Page 1

Aquest seminari, elaborat en col·laboració amb la Fundació Ortega-Marañón, pretén contribuir al debat pluridisciplinar entorn de la història d’Espanya del primer terç del segle XX. Gran part de les exposicions formen part de la investigació que es du a terme des del 2005 al si del grup de treball “Nació i Nacionalisme Espanyol”.

MuVIM2011 SEMINARI SEMINARIO

Este seminario, elaborado en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, pretende contribuir al debate pluridisciplinar en torno a la historia de España del primer tercio del siglo XX. Gran parte de las exposiciones forman parte de la investigación que se lleva a cabo desde 2005 en el seno del grupo de trabajo “Nación y nacionalismo español”.

Saló d’Actes MuVIM Quevedo, 10 o Guillem de Castro, 8. 46001 València. Informació i matricules 96 388 37 78 / 79. matricules.muvim@dival.es Xarxes socials http://www.facebook.com/elMuVIM http://twitter.com/muvim http://www.flickr.com/photos/muvim http://www.youtube.com/MUVIM Homenaje de la ciudad de Valencia a Blasco Ibáñez, 1921 (Barberá Masip)

Places limitades i en orde d’inscripció. Certificat d’assistència propi. Convalidació per 2 crèdits de lliure opció de la Universitat de València (50€) i 1 crèdit de la Universitat Politècnica de València (gratuït, convalidació depenent del Centre). Aquells interessats en els crèdits de la UV haureu de fer l’ingrés en el compte corrent adjunt i entregar-nos-en còpia abans del 10 de febrer. En el rebut ha de figurar el vostre nom complet i el nom del cicle (Seminari Espanya).

Autobusos EMT Línies 5, 60 i 62 (per Guillem de Castro, 8) Línies 9, 11, 27, 61, 71 (per Quevedo, 10) Metro Línia 3 (estació Xàtiva) Línies 1 i 2 (estació Plaça d’Espanya)

La España del siglo XX: 1898-1936

Organitzen / Organizan:

9, 10 i 11 de febrer de 2011

Banco Santander Central Hispano 0049 1827 88 2610387988

9, 10 y 11 de febrero de 2011

Patronat Martínez Guerricabeitia. Fundació General Universitat de València Plazas limitadas y en orden de inscripción. Certificado de asistencia propio. Convalidación por 2 créditos de libre opción de la Universitat de València (50€) y 1 crédito de la Universitat Politècnica de València (gratuito, convalidación dependiendo del Centro). Aquellos interesados en los créditos de la UV tenéis que hacer el ingreso en la cuenta corriente adjunta y entregarnos copia antes del 10 de febrero. En el recibo tiene que figurar el nombre completo y el nombre del ciclo (Seminario España).

L’Espanya del segle XX: 1898-1936

Col·laboren / Colaboran:


SEMINARI

L’Espanya del segle XX: 1898-1936 FITXA D’INSCRIPCIÓ

SEMINARIO

La España del siglo XX: 1898-1936

Dimecres 9 / Miércoles 9 09.00h. Acreditació(n) 09.30h. Inauguració(n)

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Unamuno y Menéndez Pidal

Jon Juaristi (Comunidad de Madrid/Universidad de Alcalá)

La visión de España en el movimiento obrero

Regionalismo y nacionalismo español en Valencia

Javier Paniagua (UNED)

Modera: Jesús Sánchez Lambás (Fund. Ortega-Marañón)

Andrés de Blas (UNED)

10.00h.

1898 y la modernización de España

José Varela Ortega (Fund. Ortega-Marañón/UCM) Modera: Javier Varela (MuVIM)

12.00h.

El españolismo de los conservadores

Carlos Dardé (Universidad de Cantabria) Modera: Javier Varela (MuVIM)

16.30h.

La Nación en el primer tercio del siglo XX

Democracia y Nación en la España del primer tercio del siglo XX

Teresa Carnero (Universitat de València)

Marañón

El parlamentarismo: liberales, reformistas y caciques

Antonio López Vega (Fund. Ortega-Marañón)

Alicia Yanini (Universitat de València)

El nacionalismo liberal en el reinado de Alfonso XIII

La idea de España en la II República

Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid)

Margarita Márquez (Fund. Ortega-Marañón/UCM)

Modera: José Varela Ortega (Fund. Ortega-Marañón/UCM)

Modera: Antonio Morales Moya (Fund. Ortega-Marañón)

12.00h.

El ultimo conquistador: Blasco Ibáñez y el nacionalismo español

Javier Varela (MuVIM) Modera: Antonio Morales Moya (Fund. Ortega-Marañón)

Dijous 10 / Jueves 10 10.00h.

En el marco del nacionalismo económico: modernización ante Europa

José Luis García Delgado (Universidad Complutense de Madrid) Modera: Margarita Márquez (Fund. Ortega-Marañón/UCM)

12.00h.

La literatura regeneracionista, la Generación del 98 y Castilla

Andrés de Blas (UNED) Modera: Margarita Márquez (Fund. Ortega-Marañón/UCM)

16.30h.

Los intelectuales y el problema de España

Azorín

Antonio Morales Moya (Fund. Ortega-Marañón)

Divendres 11 / Viernes 11 09.30h.

Nom complet / Nombre completo

DNI

Adreça / Dirección

Codi Postal / Código Postal

Los intelectuales y el problema de España (II)

Ortega y Gasset

Juan Pablo Fusi (Universidad Complutense de Madrid)

Municipi / Municipio

Comarca

País

Telèfons / Teléfonos

Adreça electrónica / Dirección electrónica Directors acadèmics / Directores académicos: Antonio Morales Moya y Margarita Márquez Padorno Coordinació(n): Andrea Donofrio Coordinació tècnica / Coordinación técnica: Centre d’Estudis i d’Investigacions del MuVIM Organitza / Organiza: Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat Fundación Ortega-Marañón Col·laboren / Colaboran: Patronat Martínez Guerricabeitia UV Comunidad de Madrid

Estàs interessat en els credits de lliure opció? / ¿Estás interesado en los créditos de libre opción? Sí No Eres estudiant de la Universitat de València? / ¿Eres estudiante de la Universitat de València? Sí No Eres estudiant de la Universitat Politècnica de València? / ¿Eres estudiante de la Universitat Politècnica de València? Sí No RETALLEU I ENTREGUEU O ENVIEU A L’ADREÇA DEL MUSEU O ENVIEU PER CORREU ELECTRÒNIC LES DADES COMPLETES A (S’ENTENDRÀ APROVADA LA INSCRIPCIÓ EN REBRE CONTESTACIÓ TELEFÒNICA O PER MAIL):

C/ Quevedo, 10 o Guillem de Castro, 8. 46001 València. matricules.muvim@dival.es

Seminari L'Espanya del segle XX: 1898-1936  

Este seminario, elaborado en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, pretende contribuir al debate pluridisciplinar en torno a la hist...