Lintfo mei - juni 2022

Page 1

Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Lint mei - juni 2022

Leuke nieuwe activiteiten in mei! Ontdek alles op de kalender.

Met veel plezier aangeboden door


lintfo mei - juni 2022

4

Werken Liersesteenweg

9 Greenawards voor onze gemeente

10

Archeologiedagen in de Zuidrand

14

Jouw foto op onze cover? E-MAIL ONS Wij zijn benieuwd! info@lint.be

UiT in Lint

OPENINGSUREN ONTHAAL GEMEENTEHUIS maandag - vrijdag: 9 u - 12 u maandagavond: 17.30 u - 20 u woensdagnamiddag: 13 u - 16 u de gemeentediensten werken op afspraak COLOFON 24ste jaargang: mei - juni 2022 Gemeente Lint Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lint

REDACTIEADRES Gemeentebestuur Lint t.a.v. Myriam Peters Koning Albertstraat 41 2547 Lint

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Rudy Verhoeven Koningin Astridlaan 5, 2547 Lint Lintfo wordt gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier.


Nuttige info GEMEENTEHUIS ALGEMEEN OPROEPNUMMER 03 460 13 30 BURGERZAKEN Identiteitskaart, rijbewijs, reispas,... 03 460 13 32 VERGUNNINGEN Info en vergunningen over bouwen en verbouwen, milieu, afval, aanplantingen,... 03 460 13 36 WERKEN Voetpaden, straatverlichting, wegdek, openbaar groen, nutsleidingen,… 03 455 98 09 KINDEROPVANG DE MARBOLLEN 03 454 32 72 OC DE WITTE MEREL Cultuur, bibliotheek, jeugd en sport 03 455 12 13 RECYCLAGEPARK LINT 03 488 42 80 AFVAL ALGEMEEN NUMMER IGEAN 03 350 08 14

Lint werd geselecteerd door de Profploeg! De Profploeg bestaat uit een team van experten die onze gemeente begeleidt en ondersteunt bij de versterking van de handelskern. Het expertenteam is een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Deze experten zijn stuk voor stuk specialisten en adviseurs op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, mobiliteit, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding,… Eind maart brachten 2 experten een eerste bezoek aan Lint voor een intakegesprek. Meteen deden ze een wandeling in onze dorpskern om een eerste indruk op te doen. Dit maakte al meteen duidelijk dat de

werking van de Profploeg allesbehalve traditioneel is. Geen studie vanop afstand, maar experten die rondlopen in gemeentekern en concrete acties voorstellen. Zo geven ze breed advies over onder andere verborgen parels met potentieel, innovatieve winkelconcepten en het aantrekken van ondernemingen. Ook bij het parkeerbeleid of bij het inzetten van sociale media om handelskernen te promoten, kan hulp gevraagd worden. Een ‘SOS Piet’ voor handelskernen. In Vlaanderen heeft al een tachtigtal gemeenten een aanvraag tot begeleiding ingediend. Lint is er eentje van.

DIFTARLIJN: 0800 1 46 46 OCMW –HUIS 03 460 18 60 WOONZORGCENTRUM 03 460 18 70 DC DE SCHAKEL 03 460 19 10

BRANDWEER EN EERSTE HULP 112 POLITIE DRINGENDE POLITIEHULP 24U/24U 112 POLITIEZONE HEKLA 24U/24U 03 444 00 00 LOKALE POLITIE LINT 03 444 00 14

Bij de hand ANTIGIFCENTRUM AWEL (vroeger kindertelefoon)

102

BRANDWONDENCENTRUM

03 217 75 95

CHILD FOCUS De recentste informatie vind je steeds op

www.lint.be

070 245 245

DEFECTE STRAATLAMP

116 000 0800 635 35

JONGERENADVIESCENTRUM 015 33 70 12

NOODNUMMER GASREUK TELEONTHAAL VEILIG VRIJENLIJN ZELFMOORDLIJN CARD STOP

0800 650 65 106 078 15 15 15 1813 078 170 170


4

ACTUEEL lintfo

Wistjedat? Lokaal bestuur Lint schonk 800 euro aan Consortium 12-12 voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen opvangen, iets voor jou? Heb je een vrije kamer of misschien een vrije zolder die geschikt kan zijn om tijdelijk oorlogsvluchtelingen uit Oekraïene op te vangen? Zou jij dat zien zitten? Op de gemeentelijke website staat heel wat informatie die dan nuttig kan zijn. Kijk even op www.lint.be/ oekraiense_vluchtelingen

gastgezinnen nodig hebben om de ruimte(s) die ze aanbieden in te richten voor de Oekraiënse gezinnen of andere zaken waar nog nood aan is.

Kan jij geen vluchtelingen opvangen, maar wil je toch op één of andere manier helpen?

Momenteel zijn er een tiental Oekraïense vluchtelingen die in Lint opgevangen worden. Daarom is de lijst met gebruiksvoorwerpen nog beperkt, maar deze zal regelmatig aangevuld en up-to-date gehouden worden.

Op dezelfde pagina’s van de website staat een lijst met gebruiksvoorwerpen, die de

Werken Liersesteenweg De werken die de aannemer in opdracht van Pidpa uitvoert, zijn al eerder in april gestart. Deze werken aan de Liersesteenweg verlopen in fases en verschuiven vanaf het rondpunt richting KMO-zone Lerenveld. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kant van de oneven nummers. In de tweede fase werkt de aannemer aan de even kant van de Liersesteenweg, maar dan in omgekeerde richting: vanaf de KMO-zone naar het rondpunt toe. Als er gewerkt wordt in de buurt van het rondpunt wordt een omleiding voorzien. Nadien is de Liersesteenweg bereikbaar in twee richtingen. De doorgang wordt via verkeerslichten geregeld. Het einde van deze werken is voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden) tegen het begin van de grote vakantie. Hou zeker ook rekening met de werken in de buurgemeente Duffel en Lier. Fietsers volgen de fietsostrade als omleidingsweg. Bezoek aan het recyclagepark? Het park blijft bereikbaar tijdens de werken, maar je kan ook in de andere recyclageparken van IGEAN terecht. Meer info hierover vind je op de website: www.igean.be.


lintfo ACTUEEL

Non-stop burgerzaken­loket Een loket dat bereikbaar is 7 dagen per week, 24 u. per dag. Een droom? Nee, hoor! Heb je een attest, een uittreksel of een akte nodig? Dan kan je dit thuis regelen, van aanvraag tot download. Ga naar de gemeentelijke website, klik en klaar! Geen geloop of verplaatsingen meer. Je bent onafhankelijk van de openingsuren. Gemakkelijk toch! Is dit digitale plaatje niets voor jou? Of heb je iets nodig van de dienst burgerzaken waarvoor je persoonlijk nog moet langskomen? Je bent na

afspraak zeker welkom bij de diensten van het lokaal bestuur. Een afspraak maak je via www.lint.be of telefonisch via 03 460 13 30.

Make-over van het Belgisch reispaspoort Het Belgisch paspoort om te reizen buiten Europa kreeg vanaf 7 februari 2022 een volledige make-over, zowel op het vlak van artistiek design als naar veiligheid toe. De nieuwe versie is nog veiliger dankzij nieuwe technieken inzake beveiliging en verpersoonlijking. Het nieuwe Belgische paspoort zal ook onmiddellijk herkenbaar zijn dankzij een origineel ontwerp, een eerbetoon aan onze stripfiguren. Waarom een nieuw paspoort ? Het paspoort is een bijzonder belangrijk reisdocument. Daarom moet het product zo veilig mogelijk zijn en van de hoogste kwaliteit. Dankzij nieuwe beveiligings- en personaliserings­technieken is de veiligheid van het Belgische paspoort verbeterd. Het werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met fraudebestrijdingsspecialisten van de federale politie. De prijs, leveringsmogelijkheden en geldigheidsduur blijven hetzelfde als voorheen. Net zoals bij de identiteitskaart blijft je huidige paspoort ook

ná 7 februari 2022 geldig tot de vermelde vervaldatum.

Digitale kluis Heb jij een veilige plaats voor je allerbelangrijkste documenten? Dit is wel echt belangrijk zodat je je bij onvoorziene omstandigheden zoals brand, diefstal, vergetelheid,... geen zorgen moet maken. Het beveiligen van documenten is een erkende expertise van het notariaat. De notaris beschermt jouw gegevens door zijn verantwoordelijkheid te nemen. Om die bescherming te garanderen, werd Izimi ontworpen. Dit is een digitale kluis die voortdurend verbeterd wordt en waarbij veiligheid altijd centraal staat. Duidelijk en eenvoudig Het gebeurt vaak dat je belangrijke documenten met anderen moet delen. Dat kan op gelukkige momenten zijn, maar even goed op trieste ogenblikken zoals na het overlijden van een dierbare. Dat kan al eens voor stress zorgen. Al jouw belangrijke persoonlijke of officiële documenten bewaren, aanpassen, delen en het beheer daarvan waarborgen wanneer je daartoe niet meer in staat bent… met Izimi wordt dit kinderspel. Het enige wat jij moet doen, is de digitale kluis activeren via Izimi.be. Izimi is aangepast om documenten uit elke levensfase op te slaan: je diploma, je huurcontract, bankpapieren, huwelijkscontract, verkoopovereenkomst, woonverzekering, brandverzekering, financiën, aankoopbewijzen, gezondheidsdossier, … alles kan je een veilige plek geven.

5


6

ACTUEEL lintfo

Universele bankdienst In de samenleving van vandaag gebeurt er heel veel digitaal. Ook betalen en geldzaken regelen horen daarbij en dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De banksector erkent dit en heeft hier ook begrip voor en zo ontstond de universele bankdienst. Met de universele bankdienst worden de huidige pakketten, die de banken vandaag al aanbieden, met inbegrip van manuele verrichtingen aan een redelijk tarief, verder uitgebreid naar bijna alle banken. Dit maakt ze nog toegankelijker en transparanter.

De bedoeling is tegemoet te komen aan de groep klanten die geen of weinig beroep doen op digitale kanalen voor het regelen van geldzaken. Het is belangrijk dat iedereen, ook wie nog niet overweg kan met de digitalisering van de bankdiensten,

aan het loket van zijn of haar bank terecht kan en dat tegen een betaalbaar tarief. Vanaf dit jaar bieden 13 banken de universele bankdienst aan: Argenta, Axa, Belfius, Beobank, BNPParibas Fortis, Bpost bank, CBC, CPH, Crelan, ING, KBC, KBC Brussels en VDK.

Feest!

50, 60 of 65 jaren lief en leed met elkaar delen, dat werd gevierd met een receptie! Dit zijn de jubilerende koppels: 65 JAAR Marcel Van Keer & Clémentine Van Perre 60 JAAR Constant Fabri & Hilda Van den Berge Florent Lallemand & Anita Tuyteleers Julien Dockx & Anna Donckers

50 JAAR Pierre Van Hilten & Denise Flerakers Hugo Van Vliet & Maria Baeten Alphonsius Huybrechts & Marcellina Vingerhoets Walter D’haene & Margareta Henderickx Armand Bouwens & Maria Dom Nog veel geluk samen en nogmaals proficiat!


lintfo OMGEVING

7

Greenawards voor onze gemeente Op donderdag 31 maart ontving het lokaal bestuur enkele prijzen voor haar vernieuwende groene projecten. De jury van de Vereniging voor Openbaar Groen kwam in de zomer van 2021 de ingediende projecten bekijken en gaf punten. De prijzen voor Lint zijn: • 5de prijs voor de kapel Nieuwsstraat • 3de prijs voor het groenproject Lindenhof • 1 bijtje voor bijenvriendelijke gemeente • 2 van de 3 bloemensymbolen Een knappe prestatie van de groenploeg! Gefeliciteerd!

Straatvinken Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale teltool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers

onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven. Vorig jaar hebben meer dan 4.000 burgers in heel Vlaanderen gedurende een uurtje geteld hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeerden. De resultaten 2021 zie je op straatvinken.be. De volgende editie vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 om 17 uur. Tel jij mee? Registreer je dan op de website van straatvinken!


8

OMGEVING lintfo

MaaiMei-Niet Lint doet in mei 2022 niets voor de natuur! Dit jaar neemt onze gemeente deel aan de campagne “Maai Mei Niet”. Een maand lang geven we extra aandacht aan ons groenbeheer door ons gras niet te maaien. Hoezo? Door anders te maaien, krijgen we meer bloemen en dus ook meer bestuivers in onze tuinen, zoals hommels, bijen en vlinders. Dit initiatief resulteert in een bloemrijk resultaat waar ook Lintenaren van gaan genieten. Tegelijk zorgt minder maaien voor een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze groene percelen beter wapent tegen de klimaatverandering. Of hoe je met een kleinschalige ingreep de natuur een handje helpt! In 2021 was deze campagne alvast een groot succes in België. Zo kregen dankzij de deelname van burgers, lokale overheden en bedrijven maar liefst 5 miljoen(!) bijen dagelijks eten. En dat zonder iets te doen! Doe jij mee ‘niets’ voor de natuur? Wil jij de biodiversiteit een serieuze duw in de rug geven? Neem dan deel aan Vlaanderens grootste campagne “Maai Mei Niet” en laat gedurende één maand je gras staan. Hoe klein of groot je tuintje, terras of oprit ook is, alle beetjes helpen! Door onderstaande QR-code te scannen vind je alle info om ook dit jaar van de maand mei een bijzondere maand te maken!

Veilig asbest verwijderen Afbraak- of verbouwingswerken met asbest veilig houden, is niet altijd zo evident. Maar dankzij de samenwerking tussen OVAM, IGEAN en Lint, kan je als inwoner rekenen op deskundig advies, praktische ondersteuning én een interessant tarief! Waarom asbest verwijderen? Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk. Het bewerken van asbest is trouwens verboden door de wet! Het is niet alleen voor jouw veiligheid en gezondheid van belang om (hechtgebonden) asbest op een veilige manier te verwijderen. Bijkomende reden kan de aankondiging van OVAM zijn dat in de loop van 2022 een asbestattest verplicht wordt bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Meer hierover lees je op www.ovam.be/ het-asbestattest. Zelf asbest verwijderen? Allereerst is het belangrijk om te weten dat je alleen hechtgebonden asbest zelf mag verwijderen. Niet-hechtgebonden asbest moet je altijd door een erkend asbestverwijderaar laten verwijderen! Een ophaling aan huis is een grote hulp om veilig en vakkundig jouw woning asbestveilig te maken. Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, steeds samen met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de gevulde zakken of container ophalen. Op www.igean.be/asbest verneem je hoe je dit veilig zelf kan doen! Wat kost het? Wist je trouwens dat je nog tot eind juni 2022 voor asbestverwijdering tijdens renovatiewerken een verhoging van het premiebedrag kan ontvangen bij Fluvius? Meer info op de website van Fluvius of via het EnergieK loket waar je ook telefonisch terecht kan: 03 350 08 08. Type

Afmeting/volume

Kostprijs

Max. aantal / adres

Plaatzak

± 300 x 110 x 35 cm

€ 30 (1ste) € 20 (vanaf 2de)

6

Big bag

± 100 x 100 x 100 cm € 30 (1ste) € 20 (vanaf 2de)

5

Container

12 m³

5

Extra set PBM (2 al inbegrepen)

€ 170 €7

Hoe het materiaal aanvragen? Meer praktische informatie én het online aanvraagformulier vind je terug op www.igean.be/asbest!


lintfo OMGEVING

9

Rattenbestrijding in Lint De bruine rat is een echte cultuurvolger: ze voelt zich in de buurt van de mens zo goed dat ze waarschijnlijk nooit helemaal uitgeroeid kan worden. Net daarom moet iedereen, burgers en overheid, samenwerken om de overlast te beperken. Het is zo dat iedereen bij wet verplicht is om op hun eigen terrein ratten te bestrijden, vooral om ziektes, schade en overlast te vermijden. Ook eigenaars van onbebouwde percelen of leegstaande woningen moeten ratten zelf bestrijden. De gemeente kan hierin optreden om de eigenaar te verplichten om een professionele rattenvanger in te huren of de kosten aan hun doorrekenen.

Hebben preventieve maatregelen geen succes? Dan is de volgende stap het wegvangen van de ratten. Daarvoor gebruik je best één of meerdere klemmen, verkrijgbaar in doe-het-zelfzaken.

Hoe weet je waar de ratten zich bevinden? Omdat ze niet goed zien, gebruiken ratten meestal dezelfde paadjes (‘wissels’). Die herken je aan de uitwerpselen of pootafdrukken. Ga daar dus eerst naar op zoek, voor je iets onderneemt.

Zorg voor aantrekkelijk lokaas en zet de klem op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. Er bestaan ook hoogtechnologische rattenvallen, die meerdere ratten tegelijkertijd vangen. Meer weten hierover? Scan deze QR!

Nog een tip... Een nest herken je aan de ronde opening, net groot genoeg om de rat binnen te laten. Om te weten of een nest nog in gebruik is, stop je de ingang dicht. Als die 24 uur later terug opengemaakt is, is de rat nog niet vertrokken. Het is natuurlijk niet altijd nodig om een professionele rattenvanger te laten komen als je een paar ratten ziet, hier vind je alvast enkele kleine tips namelijk:

1

PREVENTIE

Zorg dat er geen etensresten, rommel en water in je woning of tuin achterblijven waar een rat aan kan en zorg zeker dat er geen ratten via gaten in de woning naar binnen kunnen.

2

3

MECHANISCHE BESTRIJDING

PROFESSIONELE RATTENVANGER

Wanneer de klemmen niet volstaan om de ratten te verdelgen, kun je gif inzetten. Dat is vooral bij grote populaties noodzakelijk. Het gebruik van gif door particulieren wordt niet aangeraden, er is een rattenvanger die hiervoor ingeschakeld wordt. Weet jij een rattennest zijn of ken je een locatie waar veel ratten zitten? Neem dan contact op met het gemeentebestuur als je zeker bent dat er op publiek domein, onbebouwde percelen of leegstaande woningen een rattennest is.


10 VRIJE TIJD lintfo

De zomervakantie lonkt! Een uitdagend en creatief aanbod voor kinderen en jongeren staat klaar! • Kinderen van °2015 tot °2019 (minstens 2,5 jaar oud) zijn dagelijks welkom in BKO De Marbollen. • Voor kinderen van °2016 en °2017 organiseren we in OC De Witte Merel een kleutersportweek. • Kinderen van °2009 tot °2015 kunnen elke dag terecht op onze (sportieve) speeldagen Knoert. • Kinderen van °2015 kunnen kiezen tussen Speelplein Knoert of opvang De Marbollen. • Ook voor jongeren van °2007 tot °2009 plannen we een uitdagend aanbod tijdens twee tienerweken: 25 - 29 juli en 22 - 26 augustus.

Inschrijven kan via onze website tot één week voor aanvang van de week van de activiteit. Voor kleuterpret in De Marbollen kan je ook inschrijven aan het bureau van BKO De Marbollen, via 03 454 32 72 of kinderopvang@lint.be. Voor Speelplein Knoert kan ook inschrijven aan de balie van OC De Witte Merel, via 03 455 12 13 of uit@lint.be.

Er is geen opvang of speelpleinwerking op: - vrijdag 1 juli - maandag 11 juli - maandag en dinsdag 20 en 21 juli - maandag 15 augustus - woensdag 31 augustus Raadpleeg www.lint.be of onze zomerbrochure voor alle gedetailleerde info.

Start ticketverkoop podiumaanbod seizoen ’22 - ‘23 De cultuurhuizen van de Zuidrand hebben een fantastisch seizoen ‘22 - ‘23 voor je klaarstaan. Een seizoen vol theater, muziek, film, comedy, ontroering en verwondering. Om al dat moois in de verf te zetten, kiezen we in de gehele Zuidrand voor een gezamenlijke start van de ticketverkoop! Op dinsdag 7 juni 2022, vanaf 10u, kan je jouw tickets kopen voor voorstellingen in Lint via de website op www.lint.be/ webshop en op die dag start tevens ook de ticketverkoop voor het cultuuraanbod van de Zuidrand-gemeenten Mortsel, Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove & Kontich. Benieuwd naar het nieuwe cultuurseizoen dat de Zuidrand te bieden heeft? Ontdek het vanaf midden mei in onze UiT in Lint-brochure die in je brievenbus zal belanden, via www.lint.be/cultuur en via www.dezuidrand.be/ ticketverkoop!


lintfo VRIJE TIJD 11

Archeologiedagen in de Zuidrand De bodem van de Zuidrand bezit onschatbaar veel archeologische vondsten. Vanuit de steentijd, metaaltijden tot de Romeinen en vroege middeleeuwen. De jaarlijkse Archeologiedagen richten zich op het rijke archeologische verleden en laat de verhalen spreken. Streekvereniging Zuidrand en de archeologen van All Archeo slaan de handen in elkaar om de resultaten te tonen van de opgravingen aan de Groeningenlei te Kontich. Er werden nederzettingssporen aangetroffen uit twee periodes: de ijzertijd en de romeinse tijd. De vondsten werpen licht op een stukje streekgeschiedenis en tonen hoe de

mensen hier woonden, leefden en werkten. Via beeldmateriaal duik je opnieuw in het verleden en probeer je jouw fantasie op te wekken.

Inschrijvingen via leen.cannaerts@dezuidrand.be Houd voor de meest recente informatie de www.dezuidrand.be in de gaten!

De lezing heet ‘Archeologische vondsten over leven, dood en oorlog Groeningenlei in Kontich’. De lezing door de archeologen van All Archeo vindt plaats op zondag 22 mei om 14.00

Schrijf je in aan de Podiumacademie Lier in Lint! Word een ster op het podium Zou jij je graag muzikaal uitleven met je vriendjes? Ben je nieuwsgierig naar de wondere wereld van noten en ritme? Wil je heel graag zingen of een instrument leren? Al vanaf 6 jaar kan je kiezen voor een muziekopleiding aan de Podiumacademie Lier. Laat je verrassen door die wonderlijke muziekmicrobe! Of hou je ervan om spannende verhalen te vertellen? Vanaf 8 jaar verzin je personages die je via het gesproken en geschreven woord helemaal tot leven brengt. In de lessen slaat je fantasie op hol en gebruik je je stem als belangrijkste wapen. Verleg je grenzen op het podium en word een steracteur! Niet alleen kinderen en jongeren kunnen bij de Podiumacademie terecht, maar ook volwassenen met een wens om te zingen, een instrument te spelen of te leren acteren, vinden zeker hun gading. Aarzel dus niet om je artistieke droom waar te maken. Aanbod Podiumacademie Lier in Lint Muziek en Woordkunst-Drama Voor Muziek en Woordkunst-Drama kan je starten vanaf 8 jaar. Locaties: De lessen vinden normaal gezien plaats in “De Witte Merel”, maar deze gaat dicht voor renovatie.

De nieuwe locatie wordt tijdig meegedeeld. Dans Voor dans kan je terecht in Lier, Boechout, Malle, Ranst en Zandhoven vanaf 4 jaar. Interesse? Een overzicht van het volledige aanbod en uurroosters Muziek, Woordkunst-Drama en Dans vind je op www.podiumacademielier.be Inschrijven? van 7 mei tot en met 31 mei: voor leerlingen die al één schooljaar of

meer achter de rug hebben. Van 1 juni tot en met 30 september: voor nieuwe leerlingen. Hoe? www.podiumacademielier.be. Meer info via lint@podiumacademie. be of info@podiumacademielier.be.


12 VRIJE TIJD lintfo


lintfo UIT IN LINT 13

De geplande activiteiten en/of voorstellingen kunnen slechts doorgaan als de coronamaatregelen het op dat ogenblik toelaten. Volg steeds de andere gemeentelijke informatiekanalen zoals de website en Facebook.

ZONDAG 1 MEI 2022 TENTOONSTELLING: “SCHATTEN IN DE KEUKEN” Zoek schatten in de keuken. Vergeten recepten, oude gebruiken en alles rond eten en drinken zijn een schat aan informatie. Hoe aten en dronken jouw voorouders, welke leuke gerechten zijn hiervan overgebleven, enz… Op 30 april komt Jeroen Van Vaerenbergh ons verrassen met zijn uiteenzetting over voeding en gebruiken van de Romeinen tot op heden. Hij noemt zichzelf heel toepasselijk “foodarcheoloog”. Er zal ook zo mogelijk een proeverij aan verbonden zijn. Op deze tentoonstelling “Geheimen uit oma’s keuken” ga je naar de keuken en omgeving van jouw voorouders: bakken van koekjes, speculaas, wafels/ bier en alles wat in kannen en kruiken kan/ oude recepten en kookboeken en wanneer wordt een varken “geleerd”… PRAKTISCH 10 tot 12.30 u. en 14 tot 17.30 u. LOCATIE Dienstencentrum De Schakel ORGANISATOR christel.de.smedt2@telenet.be 0496 50 39 64

DONDERDAG 5 MEI 2022

WORKSHOP AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN Ieders leven telt een schat aan verhalen: familiefeesten, verre reizen, een eerste liefde, een wedstrijd,… Maar ook: ziekte, verlies, tegenslag of een ongeluk. In deze proefcursus ‘autobiografische schrijven’ ga je aan de slag met herinneringen en zet je ze om in korte verhalen. Je leert schrijven met je zintuigen. Hoe begin je jouw verhaal prikkelend, hoe bouw

je spanning op en hoe je zorg je voor een daverend afsluiting? Je hoeft niets voor te bereiden. Tussen de eerste en de tweede sessie (19 mei) werk je thuis aan een opdracht. Je leest jouw stuk voor aan de anderen en je verneemt wat jouw verhaal met anderen doet en wat de verhalen van anderen met jou doen. Inschrijven voor 4 mei. PRAKTISCH 19 - 21.15 u. LOCATIE Polyvalente zaal WZC Zonnestraal KOSTPRIJS € 5 per sessie (koffie of thee inbegrepen) ORGANISATOR Dienstencentrum De Schakel INFO dienstencentrum@lint.be 03 460 19 10

DONDERDAG 5 MEI 2022

MUZIEK IN DE WIJK PRAKTISCH 19.30 tot 22 u. LOCATIE Wijk “Roetaard” ORGANISATOR Koninklijk Lintsharmonie Orkest INFO herman.van.rymenant@telenet.be

ZATERDAG 7 MEI 2022

BART PEETERS & DE IDEALE MANNEN + AFTERPARTY DISCOBAAR A MOEDER UITVERKOCHT Verwacht je met Bart Peeters & De Ideale Mannen aan een mix van folk, wereldmuziek, een beetje hip-hop en een vleugje jazz. Het repertoire wordt gekozen uit de laatste dekat-zat-op-de-krant-plaat, maar ook bekende oudere nummers komen aan bod. Na het optreden van Bart Peeters schudden we de benen los met Discobaar A Moeder, al 20 jaar een Antwerps dj-fenomeen. Deze avond volledig uitverkocht. Voor

tickethouders gaan de deuren open om 18u en kan je met je honger terecht bij twee foodtrucks (pizza & burgers, ook veggie alternatieven). Van 18u tot 20u draait DJ Macka Fat wereldse plaatjes. PRAKTISCH 18 u. deuren open en foodtrucks - 20 u. start optredens LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS Uitverkocht ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

ZONDAG 8 MEI 2022 OPENDEURDAG HEEMKUNDIGE KRING EUGEEN GOEYVAERTS VZW LINT Opendeurdag van de heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts vzw Lint. Geleid bezoek aan de musea Den Aker, De Roskam, De Ploeg en aan De Heemtuin. Pannenkoeken met koffie of thee zijn verkrijgbaar, ook het huisbier Augustijn of het bier van de maand Gummarus. Traditioneel is het elke tweede zondag van de maand (van april tot oktober) opendeurdag van de Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint in de Oranjerie van het Gemeentepark te Lint. Je kan de musea en de heemtuin bezoeken, onder begeleiding van deskundige gidsen. Je kan je bezoek afsluiten (of beginnen ...) met een dubbele pannenkoek of met een lekker biertje. Bijvoorbeeld het huisbier Augustijn (bruin, blond of grand cru) of met het bier van de maand Gummarus. Thematentoonstelling: “School” Animatie voor jong en oud! PRAKTISCH 13 tot 18u. LOCATIE Oranjerie Gemeentepark Lint ORGANISATOR heemkring Eugeen Goeyvaerts Lint


14 UIT IN LINT lintfo

MAANDAG 9 MEI 2022

DONDERDAG 19 MEI 2022

ZOMERCURSUS SPAANS (10 LESSEN) Of het nu voor een citytrip is of voor langere vakanties, de lokale taal spreken is altijd mooi meegenomen. In deze korte cursus word je klaargestoomd om te vertrekken. De focus ligt op zelfredzaamheid: mensen begroeten, verblijven in een hotel, de weg vragen, iets kopen, een auto huren, eten & drinken bestellen, enz. Kortom, allemaal praktische zaken die je verblijf vergemakkelijken. Deze zomercursus staat garant voor participatieve lessen in een ontspannen sfeer. Geen voorkennis nodig. Schrijf je in via e-mail: info@itakazuidrand.be. De lessen zijn op maandagén vrijdagvoormiddag en de laatste les is op 17 juni. PRAKTISCH 9.30 - 12 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 100 ORGANISATOR Lokaal bestuur Lint i.s.m. Itaka INFO info@itakazuidrand.be

DINSDAG 10 MEI 2022

CINEMA OLYMPIA & LINTSE VIDEOCLUB: NOMADLAND Een film van Chloé Zhao – Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada gaat Fern (Frances McDormand) met een bus op pad om de wereld te verkennen als een moderne nomade. In Nomadland, de derde speelfilm van Chloé Zhao, spelen echte nomaden Linda May, Swankie en Bob Wells de mentoren en vrienden die Fern steunen tijdens haar ontdekking van het Amerikaanse westen. Nomadland is de winnaar van twee Golden Globes: voor beste film (drama) en voor beste regisseur. De film is ook de grote winnaar geworden van de Oscars. Zo won het de prijs voor beste film, beste regie en beste actrice (Frances McDormand). Regisseur Chloé Zhao schrijft hiermee Oscargeschiedenis: De Chinees-Amerikaanse regisseur mag zich de eerste vrouw van Aziatisch origine noemen die de prijs voor beste regisseur wint en ze is de tweede vrouw ooit. Speelduur 108 min / geen pauze voorzien PRAKTISCH 20 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 4 ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

ZUIDRAND KLASSIEK: ER WAS EENS... BEETHOVEN! - JAN DECLEIR EN HET ENSOR STRIJKKWARTET - UITVERKOCHT “KLASSIEKE MUZIEK/VERTELLING – Er was eens... een meisje met sluike haartjes met een strikje erin. Ze had oh, zo blozende wangetjes en ze droeg altijd schone sokjes over haar voetjes die altijd in blinkende laqué schoentjes staken met een zilveren sluiting. Ze sprak altijd met twee woordjes maar... ze had een rotkarakter. Er was ook eens een heel oud vrouwtje, in lompen gehuld, met o-benen en zonder haar. Ze had nog een rotter karakter dan het kleine meisje! Het rotste karakter van allemaal had toch de molenaar, een reus die zo lelijk was als de nacht. Hij had twee neuzen. Er was ook een wolf, helemaal uitgehongerd, hij was vel over been, maar... lief. Ook was er een stad in een land en in dat land waren beekjes, boten en landerijen en... er was ook... In hun nieuwe voorstelling, Er was eens... Beethoven!, speelt het Ensor Strijkkwartet enkele hoogtepunten uit het imposante strijkkwartet oeuvre van Beethoven en combineert dit met een keuze uit de literaire wereld van het sprookje. Net zoals Beethoven vertellen sprookjes verhalen waarbij de fantasie, verwondering, verrassing en dramatiek wezenlijke kenmerken zijn.Wie anders dan Jan Decleir kan je meenemen in de wondere wereld van het sprookje? Wie anders dan het Ensor Strijkkwartet kan je meenemen in de wondere wereld van Beethoven? PRAKTISCH 20.15 u. LOCATIE kerk O.L.V. - Geboorte KOSTPRIJS Uitverkocht ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be


lintfo UIT IN LINT 15

DONDERDAG 19 MEI 2022

DINSDAG 24 MEI 2022

MUZIEK IN DE WIJK Het Lints harmonieorkest brengt muziek van Tina Tuner, Ray Charles, Barry White, Justin Timberlake, Adele, Muse, enz. openluchtconcert op het grasplein tussen Tweebunder en Guido gezellelaan. Breng je stoel mee. Iedereen welkom bij slecht weer welkom in basisschool De Wilg, Eikhof 20, 2547 Lint. PRAKTISCH 19.30 tot 22 u. LOCATIE Schrijverswijk - Guido Gezellelaan ORGANISATOR Lints harmonieorkest

1000 KM KOM OP TEGEN KANKER 1000 km, dat is samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker. En dat 4 dagen lang. De totale afstand wordt onderverdeeld in 8 etappes van 125 km. Dus 2 etappes per dag. Die etappes worden gereden in peloton. Telkens rijdt 1 lid van het team een etappe. Elk team bestaat uit maximum acht fietsers. Op dag 1 rijdt het peloton door onze gemeente. PRAKTISCH Voormiddag ORGANISATOR Flanders Classic voor Kom op tegen Kanker INFO de1.000km.be

ZATERDAG 21 MEI 2022

KOYEMBA - ZINGEN VOOR AFRIKA Benefietconcert met het Afrikaans koor Sacré Coeur uit Antwerpen en Carmina Tilia uit Lint. De opbrengst gaat volledig naar de bouw van een schooltje in Nguene (Congo). PRAKTISCH 19.30 u. LOCATIE kerk O.L.V. - Geboorte KOSTPRIJS VVK € 8/deur € 10 ORGANISATOR Liboso - Adopt a school INFO miekejacobs@telenet.be of renaat.hanssens@telenet.be

DINSDAG 24 MEI 2022

SENIOR FASHION SHOW Ben je toe aan een nieuwe outfit? Deze namiddag staat mode voor de rijpere dames en heren centraal. Kom gerust langs! Het loont zeker de moeite. PRAKTISCH 14 - 16.30 u. LOCATIE Polyvalente zaal WZC Zonnestraal ORGANISATOR Dienstencentrum De Schakel

DONDERDAG 26 MEI 2022

THEATER MALPERTUIS - T.A.N.I.A.! - UITVERKOCHT In T.A.N.I.A.! entertaint Van der Sanden het publiek op haar eigen onnavolgbare manier. Maar niet zonder de onverwachte ommekant te vergeten die haar zo dierbaar is: geen lach zonder traan. Met het grootste gemak en de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze een waaier van personages los op het publiek: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde van het SintServaescollege van Schoten en last but not least: Tania zelf. Maar jezelf... ben je dat alleen maar? Of kun je dat ook spelen? PRAKTISCH 20 u. LOCATIE Zaal Roeland KOSTPRIJS Uitverkocht ORGANISATOR UiT in Lint INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be

VRIJDAG 27 MEI 2022

MEIMARKT Na een noodgedwongen pauze van twee jaar geniet je dit jaar opnieuw van de Meimarkt. Net zoals op de vorige editie installeren de bezoekers zich aan 1 grote lange tafel in de dorpskern. Gezellig samen genieten aan een 300 meter lange tafel. Aan de ene zijde van de straat staan aantrekkelijke kraampjes met een gevarieerd aanbod hapjes, drankjes, maaltijden, zoetigheden,... De andere zijde is voorbehouden voor de bezoekers die al kuierend een keuze maken waar ze willen aanschuiven. Belgisch percussietrio Trashbeatz zorgt voor live muziek en het goede weer is reeds besteld, dus waarop wacht je nog, om dit in je agenda te noteren en familie en vrienden op te trommelen? PRAKTISCH 17 - 22 u. INFO 03 455 12 13 - uit@lint.be www.lint.be


16 UIT IN LINT lintfo

ZONDAG 29 MEI 2022

THEATER TIERET & WALRUS MENEER BEER @ THE FESTIVALS (4+) - 14U In het Woeste Wolvenwoud staat een Beestig Bosfestijn gepland, speciaal voor Meneer Beer zijn verjaardag. Maar... het is één groot verrassingsfeest! Meneer Beer mag niets te weten komen en dat blijkt niet zo makkelijk voor alle Woeste Wolven. Gelukkig kunnen ze rekenen op de hulp van heel wat vrienden: Eddy De Vos, Staf de Uil, Renée de Bosgiraf, de wilde zwijnen Evrard en Evariste en nog vele anderen. Familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar in de grote zaal van OC De Witte Merel. Na de voorstelling krijg je een gratis ijsje! PRAKTISCH 14 u. LOCATIE OC De Witte Merel KOSTPRIJS € 10 ORGANISATOR UiT in Lint

4-5-6 JUNI 2022 TENTOONSTELLING ONDER ONS Vijf Lintse dames stellen hun nieuwe schilderwerken voor. Hartelijk welkom in het OC De Witte Merel. Liersesteenweg 25 2547 Lint. PRAKTISCH Zaterdag 4 juni tussen 13.00 u en 17.00u. Pinksterzondag 5 juni tussen 10.00 u en 17.00 u. Pinkstermaandag 6 juni tussen 10.00 en 17.00 u. Inkom vrij. Hartelijk welkom.

DINSDAG 21 JUNI 2022

DINSDAG 28 JUNI 2022

EETGEBEUREN BIJ PERSONEN MET DEMENTIE Eten heeft voor veel personen een belangrijke betekenis, ook op sociaal, psychologisch en cultureel vlak. Bij ouderen of personen met dementie verloopt het maaltijdgebeuren vaak anders dan voorheen, dus dit vraagt enige aanpassing. Mantelzorgers en naasten van personen met dementie hebben vaak heel wat vragen omtrent voeding. ‘Hoe zorgen we best voor een persoon met dementie?, ‘hoe kunnen we best het voedsel aanbieden?’, ‘wat doen we bij verminderde eetlust?’ ‘hoe gaan we om met slikstoornissen?’, ‘welke rol speelt de mantelzorger en de omgeving op de persoon met dementie tijdens het maaltijdgebeuren? Tijdens deze infosessie wordt op een interactieve manier ingespeeld op de voedingsproblematieken bij personen met dementie en hoe we het maaltijdgebeuren kunnen optimaliseren. PRAKTISCH 19 tot 21 u. LOCATIE Dienstencentrum De Schakel KOSTPRIJS € 7; CM-leden: € 5; CM-leden met VT: € 2; CM-leden met arbeidsongeschiktheid: € 2 ORGANISATOR CM Gezondheidsfonds INFO gezondheidenparticipatie. antwerpen@cm.be

INFOAVOND: ZORG JIJ VOOR IEMAND? Informatieavond voor mantelzorgers en geïnteresseerden. Als je lange tijd voor iemand zorgt, zit je soms met vragen. Hoe worden een aantal zaken praktisch aangepakt? Waar kan ik terecht voor hulp en waaruit kan die hulp bestaan? Hoe blijft het financieel haalbaar? Tijdens deze avond krijg je uitgebreide info en er is zeker ruimte voor jouw vragen. Voor 27 juni schrijf je in via e-mail of telefoon. PRAKTISCH 19 - 20.30 u. LOCATIE Dienstencentrum De Schakel INFO dienstencentrum@lint.be 03 460 19 10

ZONDAG 12 JUNI 2022

OPENDEURDAG HEEMKUNDIGE KRING EUGEEN GOEYVAERTS VZW LINT Voor meer info: zondag 8 mei PRAKTISCH 13 tot 18 u. LOCATIE Oranjerie Gemeentepark Lint ORGANISATOR heemkring Eugeen Goeyvaerts Lint

ZATERDAG 2 JULI 2022 TWEEDEHANDS BOEKEN- EN DVD-VERKOOP Het aanbod van de bibliotheek wordt vernieuwd … de afgevoerde boeken worden verkocht. Snuister je mee door het grote tweedehands boeken- en dvdaanbod? Romans, informatieve boeken, jeugdboeken, tijdschriften,… van alles wat aan democratische prijzen! PRAKTISCH 10 - 16 u. LOCATIE OC De Witte Merel ORGANISATOR UiT in Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 15

ZONDAG 10 JULI 2022 OPENDEURDAG HEEMKUNDIGE KRING EUGEEN GOEYVAERTS VZW LINT Voor meer info: zondag 8 mei PRAKTISCH 13 tot 18 u. LOCATIE Oranjerie Gemeentepark Lint ORGANISATOR heemkring Eugeen Goeyvaerts Lint INFO uit@lint.be - 03 455 12 15