Page 1

KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Erol KAHRAMAN Kamu Sertifikasyon Merkezi Teknik Sorumlusu erol.kahraman@kamusm.gov.tr Kasım 2011


Sunum Planı

• Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM)

• Ürünler ve Hizmetler • Sayılarla Kamu SM ve E-İmza • Yeni Dönem Kamu SM Stratejileri

Tasnif Dışı

2


Neden Kamu SM

2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Amaç: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ihtiyaçlarının tek merkezden sağlanması • Güvenli, ortak ve standart bir yapının kurulması • Tekrarlanan altyapı yatırımlarının önlenmesi • Maliyetin düşürülerek kaynak israfının önlenmesi

• Ulusal bilgi ve tecrübe birikiminin kullanılması • En ekonomik ve etkin çözüm Tasnif Dışı

3


Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu SM Gebze • Kurumsal ve bireysel başvurularının işlenmesi • Sertifika üretimi • Sevkiyat ve Arşiv • Çağrı merkezi hizmeti

• Bilgi sistemleri altyapısı • ESHS projeleri yönetimi • Müşteri ilişkileri birimi • Eğitim ve danışmanlık Tasnif Dışı

4


Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu SM Ankara • E-imza uyum denetimi • E-imza kütüphaneleri teknik destek • Eğitim ve danışmanlık • Müşteri ilişkileri birimi

• Acil sertifika üretimi • Sevkiyat (VIP)

Tasnif Dışı

5


Kamu Sertifikasyon Merkezi

• Üretilmiş sertifika sayısı (NES) : ~190.000 • Aktif sertifika sayısı (NES)

: ~146.000

• Aktif sertifika sayısı (VPN,Login) : ~90.520

Tasnif Dışı

6

• Mali mühür sertifika sayısı

: 240

• Zaman damgası sayısı

: ~5.250.000

• Sertifika verilen birim sayısı

: 524

• Yazılım verilen kurum sayısı

: 41


Kamu Sertifikasyon Merkezi Organizasyon Yapısı

Tasnif Dışı

7


Ürünler ve Hizmetler

Tasnif Dışı

8

Ürünler • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) • Mobil NES • Niteliksiz Elektronik Sertifika (VPN, Login vb ) • SSL ve Joker SSL Sertifikası • Mali Mühür Sertifikası • AKIS Akıllı Kart • Akıllı Kart Okuyucu • E-imza kütüphaneleri (Java, .NET) • Yazılımlar (ESYA, ÇİSDUP, ZD) • Kurumsal Mühür (E-Yazışma)


Ürün ve Hizmetler

Hizmetler • E-imza uyum denetimi • Danışmanlık ve eğitim • Zaman damgası hizmeti • Kayıtçı hizmeti • Gözetmen hizmeti • Raporlama hizmeti – Web sayfası üzerinden raporlara erişim – Web servis üzerinden raporlara erişim • Vaka takip hizmeti Tasnif Dışı

9


Yıllara Göre Üretilen Sertifika Sayısı 80.000 75.012

70.000 60.000

Adet

50.000

48.806

40.000

37.154

30.000 20.000 10.000

380

3.898

5.611

10.437

2004 Tasnif Dışı

10

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Toplam Üretilen Sertifika Sayısı Toplam Sertifika Sayısı 200.000 189.411 180.000

160.000

140.000

120.000 106.286

100.000

80.000

57.480

60.000 47.043 40.000

20.000 9.889 308

4.278

0 Tasnif Dışı

11

2005 Personel Sayısı : 24

2006 Personel Sayısı : 24

2007 Personel Sayısı : 22

2008 Personel Sayısı : 24

2009 Personel Sayısı : 25

2010 Personel Sayısı : 24

2011 Personel Sayısı : 28


Kurumlarda Sertifika Kullanımı

Tasnif Dışı

12

Kurum Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı SGK Orman ve Su İşleri Bk. Gümrük ve Tic. Bk. Kamu Kurumları Barolar Ekonomi Bakanlığı DHMİ Bilim Sanayi Teknoloji Bk. Üniversiteler Belediyeler Bankalar Ulaştırma Bakanlığı Elektrik Dağıtım Özel

Aktif Sertifika 50.305 29.041 19.673 8.824 6.286 6.020 4.669 3.881 3.826

Birim Sayısı 4 1 108 6 81 105 45 18 1

3.624

9

1.906 942 424 298 199 5

14 49 8 23 12 4


Kurumlara Göre Kullanılabilir Sertifika Oranları

Diğer 13%

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 3% Barolar Belediyeler 3% 1%

Adalet Bakanlığı 34%

Ekonomi Bakanlığı 3% Devlet Su İşleri 5%

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 4%

SGK 14% İçişleri Bakanlığı 20%

Tasnif Dışı

13


Kamu SM – Zaman Damgası 2.500.000

2.000.000

Adet

1.500.000

1.000.000

500.000

Zaman Damgası

Tasnif Dışı

14

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

123

1.246

36.019

35.822

1.096.36

1.169.57

2.339.14


E-imza Kullanılan Başlıca Projeler – Adalet Bakanlığı : UYAP

– İçişleri Bakanlığı : E-yazışma – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : E-yazışma – Maliye Bakanlığı (GİB) : E-fatura – Dış Ticaret Müsteşarlığı : DİR – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı : Garanti Belgesi

– Gümrük Müsteşarlığı : E-belge (Beyanname) – Türk Patent Enstitüsü : Patent Başvuruları – Bankalar : Web şube girişi (Mobil NES) Tasnif Dışı

15


Kamu SM – 2012-2016 NES Öngörüsü

Yıl

Tasnif Dışı

16

Yenileme

Yeni

Toplam

2012

10.437 240.000

250.437

2013

48.806

25.000

73.806

2014

75.012

31.250

106.262

2015

30.437

39.063

69.500

2016

123.806

48.828

172.634


Kurumsal Performans Yönetim Sistemi

Tasnif Dışı

17


Süreç İyileştirme Çalışmaları • Derhal Yapılan Çalışmalar  Müşteri ilişkileri ekibi güçlendirildi  Üst düzey ziyaretler  Teknik seviyede ziyaretler başlatıldı  Çalıştay, anket ve seminerler  Süreçler tek tek incelenerek eksik ve iyileştirilebilecek noktalar tespit edildi  Kurumsal performansı ölçmek için yazılım ve donanım yatırımları yapıldı Tasnif Dışı

18

 Kurumsal performans ölçüm metrikleri çıkartıldı


Süreç İyileştirme Çalışmaları • Önümüzdeki Dönem İçinde Yapılacak İyileştirmeler  Bir CRM altyapsı oluşturulacak ve sahada müşteri ziyaretleri periyodik olarak gerçekleştirilecek.  Teknik bileşenlerde olduğu gibi müşteri memnuniyetini ölçecek bir altyapı oluşturulacak ve izlenecek. Sonuçlar üst yönetim ile paylaşılacak.  Süreçler müşteri odaklı olarak iyileştirilecek.  Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu yükseltecek iyileştirmeler yapılacak.

Tasnif Dışı

19

 Gelişmiş bir raporlama altyapısı oluşturulack. Müşteri hem sertifika durum bilgisini hem de kurumsal performansı ile ilgili bazı bilgilere ulaşabilecek.


Süreç İyileştirme Çalışmaları • Önümüzdeki Dönem İçinde Yapılacak İyileştirmeler  Bilgi sistemleri altyapısı güçlendirilecek.  Tüm bu hedeflere ulaşmak için yapısal değişikliklere gidilecek.

Tasnif Dışı

20


Süreç İyileştirme Çalışmaları

Sonuç Tüm perspektifleri ile dengeli, müşteri odaklı, teknolojik yenilikleri takip eden, öncü ve finansal olarak öz yeterliliğini sağlamış bir birim oluşmaktadır.

Tasnif Dışı

21


Sorular

Teşekkür ederiz !

Tasnif Dışı

22

İletişim : Tel

: (0262) 648 1000

Faks

: (0262) 648 1100

e-posta :bilgi@kamusm.gov.tr

Elektronik İmza Çalıştayı  

e-imza çalıştayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you