Lintfo november - december 2022

Page 1

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Lint november - december 2022 Lint Fonkelt! (kerstmarkt) zaterdag 17 december 2022 Met veel plezier aangeboden door

Jouw foto

E-MAIL ONS

Wij zijn benieuwd! info@lint.be

COLOFON

24ste jaargang: november - december 2022 Gemeente Lint

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

lintfo november - december 2022

OPENINGSUREN ONTHAAL GEMEENTEHUIS

maandag - donderdag: 9 – 12 u en 13 - 16 u.

maandagavond: 17.30 u - 20 u vrijdag: 9 - 12 u. de andere gemeentediensten werken

REDACTIEADRES

Gemeentebestuur Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41 2547 Lint

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Rudy Verhoeven

Koningin Astridlaan 5, 2547 Lint

Lintfo wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier.

Jef Conny Marcel
op onze cover?
op afspraak 13 Deelfietsen Donkey Republic 14 Zuidrand wandelapp 4 Buurthuis "De gebuur" 15 UiT in Lint

Nuttige

Nieuwe voet- en fietspaden Liersesteenweg

Nadat de fiets- en voetpaden in de Statiestraat gelegd zijn, is het begin november de beurt aan de Liersesteenweg.

In het eerste deel van de Liersesteenweg (vanaf het rond punt tot Schranshoevelaan) wordt de straat volledig afgesloten tijdens de werken. Er is een omleiding voorzien via Kerkhofweg en in de andere richting via de Lindelei. Deze omleiding is er zowel voor personenwagens als voor De Lijn, ander gemotoriseerd verkeer en fietsers. Tijdens die periode kunnen bewoners van de Liersesteenweg hun afvalcontainer(s), pmd-zakken en papier en karton aanbieden in een inzalmelpunt aan de Duffelsesteenweg en in de Schranshoevelaan. De bewoners zetten het afval uiterlijk de avond voor de ophaling van de afvalfractie

Bij de hand

ANTIGIFCENTRUM 070 245 245

AWEL (vroeger kindertelefoon) 102

BRANDWONDENCENTRUM 03 217 75 95

CHILD FOCUS 116 000

DEFECTE STRAATLAMP 0800 635 35

JONGERENADVIESCENTRUM 015 33 70 12

in het verzamelpunt. De avond van de ophalingsdag, zorgen ze ervoor dat de container teruggehaald wordt.

De werken in dit eerste deel van de straat duren maximum 3 maanden (november ‘22 tot januari ‘23).

Daarna werkt de aannemer verder van de Schranshoevelaan tot aan het Lerenveld. De werken aan dit deel van de Liersesteenweg duren van februari tot april ‘23.

De timing, die hier opgenomen is, kan enkel aangehouden worden bij goede weersomstandigheden.

NOODNUMMER GASREUK 0800 650 65

TELEONTHAAL 106

VEILIG VRIJENLIJN 078 15 15 15

ZELFMOORDLIJN 1813

CARD STOP 078 170 170

info De recentste informatie vind je steeds op www.lint.be GEMEENTEHUIS ALGEMEEN OPROEPNUMMER 03 460 13 30 BURGERZAKEN Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,... VERGUNNINGEN Info en vergunningen over bouwen en verbouwen, milieu, afval, aanplantingen,... WERKEN Voetpaden, straatverlichting, wegdek, openbaar groen, nutsleidingen,… 03 455 98 09 KINDEROPVANG DE MARBOLLEN 03 454 32 72 OC DE WITTE MEREL Cultuur, bibliotheek, jeugd en sport 03 455 12 13 RECYCLAGEPARK LINT 03 488 42 80 AFVAL ALGEMEEN NUMMER IGEAN 03 350 08 14 DIFTARLIJN: 0800 1 46 46 OCMW –HUIS 03 460 18 60 WOONZORGCENTRUM 03 460 18 70 DC DE SCHAKEL 03 460 19 10 BUURTHUIS "DE GEBUUR" 03 460 18 70 BRANDWEER EN EERSTE HULP 112 POLITIE DRINGENDE POLITIEHULP 24U/24U 112 POLITIEZONE HEKLA 24U/24U 03 444 00 00 LOKALE POLITIE LINT 03 444 00 14 ZWERFKATTEN zwerfkattenprojectlint@outlook.com

Wistjedat?

Phishingwaarschuwing

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij je valse berichten ontvangt die inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens proberen te achterhalen.

Werken op afspraak

Bij de dienst omgeving en dienst burgerzaken kan je terecht nadat je een afspraak gemaakt hebt? Een afspraak maak je eenvoudig via www.lint.be of 03 460 13 30.

Heb je een attest nodig? Kijk even op www.lint.be want via Mijn Burgerprofiel of het e-platform kan je best veel online opvragen en moet je zelfs niet meer langskomen.

Bijvoorbeeld

Je ontvangt een e-mail van de politie met melding dat je een boete niet betaalde. Als je dat niet snel doet via de manier die in de e-mail staat, zal jouw rekening geblokkeerd worden.

Dan moet er meteen een belletje gaan rinkelen want:

• je ziet nergens jouw nummerplaat vermeld staan;

• je ziet niet waar je deze inbreuk zou gedaan hebben ;

• de politie blokkeert nooit bankrekeningen;

Buurthuis "De gebuur" is officieel open

Op zaterdag 8 oktober was het zover. Lint heeft officieel een buurthuis en meteen werd ook de naam onthuld: Buurthuis “De gebuur”.

Een buurthuis is een plaats, dicht bij huis, waar iedereen welkom is en waar ruimte is voor spontane ontmoeting.

Lieze Valenberghs, buurtwerker: “In het buurthuis van Lint worden ontmoetingsmomenten georganiseerd waar bezoekers iets kunnen komen drinken, een babbeltje komen slaan met je buren, maar waar je ook terecht kunt met vragen, voor een gesprek, met formulieren die je moet invullen, paperassen waar je niet aan uit kunt,...”

Elke dinsdag van 9.30 tot 12 u. en elke donderdagnamiddag van 13.30 - 16 u. kan je hiervoor terecht in buurthuis De gebuur”.

Verder zal de praatgroep Nederlands ook plaatsvinden op deze locatie en wel op dinsdagnamiddag tussen 13.30 en 15 u. Tijdens deze praatgroep krijgen anderstaligen de kans om, in gesprek met vrijwilligers en andere anderstaligen, hun Nederlands te oefenen.

• misschien staat de auto niet eens op jouw naam en jij krijgt de zogezegde boete;

• de e-mail is verstuurd van een hotmail.com- of gmail.be-adres. Vanuit deze adressen verstuurt een overheid nooit berichten.

Phishing melden

Heb je een verdachte e-mail of een verdacht bericht ontvangen? Stuur dit door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het daarna.

Wat staat er nog gepland?

Infosessies - hulp bij het inschrijven voor vakantieopvang - een wasmachine en droogkast voor mensen die er (tijdelijk) niet over beschikken,....

Waar vind je het buurthuis?

“De gebuur” - Van Putlei 79 - ingang aan de achterzijde via Kasteelplein.

Volg de activiteiten van het buurthuis op www.lint.be

ACTUEEL lintfo4

Wanneer moet je je rijbewijs vernieuwen?

De papieren rijbewijzen zijn geldig in België én in het buitenland tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig om nu al een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Een papieren rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je rijbewijs:

• verloren of gestolen is;

• beschadigd of onleesbaar geworden is;

• door een buitenlandse overheid ingetrokken werd;

• wanneer de foto niet meer gelijkend is.

Om problemen in het buitenland te voorkomen, is het aangeraden, maar zeker geen verplichting om je papieren rijbewijs om te wisselen. Wie toch in het buitenland een waarschuwing of een boete krijgt omdat zijn papieren rijbewijs niet meer geldig zou zijn, kan bij diezelfde buitenlandse overheid in beroep gaan. Stuur in dat geval voor alle zekerheid een attest van de lokale Belgische overheid of politie waarin de geldigheid van je rijbewijs wordt bevestigd.

Het bankkaartmodel vernieuwen is nodig wanneer je rijbewijs:

• vervallen is (deze modellen zijn 10 jaar geldig);

• verloren of gestolen is;

• beschadigd of onleesbaar geworden is;

• door een buitenlandse overheid ingetrokken werd;

• wanneer de foto niet meer gelijkend is.

Als je rijbewijs verloren of gestolen is, moet je eerst naar de politie gaan voor een aangifte. Nadien kan je met het formulier dat je van de politie ontvangt een nieuw rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Als de foto op de identiteitskaart nog gelijkend is, kan deze overgenomen worden op het rijbewijs en moet je geen nieuwe pasfoto meebrengen. Is de foto niet meer gelijkend op de identiteitskaart dan breng je een recente foto mee om zowel een identiteitskaart als rijbewijs aan te vragen. Een pasfoto moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation organization en die vind je via het internet terug. Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is, dat je recht in de lens kijkt met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Opgelet: zowel de politie als de dienst burgerzaken werken volledig op afspraak!

Wistjedat?

Je feest begint al op de bus!

Mis op oudejaarsavond de bus niet! Dankzij een samenwerking van De Lijn met de lokale besturen van Hove, Kontich en Lint neem je met de overgang van 2022 en 2023 gratis de bus. Met een frequentie van om de 60 minuten pendelt een bus van en naar Antwerpen.

Je gratis “Oudejaar SMS-tickets” is geldig op alle voertuigen die rijden van donderdag 31 december 2022 vanaf 18 uur tot en met vrijdag 1 januari 2023 de hele dag (einde dienst).

Ook je Buzzy Pazz, Omnipas of Omnipas 65+ blijft een geldig vervoersbewijs.

Het provinciale “Oudejaarsnachtnet” met de dienstregeling en hoe je een gratis ticket ontvangt, vind je op www.delijn.be.

lintfo ACTUEEL 5

Bewonersbevraging: buitenbeleving

Het vijfde thema dat aan het representatief samengestelde inwonerspanel van Lint werd voorgelegd ging over "buiten beleven". Het thema omvatte: sport, bewegingsmogelijkheden, infrastructuur,...

Dat de Lintenaar actief is op sportief vlak, maakt het bruisende verenigingsleven wel duidelijk. Maar welke infrastructuur wordt het meest gebruikt en welke is gewenst? Dat kwam tot uiting bij deze bevraging.

Buitensportfaciliteiten: beoordeling

Over het algemeen zijn de faciliteiten vrij goed bekend. De looproute ‘Linteren’ wordt het vaakst gebruikt.

De voornaamste reden om geen gebruik te maken van de faciliteiten is het feit dat de Lintenaar reeds andere sporten doet. 90% is van mening dat de gemeente Lint voldoende mogelijkheden aanbiedt om te sporten in de buitenlucht

Buitensportfaciliteiten: toekomst

Meer vrije tijd zou ervoor zorgen dat er (nog) meer aan sport of beweging gedaan wordt. Zeker bij jongere mensen is dit een belangrijk aspect. 30% geeft aan dat een breder aanbod aan faciliteiten ervoor zou zorgen dat er meer wordt gesport in Lint. De meest gesuggereerde locatie voor nieuwe infrastructuur is in het ‘park van Lint’..

Outdoor-fitness

De helft geeft aan misschien wel gebruik te zullen maken van een outdoor-fitness. Hoe jonger, hoe meer men daarvan overtuigd is. De redenen om het wel te doen zijn vrij divers. De redenen om er geen gebruik van te maken is voornamelijk ‘geen interesse’.

ACTUEEL lintfo6

Attest van erfopvolging voortaan via MyMinFin

Met het attest van erfopvolging kunnen de financiële tegoeden van de overledene na het overlijden worden gedeblokkeerd. Onlangs wijzigde de procedure om dit attest te verkrijgen. Voortaan wordt aangeraden om de aanvraag van het attest van erfopvolging online via MyMinFin te doen. Maar als je de aanvraag toch nog op papier wenst te doen, is er een aangepast formulier ter beschikking. Daarvoor neem je telefonisch contact met de federale overheidsdienst financiën via 02 572 57 57.

Meer informatie over het attest van erfopvolging vind je op de website van de FOD Financiën.

Huiswerkbegeleiders gezocht!

Basisscholen De Lintwijzer en De Wilg zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen een aantal kinderen uit de lagere school bij huiswerktaken, het leren van hun lessen en geven hen zo een extra duwtje in de rug.

Kan jij je wekelijks één of enkele uren beschikbaar maken voor kinderen die thuis niet de rust vinden of de mogelijkheid hebben om met hun ouders te oefenen? Ben je iemand die voldoening haalt uit het werken met kinderen en met hen bv. de maaltafels wil oefenen, sommen en/of spellingsregels wil ontleden of over de schouder wil meekijken dat alles vlot verloopt?

Jij bepaalt met de betrokken ouder(s) wanneer en waar je de extra ondersteuning voorziet. De scholen ondersteunen op hun beurt de vrijwilligers door de nodige materialen en extra oefeningen te voorzien. Begint het te kriebelen of heb je nog vragen? Geef gerust een seintje aan lieze.valenberghs@lint.be03 460 18 67.

lintfo ACTUEEL 7

Zijn ‘slimme’ toestellen in huis wel veilig?

Vele huishoudelijke toestellen zoals je wasmachine, verwarmingsinstallatie, deurbel, maar ook zonnepanelen en nog vele andere, …. zijn verbonden met het internet. Maar is dit altijd veilig?

Wat zijn de risico's?

Verbonden toestellen kunnen een aantal risico's inhouden wanneer ze gehackt worden. Een aantal voorbeelden:

• Potentiële inbrekers kunnen vanop afstand zien dat je vaatwasser al enkele dagen niet gebruikt wordt.

• Hackers kunnen aan een plan van jouw woning geraken via je robotstofzuiger.

• Ze kunnen je interieur bekijken via de camera van je babyphone.

• Het vergrendelingsmechanisme van je elektrische sloten kan gedeactiveerd worden.

Waarop moet ik letten wanneer ik ‘slimme’ toestellen koop/gebruik?

• Informeer jezelf: Zoek online recensies op over alle toestellen die je wil aankopen en vraag advies aan een technisch deskundige.

• Opgepast voor ‘witte’ producten: Vaak worden via webshops goedkopere afgeleiden van merktoestellen verkocht. Deze toestellen beschikken echter dikwijls over minder beveiligings mogelijkheden. Zorg er dus zeker voor dat je voldoende recensies hebt gelezen als je de aankoop van een dergelijk toestel overweegt.

• Volg de instructies van de gebruikershandleiding: Eenmaal je een toestel hebt aangekocht, is het belangrijk om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die in de handleiding opgesomd staan. Wijzig steeds de standaard wachtwoorden.

• Voer tijdig updates uit: Om je toestellen te beveiligen tegen personen met slechte bedoelingen, is het belangrijk om regelmatig updates uit te voeren.

• Beveilig je Wifi-verbinding: Gebruik

een wachtwoord, verander de naam van jouw netwerk en zorg ervoor dat updates worden uitgevoerd. Weet altijd wie toegang heeft tot jouw internetnetwerk en verander het wachtwoord indien nodig.

Toestellen verbonden met het internet zijn niet altijd even veilig. Update regelmatig jouw slimme toestellen.

Ontdek hierover meer op de website www.besafe.be

Opgelet: de elektronische beveiliging van je woning (alarm, camera's, slimme deurbel,...) vervangt een correcte beveiliging van de deuren en ramen niet, maar dient enkel als aanvulling.
‘Slimme’ toestellen
Inbraak vermijden
DG Sécurité & Prévention AD Veiligheid & Preventie GD Sicherheit & Vorbeugung Verantwoordelijke uitgever: Philip Willekens, Algemene Directie Veiligheid & Preventie Handelsstraat 96 1040 Brussel ACTUEEL lintfo8

Hoe zie jij jezelf wonen wanneer je op pensioen gaat of bent?

835 inwoners uit de Igean-regio beantwoordden eind 2021 deze vraag. Een mooi getal, dankzij jouw bereidwilligheid! Met deze antwoorden werd duidelijk hoe senioren denken over wonen. Hier enkele resultaten:

• 70% van de bevraagden is bereid om de woning te laten aanpassen indien nodig, afhankelijk van het budget dat mensen kunnen of willen besteden en de aard van de ingrepen.

• Wat motiveert senioren om te verhuizen? Zorgbehoevendheid en/of minder mobiel worden en het wegvallen van de partner zijn de meest voorkomende redenen om kleiner of aangepast te gaan wonen. Een eventuele verhuis wordt als niet evident ervaren.

• Een alternatief voor de klassieke assistentiewoning (of serviceflat), zijn de nieuwe woonvormen: denk dan aan zorgwonen en cohousing. Veel hangt af van het behoud van privacy en ‘met wie’. Voor zorgwonen is er net wat meer interesse. ‘Met wie’ en de betaalbaarheid worden hier als belangrijke kanttekeningen naar voor geschoven.

In het najaar 2022 staat een informatiecampagne op de agenda en een seniorenbeurs in de gemeente Kontich, waar ook de inwoners van de omliggende gemeenten welkom zijn.

Igean gaat brochures maken over zowel levenslang en aangepast wonen als nieuwe woonvormen. Hiervoor zijn ze op zoek naar persoonlijke verhalen.

OPROEP: Heb jij je woning aangepast met het oog op je oude dag of heb je ervaring met zorgwonen, cohousing of een andere woonvorm? Vertel jouw ervaringen: huisvesting@lint.be

SENIORENBEURS

Vrijdag 18 en zaterdag 19 november 2022

WAAR Halfdiep - Duffelsesteenweg 145 in Kontich

PRIJS Gratis - reserveren is verplicht via webshopkontich.recreatex.be INFO Kontich.be/seniorenbeurs.

Diefstalpreventieadvies

Het terugdringen van het aantal geslaagde woninginbraken is één van de prioriteiten van de lokale politie HEKLA. Maar je kan zelf ook heel wat ondernemen om het een inbreker moeilijk te maken.

Via het gratis diefstalpreventieadvies verneem je dat goede leefgewoontes niets kosten en de basis vormen. Tijdens een huisbezoek worden de zwakke punten van je woning (deuren, ramen, garage, koepel,...) benoemd en kom je te weten hoe je ze extra kan beveiligen. In een laatste fase kan je eventueel ook nog een alarm- of camerasysteem laten installeren.

Het gratis diefstalpreventieadvies wordt gegeven door opgeleide vrijwilligers.

Vraag nu een huisbezoek aan via PZ.HEKLA.Preventie@ police.belgium.eu.

lintfo ACTUEEL 9
KAKJE ZAKJE BAKJE Bedankt om de buurt mee proper te houden! 1 2 3 (THUIS)

… hondenpoep van je hond laten liggen ook een vorm van zwerfvuil is?

Wist je dat ...

Een hondeneigenaar is verantwoordelijk voor de acties en het gedrag van zijn huisdier. Daarom is het verplicht een hondenpoepzakje bij je te hebben tijdens de wandeling. Doet de hond zijn (of haar) behoefte? Dan ruim je dit meteen op. Geen vuilnisbak in de buurt of is de vuilnisbak overvol? Dan neem je het mee naar huis. Deze zakjes horen niet thuis op de grond of naast een vuilnisbak.

Een boete?

Zorg dat je altijd een hondenpoepzakje bij de hand hebt, zodat je de hondenpoep op een propere manier in de vuilnisbak kan gooien. Controle is altijd mogelijk! Heb je geen zakje bij, maak je kans op een boete. Dagelijks gaan de agenten en de gemeenschapswacht op pad en controleren onder andere op het gebruik van hondenpoepzakjes.

Toch geen hondenpoep laten liggen?!

Vuil trekt vuil aan. Na de eerste hondenpoep, komt er al snel een tweede of een derde bij. Het getuigt van weinig respect, ontsiert de buurt en zorgt voor geurhinder.

Hang deze affi che aan je raam, laat zien dat jij van een propere buurt houdt en dat hondeneigenaars het kakje van hun hond moeten opruimen.

Het is afschuwelijk als je er met je schoenen intrapt of als het tijdens het grasmaaien allemaal in het rond vliegt.

Het is zelfs gevaarlijk voor de gezondheid door de bacteriën en wormen/eitjes die ze bevatten. Het is schadelijk voor zowel mens als dier.

Je riskeert een boete van € 350 als je op heterdaad betrapt wordt of als je geen hondenpoepzakje bij de hand hebt tijdens je wandeling met de hond.

Ieder kakje in een zakje en daarna (thuis) in een vuilnisbakje!

vind je op verschillende locaties hondenloopweides waar je hond naar hartenlust kan rondrennen. Ook op deze plekken ruim je de hondenpoep op en stop je de zakjes in de vuilnisbakken.

In Lint

Waar? Neem een kijkje op lint.be/hondenweides

Hou jij ook van een propere buurt?
Hang dan deze affi che aan je raam en roep zo hondeneigenaars op om het kakje van hun hond op te ruimen.

Behaag… Natuurlijk

Behaag…Natuurlijk is 29 jaar oud maar nog steeds springlevend en meer dan ooit nodig! Sinds de start van de campagne heeft ze al enorm veel leven in kleine en grote tuinen gebracht. Daarom is er dit jaar opnieuw deze campagne en wordt hiermee gestreefd naar nog meer levende tuinen. Doe jij ook mee?

Aanbod

Behaag… natuurlijk promoot streekeigen en autochtoon plantmateriaal. Het doel van het plantgoed is om het binnen de grenzen van de gemeente aan te planten en niet te gebruiken voor beroepsdoeleinden.

Haagpakketten: Er worden 13 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die je wenst te beplanten. Het plantgoed is tussen 80 en 120 cm groot (behalve de taxus). Je kan kiezen uit een divers aanbod van houtkant en doornhaag tot een meiboomhaag en beukenhaag.

Klimplanten: Er is de keuze uit twee soorten: wilde kamperfoelie en bosrank.

Bomen: Het aanbod bestaat uit de knotwilgpoot, winterlinde, zomereik en tal van fruitbomen zoals onder meer appel- en perenbomen.

Bijenhotelletjes: Het gaat niet goed met de wilde bijen, die zo belangrijk zijn voor de bevruchting van onze bloemen en voor de productie van ons fruit. Geef hen een duwtje in de rug en plaats een bijenhotel.

Nestkasten: Vogels en vleermuisjes vinden steeds moeilijker onderdak. Boomholtes worden steeds zeldzamer en huizen worden steeds beter geïsoleerd. Door een nestkastje op te hangen help je vogels en vleermuizen niet alleen aan een broedplaats, maar ook aan een schuilplaats tijdens koude en natte (winter)dagen.

Meer info

Bekijk de brochure online op www.lint. be/behaagactie of scan de QR-code hiernaast.

Info over de juiste samenstelling van de pakketten en welke planten autochtoon zijn, vind je ook terug op www.natuurpunt.be/behaag.

Mocht je nog met vragen zitten, dan kan je bellen naar de dienst Omgeving of een mailtje sturen naar omgeving@lint.be. Inschrijven tot en met 3 november.

Plaats een regenwaterton

Het regent! Planten blij, tuin blij, jij blij. Maar jammer genoeg stroomt het water allemaal weg en kan je het tijdens droge dagen niet meer gebruiken. Wil je het water langer gebruiken voor je planten, tuin en het schoonmaken van je wagen of

fiets? Plaats een regenwaterton. Regenwater bevat weinig kalk en dat is goed voor je planten. Bovendien bespaar je ook op drinkbaar water.

Via IGEAN kan je een regenton van

1000 liter aankopen van goede kwaliteit aan een voordelige prijs dankzij deze groepsaankoop in sa menwerking met de gemeente Lint.

Meer info vind je op www.igean.be/ regenwatertonnen

OMGEVING lintfo12

Alles binnen trapbereik

Lint verwelkomt elektrische deelfietsen van Donkey Republic

Snel van A naar B? Spring eens op een elektrische fiets! Met de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic is dat makkelijker dan ooit. Want vanaf half november kan je in Lint één van hun kenmerkende oranje elektrische fietsen huren. Voor een paar euro’s geniet jij meteen van de vele voordelen die elektrisch fietsen biedt!

Slim onderweg Elektrisch fietsen is een slimme zet. Het gaat vlot vooruit, parkeren is geen probleem en je geniet van extra beweging. De komst van het elektrisch deelfietsnetwerk van Donkey Republic is dus goed nieuws voor wie vaker de fiets wil nemen. Noah Anthonis, milieudeskundige van Lint is alvast enthousiast: “Een elektrische fiets is geen overbodige luxe voor wie elke dag van en naar het werk pendelt. Maar ook na de uren zijn de Donkeyfietsen ideaal voor een ontspannende fietstocht in de streek.” Een e-bike is bovendien stukken milieuvriendelijker dan de auto. Én voordeliger, want minder autorijden betekent ook minder tanken”.

Vlotte verplaatsingen, van Beveren tot Wuustwezel

Tussen Beveren en Wuustwezel plaatst Lantis 1.650 fietsen in de 32 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. Dat uitgebreide netwerk zal de belangrijkste mobiliteitsknooppunten, zoals parkand-rides en treinstations, met elkaar verbinden. Zo kunnen fietsers zich snel verplaatsen doorheen de hele regio. In Lint verschijnen er 7 e-bikes op het Oud-strijdersplein en 11 aan het station.

Het is de eerste keer dat er in Vlaanderen zo’n groot elektrisch deelfietsensysteem wordt opgezet. “Met dit netwerk maken we elektrisch fietsen voor iedereen toegankelijk”, vertelt Candide De Bruyn van Lantis, initiatiefnemer van het project en bouwheer van de Oosterweelverbinding.

Hoe werkt een deelfietssysteem?

Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een van de dropofflocaties, ontgrendelt daar een fiets met de Donkey Republic-app en gaat op weg. Na de rit laat je je fiets achter op één van de andere drop-offlocaties.

Wat kost een rit met een elektrische Donkey Republic?

• Een enkele rit (30 minuten) kost 3 euro.

• Een maandabonnement (max. 40 verplaatsingen) kost 72 euro (1,80 euro per rit).

• Een jaarabonnement (max. 400 ritten) kost 600 euro (1,50 euro per rit).

Meer info

https://oosterweelverbinding.be/ vlot-door-de-werken/alles-binnentrapbereik

lintfo OMGEVING 13

Zuidrand wandelapp 2.0

Je vertrekt aan het gemeentepark en doorkruist het prachtige Papendonkbos, onderweg ontdek je leuke weetjes over de natuur en de geschiedenis van Lint. Geef het juiste antwoord op de vragen en verzamel alle personages in je stickerboek.

Geprikkeld om nog meer raadsels op te lossen? Ontrafel ook de mysteries in Aartselaar, Edegem, Boechout-Vremde en Kontich.

Meer info via: www.toerismezuidrand. be/nl/wandelapp

Bonnenboekje tijdens de Week van de Smaak

Ook verzot op lekker eten en drinken dat lokaal en ambachtelijk gemaakt wordt? Tijdens de Week van de Smaak lanceert Toerisme Zuidrand een bonnenboekje dat je kan gebruiken bij een selectie horecazaken en streekproducenten in onze regio.

Haal je favoriet streekbier voordelig in huis, geniet van een extraatje bij degustatie van een marktmenu met lokale producten uit de Zuidrand en zoveel meer.

Of schaf je Zuidrand streekproducten aan tegen een aantrekkelijke prijs en ontvang extra vitaminen bij een aankoop in de hoevewinkel.

Het is de ideale gelegenheid om jouw lievelingsadresje te bezoeken of net iets nieuws te proeven. Ontdek het mooie aanbod en laat je verrassen door de smakelijke troeven van de Zuidrand!

Het bonnenboekje is gratis verkrijgbaar vanaf 1/11 bij de deelnemende partners en te gebruiken van 17/11 tot en met 27/11.

Meer info en deelnemende partners: www.toerismezuidrand.be/bonnenboekje

VRIJE TIJD lintfo14
Jef Conny Marcel © Céline De Caluwe

Platform voor talent uit de Zuidrand Lancering website voor lokale talenten

De Cultuurregio Zuidrand speelt de komende jaren een sterk verbindende rol voor de culturele werking in de regio. Niet alleen om de culturele spelers dichter bij elkaar brengen, maar ook om het aanbod van de gemeenten meer op elkaar afstemmen en acties uitwerken om de cultuurparticipatie te vergroten.

De Zuidrand zit vol talent. Schilders, beeldhouwers, schrijvers, muzikanten, bands, acteurs, dj’s, vertellers, … Soms zitten deze talenten wat bescheiden verstopt. Het is tijd om alle lokale talenten te leren kennen. Daarom lanceert Streekvereniging Zuidrand een uniek platform voor lokale talenten.

Registreer je talent of organisatie

Stop alle bescheidenheid weg! Ben jij een lokaal talent? Maak je bekend! Op het nieuwe platform krijgt elk lokaal talent een eigen webpagina. De perfecte plek om jouw talent bekend te maken, te verbinden en te laten groeien.

Ben jij die geëngageerde Lintenaar die...

... zich wil verdiepen in het onderwerp vrije tijd, vrijetijdsparticipatie en vrijetijdsinfrastructuur in Lint?

... voeling heeft met het brede vrijetijdsveld?

Registreer jouw talent of je organisatie op www.talentuitdezuidrand.be

• Registreer je eigen talent en maak jezelf bekend op deze website.

• Plaats als lokaal talent berichten op onze website.

• Zoek zelf naar lokale talenten in de Zuidrandregio.

• Maak als organisator contact met lokale talenten.

• Maak kennis met locaties waar je lokale talenten ontmoet.

Zoek je lokaal talent?

Organiseer je binnenkort een evenement, wijkfeest, schoolhappening, festival of marktje? Zoek jouw favoriete talent op www.talentuitdezuidrand.be en spreek rechtstreeks af.

Internationale dag van het talent

Op de internationale dag van het talent – woensdag 24 november – organiseert Cultuurregio Zuidrand een talentvolle lancering van de website.

Lees meer op www.dezuidrand.be.

... ervaring heeft in het deelnemen aan diverse vormen van vrije tijd?

... over competenties beschikt in een vakgebied d.m.v. ervaring in het werken met een specifieke doelgroep (schoolkinderen, senioren,...)?

... deskundigheid heeft rond organisatiewerking?

... ervaring heeft met digitalisering en nieuwe media?

Dan ben jij de meest geschikte meedenker.

Dien snel je kandidatuur in via lynn.vandenheuvel@lint.be en dit graag vóór 29 november. Ook met je vragen en voor meer informatie kun je op dit e-mailadres terecht.

Schrijf je in voor de Zuidrand nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gebracht worden van het laatste nieuws en projecten die Streekvereniging Zuidrand op poten zet?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via www. dezuidrand.be/nieuwsbrief.

Je komt alles te weten over onze plannen en activiteiten rond cultuur, erfgoed, landbouw en toerisme in de Zuidrand.

lintfo VRIJE TIJD 15

De geplande activiteiten en/of voorstellingen kunnen slechts doorgaan als de coronamaatregelen het op dat ogenblik toelaten. Volg steeds de andere gemeentelijke informatiekanalen zoals de website en Facebook.

DINSDAG 1 NOVEMBER 2022

ROUWSTOET - DODENHULDE

Hulde aan de gesneuvelden van beide wereldoorlogen aan het Heldenmonu ment (Oud-strijdersplein). Gebeds wake op het kerkhof (Bouwenstraat) voor alle Lintse overledenen.

PRAKTISCH 10 u.

LOCATIE Vertrek aan het gemeentepark - Koning Albertstraat ORGANISATOR KNSB en lokaal bestuur Lint

INFO Info@lint.be - 03 460 13 30

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB & GEZINSBOND

LINT: MIJN MOEDER IS EEN GORILLA (5+)

Een film van Linda HambäckWeesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag klopt er een gorilla aan die haar wil adopteren. Het is even wennen, maar de twee hebben het samen geweldig naar hun zin. Zo’n verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij de nette bur gers van het stadje, en Jonna dreigt haar nieuwe mama al snel weer kwijt te raken. Een grappige en ontroerende animatiefilm van de makers van Gordon & Paddy. Met de stemmen van moeder-dochter duo Ann Reymen en Pixie Ramboer.

PRAKTISCH 14 u.

LOCATIE Zaal Roeland

KOSTPRIJS €4

ORGANISATOR UiT in Lint

INFO uit@lint.be - 03 455 12 13www.lint.be

Een film van Byron Howard en Jared Bush - Mirabel is een 15-jarig meisje en is liefdevol, grappig en feilbaar. Ze is een echt familiemens en woont samen met haar familie in Colombia. Haar hele familie beschikt over magische krachten en woont in een magisch huis. Mirabel zelf beschikt echter nog niet over magische krachten, maar dan is het toch aan haar om hun huis, de Encanto, te redden. De film won een Oscar voor beste animatiefilm.

PRAKTISCH 14 u.

LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS €4

ORGANISATOR UiT in Lint

INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

CINEMA OLYMPIA & LINTSE

VIDEOCLUB: UN MONDE

Een film van Laura Wandel - Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt lastiggevallen. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat. Een meeslepende duik in het niet zo onschuldige leven op school.

PRAKTISCH 20 u.

LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS €4

ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

UIT IN LINT lintfo16
CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB & GEZINSBOND LINT: ENCANTO (8+)

VRIJDAG 4 NOVEMBER

TALKING ENGLISH?

Heb je al een degelijke kennis van de Engelse taal maar is ze, door weinig oefenen of andere omstandigheden wat ondersneeuwt geraakt? Elke vrijdag (20 lessen), telkens van 9.3011.30 u. kan je Engels komen volgen bij lesgeefster Sharon. Sharon praat uitsluitend Engels dus een degelijke voorkennis is noodzakelijk.

PRAKTISCH 9.30 - 11.30 u.

LOCATIE DC De Schakel

KOSTPRIJS € 200 voor 20 lessen

ORGANISATOR Lokaal bestuur Lint

INFO dienstencentrum@lint.be03 460 19 10

VAN 8 NOVEMBER 2022 TOT 21 DECEMBER 2022

PRAATGROEP NEDERLANDS

Ben je anderstalig en wil je graag je Nederlands nog wat oefenen? Of ken je iemand die baat kan hebben bij een praatgroep Nederlands? Dan kan je terecht in de wekelijkse praatgroep Nederlands. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs!

LOCATIE Buurthuis - Van Putlei 79

INFO buurthuis@lint.be - 03 460 18 68

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022

TSAR B - STRINGS

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022

GUY VERLINDEOORLOGSSTEMMEN

In teken van Wapenstilstand i.s.m.

GROS MUZIEK - Het einde van de Eerste Wereldoorlog betekent al meer dan een eeuw verwerken en lessen trekken, wonden likken en littekens koesteren. Een conflict als oneindige inspiratiebron voor oorlogsliederen en protestsongs, als voedingsbodem voor elk klein of groot verhaal. Aan de hand van anekdotes, oorlogsliederen en gedichten als ‘In Flanders Fields’ maakt Guy Verlinde niet enkel de harde realiteit van oorlog tastbaar, maar legt ook telkens de link naar de uitdagingen en bedreigingen waar we vandaag als samenleving mee kampen. Daarnaast ervaart het publiek de impact van belangrijke historische tegenstemmen zoals Martin Luther King en Nelson Mandela. En tonen zijn Nederlandstalige protestliederen de kracht van muziek en poëzie als verzetsmiddel tegen gewapende conflicten. Deze voorstelling is meer dan enkel het einde van WOI herdenken, maar confronteert het publiek ook met hedendaagse maatschappelijke uitdagingen rond oorlog & vrede, fake news, vluchtelingencrisis, klimaatuitdagingen,...

PRAKTISCH 20 u.

LOCATIE O.L.V.-Geboortekerk KOSTPRIJS €12

ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 454 12 13 - www.lint.be

MUZIEK - Hoewel Tsar B vooral bekend staat om haar futuristische, donkere R&B is ze sinds kinds af verknocht aan haar viool. Waar dit instrument veelvuldig (al dan niet vervormd) doorsijpelt in haar producties, neemt het in deze nieuwe show volledig de overhand. Zij aan zij met muzikant Trui Amerlinck (bekend van groepen als Rosa Butsi, Ivy Falls, Another String Quartet en N∆BOU) op cello brengen ze een aantal nummers uit het Tsar B repertoire live in een andere jasje. Ballads als Unpaintable maar even goed uitgeklede versies van Escalate en Flesh & Bones passeren de revue maar verwacht je ook aan herwerkingen van David Lang, Arvo Pärt en andere verrassingen. Garantie dat deze avond ook úw gevoelige snaar zal raken! In 2016 debuteerde Tsar B met haar toenmalig R&B/pop-programma meteen op Pukkelpop, en met erg veel succes. Ze kreeg overal lovende recensies. Voor haar nieuwe project Strings gaat ze de uitgepuurde en prachtig theatrale toer op. De single Cruel was in begin 2022 ‘Catch of the Day’ op StuBru. Strings toerde met erg veel succes reeds in grote concertzalen zoals de Roma, AB, De Casino, C-Mine, Muziekodroom en veel meer. Laat je compleet verrassen door deze muzikale parel in de prachtige setting van onze Lintse kerk.

PRAKTISCH 20 u.

LOCATIE O.L.V.-Geboortekerk

KOSTPRIJS €12

ORGANISATOR UiT in Lint

INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

lintfo UIT IN LINT 17

Een film van Jeroen Perceval - Nadat hij het scenario schreef voor Robin Pronts D’Ardennen, twee hiphopplaten maakte en internationaal veel lof oogstte met de korte coming-of-agefilm August, nam de acteur Jeroen Perceval (bekend van memorabele rollen in o.a. Rundskop, De dag, Tabula Rasa) plaats achter de camera. Zijn langspeeldebuut Dealer draait rond de veertienjarige drugsdealer Johnny (Sverre Rous), die in een tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie verblijft. Wanneer hij de internationaal geroemde en succesvolle acteur Anthony (Ben Segers) als vaste klant over de vloer krijgt, ontstaat er een hechte band tussen de twee. Ze besluiten om hun leven een andere wending te geven. Dealer won maar liefst 9 Ensors waaronder die van ‘Beste film’.

PRAKTISCH 20 u.

LOCATIE Zaal Roeland

KOSTPRIJS €4

ORGANISATOR UiT in Lint

INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

FAMILIEVOORSTELLING 2,5+: DIERenLIED

Familievoorstelling voor iedereen vanaf 2,5 jaar - Over een ijdele kalkoen, een geduldige slak en een walsende walvis. Over vriendschap, over dansen, over het leven zelf. Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet brengen samen met Geert De Wit (techniek & vormgeving) hun theatrale verbeelding van de combinatie DIER en LIED en nemen het publiek mee in een klankrijke en poëtische wereld. Een ode aan het dier. Met zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in verschillende talen. Een combinatie van het dierenrijk en muziek, filosofische bespiegelingen en hartverwarmende liedjes. EXTRA: Na de voorstelling kan je met de hele familie genieten van een gratis drankje en versnapering!

PRAKTISCH 10.30 u.

LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS €10

ORGANISATOR UiT in Lint

INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

VOLWASSENENLEESGROEP

“De overlevenden’’ van Alex Schulman. De grote literaire bestseller uit Zweden. Een weergaloos en intens verhaal over een disfunctionele familie en de gevolgen van een groot trauma uit het verleden. Drie broers keren terug naar het vakantiehuis bij het meer waar twintig jaar eerder een ongeluk heeft plaatsgevonden dat hun leven voor altijd heeft veranderd. Ze hebben de as van hun overleden moeder mee om uit te strooien. Dat het hun moeders wens was om niet naast het graf van hun vader uitgestrooid te worden, ontdekken ze pas de avond voor de crematie via een brief die de broers in haar appartement vinden. Benjamin bestuurt de auto, Pierre zit naast hem en Nils zit op de achterbank. Het is een reis naar hun verleden, naar een tijd waarin ze als jongens door hun ouders volledig aan hun lot werden over gelaten. Nu zijn ze jongemannen, uit elkaar gegroeid, maar nog altijd verbonden door een gedeelde geschiedenis van strijd om de aandacht van hun vader, en om de onvoorspelbare liefde van hun moeder. Door haar dood raakt alles in een stroomversnelling en de spanning tussen de broers loopt op. Welke tragedie heeft zich destijds precies afgespeeld?

20 u.

Openbare Bibliotheek Lint

UIT IN LINT lintfo18 DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022
CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: DEALER
WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022
PRAKTISCH
LOCATIE
KOSTPRIJS €3 ORGANISATOR Davidsfonds Lint INFO herman.van.rymenant@telenet.be

DANSNAMIDDAG VOOR SENIOREN

Lint MATINEE - Lintenaar Tim Carpentier trekt als dj Nostaljos langs cultuurhuizen om ouderen hun jeugd te laten herbeleven. Met erg veel succes! In 2014 won Tim de kunst- en cultuurprijs van de gemeente Lint met zijn project ‘dansnamiddag voor senioren’. Hij organiseerde dat jaar heel wat dansnamiddagen in OC De Witte Merel. Tot hij zoveel aanvragen kreeg van senioren, dat het niet meer te organiseren viel in de kleine zaal van De Witte Merel. Tot nu! Want Zaal Roeland is een geschikte plek om jullie opnieuw te verwelkomen op een dansnamiddag. Verwacht je aan muziek uit de jaren ’40 tot ’60 zodat de benen nog eens kunnen losgegooid worden, zoals jive of foxtrot. De zaal wordt aangekleed met heerlijke attributen uit de tijd van toen en uiteraard is er koffie en taart aan schappelijke prijzen! Trek uw mooiste zondagskledij aan en herbeleef de gloriejaren van weleer!

PRAKTISCH 14 u.

LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS €5

ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13www.lint.be

DINSDAG 6 DECEMBER 2022

FEESTMENU’S 2022

Originele seizoensgebonden gerechten voor elk feestmoment. Van hapje tot voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Ingewikkeld of makkelijk, met of zonder vlees en vis. We maken een mix van het beste uit de feestmenu’s van 2020 en 2021 en voegen er nog wat extra’s aan toe!

PRAKTISCH 13.15 u.

LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS €12

ORGANISATOR Ferm Lint INFO paula.ravache@telenet.be - 03 288 90 87 - www.lint.be

DONDERDAG 8 DECEMBER 2022

CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: ILLUSIONS PERDUES

Een film van Xavier Giannoli - Lucien is een jonge onbekende dichter in het 19e-eeuwse Frankrijk. Boordevol ambitie wil hij zijn eigen lot in handen nemen. Hij verlaat de drukkerij van zijn familie op het platteland om zijn geluk te beproeven in Parijs, bijgestaan door zijn beschermster. In de prachtige stad is hij al snel op zichzelf aangewezen en ontdekt hij dat achter de schermen de wetten van het geld en de valse schijn heersen, ook in het milieu van de schrijvers. Een ’comédie humaine’ waarin alles te koop is en verkocht wordt, zowel literatuur als kranten, zowel politiek als gevoelens, zowel reputaties als zielen. Hij zal liefhebben, hij zal lijden en hij zal zijn illusies verliezen. Illusions Perdues won maar liefst 7 awards op de Franse filmprijzen Césars waaronder die van ‘Beste film’. Ook de Belg Christophe Beaucarne won voor de fotografie voor deze film een César.

PRAKTISCH 20 u.

LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS €4

ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

lintfo UIT IN LINT 19 DONDERDAG 1 DECEMBER 2022

ZONDAG 11 DECEMBER 2022

6° DF-POP-UP

In feestzaal Roeland opent de DF-POP-UP voor de zesde maal de deuren. We geven iedereen de gelegenheid de resultaten van zijn creativiteit te tonen aan het publiek. De werken moeten wel kunnen staan, hangen of liggen. Creatievelingen dienen vóór 15 november 2022 contact op te nemen met Christel De Smedt op gsm 0496 50 39 64 of via mail: christel.de.smedt2@telenet. be om verdere afspraken te maken. PRAKTISCH 14 - 17 u.

LOCATIE Feestzaal Roeland ORGANISATOR Davidsfonds Lint INFO christel.de.smedt2@telenet.be - 0496 50 39 64

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

WOENSDAG 21

2022

KERSTEVOCATIE DE NOTELAER Kom mee genieten van een kerstevocatie in de kerk van Lint! PRAKTISCH 19 u.

LOCATIE O.L.V.-Geboortekerk ORGANISATOR VZW De Notelaer INFO www.denotelaerlint.be

DONDERDAG 5 JANUARI 2023

LINT FONKELT!

HOHOHO Geniet van de gezelligheid en de knusse kerstsfeer op het Kerkplein. Je kan er rondneuzen tussen de kerstkraampjes en smullen van de lekkernijen. Ideaal om te vertoeven met familie en vrienden. Met medewerking van tal van Lintse verenigingen!

PRAKTISCH 15 - 21u.

LOCATIE Kerkplein ORAGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13 - www.lint.be

BINNENSPEELDAG

OC De Witte Merel wordt een speelparadijs voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Geniet mee van een dag vol springplezier en uitdagende workshops! Deelnemen is gratis en je moet ook niet vooraf inschrijven. Spring gewoon binnen en speel mee!

PRAKTISCH 10 - 17 u.

LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS Gratis ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 13www.lint.be

UIT IN LINT lintfo20
DECEMBER