Page 1

2013

014 TRIMESTRE

NORMES / NORMAS4 Per a públic adult en general. Grups limitats de 25 persones. Amb reserva prèvia. Els tallers es realitzaran de 16:30 a 18:00h. Informació i reserves:

L’Enciclopèdia

i el Segle de les Llums

Tast de caves valencians

T. 963 883 749 (Esmeralda Hernando) Correu electrònic: didactica.muvim@dival.es Dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00h. Període de sol·licitud i de reserva de plaça: 20 dies abans de l’inici del taller.

4 o 5 de desembre

17, 18 o 19 de desembre

Talleristes: Inmaculada Santaemilia i Pilar Andrés

Para público adulto en general.

Tallerista: José Tomás Acosta

Grupos limitados de 25 personas. Con reserva previa. Los talleres se realizarán de 16.30 a 18.00h.

Dos pensadors francesos, Diderot i d’Alembert, començaren a mitjans del segle XVIII una de les aventures editorials més importants de la història occidental: en efecte, els volums de l’Encyclopédie constituïxen una fita fonamental de la construcció i de l’afirmació de la mentalitat il·lustrada i, per això, de la nostra manera de vore i d’entendre el món durant l’Edat Contemporània.

La Enciclopedia

y el Siglo de las Luces 4 o 5 de diciembre Talleristas: Inmaculada Santaemilia y Pilar Andrés Dos pensadores franceses, Diderot y d’Alembert, comenzaron a mediados del siglo XVIII una de las aventuras editoriales más importantes de la historia occidental: en efecto, los volúmenes de la Encyclopédie constituyen un hito fundamental de la construcción y afirmación de la mentalidad ilustrada y, por eso, de nuestra manera de ver y entender el mundo durante la Edad Contemporánea.

El xocar de les copes de cava ha esdevingut senyal de felicitat en la nostra civilització. I lluny de tractar-se d’una beguda vinculada exclusivament amb les festes nadalenques, estem al davant d’una companya inseparable en molts moments de l’any. En el territori valencià es produïx cava amb denominació d’origen d’excel·lent qualitat, i els participants en el taller tindran l’oportunitat de comprovar-ho.

Cata de cavas valencianos 17, 18 o 19 de diciembre Tallerista: José Tomás Acosta El choque de las copas de cava se ha convertido en emblema de felicidad en nuestra civilización. Y lejos de tratarse de una bebida vinculada exclusivamente a las fiestas navideñas, estamos ante una compañera inseparable en muchos momentos del año. En el territorio valenciano se produce cava con denominación de origen de excelente calidad, y los participantes en el taller tendrán la oportunidad de comprobarlo.

Información y reservas: T. 963 883 749 (Esmeralda Hernando) Correo electrónico: didactica.muvim@dival.es Lunes a viernes, de 9.30 a 14.00h. Periodo de solicitud y reserva de plaza: 20 días antes del comienzo del taller.

MuVIM Quevedo, 10 o Guillem de Castro, 8 46001 València Informació de tallers didàctics 96 388 37 49 / didactica.muvim@dival.es Autobusos EMT Línies 5, 60 i 62 (per Guillem de Castro, 8) Línies 9, 11, 27, 61, 71 (per Quevedo, 10) Metro Línia 3 (estació Xàtiva) Línies 1 i 2 (estació Plaça d’Espanya) Renfe–Adif Estació del Nord

tallers didàctics

talleres didácticos PÚBLIC ADULT PÚBLICO ADULTO

Més que lletres.

La tipografia i Blai Bellver 23, 24 o 31 de gener; 5, 6 o 7 de febrer

Caligrafia àrab 28 de gener, 4, 11 o 18 de febrer Tallerista: Badara Diaw

El territori valencià va ser pioner en l’adopció de la impremta de Gutenberg, i des de llavors ha contribuït en molt a la història dels impresos i del procés d’edició. Entre els protagonistes en este camp es troba un xativí, Blai Bellver, renovador de l’ofici en el segle XIX. A l’ombra d’este artífex, el taller ens parla de tipus de lletres i, per això, dels corrents estètics i de les funcions socials de les publicacions.

La civilització de l’Islam és un dels components fonamentals de la història del Vell Món, des de l’Atlàntic fins la més meridional de les Filipines. I la llengua àrab –unida al llibre sagrat de la religió musulmana– continua viva en les llavis, en les pàgines i en internet amb el seu alfabet característic: l’alifat que ha senyorejat edificis i atifells. El taller és una oportunitat d’endinsar-se en les elegants formes d’esta escriptura més que mil·lenària.

Más que letras.

Caligrafía árabe

Talleristes: Establiment

La tipografía y Blai Bellver 23, 24 o 31 de enero; 5, 6 o 7 de febrero Talleristas: Establiment El territorio valenciano fue pionero en la adopción de la imprenta de Gutenberg, y desde entonces ha contribuido en mucho a la historia de los impresos y del proceso de edición. Entre los protagonistas en este campo se encuentra un setabense, Blai Bellver, renovador del oficio en el siglo XIX. A la sombra de este artífice, el taller nos habla de tipos de letras y, por ello, de las corrientes estéticas y de las funciones sociales de las publicaciones.

28 de enero, 4, 11 o 18 de febrero Tallerista: Badara Diaw La civilización del Islam es uno de los componentes fundamentales de la historia del Viejo Mundo, desde el Atlántico hasta la más meridional de las Filipinas. Y la lengua árabe –unida al libro sagrado de la religión musulmana– sigue viva en los labios, en las páginas y en internet con su alfabeto característico: el alifato que ha señoreado edificios y enseres. El taller es una oportunidad de adentrarse en las elegantes formas de esta escritura más que milenaria.


044

024

TRIMESTRE

TRIMESTRE

Mirar la fotografia 12, 13, 14, 19, 20 o 21 de febrer Talleristes: Alejo Negro i Emilio Martí L’objectiu del taller és que els participants adquirisquen les nocions bàsiques de la composició en fotografia i descobrisquen els mecanismes comunicatius del llenguatge visual.

Mirar la fotografía 12, 13, 14, 19, 20 o 21 de febrero Talleristas: Alejo Negro y Emilio Martí El objetivo del taller es que los participantes adquieran las nociones básicas de la composición en fotografía y descubran los mecanismos comunicativos del lenguaje visual.

L’actor davant la càmera. Una iniciació

Dones i Il·lustració.

26, 27 o 28 de febrer

12, 13 o 14 de març

+ sessió preparatòria comuna el 25 de febrer

Talleristes: Darqueo

Tallerista: Sergio Villanueva La persona que està llegint este text, desitja descobrir i, si escau, potenciar les capacitats que puga tindre com a actor o com a actriu? Si la resposta és sí, la invitació es formal: este és el seu taller per a endinsar-se, partint del joc, en el fascinant món de l’actuació davant l’objectiu. Càmera, acció!

El actor ante la cámara. Una iniciación 26, 27 o 28 de febrero

Més enllà de l’oblit

En moltes obres d’història, la meitat del gènere humà ha pogut passar desapercebuda: les dónes. La mirada esbiaixada de determinats estudiosos i historiadors ha enfosquit, o amagat, el protagonisme de les dones en la construcció de l’existència humana al llarg del temps. En este taller es vol fer justícia a les dones que visqueren ben intensament el Segle de les Llums: un segle XVIII també en femení.

Mujeres e Ilustración.

+ sesión preparatoria común el 25 de febrero

Más allá del olvido

Tallerista: Sergio Villanueva

Talleristas: Darqueo

La persona que está leyendo este texto, ¿desea descubrir y, en su caso, potenciar las capacidades que pueda tener como actor o como actriz? Si la respuesta es sí, la invitación es formal: éste es su taller para adentrarse, partiendo del juego, en el fascinante mundo de la actuación ante el objetivo. ¡Cámara, acción!

12, 13 o 14 de marzo En muchas obras de historia, la mitad del género humano ha podido pasar desapercibida: las mujeres. La mirada sesgada de determinados estudiosos e historiadores ha oscurecido, o escondido, el protagonismo de las mujeres en la construcción de la existencia humana a lo largo del tiempo. En este taller se quiere hacer justicia a las mujeres que vivieron bien intensamente el Siglo de las Luces: un siglo XVIII también en femenino.

Digues-me com vestixes i et diré qui ets. Indumentària

des de la Il·lustració fins els nostres dies

10 o 11 d’abril Talleristes: Entralart Els assistents a este taller no assistiran, només, a la recopilació de maneres de vestir d’Occident durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. A més, s’hi convertiran en investigadors d’un aspecte tan important de l’existència quotidiana, estretament vinculat a les adscripcions socials de les persones: en efecte, vestir és ser.

Dime cómo vistes y te diré quién eres. Indumentaria desde la Ilustración hasta nuestros días 10 o 11 de abril

La vida optimista.

Risoteràpia

29 d’abril, o 6 o 13 de maig Talleristes: La Cullereta Taronja Sentit de l’humor, deshinibició, optimisme, búsqueda de la felicitat. I un conjunt de tècniques i de jocs al servici d’un objectiu tan lloable com important: el benestar humà. Riure’s no solament seria sa: ens mantindria sans.

La vida optimista.

Risoterapia

29 de abril, o 6 o 13 de mayo Talleristas: La Cullereta Taronja Sentido del humor, deshinibición, optimismo, búsqueda de la felicidad. Y un conjunto de técnicas y juegos al servicio de un objetivo tan loable como importante: el bienestar humano. Reírse no solamente sería sano: nos mantendría sanos.

La ciutat de les llums.

Pensament, arquitectura, urbanisme 20 o 27 de maig Talleristes: Darqueo Les idees de la Il·lustració, d’aquell segle XVIII ple de voluntats transformadores, van trobar també reflex en les formes arquitectòniques i en els plans urbanístics a Europa i Amèrica. El taller vol endinsar-nos en el coneixement d’aquelles iniciatives, incloent-hi els testimonis existents encara a la ciutat de València i a altres indrets del nostre territori.

La ciudad de las luces.

Pensamiento, arquitectura, urbanismo 20 o 27 de mayo

Talleristas: Entralart

Talleristas: Darqueo

Los asistentes a este taller no asistirán, solamente, a la recopilación de maneras de vestir de Occidente durante los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Además, se convertirán en investigadores de un aspecto tan importante de la existencia cotidiana, estrechamente vinculado a las adscripciones sociales de las personas: en efecto, vestir es ser.

Las ideas de la Ilustración, de aquel siglo XVIII lleno de voluntades transformadoras, encontraron también reflejo en las formas arquitectónicas y en los planes urbanísticos en Europa y América. El taller quiere adentrarnos en el conocimiento de aquellas iniciativas, incluyendo los testimonios existentes todavía en la ciudad de Valencia y en otros lugares de nuestro territorio.

Vins i espècies.

Claus per als maridatges 21, 22 o 23 de maig Tallerista: José Tomas Acosta

El cartell pop 15, 16, 17 o 18 d’octubre Talleristes: Inmaculada Santaemilia y Pilar Andrés

Vinos y especias.

L’art pop ha impregnat bona part de la cultura contemporània a tot el planeta. Els nostres ulls s’han acostumat als colors i a les formes dels grans artífexs d’esta estètica i, també, a les creacions de molts dissenyadors que continuen utilitzant-la. Un taller, en definitiva, molt atractiu per als amants dels anys seixanta i setanta.

21, 22 o 23 de mayo

El cartell pop

Conéixer, tastar i distingir les espècies que els vins incorporen. Olfacte i gust: aromes subtils i la porta oberta a combinacions entre vins i menjars. Un taller particularment sensorial, d’iniciació a un dels plaers de la taula.

Claves para los maridajes Tallerista: José Tomas Acosta Conocer, catar y distinguir las especias que los vinos incorporan. Olfato y gusto: aromas sutiles y la puerta abierta a combinaciones entre vinos y manjares. Un taller particularmente sensorial, de iniciación a uno de los placeres de la mesa.

15, 16, 17 o 18 de octubre Talleristas: Inmaculada Santaemilia y Pilar Andrés El arte pop ha impregnado buena parte de la cultura contemporánea en todo el planeta. Nuestros ojos se han acostumbrado a los colores y las formas de los grandes artífices de esta estética y, también, a las creaciones de muchos diseñadores que continúan utilizándola. Un taller, en definitiva, muy atractivo para los amantes de los años sesenta y setenta.

Tallers per a adults 2013  

Programació de tallers per a públic adult al MuVIM per al 2013

Tallers per a adults 2013  

Programació de tallers per a públic adult al MuVIM per al 2013

Advertisement