanům Svratky, kteří jsou odkázáni na dovoz obědů z Marsu, tuto službu zajišťoval herálecký dům s pečovatelskou službou a město dotovalo tento rozvoz. Jenže do poloviny roku 2008 to fungovalo tak, že kdo chtěl oběd, tak si obědy nahlásil a město mu přispívalo, ač třeba nepatřil mezi nejvíce potřebné. Zastupitelstvo města tento stav kritizovalo a odmítlo nadále dotovat rozvoz všem občanům a navíc město nemělo s Herálcem ani uzavřenou smlouvu. Dne 26.6. bylo starostovi oznámeno, že od 2.7. nebude Herálec tuto službu zajišťovat. Proto došlo k jednání a rozvoz byl obnoven těm potřebným občanům, kteří podali žádost na MěÚ. Obec Herálec však požadovala za tuto službu neadekvátní doplatek a koncem roku 2008 nám Herálec tuto službu vypověděl. Nakonec, po jednání města s panem Miroslavem Mlejnkem, provozovatelem kuchyně v Marsu, se uvolil tuto službu zajišťovat přímo pan Mlejnek. Sankce pro neplatiče Každý občan je povinen ze zákona zaplatit v místě trvalého bydliště poplatek za systém svozu a třídění komunálního odpadu. Pro letošní rok je to pro trvale bydlící částka 400.-Kč za občana a 500.-Kč pro rekreanty za rekreační nemovitost. Termín zaplacení je do 30.6. Ale ani do tohoto data nejsou často částky uhrazeny, proto zastupitelstvo schválilo, s účinností od 1.8. pro neplatiče navýšení poplatků o 10% za každý započatý nezaplacený měsíc. Do konce roku díky tomu byla uhrazena většina poplatků. Prodej obecní bytovky čp.412 Zastupitelstvo města schválilo již delší dobu zamýšlený prodej bytovky čp.412 v ulici Nad Školou, která byla dosud ve vlastnictví města. Dvě bytové jednotky měli možnost koupit stávající nájemníci (byt 2+1 Milan Socha a byt 1+1 Hana Šiklová), další bytové jednotky byly prodávány obálkovou metodou-tedy kdo dá víc. Nakonec byt 2+1 koupila Lenka Bogvajová ze Svratky za 536 688 Kč, byt 3+1 ing. Pavel Nepovím, majitel továrny Kovo HB, za 850 000 Kč a byt 1+1 stávající nájemnice Hana Šiklová. Pouze Milan Socha byl nezaplatil, a proto byt zůstal nadále v majetku města. Demolice čp.29 Počátkem dubna byla zahájena přestavba domu čp.29 v Palackého ulici. Původně měla být jen zbourána střecha a podkroví, ale nakonec byl stržen dům skoro celý, protože byl dosti vlhký. Hned poté začala stavba domu nového, ve kterém plánuje firma Myška computers s.r.o. nové sídlo firmy, neboť dosud je v pronajatých prostorách v čp.42. Práce pokračovaly rychle, ale od konce léta 2008 byly zastaveny a dům zůstal rozestavěný a okolí neupravené. Ceny jako na houpačce V letošním roce došlo k velkému výkyvu cen, jak základních potravin, tak např.benzínu. Prudce vzrostly ceny především mléčných výrobků-mléko se prodávalo až za 18 Kč, kostka másla se vyšplhala na 35-37 Kč a jogurty podražily běžně o 2-3 Kč. Prudce stoupala i cena benzínu, v červnu stál Natural 95 u pumpy přes 32 Kč a nafta 35 Kč. Jak ceny vylétly nahoru, tak i klesly a na konci roku byly již mléčné výrobky na původních cenách a mnohdy ještě nižší, máslo se prodávalo i pod 20 Kč za kostku, benzín klesl na 22.30 za Natural a 25.50 za naftu.


Počasí Maximální teplota – 31.5. a 29.7. – 27.3°C Minimální teplota – 17.2. -- -12°C Roční průměrná teplota činila 6.95°C Denní maximum srážek – 14.8. – 28 mm Roční úhrn srážek – 711.8 mm Maximální náraz větru – 1.3. – 37.7 m/s = 135.7 km/h, roční průměr větru byl 6.2 m/s Sněhová pokrývka skončila 30.3 2008, první sníh napadl 23.10., souvislá sněhová pokrývka začala 22.11.2008. Nejvyšší sněhová pokrývka byla 26.11.2008, a to 29 cm sněhu, dnů se sněhovou pokrývkou bylo 57. První bouřka přišla 18.3., poslední 15.8., celkem jich bylo 43. Všechny údaje byly poskytnuty meteorologickou stanicí Svratouch pro účely městské kroniky ve Svratce. Dne 1.3.2008 bylo celé území republiky zasaženo vichřicí, která dostala název Emma. Nárazy větru dosahovaly rychlosti až 130 km/h a došlo k okamžitému výpadku proudu, který trval skoro celý den. Kvůli výpadku proudu, způsobeném vichřicí, bylo také zrušeno plánované divadelní představení v sokolovně. Dne 25.6.2008 ve večerních hodinách postihla Svratku a celé okolí další bouře s vichřicí. Trvala sice jen cca ¼ hodiny, ale její následky byly zlé. Hned ve 20 hodin vypadl elektrický proud a nešel až do 5 hodin ráno. Svratka byla ale zapojena ještě brzy, neboť mnohde nešel ještě až do večera 26.6. Na sokolské zahradě vichřice vyvrátila nebo polámala pět stromů, na Ohradech přetrhala elektrické vedení, na farní zahradě byly vyvráceny také stromy-jedna bříza byla úplně zkroucená jak od tornáda. Naproti zvonici byla vylomena část starého javoru a přerazila křížek, který stál pod ním. Velké škody napáchala vichřice na sousedních Křižánkách, kde padlo také mnoho stromů, jeden spadl i na zaparkované auto a na domku Slámových byla odtržena střecha. Další statistické údaje ze Svratky Telefonizace města Telefon byl do Svratky zaveden v roce 1924, přístroj si tehdy pořídilo 10 abonentů. Do konce 30. let jejich počet stoupl na cca 20. V roce 1955 je podle tehdejšího telefonního seznamu uvedeno ve Svratce 46 telefonních stanic a do Svratky se dalo dovolat odjinud jen v určitou dobu, kdy byla ruční ústředna v provozu: pondělí-pátek 7-19, sobota a neděle 9-12. V roce 1970 byla vybudována automatická telefonní ústředna. V roce 1989 je dle telefonního seznamu ve Svratce 149 stanic, z nichž ale ¾ patřily různým podnikům a institucím, domácnosti byly vybaveny telefonem dosti málo, na přidělení linky se čekalo mnoho let. Velké navýšení počtu telefonních stanic přišlo v letech 1996-1998, kdy počet telefonů ve Svratce stoupl na 330 (1998) a nadále toto číslo rostlo. Maximálního počtu telefonních stanic pevné linky dosáhla Svratka v roce 2006-celkem 389 telefonních stanic (295 domácností a 90 firemních). Díky rozvoji mobilních telefonů, kdy jej má v podstatě každý, lidé ruší pevné telefonní přípojky, a tak koncem roku 2008 jich je ve Svratce již jen 261 (189 domácností a 72 firem) a jejich počet nadále rychle klesá.


Počty motorových vozidel Zatímco v roce 1991 je ve Svratce uvedeno 272 osobních automobilů, do roku 2008 stoupl počet aut přesně na dvojnásobek. Ve Svratce je registrováno 544 osobních automobilů, dále 64 malých motocyklů, 60 motocyklů s větším obsahem motoru, 8 nákladních automobilů a 2 traktory. Nezaměstnanost Nezaměstnanost ve Svratce byla k 30.6.2008 5.8% práceschopného obyvatelstva, tj. 45 lidí bez práce. K 31.12.2008 bylo bez práce 44 lidí, tj. 5.7%. Ovšem s nástupem ekonomické a hospodářské krize je očekáván prudší nárůst nezaměstnanosti v celé zemi. Z matriky Počet obyvatel Svratky se v posledních letech vyvíjí dost špatně. Rodí se málo dětí, více lidí se vystěhovává, a tak je nás, Svratečáků, čím dál méně. Graf ukazuje vývoj počtu obyvatel Svratky od roku 1970:

počet obyvatel

Vývoj počtu obyvatel ve Svratce 1970-2007 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350

Řada1

rok

počet narozených

Počty narozených dětí 40 30 Řada1

20 10 0 rok

V letošním roce se narodily tyto děti: 1. Jakub Pokorný 4. Michaela Halamková 7. Michal Martaus 10. Kryštof Hobza

2. Jakub Modráček 5. Sarah Kuncová 8. Jakub Ptáček 11. Gita Řádková

3. Barbora Poláková 6. Sofie Kuncová 9. Aneta Hromádková


Navždy odešli tito občané: 1. Jiří Polanský 4. Jana Jelínková 7. Hana Richterová 10. Antonín Kašpar 13. Bohuslava Petržilová

2. Vlastimil Koutník 5. Josef Zeman 8. Josef Jadrný 11. Jiří Fousek

3. Jiří Cajska 6. Marta Junová 9. Květoslava Růžičková 12. Božena Vojtová

K trvalému pobytu se přihlásilo 25 lidí, odhlásilo 36, došlo tedy k dalšímu úbytku obyvatel na 1 470. Místní názvy Ve druhém díle kroniky, v zápise za rok 1956, na straně 330, vypsal tehdejší kronikář Alois Řehák místní názvy, které se ve Svratce používaly. Od té doby vznikly nové ulice a lidé si vytvořili pro mnoho míst nová pojmenování. Naopak, některá se postupně přestávají užívat a mladší generace je nezná vůbec. Pokusím se tedy připomenout názvy užívané v současné době. Borovina: les, nazvaný podle borovic, které v něm rostly a někde ještě rostou, nachází se na moravské straně u řeky Svratky, východně od Moravské Svratky. Bořina: les západně od vlastní Moravské Svratky směrem k Hůrám. Cínova cesta: lesní cesta, která vede od České Cikánky, kolem sjezdovky směrem ke Zkamenělému zámku. Je nazývána nejspíše podle malíře Cíny Jelínka. Některé z velkých kamenů u cesty jsou namalované a připomínají např. zvířata. Červený kopeček: kopec za Cikánkou, přes který vede silnice ze Svratky na Křižánky. Háječek nebo též Hájek-lesík a pěšina podél potoka Řivnáče od Račan do Svratouchu. Holcova studně: zdroj vody při cestě, lidově nyní zvané „Peršink“(viz níže), ze Svratky na Devět skal. Dříve to byla kameny roubená studánka, v 70. letech se z ní stal jeden ze zdrojů vody pro Svratku a krása místa byla navždy zničena. Hůry: skupina domků na kopcích jižně od Moravské Svratky u lesa k Devíti skalám, dělí se na vlastní Hůry (čp.14, 15, 16, 12, apod.) a též se zde říká „U Krupicovy chaty“ a na Zadní Hůry, ale spíše nazývané U Luňáčků (viz). „Chluměcká“-je lidový název pro spojovací silničku přes kopec do Chlumětína. Kladská louka: louka za Cikánkou, asi 200 m od nynější ČOV, kam byly sváženy z okolích lesů klády. V roce 1873 zde byli zastřeleni lesník Gernoth a pytlák Šinkora a tuto událost připomíná malý pomníček na louce. Křižovatka, též „Na kříže“, centrum města, oficiálně nazývané náměstí 9.května (ale to žádný Svratečák běžně neřekne)-křižovatka silnic od Svratouchu, Křižánek a Hlinska. Lesní školka nebo také jen Školka: za hřbitovem směrem k Chlumětínu-trojúhelník několika stromů. Tuto školku založil před více než 100 lety včelařský spolek. Melezínkova studánka: studánka s malým pramenem na konci Tučkovy cesty, která vede obecním lesem při řece Svratce směrem k Herálci. Studánka se nazývá podle rolníka Řádka, který zde měl louku a přezdívalo se mu Melezínek. Moravský: lidový název pro Moravskou Svratku Na hůrce nebo též Na kopci se říká lidově ulici Nad Školou. Na kempu: lidový název pro areál dnešního hotelu Žďas Svratka-v letech 1961-1969 zde byl autokempink, který pak převzal ŽĎAS Žďár n.S. Na novinách: pozemky nad Cikánkou, východně od sjezdovky, nacházejí se zde tři rekreační chaty.


Na rafandě: jsou bytovky čp.311 a 312 v Partyzánské ulici-asi se při stavbě stavebnici „rafali“ čili hádali. Na sušině: část Moravské Cikánky, na těchto suchých loukách jsou postaveny domky čp.IV/4, 5, 8 a 9. Na ostrově: název dnes již používaný jen starší generací-je to místo, kde stojí nedávno přestavěný domek čp.138. Z jedné strany jej obtéká potok Řivnáč a na druhé straně býval mlýnský náhon, v 50.letech zasypaný. Občiny: čtvrť města od náměstí a školy směrem k řece Svratce. Říká se tu tak proto, že první domky zde vznikaly na obecních pozemcích. Více používaný název u starších lidí je „Na vobci“, mladší spíš říkají „U staďáku“ (stadionu). Ohrada: běžně užívaný název čtvrti města mezi sokolovnou a garážemi firmy ZDAR (dř.ČSAD). Na „Vohradech“, jak se říká, je také lékárna, muzeum a knihovna, hasičská zbrojnice a ordinace některých lékařů. Patří sem ulice Revoluční, U Zbrojnice, Havlíčkova, Borovinská, Boční, Krátká, Dopravní a Ohradská. Peršink: novodobý název pro lesní cestu, která vede od Cikánky, pod Moravskou Svratkou, kolem Holcových studní k Devíti skalám. Název je zkomoleninou názvu balistických raket typu „Pershing“. Před lety totiž šla fáma, že rakety budou tudy dopravovány. Pešlův kopec: také nazývaný „Pešlák“ a je to kopec od konce ulice ČSA ke golfovému hřišti a Karlštejnu a je nazván podle majitelů pozemků na tomto kopci. Pešlák se také říká kopci nad ulicí ČSA směrem ke Svratouchu, dnes na něm roste mladý les. Ovšem část tohoto kopce směrem ke Svratce se nazývá „Tábor“. Pláňava: část města, ale též stejnojmenná ulice, mezi Libušinou ulicí a Cikánkou. Račana: část města s původní roubenou zástavbou kolem potoka Řivnáče. Patří sem ulice Pionýrská, Na Nábřeží, Žižkova a Račanská. Sokolda nebo „Na Sokoldě“ je lidový název pro park u sokolovny. Stupárna: dříve vodní dílo na řece Svratce, nyní vila akad.sochaře Františka Kovaříka na konci města za benzinovou pumpou, směrem k Herálci. Tábor nebo „Na Táboře“: kopec ze Svratky ke Svratouchu, nyní v jeho části ulice Táborská. U bytovek: část ulice Komenského, kde v 70.-80.letech vyrostly bytové domy a rodinné domky. Bytovka čp.367 má též přezdívku „Psohlavci“ (prý tam při stavbě jedli psy), čp.368 „Pijava“ (stavebníci alkoholem nešetřili) a čp.369 „Spořilov“ ( ti už spíš šetřili). U křížku: takto se říká několika místům ve Svratce, a to tam, kde kříže stojí: v ulici Partyzánské u domu čp.300 J.Jebase, na konci ulice ČSA u domu čp.319 J.Peřiny, na cestě k Chlumětínu-zhruba na půli cesty do Chlumětína a jeden je asi 100m za Sloupkem směrem k Herálci. U Luňáčků: skupina tří domků (čp.18, 19 a 21) jižně od Moravské Svratky směrem k Devíti skalám. Nazývá se podle majitele jednoho z domků (čp.21). U Mánesu: lidový název pro ulici Čs.armády. U osla: vrch a část lesa od Boroviny směrem k Cikánce a Křižánkám. U sloupku: křižovatka silnic od Svratky, Herálce a Hlinska, 2 km za Svratkou v obecním lese. Dodnes je na kraji lesa u křižovatky starý pískovcový sloup a uprostřed té křižovatky další s emblémem CHKO Žďárské vrchy. U vrchu: kopec mezi Svratkou a Chlumětínem, patřící ovšem do katastru Svratouchu a oficiálně nazývaný Peškův vrch. Jsou na něm postavené dvě chaty a podle majitele jedné z nich, pana Paila, se zde nejčastěji nyní říká „U Pailovy chaty“ nebo „Pailák“. Zápis kroniky z roku 1956 uvádí ještě další názvy, ale ty již zanikají nebo se vůbec nepoužívají: Balíčkův les, Červený důl, Hliníky, Pláňavičky, V roháčích, Na dolině, U branky nebo U loupežníka, aj.


Kronika města 2008  
Kronika města 2008  

Kronika města 2008

Advertisement