Page 1

ge k

informatieblad van de gemeente Lint | november - december 2013

Lint fonkelt zaterdag 14 december Waar is Rudolf? Kerstmarkt Lichtjeswandeling Optreden Sgt Pepper


Handige telefoonnummers

www.tele-onthaal.be

Gemeentehuis ma - vrij: 8.30 - 12.00 maandagavond: 17.30 - 20.00 woensdagmiddag: 13.00 - 16.30 Algemeen oproepnummer 03 460 13 30 Burgerzaken 03 460 13 32 Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,… Communicatie 03 460 13 46 Algemene informatie, meldingen, klachten Milieu 03 460 13 38 Milieuvergunning, afval, aanplantingen,…. Ruimtelijke ordening 03 460 13 36 Info en vergunningen over bouwen en verbouwen,… Openbare werken 03 460 13 39 Voetpaden, straatverlichting, wegdek, nutsleidingen,…

De gemeentediensten Vrijdag 1 november Maandag 11 november Vrijdag 15 november Dinsdag 24 december

zijn gesloten op:

Allerheiligen Wapenstilstand Dynastie dag

Gemeentemagazijn 03 455 98 09 Gemeentelijke bibliotheek 03 455 12 15 Gemeentelijke basisschool 03 455 48 25 Buitenschoolse kinderopvang 03 454 32 72 OC De Witte Merel 03 455 12 13 Jeugd- en sportdienst 03 454 57 87 Containerpark 03 488 42 80 OCMW -huis 03 460 18 60 Woonzorgcentrum Zonnestraal 03 460 18 70 DC De Schakel 03 460 19 10 Politie Dringende politiehulp 24u/24u101 Politiezone HEKLA 24u/24u 03 444 00 00 Lokale politie Lint 03 444 00 14 Brandweer Dringende brandweerinterventie100 Niet-dringende interventie03 457 46 33

De recenste informatie vind je steeds op www.lint.be

Brugdag Kerstmis tweede kerstdag

r Woensdag 25 decembe r Donderdag 26 decembe Dienstvrijstelling Dinsdag 31 december Nieuwjaar Woensdag 1 januari Brugdag Donderdag 2 januari

Colofon 15e jaargang: november - december 2013 Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

2|

Redactieadres: Gemeentebestuur van Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41, 2547 Lint

Verantw. Uitgever: Harry Debrabandere Kardinaal Cardijnlaan 31 l 2547 Lint. Het gemeenteblad wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier


nieuws

Lint fonkelt Op zaterdag 14 december wordt het gemeentepark ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer. Wat staat er op het programma? 15u-16u30 16u-21u 18u-19u 19u-21u

Waar is Rudolf? Kerstmarkt Lichtjeswandeling Optreden Sgt Pepper

Zoektocht/Santaclausrun. In teamverband - vooraf inschrijven Lintse verenigingen serveren gezelligheid Wandeling door Lint Beatles Cover band

Waar is Rudolf Meer hierover op p. 10.

Kerstmarkt Veel Lintse verenigingen spannen zich in om jullie de lekkerste braadworsten, hot dogs en pannenkoeken te serveren. Zalige glühwein en jeneverkes ontbreken natuurlijk niet. Wil je vereniging ook een standje uitbaten? Laat het snel weten via sport@lint.be.

Lichtjeswandeling Heb je zin om Lint eens langs een andere kant te ontdekken? Breng fakkels, zaklantaarns of andere lichtgevende gadgets mee! Vertrek om 18 u. aan het gemeentehuis.

Wat gebeurt er met jouw idee? Diende jij in het voorjaar een idee voor onze gemeente in? Stak jij (of je kinderen) een briefje in een ideeënbus die deze zomer op de speelpleintjes stond? Dan wil je zeker weten wat er me die binnengebrachte ideeën gaat gebeuren. Alle ideeën zijn op 1 oktober verzameld en nadien zijn ze besproken met de verantwoordelijken. Sommige ideeën zijn meteen uitvoerbaar. Bv. een paaltje dat in het donker niet zichtbaar is, kunnen we wat verplaatsen.. Anders gesteld is het met de ideeën die om een beleidsbeslissing vragen en/ of die een grote invloed op de gemeentefinanciën hebben. Denk maar aan bv. de idee om in Lint een zwembad te bouwen. Het gemeentebestuur gaat

dergelijke ideeën uitvoerig moeten onderzoeken, bespreken en aftoetsen aan de financiële haalbaarheid. We plannen dat begin december alle ideeën besproken zijn. Op 6 december lees je het antwoord op www. lint.be. Zo weet je meteen wat er met je idee gaat gebeuren. Om deze datum niet te vergeten: abonneer je op de digitale nieuwsbrief via www.lint.be. Heb je nog suggesties om onze gemeente mooier, leefbaarder,… te maken. Het is nog niet te laat. Via www.lint.be kun je steeds een meldingsformulier met je idee insturen. Er staat permanent een ideeënbus in het gemeentehuis en in de zomervakantie staan de ideeënbussen terug op de speelpleintjes.

|3


nieuws Mama, waar ben je als de school uit is? Het gemeentebestuur en de 3 Lintse scholen engageren zich om samen te werken rond 3 beleidsthema’s namelijk opvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs. Hun doelstelling is om alle Lintse kinderen in een fijne leef- en leeromgeving te laten opgroeien.

Elke ouder met een negen-tot-vijf-baan kan op de vraag “mama, waar ben je als de school uit is?” enkel met “op het werk” beantwoorden. Wie staat er dan wel voor hen klaar? In vele gevallen blijkt dit oma of opa te zijn. Aansluitend volgt de onthaalouder of crèche en het initiatief buitenschoolse kinderopvang. Allen zetten zich met een grote betrokkenheid en (ervarings)deskundigheid in om het de kinderen naar hun zin te maken.

Dit legden ze vast in een engagementsverklaring “TRIOOO-charter” die zij, samen met alle betrokken partijen ondertekenden op 18 oktober. Eén van de eerste zaken die uit dit charter voortvloeit is dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich in te schrijven in een school. Daarom worden voor de 3 Lintse scholen gemeenschappelijke inschrijvingsperiodes vastgelegd en bekend gemaakt.

Wanneer laat je je kind inschrijven? Voor het schooljaar 2014 – 2015: Eerste schooldag in februari 2014: inschrijfdag voor kinderen geboren in 2012, waarvan een broer of zus al naar dezelfde school gaan Vanaf 27 februari 2014: kinderen van personeel van die school. Eerste schooldag in maart 2014: alle anderen kinderen geboren in 2012.

Informatiesessies over wonen en energie Energiezuinig leven en wonen

Zonwering en passieve zonne-energie

Tijdens deze interactieve infosessie krijg je allerhande tips en demonstraties die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Hierbij komen onder andere volgende thema’s aan bod: isoleren, beglazing, verlichting, verwarmen, verluchten.

Passieve zonne-energie is de zonnewarmte die we via de ramen gratis binnen krijgen. Maar wat met de oververhitting? Airconditioning is een oplossing maar niet de energiezuinigste want de installaties zijn behoorlijk energieverslindend. Een degelijke zonwering kan oplossing bieden, maar hoe moet deze eruit zien? Screens, verticale en horizontale lamellen, luiken, bomen en plantstructuren,…. Bij nieuwbouw kan oververhitting ook een toeslag in energiepunten betekenen; het E-peil van je woning stijgt. Tijdens deze sessie wordt getoond hoe een degelijke zonwering er moet uitzien.

Wanneer? woensdag 20 november van 19.00 tot 21.00 u. Waar? OC De Witte Merel (congreszaal), Liersesteenweg 25, Lint Inschrijven via huisvesting@lint.be

Wanneer? dinsdag 3 december van 19.00 tot 21.00 u. Waar? OC De Markgraaf, Kapelstraat 8, Hove Inschrijven via milieu@hove.be

4|

i Inge Van Loon - Kamp C - inge.vanloon@admin.provant.be Deze informatieavonden worden in samenwerking met Kamp C georganiseerd.


nieuws Fietspanne… bel Fietspunt Je bent met de fiets op weg naar het station en plots…. een lekke band, een te losse ketting of een defect achterlicht, … Dat is balen! Aan elke tweewieler schort wel eens wat, maar net dan….! Zou het niet fantastisch zijn als je ’s avonds na het werk of school terug aan het station komt en je fiets hersteld en wel terug kan oppikken? Nee, dat is geen droom, het kan echt! Bij een fietspanne biedt het Fietspunt een mobiele herstelservice aan in het station. De herstelling gebeurt dezelfde dag nog. Op deze manier kan elke treinreiziger bij terugkeer veilig terug naar huis.

Hoe? • In de fietsenstalling hangt een informatiebord van het Fietspunt. De fietser met panne neemt telefonisch contact op met het Fietspunt: 03 288 81 36. • De fietssleutel wordt achtergelaten in een sleutelkast. Via de telefoon krijg je een cijfercode van die kast. Op die manier wordt de fietssleutel veilig opgeborgen en doorgegeven. • Als het mogelijk is, geef je via je smartphone facturatiegegevens door via digitale weg: www.mobielfietsherstel.be. • De factuur volgt met de post.

milieu Hoe groen is je auto? Europa legt met de euronormen steeds strengere normen op voor de uitstoot van verschillende schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide en fijn stof. Nieuwe wagens moeten dus voldoen aan strengere normen. Elke wagen heeft een label dat zijn CO2 – uitstoot weergeeft. Is dit nu voldoende om te spreken van een echt ‘groene’ auto?

CO2- vriendelijke = milieuvriendelijke auto? Een milieuvriendelijke wagen is méér dan een wagen die minder CO2 uitstoot. Broeikasgassen zoals CO2 zorgen mee voor de opwarming van de aarde, maar andere stoffen die uitgestoten worden kunnen ons en het milieu ook schaden. Een wagen met lage CO2-uitstoot is dus niet per definitie een milieuvriendelijk voertuig...

Ecoscore: een maat die meer weet... De Ecoscore geeft in één cijfer een totaalbeeld van de milieuvriendelijkheid van een wagen. Als je de Ecoscore van je wagen kent, dan weet je meteen hoe goed je wagen presteert op vlak van broeikaseffect, luchtvervuiling én geluidshinder. Voor elke auto op de Belgische markt is deze Ecoscore beschikbaar! Je kunt ze gemakkelijk vinden per merk of model op www.ecoscore.be.

Alles in één resultaat.

Het resultaat van de Ecoscore-berekening is een milieuscore tussen de 0 en de 100. Algemeen geldt: hoe hoger, hoe beter! Wanneer de Ecoscore lager ligt dan 50, wordt de wagen gezien als zeer milieuonvriendelijk. Wagens zijn milieuvriendelijk als ze een Ecoscore hebben van meer dan 70.

|5


milieu Hoogstamboomgaard aan Liersesteenweg In 2010 ondertekenden de gemeente Lint en Natuurpunt een biodiversiteitscharter waarin de aanplanting van een hoogstamboomgaard met lokale fruitrassen opgenomen werd. Met deze aanplant willen we enkele van de oude en soms vergeten rassen opnieuw onder de aandacht brengen. Twee percelen aan de Liersesteenweg werden uitgekozen voor deze actie. Op eerste perceel dat je tegenkomt als je je richting Lier verplaatst, zijn volgende bomen aangeplant: 7 appelaars: - Groene Keiing - Sterappel - Reinette Descardre - Kiliaan - Rode Keuleman - Berglander - Citroenappel 4 perelaars - Catillac, - Bergamotte Esperen, - Beurré de Mérode - Précoce de Trevoux i

3 pruimelaars - Sainte Catherine - Bleue de Belgique - Reine Claude de Bavay Op het perceel verder naar Lier toe zijn de 5 kerselaars (Hedelfinger Späte) behouden en werden nog 4 kerselaars (Schneiders Späte Knorpelkirsche, Hedelfinger Späte, Pijlen en Bigarreau Blanc) bijgeplant. Dit zijn allemaal oude fruitrassen, die vroeger veel in onze streek voorkwamen. De Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw koos, leverde en plantte de bomen. Deze organisatie ijvert voor het behoud van ons nationaal en lokaal fruitpatrimonium. Een firma gaat de boomgaarden extensief onderhouden. Dit betekent dat het perceel maar enkele keren per jaar wordt gemaaid waardoor er mettertijd een grotere verscheidenheid aan planten (bloemen, kruiden, …) zal groeien. Deze verscheidenheid trekt op haar beurt veel insectensoorten aan, die dan weer aantrekkelijk zijn voor allerlei insecteneters.

Nationale Boomgaardenstichting, Vliermaal - 012 39 11 88 - www.boomgaardenstichting.be Milieudienst Lint 03 460 13 38 - www.lint.be Natuurpunt Land van Reyen, werkgroep Lint - 03 455 86 84 - www.landvanreyen.eu

Vlinderweide in sport- en recreatiezone Lerenveld Veel bloemen die vroeger in onze streken overal te vinden waren, zijn verdwenen. Met als gevolg dat de diversiteit aan insecten, zoals vlinders en solitaire bijen, achteruit gaat. In het charter voor biodiversiteit spraken de gemeente Lint en Natuurpunt Land van Reyen af om een vlinderweide aan te leggen om mooie en nuttige inheemse insecten opnieuw een kans te geven. De weide in de sport- en recreatiezone tussen de feestzaal Lerenveld en de gronden van de jeugdverenigingen wordt omgevormd tot een vlinderweide. Natuurpunt beheert de weide. Om meer bloemen te bekomen is een schraler grasland nodig. Om de grond te verarmen wordt het grasland gemaaid met afvoer

6|

van het maaisel. Aan de randen, tegen de bestaande bosjes, wordt door Natuurpunt Lint een bloesemen bessenhaag ( sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, sporkehout en wilde kardinaalsmuts) aangeplant die insecten en vogels aantrekt. Tegen de haag komt een ruigte waarin de grassen heel het jaar door kunnen opschieten, bloeien en zaad maken. Op deze manier krijgen inheemse soorten opnieuw de kans dit gebied op een natuurlijke wijze in te nemen. Dit kan wel enkele jaren duren! Om onze inheemse insecten nog meer kansen te bieden, wordt ook een insectenhotel geïnstalleerd.


OCMW Dienstencentrum De Schakel Inspiratienamiddag “Wie brengt Jules naar huis ?” Deze inspiratienamiddag richt zich in het bijzonder tot de betrokkenen en de mantelzorgers van personen met dementie in de thuissituatie. Zij worden op een professionele manier geïnformeerd rond het fenomeen van dementie, de omgang met personen met dementie en het effectief opsporen van personen met dementie als er zich een onrustwekkende verdwijning zou voordoen. Als sprekers verwelkomen wij tussen 13.30 en 16.00 u. Katja van Goethem (Expertisecentrum

Orion), Alain Remue (Cel vermiste personen), Patrick Crabbé (project vermist politiezone HEKLA) en professor Christine Van Broeckhoven. Tussen 16u en 17u is er nog mogelijkheid om met de aanwezige partners een tafelgesprek te voeren. Dit is een regioactiviteit van politiezone HEKLA i.s.m. verschillende partners. Wanneer : donderdag 7 november Uren : 13.00-17.00 u. Locatie : Kapel Altena, Antwerpsesteenweg 69, 2550 Kontich. Eventueel vervoer van en naar deze activiteit kan geregeld worden.

Improvisatietheater Inspinazie stelt voor : “Dag Roger” De voorstelling bestaat uit 10 aparte scènes die 1 geheel vormen over het dementeringsproces. We volgen het hoofdpersonage Alice van voor haar ziekte tot de zwaarste fase van haar ziekte. De voorstelling werd opgebouwd in samenwerking met mensen uit het werkveld en leraren uit zorginrichtingen. De spelers besteden de grootste zorg aan het evenwicht tussen sereniteit

en relativering, waardoor de voorstelling noch oppervlakkig, noch zwaar , nog melig wordt. De sfeer die men wil uitdragen is er één van openhartigheid en moed. In samenwerking met OC De Witte Merel en VZW Cantershof/DC Ten Hove uit Hove Wanneer : vrijdag 22 november Uren : 20.00-21.30 u. Waar : OC De Witte Merel (congreszaal) Kaartenverkoop via DC De Schakel Prijs : 10 euro

Avondlezingen autisme door Autisme Gent “Een sleutel die de deur openmaakt tot wederzijds begrip is kennismaken.” Iedereen welkom op volgende avondlezingen over autisme. Data : Donderdag 7 november : Autisme in de film Dinsdag 26 november : Autisme : Wat nu? Dinsdag 17 december: Autisme en schilderkunst

De lezingen starten telkens om 20.00 u. Waar? Dienstencentrum De schakel Inkom: 5 euro/lezing

|7


OCMW Gezond “koken eten” voor weinig geld? In 2 namiddagen verneem je hoe je gezond kunt koken voor weinig geld. In tegenstelling van wat altijd wordt gedacht, hoeft dit zeker niet duur te zijn. Voor je gezond kunt koken, toont je eerst ‘gezond’ winkelen tijdens de winkeloefening. De winkeloefening leert je hoe je op een bewuste en kritische manier aankopen doet. Etiketten leren lezen en producten vergelijken,… je leert het allemaal. De tweede namiddag ga je na een deeltje theorie echt gezond koken. Eten en opruimen, hoort er uiteraard ook bij.

Beide activiteiten gebeuren onder de deskundige begeleiding van een diëtiste. Organisatie in samenwerking met LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg Antwerpen) Wanneer : Winkeloefening : donderdag 28 november Kooksessie : donderdag 12 december Locatie : Liersesteenweg 11 Deelname : 5 euro voor de 2 sessies. Inschrijven voor vrijdag 22 november

Vroegtijdige zorgplanning of hoe de laatste levensfase bespreekbaar maken? Al te vaak gebeurt het dat mensen en hun omgeving helemaal niet of te laat nadenken over de wijze waarop ze de laatste jaren en dagen van hun leven wensen door te brengen. Daardoor worden, niet altijd de juiste of meest wenselijke, beslissingen genomen op kritieke momenten. Vroegtijdige zorgplanning helpt iemand zich voor te bereiden op en na te denken over deze laatste levensperiode. Dit, door de persoon in kwestie tijdig te bevragen over wat voor hem belangrijk is en te peilen naar zijn kijk op de zorg rond het levenseinde. Zo kan ieder zijn persoonlijke wensen formuleren en indien mogelijk de controle

bewaren over de situatie tot het einde toe. Wanneer de betrokkene later niet meer mondig of wilsonbekwaam is, kunnen toch zijn wensen worden gerespecteerd omdat deze onderwerp zijn geweest van een open communicatie. Via deze infoavond trachten we meer inzichten te verschaffen in het wettelijk en ethisch kader waarin vroegtijdige zorgplanning kan gesitueerd worden. Daarnaast zal er worden gesproken over de wijze waarop WZC Zonnestraal dit integreert in de werking.

Wanneer : donderdag 14 november Sprekers : Dr. Jan de Lepeleire (huisarts Lint) en Frie Balus (ergotherapeute WZC Zonnestraal) Uren : 19.00 - 21.00 u.

INSCHRIJVEN: Inschrijven voor activiteiten kan elke werkdag van 9.30-12.30 en van 14.00 tot 17.00 u in dienstencentrum De Schakel, Oud-strijdersplein 1, 2547 Lint, tel. 03 460 19 10. Je kunt uiteraard ook inschrijven via e-mail: dienstencentrum@ocmwlint.be Voor de workshops crea en juwelen kun je ook elke woensdagvoormiddag terecht in De Schakel bij Barbara (vrij handwerk ) of Lucia (juwelen)

8|


senioren Seniorenraad heeft nieuw logo De seniorenraad stelt in alle fierheid hun nieuw logo voor : De basis is de L van het huidige gemeentelogo genomen in het grijs, met senioren in het zwart erboven. Dit logo zal gebruikt worden op alle briefwisseling. Tijdens activiteiten zullen leden van de seniorenraad witte polo’s dragen met het nieuwe logo er op.

Wist-je-datjes - De seniorenraad verkocht tijdens de jaarmarkt, ondanks het slechte weer 100 Dikmuidse boterkoeken? De rest werd in het WZC Zonnestraal verkocht. - De zwaarste courget die tijdens Suikerenzondag werd binnengebracht, woog 8,26 kg. Het langste exemplaar was 68 cm. De 3 winnaars werden bekend gemaakt en kregen een bon voor een gratis gebakken kip. - 25 sportieve senioren namen deel aan de seniorensportdag. Het aanbod werd meer dan gesmaakt! Alle senioren volgend jaar op post.

bibliotheek Nieuw: Mijn Bibliotheek Op de website http://lint.bibliotheek.be staat rechtsboven een knop “Mijn bibliotheek”. Met deze handige tool volg je al je bibliotheekverrichtingen, kunt je verlengingen vastleggen, boeken of films reserveren, meerdere kaarten per gezin beheren of de digitale collectie raadplegen. Je moet je eenmalig aanmelden en daarna ben er klaar voor!

Nieuwer:

Lees thuis alle kranten-en tijdschriftenartikels Voortaan kun je thuis vanuit je zetel, alle kranten-en tijdschriftenartikels lezen in Gopress op de website via “Mijn Bibliotheek”. Vrijwel alle belangrijke dagbladen en tijdschriften zijn hier in opgenomen en kunnen per artikel opgevraagd en gelezen worden. Het kost niets en biedt je een schat aan actuele informatie.

|9


sport Lint fonkelt…. Waar is Rudolf? Help!!! De Kerstman is zijn rendier Rudolf kwijt. Hoe moeten die cadeautjes nu bij alle kinderen geraken? Door de grote zoektocht die de sportraad organiseert, helpen we de Kerstman Rudolf terug te vinden! Komen jullie ons helpen? Wie weet deelt de Kerstman cadeautjes uit! Graag vooraf inschrijven! Inschrijven doe je per team. Stuur je groepsnaam + de namen en

geboortedatums van je teamleden door naar sport@lint.be. Per deelnemer betaal je € 0,5. Een team bestaat uit minimum 2, maximum 12 leden. Zorg er voor dat één teamlid zijn looptenue bij/aan heeft (jijzelf, je papa, mama, grote broer of grote zus). Want om 16u30 stipt start de Santaclausrun, een onderdeel van de zoektocht die je dichter bij Rudolf zal brengen. Inschrijven ter plaatse kan ook, liefst vóór 15u.

Sportlaureaat 2013 Elk jaar zet de sportraad van Lint een sportman, sportvrouw of sportploeg, die een uitmuntende prestatie leverde, in de kijker tijdens de jaarlijkse laureatenviering. Ook dit jaar zal de sportraad een sportprestatie uitkiezen en bekronen met de titel van sportlaureaat 2013. Als er in je club iemand of een ploeg is die een prestatie leverde met een uitstraling over de Lintse grenzen heen, aarzel dan niet en dien je kandida-

Binnenspeeldag Zoals elk jaar organiseert de sport- en jeugddienst tijdens de donkere kerstperiode een heuse binnenspeeldag voor kleuters en lagereschoolkinderen.. Ben je de koude ook beu? Kom dan bij ons spelen in OC De Witte Merel op maandag 30 december van 13-17 u.

Nieuwtjes: - Kleuters spelen in de congreszaal, 6 tot 12-jarigen in de sporthal. - Ouders mogen niet mee binnen in de sporthal! - Om veiligheidsredenen leggen we het maximum aantal inschrijvingen vast. Op voorhand inschrijven , is dus aangeraden en kan via sport@lint.be. Je geeft de naam en geboortedatum van je kind(eren) door en een telefoonnummer van de ouder die we die dag kunnen bereiken. Ter plaatse inschrijven kan zolang het maximum aantal inschrijvingen niet overschreden wordt.

10 |

tuur in bij de sportdienst vóór 15 december. Elke vereniging kan slechts één kandidatuur indienen. Hopelijk mogen wij ook dit jaar een keuze maken uit een groot aantal kandidaturen! Indienen kandidaturen: Jeugd- en sportdienst Lint l Liersesteenweg 25 l 2547 Lint l sport@lint.be


kalender

NOVEMBER

ZA 9/11

DI 19/11

Natuurpunt Lint

KVLV

VR 1/11

Workshop bijenhotel bouwen

Kookles: Quinoa, couscous en co

10 – 13 u: vlinderweide achter feestzaal Lerenveld

13.15 u: De Witte Merel

Cantemus

Allerheiligen 9.30 u: parochiekerk

Cantemus luistert de misviering voor Allerheiligen op met meerstemmige liederen, misgezangen en orgelklanken.

i

Op de vlinderweide, achter de feestzaal Lerenveld, bouwen we een insectenhotel voor wilde bijen. Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie geeft praktische tips. Iedereen welkom.

Joke De Roeck – 03 288 76 43

KNSB, het gemeentebestuur en Lintse verenigingen

Heldenhulde 10.15 u: Vertrek stoet aan gemeentepark

De optocht vertrekt aan het gemeentehuis richting Oud-strijdersplein naar het standbeeld van de onbekende soldaat voor de heldenhulde.

i

LETS-groep Lint

Informatieavond Lets 20.00 u: Congreszaal OC De Witte Merel

LETS is een lokale kring voor burenhulp in de ruimste zin van het woord: produceren, consumeren, ruilen en delen op een menselijke schaal. Deelname is vrijblijvend en gratis.

i

ZA 2/11 De opvolgers van Suikerzinnen i.s.m. de cultuurdienst gemeente Lint

In de kelders van de Fonne 20.00 u: foyer OC De Witte Merel

Warme verhalen over de doden, geanimeerd door klank en poëzie. Inkom gratis.

ZO 3/11 KVLV

Wandeling Zoersel 9.00 u: Kerkplein Lint

inschrijven: Paula Ravache Liersesteenweg 196 – 03 288 90 87

inschrijven: jelle.pelfrene@gmail.com

DO 7/11

Workschop: creatief met kleuren 14.00 en 20 u: Feestzaal Roeland

Tijdens deze workshop krijg je inzicht in het effect van kleuren op het welzijnsgevoel. Dit effect van kleuren wordt ervaren door een geometrische figuur (mandala) in te kleuren. Max. 10 deelnemers per sessie. Onkosten (materiaal inbegrepen): 13 euro met cultuurpas en 15 euro voor niet-leden.

i

Christine Van Oostveldt - 03 455 58 04

ZO 17/11 Cantemus

Sint-Ceciliaviering

KVLV

9.30 u: parochiekerk

13.30 u: De Schakel Liersesteenweg 11

Slechte communicatie of helemaal geen communicatie is een belangrijke oorzaak van problemen. Daarom leer je meer over verschillende communicatievormen (verbaal en non-verbaal) en hoe die een invloed hebben op de communicatie tussen leden van een familie. Tot slot krijg je een overzicht van hulpverleningsmogelijkheden bij een conflictsituatie. Deelnameprijs: € 5, KVLV-leden € 4.

i

Inschrijven bij Paula Ravache Liersesteenweg 196 – 03 288 90 87

Kookles: Quinoa, couscous en co 19.00 u: De Witte Merel

i

Davidsfonds

DI 5/11

Blijf praten over wat je wilt

KVLV

Deelnameprijs: € 7, KVLV-leden€ 6.

Als je meerijdt met de vrijwillige chauffeurs, betaal je 3 euro.

i

hans.baetens@gmail.com

Quinoa, couscous, boekweit, polenta, bulgur, gierst, tarwe, spelt en kamut zijn allemaal heerlijk maar minder bekend. Wat denk je van deze gerechten? Gratin van quinoa op z’n mediterraans, crostini van polenta met gerookte zalm, bloemkool-broccoli-slaatje met garnalen en kamut, taart van speltspaghetti en fietjes van polenta. Lekker! Vroeger moest je er speciaal voor naar de natuurvoedingswinkel, maar tegenwoordig vind je ze allemaal in de betere supermarkt. Deelnameprijs:€ 7, KVLV-leden € 6.

Het cantemuskoor luistert de misviering op met meerstemmige liederen ter ere van Sint Cecilia, patrones van zangers en muzikanten.

i

Joke De Roeck – 03 288 76 43

18-22/11 Davidsfonds

Junior Journaliswedstrijd Een wedstrijd voor de leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs met als thema: ‘Oorlog en vrede’. De opstellen worden in de scholen gemaakt.

Interesse? Neem contact op via: paula.ravache@telenet.be 03 288 90 87

VR 29 & ZA 30 Durendaal, OlifanD en Fantje

Toneelstuk: Veel beterschap 20 u: Zaal Roeland

Een loodgieter, een havenarbeider, een advocaat en een dementerende bejaarde, liggen samen op kamer 516 van het Stedelijk Ziekenhuis AZ Durendaal. De flink uit de kluiten gewassen Zuster Bertha zwaait hier de plak. “Reglementen, orde en tucht” zijn haar stokpaardjes. Lief, vriendelijk, behulpzaam en sexy zijn echter woorden die niet in haar woordenboek staan. Om aan deze terreur te ontsnappen broeden de vier mannen een plan uit om Zuster Bertha uit te schakelen. Toegang: €9 - €7 DF-leden,60+, Opendoek: - €5 - 12 - Ereleden Roeland: gratis.

ZA 30/11 Natuurpunt Land van Reyen

Beplanting vlinderweide 10 – 13 u: Feestzaal Lerenveld

Op de vlinderweide achter de feestzaal Lerenveld plant Natuurpunt een bloesem- en bessenhaag aan. Wie helpt er mee? Graag steekschop meebrengen.

i

marita.vandergucht@telenet.be

| 11


kalender

DECEMber

DI 17/12

DO 26/12

KVLV

Cantemus

ZO 1/12

Kerststuk maken

Kerstliederen

13.00 u: De Schakel Liersesteenweg 11

14.00 u: Woon-zorgcentrum Zonnestraal

Durendaal, OlifanD en Fantje

Toneelstuk: Veel beterschap

Inschrijven vóór 10 december

i

14.30 u: Zaal Roeland

i

zie activiteit op vrij 29 en za 30 november

DI 3/12 KVLV

Gebruik je talent, het geeft energie 13.30 u: De Schakel Liersesteenweg 11

Kijk eens naar wat je dagelijks doet. Geeft dit je energie of maakt het je juist moe? Waar ben je bezig vanuit je talent en waar net niet? En is dit nu de tijdsverdeling die jij wenst? Je krijgt praktische tips en technieken om de door jou gewenste situatie zo goed mogelijk te realiseren. Zo leer je met meer energie in het leven te staan. Deelnameprijs: € 5, KVLV-leden € 4.

i

Inschrijven bij Paula Ravache Liersesteenweg 196 – 03 288 90 87

VR 6 & ZA 7 Durendaal, OlifanD en Fantje

Toneelstuk: Veel beterschap 20 u: Zaal Roeland

i

zie activiteit op vrij 29 en za 30 november

ZA 7/12 Natuurpunt Lint

Zwerfvuilactie 10 – 12 u: Fietspad Lint - Lier

Tweemaandelijkse zwerfvuilactie langs het fietspad Lint - Lier tussen de Veldstraat en de grens met Boechout. Werkmarteriaal is beschikbaar. Zelf graag werkhandschoenen voorzien. Natuurpunt zorgt achteraf voor het sorteren.

i

12 |

hans.baetens@gmail.com

Paula Ravache – Liersesteenweg 196 03 288 90 87

ZO 22/12 KVLV

Wandeling Waarloos 9.00 u: Kerkplein Lint

Als je meerijdt met de vrijwillige chauffeurs, betaal je 1 euro.

i

inschrijven: Paula Ravache Liersesteenweg 196 – 03 288 90 87

WO 25/12 Cantemus

Kerstmisviering 9.30 u: parochiekerk

In deze Kerstmis-misviering geniet je van meerstemmige kerstliederen en misgezangen met strelende orgelklanken. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen.

i

Joke De Roeck – 03 288 76 43

Kersttijd is voor iedereen en daarom willen wij ook de iets minder jonge Lintenaren van de kerstsfeer laten genieten. Hiervoor haalt Cantemus haar beste stemmen boven en brengt een varia aan kerstliederen. Al luisterend of meezingend kan je genieten van een fris pintje of een tasje koffie. Iedereen van harte welkom.

i

Joke De Roeck – 03 288 76 43

3309074 gelinkt 11 12 (4)  
3309074 gelinkt 11 12 (4)  
Advertisement