Ontmoetingen in de oudste wijk van Dalfsen

Page 1

Ontmoetingen in de oudste wijk van Dalfsen Inrichting mei 2018

openbare ruimte

Oosterdalfsen -

definitief ontwerp


Inhoud Dit is een ruimtelijk DO dat door de Gemeente Dalfsen

Onderdelen:

aanbesteed kan worden bij verschillende uitvoerders. Het document bevat alle ruimtelijke onderdelen,

Familieweg

begeleid door:

familieweg

beplantingsplan

Het concept van het ruimtelijke element incl visuele

zetels

impressie uit het VO ter referentie

tijdstrap

Inhoud van de grafische laag, inclusief teksten (nog

lichtsilhouet

te controleren door ADC en Gemeente Dalfsen)

ontmoetingsheuvel

en illustraties (of referentiebeeld waarvan later een

klimpalen

illustratie/3d object gemaakt moet worden)

seizoenstuinen

Ruimtelijke tekeningen voor uitvoerder, incl:

haardkuil

Grafische vormgeving op de ruimtelijke elementen,

waterspeelplaats

zodat zeker is dat alle tegels/balken/palen/andere

wegwijzer

• •

elementen voldoende ruimte bieden voor de voorziene tekst en illustratie.

Satellieten •

klinkerpatroon

lichtpad

bankjes

boomrand

tijdspalen

speeltoestellen

Typografie en huisstijl

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN


Familieweg

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN


De familieweg Concept

een groene strook van gras, wadi’s, beplanting en een

Langs de eeuwenoude Oude Middenweg creëren we

karrespoor van stenen. De weg verandert elke keer van

plekken die verbinding, ontmoeting en familieleven

functie. Zo wordt de weg een zitplaats, een speelplaats,

stimuleren en bewoners informeren over de unieke

een ontmoetingsplek, een zandbak, een seizoenstuin

geschiedenis van deze plek.

en een barbecue plek. Alle elementen zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten uit de wijk en vertellen

Gebruik

verhalen over 5000 jaar familieleven. In het midden wordt

De Oude Middenweg wordt de sociale as van de buurt.

de weg een heuvel; een centrale ontmoetingsplek met

Op de plek waar een eeuwenoude weg loopt komt

verdiepende informatie over de archeologische vondsten.

2.530

2.520

2.550

2.530

2.520

0.380

0.100

0.030

0.160

0.150

0.070

0.110

2.550

0.050

0.050

0.200

0.070

0.050

0.050

0.320

0.110

0.400

0.160

0.018

0.150

0.350

0.150

0.400

0.060

0.150

0.350

0.050

5.000

2.040

5.000

6.000

0.500

2.284

4.500

1.500

1.970

1.000

1.970

4.500

2.530

3.507

1.970 2.470

4.500

2.240

7.600

0.500

0.500

3.200

1.970

3.55+

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN


Materialen

NobelWood

Spaans Graniet

Cortenstaal

NobelWood is ontwikkeld om de groeiende vraag naar tropisch hardhout duurzaam in te vullen. Middels een innovatieve techniek met biobased chemie wordt het snelst groeiende naaldhout te wereld gemodificeerd. Hierdoor krijgt het de uitstraling en levensduur van tropisch hardhout.

Spaans graniet, donker. Bovenzijde gevlamd. Zijkanten en onderzijde gezaagd, in het formaat 70/80/90x20x4 Maattolerantie +/- 2 mm.

Cortenstaal is weersbestandig en heeft een sterkte die vergelijkbaar is met de gangbare constructie stalen. Voordeel is de weerbestendigheid die veel groter is dan van de constructie(koolstof)stalen. Het is een fijnkorrelig weervast laaggelegeerd staal bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom is toegevoegd. Bijzonder voor Cortenstaal is de oranjebruine roestkleur en de lange levensduur omdat de dichte corrosielaag verder roesten stopt en schilderen overbodig wordt m.a.w. de onderhoudskosten zijn gering.

Bomen leveren een bijdrage aan de opname van CO2 tijdens hun groei. Voor de modificatie wordt restafval uit de agrisector gebruikt. Nuttige toepassing van deze plantenresten voorkomt het vrijkomen van CO2 door verbranding. Zo draagt NobelWood bij aan het oplossen van het klimaatprobleem.

De hardheid van graniet is één van de belangrijkste kenmerken van dit materiaal. De hieruit voortvloeiende slijtvastheid maakt dit product tot het ideale bestratingsmateriaal voor o.a. wegen, (druk belopen) plaatsen en paden. Kenmerkend voor graniet is de goede weerstand tegen vervuiling, het strakke karakter en de grote variëteit in tinten. Door deze eigenschappen is graniet één van de meest gebruikte steensoort van de laatste jaren.

NobelWood staat garant voor een milieuvriendelijk product met een exclusieve, natuurlijke uitstraling voor hoogwaardige toepassingen, én een lange levensduur. Door weersinvloeden en UV-stralen vindt er een zeer fraaie, egale zilverachtige vergrijzing plaats van de goudbruine kleur. Deze egale vergrijzing is een unieke eigenschap van NobelWood. Dit is te danken aan de selectie van noestvrij-hout en de gelijkmatige verdeling van de bio-hars. Bovendien heeft NobelWood in tegenstelling tot ceder en eiken geen last van vlekvorming door natuurlijke inhoudstoffen.

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN


0.550

1.650

Principe Tegels gestrooid van dicht naar open

25.000

Schaalloos

Principe tegels open

0.100

0.200

0.350

1.650

0.550

0.800

0.800

0.030 0.050 0.200

0.400

Tekening

Project

0.700

0.144

0.200

0.800

0.900

0.049

0.144

0.030 0.050

0.049

0.097 0.099

0.050

0.097 0.099

0.900

0.900

0.400

2.100

Principe tegels dicht op elkaar

Pad natuursteentegels principes

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20

0 10 20 0.200

0.200

2.100

2.100

50

100


3 maten tegels

Princieple tegels plek

0.800

0.030 0.050

0.049

0.144

0.200

0.800

0.900

0.144

0.030 0.050

0.049

0.097 0.099

0.050

0.097 0.099

0.900

0.900

0.200

0.400

0.400

0.800

0.700

0.200

0.200

2.100

2.100

0.120

0.100 0.350

Principe doorsnede

0.800

0.900

0.144

aarde vloeibare mortel drainerend straatzand puinkorrelfundatie

0.200

0.400

0.400

0.200

natuursteen tegel 0.030 0.050

0.800

0.144

0.030 0.050

0.049

0.097 0.099

0.050

0.049

afschot 2 % 0.900

0.097 0.099

afschot 2 %

0.200

Aanbrengen 3 cm vloeibare mortel onder straatlaag (drainerend straatzand) niveau, met 20 cm extra mortel rondom situatie natuursteen strook voor stabilisatie. Het natuursteen aanbranden, nat in nat natuursteen plaatsen op stabilisatie laag, conform voorschriften leverancier.

2.100

0.200 2.100

Tekening

Project

Pad natuursteentegels principe

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20

0 10 20

50

100


Plattegrond natuursteentegels in keperverband straat

1.000

700

Detail natuursteentegel

0.002

densoband De natuursteentegels stabiliseren met vloeibare mortel. Rondom de natuursteentegel densoband aanbrengen en daarop de klinkers laten aanluiten, dit voorkomt dat de tegels gaan afbrokkelen bij zetting van de klinkers. Schaal 1:2

Tekening

Project

Natuursteen tegels in keperverband straat

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:50

0

50

100

250 cm


Beplantingsplan : Bomen

naam boom nederlandse naam

aantal

hoogte

breedte

bloeitijd

bijzonderheden

Alnus glutinosa (meerstammig) Zwarte els

36

10 - 20 m,

4,5 m

juni - juli

bijzonderheden

Alnus incana

9

12-18 m

5m

juni - juli

snelgroeiend

Malus sylvestris Wilde appel

6

7-9 m

5m

juni - juli

Appels

Robinia pseudoacacia Robinia, Gewone acacia

4

20-25 m

8m

juni - juli

bijzonderheden

Gymnoclades dioica Doodsbeenderenboom Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ Smalbladige es

5

10-30 m

5,5 m

juni - juli

snelgroeiend

6

15-20 m

7m

juni - juli

fijnbladig, herfstkleur

Juglans regia ‘Coenen’

Gewone walnoot

5

9m

12 m

juni - juli

Walnoten

Halesia carolina (meerstammig)

Sneeuwklokjesboom

3

6-8 m

6m

Hele jaar

bloeit voor het blad

Amelanchier lamarckii (meerstammig)

Krentenboompje

7

4-6 m

5m

april-mei

oranjerode herfstkleur

naam heester

Witte els, Grijze els


Beplantingsplan : Bomen

2.530

2.520

2.550

2.530

2.520

0.380

0.100

0.030

0.160

0.150

0.070

0.110

2.550

0.050

0.050

0.200

0.070

0.050

0.050

0.320

0.110

0.400

0.160

0.018

0.150

0.350

0.150

0.400

0.060

0.150

0.350

0.050

5.000

2.040

5.000

6.000

0.500

2.284

4.500

1.500

1.970

1.000

1.970

4.500

2.530

3.507

1.970 2.470

4.500

2.240

7.600

0.500

0.500

3.200

1.970

3.55+

Tekening

Project

Beplantingsplan: Bomen plattegrond

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:1000

0

100

200

500 m


2.040

5.000

6.000

1.500

1.970

1.000

0.500

2.284

4.500

Beplantingsplan : Bomen 1.970

4.500

2.530

3.507

1.970 2.470

4.500

2.240

7.600

0.500

0.500

3.200

1.970

3.55+


Tekening

Project

Beplantingsplan: Bomen plattegrond

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:500

0

50

100

250 m


Bloemenmengsel M4: overal met uitzondering van het pad en de plantvakken in de wadi. 1 tot 2 keer maaien per jaar

Gras mengsel B3: pad (3m breed) en plekken. Het pad en deze plekken 4 tot 6 keer maaien per jaar.

1 m maaizone: langs rijweg 4 tot 6 keer maaien per jaar.


Zetels Concept

Grafische laag rugleuningn zetels

Twee houten zetels en een zandbak bieden een speels

Plaats: verspreid over twee rugleuningen

eerbetoon aan de Heer en Dame van Dalfsen, een

Illustraties: geen

echtpaar dat zich hier 1500 jaar geleden liet begraven

Tekst rugleuning grote zetel:

met rijke grafgiften om zich in de oeroude traditie van hun voorouders te plaatsen.

Tekst armleuning kleine zetel: De Schat van Dalfsen Wapens, sieraden, mantelspelden en glazen bekers: hier

Zij aan zij tot voorbij de dood. Dat is rijkdom.

werd een echte schat gevonden. De Heer en Dame van Dalfsen waren rijk en machtig. En dat lieten ze zien, ook

Gebruik

Tekst rugleuning kleine zetel:

Twee zetels van hout met gegraveerde teksten over de Heer en Dame van Dalfsen staan naast de Familieweg.

houten grafkamer. De prachtige bijgiften laten zien dat Verbondenheid is de ware Schat van Dalfsen.

Bewoners kunnen er even rusten, bijkletsen of hun

er ook in de vroege middeleeuwen veel gehandeld werd met gebieden tot ver over de grens.

kinderen in de gaten houden die archeoloogje spelen in de zandbak.

na hun dood. Ze werden ieder bijgezet in een eigen

Grafische laag armleuningen zetels Plaats: binnenkant armleuningen

Impressie Voorlopig Ontwerp

Illustraties: geen

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

Tekst armleuning grote zetel: Het graf van de Heer en Dame van Dalfsen Archeologen ontdekten hier twee uitbundige graven uit de Merovingische periode (ca. 550 AD). Ze horen toe aan de Heer en Dame van Dalfsen. Zij lieten zich begraven aan de voet van een toen al eeuwenoude grafheuvel van de hunebedbouwers. Zo verbonden zij zich via hun verre voorouders aan dit gebied. Dat gaf status.

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN


een mesje, een bijl, een emmer, een versierde aardewerken beker, een glazen stortbeker, een vertind bronzen gesp en een (van oorsprong Romeins) speelsteentje. • Het grafveld dateert uit de Vroege Middeleeuwen, om precies te zijn de Merovingische tijd

Het vrouwengraf• bevatte ongeveer 400 tijd barnstenen kralen dievan hebben toebehoord De Merovingische wordt gedateerd ca. 500 tot 750 na aan Chr. ten minste twee verschillende halskettingen, twee zilveren (met bladgoud (fibula mantelspeld) ingelegd met een almandijn, tweegedateerd grote massief • Opvergulde) basis van bloemfibulae de grafgiften kan het=grafveld rond het midden van dehalfedelsteen 6e eeuw na Christus worden (ca. 550 na Chr.) zilveren en met bladgoud gedecoreerde beugelfibulae,tijd een aardewerken pot van zogenaamd aardewerk (afkomstig uitgrafveld de • Grafvelden uit de Merovingische zijn bijzonder zeldzaam in Overijssel.Angelsaksisch Het is de eerste keer dat een dergelijk volledig kon kuststreken van Noord-Duitsland) en in deze pot bleek zich een glazen drinkbeker te bevinden. worden opgegraven.

Zetels

In de Merovingische tijd komen zowel inhumaties als crematies voor in Oost-Nederland

Er zijn 9 grafkuilen aangetroffen

De graven liggen zowel noord-zuid als oost-west georiënteerd

Van 5 crematiegraven wordt op basis van de ligging vermoed dat ze ook uit de Merovingische tijd stammen, maar dit kan alleen met 14C-onderzoek worden vastgesteld.

Er zijn aanwijzingen gevonden voor de ligging van twee grafheuvels binnen dit grafveld

In 4 van de 9 grafkuilen was nog een deel van het skelet, al dan niet als afdruk in het zand, herkenbaar • Het grafveld dateert uit de Vroege Middeleeuwen, om precies te zijn de Merovingische tijd In de graven zijn voorwerpen meegegeven aan de overledene in de vorm van wapens, sieraden, aardewerk en glas • De Merovingische tijd wordt gedateerd van ca. 500 tot 750 na Chr. Twee grafkuilen vallen op door een bijzonder rijke inhoud • Op basis van de grafgiften kan het grafveld rond het midden van de 6e eeuw na Christus worden gedateerd (ca. 550 na Chr.) Op basis van de inhoud wordt één rijk graf toegeschreven aan een man (complete wapenuitrusting) en het andere graf aan een vrouw (veel • Grafvelden uit de Merovingische tijd zijn bijzonder zeldzaam in Overijssel. Het is de eerste keer dat een dergelijk grafveld volledig kon sieraden) worden opgegraven. Het mannengraf bevatte een umbo (schildknop), een spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (kort slagzwaard) of dolk, een lanspunt, • In de Merovingische tijd komen zowel inhumaties als crematies voor in Oost-Nederland een mesje, een bijl, een emmer, een versierde aardewerken beker, een glazen stortbeker, een vertind bronzen gesp en een (van oorsprong • Er zijn 9 grafkuilen aangetroffen Romeins) speelsteentje. • De graven liggen zowel noord-zuid als oost-west georiënteerd Het vrouwengraf bevatte ongeveer 400 barnstenen kralen die hebben toebehoord aan ten minste twee verschillende halskettingen, twee • Van 5 crematiegraven wordt op basis van de ligging vermoed dat ze ook uit de Merovingische tijd stammen, maar dit kan alleen met zilveren (met bladgoud vergulde) bloemfibulae (fibula = mantelspeld) ingelegd met een halfedelsteen almandijn, twee grote massief 14C-onderzoek worden vastgesteld. zilveren en met bladgoud gedecoreerde beugelfibulae, een aardewerken pot van zogenaamd Angelsaksisch aardewerk (afkomstig uit de • Er zijn aanwijzingen gevonden voor de ligging van twee grafheuvels binnen dit grafveld kuststreken van Noord-Duitsland) en in deze pot bleek zich een glazen drinkbeker te bevinden. • Botmateriaal was zeer slecht bewaard gebleven waardoor geslacht en leeftijd niet vastgesteld konden worden

Grafische laag zandbak zijkant

Botmateriaal was zeer slecht bewaard gebleven waardoor geslacht en leeftijd niet vastgesteld konden worden Plaats: op top van •fundatiepen

Plaats: in cortenstalen rand zandbak

3D Object: lanspunt •

Illustraties: Zwaard, Schild, Ketting, Lans, Beker,

tekst:

punt van een lans

Mantelspeld Tekst:

De Schat van Dalfsen

er twee generaties van hetzelfde den representeren of dat het ele generatie betreft van twee dige erven. De bij het grafveld nde bewoning is niet gevonden. Het irect ten noorden van de graven is nog) niet opgegraven. Het lijkt de ogische plek om deze huisplaatsen te hten.

spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (eensnijdend zwaard), een bijl en een lanspunt. Daarnaast lagen er nog een gesp, een speelsteentje een aardewerken pot en een glazen stortbeker bij. Van de emeer is vrijwel niets bewaard gebleven.

Grafische laag zandbak fundatiepennen

schatvandalfsen.nl

Plaats: op top van fundatiepen

In 4 van de 9 grafkuilen was nog een deel van het skelet, al dan niet als afdruk in het zand, herkenbaar In de graven zijn voorwerpen meegegeven aan de overledene in de vorm van wapens, sieraden, aardewerk en glas

Plaats: op top van fundatiepen

3D Object: halsketting

3D Object: schildknop

Twee grafkuilen vallen op door een bijzonder rijke inhoud

tekst:

Op basis van de inhoud wordt één rijk graf toegeschreven aan een man (complete wapenuitrusting) en het andere graf aan een vrouw (veel sieraden)

tekst:

knop van een schild

Het mannengraf bevatte een umbo (schildknop), een spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (kort slagzwaard) of dolk, een lanspunt, een mesje, een bijl, een emmer, een versierde aardewerken beker, een glazen stortbeker, een vertind bronzen gesp en een (van oorsprong

halsketting

het opgraven kwamen al veel n tevoorschijn. Twee graven vielen op door hun grote rijkdom. Het een graf van een man en een vrouw, k een echtpaar. Ieder was bijgezet in ten grafkamer. In het mannengraf n volledige wapenrusting en: een umbo (schildknop), een

Romeins) speelsteentje.

Het vrouwengraf bevatte ongeveer 400 barnstenen kralen die hebben toebehoord aan ten minste twee verschillende halskettingen, twee zilveren (met bladgoud vergulde) bloemfibulae (fibula = mantelspeld) ingelegd met een halfedelsteen almandijn, twee grote massief zilveren en met bladgoud gedecoreerde beugelfibulae, een aardewerken pot van zogenaamd Angelsaksisch aardewerk (afkomstig uit de kuststreken van Noord-Duitsland) en in deze pot bleek zich een glazen drinkbeker te bevinden.

Plaats: op top van fundatiepen

Plaats: op top van fundatiepen

3D Object: fibula

3D Object: zwaard

tekst:

lazen beker meegekregen.

tekst:

schatvandalfsen.nl

dfolie was afgezet. De

tg ra fv e e ba rov ld d Gr in at sis af ve w va gisc eer or tu he de lden n d In it tij e n d de u gr d w r z e M opg it d V af o er g e ijn eg rd roe ift M o g ra t vi 9 e e g n ro ng v ed e M av gra k vi isc en. id fk at en ng an de u h e he isc il e lig le t g erd he eu ge en a tijd v r at a w af an n t k n i o ie en j v d c m e gr zow ge a. ld ,o zij en tro 50 el n m r k w ave o zo ffe bi no pr jzo nd h 0 to w or n w n o el rd t 7 ecie de or n e in tm de -z dt 5 n s n hu va rz op uid ge id 0 na te z m st el de al vo i ba a C g d s tie n hr jn d za o sle nde este sis . e sa am va va ostM n n ld ch l s de vo er w in n . tb cr es de ov o O e 6 e rd t sn m v e in w l g e ig ee at gi aa e r e og i g or jss ie lig sc u r i n d w sv ië ee he e gi g g l nt na . o n n v e H tij ee or er ee bl g d e C d ee va m ev ge ti r i h n d oe ris sd n lv en ge O tw tu d an os e ve w bi da sw ee e t-N aa n he jzo tz rs rd e gr or ed ts nd aan te e oo af de k e o k e e d h r ra ok rg n e r l l e e a e e r ft uv ge n t o i r e j u , d k v oe da s al it e da de da lach ls b ge e in erle te te ho de n sc e i er t M n n en ni n hr ud ne e de d (c e r e ev o l n ta ee in rg vi a. d e ng ls ), e fti n el de it ijk 550 aa jd gr isc en vo afd a n n g r h f rm ie sp uk ra na C ee e t v veld fv tij n in hr va er ath el a d m .) st he n a( d ke st an ge w vo am t tw n a z (c st be l an pe ee l m e o el di ke m d, ns s en d g pl r, e nijd k he ,s ,m ko et ie rk ond en en e a n r en ad e a e d w g r he n ap ba sla en d l a w it bb ze e a , g o ka aa r nu zw n rd n st rd pe en t en itr aa al or ew oe us ld rd le tb )i t b e en ), e in ek ng r eh k g) m en er e ke oo el n e et , eg n e n rd gl en sax po he d a a s ( m an ve ta tv ko in e rti nd an r te te kb nd t sl n er e z ek e br agz er oge n ha min gr on w st na te lfe af aa ze am be de e tw aa rd n vi n )o ee ge nd d A lste ee f s e v n do n p en e n ge vr en lk . lsa alm rsch ou ,e ee ille ks an w e n n isc di (v nd ( l va an ee jn h e n ,t s aa l h p o w a u rd o lsk nt r ew ee s , e p g t ro er ng k ( rote ting af en ko ma , tw ss m ie ee st f ig ui td e

mantelspeld met edelstenen

erkt) en twee paren

zwaard zonder handvat

n: gekleurde glazen kralen,

Plaats: op top van fundatiepen 3D Object: beker

nen toegang hadden tot de elitenetwerken in Noordwest

Op

De

M

He

beker van glas

raven van Oosterdalfsen zijn eteren als stichtersgraven. twee graven is een ppel aangelegd wat duidt ging van grafheuvels. Door egen in een aloude traditie de nieuwe bewoners erdalfsen een duidelijke ap over naar de wereld om hen t twee uitbundige begravingen, en vrouwe uit de hogere waardig, betoonden ze zich dig opvolger van hun verre ers uit een roemrijk verleden.

tekst:

twee halssnoeren

Het mannengraf bevatte een umbo (schildknop), een spatha (tweesnijdend slagzwaard), een sax (kort slagzwaard) of dolk, een lanspunt,

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN

schatvandalfsen.nl


1.805

Plattegrond monumentale zetels en zandbak

Doorsnede A

De Schat van Dalfsen Dalfsen pu

aaa rd zzoo

eee nn l laann

dnvdavta

nndd e rhh er

a na

zw

ss

t

Illustraties worden nog aangevuld en geoptimaliseerd geoptimaliseerd tijdens het tijdens het productieproces. productieproces op basis van archeologische informatie ADC.

nntt van e

eeee s ch nn s c

ihl di l d

2.500

vvaa n

n maa

h a ll

nt

e llssppeel ld

In de bodem van de zandbak 3DreliĂŤf archeologische zijn in voorwerpen te voorwerpen vinden zoals vinden zoals te deze in werkelijkdeze zijn in werkelijkheid heid aangetroffen.zijn Bij de aangetroffen.zijn Bijteksten de voorwervoorwerpen pen zijn teksten gegraveerd. gegraveerd. Nader uit te werken tijdens productieproces met ADC en de uitvoerder.

b e kk

ggl al a s s

gg

sk keettttiinn

dm me e t te de

n

edle s tlesnt een e

kk n o

o pp

e rr vvaann

5.000 5.000

Tekening

Project

Zetels en zandbak plattegrond

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:25

0 12,5 25

62,5

125


Dat is rijkdom

0.810

0.210

0.105

0.210

3D archeologische objecten met teksten

beton constructie

0.150

0.600

0.100

0.975

afschot 2 %

0.210

0.0750.825

0.075

0.020

0.975

Bovenaanzicht zetel 0.810

0.210 0.225

0.210

0.210

0.600

houten balk

0.825

0.975

Fundatiepennen

0.020

0.075

0.105

0.105

0.810

0.435

0.210

Doorsnede A 0.015

0.435

0.975 0.435

0.435

0.075

0.210

0.810

0.105

0.225

0.105

0.210

1.800

0.435 0.105

0.975

0.975

0.015

0.810

0.225 0.435

0.225

Maatvoering hout 21 bij 15 cm

0.435

0.225

0.105

0.210

1.800

0.975

0.105

0.225

cortenstaal

0.975

0.100

beton tegels 30 x 30 cm 0.020

0.075

puingranulaat

Fundatiepen

0.600

0.825

0.150

0.075

Tekening

0.150

Project

Zetels met zandbak Details Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

0.100

0.015

0.210

1.800

1.800

0.210

Wapens, sieraden, mantelspelden en glazen bekers: hier werd een echte schat gevonden. De Heer en Dame van Dalfsen waren rijk en machtig. En dat lieten ze zien, ook na hun dood. Ze werden ieder bijgezet in een eigen houten grafkamer. De prachtige bijgiften laten zien dat er ook in de vroege middeleeuwen veel gehandeld werd met gebieden tot ver over de grens.

0.225

0.810

1.800

0.210

1.800

0.210

0.210 0.225 0.435

0.435 0.105

0.210

0.210

0.210

2.030

0.975

0.810

0.810

0.810

Schat van Dalfsen

is de ware

Verbondenheid

1.040

tot voorbij de dood

1.040

De Schat van Dalfsen

0.225

Archeologen ontdekten hier twee uitbundige graven uit de Merovingische periode (ca. 550 AD). Ze horen toe aan de Heer en Dame van Dalfsen. Ze lieten zich begraven aan de voet van een toen al eeuwenoude grafheuvel van de hunebedbouwers. Zo verbonden zij zich via hun verre voorouders aan dit gebied. Dat gaf status.

1.040

Het graf van de Heer en Dame van Dalfsen

houten balken

2.030

2.030

Zij aan zij

Vooraanzicht zetel

Datum

08-03-2018

Schaal

1:20

0 10 20

50

100


Tijdstrap Concept

Grafische laag tredes

Grafische laag cortenstaal en tredes

Een trap met verschillende dieptes in de familieweg laat

Plaats: op elke trede 1 woord, van boven naar beneden

Plaats: jaartallen in cortenstaal, teksten in de tredes, van

zien dat hier al 5000 jaar een weg loopt die generaties

Illustraties: geen

boven naar beneden

Dalfsenaren verbindt waarvan de resten in de bodem van

Teksten:

Illustraties: pijlen die naar beneden wijzen

Oosterdalfsen terug te vinden zijn.

Teksten: Ontmoeten

Gebruik

Handelen

4000-3000 v.C.

De familieweg verandert in een archeologische tijdlijn. Het

Verbinden

Rondzwervende jagers en verzamelaars stookten hier een

is een fijne zit- en speelplek met verschillende hoogtes en

Uitwisselen

vuurtje.

dieptes waarin teksten gefreesd zijn. Met elke trede stap

Vestigen

je verder terug in de tijd.

Grenzen verleggen

2900-2700 v.C. Hunebedbouwers vestigden zich hier en bebouwden het

Impressie Voorlopig Ontwerp

Grafische laag cortenstaal bij bankje

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

Plaats: bij het bankje in cortenstaal

land.

Illustraties: geen

1200 v.C.

Tekst:

Boeren uit de ijzertijd wisselden hier ideeĂŤn uit met naburige gemeenschappen.

De Oude Middenweg 550 AD Hier loopt al 5.000 jaar een weg die deze plek met de

De Heer en Dame van Dalfsen lieten zich bij hun

rest van de wereld verbindt. Tijdens opgravingen vonden

voorouders begraven om zich met deze plek te verbinden.

archeologen karrensporen uit verschillende periodes. De weg loopt over een hoge zandrug in een drassige

1200 AD

omgeving. Langs de weg woonden mensen. Hier werden

Middeleeuwse handelaren trokken met hun karren vol

ze geboren en begraven. Hier speelden en werkten ze.

handelswaar van dorp naar dorp.

Tot op de dag van vandaag is het een ontmoetingsplek. Nieuwe bewoners ontmoeten elkaar en het verleden.

GEMEENTE DALFSEN - DO INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN


Hier loopt al 5.000 jaar een weg die deze plek met de rest van de wereld verbindt. Tijdens opgravingen vonden archeologen karrensporen uit verschillende periodes. De weg loopt over een hoge zandrug in een drassige omgeving. Langs de weg woonden mensen. Hier werden ze geboren en begraven. Hier speelden en werkten ze. Tot op de dag van vandaag is het een ontmoetingsplek.

Doorsnede tijdstrap cortenstaal 1200 AD

550 AD

1200 v.C.

2900-2700 v.C.

4000- 3000 v.C.

De Oude Middenweg Hier loopt al 5.000 jaar een weg die deze plek met de rest van de wereld verbindt. Tijdens opgravingen vonden archeologen karrensporen uit verschillende periodes. De weg loopt over een hoge zandrug in een drassige omgeving. Langs de weg woonden mensen. Hier werden ze geboren en begraven. Hier speelden en werkten ze. Tot op de dag van vandaag is het een ontmoetingsplek.

zand/cement stabilisatielaag 2/1

betonsloof

2.000

1.000

epoxigebonden voegmortel gebaseerd op basaltsplit 2/5 druksterkte N20

0.600 0.600 0.800

1.000

0.600

0.800 0.600

2.000

2.200

Doorsnede B

Rondzwervende jagers en verzamelaars stookten hier een vuurtje.

Doorsnede CC

2.200

Hunebedbouwers vestigden zich hier en bebouwden het land.

Vooraanzicht C

Boeren uit de ijzertijd wisselden hier ideeĂŤn uit met naburige gemeenschappen.

7.133

Grenzen verleggen Grenzen verleggen

natuursteen

Rondzwervende jagers en verzamelaars stookten hier een vuurtje.

Doorsnede BB

Vestigen

Verbinden

Handelen

Ontmoeten

cortenstaal tussenruimte gevuld met basaltsplit tot aan onderkant tegel

Hunebedbouwers vestigden zich hier en bebouwden het land.

Vestigen

De Heer en Dame van Dalfsen lieten zich bij hun voorouders begraven om zich met deze plek te verbinden.

Boeren uit de ijzertijd wisselden hier ideeĂŤn uit met naburige gemeenschappen.

Uitwisselen Uitwisselen

Doorsnede A

Middeleeuwse handelaren trokken met hun karren vol handelswaar van dorp naar dorp.

De Heer en Dame van Dalfsen lieten zich bij hun voorouders begraven om zich met deze plek te verbinden.

Verbinden

Nieuwe bewoners ontmoeten elkaar en het verleden.

Middeleeuwse handelaren trokken met hun karren vol handelswaar van dorp naar dorp.

Handelen

Ontmoeten

0.050 0.050

Nieuwe bewoners ontmoeten elkaar en het verleden.

7.133

0.600

0.600

0.050 0.050

Doorsnede AA

Plattegrond tijdstrap

Tekening

Project

Tijdstrap Plattegrond en doorsneden

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20

0 10 20

50

100


Doorsnede A

Fixmix 0-8 bandenlijm

Doorsnede AA

0.051

0.150

cortenstaal, met text uitgefreesd cortenstaal

ruimte tussen natuursteenen en cortenstaal

0.050

0.050

0.150

0.050

0.800

0.100

0.100

0.050

0.800

0.051

epoxigebonden voegmortel gebaseerd op basaltsplit 2/5 druksterkte N20 worteldoek basaltsplit 8/16

afschot 2 %

zand/cement stabilisatielaag 2/1

zand/cement stabilisatielaag 2/1

0.080 0.050

natuursteen 0.080 0.050

natuursteen

grond

grond

Visualisatie: meubel trap/zetel Basaltsplit 2/5, dat met een 2-componenten epoxyhars gebonden word. De afwerking met gebonden natuursteensplit is ontwikkeld om met een zo natuurlijk mogelijke uitstraling onkruidgroei te voorkomen. Terwijl de zuurstof- en waterdoorlatendheid gewaarborgd blijft. De afwerking bestaat uit een verharde toplaag van 5 centimeter epoxyhars gebonden basaltsplitsplit, die wordt aangebracht op een waterdoorlatende onderbouw van minimaal 10 centimeter. Rondom de stam wordt 5 Ă 7 cm los split aangebracht. Het oppervlak is zodoende eenvoudig schoon te houden. De toplaag kan lichte verkeersbelastingen verdragen.

Referentiebeeld ruimte tussen trap en

Tekening

Project

Seizoenstuin bepantingsplan Macht over de natuur

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:50

0

50

100

500


Doorsnede B

houten latten

Vooraanzicht C

0.150

0.051

0.450

0.008

0.450

0.750

0.080 0.050

0.050

cortenstaal

verlichting epoxigebonden voegmortel gebaseerd op basaltsplit 2/5 druksterkte N20

Aandachtspunt electriciteits aanluiting

0.150

0.300

0.020

basaltsplit 8/16

betonsloof

Vormgeving houten latten

Doorsnede BB

Doorsnede CC

dubbele plaat cortenstaal voor het creeren van reliĂŤf voor de0.051 tekst

0.100

0.008 0.008

0.150

0.050

0.800

0.050

afwatering in constructie van meubel organiseren

Tekening

0.020 0.020

0.080 0.050

0.150

0.150

0.300 0.300

Tijdstrap zitmeubel en trapdetail

Project

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Datum

08-03-2018

Schaal

1:10

0

10

20

5 cm


Lichtsilhouet Concept

Plaats: Op een stenen tegel in het familiepad

Inspirerende straatverlichting toont bewoners hoe

Illustratie: trechterbeker

Hunebedbouwers hier begraven lagen.

Tekst:

Gebruik Op een stenen tegel in de familieweg is een trechterbeker gegraveerd. Ernaast staat een informatieve tekst. ‘s Nachts gebeurt er iets bijzonders; de wegverlichting toont een silhouet van een mens om de trechterbeker heen, en toont zo hoe de hunebedbouwers begraven waren met hun bijgiften.

Grafgiften 5.000 jaar geleden werden hier 137 hunebedbouwers begraven, mensen zoals jij en ik. De doden lagen op hun linkerzijde. Ze kregen trechterbekers en andere grafgiften mee voor in het hiernamaals.

Impressie Voorlopig Ontwerp

Grafische laag lichtbundel

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

Plaats: Op en rond de tegel (de tekst valt ’s avonds binnen de lichtbundel waarmee het silhouet wordt gecreëerd) Illustratie: lijksilhouet Tekst: geen

Grafische laag tegel


Plattegrond lichtsilhouet

3.335

Doorsnede A

0.150

700

Voorbeeld projectie (leverancier projector IP65/IP66 HOFLUX) Grafgiften

5.000 jaar geleden werden hier 137 hunebedbouwers begraven, mensen zoals jij en ik. De doden lagen op hun linkerzijde. Ze kregen trechterbekers en andere grafgiften mee voor in het hiernamaals.

3.500

Illustratie wordt nog aangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces.

1.000

0.610

Doorsnede A

Tekening

Project

Lichtsilhouet plattegrond

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20

0 10 20

50

100


Ontmoetingsheuvel Concept

Grafische laag tegels op grond

Grafische laag cortenstalen rand middencirkel

Een moderne interpretatie van het aarden monument

Plaats: westelijke opgang

Plaats: op de cortenstalen randen van de middencirkel

van het Trechterbekervolk vormt een centrale

Illustraties: geen

Illustratie: Figuren in de huisstijl laten 250 generaties zien

ontmoetingsplek waar wijkbewoners meer te weten

Tekst:

die elkaar ontmoeten (geboorte, ambitie, liefde, leven en

kunnen komen over 5000 jaar familieleven, de opgravingen en de vondsten. Gebruik In het midden van de familieweg komt een met gras begroeide heuvel, die een speelplek vormt. Het midden van de heuvel wordt doorkruist door twee hellingen in de weg die samen komen in een cirkelvormige zitplek, met uitzicht over de familieweg. Een menselijke zonnewijzer maakt bewoners bewust van het verstrijken van de tijd. Gegraveerde teksten in de hellingvlakken, de zitplek en de grond geven informatie over de Schat van Dalfsen. Impressie Voorlopig Ontwerp

dood) Verbonden met het verleden

Tekst (2x, op noord en zuid rand):

Plaats: oostelijke opgang

Hier ontmoeten we elkaar al 5.000 jaar

Illustraties: geen Tekst: Verbonden met elkaar Plaats: middencirkel Illustraties: menselijke zonnewijzer (zie onder) Tekst: 250 generaties zoals wij

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp) Grafische laag menselijke zonnewijzer Plaats: gegraveerd in de tegels in de middencirkel Illustratie: een menselijke zonnewijzer, met daarin aangegeven de maanden, seizoenen, huisstijl, voetafdrukken en uren Tekst: Stap op de juiste maand en ontdek de zonnetijd.


Grafische laag cortenstaal opgang west

503600

Ontmoetingsheuvel Grafische laag cortenstaal opgang oost

Neolithicum Trechterbeker, grafveld en huis

Plaats: noord zijkant opgang in de buurt van de tekst

Plaats: afwisselend op zijkant noord en zuid bij de opgang

Bronstijd-IJzertijd, bewoning, grafstructuren Vroege Middeleeuwen, grafveld Middeleeuwen-Nieuwe tijd, erf

‘verbonden met het verleden’

in de buurt van de tekst ‘verbonden met elkaar’

Post-Middeleeuwen, weg

Illustratie: geen

Tekst:

Tekst: 6 blokken tekst over elk 1 periode bestaande

503500

Illustratie: geen

uit 1 titel en 5 zinnen, circa 50-75 woorden. Periodes Samen graven

afwisselend op zuid en noordkant - 3 blokken zuid, 3 blokken noord.

Op deze plek deden archeologen en Dalfse families van 2015 tot 2017 een unieke opgraving. Samen verzetten

503400

N N N N N N

0 0 000

50m 50m 50m 50m 50m

215200

ze 400.000 kruiwagens aan aarde en deden 20.000

© © ©ADC ADC ADC ADC2015 2015 2015 2015 © © © ADC ADC 2015 2015 215300

215400

215500

De teksten geven een historisch overzicht van 5000 jaar familieleven in Dalfsen, per periode.

vondsten. Ze ontdekten het grootste grafveld van de hunebedbouwers ooit gevonden. Maar daar bleef het niet

Hoofdvraag: Hoe was het familieleven in deze periode?

bij: de aarde gaf archeologische schatten uit vele eeuwen prijs. De vondsten laten zien dat hier al 250 generaties

Antwoord in 1 zin: omdat we x en x gevonden hebben

lang families wonen, werken en leven.

weten we dat mensen zus en zo samenleefden.

Plaats: zuid zijkant opgang in de buurt van de tekst

Inhoudelijke elementen:

‘verbonden met het verleden’

Illustratie: 1 grote plattegrond van de wijk met

• Samenlevingsvorm

aangegeven wat waar is gevonden, zodat je kan zien

• Begraafritueel

of er iets onder jouw huis lag, gekoppeld aan de

Middelen van bestaan

Archeologische vondsten

spectaculairste vondsten (trechterbekergraven, aarden hunebed, akker, weg, Heer en Dame van Dalfsen, offerbijl,

Dit moet in productiefase worden afgerond op basis van

haardplaats, etc), evt met illustraties en uitleg.

de nieuwste onderzoeksresultaten van ADC.

Dit moet in productiefase worden afgerond op basis van de nieuwste onderzoeksresultaten van ADC. In principe uit te graveren in cortenstaal.


00 0.3

Ontmoetingsheuvel situatie

plattegrond al

00

aar

08 0.2

0.3

lk ee w n

Hi

er

o

00 0.4

15

0.

0 30

4

7.74

59

0.

eC

0.

2

8

00 4.4

JUN JUL

00

LENTE

7

APR

00

ZOMER

00 4.4

AUG

5

3.4

MEI

0 1.20

4

ar

9

d ne

s

or

Do

schaal 1:200

B

eB

3

elka

10

3.4

6

6

SEP

OKT

NOV

natuursteen tegels

JAN

en d e l er v t e h

DEC

Stap op de juiste maand en ontdek de zonnetijd.

m

oe

ten

4

e we

1.500

0.550

1.500

nt

lka

ar a

l 5.00

0 j aa r

0.550

ie enerat s zoals w 0g ij 25 00

0.3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis dolor eu risus pellentesque pulvinar. Fusce ante augue, accumsan id vulputate vitae, luctus vel justo. Curabitur malesuada tempor justo, ut ornare dui ultricies et. Phasellus lobortis dictum erat. Curabitur semper velit in elit luctus pulvinar. Vivamus tristique pharetra ultricies. Praesent.

o

1.500

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis dolor eu risus pellentesque pulvinar. Fusce ante augue, accumsan id vulputate vitae, luctus vel justo. Curabitur malesuada tempor justo, ut ornare dui ultricies et. Phasellus lobortis dictum erat. Curabitur semper velit in elit luctus pulvinar. Vivamus tristique pharetra ultricies. Praesent.

H0i8 er

5000 jaar familieleven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis dolor eu risus pellentesque pulvinar. Fusce ante augue, accumsan id vulputate vitae, luctus vel justo. Curabitur malesuada tempor justo, ut ornare dui ultricies et. Phasellus lobortis dictum erat. Curabitur semper velit in elit luctus pulvinar. Vivamus tristique pharetra ultricies. Praesent.

0.2

Illustratie archeologische kaart Illustratieve plattegrond van Oosterdalfsen en periodeteksten Oost Dalfsen met de exacte nader te bepalen producvindplaatsen van tijdens de archeologitieproces met ADC op basis nieuw sche vondsten. onderzoek

7.810

00 0.3

3.300

08

5.900

7.810

0.2

doorsnede AA

3.300

D

00

5.900

0

30

0.

00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis dolor eu risus pellentesque pulvinar. Fusce ante augue, accumsan id vulputate vitae, luctus vel justo. Curabitur malesuada tempor justo, ut ornare dui ultricies et. Phasellus lobortis dictum erat. Curabitur semper velit in elit luctus pulvinar. Vivamus tristique pharetra ultricies. Praesent.

0

30

0.

0.4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis dolor eu risus pellentesque pulvinar. Fusce ante augue, accumsan id vulputate vitae, luctus vel justo. Curabitur malesuada tempor justo, ut ornare dui ultricies et. Phasellus lobortis dictum erat. Curabitur semper velit in elit luctus pulvinar. Vivamus tristique pharetra ultricies. Praesent.

5

26

0.

5

26

0.

0.4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis dolor eu risus pellentesque pulvinar. Fusce ante augue, accumsan id vulputate vitae, luctus vel justo. Curabitur malesuada tempor justo, ut ornare dui ultricies et. Phasellus lobortis dictum erat. Curabitur semper velit in elit luctus pulvinar. Vivamus tristique pharetra ultricies. Praesent.

r oo

eB

ed

sn

Op deze plek deden archeologen en Dalfse families van 2015 tot 2017 een unieke opgraving. Samen verzetten ze 400.000 kruiwagens aan aarde en deden 20.000 vondsten. Ze ontdekten het grootste grafveld van de hunebedbouwers ooit gevonden. Maar daar bleef het niet bij: de aarde gaf archeologische schatten uit vele eeuwen prijs. De vondsten laten zien dat hier al 250 generaties lang families wonen, werken en leven.

0

40

0.

doorsnede A 5000 jaar familieleven

0

40

0.

o Verb Samen graven

8

t

e m n nde

7

5

FEB

HEFST

WINTER

MRT

schaal 1:30

0.550

7.810

3.300

5.900

doorsnede B

14.200

6.220

schaal 1:100

7.650

14.200

6.220

Tekening

Project

7.650

Ontwerp Ontmoetingsheuvel

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

meerdere

met

rs

0

40

1

0 1.20

leuning geleidelijk onder steeds groter wordende hoek

1

4.64

12

11

0

40

0.

1 0.

AA nede

9

0.

nden

d rsne

20

20

1

4.64

0

30

4

7.74

Doo

6.2

6.2

de A

rsne

Doo

te

00 0.4

cortenstaal

20

5.2

Doo

n

oe

08

5.2

tm

0.2

B de ne ors Do

20

Illustraties cortenstalen worden nog rand worden geoptimaliseerd tijdens productieaangevuld en geoptimaliseerd proces. tijdens het productieproces. Afbeelding zonnewijzer wordt geoptimaliseerd met uitvoerder en zonnewijzerspecialis tijdens productieproces.

j aa r 5 . 00 0


0.020

0.030

0.500

0.500

0.100

0.020

0.020

0.100

0.400

0.020

0

0.443

0.443

0.030

0.003 0.030

natuursteen tegel 0.060 ruimte

voor afwatering

0.100

0.100

0.100

verlichting

0.060

0.060

constructie ondergrond

schaal 1:10

0

0.05

plattegrond detail zitting

doorsnede C 0.050

cortenstaal

0.400

0.050

0

0

0.070

0.300

1.200

0.05

0

0.05

0.05

afwerken met cortenstaal

cortenstaal 0.050

1.200 0.050

0.050 1.200

dubbele plaat cortenstaal voor het creeren van reliĂŤf voor de tekst

0.050 0.050

0.020

houten latten 0.300 0.400

natuursteen tegel

0.070

0.070

0.070 0.400

0.300

fundering 0.400

0.300

schaal 1:20

0.020

0.020

0.020

Tekening

schaal 1:10

0.060

0.003

0.300

0.300

0.020

0.020

afwatering meubel realiseren

met cortenstaal

0.060

0.150

0.150

betonconstructie

0.100 0.020 0.300

0.300

0.030

0.060

0.060

0.060

0.1500.300

0.150

0.020

0.003

afwerken 0.003

houten latten lde leuning is op deze plek onder de kleinste hoek

0.060

0.100

0.030

0.030

0.300

0.060

0.500 0.500 0.150

0.500

0.400 0.003

0.100

dubbele plaat cortenstaal voor 0.100 0.020 het creeren van reliĂŤf voor de tekst

0.443

0.400 0.100

0.020

0.150

0.400

0.150

0.003

0.100 0.060

0.100

0.300

0.300

0.400

0.020

0.400

0.300

0.060

0.030

0.100

0.060

0.003

0.100 0.050

0.020

0.500

0.500 0.500 0.150

0.030

0.100

.100 00.400

0.300 0.300

0.003

0.060

0 0.02

0.1500.300 0.150

0.400

0.100

0.020

0.060

0 0.02

0.020

0.400

0.1500.300

0.020

0 0.02

0 0.10

0.300

0.500

0.400

de leuning is op deze plek onder de grootste hoek 0

0.300 0.050

0.100

0.400

0.10

0.050

0.150

0.300

0.10

0.300

0.060

0

0 0.02

0.500

0.150

0.300

0.500 0.150

0.300

0.300

0.150

doorsnede BB 0.500

doorsnede B

Project

Ontwerp Ontmoetingsheuvel

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

meerdere


Klimpalen Concept Kinderen spelen met speeltoestellen die verwijzen naar de houten palen die bij het aarden monument van het Trechterbekervolk stonden. Gebruik Aan de voet van de heuvel komen speelplekken van houten elementen. Aan de oostkant van de heuvel komen klimpalen, rekstokken en andere speelelementen. Aan de zuidkant vormen twee houten palen een doeltje. Er zijn geen informatieve teksten. Impressie Voorlopig Ontwerp (let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)


5.400

3.000

2.400

Plattegrond klimpalen

Houtsnippers

Locatie robinia doelpalen

3.000

1.300

1.400

2.300

2.700

6.000

3.55+

2.500

4.000

4.400

Tekening

Project

Plattegrond Klimpalen speelplek

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:100

0

1

2

5 m


Doorsnede en plattegrond speeltoestellen

1,5 m

6,43 m

2,5 m

4,2

8,95 m

3m

m 5,5 m

6,09 m

14,7 m

4,2 m

5m

5m

Tekening

Project

Plattegrond en doorsneden Klimpalen speelplek

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:50

0

1

2

5 m


Seizoenstuinen Concept

Grafische laag moestuin ‘macht over de natuur’

Grafische laag moestuin ‘eetbaar’

Drie seizoenstuintjes maken duidelijk hoe dichtbij

Plaats: cortenstalen rand west

Plaats: cortenstalen rand zuid

de hunebedbouwers bij de natuur stonden en laten

Illustraties: geen

Illustraties: huisstijl met fruit, planten en noten

bewoners nadenken over hun eigen relatie met planten

Tekst:

Tekst:

De eerste boeren

Weten wat je eet

De hunebedbouwers waren de eerste boeren van

Grafische laag moestuin ‘seizoenen’

Nederland. Ze legden akkers aan rond hun huis waar ze

Plaats: cortenstalen rand zuid

emmertarwe en eenkoorn verbouwden. Daarnaast bleven

Illustraties: huisstijl met zon, maan en sterren

ze wilde planten en vruchten verzamelen. Ze wisten

Tekst:

en seizoenen. Gebruik Langs het pad bevinden zich drie cortenstalen bakken met daarin verschillende soorten beplanting. Houten bankjes bieden een rustige zitplek en gegraveerde teksten in de omranding nodigen uit tot reflectie.

precies welke soorten eetbaar waren. De seizoenen bepaalden het ritme van het leven. Impressie Voorlopig Ontwerp (let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

Plaats: cortenstalen rand noord Illustraties: huisstijl met tarwe en eenkoorn Tekst: Macht over de natuur

Leven met de seizoenen


5.000

2.040

6.000

Plattegrond: seizoenstuinen

Seizoenstuin thema: eetbaar

4.500

Illustraties worden nog aangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces.

1.000

1.970

0.500

1.500

5.000

Seizoenstuin thema: seizoenen

Leven met de seizoenen

1.970

3.507

Weten wat je eet

2.284

Doorsnede B

Doorsnede A De eerste boeren

Macht over de natuur

De hunebedbouwers waren de eerste boeren van Nederland. Ze legden akkers aan rond hun huis waar ze emmertarwe en eenkoorn verbouwden. Daarnaast bleven ze wilde planten en vruchten verzamelen. Ze wisten precies welke soorten eetbaar waren. De seizoenen bepaalden het ritme van het leven.

Tekening 2.530

2.470

Doorsnede C

7.600

Project

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Datum

08-03-2018

Schaal

1:50

4.500

4.500

Seizoenstuin thema: macht over de natuur

2.240

Seizoenstuinen overzicht

1.970

0

3.200

50

100

250 cm


Doorsnede A

0.100

2.530

0.100

2.520 2.520

2.550

0.050 0.030

0.018 0.070

0.110

0.380

houten latten

0.110

0.160

0.160

0.070

0.100

0.400

Doorsnede CC

0.200

0.320 0.150

0.200

0.400

Doorsnede C

0.150

Doorsnede BB

0.150

0.150

Doorsnede B

0.050

1:20

0.380

0.380

2.530

0.350

0.400

2.550

0.150

0.400

2.520

0.150

2.530

0.350

dubbele plaat cortenstaal voor het creeren van reliĂŤf voor de tekst

cortenstaal

0.200

0.350

0.350

0.050

1:10

0.350

0.030

0.018

0.160

0.070

0.160

0.070

0.100

Tekening

Project Voorbeeld vormgeving zitelementen (streetlife)

Details Seizoenstuinen

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20 en 1:10

0.150

0.050

0.150

0.050

0.050

0.050

0.060

0.050

0.050

0.350


Seizoenstuin thema: eetbaar

Allium ‘Purple sensation’

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’

Foeniculum vulgare ‘Giant Bronze’ Althaea officinalis

Hypericum calycinum

Lavandula officinalis

Tanacetum balsamica

Lupinus ‘Noble Maiden’

Echinacaea purpurea

Salvia officinalis ‘Purpurascens’

vak naam nederlandse naam persentage per hoeveel stuks 1 en 8 Allium ‘Purple sensation’ Sierui 40 % 9/m2 Geranium macrorrhizum ‘spessart’ Ooievaarsbek 60 % 7/m2 2 en 6

3

5

7

Thymus serpyllum

kleur

bloeitijd

bijzonderheden

Hemerocallis ‘Chicago Fire’

Myrrhis odorata

Plattegrond plantvakken stapstenen

70 cm

paars

mei - juni

niet wintergroen

40 cm

rose

mei - juni

half wintergroen

Grootbloemige hertshooi

60 %

5/m2

25 cm

geel

juli - september

half wintergroen

Tanacetum balsamita

Balsemwormkruid

40 %

9/m2

70 cm

wit, geel hartje

juni - juli

niet wintergroen

35%

9/m2

90 cm

wit

mei - juli

niet wintergroen

Lupinus ‘Noble Maiden’ Vaste lupine

Papaver somniferum ‘Black Paeony’ ??

Rosmarinus officinalis

Hypericum calycinum

4

hoogte

Alchemilla vulgaris

Alchemilla vulgaris

Vrouwenmantel

40 %

9/m2

40 cm

groen, geel

mei - juli

niet wintergroen

Thymus serpyllum

Wilde tijm

25 %

11/m2

5 cm

lila

juni - juli

wintergroen

Papaver orientale “Patty’s Plum”

Papaver

25 %

9/m2

100 cm

paars

mei-juni

niet wintergroen

Hemerocallis ‘Chicago Fire’

Enkelboemige daglelie

40 %

9/m2

80 cm

warm rood

juli - augustus

half wintergroen

Myrrhis odorata

Roomse kervel

30%

3/m2

100 cm

wit

mei - juni

niet wintergroen

Foeniculum vulgare ‘Giant Bronze’

Kruidvenkel

25 %

9/m2

150 cm

geel

juni - september

niet wintergroen

Althaea officinalis

Heemst

45 %

5/m2

120 cm

witroze

juli - september

niet wintergroen

Lavandula officinalis

Lavendel

30%

7/m2

60 cm

lila

juli - september

wintergroen

Echinacea purpurea

Zonnehoed

25 %

9/m2

100 cm

roze

juni - oktober

niet wintergroen

Salvia officinalis ‘Purpurascens’

Purperkleurige salie

40 %

5/m2

60 cm

lila

juli - augustus

niet wintergroen

Rosmarius officinalis

Rozemarijn

35%

7/m2

50 cm

blauw - paars

juli - september

wintergroen

1

2

3

4

5

7 6

8


Seizoenstuin thema: macht over de natuur

Liriope muscari moneymaker

Carex pendula

Thinopyrum intermedium

Asparagus officinalis

Heuchera chocolate ruffles

Plattegrond plantvakken

naam nederlandse naam per hoeveel hoogte stuks Liriope muscari moneymaker Leliegras

9/m2

bloeitijd

bijzonderheden

Liriope muscari moneymaker

30 cm

Carex pendula

Carex pendula Hangende zegge

7/m2

60 cm

25 m

75 cm

10/m2

200 cm

7/m2

60 cm

Thinopyrum intermedium

Meerjarig graan

Asparagus officinalis Asperge

Thinopyrum intermedium

Asparagus officinalis 0.820

Heuchera chocolate ruffles Purperlokje

Heuchera chocolate ruffles

Tekening

Project

Seizoenstuin bepantingsplan Macht over de natuur

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:50

0

50

100

250


Seizoenstuin thema: Seizoenen

Achillea ‘Walther Funcke’

Plattegrond plantvakken

Sesleria heufleriana Euphorbia polychroma

Camassia leichtlinii ‘Caerulea’ Verbena bonariensis

Echinops ritro

Choisya ternata ‘White Dazzler’ Kniphofia ‘Tawney King’

Knautia macedonia

Molinia ‘Heidebraut’ of Melica ciliata Kniphofia ‘Tawney King’

Crocosmia Lucifer

Crocosmia Lucifer

Narcissus Thalia

vak

naam nederlandse naam seizoen totaal te planten

per hoeveel hoogte bloeitijd stuks

kleur

bijzonderheden

basis

Achillea ‘Walther Funcke’ Duizendblad

Euphorbia polychroma Wolfsmelk

groepjes

bollen

10 %

7/ m2

80 cm

juni-juli

oranje-rood

niet wintergroen

voorjaar

15 %

9/m2

40 cm

maart-mei

groen-geel

niet wintergroen

Sesleria heufleriana

Blauwgras

winter

25%

9/m2

50 cm

sept-okt

groen-geel

wintergroen

Verbena bonariensis

Ijzerhard

late zomer 10 %

3/m2

70 cm

juli-sept

lichtroze

niet wintergroen

Echinops ritro

Kogeldistel

zomer

15 %

9/m2

80 cm

juni-juli

blauw

niet wintergroen

Knautia macedonia

Beemdkroon

zomer

15 %

9/m2

50 cm

juli-sept

donkerroze

niet wintergroen

Melica ciliata

Parelgras

zomer

10 %

5/m2

60 cm

mei-juni

groen

niet wintergroen

Choisya ternata ‘White Dazzler’

Citroenbloesem

voorjaar

per plant

3/m2

100 cm

Kniphofia ‘Tawney King’

Vuurpijl

zomer

per plant

5/m2

100 cm juli-aug

oranje

niet wintergroen

Crocosmia Lucifer

Daglelie

zomer

in groepjes van 3 6/m2

120 cm juni-juli

rood

niet wintergroen

Narcissus Thalia

Narcis

voorjaar

25 %

25 %

25 cm

maart-april wit

nee

Tulipa ‘Negrita

Tulp

voorjaar

25 %

25 %

50 cm

april

paarsrood

nee

Chionodoxa forbesii

Sneeuwroem

voorjaar

25 %

25 %

15 cm

maart

roze

nee

Camassia leichtlinii ‘Caerulea’

Prairielelie

zomer

25 %

25 %

80 cm

mei-juni

paars

niet wintergroen

0.820

solitairen

zomer

wintergroen

Rest van het vak vullen met de persentages bollen en basis


Haardkuil Concept

Grafische laag tafel

Grafische laag haard

Bewoners kunnen met elkaar barbecueĂŤn en picknicken

Plaats: op het tafelblad

Plaats: cortenstalen rand haard

op de plek waar 3200 jaar geleden boeren bij elkaar

Illustraties: dambord, verspreid over 2 planken

Illustraties: mensen en families in huisstijl, uitgegraveerd

kwamen om rond het vuur te eten.

Tekst:

zodat het vuur er doorheen schijnt

Haardplek - 1200 v.C.

Tekst: geen

Gebruik Langs de familieweg staat een picknickplek. In het midden staat een cortenstalen barbecue waar een vuurtje gestookt kan worden. Eromheen staan houten banken en een picknicktafel waar spelletjes gespeeld kunnen worden.

Hier woonden 3.200 jaar geleden boerenfamilies. Ze woonden in boerderijen samen met hun vee en legden akkers aan in het landschap. Precies op deze plek kwamen ze rond een vuur bij elkaar om te eten, te

Impressie Voorlopig Ontwerp

spelen en verhalen te vertellen. Dat weten we omdat hier

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

haardkuilen uit de vroege ijzertijd zijn opgegraven.


0.300

0.200

0

0.050

00

0.1

50

0.1

0.1

00

de B

0.1 5

Doorsn e

Haard plek 1200 v.C Hier wo . onden boeren 3.200 jaar gel familie boerde s. eden rijen sam Ze woonden legden in akkers en met hun landsc vee en aan in hap. Pre het kwam cies op en elkaar ze rond een deze plek om te vuur bij eten, verhal te spe en te len en vertell we om en. dat hie r haardk Dat weten vroege ijzertij uilen uit de d zijn opgegr aven.

Plattegrond situatie haardkuil Plattegrond haardkuil

cortenstaal tegels

1.100

Do

Uit de rand van de haardkuil worden illustraties uitgesneden. Deze illustraties worden nog aangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces.

schaal 1:25

or sn ed eA

schaal 1:10

Doorsnede A 0.100

cortenstaal

1.100

tegel

0.150

tegels

schaal 1:5


Plattegrond haardkuil

3.000

1.254

0.700

3.000

Voorbeeld maatvoering meubilair

Doorsnede B cortenstaal 0.988

tegels

0.710

1.600

1.112

Tekening Door de configuratie van de banken en de haardkuil vraagt dit stukje om met de hand gemaaid te worden. Ook is op dit stuk het grasmengsel B3 ingezaaid wat niet zo snel groeit en niet zo hoog wordt.

Project

Haardkuil details

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20

0 10 20

0.460

0.340

0.800

0.340

50

100


Waterspeelplaats Concept

Grafische laag waterpomp

Grafische laag boomstammen

Boomstronken en een waterpomp verwijzen naar de

Plaats: op bovenplaat waterpomp

Plaats: Op 8 boomstammen

verhoogde woonplaatsten in het oude Vechtlandschap

Illustraties: illustratie van oude loop van de Vecht met de

Illustraties: Op de bovenkant van de boomstammen

en vormen een plek waar kinderen kunnen spelen.

hoger gelegen delen en huidige plaatsnamen aangegeven

staat een afbeelding gegraveerd in de huisstijl, van een

Tekst:

activiteit uit het dagelijks leven (kanovaren, spelen, het

Gebruik In de wadi liggen houten eilandjes verspreid die samen

vee verzorgen, offeren, wassen, vissen, jagen, zwemmen) Water doet leven

een pad vormen. Kinderen kunnen van boomstronk

Tekst: geen Grafische laag afgevlakte boomstammen

naar boomstronk springen. Met een waterpomp kunnen

Plaats: Op 8 boomstammen die op de hoek zijn afgevlakt.

ze zelf water laten stromen door de wadi. Als het flink

Illustraties: aan de zijkant van de boomstammen zie je

geregend heeft zullen de boomstronken echte eilandjes

hoogtelijntjes

vormen.

Tekst (hoger gelegen plaatsnamen en vindplaatsen in het Vechtdal met hun NAP - deze moeten worden uitgezocht ism ADC, suggestie):

Impressie Voorlopig Ontwerp (let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

Polhaar N.A.P. + X,X m Gerner N.A.P. + X,X m Rechteren N.A.P. + X,X m Grafische laag waterpomp

Den Berg N.A.P. + X,X m

Plaats: op houten zijkant waterpomp

Hoonhorst N.A.P. + X,X m

Illustraties: geen

Lenthe N.A.P. + X,X m

Tekst:

Ierte N.A.P. + X,X m Herfte N.A.P. + X,X m

Hoog en droog De hunebedbouwers woonden op hoge gronden langs de oude loop van de Vecht. Zo leefden ze in de buurt van water, maar bleven ze toch droog. Bij de rivier konden ze drinken, vissen en hun vee verzorgen. In de omringende moerassen brachten zij offers aan hun goden.


3.300

Plattegrond waterspeelplaats

+3.80

ors

Do de ne A

de A

7.000

rsne

Doo A 20.000

6.500

+3.30

+3.80

Tekening

Plattegrond waterspeelplaats

Datum

08-03-2018

Project

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:100

0

1

2

5 m


IJ2412 ER Watergoot 2,4 mtr, Robinia

Archeologische waterkaart Vechtdal naderwordt te bepalen De kaart nog tijdensgeoptimaliseerd productieproces met tijdens ADC het productieproces.

Water doet leven

waterpomp Boomstamschijf 1.250

Waterpomp en goot (Ijreka)

Hoog en droog De hunebedbouwers woonden op hoge gronden langs de oude loop van de Vecht. Zo leefden ze in de buurt van water, maar bleven ze toch droog. Bij de rivier konden ze drinken, vissen en hun vee verzorgen. In de omringende moerassen brachten zij offers aan hun goden.

0.650

0.750

watergoot

2.000

0.450

Dalmsholterweg 5, 7722 KJ Dalfsen Postbus 73, 7720 AB Dalfsen

0.200

IJreka BV

2.000

| tel. +31(0)529 469988 | fax. +31(0)529469989

| e-mail info@ijreka.nl | internet www.ijreka.nl

8 plaatsnamen met bijhorende N.A.P. gegevens.

Polhaar N.A.P. +3,5 m

Op de bovenzijde van 8 boomstammen komen verschillende illustratie. Deze illustraties worden nog aangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces. Deze 8 boomstammen met illustraties verspreid te verdelen tussen andere boomstammen.

Doorsnede AA

boomstamschijf

0.300

0.150

0.300

0.200

0.250

0.450

0.300

0.500

0.500

Doorsnede A

1.700

Tekening

Doorsneden waterspeelplaats

Datum

08-03-2018

Project

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:30

0

30

60

130


Wegwijzer Concept

Grafische laag paal wegwijzer

Grafische laag grondplaat

Een wegwijzer laat zien dat de Oude Middenweg

Plaats: op de zijkant van de paal van de wegwijzer,

Plaats: op een tegel voor de wegwijzer

doorloopt in het landschap, en dat het ten tijde van

leesbaar de straat, in de berm aan de overkant van de

Illustratie: landkaart verspreiding Trechterbekercultuur

de Trechterbekerperiode onderdeel was van een

Oude Middenweg

over NW Europa.

handelsnetwerk en cultuur dat zich over een groot deel

Illustraties: geen

Tekst:

van Noordwest-Europa verspreidde.

Tekst:

Gebruik Aan de overkant van de Oude Middenweg, in de berm, staat een houten wegwijzer met daarop enkele houten pijlen. Goed leesbaar bij de grond staat een informatieve tekst en een kaart van Noordwest-Europa. Op de wegwijzer zijn er meerdere kleine pijlen met steden en kilometeraantallen. Impressie Voorlopig Ontwerp

Oeroude wegenstelsels Elke weg is een verbinding De Oude Middenweg bestaat al 5.000 jaar en verbond de Grafische laag pijlen wegwijzer

hunebedbouwers uit het Vechtdal met andere stammen

Plaats: op de pijlen van de wegwijzer

tot ver over onze grenzen. De weg was onderdeel van een

Illustraties: geen

enorm handelsnetwerk waarlangs goederen, technieken en ideeĂŤn werden uitgewisseld. De Trechterbekercultuur

Tekst pijl 1: Kopenhagen - 700 km

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp) Tekst pijl 2: Berlijn - 600 km Tekst pijl 3: Warschau - 1100 km Tekst pijl 4: Stockholm - 1300 km

verspreidde zich zo over Noordwest-Europa.


0.050

bekercultuur over NW Europa. Deze moet worden afgestemd in het productieproces.

2.000

0.050

00 2.0

De wijzennaar naar De pijlen pijlen wijzen dede plaatsen. plaatsen. De exacte richting De exacte richting wordt afgestemd moet plaatsing worden in het tijdens productieproces. gecontroleerd. 0.600

N 1.000

Schaal 1:25

2.500

Wegwijzer aanzicht

Stockholm Kopenhagen

0.600

0.100

2.500

els al els aat nst est b ege eg e ew enw d d oud idd erbon het n Oer eM v me Oud ar en ers uit stam e D De e r e en. 00 ja ouw 5.0 ebedb et and grenz een hun tdal m r onze el van en h e Vec er ove nderd twerk chniek . d e v tot was o delsn ren, te wissel han oede itge r weg u m g r n u eno rlangs werde cultu r r waa eeĂŤn rbeke zo ove e id en recht e zich a. p T De preidd -Euro t s ver rdwes Noo

0.050

wegwijzer bordje bovenaanzicht

0.050

Landkaart over verspreiding Trechterbekercultuur over NW Europa. Deze moet tijdens productieproces worden afgestemd met ADC op basis nieuw Landkaart over verspreiding Trechteronderzoek

0.100

0.600 0.100

0.600

0.100

wegwijzer bordje vooraanzicht

Kopenhagen - 700 km 0.600

0.100

Schaal 1:10

Kopenhagen - 700 km 0.600

0.600

0.100

0.100

2.500

00

1.0

wegwijzer paal

Elke weg is een verbinding

Wegwijzer plattegrond

Elke weg is een verbinding

0.600

0.100

Berlijn 2.500

Warschau

0.200

referentie wegwijzer

0.200

0.200

0.200

Tekening

Project Schaal 1:25 0.200

0.200

Schaal 1:10

0.200

Klinkerpatroon in profiel Straat: entree trechterbeker

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

meerder


Satellieten


49

Satellieten

20A

ker

terbe

Trech

Barns teen

n

vinge

Mero

Concept

er ek rb te ch Tre

Verspreid door de wijk liggen ruimtelijke gebruikselementen waar je in aanraking kan komen met verhalen en vondsten uit de Trechterbekerperiode.

g

enwe

Midd

Merov

ingen

Oude

rd

zwaa

Lang

Gebruik Verspreid door de wijk verstoppen we elementen als

lspeld

Mante

Merovingen

Trechterbeker

satellieten van de weg op onverwachte, betekenisvolle plekken. Elementen die je dagelijks gebruikt, of

14B

elementen die je soms pas na jaren zal ontdekken. Zo

Hamerbij

Oosterdalfse

rsteeg

l

blijf je steeds in aanraking komen met het verleden.

Tre

ch

terb

eke

onderdeel blijft voelen van de oudste wijk van Dalfsen.

r

Slin

ge

rla

an

tje

8

n

we

eu

ele

idd

Oosterdalfs

uitbreidt over de hele wijk en dat iedere bewoner zich

ersteeg

Deze elementen zorgen ervoor dat de familieweg zich

M

Mid

de

lee

uw

en

10

nsw ma

mp Ka

bomen

12

20201

bomen

houtwal

eg

23A

Entree wijken Tijdspalen Boomranden Banken Lichtpad Licht silhouet


Klinkerpatroon

referentie klinkerpatroon

Lingeformaat (stoep)

Dikformaat (rijbaan)

Per entree

8x

32 x

24 x

48 x

32 x

100 x

100 x

100 x

444 x

x 6 entree

48 x

192 x

144 x

288 x

192 x

600 x

600 x

600 x

2664 x

Gestooid 540 m lengte

-

-

-

-

720 x

300 x

300 x

300 x

1620 x

192 x

144 x

288 x

912 x

900 x

900 x

900 x

4284 x

3 stenen per strekkende m Totaal

48 x

Entree

Tekening

Project

Klinkerpatroon in profiel Straat: entree trechterbeker

Datum

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

08-03-2018


Klinkerpatroon entree straat

Tekening

Tekening

Project

Klinkerpatroon in profiel

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Project

Datum

Klinkerpatroon

Schaal Openbare ruimte Datum 08-03-2018 Ooster-Dalfsen

Schaal

Klinkerpatroon

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

1:25

0 12,5 25

62,5

125


Klinkerpatroon entree straat: trechterbeker

Tekening

Project

Klinkerpatroon in profiel Straat: entree trechterbeker

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:40

0

40

80

400


Detail klinkerpatroon stoep en straat

Tekening

Tekening

Project

Klinkerpatroon in profiel

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Project

Klinkerpatroon

Datum

Klinkerpatroon

Openbare ruimte

Schaal

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Datum 08-03-2018 Ooster-Dalfsen

Schaal

1:10

0

10

20

5 cm


Detail klinkerpatroon in straten rondom de middenweg

Tekening

Project

Klinkerpatroon in straten rondom de middenweg

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:25

0 12,5 25

62,5

125


Tekening

Project

Klinkerpatroon Lingeformaat (stoep)

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:1

0

1

2

5 cm


Tekening

Project

Klinkerpatroon Dikformaat (rijbaan)

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:1

0

1

2

5 cm


Lichtpad Concept Straatverlichting in het fietspad vormt een subtiel eerbetoon aan de Trechterbekerfamilies die in dit deel van de wijk begraven liggen. Gebruik In het fietspad haaks op de Oude Middenweg bevinden zich 137 led-lampjes. Elk lampje staat voor een Trechterbekermens die hier begraven was. De lampjes maken van het pad een bijzondere en sfeervolle plek waarover het fijn fietsen is. Impressie Voorlopig Ontwerp (let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)


Plattegrond fietspad ledklinkers

Detail fietspad met ledklinker

Detail ledklinker

Schaal 1:5

Ledklinker (leverancier HOFLUX)

Schaal 1:20

Tekening

Project Schaal 1:500

Ontwerp Fietspad met ledklinkers

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

meerdere


Bankjes Concept

Grafische laag bankje 1

Grafische laag bankje 3

Een zitbankje biedt bewoners de mogelijkheid om

Plaats: bij de generatiepalen, vraag op leuning, antwoord

Plaats: bij speelplek (niet generatiepalen), vraag op

zowel elkaar als het Trechterbekervolk beter te leren

op voorkant onderkant bankje

leuning, antwoord op voorkant onderkant bankje

kennen.

Illustraties: geen

Illustraties: geen

Tekst:

Tekst:

Hoe ziet jullie dag eruit?

Waarmee spelen jullie?

Alle hunebedbouwers werkten van jongs af aan. Het

In de kindergraven van de hunebedbouwers in Dalfsen zijn

land bewerken, jagen, kleren repareren, potten bakken,

kleine trechterbekertjes gevonden. Archeologen vinden

gereedschap vervaardigen. Je moest bijna alles zelf

wel vaker miniatuurversies van gebruiksvoorwerpen. De

Impressie Voorlopig Ontwerp

maken, want er waren geen winkels. In de avonden was er

functie is niet helemaal duidelijk. Misschien was het wel

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

tijd voor verhalen en spelletjes bij het vuur.

speelgoed.

Gebruik In de woonwijk staan drie zware houten zitelementen verspreid. Alle bankjes zijn voorzien van een bezinnende vraag aan het Trechterbekervolk (gesteld door een Dalfsenaar) die ook voor bewoners zelf prikkelend is en een antwoord van de archeoloog.

Grafische laag bankje 2 Plaats: midden in de wijk, vraag op leuning, antwoord op voorkant onderkant bankje Illustraties: geen Tekst: Waarom wonen jullie hier? 5.000 jaar geleden vestigden hunebedbouwers zich hier. De plek bood de perfecte omstandigheden. Hier woonden ze dichtbij het water, op hooggelegen vruchtbaar land. Een weg stelde hen in verbinding met andere gemeenschappen en bood toegang tot handelsnetwerken.


vooraanzicht

zijaanzicht

Hoe ziet jullie dag eruit?

1.000

Waarmee spelen jullie?

5.000 jaar geleden vestigden hunebedbouwers zich hier. De plek bood de perfecte omstandigheden. Hier woonden ze dichtbij het water, op hooggelegen vruchtbaar land. Een weg stelde hen in verbinding met andere gemeenschappen en bood toegang tot handelsnetwerken.

In de kindergraven van de hunebedbouwers in Dalfsen zijn kleine trechterbekertjes gevonden. Archeologen vinden wel vaker miniatuurversies van gebruiksvoorwerpen. De functie is niet helemaal duidelijk. Misschien was het wel speelgoed.

0.100 0.100

0.860

Alle hunebedbouwers werkten van jongs af aan. Het land bewerken, jagen, kleren repareren, potten bakken, gereedschap vervaardigen. Je moest bijna alles zelf maken, want er waren geen winkels. In de avonden was er tijd voor verhalen en spelletjes bij het vuur.

0.100 0.350 0.350

0.350

0.350

0.530

0.110

0.110 0.110

0.350 0.350

0.220

0.220 0.220

1.000

Waarom wonen jullie hier?

0.860 0.860

1.000

0.530 0.530

bovenaanzicht 3.000

3.000

0.538

0.538 0.538

3.000

Locatie bankjes

referentie bank (levreancier grijssen)

Tekening

Project Bankje

vraagbankje

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

1:20

0 10 20

50

100


Boomrand Concept

Grafische laag boomrand 1

Teksten en afbeeldingen in boomranden geven

Plaats: op boomrand

historische weetjes over de Trechterbekermensen en

Illustraties: bomen en bijlen en hunebedbouwers.

hun relatie met bomen.

Tekst:

Gebruik Bij drie bomen in de wijk ligt een boomrand waarin een korte tekst met afbeeldingen is gegraveerd. De teksten vormen subtiele ontdekplekjes voor wandelaars en hondenuitlaters.

De hunebedbouwers gebruikten stenen vuistbijlen om bomen te kappen. Grafische laag boomrand 2 Plaats: op boomrand Illustraties: bomen en kanos en hunebedbouwers en vissen

Impressie Voorlopig Ontwerp (let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp)

Tekst: De hunebedbouwers maakten van boomstammen kano’s om mee te vissen Grafische laag boomrand 3 Plaats: op boomrand Illustraties: bomen en boerderijen en vee en hunebedbouwers Tekst: De hunebedbouwers gebruikten boomstammen om boerderijen van te bouwen.


Doorsnede Boomrand

Doorsnede detail Illustraties worden nog aangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces.

De

hu

be

De

ne

be

hu

ne

db

n s t e n e n v u is t b ijle no

m bo me n

be

ee

e n.

v is

ka

te

db

o

va

m

en

m

r ij

o o’s

rde

kan

boe

te

uw

ne

uikte

m st a m m e n o m

bo

hu

ebr

n v an b o o m sta m m en

n boo

te

De

db sg

te

ikte

aa k

bru

sm

we r

we r

ou

ou

u we r sg e

n

cortenstaal

se

n.

pp

en

.

Schaal 1:50

0.100

0.150

0.050

0.150

0.150

0.100

1:50

3.000

0.050

Doorsnede Boomrand

0.150

opvullen met grond tot aan ring

0.100

0.050

0.100

0.050

Plattegrond Boomrand

3.000

3.000

3.000

Schaal 1:5 3.000

dubbele plaat cortenstaal voor het creeren van reliĂŤf voor de tekst

3.000 3.000

Tekening

Project

Schaal 1:100

Boomrand in cortenstaal

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

meerder


Tijdspalen Concept Houten palen in een wadi vormen een natuurlijke

Grafische laag tijdslijnpaal

speelplek en maken bewoners bewust van tijdsdiepte

Plaats: hoge paal in midden, 270cm. Op vlakke kant paal

door te verbeelden hoeveel generaties zij afstaan van

staan afbeeldingen. Om de paal zit een ring met daarin

hun voorgangers.

een tekst gegraveerd.

Gebruik Aan de rand van de wadi staan houten palen. De palen hebben verschillende hoogtes en vormen een leuke speelplek.

Illustraties: Op de vlakke kant van de paal staan 250

45 generaties voor ons: middeleeuwse ijzerhandelaren Tekst paal 4 (95cm):

poppetjes. Soms staat ipv een poppetje een illustratie. Die zijn gerelateerd aan de tijd. De betekenis is: van de

75 generaties voor ons: Heer en Dame van Dalfsen

laatste 2000 jaar weten we heel veel, de 3000 daarvoor heel weinig. Denk aan computer, auto, eiffeltoren,

Om sommige palen zit een ring met daarin gegraveerd

fabriek, kanon, kasteel, romeinse tempel, griekse tempel,

een korte tekst over een historische gebeurtenis.

pyramide en dan helemaal boven in een hunebed en

De hoogte van de houten paal maakt kinderen en

trechterbeker.

Tekst paal 5 (120cm): 100 generaties voor ons: Romeinen Tekst paal 6 (170cm):

bewoners duidelijk hoeveel generaties die gebeurtenis van ons verwijderd is: hoe hoger de paal, hoe langer

Tekst paal 3 (65cm):

Tekst op ring: 150 generaties voor ons: ijzertijdboeren

geleden. In Dalfsen wonen al 250 generaties families. Impressie Voorlopig Ontwerp

Tekst paal 7 (270cm):

(let op: ter referentie, dit is geen definitief ontwerp) Grafische laag tijdspalen Plaats: 7 palen staan rondom de tijdslijn paal. Om elke paal zit een ring met daarin een tekst gegraveerd. Illustraties: geen Tekst paal 1 (20cm): Nu: Oosterdalfsenaren Tekst paal 2 (23cm): 3 generaties voor ons: Dalfsen bezet

250 generaties voor ons: hunebedbouwers


0.100

0.100 0.100 0.100

ns: elaren ss:: areenn o n r o d o l lar n vo rhan r e s o o d e ti ze vvooorrhaannde era wse ij s n e e g aattiiees ijzjzeerh 45 deleeu r e mid genneruwsse i ring cortenstaal 0.100

Detail: paal met ring

0.100

4455 dgeeleeeeuw reind del ns: elam o r d voo and mi

250 symbolen visualiseren de

0.100

0.100

generaties door jaren heen. robinia paal Illustraties worden nog es ijzerh i t aangevuld en geoptimaliseerd a r e e tijdens het productieproces. gse:neeruewns 5 n 4o l a : ren voormiadnddeel s 250 symbolen visualiseren de n r o ndelaraties ijzerh 250 symbolen o generaties door visualiseren jaren heen. de o v rha ene se s generaties door jaren Illustraties worden nog heen. e w i e g t n ijz 45 leeu a : Illustraties worden nog r aangevuld en geoptimaliseerd s neneelarwese 250 symbolen visualiseren de de o d aangevuld en geoptimaliseerd tijdens r i het g productieproces. u generaties door jaren heen. o5 d e m Illustraties worden nog tijdens het productieproces. s voz4eridhdanele e aangevuld en geoptimaliseerd i Tijdslijnpaal t j a i : n tijdens het productieproces. r nse m s e e : r n n s e a e w or oandel r 5ongnedleeleaur o 250 symbolen visualiseren de 4 o v o s zerh v rhidad Schaal generaties door jaren heen. e s i t e Illustraties worden nog 250 symbolen visualiseren deaangevuld en geoptimaliseerd era wse ij rati se ijzem n e e generaties door jaren n heen. tijdens het productieproces. g e Illustraties worden nog 45 deleeu 5 g eleeuw 4 aangevuld en geoptimaliseerd d Schaal 1:100 tijdens het productieproces. 250 symbolen visualiseren de mid mid generaties door jaren heen. 0.160

0.100

0.100

0.100

Schaal 1:5

0.160

0.160 0.310

2.700

0.100 0.100

2.700

0.150

2.700

0.210

0.100

1.700

0.100

0.100

0.100

0.160

0.100

2.700

0.150

2.700 2.700

0.150 0.150

2.700

2.700

0.150

2.700 2.700

2.700

0.150

2.700

2.700

0.150 0.150

0.150

0.150

0.270 0.287

0.290

0.310

0.190

0.210

0.800

0.800

0.310

0.290

0.800 0.190

0.210

0.800

0.800

0.800

0.800 0.800

0.800

Tijdspalen

Datum

08-03-2018

Openbare ruimte Ooster-Dalfsen

Schaal

meerder

Schaal 1:30

0.270 0.287

0.290

0.310

0.270 0.270 0.287 0.2700.287 0.287

0.270 0.287

0.290

0.310 0.310 0.310 0.290 0.290 0.290

0.190

0.210

0.210 0.210 0.190 0.190 0.210 0.190 0.210 0.190

0.270 0.287

0.270 0.287

0.210 0.190

0.190

0.310

0.210

0.210

0.270 0.287

0.270 0.270 0.287 0.287 0.270 0.287

0.190 0.190

0.160

0.140

0.160 0.160 0.160

0.140 0.140 0.160 0.140 0.160

0.140 0.140

0.160 0.160 0.160

0.160

0.140 0.140 0.160 0.140

0.140 0.140

0.160 0.160 0.160

0.160

0.290

0.290

0.190

0.290

0.190

0.210 0.210

0.140

0.190 0.190

0.310

0.270 0.290 0.310 0.310 0.290 0.290 0.290 0.310

0.140

0.140

0.800

0.800 0.800

0.140 0.140

0.190

0.140 0.140

0.190

0.290

0.270 0.270 0.290 0.290 0.270

0.140

0.140

0.270 0.287

0.800

0.800 0.800

0.270 0.287

0.270

0.140 0.270 0.287

0.290

0.310

0.800

0.800

0.210 0.190

0.800

0.800 0.310

0.800 0.190

0.800

0.190

0.270 0.287

0.140

0.140 0.140 0.160 0.140

0.150

0.800

0.800

2.700

2.700 2.700

2.700

0.150

2.700 1.700

0.160

0.800 0.800

0.210 0.190

0.290

0.800 0.210

0.800

0.800 0.190

0.210

0.140 0.140

0.160 0.160 0.160

0.270 0.287

0.290

0.210 0.190

0.310

0.800

0.140

0.160

0.310

0.140 0.140

0.210 0.190

0.290

0.310

0.190

0.140 0.140 0.160

0.140

0.190

0.290

0.140

0.190

0.140

2.700

0.150

2.700

0.150 0.800 0.100 0.100

2.700 0.140

1.700 0.800

0.290

0.270 0.287

1.200

0.800

0.190

0.210 0.190

0.310

0.190

0.140 0.160

0.270 0.287

0.160

0.290

0.140

0.210

0.190

0.210 0.190

0.270 0.287

0.800

0.160

0.800 0.140

0.210

0.290

0.140 0.270 0.287

0.140

0.190

0.310

0.160 0.160

0.290

0.160

0.140 0.140 0.160 0.140

0.140

0.160

0.140

0.160 0.160

0.270

0.270 0.287

0.287

0.287

0.270 0.287

0.290

0.310

0.140

0.210 0.190

0.210

0.210

0.270 0.287 0.270

Tekening

tijdspalen locatie

0.310

0.287

0.290

0.800

0.800 0.800 0.800

0.160

0.140

0.290

0.140

0.140 0.140

0.310 0.290

0.140

0.310

0.190

0.160

0.140

0.210

0.160

0.310

0.160

0.800

0.140

0.160

0.140 0.140 0.160 0.140

0.160

0.140

0.140

0.290

0.290

0.290

0.140

0.270

0.100

0.150

1.700 1.700

0.160

1.200

1.700

2.700

1.200 1.200 0.160

0.140

0.800

0.800 0.800 0.800 0.800

0.160

0.800

0.140

0.270

0.270 0.140

0.140 0.140

0.160

0.140

0.800 0.160

0.140

0.160

0.140

0.800

0.160

0.160 0.160

0.140

0.140

0.140

0.140 0.160

0.140

0.160

0.140

0.160

0.140

0.140

0.140

0.140 0.140

0.140

0.160

0.140

0.160

0.140

0.160

0.160

0.140

0.160

0.140

0.140

0.100

2.700

0.150

0.100 0.100

0.100 0.100

0.140

0.140

0.160

0.100

2.700

0.150

0.150

1.200

0.800

0.950

0.100

0.160

0.140

0.800

0.140

0.190

0.290

0.140

0.800

0.800 0.160

0.140

0.800 0.160

0.800

0.800 0.800 0.140

0.140

0.140 0.140 0.140

0.140

0.140

0.160

0.140

0.140 0.140

0.800

0.800

0.140

0.160

0.140 0.800

0.800

0.800 0.160 0.140

0.140

0.140

0.140

0.160

0.140 0.160

0.140

0.140

0.140

0.140

0.160

0.140

0.140 0.160

0.160

0.160

0.800 0.140

0.160

0.140

0.140

0.140

0.160

0.140

0.140

0.140

0.140

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.140

0.140

0.160

0.140

0.270 0.290

0.270 0.140

0.140

0.310

0.287 0.287

0.210 0.210 0.210

0.210

0.210

0.140

0.800 0.160

0.140

0.100

0.800

0.160

0.310 0.310 0.310

0.310

0.310

0.140

0.800

0.800 0.160

0.800 0.140

0.140

0.800

0.800 0.800

0.140

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800 0.140

0.160

0.140

0.160

0.800

0.140

0.210

0.140

2.700

0.150

0.950

0.287

0.100

2.700 1.700 0.160

0.140

0.100 0.100 0.100

2.700

0.950 0.800 0.950 0.100 0.950

0.650

0.100 0.800 0.100 0.100 2.700

0.100

0.287

0.210

0.140

0.287

0.140

2.700

0.100 0.800

0.800

0.100

2.700

1.200 0.160

0.140

0.287

0.210

0.150

0.2300.150

0.650

0.160

0.160 0.160 0.310 0.150

1.200

0.650 0.650 0.100 0.6502.700

1.700

0.140

0.160

0.230 0.140

0.230

0.100

0.100 0.950

1.700

0.140

0.100 0.160 2.700

0.100

0.100

0.650 0.160 0.100

0.230 0.230

0.800

0.160

0.140

0.800

0.100

0.160

0.287

0.800

2.700 0.950

0.140

0.160

0.1400.160

0.140

0.160 0.160

0.160 0.160

0.160 0.160 0.310

0.100 0.100

0.200 0.150

2.700

0.160 0.160

0.160 0.310

0.160 0.310 0.160

0.160

0.100

0.100

0.160 0.310

0.160

0.140

0.200

0.160

0.100

0.100

0.100 0.800

1.200

0.650 1.700

0.100

0.140

0.800 0.800 0.800

0.140

0.800 0.140

0.800

0.160

0.800 0.140

0.800

0.140

0.230

0.200

0.100

0.800

0.100

0.950 0.100

0.100 0.100 2.700

0.230

0.200

1.200 0.800 0.200

0.100

0.100

0.100

0.200

1.700

0.140

0.950

0.140

0.100

0.100 0.100

0.100 0.200 0.950 0.800

0.800

0.140

1.200

0.800

0.160

0.160

0.100 1.700

0.230

0.800 0.100 1.200 0.800

0.160 0.160

0.650 0.100

0.100

0.100

0.650

0.160

2.700

0.100 0.200 0.100

0.100

0.100 0.650

0.950 0.100

0.100

0.200

0.230

0.800

0.140

0.140

0.140

0.160

0.160

0.140

0.210

0.287

0.160

0.160

0.290

0.140

0.160

0.160

0.140

referentie palen

0.140

0.160

0.140

0.230

0.160

0.160

0.160

0.800

0.650 0.100

0.160 0.200

0.160

0.100

0.100

0.160

0.100

0.800

0.200

0.160

0.160

0.230 0.100

0.160

0.160

0.160

0.100

0.160

0.160

0.100

0.160

0.160

0.140

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160 0.310 0.160 0.160

0.100

0.800

0.800

0.200

0.100

0.160

Alle tijdspalen

0.160

0.160

groot m, waar ndoubaar werd p, dat op deze ch het middeld ewoan ons

0.160 0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.160

0.140

0.160

0.100

Illustraties worden nog 0.160 aangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces.

250 symbolen visualiseren de 250 symbolen visualiseren de generaties door jaren heen. generaties door jaren heen. Illustraties worden nog Illustraties worden nog aangevuld en geoptimaliseerdaangevuld en geoptimaliseerd tijdens het productieproces. tijdens het productieproces. 0.800

0.650

0.160

0.160

0.230

0.160

0.100

0.100

0.100

0.950

1.200

0.160

0.287

0.160

0.160

0.160

0.150

0.160 0.160

0.100

0.100

0.160

men een eel geoond diepte

0.140

0.100

0.100

Tijdspalen


Typografie en huisstijl


Typografie Huisstijl

f

Typografie

Oosterdalfsen DIN Stencil

Oluptatur magnihi llacerc hilitibea ius sum sequati repelento il eatiuntiae consequamus miniene nos coresti orisque excero dellescia velest perfera sequis rest alignis sundem. Itasi berfernatur? Assinistrum voluptatin pa qui simosam illiquissum facieni.

Oluptatur magnihi llacerc hilitibea ius sum sequati repelento il eatiuntiae consequamus miniene nos coresti orisque excero dellescia velest perfera sequis rest alignis sundem. Itasi berfernatur? Assinistrum voluptatin pa qui simosam illiquissum facieni.

Oluptatur magnihi llacerc hilitibea ius sum sequati repelento il eatiuntiae consequamus miniene nos coresti orisque excero dellescia velest perfera sequis rest alignis sundem. Itasi berfernatur? Assinistrum voluptatin pa qui simosam illiquissum facieni.

Oosterdalfsen DIN Stencil

Oluptatur magnihi llacerc hilitibea ius sum sequati repelento il eatiuntiae consequamus miniene nos coresti orisque excero dellescia velest perfera sequis rest alignis sundem. Itasi berfernatur? Assinistrum voluptatin pa qui simosam illiquissum facieni.

Oluptatur magnihi llacerc hilitibea ius sum sequati repelento il eatiuntiae consequamus miniene nos coresti orisque excero dellescia velest perfera sequis rest alignis sundem. Itasi berfernatur? Assinistrum voluptatin pa qui simosam illiquissum facieni.

GEMEENTE DALFSEN - VOORLOPIG ONTWERP INRICHTING OPENBARE RUIMTE OOSTERDALFSEN

Oluptatur magnihi llacerc hilitibea ius sum sequati repelento il eatiuntiae consequamus miniene nos coresti orisque excero dellescia velest perfera sequis rest alignis sundem. Itasi berfernatur? Assinistrum voluptatin pa qui simosam illiquissum facieni.

15 / 51Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.